Akce na ochranu životního prostředí, úpravy v obci, zeleň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akce na ochranu životního prostředí, úpravy v obci, zeleň"

Transkript

1 Akce na ochranu životního prostředí, úpravy v obci, zeleň 1. Postupná plynofikace RD 2. Osazení dalších slunečních kolektorů na kabinách TJ Sokol a RD 3. Podepsání nové smlouvy se společností EKO-KOM 4. Ošetření lip na Kamenci 5. Instalace dalších 3 kontejnerů na separovaný odpad 6. Spolupráce ZŠ se společností ARMILARIA při sběru separovaného sběru 7. Akce ke Dni Země: úklid černých skládek v Loužku, vysázení v obecním lese za pomoci členů mysliveckého sdružení Pěnčín -Hlubočice, úklid v lese, úklid na veřejných prostranstvích i ve dvorech 8. Ošetření dřevin na místním hřbitově, výsadba bobkoviště 9. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (2 x) 10. Ukončení komplexních pozemkových úprav ve Střížovicích, zahájení komplexních pozemkových úprav Pěnčíně 11. Sběr spalitelného odpadu do 7 kontejnerů 12. Pravidelný sběr papíru v mateřské škole zapojení do soutěže se SčSS 13. Pravidelný sběr šrotu (TJ Sokol Pěnčín) 14. Instalace 6 kotlů (kondenzačních v budovách OÚ 15. Vyhlášení a vyhodnocení soutěže Rozkvetlá vesnice zisk Bulínovy ceny 16. Výstava Včela a její svět podpora včelařství, získání mládeže 17. Výstava krajových specialit pod názvem To nejlepší z regionu (Pivovar Svijany, Mlýn Svijany, Pekařství Koutných, Mlékárna Příšovice, Drůbežářské závody Příšovice, Moštovna Katany a Řeznictví a uzenářství Krejcarovi z Pěnčína 18. Rozkvetlá vesnice soutěžilo a bylo vyhodnoceno celkem 106 RD. Všichni vyhodnocení obdrželi poukázky, za které si vybrali zboží u firmy DIKÉ 19. Myslivci vysadili 1000 ks buků, když předtím vyčistili les od náletových dřevin 20. Schválení 1.změny územního plánu 21. Prázdninový tábor mladých ochránců přírody (myslivecké sdružení)

2 Akce ke zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury 1. Rozšíření veřejného vodovodu pro 2 rodinné domy v Červenici Kč 2. Plynofikace obecního úřadu, pošty, kabin TJ Sokol, hasičské zbrojnice a kadeřnictví a solární kolektor na kabinách TJ Sokol 1, Rekonstrukce sokolovny a zřízení bytu pro správce 5, Rekonstrukce sociálních zařízení v KD, hygienická opatření Vybudování tenisového hřiště s umělým povrchem 1, Zpevnění plochy u ZŠ Oprava kanalizačních vpustí 8. Nákup traktůrku pro sekání travnatých ploch Oprava dešťové kanalizace na Vinohradech

3 Plnění místního programu Obnova vesnice Pěnčín v r Společenské, kulturní a sportovní akce Leden: Plesová sezóna pěnčínských spolků (myslivecký, TJ Sokol, drůbežářský aj.) Dětský maškarní bál (ČSŽ) Cvičení jógy (ČSŽ) Návštěvy jubilantů (nad 60 let) Únor: pivovarský ples, rodičovský ples, ples zamilovaných, maškarní bál seminář zemědělců pěstitelů olejnin instalace počítače v obecní knihovně cvičení jógy Březen: erotický ples taneční kurzy jarní setkání mentálně postižených mladých lidí koncert skupiny TURBO vítání občánků do obce (SPOZ) 13 dětí divadelní představení ochotnického spolku z Českého Dubu myslivecké sdružení Pěnčín-Hlubočice vystavuje své trofeje přednáška RNDr.Václava Větvičky, ředitele Botanické zahrady v Praze (ČZS) cvičení jógy Duben: taneční kurzy stavění máje den otevřených dveří v sokolovně Květen: pietní akt u pomníku padlých ve 2.světové válce taneční kurzy besídka dětí MŠ a ZŠ u příležitosti Dne matek divadelní představení pro mentálně postižené děti a mládež koncert skupiny TUBLATANKA cvičení jógy kácení máje (SDH) účast dorostenek SDH Pěnčín na mistrovství republiky (2.místo v ČR) soutěž mladých hasičů a žákovských fotbalových mužstev Červen: taneční kurzy (zakončení) slavnostní předání nově rekonstruované sokolovny a tenisového kurtu s umělým povrchem do užívání (soutěže dětí a mládeže, turnaj v nohejbalu o pohár starosty, tenisový turnaj osobností (Jan Vančura, poslanec Michal Kraus, aj.), let balónem, dechová hudba, společenský večer ve sportovním areálu

4 výlet seniorů do Polska cvičení jógy soutěže mužstev v kopané (žáci, dorostenci, dospělí) Červenec, srpen: letní tábor mladých ochránců přírody organizují myslivci letní tábor mladých požárníků organizují členové SDH Září: Den Obce Pěnčín nově založená tradice. Součástí byla výstava Pěnčín ve fotografiích, vyhlášení výsledků soutěže Rozkvetlá vesnice, turnaje v tenise, nohejbalu a volejbalu, sportovní odpoledne dětí, večer zábava s dechovou hudbou Plechařinka. V sobotu let balonem, fotbalová utkání, večer vystoupení skupiny ARAKAIN Pěnčínská pouť s velkým počtem atrakcí, bohoslužby v místní kapli Posvícení skopové hody Návštěva jubilantů Cvičení jógy Začínají pravidelná cvičení v rekonstruované sokolovně (rodiče s batolaty, aerobik, volejbal) Divadelní představení pro děti ZŠ a MŠ Výstava Svátek jablka doprovázená výstavou Včela a její svět Regionální výstava krajových specialit pod názvem To nejlepší z regionu za účasti Soukromého pivovaru Svijany, Mlýnu Perner, pekařství Koutných, příšovické mlékárny, Drůbežářských závodů Příšovice, Moštovny Lažany a řeznictví a uzenářství manželů Krejcarových z Pěnčína. Seminář o ekologickém pěstování jabloní (Ing.Plíšek) Říjen: koncert skupiny OLYMPIC taneční kurzy Svátek jablka Listopad: koncert skupiny HARLEJ loutkové představení pro děti Dlouhý, Široký a Bystrozraký zájezdy na plavání do Liberce (SDH) cvičení jógy taneční kurzy Prosinec: divadelní představení pro školní děti vánoční besídka mentálně postižených dětí a mládeže vánoční besídka dětí ze ZŠ a MŠ vánoční koncert se skupinou DISKANT předvánoční setkání seniorů s dechovkou, soutěžemi, čtením z kroniky společné přivítání Nového roku v kulturním domě

5 Plnění místního programu Obnova vesnice Pěnčín v r Společenské, kulturní a sportovní akce 1. Vítání občánků do obce 2. Návštěvy jubilantů 3. Loučení se zesnulými spoluobčany (kondolence, smuteční projevy) 4. Pravidelné vydávání měsíčníku Naše vesnice 5. Akce v kulturním domě (plesová sezóna, dětský maškarní bál, přednášky, semináře, taneční pro oblast Českodubska, Turnovska, výstavy aj.) 6. Svátky a tradice: Stavění máje, Kácení máje, Den obce (koná se u příležitostí významných výročí první písemná zmínka o obci, 120 let školy, 100 let hasičů atd.) 7. Odhalení kamenné plastiky Jablko Rubín pocta Otto Loudovi, významnému českému šlechtiteli narozenému v Pěnčíně-Střížovicích 8. Den obce odhalení plastiky + zábavné odpoledne pro děti a dospělé (jízda na koni, tenisový turnaj osobností, přátelská utkání v kopané, soutěž a hry pro děti, jízda na čtyřkolkách, nafukovací hrad atd.) 9. Pěnčínská pouť a posvícení 10. Mezinárodní den dětí připravuje ZŠ a spolky ve spolupráci s obcí 11. Rockové koncerty v KD skupina SKWOR, Divokej Bill aj. 12. Akce Spolku zahrádkářů: soutěž Kvetoucí Pěnčín, přednášky Ing. M.Součkové Okrasná zahrada, výlet do liberecké botanické zahrady, pomoc při organizaci výstavy Svátek jablka 13. ZŠ ve spolupráci s obcí připravují: divadelní představení (pohádky), pořady pro děti s dopravní tematikou Hurá na prázdniny, Běh Terryho Foxe, besídka ke Dni matek, vánoční besídka, výstavy v budově školy (z historie Slabikářů aj.) 14. Pravidelná činnost místní knihovny 15. Psaní místní kroniky kronikářka bývalá ředitelka školy 16. Pravidelná cvičení v nově zrekonstruované sokolovně (cvičení dětí, batolat, volejbal, aerobik, florbal, TJ Sokol, SDH) 17. Založení seniorklubu Pohoda výlety, besedy) s kardiologem včetně měření tlaku), přednášky 18. Práce Sboru Dobrovolných hasičů: účast na hře Plamen, pěnčínské dorostenky se opět staly mistryněmi ČR v požárním sportu, letní tábor mladých hasičů, požární služba při velkých akcích v kulturním domě, brigádnická činnost, výlety, pomoc při organizování tradičních svátků v obci.) 19. TJ Sokol Pěnčín se spojil s fotbalovým oddílem FK Turnov, takže pod hlavičkou FK Pěnčín-Turnov hrají dvě mužstva dospělých, dvě dorostenecká a osm žákovských. Všechna mužstva dosahují výborných výsledků a jsou ve většině případů na 1. místech ve svých kategoriích 20. Položení květin u rodného domu průkopníka a zakladatele českého motocyklového a automobilového průmyslu Václava Laurina (140.výročí narození) 21. Výstava Svátek jablka rozšířená o výstavu mysliveckých trofejí a včelařů 22. Předvánoční setkání seniorů (hudba, čtení z kroniky, tanec, příležitost k setkání a vzpomínání).

6 Akce na ochranu životního prostředí, úpravy v obci, zeleň Postupná plynofikace RD (75 napojených RD, tj. 55 %) 2. Instalace dalších dvou kontejnerů na separovaný odpad 3. Přihláška do soutěže Zlatá popelnice 4. Nově zaveden sběr nápojových kartonů do speciálních pytlů, sběr zajišťuje obce 5. Akce ke Dni Země: úklid černých skládek v Janovkách a v Loužku, akce Ukliďme Pěnčín 6. Ošetření dřevin na místním hřbitově, výsadba bobkovišně 7. Dokončení komplexních pozemkových úprav ve Střížovicích, zahájení v Pěnčíně 8. Sběr spalitelného odpadu do velkoobjemových kontejnerů 9. Sběr nebezpečných odpadů 10. Pravidelný sběr šrotu (TJ Sokol) 11. Vyhlášení a vyhodnocení soutěže Kvetoucí Pěnčín soutěžilo 127 RD 12. Výstava Svátek jablka přehled ekologických druhů (rezistentní jabloně!) výstava Včela a její svět se zaměřením na získání mladých včelařů 13. Sběr novinového papíru v MŠ (školka vyhlášena jako jedna z nejlepších) 14. Ošetření 5 lip na Kamenci 15. Ošetření břehových porostů Střížovického potoka 16. Přihláška obce do solární ligy 17. Výstava mysliveckých trofejí KD

7 Plnění Místního programu obnovy vesnice Pěnčín v roce Rekonstrukce kulturního domu (zateplení, výměna oken, oprava střechy) 4, Rekonstrukce veřejného osvětlení Rekonstrukce místního rozhlasu Rekonstrukce kaple v Pěnčíně a Kamení Oprava místních komunikací (Vitanovice,u pošty, Kamenec) Slavnostní odhalení plastiky jablka (pískovec) na návsi dar 7. Den obce Pěnčín Regionální zemědělská výstava Svátek jablka Osazení nové autobusové čekárny na Červenici Nákup dopravních značek a zrcadel Nákup a instalace stojanů na kola a odpadkových košů Zavedení plynového vytápění do klubovny SDH Vybavení klubovny SDH nábytkem Veřejný vodovod Střížovice I.etapa Údržba hřbitova, nová výsadba (bobkovišeň) Nákup nového počítače Malování a nátěry v MŠ a ZŠ

8 Akce na ochranu životního prostředí, úpravy v obci, zeleň Postupná plynofikace RD (75 napojených RD, tj. 55 %) 2. Instalace dalších dvou kontejnerů na separovaný odpad 3. Přihláška do soutěže Zlatá popelnice 4. Nově zaveden sběr nápojových kartonů do speciálních pytlů, sběr zajišťuje obce 5. Akce ke Dni Země: úklid černých skládek v Janovkách a v Loužku, akce Ukliďme Pěnčín 6. Ošetření dřevin na místním hřbitově, výsadba bobkovišně 7. Dokončení komplexních pozemkových úprav ve Střížovicích, zahájení v Pěnčíně 8. Sběr spalitelného odpadu do velkoobjemových kontejnerů 9. Sběr nebezpečných odpadů 10. Pravidelný sběr šrotu (TJ Sokol) 11. Vyhlášení a vyhodnocení soutěže Kvetoucí Pěnčín soutěžilo 127 RD 12. Výstava Svátek jablka přehled ekologických druhů (rezistentní jabloně!) výstava Včela a její svět se zaměřením na získání mladých včelařů 13. Sběr novinového papíru v MŠ (školka vyhlášena jako jedna z nejlepších) 14. Ošetření 5 lip na Kamenci 15. Ošetření břehových porostů Střížovického potoka 16. Přihláška obce do solární ligy 17. Výstava mysliveckých trofejí KD

9 Společenské akce v r (uskutečněné do června 2006) 1. Návštěva jubilantů 2. Pravidelné měsíční vydávání zpravodaje Naše vesnice 3. Rodičovský ples (ve spolupráci s obcí) 4. Myslivecký ples 5. Kurs jógy (pravidelně 2 x za měsíc) 6. Dětský maškarní bál 7. Oslava Dne matek (besídka dětí ZŠ a MŠ) 8. Setkání mentálně postižených dětí v kulturním domě 9. Stavění a kácení máje 10. Vítání občánků do obce (5 chlapců a 1 děvčátko) 11. Divadelní představení pro děti (3x) 12. Folková Jizera (festival za účasti Jiřího Dědečka, Pepy Nose aj.) 13. Vyhodnocení soutěže Kvetoucí Pěnčín. 14. Přednášky pro seniory: Napříč Čínou, Nový Zéland 15. Přednášky pro zahrádkáře: RNDr. Stanislav Peleška 16. Výlety zahrádkářů (Botanická zahrada Praha) a hasičů (tajný výlet) 17. Koncert Monkey Business 18. Beseda s režisérkou Věrou Plívovou-Šimkovou 19. Soutěž v kopané (mužstvo A, B, dorostenci a čtyři žákovská družstva) 20. Výstavy v budově ZŠ (Jaro-velikonoce, z historie slabikáře aj.) 21. Pravidelná činnost místní knihovny 22. Akce Den Země aneb smýčení v obci 23. Účast kroužku mladých ochránců přírody Mysliveček na soutěži O zlatou srnčí trofej. Titul absolutní vítěz soutěže si přivezli Pěnčínští. 24. Pětidenní pobyt školáků v Krkonoších poznávání přírody, hry a výlety 25. Celostátní běh Pěnčínský kros zařazený do Poháru Českého ráje 80 účastníků 26. Atletický trojboj v Turnově žáci ZŠ 27. Požární soutěže hry Plamen

10 Aktualizace Místního programu obnovy a rozvoje Obce Pěnčín Aktualizovaný místní program vychází z Programu obnovy vesnice Pěnčín, který byl schválen na veřejném zasedání dne a aktualizován v r pro období Místní program je každoročně upravován na základě požadavků občanů v rámci komunitního rozvoje a rovněž v rámci finančních možností obce. Aktualizovaný Místní program pro rok 2006 bude projednán a schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva Obce Pěnčín dne Společenské, kulturní a osvětové akce v r Vydávání měsíčního zpravodaje Naše vesnice s přílohami 2. Plesová sezóna pěnčínských spolků (myslivecký ples, ples TJ Sokol) 3. Dětský maškarní bál (ČSŽ, SDH) 4. Vyhodnocení soutěže Rozkvetlá vesnice Obec Pěnčín a ČZS 5. Pravidelná cvičení jógy v MŠ 6. Oslava Dne matek spojená s besídkou dětí z MŠ a ZŠ 7. Vítání občánků SPOZ 8. Zájezdy seniorů (návštěva Prahy a Žitavy) 9. Svěcení kaplí v Pěnčíně a Kamení po rekonstrukci v r Pravidelné návštěvy jubilantů (od 60 let) 11. Jarní a podzimní setkání mentálně postižených lidí v KD 12. Divadelní představení ochotnického divadla z Českého Dubu 13. Stavění a kácení máje (SDH) 14. Lampiónový průvod u příležitosti Dne osvobození 15. Soutěže mladých hasičů a fotbalistů 16. Den dětí (obec,zš,mš,tj Sokol, ČSŽ,SDH) 17. Slavnostní otevření dětského a dopravního hřiště v rámci Dne obce (srpen) 18. Pěnčínská pouť mše svatá v nově rekonstruované kapli 19. Výstava Svátek jablka pod záštitou Libereckého kraje 20. Běh Terryho Foxe (obec a ZŠ) 21. Folkový festival Jizera pod záštitou obce 22. Letní tábor mladých ochránců přírody obec a Myslivecký svaz 23. Letní tábor mladých členů SDH 24. Akce ke Dni země (úklid, seminář o ekologickém pěstování jabloní) 25. Divadelní představení pro školní děti (3 v roce) 26. Vánoční besídka dětí pro veřejnost 27. Předvánoční setkání seniorů v KD (čtení z kroniky, dechovka, tombola) Akce ke zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury Akce termín náklady 1.Výstavba dětské a dopravního hřiště Oprava místních komunikací Střížovice Rekonstrukce kulturního domu (2.etapa) , Dokončení rekonstrukce veř.osvětlení Rekonstrukce vodovodu Střížovice SVS,a.s. 6. Osazení dopravních značek na MK Hygienická opatření ve školní jídelně Údržba hasičské zbrojnice Obnova zvoničky ve Vitanovicích

11 10.Stavba přírodního parketu ve sportovním areálu Nátěry oken v MŠ Vydláždění nástupních ploch u čekáren Instalace veř.osvětlení u sokolovny Nová vodovodní přípojka na hřbitov Dokončení 2.změny ÚPO Oprava kanalizace v Zásadě Akce ke zlepšení úrovně životního prostředí 1. Ošetření zeleně na místním hřbitově Ošetření zeleně před kulturním domem, výsadba Ošetření lip v Obci Pěnčín Revitalizace břehových porostů Pěnčínského potoka a Střížovického potoka Ochrana biotopu Malé a Velké Janovky celoročně Slunce do škol instalace fotovoltaických článků SFŽP 7. Místní program ke snížení emisí průběžně a) zákaz spalování určitých druhů paliv b) úspory energie c) podpora hromadné dopravy (obecní mikrobus) d) zklidněné ulice e) výchova a osvěta Obec Pěnčín vychází z Místního programu ke snížení emisí pro město Turnov a Obce Čtveřín, Pateřice, Pěnčín, Vlastibořice a Ohrazenice 8. Obnova pěší stezky z Loužku do Vitanovice Obnova lesa 4 ha Jan Brožek, starosta

12 Plán akcí na rok Výstavba nového dětského hřiště u MŠ včetně obnovy objektu Kč 2. Rekonstrukce kulturního domu 2.etapa Oprava místních komunikací (Střížovice, Pěnčín) Vybavení školní kuchyně zařízením podle hyg.norem Dokončení opravy kaple Pěnčín (sokl, osvícení) Realizace chodníků u ZŠ, před OÚ a čekárnou ČSAD Oprava fasády a klempířských prvků na HZ Oprava vrat u hřbitova Údržba lip ve v šech částech obce Revitalizace Velkých Janovek, oprava studánky, lavičky sponzorsky 11. Výsadba trvalkových záhonů (Vitanovice, Pěnčín) Výsadba v obecním lese Přemístění sirény na HZ Rekonstrukce kabiny pro žáky ve sportovním areálu Rozšíření veř.osvětlení u sokolovny Dokončení 2.změny územního plánu Soutěž Kvetoucí Pěnčín Usn.č. 244/

13 Plán akcí na rok Výstavba hasičské dráhy prodloužení současného fotbalového hřiště Kč 2. Rekonstrukce kříže na obecním hřbitově Rekonstrukce dveří kaple Údržba zeleně a výsadba nové zeleně Rekonstrukce plochy kolem obecní lípy na Kamenci Soutěž kvetoucí Pěnčín Výsadba v obecním lese Oprava střechy na ZŠ Oprava střechy MŠ Dokončení 3.Změny ÚPO Oprava místních komunikací spojka Kamení Radimovice Osvětlení parkoviště u KD a u sokolovny Stavba pergoly na zahradě ZŠ, rekonstrukce plotu Rekonstrukce WC v ZŠ a oprava, případná výměna oken Výstavba sběrného místa na odpad ve Vitanovicích Zasíťování a PD pozemků k výstavbě za obchodem Nákup dopravního prostředku traktoru Usn.č. 34/

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice 1 Obec Havlovice Místní program obnovy vesnice Osvětové, kulturní a společenské akce Internetová stránka obce Havlovice Na internetové stránce, která je na adrese: www.havlovice.cz je možno získat základní

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Program akcí na rok 2015

Program akcí na rok 2015 Líšný Program akcí na rok 2015 2015 www.lisny.cz Milí a vážení obyvatelé a příznivci Líšného, s roční přestávkou zapříčiněnou nedostatkem fotografií opět líšenští organizátoři předkládají pestrou nabídku

Více

Přehled kulturních akcí v členských obcích svazku v r. 2008

Přehled kulturních akcí v členských obcích svazku v r. 2008 Leden Datum obec akce Kde 2.1. Prušánky Ohňostroj k uvítání Nového roku 5.1. Dolní Bojanovice Vinařský ples Obecní dům 5.1. Kostice Krojový ples Sokolovna 6.1. Josefov Tříkrálová sbírka 11.1. Prušánky

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Návrh k projednání. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Návrh k projednání. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Návrh k projednání Strana 1 z 5 Zpracovaný na základě Rozpočtového výhledu na léta 2006 až 2009, 2008 2011, 2009 2013, 2010-2014 Místní plán obnovy vesnice

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

Příloha č. 3 Plánu rozvoje obce 2007-2022. Plnění cílů strategického Plánu rozvoje obce

Příloha č. 3 Plánu rozvoje obce 2007-2022. Plnění cílů strategického Plánu rozvoje obce Plnění cílů strategického Plánu rozvoje obce Technická infrastruktura 1. Záměr: Prodloužení vodovodu Realizace: Prodloužení vodovodního řadu na p.p. 719 a 678/1 jako příprava pro zástavbu U Kříže III;

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 2018

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 2018 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 2018 Tato Strategie rozvoje obce Pohorovice na období let 2014 2018 byla schválena zastupitelstvem obce Pohorovice dne 14.11.2014 Obsah programu 1. Shrnutí

Více

Schávlený rozpočet na rok 2016

Schávlený rozpočet na rok 2016 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Schávlený rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y r. 2016 DPFO - závislá činnost 6 065 000 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 400 500 DPFO - kapitálové

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Zásobník projektů na období 2012 2014 aktualizováno v srpnu 2012

MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Zásobník projektů na období 2012 2014 aktualizováno v srpnu 2012 MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Zásobník projektů na období 2012 2014 aktualizováno v srpnu 2012 Poř. 1 Obec Račín Oprava hráze U rybníka Pijáček 2013 2014 100.000,- Kč 7 O 2 Obec Račín Rozšíření veřejného osvětlení

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2006

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2006 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2006 Obec IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 3.9.2006 v 18.00 hod. SPOJENEC kino

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

Strategie rozvoje Obce Buková V Bukové, dne 30.3.2012. Strategie rozvoje obce Buková na léta 2012-2015

Strategie rozvoje Obce Buková V Bukové, dne 30.3.2012. Strategie rozvoje obce Buková na léta 2012-2015 Strategie rozvoje obce Buková na léta 2012-2015 Zpracovala: Eva Frank starostka Schválilo OZ Buková dne 30.3.2012 Tento dokument, který navazuje na předchozí Strategii rozvoje, přijalo obecní zastupitelstvo

Více

PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2015

PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2015 C:\Users\jvrablik\Documents\Kulturní akce.doc JaVr 7/87 PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2015 Aktualizováno ke dni: 25.11.2015 Změna programu vyhrazena! Zkratky: KZ Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA Kulturní areál,

Více

1 / 14. 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově

1 / 14. 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově 01.01.2010 Sedlice Novoroční sešlost - přivítání nového roku se slavnostním ohňostrojem na náměstí T.G. Masaryka před radnicí. 09.01.2010 Blatná Český

Více

Zjišťování potřeb obcí LEADRU Loucko

Zjišťování potřeb obcí LEADRU Loucko Zjišťování potřeb obcí LEADRU Loucko LUKA NAD JIHLAVOU Celkem dotazníků: 61 (z toho 37 ZŠ, dospělí 24) Výstavba Obecní budovy (ÚM, DPS, zdrav. středisko, hasičárna, hospodářský dvůr, sýpka, Erudito...

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015

Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015 Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015 Název projektu: Revitalizace lokality Na Okálech - Hornická ve Zlatých Horách Stavební práce: 11,674 mil. Kč Poskytovatel dotace: 9,999

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM Projektové záměry na období roku 2012 s výhledem do konce volebního období v rozdělení dle klíčových a prioritních oblastí Strategického plánu města Bělá pod Bezdězem Strategický plán města ze dne 28.06.2006

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA NA ROK 2011

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA NA ROK 2011 MĚSTO HORNÍ SLAVKOV KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA NA ROK 2011 Váţení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2005

V Ř E S K O V Á K červen 2005 V Ř E S K O V Á K červen 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodu bych chtěl poděkovat všem, kteří se při likvidaci nebezpečného odpadu řídili pokyny a nedělali nepořádek u kulturního domu. Na velkoobjemový

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2016 (TIS. KČ) PŘÍJMY SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 300,0

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2016 (TIS. KČ) PŘÍJMY SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 300,0 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2016 (TIS. KČ) PŘÍJMY SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 300,0 Daň z příjmů fyzických osob 23,0 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. příjmů 35 Daň z příjmů

Více

Strategický plán rozvoje obce Lazinov

Strategický plán rozvoje obce Lazinov Obsah verze: říjen 2011 1 Účel a určení dokumentu... 1 2 Stávající stav... 2 3 Analytická část... 3 4 Návrhová část... 4 4.1 Úpravy a obnova kulturní krajiny v katastru obce... 4 4.2 Navrhované stavební

Více

Živý venkov tradice a současnost. Popis a fotodokumentace k jednotlivým akcím:

Živý venkov tradice a současnost. Popis a fotodokumentace k jednotlivým akcím: Živý venkov tradice a současnost Popis a fotodokumentace k jednotlivým akcím: Den Země Běchary - 23.4. osvětová akce Projektový den pro žáky základních škol zaměřený na ochranu životního prostředí, třídění

Více

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1 Celkem odevzdáno: 109 dotazníků 5 bez udání bydliště 38 Újezd 66 Zbečno 39 spíše osobní názor, 64 spíše názor celé domácnosti 1, Jste spokojeni s podobou naší obce? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

ohlédnutí za krajskými volbami 17. 18. 10.2008 ostatní strany *

ohlédnutí za krajskými volbami 17. 18. 10.2008 ostatní strany * ohlédnutí za krajskými volbami 17. 18. 10.2008 volená strana ODS ČSSD KSČM KDU - ČSL ostatní strany * zaps. voličů účast voličů platné hlasy účast % okrsek Janová počet hlasů 67 52 26 6 okrsek radnice

Více

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 AKTUALIZACE LISTOPAD 2008 Aktivita / Projekt Prioritní osa č.1 Životní prostředí Téma 1.1. Ochrana životního prostředí Nositel projektu Finanční náročnost (v tis.kč)

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL BZÍ KONANÉ DNE 13.3.2015

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL BZÍ KONANÉ DNE 13.3.2015 TJ SOKOL BZÍ strana 1 z 5 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL BZÍ KONANÉ DNE 13.3.2015 Počet zletilých členů jednoty je ke dni konání Valné hromady 98, celkový 112. Valné hromadě je v okamžiku

Více

Rozpočet na rok 2010 výdaje

Rozpočet na rok 2010 výdaje Rozpočet na rok 2010 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník 3/2014 14. ročník Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko od sněhu. Zářijové dny pomalu končí a s

Více

Místní program obnovy vesnice Klínec

Místní program obnovy vesnice Klínec Místní program obnovy vesnice Klínec Na léta 2011 2015 s výhledem do roku 2020 Tento dokument byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 15. 12. 2010 a schválen usnesením č. 2/9.

Více

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013 P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání rady obce dne 18. 2. 2009

Z á p i s č. 25 ze zasedání rady obce dne 18. 2. 2009 Z á p i s č. 25 ze zasedání rady obce dne 18. 2. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m : 1) Úvod, zahájení, schválení programu zasedání, kontrola plnění usnesení 2) Prominutí, snížení poplatku

Více

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis Návrh rozpočtu 2013 vize rozpočtu v tis.kč na r. 2013 Pol. Par. Příjmy Popis 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1800 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 360 dle předpokladu 1113 Daň z příjmů

Více

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 LEDEN 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2013 Náměstí Míru, začátek v 17.00 hodin. 15. ledna

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

1. Krátká foto bilance 1. roku nového zastupitelstva 2. Kanalizace a ČOV - financování 3. Plán společenských akcí na rok 2012 4.

1. Krátká foto bilance 1. roku nového zastupitelstva 2. Kanalizace a ČOV - financování 3. Plán společenských akcí na rok 2012 4. 1. Krátká foto bilance 1. roku nového zastupitelstva 2. Kanalizace a ČOV - financování 3. Plán společenských akcí na rok 2012 4. Představení strategického plánu rozvoje obce do roku 2016 5. Diskuse Odpadové

Více

zpravodaj EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: Evropa investuje do venkovských oblastí.

zpravodaj EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: Evropa investuje do venkovských oblastí. zpravodaj 09 2014 EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: Evropa investuje do venkovských oblastí. DOTACE SEZNAMTE SE, KDE VŠUDE POMÁHAJÍ DOTACE OD MAS TŘEŠŤSKO Tento měsíc bychom vás rádi informovali

Více

Zprávy z České. *** Pro děti i dospělé *** 13. číslo/ listopad 2015. *** Vzpomínka na oslavy 230 let založení obce Česká ***

Zprávy z České. *** Pro děti i dospělé *** 13. číslo/ listopad 2015. *** Vzpomínka na oslavy 230 let založení obce Česká *** *** Pro děti i dospělé *** Zprávy z České Občasník 13. číslo/ listopad 2015 Ve dnech 19. a 20. září jsme si připomenuli 230. výročí založení naší obce. Při této příležitosti byla slavnostně otevřena nově

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Příjmy Rozpočet = 5 800 000 Kč Upravený Rozpočet = 5 905 360 Kč Plnění rozpočtu = 3 097 290,03 Kč Příjmy daňové 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj.

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU LEADER 2009 2013. REALIZOVÁNO CELKEM 69 PROJEKTŮ (stav k 31.10.2013)

PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU LEADER 2009 2013. REALIZOVÁNO CELKEM 69 PROJEKTŮ (stav k 31.10.2013) PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU LEADER 2009 2013 REALIZOVÁNO CELKEM 69 PROJEKTŮ (stav k 31.10.2013) 1 Název projektu: Lepší květiny pro vás po celý rok. Investice do technologie ve skleníku stínící

Více

Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko

Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko www.survio.com 3. 0. 204 4:2:39 Základní údaje Název výzkumu Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko Autor Antonín Fiala Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/t0i4q3a2v4p3v7h4a

Více

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci.

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci. Obecní úřad Dolany u Klatov tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz, www.obec-dolany.cz úřední dny: PO, St 7.30 17.00 hodin, Čt 7.30 15.00 hodin Obecní zpravodaj č. 2/2010

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Město Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NA ROK 2006 ROZŠÍŘENÁ VERZE v tis. Kč 1. Daňové příjmy 48 498,82 2. Nedaňové příjmy 7 002,55 3. Kapitálové příjmy 300,00 4. Přijaté

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena v letech 1925-1926, v provozu

Více

Přehled provedených prací, které obec uskutečnila od roku 1990, kdy se osamostatnila

Přehled provedených prací, které obec uskutečnila od roku 1990, kdy se osamostatnila Přehled provedených prací, které obec uskutečnila od roku 1990, kdy se osamostatnila 1990 - převedení agendy a majetku obce 1991 - přemístění kanceláře OÚ z přízemí do 1. patra - úprava prostor pro přestěhování

Více

Přehled realizovaných projektů a získaných dotací v období 2012 2013. a přehled projektů připravených k realizaci v roce 2014

Přehled realizovaných projektů a získaných dotací v období 2012 2013. a přehled projektů připravených k realizaci v roce 2014 Přehled realizovaných projektů a získaných dotací v období 2012 2013 a přehled projektů připravených k realizaci v roce 2014 V tomto přehledu nejsou zahrnuty investiční akce, které byly realizovány bez

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V LIPTÁLE - 2012

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V LIPTÁLE - 2012 C:\Documents and Settings\Javr\Dokumenty\Kulturní akce.doc JaVr 6/64 PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V LIPTÁLE - 2012 Aktualizováno ke dni: 2012-11-12 Změna programu vyhrazena! Zkratky: KZ - Kulturní zařízení při

Více

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív PRAHA RAKOVNICKO Kde nebudete vědět kam dřív kalendář akcí HISTORICKÉ SLAVNOSTI, SYMPOZIA, DIVADELNÍ A HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLISTICKÉ AKCE, JARMARKY ŘEMESEL ATD. 2009 Řezbářské sympozium v Přílepích Rakovnicko

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE CÍRKVICE NA OBDOBÍ LET

PROGRAM ROZVOJE OBCE CÍRKVICE NA OBDOBÍ LET PROGRAM ROZVOJE OBCE CÍRKVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2025 16.3.2016 Úvod Program rozvoje obce Církvice je strategickým dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce. Program rozvoje obce především:

Více

Zápis z modulu 6 2. část v Měčíně dne 20. 2. 2012 od 17.00 hodin

Zápis z modulu 6 2. část v Měčíně dne 20. 2. 2012 od 17.00 hodin Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví místních partnerství zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů Přítomni: viz prezenční listina

Více

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Datum konání: 24.11.2015 Čas konání: 17 19:30 Místo konání: Obecní Úřad Halenkov, obřadní síň Program jednání: Diskuze na

Více

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby:

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby: Vážení spoluobèané, tak nám rok opìt ubìhl jako voda a blíží se období prázdnin a dovolených. Dìti postupnì vylepšují své výsledky ve škole, uèitelé se tìší na zasloužené volno. Mnoho našich mladých úspìšnì

Více

Ze schůzí Rady obce Rada obce se na svých schůzích zabývala především: Říjen 2015 Výsledky inklinometrického měření na ulici Dlouhá a doporučením firmy K-GEO s.r.o. Smlouvou o spolupráci,,umova PARTNERSKA

Více

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války Vážení občané, Zpravodaj č.2 Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 27.4.2015 V příštích májových dnech si připomeneme 70. výročí ukončení 2. světové války. Byl to nejstrašnější konflikt v dosavadních dějinách

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

www.svatojirskyles-mas.cz

www.svatojirskyles-mas.cz Zpravodaj Místní akční skupiny Svatojiřský les, o. s. ročník 4 číslo 1/2013 únor OBSAH: 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 Kde a čeho jsme se zúčastnili Co jsme uspořádali Rekonstrukce hřiště pro volnočasové aktivity

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE

PROGRAM OBNOVY VESNICE Obec Ohrazenice Ohrazenice p. 81 511 01 Turnov Tel. 481 321885 IO 00275956 DI CZ 00275956 PROGRAM OBNOVY VESNICE Obec : Ohrazenice Katastrální území : Ohrazenice u Turnova Poet obyvatel : 1076 Obsah :

Více

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC číslo 19

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC číslo 19 ZPRAVODAJ Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC číslo 19 Je tu podzim, deštivý stejně jako byl konec léta, a tichý díky uzavírce na komunikaci a tím pádem malému dopravnímu provozu. Čekají nás dlouhé noci a

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis.

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy  Celkem daňové 138 712 tis. Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008

Více

Místní program obnovy vesnice. Mníšek. r. 2014-2020

Místní program obnovy vesnice. Mníšek. r. 2014-2020 Místní program obnovy vesnice Mníšek r. 2014-2020 Obsah 1. Úvod - Program obnovy vesnice Programem obnovy vesnice, se obec definuje v hospodářském rozvoji obce, který je zaměřen na stavební obnovu obytných

Více

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse Valná hromada Co je to MAS? 18.12007 LEADER Valná hromada 18.12007 LEADER LEADER doposud: 2006: založení Místní akční skupiny ORLICKO (MAS ORLICKO) na území

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Rok 2005. Vajrauch Zdeněk, Telecí

Rok 2005. Vajrauch Zdeněk, Telecí 85 Rok 2005 Rok 2005 jsme zahájili znovuobnovením tradice pořádání hasičských plesů. Z důvodu malé kapacity společenského sálu našeho obecního úřadu jsme plesy uspořádali hned dva, a to 29. ledna a 5.

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

U S N E S E N Í RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 12. 3. 2014

U S N E S E N Í RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 12. 3. 2014 U S N E S E N Í RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 12. 3. 2014 Rada obce na svém jednání dne 12. 3. 2014 přijala tato usnesení: Usnesení R1/35/03/14 Rada obce schvaluje předložený program jednání rady obce dne

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

Rok 2008. Územní plán a územní rozvoj

Rok 2008. Územní plán a územní rozvoj Rozpočtový výhled obce MEZOUŇ na rok 2008 2009 Rok 2008 Výhled vychází z příjmové části rozpočtu ve výši 14 200.000,-Kč. Územní plán a územní rozvoj V souladu s novelou stavebního zákona zajistit zpracování

Více

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Kategorie * počet obyvatel 1 do 500 2 501 2 000 3 2 001 5 000 4 5 001 10 000 5 10 001 50 000 6 50 001 a více Obec/městská část 1 : Velké Pavlovice

Více

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006 Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006 Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 0 600 000 600 000 100 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0 600 000 600 000 100 1976 Terénní vozidlo odboru

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace leden 2016 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 1.aktualizace (schváleno Zastupitelstvem

Více

Zpráva. z provedeného průběžného hodnocení SPL, dle priorit, cílů a opatření naplňující cíle realizovaných prostřednictvím projektů k 1.6.

Zpráva. z provedeného průběžného hodnocení SPL, dle priorit, cílů a opatření naplňující cíle realizovaných prostřednictvím projektů k 1.6. Zpráva z provedeného průběžného hodnocení SPL, dle priorit, cílů a opatření naplňující cíle realizovaných prostřednictvím projektů k 1.6.211 Zprávu vyhotovili členové Výkonného monitorovacího výboru Obecně

Více

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013 ZPRAVODAJ číslo 14 Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013 V sobotu 6.července proběhly oslavy 135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Kamberku. Slavnostní nástup na Městečku, průvod obcí,

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

HAVRAŇSKÉ. číslo 25 NOVINY

HAVRAŇSKÉ. číslo 25 NOVINY HAVRAŇSKÉ číslo 25 NOVINY 6. říjen rok 2014 Vážení spoluobčané, do konce volebního období 2010-2014 zbývá pouze několik dnů, proto je na místě poohlédnout se a připomenout si investiční akce, které byly

Více