Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK"

Transkript

1 Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK OV-BaseOne

2 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Nie należy narażać urządzenia na silny nacisk ani dopuścić do upuszczenia go. Nie należy używać urządzenia w miejscach o ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach, zakurzonych lub wilgotnych. Należy trzymać urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Należy unikać użytkowania produktu w środowisku gdzie występują silne pola magnetyczne. Urządzenie należy trzymać z dala od wody oraz innych płynów. W przypadku gdy woda lub inne płyny dostaną się do urządzenia, należy natychmiast odłączyć go od zasilania i wyczyścić. Aby uniknąć korozji, do czyszczenia urządzenia nie należy stosować żadnych środków chemicznych. Urządzenie należy czyścić tylko przy użyciu miękkiej, suchej ściereczki. Nasza firma nie jest odpowiedzialna za żadne uszkodzenia ani utratę danych spowodowane nieprawidłowym działaniem produktu, nieprawidłową jego obsługą, modyfikacjami lub wynikłymi podczas wymiany baterii. Nie należy naprawiać, rozmontowywać ani modyfikować urządzenia. W przeciwnym razie doprowadzi to do unieważnienia gwarancji. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, baterię należy ładować przynajmniej raz w miesiącu, aby nie doprowadzić do jej uszkodzenia. Baterię należy podładować gdy: 2

3 a) ikona poziomu energii baterii wskazuje na to, że bateria jest wyczerpana; b) urządzenie wyłącza się automatycznie tuż po restarcie; c) nie ma reakcji po naciśnięciu / dotknięciu klawiszy / przycisków, w przypadku gdy są one odblokowane, a ikona baterii wskazuje na to, że jest ona w pełni naładowana. Nie należy przerywać połączenia, podczas trwania procesu formatowania lub przesyłania plików. W przeciwnym razie może to doprowadzić do uszkodzenia lub utraty danych. Jeśli urządzenie jest wykorzystywane jako przenośny odtwarzacz HD, należy używać go tylko zgodnie z zaleceniami instrukcji. W przeciwnym razie, może to doprowadzić do trwałej utraty danych. Do instalacji aplikacji oraz przesyłu i korzystania z danych należy używać tylko elementów dodatkowych i akcesoriów dostarczonych w zestawie i tylko zgodnie z instrukcją producenta. Przed instalacją danych lub rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z informacjami na spodzie urządzenia, dotyczącymi parametrów elektrycznych oraz bezpieczeństwa. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozlanie na nie żadnych cieczy. Należy także upewnić się, że w jego pobliżu ani też bezpośrednio na samym urządzeniu nie są umieszczone przedmioty wypełnione płynami (np. 3

4 wazony). W przypadku nieprawidłowego umieszczenia baterii w komorze baterii, może dojść do jej wybuchu. Wymieniaj tylko na baterię tego samego typu lub jej odpowiednik. Nie należy wystawiać baterii (ani paczek z bateriami) na działanie nadmiernie wysokich temperatur (bezpośrednie promienie słoneczne, ogień itp). Prosimy stosować się do procedur utylizacji baterii. Po odłączeniu urządzenia od zasilania, może ono być obsługiwane aż do rozładowania baterii. Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półka na książki lub podobny mebel. Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia przedmiotami takimi jak gazety, obrusy ani zasłony, które mogłyby ograniczyć swobodny przepływ powietrza. Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów będących źródłami otwartego płomienia (np. świec). Należy używać urządzenie w umiarkowanych środowiskach. Nie należy odłączać przewodu USB między urządzeniem a komputerem podczas przesyłu danych lub formatowania. Aby odłączyć przewód USB należy skorzystać z funkcji bezpiecznego usuwania sprzętu z poziomu systemu operacyjnego. W przeciwnym razie może to doprowadzić do uszkodzenia lub utraty danych oraz wystąpienia błędów. 4

5 Utylizacja Nie należy wyrzucać uszkodzonego urządzenia (ani wbudowanego akumulatora) wraz z odpadami komunalnymi. Aby oddać zużyte urządzenia, należy skontaktować się z punktem zbiórek i przetwarzania lub ze sprzedawcą w punkcie, w którym produkt został zakupiony. Będą oni mogli przyjąć produkt i zutylizować go w sposób bezpieczny dla środowiska. Nie należy samodzielnie wymieniać baterii urządzenia. W tym celu należy skontaktować się z działem obsługi klienta naszej firmy. Ostrzeżenia odnośnie słuchu Ochrona słuchu Należy korzystać z urządzenia przy umiarkowanym poziomie głośności: Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu u zdrowej osoby, nawet przy ekspozycji trwającej mniej niż 1 minuta. Te zakresy głośności są przeznaczone dla osób, które mają problemy ze słyszeniem. "Komfortowy poziom" głośności może być mylący ponieważ z czasem słuch dostosowuje się do wyższych poziomów głośności dźwięku. Tak więc po dłuższym okresie słuchania, to, co brzmi "normalnie", w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby uchronić się przed tym zjawiskiem, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, jeszcze zanim słuch dostosuje się do jej wyższych poziomów, a następnie jej nie zwiększać. Ustalanie bezpiecznego 5

6 poziomu głośności: Ustaw głośność na niskim poziomie. Powoli zwiększaj natężenie dźwięku do momentu, gdy będzie on wyraźny, bez zniekształceń. Nie słuchaj zbyt długo: długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na "bezpiecznym" poziomie, również może doprowadzić do utraty słuchu. Należy korzystać z urządzenia z umiarem i robić odpowiednie przerwy. Podczas korzystania ze słuchawek należy przestrzegać następujących wytycznych: Słuchać przy umiarkowanych poziomach głośności przez niezbyt długie okresy czasu. Nie zwiększać głośności wraz z dostosowaniem się słuchu do obecnego poziomu. Nie zwiększać głośności na tyle, by nie słyszeć, co się dzieje wokół Ciebie. Należy zachować ostrożność lub czasowo przerwać korzystanie z urządzenia w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych. Nie używać słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie w ruchu drogowym i jest pod wieloma względami nielegalne. Przeznaczenie To urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania muzyki i filmów w popularnych formatach, wyświetlania zdjęć oraz korzystania z Internetu za pośrednictwem zintegrowanej funkcji Wi-Fi. Jest to jedyne przeznaczenie urządzenia. Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w tej instrukcji, a w szczególności tych dotyczących środków ostrożności. Każde inne zastosowanie produktu będzie postrzegane jako niezgodne z jego przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenia i obrażenia ciała. 6

7 Ponadto, spowoduje to unieważnienie gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia produktu niezgodnego z jego przeznaczeniem. Instrukcja ta może nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistej pracy urządzenia. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Prosimy przestrzegać procedur operacyjnych urządzenia. 7

8 Szybki start Obsługa baterii i jej ładowanie Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy je w pełni naładować. Podłącz zasilacz-ładowarkę do gniazda DC, a urządzenie zacznie się ładować. [ WSKAZÓWKI ] : Urządzenie wyposażone jest we wbudowany akumulator polimerowy. Do jego ładowania należy używać tylko określonej ładowarki. podczas trwania procesu ładowania, wypełnienie ikonki baterii będzie się poruszać. Po zakończeniu ładowania ikonka zmieni kolor na zielony i pozostanie nieruchoma. W przypadku nie korzystania z urządzenia przez dłuższy czas, należy raz w miesiącu naładować je, a następnie rozładować, tak aby uniknąć głębokiego rozładowania. Kiedy urządzenie wyłączy się z powodu słabej baterii, należy podłączyć je do ładowarki. Urządzenie wyemituje komunikat "niski poziom baterii" lub "ładowanie". Należy poczekać chwilę, aż moc baterii będzie na tyle wystarczająca, aby urządzenie mogło przejść do widoku interfejsu głównego. Wbudowany polimerowy akumulator powinien być regularnie ładowany. Uszkodzenia spowodowane przez nadmierną eksploatację akumulatora nie są uwzględniane w gwarancji. 8

9 Przyciski i porty urządzenia 1. Kamera internetowa 2. V+: Wciśnij, aby zwiększyć głośność V- : Wciśnij, aby zmniejszyć głośność 3. Przycisk włączania/wyłączania (włącznik) Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Wciśnij krótko, aby zablokować/odblokować ekran. 4. Port słuchawek Tutaj podłącz słuchawki stereo. 5. Port szybkiego złącza USB 2.0 / USB host / zasilania Port umożliwiający transmisję danych z / do komputera (np. pliki muzyki, zdjęcia, filmy) oraz podłączenie nośników pamięci USB i urządzeń USB, takich jak mysz czy klawiatura. 9

10 Port umożliwiający podłączenie zasilacza w celu podładowania wbudowanej baterii. 6. Port zasilacza DC (2.5mm DC- 5V/2A) 7. Port karty mikro SD Port umożliwiający wsunięcie karty mikro SD lub mikro SDHC. 8. Port mini HDMI Port umożliwiający podłączenie do telewizora lub innego wyświetlacza. 9. Reset Umożliwia zresetowanie urządzenia w przypadku awarii (użyj spinacza do papieru lub podobnego obiektu i ostrożnie naciśnij zlokalizowany w otworze przycisk Reset. 10. Głośnik Włączanie i wyłączanie Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Włącznika (Power), a urządzenie rozpocznie proces uruchamiania systemu Android. Wyłączanie: Wciśnij przycisk Włącznika (Power), pojawi się okno z opcjami do wyboru, wybierz "Wyłącz", a następnie kliknij OK, aby bezpiecznie wyłączyć urządzenie. Połączenie z komputerem PC Istnieje możliwość podłączenia urządzenia do komputera za pośrednictwem załączonego w zestawie przewodu USB, który należy wpiąć do gniazda mikro USB (OTG) 10

11 urządzenia. Umożliwia to przesył danych poprzez porty USB. Można obsługiwać pliki poprzez komputer PC. Gdy urządzenie jest podłączone prawidłowo, w obszarze powiadomień na pasku stanu można zobaczyć następującą ikonę. Kliknij aby przejść do kolejnego okna. Kliknij, teraz urządzenie może już przesyłać pliki z oraz do komputera. Uwaga: Urządzenie obsługuje również format FAT32 urządzeń zewnętrznych, na przykład pamięci USB lub kart Micro SD do przesyłu danych. Wprowadzenie do interfejsu Dolny pasek interfejsu A B C D E F G H I J A: Powrót B: Ekran główny C: Menu D: Zrzut ekranu E: Zmniejszanie głośności F: Zwiększanie głośności G: Ikona połączenia OTG: Wyświetlana jest gdy urządzenie zostanie podłączone do komputera. H: Zegar Wyświetla aktualny, ustawiony wcześniej czas 11

12 systemu (godzinę/minuty). I: Ikona stanu połączenia WiFi Ikona zostanie wyświetlona w przypadku nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową WiFi. J: Ikona stanu baterii: Wyświetla aktualny poziom naładowania baterii oraz informuje o trwaniu procesu ładowania. Menu interfejsu głównego Wciśnij ikonę Menu urządzenia, aby wyświetlić menu interfejsu głównego, jak na obrazku poniżej: Tapeta: Pozwala na zmianę tła pulpitu przez użytkownika. Zarządzanie aplikacjami: Wyświetla listę wszystkich aplikacji. Ustawienia systemowe: Szybki dostęp do ustawień systemowych. Użytkownik ma możliwość dostosowania opcji poszczególnych elementów, takich jak: sieci bezprzewodowe i przewodowe, wyświetlacz, ustawienia daty i godziny itp. Pulpit Podczas wykonywania operacji przesuwania na ekranie głównym, obszar ustawiony jako pulpit pozostaje nieruchomy. Użytkownik może przenosić ikony w obszarze pulpitu na ekranie głównym. Operacje podstawowe Kliknij ikonę "Ustawień" w oknie głównym aplikacji. 12

13 Wyświetlony zostanie interfejs ustawień systemowych. Dostosuj funkcje poszczególnych elementów, takich jak: sieci bezprzewodowe i przewodowe, wyświetlacz, ustawienia daty i godziny, informacje o urządzeniu itp. Ustawienia daty i godziny Kliknij "Data i godzina", aby przejść do interfejsu ich ustawień. Wybieraj poszczególne parametry, aby je ustawić: datę, strefę czasową, godzinę i minuty, format wyświetlania godziny i minut, format wyświetlania daty oraz inne. Ustawienia wyświetlacza W interfejsie ustawień wybierz "Wyświetlacz", aby przywołać okno ustawień wyświetlacza, następnie wybierz opcję "Jasność" i przesuwaj suwak jasności, aby dostosować ten parametr. Kliknij "Wygaszanie", aby przejść do okna ustawień, a następnie wpisz preferowaną wartość czasu, po którym urządzenie ma przejść w tryb uśpienia. Aby "obudzić" urządzenie wystarczy wcisnąć krótko przycisk Włącznika (Power). Połączenie bezprzewodowe: Kliknij ikonę "Ustawień" w menu głównym, a następnie w interfejsie ustawień kliknij "Sieci bezprzewodowe i przewodowe", aby wyświetlić interfejs ustawień tych funkcji. Przesuń pasek opcji WiFi do pozycji "Włączony" 13

14 (ON), a wbudowany moduł WiFi urządzenia rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci. Kliknij na dowolną wyszukaną sieć. Wyświetlone zostanie okno dialogowe. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby skonfigurować połączenie WiFi. Niektóre szyfrowane sieci wymagają wprowadzenia odpowiedniego hasła, aby móc ustanowić połączenie. Instalacja i deinstalacja aplikacji Instalacja aplikacji 1. Przed rozpoczęciem instalacji aplikacji, należy w oknie ustawień bezpieczeństwa aktywować opcję "Aplikacje z nieznanych źródeł", aby umożliwić instalację aplikacji spoza rynku. 2. Skopiuj plik instalacyjny aplikacji (APK) do karty Micro SD lub pamięci flash NAND. 3. Kliknij na ikonę Instalatora aplikacji, aby wyszukać folder z plikiem instalacyjnym aplikacji, a następnie wybierz ten, który ma zostać zainstalowany. Można zainstalować je za pośrednictwem komputera lub pobrać je ze sklepów Android. Deinstalacja aplikacji Klikaj odpowiednio "Ustawienia - Aplikacje - Pobrane", następnie wybierz dane wcześniej zainstalowane aplikacje, które chcesz odinstalować. 14

15 Przeglądarka Gdy nawiązane zostało połączenie z siecią, otwórz aplikację przeglądarki internetowej i wpisz adres URL strony, którą chcesz wyświetlić. Aby szybko otworzyć daną stronę, należy znaleźć ją za pośrednictwem paska wyszukiwarki na ekranie głównym lub wpisać jej adres URL w pasku adresu. Odtwarzacz wideo: Oglądanie filmów w sieci: Produkt obsługuje HTML5 - odtwarzanie wideo w sieci. Oglądanie plików wideo z dysków lokalnych: Kliknij ikonę Wideo. Odtwarzacz automatycznie wykryje obsługiwane pliki filmów, zapisane na dysku lokalnym lub karcie mikro SD. Zaznacz plik wideo, który ma zostać odtworzony. Odtwarzacz muzyki: Kliknij ikonę Muzyki aby przejść do interfejsu odtwarzacza plików muzycznych. Kliknij na te pliki, które mają zostać odtworzone. Kliknij, aby odtworzyć poprzednią ścieżkę; wciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do tyłu. Kliknij, aby spauzować odtwarzanie; ikona 15

16 zmieni się na następującą: aby wznowić odtwarzanie.. Kliknij ponownie, Kliknij, aby odtworzyć następną ścieżkę; wciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu. Kliknij odtwarzania. Kliknij losowej. Kliknij Przeglądarka zdjęć:, aby wyświetlić aktualną listę, aby wybrać odtwarzanie w kolejności, aby wybrać tryb powtórek. Kliknij "Galeria", aby otworzyć przeglądarkę zdjęć. Wyświetlona zostanie lista wszystkich dostępnych zdjęć i plików wideo. Zaznacz dany plik obrazu. Pojawi się interfejs przeglądania z dostępnymi funkcjami jak np.: zwiększanie, pomniejszanie obrazu, ustawianie obrazu jako tapety, usuwanie itp. Kamera Kliknij ikonę kamery w menu aplikacji. Klikaj przycisk migawki aparatu lub nagrać wideo., aby robić zdjęcia 16

17 Nagrywanie dźwięku Kliknij ikonę rejestratora dźwięku Uwaga: Kliknij przycisk "Nagrywania" rozpocząć nagrywanie dźwięku. w menu aplikacji., aby Aby zakończyć nagrywanie, kliknij przycisk "Stop". Zapisane pliki nagrań można odnaleźć w folderze nagrań, z poziomu przeglądarki plików. 17

18 ENGLISH User Manual 18

19 Important Safety Precautions Do not subject the device to severe impact or drop it from heights. Do not use the device in extreme hot or cold, dusty or damp conditions. Do not expose it to direct sunlight. Avoid using the device near strong magnetic fields. Keep the device away from water and other liquids. In the event that water or other liquids enter the device, power off the product immediately and clean the device. Do not use chemicals to clean the device in order to avoid corrosion. Clean it with a dry cloth. We are not responsible for damaged or lost data caused by malfunction, misuse,and modification of the device or battery replacement. Do not attempt to disassemble, repair or modify the product. This will invalidate the warranty. If the device will not be used for an extended period of time, please charge the battery at least once per month to maintain battery life. Charge the battery if: a) the battery level icon displays (battery empty); b) the device powers off automatically when restarted; c) there is no response when pressing/tapping on keys/buttons with keys/buttons unlocked and battery fully charged. Do not interrupt the connection when the device is being formatted or files are transferred. Otherwise, data may be corrupted or lost. If the device is used as a portable HD player, please 19

20 use only per the instructions. Otherwise, permanent data loss could occur. Please use and install data using the attachments/accessories provided and only according to the manufacturer s instruction. Please refer to the information on the bottom of the device for electrical and safety information before installing data or operating the device. To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose this device to rain or moisture. The device should not be exposed to dripping or splashing water.never place objects filled with liquids, such as vases, on the device. There is danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type. The battery (or batteries or battery pack) should not be exposed to excessive heat such as sunlight, fire or the like. Please follow responsible procedures for battery disposal If the power adaptor is disconnected from the device, the device will remain operable as long as the battery has sufficient charge. Do not install this equipment in a confined space such as a bookcase or similar unit. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains etc. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus. Use the apparatus in moderate climates. 20

21 Do not disconnect the USB cable between device and PC during data transmission or formatting. Only remove it safely from the operating system. Otherwise, data may be corrupted or lost and malfunctions may occur. Disposal Do not dispose of a defective device (built-in rechargeable battery) with the household waste. To dispose of your used device, please use the return and collection systems available in your area or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for safe environmental recycling. Do not replace the rechargeable battery yourself. Please contact our customer service. Listening Cautions Hearing Safety Listen at a moderate volume: Using headphones at a high volume can impair your hearing. This product can produce sounds in decibel ranges that may cause hearing loss for a normal person, even for exposure less than a minute. The higher decibel ranges are offered for those that may have already experienced some hearing loss. Sound can be deceiving. over time your hearing comfort level adapts to higher volumes of sound. So after prolonged listening, what sounds normal can actually be loud and harmful to your hearing. To guard against this, set your volume to a safe level before your hearing adapts and leave it there. To establish a safe volume level: Set your volume control at a low setting. Slowly increase the sound until you can hear it 21

22 comfortably and clearly, without distortion. Listen for reasonable periods of time: prolonged exposure to sound, even at normally safe levels, can also cause hearing loss. Be sure to use your equipment reasonably and take appropriate breaks. Be sure to observe the following guidelines when using your headphones. Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time. Be careful not to adjust the volume as your hearing adapts. Do not turn up the volume so high that you can t hear what s around you. You should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations. Do not use headphones while operating a motorized vehicle, cycling, skateboarding, etc.; it may create a traffic hazard and is illegal in many areas. Intended Use This device is intended to playback music and videos in popular formats, display of photos and Internet access with the integrated Wi-Fi function. This is the only intended use of the device. Please observe all information in this user manual, in particular the safety precautions. Any other use will be seen as unintended use and can cause damage and personal injury. Furthermore, your warranty will be void. The manufacturer accepts no responsibility for damages due to unintended use. This manual may not reflect your actual device s operation. All information is subject to change without prior notice. Please follow your actual device s operational procedures. 22

23 Quick Start Battery management and charging Before using this device, please charge it fully. Put the charger adapter into the DC jack, the device will start to charge. TIPS : This device adopts built-in polymer battery. Only the specified charger should be used. when it is charging, the icon of battery will be rolling. when the charging finish, the battery icon will turn green and stop rolling. If you do not use this device for a long time, please charge/release it once per month to avoid deep discharge. When it is power off because of low battery, connect to the charger, the device will indicate low power or charging, please wait for a second until the machine can turn to the main interface once the power is enough. The built-in polymer battery should be charged regularly. The damage caused by battery overconsuming is not included in the warranty. 23

24 Buttons and Ports 1. Webcam Port 2. V+: Press to increase Volume V- : Press to decrease Volume. 3. Power On/Off button Press and hold to turn the unit on or off; briefly press to lock or unlock the screen.. 4. Earphones jack Connect stereo earphones here. 5. USB 2.0 high speed port /USB host/ DC-IN port 24

25 Connection for data transmission from/to PC (e.g. music, photos, videos) or connection of USB storage media and USB devices such as mouse or keyboard. Connect power adaptor for charging the built-in rechargeable battery here 6. DC jack: to connect with 2.5mm DC- 5V/2A charger 7. MicroSD card Insert microsd and microsdhc cards here. 8. Mini HDMI port Connect TV set or other display device here. 9. Reset pin hole Reset the device in case of malfunction (use a paper clip or similar and carefully press the button in the pin hole. 10. Speaker Boot and Shutdown Boot: Press and hold the power button, the system will enter the boot process, System has been started, entering the Android system. Shutdown: Press the power button, pop-up device options, select Power off, Click OK, you can safely shut down. 25

26 Connect with PC By Mirco USB (OTG) interface of the device, you can connect with PC by Mirco USB cable attached with the device. USB Data transferring is available. You can operate the files through the PC. When your device is connected successfully, to pull up the notification area of the status bar, can see the following icon Then click to enter the next Click, Then the device can transmission data with PC. Note: The device also supports the FAT32 format for external devices, for example U disk, Micro SD card to Transfer data. Interface Introduction Bottom bar of the Interface A B C D E F G F H I A: Back B: Home C: Menu D: Screenshot capture E: Volume- F: Volume + G: OTG connect icon: If the device connected to the PC, will show the OTG connected icon. 26

27 F: Time display: Display the time of the current system, which has been set. H: WIFI signal status icon: If connected to the WIFI wireless network, the icon will be displayed I: Battery status icon: Displays the current battery level and the charging status. The HOME Screen menu Press the menu icon on the device, it will display a home screen. Wallpaper: Users can replace the wallpaper with your wishes. Manage apps: It can quickly open a list of all applications. System Settings: Fast access to system settings, user can choose Wireless & etworks, Display, Date & time etc, for personalized settings. Desktop When sliding around with your finger to switch the main screen, the desktop fixed on the main screen, will not move. User could drag the application icon placed on the desktop area in the main screen. Basic Operation Click the "Settings" icon in the main applications 27

28 area, you can open the system Select the appropriate operation of the relevant items, such as: wireless and network, Display, date and time settings, about Device, etc. Date and time settings: Click "Date & time" to enter the Date and time settings interface: Select to set the date, select the time zone, set the time, time format, date format and other information. Display settings In the settings interface choose "Display" to enter the display settings interface, select "Brightness", Pull the progress bar to adjust the brightness, click Sleep, adjust the inactivity time of the device. You can press power key to activate the device. Wireless Connection Click the main menu "Settings" icon, go to "Settings" screen, click on "Wireless and networks" into the "Wireless and networks settings" interface. Turn on Wi-Fi switch, the Wi-Fi module built-in the device will search AP lists automatic, click the searched AP can be used, will pop up settings dialog, please follow the prompts to 28

29 complete the WIFI network links. Some encrypted network, need to enter a valid key. Applications install and uninstall Install applications 1. First you should select the Unknown sources which allow installation of non-market apps. 2. Copy the APK installer software to Micro SD or NAND FLASH. 3. Click Apk Installer to find the app directory, then Select applications to install. Users can "Android market" online installation, or download via the computer, or online through the machine built-in browser to download and install. Uninstall applications Click on the item "Settings Apps Downloaded, select the appropriate application has been installed, click the applications which you need to uninstall Browser When the network connected, open the Web browser enter the URL, you can quickly Browse the Web or through the main desktop search bar enter the URL,.open the web page 29

30 Video player Online video: The product supports HTML5 online video playback. Local video: Click the Video Icon. The Player can loading new albums and photos automatically which stored in local disk or micro SD card, then select the videos to playback Music player Click the music icon you can enter the music player interface. Click the music files you will enter the player to play music Click :Play the previous music, long press to fast reverse. : Click it to suspend, the icon turn to Click click and return to the normal playing again. Click :To play the next song, long press to do function. Click :To display the present playing list. Click Click :To select the random playing mode. :To select the repeat playing mode. Photo Browser Click Gallery to get into Photo Browser directly, there will list all the picture files and video files. Select a picture file and enter the picture playback interface, Can select "Zoom", "narrow" "set" and "delete" etc operation. 30

31 Camera Click the Camera icon Click the camera shutter Sound Recorder Click the recorder icon in the applications menu, to take photos or videos in the applications menu Note: Select "Record" button to record. When it is completed, select "Stop" button. At this point you can find the recordings folder in the file browser, which saved the recordings. 31

32 Český Uživatelský Manuál 32

33 Důležité bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj silným nárazům nebo pádum z výšky. Nepoužívejte přístroj v extrémně horkých nebo studených, prašných nebo vlhkých podmínkách. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Vyhněte se použití zařízení v blízkosti silných magnetických polí. Zařízení chraňte před vodou a jinými tekutinami. V případě, že voda nebo jiné tekutiny dostanou do zařízení, vypněte produkt ihned a vyčistěte zařízení Nepoužívejte chemikálie k čištění zařízení, aby se zabránilo korozi. Vyčistěte jej suchým hadříkem. Nejsme zodpovědní za poškozené nebo ztracené dat způsobené poruchami, zneužíváním, a modifikací zařízení nebo výměnu baterií. Nepokoušejte se rozebírat, opravovat nebo upravovat zařízení. To vede k zneplatnění záruky. Pokud nebudete přístroj používat delší dobu, nabijte baterii alespoň jednou za měsíc pro udržení životnosti baterie. Nabijte baterii, pokud: a) stavu baterie ikona displeje (baterie prázdný); b) přístroj vypne automaticky, když se restartuje zařízení; c) neexistuje žádná odezva při stisku / klepnutím na klávesy / tlačítka s tlačítky / tlačítka odemknout a baterie je plně nabitá. Nepřerušujte připojení, když je zařízení průběhu formátování nebo soubory jsou stahovány. V opačném 33

34 případě mohou být data poškozena nebo ztracena. Pokud je přístroj používán jako přenosný přehrávač HD, prosím, používejte pouze podle instrukcí. Jinak může dojít k trvalé ztrátě dat. Prosím, použijte a nainstalujte data pomocí reduce / podle příslušenství a pouze dle návodu výrobce. Podívejte se prosím na informace na spodní straně přístroje pro elektrické a bezpečnostní informace před instalací dat a provozu zařízení. Chcete-li snížit riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti. Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě objekty kapalin. Úplně se vyhněte kontaktu s tekutinami. Je nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávně. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Baterie (nebo baterie či akumulátoru) by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň atp.. Prosím, postupujte podle příslušných zákonů pro postupy pro likvidaci baterií pro svůj region Pokud je napájecí adaptér odpojen od zařízení, bude zařízení i nadále provozuschopné, pokud je baterie dostatečně nabitá. Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo podobný kus. Větrání nesmí být bráněno zakrytím větracích otvorů předměty jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd. Žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky, by měl být v blízkosti přístroje. 34

35 Neodpojujte kabel USB mezi zařízením a PC při přenosu dat nebo formátování. Jen vyjměte bezpečně z operačního systému. V opačném případě mohou být data poškozena nebo ztracena, a může dojít k poruše. Likvidace Nevyhazujte poškozené zařízení (vestavěné dobíjecí baterie) s domovním odpadem. Chcete-li likvidovat použité zařízení, použijte prosím odevzdáním ve sběrně které je dispozici ve vaší oblasti nebo se obraťte na prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Mohou mít možnost tento produkt odstranit bezpečně pro životní prostředí recyklaci. Neměňte dobíjecí baterii sami. Prosím, kontaktujte náš zákaznický servis. Poslechněte bezpečnostní upozornění Poslouchejte na střední hlasitost: Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti mohou poškodit sluch. Tento výrobek může vydávat zvuky v řádech decibelů, které mohou poškodit sluch u normálních osob, a to i při poslechu kratším než jedna minuta. Vyšší řády decibelů jsou nabízeny pro ty, kteří již prošli určitou ztrátou sluchu. Zvuk může být klamavý. Během poslechu se, nastavte pohodlnou úroveň 'přizpůsobte výši hlasitosti zvuku. Po delším poslechu tedy to, co zní "normálně", je ve skutečnosti hlasité a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přivykne, a nechte ji tak. Chcete-li vytvořit bezpečné úrovně hlasitosti: Nastavte ovládání hlasitosti na nízké nastavení. Pomalu zvyšujte hlasitost, dokud neuslyšíte pohodlně a čistě, bez zkreslení. 35

36 Poslouchejte přiměřenou dobu: dlouhodobá expozice hluku i na normálně "bezpečných" úrovních může způsobit ztrátu sluchu. Ujistěte se, že Své zařízení používáte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky. Dávejte pozor a dodržujte následující pokyny při používání sluchátek. Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu. Nenechte si hlasitost na tak vysokou úroveň, že nemůžete slyšet, co se kolem vás děje. Měli byste postupovat opatrně nebo dočasně přerušit používání v potenciálně nebezpečných situacích. Nepoužívejte sluchátka při řízení motorových vozidel, cyklistice, skateboardingu, atd.; může vytvořit nebezpečné dopravní situaci což nezákonné v mnohých oblastech. Účel použití Tento přístroj je určen k přehrávání hudby a videa v populárních formátech, zobrazení fotografií a přístup k internetu s integrovanou Wi-Fi funkcí. Dodržujte prosím všechny informace v této uživatelské příručce, zejména na bezpečnostní opatření. Jakékoliv jiné použití bude považováno za neúmyslnému použití a může způsobit poškození a zranění osob. Navíc, bude vaše záruka neplatná. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku neúmyslného či špatného použití. Tato příručka nemusí odrážet vaše skutečné přístroje. Všechny informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Prosím, dodržujte konkrétního zařízení provozní postupy. 36

37 Rychlý start Baterie řízení a nabíjení Před použitím tohoto zařízení, nabijte plně jej. Vložte adaptér nabíječky do zdířky DC, Přístroj se začne nabíjet. TIPY : Toto zařízení má vestavěný-in polymerovou baterii. Pouze zadaná nabíječka by měla být používá. Když je nabíjení, bude ikona baterie se pohybovat. Když nabíjení je dokončeno, ikona baterie změní na zelenou a zastavit pohybování. Pokud nechcete používat toto zařízení delší dobu, nabijte jednou za měsíc, aby se zabránilo hlubokému vybití. Pokud je vypnutí z důvodu vybití baterie, připojte k nabíječce, bude zařízení uvedeno režimu "Low Power" nebo "nabíjení", vyčkejte na sekundy, dokud se stroj může obrátit na hlavního rozhraní, jakmile síla je dostatečná. Vestavěný polymerová baterie by měly být nabíjena pravidelně. Škody způsobené baterie přes náročný režim používaní není zahrnuta v záruce. 37

38 Tlačítka a porty 1. Webcam Přístav 2. V +:Stisknutím zvýšeníte Hlasitost V-: Stisknutím tlačítka sníženíte hlasitosti. 3. Power On / Off tlačítko Stiskněte a podržte pro zapnutí přístroje zapnout nebo vypnout, stiskněte krátce zamknout nebo odemknout obrazovku.. 4. Sluchátka jack Připojte stereo sluchátka zde. 5. USB 2.0 high speed port / USB host / DC-IN portu 38

39 Připojení pro přenos dat z / do PC (např. hudbu, fotografie, video) nebo připojení USB paměťových médií a zařízení USB, jako je myš nebo klávesnice. Připojte napájecí adaptér pro nabíjení vestavěné dobíjecí baterii zde 6. DC jack: pro připojení s 2,5 mm DC-5V/2A nabíječky 7. microsd karta Vložit karty microsd a microsdhc zde. 8. Mini HDMI port Connect TV sobět nebo jiné zobrazovací zařízení zde. 9. Restartovací otvor Reset zařízení v případě poruchy (použijte kancelářskou sponku nebo podobný předmět a pečlivě stiskněte tlačítko v dírce Restart 10. Reproduktor Zapnutí a vypnutí Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení, bude systém zobrazí úvodní obrazovku android. Vypnutí: Stiskněte tlačítko napájení, vyskočí okno možnosti zařízení, zvolte Vypnout, klepněte na tlačítko OK, můžete bezpečně vypnout. Připojení s PC Podle Micro USB (OTG) rozhraní zařízení, můžete spojit s PC Micro USB kabel připojen k zařízení. USB přenos dat je k dispozici. Můžete stahovat Soubory přes PC. Je-li vaše zařízení připojeno úspěšně, vytáhněte z oznamovací oblasti stavového řádku nabídku, můžete vidět na následující ikonu Poté klepněte na tlačítko zadejte další 39

40 Klepněte na tlačítko použito pro přenos dat s PC., Pak zařízení může být Poznámka: Zařízení také podporuje FAT32 pro externí zařízení, například U disku, Micro SD karty Přenos dat. Rozhraní Úvod Spodní lišta rozhraní A B C D E F G F H I A: Zpět B: Home C: Menu D: Screenshot zachycení E: Volume- F: Volume + G: OTG připojení Ikona: Pokud je zařízení připojeno k počítači, zobrazí OTG připojený ikonu. F: Čas zobrazení: Zobrazení času současného systému, který byl stanoven. H: WIFI signálu Ikona stavu: Pokud je připojení k WIFI bezdrátové síti, bude ikona zobrazena I: Baterie Ikona stavu: Zobrazuje aktuální stav baterie a stav nabíjení. Domovská obrazovka navigace Stiskněte tlačítko menu na ikonu zařízení, zobrazí se na domovskí obrazovka. Wallpaper: Uživatelé mohou nahradit tapety. Správa aplikací: Je možné rychle otevřít seznam všech aplikací. Systémová nastavení: Rychlý přístup k nastavení 40

41 systému, může uživatel vybrat "Bezdrátová síť & networks", "Display", "Datum a čas" atd., pro personalizované nastavení. Desktop Při sklouznutí prstu přepnout hlavní obrazovku, desktop pevně na hlavní obrazovce, se nepohne. Uživatel může přetáhněte ikonu aplikace umístěné na ploše areálu na hlavní obrazovce. Základní operace Klikněte na tlačítko "Nastavení" ikonu v hlavním oblast seznam souborů, můžete otevřít systém Vyberte příslušnou činnost příslušných položek, jako jsou: Bezdrátové sítě, displej, datum a čas nastavení, o zařízení, atd.. Nastavení data a času: Klepněte na tlačítko "Datum a čas" zadejte datum a čas nastavení rozhraní: Vyberte pro nastavení data, vyberte časové pásmo, nastavte čas, formát času, formát data a další informace. Nastavení displeje V Nastavení rozhraní zvolte "Displaj" pro vstup do nastavení zobrazení rozhraní, zvolte "Jas", Vytáhněte postupovou lištu upravte jas, klepněte na tlačítko spát, nastavte dobu nečinnosti zařízení. Můžete stisknout vypínač pro aktivaci zařízení. Bezdrátové připojení Klikněte na hlavní menu "Nastavení" ikona, přejděte na obrazovku "Nastavení", klikněte na "Bezdrátové sítě" do 41

42 "Bezdrátové sítě nastavení" rozhraní. Zapněte Wi-Fi Switch, Wi-Fi modul vestavěný v přístroji bude hledat AP bod, klepněte na tlačítko vyhledávání AP, objeví se dialog pro nastavení, postupujte prosím podle následujících pokynů dokončete WiFi sítě vazeb. Některá šifrovaná síť potřebuji klíče. Aplikace instalaci a odinstalaci Instalace aplikací 1. Nejprve byste měli vybrat možnost v nastavení Neznámé zdroje aplikací, které umožňují instalaci non- Market aplikace. 2. Zkopírujte instalační APK software na Micro SD nebo NAND FLASH. 3. Klepněte na tlačítko apk Installer najít app adresář, pak vyberte aplikace si nainstalujete. Uživatelé mohou "Android obchod" on-line instalace, nebo si stáhnout přes počítač, nebo on-line přes počítač vestavěný prohlížeč stáhnout a nainstalovat. Odinstalovat aplikace Klikněte na položku "Nastavení - Aplikace - Downloaded," zvolte odpovídající aplikace byla nainstalována, klepněte na aplikace, které potřebujete odinstalovat Browser Kdy síť připojena, otevřete webový prohlížeč zadejte adresu URL, můžete rychle procházet web nebo přes hlavní lištu hlavního hledání zadejte adresu URL,. otevřete webovou stránku Videopřehrávač Online video: Produkt podporuje HTML5 on-line 42

43 přehrávání videa. Místní video: Klepněte na ikonu Video. Hráč může načítání nových alb a fotografií automaticky které uložené v lokálním disku nebo micro SD kartu, pak vyberte videa pro přehrávání Přehrávač Klikněte na ikonu Hudba můžete používat hudebního přehrávače rozhraní. Klepněte na hudební soubory zadáte přehrávač pro přehrávání hudby Photo Browser Klikněte na "Galerie" jak se dostat do Photo Browser přímo, bude tam seznam všech obrazových souborů a video soubory. Vyberte soubor obrázku a vstupte do obrazového přehrávání rozhraní, můžete zvolit "Zoom", "úzký" "set" a "delete" atd provoz. Kamera Klepněte na ikonu Fotoaparát Klepněte na spouště fotoaparátu nebo natáčet v nabídce aplikací,, aby fotografovat 43

44 Sound Recorder Klikněte na záznamník ikonu v nabídce aplikací Poznámka: Zvolte "Nahrávání" tlačítko pro záznam, když je dokončeno, zvolte "Stop". Na tomto místě můžete najít nahrávky složku v aplikaci prohlížeč. 44

45 Slovenčina Užívateľský Manuál 45

46 Dôležité bezpečnostné pokyny Nevystavujte prístroj silným nárazom alebo pádu z výšky. Nepoužívajte prístroj v extrémne horúcich alebo studených, prašných alebo vlhkých podmienkach. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu. Vyhnite sa použitie zariadenia v blízkosti silných magnetických polí. Zariadenie chráňte pred vodou a inými tekutinami. V prípade, že voda alebo iné tekutiny dostanú do zariadenia, vypnite produkt ihneď a vyčistite zariadenia Nepoužívajte chemikálie na čistenie zariadenia, aby sa zabránilo korózii. Vyčistite ho suchou handričkou. Nie sme zodpovední za poškodené alebo stratené dát spôsobené poruchami, zneužívaním, a modifikáciou zariadenia alebo výmenu batérií. Nepokúšajte sa rozoberať, opravovať alebo upravovať zariadenia. To vedie k zrušeniu záruky. Ak nebudete prístroj používať dlhšiu dobu, nabite batériu aspoň raz za mesiac pre udržanie životnosti batérie. Nabite batériu, ak: a) stavu batérie ikona displeja (batérie prázdny); b) prístroj vypne automaticky, keď sa reštartuje zariadenie; c) neexistuje žiadna odozva pri stlačení / kliknutím na klávesy / tlačidlá s tlačidlami / tlačidla odomknúť a batéria je plne nabitá. Neprerušujte pripojenie, keď je zariadenie priebehu formátovania alebo súbory sú sťahované. V opačnom 46

47 prípade môžu byť dáta poškodená alebo stratená. Ak je prístroj používaný ako prenosný prehrávač HD, prosím, používajte len podľa inštrukcií. Inak môže dôjsť k trvalej strate dát. Prosím, použite a nainštalujte dáta pomocou reduce / podľa príslušenstva a len podľa návodu výrobcu. Pozrite sa prosím na informácie na spodnej strane prístroja pre elektrické a bezpečnostné informácie pred inštaláciou dát a prevádzky zariadenia. Ak chcete znížiť riziko požiaru a úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu alebo vlhkosti. Prístroj by nemal byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode objekty kvapalín. Úplne sa vyhnite kontaktu s tekutinami. Je nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nahradená nesprávne. Vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ. Batéria (alebo batérie či akumulátora) by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.. Prosím, postupujte podľa príslušných zákonov pre postupy pre likvidáciu batérií pre svoj región Ak je napájací adaptér odpojený od zariadenia, bude zariadenie aj naďalej prevádzkyschopné, ak je batéria dostatočne nabitá. Neinštalujte tento prístroj do stiesneného priestoru, ako je knižnica alebo podobný kus. Vetranie nesmie byť bránené zakrytím vetracích otvorov predmetmi ako sú noviny, obrusy, závesy atď Žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky, by mal byť v blízkosti prístroja. 47

48 Neodpájajte kábel USB medzi zariadením a PC pri prenose dát alebo formátovanie. Len vyberte bezpečne z operačného systému. V opačnom prípade môžu byť dáta poškodená alebo stratená, a môže dôjsť k poruche. Likvidácia Nevyhadzujte poškodené zariadenie (vstavané dobíjacie batérie) s domovým odpadom. Ak chcete likvidovať použité zariadenia, použite prosím odovzdaním v zberni ktoré je dostupné vo vašej oblasti alebo sa obráťte na predajcu, kde bol výrobok zakúpený. Môžu mať možnosť tento produkt odstrániť bezpečne pre životné prostredie recykláciu. Nemeňte dobíjacie batériu sami. Prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis. Vypočujte bezpečnostné upozornenia Počúvajte na strednej hlasitosť: Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch. Tento výrobok môže vydávať zvuky v rádoch decibelov, ktoré môžu poškodiť sluch u normálnych osôb, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie poriadky decibelov sú ponúkané pre tých, ktorí už prešli určitou stratou sluchu. Zvuk môže byť klamlivý. Počas počúvania sa, nastavte pohodlnú úroveň 'prispôsobte výške hlasitosti zvuku. Po dlhšom počúvaní teda to, čo znie "normálne", je v skutočnosti hlasné a vášmu sluchu škodí. Aby ste tejto situácii zabránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch zvykne, a nechajte ju tak. Ak chcete vytvoriť bezpečné úrovne hlasitosti: Nastavte ovládanie 48

49 hlasitosti na nízke nastavenie. Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a čisto, bez skreslenia. Počúvajte primeranú dobu: dlhodobá expozícia hluku aj pri normálnych "bezpečných" úrovniach môže spôsobiť stratu sluchu. Uistite sa, že Svoje zariadenie používate rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky. Dávajte pozor a dodržiavajte nasledujúce pokyny pri používaní slúchadiel. Počúvajte pri primeranej hlasitosti po primerane dlhú dobu. Nenechajte si hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nemôžete počuť, čo sa okolo vás deje. Mali by ste postupovať opatrne alebo dočasne prerušiť používanie v potenciálne nebezpečných situáciách. Nepoužívajte slúchadlá pri riadení motorových vozidiel, cyklistike, skateboardingu, atď; môže vytvoriť nebezpečné dopravné situácie čo nezákonné v mnohých oblastiach. Účel použitia Tento prístroj je určený na prehrávanie hudby a videa v populárnych formátoch, zobrazenie fotografií a prístup k internetu s integrovanou Wi-Fi funkcií. Dodržujte prosím všetky informácie v tejto užívateľskej príručke, najmä na bezpečnostné opatrenia. Akékoľvek iné použitie bude považované za neúmyselnému použitiu a môže spôsobiť poškodenie a zranenia osôb. Navyše, bude vaša záruka neplatná. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku neúmyselného či zlého použitia. Táto príručka nemusí odrážať vaše skutočné prístroja. Všetky informácie sa môžu zmeniť bez 49

50 predchádzajúceho upozornenia. Prosím, dodržujte konkrétneho zariadenia prevádzkové postupy. 50

51 Rýchly štart Batérie riadenie a nabíjanie Pred použitím tohto zariadenia, nabite plne ho. Vložte adaptér nabíjačky do zásuvky DC, Prístroj sa začne nabíjať. TIPY : Toto zariadenie má vstavaný-in polymérovú batériu. Iba zadaná nabíjačka by mala byť používa. Keď je nabíjanie, bude ikona batérie sa pohybovať. Keď nabíjanie je dokončené, ikona batérie zmení na zelenú a zastaviť pohybovanie. Ak nechcete používať toto zariadenie dlhšiu dobu, nabite raz za mesiac, aby sa zabránilo hlbokému vybitiu. Ak je vypnutie z dôvodu vybitia batérie, pripojte k nabíjačke, bude zariadenie uvedené režime "Low Power" alebo "nabíjania", vyčkajte na sekundy, kým sa stroj môže obrátiť na hlavného rozhrania, akonáhle sila je dostatočná. Vstavaný polymérová batéria by mali byť nabíjaná pravidelne. Škody spôsobené batérie cez náročný režim používaní nie je zahrnutá v záruke. 51

52 Tlačidlá a porty 1. Webcam Prístav 2. V +:Stlačením Zvýšením Hlasitosť V-: Stlačením tlačidla znížením hlasitosti. 3. Power On / Off tlačidlo Stlačte a podržte pre zapnutie prístroja zapnúť alebo vypnúť, stlačte krátko zamknúť alebo odomknúť obrazovku.. 4. Slúchadlá jack Pripojte stereo slúchadlá tu. 5. USB 2.0 high speed port / USB host / DC-IN portu Pripojenie pre prenos dát z / do PC (napr. hudbu, fotografie, video) alebo pripojenie USB pamäťových médií a zariadenia USB, ako je myš alebo klávesnica. 52

53 Pripojte napájací adaptér pre nabíjanie vstavanej dobíjacie batériu tu 6. DC jack: pre pripojenie s 2,5 mm DC-5V/2A nabíjačky 7. microsd karta Vložiť karty microsd a microsdhc tu. 8. Mini HDMI port Connect TV sebet alebo iné zobrazovacie zariadenie tu. 9. Restartovací otvor Reset zariadenia v prípade poruchy (použite kancelársku sponku alebo podobný predmet a starostlivo stlačte tlačidlo v dierke Restart 10. Reproduktor Zapnutie a vypnutie Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania, bude systém zobrazí úvodnú obrazovku android. Vypnutie: Stlačte tlačidlo napájania, vyskočí okno možnosti zariadenia, zvoľte Vypnúť, kliknite na tlačidlo OK, môžete bezpečne vypnúť. Pripojenie s PC Podľa Micro USB (OTG) rozhranie zariadenia, môžete spojiť s PC Micro USB kábel pripojený k zariadeniu. USB prenos dát je k dispozícii. Môžete sťahovať súbory cez PC. Ak je vaše zariadenie pripojené úspešne, vytiahnite z oznamovacej oblasti stavového riadku ponuku, môžete vidieť na nasledujúce ikonu Potom kliknite na tlačidlo zadajte ďalšie Kliknite na tlačidlo, Potom zariadenie môže byť použité pre prenos dát s PC. 53

54 Poznámka: Zariadenie tiež podporuje FAT32 pre externé zariadenia, napríklad U disku, Micro SD karty Prenos dát. Rozhranie Úvod Spodná lišta rozhranie A B C D E F G F H I A: Späť B: Home C: Menu D: Screenshot zachytenie E: Volume-F: Volume + G: OTG pripojenie Ikona: Ak je zariadenie pripojené k počítaču, zobrazí OTG pripojený ikonu. F: Čas zobrazenie: zobrazenie času súčasného systému, ktorý bol stanovený. H: WIFI signálu Ikona stavu: Ak je pripojenie k WIFI bezdrôtovej sieti, bude ikona zobrazená I: Batérie Ikona stavu: Zobrazuje aktuálny stav batérie a stav nabíjania. Domovská obrazovka navigácie Stlačte tlačidlo menu na ikonu zariadenia, zobrazí sa na domovskú obrazovku. Wallpaper: Používatelia môžu nahradiť tapety. Správa aplikácií: Je možné rýchlo otvoriť zoznam všetkých aplikácií. Systémové nastavenia: Rýchly prístup k nastaveniu systému, môže používateľ vybrať "Bezdrôtová sieť & networks", "Display", "Dátum a čas" atď, pre personalizované nastavenie. 54

55 Desktop Pri skĺznutiu prstu prepnúť hlavnú obrazovku, desktop pevne na hlavnej obrazovke, sa nepohne. Užívateľ môže pretiahnite ikonu aplikácie umiestnené na ploche areálu na hlavnej obrazovke. Základné operácie Kliknite na tlačidlo "Nastavenia" ikonu v hlavnom oblasť zoznam súborov, môžete otvoriť systém Vyberte príslušnú činnosť príslušných položiek, ako sú: Bezdrôtové siete, displej, dátum a čas nastavenia, o zariadenia, atď. Nastavenie dátumu a času: Kliknite na tlačidlo "Dátum a čas" zadajte dátum a čas nastavenia rozhrania: Vyberte pre nastavenie dátumu, vyberte časové pásmo, nastavte čas, formát času, formát dátumu a ďalšie informácie. Nastavenie displeja V Nastavenie rozhrania zvoľte "Displaj" pre vstup do nastavenia zobrazenia rozhrania, zvoľte "Jas", Vytiahnite postupovú lištu upravte jas, kliknite na tlačidlo spať, nastavte dobu nečinnosti zariadenia. Môžete stlačiť vypínač pre aktiváciu zariadenia. Bezdrôtové pripojenie Kliknite na hlavnej menu "Nastavenia" ikona, prejdite na obrazovku "Nastavenia", kliknite na "Bezdrôtové siete" do 55

56 "Bezdrôtové siete nastavenie" rozhranie. Zapnite Wi-Fi Switch, Wi-Fi modul zabudovaný v prístroji bude hľadať AP bod, kliknite na tlačidlo vyhľadávania AP, objaví sa dialóg pre nastavenie, postupujte prosím podľa nasledujúcich pokynov dokončite WiFi siete väzieb. Niektoré šifrovaná sieť potrebujem kľúče. Aplikácia inštaláciu a odinštalovanie Inštalácia aplikácií 1. Najprv by ste mali vybrať možnosť v nastavení "Neznáme zdroje aplikácií", ktoré umožňujú inštaláciu non- Market aplikácie. 2. Skopírujte inštalačné APK software na Micro SD alebo NAND FLASH. 3. Kliknite na tlačidlo apk Installer nájsť app adresár, potom vyberte aplikácie si nainštalujete. Užívatelia môžu "Android obchod" on-line inštalácia, alebo si stiahnuť cez počítač, alebo on-line cez počítač vstavaný prehliadač stiahnuť a nainštalovať. Odinštalovať aplikácie Kliknite na položku "Nastavenia - Aplikácie - Downloaded," zvoľte zodpovedajúcu aplikácia bola nainštalovaná, kliknite na aplikácie, ktoré potrebujete odinštalovať Browser Kedy sieť pripojená, otvorte webový prehliadač zadajte adresu URL, môžete rýchlo prechádzať web alebo cez hlavnú lištu hlavného hľadanie zadajte adresu URL,. 56

57 otvorte webovú stránku Videoprehrávač Online video: Produkt podporuje HTML5 on-line prehrávanie videa. Miestne video: Kliknite na ikonu Video. Hráč môže načítanie nových albumov a fotografií automaticky ktoré uložené v lokálnom disku alebo micro SD kartu, potom vyberte videa pre prehrávanie Prehrávač Kliknite na ikonu Hudba môžete používať hudobného prehrávača rozhranie. Kliknite na hudobné súbory zadáte prehrávač pre prehrávanie hudby Photo Browser Kliknite na "Galéria" ako sa dostať do Photo Browser priamo, bude tam zoznam všetkých obrazových súborov a video súbory. Vyberte súbor obrázka a vstúpte do obrazového prehrávanie rozhranie, môžete zvoliť "Zoom", "úzky" "set" a "delete" atď prevádzku. Kamera Kliknite na Kliknite na alebo ikonu Fotoaparát v ponuke aplikácií, spúšte fotoaparátu, aby fotografovať natáčať 57

58 Sound Recorder Kliknite na záznamník ikonu v ponuke aplikácií Poznámka: Zvoľte "Nahrávanie" tlačidlo pre záznam, keď je dokončené, zvoľte "Stop". Na tomto mieste môžete nájsť nahrávky zložku v aplikácii prehliadač. 58

59 Declaration of Conformity We, the undersigned: Manufacturer: Address, City: Country: Overmax Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, S.K. ul. Dziadoszańska Poznań Polska Declare the following apparatus: Products name: Tablet 7 Brand and Model name: OV-BaseOne Hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE: EMC : 2004/108/EC LVD : 2006/95/EC R&TTE : 1999/5/EC ROHS : 2011/65/EU WE : 1275/2008 Below standards were tested and passed: EMC : ETSI EN V1.8.1 ( ) ETSI EN V2.1.1 ( ) LVD : EN : A11: A1: A12:2011 EN V1.7.1:2006 R&TTE : EN 62311:2008 Release date:

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Obsah. 11.1 USB připojení

Obsah. 11.1 USB připojení Obsah 1. Úvod 2. Příslušenství 3. Technická specifikace 4. Spouštění a vypínání 5. Pracovní plocha 6. Tlačítka 7. Nastavení systému 8. HDMI 9. Instalace, odinstalace a spouštění aplikací 10. Nastavení

Více

Mid Android M001, M002, M003

Mid Android M001, M002, M003 Mid Android M001, M002, M003 Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka...1 1. Obrázek zařízení...4 2. Základní informace...5 2.1 Nabíjení baterie...5 2.2 Použití SD karty...5 2.3 Vypnutí a zapnutí...5

Více

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2

Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2 NÁVOD K POUŽITÍ CD/Radio přehrávač NÁVOD NA POUŽITIE Radio/CD prehrávač INSTRUCTION MANUAL CD/Radio player Popis tlačítek a funkcí: 1) Hlavní vypínač: krátký stisk zapne přístroj, opětovný krátký stisk

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s ios Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití powerbanky... 5 2.2. Nabíjení smartphonu prostřednictvím Power Connect...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro (CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro Vážený uživateli: Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Držíte v rukou uživatelskou příručku, prosíme o pečlivé přečtení před prvním použitím. 0 Obsah

Více

Microsoft Lync WEB meeting

Microsoft Lync WEB meeting User - documentation ENU and CZ version Microsoft Lync WEB meeting - Připojení k WEB meetingu prostřednictvím Microsoft Lync Date: 10. 5. 2013 Version: 0.2 ENU, CZ www.axiomprovis.cz Version description:

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference!

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! EN Wireless Analog Camera (ANL-01-BZ) Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! 1. Features 640 x 480 Video resolution

Více

Lenovo A5000. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A5000. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A5000 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

ApoEye. Bezdrátová kamera Uživatelský manuál

ApoEye. Bezdrátová kamera Uživatelský manuál ApoEye Bezdrátová kamera Uživatelský manuál Nahrávací tlačítko Popis ovládacích prvků Mikrofon Indikátor stavu Micro SD Slot Reproduktor Micro USB port Očko pro šňůrku Video Photo Direct Cloud Mode Mode

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

EN USER MANUAL PL INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ NÁVOD K OBSLUZE SK NÁVOD NA POUŽITIE

EN USER MANUAL PL INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ NÁVOD K OBSLUZE SK NÁVOD NA POUŽITIE EN USER MANUAL PL INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ NÁVOD K OBSLUZE SK NÁVOD NA POUŽITIE EN MP3 PLAYER NATEC MP10 USER MANUAL 1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS The manual contains important safety instructions and

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

EN USER MANUAL PL INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ NÁVOD K OBSLUZE SK NÁVOD NA POUŽITIE

EN USER MANUAL PL INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ NÁVOD K OBSLUZE SK NÁVOD NA POUŽITIE EN USER MANUAL PL INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ NÁVOD K OBSLUZE SK NÁVOD NA POUŽITIE EN MP3 PLAYER NATEC MP20 USER MANUAL 1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS The manual contains important safety instructions and

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Nightvision Chatcam extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti topných těles. Nepoužívejte Sweex

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S Uživatelská příručka HD Autokamera I8S 1 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a

Více

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Version 1.0.CS Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

BLOW PRO4U Wifi Multifunkční sportovní kamera Stručný uživatelský návod

BLOW PRO4U Wifi Multifunkční sportovní kamera Stručný uživatelský návod INSTRUKCJA OBSŁUGI BLOW PRO4U Wifi Multifunkční sportovní kamera Stručný uživatelský návod 1 Upozornění 1. Vysoce precizní produkt, předejděte pádům a nárazům. 2. Nevystavujte přístroj silným magnetickým

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

GOCLEVER TAB A73 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. (verze s OS Android 4.0.3) www.goclever.com

GOCLEVER TAB A73 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. (verze s OS Android 4.0.3) www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 (verze s OS Android 4.0.3) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA www.goclever.com Důležité informace Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další

Více

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0 Acer MP150 Uživatelská příručka Verze 1.0 Autorská práva Copyright 2006 Acer Inc., všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, překládaná

Více

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Návod k obsluze CZ 2 Úvod Děkujeme vám za zakoupení MT4026 U-DRIVE DVR. Jedná se o speciální kameru k natáčení filmů z pohledu řidiče auta. Širokoúhlá čočka, HD video

Více

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10 Uživatelská příručka Mono Bluetooth Headset MBH10 Obsah Přehled funkcí...3 Přehled příslušenství...4 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5 Párování náhlavní

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Průvodce Quick Start AU822 (Cover)

Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Obsah Přehled o výrobku... 4 Základní funkce... 5 Režim hudby... 6 Režim video... 8 Režim nahrávání... 8 FM Tuner... 10 Prohlížeč obrázků...11 Režim e-book... 12 Nastavení

Více

Minix NEO X6. Uživatelská příručka CZ

Minix NEO X6. Uživatelská příručka CZ Minix NEO X6 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO X6 Minix NEO X6 je revoluční media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali 450. S

Více

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE Pakiet aplikacji E-Share składa się z czterech aplikacji pozwalających przesyłać bezprzewodowo różne dane pomiędzy urządzeniami z systemem Android. INSTRUKCJA 1.

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

EN USER MANUAL PL INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ NÁVOD K OBSLUZE SK NÁVOD NA POUŽITIE

EN USER MANUAL PL INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ NÁVOD K OBSLUZE SK NÁVOD NA POUŽITIE EN USER MANUAL PL INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ NÁVOD K OBSLUZE SK NÁVOD NA POUŽITIE EN MP4 PLAYER NATEC MP40 USER MANUAL 1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS The manual contains important safety instructions and

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál MP4 ipulse 5 Uživatelský manuál, Technické specifikace 3,8cm (1.5") CSTN displej s 65tisíci barev (128X128 pixel) Podporuje MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV formáty AMV filmový formát, AVI filmový formát

Více

Uživatelská příručka. kitvision.co.uk. JB. 3544 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Li-ion

Uživatelská příručka. kitvision.co.uk. JB. 3544 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Li-ion Uživatelská příručka kitvision.co.uk A k č n í k a m e r a Li-ion Do not dispose of Lithium-ion batteries with general waste. Please return it to battery recycling collection point. JB. 3544 / Made in

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

Instrukcja obsługi kamery samochodowej Omega

Instrukcja obsługi kamery samochodowej Omega Instrukcja obsługi kamery samochodowej Omega Dziękujemy za zakup urządzenia. Proszę zapoznać się z instrukcją przed pierwszym uruchomieniem. Cechy urządzenia: 1. Sensor: CMOS 1.3Mpikseli 2. Kąt nagrywania:

Více

1080 WIFI Kamerový modul. ( vhodný pro iphone / android / stolní počítač)

1080 WIFI Kamerový modul. ( vhodný pro iphone / android / stolní počítač) 1080 WIFI Kamerový modul ( vhodný pro iphone / android / stolní počítač) 5 Provozní pokyny pro WIFI vzdálenou monitorovací kamerovou jednotku 1. Struktura produktu 2. Kamera zapnutí ON (2 způsoby zapnutí)

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

GOCLEVER TAB T73. Uživatelská příručka. www.goclever.com

GOCLEVER TAB T73. Uživatelská příručka. www.goclever.com GOCLEVER TAB T73 Uživatelská příručka www.goclever.com 1 Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER technologie prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnice 199/5/WE. Ochrana životního

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta

Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta Doporučení Nevystavujte Sweex 7.1 externí USB zvukovou kartu nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti topných těles.

Více

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Obsah Úvod... 2 Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Instalace pro uživatele Windows... 3 Instalace pro uživatele Mac OS X... 3 Quick start... 4 Spuštění KORG KONTROL

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A606 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

PlayTab2/ProTab2 Česky. Obsah

PlayTab2/ProTab2 Česky. Obsah Obsah 1. Úvod 2. Příslušenství 3. Technická specifikace 4. Spouštění a vypínání 5. Pracovní plocha 6. Tlačítka 7. Nastavení systému 8. HDMI 9. Instalace, odinstalace a spouštění aplikací 10. Nastavení

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Ver 1.0 (2015-1-19) HD020 Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi Před instalací a použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Bezpečnostní

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

LV5WDR Wireless Display Receiver Rychlá příručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rychlá příručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rychlá příručka 1 1. Představení Wireless display receiver S Wireless display receiver (dále jen WDR) můžete jednoduše zobrazovat multimediální obsah (videa, fotografie,

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

Xtreamer Whizz. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Whizz. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Whizz Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Whizz Xtreamer Whizz je další generace multimediálního cetra na bázi Android TV přinášející online zábavu do vašeho obývacího pokoje

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-wtrf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-wtrf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-wtrf /apps Obsah Úvod 3 Zřízení potřebná k nastavení aplikace 3 Základní ovládání Chytrých hodinek Samsung Gear S2 3 Hlaní menu aplikace ihc-wtrf 3 Připojení Chytrých

Více

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic 2-189-280-11(1) Čtečka paměťových karet pouze pro Hi-MD walkman Čítačka pamäťových kariet určená len pre Hi-MD Walkman Czytnik kart pamięci (tylko do odtwarzaczy Hi-MD Walkman) Memóriakártya olvasó (csak

Více

1. Tlačítko Režimu. Tlačítka klíčové funkce. 3. Přípojka stativu 4. TFT LCD monitor

1. Tlačítko Režimu. Tlačítka klíčové funkce. 3. Přípojka stativu 4. TFT LCD monitor INFORMACE O VÝROBKU Přední strana Zadní strana Vrchní strana. Led dioda samospouště 2. Blesk 3. Objektiv 4. Poutko pro popruh Boční strana. Tlačítko Režimu 2. Tlačítko Klíčové funkce 3. Přípojka stativu

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

1. Connect one end of the HDMI cable to the VENZ box and the other end to a free HDMI port on your TV.

1. Connect one end of the HDMI cable to the VENZ box and the other end to a free HDMI port on your TV. V10 V10 PRO V12 ULTRA ANDROID Firmware manual English / Čeština Packaging content / Obsah balení 1. VENZ TV BOX 2. POWER ADAPTER / NAPÁJECÍ ADAPTÉR 3. HDMI CABLE / HDMI KABEL 4. REMOTE CONTROL / DÁLKOVÝ

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR FOTOPAST OBSAH Obsah fotoaparátu..2 Přehled fotoaparátu...3 Obecné informace...6 Popis fotoaparátu.7 Rychlý start..12 Instalace baterií a SD karty...14 Nastavení fotoaparátu a programu......15 Nastavení

Více

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k bezdrátové

Více