O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/ Tajemství vína Ing. František Štěpnička

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 Tajemství vína Ing. František Štěpnička"

Transkript

1 O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/ Tajemství vína Ing. František Štěpnička

2

3 Tajemství vína Ing. František Štěpnička O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/ Tajemství vína 3

4 Obsah 1. Úvod Historie pěstování vinné révy Geografické rozšíření vinné révy Vinná réva Výroba vína Odrůdy a dělení vín Degustace a servis vína Nedostatky, vady a nemoci vína Vliv vína na zdraví Závěr Doporučené odkazy Použitá literatura Tajemství vína

5 1. Úvod Víno odedávna patří k jídlu. Jeho spotřeba neustále roste. I v současnosti je neodmyslitelnou součástí moderní gastronomie. Dnes jsou dostupná vína z celého světa. Správná volba vína do nápojových lístků, k podávaným jídlům, nebo k různým příležitostem vyžaduje hluboké znalosti v sortimentu vín, v poznání jeho vlastností i ve správném servisu vín. Tato krátká skripta prohloubená přednáškou, praktickými ukázkami a nácvikem dovedností, si kladou za cíl zorientovat posluchače v široké problematice znalostí o víně a motivovat je k dalšímu studiu a nácviku senzorického hodnocení vín, podpořit dovednosti při profesionální práci s vínem až po dosažení profese sommeliera. 2. Historie pěstování vinné révy Není samozřejmě přesně známo, kdy si člověk všiml, že réva vinná plodí sladké hrozny a není také známo, kdy přesně si člověk uvědomil, že může révu nejen sbírat, ale také pěstovat, kultivovat a zušlechťovat. Nejstarší zmínky o výrobě vína pocházejí z doby zhruba let př. n. l. Víno se pěstovalo v Sýrii, Jordánsku, Turecku, Arménii, Gruzii a na dalších místech Středomoří a blízkého východu. Za pravlast vína je považována Gruzie, protože slovo víno pochází z gruzínského gvino. Patrně prvními pěstiteli vína na území dnešní České republiky byli Keltové. Ti byli následováni Římany. K velkému rozšíření vinic docházelo v období Velkomoravské říše v 9. a 10. století. Na rozvoj vinařství měla velký vliv církev. V klášterech a jejich okolí byly vysazovány vinice a budovány sklepy. Zásadní rozvoj českého a moravského vinařství nastal za krále Karla IV., který dal kolem roku 1348 přivézt z Burgundska sazenice révy zalité v medu, aby při přepravě nevyschly. Karel IV. nařizoval vysazování vinic na vhodných místech a celkové plochy vinic se tak výrazně zvýšily. Za třicetileté války došlo k velkému úpadku a mnoho vinic zpustlo. V 18. století došlo sice ke zlepšení, ale v 19. století zasáhla nejen naše vinice pohroma z Ameriky byla zavlečena mšička révokaz, která doslova zdecimovala vinohrady v celé Evropě. I v průběhu 20. století plochy vinic spíše klesaly a produkce vína byla zaměřená spíše na méně kvalitní vína. K obratu došlo po roce 1989, kdy vzniklo velké množství nových rodinných vinařství i větších firem a prestiž vinařství se výrazně zvedla. Zároveň však došlo k otevření trhu a vinaři v České republice jsou pod výrazným tlakem zahraniční konkurence, což je motivuje k výrobě kvalitních vín. Tajemství vína 5-5 -

6 3. Geografické rozšíření vinné révy Vinná réva se pěstuje na téměř všech kontinentech a v mnoha zemích. Prakticky v každé zemi, kde jsou klimatické podmínky podobné jako v ČR nebo jsou výhodnější (teplejší), je možné nalézt vinice. Tradiční evropští vinaři (Francie, Itálie) jsou postupně doháněni kvalitou i kvantitou víny z obou Amerik, Austrálie a Jižní Afriky. Postupně roste i vliv Číny, která dosud nebyla chápana jako vinařská velmoc. Největšími světovými producenty jsou Itálie, Francie, Španělsko a USA. Česká republika se nachází na 49 až 50 severní šířky, což v Evropě představuje v podstatě severní hranici rozšíření vinic. Na území České republiky se nacházejí 2 vinařské oblastí - Morava a Čechy. Vinařská oblast Morava se svými 96 % ploch výrazně převyšuje vinařskou oblast Čechy. Oblasti se dále dělí na podoblasti, které se skládají z viničních obcí a viničních tratí. Viniční trať je pozemek nebo soubor pozemků tvořící souvislý celek, který splňuje předpoklady pro pěstování révy. Zdroj: Situační a výhledová zpráva - Réva vinná a víno V ČR je v současné době zhruba 380 vinařských obcí, v nichž je 19 tisíc registrovaných pěstitelů vinné révy. Naprostá většina z nich (18 tisíc) obdělává plochy menší než 1ha, což postačí pouze na samozásobení a prodej přebytků. Celková produkce vína pokryje zhruba 1/3 spotřeby, takže 2/3 připadají na dovoz. 6 Tajemství vína - 6 -

7 4. Vinná réva Vinná réva je trvalá, dřevitá rostlina, která je světlomilná a šplhá po oporách za sluncem. Zralé plody neboli bobule, se používají k výrobě vína, moštů i k přímé konzumaci. Révový keř se dělí na podzemní (kořenovou) část a nadzemní část. Autor: J. Pochobradská Vinný hrozen je připojen k letorostu stopkou, na ni navazuje rozvětvená třapina, z níž vyrůstají stopečky zakončené jednotlivými kvítky, později bobulemi. Hroznová bobule se skládá ze stopky, která jí spojuje s třapinou, slupky, dužiny a semen. Zatímco ve slupce jsou obsaženy hlavně aromatické látky, třísloviny (fenoly), minerály a barviva, v dužnině převládá voda, kyselina vinná, kyselina jablečná, cukr a bílkoviny. Některé odrůdy mají barviva nejen ve slupce, ale i v dužnině a označují se jako tzv. barvířky. Autor: J. Pochobradská Tajemství vína 7-7 -

8 5. Výroba vína Výroba vína má několik kroků. Nejdřív však musí dojít ke sběru vinných hroznů, které jsou dostatečně zralé. Sběr hroznů se provádí od srpna (rané odrůdy) až do listopadu (pozdní odrůdy), výjimečně do zimních měsíců (ledové víno). Sběr by měl být šetrný, aby se hrozny nepoškodily. V první fázi po sběru se provádí tzv. odzrnění hroznů (odstopkování bobulí) pomocí mlýnkoodzrňovače a následné drcení. Výsledkem je hroznová drť, která se nazývá rmut (směs šťávy a porušených bobulí). Při výrobě červených vín se tento rmut nechá nakvasit. Pokud je cílem výroba vín růžových, pak je provedeno pouze částečné nakvašení. Bílá vína a tzv. klarety (bílá nebo lehce narůžovělá vína z modrých odrůd) se nenechávají nakvasit vůbec. Poté následuje lisování, které je prováděno v různých typech lisů (mechanické, hydraulické atd.), jehož výsledkem je hroznový mošt. Další fází je alkoholové kvašení neboli fermentace, což je proces, kdy vinné kvasinky přeměňují cukr obsažený v moštu na alkohol a oxid uhličitý, který společně s teplem uniká do prostředí. Tento proces vinaři různě usměrňují s cílem vyrobit co nejlepší víno. Samotný proces tvorby vína nastává po ukončení kvašení. Během něho dochází k usazování kalů, mění se řada sloučenin obsažených ve víně a dochází k řadě reakcí, při nichž víno získává sekundární aroma. Tento proces přechází do stádia zrání a víno získává aroma terciální. Poslední fází je tzv. školení vína. Jedná se o řadu operací, jejichž cílem je zvýšení kvality a stability vína a ovlivnění jeho chuti. Mezi nejčastější školící operace patří: (stáčení) a síření, čiření (odstranění kalů a nestabilních látek), filtrace. Vyrobené víno se následně nechá zrát v sudech nebo tancích a po čase je nalahvováno nebo jinak připraveno k distribuci (KEG sudy, demižony, bag-in-boxy, krabice atd.) 6. Odrůdy a dělení vín Každá odrůda má své charakteristické znaky, typickou chuť vína z něj vyrobeného, obvyklé období sklizně a různou odolnost vůči vnějším vlivům (klima, škůdci apod.) Odrůd vinné révy je na světě zřejmě zhruba pět tisíc. Mezi nejrozšířenější patří Chardonnay, Ryzlink Rýnský, Sauvignon, Merlot, Cabernet Sauvignon a různé druhy muškátů. V ČR existuje tzv. Státní odrůdová kniha, ve které je zapsáno 56 odrůd (30 bílých a 26 modrých). Odrůdy révy vinné se dělí na bílé a červené, z nichž se vyrábějí bílá vína a modré, z nichž se vyrábějí červená vína, růžová vína a klarety. Bílé a červené odrůdy u nás zabírají asi 66 % plochy vinic, modré asi 34 %. Nejčastěji pěstované odrůdy v ČR (ha) k : Pořadí Odrůda ha Pořadí Odrůda ha 1. Veltlínské Zelené Zweigeltrebe Müller Thurgau Rulandské Bílé Svatovavřinecké Chardonnay Ryzlink Rýnský Rulandské Šedé Frankovka Rulandské Modré Ryzlink Vlašský Modrý Portugal Sauvignon 890 Zdroj: Situační a výhledová zpráva - Réva vinná a víno 8 Tajemství vína - 8 -

9 Vína lze dělit podle mnoha kritérií: A. Dělení dle obsahu zbytkového cukru (tichá vína): a) suchá (maximálně 4 g/l, případně až 9 g/l), b) polosuchá (maximálně 12 g/l, případně až 18 g/l), c) polosladká (maximálně 45 g /litr), d) sladká (více než 45 g/litr). B. Dělení dle obsahu zbytkového cukru (šumivá vína): a) brut nature (přírodně tvrdé, méně než 3 g/l, cukr nebyl dodán), b) extra brut (zvláště tvrdé, 0-8g/l), c) brut (tvrdé, do 15 g/l), d) extra sec/extra dry (zvláště suché, 12-20g/l), e) sec (suché, gl), f) demi-sec (polosuché, g/l), g) doux (sladké, více než 50 g/l). C. Dělení podle druhu a kvality (na základě vinařského zákona ČR): a) víno bez původu (stolní víno), b) víno s chráněným zeměpisným označením - zemské víno (vyrobené z moštů, které dosáhly nejméně 14 NM), c) víno s chráněným označením původu (min 15 NM) - odrůdové, - známkové. d) jakostní víno s přívlastkem: - kabinetní (min 19 NM), - pozdní sběr (min 21 NM), - výběr z hroznů (min 24 NM), - výběr z bobulí (min 27 NM), - ledové víno (min 27 NM, sběr při teplotě -7 C a nižší), - slámové víno (min 27 NM, dosušení 2-3 měsíce na slámě), - výběr z cibéb (min 32 NM, bobule napadené ušlechtilou plísní nebo přezrálé). Další označení vín: víno originální certifikace víno z odrůd typických pro daný region, o přidělení ochranné známky rozhoduje sdružení vinařů (VOZ Znojmo atd.), mladé víno víno nabízené ke spotřebě do konce roku, ve kterém proběhla sklizeň hroznů, svatomartinské víno víno chráněné reg. známkou, jedná se o první vína daného ročníku, archivní víno víno nabízené nejdříve 3 roky po sklizni, barrique víno, které zrálo ve speciálních sudech o objemu 225 litrů nejméně 3 měsíce, likérové (fortifikované) víno víno s přídavkem vinného destilátu a vyšším obsahem alkoholu (např. Portské), perlivé víno víno s přetlakem v lahvi 0,1 až 0,25 MPa, šumivé víno víno s minimálním přetlakem 0,3 MPa v lahvi, Tajemství vína 9-9 -

10 cuvée (kupáž) víno vzniklé scelováním dvou a více odrůd, burčák částečně zkvašený hroznový mošt výlučně z hroznů sklizených na území ČR. 7. Degustace a servis vína Víno obsahuje různé alkoholy, aromové látky (terpeny, pyraziny, thioly, estery, fenoly atd.), těkavé kyseliny, sacharidy, netěkavé kyseliny, minerály, třísloviny, barviva a samozřejmě také vodu. Všechny tyto složky ovlivňují vlastnosti vína. Každé víno se vyznačuje určitou vůní, barvou a chutí. Tyto 3 základní vlastnosti hodnotíme při degustaci našimi smysly. Barva vína může být velmi světle žlutá, zelenkavá nebo naopak až rubínově tmavá. Existuje mnoho barev, kterými lze označit víno. Některé se vyskytují velmi často, jiné jsou neobvyklé. Vůně vína je taktéž velmi různorodá. Je výrazně ovlivněna uvolňováním těkavých látek z hladiny vína. Aroma rozlišujeme primární (hroznové), sekundární (kvasné) a terciální. Vůně vína mohou být například květnaté, ovocné nebo dřevité. Chuť vína vnímáme jazykem a ústní dutinou. Na jazyku se nacházejí chuťové papily, které jsou složeny s chuťových pohárků. Pomocí nich vnímáme hořkost, kyselost, sladkost a slanost. Dále vnímáme vjemy kovové, minerální, svíravé (trpké) a vjem umy (tzv. pátá chuť, vnímání glutamanu sodného obsaženého v masech, sýrech atd.) Servis vína Důležitým a posledním krokem před vychutnáním vína je jeho prezentace a servis. Veškeré předešlá práce a snaha může být zhatěna, pokud je víno špatně podáno nebo nevhodně kombinováno s pokrmem. Je důležité, aby víno mělo správnou teplotu, bylo ve správné skleničce a zákazník byl dobře informován o tom, jaké má víno vlastnosti. Tuto práci má na starost obvykle sommelier. Sommelier je gastronomický specialista, který je odborník na víno a nápoje a na kombinaci těchto nápojů s vínem. Slovo sommelier pochází ze slova Somme/Sommier (v proventsálském dialektu saumalier), což je ten, kdo se stará o zvířecí potah (včetně dopravy vína) a zároveň ze slova Sommé, což znamená pověřený jeden z mnichů byl v klášteře pověřený péčí o prostírání, chléb, víno a nádobí. Sommelier nemá na starost jen servis a prezentaci vína, ale také sestavuje vinný list/kartu, je zodpovědný za nákup, uskladnění vín a stav zásob. Měl by se také dobře orientovat v ostatních nápojích (likéry, destiláty, kávy, čaje atd.) Musí dobře znát jídelní lístek restaurace a být schopen k jednotlivým jídlům doporučit víno či jiný nápoj. 10 Tajemství vína

11 První důležitou věcí při podávání vína je jeho teplota. Obecně platí, že se víno podává při teplotě nižší, než je doporučená teplota konzumace, protože víno se ve sklenici ohřeje. podávání konzumace typ vína 5 C 6 9 C sekty a šumivá vína 7 C 9-11 C suchá bílá, mladá, růžová, polosladká a sladká vína 8 C C mladá červená, lehká a ovocná vína 8 10 C C velká, silná bílá vína C C elegantní červená vína C C velká těžká červená vína C C červená vína s vysokým taninem 0 12 C C likérová a fortifikovaná Další důležitou věcí je výběr správného typu skleničky. Ideální je použít čisté bezbarvé sklo, bez broušení, vlisů, leptů, potisku a dalších ozdob. Skleničku je vhodné držet za stopku, aby nedošlo k ohřívání vína od dlaně a prstů, které mají vyšší teplotu než víno. Pro jednotlivé typy vín volíme různé skleničky. Bílá vína a růžová se nalévají do skleniček s menším objemem, což zabraňuje jejich teplání. Čím je víno plnější, tím objemnější sklenice se může použít. Vína, která zrála v dubových sudech, se nalévají do sklenic s větším kalichem, aby se aroma při doteku se vzduchem rozvinulo. Červená vína se obvykle dávají do sklenic s větším objemem kalichu, aby se dobře uvolňovalo aroma. Čím je víno těžší, tím širší kalich se používá. Šumivá vína se nalévají do vysokých a úzkých sklenic, tzv. fléten, které umožňují pozorovat perlení. Do skleničky naléváme vždy víno do 1/3 objemu, u šumivých vín do 2/3 až 3/4, aby bylo možné pozorovat perlení. Somelierské náčiní: tastevin - malá miska, dnes nepoužívaná, degustační sklenka, vývrtky - mnoho druhů (profesionální je páková), dekantovací košíček, dekanter, uvolňovací kleště na šumivá vína, uzávěr na otevřená vína (šumivá), teploměr, termoizolační tubus, servírovací vozík, sklenice (podle druhu vína), lahve, zátky. Tajemství vína

12 Servis bílých a růžových vín: Potřeby: příručník, degustační sklenička, skleničky pro hosty, vývrtka, podšálek na odpad, podšálek na zátku, termoizolační nádoba. Postup: - pozdravit hosty a založit sklenky podle etikety, - dotaz, kdo bude ochutnávat, následuje prezentace vína (název, výrobce, zbyt. cukr, % alkoholu, odrůda, původ, ocenění) vždy z levé strany, - láhev stojí v termotubusu, sejmout kapsli nožíkem, otřít zátku a hrdlo, - zavrtat otvírák do zátky, ale neprovrtat, a nehlučně vyjmout zátku, - otřít hrdlo příručníkem a korkem, - kontrola zátky pohledem a čichem, - předložit zátku na podšálku ke kontrole hostovi, který bude ochutnávat, - ochutnat malé množství vína a je-li bezvadné, předložit k ochutnávce, - po odsouhlasení nalít hostům a doplnit první sklenku (vždy z pravé strany), - láhev se zbytkem vína vložit do termotubusu, - popřát příjemný večer a odnést své pomůcky. Časté chyby: uchopení sklenky jinak než za stopku, chybné odstranění kapsle, provrtání zátky, držení láhve mezi koleny, nenalití degustačního vzorku, nedodržní pořadí obsluhy podle etikety. Servis a dekantace červených vín: Potřeby: příručník, degustační sklenička, skleničky pro hosty, vývrtka, podšálek na odpad, podšálek na zátku, dekantační košíček, karafa, zápalky, svíce, svícen. Postup: - pozdravit hosty a zapálit svíčku, - dotaz, kdo bude ochutnávat, následuje prezentace vína (název, výrobce, zbyt. cukr, % alkoholu, odrůda, původ, ocenění) vždy z levé strany a z košíčku, abychom nezvířili depot, - odstranit kapsli a vyjmout zátku v košíčku bez zbytečné manipulace, - kontrola zátky čichem a zrakem, - předložit zátku ke kontrole osobě, která bude ochutnávat, - po odsouhlasení nalít sobě, posoudit vzorek čichem a zrakem, - zavínit vzorkem z degustační sklenky, sklenky hostů a karafu, - víno na zavínění přelít z karafy do degust. sklenky a ochutnat, - založit sklenky podle etikety, - dekantovat víno z láhve do karafy, kontrolovat světlem ze svíčky přes hrdlo, aby nevytekl do karafy depot, - zkontrolovat karafu pohledem do ohně svíčky, zda neobsahuje depot, - nalít z karafy do sklenky osobě, která ochutnává pak ostatním, - zhasnout svíčku, popřát příjemný zážitek a odnést své pomůcky. Časté chyby: napít se před zavíněním z degustační sklenky, nalít bez degustace, sfouknout ústy svíčku. 12 Tajemství vína

13 Servis sektů: Potřeby: příručník, degustační sklenička, skleničky pro hosty (flétny), vývrtka, podšálek na kapsli a grafu, podšálek na zátku, nádoba na led a vodu, stojan nebo podšálek s ubrouskem na chladící nádobu. Postup: - pozdravit hosty a založit sklenky podle etikety, - dotaz, kdo bude ochutnávat, následuje prezentace sektu (název, výrobce, zbyt. cukr, % alkoholu, odrůdová skladba, původ, ocenění) vždy z levé strany, - odstranit kapsli v chladiči a odložit na podšálek, - vyjmout láhev, osušit, sejmout agrafu na podšálek, zátku uchopit příručníkem a otáčením láhve, uvolnit zátku, nehlučně vyjmout, - otřít hrdlo příručníkem i korkem, - zátku zkontrolovat zrakem a čichem a uložit na druhý podšálek, - z pravé strany předložit osobě ochutnávající sekt ke kontrole, - po odsouhlasení nalít malé množství do degust skleničky a ochutnat, - nalít malé množství k degustaci, po odsouhlasení nalít hostům a dolít ochutnávajícímu, - nalévat 1/2 až 2/3 sklenky, - láhev se zbytkem uložit do chladiče, - popřát hezký zážitek a odnést svoje pomůcky. Časté chyby: hlučné otevření, přelití sklenky, zátky odložené do ledu, uchopení sklenky jinak než za stopku, přístup k hostovi z nesprávné strany, nedodržování pořadí obsluhy podle etikety. Vína, která nevyhoví: Zjistí-li sommelier nedostatek, s omluvou víno nahradí jiným. Láhev uloží k dalšímu rozhodnutí o reklamaci. Nesouhlasí-li zákazník a jsme-li na pochybách, zda má pravdu, láhev vyměníme, ale připomeneme, že další láhev může mít obdobný charakteristický znak, protože to patří k dané odrůdě nebo místu sběru. Někdy je lepší nabídnout jinou odrůdu. U nejdražších vín konečné rozhodnutí náleží manažerovi. Snoubení s jídlem Každý má jiné chutě a stravovací návyky a zdravotní omezení. Pravidlo č. 1: Dobré víno je takové, které nám chutná! Vhodná kombinace jídla a vína je taková, která nám vyhovuje. Dva základní postupy: Harmonie souladu x harmonie kontrastu (těžší metoda). Harmonie souladu = Vzájemné podobnosti jídla a vína se podporují a zvýrazňují. Harmonie kontrastu = Jídlo je v protikladu s vínem, např. slané jídlo a sladké víno. Další obecná pravidla: bílé víno k bílému masu (ryby, telecí, drůbež), červené víno k tmavému masu (hovězí, zvěřina, vepřové), výrazná vína ke kořeněným jídlům, lehká vína k lehkým jídlům, plná vína k těžším jídlům. Tajemství vína

14 8. Nedostatky, vady a nemoci vína Víno není vždy v takovém stavu, aby nám poskytlo nejlepší požitek z jeho konzumace. V některých případech je jeho kvalita narušena: nedostatky, vadami, nemocemi. Nedostatky jsou významné změny vlastností vína ve srovnání s běžnou jakostí. Některé lze technologicky napravit. Vína s menšími nedostatky lze uvádět na trh. Typickými nedostatky jsou vyšší kyselost vína, vyšší tříslovitost a obsah hořčin, přesíření vína, nekomplexnost nebo neharmoničnost vína. Vady jsou nežádoucí změny vlastností vína způsobené fyzikálními faktory, chemickými procesy nebo druhotně způsobené mikroorganismy zejména plísněmi. Mezi typické vady patří: - zákaly a sedimenty, - silná oxidace (hnědnutí vína), - sirka (kozlovina), - příchuť po dřevě (sudovina, duběnka, sušina), - příchuť po plísních (zatuchlé tóny), - příchuť po korku (ztrouchnivělé až zatuchlé tóny), - netypické stárnutí (unavené víno zpocená kůže, mokrý ručník atd.), - pelargoniová příchuť. Nemoci vín jsou nežádoucí změny vlastností vína vyvolané mikroorganismy. Často jsou doprovázeny mikrobiálními zákaly a vznikají činností bakterií a kvasinek. Většina těchto chorob je neléčitelných a neodstranitelných. Mezi typické nemoci patří: - druhotné kvašení (refermentace), - odbourávání vína, - křísovatění vína, - myšina, - koňský pot, oháňka, - rozklad kvasnic, - nečisté mléčné kvašení, - vláčkovitost vína. 9. Vliv vína na zdraví Konzumace vína má vliv na zdravotní stav člověka. Tento vliv může být jak pozitivní tak negativní. To, jakým způsobem pití vína působí na organismus člověka, je ovlivněno mnoha faktory (věk, pohlaví, zdravotní stav atd.) Nejdůležitější je ovšem to, jak často a v jakých dávkách je víno konzumováno. 14 Tajemství vína

15 Mnoho studií odhalilo velmi pozitivní vliv pravidelné konzumace vína v malých dávkách na: - prevenci kardiovaskulárních onemocnění, - činnost žaludku, - plíce, - nervový systém, - plodnost, - nervový systém, - imunitní systém, - prevenci cukrovky, - prevenci rakoviny, - aj. Víno by se mělo konzumovat pravidelně, avšak v malých dávkách. Obvykle se jako doporučená denní dávka uvádí g alkoholu pro muže a g pro ženy, což odpovídá 2-4 dl vína u mužů a 1-2 dl vína u žen. U lidí s nižší hmotností se dávky adekvátně snižují. Vyšší dávky již mohou mít negativní vliv na zdraví! Rozhodně se nedoporučuje tzv. nárazové pití - tj. po několika dnech bez alkoholu, vypít násobek denní dávky. Nadměrné pití vína a alkoholu obecně negativně působí na mozek a psychický stav člověka, výrazně zvyšuje rizika kardiovaskulárních, nádorových, jaterních i jiných onemocnění a výrazně ovlivňuje, kvalitu a délku života. Pití alkoholu v období těhotenství přináší výrazná rizika poškození plodu! 10. Závěr Těchto několik stránek informací o víně a několik hodin přednášek nemůže udělat z posluchačů degustátora nebo sommeliera. K tomu je zapotřebí posbírat hodně znalostí a zkušeností. Moderní gastronomie vyžaduje, aby součástí profesionálního servisu byl i sommelier. To pro mnohé z vás může znamenat možnost profesní volby. 11. Doporučené odkazy Národní vinařské centrum: Vína z Moravy, Vína z Čech (portál o víně): Svaz vinařů ČR: Vinařský fond: Salón vín ČR Asociace sommelierů ČR Portál o vlivu vína na zdraví vinoazdravi.cz Tajemství vína

16 12. Použitá literatura Asociace sommelierů České republiky. Sommeliér, povolání budoucnosti. 1.vyd. Praha: WAGNER PRESS, s.r.o. ISBN KRAUS, V., KUTTELVAŠER, Z., VURM, B. Encyklopedie českého a moravského vína. 1. vyd. Praha: Melantrich, s. ISBN SEDLO, J., ŠEVČÍK, J. Přehled odrůd. unie. 1. vyd. Velké Bílovice: Českomoravská vinohradnická a vinařská Situační a výhledová zpráva Réva vinná a víno, 1. vyd. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, s. ISBN ŠAMÁNEK, M., URBANCOVÁ, Z. Víno a zdraví, 1. vyd. Praha: Agentura Lucie, s. ISBN VACCARINI, G. Manuál someliéra: jak poznat, ocenit, a ohodnotit víno a jak vést vinný sklep. 1. vyd. Praha: Sun, s. ISBN Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Fotografie na obálce: 16 Tajemství vína

17 Poznámky Tajemství vína

18 Poznámky 18 Tajemství vína

19 Poznámky Tajemství vína

20 Poznámky 20 Tajemství vína

21 Poznámky Tajemství vína

22 Poznámky 22 Tajemství vína

23

24 1. vydání Vydala: Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o. Sazba, grafické práce a tisk: Pardubická tiskárna Silueta, s.r.o. Skripta jsou financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR Rok vydání: 2013 Neprodejná publikace

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jana Rottová Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce 2014 Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce Jana Rottová Vysoká škola hotelová v Praze

Více

KRAJEM VÍNA. To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015

KRAJEM VÍNA. To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015 2015 KRAJEM VÍNA To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015 www.vinazmoravy.cz OBSAH Úvod......................... 2 Odrůdy........................ 4 Rozdělení vín v České

Více

NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN A DEGUSTAČNÍ EXPOZICE REPUBLIKY

NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN A DEGUSTAČNÍ EXPOZICE REPUBLIKY NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN A DEGUSTAČNÍ EXPOZICE NÁRODNÍ SALONU SOUTĚŽ VÍN ČESKÉ VÍN ČR 2012 REPUBLIKY 2011 SALON VÍN NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2012 Hlavní partneři Partneři www.salonvin.cz www.winarskecentrum.cz

Více

PERLIVÝ SVĚT. Zima 07/08. Pražský hrad má vlastní víno Réva z jižních svahů. Mahulena Bočanová Bublinky si užívá. Mistr vinař Víno z vína / 9 / / 10 /

PERLIVÝ SVĚT. Zima 07/08. Pražský hrad má vlastní víno Réva z jižních svahů. Mahulena Bočanová Bublinky si užívá. Mistr vinař Víno z vína / 9 / / 10 / PERLIVÝ Zima 07/08 SVĚT / 9 / Pražský hrad má vlastní víno Réva z jižních svahů / 10 / Mahulena Bočanová Bublinky si užívá / 16 / Mistr vinař Víno z vína EDITORIAL Kdo tvrdí, že zná víno, nemluví pravdu...

Více

Jaro/léto 2012. Perlivý svět / 8 / Filip Sajler Šumivá vína miluji. / 13 / Reportáž Jak se rodí bublinky / 24 / Rozlévaný sekt Funguje to!

Jaro/léto 2012. Perlivý svět / 8 / Filip Sajler Šumivá vína miluji. / 13 / Reportáž Jak se rodí bublinky / 24 / Rozlévaný sekt Funguje to! Jaro/léto 2012 Perlivý svět / 8 / Filip Sajler Šumivá vína miluji / 13 / Reportáž Jak se rodí bublinky / 24 / Rozlévaný sekt Funguje to! E d i to r i á l Naší doménou je především sekt Vážení přátelé,

Více

ypická současná delikátní aromati edinečná elegantní charakteristick dostupná sympatická sauvignon lná ryzlink rýnský sympatická c

ypická současná delikátní aromati edinečná elegantní charakteristick dostupná sympatická sauvignon lná ryzlink rýnský sympatická c typická současná delikátní aromati jedinečná elegantní charakteristick dostupná sympatická sauvignon ypická současná delikátní aromati edinečná elegantní charakteristick lná ryzlink rýnský sympatická c

Více

Levný sekt má ke hvězdám daleko

Levný sekt má ke hvězdám daleko PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY společenské akce konference a semináře výstavní expozice podpora prodeje akce pro děti Veteran Rallye a Srpnové hodování a mnoho dalších... www.dedeman.cz

Více

žívají maminky a babičky. Každá chce přiložit ruku k dílu a budoucím novomanželům zbývá už jen to, 1.Svatební menu

žívají maminky a babičky. Každá chce přiložit ruku k dílu a budoucím novomanželům zbývá už jen to, 1.Svatební menu duben - červen S vatba je to kouzelné zaříkávadlo, které v každém z nás zanechává hluboké emoce. Dívka či žena se vidí před svatebním oltářem v krásných zdobených šatech, s družičkami v patách. Chlapec

Více

MAGAZÍN Pro všechny dobré vinaře 2 / 2014

MAGAZÍN Pro všechny dobré vinaře 2 / 2014 MAGAZÍN Pro všechny dobré vinaře 2 / 2014 Pavel Binder Zatnout zuby, zabrat a jít stále dál 10 otázek pro držitele mnoha významných vinařských ocenění Předsběrové analýzy, aneb jak najít nejlepší okamžik

Více

Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o.

Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov

Více

PRŮVODCE SVĚTEM POTRAVIN

PRŮVODCE SVĚTEM POTRAVIN PRŮVODCE SVĚTEM POTRAVIN Rady spotřebitelům, na co si dát pozor při nakupování a manipulaci s potravinami. Luboš Babička 2012 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství... 1 Co je bezpečná, zdravotně nezávadná

Více

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Ing. Jiří Kopáček, CSc. OBSAH PŘEDMLUVA 1 ÚVOD 2 MLÉKO A ZDRAVÍ VÝZNAM MLÉKA Z HLEDISKA VÝŽIVY 3 Složení a vlastnosti

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

MAGAZÍN Pro všechny dobré vinaře 1 / 2015

MAGAZÍN Pro všechny dobré vinaře 1 / 2015 MAGAZÍN Pro všechny dobré vinaře 1 / 2015 Stanislav Konečný Cítil jsem, že jsem odvedl poctivou práci, ale na vítězství jsem opravdu nepomyslel. rozhovor s letošním vítězem Mistrovství ČR v řezu révy vinné

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Hana Vágnerová Pivovarnictví v ČR a ve světě - trendy a inovace Diplomová práce 2013 Pivovarnictví v ČR a ve světě - trendy a inovace Diplomová práce Bc.

Více

Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY

Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY OBSAH 1. Předmluva 1 2. Historie 1 3. Kávovník a jeho pěstování 3 4. Druhy kávy 3 5. Pěstování kávy 5 6. Sklizeň a zpracování 5 a. Sklizeň 5 b. Zpracování kávy 6 Mokrý proces

Více

Perlivý svět / 12 / Své první víno jsem ochutnala v Paříži. / 16 / Téma. a čokoláda Dokonalý akord chutí / 20 / DOPORUČUJE Vánoční ryba trochu jinak

Perlivý svět / 12 / Své první víno jsem ochutnala v Paříži. / 16 / Téma. a čokoláda Dokonalý akord chutí / 20 / DOPORUČUJE Vánoční ryba trochu jinak zima 2014 Perlivý svět / 16 / Téma Víno a čokoláda Dokonalý akord chutí / 20 / SOMMELIER DOPORUČUJE Vánoční ryba trochu jinak / 12 / Tereza Maxová Své první víno jsem ochutnala v Paříži editorial KDO KLADE

Více

K A T A L O G 1 mníšecký festival vína 2013

K A T A L O G 1 mníšecký festival vína 2013 K A T A L O G 1 mníšecký festival vína 2013 Vážení přátelé vína, Vinná réva provází lidstvo od nepaměti. V Čechách je doloženo její intenzivní pěstování od středověku. Dnes jsme svědky obnovy mnoha zaniklých

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z listopadu Vinařský věstník 11 2013 Obsah: Zprávy Z EU 2 Z MZe ČR, Z AK ČR 6 Z PK ČR 10 Z Monitoringu EU europoslance Hynka Fajmona září 2013 15 Vinařství v Argentině

Více

Perlivý svět. Jaro/léto 2011. Vinařstvím roku 2010. Bohemia Sekt Music Fest Akce, na kterou se nezapomíná. / 6 / Tereza Maxová Jsem velký patriot

Perlivý svět. Jaro/léto 2011. Vinařstvím roku 2010. Bohemia Sekt Music Fest Akce, na kterou se nezapomíná. / 6 / Tereza Maxová Jsem velký patriot Jaro/léto 2011 Perlivý svět / 6 / Tereza Maxová Jsem velký patriot / 4 / BOHEMIA SEKT Vinařstvím roku 2010 / 13 / Bohemia Sekt Music Fest Akce, na kterou se nezapomíná Editorial Vínem se upevňují stará

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: M4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Provozně podnikatelský Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů

Více

GASTRO PERLY. ze Champagne. Časopis pro profesionály v gastronomii 4/2014 Cena 29 Kč. Volně k dispozici pro registrované zákazníky MAKRO

GASTRO PERLY. ze Champagne. Časopis pro profesionály v gastronomii 4/2014 Cena 29 Kč. Volně k dispozici pro registrované zákazníky MAKRO GASTRO Časopis pro profesionály v gastronomii 4/2014 Cena 29 Kč PERLY ze Champagne Volně k dispozici pro registrované zákazníky MAKRO On-line nákup makro.cz/sortiment Obdarujte své obchodní partnery, zaměstnance

Více

JIP východočeská, a.s.,

JIP východočeská, a.s., 1 2 3 V ážení zákazníci, teplých letních dnů pomalu ubývá a těch chladnějších přibývá. Ano, blíží se podzim, ve všech svých barvách, provoněný úžasnými vůněmi. Nástup chladných dnů jsme se pro vás rozhodli

Více

MÁ STYL. Vyzkoušejte naše recepty CHUTNÝ A ZDRAVÝ TUŇÁK. Na sváteční stůl patří KACHNA. Barevné citrusy rozsvítí ZIMU. Profi káva u vás DOMA

MÁ STYL. Vyzkoušejte naše recepty CHUTNÝ A ZDRAVÝ TUŇÁK. Na sváteční stůl patří KACHNA. Barevné citrusy rozsvítí ZIMU. Profi káva u vás DOMA P A R T N E R P R O F E S I O N Á L Ů Na sváteční stůl patří KACHNA Barevné citrusy rozsvítí ZIMU Profi káva u vás DOMA Červené víno MÁ STYL Vyzkoušejte naše recepty CHUTNÝ A ZDRAVÝ TUŇÁK Platnost: 13.

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z října Vinařský věstník 10 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z Návrhu nařízení vlády 4 Ze zprávy ÚKZÚZ Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

10 největších mýtů o pečivu

10 největších mýtů o pečivu PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY 07/14 29 Kč Červenec 2014 10 největších mýtů o pečivu Jak jíst správně v létě Co číhá na madlech nákupních vozíků? Tipy na zpracování ovoce Chutě jižní

Více

Med je sladké pokušení

Med je sladké pokušení PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY Tradiční recepty na Velikonoce 04/15 29 Kč Duben 2015 Med je sladké pokušení i trpká nástraha Nenechte se v obchodě okrádat Mouka nemusí být jen bílá

Více

Cukroví a sladkosti. pane Šebesto? váš zdravý stůl SVĚ T POTRAVIN. zaostřeno na... potraviny ve světě Štědrovečerní večeře. jak to chutná Vám,

Cukroví a sladkosti. pane Šebesto? váš zdravý stůl SVĚ T POTRAVIN. zaostřeno na... potraviny ve světě Štědrovečerní večeře. jak to chutná Vám, 12 09 prosinec 2009 48 kč p o d p o r o v á n o p o T r A v i n á ř s k o u k o m o r o u Č r strana 42 S E Z N A M T E S E S VÝROBKY KLASA PO STOPÁCH ČOKOLÁDY zaostřeno na... Cukroví a sladkosti potraviny

Více

KLASICKÉ POKRMY V MODERNÍM POJETÍ II

KLASICKÉ POKRMY V MODERNÍM POJETÍ II Kaleidoskop moderní gastronomie KLASICKÉ POKRMY V MODERNÍM POJETÍ II Určeno pro dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví a gastronomie,

Více