Vinařství, výroba nízkoalkoholických a nealkoholických nápojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vinařství, výroba nízkoalkoholických a nealkoholických nápojů"

Transkript

1 Vinařství, výroba nízkoalkoholických a nealkoholických nápojů Úvod do historie vinohradnictví a vinařství Vinařství je potravinářské výrobní odvětví zabývající se zpracováním vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu nebo vína, povolenými technologickými postupy, plněním produktu do obalu, označováním produktu a jeho uváděním do oběhu. Technologicky navazuje na vinohradnictví, které se zabývá výsadbou, pěstováním a sklizní révy vinné za účelem produkce vinných hroznů, případně révových roubů, výsadbou a pěstováním révy podnožové a produkcí révových sazenic. Pěstování révy vinné (rodu Vitis) se dělí na produkci stolních odrůd, které jsou určeny k přímé spotřebě jako ovoce, a moštových odrůd, které jsou určeny k výrobě révových vín. V České republice se réva vinná pěstuje ve dvou vinařských oblastech: vinařská oblast Morava a vinařská oblast Čechy. Vinařská oblast Morava má 4 podoblasti: Mikulovskou, Velkopavlovickou, Znojemskou a Slováckou. Vinařská oblast Čechy má 2 podoblasti: Mělnickou a Litoměřickou. Charakteristika a rozdělení révových odrůd a vín Révové víno je nápoj vyrobený částečným nebo úplným zkvašením rmutu či moštu připraveného z hroznů révy vinné. V současné době je známo několik tisíc odrůd, z nichž se však v praxi využívá pouze několik set. Cíleně pěstované tzv. kulturní odrůdy révy vinné se rozdělují na dvě skupiny odlišující se využitím. Stolní odrůdy jsou určeny převážně pro přímý konzum jako ovoce a jen v malém množství se používají pro produkci révových vín. Moštové odrůdy jsou hlavní surovinou pro výrobu révových vín, moštů nebo různých nealkoholických nápojů. Rozdělují se obvykle na odrůdy určené pro výrobu bílých vín, k nimž patří odrůdy se zelenými, žlutými, růžovými nebo červenými hrozny a na odrůdy určené pro výrobu červených vín, k nimž patří pouze odrůdy s modrou barvou bobulí. Nejvýznamnější moštové odrůdy pěstované v České republice Odrůdy pro výrobu bílých vín Odrůdy pro výrobu červených vín Müller Thurgau Neuburské Frankovka Veltlínské zelené Veltlínské červené rané Svatovavřinecké Ryzlink rýnský Sylvánské zelené Zweigeltrebe Ryzlink vlašský Pálava Rulandské modré Rulandské bílé Irsai Oliver Modrý Portugal Rulandské šedé Aurelius Cabernet Sauvignon Chardonnay Děvín André Sauvignon Hibernal Cabernet Moravia Muškát moravský Kerner Merlot Tramín červený Malverina Dornfelder Podle zralosti hroznů zpracovávaných k výrobě vína, a s tím souvisejícím obsahem cukrů, mezi tradiční výrazy používané v České republice patří např. Jakostní víno, kdy hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 15 NM ( NM - normalizovaný moštoměr - udává množství cukru v kg ve l00 litrech moštu), Jakostní víno s přívlastkem doplněno výrazem (z vinných hroznů, jejichž cukernatost dosáhla nejméně) Kabinetní víno (19 NM), Pozdní sběr (21 NM), Výběr z hroznů (24 NM), Výběr z bobulí (27 NM), Výběr z cibéb (32 NM), Ledové víno (27 NM) a Slámové víno (27 NM). Dále Jakostní

2 víno odrůdové, které je vyrobeno z hroznů sklizených na stanovené vinici nebo smícháním jakostních vín, nejvýše ze tří odrůd, Jakostní víno známkové, Jakostní víno likérové, Zemské víno, Víno originální certifikace apod. Jakostní víno s přívlastkem Výběr z cibéb se vyrábí pouze z vybraných bobulí napadených plísní šedou nebo z přezrálých bobulí. Ledové víno je dovoleno vyrábět pouze z hroznů, které byly sklizeny při teplotě 7 C a nižších a v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazeny. Slámové víno se vyrábí z hroznů, které byly před zpracováním uloženy na slámě nebo rákosu, případně byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu nejméně tří měsíců. K produktům vinařství také řadíme částečně zkvašený hroznový mošt, který může být nabízen ke spotřebě pod označením burčák, jestliže pochází výlučně z vinných hroznů, které byly sklizeny a zpracovány na území České republiky. Tento produkt lze nabízet k přímé lidské spotřebě mezi 1. srpnem a 30. listopadem kalendářního roku, v němž byly hrozny sklizeny, ve stavu kvašení. Výroba přírodních vín Hrozny na víno se zpracovávají řadou různých technologických postupů, které se v průběhu historického vývoje vyvinuly v souladu s lokalitou, druhem pěstovaných odrůd, technickými možnostmi a společenskými tradicemi a zvyklostmi. Mnoha odlišnými technologiemi lze vyrobit různé druhy a značky vín, ale základní principy zpracování vinné révy na víno je možné dokumentovat na dvou základních technologiích bílých a červených vín. Tyto technologie se odlišují zejména v technologickém postupu získávání senzoricky účinných složek ze slupek bobulí. Při výrobě vína je nutné dodržovat zásadu: Kvalita vzniká ve vinici! Proto je nutné dbát na správnou péči o vinohrad a produkovat kvalitní hrozny. Hrozny révy vinné v našich klimatických podmínkách a zeměpisné poloze dozrávají koncem září a začátkem října, kdy probíhá jejich sklizeň (sběr), s výjimkou hroznů určených pro produkci některých vín s přívlastkem. Toto období sklizně hroznů se nazývá vinobraní. Vinná réva Morfologicky se hrozny révy vinné skládají z třapin se stopkami, které tvoří hlavní nosnou kostru hroznu a z bobulí různé velikosti, barvy a tvaru. Bobule tvoří přes 95 % hmotnosti hroznu a skládají se z dužniny, semen a slupek. Při výrobě většiny vín jsou třapiny se stopkami balastní součásti, které se musí odstranit, neboť obsahují chuťově nepříznivé polyfenoly a dřevité látky. Dužnina většiny odrůd je bezbarvá, jen výjimečně je narůžovělá až načervenalá a obsahuje převážně sladkou šťávu - mošt. Slupka bobulí bývá různě zabarvena a na jejím povrchu je tenká vosková vrstva zabraňující odpařování vody. Barviva a aromatické látky ze slupek ovlivňují odrůdový charakter, chuť i vůni budoucího vína. Slupky mají vysoký obsah polyfenolů, zejména odrůdy modré. Zpracování hroznů na mošt Bílá vína se vyrábějí z bílých, žlutých, červených odrůd a červená vína z modrých odrůd. Většina operací je u bílých i červených vín obdobná; rozdíly v technologii jsou uvedeny v jednotlivých výrobních úsecích. Sklizené hrozny se dopravují do zpracovatelských závodů k přejímce hroznů v různých obalech (bedny, kádě, kontejnery, přívěsy, návěsy) podle místních zvyklostí. Zásadami šetrného příjmu a dopravy jsou krátké dopravní cesty, využití samospádu, pásových dopravníků a velkých průměrů hadic nebo potrubí pro transport. K zjišťování cukernatosti slouží speciální moštoměry. V ČR se cukernatost vyjadřuje ve NM (normalizovaný moštoměr), které udávají množství cukru v kg na l00 litrech moštu,

3 nebo ve Kl (Klosterneuburský moštoměr), udávající množství cukru v procentech hmotnostních při 20 C. V automatizovaných linkách se cukernatost zjišťuje zpravidla refraktometricky. Hrozny se dále zpracovávají různými operacemi (odstopkování, mletí, odzrňování, provzdušnění, nakvašování, scezování, lisování) na kvalitní mošt požadované jakosti nejčastěji v prostoru lisovny. První možnou operací je odstopkování oddělení bobulí od třapin. Tato operace se provádí na odzrňovačích, nebo na mlýnkoodzrňovačích, kde současně dochází také k drcení (mletí) bobulí. Odstopkování zabrání extrakci těch složek hroznů, které mají negativní vliv na senzorickou skladbu budoucího nápoje, do moštu. Odstopkování však také může zhoršit podmínky pro lisování, způsobit určitou ztrátu moštu a v důsledku ochuzení moštu o třísloviny se zpomalí proces čiření vína. Mletí slouží k rozdrcení bobulí a provzdušnění rmutu. Rmutem se nazývají rozemleté hrozny s třapinami i po případném odzrnění. K odstranění třapin z rmutu se používá odzrňování, které se dělá na různých typech vystíracích či odstředivkových odzrňovačů, v nichž se v perforovaném válci zachycují třapiny, kdežto rmut jím protéká do sběrné nádrže. Oddělené třapiny vypadávají nebo jsou vyhrnovány. Vína z odzrněných rmutů jsou chuťově jemnější a jakostnější. Hůře se však lisují a pomaleji se čiří opět v důsledku sníženého obsahu tříslovin. Provzdušnění rmutu je důležité pro podporu rozmnožování kvasinek v počáteční fázi kvašení. Na druhé straně však podporuje činnost nežádoucích oxidativních enzymů. Nakvašování se provádí při zpracování modrých odrůd na červená vína, nebo v některých případech i při zpracování bílých aromatických odrůd na bílá vína. Bílé odrůdy se nakvašují několik hodin, modré odrůdy 4 14 dní podle požadovaného charakteru vyráběného vína. Nejčastěji se nakvašuje při teplotě C. V průběhu nakvašování rmutu se z narušených bobulí vyluhují aromatické a barevné látky. U moderních výrobních linek se nakvašuje kontinuálně pod tlakem oxidu uhličitého. Scezování může být samostatnou technologickou operací nebo je součástí lisovacího procesu. Slouží k oddělení nejkvalitnější části moštu, která se nazývá samotok. Zpracováním samotoku se mohou vyrobit lahodná a lehčí, odrůdově čistá vína, která jsou vhodná i pro výrobu šumivých vín, neboť obsahují méně tříslovin. Lisováním hroznů se odděluje kapalina (šťáva, mošt), která byla uvolněna z buněk předchozími technologickými operacemi od tuhých složek zbytků hmoty bobulí, které se nazývají matoliny. Rmut ze světlých hroznů pro výrobu bílého vína se lisuje ihned. Po ukončení lisování se matoliny nenechávají dlouhou dobu v lisu, neboť se mohou zapařit a octovatějí. Mušky (Drosophila melanogaster) mohou přenosem octových bakterií kontaminovat ještě nenakvašené mošty. Úpravy moštu Aby mošt byl kvalitní a byl zaručen optimální průběh kvašení a vysoká jakost vyrobeného vína, je možné mošt získaný lisováním dodatečně upravovat. Nejčastěji se provádí doslazení, odkalení, odkyselování, okyselování, provzdušnění a síření moštu. Povolené úpravy moštu jsou dány příslušnou legislativou. Doslazení (zvyšování cukernatosti moštu) se dělá v nepříznivých letech, kdy mošty obsahují málo sacharidů a více kyselin. Upravuje se přídavkem cukru či zahuštěného moštu, nebo postupy, které vedou k zahuštění moštu, např. vakuová destilace, reverzní osmóza, působením chladu (vymrazování vody). Při úpravě cukernatosti je třeba postupovat opatrně, aby se přílišným zásahem nezměnil odrůdový charakter vína. Optimální je poměr NM cukru

4 na 6 10 % kyselin. V příznivých ročnících je tento poměr zachován a není třeba cukernatost upravovat. Odkalování moštu slouží k oddělení kalů a nečistot, s nimiž se částečně strhávají i kontaminující mikroorganismy a zachycené rezidua chemických přípravků, které byly použity při ochraně révy vinné. Odkalují se mošty z kontinuálních lisů a mošty z mechanicky a mikrobiálně poškozených hroznů. Odkyselování má za účel snížení kyselosti moštů s nízkým obsahem cukru. Okyselování se provádí v letech s nízkým obsahem kyselin v moštu. Přidává se kyselina vinná v maximálním množství 2 g/l tak, aby celková kyselost byla 6 7 g/l. Provzdušňování se dělá u zdravých moštů skladovaných v nepropustných tancích a nádržích. Provzdušňování moštu podporuje dobrou činnost kvasinek, ale také činnost oxidačních enzymů, které způsobují hnědnutí moštu a vína. Aby se zabránilo tomuto hnědnutí, používá se oxid siřičitý. Síření slouží k ochraně moštu před oxidací a jinými vadami a před kontaminací bakteriemi, divokými kvasinkami a plísněmi. Mošt se také účinkem síření odkaluje. Síří se oxidem siřičitým dávkou mg/l. V praxi se síří všechny mošty, aby se předešlo chorobám a vadám vína. Oxid siřičitý příznivě ovlivňuje rovnoměrný průběh kvašení a senzorický charakter následného vína. Kvašení moštu Pro kvašení moštů se používají vinařské kmeny kvasinek Saccharomyces cerevisiae (Saccharomyces vini) s různými názvy podle místa původu, např. Malaga, Madeira, Champagne aj. Dříve se využívalo většinou spontánní kvašení způsobené kvasinkami ulpěnými na povrchu hroznů. Dnes se používá i čisté neboli řízené kvašení. Často se používají aktivní suché vinné kvasinky (ASVK), které mají výhodu v jejich okamžitém použití a dlouhé doby použitelnosti. Před použitím je nutné pouze preparát oživit (revitalizovat) ve vodě teplé asi 35 C. Silně sířené mošty se zakvašují kvasinkami adaptovanými na oxid siřičitý. Kvašení probíhající ve vertikálních či horizontálních tancích má tři fáze. Začátek kvašení je charakteristický pozvolným rozmnožováním kvasinek a pomalým začátkem prokvašování cukrů moštu a trvá 2 3 dny. Třetí až čtvrtý den nastává bouřlivé kvašení, které se projevuje vývinem tepla, zvýšením teploty až nad 25 C a uvolňováním oxidu uhličitého, který strhává i aromatické a těkavé buketní látky. Teplota se v této fázi kvašení musí regulovat v rozmezí C a u chladnomilných kmenů kvasinek v rozmezí C. Bouřlivé kvašení trvá několik dnů. Kvasí-li se při nižších teplotách, trvá kvašení déle, ale vyrobená vína jsou kvalitnější. Po poklesu obsahu cukru na 2 5 g/l nastává poslední fáze dokvašování, která trvá 1 2 měsíce, někdy i půl roku. Omezuje se postupně činnost kvasinek až zcela ustane. Po ukončení kvašení a zastavení vývinu oxidu uhličitého začnou kvasinky sedimentovat na dno kvasné nádoby a usazují se i kaly. V období od ukončení alkoholového kvašení do stáčení vína z kvasničných kalů probíhá tvorba vína (formování vína). Probíhají při ní různé biologické a fyzikálně-chemické procesy - biologické odbourání kyselin (jablečno-mléčné kvašení a ostatní biochemické přeměny kyselin) doprovázené vylučováním vinného kamene ve formě vinanu vápenatého a hydrogenvinanu draselného a procesy samočištění vína, při nichž se srážejí a sedimentují shluky molekul opačného náboje organického i anorganického charakteru (bílkoviny, polyfenoly, barevné látky, slizy, gumovité látky a kationy kovů i sole kyselin). Víno se pozvolna samovolně čistí. Čištění vína lze urychlit čiřením. Dokvašené víno se odděluje od sedimentu kalů a kvasinek stáčením do čistých zasířených kvasných tanků. Při prvním stáčení se víno obvykle provzdušní a nastane další vysrážení kalů,

5 především tříslobílkovinných. Proto se po 6 8 týdnech víno stáčí znovu. Víno po hlavním kvašení se nazývá mladé víno. Ošetřování a školení vína Ošetřování a školení vína vytváří konečné organoleptické vlastnosti a celkový charakter vína. Po prvním a druhém kvašení se víno ukládá do zasířených ležáckých tanků nebo cisteren a ve starších závodech do dřevěných sudů. Ležácké nádoby se dolévají vínem, aby byly stále plné, a tím se zamezilo přístupu vzduchu a kontaminaci. Dolévá se vínem stejné odrůdy a jakosti. Víno zraje ležením v sudu nebo tanku. Při stálé a nízké teplotě v ležáckém sklepě dochází k vytváření buketu a k harmonickému vyrovnání senzorických vlastností - vůně a chuť se zaokrouhlují. Doba zrání závisí na mnoha faktorech, jako je odrůda a ročník vína, teplota, přístup kyslíku, materiál a velikost tanků aj. Bílá vína zrají optimálně půl až dva roky. Víno získá zráním a ležením sudovou zralost. Víno může zrát také v sudech barrique, což jsou sudy o obsahu přibližně 225 litrů, jejichž vnitřní povrch je ožehnut ohněm, a které před naplněním nebyly navíněny nebyly u nich odstraněny třísloviny a barviva. Tímto speciálním ošetřením sudu se do vína při zrání dostávají látky ze dřeva a mění se chuť vína. K výrobě sudů barrique je vhodné pouze dřevo z vybraných druhů dubů. Školení vína se provádí před plněním do láhví a zahrnuje čiření, stabilizaci, pasteraci a filtraci. K čiření vína, pokud neproběhne v dostatečné míře samovolně, se používá čiřicích prostředků (želatina, kasein aj.), které se ve víně srážejí přítomnými nebo přidanými tříslovinami, dále hexakyano-železnatan draselný, který sráží těžké kovy za vzniku sraženiny berlínské modři, čímž se z vína strhávají i jemné koloidní látky (tzv. modré čiření). Ke stabilizaci vína se používají adsorpční prostředky (bentonit, polyamidy, agar), na něž se koloidní složky vína adsorbují. Víno lze stabilizovat též chladem, neboť silné podchlazení vína pod 0 C snižuje rozpustnost hydrogenvinanu draselného, který vypadává z vína ve formě krystalků. Pasterace vína se provádí krátkodobým ohřevem na C v deskových průtokových výměnících tepla a následným rychlým ochlazením. K filtraci vína se používají nejčastěji deskové nebo naplavovací křemelinové filtry. Místo filtrů lze použít též vysokoobrátkové kalové odstředivky. Po skončeném školení, kdy víno je optimálně vyzrálé a je ukončen proces tvorby aroma a chuti vína, což většinou trvá nejdéle 1 rok, se provádí závěrečné úpravy hotového vína a poté se víno plní do láhví či jiných transportních obalů. Závěrečné úpravy hotového vína zahrnují scelování vína, úpravu koncentrace zbytkového cukru, ethanolu a kyselin, odkyselování či okyselování vína, barvení či odbarvování vína, alkoholizování vína a osvěžování vína. Scelováním vína se dosahuje sjednocení a standardizování kvality jednotlivých partií podle požadavků na organoleptické vlastnosti a obsah nejdůležitějších složek, zejména zbytkového cukru, koncentrace ethanolu a kyselin. Dodatečné odkyselování vína se provádí jejich vysrážením přídavkem uhličitanu vápenatého nebo speciálních směsi různých anorganických solí. Dodatečné okyselování vína lze provést přídavkem povolených potravinářských kyselin, sádrováním či fosfátováním vína. Barvení a odbarvování vína lze u vín provádět pouze v rámci technologických zákroků, aromatizovaná vína je povoleno přibarvovat kulérem; odbarvovat sířením nebo aktivním uhlím. Alkoholizování vína je povoleno pouze u aromatizovaných vín. Osvěžování vín se provádí sycením vína oxidem uhličitým. Hlavním požadavkem při plnění vína do obalů je, aby víno bylo dostatečně vyzrálé a vyškolené, aby nemělo sklon k tvorbě zákalů a nedocházelo u něho k dodatečným změnám organoleptických vlastností. Organizace a členění lahvárenských linek je zcela obdobné jako v ostatních oborech nápojového průmyslu. V ČR se plní víno nejčastěji do láhví o objemu 0,5; 0,7 a 1,0 litr, méně často do láhví 0,3 a 0,25 L, případně i menších. Některé druhy vín se plní

6 do speciálních láhví charakteristického tvaru (Grácie, Ludmila aj.). Zátkování se provádí nejčastěji korkovou nebo plastovou zátkou, případně šroubovacím uzávěrem. Výroba přírodně sladkých, likérových a aromatizovaných vín Vína likérová a aromatizovaná mají na rozdíl od vín suchých vyšší obsah extraktu a zpravidla i alkoholu. Vermuty obsahují navíc přísadu speciálních, pro každou značku charakteristických, chuťových a aromatických látek. Při rozlišování vín je třeba nezaměňovat likérová vína a vína aromatizovaná, která jsou dodatečně přislazována. Vína přírodně sladká Při výrobě přírodně sladkých vín se lisují přezrálé hrozny nebo se tyto přezrálé hrozny (hrozinky) vyluhují vínem a vyloužený cukr se částečně zkvasí. Tato vína se vyrábějí z hroznů muškátových odrůd s měkčí slupkou, které mají vysoký obsah cukru, nižší obsah kyselin a jsou snadno napadány ušlechtilou plísní Botrytis cinerea. Jsou to odrůdy, které poskytují extraktově a aromaticky bohaté mošty. U nás jsou to odrůdy Muškát, Furmint, Tramín, Rýnský ryzlink a některé další. V zahraničí se mezi tato vína řadí například Rýnské výběry, francouzská sladká vína z oblasti Sauterne a Tokajská vína. Harmonii mezi obsahem cukrů, kyselin a aromatických látek v těchto vínech zajišťuje Botrytis cinerea, která nejenže zvyšuje obsah cukru v bobulích, ale zároveň mění také poměr mezi objemem šťávy a slupkou, což způsobuje, že mošty a vína mají zároveň velké množství i aromatických látek. Acidita těchto vín není výrazná, neboť plíseň přednostně metabolizuje kyseliny před cukry. Zvyšováním obsahu extraktu a cukru v bobulích se dosahuje také odpařením vody z bobulí hroznů slunečním zářením, pokládáním sklizených hroznů na slaměné rohože nebo rákos, případně zavěšením hroznů ve větraném prostoru. Tímto způsobem se vyrábějí vína slámová. Dále lze obsah cukru zvýšit lisováním zmrzlých hroznů, při kterém se oddělí vytvořený led a dále se zpracovává zakoncentrovaný mošt. Takto se vyrábí tzv. ledové víno, které se vyznačuje vysokým obsahem extraktivních látek. Z přezrálých hroznů odrůdy Ryzlink rýnský napadených plísní Botrytis cinerea a sklízených až v listopadu v oblasti řek Rýn a Mosela se vyrábějí Rýnské výběry. V regionu Sautern ve vinařské oblasti Bordeaux ve Francii se vyrábějí Sauternské výběry. Přítomnost plísně způsobuje zasychání bobulí a koncentrování jejich vnitřního obsahu. Zvýšený obsah cukru a dalších extraktivních složek zpomaluje prokvášení moštů a zajišťuje vysoký obsah zbytkového cukru ve víně. Zvláštním typem sladkých vín jsou Tokajská vína. Pocházejí z tokajské oblasti, která se nachází z větší části na severovýchodě Maďarska a malá část zasahuje na východní Slovensko. Likérová a aromatizovaná vína Likérová vína se vyrábějí v jižních vinařských oblastech, kde hrozny dozrávají s vysokým obsahem cukru nebo se dosušují na slunci. Tato vína mají vysoký obsah nezkvašeného cukru a liší se jeho obsahem a obsahem alkoholu, který je vyšší a pohybuje se od % obj. i výše. Z těchto vín jsou nejznámější víno Portské, Malaga a Marsala. Zvláštní skupinu tvoří vína vyráběná oxidačním způsobem za přístupu vzduchu, mezi která patří především Madeira a Sherry. Obsah alkoholu je zajištěn buď přímo prokvašením moštu s vyšším obsahem cukru pomocí vysoce výkonných kvasničných kmenů, nebo přídavkem alkoholu v podobě čistého lihu či vinného destilátu. Vyšší obsah cukru se dociluje přerušením kvašení přídavkem alkoholu do kvasícího moštu, nebo přídavkem zahuštěného révového moštu do vína. Vermuty, které patří mezi aromatizovaná vína, jsou nejznámější z Itálie (Cinzano, Martini, Ganzia aj.) a Francie (francouzské aperitivy). Vyrábějí se vyluhováním rozmělněných

7 aromatických drog ve víně nebo přídavkem jejich alkoholického výtažku do vína. Složení směsi koření a bylin pro výrobu určité značky je zpravidla výrobním tajemstvím. Běžně se používá pelyněk obecný a římský, zeměžluč, benedikt, kořen fialky a angeliky, máta, puškvorec, skořice, koriandr, bezový květ, rozmarýn, hřebíček, kůra z hořkých pomerančů, muškátový ořech aj. Rozmělněné drogy se dají do sáčku, který se zavěsí do sudu s vínem tak, aby byl sáček ve středu sudu. Po 5 6 dnech se sáček vyjme, šetrně vylisuje a výtlaček se přidá do vína. Lihové extrakty se připravují vyluhováním drog v 90 % obj. alkoholu zahříváním na vodní lázni při teplotě C asi půl hodiny. Následuje macerace podle potřeby asi týden při pokojové teplotě. Získaný extrakt se přidává podle přesné receptury k vínu. Vermuty se vyrábějí bílé, červené, hořké (bitter) a suché s obsahem alkoholu % obj. a 3 15 % cukru. Výroba šumivých a perlivých vín Šumivá vína Šumivá vína (sekty) jsou vyráběna prvotním nebo druhotným alkoholovým kvašením z čerstvých vinných hroznů, z hroznového moštu nebo z vína. Sekundární kvašení probíhá v uzavřených nádobách pod tlakem vznikajícího oxidu uhličitého, který je vedle ethanolu druhým hlavním produktem anaerobní glykolýzy. Víno se vznikajícím přírodním oxidem uhličitým sytí a stává se šumivým a pěnivým. Přetlak oxidu uhličitého v uzavřené nádobě by měl být při 20 C nejméně 0,3 MPa. Nejvhodnější pro výrobu šumivých jsou jakostní odrůdy Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Rulandské modré a bílé, Chardonnay a další odrůdy. Za nejlepší technologii se považuje klasická francouzská metoda kvašení v láhvích. Modernější a ekonomičtější je transferní způsob (transvalzní metoda), kvašení v tancích a kontinuální výroba šumivých vín primární fermentací aromatických odrůd - vína typu Asti, která nelze vyrobit sekundární fermentací, neboť aromatické látky v průběhu druhotného kvašení hořknou. Pouze vína vyrobená přímo v přesně vymezené oblasti Champagne smějí nést název šampaňská, všechna ostatní musí být označována jako šumivá vína neboli sekty. Při klasické metodě se nejdříve připraví kupáž. Nejdůležitější je správný výběr vhodných vín, jejichž scelováním získáme víno s optimálními vlastnostmi tzv. cuvée, které zajišťují jakost vyrobeného sektu. Používají se samotoky a speciální bílé víno zvané klaret (víno z modrých hroznů připravené bez nakvášení) nebo upravené víno. Kupáž musí být harmonicky složena z lehkých svěžích vín, obsahujících minimální obsah tříslovin. Důležitý je obsah dusíkatých látek, které zajišťují plnost vína a aminokyseliny zajišťují optimální činnost kvasinek. Kupáž se dokonale promísí s tirážním likérem (roztok cukru v malém množství vína) a s čistou kvasničnou kulturou vytvoří se tzv. kvasná směs. Kvasinky používané pro druhotné kvašení musí být výkonné, aby prokvášely i při vyšším obsahu počátečního alkoholu a po prokvašení musí dobře sedimentovat a tvořit zrnitý kal, který se snadno odděluje od láhve při setřásání kalů na zátku. Zakvašené víno se zazátkuje v láhvích tirážní zátkou, která se navíc pojistí ocelovou sponou (agrafou). Dnes se používají většinou korunkové uzávěry. Kvašení v láhvích probíhá při teplotě C po dobu 9 měsíců až 3 let. Při ležení na kalech dochází k autolýze kvasinek. Z aminokyselin se tvoří aromatické a buketní látky, které dodávají šumivým vínům potřebný charakter. Na konci kvašení se pozvolným setřásáním nechají sedimentovat kvasinky a vyloučené kaly na zátku láhve umístěné ve stojanu hrdlem dolů. Po dokonalém setřesení se láhve podchladí v prostoru hrdla a víno se odkalí degoržováním, tj. uvolněním ocelové agrafy a odstřelením zátky s usazenými kvasnicemi a kaly přetlakem CO 2 v láhvi. Po té následuje doplnění láhve expedičním (dosážním) likérem,

8 což je směs přibližně 50 % vína, 45 % cukru a 5 % vinného destilátu, zazátkují se a zátka se pojistí drátěným košíčkem. Expedičním likérem se sekt upravuje na požadovaný typ, jenž se rozlišuje různým obsahem cukru. Klasická metoda umožňuje připravit z hlediska kvality nejlepší šumivá vína, je však velmi zdlouhavá a pracná. Při výrobě šumivých vín transferním způsobem (transvalzní metoda) probíhá kvašení v láhvích jako při klasické metodě, ale odstraňování kalů se provádí filtrací a víno se expeduje v jiné láhvi. Za přetlaku CO 2 se prokvašený sekt přečerpá z láhve do tanku. Zde se upraví expedičním likérem na požadovaný typ sektu, který se filtruje a stáčí do láhve. Celý proces se oproti klasické metodě výrazně zlevňuje. Dalším možným postupem je tlakové kvašení v tancích. Cuvée upravené tirážním likérem se kvasí v ocelových tancích pod tlakem vznikajícím při kvašení 0,4 0,6 MPa při teplotě C po dobu 2 4 týdnů. Po prokvašení zůstává víno v tanku po několik měsíců na kalech. Aby docházelo k co největšímu styku kvasinek s vínem, obsah tanku se občas promíchá. Následuje podchlazení až k bodu mrazu, výdrž při této teplotě 1 týden, aby se víno dostatečně stabilizovalo. Místo klasického degoržování se víno izobaricky čiří, filtruje a následně se izobaricky plní do láhví, aby se zamezilo ztrátám přírodně vzniklého CO 2. Šumivá vína vyrobená tímto postupem se jen málo liší od klasicky vyrobených, přičemž výroba je mnohem ekonomicky výhodnější (nižší pracnost, kratší doba, úspora prostoru a snížení ztrát). Šumivá vína se vyrábějí podle obsahu cukru dodaného expedičním (dosážním) likérem v několika druzích s následujícím označením: brut nature (přírodně tvrdé), extra brut (zvláště tvrdé), brut (tvrdé), extra dry (zvláště suché; extra suché), sec (suché), demi-sec (polosuché; polosladké), doux (sladké). Průměrný obsah ethanolu v šumivých vínech je % obj. Mohou se také vyrábět i šumivá vína dosycená oxidem uhličitým. Perlivá vína Perlivá vína se získávají z vína a vykazují v uzavřené nádobě při 20 C přetlak nejméně 0,1 MPa a nejvýše 0,25 MPa způsobený rozpuštěným endogenním oxidem uhličitým. Pokud je tento přetlak způsobený rozpuštěným oxidem uhličitým, který byl zcela či částečně dodán, jedná se o Perlivá vína dosycená oxidem uhličitým. CO 2 se při umělém sycení váže ve víně hůře, proto takto uměle sycená vína mají většinou hrubší a kratší perlení, než vína vyrobená kvasnou cestou. Nikdy nedosahují takové jemnosti a vyrovnanosti chuti. Po nalití vína dosycená oxidem uhličitým prudce a intenzivně uvolňují CO 2 a pění, ale toto perlení trvá jen krátce a pěna rychle opadá. Jakost révových vín Jakost vín se hodnotí podle výsledků fyzikálně-chemických analýz a senzorického posouzení. Analytickým rozborem se zjišťuje, zda víno odpovídá zákonným požadavkům a zatřiďuje se. Také se hodnotí z hlediska zdravotní bezpečnosti a stability pro uvádění do oběhu. Senzorickým posouzením se zjišťuje jeho kvalita, která závisí na mnoha faktorech, od pěstitelských podmínek a zpracovaných odrůd po technologický proces a závěrečné úpravy vína. Révové víno je kapalina, která je složena z těkavých a netěkavých látek. K těkavým látkám patří voda, alkoholy, těkavé kyseliny a buketní látky. Celkový extrakt vína patří k netěkavým látkám. Mezi tyto látky patří cukry a ostatní necukerné složky (necukerný extrakt), které jsou tvořeny spalitelným a nespalitelným podílem. Spalitelný podíl necukrů tvoří kyseliny, třísloviny, bílkoviny, pektiny, tuky, enzymy, vitaminy a barevné látky. Nespalitelný podíl (popel) tvoří minerální látky. Hustota vína je ovlivněna řadou látek. Cukry a kyseliny hustotu vína zvyšují, obsah alkoholu hustotu snižuje. Hodnota ph vín je v rozmezí 2,4 4,0.

9 Víno průměrně obsahuje: ethanol %, zbytkový cukr 0,3 21,4 g/l, celkový extrakt 20,6 74,6 g/l, bezcukerný extrakt 16,6 44,3 g/l, titrovatelné kyseliny 3,7 9,6 g/l, těkavé kyseliny 0,18 1,20 g/l, popel 1,1 5,4 g/l. Senzorická hodnocení je nedílnou a nenahraditelnou částí celkového hodnocení hroznových vín a poukazuje na vyrovnanost složek vína, na kvalitu, intenzitu nebo nedostatky ve vůni, chuti a harmonii nápoje. Je založeno na hodnocení vína smyslovými orgány, především zrakem (vzhled, čistota, hustota a barva), vůní (intenzita a kvalita aroma) a chutí (sladěnost chuťového vjemu kyselosti, sladkosti a trpkosti), ale i hmatem (tepelné a osvěžující a tlakové vjemy v dutině ústní). K číselnému hodnocení kvality se používají různé bodovací systémy s různým členěním pro jednotlivé smyslové orgány. Za nedostatek vína se označuje nadbytek nebo nedostatek základních složek vína. Jde zejména o obsah kyselin, alkoholu, extraktu, aromatických a buketních látek, intenzitu barviva. Nedostatky bývají způsobeny nekvalitní surovinou nebo nesprávným technologickým postupem při zpracování a výrobě vína. Během výroby lze nedostatky odstranit nebo vylepšit. Vady vína způsobují negativní změny ve vzhledu, vůni nebo chuti vína. Vznikají zejména na základě fyzikálních a chemických reakcí a při vyšším obsahu bílkovinných látek nebo těžkých kovů ve víně. Vadou vína jsou především bílkovinné zákaly, černý zákal, bílý zákal, kovové zákaly, krystalické zákaly, kvasničné zákaly, hnědnutí vína, příchuť a aroma po plísni, příchuť a aroma po korku, příchuť a aroma po oxidu siřičitém nebo sirovodíku, kvasničná příchuť a kovová příchuť. Choroby (nemoci) vína jsou způsobeny mikroorganismy, které se nacházejí v hroznech, v moštu, v kvasícím moštu a ve víně. Tyto mikroorganismy vytvářejí vlastní, negativně působící produkty své látkové přeměny nebo mohou měnit či úplně likvidovat látky obsažené ve víně. Kvalitu vína tak výrazně poškozují a mohou se velmi často rozšířit na zdravé víno. V praxi se nejčastěji vyskytují následující choroby vína octovatění vína, křísovatění vína, mléčné a manitové kvašení, vláčkovitost vína, zvrhnutí vína a výskyt oxidačních příchutí. Ostatní výrobky a vedlejší produkty vinařské technologie Z celkového množství vyprodukovaných hroznů vinné révy se na výrobu různých druhů vín spotřebuje větší část produkce, další část se spotřebuje na výrobu hrozinek a část se dodává na trh jako ovoce pro přímou spotřebu a pro výrobu nealkoholických nápojů. Vyrobená vína se dále používají k výrobě vinných destilátů. Zpracování odpadů Vedle vína, jakožto hlavního produktu vinařství, vznikají v průběhu vinařské technologie různé vedlejší produkty a odpady, které je z části možné dále zhodnotit. Třapiny po odzrnění vína se dají využít ke krmným účelům nebo k silážování. Matoliny po lisování hroznů lze využít k výrobě matolinového vína lidově zvaného druhák nebo ke krmným účelům. Vinný

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Vinný lístek Archivní vína Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Frankovka 1987 0,75 L 1199,- Kč Neuburské 1997 0,75 L 649,-

Více

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč Aperitivy Martini Bianco Aromatické a sladké Martini Bianco používá jako svůj základ kvalitní a jemnou směs italských bílých suchých vín. Směs aromatických bylin a vanilky mu dodává jeho charakteristickou

Více

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva Název školy Název projektu Číslo projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB45 Číslo materiálu

Více

Veltlínské zelené polosladké bílé víno odrůdové jakostní 0,75 l 189,00 Kč. Müller Thurgau suché bílé víno jakostní 0,75 l 189,00 Kč

Veltlínské zelené polosladké bílé víno odrůdové jakostní 0,75 l 189,00 Kč. Müller Thurgau suché bílé víno jakostní 0,75 l 189,00 Kč Naše vinařství vzniklo v roce 1992 přirozeným vývojem a vyvíjelo se během 20 let od malého sklepa až po dnešní moderní vinařství, které se hlásí k modernímu stylu nejenom architekturou a vybavením, ale

Více

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn.

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Národní soutěž vín - znojemská podoblast 2012 Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie (A-Bílá vína suchá a polosuchá) Ryzlink vlašský

Více

NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV

NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV Vážení zákazníci, V našem vinném sklípku máte možnost konzumovat a zakoupit kvalitní vína 4 vinařství. Vinařství Maňák a Vinařství Šalša jsou místní rodinná vinařství regionu

Více

321/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ

321/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ 321/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Změna: 411/2005 Sb. Změna: 444/2005

Více

Technologie vína. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Ústav vinohradnictví a vinařství Zahradnická Fakulta MENDELU Brno

Technologie vína. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Ústav vinohradnictví a vinařství Zahradnická Fakulta MENDELU Brno Technologie vína Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Ústav vinohradnictví a vinařství Zahradnická Fakulta MENDELU Brno Tel.: +420 777 635 257 Mail: mojmirbaron@seznam.cz Technologie vína rozdílný přístup a pojetí

Více

Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů

Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Gemeinsam mehr erreichen. Společně

Více

Vinařství Mikulica. Miroslav Mikulica

Vinařství Mikulica. Miroslav Mikulica Vinařství Mikulica Rodinné vinařství Mikulica sídlí ve Velkých Pavlovicích na jihu Moravy. Produkujeme si své hrozny, ze kterých vyrábíme především přívlastková vína. Lahvujeme jen asi 25 tisíc lahví,

Více

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O.

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC Vybrané partie vín zpracované moderní technologií zrají v pískovcovém sklepě, který byl v roce 1770 vybudován u obce Chvalovice opatem řádu

Více

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá

Více

vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015.

vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015. VÁŽENÍ HOSTÉ, vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015. ŘAZENÍ VÍN NA STOLECH A BÍLÁ VÍNA řazení dle odrůd, v rámci

Více

ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ŠUMIVÁ SEKTY A CHAMPAGNE

ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ŠUMIVÁ SEKTY A CHAMPAGNE ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ Veltlínské zelené Rakvice 0.2 l Chardonnay Chile 0.2 l Frizantino Itálie 0.2 l Trebiano Itálie 0.2 l ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ Frankovka rosé kabinet 0.2 l ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ Modrý

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Perlivá vína a šumivá vína

Perlivá vína a šumivá vína Perlivá vína a šumivá vína Glera Frizzante IGP METICO Glera je odrůda ze které se vyrábí Prosecco. Víno je lehčího, velice svěžího charakteru a když se dobře vychlazené, je příjemným a osvěžujícím společníkem.

Více

Biotechnologie 2. Fermentační biotechnologie etanolové kvašení Výroba vína

Biotechnologie 2. Fermentační biotechnologie etanolové kvašení Výroba vína mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 Biotechnologie 2. Fermentační biotechnologie etanolové kvašení Výroba vína Marek Petřivalský Katedra

Více

Lahvová vína. Áčko (Sg+Rb+Tč) - prestige cuvée...220 Kč,-

Lahvová vína. Áčko (Sg+Rb+Tč) - prestige cuvée...220 Kč,- Lahvová vína Němčičky Víno J.Stávek Áčko (Sg+Rb+Tč) - prestige cuvée....220 Kč,- Ročník 2012, objem 0,75 l Absolutní chamipon Výstava vín Němčičky 2013, Zlat{ medaile Výstava vín Bořetice 2013 Dědova večerka

Více

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU)

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) 4 6 Berliner Weisse (berlínské bílé) 6 12 Biere blanche (witbier) 6 18 Weissbier Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) Weissbier 8 16 American lager 12 24 Trapistická piva 16 24 Ležák 16 35 Kölsch 18 24 Tmavé

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Úvodní slovo... Program. Vysvětlivky a seznam použitých zkratek. Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína!

Úvodní slovo... Program. Vysvětlivky a seznam použitých zkratek. Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína! 6. ČULSKÝ KOŠT Úvodní slovo... Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína! Vítáme vás na šestém ročníku Čulského koštu tradičně konaného v kulturním domě ve Slupi. Letošní ročník se může pochlubit nejen

Více

Vinný listek. Sekty 45,- 290,- 45,- 290,- 45,- 290,- 460,-

Vinný listek. Sekty 45,- 290,- 45,- 290,- 45,- 290,- 460,- Vinná karta Vinný listek Sekty J.P.CHENET ICE EDITION Francouzský sekt polosuchý, jedinečný sekt, který se pije na ledu. Region: Francie. Doporučujeme pro jakoukoliv příležitost. 1dcl 290,- J.P.CHENET

Více

Na Vaše zdraví a Vaši spokojenost s vínem z Hrušek připíjí, Ing. Richard Tichý. - 1 -

Na Vaše zdraví a Vaši spokojenost s vínem z Hrušek připíjí, Ing. Richard Tichý. - 1 - Vážení návštěvníci, jménem organizačního výboru dnešní akce Vás srdečně vítám ve vinařské obci Hrušky. Organizátoři mají dlouholeté zkušenosti v pořádání místních a oblastních výstav vín, ale poprvé Vám

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 VINAŘSTVÍ HISTORIE VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ VINAŘSTVÍ je potravinářské výrobní odvětví zabývající se

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_05 Název materiálu: Ovoce II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Ovoce II. Očekávaný

Více

Vymezení jednotlivých druhů vín. révová vína: alkoholické nápoje vzniklé zkvašením hroznového moštu, hroznových bobulí nebo přeměněných bobulí

Vymezení jednotlivých druhů vín. révová vína: alkoholické nápoje vzniklé zkvašením hroznového moštu, hroznových bobulí nebo přeměněných bobulí VÍO Obsah kapitoly vymezení a klasifikace vín chemické složení moštu chemické složení vína analytické metody Vymezení jednotlivých druhů vín révová vína: alkoholické nápoje vzniklé zkvašením hroznového

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Trojské trumfy. pražským školám VÍNO A VINNÁ RÉVA. Didaktický balíček č. 11. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám VÍNO A VINNÁ RÉVA. Didaktický balíček č. 11. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Didaktický balíček č. 11 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 VÍNO A VINNÁ RÉVA A B? doplňte domácí úkol napište?!

Více

MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi

MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi NATURVIN BÍLÝ - BIO VÍNO, suché 0,75 l Jedná se směs dvou odrůd 80 % Hibernal 20 % Festival nyj. Víno je svěží s ovocným charakterem - limetka, bílá broskev, kyselina

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,o potravinách a tabákových výrobcích

Více

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT SPOLEČNOST valtické vinné trhy ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT 48. ročník valtických vinných trhů 2015 Celostátní výstava

Více

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč!

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč! BÍLÁ VÍNA PÁLAVA 390 Kč Sladké bílé moravské víno s jedinečným ocáskem. Doporučujeme podávat jako aperitiv, k moučníkům a zmrzlině. DELLE VENEZIA FRIULANI 470 Kč Itálie 2013 Nové skvělé bílé suché cuvée,

Více

Pivo. Víno. Esenciální oleje. Káva. Čaj. Pyré. Citrusy. Maso a ryby. Ovoce a zelenina. Tequila. Tomata. Mléčné produkty

Pivo. Víno. Esenciální oleje. Káva. Čaj. Pyré. Citrusy. Maso a ryby. Ovoce a zelenina. Tequila. Tomata. Mléčné produkty SCC aplikace SCC aplikace Víno Pivo Esenciální oleje Káva Pyré Čaj Maso a ryby Citrusy Ovoce a zelenina Tequila Mléčné produkty Tomata Vinařské aplikace SCC ve vinařství Chuť vína Řízení obsahu alkohol

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK BEVERAGE LIST GETRÄNKE KARTE

NÁPOJOVÝ LÍSTEK BEVERAGE LIST GETRÄNKE KARTE NÁPOJOVÝ LÍSTEK BEVERAGE LIST GETRÄNKE KARTE APERITIVY APERITIF APERITIFS Cinzano bianco 0,1 50,- Cinzano rosso 0,1 50,- Martini extra dry 0,1 60,- Campari 0,05 50,- Crodino (nealkoholický, non-alcoholic,

Více

Bohemia Sekt demi sec Rosé. Bohemia Sekt Chardonnay brut. Bohemia Sekt nealkoholický

Bohemia Sekt demi sec Rosé. Bohemia Sekt Chardonnay brut. Bohemia Sekt nealkoholický Šumivá vína - Sekty Bohemia Sekt demi sec 240,-Kč 0,75l - Bohemia Sekt demi sec je šumivé víno harmonické, jemně nasládlé chuti a svěží, středně plné květnaté vůně. Cuvée je sestavováno podle originální

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_13 Název materiálu: Mléko a mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléko

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 15. 10.

Více

Vinařství Mutěnice, s.r.o.

Vinařství Mutěnice, s.r.o. Vinařství Mutěnice, s.r.o. NÁZEV EAN KS KS/KRT KRT/PAL KS/PAL /KS TOP COLLECTION 0,75 L - moravské jakostní víno s přívlastkem Chardonnay pozdní sběr 859 562 290 077 4 6 72 432 102,35 Kč 143,81 Kč Rulandské

Více

Česká republliika bííllá víína 0,,750 ll Vellttllíínsské zellené,, jjakossttníí -- ssuché 2011 160,,- Zlatavá barva, delikátní, ovocně - trávové aroma v pozadí se objevují tóny mandlí, chuť je svěží, sametová,

Více

VINAŘSTVÍ PROQIN. NEUBURSKÉ MEŠNÍ - Pozdní sběr, suché 0,75 l 2013

VINAŘSTVÍ PROQIN. NEUBURSKÉ MEŠNÍ - Pozdní sběr, suché 0,75 l 2013 VINAŘSTVÍ PROQIN NEUBURSKÉ MEŠNÍ - Pozdní sběr, suché 0,75 l 2013 Mešní víno, které vzniká za mimořádné péče při pěstování hroznů na farní vinici dle zásad kanonického práva a pod dohledem duchovního správce

Více

O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 Tajemství vína Ing. František Štěpnička

O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 Tajemství vína Ing. František Štěpnička O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 Tajemství vína Ing. František Štěpnička Tajemství vína Ing. František Štěpnička O krok napřed

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

DÁRKOVÁ BALENÍ. Objednávky: Objevujte s námi nové tváře vína. společnosti Soare sekt a Vinařství Zaječí

DÁRKOVÁ BALENÍ. Objednávky: Objevujte s námi nové tváře vína. společnosti Soare sekt a Vinařství Zaječí Objevujte s námi nové tváře vína Společnost Soare sekt přináší na trh kolekci prestižních souprav s moravskými tichými víny a francouzskými sekty. Věříme, že si vyberete vhodnou kombinaci, která udělá

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

Rozlévaná sudová bílá vína. Rozlévaná sudová červená vína. La Cantina Chardonnay, Itálie. karafa karafa. La Cantina Merlot, Itálie.

Rozlévaná sudová bílá vína. Rozlévaná sudová červená vína. La Cantina Chardonnay, Itálie. karafa karafa. La Cantina Merlot, Itálie. Vinný lístek Rozlévaná sudová bílá vína La Cantina Chardonnay, Itálie 0,1l 20 Kč 0,5l 90 Kč 1 litr 180 Kč Rozlévaná sudová červená vína La Cantina Merlot, Itálie 0,1l 20 Kč 0,5l 90 Kč 1 litr 180 Kč Champagne

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Bílá vína oblast Morava

Bílá vína oblast Morava Bílá vína oblast Morava Decentní muškátové aroma působí velice příjemným 0,75... dojmem. Chuť vína je ušlechtilá, svěží a nekomplikovaná. Mikrosvín Mikulov podoblast Znojemská SAUVIGNON (2006/7 pozdní

Více

0,75 l Bohemia Sekt demi sec 220,-Kč

0,75 l Bohemia Sekt demi sec 220,-Kč Šumivá vína - Sekty 0,75 l Bohemia Sekt demi sec 220,-Kč Bohemia Sekt demi sec je šumivé víno harmonické, jemně nasládlé chuti a svěží, středně plné květnaté vůně. Cuvée je sestavováno podle originální

Více

Oeno News Č.105. Podzim 2010

Oeno News Č.105. Podzim 2010 Oeno News Podzim 2010 Č.105 Ošetření a moštu v roce 2010 Nyní možné: studená enzymace Frio DF BioStart Vitale SK11 - robustní, vitální, jisté Správné zpracování moštu při flotaci - Vitamon CE k vylepšení

Více

Rozlévaná bílá vína. Rozlévaná růžová vína. Rozlévaná červená vína

Rozlévaná bílá vína. Rozlévaná růžová vína. Rozlévaná červená vína Rozlévaná bílá vína Ryzlink Rýnský Vinařství Kamelot 0,25.125 Kč Suché jakostní víno Delicius 0,75..390 Kč bývá právem nazýván králem vín. Barva je světle zelenožlutá. Vůně a chuť je květnatá až ovocně

Více

Šampaňské Champagne. Šumivé víno Sparling wines. Jean Pernet Champagne "Tradition brut" 0,75l 1 500 Kč. Moët & Chandon Brut Impérial 0,75l 1 600 Kč

Šampaňské Champagne. Šumivé víno Sparling wines. Jean Pernet Champagne Tradition brut 0,75l 1 500 Kč. Moët & Chandon Brut Impérial 0,75l 1 600 Kč Šampaňské Champagne Jean Pernet Champagne "Tradition brut" 0,75l 1 500 Kč Moët & Chandon Brut Impérial 0,75l 1 600 Kč Pol Roger Brut Réserve 0,75l 1 800 Kč Lanson Rosé Label Brut 0,75l 1 900 Kč Šumivé

Více

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg rozpouštědla - voda, glycerol (E 422 20%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické 518255 přípravky, aromatické látky v. 2 NÁZEV VÝROBKU látka - E GRIOTTE 202 (1500 AROMA mg/kg) NT PRO CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Více

AWC Vienna 2014 - seznam oceněných vín z České republiky

AWC Vienna 2014 - seznam oceněných vín z České republiky AWC Vienna 2014 - seznam oceněných vín z České republiky Winery Brand Name Vintage Alk. vol % Acid. R.Sug. Medal HANZEL spol. s.r.o. - Vinařství Hanzel Tramín červený 2011 13.0 5.4 22.9 Gold HANZEL spol.

Více

Káva Buscaglione caffé dal 1899

Káva Buscaglione caffé dal 1899 Káva Buscaglione caffé dal 1899 espresso ristretto / espresso o obsahu menším než 2,5 cl espresso / espresso o obsahu 5 cl espresso lungo / dlouhé espresso o obsahu 1 dl espresso doppio / v jednom šálku

Více

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva.

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. číslo katalogové číslo: VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. Vratná cena celkem popis KEG specifikace zálohamnožství s DPH 21% 1 11407 STAROBRNO ležák 12, plochá 30L Tento symbol českého

Více

Přejeme Vám příjemně strávené chvíle u pohárku vína. Podnapilým a na dluh podáváme pouze ruku!!! OTEVÍRACÍ DOBA: Úterý Čtvrtek Pátek Sobota

Přejeme Vám příjemně strávené chvíle u pohárku vína. Podnapilým a na dluh podáváme pouze ruku!!! OTEVÍRACÍ DOBA: Úterý Čtvrtek Pátek Sobota OTEVÍRACÍ DOBA: Úterý Čtvrtek Pátek Sobota 17 24 hodin 16 1:30 hodin V případě většího počtu zájemců otevřeme i mimo otevírací dobu Nabízíme Vám 10 druhů sudových vín a 10 druhů rozlévaných pozdních sběrů

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení. Mgr. Kateřina Dlouhá

CHEMIE. Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení. Mgr. Kateřina Dlouhá www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení Lektor: Mgr. Kateřina Dlouhá Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Kvašení je anaerobní

Více

Rozlévaná vína (možno zakoupit i celou lahev)

Rozlévaná vína (možno zakoupit i celou lahev) Rozlévaná vína (možno zakoupit i celou lahev) Rulandské šedé suché 1 dcl 35,- Vinařství Jan Plaček, podoblast Znojemská, obec Moravské Bránice. Slámově žlutá barva se zlatavými odlesky. Ve vůni dominuje

Více

Víno rozlévané. Víno jakostní bílé

Víno rozlévané. Víno jakostní bílé Víno rozlévané Bílé víno dle nabídky 0,20 l 36, Růžové víno dle nabídky 0,20 l 40, Červené dle nabídky 0,20 l 36, Víno jakostní bílé Chardonnay 0,75 l 180, Suché Je moderní víno ze světového sortimentu.

Více

ŠAMPAŇSKÉ & SEKTY CHAMPAGNE & SPARKLING WINES

ŠAMPAŇSKÉ & SEKTY CHAMPAGNE & SPARKLING WINES ŠAMPAŇSKÉ & SEKTY CHAMPAGNE & SPARKLING WINES ŠAMPAŇSKÉ CHAMPAGNE Jean Pernet 0,75l 1 455 Kč Champagne "Tradition Brut" NV Champagne AOC Moët & Chandon Impérial Brut 0,75l 2 455 Kč Moët & Chandon, Champagne

Více

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Koření Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Co je to koření? kořením se rozumí části rostlin jako kořeny, oddenky, kůra, listy, nať, květy,

Více

Všechna vína z naší nabídky jsou od vinařů, kteří jsou členy Vinařské asociace ČR, kterou tímto podporuji.

Všechna vína z naší nabídky jsou od vinařů, kteří jsou členy Vinařské asociace ČR, kterou tímto podporuji. Všechna vína z naší nabídky jsou od vinařů, kteří jsou členy Vinařské asociace ČR, kterou tímto podporuji. ing. Jiří Vytopil, majitel CB Víno rozlévané Bílé víno dle nabídky 0,10 l 18, Růžové víno dle

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015 VINECO R KATALOG VÍN 0 0 0 0 0 0 0 Veltínské zelené 0, l Archivní víno červené Dornfelder 0, l Merlot 0, l Sauvignon Blanc 0, l Pinot Gris 0, l 0000 0 0 Helios bílý 0, l 0 Cabernet Sauvignon 0, l 0 Archivní

Více

Šampaňské Champagne. Šumivé víno Sparling wines. Jean Pernet Champagne "Tradition brut" 0,75l 1 600 Kč. Moët & Chandon Brut Impérial 0,75l 1 600 Kč

Šampaňské Champagne. Šumivé víno Sparling wines. Jean Pernet Champagne Tradition brut 0,75l 1 600 Kč. Moët & Chandon Brut Impérial 0,75l 1 600 Kč Šampaňské Champagne Jean Pernet Champagne "Tradition brut" 0,75l 1 600 Kč Moët & Chandon Brut Impérial 0,75l 1 600 Kč Pol Roger Brut Réserve 0,75l 1 800 Kč Lanson Rosé Label Brut 0,75l 1 900 Kč Šumivé

Více

Ošetření mladých vín 2012 bezkaseinové a rostlinné alternativy

Ošetření mladých vín 2012 bezkaseinové a rostlinné alternativy Ošetření mladých vín 2012 bezkaseinové a rostlinné alternativy Management kyselin v ročníku 2012 Možné metody na stabilizaci krystalů 2012 CelluFluxx - filtrační celulóza pro naplavovací filtrace Úspěšná

Více

Vinařská oblast MORAVA

Vinařská oblast MORAVA Vítejte v mikroregionu Mikulovsko. V nejteplejší části České republiky se rozkládá kraj plný přírodních krás, cenných historických památek, živých tradic a pohostinných lidí. K toulkám po Mikulovsku neodmyslitelně

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Vinařství Filip Mlýnek

Vinařství Filip Mlýnek Ryzlink vlašský 2011 POSLEDNÍ LAHVE!!! 215,- 150,- pozdní sběr, suché, Liščí vrch - Březí 13,5% alkoholu, zbytkový cukr 7,4 g/l, kyseliny 7,1 g/l Krásně svěží, plný a vysoce minerální vlašák z jedné z

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

U Černý plíce. 4 cl Finlandia Vodka 45,- Kč. 4 cl Beefeater Gin 45,- Kč. 4 cl Captain Morgan Spiced Gold 50,- Kč 4 cl Havana Club Añejo Blanco 50,- Kč

U Černý plíce. 4 cl Finlandia Vodka 45,- Kč. 4 cl Beefeater Gin 45,- Kč. 4 cl Captain Morgan Spiced Gold 50,- Kč 4 cl Havana Club Añejo Blanco 50,- Kč , U Černý plíce 10 cl Martini Bianco 52,- Kč 10 cl Martini Rosso 52,- Kč 10 cl Martini Extra Dry 52,- Kč 10 cl Campari Bitter 60,- Kč 4 cl Finlandia Vodka 45,- Kč 4 cl Beefeater Gin 45,- Kč 4 cl Captain

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z alkoholu a jiných neřestí Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Východiska přednášky Daňový systém ČR (J. Fischer) Dělení alkoholu (P. Míka) Druhy daní spotřební daně daň z přidané hodnoty Souvislosti makroekonomické

Více

PIVOVAR LITOVEL a.s.

PIVOVAR LITOVEL a.s. PIVOVAR LITOVEL a.s. Pivovar Litovel byl založen r. 1893 jako Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli. Ve svém podtextu měl ještě přívlastek ryze český vlastenecký. Je pokračovatelem tradic vaření

Více

Šampaňské, Sekty & Champagne, Sparkling wines

Šampaňské, Sekty & Champagne, Sparkling wines Šampaňské, Sekty & Champagne, Sparkling wines Šampaňské Champagne Moët & Chandon Impérial Brut 0,75l 2.200 Kč Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier Sekty Sparkling wines Bohemia Sekt brut 0,15l 70 Kč 0,75l

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

ROZLÉVANÁ VÍNA / WINE BY THE GLASS 0,1 l víno 28 Kč 0,15 l sekt 75 Kč 0,15 l prosecco 75 Kč

ROZLÉVANÁ VÍNA / WINE BY THE GLASS 0,1 l víno 28 Kč 0,15 l sekt 75 Kč 0,15 l prosecco 75 Kč vinná karta ROZLÉVANÁ VÍNA / WINE BY THE GLASS 0,1 l víno 28 Kč 0,15 l sekt 75 Kč 0,15 l prosecco 75 Kč BÍLÁ VÍNA Z VINAŘSKÉ OBLASTI MORAVA 0,75 l / WHITE WINES 0,75 l Müller Thurgau Kabinet, vinařství

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

Výsledky AWC Vienna 2012

Výsledky AWC Vienna 2012 Výsledky AWC Vienna 2012 Firma Odrůda Název vína Rok Medaile AMPELOS,ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINARSKÁ ZNOJMO,a.s. Sauvignon Blanc AMPELOS Sauvignon 2011 Stříbrná medaile AMPELOS,ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINARSKÁ

Více

... a nemáte se koho zeptat

... a nemáte se koho zeptat Pavel Pavloušek, Pavla Burešová Pa U rčitě jste často na rozpacích rozpacích, zda právě ochutnáváte dobré, dobré nebo špatné víno. víno í Podle P dl etikety to obvykle nepoznáte. Možná ani nevíte, jak

Více

CENÍK GRAND CHATEAU LEDNICE

CENÍK GRAND CHATEAU LEDNICE CENÍK VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE VALTICKÉ PODZEMÍ se stalo za rok 2013 nejoblíbenějším vinařským turistickým cílem, vítězem v prestižní soutěži VINAŘSTVÍ ROKU 2012 VINDEMIA PUBLICA v hlasování veřejnosti

Více

Technologický postup výroby vína. Každý vinař Čipera, používá postup Lipera

Technologický postup výroby vína. Každý vinař Čipera, používá postup Lipera Technologický postup výroby vína Každý vinař Čipera, používá postup Lipera Index 2 výroba bílého vína ošetření hroznu a rmutu siha - pyrosulfit draselný str. 4 solfosteril 15% str. 4 opti white / optimum

Více

Pivovar Budějovický Budvar

Pivovar Budějovický Budvar Pivovar Budějovický Budvar Pivovar Budějovický Budvar byl založen roku 1895, ale co je na něm zajímavé, že jeho statut je stále národní podnik. Roční výstav neboli roční produkce piva činí 1,3 milionu

Více

Víno je nápojem králů, víno je nápojem se staletou tradicí, víno je jedinečný prostředek jak povznést gastronomii na vyšší úroveň.

Víno je nápojem králů, víno je nápojem se staletou tradicí, víno je jedinečný prostředek jak povznést gastronomii na vyšší úroveň. Víno je nápojem králů, víno je nápojem se staletou tradicí, víno je jedinečný prostředek jak povznést gastronomii na vyšší úroveň. Dovolte nám představit Vám jedinečný výběr vín, který je snouben spolu

Více

a z červených odrůd především

a z červených odrůd především z HISTORIE vinařství Vinařství Kořínek v roce 2011 oslavilo 20 let od svého založení. Manželé Kořínkovi začínali obhospodařovat vinohrady o rozloze 1,5 ha a soustředili se především na prodej hroznů. Později

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

WINE DEPOT Vína, která jsme vybrali a ochutnali pro vás.

WINE DEPOT Vína, která jsme vybrali a ochutnali pro vás. WINE DEPOT Vína, která jsme vybrali a ochutnali pro vás. Dolcetto di Dogliani Celso, 2009 DOCG Vinařství Abbona Právem nazývané nejlepší dolcetto z Dogliani v Piemontu. V roce 2005 získalo toto víno ocenění

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm.,, h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,o potravinách a tabákových výrobcích

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

PROVOZOVATEL: hamko cz s. r. o., Táborská 117/21, 140 00 Praha 4 Nusle IČ: 24697991, IČP: 1004840993

PROVOZOVATEL: hamko cz s. r. o., Táborská 117/21, 140 00 Praha 4 Nusle IČ: 24697991, IČP: 1004840993 MENU pondělí pátek: OTEVÍRACÍ DOBA: 8,00 21,00 hod poslední pátek v měsíci: 8,00 16,00 hod první sobota v měsíci: 9,00 18,00 hod KDE NÁS NAJDETE? www.nas-bar.cz www.facebook.com/nasbarjehlavnevas www.foursquare.com

Více