Vinařství, výroba nízkoalkoholických a nealkoholických nápojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vinařství, výroba nízkoalkoholických a nealkoholických nápojů"

Transkript

1 Vinařství, výroba nízkoalkoholických a nealkoholických nápojů Úvod do historie vinohradnictví a vinařství Vinařství je potravinářské výrobní odvětví zabývající se zpracováním vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu nebo vína, povolenými technologickými postupy, plněním produktu do obalu, označováním produktu a jeho uváděním do oběhu. Technologicky navazuje na vinohradnictví, které se zabývá výsadbou, pěstováním a sklizní révy vinné za účelem produkce vinných hroznů, případně révových roubů, výsadbou a pěstováním révy podnožové a produkcí révových sazenic. Pěstování révy vinné (rodu Vitis) se dělí na produkci stolních odrůd, které jsou určeny k přímé spotřebě jako ovoce, a moštových odrůd, které jsou určeny k výrobě révových vín. V České republice se réva vinná pěstuje ve dvou vinařských oblastech: vinařská oblast Morava a vinařská oblast Čechy. Vinařská oblast Morava má 4 podoblasti: Mikulovskou, Velkopavlovickou, Znojemskou a Slováckou. Vinařská oblast Čechy má 2 podoblasti: Mělnickou a Litoměřickou. Charakteristika a rozdělení révových odrůd a vín Révové víno je nápoj vyrobený částečným nebo úplným zkvašením rmutu či moštu připraveného z hroznů révy vinné. V současné době je známo několik tisíc odrůd, z nichž se však v praxi využívá pouze několik set. Cíleně pěstované tzv. kulturní odrůdy révy vinné se rozdělují na dvě skupiny odlišující se využitím. Stolní odrůdy jsou určeny převážně pro přímý konzum jako ovoce a jen v malém množství se používají pro produkci révových vín. Moštové odrůdy jsou hlavní surovinou pro výrobu révových vín, moštů nebo různých nealkoholických nápojů. Rozdělují se obvykle na odrůdy určené pro výrobu bílých vín, k nimž patří odrůdy se zelenými, žlutými, růžovými nebo červenými hrozny a na odrůdy určené pro výrobu červených vín, k nimž patří pouze odrůdy s modrou barvou bobulí. Nejvýznamnější moštové odrůdy pěstované v České republice Odrůdy pro výrobu bílých vín Odrůdy pro výrobu červených vín Müller Thurgau Neuburské Frankovka Veltlínské zelené Veltlínské červené rané Svatovavřinecké Ryzlink rýnský Sylvánské zelené Zweigeltrebe Ryzlink vlašský Pálava Rulandské modré Rulandské bílé Irsai Oliver Modrý Portugal Rulandské šedé Aurelius Cabernet Sauvignon Chardonnay Děvín André Sauvignon Hibernal Cabernet Moravia Muškát moravský Kerner Merlot Tramín červený Malverina Dornfelder Podle zralosti hroznů zpracovávaných k výrobě vína, a s tím souvisejícím obsahem cukrů, mezi tradiční výrazy používané v České republice patří např. Jakostní víno, kdy hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 15 NM ( NM - normalizovaný moštoměr - udává množství cukru v kg ve l00 litrech moštu), Jakostní víno s přívlastkem doplněno výrazem (z vinných hroznů, jejichž cukernatost dosáhla nejméně) Kabinetní víno (19 NM), Pozdní sběr (21 NM), Výběr z hroznů (24 NM), Výběr z bobulí (27 NM), Výběr z cibéb (32 NM), Ledové víno (27 NM) a Slámové víno (27 NM). Dále Jakostní

2 víno odrůdové, které je vyrobeno z hroznů sklizených na stanovené vinici nebo smícháním jakostních vín, nejvýše ze tří odrůd, Jakostní víno známkové, Jakostní víno likérové, Zemské víno, Víno originální certifikace apod. Jakostní víno s přívlastkem Výběr z cibéb se vyrábí pouze z vybraných bobulí napadených plísní šedou nebo z přezrálých bobulí. Ledové víno je dovoleno vyrábět pouze z hroznů, které byly sklizeny při teplotě 7 C a nižších a v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazeny. Slámové víno se vyrábí z hroznů, které byly před zpracováním uloženy na slámě nebo rákosu, případně byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu nejméně tří měsíců. K produktům vinařství také řadíme částečně zkvašený hroznový mošt, který může být nabízen ke spotřebě pod označením burčák, jestliže pochází výlučně z vinných hroznů, které byly sklizeny a zpracovány na území České republiky. Tento produkt lze nabízet k přímé lidské spotřebě mezi 1. srpnem a 30. listopadem kalendářního roku, v němž byly hrozny sklizeny, ve stavu kvašení. Výroba přírodních vín Hrozny na víno se zpracovávají řadou různých technologických postupů, které se v průběhu historického vývoje vyvinuly v souladu s lokalitou, druhem pěstovaných odrůd, technickými možnostmi a společenskými tradicemi a zvyklostmi. Mnoha odlišnými technologiemi lze vyrobit různé druhy a značky vín, ale základní principy zpracování vinné révy na víno je možné dokumentovat na dvou základních technologiích bílých a červených vín. Tyto technologie se odlišují zejména v technologickém postupu získávání senzoricky účinných složek ze slupek bobulí. Při výrobě vína je nutné dodržovat zásadu: Kvalita vzniká ve vinici! Proto je nutné dbát na správnou péči o vinohrad a produkovat kvalitní hrozny. Hrozny révy vinné v našich klimatických podmínkách a zeměpisné poloze dozrávají koncem září a začátkem října, kdy probíhá jejich sklizeň (sběr), s výjimkou hroznů určených pro produkci některých vín s přívlastkem. Toto období sklizně hroznů se nazývá vinobraní. Vinná réva Morfologicky se hrozny révy vinné skládají z třapin se stopkami, které tvoří hlavní nosnou kostru hroznu a z bobulí různé velikosti, barvy a tvaru. Bobule tvoří přes 95 % hmotnosti hroznu a skládají se z dužniny, semen a slupek. Při výrobě většiny vín jsou třapiny se stopkami balastní součásti, které se musí odstranit, neboť obsahují chuťově nepříznivé polyfenoly a dřevité látky. Dužnina většiny odrůd je bezbarvá, jen výjimečně je narůžovělá až načervenalá a obsahuje převážně sladkou šťávu - mošt. Slupka bobulí bývá různě zabarvena a na jejím povrchu je tenká vosková vrstva zabraňující odpařování vody. Barviva a aromatické látky ze slupek ovlivňují odrůdový charakter, chuť i vůni budoucího vína. Slupky mají vysoký obsah polyfenolů, zejména odrůdy modré. Zpracování hroznů na mošt Bílá vína se vyrábějí z bílých, žlutých, červených odrůd a červená vína z modrých odrůd. Většina operací je u bílých i červených vín obdobná; rozdíly v technologii jsou uvedeny v jednotlivých výrobních úsecích. Sklizené hrozny se dopravují do zpracovatelských závodů k přejímce hroznů v různých obalech (bedny, kádě, kontejnery, přívěsy, návěsy) podle místních zvyklostí. Zásadami šetrného příjmu a dopravy jsou krátké dopravní cesty, využití samospádu, pásových dopravníků a velkých průměrů hadic nebo potrubí pro transport. K zjišťování cukernatosti slouží speciální moštoměry. V ČR se cukernatost vyjadřuje ve NM (normalizovaný moštoměr), které udávají množství cukru v kg na l00 litrech moštu,

3 nebo ve Kl (Klosterneuburský moštoměr), udávající množství cukru v procentech hmotnostních při 20 C. V automatizovaných linkách se cukernatost zjišťuje zpravidla refraktometricky. Hrozny se dále zpracovávají různými operacemi (odstopkování, mletí, odzrňování, provzdušnění, nakvašování, scezování, lisování) na kvalitní mošt požadované jakosti nejčastěji v prostoru lisovny. První možnou operací je odstopkování oddělení bobulí od třapin. Tato operace se provádí na odzrňovačích, nebo na mlýnkoodzrňovačích, kde současně dochází také k drcení (mletí) bobulí. Odstopkování zabrání extrakci těch složek hroznů, které mají negativní vliv na senzorickou skladbu budoucího nápoje, do moštu. Odstopkování však také může zhoršit podmínky pro lisování, způsobit určitou ztrátu moštu a v důsledku ochuzení moštu o třísloviny se zpomalí proces čiření vína. Mletí slouží k rozdrcení bobulí a provzdušnění rmutu. Rmutem se nazývají rozemleté hrozny s třapinami i po případném odzrnění. K odstranění třapin z rmutu se používá odzrňování, které se dělá na různých typech vystíracích či odstředivkových odzrňovačů, v nichž se v perforovaném válci zachycují třapiny, kdežto rmut jím protéká do sběrné nádrže. Oddělené třapiny vypadávají nebo jsou vyhrnovány. Vína z odzrněných rmutů jsou chuťově jemnější a jakostnější. Hůře se však lisují a pomaleji se čiří opět v důsledku sníženého obsahu tříslovin. Provzdušnění rmutu je důležité pro podporu rozmnožování kvasinek v počáteční fázi kvašení. Na druhé straně však podporuje činnost nežádoucích oxidativních enzymů. Nakvašování se provádí při zpracování modrých odrůd na červená vína, nebo v některých případech i při zpracování bílých aromatických odrůd na bílá vína. Bílé odrůdy se nakvašují několik hodin, modré odrůdy 4 14 dní podle požadovaného charakteru vyráběného vína. Nejčastěji se nakvašuje při teplotě C. V průběhu nakvašování rmutu se z narušených bobulí vyluhují aromatické a barevné látky. U moderních výrobních linek se nakvašuje kontinuálně pod tlakem oxidu uhličitého. Scezování může být samostatnou technologickou operací nebo je součástí lisovacího procesu. Slouží k oddělení nejkvalitnější části moštu, která se nazývá samotok. Zpracováním samotoku se mohou vyrobit lahodná a lehčí, odrůdově čistá vína, která jsou vhodná i pro výrobu šumivých vín, neboť obsahují méně tříslovin. Lisováním hroznů se odděluje kapalina (šťáva, mošt), která byla uvolněna z buněk předchozími technologickými operacemi od tuhých složek zbytků hmoty bobulí, které se nazývají matoliny. Rmut ze světlých hroznů pro výrobu bílého vína se lisuje ihned. Po ukončení lisování se matoliny nenechávají dlouhou dobu v lisu, neboť se mohou zapařit a octovatějí. Mušky (Drosophila melanogaster) mohou přenosem octových bakterií kontaminovat ještě nenakvašené mošty. Úpravy moštu Aby mošt byl kvalitní a byl zaručen optimální průběh kvašení a vysoká jakost vyrobeného vína, je možné mošt získaný lisováním dodatečně upravovat. Nejčastěji se provádí doslazení, odkalení, odkyselování, okyselování, provzdušnění a síření moštu. Povolené úpravy moštu jsou dány příslušnou legislativou. Doslazení (zvyšování cukernatosti moštu) se dělá v nepříznivých letech, kdy mošty obsahují málo sacharidů a více kyselin. Upravuje se přídavkem cukru či zahuštěného moštu, nebo postupy, které vedou k zahuštění moštu, např. vakuová destilace, reverzní osmóza, působením chladu (vymrazování vody). Při úpravě cukernatosti je třeba postupovat opatrně, aby se přílišným zásahem nezměnil odrůdový charakter vína. Optimální je poměr NM cukru

4 na 6 10 % kyselin. V příznivých ročnících je tento poměr zachován a není třeba cukernatost upravovat. Odkalování moštu slouží k oddělení kalů a nečistot, s nimiž se částečně strhávají i kontaminující mikroorganismy a zachycené rezidua chemických přípravků, které byly použity při ochraně révy vinné. Odkalují se mošty z kontinuálních lisů a mošty z mechanicky a mikrobiálně poškozených hroznů. Odkyselování má za účel snížení kyselosti moštů s nízkým obsahem cukru. Okyselování se provádí v letech s nízkým obsahem kyselin v moštu. Přidává se kyselina vinná v maximálním množství 2 g/l tak, aby celková kyselost byla 6 7 g/l. Provzdušňování se dělá u zdravých moštů skladovaných v nepropustných tancích a nádržích. Provzdušňování moštu podporuje dobrou činnost kvasinek, ale také činnost oxidačních enzymů, které způsobují hnědnutí moštu a vína. Aby se zabránilo tomuto hnědnutí, používá se oxid siřičitý. Síření slouží k ochraně moštu před oxidací a jinými vadami a před kontaminací bakteriemi, divokými kvasinkami a plísněmi. Mošt se také účinkem síření odkaluje. Síří se oxidem siřičitým dávkou mg/l. V praxi se síří všechny mošty, aby se předešlo chorobám a vadám vína. Oxid siřičitý příznivě ovlivňuje rovnoměrný průběh kvašení a senzorický charakter následného vína. Kvašení moštu Pro kvašení moštů se používají vinařské kmeny kvasinek Saccharomyces cerevisiae (Saccharomyces vini) s různými názvy podle místa původu, např. Malaga, Madeira, Champagne aj. Dříve se využívalo většinou spontánní kvašení způsobené kvasinkami ulpěnými na povrchu hroznů. Dnes se používá i čisté neboli řízené kvašení. Často se používají aktivní suché vinné kvasinky (ASVK), které mají výhodu v jejich okamžitém použití a dlouhé doby použitelnosti. Před použitím je nutné pouze preparát oživit (revitalizovat) ve vodě teplé asi 35 C. Silně sířené mošty se zakvašují kvasinkami adaptovanými na oxid siřičitý. Kvašení probíhající ve vertikálních či horizontálních tancích má tři fáze. Začátek kvašení je charakteristický pozvolným rozmnožováním kvasinek a pomalým začátkem prokvašování cukrů moštu a trvá 2 3 dny. Třetí až čtvrtý den nastává bouřlivé kvašení, které se projevuje vývinem tepla, zvýšením teploty až nad 25 C a uvolňováním oxidu uhličitého, který strhává i aromatické a těkavé buketní látky. Teplota se v této fázi kvašení musí regulovat v rozmezí C a u chladnomilných kmenů kvasinek v rozmezí C. Bouřlivé kvašení trvá několik dnů. Kvasí-li se při nižších teplotách, trvá kvašení déle, ale vyrobená vína jsou kvalitnější. Po poklesu obsahu cukru na 2 5 g/l nastává poslední fáze dokvašování, která trvá 1 2 měsíce, někdy i půl roku. Omezuje se postupně činnost kvasinek až zcela ustane. Po ukončení kvašení a zastavení vývinu oxidu uhličitého začnou kvasinky sedimentovat na dno kvasné nádoby a usazují se i kaly. V období od ukončení alkoholového kvašení do stáčení vína z kvasničných kalů probíhá tvorba vína (formování vína). Probíhají při ní různé biologické a fyzikálně-chemické procesy - biologické odbourání kyselin (jablečno-mléčné kvašení a ostatní biochemické přeměny kyselin) doprovázené vylučováním vinného kamene ve formě vinanu vápenatého a hydrogenvinanu draselného a procesy samočištění vína, při nichž se srážejí a sedimentují shluky molekul opačného náboje organického i anorganického charakteru (bílkoviny, polyfenoly, barevné látky, slizy, gumovité látky a kationy kovů i sole kyselin). Víno se pozvolna samovolně čistí. Čištění vína lze urychlit čiřením. Dokvašené víno se odděluje od sedimentu kalů a kvasinek stáčením do čistých zasířených kvasných tanků. Při prvním stáčení se víno obvykle provzdušní a nastane další vysrážení kalů,

5 především tříslobílkovinných. Proto se po 6 8 týdnech víno stáčí znovu. Víno po hlavním kvašení se nazývá mladé víno. Ošetřování a školení vína Ošetřování a školení vína vytváří konečné organoleptické vlastnosti a celkový charakter vína. Po prvním a druhém kvašení se víno ukládá do zasířených ležáckých tanků nebo cisteren a ve starších závodech do dřevěných sudů. Ležácké nádoby se dolévají vínem, aby byly stále plné, a tím se zamezilo přístupu vzduchu a kontaminaci. Dolévá se vínem stejné odrůdy a jakosti. Víno zraje ležením v sudu nebo tanku. Při stálé a nízké teplotě v ležáckém sklepě dochází k vytváření buketu a k harmonickému vyrovnání senzorických vlastností - vůně a chuť se zaokrouhlují. Doba zrání závisí na mnoha faktorech, jako je odrůda a ročník vína, teplota, přístup kyslíku, materiál a velikost tanků aj. Bílá vína zrají optimálně půl až dva roky. Víno získá zráním a ležením sudovou zralost. Víno může zrát také v sudech barrique, což jsou sudy o obsahu přibližně 225 litrů, jejichž vnitřní povrch je ožehnut ohněm, a které před naplněním nebyly navíněny nebyly u nich odstraněny třísloviny a barviva. Tímto speciálním ošetřením sudu se do vína při zrání dostávají látky ze dřeva a mění se chuť vína. K výrobě sudů barrique je vhodné pouze dřevo z vybraných druhů dubů. Školení vína se provádí před plněním do láhví a zahrnuje čiření, stabilizaci, pasteraci a filtraci. K čiření vína, pokud neproběhne v dostatečné míře samovolně, se používá čiřicích prostředků (želatina, kasein aj.), které se ve víně srážejí přítomnými nebo přidanými tříslovinami, dále hexakyano-železnatan draselný, který sráží těžké kovy za vzniku sraženiny berlínské modři, čímž se z vína strhávají i jemné koloidní látky (tzv. modré čiření). Ke stabilizaci vína se používají adsorpční prostředky (bentonit, polyamidy, agar), na něž se koloidní složky vína adsorbují. Víno lze stabilizovat též chladem, neboť silné podchlazení vína pod 0 C snižuje rozpustnost hydrogenvinanu draselného, který vypadává z vína ve formě krystalků. Pasterace vína se provádí krátkodobým ohřevem na C v deskových průtokových výměnících tepla a následným rychlým ochlazením. K filtraci vína se používají nejčastěji deskové nebo naplavovací křemelinové filtry. Místo filtrů lze použít též vysokoobrátkové kalové odstředivky. Po skončeném školení, kdy víno je optimálně vyzrálé a je ukončen proces tvorby aroma a chuti vína, což většinou trvá nejdéle 1 rok, se provádí závěrečné úpravy hotového vína a poté se víno plní do láhví či jiných transportních obalů. Závěrečné úpravy hotového vína zahrnují scelování vína, úpravu koncentrace zbytkového cukru, ethanolu a kyselin, odkyselování či okyselování vína, barvení či odbarvování vína, alkoholizování vína a osvěžování vína. Scelováním vína se dosahuje sjednocení a standardizování kvality jednotlivých partií podle požadavků na organoleptické vlastnosti a obsah nejdůležitějších složek, zejména zbytkového cukru, koncentrace ethanolu a kyselin. Dodatečné odkyselování vína se provádí jejich vysrážením přídavkem uhličitanu vápenatého nebo speciálních směsi různých anorganických solí. Dodatečné okyselování vína lze provést přídavkem povolených potravinářských kyselin, sádrováním či fosfátováním vína. Barvení a odbarvování vína lze u vín provádět pouze v rámci technologických zákroků, aromatizovaná vína je povoleno přibarvovat kulérem; odbarvovat sířením nebo aktivním uhlím. Alkoholizování vína je povoleno pouze u aromatizovaných vín. Osvěžování vín se provádí sycením vína oxidem uhličitým. Hlavním požadavkem při plnění vína do obalů je, aby víno bylo dostatečně vyzrálé a vyškolené, aby nemělo sklon k tvorbě zákalů a nedocházelo u něho k dodatečným změnám organoleptických vlastností. Organizace a členění lahvárenských linek je zcela obdobné jako v ostatních oborech nápojového průmyslu. V ČR se plní víno nejčastěji do láhví o objemu 0,5; 0,7 a 1,0 litr, méně často do láhví 0,3 a 0,25 L, případně i menších. Některé druhy vín se plní

6 do speciálních láhví charakteristického tvaru (Grácie, Ludmila aj.). Zátkování se provádí nejčastěji korkovou nebo plastovou zátkou, případně šroubovacím uzávěrem. Výroba přírodně sladkých, likérových a aromatizovaných vín Vína likérová a aromatizovaná mají na rozdíl od vín suchých vyšší obsah extraktu a zpravidla i alkoholu. Vermuty obsahují navíc přísadu speciálních, pro každou značku charakteristických, chuťových a aromatických látek. Při rozlišování vín je třeba nezaměňovat likérová vína a vína aromatizovaná, která jsou dodatečně přislazována. Vína přírodně sladká Při výrobě přírodně sladkých vín se lisují přezrálé hrozny nebo se tyto přezrálé hrozny (hrozinky) vyluhují vínem a vyloužený cukr se částečně zkvasí. Tato vína se vyrábějí z hroznů muškátových odrůd s měkčí slupkou, které mají vysoký obsah cukru, nižší obsah kyselin a jsou snadno napadány ušlechtilou plísní Botrytis cinerea. Jsou to odrůdy, které poskytují extraktově a aromaticky bohaté mošty. U nás jsou to odrůdy Muškát, Furmint, Tramín, Rýnský ryzlink a některé další. V zahraničí se mezi tato vína řadí například Rýnské výběry, francouzská sladká vína z oblasti Sauterne a Tokajská vína. Harmonii mezi obsahem cukrů, kyselin a aromatických látek v těchto vínech zajišťuje Botrytis cinerea, která nejenže zvyšuje obsah cukru v bobulích, ale zároveň mění také poměr mezi objemem šťávy a slupkou, což způsobuje, že mošty a vína mají zároveň velké množství i aromatických látek. Acidita těchto vín není výrazná, neboť plíseň přednostně metabolizuje kyseliny před cukry. Zvyšováním obsahu extraktu a cukru v bobulích se dosahuje také odpařením vody z bobulí hroznů slunečním zářením, pokládáním sklizených hroznů na slaměné rohože nebo rákos, případně zavěšením hroznů ve větraném prostoru. Tímto způsobem se vyrábějí vína slámová. Dále lze obsah cukru zvýšit lisováním zmrzlých hroznů, při kterém se oddělí vytvořený led a dále se zpracovává zakoncentrovaný mošt. Takto se vyrábí tzv. ledové víno, které se vyznačuje vysokým obsahem extraktivních látek. Z přezrálých hroznů odrůdy Ryzlink rýnský napadených plísní Botrytis cinerea a sklízených až v listopadu v oblasti řek Rýn a Mosela se vyrábějí Rýnské výběry. V regionu Sautern ve vinařské oblasti Bordeaux ve Francii se vyrábějí Sauternské výběry. Přítomnost plísně způsobuje zasychání bobulí a koncentrování jejich vnitřního obsahu. Zvýšený obsah cukru a dalších extraktivních složek zpomaluje prokvášení moštů a zajišťuje vysoký obsah zbytkového cukru ve víně. Zvláštním typem sladkých vín jsou Tokajská vína. Pocházejí z tokajské oblasti, která se nachází z větší části na severovýchodě Maďarska a malá část zasahuje na východní Slovensko. Likérová a aromatizovaná vína Likérová vína se vyrábějí v jižních vinařských oblastech, kde hrozny dozrávají s vysokým obsahem cukru nebo se dosušují na slunci. Tato vína mají vysoký obsah nezkvašeného cukru a liší se jeho obsahem a obsahem alkoholu, který je vyšší a pohybuje se od % obj. i výše. Z těchto vín jsou nejznámější víno Portské, Malaga a Marsala. Zvláštní skupinu tvoří vína vyráběná oxidačním způsobem za přístupu vzduchu, mezi která patří především Madeira a Sherry. Obsah alkoholu je zajištěn buď přímo prokvašením moštu s vyšším obsahem cukru pomocí vysoce výkonných kvasničných kmenů, nebo přídavkem alkoholu v podobě čistého lihu či vinného destilátu. Vyšší obsah cukru se dociluje přerušením kvašení přídavkem alkoholu do kvasícího moštu, nebo přídavkem zahuštěného révového moštu do vína. Vermuty, které patří mezi aromatizovaná vína, jsou nejznámější z Itálie (Cinzano, Martini, Ganzia aj.) a Francie (francouzské aperitivy). Vyrábějí se vyluhováním rozmělněných

7 aromatických drog ve víně nebo přídavkem jejich alkoholického výtažku do vína. Složení směsi koření a bylin pro výrobu určité značky je zpravidla výrobním tajemstvím. Běžně se používá pelyněk obecný a římský, zeměžluč, benedikt, kořen fialky a angeliky, máta, puškvorec, skořice, koriandr, bezový květ, rozmarýn, hřebíček, kůra z hořkých pomerančů, muškátový ořech aj. Rozmělněné drogy se dají do sáčku, který se zavěsí do sudu s vínem tak, aby byl sáček ve středu sudu. Po 5 6 dnech se sáček vyjme, šetrně vylisuje a výtlaček se přidá do vína. Lihové extrakty se připravují vyluhováním drog v 90 % obj. alkoholu zahříváním na vodní lázni při teplotě C asi půl hodiny. Následuje macerace podle potřeby asi týden při pokojové teplotě. Získaný extrakt se přidává podle přesné receptury k vínu. Vermuty se vyrábějí bílé, červené, hořké (bitter) a suché s obsahem alkoholu % obj. a 3 15 % cukru. Výroba šumivých a perlivých vín Šumivá vína Šumivá vína (sekty) jsou vyráběna prvotním nebo druhotným alkoholovým kvašením z čerstvých vinných hroznů, z hroznového moštu nebo z vína. Sekundární kvašení probíhá v uzavřených nádobách pod tlakem vznikajícího oxidu uhličitého, který je vedle ethanolu druhým hlavním produktem anaerobní glykolýzy. Víno se vznikajícím přírodním oxidem uhličitým sytí a stává se šumivým a pěnivým. Přetlak oxidu uhličitého v uzavřené nádobě by měl být při 20 C nejméně 0,3 MPa. Nejvhodnější pro výrobu šumivých jsou jakostní odrůdy Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Rulandské modré a bílé, Chardonnay a další odrůdy. Za nejlepší technologii se považuje klasická francouzská metoda kvašení v láhvích. Modernější a ekonomičtější je transferní způsob (transvalzní metoda), kvašení v tancích a kontinuální výroba šumivých vín primární fermentací aromatických odrůd - vína typu Asti, která nelze vyrobit sekundární fermentací, neboť aromatické látky v průběhu druhotného kvašení hořknou. Pouze vína vyrobená přímo v přesně vymezené oblasti Champagne smějí nést název šampaňská, všechna ostatní musí být označována jako šumivá vína neboli sekty. Při klasické metodě se nejdříve připraví kupáž. Nejdůležitější je správný výběr vhodných vín, jejichž scelováním získáme víno s optimálními vlastnostmi tzv. cuvée, které zajišťují jakost vyrobeného sektu. Používají se samotoky a speciální bílé víno zvané klaret (víno z modrých hroznů připravené bez nakvášení) nebo upravené víno. Kupáž musí být harmonicky složena z lehkých svěžích vín, obsahujících minimální obsah tříslovin. Důležitý je obsah dusíkatých látek, které zajišťují plnost vína a aminokyseliny zajišťují optimální činnost kvasinek. Kupáž se dokonale promísí s tirážním likérem (roztok cukru v malém množství vína) a s čistou kvasničnou kulturou vytvoří se tzv. kvasná směs. Kvasinky používané pro druhotné kvašení musí být výkonné, aby prokvášely i při vyšším obsahu počátečního alkoholu a po prokvašení musí dobře sedimentovat a tvořit zrnitý kal, který se snadno odděluje od láhve při setřásání kalů na zátku. Zakvašené víno se zazátkuje v láhvích tirážní zátkou, která se navíc pojistí ocelovou sponou (agrafou). Dnes se používají většinou korunkové uzávěry. Kvašení v láhvích probíhá při teplotě C po dobu 9 měsíců až 3 let. Při ležení na kalech dochází k autolýze kvasinek. Z aminokyselin se tvoří aromatické a buketní látky, které dodávají šumivým vínům potřebný charakter. Na konci kvašení se pozvolným setřásáním nechají sedimentovat kvasinky a vyloučené kaly na zátku láhve umístěné ve stojanu hrdlem dolů. Po dokonalém setřesení se láhve podchladí v prostoru hrdla a víno se odkalí degoržováním, tj. uvolněním ocelové agrafy a odstřelením zátky s usazenými kvasnicemi a kaly přetlakem CO 2 v láhvi. Po té následuje doplnění láhve expedičním (dosážním) likérem,

8 což je směs přibližně 50 % vína, 45 % cukru a 5 % vinného destilátu, zazátkují se a zátka se pojistí drátěným košíčkem. Expedičním likérem se sekt upravuje na požadovaný typ, jenž se rozlišuje různým obsahem cukru. Klasická metoda umožňuje připravit z hlediska kvality nejlepší šumivá vína, je však velmi zdlouhavá a pracná. Při výrobě šumivých vín transferním způsobem (transvalzní metoda) probíhá kvašení v láhvích jako při klasické metodě, ale odstraňování kalů se provádí filtrací a víno se expeduje v jiné láhvi. Za přetlaku CO 2 se prokvašený sekt přečerpá z láhve do tanku. Zde se upraví expedičním likérem na požadovaný typ sektu, který se filtruje a stáčí do láhve. Celý proces se oproti klasické metodě výrazně zlevňuje. Dalším možným postupem je tlakové kvašení v tancích. Cuvée upravené tirážním likérem se kvasí v ocelových tancích pod tlakem vznikajícím při kvašení 0,4 0,6 MPa při teplotě C po dobu 2 4 týdnů. Po prokvašení zůstává víno v tanku po několik měsíců na kalech. Aby docházelo k co největšímu styku kvasinek s vínem, obsah tanku se občas promíchá. Následuje podchlazení až k bodu mrazu, výdrž při této teplotě 1 týden, aby se víno dostatečně stabilizovalo. Místo klasického degoržování se víno izobaricky čiří, filtruje a následně se izobaricky plní do láhví, aby se zamezilo ztrátám přírodně vzniklého CO 2. Šumivá vína vyrobená tímto postupem se jen málo liší od klasicky vyrobených, přičemž výroba je mnohem ekonomicky výhodnější (nižší pracnost, kratší doba, úspora prostoru a snížení ztrát). Šumivá vína se vyrábějí podle obsahu cukru dodaného expedičním (dosážním) likérem v několika druzích s následujícím označením: brut nature (přírodně tvrdé), extra brut (zvláště tvrdé), brut (tvrdé), extra dry (zvláště suché; extra suché), sec (suché), demi-sec (polosuché; polosladké), doux (sladké). Průměrný obsah ethanolu v šumivých vínech je % obj. Mohou se také vyrábět i šumivá vína dosycená oxidem uhličitým. Perlivá vína Perlivá vína se získávají z vína a vykazují v uzavřené nádobě při 20 C přetlak nejméně 0,1 MPa a nejvýše 0,25 MPa způsobený rozpuštěným endogenním oxidem uhličitým. Pokud je tento přetlak způsobený rozpuštěným oxidem uhličitým, který byl zcela či částečně dodán, jedná se o Perlivá vína dosycená oxidem uhličitým. CO 2 se při umělém sycení váže ve víně hůře, proto takto uměle sycená vína mají většinou hrubší a kratší perlení, než vína vyrobená kvasnou cestou. Nikdy nedosahují takové jemnosti a vyrovnanosti chuti. Po nalití vína dosycená oxidem uhličitým prudce a intenzivně uvolňují CO 2 a pění, ale toto perlení trvá jen krátce a pěna rychle opadá. Jakost révových vín Jakost vín se hodnotí podle výsledků fyzikálně-chemických analýz a senzorického posouzení. Analytickým rozborem se zjišťuje, zda víno odpovídá zákonným požadavkům a zatřiďuje se. Také se hodnotí z hlediska zdravotní bezpečnosti a stability pro uvádění do oběhu. Senzorickým posouzením se zjišťuje jeho kvalita, která závisí na mnoha faktorech, od pěstitelských podmínek a zpracovaných odrůd po technologický proces a závěrečné úpravy vína. Révové víno je kapalina, která je složena z těkavých a netěkavých látek. K těkavým látkám patří voda, alkoholy, těkavé kyseliny a buketní látky. Celkový extrakt vína patří k netěkavým látkám. Mezi tyto látky patří cukry a ostatní necukerné složky (necukerný extrakt), které jsou tvořeny spalitelným a nespalitelným podílem. Spalitelný podíl necukrů tvoří kyseliny, třísloviny, bílkoviny, pektiny, tuky, enzymy, vitaminy a barevné látky. Nespalitelný podíl (popel) tvoří minerální látky. Hustota vína je ovlivněna řadou látek. Cukry a kyseliny hustotu vína zvyšují, obsah alkoholu hustotu snižuje. Hodnota ph vín je v rozmezí 2,4 4,0.

9 Víno průměrně obsahuje: ethanol %, zbytkový cukr 0,3 21,4 g/l, celkový extrakt 20,6 74,6 g/l, bezcukerný extrakt 16,6 44,3 g/l, titrovatelné kyseliny 3,7 9,6 g/l, těkavé kyseliny 0,18 1,20 g/l, popel 1,1 5,4 g/l. Senzorická hodnocení je nedílnou a nenahraditelnou částí celkového hodnocení hroznových vín a poukazuje na vyrovnanost složek vína, na kvalitu, intenzitu nebo nedostatky ve vůni, chuti a harmonii nápoje. Je založeno na hodnocení vína smyslovými orgány, především zrakem (vzhled, čistota, hustota a barva), vůní (intenzita a kvalita aroma) a chutí (sladěnost chuťového vjemu kyselosti, sladkosti a trpkosti), ale i hmatem (tepelné a osvěžující a tlakové vjemy v dutině ústní). K číselnému hodnocení kvality se používají různé bodovací systémy s různým členěním pro jednotlivé smyslové orgány. Za nedostatek vína se označuje nadbytek nebo nedostatek základních složek vína. Jde zejména o obsah kyselin, alkoholu, extraktu, aromatických a buketních látek, intenzitu barviva. Nedostatky bývají způsobeny nekvalitní surovinou nebo nesprávným technologickým postupem při zpracování a výrobě vína. Během výroby lze nedostatky odstranit nebo vylepšit. Vady vína způsobují negativní změny ve vzhledu, vůni nebo chuti vína. Vznikají zejména na základě fyzikálních a chemických reakcí a při vyšším obsahu bílkovinných látek nebo těžkých kovů ve víně. Vadou vína jsou především bílkovinné zákaly, černý zákal, bílý zákal, kovové zákaly, krystalické zákaly, kvasničné zákaly, hnědnutí vína, příchuť a aroma po plísni, příchuť a aroma po korku, příchuť a aroma po oxidu siřičitém nebo sirovodíku, kvasničná příchuť a kovová příchuť. Choroby (nemoci) vína jsou způsobeny mikroorganismy, které se nacházejí v hroznech, v moštu, v kvasícím moštu a ve víně. Tyto mikroorganismy vytvářejí vlastní, negativně působící produkty své látkové přeměny nebo mohou měnit či úplně likvidovat látky obsažené ve víně. Kvalitu vína tak výrazně poškozují a mohou se velmi často rozšířit na zdravé víno. V praxi se nejčastěji vyskytují následující choroby vína octovatění vína, křísovatění vína, mléčné a manitové kvašení, vláčkovitost vína, zvrhnutí vína a výskyt oxidačních příchutí. Ostatní výrobky a vedlejší produkty vinařské technologie Z celkového množství vyprodukovaných hroznů vinné révy se na výrobu různých druhů vín spotřebuje větší část produkce, další část se spotřebuje na výrobu hrozinek a část se dodává na trh jako ovoce pro přímou spotřebu a pro výrobu nealkoholických nápojů. Vyrobená vína se dále používají k výrobě vinných destilátů. Zpracování odpadů Vedle vína, jakožto hlavního produktu vinařství, vznikají v průběhu vinařské technologie různé vedlejší produkty a odpady, které je z části možné dále zhodnotit. Třapiny po odzrnění vína se dají využít ke krmným účelům nebo k silážování. Matoliny po lisování hroznů lze využít k výrobě matolinového vína lidově zvaného druhák nebo ke krmným účelům. Vinný

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění Vinařství Balážovi Tramín j akostní 70.00 Kč 84.70 Kč Veltlínské zelené, pozdní sběr 2012 suché 116.00 Kč 140.36 Kč Irsai oliver kabinetní 99.00 Kč 119.79 Kč Hibernal pozdní sběr 112.00 Kč 135.52 Kč Sauvignon,

Více

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Datem založení firmy Dufek je rok 2003, avšak v rodině se vinaří již více než 100 let. Filozofií rodinného vinařství je motto: Všechno se podřizuje kvalitě. Od jarních

Více

Müller Thurgau - Modrý sklep. 0,2l.38 Kč

Müller Thurgau - Modrý sklep. 0,2l.38 Kč Rozlévaná vína Müller Thurgau - Modrý sklep 0,2 l. 38 Kč je to kříženec odrůd Ryzlink rýnský x Sylvánské zelené. Víno je zelenkavě žluté barvy s typickým muškátovým až broskvovým buketem, nižší kyselinkou,

Více

Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů. A: Bílá vína suchá a polosuchá

Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů. A: Bílá vína suchá a polosuchá Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Med. A: Bílá vína suchá a polosuchá 4 Ryzlink vlašský kabinetní

Více

1. VÝROBA TICHÝCH VÍN

1. VÝROBA TICHÝCH VÍN 1. VÝROBA TICHÝCH VÍN Výroba vína má dlouhou historii. Technologické postupy výroby se liší nejen kraj od kraje, ale dokonce vinařství od vinařství. Záleží na tom, zda dává vinař přednost klasickému způsobu

Více

Kategorizace moravských vín. Vinný sklípek. Panenské víno znamená první sklizeň z mladých vinic a to pouze prvním rokem.

Kategorizace moravských vín. Vinný sklípek. Panenské víno znamená první sklizeň z mladých vinic a to pouze prvním rokem. Kategorizace moravských vín Jakostní víno odrůdové - tuzemský původ, povolené odrůdy, výroba v místě původu, výnos max. 12 t/ha, cukernatost hroznů nad 15 NM. Min. 85 % uvedené odrůdy. Jakostní víno známkové

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 DOPRODEJ č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Vinařská obec Hnanice, viniční

Více

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Vinný lístek Archivní vína Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Frankovka 1987 0,75 L 1199,- Kč Neuburské 1997 0,75 L 649,-

Více

Vinařství Petr Tomčala, Kobylí Název vína Zatřídění Ročník Kategorie Objem Cena

Vinařství Petr Tomčala, Kobylí Název vína Zatřídění Ročník Kategorie Objem Cena Vinařství Petr Tomčala, Kobylí Veltlínské zelené doporučuji pozdní sběr 2009 suché 0,75l 170 Kč Sylvánské zelené pozdní sběr 2008 suché 0,75l 190 Kč Neuburské pozdní sběr 2008 suché 0,75l 170 Kč Ryzlink

Více

EXCLUSIVE COLLECTION LIMITED COLLECTION

EXCLUSIVE COLLECTION LIMITED COLLECTION EXCLUSIVE COLLECTION oblast Morava obsah název - odrůda typ přívl. kategorie podoblast l Rulandské bílé PS 2009 polosladké velkopavlovická 0,75 ocenění Chardonnay - barrique PS 2008 velkopavlovická 0,75

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 DOPRODEJ č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Vinařská obec Hnanice, viniční

Více

Vinný CZ lístek k ste ný lí Vin

Vinný CZ lístek k ste ný lí Vin Vinný lístek CZ Vinný lístek Bílá vína Vinařství Baloun Velké Pavlovice 0,75 l Sauvignon, pozdní sběr 2013, /vůně je velmi ušlechtilá, dominuje v ní směs zralých broskví a angreštu/ 330 Kč 0,75 l Veltlínské

Více

Fond mikroprojektů. Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů

Fond mikroprojektů. Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Unterprodukte der Rebe - eine neue Touristenattraktion der Weinregionen Spolufinancováno Evropskou unií z

Více

Muller Thurgau Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Cuvée Klárka

Muller Thurgau Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Cuvée Klárka Moravské zemské víno Muller Thurgau - Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Víno se světlou barvou a zelenožlutým odstínem, muškátovou vůni s ovocnými odstíny kopřivy a broskve,

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Kyseliny 10,4, zb. cukr 160,7, bezcukerný

Více

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč Aperitivy Martini Bianco Aromatické a sladké Martini Bianco používá jako svůj základ kvalitní a jemnou směs italských bílých suchých vín. Směs aromatických bylin a vanilky mu dodává jeho charakteristickou

Více

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva Název školy Název projektu Číslo projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB45 Číslo materiálu

Více

André. Ročník. Jakost. jakostní. Barva. Druh. tiché. Zbytkový cukr suché Cukr neznámý Alkohol neznámý Množství 0.75. Barrigue ano.

André. Ročník. Jakost. jakostní. Barva. Druh. tiché. Zbytkový cukr suché Cukr neznámý Alkohol neznámý Množství 0.75. Barrigue ano. André 2002 1 47,- Kč 55.93 Kč Cabernet Moravia 2001 1 70,- Kč 83.3 Kč Cabernet Sauvignon 2001 1 100,- Kč 119 Kč Cabernet Sauvignon 2002 pozdní sběr 1 120,- Kč 142.8 Kč Cabernet Sauvignon 2001 1 0.5 80,-

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na jednu láhev 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink

Více

SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí

SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí odrůda - název kategorie Víno bílé Víno červené Veltlínské zelené Müller Thurgau Ryzlink rýnský polo Ryzlink vlašský Muškát Ottonel Chardonnay Tramín červený Rulandské

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2007 (rul. bílé+sauvignon) 408,- 0,75 zemské víno, polosuché, stříbrná medaile Grand

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 č.š. 42/12 300,- Kč SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Kyseliny 10,4 g/l, zb. cukr 160,7 g/l, bezcukerný extrakt 25,9 g/l, Alk.8,77%,

Více

Tradice výroby, zbožíznalectví a jakostní charakteristika vína produkovaného v Mikulovské oblasti. Ondřej Staňo

Tradice výroby, zbožíznalectví a jakostní charakteristika vína produkovaného v Mikulovské oblasti. Ondřej Staňo Tradice výroby, zbožíznalectví a jakostní charakteristika vína produkovaného v Mikulovské oblasti Ondřej Staňo Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT V bakalářské práci je popsáno základní složení hroznu a následná

Více

Ceník vín z Moravy a z Čech

Ceník vín z Moravy a z Čech VO - Karbula s.r.o. Revoluční 327, Moravský Písek - kolonie Tel.: 731 507 230, 734 449 290 e-mail: karbula@karbula.cz Ceník vín z Moravy a z Čech Adresa provozovny: Otevírací doba: Moravský Písek - kolonie

Více

Vínařství Valtice. Odrůdová révová vína jakostní. Bílá vína 0,75 l. Červéná vína 0,75 l. Muškát Moravský jakostní 165,- Kč Suché

Vínařství Valtice. Odrůdová révová vína jakostní. Bílá vína 0,75 l. Červéná vína 0,75 l. Muškát Moravský jakostní 165,- Kč Suché VINNÁ KARTA Vínařství Valtice Odrůdová révová vína jakostní Bílá vína 0,75 l. Muškát Moravský jakostní 165,- Kč Müller Thurgau jakostní 165,- Kč Ryzlink vlašský jakostní 165,- Kč Rulandské bílé jakostní

Více

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada FLOWER LINE květinová řada Jsou to vína, u kterých se s květinami setkáte nejen v názvu a na etiketě, ale květnatost se projevuje v celém jejích charakteru. Vína se vyznačují výrazným květinovým buketem,

Více

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn.

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Národní soutěž vín - znojemská podoblast 2012 Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie (A-Bílá vína suchá a polosuchá) Ryzlink vlašský

Více

Nealkoholické nápoje. Druhy a senzorické hodnocení

Nealkoholické nápoje. Druhy a senzorické hodnocení Nealkoholické nápoje Druhy a senzorické hodnocení Vyhláška MZe č. 335/1997 Sb. pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2015

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2015 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2015 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Ocenění Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink vlašský

Více

ODRŮDA ROČNÍK KATEGORIE OBSAH CUKRU BEZ DPH S DPH

ODRŮDA ROČNÍK KATEGORIE OBSAH CUKRU BEZ DPH S DPH Ceník květen 2014 classic Jedná se o řadu převážně přívlastkových vín ze Znojemské vinařské podoblasti z Rajhradu, Dolních Kounic a okolních obcí a z velkopavlovické podoblasti z obce Blučina. Vína jsou

Více

Veltlínské zelené polosladké bílé víno odrůdové jakostní 0,75 l 189,00 Kč. Müller Thurgau suché bílé víno jakostní 0,75 l 189,00 Kč

Veltlínské zelené polosladké bílé víno odrůdové jakostní 0,75 l 189,00 Kč. Müller Thurgau suché bílé víno jakostní 0,75 l 189,00 Kč Naše vinařství vzniklo v roce 1992 přirozeným vývojem a vyvíjelo se během 20 let od malého sklepa až po dnešní moderní vinařství, které se hlásí k modernímu stylu nejenom architekturou a vybavením, ale

Více

Vinný sklípek. Kategorizace moravských vín

Vinný sklípek. Kategorizace moravských vín Kategorizace moravských vín Jakostní víno odrůdové - tuzemský původ, povolené odrůdy, výroba v místě původu, výnos max. 12 t/ha, cukernatost hroznů nad 15 NM. Min. 85 % uvedené odrůdy. Jakostní víno známkové

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Cuveé RB+SG 2007 (rul. bílé+sauvignon)

Více

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast 100 Ryzlink rýnský pozdní sběr 2010 7/10 Baloun Radomil Velké Pavlovice 11,6 A 85,67 S * 82 Rulandské šedé pozdní sběr 2010 10/10 Baloun Radomil Velké Pavlovice 7,0 A 80,00 * 140 Muškát moravský pozdní

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Aurelius 2013 255,- 0,75 moravské

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 č.š. 42/12 300,- Kč SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Kyseliny 10,4 g/l, zb. cukr 160,7 g/l, bezcukerný extrakt 25,9 g/l, Alk.8,77%,

Více

WINEPOINT.cz. Vinařství Konečný, Čejkovice - velkopavlovická podoblast. ceník vín (ceny jsou vč.dph) platí od 21.1.2013

WINEPOINT.cz. Vinařství Konečný, Čejkovice - velkopavlovická podoblast. ceník vín (ceny jsou vč.dph) platí od 21.1.2013 www.winepoint.cz dusan.hanzlik@volny.cz GSM: 777 844 000 WINEPOINT.cz ceník vín (ceny jsou vč.dph) platí od 21.1.2013 ročník zatřídění druh alk % obs. cena Vinařství Konečný, Čejkovice - velkopavlovická

Více

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast č.vz název vína jakostní zařazení ročník číslo šarže přihlašovatel pro řazení Město přihlašovatele cukr kategorie body Ocenění Nominace 5 Ryzlink vlašský kabinetní víno 2010 1025 Skoupil Petr Velké Bílovice

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Cuveé Binder Premium 2011 (veltl.zelené+sauvignon)

Více

Révová vína jakostní:

Révová vína jakostní: Révová vína jakostní: 1 Rulandské šedé 2003 suché 0,75 l 136,00 Kč 2 Veltlínské zelené * 2003 suché 0,75 l 107,00 Kč 3 Veltlínské červené rané * 2003 suché 0,75 l 114,00 Kč 4 Muškát moravský 2004 suché

Více

Základy vinohradnictví. Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. pavel.pavlousek@mendelu.cz

Základy vinohradnictví. Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. pavel.pavlousek@mendelu.cz Základy vinohradnictví Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. pavel.pavlousek@mendelu.cz Je cukernatost hroznů skutečným kvalitativním znakem hroznů pro výrobu kvalitních vín? Je cukernatost parametrem kvality?

Více

Akční nabídka VINNÉ GALERIE. Box LaGarde. Akční cena: 575 Kč bez Dph

Akční nabídka VINNÉ GALERIE. Box LaGarde. Akční cena: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV

NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV Vážení zákazníci, V našem vinném sklípku máte možnost konzumovat a zakoupit kvalitní vína 4 vinařství. Vinařství Maňák a Vinařství Šalša jsou místní rodinná vinařství regionu

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Aurelius 2013 NEW 255,- 0,75 moravské

Více

321/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ

321/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ 321/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Změna: 411/2005 Sb. Změna: 444/2005

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: ZÁKON

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: ZÁKON SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Citace

Více

KATALOG LUXUSNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice

KATALOG LUXUSNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice KATALOG LUXUSNÍCH VÍN Unikátní ročníková vína Prestige collection Tato kolekce byla vytvořena z vín mimořádné kvality, která pochází z hroznů révy vinné vypěstovaných na moravských vinicích. Tato vína

Více

I pití vína může být nezapomenutelným zážitkem

I pití vína může být nezapomenutelným zážitkem I pití vína může být nezapomenutelným zážitkem Nabídka firemních vín 2015 Bílá vína 1 Müller Thurgau jakostní odrůdové víno suché vinařství Jindřich Opluštil 89 Kč 79 Kč 75 Kč 2 Veltlínské zelené jakostní

Více

Dle zbytkového cukru. Dle zbytkového cukru. Vinařská oblast. Vinařská oblast. Pořadové číslo. Pořadové číslo. Jakostní třída.

Dle zbytkového cukru. Dle zbytkového cukru. Vinařská oblast. Vinařská oblast. Pořadové číslo. Pořadové číslo. Jakostní třída. 1 Zweigeltrebe pink Mz Mikulovská 1 Frankovka rose Polosuché Mikulovská 2 Rulandské modré rosé Polosladké Mikulovská 3 Lednická pohádka Rulandské modré + svatovavřinecké rosé Mzv Polosuché Mikulovská 4

Více

Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. 2013 A 6,6 CZE #N-4 Podrábský Jan 84,80 S*

Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. 2013 A 6,6 CZE #N-4 Podrábský Jan 84,80 S* Národní soutěž vín - Oblast ČECHY 2014 Seznam vzorků - dle kategorií, odrůd a poté dle bodů Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie

Více

21 K01 SZ Sylvánské zelené pozdní sběr 2012 A 5,40 CZE #203-12 PATRIA Kobylí 90,00 Z*

21 K01 SZ Sylvánské zelené pozdní sběr 2012 A 5,40 CZE #203-12 PATRIA Kobylí 90,00 Z* Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast VELKOPAVLOVICKÁ 2013 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů Č. vz. Kom. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 č.š. 42/12 300,- Kč SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Kyseliny 10,4 g/l, zb. cukr 160,7 g/l, bezcukerný extrakt 25,9 g/l, Alk.8,77%,

Více

MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi

MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi NATURVIN BÍLÝ - BIO VÍNO suché Jedná se směs dvou odrůd 80 % Hibernal 20 % Festival nyj. Víno je svěží s ovocným charakterem - limetka, bílá broskev, kyselina je výrazná,

Více

Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů

Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Gemeinsam mehr erreichen. Společně

Více

R E S TA U R A C E R E S TA U R A C E VINNÝ LÍSTEK

R E S TA U R A C E R E S TA U R A C E VINNÝ LÍSTEK RESTAURACE VINNÝ LÍSTEK BÍLÁ VÍNA SUCHÁ SYLVÁNSKÉ ZELENÉ ČR Morava Vinařství Dobrovolný Nový Šaldorf Víno světle žluté barvy, nasládlé svěží ovocné chuti s podtónem zralého angreštu. 250 Kč RULANDSKÉ ŠEDÉ

Více

Vinařství Mikulica. Miroslav Mikulica

Vinařství Mikulica. Miroslav Mikulica Vinařství Mikulica Rodinné vinařství Mikulica sídlí ve Velkých Pavlovicích na jihu Moravy. Produkujeme si své hrozny, ze kterých vyrábíme především přívlastková vína. Lahvujeme jen asi 25 tisíc lahví,

Více

MORAVSKÁ PŘÍVLASTKOVÁ VÍNA

MORAVSKÁ PŘÍVLASTKOVÁ VÍNA Ryzlink vlašský (Viniční trať Novosady) Víno se hodí k zeleninovým jídlům, bílým sýrům, k lehké úpravě ryb či jemným paštikám, ale také k přírodnímu drůbežímu steaku, k jemnějším úpravám pizzy a těstovin.

Více

Rozdělení vín. Germánský způsob značení vín - dělí kvalitu vín dle cukernatosti hroznů. ČESKÁ REPUBLIKA Zákon o vinohradnictví a vinařství 321/2004

Rozdělení vín. Germánský způsob značení vín - dělí kvalitu vín dle cukernatosti hroznů. ČESKÁ REPUBLIKA Zákon o vinohradnictví a vinařství 321/2004 Rozdělení vín Vína dělíme z mnoha pohledů a vlastností. Můžeme rozdělovat víno dle obecných vlastností, podle barvy na bílé, růžové a červené, dále na vína tichá, šumivá a fortifikovaná, z pohledu chuti

Více

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

Nealkoholické nápoje

Nealkoholické nápoje Nealkoholické nápoje Nealkoholické Alkoholické SUROVINY PRO VÝROBU Suroviny pro výrobu Hlavní Voda Ochucující Cukr a umělá sladidla Rostlinné suroviny Pomocné konzervanty aromata, tresti koncentráty, sirupy

Více

V případě CUVÉE rozhoduje o zařazení na stůl první odrůda, kterou uvedl vinař ve složení daného cuvée

V případě CUVÉE rozhoduje o zařazení na stůl první odrůda, kterou uvedl vinař ve složení daného cuvée Vážení hosté, vítáme Vás na KRÁLOVSKÉM KOŠTU 3 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 015. Vína můžete ochutnávat v pořadí dle vlastního uvážení, nebo se nechat vést jednou ze degustačních řad

Více

. GRAND PRIX AUSTERLITZ 2004

. GRAND PRIX AUSTERLITZ 2004 . vzorku 1 rulandské bílé výběr 2003 víno pavlov 1 3 2 rulandské bílé jakostní vinicole valtice 1 1 3 rulandské bílé výběr z hroznů 2003 víno marcinčák 1 2 4 rulandské bílé botritický v. 1999 víno marcinčák

Více

Cuvée Müller Thurgau+Ryzlink rýnský barrique košer České vinařství Chrámce s.r.o. 28 620065 Sattel Vinařství pod Sedlem s.r.o.

Cuvée Müller Thurgau+Ryzlink rýnský barrique košer České vinařství Chrámce s.r.o. 28 620065 Sattel Vinařství pod Sedlem s.r.o. č.vz př.čislo název vína přihlašovatel/výrobce 1 620040 Müller Thurgau Vinařství Bettina Lobkowicz 2 620052 Müller Thurgau Školní statek, Mělník 3 620044 Müller Thurgau Podrábský Jan 4 620064 Müller Thurgau

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

SOARE SEKT a.s. Nejsilnější značky společnosti SOARE SEKT jsou už řadu let vyváženy do mnoha zemí celého světa.

SOARE SEKT a.s. Nejsilnější značky společnosti SOARE SEKT jsou už řadu let vyváženy do mnoha zemí celého světa. SOARE SEKT a.s. SOARE SEKT a.s. patří mezi největší vinařská uskupení v České republice. Ve svém portfoliu má široký vinařský sortiment sekty, šumivá vína, tichá vína, šumivé vinné nápoje, nealkoholické

Více

NOVÉ VINAŘSTVÍ A.S., MĚŘÍN

NOVÉ VINAŘSTVÍ A.S., MĚŘÍN NOVÉ VINAŘSTVÍ A.S., MĚŘÍN Nové Vinařství je mladá společnost vyznávající inovativní přístup k pěstování révy vinné, sklizni hroznů a jejich zpracování; z jednoho keře připravuje jednu láhev vína. Vinařství

Více

Do našich vín nevkládáme jen náš um, píli a pokoru, ale i naše srdce.

Do našich vín nevkládáme jen náš um, píli a pokoru, ale i naše srdce. Vinařství MARCUS vyrábí pouze vysoce kvalitní přívlastková vína v limitovaných seriích, 1000-3000 lahví z jedné odrůdy a vinařské tratě. Roční produkce činní 20-30 tisíc lahví z 5 ha vinic v mikulovské.vinařství

Více

Kyselinový profil révových vín v průběhu technologického procesu. Bc. Olga Novotná Křížková, DiS.

Kyselinový profil révových vín v průběhu technologického procesu. Bc. Olga Novotná Křížková, DiS. Kyselinový profil révových vín v průběhu technologického procesu Bc. Olga Novotná Křížková, DiS. Diplomová práce 2014 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

... a nemáte se koho zeptat

... a nemáte se koho zeptat Pavel Pavloušek, Pavla Burešová Pa U rčitě jste často na rozpacích rozpacích, zda právě ochutnáváte dobré, dobré nebo špatné víno. víno í Podle P dl etikety to obvykle nepoznáte. Možná ani nevíte, jak

Více

Technologie vína. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Ústav vinohradnictví a vinařství Zahradnická Fakulta MENDELU Brno

Technologie vína. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Ústav vinohradnictví a vinařství Zahradnická Fakulta MENDELU Brno Technologie vína Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Ústav vinohradnictví a vinařství Zahradnická Fakulta MENDELU Brno Tel.: +420 777 635 257 Mail: mojmirbaron@seznam.cz Technologie vína rozdílný přístup a pojetí

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice

KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN Jakostní vína Gold Premium Jedná se o jakostní vína, pocházející z hroznů vypěstovaných na místních vinicích. Vína pocházející z této krajiny jsou charakteristicky plné, osobité,

Více

VYHLÁŠKA č. 335/1997 Sb. ze dne 12. prosince 1997,

VYHLÁŠKA č. 335/1997 Sb. ze dne 12. prosince 1997, VYHLÁŠKA č. 335/1997 Sb. ze dne 12. prosince 1997, kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících

Více

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Nepatogenní! mikroorganismus (virus, bakterie, kvasinka, plíseň) -kapacita produkovat žádaný produkt -relativně stabilní růstové charakteristiky Médium -substrát

Více

Neuburské. Müller Thurgau. Veltlínské zelené. Chardonnay

Neuburské. Müller Thurgau. Veltlínské zelené. Chardonnay Neuburské 2014 jakostní polosuché Vrbovec, Lampelberk Znovín Znojmo a.s. 0,75 l 210,- Kč 2008 jakostní suché Miroslav, Weinperky Znovín Znojmo a.s. 0,75 l 240,- Kč 2006 p.s. suché Vrbovec, Dolina Znovín

Více

CUVÉE KRÁLOVNY ELIŠKY

CUVÉE KRÁLOVNY ELIŠKY CUVÉE KRÁLOVNY ELIŠKY BÍLÉ CUVÉE podoblast znojemská, Znovín Znojmo, a.s. 1269 Semillon, 2012 340,- pozdní sběr, polosuché 1309 Rulandské šedé, 2013 290,- pozdní sběr, polosuché Pálava, 2013-0,187 l 90,-

Více

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O.

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC Vybrané partie vín zpracované moderní technologií zrají v pískovcovém sklepě, který byl v roce 1770 vybudován u obce Chvalovice opatem řádu

Více

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only.

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. MARTIN PROKEŠ VINAŘSTVÍ PROQIN ? rozšíření sortimentu? Zvyšování věrnosti zákazníků - CRM? zvyšování konkurenceschopnosti?

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu,

Více

TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2010-2011. Nejlepší kolekci v kategorii suchých vín získalo Vinařství Trpělka & Oulehla Regina Coeli

TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2010-2011. Nejlepší kolekci v kategorii suchých vín získalo Vinařství Trpělka & Oulehla Regina Coeli TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2010-2011 Nejlepší kolekci v kategorii suchých vín získalo Vinařství Trpělka & Oulehla Regina Coeli Nejlepší kolekci v kategorii ostatních vín získal Znovín Znojmo, a.s. SUCHÁ

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá

Více

ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ŠUMIVÁ SEKTY A CHAMPAGNE

ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ŠUMIVÁ SEKTY A CHAMPAGNE ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ Veltlínské zelené Rakvice 0.2 l Chardonnay Chile 0.2 l Frizantino Itálie 0.2 l Trebiano Itálie 0.2 l ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ Frankovka rosé kabinet 0.2 l ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ Modrý

Více

Rulandské bílé. Rulandské bílé. 2011, pozdní sběr suché. srdečné víno z Čejkovic. Jakostní víno s přívlastkem, pozdní sběr

Rulandské bílé. Rulandské bílé. 2011, pozdní sběr suché. srdečné víno z Čejkovic. Jakostní víno s přívlastkem, pozdní sběr Rulandské bílé Jakostní víno s přívlastkem, pozdní sběr Zlatožlutá barva s příjemnou ovocnou vůní tropického ovoce. V chuti je víno doprovázeno příjemnou kyselinkou a ovocnou dochutí. Víno je vhodné k

Více

vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015.

vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015. VÁŽENÍ HOSTÉ, vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015. ŘAZENÍ VÍN NA STOLECH A BÍLÁ VÍNA řazení dle odrůd, v rámci

Více

Perlivá vína a šumivá vína

Perlivá vína a šumivá vína Perlivá vína a šumivá vína Glera Frizzante IGP METICO Glera je odrůda ze které se vyrábí Prosecco. Víno je lehčího, velice svěžího charakteru a když se dobře vychlazené, je příjemným a osvěžujícím společníkem.

Více

Frizantino, Lambrusco/ Emilia-Romagna

Frizantino, Lambrusco/ Emilia-Romagna Rozlévaná vína Moscatel / Valencia - Španělsko "Baronía de Turís" 0,25 l.. 36 Kč vybrané hrozny odrůdy Moscatel jsou použity k výrobě aromatického vína. Barva je jemně žlutá s jasnými odlesky. Vůně je

Více

STANDARDNÍ ŘADA. AURELIUS 2009, pozdní sběr. CABERNET SAUVIGNON 2009, pozdní sběr. CHARDONNAY 2009, pozdní sběr. CHARDONNAY 2009, výběr z hroznů

STANDARDNÍ ŘADA. AURELIUS 2009, pozdní sběr. CABERNET SAUVIGNON 2009, pozdní sběr. CHARDONNAY 2009, pozdní sběr. CHARDONNAY 2009, výběr z hroznů STANDARDNÍ ŘADA AURELIUS 2009, pozdní sběr Vinařská oblast Morava, podoblast Mikulovská, obec Sedlec, trať Stolová hora Ve vůni se objevují tóny lipového květu a zeleného čaje. Chuť je velmi příjemná,

Více

Pivo. Víno. Esenciální oleje. Káva. Čaj. Pyré. Citrusy. Maso a ryby. Ovoce a zelenina. Tequila. Tomata. Mléčné produkty

Pivo. Víno. Esenciální oleje. Káva. Čaj. Pyré. Citrusy. Maso a ryby. Ovoce a zelenina. Tequila. Tomata. Mléčné produkty SCC aplikace SCC aplikace Víno Pivo Esenciální oleje Káva Pyré Čaj Maso a ryby Citrusy Ovoce a zelenina Tequila Mléčné produkty Tomata Vinařské aplikace SCC ve vinařství Chuť vína Řízení obsahu alkohol

Více

Nápojový lístek. Vítáme Vás v restauraci Penzionu Berany. a přejeme Vám příjemné posezení a dobrou chuť. Otevřeno denně, provoz kuchyně:

Nápojový lístek. Vítáme Vás v restauraci Penzionu Berany. a přejeme Vám příjemné posezení a dobrou chuť. Otevřeno denně, provoz kuchyně: Nápojový lístek Vítáme Vás v restauraci Penzionu Berany a přejeme Vám příjemné posezení a dobrou chuť Otevřeno denně, provoz kuchyně: Po : 13:00-22:00 Út - So : 11:00-22:00 Ne : 11:00-20:00 Rezervace:

Více

Suroviny pro výrobu piva

Suroviny pro výrobu piva Suroviny pro výrobu piva obilný slad (naklíčené a usušené obilné zrno, převážně ječmenné. Výroba sladu se nazývá sladování a děje se ve sladovnách.v Čechách nejčastěji ječný) voda chmel (na území Čech

Více

Templářské sklepy ČEJKOVICE

Templářské sklepy ČEJKOVICE Templářské sklepy ČEJKOVICE Ryzlink rýnský 2005 Cena: CZK 105 cena / karton: CZK 628 Harmonické víno světlé žlutozelené barvy s příjemnou plnou chutí, výraznější kyselinou a květinovým aroma, které přechází

Více

14. Biotechnologie. 14.4 Výroba kvasné kyseliny octové. 14.6 Výroba kyseliny citronové. 14.2 Výroba kvasného etanolu. 14.1 Výroba sladu a piva

14. Biotechnologie. 14.4 Výroba kvasné kyseliny octové. 14.6 Výroba kyseliny citronové. 14.2 Výroba kvasného etanolu. 14.1 Výroba sladu a piva 14. Biotechnologie 14.1 Výroba sladu a piva 14.2 Výroba kvasného etanolu 14.3 Výroba droždí 14.4 Výroba kvasné kyseliny octové 14.5 Výroba kyseliny mléčné 14.6 Výroba kyseliny citronové 14.7 Výroba antibiotik

Více