VÍN KATALOG VÍN BUČOVICE STÁTNÍ ZÁMEK. Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Správa státního zámku Bučovice Město Bučovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍN KATALOG VÍN BUČOVICE STÁTNÍ ZÁMEK. Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Správa státního zámku Bučovice Město Bučovice"

Transkript

1 KOŠT XI.ZÁMECKÝ VÍN Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Správa státního zámku Bučovice Město Bučovice KATALOG VÍN STÁTNÍ ZÁMEK BUČOVICE

2

3 Vážení přátelé, milí hosté! Vítáme Vás na již XI. Zámeckém koštu vín u nás v Bučovicích. Organizační výbor Sdružení zámeckých vinařů pro vás sesbíral 1081 vzorků, z toho 642 vzorku bílých vín a 439 vzorků červených vín. Svět vína je stále zajímavější, chuť na víno stále větší. Ještě před 5 lety spotřeba révového moku v celém světě klesala. Nyní se však popíjí všude a stále více. V současné Evropě vinaři vyrábějí vína o něco méně, ovšem jen proto, aby byli schopni dosahovat vyšší kvality. Rozmanitost vín je fascinující a jejich prokazatelně kladný vliv na naše zdraví je nesporný. Věříme, že si podle barvy, vůně a chuti vyberete svá oblíbená vína. Při ochutnávání nespěchejte, doslova se s vínem pomazlete a ono Vás osloví a odmění Vás bohatýmichuťovými vjemy. Požitku z vína se totiž lze naučit a my máme přání, aby právě náš košt k tomuto přispěl, a to i zásluhou zámeckého prostředí. Vždyť víno rámuje celý náš život a provází nás při všech příležitostech. Do světa vína vstoupily skvělé moderní technologie, ale těší nás, že jsou nadále uznávány i tradiční výrobní postupy. Děkujeme všem vinařským družstvům, firmám a drobným vinařům za poskytnutívzorků. Skláníme se před jejich záslužnou prací a přejeme jim bohatou a kvalitní úrodu iv tomto roce. Vždyť řečeno slovy Anakreona:,,Kdykoli piji víno starosti usínají. Tož, na zdraví, přátelé! Vystavovaná vína byla hodnocena 31 odbornými komisemi pod vedením subkomisařů: Jakubík Břetislav - Zlechov Navrátil Aleš - Bučovice V průběhu 11 let se na našem koštu objevil tento počet vzorků: Sdružení zámeckých vinařů bučovicka, Organizační výbor koštu Rok Vzorky

4

5 Vážení přátelé, opět po roce Vás vítáme na ZÁMECKÉM KOŠTU VÍN, který pro Vás připravil tento výstavní výbor Navrátil Aleš Holásek Oldřich Pölzer Miroslav Capita František Dvořák Dalibor Kotrba Antonín Šubrt Jiří st. Šubrt Jiří ml. Houšť Pavel Malenovský Václav Petržela Petr Turkovský Zdeněk Navrátil Ladislav Doležal František Buriánek Martin Halas Rudolf Prokop Milan

6 Obecné vinařské principy Jednotlivé druhy vína jsou rozdělovány na několik skupin. Česká republika se při rozdělování vín tradičně přiklání k systému, který upřednostňuje odrůdu a vyzrálost hroznů stanovenou měřením obsahu cukru v hroznové šťávě v době sklizně. Poslední změna vinařského zákona však dala také možnost označovat víno především podle původu hroznů, ze kterých bylo víno vyrobeno. Rozdělení vína podléhá různým principům, které jsou ovlivňovány mnoha faktory. Při prvním setkávání s vínem je rozdělujeme podle nám známých ukazatelů. S postupným nabýváním znalostí a zkušeností se pohled na víno mění a s ním i jeho rozdělování. Z hlediska jednotnosti a srozumitelnosti je však nadřazeno názvosloví a pravidla stanovená vinařským zákonem a nařízeními ES. Poznámka: dále uváděná zkratka NM znamená stupeň normovaného moštoměru. Jeden stupeň NM představuje jeden kg přírodního cukru ve 100 l hroznového moštu. Rozdělení vín podle druhu a kvality podle vinařského zákona České republiky Tichá vína - Rozdělení tichých vín Stolní víno Stolní víno je víno, které může pocházet z hroznů vyprodukovaných v kterékoliv zemi EU, a to z odrůd moštových, stolních a neregistrovaných. Je to nejnižší kategorie vín. Nesmí být označeno názvem odrůdy, oblasti, vinařské obce, viniční tratě nebo jiným zeměpisným názvem. Bývají vína lehčí se 7-11 % obj. alk., méně extraktivní, vhodná k běžnému stolování. Zemské víno Zemské víno je stolní víno splňující následující požadavky: Je vyrobeno pouze z tuzemských hroznů sklizených na vinici pro jakostní víno dané oblasti nebo z povolených odrůd. Výnos na vinici nesmí překročit 12 t/ha. Cukernatost hroznů musí být min. 14 NM. Na rozdíl od stolního vína může být označeno názvem oblasti, ročníkem a odrůdou, ze které bylo vyrobeno. Jakostní víno Na výrobu mohou být použity pouze tuzemské hrozny z vinice pro jakostní víno z jedné vinařské oblasti. Výroba vína musí proběhnout ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny. Výnos nesmí překročit 12 t/ha a cukernatost hroznů musí dosáhnout min. 15 NM. Víno musí splňovat jakostní požadavky a být zatříděno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI), a to buď jako: Jakostní víno odrůdové - víno vyrobené z vinných hroznů, rmutu nebo z hroznového moštu nejvýše 3 odrůd, které musí být na seznamu odrůd pro výrobu jakostních vín. Jakostní víno známkové - víno vyrobené ze směsi hroznů, rmutu, hroznového moštu vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín. Jakostní víno s přívlastkem Hrozny na výrobu musí splňovat všechny požadavky na výrobu vína jakostního. Navíc hrozny musí pocházet z jedné vinařské podoblasti a jejich odrůda, původ, cukernatost a hmotnost musí být ověřena SZPI. U vín s přívlastkem se nesmí zvyšovat cukernatost moštu. Víno může být vyrobeno z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu nejvýše 3 odrůd. Pokud podíl jednotlivých odrůd je min. 15 %, lze je uvést na etiketě v sestupném pořadí. Vína s přívlastkem se dělí na jednotlivé druhy:

7 Kabinetní víno (kab) Jakostní víno s přívlastkem - kabinetní víno je kategorie vín vzniklých z moštů, které dosáhly NM. Bývají to lehčí, suchá, příjemně pitelná vína. Pozdní sběr (ps) Jsou to vína, u nichž byla sklizeň hroznů v pozdějším termínu, teprve když cukernatost hroznů dosáhne NM. Bývají to kvalitní, extraktivní, suchá či polosuchá vína. Výběr z hroznů (VH) Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na NM. Bývá to víno plné, extraktivní, s vyšším obsahem alkoholu, někdy s vyšším obsahem zbytkového cukru. Výběr z bobulí (VB) Název přívlastkového vína vyrobeného z vybraných hroznů, které zrály velmi dlouho na vinici a získaný mošt obsahoval alespoň 27 NM. Bývají to velmi plná, extraktivní, polosladká či sladká vína. Výběr z cibéb (VC) Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na vinici na min. 32 NM. Takto vyzrále hrozny se díky extrémně dlouhé době zrání na vinici většinou změnily na hrozinky - cibéby. Bývá to víno velmi extraktivní, sladké, vzácné a proto drahé. Ledové víno Stejně jako ostatní vína s přívlastkem je lze vyrábět pouze po ověření cukernatosti SZPI. Vyrábí se lisováním zmrzlých hroznů sklizených při teplotě alespoň - 7 C a získaný mošt musí vykazovat alespoň 27 NM cukernatosti. Hrozny při lisování nesmí rozmrznout, proto zůstane část vody nevylisována v hroznech ve formě ledových krystalů. Ledová vína bývají velmi extraktivní, sladká a jsou poměrně vzácná a proto drahá. Slámové víno Název vína s přívlastkem, které vzniklo z hroznů dosoušených po dobu nejméně tří měsíců po sklizni na slámě či rákosu, nebo byly zavěšeny v dobře větraném prostoru. Tím se odpaří část vody z bobulí a koncentruje se obsah extraktivních látek. Pro takovou výrobu se musí nechat hrozny dobře vyzrát a nesmějí být poškozené. Většinou se užívá hroznů bílých odrůd. Získaný mošt musí vykazovat nejméně 27 NM. Slámová vína bývají velmi extraktivní, sladká a jsou poměrně vzácná a proto drahá. Rozdělení tichých vín podle obsahu zbytkového cukru Suchá Víno, které prokvasilo na nízký obsah zbytkového cukru, který smí obsahovat: a) max. 4 g/ zbytkového cukru na litr nebo b) max. 9 g cukru v litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin přepočtený na kyselinu vinnou je 2 gramy nebo méně. Polosuchá Vína se zbytkovým cukrem, který je větší než nejvyšší hodnota stanová pro vína suchá, ale nepřesahuje 12 g v litru vína Polosladká Obsah zbytkového cukru ve víně je větší než nejvyšší hodnota stanová pro vína polosuchá, ale dosahuje nejvýše 45 g na 1 litr Sladká Vína s vyšším obsahem zbytkového neprokvašeného cukru a to jak senzoricky tak analyticky. Zpravidla se jedná o vína speciální, určená pro dlouhé zrání. Obsah alkoholu je u našich tichých sladkých vín nižší (7-11%, toto je časté u vín slámových, ledových či bobulových výběrů). Dle legislativních předpisů se jedná o víno se zbytkovým cukrem ve výši nejméně 45 g na litr.

8

9 Za přítelem JIŘÍM ŠUBRTEM Uprostřed příprav na letošní XI.Zámecký košt vín u nás v Bučovicích opustil naše řady náhle a nečekaně jeden ze zákládajících členů našeho sdružení pan Jiří Šubrt st.. Jeho přínos pro naši organizaci je nesporný a nezpochybnitelný.vždy dokázal nás mladší, kteří jsme občas řešili některé problémy ukvapeně nebo razantně, ukáznit, uklidnit a hlavně pomoci dobrou radou. Byl skromný, pracovitý ale přitom náročný a měl přirozenou autoritu. Vždy preferoval korektní, seriózní a racionální jednání. Byl vynikajícím vinařem, o čemž svědčí nepřeberná řada diplomů a ocenění z různých koštů, včetně šampiónů. Příteli Jiří, budeš nám moc chybět. Děkujeme Ti za umění být dobrým přítelem. Tvou světlou památku budeme ctít a zachovávat. Ať Ti nebeský vinohrad dobře rodí... S úctou Sdružení zámeckých vinařů Bučovice

10 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE Stůl č. Vedoucí stolu Přísedící 1 1. Matula Vlastimil Dambořice Holubová Zdeňka Vin. Šumice 2. Dvořák Dalibor Bučovice - Kloboučky Řiháčková Kateřina Vin. Šumice 3. Psotka Zdeněk Zlechov Juřičková Zdenka Nížkovice 4. Troubil Oldřich Násedlovice Mokrý Josef Dambořice 5. Jež Bohuslav Zlechov Fiala Marek Bzenec 6. Ing. Poizl Petr Žeravice Menšík Oldřich Žeravice 7. Mokrý Tomáš Násedlovice Lecián Jan Žádovice 8. Budík Radoslav Bohuslavice Juřička Jiří Nížkovice 9. Hůla Josef Ždánice Kotrba Antonín Bučovice 10. Stávek Josef Karlín Ondráček Jiří Ždánice 11. Navrátil Pavel Kyjov Krejčíř Vojtěch Ostrovánky 12. Ing. Trávníček Jiří Rohatec Spáčil Petr Heršpice 13. Mička Pavel Dambořice Knesl Lubomír Bučovice 14. Filip Jan Dambořice Veselý Miroslav Rohatec 15. Helešic Zdeněk Rohatec Čech František Žeravice 16. Doležal František Bučovice Timková Anna Pozořice 17. Ing. Tonyka Antonín Kyjov Ing. Bravenec Pavel D. Dunajovice 18. Rajsigl Aleš Skoronice Laurenčík Jiří Brod n. Dyjí 19. Špíšek Milan Brno Kuchařová Zdena Brno 20. Hošek Jan Branišovice Rampula Jan D. Dunajovice 21. Bébar Jan K. Vážany Tesařík Jan Bučovice 22. Ždánský Aleš D. Věstonice Brychtová Jana Bučovice 23. Volša Radek Ždánice Mála Josef Žádovice 24. Dr. Vážan Šimon Branišovice Skřivánek Martin Rohatec 25. Turkovský Zdeněk Bučovice Halas Rudolf Bučovice 26. Jandl Jaroslav Brno Špíšek Josef Brno 27. Dr. Komárek Miroslav Brno Florián Miroslav Újezd u Brna 28. Přikryl Miroslav Hovorany Habrle Karel Adamov 29. Jandásek Stanislav Vracov Veselý Miroslav Kr. Vážany 30. Mikeska Martin Bučovice - Marefy Malenovský Václav Bučovice 31. Štipčák Josef Vlkoš Knápek Robert Bučovice 10

11 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE Stůl č. Přísedící 2 Přísedící 3 1. Bartl Bedřich Uherčice 2. Navrátilová Martina Bučovice Mojžíšová Marta Vin. Šumice 3. Vlachová Lenka Bučovice - Vícemilice 4. Vrána Josef Bučovice - Kloboučky 5. Pölzerová Jana Bučovice Burýšek Zdeněk Velké Němčice 6. Capita František Bučovice Poláček Luboš Bzenec 7. Staněk Viktor Rohatec Kohoutek Radek Bučovice 8. Wantula Karel Třinec Pölzer Miroslav Bučovice 9. Doležal Vít Bučovice Kotrba Martin Bučovice 10. Turkovská Vladimíra Bučovice 11. Strýček Josef Brno 12. Zbořil Jiří Vyškov Šátek Jan Uherčice 13. Horák Jiří Bučovice 14. Navrátil Ladislav Bučovice Zemánková Vladimíra Heršpice 15. Kosič Josef Hovorany 16. Brychta Josef Bučovice Fenyk Lubomír Bučovice 17. Šenkyřík Václav Heršpice 18. Houšť Pavel Bučovice - Vícemilice 19. Bok Ladislav Bučovice 20. Chromý Josef Nechvalín 21. Bíla Pavel Skoronice 22. Mládková Libuše Zlín Mládek Jan Bučovice 23. Kölbel Jan Bučovice - Kloboučky 24. Somr Pavel Vracov 25. Dolák Oldřich Vracov 26. Vylam Lubomír Heršpice 27. Řiháček František Vin. Šumice 28. Ing. Zemánek Rudolf Heršpice 29. Petržela Petr Bučovice 30. Damborský Bedřich Hovorany Buriánek Martin Bučovice 31. Šmerda Josef Vyškov 11

12 XI. zámecký košt vín

13 Šampion koštu TRAMÍN ČERVENÝ 2008 výběr z hroznů 94 bodů Bunža Vlastimil Bzenec Šampion červených vín CABERNET MORAVIA bodů Hradil Lukáš Čejkovice Nejlepší bílé víno z Bučovic Chardonnay 2008 výběr z hroznů - 90 bodů Šubrt Jiří ml. Nejlepší červené víno z Bučovic Zweigeltrebe bodů Doležal František Cena Jiřího Šubrta odrůda Pálava Pálava 2009 výběr z hroznů Matyáš Ivo Bošovice

14 XI. šampioni

15 ŠAMPIONI XI. ZÁMECKÉHO KOŠTU VÍN Vzorek Č. Příjmení pěstitele Jméno Obec Rok Poznámka Body AUR 6 Dufek Josef Svatobořice - Mistřín 09 VzH 90 CH 15 Navrátil Pavel Kyjov 09 VzH 91 MM 23 Glosová Helena Moravská Nová Ves 05 Výběr z cibeb 92 MT 33 Agro Zlechov a.s. Zlechov 09 VzH 90 NG 33 Adam Dušan Žarošice PAL 12 Matyáš Ivo Bošovice 09 VzH, RB 13 Navrátil Pavel Kyjov 09 VzH 92 RR 8 Tichý L+L+L Dolní Dunajovice 09 PS 93 RŠ 26 Dufek Josef Svatobořice - Mistřín 09 VzH 89 RV 36 Laurenčík Jan Loděnice SG 6 Vinařství Mutěnice s.r.o Mutěnice 09 VzH 92 SZ 17 Vinařství Hanuš Blučina 09 VzH 89 TR 6 Bunža Vlastimil Bzenec 08 VzH 94 VČR 7 Žůrek Stanislav Žeravice 09 VzH 88 VZ 38 Charvát Stanislav Klobouky 09 VzH 92 ALIB 6 Vinařství Žůrek Žeravice 09 PS 86 AN 9 Hradil Lukáš Čejkovice 09 PS 93 CAB SG. 15 Staněk Viktor Rohatec 08 PS 90 CAB. M. 17 Hradil Lukáš Čejkovice DORN 21 Jandásek Petr Vracov 08 PS 87 FR 12 Jeřábek Josef Čejkovice 07 PS 92 SVA 48 Příkazký Jan Ratíškovice ZW 36 Tetur Tomáš Velké Bílovice Rosé 28 Válka Zbyněk Žarošice 09 ZW 90

16

17 BÍLÁ VÍNA

18 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body AURELIUS AUR 1 Toman Jiří Kostelec 09 Kab. 69 AUR 2 Střeštík Josef Násedlovice 09 VzH 89 S AUR 3 Pusík Pavel Branišovice 09 PS 77 AUR 4 Hula Josef Ždánice 09 VzH 73 AUR 5 Střítecký Luděk Brno AUR 6 Dufek Josef Svatobořice - Mistřín 09 VzH 90 Z AUR 7 Víno Škrobák Čejkovice 09 VzH 83 B AUR 8 Novotný Jiří Moutnice 09 Barique 78 AUR 9 Singer Milan Praha AUR 10 Popela Stanislav Perná 09 VzH 72 DĚVÍN DĚVÍN 1 Bouchal Lubomír Milotice DĚVÍN 2 Matyáš Ivo Bošovice 09 PS 83 HIBERNAL HIB 1 Livi Dubňany s.r.o Dubňany 08 VzH 85 HIB 2 Jandásek Petr Vracov 08 Kab. 67 HIB 3 Metroflora Milotice 09 VzH 75 HIB 4 Doležal František Bučovice 08 PS 78 HIB 5 Doležal František Bučovice 09 PS 80 HIB 6 Střeštík Josef Násedlovice CHARDONNAY CH 1 Fric Antonín Lovčice 08 PS 84 CH 2 Gajdík Zdeněk Ratíškovice CH 3 Kučera F. Hrušovany n/j 09 VzH, 25, 5 89 B CH 4 Kotásek Jiří Ratíškovice 09 22, 5 80 CH 5 Knopfovi Anna a Jan Buchlovice 08 Výběr z cibeb 90 CH 6 Bunža Vlastimil Bzenec 08 PS 84 CH 7 Kladňák Vlastimil Milotice CH 8 Charvát Stanislav Klobouky 09 PS 89 B CH 9 Žůrek Stanislav Žeravice 09 VzH 87 CH 10 St. Podvorov s.r.o Poddvorov CH 11 Langer Vladimír Bořetice CH 12 Vardan Bohumil Veselí nad Moravou CH 13 Vardan Miroslav Vlkoš CH 14 Šenkyřík Václav Heršpice 09 PS 81 CH 15 Navrátil Pavel Kyjov 09 VzH 91 Z CH 16 Šubrt Jiří Bučovice - Nevojice 09 VzH 77 CH 17 Špaček Ladislav Vlkoš CH 18 Valenta Bronislav Čejč CH 19 Turkovský Zdeněk Bučovice 08 VzH 86 CH 20 Maňák Josef Perná 09 PS 84 CH 21 Laurenčík Jiří Brod nad Dyjí 09 PS 84 CH 22 Kosík Milan Perná 09 VzH 78 CH 23 Martinásek Miroslav Hostěrádky - Rešov 09 PS 83 CH 24 Hřebačka Lumír Bučovice 09 VzH 75 CH 25 Osička Vladimír Velké Bílovice 09 PS 81 CH 26 Agro Zlechov a.s. Zlechov 09 PS 86 CH 27 Zemědělská a.s. Čejkovice 09 PS 83 CH 28 Hřebačka Lumír Bučovice 08 VzH 73 CH 29 Bouchal Lubomír Milotice CH 30 Hrabec Josef Zlechov 09 VzH 76 CH 31 Hřebačka Lumír Bučovice 07 VzH 86 CH 32 Skoupil Petr Velké Bílovice 09 PS 80 CH 33 Šubrt Jíří ml. Bučovice - Nevojice 08 VzH 90 S CH 34 Kroneder Erich Rakousko B CH 35 Buriánek Martin Bučovice 08 24, 7 81 CH 36 Tetur Tomáš Velké Bílovice 09 PS 79 CH 37 Prokop Milan Bučovice 08 PS 76 CH 38 Gertner Edvard Starý Podvorov 09 VzH 79 18

19 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body CH 39 Marada Rostislav Svatobořice 08 PS 71 CH 40 Vinařství Hanuš Blučina 08 PS 77 CH 41 Vinařství Hanuš Blučina 09 VzH 80 CH 42 Kočenda Miroslav Zlechov 09 Ledové 80 CH 43 Zeman Vítěslav Sobůlky 09 VzH 80 CH 44 Fabikovič Václav Velké Bílovice 09 VzH 74 CH 45 Vinařství Lanžhotský Velké Bílovice 09 VzH 78 CH 46 Tauvinkl Alois Bošovice 09 PS, IRSAY OLIVER IO 1 Grégr Pavel Břežany IO 2 Matyáš Ivo Bošovice IO 3 Konečný Václav Lovčice IO 5 Buriánek Martin Bučovice IO 4 Tetur Tomáš Velké Bílovice KERNER KERNER 1 Hochman Miroslav Násedlovice 09 VzH 77 KERNER 2 Kučera Josef Hrušovany n/j 09 PS 81 KERNER 3 Vinařství Žůrek Žeravice KERNER 4 Večeřa Michal Stavěšice MUŠKÁT MORAVSKÝ MM 1 Fojtík Josef Mutěnice MM 2 Přikryl Miroslav Hovorany MM 3 Damborský Bedřich Hovorany MM 4 Křen Karel Čejč MM 5 Lunga Petr Skoronice MM 6 Zbořil Jiří Vyškov MM 7 Tonyka Antonín Kyjov MM 8 Krásná Hora s.r.o Starý Podvorov MM 9 Konečný Václav Lovčice MM 10 Bíza František Mutěnice MM 11 Bunža Vlastimil Bzenec 08 VzH 78 MM 12 Jeřábek Josef Čejkovice 09 PS 62 MM 13 Kindl Bronislav Bučovice - Kloboučky MM 14 Bělohoubek Tomáš Uhřice MM 15 Martínek Vojtěch Kostelec 09 Kab. 75 MM 16 Janošek Radomil Násedlovice MM 17 Zámečník Jiří Dolní Dunajovice MM 18 Skoupil Petr Velké Bílovice 09 Kab. 70 MM 19 Šubrt Jiří Bučovice - Nevojice 08 PS 62 MM 20 Hrabec Josef Zlechov 09 VzH 67 MM 21 Deml Dušan Zlechov 09 PS 69 MM 22 Templářské sklepy Čejkovice 09 PS 73 MM 23 Glosová Helena Moravská Nová Ves 05 Výběr z cibeb 92 Z MM 24 Vinařství Hanuš Blučina 09 Kab. 73 MM 25 Fabikovič Václav Velké Bílovice 09 PS 68 MÜLER THURGAU MT 1 Vojtěšek Dalibor Bořetice MT 2 Petržela Petr Bučovice MT 3 Daňhel Jan Archlebov MT 4 Bureš Jaroslav Brumovice MT 5 Doležal Vít Bučovice MT 6 Kosík Pavel Tvrdonice 09 Kab. 85 MT 7 Procházka Jaroslav Bořetice MT 8 Dobeš Antonín Milotice MT 9 Ševelová Zdeňka Vracov MT 10 Horák Jiří Těmice MT 11 Pavézka František Němčany MT 12 Žůrek Stanislav Žeravice 09 PS 83 MT 13 Fojtík Josef Mutěnice MT 14 Knopfovi Anna a Jan Buchlovice 08 PS 86 B 19

20 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body MT 15 Mička Pavel Dambořice MT 16 Jeřábek Josef Čejkovice 09 Kab. 63 MT 17 Otáhal Jan Kobylí MT 18 Němeček Jiří Dolní Věstonice 09 PS 75 MT 19 Mikeska Martin Bučovice - Marefy 09 Kab. 76 MT 20 Příkazský Petr Vacenovice MT 21 Mokrý Petr Násedlovice MT 22 Skalický Václav Želetice MT 23 Halas Rudolf Bučovice MT 24 Kindl Bronislav Bučovice - Kloboučky MT 25 Ždánský Tomáš Dolní Věstonice 09 PS 79 MT 26 Čelechovský Jiří Brno MT 27 Rajhradské klášterní s.r.o 09 PS Surlie 77 MT 28 Stloukal Bohuslav Blansko MT 29 Bříza Josef Brno MT 30 Tetur Tomáš Velké Bílovice MT 31 Buriánek Martin Bučovice 09 PS 62 MT 32 Hrabec Josef Zlechov 09 VzH 80 MT 33 Agro Zlechov a.s. Zlechov 09 VzH 90 Z MT 34 Novotný Jiří Moutnice MT 35 Osička Vladimír Velké Bílovice MT 36 Psotka Zlechov 09 VzH 86 B MT 37 Kohoutek Karel Slavkov u Brna MT 38 Svoboda Václav Žarošice MT 39 Antoš Jan Rohatec MT 40 Kohoutek Radek Bučovice MT 41 Trněná Jana Ždánice 09 PS 76 MT 42 Polák Oldřich Vracov 08 PS 73 MT 43 Vinařství Lanžhotský Velké Bílovice 09 Kab. 87 S MUŠKÁT OTONEL MO 1 Agro Zlechov a.s. Zlechov 09 PS 80 NEUBURGSKÉ NG 1 Bureš Jaroslav Brumovice NG 2 Svatoň Stanislav Želetice NG 3 Otáhalová Miluše Kyjov 09 20, NM 84 NG 4 Doležal Vít Bučovice S NG 5 Svora Michal Ratíškovice NG 6 Ehrlich Martin Milotice NG 7 Raiskub František Vracov NG 8 Poláček Jaromír Archlebov NG 9 Šrahůlek Petr Milotice NG 10 Pavézka František Němčany 09 VzH 80 NG 11 Kratochvíl Václav Dambořice 09 PS 74 NG 12 ZO ČZS Nížkovice 08 PS 77 NG 13 Tonyka Antonín Kyjov NG 14 Dubina František Mutěnice NG 15 Jeřábek Josef Nížkovice 09 Kab. 78 NG 16 Tonyka Antonín Kyjov NG 17 Fojtík Josef Mutěnice 09 PS 74 NG 18 Křen Karel Čejč NG 19 Šubrt Jiří ml. Bučovice - Nevojice 09 PS 84 NG 20 Fojtík František Mutěnice 09 PS 86 B NG 21 Fojtík František Mutěnice 06 VzH 88 S NG 22 Geršl Alois Ivanovice na Hané NG 23 Svoboda Bohuslav Dambořice 09 Kab. 83 NG 24 Vinařství Mutěnice s.r.o Mutěnice 09 PS 77 NG 25 Hořava Pavel Dambořice 09 PS 86 B NG 26 Klanica Oldřich Dolní Věstonice 09 PS 84 NG 27 Veselý Ladislav Mutěnice NG 28 Pavlů Jiří ml. Dambořice 09 21,

21 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body NG 29 Komárek Jiří Ždánice 09 PS 63 NG 30 Procházka Miroslav Ždánice 06 Kab. 86 B NG 31 Marada Rostislav Svatobořice NG 32 Strmiska Ctibor Žarošice NG 33 Adam Dušan Žarošice Z NG 34 Bartl Bedřich Uherčice 08 PS 68 NG 35 Ždánský Tomáš Dolní Věstonice 09 PS 71 NG 36 Večeřa Michal Stavěšice 09 Kab. 75 NG 37 Krčmářová Eva Bučovice NG 38 Doležal František Bučovice 09 PS 68 NG 39 Šupálek Milan Ratíškovice PÁLAVA PAL 1 Šubrt Jiří Bučovice - Nevojice B PAL 2 Švestka Stanislav Želetice PAL 3 Poler Miroslav Žarošice PAL 4 Trněný Stanislav Ždánice PAL 5 Punčochář Zdeněk Ždánice PAL 6 Geršl Alois Ivanovice na Hané PAL 7 Charvát Stanislav Klobouky PAL 8 Popela Stanislav Perná PAL 9 Grégr Pavel Břežany PAL 10 Metroflora Milotice S PAL 11 Chludil Rostislav Brod nad Dyjí PAL 12 Matyáš Ivo Bošovice 09 VzH, Z RULANDSKÉ BÍLÉ RB 1 Záleský Zdeněk ml. Uhřice 09 VzH 79 RB 2 Chromý Josef Nechvalín RB 3 Vinařství Žůrek Žeravice 09 PS 88 RB 4 Rajsigl Aleš Skoronice 09 PS 90 B RB 5 Vinařství u Křížů Viničné Šumice 09 Kab. 86 RB 6 Bíla Pavel Skoronice 09 PS, RB 7 Kindl Bronislav Bučovice - Kloboučky RB 8 Mokrý Tomáš Násedlovice RB 9 Valián Josef Želetice RB 10 Troubil Oldřich Násedlovice 08 Kab. 76 RB 11 Malenovský Václav Bučovice RB 12 Novák Karel Ivanovice na Hané RB 13 Navrátil Pavel Kyjov 09 VzH 92 Z RB 14 Vinařství u Křížů Viničné Šumice 07 PS 79 RB 15 Kosič Josef Hovorany RB 16 Polášek Josef Kyjov 09 PS 82 RB 17 Martínek Stanislav Kyjov 09 VzH 88 RB 18 Vaněk Stanislav Kyjov 09 Kab. 78 RB 19 Bureš Petr Ratíškovice RB 20 Jarolík Miroslav Archlebov 09 PS 77 RB 21 Doležal Vít Bučovice 09 PS 85 RB 22 Laurenčík Emil Brod nad Dyjí 09 PS 88 RB 23 Mažár Josef Hrušovany n/j 09 PS 83 RB 24 Nesvadba Petr Dubňany 09 PS 82 RB 25 Vojtěšek Dalibor Bořetice RB 26 Štipčák Josef Vlkoš RB 27 Menšík Oldřich Žeravice 09 PS 87 RB 28 Jakša Pavel Bzenec RB 29 Kramář Josef Uhřice RB 30 Vinařství Mutěnice s.r.o Mutěnice 09 PS 88 RB 31 Holeček Ladislav Čejč 09 PS 84 RB 32 Hořava Pavel Dambořice RB 33 Kratochvíl Emerich Dambořice 05 PS 82 RB 34 Řiháček František Viničné Šumice 09 PS 78 RB 35 Geršl Alois Ivanovice na Hané

22 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body RB 36 Dubina František Mutěnice RB 37 Knopfovi Anna a Jan Buchlovice 01 PS 83 RB 38 Křen Karel Čejč RB 39 Poláček František Uhřice 09 PS 81 RB 40 Filip Jan Dambořice 09 PS 85 RB 41 Matula Vlastimil Dambořice RB 42 Záleský Zdeněk Uhřice RB 43 Petržela Petr Bučovice RB 44 Heřmanský Jiří Otnice RB 45 Bouchal Lubomír Milotice RB 46 Trávníček Jiří Rohatec RB 47 Hrabec Josef Ždánice RB 48 Hošek Jan Branišovice RB 49 Buriánek Martin Bučovice RB 50 Vážan Šimon Branišovice 09 VzH 65 RB 51 Agro Zlechov a.s. Zlechov 09 PS 87 RB 52 Víno Škrobák Čejkovice 09 VzH 76 RB 53 Novotný Jiří Moutnice 07 PS 84 RB 54 Krčmář Vlastimil Ždánice 09 VzH 78 RB 55 Malík Vladimír Nenkovice RB 56 Krčmář Vlastimil Ždánice 07 VzH 89 RB 57 Buštík Zdeněk Šardice 09 PS 78 RB 58 Rotter Pavel Uherčice 09 PS 81 RB 59 Kořínek Marek Ždánice RB 60 Šubrt Jiří Bučovice - Nevojice 09 VzH 69 RB 61 Zemědělská a.s. Čejkovice 09 PS 80 RB 62 Singer Milan a Mirek Praha , 5 82 RB 63 Vinařství Hanuš Blučina 08 PS 81 RB 64 Kobliha Zdeněk Sobůlky 09 PS 82 RB 65 Matyáš Ivo Bošovice 09 VzB, 27, 3 91 S RYZLINK RÝNSKÝ RR 1 Malenovský Václav Bučovice RR 2 Zámečník Jiří Dolní Dunajovice 09 PS 85 RR 3 Poláček Jaromír Archlebov RR 4 Říha Karel Želetice 08 PS 84 RR 5 Kosík Pavel Tvrdonice 09 PS 88 RR 6 Kořínek Josef Strážovice RR 7 Bačovská Michaela Perná 08 PS 77 RR 8 Tichý L+L+L Dolní Dunajovice 09 PS 93 Z RR 9 Laurenčík Jiří Brod nad Dyjí 07 PS 77 RR 10 Paseka Petr Stavěšice 09 PS 80 RR 11 Holec Petr Dolní Dunajovice RR 12 Nesvadba Petr Dubňany 07 PS 75 RR 13 Kundrata Libor Milotice RR 14 Antoš Radim Ratíškovice RR 15 Fric Antonín Lovčice 08 PS 85 RR 16 Ilčík Jaroslav Ratíškovice RR 17 Lojan Jaromír Praha RR 18 Hubáček Jiří Ratíškovice RR 19 Dětinský František Mutěnice 09 PS 76 RR 20 Žůrek Stanislav Žeravice 09 PS 80 RR 21 Kopl Martin Moravany 09 Kab. 80 RR 22 Drozd Oldřich Lovčice 09 PS 83 RR 23 Polášek Josef Vlkoš 09 Kab. 81 RR 24 Martínek Vojtěch Kostelec 07 PS 88 RR 25 Hála Josef Žadovice 09 21, 5 79 RR 26 Hradil Lukáš Čejkovice 09 PS 83 RR 27 Kratochvíl Viktor Dambořice 09 Kab. 78 RR 28 Špaček Stanislav Skoronice RR 29 Tonyka Antonín Kyjov 09 PS 80 22

23 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body RR 30 Bunža Vlastimil Bzenec 08 VzH botr. 88 RR 31 Kindl Bronislav Bučovice - Kloboučky 09 PS 79 RR 32 Dvořák Dalibor Bučovice - Kloboučky 09 PS 80 RR 33 Němec Gustav Žadovice RR 34 Spáčil Petr Heršpice RR 35 Juřičková Zdeňka Nížkovice 09 VzH 56 RR 36 Hála Josef Žadovice RR 37 Navrátil Pavel Kyjov 08 Kab. 89 RR 38 Martínek Stanislav Kyjov 09 PS 87 RR 39 Turzík Ladislav Mutěnice RR 40 Holeček Ladislav Čejč 09 PS 89 RR 41 Menšík Oldřich Žeravice 05 PS 81 RR 42 Opluštil Petr Čejkovice 09 PS 81 RR 43 Klanica Oldřich Dolní Věstonice 08 PS 89 RR 44 Novák Miroslav Vlkoš RR 45 Benešovský Zdeněk Šardice 09 PS 87 RR 46 Buriánek Martin Bučovice RR 47 Ďurinová Blanka Bzenec 09 VzH botr. 91 B RR 48 Šátek Jan Uherčice 09 PS 87 RR 49 Fučík Pavel Branišovice 09 PS 71 RR 50 Šubrt Jiř Bučovice - Nevojice 08 PS 69 RR 51 Červinka Gotthard Ždánice 07 PS 76 RR 52 Rajhradské klášterní s.r.o Rajhrad 09 PS 82 RR 53 Dohnálek Alois Moutnice RR 54 Střítecký Luděk Brno RR 55 Veselý Miroslav Rohatec RR 56 Tetur Tomáš Velké Bílovice 09 PS 83 RR 57 Šubrt Jiří Bučovice - Nevojice 09 PS 82 RR 58 Trávníček Jiří Rohatec RR 59 Rodinné vin. Bílkovi Velké Bílovice 09 PS 79 RR 60 Poler Miroslav Žarošice RR 61 Bébar Jan Královopolské Vážany 09 PS 90 RR 62 Vinařství Hanuš Blučina 09 VzH 87 RR 63 Fabikovič Václav Velké Bílovice 09 PS 87 RR 64 Kobliha Zdeněk Sobůlky RR 65 Sem Svatopluk Velké Bílovice 09 PS 87 RR 66 Matyáš Ivo Bošovice 09 VzH, S RR 67 Šupálek Josef Ratíškovice 09 PS 81 RR 68 Jež Bohuslav Uherské Hradiště-Mařatice 09 VzH 87 RULANDSKÉ ŠEDÉ RŠ 1 Vašek Radek Osvětimany 09 VzH 79 RŠ 2 Kramář Josef Uhřice RŠ 3 Kadlčík Petr Hrušovany n/j 09 PS 80 RŠ 4 Martínek Stanislav Kyjov 09 PS 88 S RŠ 5 Grégr Pavel Břežany 09 PS 75 RŠ 6 Popela Stanislav Perná 09 VzH 68 RŠ 7 Petržela Petr Bučovice V 72 RŠ 8 Fojtík Zdeněk Čejkovice 09 VzH 84 RŠ 9 Franz Robert Újezd u Brna 08 PS 83 RŠ 10 Lojan Josef Násedlovice 09 VzH 64 RŠ 11 Dvořák Dalibor Bučovice - Kloboučky RŠ 12 Pohanka Jiří Žeravice 09 VzH 74 RŠ 13 Hradil Lukáš Čejkovice 09 PS 80 RŠ 14 Opluštil Petr Čejkovice RŠ 15 Kramář Pavel Dambořice RŠ 16 Juřička Jiří Nížkovice 09 VzH 75 RŠ 17 Černý Jiří Buchlovice 08 PS 85 RŠ 18 Agro Zlechov a.s. Zlechov 09 VzH 86 RŠ 19 Rodinné vin. Bílkovi Velké Bílovice 09 VzH 79 RŠ 20 Vážan Šimon Branišovice 09 VzH 76 23

24 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body RŠ 21 Rajhradské klášterní s.r.o 09 VzH 80 RŠ 22 Ďurinová Blanka Bzenec 09 PS 70 RŠ 23 Krčmář Vlastimil Ždánice 05 VzH 80 RŠ 24 Foretník František Šardice 09 VzH 87 B RŠ 25 Doležal František Bučovice 09 PS 60 RŠ 26 Dufek Josef Svatobořice - Mistřín 09 VzH 89 Z RŠ 27 Sem Svatopluk Velké Bílovice 08 PS 72 RYZLINK VLAŠSKÝ RV 1 Kosík Pavel Tvrdonice 09 PS 83 RV 2 Malenovský Václav Bučovice 09 21, 5 80 RV 3 Popela Stanislav Perná 09 PS 79 RV 4 Chludil Rostislav Brod nad Dyjí 09 VzH 76 RV 5 Šebesta Josef Ratíškovice RV 6 Ilčík Jaroslav Ratíškovice RV 7 Dvořák Dalibor Bučovice - Kloboučky 09 PS 70 RV 8 Kopeček Josef Želetice RV 9 Cupák Rudolf Otnice RV 10 Skalický Václav Želetice RV 11 Křížka Jaroslav Vacenovice RV 12 Franz Robert Újezd u Brna 09 PS 85 RV 13 Otáhalová Miluše Kyjov RV 14 Schüller Zdeněk Kyjov 09 PS 82 RV 15 Maňák Josef Perná 09 PS 78 RV 16 Ševela František Brumovice 09 PS 79 RV 17 Martínek Vojtěch Kostelec 09 Kab. 83 RV 18 Vojtěšek Dalibor Bořetice 09 PS 77 RV 19 Zeman Vladimír Telnice RV 20 Ševelová Zdeňka Vracov RV 21 Vašek Radek Osvětimany 09 VzH 83 RV 22 Vašíček Zdeněk Vracov RV 23 Příkazský Jan Milotice 09 19, 5 77 RV 24 Mikeska Martin Bučovice - Marefy 09 Kab. 78 RV 25 Mikl Pavel Bořetice RV 26 Bíla Pavel Skoronice 09 PS, RV 27 Rajsigl Aleš Skoronice 07 VzH 88 S RV 28 Klanica Oldřich Dolní Věstonice 09 Kab. 80 RV 29 Ševčík Zdeněk Žádovice RV 30 Stávek Robert Čejč RV 31 Mažár Josef Hrušovany n/j 09 VzH 83 RV 32 Tichý L+L+L Dolní Dunajovice 09 PS 82 RV 33 Doležal Vít Bučovice RV 34 Laurenčík Jiří Brod nad Dyjí 05 VzH 85 RV 35 Kolařík Kamil Bučovice RV 36 Laurenčík Jan Loděnice Z RV 37 Matula Miloslav Dambořice RV 38 Spáčil Petr Heršpice RV 39 Klanica Oldřich Dolní Věstonice 09 PS 85 RV 40 Zbořil Jiří Vyškov RV 41 Dudek Ladislav Mutěnice RV 42 Hořava František Uhřice RV 43 Ždánský Tomáš Dolní Věstonice 09 PS 79 RV 44 Skoupil Petr Velké Bílovice 09 PS 83 RV 45 Čelechovský František Brno 09 PS 68 RV 46 Vágner Václav Žarošice S RV 47 Šubrt Jiří Bučovice - Nevojice 09 PS 83 RV 48 Kočenda Miroslav Zlechov 09 VzH 81 RV 49 Staněk Viktor Rohatec RV 50 Hordeum Uherčice 09 PS 78 RV 51 Šátek Jan Uherčice 09 PS 87 B RV 52 Doležal František Bučovice

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn.

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Národní soutěž vín - znojemská podoblast 2012 Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie (A-Bílá vína suchá a polosuchá) Ryzlink vlašský

Více

Úvodní slovo... Program. Vysvětlivky a seznam použitých zkratek. Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína!

Úvodní slovo... Program. Vysvětlivky a seznam použitých zkratek. Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína! 6. ČULSKÝ KOŠT Úvodní slovo... Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína! Vítáme vás na šestém ročníku Čulského koštu tradičně konaného v kulturním domě ve Slupi. Letošní ročník se může pochlubit nejen

Více

vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015.

vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015. VÁŽENÍ HOSTÉ, vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015. ŘAZENÍ VÍN NA STOLECH A BÍLÁ VÍNA řazení dle odrůd, v rámci

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá

Více

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Vinný lístek Archivní vína Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Frankovka 1987 0,75 L 1199,- Kč Neuburské 1997 0,75 L 649,-

Více

AWC Vienna 2014 - seznam oceněných vín z České republiky

AWC Vienna 2014 - seznam oceněných vín z České republiky AWC Vienna 2014 - seznam oceněných vín z České republiky Winery Brand Name Vintage Alk. vol % Acid. R.Sug. Medal HANZEL spol. s.r.o. - Vinařství Hanzel Tramín červený 2011 13.0 5.4 22.9 Gold HANZEL spol.

Více

NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV

NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV Vážení zákazníci, V našem vinném sklípku máte možnost konzumovat a zakoupit kvalitní vína 4 vinařství. Vinařství Maňák a Vinařství Šalša jsou místní rodinná vinařství regionu

Více

Výsledky AWC Vienna 2012

Výsledky AWC Vienna 2012 Výsledky AWC Vienna 2012 Firma Odrůda Název vína Rok Medaile AMPELOS,ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINARSKÁ ZNOJMO,a.s. Sauvignon Blanc AMPELOS Sauvignon 2011 Stříbrná medaile AMPELOS,ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINARSKÁ

Více

Lahvová vína. Áčko (Sg+Rb+Tč) - prestige cuvée...220 Kč,-

Lahvová vína. Áčko (Sg+Rb+Tč) - prestige cuvée...220 Kč,- Lahvová vína Němčičky Víno J.Stávek Áčko (Sg+Rb+Tč) - prestige cuvée....220 Kč,- Ročník 2012, objem 0,75 l Absolutní chamipon Výstava vín Němčičky 2013, Zlat{ medaile Výstava vín Bořetice 2013 Dědova večerka

Více

Vážení vinaři a přátelé dobrého vína,

Vážení vinaři a přátelé dobrého vína, Vážení vinaři a přátelé dobrého vína, rok se s rokem sešel a tak mi dovolte, abych Vás přivítal na další, už 23. místní výstavě vín v Kobylí. Máme za sebou další vinařský rok, rok 2013, který nám hlavně

Více

Vážení přátelé, milovníci dobrého vína,

Vážení přátelé, milovníci dobrého vína, Vážení přátelé, milovníci dobrého vína, vítáme Vás na tradiční, 57. prvomájové výstavě vín ve Bzenci. Rok 2010 byl pro vinaře velmi náročný, byli nuceni - mnohdy marně, bojovat s rozmary přírody. Tento

Více

Vážení přátelé, příznivci dobrého vína,

Vážení přátelé, příznivci dobrého vína, Vážení přátelé, příznivci dobrého vína, opět Vás vítáme na již 61. prvomájové výstavě vín ve Bzenci, na které Vám letos nabízíme 553 vzorků vín, z toho bílých 335, červených 178, rose+klaret 40. Vína k

Více

74 480094 85 Stříbrná medaile André rosé 2013 pozdní sběr

74 480094 85 Stříbrná medaile André rosé 2013 pozdní sběr č.vz př.čislo body Int.pozn. název vína ročník jakostní zařazení přihlašovatel/výrobce číslo šarže 51 480058 94 Champion Rosé Růžený 2013 VOC VÍNO J.STÁVEK 313 154 480122 88,33 Zlatá medaile Cabernet Sauvignon

Více

MAKETA. Motto: Víno pij vždy jen po malých sklenkách. Ku půnebí jej tiskni a po jazyku válej. MUDr. F. Hrubý - 3 -

MAKETA. Motto: Víno pij vždy jen po malých sklenkách. Ku půnebí jej tiskni a po jazyku válej. MUDr. F. Hrubý - 3 - Motto: Víno pij vždy jen po malých sklenkách. Ku půnebí jej tiskni a po jazyku válej. MUDr. F. Hrubý Krátce z historie vinohradnictví v Nosislavi Roku 1486 byla Nosislav povýšena na městečko(městys). Jedním

Více

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

Čulský košt 2014. www.vinoslup.cz. 10. května 2014. Slup. Slup

Čulský košt 2014. www.vinoslup.cz. 10. května 2014. Slup. Slup Čulský košt 2014 10. května 2014 Slup www.vinoslup.cz Slup Úvodní slovo... Vážení návštěvníci, vítáme Vás na dalším ročníku Čulského koštu. Opět se nám sešlo mnoho vín nejen od drobných pěstitelů, ale

Více

Na Vaše zdraví a Vaši spokojenost s vínem z Hrušek připíjí, Ing. Richard Tichý. - 1 -

Na Vaše zdraví a Vaši spokojenost s vínem z Hrušek připíjí, Ing. Richard Tichý. - 1 - Vážení návštěvníci, jménem organizačního výboru dnešní akce Vás srdečně vítám ve vinařské obci Hrušky. Organizátoři mají dlouholeté zkušenosti v pořádání místních a oblastních výstav vín, ale poprvé Vám

Více

FC KYJOV 1919. FC KYJOV 1919 - SK Olympia Ráječko KVALIT. ... vždy něco navíc! Ofsetov. tisk. Grafické studio k ale n d á ř. y k. slo h y..

FC KYJOV 1919. FC KYJOV 1919 - SK Olympia Ráječko KVALIT. ... vždy něco navíc! Ofsetov. tisk. Grafické studio k ale n d á ř. y k. slo h y.. 1 KYJOV 1919 FC... vždy něco navíc!. slo h y.. i sy FSETOV ÉHO TIS KU AŘSKÉ Z PRACOV ÁNÍ p ávy t i s k o r p z je výroční da NÍ KNIH a, 697 0 1 Tel.: 518 Kyjov 614 143 GSM brá na: 70 E-mail: in fo@tisk

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 6 Rozeslána dne 5. 5. 2004 OBSAH:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 6 Rozeslána dne 5. 5. 2004 OBSAH: Ročník 2004 Věstník právních předpisů Částka 6 Rozeslána dne 5. 5. 2004 OBSAH: 92. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Skoronice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání

Více

Vinařství Mutěnice, s.r.o.

Vinařství Mutěnice, s.r.o. Vinařství Mutěnice, s.r.o. NÁZEV EAN KS KS/KRT KRT/PAL KS/PAL /KS TOP COLLECTION 0,75 L - moravské jakostní víno s přívlastkem Chardonnay pozdní sběr 859 562 290 077 4 6 72 432 102,35 Kč 143,81 Kč Rulandské

Více

Vážení přátelé, milovníci vína, místní organizace Českého svazu zahrádkářů v Blučině si Vás dovoluje srdečně přivítat na 24.

Vážení přátelé, milovníci vína, místní organizace Českého svazu zahrádkářů v Blučině si Vás dovoluje srdečně přivítat na 24. Jen blázen má radost z pití vína do němoty. Rozumný člověk při víně moudře uvažuje. Vážení přátelé, milovníci vína, místní organizace Českého svazu zahrádkářů v Blučině si Vás dovoluje srdečně přivítat

Více

Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka. 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka. 1.3 Obecná ustanovení

Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka. 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka. 1.3 Obecná ustanovení Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka 1.3 Obecná ustanovení Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka se uděluje fyzickým či

Více

KUŽELKÁŘSKÁ SPORT LIGA RATÍŠKOVIC. Zpravodaj č. 12. 12.kolo 26. 1. + 2. 2. 2015

KUŽELKÁŘSKÁ SPORT LIGA RATÍŠKOVIC. Zpravodaj č. 12. 12.kolo 26. 1. + 2. 2. 2015 KUŽELKÁŘSKÁ SPORT LIGA RATÍŠKOVIC Zpravodaj č. 12 12.kolo 26. 1. + 2. 2. 2015 FAMILY plné doráž. stav plné doráž.junáci Čuřík Čuřík Pribiš Uhlík Kouřil Příkaský Radim Josef Petr David Přemysl David 75

Více

Vážení milovníci vína, domácí i přespolní, ČZS Horní Bojanovice Vás srdečně vítá na Výstavě vín spojené s ochutnáváním

Vážení milovníci vína, domácí i přespolní, ČZS Horní Bojanovice Vás srdečně vítá na Výstavě vín spojené s ochutnáváním Vážení milovníci vína, domácí i přespolní, ČZS Horní Bojanovice Vás srdečně vítá na Výstavě vín spojené s ochutnáváním PROGRAM 13:00 zahájení 16:00 vyhlášení vítězů a předání cen 17:00 hraje cimbálová

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Vinařství Mikulica. Miroslav Mikulica

Vinařství Mikulica. Miroslav Mikulica Vinařství Mikulica Rodinné vinařství Mikulica sídlí ve Velkých Pavlovicích na jihu Moravy. Produkujeme si své hrozny, ze kterých vyrábíme především přívlastková vína. Lahvujeme jen asi 25 tisíc lahví,

Více

Milí návštěvníci, přátelé dobrého vína,

Milí návštěvníci, přátelé dobrého vína, Motto: Mírné požívání vína zpříjemňuje život, alespoň dospělým, a cokoli zpříjemňuje život, činí jej bohatším a plnějším Milí návštěvníci, přátelé dobrého vína, dovolte nám, abychom Vás přivítali, letos

Více

Cenná tajemství. Jens Priewe (2003) Nová škola vína. Euromedia Group k. s. Knižní klub, Praha

Cenná tajemství. Jens Priewe (2003) Nová škola vína. Euromedia Group k. s. Knižní klub, Praha Cenná tajemství Degustace neboli ochutnávání vína je postup čistě z technického pohledu střízlivý. Účelem je analyzovat vzhled, vůni a chuť vína a dojít k celkovému úsudku o víně. Pro labužníky je degustace

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK BEVERAGE LIST GETRÄNKE KARTE

NÁPOJOVÝ LÍSTEK BEVERAGE LIST GETRÄNKE KARTE NÁPOJOVÝ LÍSTEK BEVERAGE LIST GETRÄNKE KARTE APERITIVY APERITIF APERITIFS Cinzano bianco 0,1 50,- Cinzano rosso 0,1 50,- Martini extra dry 0,1 60,- Campari 0,05 50,- Crodino (nealkoholický, non-alcoholic,

Více

Veltlínské zelené polosladké bílé víno odrůdové jakostní 0,75 l 189,00 Kč. Müller Thurgau suché bílé víno jakostní 0,75 l 189,00 Kč

Veltlínské zelené polosladké bílé víno odrůdové jakostní 0,75 l 189,00 Kč. Müller Thurgau suché bílé víno jakostní 0,75 l 189,00 Kč Naše vinařství vzniklo v roce 1992 přirozeným vývojem a vyvíjelo se během 20 let od malého sklepa až po dnešní moderní vinařství, které se hlásí k modernímu stylu nejenom architekturou a vybavením, ale

Více

POVÍDÁNÍ O VÍNĚ BÍLÉ VÍNO MORAVA. Žil kdysi jeden moudrý král, který nesmírně miloval víno. Velice se jednou rozhněval, když viděl, že jeden z jeho

POVÍDÁNÍ O VÍNĚ BÍLÉ VÍNO MORAVA. Žil kdysi jeden moudrý král, který nesmírně miloval víno. Velice se jednou rozhněval, když viděl, že jeden z jeho VINNÁ KARTA BÍLÉ VÍNO POVÍDÁNÍ O VÍNĚ MORAVA RYZLINK RÝNSKÝ, 2013, pozdní sběr Vinařství Sonberk, Popice, suché RYZLINK VLAŠSKÝ, 2013, pozdní sběr Vinařství Pod Hradem, Šakvice, suché MŰLLER THURGAU, 2012,

Více

Šampaňské Champagne. Šumivé víno Sparling wines. Jean Pernet Champagne "Tradition brut" 0,75l 1 500 Kč. Moët & Chandon Brut Impérial 0,75l 1 600 Kč

Šampaňské Champagne. Šumivé víno Sparling wines. Jean Pernet Champagne Tradition brut 0,75l 1 500 Kč. Moët & Chandon Brut Impérial 0,75l 1 600 Kč Šampaňské Champagne Jean Pernet Champagne "Tradition brut" 0,75l 1 500 Kč Moët & Chandon Brut Impérial 0,75l 1 600 Kč Pol Roger Brut Réserve 0,75l 1 800 Kč Lanson Rosé Label Brut 0,75l 1 900 Kč Šumivé

Více

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč!

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč! BÍLÁ VÍNA PÁLAVA 390 Kč Sladké bílé moravské víno s jedinečným ocáskem. Doporučujeme podávat jako aperitiv, k moučníkům a zmrzlině. DELLE VENEZIA FRIULANI 470 Kč Itálie 2013 Nové skvělé bílé suché cuvée,

Více

Výrobce/Přihlašovatel Název vína Ročník Kategorie. body. Viňa Tabalí/přihl. Vinosféra Syrah 2011 res.esp. champion soutěže

Výrobce/Přihlašovatel Název vína Ročník Kategorie. body. Viňa Tabalí/přihl. Vinosféra Syrah 2011 res.esp. champion soutěže Výrobce/Přihlašovatel Název vína Ročník Kategorie Viňa Tabalí/přihl. Vinosféra Syrah 2011 res.esp. Oldřich Drápal Bobulky od Kapličky 2013 slámové Bernard Rémy/přihl. Vinosféra Champagne grand cru Vinařství

Více

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT SPOLEČNOST valtické vinné trhy ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT 48. ročník valtických vinných trhů 2015 Celostátní výstava

Více

Šampaňské Champagne. Šumivé víno Sparling wines. Jean Pernet Champagne "Tradition brut" 0,75l 1 600 Kč. Moët & Chandon Brut Impérial 0,75l 1 600 Kč

Šampaňské Champagne. Šumivé víno Sparling wines. Jean Pernet Champagne Tradition brut 0,75l 1 600 Kč. Moët & Chandon Brut Impérial 0,75l 1 600 Kč Šampaňské Champagne Jean Pernet Champagne "Tradition brut" 0,75l 1 600 Kč Moët & Chandon Brut Impérial 0,75l 1 600 Kč Pol Roger Brut Réserve 0,75l 1 800 Kč Lanson Rosé Label Brut 0,75l 1 900 Kč Šumivé

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Přejeme Vám příjemně strávené chvíle u pohárku vína. Podnapilým a na dluh podáváme pouze ruku!!! OTEVÍRACÍ DOBA: Úterý Čtvrtek Pátek Sobota

Přejeme Vám příjemně strávené chvíle u pohárku vína. Podnapilým a na dluh podáváme pouze ruku!!! OTEVÍRACÍ DOBA: Úterý Čtvrtek Pátek Sobota OTEVÍRACÍ DOBA: Úterý Čtvrtek Pátek Sobota 17 24 hodin 16 1:30 hodin V případě většího počtu zájemců otevřeme i mimo otevírací dobu Nabízíme Vám 10 druhů sudových vín a 10 druhů rozlévaných pozdních sběrů

Více

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015 VINECO R KATALOG VÍN 0 0 0 0 0 0 0 Veltínské zelené 0, l Archivní víno červené Dornfelder 0, l Merlot 0, l Sauvignon Blanc 0, l Pinot Gris 0, l 0000 0 0 Helios bílý 0, l 0 Cabernet Sauvignon 0, l 0 Archivní

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Není větší poezie bez rýmů a strof, než když přátelé víno pijí a rozumí si beze slov (V. Závada)

Není větší poezie bez rýmů a strof, než když přátelé víno pijí a rozumí si beze slov (V. Závada) 29. března 2014 Není větší poezie bez rýmů a strof, než když přátelé víno pijí a rozumí si beze slov (V. Závada) Vážení přátelé, milovníci dobrého vína, srdečně Vás vítáme na výstavě vín, kterou pořádají

Více

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV Pracoviště: Vyškov Výtisk číslo: 7. 2. 2015 Druh práce: Označení revírů tabulkami Evidenční číslo výkazu: 1 Vedoucí brigády: Dne: 7. 2. 2015 STEHLÍK MILAN 6 LATOCHA MAREK 6 NALEZÍNEK LADISLAV 6 NAJETO

Více

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč Aperitivy Martini Bianco Aromatické a sladké Martini Bianco používá jako svůj základ kvalitní a jemnou směs italských bílých suchých vín. Směs aromatických bylin a vanilky mu dodává jeho charakteristickou

Více

ŠAMPAŇSKÉ & SEKTY CHAMPAGNE & SPARKLING WINES

ŠAMPAŇSKÉ & SEKTY CHAMPAGNE & SPARKLING WINES ŠAMPAŇSKÉ & SEKTY CHAMPAGNE & SPARKLING WINES ŠAMPAŇSKÉ CHAMPAGNE Jean Pernet 0,75l 1 455 Kč Champagne "Tradition Brut" NV Champagne AOC Moët & Chandon Impérial Brut 0,75l 2 455 Kč Moët & Chandon, Champagne

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Statut 7. ročníku soutěže vín

Statut 7. ročníku soutěže vín Statut 7. ročníku soutěže vín MAKRO víno roku 2009 Praha 2009 Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. /dále jen MAKRO/ pořádá tuto soutěž s cílem: umožnit tuzemským výrobcům vína přístup na trhy společnosti

Více

Víno rozlévané. Víno jakostní bílé

Víno rozlévané. Víno jakostní bílé Víno rozlévané Bílé víno dle nabídky 0,20 l 36, Růžové víno dle nabídky 0,20 l 40, Červené dle nabídky 0,20 l 36, Víno jakostní bílé Chardonnay 0,75 l 180, Suché Je moderní víno ze světového sortimentu.

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Hodnocení vín dvacetibodovou soustavou se konalo 7.března 2010 za dohledu subkomise ve složení : Flodr František Hans Václav Soukal Miloš

Hodnocení vín dvacetibodovou soustavou se konalo 7.března 2010 za dohledu subkomise ve složení : Flodr František Hans Václav Soukal Miloš 1 Vítáme Vás na tradiční výstavě vín místních a regionálních vinařů v Židlochovicích pořádané MO ČZS. Výstava je doplněna prezentací profesionálních výrobců vín z Čech, Moravy a Rakouska. Výstava je pořádána

Více

IceWine du Monde 2011

IceWine du Monde 2011 Statut mezinárodní soutěže ledových a slámových vín 1. ročník IceWine du Monde 2011 Lednicko-valtický areál Czech Republic 1. Úvodní ustanovení Cílem mezinárodní soutěže vín IceWine du Monde je provést

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Vinařství Filip Mlýnek

Vinařství Filip Mlýnek Ryzlink vlašský 2011 POSLEDNÍ LAHVE!!! 215,- 150,- pozdní sběr, suché, Liščí vrch - Březí 13,5% alkoholu, zbytkový cukr 7,4 g/l, kyseliny 7,1 g/l Krásně svěží, plný a vysoce minerální vlašák z jedné z

Více

Katalog vín 2012. Překvapivá nabídka krásných vín...

Katalog vín 2012. Překvapivá nabídka krásných vín... Překvapivá nabídka krásných vín... Katalog vín 2012 Přinášíme Vám nabídku vín určených pro: - gastronomii - vinotéky a specializované prodejny - privátní klientelu a firmy Úvodem Vážení prátelé a milovníci

Více

0,75 l Bohemia Sekt demi sec 220,-Kč

0,75 l Bohemia Sekt demi sec 220,-Kč Šumivá vína - Sekty 0,75 l Bohemia Sekt demi sec 220,-Kč Bohemia Sekt demi sec je šumivé víno harmonické, jemně nasládlé chuti a svěží, středně plné květnaté vůně. Cuvée je sestavováno podle originální

Více

KATALOG. 46. Velikonoční výstavy vín. BORŠICE 24. dubna 201 1 KULTURNÍ DŮM

KATALOG. 46. Velikonoční výstavy vín. BORŠICE 24. dubna 201 1 KULTURNÍ DŮM KATALOG 46. Velikonoční výstavy vín BORŠICE 24. dubna 201 1 KULTURNÍ DŮM Váženíhosté, Český zahrádkářský svaz sekce vinařů Boršice pro Vás připravil oblastní přehlídku vín. Hodnocenívín proběhlo dne 17.

Více

Bílá vína oblast Morava

Bílá vína oblast Morava Bílá vína oblast Morava Decentní muškátové aroma působí velice příjemným 0,75... dojmem. Chuť vína je ušlechtilá, svěží a nekomplikovaná. Mikrosvín Mikulov podoblast Znojemská SAUVIGNON (2006/7 pozdní

Více

Šampaňské & šumivé víno Champagne & sparkling wine. Champagne & Prosecco. Šumivé víno / Sparkling wine. Česká republika / Czech Republic

Šampaňské & šumivé víno Champagne & sparkling wine. Champagne & Prosecco. Šumivé víno / Sparkling wine. Česká republika / Czech Republic Šampaňské & šumivé víno Champagne & sparkling wine Champagne & Prosecco Jean Pernet Champagne Tradition brut N/V Garbèl, Brut Prosecco Treviso Adriano Adami 1.600 CZK 890 CZK Šumivé víno / Sparkling wine

Více

ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ŠUMIVÁ SEKTY A CHAMPAGNE

ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ŠUMIVÁ SEKTY A CHAMPAGNE ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ Veltlínské zelené Rakvice 0.2 l Chardonnay Chile 0.2 l Frizantino Itálie 0.2 l Trebiano Itálie 0.2 l ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ Frankovka rosé kabinet 0.2 l ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ Modrý

Více

IceWine du Monde 2012

IceWine du Monde 2012 Statut mezinárodní soutěže ledových, slámových a ostatních sladkých vín 2. ročník IceWine du Monde 2012 Lednicko-valtický areál Czech Republic 1. Úvodní ustanovení Cílem mezinárodní soutěže vín IceWine

Více

Výsledková listina I.kategorie

Výsledková listina I.kategorie B I B L E A M Y 2014-2015 Výsledky okresního kola konaného 26. listopadu L.P. 2014 v Nikolčicích Dne 26.11.2014 proběhl 17. ročník okresního kola dějepisné soutěže Bible a my. Ve čtyřech kategoriích předvedlo

Více

Všechna vína z naší nabídky jsou od vinařů, kteří jsou členy Vinařské asociace ČR, kterou tímto podporuji.

Všechna vína z naší nabídky jsou od vinařů, kteří jsou členy Vinařské asociace ČR, kterou tímto podporuji. Všechna vína z naší nabídky jsou od vinařů, kteří jsou členy Vinařské asociace ČR, kterou tímto podporuji. ing. Jiří Vytopil, majitel CB Víno rozlévané Bílé víno dle nabídky 0,10 l 18, Růžové víno dle

Více

Statut. Mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX AUSTERLITZ. Konané ve Slavkově u Brna 17.8. a v Brně 24.8.

Statut. Mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX AUSTERLITZ. Konané ve Slavkově u Brna 17.8. a v Brně 24.8. Statut Mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX AUSTERLITZ Konané ve Slavkově u Brna 17.8. a v Brně 24.8. 1. Pořadatel soutěže Soutěž je organizována firmou ORIONREAL, spol. s r.o., známky MORAVSKÁ BANKA VÍN,

Více

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O.

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC Vybrané partie vín zpracované moderní technologií zrají v pískovcovém sklepě, který byl v roce 1770 vybudován u obce Chvalovice opatem řádu

Více

VINNÝ LÍSTEK WINE CART

VINNÝ LÍSTEK WINE CART VINNÝ LÍSTEK WINE CART ŠUMIVÁ VÍNA SPARKLING WINES Sekty Bohemia sekt, brut, demi sec 0,20 l 120,- Bohemia sekt, brut, demi sec 0,75 l 455,- Znovín classic, brut, demi sec 0,75 l 525,- Prosecco Extra Dry,

Více

ADRESÁŘ SPECIÁLNÍCH ŠKOL S REHABILITAČNÍMI TŘÍDAMI POMOCNÉ ŠKOLY A JEJICH ŘEDITELÉ:

ADRESÁŘ SPECIÁLNÍCH ŠKOL S REHABILITAČNÍMI TŘÍDAMI POMOCNÉ ŠKOLY A JEJICH ŘEDITELÉ: v níž je možno čerpat inspiraci pro práci s těmito dětmi a najít i rozsáhlé teoretické seznámení s problémem, nechybí přehled aktuální situace v České republice, zpracovaný dr. Kuchařskou, seznamující

Více

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 12. kola :

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 12. kola : ZPRAVODAJ Východočeské divize Ročník 2014/15 Číslo : 12 Trutnov 29.11.2014 V tomto kole žádné překvapení, jediné dva výkony přes 490 zaznamenali v Jičíně. O jednu kuželku víc než Vladimír Pavlata zahrál

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Wine list Astra Restaurant

Wine list Astra Restaurant Wine list Astra Restaurant Rozlévaná vína / Weinglas / Wine per glass Veltlínské Zelené Jakostní víno 2007 0,25 l CZK 120,- Patria Kobylí, Aquapalace Selection Sauvignon Kabinet 2007, Rakvice 0,25 l CZK

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

DÁRKOVÁ BALENÍ. Objednávky: Objevujte s námi nové tváře vína. společnosti Soare sekt a Vinařství Zaječí

DÁRKOVÁ BALENÍ. Objednávky: Objevujte s námi nové tváře vína. společnosti Soare sekt a Vinařství Zaječí Objevujte s námi nové tváře vína Společnost Soare sekt přináší na trh kolekci prestižních souprav s moravskými tichými víny a francouzskými sekty. Věříme, že si vyberete vhodnou kombinaci, která udělá

Více

a z červených odrůd především

a z červených odrůd především z HISTORIE vinařství Vinařství Kořínek v roce 2011 oslavilo 20 let od svého založení. Manželé Kořínkovi začínali obhospodařovat vinohrady o rozloze 1,5 ha a soustředili se především na prodej hroznů. Později

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín

Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín DENÍKY B H L M P S Blesk Haló noviny Hodonínský deník Hospodářské noviny Lidové noviny Mladá fronta DNES Právo Sport ČASOPISY 100+1 zahraničních zajímavostí,

Více

MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi

MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi NATURVIN BÍLÝ - BIO VÍNO, suché 0,75 l Jedná se směs dvou odrůd 80 % Hibernal 20 % Festival nyj. Víno je svěží s ovocným charakterem - limetka, bílá broskev, kyselina

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů

Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Gemeinsam mehr erreichen. Společně

Více

V. Adresář fotbalových oddílů. Jméno a adresa sekretáře oddílu. Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 Brno M: 606 100 947

V. Adresář fotbalových oddílů. Jméno a adresa sekretáře oddílu. Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 Brno M: 606 100 947 V. Adresář fotbalových oddílů Název oddílu Tatran -Bohunice 602001 Němec Lubomír Pod nemocnicí 2 625 00 M: 602 784 530 Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 M: 606 100 947 fotbalbohunice@seznam.cz Neužilova

Více

VLADIMÍR TETUR - ROZLÉVANÁ VÍNA

VLADIMÍR TETUR - ROZLÉVANÁ VÍNA PETR SKOUPIL - ROZLÉVANÁ VÍNA Muller Thurgau, kabinet - suché Víno světlé se zelenožlutým odstínem. S muškátovou vůní s ovocnými odstíny. V chuti můžemem hledat citrusové plody angreštu a grapfruitu. 0.1

Více

Rozlévaná vína (možno zakoupit i celou lahev)

Rozlévaná vína (možno zakoupit i celou lahev) Rozlévaná vína (možno zakoupit i celou lahev) Rulandské šedé suché 1 dcl 35,- Vinařství Jan Plaček, podoblast Znojemská, obec Moravské Bránice. Slámově žlutá barva se zlatavými odlesky. Ve vůni dominuje

Více

Česká republliika bííllá víína 0,,750 ll Vellttllíínsské zellené,, jjakossttníí -- ssuché 2011 160,,- Zlatavá barva, delikátní, ovocně - trávové aroma v pozadí se objevují tóny mandlí, chuť je svěží, sametová,

Více

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno)

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno) Ivančice Alexovice Čech Josef 932287732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Čech Vladimír 932285732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Florian Bedřich

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

Krajské kolo Přeboru škol 2012/2013 1.-5.třída

Krajské kolo Přeboru škol 2012/2013 1.-5.třída 1.-5.třída chess-results Organizátor : KM ŠSZK a ŠK Zlín Ředitel turnaje : Pavel Růčka Hlavní nebo pomocný rozhodčí : Pavel Růčka Město : Zlín Datum : 30.01.2013 Konečné pořadí Poř. Družstvo Part. + =

Více

II. třída 1 Ludslavice NE UZM Miroslav Konečný 603548273 2 Rusava SO UZM Daniel Krajcar 776853472 3 Lubná NE UZM Marek Škrabal 734407569 4 Mrlínek

II. třída 1 Ludslavice NE UZM Miroslav Konečný 603548273 2 Rusava SO UZM Daniel Krajcar 776853472 3 Lubná NE UZM Marek Škrabal 734407569 4 Mrlínek II. třída 1 Ludslavice NE UZM Miroslav Konečný 603548273 2 Rusava SO UZM Daniel Krajcar 776853472 3 Lubná NE UZM Marek Škrabal 734407569 4 Mrlínek NE UZM Viktor Vinklárek 736166429 5 Loukov NE UZM Miroslav

Více

Rozlévaná bílá vína. Rozlévaná růžová vína. Rozlévaná červená vína

Rozlévaná bílá vína. Rozlévaná růžová vína. Rozlévaná červená vína Rozlévaná bílá vína Ryzlink Rýnský Vinařství Kamelot 0,25.125 Kč Suché jakostní víno Delicius 0,75..390 Kč bývá právem nazýván králem vín. Barva je světle zelenožlutá. Vůně a chuť je květnatá až ovocně

Více

Za vínem se svatým Klementem Putování po tasovických a hédonických sklepech 2014. Za vínem se svatým Klementem. Katalog

Za vínem se svatým Klementem Putování po tasovických a hédonických sklepech 2014. Za vínem se svatým Klementem. Katalog Za vínem se svatým Klementem Katalog Putování po tasovických sklepech 2014 Vážení přátelé dobrého vína, vítáme Vás na druhém ročníku putování po tasovických a hodonických sklepech. Děkujeme za významnou

Více

Michálkovický kopec 2012

Michálkovický kopec 2012 Michálkovický kopec 0 Ostrava - Michálovice..0 Délka trati 000 m : Automobily - Vojtasínová Automobily - Drahomíra Škoda spartak Automobily - modre Mucha Automobily - Jeep Willys Michálková Overland Automobily

Více

Šampaňské, Sekty & Champagne, Sparkling wines

Šampaňské, Sekty & Champagne, Sparkling wines Šampaňské, Sekty & Champagne, Sparkling wines Šampaňské Champagne Moët & Chandon Impérial Brut 0,75l 2.200 Kč Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier Sekty Sparkling wines Bohemia Sekt brut 0,15l 70 Kč 0,75l

Více

0,1 l Frizzantino 25 Kč

0,1 l Frizzantino 25 Kč PIZZERIA TOSCANA Rozlévaná bílá vína: Chardonnay, Chile 0,2 l/ 34 Kč 0,5 l/ 79 Kč Krásné strukturované bílé suché víno s aroma exotického ovoce, jako je papája a žlutý meloun. V chuti osvěžující a plné,

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

321/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ

321/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ 321/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Změna: 411/2005 Sb. Změna: 444/2005

Více

Zápis z programového výboru. Ing. Vlastimil Klobása - Vinařský spolek Nikolčičtí vinaři o. s. - Římsko katolická farnost Hustopeče

Zápis z programového výboru. Ing. Vlastimil Klobása - Vinařský spolek Nikolčičtí vinaři o. s. - Římsko katolická farnost Hustopeče Zápis z programového výboru Datum konání: 11. září 2012 Místo konání: Obecní úřad Vrbice Přítomní: Tomáš Bílek - předseda MAS Hustopečsko o. s., Obec Vrbice Kamil Konečný - místopředseda MAS Hustopečsko

Více

Výběr vína. Obaly na 1 víno. (1.3) Krabice z březové překližky s výsuvným čelním sklem a

Výběr vína. Obaly na 1 víno. (1.3) Krabice z březové překližky s výsuvným čelním sklem a Firemní a dárkové sety báječných moravských vín Nabízíme výborná vína přímo od vinařů z Velkých Pavlovic ve vkusných dárkových obalech s možností přizpůsobení dle vlastních požadavků (potisk, ražba, laser,

Více

2. ročník soutěže zimních plavců. Mistrovství České republiky v zimním plavání - prsařský způsob

2. ročník soutěže zimních plavců. Mistrovství České republiky v zimním plavání - prsařský způsob 2. ročník soutěže zimních plavců Mistrovství České republiky v zimním plavání - prsařský způsob ZÁVOD SE KONAL PO ZÁŠTITOU PRIMÁTORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. 1. března 2014 Plavecký

Více

V. ročník soutěže v požárním útoku O pohár obce Drnovice

V. ročník soutěže v požárním útoku O pohár obce Drnovice http://www.hasicidrnovice.cz Sbor dobrovolných hasičů Drnovice a obec Drnovice Vás co nejsrdečněji zvou na V. ročník soutěže v požárním útoku O pohár obce Drnovice který se koná v neděli 6. května 2007

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 07. Březen 2015 V tabulce družstev po 18 kole nastala jen jediná změna. Havlovice B a Újezd Sv. Kříže si vyměnili svoje pozice. Sokol Kdyně vítězí na Sokolu Plzeň V a odskakuje pronásledovatelům.

Více

Bohemia Sekt demi sec Rosé. Bohemia Sekt Chardonnay brut. Bohemia Sekt nealkoholický

Bohemia Sekt demi sec Rosé. Bohemia Sekt Chardonnay brut. Bohemia Sekt nealkoholický Šumivá vína - Sekty Bohemia Sekt demi sec 240,-Kč 0,75l - Bohemia Sekt demi sec je šumivé víno harmonické, jemně nasládlé chuti a svěží, středně plné květnaté vůně. Cuvée je sestavováno podle originální

Více