VÍN KATALOG VÍN BUČOVICE STÁTNÍ ZÁMEK. Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Správa státního zámku Bučovice Město Bučovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍN KATALOG VÍN BUČOVICE STÁTNÍ ZÁMEK. Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Správa státního zámku Bučovice Město Bučovice"

Transkript

1 KOŠT XI.ZÁMECKÝ VÍN Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Správa státního zámku Bučovice Město Bučovice KATALOG VÍN STÁTNÍ ZÁMEK BUČOVICE

2

3 Vážení přátelé, milí hosté! Vítáme Vás na již XI. Zámeckém koštu vín u nás v Bučovicích. Organizační výbor Sdružení zámeckých vinařů pro vás sesbíral 1081 vzorků, z toho 642 vzorku bílých vín a 439 vzorků červených vín. Svět vína je stále zajímavější, chuť na víno stále větší. Ještě před 5 lety spotřeba révového moku v celém světě klesala. Nyní se však popíjí všude a stále více. V současné Evropě vinaři vyrábějí vína o něco méně, ovšem jen proto, aby byli schopni dosahovat vyšší kvality. Rozmanitost vín je fascinující a jejich prokazatelně kladný vliv na naše zdraví je nesporný. Věříme, že si podle barvy, vůně a chuti vyberete svá oblíbená vína. Při ochutnávání nespěchejte, doslova se s vínem pomazlete a ono Vás osloví a odmění Vás bohatýmichuťovými vjemy. Požitku z vína se totiž lze naučit a my máme přání, aby právě náš košt k tomuto přispěl, a to i zásluhou zámeckého prostředí. Vždyť víno rámuje celý náš život a provází nás při všech příležitostech. Do světa vína vstoupily skvělé moderní technologie, ale těší nás, že jsou nadále uznávány i tradiční výrobní postupy. Děkujeme všem vinařským družstvům, firmám a drobným vinařům za poskytnutívzorků. Skláníme se před jejich záslužnou prací a přejeme jim bohatou a kvalitní úrodu iv tomto roce. Vždyť řečeno slovy Anakreona:,,Kdykoli piji víno starosti usínají. Tož, na zdraví, přátelé! Vystavovaná vína byla hodnocena 31 odbornými komisemi pod vedením subkomisařů: Jakubík Břetislav - Zlechov Navrátil Aleš - Bučovice V průběhu 11 let se na našem koštu objevil tento počet vzorků: Sdružení zámeckých vinařů bučovicka, Organizační výbor koštu Rok Vzorky

4

5 Vážení přátelé, opět po roce Vás vítáme na ZÁMECKÉM KOŠTU VÍN, který pro Vás připravil tento výstavní výbor Navrátil Aleš Holásek Oldřich Pölzer Miroslav Capita František Dvořák Dalibor Kotrba Antonín Šubrt Jiří st. Šubrt Jiří ml. Houšť Pavel Malenovský Václav Petržela Petr Turkovský Zdeněk Navrátil Ladislav Doležal František Buriánek Martin Halas Rudolf Prokop Milan

6 Obecné vinařské principy Jednotlivé druhy vína jsou rozdělovány na několik skupin. Česká republika se při rozdělování vín tradičně přiklání k systému, který upřednostňuje odrůdu a vyzrálost hroznů stanovenou měřením obsahu cukru v hroznové šťávě v době sklizně. Poslední změna vinařského zákona však dala také možnost označovat víno především podle původu hroznů, ze kterých bylo víno vyrobeno. Rozdělení vína podléhá různým principům, které jsou ovlivňovány mnoha faktory. Při prvním setkávání s vínem je rozdělujeme podle nám známých ukazatelů. S postupným nabýváním znalostí a zkušeností se pohled na víno mění a s ním i jeho rozdělování. Z hlediska jednotnosti a srozumitelnosti je však nadřazeno názvosloví a pravidla stanovená vinařským zákonem a nařízeními ES. Poznámka: dále uváděná zkratka NM znamená stupeň normovaného moštoměru. Jeden stupeň NM představuje jeden kg přírodního cukru ve 100 l hroznového moštu. Rozdělení vín podle druhu a kvality podle vinařského zákona České republiky Tichá vína - Rozdělení tichých vín Stolní víno Stolní víno je víno, které může pocházet z hroznů vyprodukovaných v kterékoliv zemi EU, a to z odrůd moštových, stolních a neregistrovaných. Je to nejnižší kategorie vín. Nesmí být označeno názvem odrůdy, oblasti, vinařské obce, viniční tratě nebo jiným zeměpisným názvem. Bývají vína lehčí se 7-11 % obj. alk., méně extraktivní, vhodná k běžnému stolování. Zemské víno Zemské víno je stolní víno splňující následující požadavky: Je vyrobeno pouze z tuzemských hroznů sklizených na vinici pro jakostní víno dané oblasti nebo z povolených odrůd. Výnos na vinici nesmí překročit 12 t/ha. Cukernatost hroznů musí být min. 14 NM. Na rozdíl od stolního vína může být označeno názvem oblasti, ročníkem a odrůdou, ze které bylo vyrobeno. Jakostní víno Na výrobu mohou být použity pouze tuzemské hrozny z vinice pro jakostní víno z jedné vinařské oblasti. Výroba vína musí proběhnout ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny. Výnos nesmí překročit 12 t/ha a cukernatost hroznů musí dosáhnout min. 15 NM. Víno musí splňovat jakostní požadavky a být zatříděno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI), a to buď jako: Jakostní víno odrůdové - víno vyrobené z vinných hroznů, rmutu nebo z hroznového moštu nejvýše 3 odrůd, které musí být na seznamu odrůd pro výrobu jakostních vín. Jakostní víno známkové - víno vyrobené ze směsi hroznů, rmutu, hroznového moštu vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín. Jakostní víno s přívlastkem Hrozny na výrobu musí splňovat všechny požadavky na výrobu vína jakostního. Navíc hrozny musí pocházet z jedné vinařské podoblasti a jejich odrůda, původ, cukernatost a hmotnost musí být ověřena SZPI. U vín s přívlastkem se nesmí zvyšovat cukernatost moštu. Víno může být vyrobeno z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu nejvýše 3 odrůd. Pokud podíl jednotlivých odrůd je min. 15 %, lze je uvést na etiketě v sestupném pořadí. Vína s přívlastkem se dělí na jednotlivé druhy:

7 Kabinetní víno (kab) Jakostní víno s přívlastkem - kabinetní víno je kategorie vín vzniklých z moštů, které dosáhly NM. Bývají to lehčí, suchá, příjemně pitelná vína. Pozdní sběr (ps) Jsou to vína, u nichž byla sklizeň hroznů v pozdějším termínu, teprve když cukernatost hroznů dosáhne NM. Bývají to kvalitní, extraktivní, suchá či polosuchá vína. Výběr z hroznů (VH) Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na NM. Bývá to víno plné, extraktivní, s vyšším obsahem alkoholu, někdy s vyšším obsahem zbytkového cukru. Výběr z bobulí (VB) Název přívlastkového vína vyrobeného z vybraných hroznů, které zrály velmi dlouho na vinici a získaný mošt obsahoval alespoň 27 NM. Bývají to velmi plná, extraktivní, polosladká či sladká vína. Výběr z cibéb (VC) Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na vinici na min. 32 NM. Takto vyzrále hrozny se díky extrémně dlouhé době zrání na vinici většinou změnily na hrozinky - cibéby. Bývá to víno velmi extraktivní, sladké, vzácné a proto drahé. Ledové víno Stejně jako ostatní vína s přívlastkem je lze vyrábět pouze po ověření cukernatosti SZPI. Vyrábí se lisováním zmrzlých hroznů sklizených při teplotě alespoň - 7 C a získaný mošt musí vykazovat alespoň 27 NM cukernatosti. Hrozny při lisování nesmí rozmrznout, proto zůstane část vody nevylisována v hroznech ve formě ledových krystalů. Ledová vína bývají velmi extraktivní, sladká a jsou poměrně vzácná a proto drahá. Slámové víno Název vína s přívlastkem, které vzniklo z hroznů dosoušených po dobu nejméně tří měsíců po sklizni na slámě či rákosu, nebo byly zavěšeny v dobře větraném prostoru. Tím se odpaří část vody z bobulí a koncentruje se obsah extraktivních látek. Pro takovou výrobu se musí nechat hrozny dobře vyzrát a nesmějí být poškozené. Většinou se užívá hroznů bílých odrůd. Získaný mošt musí vykazovat nejméně 27 NM. Slámová vína bývají velmi extraktivní, sladká a jsou poměrně vzácná a proto drahá. Rozdělení tichých vín podle obsahu zbytkového cukru Suchá Víno, které prokvasilo na nízký obsah zbytkového cukru, který smí obsahovat: a) max. 4 g/ zbytkového cukru na litr nebo b) max. 9 g cukru v litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin přepočtený na kyselinu vinnou je 2 gramy nebo méně. Polosuchá Vína se zbytkovým cukrem, který je větší než nejvyšší hodnota stanová pro vína suchá, ale nepřesahuje 12 g v litru vína Polosladká Obsah zbytkového cukru ve víně je větší než nejvyšší hodnota stanová pro vína polosuchá, ale dosahuje nejvýše 45 g na 1 litr Sladká Vína s vyšším obsahem zbytkového neprokvašeného cukru a to jak senzoricky tak analyticky. Zpravidla se jedná o vína speciální, určená pro dlouhé zrání. Obsah alkoholu je u našich tichých sladkých vín nižší (7-11%, toto je časté u vín slámových, ledových či bobulových výběrů). Dle legislativních předpisů se jedná o víno se zbytkovým cukrem ve výši nejméně 45 g na litr.

8

9 Za přítelem JIŘÍM ŠUBRTEM Uprostřed příprav na letošní XI.Zámecký košt vín u nás v Bučovicích opustil naše řady náhle a nečekaně jeden ze zákládajících členů našeho sdružení pan Jiří Šubrt st.. Jeho přínos pro naši organizaci je nesporný a nezpochybnitelný.vždy dokázal nás mladší, kteří jsme občas řešili některé problémy ukvapeně nebo razantně, ukáznit, uklidnit a hlavně pomoci dobrou radou. Byl skromný, pracovitý ale přitom náročný a měl přirozenou autoritu. Vždy preferoval korektní, seriózní a racionální jednání. Byl vynikajícím vinařem, o čemž svědčí nepřeberná řada diplomů a ocenění z různých koštů, včetně šampiónů. Příteli Jiří, budeš nám moc chybět. Děkujeme Ti za umění být dobrým přítelem. Tvou světlou památku budeme ctít a zachovávat. Ať Ti nebeský vinohrad dobře rodí... S úctou Sdružení zámeckých vinařů Bučovice

10 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE Stůl č. Vedoucí stolu Přísedící 1 1. Matula Vlastimil Dambořice Holubová Zdeňka Vin. Šumice 2. Dvořák Dalibor Bučovice - Kloboučky Řiháčková Kateřina Vin. Šumice 3. Psotka Zdeněk Zlechov Juřičková Zdenka Nížkovice 4. Troubil Oldřich Násedlovice Mokrý Josef Dambořice 5. Jež Bohuslav Zlechov Fiala Marek Bzenec 6. Ing. Poizl Petr Žeravice Menšík Oldřich Žeravice 7. Mokrý Tomáš Násedlovice Lecián Jan Žádovice 8. Budík Radoslav Bohuslavice Juřička Jiří Nížkovice 9. Hůla Josef Ždánice Kotrba Antonín Bučovice 10. Stávek Josef Karlín Ondráček Jiří Ždánice 11. Navrátil Pavel Kyjov Krejčíř Vojtěch Ostrovánky 12. Ing. Trávníček Jiří Rohatec Spáčil Petr Heršpice 13. Mička Pavel Dambořice Knesl Lubomír Bučovice 14. Filip Jan Dambořice Veselý Miroslav Rohatec 15. Helešic Zdeněk Rohatec Čech František Žeravice 16. Doležal František Bučovice Timková Anna Pozořice 17. Ing. Tonyka Antonín Kyjov Ing. Bravenec Pavel D. Dunajovice 18. Rajsigl Aleš Skoronice Laurenčík Jiří Brod n. Dyjí 19. Špíšek Milan Brno Kuchařová Zdena Brno 20. Hošek Jan Branišovice Rampula Jan D. Dunajovice 21. Bébar Jan K. Vážany Tesařík Jan Bučovice 22. Ždánský Aleš D. Věstonice Brychtová Jana Bučovice 23. Volša Radek Ždánice Mála Josef Žádovice 24. Dr. Vážan Šimon Branišovice Skřivánek Martin Rohatec 25. Turkovský Zdeněk Bučovice Halas Rudolf Bučovice 26. Jandl Jaroslav Brno Špíšek Josef Brno 27. Dr. Komárek Miroslav Brno Florián Miroslav Újezd u Brna 28. Přikryl Miroslav Hovorany Habrle Karel Adamov 29. Jandásek Stanislav Vracov Veselý Miroslav Kr. Vážany 30. Mikeska Martin Bučovice - Marefy Malenovský Václav Bučovice 31. Štipčák Josef Vlkoš Knápek Robert Bučovice 10

11 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE Stůl č. Přísedící 2 Přísedící 3 1. Bartl Bedřich Uherčice 2. Navrátilová Martina Bučovice Mojžíšová Marta Vin. Šumice 3. Vlachová Lenka Bučovice - Vícemilice 4. Vrána Josef Bučovice - Kloboučky 5. Pölzerová Jana Bučovice Burýšek Zdeněk Velké Němčice 6. Capita František Bučovice Poláček Luboš Bzenec 7. Staněk Viktor Rohatec Kohoutek Radek Bučovice 8. Wantula Karel Třinec Pölzer Miroslav Bučovice 9. Doležal Vít Bučovice Kotrba Martin Bučovice 10. Turkovská Vladimíra Bučovice 11. Strýček Josef Brno 12. Zbořil Jiří Vyškov Šátek Jan Uherčice 13. Horák Jiří Bučovice 14. Navrátil Ladislav Bučovice Zemánková Vladimíra Heršpice 15. Kosič Josef Hovorany 16. Brychta Josef Bučovice Fenyk Lubomír Bučovice 17. Šenkyřík Václav Heršpice 18. Houšť Pavel Bučovice - Vícemilice 19. Bok Ladislav Bučovice 20. Chromý Josef Nechvalín 21. Bíla Pavel Skoronice 22. Mládková Libuše Zlín Mládek Jan Bučovice 23. Kölbel Jan Bučovice - Kloboučky 24. Somr Pavel Vracov 25. Dolák Oldřich Vracov 26. Vylam Lubomír Heršpice 27. Řiháček František Vin. Šumice 28. Ing. Zemánek Rudolf Heršpice 29. Petržela Petr Bučovice 30. Damborský Bedřich Hovorany Buriánek Martin Bučovice 31. Šmerda Josef Vyškov 11

12 XI. zámecký košt vín

13 Šampion koštu TRAMÍN ČERVENÝ 2008 výběr z hroznů 94 bodů Bunža Vlastimil Bzenec Šampion červených vín CABERNET MORAVIA bodů Hradil Lukáš Čejkovice Nejlepší bílé víno z Bučovic Chardonnay 2008 výběr z hroznů - 90 bodů Šubrt Jiří ml. Nejlepší červené víno z Bučovic Zweigeltrebe bodů Doležal František Cena Jiřího Šubrta odrůda Pálava Pálava 2009 výběr z hroznů Matyáš Ivo Bošovice

14 XI. šampioni

15 ŠAMPIONI XI. ZÁMECKÉHO KOŠTU VÍN Vzorek Č. Příjmení pěstitele Jméno Obec Rok Poznámka Body AUR 6 Dufek Josef Svatobořice - Mistřín 09 VzH 90 CH 15 Navrátil Pavel Kyjov 09 VzH 91 MM 23 Glosová Helena Moravská Nová Ves 05 Výběr z cibeb 92 MT 33 Agro Zlechov a.s. Zlechov 09 VzH 90 NG 33 Adam Dušan Žarošice PAL 12 Matyáš Ivo Bošovice 09 VzH, RB 13 Navrátil Pavel Kyjov 09 VzH 92 RR 8 Tichý L+L+L Dolní Dunajovice 09 PS 93 RŠ 26 Dufek Josef Svatobořice - Mistřín 09 VzH 89 RV 36 Laurenčík Jan Loděnice SG 6 Vinařství Mutěnice s.r.o Mutěnice 09 VzH 92 SZ 17 Vinařství Hanuš Blučina 09 VzH 89 TR 6 Bunža Vlastimil Bzenec 08 VzH 94 VČR 7 Žůrek Stanislav Žeravice 09 VzH 88 VZ 38 Charvát Stanislav Klobouky 09 VzH 92 ALIB 6 Vinařství Žůrek Žeravice 09 PS 86 AN 9 Hradil Lukáš Čejkovice 09 PS 93 CAB SG. 15 Staněk Viktor Rohatec 08 PS 90 CAB. M. 17 Hradil Lukáš Čejkovice DORN 21 Jandásek Petr Vracov 08 PS 87 FR 12 Jeřábek Josef Čejkovice 07 PS 92 SVA 48 Příkazký Jan Ratíškovice ZW 36 Tetur Tomáš Velké Bílovice Rosé 28 Válka Zbyněk Žarošice 09 ZW 90

16

17 BÍLÁ VÍNA

18 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body AURELIUS AUR 1 Toman Jiří Kostelec 09 Kab. 69 AUR 2 Střeštík Josef Násedlovice 09 VzH 89 S AUR 3 Pusík Pavel Branišovice 09 PS 77 AUR 4 Hula Josef Ždánice 09 VzH 73 AUR 5 Střítecký Luděk Brno AUR 6 Dufek Josef Svatobořice - Mistřín 09 VzH 90 Z AUR 7 Víno Škrobák Čejkovice 09 VzH 83 B AUR 8 Novotný Jiří Moutnice 09 Barique 78 AUR 9 Singer Milan Praha AUR 10 Popela Stanislav Perná 09 VzH 72 DĚVÍN DĚVÍN 1 Bouchal Lubomír Milotice DĚVÍN 2 Matyáš Ivo Bošovice 09 PS 83 HIBERNAL HIB 1 Livi Dubňany s.r.o Dubňany 08 VzH 85 HIB 2 Jandásek Petr Vracov 08 Kab. 67 HIB 3 Metroflora Milotice 09 VzH 75 HIB 4 Doležal František Bučovice 08 PS 78 HIB 5 Doležal František Bučovice 09 PS 80 HIB 6 Střeštík Josef Násedlovice CHARDONNAY CH 1 Fric Antonín Lovčice 08 PS 84 CH 2 Gajdík Zdeněk Ratíškovice CH 3 Kučera F. Hrušovany n/j 09 VzH, 25, 5 89 B CH 4 Kotásek Jiří Ratíškovice 09 22, 5 80 CH 5 Knopfovi Anna a Jan Buchlovice 08 Výběr z cibeb 90 CH 6 Bunža Vlastimil Bzenec 08 PS 84 CH 7 Kladňák Vlastimil Milotice CH 8 Charvát Stanislav Klobouky 09 PS 89 B CH 9 Žůrek Stanislav Žeravice 09 VzH 87 CH 10 St. Podvorov s.r.o Poddvorov CH 11 Langer Vladimír Bořetice CH 12 Vardan Bohumil Veselí nad Moravou CH 13 Vardan Miroslav Vlkoš CH 14 Šenkyřík Václav Heršpice 09 PS 81 CH 15 Navrátil Pavel Kyjov 09 VzH 91 Z CH 16 Šubrt Jiří Bučovice - Nevojice 09 VzH 77 CH 17 Špaček Ladislav Vlkoš CH 18 Valenta Bronislav Čejč CH 19 Turkovský Zdeněk Bučovice 08 VzH 86 CH 20 Maňák Josef Perná 09 PS 84 CH 21 Laurenčík Jiří Brod nad Dyjí 09 PS 84 CH 22 Kosík Milan Perná 09 VzH 78 CH 23 Martinásek Miroslav Hostěrádky - Rešov 09 PS 83 CH 24 Hřebačka Lumír Bučovice 09 VzH 75 CH 25 Osička Vladimír Velké Bílovice 09 PS 81 CH 26 Agro Zlechov a.s. Zlechov 09 PS 86 CH 27 Zemědělská a.s. Čejkovice 09 PS 83 CH 28 Hřebačka Lumír Bučovice 08 VzH 73 CH 29 Bouchal Lubomír Milotice CH 30 Hrabec Josef Zlechov 09 VzH 76 CH 31 Hřebačka Lumír Bučovice 07 VzH 86 CH 32 Skoupil Petr Velké Bílovice 09 PS 80 CH 33 Šubrt Jíří ml. Bučovice - Nevojice 08 VzH 90 S CH 34 Kroneder Erich Rakousko B CH 35 Buriánek Martin Bučovice 08 24, 7 81 CH 36 Tetur Tomáš Velké Bílovice 09 PS 79 CH 37 Prokop Milan Bučovice 08 PS 76 CH 38 Gertner Edvard Starý Podvorov 09 VzH 79 18

19 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body CH 39 Marada Rostislav Svatobořice 08 PS 71 CH 40 Vinařství Hanuš Blučina 08 PS 77 CH 41 Vinařství Hanuš Blučina 09 VzH 80 CH 42 Kočenda Miroslav Zlechov 09 Ledové 80 CH 43 Zeman Vítěslav Sobůlky 09 VzH 80 CH 44 Fabikovič Václav Velké Bílovice 09 VzH 74 CH 45 Vinařství Lanžhotský Velké Bílovice 09 VzH 78 CH 46 Tauvinkl Alois Bošovice 09 PS, IRSAY OLIVER IO 1 Grégr Pavel Břežany IO 2 Matyáš Ivo Bošovice IO 3 Konečný Václav Lovčice IO 5 Buriánek Martin Bučovice IO 4 Tetur Tomáš Velké Bílovice KERNER KERNER 1 Hochman Miroslav Násedlovice 09 VzH 77 KERNER 2 Kučera Josef Hrušovany n/j 09 PS 81 KERNER 3 Vinařství Žůrek Žeravice KERNER 4 Večeřa Michal Stavěšice MUŠKÁT MORAVSKÝ MM 1 Fojtík Josef Mutěnice MM 2 Přikryl Miroslav Hovorany MM 3 Damborský Bedřich Hovorany MM 4 Křen Karel Čejč MM 5 Lunga Petr Skoronice MM 6 Zbořil Jiří Vyškov MM 7 Tonyka Antonín Kyjov MM 8 Krásná Hora s.r.o Starý Podvorov MM 9 Konečný Václav Lovčice MM 10 Bíza František Mutěnice MM 11 Bunža Vlastimil Bzenec 08 VzH 78 MM 12 Jeřábek Josef Čejkovice 09 PS 62 MM 13 Kindl Bronislav Bučovice - Kloboučky MM 14 Bělohoubek Tomáš Uhřice MM 15 Martínek Vojtěch Kostelec 09 Kab. 75 MM 16 Janošek Radomil Násedlovice MM 17 Zámečník Jiří Dolní Dunajovice MM 18 Skoupil Petr Velké Bílovice 09 Kab. 70 MM 19 Šubrt Jiří Bučovice - Nevojice 08 PS 62 MM 20 Hrabec Josef Zlechov 09 VzH 67 MM 21 Deml Dušan Zlechov 09 PS 69 MM 22 Templářské sklepy Čejkovice 09 PS 73 MM 23 Glosová Helena Moravská Nová Ves 05 Výběr z cibeb 92 Z MM 24 Vinařství Hanuš Blučina 09 Kab. 73 MM 25 Fabikovič Václav Velké Bílovice 09 PS 68 MÜLER THURGAU MT 1 Vojtěšek Dalibor Bořetice MT 2 Petržela Petr Bučovice MT 3 Daňhel Jan Archlebov MT 4 Bureš Jaroslav Brumovice MT 5 Doležal Vít Bučovice MT 6 Kosík Pavel Tvrdonice 09 Kab. 85 MT 7 Procházka Jaroslav Bořetice MT 8 Dobeš Antonín Milotice MT 9 Ševelová Zdeňka Vracov MT 10 Horák Jiří Těmice MT 11 Pavézka František Němčany MT 12 Žůrek Stanislav Žeravice 09 PS 83 MT 13 Fojtík Josef Mutěnice MT 14 Knopfovi Anna a Jan Buchlovice 08 PS 86 B 19

20 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body MT 15 Mička Pavel Dambořice MT 16 Jeřábek Josef Čejkovice 09 Kab. 63 MT 17 Otáhal Jan Kobylí MT 18 Němeček Jiří Dolní Věstonice 09 PS 75 MT 19 Mikeska Martin Bučovice - Marefy 09 Kab. 76 MT 20 Příkazský Petr Vacenovice MT 21 Mokrý Petr Násedlovice MT 22 Skalický Václav Želetice MT 23 Halas Rudolf Bučovice MT 24 Kindl Bronislav Bučovice - Kloboučky MT 25 Ždánský Tomáš Dolní Věstonice 09 PS 79 MT 26 Čelechovský Jiří Brno MT 27 Rajhradské klášterní s.r.o 09 PS Surlie 77 MT 28 Stloukal Bohuslav Blansko MT 29 Bříza Josef Brno MT 30 Tetur Tomáš Velké Bílovice MT 31 Buriánek Martin Bučovice 09 PS 62 MT 32 Hrabec Josef Zlechov 09 VzH 80 MT 33 Agro Zlechov a.s. Zlechov 09 VzH 90 Z MT 34 Novotný Jiří Moutnice MT 35 Osička Vladimír Velké Bílovice MT 36 Psotka Zlechov 09 VzH 86 B MT 37 Kohoutek Karel Slavkov u Brna MT 38 Svoboda Václav Žarošice MT 39 Antoš Jan Rohatec MT 40 Kohoutek Radek Bučovice MT 41 Trněná Jana Ždánice 09 PS 76 MT 42 Polák Oldřich Vracov 08 PS 73 MT 43 Vinařství Lanžhotský Velké Bílovice 09 Kab. 87 S MUŠKÁT OTONEL MO 1 Agro Zlechov a.s. Zlechov 09 PS 80 NEUBURGSKÉ NG 1 Bureš Jaroslav Brumovice NG 2 Svatoň Stanislav Želetice NG 3 Otáhalová Miluše Kyjov 09 20, NM 84 NG 4 Doležal Vít Bučovice S NG 5 Svora Michal Ratíškovice NG 6 Ehrlich Martin Milotice NG 7 Raiskub František Vracov NG 8 Poláček Jaromír Archlebov NG 9 Šrahůlek Petr Milotice NG 10 Pavézka František Němčany 09 VzH 80 NG 11 Kratochvíl Václav Dambořice 09 PS 74 NG 12 ZO ČZS Nížkovice 08 PS 77 NG 13 Tonyka Antonín Kyjov NG 14 Dubina František Mutěnice NG 15 Jeřábek Josef Nížkovice 09 Kab. 78 NG 16 Tonyka Antonín Kyjov NG 17 Fojtík Josef Mutěnice 09 PS 74 NG 18 Křen Karel Čejč NG 19 Šubrt Jiří ml. Bučovice - Nevojice 09 PS 84 NG 20 Fojtík František Mutěnice 09 PS 86 B NG 21 Fojtík František Mutěnice 06 VzH 88 S NG 22 Geršl Alois Ivanovice na Hané NG 23 Svoboda Bohuslav Dambořice 09 Kab. 83 NG 24 Vinařství Mutěnice s.r.o Mutěnice 09 PS 77 NG 25 Hořava Pavel Dambořice 09 PS 86 B NG 26 Klanica Oldřich Dolní Věstonice 09 PS 84 NG 27 Veselý Ladislav Mutěnice NG 28 Pavlů Jiří ml. Dambořice 09 21,

21 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body NG 29 Komárek Jiří Ždánice 09 PS 63 NG 30 Procházka Miroslav Ždánice 06 Kab. 86 B NG 31 Marada Rostislav Svatobořice NG 32 Strmiska Ctibor Žarošice NG 33 Adam Dušan Žarošice Z NG 34 Bartl Bedřich Uherčice 08 PS 68 NG 35 Ždánský Tomáš Dolní Věstonice 09 PS 71 NG 36 Večeřa Michal Stavěšice 09 Kab. 75 NG 37 Krčmářová Eva Bučovice NG 38 Doležal František Bučovice 09 PS 68 NG 39 Šupálek Milan Ratíškovice PÁLAVA PAL 1 Šubrt Jiří Bučovice - Nevojice B PAL 2 Švestka Stanislav Želetice PAL 3 Poler Miroslav Žarošice PAL 4 Trněný Stanislav Ždánice PAL 5 Punčochář Zdeněk Ždánice PAL 6 Geršl Alois Ivanovice na Hané PAL 7 Charvát Stanislav Klobouky PAL 8 Popela Stanislav Perná PAL 9 Grégr Pavel Břežany PAL 10 Metroflora Milotice S PAL 11 Chludil Rostislav Brod nad Dyjí PAL 12 Matyáš Ivo Bošovice 09 VzH, Z RULANDSKÉ BÍLÉ RB 1 Záleský Zdeněk ml. Uhřice 09 VzH 79 RB 2 Chromý Josef Nechvalín RB 3 Vinařství Žůrek Žeravice 09 PS 88 RB 4 Rajsigl Aleš Skoronice 09 PS 90 B RB 5 Vinařství u Křížů Viničné Šumice 09 Kab. 86 RB 6 Bíla Pavel Skoronice 09 PS, RB 7 Kindl Bronislav Bučovice - Kloboučky RB 8 Mokrý Tomáš Násedlovice RB 9 Valián Josef Želetice RB 10 Troubil Oldřich Násedlovice 08 Kab. 76 RB 11 Malenovský Václav Bučovice RB 12 Novák Karel Ivanovice na Hané RB 13 Navrátil Pavel Kyjov 09 VzH 92 Z RB 14 Vinařství u Křížů Viničné Šumice 07 PS 79 RB 15 Kosič Josef Hovorany RB 16 Polášek Josef Kyjov 09 PS 82 RB 17 Martínek Stanislav Kyjov 09 VzH 88 RB 18 Vaněk Stanislav Kyjov 09 Kab. 78 RB 19 Bureš Petr Ratíškovice RB 20 Jarolík Miroslav Archlebov 09 PS 77 RB 21 Doležal Vít Bučovice 09 PS 85 RB 22 Laurenčík Emil Brod nad Dyjí 09 PS 88 RB 23 Mažár Josef Hrušovany n/j 09 PS 83 RB 24 Nesvadba Petr Dubňany 09 PS 82 RB 25 Vojtěšek Dalibor Bořetice RB 26 Štipčák Josef Vlkoš RB 27 Menšík Oldřich Žeravice 09 PS 87 RB 28 Jakša Pavel Bzenec RB 29 Kramář Josef Uhřice RB 30 Vinařství Mutěnice s.r.o Mutěnice 09 PS 88 RB 31 Holeček Ladislav Čejč 09 PS 84 RB 32 Hořava Pavel Dambořice RB 33 Kratochvíl Emerich Dambořice 05 PS 82 RB 34 Řiháček František Viničné Šumice 09 PS 78 RB 35 Geršl Alois Ivanovice na Hané

22 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body RB 36 Dubina František Mutěnice RB 37 Knopfovi Anna a Jan Buchlovice 01 PS 83 RB 38 Křen Karel Čejč RB 39 Poláček František Uhřice 09 PS 81 RB 40 Filip Jan Dambořice 09 PS 85 RB 41 Matula Vlastimil Dambořice RB 42 Záleský Zdeněk Uhřice RB 43 Petržela Petr Bučovice RB 44 Heřmanský Jiří Otnice RB 45 Bouchal Lubomír Milotice RB 46 Trávníček Jiří Rohatec RB 47 Hrabec Josef Ždánice RB 48 Hošek Jan Branišovice RB 49 Buriánek Martin Bučovice RB 50 Vážan Šimon Branišovice 09 VzH 65 RB 51 Agro Zlechov a.s. Zlechov 09 PS 87 RB 52 Víno Škrobák Čejkovice 09 VzH 76 RB 53 Novotný Jiří Moutnice 07 PS 84 RB 54 Krčmář Vlastimil Ždánice 09 VzH 78 RB 55 Malík Vladimír Nenkovice RB 56 Krčmář Vlastimil Ždánice 07 VzH 89 RB 57 Buštík Zdeněk Šardice 09 PS 78 RB 58 Rotter Pavel Uherčice 09 PS 81 RB 59 Kořínek Marek Ždánice RB 60 Šubrt Jiří Bučovice - Nevojice 09 VzH 69 RB 61 Zemědělská a.s. Čejkovice 09 PS 80 RB 62 Singer Milan a Mirek Praha , 5 82 RB 63 Vinařství Hanuš Blučina 08 PS 81 RB 64 Kobliha Zdeněk Sobůlky 09 PS 82 RB 65 Matyáš Ivo Bošovice 09 VzB, 27, 3 91 S RYZLINK RÝNSKÝ RR 1 Malenovský Václav Bučovice RR 2 Zámečník Jiří Dolní Dunajovice 09 PS 85 RR 3 Poláček Jaromír Archlebov RR 4 Říha Karel Želetice 08 PS 84 RR 5 Kosík Pavel Tvrdonice 09 PS 88 RR 6 Kořínek Josef Strážovice RR 7 Bačovská Michaela Perná 08 PS 77 RR 8 Tichý L+L+L Dolní Dunajovice 09 PS 93 Z RR 9 Laurenčík Jiří Brod nad Dyjí 07 PS 77 RR 10 Paseka Petr Stavěšice 09 PS 80 RR 11 Holec Petr Dolní Dunajovice RR 12 Nesvadba Petr Dubňany 07 PS 75 RR 13 Kundrata Libor Milotice RR 14 Antoš Radim Ratíškovice RR 15 Fric Antonín Lovčice 08 PS 85 RR 16 Ilčík Jaroslav Ratíškovice RR 17 Lojan Jaromír Praha RR 18 Hubáček Jiří Ratíškovice RR 19 Dětinský František Mutěnice 09 PS 76 RR 20 Žůrek Stanislav Žeravice 09 PS 80 RR 21 Kopl Martin Moravany 09 Kab. 80 RR 22 Drozd Oldřich Lovčice 09 PS 83 RR 23 Polášek Josef Vlkoš 09 Kab. 81 RR 24 Martínek Vojtěch Kostelec 07 PS 88 RR 25 Hála Josef Žadovice 09 21, 5 79 RR 26 Hradil Lukáš Čejkovice 09 PS 83 RR 27 Kratochvíl Viktor Dambořice 09 Kab. 78 RR 28 Špaček Stanislav Skoronice RR 29 Tonyka Antonín Kyjov 09 PS 80 22

23 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body RR 30 Bunža Vlastimil Bzenec 08 VzH botr. 88 RR 31 Kindl Bronislav Bučovice - Kloboučky 09 PS 79 RR 32 Dvořák Dalibor Bučovice - Kloboučky 09 PS 80 RR 33 Němec Gustav Žadovice RR 34 Spáčil Petr Heršpice RR 35 Juřičková Zdeňka Nížkovice 09 VzH 56 RR 36 Hála Josef Žadovice RR 37 Navrátil Pavel Kyjov 08 Kab. 89 RR 38 Martínek Stanislav Kyjov 09 PS 87 RR 39 Turzík Ladislav Mutěnice RR 40 Holeček Ladislav Čejč 09 PS 89 RR 41 Menšík Oldřich Žeravice 05 PS 81 RR 42 Opluštil Petr Čejkovice 09 PS 81 RR 43 Klanica Oldřich Dolní Věstonice 08 PS 89 RR 44 Novák Miroslav Vlkoš RR 45 Benešovský Zdeněk Šardice 09 PS 87 RR 46 Buriánek Martin Bučovice RR 47 Ďurinová Blanka Bzenec 09 VzH botr. 91 B RR 48 Šátek Jan Uherčice 09 PS 87 RR 49 Fučík Pavel Branišovice 09 PS 71 RR 50 Šubrt Jiř Bučovice - Nevojice 08 PS 69 RR 51 Červinka Gotthard Ždánice 07 PS 76 RR 52 Rajhradské klášterní s.r.o Rajhrad 09 PS 82 RR 53 Dohnálek Alois Moutnice RR 54 Střítecký Luděk Brno RR 55 Veselý Miroslav Rohatec RR 56 Tetur Tomáš Velké Bílovice 09 PS 83 RR 57 Šubrt Jiří Bučovice - Nevojice 09 PS 82 RR 58 Trávníček Jiří Rohatec RR 59 Rodinné vin. Bílkovi Velké Bílovice 09 PS 79 RR 60 Poler Miroslav Žarošice RR 61 Bébar Jan Královopolské Vážany 09 PS 90 RR 62 Vinařství Hanuš Blučina 09 VzH 87 RR 63 Fabikovič Václav Velké Bílovice 09 PS 87 RR 64 Kobliha Zdeněk Sobůlky RR 65 Sem Svatopluk Velké Bílovice 09 PS 87 RR 66 Matyáš Ivo Bošovice 09 VzH, S RR 67 Šupálek Josef Ratíškovice 09 PS 81 RR 68 Jež Bohuslav Uherské Hradiště-Mařatice 09 VzH 87 RULANDSKÉ ŠEDÉ RŠ 1 Vašek Radek Osvětimany 09 VzH 79 RŠ 2 Kramář Josef Uhřice RŠ 3 Kadlčík Petr Hrušovany n/j 09 PS 80 RŠ 4 Martínek Stanislav Kyjov 09 PS 88 S RŠ 5 Grégr Pavel Břežany 09 PS 75 RŠ 6 Popela Stanislav Perná 09 VzH 68 RŠ 7 Petržela Petr Bučovice V 72 RŠ 8 Fojtík Zdeněk Čejkovice 09 VzH 84 RŠ 9 Franz Robert Újezd u Brna 08 PS 83 RŠ 10 Lojan Josef Násedlovice 09 VzH 64 RŠ 11 Dvořák Dalibor Bučovice - Kloboučky RŠ 12 Pohanka Jiří Žeravice 09 VzH 74 RŠ 13 Hradil Lukáš Čejkovice 09 PS 80 RŠ 14 Opluštil Petr Čejkovice RŠ 15 Kramář Pavel Dambořice RŠ 16 Juřička Jiří Nížkovice 09 VzH 75 RŠ 17 Černý Jiří Buchlovice 08 PS 85 RŠ 18 Agro Zlechov a.s. Zlechov 09 VzH 86 RŠ 19 Rodinné vin. Bílkovi Velké Bílovice 09 VzH 79 RŠ 20 Vážan Šimon Branišovice 09 VzH 76 23

24 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body RŠ 21 Rajhradské klášterní s.r.o 09 VzH 80 RŠ 22 Ďurinová Blanka Bzenec 09 PS 70 RŠ 23 Krčmář Vlastimil Ždánice 05 VzH 80 RŠ 24 Foretník František Šardice 09 VzH 87 B RŠ 25 Doležal František Bučovice 09 PS 60 RŠ 26 Dufek Josef Svatobořice - Mistřín 09 VzH 89 Z RŠ 27 Sem Svatopluk Velké Bílovice 08 PS 72 RYZLINK VLAŠSKÝ RV 1 Kosík Pavel Tvrdonice 09 PS 83 RV 2 Malenovský Václav Bučovice 09 21, 5 80 RV 3 Popela Stanislav Perná 09 PS 79 RV 4 Chludil Rostislav Brod nad Dyjí 09 VzH 76 RV 5 Šebesta Josef Ratíškovice RV 6 Ilčík Jaroslav Ratíškovice RV 7 Dvořák Dalibor Bučovice - Kloboučky 09 PS 70 RV 8 Kopeček Josef Želetice RV 9 Cupák Rudolf Otnice RV 10 Skalický Václav Želetice RV 11 Křížka Jaroslav Vacenovice RV 12 Franz Robert Újezd u Brna 09 PS 85 RV 13 Otáhalová Miluše Kyjov RV 14 Schüller Zdeněk Kyjov 09 PS 82 RV 15 Maňák Josef Perná 09 PS 78 RV 16 Ševela František Brumovice 09 PS 79 RV 17 Martínek Vojtěch Kostelec 09 Kab. 83 RV 18 Vojtěšek Dalibor Bořetice 09 PS 77 RV 19 Zeman Vladimír Telnice RV 20 Ševelová Zdeňka Vracov RV 21 Vašek Radek Osvětimany 09 VzH 83 RV 22 Vašíček Zdeněk Vracov RV 23 Příkazský Jan Milotice 09 19, 5 77 RV 24 Mikeska Martin Bučovice - Marefy 09 Kab. 78 RV 25 Mikl Pavel Bořetice RV 26 Bíla Pavel Skoronice 09 PS, RV 27 Rajsigl Aleš Skoronice 07 VzH 88 S RV 28 Klanica Oldřich Dolní Věstonice 09 Kab. 80 RV 29 Ševčík Zdeněk Žádovice RV 30 Stávek Robert Čejč RV 31 Mažár Josef Hrušovany n/j 09 VzH 83 RV 32 Tichý L+L+L Dolní Dunajovice 09 PS 82 RV 33 Doležal Vít Bučovice RV 34 Laurenčík Jiří Brod nad Dyjí 05 VzH 85 RV 35 Kolařík Kamil Bučovice RV 36 Laurenčík Jan Loděnice Z RV 37 Matula Miloslav Dambořice RV 38 Spáčil Petr Heršpice RV 39 Klanica Oldřich Dolní Věstonice 09 PS 85 RV 40 Zbořil Jiří Vyškov RV 41 Dudek Ladislav Mutěnice RV 42 Hořava František Uhřice RV 43 Ždánský Tomáš Dolní Věstonice 09 PS 79 RV 44 Skoupil Petr Velké Bílovice 09 PS 83 RV 45 Čelechovský František Brno 09 PS 68 RV 46 Vágner Václav Žarošice S RV 47 Šubrt Jiří Bučovice - Nevojice 09 PS 83 RV 48 Kočenda Miroslav Zlechov 09 VzH 81 RV 49 Staněk Viktor Rohatec RV 50 Hordeum Uherčice 09 PS 78 RV 51 Šátek Jan Uherčice 09 PS 87 B RV 52 Doležal František Bučovice

NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN A DEGUSTAČNÍ EXPOZICE REPUBLIKY

NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN A DEGUSTAČNÍ EXPOZICE REPUBLIKY NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN A DEGUSTAČNÍ EXPOZICE NÁRODNÍ SALONU SOUTĚŽ VÍN ČESKÉ VÍN ČR 2012 REPUBLIKY 2011 SALON VÍN NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2012 Hlavní partneři Partneři www.salonvin.cz www.winarskecentrum.cz

Více

KRAJEM VÍNA. To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015

KRAJEM VÍNA. To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015 2015 KRAJEM VÍNA To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015 www.vinazmoravy.cz OBSAH Úvod......................... 2 Odrůdy........................ 4 Rozdělení vín v České

Více

Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o.

Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov

Více

K A T A L O G 1 mníšecký festival vína 2013

K A T A L O G 1 mníšecký festival vína 2013 K A T A L O G 1 mníšecký festival vína 2013 Vážení přátelé vína, Vinná réva provází lidstvo od nepaměti. V Čechách je doloženo její intenzivní pěstování od středověku. Dnes jsme svědky obnovy mnoha zaniklých

Více

Vinařský týdeník. Vinařský týdeník MORAVSKÝM VINAŘŮM SE V SEVERNÍ AMERICE DAŘÍ! 28. června 2012

Vinařský týdeník. Vinařský týdeník MORAVSKÝM VINAŘŮM SE V SEVERNÍ AMERICE DAŘÍ! 28. června 2012 6 číslo 28. června 2012 4 Elements Group s.r.o. Medailová vína na San Francisco International Wine Competion MORAVSKÝM VINAŘŮM SE V SEVERNÍ AMERICE DAŘÍ! San Francisco Na začátku června tuzemští vinaři

Více

Dobročinná aukce 2008

Dobročinná aukce 2008 Dobročinná aukce 2008 Katalog vín darovaných do dobročinné aukce 5. listopadu v 18:30 hodin, hotel Prague Marriott Program 18:30 uvítací koktejl, prohlídka vín, která budou dražena v klasické aukci, prohlídka

Více

Nechte se svést růžovým! RŮŽOVÝ MÁJ 2014. Degustační festival růžových vín

Nechte se svést růžovým! RŮŽOVÝ MÁJ 2014. Degustační festival růžových vín Nechte se svést růžovým! RŮŽOVÝ MÁJ 2014 Degustační festival růžových vín Pražská paroplavební společnost na nebo nás navštivte ve vinotéce, která se nachází 150 m od Flory S námi poznáte Vltavu od Slap

Více

ypická současná delikátní aromati edinečná elegantní charakteristick dostupná sympatická sauvignon lná ryzlink rýnský sympatická c

ypická současná delikátní aromati edinečná elegantní charakteristick dostupná sympatická sauvignon lná ryzlink rýnský sympatická c typická současná delikátní aromati jedinečná elegantní charakteristick dostupná sympatická sauvignon ypická současná delikátní aromati edinečná elegantní charakteristick lná ryzlink rýnský sympatická c

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ČÍSLO 4/2010

V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ČÍSLO 4/2010 ČÍSLO 4/2010 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RR ČZS, o.s., konaného dne 19. - 20.11.2010 v hotelu Technik v Lázních Bohdaneč. Zasedání se zúčastnilo 72 členů, tj. 94,7%,

Více

ČÍSLO 2/2009. 1. DOTOVANÉ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ZAHRÁDKÁŘ pro ZO a ÚS ČZS

ČÍSLO 2/2009. 1. DOTOVANÉ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ZAHRÁDKÁŘ pro ZO a ÚS ČZS ČÍSLO 2/2009 1. DOTOVANÉ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ZAHRÁDKÁŘ pro ZO a ÚS ČZS Český zahrádkářský svaz již přes 40 let vydává svůj časopis Zahrádkář. Časopis obsahuje převahu odborných informací, které by měly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova, Jungmannova 292, 697 01 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 WWW.ZUSKYJOV.CZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Terezínské Listy Léto/2015

Terezínské Listy Léto/2015 Terezínské Listy Léto/2015 Slovo starosty Vážení spoluobčané, vítám Vás nad stránkami našeho obecního zpravodaje Terezínských listů. Nejprve bych chtěl poděkovat všem, kteří podpořili toto vydání svými

Více

Zpravodaj obce Šitbořice

Zpravodaj obce Šitbořice Březen 2003 Zpravodaj obce Šitbořice Sedmikráska chudobka (BELLIS PERENNIS L.) Léčivá rostlina - proti plicním chorobám. Kvete od března do září. Vyskytuje se hojně v travních porostech ŠTENGARÁČEK - zpravodaj

Více

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Vinný lístek Archivní vína Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Frankovka 1987 0,75 L 1199,- Kč Neuburské 1997 0,75 L 649,-

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK OBSAH PODĚKOVÁNÍ 3 FINANCOVÁNÍ ČINNOSTÍ 2014 4 TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ, SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A FOND DARŮ POSKYTOVANÝCH NFDO KRTEK 5 VÝZKUM, VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Jaro/léto 2012. Perlivý svět / 8 / Filip Sajler Šumivá vína miluji. / 13 / Reportáž Jak se rodí bublinky / 24 / Rozlévaný sekt Funguje to!

Jaro/léto 2012. Perlivý svět / 8 / Filip Sajler Šumivá vína miluji. / 13 / Reportáž Jak se rodí bublinky / 24 / Rozlévaný sekt Funguje to! Jaro/léto 2012 Perlivý svět / 8 / Filip Sajler Šumivá vína miluji / 13 / Reportáž Jak se rodí bublinky / 24 / Rozlévaný sekt Funguje to! E d i to r i á l Naší doménou je především sekt Vážení přátelé,

Více

Petr Bíza místostarosta obce

Petr Bíza místostarosta obce Léto je tady a to znamená čas prázdnin, čas dovolených a výletů. Ale i v tomto čase budou pokračovat práce, na které jsme získali peníze z evropských fondů. V této chvíli je vybrán dodavatel na odstranění

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ISBN 80-86234-59-2 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

Dušičkové svíčky uhasil déšť a vítr

Dušičkové svíčky uhasil déšť a vítr Úterý / 5. listopadu 2013 / Cena 18 Kč / Předplatné 17 Kč / Ročník III. / číslo 45 Dušičkové svíčky uhasil déšť a vítr Dnes čtěte Vlci se objevili na Horňácku: roztrhali chovatelům ovce Str. 3 Hřbitovy

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy oddílu str. 2. Z historie basketbalu str. 7 8. Prehistorie kroměřížské košíkové str. 9 20

OBSAH. Úvodní slovo předsedy oddílu str. 2. Z historie basketbalu str. 7 8. Prehistorie kroměřížské košíkové str. 9 20 OBSAH Úvodní slovo předsedy oddílu str. 2 Oddíl basketbalu TJ Slavia Kroměříž se představuje str. 3 6 Z historie basketbalu str. 7 8 Prehistorie kroměřížské košíkové str. 9 20 Moderní historie kroměřížského

Více

ardice 2/2008 náš společný domov Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo Přehlídka dechovek Střípky Šardice opět divizní z Afganistanu

ardice 2/2008 náš společný domov Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo Přehlídka dechovek Střípky Šardice opět divizní z Afganistanu Š 2/2008 ardice náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo strana 9 Přehlídka dechovek strana 12 Střípky z Afganistanu strana 14

Více

Kulturák byl plný srnců nebo muflonů

Kulturák byl plný srnců nebo muflonů + TV magazín Úterý / 17. března 2015 / Cena 18 Kč / Předplatné 17 Kč / Ročník V. / číslo 12 Kulturák byl plný srnců nebo muflonů Přepadl benzinku se zbraní. Pumpařka mu nedala ani korunu MORAVKÝ PÍSEK

Více

ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8

ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8 Ivančice OBSAH ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8 ZE ŽIVOTA ŠKOLY...10 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI GYMNÁZIA...10 PROFESNÍ ORIENTACE STUDENTŮ GJB...12 Výsledky profesní

Více

Zpravodaj. MĚSTYSE Švábenice. znak ČÍSLO 2/2012

Zpravodaj. MĚSTYSE Švábenice. znak ČÍSLO 2/2012 znak Zpravodaj MĚSTYSE Švábenice ČÍSLO 2/2012 Zveme vás na hody do Švábenic na svátek sv. Michaela Archanděla 30. 9. 2012 O b č a n s k á r u b r i k a Narodili se: Brtník Jakub č.p. 303 Pištělková Natálie

Více

PERLIVÝ SVĚT. Zima 07/08. Pražský hrad má vlastní víno Réva z jižních svahů. Mahulena Bočanová Bublinky si užívá. Mistr vinař Víno z vína / 9 / / 10 /

PERLIVÝ SVĚT. Zima 07/08. Pražský hrad má vlastní víno Réva z jižních svahů. Mahulena Bočanová Bublinky si užívá. Mistr vinař Víno z vína / 9 / / 10 / PERLIVÝ Zima 07/08 SVĚT / 9 / Pražský hrad má vlastní víno Réva z jižních svahů / 10 / Mahulena Bočanová Bublinky si užívá / 16 / Mistr vinař Víno z vína EDITORIAL Kdo tvrdí, že zná víno, nemluví pravdu...

Více

Rozlévaná vína (možno zakoupit i celou lahev)

Rozlévaná vína (možno zakoupit i celou lahev) Rozlévaná vína (možno zakoupit i celou lahev) Rulandské šedé suché 1 dcl 35,- Vinařství Jan Plaček, podoblast Znojemská, obec Moravské Bránice. Slámově žlutá barva se zlatavými odlesky. Ve vůni dominuje

Více

Polabskými stezkami za vínem a poznáním. případová studie

Polabskými stezkami za vínem a poznáním. případová studie Polabskými stezkami za vínem a poznáním případová studie 2014 1 obsah Možnost obou regionů z pohledu cestovního ruchu 10 Vzájemné historické vztahy s akcentem na vinařství 16 Současné možnosti vinařství

Více

Informace občanům obce

Informace občanům obce Informace občanům obce 2013 Vážení spoluobčané, Zdravím Vás na prahu roku 2014, což je poslední rok volebního období tohoto zastupitelstva. V uplynulém roce se nám podařilo spustit do provozu čističku

Více

MAGAZÍN Pro všechny dobré vinaře 2 / 2014

MAGAZÍN Pro všechny dobré vinaře 2 / 2014 MAGAZÍN Pro všechny dobré vinaře 2 / 2014 Pavel Binder Zatnout zuby, zabrat a jít stále dál 10 otázek pro držitele mnoha významných vinařských ocenění Předsběrové analýzy, aneb jak najít nejlepší okamžik

Více