VÍN KATALOG VÍN BUČOVICE STÁTNÍ ZÁMEK. Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Správa státního zámku Bučovice Město Bučovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍN KATALOG VÍN BUČOVICE STÁTNÍ ZÁMEK. Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Správa státního zámku Bučovice Město Bučovice"

Transkript

1 KOŠT XI.ZÁMECKÝ VÍN Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Správa státního zámku Bučovice Město Bučovice KATALOG VÍN STÁTNÍ ZÁMEK BUČOVICE

2

3 Vážení přátelé, milí hosté! Vítáme Vás na již XI. Zámeckém koštu vín u nás v Bučovicích. Organizační výbor Sdružení zámeckých vinařů pro vás sesbíral 1081 vzorků, z toho 642 vzorku bílých vín a 439 vzorků červených vín. Svět vína je stále zajímavější, chuť na víno stále větší. Ještě před 5 lety spotřeba révového moku v celém světě klesala. Nyní se však popíjí všude a stále více. V současné Evropě vinaři vyrábějí vína o něco méně, ovšem jen proto, aby byli schopni dosahovat vyšší kvality. Rozmanitost vín je fascinující a jejich prokazatelně kladný vliv na naše zdraví je nesporný. Věříme, že si podle barvy, vůně a chuti vyberete svá oblíbená vína. Při ochutnávání nespěchejte, doslova se s vínem pomazlete a ono Vás osloví a odmění Vás bohatýmichuťovými vjemy. Požitku z vína se totiž lze naučit a my máme přání, aby právě náš košt k tomuto přispěl, a to i zásluhou zámeckého prostředí. Vždyť víno rámuje celý náš život a provází nás při všech příležitostech. Do světa vína vstoupily skvělé moderní technologie, ale těší nás, že jsou nadále uznávány i tradiční výrobní postupy. Děkujeme všem vinařským družstvům, firmám a drobným vinařům za poskytnutívzorků. Skláníme se před jejich záslužnou prací a přejeme jim bohatou a kvalitní úrodu iv tomto roce. Vždyť řečeno slovy Anakreona:,,Kdykoli piji víno starosti usínají. Tož, na zdraví, přátelé! Vystavovaná vína byla hodnocena 31 odbornými komisemi pod vedením subkomisařů: Jakubík Břetislav - Zlechov Navrátil Aleš - Bučovice V průběhu 11 let se na našem koštu objevil tento počet vzorků: Sdružení zámeckých vinařů bučovicka, Organizační výbor koštu Rok Vzorky

4

5 Vážení přátelé, opět po roce Vás vítáme na ZÁMECKÉM KOŠTU VÍN, který pro Vás připravil tento výstavní výbor Navrátil Aleš Holásek Oldřich Pölzer Miroslav Capita František Dvořák Dalibor Kotrba Antonín Šubrt Jiří st. Šubrt Jiří ml. Houšť Pavel Malenovský Václav Petržela Petr Turkovský Zdeněk Navrátil Ladislav Doležal František Buriánek Martin Halas Rudolf Prokop Milan

6 Obecné vinařské principy Jednotlivé druhy vína jsou rozdělovány na několik skupin. Česká republika se při rozdělování vín tradičně přiklání k systému, který upřednostňuje odrůdu a vyzrálost hroznů stanovenou měřením obsahu cukru v hroznové šťávě v době sklizně. Poslední změna vinařského zákona však dala také možnost označovat víno především podle původu hroznů, ze kterých bylo víno vyrobeno. Rozdělení vína podléhá různým principům, které jsou ovlivňovány mnoha faktory. Při prvním setkávání s vínem je rozdělujeme podle nám známých ukazatelů. S postupným nabýváním znalostí a zkušeností se pohled na víno mění a s ním i jeho rozdělování. Z hlediska jednotnosti a srozumitelnosti je však nadřazeno názvosloví a pravidla stanovená vinařským zákonem a nařízeními ES. Poznámka: dále uváděná zkratka NM znamená stupeň normovaného moštoměru. Jeden stupeň NM představuje jeden kg přírodního cukru ve 100 l hroznového moštu. Rozdělení vín podle druhu a kvality podle vinařského zákona České republiky Tichá vína - Rozdělení tichých vín Stolní víno Stolní víno je víno, které může pocházet z hroznů vyprodukovaných v kterékoliv zemi EU, a to z odrůd moštových, stolních a neregistrovaných. Je to nejnižší kategorie vín. Nesmí být označeno názvem odrůdy, oblasti, vinařské obce, viniční tratě nebo jiným zeměpisným názvem. Bývají vína lehčí se 7-11 % obj. alk., méně extraktivní, vhodná k běžnému stolování. Zemské víno Zemské víno je stolní víno splňující následující požadavky: Je vyrobeno pouze z tuzemských hroznů sklizených na vinici pro jakostní víno dané oblasti nebo z povolených odrůd. Výnos na vinici nesmí překročit 12 t/ha. Cukernatost hroznů musí být min. 14 NM. Na rozdíl od stolního vína může být označeno názvem oblasti, ročníkem a odrůdou, ze které bylo vyrobeno. Jakostní víno Na výrobu mohou být použity pouze tuzemské hrozny z vinice pro jakostní víno z jedné vinařské oblasti. Výroba vína musí proběhnout ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny. Výnos nesmí překročit 12 t/ha a cukernatost hroznů musí dosáhnout min. 15 NM. Víno musí splňovat jakostní požadavky a být zatříděno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI), a to buď jako: Jakostní víno odrůdové - víno vyrobené z vinných hroznů, rmutu nebo z hroznového moštu nejvýše 3 odrůd, které musí být na seznamu odrůd pro výrobu jakostních vín. Jakostní víno známkové - víno vyrobené ze směsi hroznů, rmutu, hroznového moštu vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín. Jakostní víno s přívlastkem Hrozny na výrobu musí splňovat všechny požadavky na výrobu vína jakostního. Navíc hrozny musí pocházet z jedné vinařské podoblasti a jejich odrůda, původ, cukernatost a hmotnost musí být ověřena SZPI. U vín s přívlastkem se nesmí zvyšovat cukernatost moštu. Víno může být vyrobeno z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu nejvýše 3 odrůd. Pokud podíl jednotlivých odrůd je min. 15 %, lze je uvést na etiketě v sestupném pořadí. Vína s přívlastkem se dělí na jednotlivé druhy:

7 Kabinetní víno (kab) Jakostní víno s přívlastkem - kabinetní víno je kategorie vín vzniklých z moštů, které dosáhly NM. Bývají to lehčí, suchá, příjemně pitelná vína. Pozdní sběr (ps) Jsou to vína, u nichž byla sklizeň hroznů v pozdějším termínu, teprve když cukernatost hroznů dosáhne NM. Bývají to kvalitní, extraktivní, suchá či polosuchá vína. Výběr z hroznů (VH) Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na NM. Bývá to víno plné, extraktivní, s vyšším obsahem alkoholu, někdy s vyšším obsahem zbytkového cukru. Výběr z bobulí (VB) Název přívlastkového vína vyrobeného z vybraných hroznů, které zrály velmi dlouho na vinici a získaný mošt obsahoval alespoň 27 NM. Bývají to velmi plná, extraktivní, polosladká či sladká vína. Výběr z cibéb (VC) Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na vinici na min. 32 NM. Takto vyzrále hrozny se díky extrémně dlouhé době zrání na vinici většinou změnily na hrozinky - cibéby. Bývá to víno velmi extraktivní, sladké, vzácné a proto drahé. Ledové víno Stejně jako ostatní vína s přívlastkem je lze vyrábět pouze po ověření cukernatosti SZPI. Vyrábí se lisováním zmrzlých hroznů sklizených při teplotě alespoň - 7 C a získaný mošt musí vykazovat alespoň 27 NM cukernatosti. Hrozny při lisování nesmí rozmrznout, proto zůstane část vody nevylisována v hroznech ve formě ledových krystalů. Ledová vína bývají velmi extraktivní, sladká a jsou poměrně vzácná a proto drahá. Slámové víno Název vína s přívlastkem, které vzniklo z hroznů dosoušených po dobu nejméně tří měsíců po sklizni na slámě či rákosu, nebo byly zavěšeny v dobře větraném prostoru. Tím se odpaří část vody z bobulí a koncentruje se obsah extraktivních látek. Pro takovou výrobu se musí nechat hrozny dobře vyzrát a nesmějí být poškozené. Většinou se užívá hroznů bílých odrůd. Získaný mošt musí vykazovat nejméně 27 NM. Slámová vína bývají velmi extraktivní, sladká a jsou poměrně vzácná a proto drahá. Rozdělení tichých vín podle obsahu zbytkového cukru Suchá Víno, které prokvasilo na nízký obsah zbytkového cukru, který smí obsahovat: a) max. 4 g/ zbytkového cukru na litr nebo b) max. 9 g cukru v litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin přepočtený na kyselinu vinnou je 2 gramy nebo méně. Polosuchá Vína se zbytkovým cukrem, který je větší než nejvyšší hodnota stanová pro vína suchá, ale nepřesahuje 12 g v litru vína Polosladká Obsah zbytkového cukru ve víně je větší než nejvyšší hodnota stanová pro vína polosuchá, ale dosahuje nejvýše 45 g na 1 litr Sladká Vína s vyšším obsahem zbytkového neprokvašeného cukru a to jak senzoricky tak analyticky. Zpravidla se jedná o vína speciální, určená pro dlouhé zrání. Obsah alkoholu je u našich tichých sladkých vín nižší (7-11%, toto je časté u vín slámových, ledových či bobulových výběrů). Dle legislativních předpisů se jedná o víno se zbytkovým cukrem ve výši nejméně 45 g na litr.

8

9 Za přítelem JIŘÍM ŠUBRTEM Uprostřed příprav na letošní XI.Zámecký košt vín u nás v Bučovicích opustil naše řady náhle a nečekaně jeden ze zákládajících členů našeho sdružení pan Jiří Šubrt st.. Jeho přínos pro naši organizaci je nesporný a nezpochybnitelný.vždy dokázal nás mladší, kteří jsme občas řešili některé problémy ukvapeně nebo razantně, ukáznit, uklidnit a hlavně pomoci dobrou radou. Byl skromný, pracovitý ale přitom náročný a měl přirozenou autoritu. Vždy preferoval korektní, seriózní a racionální jednání. Byl vynikajícím vinařem, o čemž svědčí nepřeberná řada diplomů a ocenění z různých koštů, včetně šampiónů. Příteli Jiří, budeš nám moc chybět. Děkujeme Ti za umění být dobrým přítelem. Tvou světlou památku budeme ctít a zachovávat. Ať Ti nebeský vinohrad dobře rodí... S úctou Sdružení zámeckých vinařů Bučovice

10 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE Stůl č. Vedoucí stolu Přísedící 1 1. Matula Vlastimil Dambořice Holubová Zdeňka Vin. Šumice 2. Dvořák Dalibor Bučovice - Kloboučky Řiháčková Kateřina Vin. Šumice 3. Psotka Zdeněk Zlechov Juřičková Zdenka Nížkovice 4. Troubil Oldřich Násedlovice Mokrý Josef Dambořice 5. Jež Bohuslav Zlechov Fiala Marek Bzenec 6. Ing. Poizl Petr Žeravice Menšík Oldřich Žeravice 7. Mokrý Tomáš Násedlovice Lecián Jan Žádovice 8. Budík Radoslav Bohuslavice Juřička Jiří Nížkovice 9. Hůla Josef Ždánice Kotrba Antonín Bučovice 10. Stávek Josef Karlín Ondráček Jiří Ždánice 11. Navrátil Pavel Kyjov Krejčíř Vojtěch Ostrovánky 12. Ing. Trávníček Jiří Rohatec Spáčil Petr Heršpice 13. Mička Pavel Dambořice Knesl Lubomír Bučovice 14. Filip Jan Dambořice Veselý Miroslav Rohatec 15. Helešic Zdeněk Rohatec Čech František Žeravice 16. Doležal František Bučovice Timková Anna Pozořice 17. Ing. Tonyka Antonín Kyjov Ing. Bravenec Pavel D. Dunajovice 18. Rajsigl Aleš Skoronice Laurenčík Jiří Brod n. Dyjí 19. Špíšek Milan Brno Kuchařová Zdena Brno 20. Hošek Jan Branišovice Rampula Jan D. Dunajovice 21. Bébar Jan K. Vážany Tesařík Jan Bučovice 22. Ždánský Aleš D. Věstonice Brychtová Jana Bučovice 23. Volša Radek Ždánice Mála Josef Žádovice 24. Dr. Vážan Šimon Branišovice Skřivánek Martin Rohatec 25. Turkovský Zdeněk Bučovice Halas Rudolf Bučovice 26. Jandl Jaroslav Brno Špíšek Josef Brno 27. Dr. Komárek Miroslav Brno Florián Miroslav Újezd u Brna 28. Přikryl Miroslav Hovorany Habrle Karel Adamov 29. Jandásek Stanislav Vracov Veselý Miroslav Kr. Vážany 30. Mikeska Martin Bučovice - Marefy Malenovský Václav Bučovice 31. Štipčák Josef Vlkoš Knápek Robert Bučovice 10

11 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE Stůl č. Přísedící 2 Přísedící 3 1. Bartl Bedřich Uherčice 2. Navrátilová Martina Bučovice Mojžíšová Marta Vin. Šumice 3. Vlachová Lenka Bučovice - Vícemilice 4. Vrána Josef Bučovice - Kloboučky 5. Pölzerová Jana Bučovice Burýšek Zdeněk Velké Němčice 6. Capita František Bučovice Poláček Luboš Bzenec 7. Staněk Viktor Rohatec Kohoutek Radek Bučovice 8. Wantula Karel Třinec Pölzer Miroslav Bučovice 9. Doležal Vít Bučovice Kotrba Martin Bučovice 10. Turkovská Vladimíra Bučovice 11. Strýček Josef Brno 12. Zbořil Jiří Vyškov Šátek Jan Uherčice 13. Horák Jiří Bučovice 14. Navrátil Ladislav Bučovice Zemánková Vladimíra Heršpice 15. Kosič Josef Hovorany 16. Brychta Josef Bučovice Fenyk Lubomír Bučovice 17. Šenkyřík Václav Heršpice 18. Houšť Pavel Bučovice - Vícemilice 19. Bok Ladislav Bučovice 20. Chromý Josef Nechvalín 21. Bíla Pavel Skoronice 22. Mládková Libuše Zlín Mládek Jan Bučovice 23. Kölbel Jan Bučovice - Kloboučky 24. Somr Pavel Vracov 25. Dolák Oldřich Vracov 26. Vylam Lubomír Heršpice 27. Řiháček František Vin. Šumice 28. Ing. Zemánek Rudolf Heršpice 29. Petržela Petr Bučovice 30. Damborský Bedřich Hovorany Buriánek Martin Bučovice 31. Šmerda Josef Vyškov 11

12 XI. zámecký košt vín

13 Šampion koštu TRAMÍN ČERVENÝ 2008 výběr z hroznů 94 bodů Bunža Vlastimil Bzenec Šampion červených vín CABERNET MORAVIA bodů Hradil Lukáš Čejkovice Nejlepší bílé víno z Bučovic Chardonnay 2008 výběr z hroznů - 90 bodů Šubrt Jiří ml. Nejlepší červené víno z Bučovic Zweigeltrebe bodů Doležal František Cena Jiřího Šubrta odrůda Pálava Pálava 2009 výběr z hroznů Matyáš Ivo Bošovice

14 XI. šampioni

15 ŠAMPIONI XI. ZÁMECKÉHO KOŠTU VÍN Vzorek Č. Příjmení pěstitele Jméno Obec Rok Poznámka Body AUR 6 Dufek Josef Svatobořice - Mistřín 09 VzH 90 CH 15 Navrátil Pavel Kyjov 09 VzH 91 MM 23 Glosová Helena Moravská Nová Ves 05 Výběr z cibeb 92 MT 33 Agro Zlechov a.s. Zlechov 09 VzH 90 NG 33 Adam Dušan Žarošice PAL 12 Matyáš Ivo Bošovice 09 VzH, RB 13 Navrátil Pavel Kyjov 09 VzH 92 RR 8 Tichý L+L+L Dolní Dunajovice 09 PS 93 RŠ 26 Dufek Josef Svatobořice - Mistřín 09 VzH 89 RV 36 Laurenčík Jan Loděnice SG 6 Vinařství Mutěnice s.r.o Mutěnice 09 VzH 92 SZ 17 Vinařství Hanuš Blučina 09 VzH 89 TR 6 Bunža Vlastimil Bzenec 08 VzH 94 VČR 7 Žůrek Stanislav Žeravice 09 VzH 88 VZ 38 Charvát Stanislav Klobouky 09 VzH 92 ALIB 6 Vinařství Žůrek Žeravice 09 PS 86 AN 9 Hradil Lukáš Čejkovice 09 PS 93 CAB SG. 15 Staněk Viktor Rohatec 08 PS 90 CAB. M. 17 Hradil Lukáš Čejkovice DORN 21 Jandásek Petr Vracov 08 PS 87 FR 12 Jeřábek Josef Čejkovice 07 PS 92 SVA 48 Příkazký Jan Ratíškovice ZW 36 Tetur Tomáš Velké Bílovice Rosé 28 Válka Zbyněk Žarošice 09 ZW 90

16

17 BÍLÁ VÍNA

18 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body AURELIUS AUR 1 Toman Jiří Kostelec 09 Kab. 69 AUR 2 Střeštík Josef Násedlovice 09 VzH 89 S AUR 3 Pusík Pavel Branišovice 09 PS 77 AUR 4 Hula Josef Ždánice 09 VzH 73 AUR 5 Střítecký Luděk Brno AUR 6 Dufek Josef Svatobořice - Mistřín 09 VzH 90 Z AUR 7 Víno Škrobák Čejkovice 09 VzH 83 B AUR 8 Novotný Jiří Moutnice 09 Barique 78 AUR 9 Singer Milan Praha AUR 10 Popela Stanislav Perná 09 VzH 72 DĚVÍN DĚVÍN 1 Bouchal Lubomír Milotice DĚVÍN 2 Matyáš Ivo Bošovice 09 PS 83 HIBERNAL HIB 1 Livi Dubňany s.r.o Dubňany 08 VzH 85 HIB 2 Jandásek Petr Vracov 08 Kab. 67 HIB 3 Metroflora Milotice 09 VzH 75 HIB 4 Doležal František Bučovice 08 PS 78 HIB 5 Doležal František Bučovice 09 PS 80 HIB 6 Střeštík Josef Násedlovice CHARDONNAY CH 1 Fric Antonín Lovčice 08 PS 84 CH 2 Gajdík Zdeněk Ratíškovice CH 3 Kučera F. Hrušovany n/j 09 VzH, 25, 5 89 B CH 4 Kotásek Jiří Ratíškovice 09 22, 5 80 CH 5 Knopfovi Anna a Jan Buchlovice 08 Výběr z cibeb 90 CH 6 Bunža Vlastimil Bzenec 08 PS 84 CH 7 Kladňák Vlastimil Milotice CH 8 Charvát Stanislav Klobouky 09 PS 89 B CH 9 Žůrek Stanislav Žeravice 09 VzH 87 CH 10 St. Podvorov s.r.o Poddvorov CH 11 Langer Vladimír Bořetice CH 12 Vardan Bohumil Veselí nad Moravou CH 13 Vardan Miroslav Vlkoš CH 14 Šenkyřík Václav Heršpice 09 PS 81 CH 15 Navrátil Pavel Kyjov 09 VzH 91 Z CH 16 Šubrt Jiří Bučovice - Nevojice 09 VzH 77 CH 17 Špaček Ladislav Vlkoš CH 18 Valenta Bronislav Čejč CH 19 Turkovský Zdeněk Bučovice 08 VzH 86 CH 20 Maňák Josef Perná 09 PS 84 CH 21 Laurenčík Jiří Brod nad Dyjí 09 PS 84 CH 22 Kosík Milan Perná 09 VzH 78 CH 23 Martinásek Miroslav Hostěrádky - Rešov 09 PS 83 CH 24 Hřebačka Lumír Bučovice 09 VzH 75 CH 25 Osička Vladimír Velké Bílovice 09 PS 81 CH 26 Agro Zlechov a.s. Zlechov 09 PS 86 CH 27 Zemědělská a.s. Čejkovice 09 PS 83 CH 28 Hřebačka Lumír Bučovice 08 VzH 73 CH 29 Bouchal Lubomír Milotice CH 30 Hrabec Josef Zlechov 09 VzH 76 CH 31 Hřebačka Lumír Bučovice 07 VzH 86 CH 32 Skoupil Petr Velké Bílovice 09 PS 80 CH 33 Šubrt Jíří ml. Bučovice - Nevojice 08 VzH 90 S CH 34 Kroneder Erich Rakousko B CH 35 Buriánek Martin Bučovice 08 24, 7 81 CH 36 Tetur Tomáš Velké Bílovice 09 PS 79 CH 37 Prokop Milan Bučovice 08 PS 76 CH 38 Gertner Edvard Starý Podvorov 09 VzH 79 18

19 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body CH 39 Marada Rostislav Svatobořice 08 PS 71 CH 40 Vinařství Hanuš Blučina 08 PS 77 CH 41 Vinařství Hanuš Blučina 09 VzH 80 CH 42 Kočenda Miroslav Zlechov 09 Ledové 80 CH 43 Zeman Vítěslav Sobůlky 09 VzH 80 CH 44 Fabikovič Václav Velké Bílovice 09 VzH 74 CH 45 Vinařství Lanžhotský Velké Bílovice 09 VzH 78 CH 46 Tauvinkl Alois Bošovice 09 PS, IRSAY OLIVER IO 1 Grégr Pavel Břežany IO 2 Matyáš Ivo Bošovice IO 3 Konečný Václav Lovčice IO 5 Buriánek Martin Bučovice IO 4 Tetur Tomáš Velké Bílovice KERNER KERNER 1 Hochman Miroslav Násedlovice 09 VzH 77 KERNER 2 Kučera Josef Hrušovany n/j 09 PS 81 KERNER 3 Vinařství Žůrek Žeravice KERNER 4 Večeřa Michal Stavěšice MUŠKÁT MORAVSKÝ MM 1 Fojtík Josef Mutěnice MM 2 Přikryl Miroslav Hovorany MM 3 Damborský Bedřich Hovorany MM 4 Křen Karel Čejč MM 5 Lunga Petr Skoronice MM 6 Zbořil Jiří Vyškov MM 7 Tonyka Antonín Kyjov MM 8 Krásná Hora s.r.o Starý Podvorov MM 9 Konečný Václav Lovčice MM 10 Bíza František Mutěnice MM 11 Bunža Vlastimil Bzenec 08 VzH 78 MM 12 Jeřábek Josef Čejkovice 09 PS 62 MM 13 Kindl Bronislav Bučovice - Kloboučky MM 14 Bělohoubek Tomáš Uhřice MM 15 Martínek Vojtěch Kostelec 09 Kab. 75 MM 16 Janošek Radomil Násedlovice MM 17 Zámečník Jiří Dolní Dunajovice MM 18 Skoupil Petr Velké Bílovice 09 Kab. 70 MM 19 Šubrt Jiří Bučovice - Nevojice 08 PS 62 MM 20 Hrabec Josef Zlechov 09 VzH 67 MM 21 Deml Dušan Zlechov 09 PS 69 MM 22 Templářské sklepy Čejkovice 09 PS 73 MM 23 Glosová Helena Moravská Nová Ves 05 Výběr z cibeb 92 Z MM 24 Vinařství Hanuš Blučina 09 Kab. 73 MM 25 Fabikovič Václav Velké Bílovice 09 PS 68 MÜLER THURGAU MT 1 Vojtěšek Dalibor Bořetice MT 2 Petržela Petr Bučovice MT 3 Daňhel Jan Archlebov MT 4 Bureš Jaroslav Brumovice MT 5 Doležal Vít Bučovice MT 6 Kosík Pavel Tvrdonice 09 Kab. 85 MT 7 Procházka Jaroslav Bořetice MT 8 Dobeš Antonín Milotice MT 9 Ševelová Zdeňka Vracov MT 10 Horák Jiří Těmice MT 11 Pavézka František Němčany MT 12 Žůrek Stanislav Žeravice 09 PS 83 MT 13 Fojtík Josef Mutěnice MT 14 Knopfovi Anna a Jan Buchlovice 08 PS 86 B 19

20 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body MT 15 Mička Pavel Dambořice MT 16 Jeřábek Josef Čejkovice 09 Kab. 63 MT 17 Otáhal Jan Kobylí MT 18 Němeček Jiří Dolní Věstonice 09 PS 75 MT 19 Mikeska Martin Bučovice - Marefy 09 Kab. 76 MT 20 Příkazský Petr Vacenovice MT 21 Mokrý Petr Násedlovice MT 22 Skalický Václav Želetice MT 23 Halas Rudolf Bučovice MT 24 Kindl Bronislav Bučovice - Kloboučky MT 25 Ždánský Tomáš Dolní Věstonice 09 PS 79 MT 26 Čelechovský Jiří Brno MT 27 Rajhradské klášterní s.r.o 09 PS Surlie 77 MT 28 Stloukal Bohuslav Blansko MT 29 Bříza Josef Brno MT 30 Tetur Tomáš Velké Bílovice MT 31 Buriánek Martin Bučovice 09 PS 62 MT 32 Hrabec Josef Zlechov 09 VzH 80 MT 33 Agro Zlechov a.s. Zlechov 09 VzH 90 Z MT 34 Novotný Jiří Moutnice MT 35 Osička Vladimír Velké Bílovice MT 36 Psotka Zlechov 09 VzH 86 B MT 37 Kohoutek Karel Slavkov u Brna MT 38 Svoboda Václav Žarošice MT 39 Antoš Jan Rohatec MT 40 Kohoutek Radek Bučovice MT 41 Trněná Jana Ždánice 09 PS 76 MT 42 Polák Oldřich Vracov 08 PS 73 MT 43 Vinařství Lanžhotský Velké Bílovice 09 Kab. 87 S MUŠKÁT OTONEL MO 1 Agro Zlechov a.s. Zlechov 09 PS 80 NEUBURGSKÉ NG 1 Bureš Jaroslav Brumovice NG 2 Svatoň Stanislav Želetice NG 3 Otáhalová Miluše Kyjov 09 20, NM 84 NG 4 Doležal Vít Bučovice S NG 5 Svora Michal Ratíškovice NG 6 Ehrlich Martin Milotice NG 7 Raiskub František Vracov NG 8 Poláček Jaromír Archlebov NG 9 Šrahůlek Petr Milotice NG 10 Pavézka František Němčany 09 VzH 80 NG 11 Kratochvíl Václav Dambořice 09 PS 74 NG 12 ZO ČZS Nížkovice 08 PS 77 NG 13 Tonyka Antonín Kyjov NG 14 Dubina František Mutěnice NG 15 Jeřábek Josef Nížkovice 09 Kab. 78 NG 16 Tonyka Antonín Kyjov NG 17 Fojtík Josef Mutěnice 09 PS 74 NG 18 Křen Karel Čejč NG 19 Šubrt Jiří ml. Bučovice - Nevojice 09 PS 84 NG 20 Fojtík František Mutěnice 09 PS 86 B NG 21 Fojtík František Mutěnice 06 VzH 88 S NG 22 Geršl Alois Ivanovice na Hané NG 23 Svoboda Bohuslav Dambořice 09 Kab. 83 NG 24 Vinařství Mutěnice s.r.o Mutěnice 09 PS 77 NG 25 Hořava Pavel Dambořice 09 PS 86 B NG 26 Klanica Oldřich Dolní Věstonice 09 PS 84 NG 27 Veselý Ladislav Mutěnice NG 28 Pavlů Jiří ml. Dambořice 09 21,

21 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body NG 29 Komárek Jiří Ždánice 09 PS 63 NG 30 Procházka Miroslav Ždánice 06 Kab. 86 B NG 31 Marada Rostislav Svatobořice NG 32 Strmiska Ctibor Žarošice NG 33 Adam Dušan Žarošice Z NG 34 Bartl Bedřich Uherčice 08 PS 68 NG 35 Ždánský Tomáš Dolní Věstonice 09 PS 71 NG 36 Večeřa Michal Stavěšice 09 Kab. 75 NG 37 Krčmářová Eva Bučovice NG 38 Doležal František Bučovice 09 PS 68 NG 39 Šupálek Milan Ratíškovice PÁLAVA PAL 1 Šubrt Jiří Bučovice - Nevojice B PAL 2 Švestka Stanislav Želetice PAL 3 Poler Miroslav Žarošice PAL 4 Trněný Stanislav Ždánice PAL 5 Punčochář Zdeněk Ždánice PAL 6 Geršl Alois Ivanovice na Hané PAL 7 Charvát Stanislav Klobouky PAL 8 Popela Stanislav Perná PAL 9 Grégr Pavel Břežany PAL 10 Metroflora Milotice S PAL 11 Chludil Rostislav Brod nad Dyjí PAL 12 Matyáš Ivo Bošovice 09 VzH, Z RULANDSKÉ BÍLÉ RB 1 Záleský Zdeněk ml. Uhřice 09 VzH 79 RB 2 Chromý Josef Nechvalín RB 3 Vinařství Žůrek Žeravice 09 PS 88 RB 4 Rajsigl Aleš Skoronice 09 PS 90 B RB 5 Vinařství u Křížů Viničné Šumice 09 Kab. 86 RB 6 Bíla Pavel Skoronice 09 PS, RB 7 Kindl Bronislav Bučovice - Kloboučky RB 8 Mokrý Tomáš Násedlovice RB 9 Valián Josef Želetice RB 10 Troubil Oldřich Násedlovice 08 Kab. 76 RB 11 Malenovský Václav Bučovice RB 12 Novák Karel Ivanovice na Hané RB 13 Navrátil Pavel Kyjov 09 VzH 92 Z RB 14 Vinařství u Křížů Viničné Šumice 07 PS 79 RB 15 Kosič Josef Hovorany RB 16 Polášek Josef Kyjov 09 PS 82 RB 17 Martínek Stanislav Kyjov 09 VzH 88 RB 18 Vaněk Stanislav Kyjov 09 Kab. 78 RB 19 Bureš Petr Ratíškovice RB 20 Jarolík Miroslav Archlebov 09 PS 77 RB 21 Doležal Vít Bučovice 09 PS 85 RB 22 Laurenčík Emil Brod nad Dyjí 09 PS 88 RB 23 Mažár Josef Hrušovany n/j 09 PS 83 RB 24 Nesvadba Petr Dubňany 09 PS 82 RB 25 Vojtěšek Dalibor Bořetice RB 26 Štipčák Josef Vlkoš RB 27 Menšík Oldřich Žeravice 09 PS 87 RB 28 Jakša Pavel Bzenec RB 29 Kramář Josef Uhřice RB 30 Vinařství Mutěnice s.r.o Mutěnice 09 PS 88 RB 31 Holeček Ladislav Čejč 09 PS 84 RB 32 Hořava Pavel Dambořice RB 33 Kratochvíl Emerich Dambořice 05 PS 82 RB 34 Řiháček František Viničné Šumice 09 PS 78 RB 35 Geršl Alois Ivanovice na Hané

22 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body RB 36 Dubina František Mutěnice RB 37 Knopfovi Anna a Jan Buchlovice 01 PS 83 RB 38 Křen Karel Čejč RB 39 Poláček František Uhřice 09 PS 81 RB 40 Filip Jan Dambořice 09 PS 85 RB 41 Matula Vlastimil Dambořice RB 42 Záleský Zdeněk Uhřice RB 43 Petržela Petr Bučovice RB 44 Heřmanský Jiří Otnice RB 45 Bouchal Lubomír Milotice RB 46 Trávníček Jiří Rohatec RB 47 Hrabec Josef Ždánice RB 48 Hošek Jan Branišovice RB 49 Buriánek Martin Bučovice RB 50 Vážan Šimon Branišovice 09 VzH 65 RB 51 Agro Zlechov a.s. Zlechov 09 PS 87 RB 52 Víno Škrobák Čejkovice 09 VzH 76 RB 53 Novotný Jiří Moutnice 07 PS 84 RB 54 Krčmář Vlastimil Ždánice 09 VzH 78 RB 55 Malík Vladimír Nenkovice RB 56 Krčmář Vlastimil Ždánice 07 VzH 89 RB 57 Buštík Zdeněk Šardice 09 PS 78 RB 58 Rotter Pavel Uherčice 09 PS 81 RB 59 Kořínek Marek Ždánice RB 60 Šubrt Jiří Bučovice - Nevojice 09 VzH 69 RB 61 Zemědělská a.s. Čejkovice 09 PS 80 RB 62 Singer Milan a Mirek Praha , 5 82 RB 63 Vinařství Hanuš Blučina 08 PS 81 RB 64 Kobliha Zdeněk Sobůlky 09 PS 82 RB 65 Matyáš Ivo Bošovice 09 VzB, 27, 3 91 S RYZLINK RÝNSKÝ RR 1 Malenovský Václav Bučovice RR 2 Zámečník Jiří Dolní Dunajovice 09 PS 85 RR 3 Poláček Jaromír Archlebov RR 4 Říha Karel Želetice 08 PS 84 RR 5 Kosík Pavel Tvrdonice 09 PS 88 RR 6 Kořínek Josef Strážovice RR 7 Bačovská Michaela Perná 08 PS 77 RR 8 Tichý L+L+L Dolní Dunajovice 09 PS 93 Z RR 9 Laurenčík Jiří Brod nad Dyjí 07 PS 77 RR 10 Paseka Petr Stavěšice 09 PS 80 RR 11 Holec Petr Dolní Dunajovice RR 12 Nesvadba Petr Dubňany 07 PS 75 RR 13 Kundrata Libor Milotice RR 14 Antoš Radim Ratíškovice RR 15 Fric Antonín Lovčice 08 PS 85 RR 16 Ilčík Jaroslav Ratíškovice RR 17 Lojan Jaromír Praha RR 18 Hubáček Jiří Ratíškovice RR 19 Dětinský František Mutěnice 09 PS 76 RR 20 Žůrek Stanislav Žeravice 09 PS 80 RR 21 Kopl Martin Moravany 09 Kab. 80 RR 22 Drozd Oldřich Lovčice 09 PS 83 RR 23 Polášek Josef Vlkoš 09 Kab. 81 RR 24 Martínek Vojtěch Kostelec 07 PS 88 RR 25 Hála Josef Žadovice 09 21, 5 79 RR 26 Hradil Lukáš Čejkovice 09 PS 83 RR 27 Kratochvíl Viktor Dambořice 09 Kab. 78 RR 28 Špaček Stanislav Skoronice RR 29 Tonyka Antonín Kyjov 09 PS 80 22

23 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body RR 30 Bunža Vlastimil Bzenec 08 VzH botr. 88 RR 31 Kindl Bronislav Bučovice - Kloboučky 09 PS 79 RR 32 Dvořák Dalibor Bučovice - Kloboučky 09 PS 80 RR 33 Němec Gustav Žadovice RR 34 Spáčil Petr Heršpice RR 35 Juřičková Zdeňka Nížkovice 09 VzH 56 RR 36 Hála Josef Žadovice RR 37 Navrátil Pavel Kyjov 08 Kab. 89 RR 38 Martínek Stanislav Kyjov 09 PS 87 RR 39 Turzík Ladislav Mutěnice RR 40 Holeček Ladislav Čejč 09 PS 89 RR 41 Menšík Oldřich Žeravice 05 PS 81 RR 42 Opluštil Petr Čejkovice 09 PS 81 RR 43 Klanica Oldřich Dolní Věstonice 08 PS 89 RR 44 Novák Miroslav Vlkoš RR 45 Benešovský Zdeněk Šardice 09 PS 87 RR 46 Buriánek Martin Bučovice RR 47 Ďurinová Blanka Bzenec 09 VzH botr. 91 B RR 48 Šátek Jan Uherčice 09 PS 87 RR 49 Fučík Pavel Branišovice 09 PS 71 RR 50 Šubrt Jiř Bučovice - Nevojice 08 PS 69 RR 51 Červinka Gotthard Ždánice 07 PS 76 RR 52 Rajhradské klášterní s.r.o Rajhrad 09 PS 82 RR 53 Dohnálek Alois Moutnice RR 54 Střítecký Luděk Brno RR 55 Veselý Miroslav Rohatec RR 56 Tetur Tomáš Velké Bílovice 09 PS 83 RR 57 Šubrt Jiří Bučovice - Nevojice 09 PS 82 RR 58 Trávníček Jiří Rohatec RR 59 Rodinné vin. Bílkovi Velké Bílovice 09 PS 79 RR 60 Poler Miroslav Žarošice RR 61 Bébar Jan Královopolské Vážany 09 PS 90 RR 62 Vinařství Hanuš Blučina 09 VzH 87 RR 63 Fabikovič Václav Velké Bílovice 09 PS 87 RR 64 Kobliha Zdeněk Sobůlky RR 65 Sem Svatopluk Velké Bílovice 09 PS 87 RR 66 Matyáš Ivo Bošovice 09 VzH, S RR 67 Šupálek Josef Ratíškovice 09 PS 81 RR 68 Jež Bohuslav Uherské Hradiště-Mařatice 09 VzH 87 RULANDSKÉ ŠEDÉ RŠ 1 Vašek Radek Osvětimany 09 VzH 79 RŠ 2 Kramář Josef Uhřice RŠ 3 Kadlčík Petr Hrušovany n/j 09 PS 80 RŠ 4 Martínek Stanislav Kyjov 09 PS 88 S RŠ 5 Grégr Pavel Břežany 09 PS 75 RŠ 6 Popela Stanislav Perná 09 VzH 68 RŠ 7 Petržela Petr Bučovice V 72 RŠ 8 Fojtík Zdeněk Čejkovice 09 VzH 84 RŠ 9 Franz Robert Újezd u Brna 08 PS 83 RŠ 10 Lojan Josef Násedlovice 09 VzH 64 RŠ 11 Dvořák Dalibor Bučovice - Kloboučky RŠ 12 Pohanka Jiří Žeravice 09 VzH 74 RŠ 13 Hradil Lukáš Čejkovice 09 PS 80 RŠ 14 Opluštil Petr Čejkovice RŠ 15 Kramář Pavel Dambořice RŠ 16 Juřička Jiří Nížkovice 09 VzH 75 RŠ 17 Černý Jiří Buchlovice 08 PS 85 RŠ 18 Agro Zlechov a.s. Zlechov 09 VzH 86 RŠ 19 Rodinné vin. Bílkovi Velké Bílovice 09 VzH 79 RŠ 20 Vážan Šimon Branišovice 09 VzH 76 23

24 XI. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN BUČOVICE 15. V Vzorek Č Příjmení pěstitele Jméno pěstitele Obec R. Přívlastek Body RŠ 21 Rajhradské klášterní s.r.o 09 VzH 80 RŠ 22 Ďurinová Blanka Bzenec 09 PS 70 RŠ 23 Krčmář Vlastimil Ždánice 05 VzH 80 RŠ 24 Foretník František Šardice 09 VzH 87 B RŠ 25 Doležal František Bučovice 09 PS 60 RŠ 26 Dufek Josef Svatobořice - Mistřín 09 VzH 89 Z RŠ 27 Sem Svatopluk Velké Bílovice 08 PS 72 RYZLINK VLAŠSKÝ RV 1 Kosík Pavel Tvrdonice 09 PS 83 RV 2 Malenovský Václav Bučovice 09 21, 5 80 RV 3 Popela Stanislav Perná 09 PS 79 RV 4 Chludil Rostislav Brod nad Dyjí 09 VzH 76 RV 5 Šebesta Josef Ratíškovice RV 6 Ilčík Jaroslav Ratíškovice RV 7 Dvořák Dalibor Bučovice - Kloboučky 09 PS 70 RV 8 Kopeček Josef Želetice RV 9 Cupák Rudolf Otnice RV 10 Skalický Václav Želetice RV 11 Křížka Jaroslav Vacenovice RV 12 Franz Robert Újezd u Brna 09 PS 85 RV 13 Otáhalová Miluše Kyjov RV 14 Schüller Zdeněk Kyjov 09 PS 82 RV 15 Maňák Josef Perná 09 PS 78 RV 16 Ševela František Brumovice 09 PS 79 RV 17 Martínek Vojtěch Kostelec 09 Kab. 83 RV 18 Vojtěšek Dalibor Bořetice 09 PS 77 RV 19 Zeman Vladimír Telnice RV 20 Ševelová Zdeňka Vracov RV 21 Vašek Radek Osvětimany 09 VzH 83 RV 22 Vašíček Zdeněk Vracov RV 23 Příkazský Jan Milotice 09 19, 5 77 RV 24 Mikeska Martin Bučovice - Marefy 09 Kab. 78 RV 25 Mikl Pavel Bořetice RV 26 Bíla Pavel Skoronice 09 PS, RV 27 Rajsigl Aleš Skoronice 07 VzH 88 S RV 28 Klanica Oldřich Dolní Věstonice 09 Kab. 80 RV 29 Ševčík Zdeněk Žádovice RV 30 Stávek Robert Čejč RV 31 Mažár Josef Hrušovany n/j 09 VzH 83 RV 32 Tichý L+L+L Dolní Dunajovice 09 PS 82 RV 33 Doležal Vít Bučovice RV 34 Laurenčík Jiří Brod nad Dyjí 05 VzH 85 RV 35 Kolařík Kamil Bučovice RV 36 Laurenčík Jan Loděnice Z RV 37 Matula Miloslav Dambořice RV 38 Spáčil Petr Heršpice RV 39 Klanica Oldřich Dolní Věstonice 09 PS 85 RV 40 Zbořil Jiří Vyškov RV 41 Dudek Ladislav Mutěnice RV 42 Hořava František Uhřice RV 43 Ždánský Tomáš Dolní Věstonice 09 PS 79 RV 44 Skoupil Petr Velké Bílovice 09 PS 83 RV 45 Čelechovský František Brno 09 PS 68 RV 46 Vágner Václav Žarošice S RV 47 Šubrt Jiří Bučovice - Nevojice 09 PS 83 RV 48 Kočenda Miroslav Zlechov 09 VzH 81 RV 49 Staněk Viktor Rohatec RV 50 Hordeum Uherčice 09 PS 78 RV 51 Šátek Jan Uherčice 09 PS 87 B RV 52 Doležal František Bučovice

VÍN KATALOG VÍN BUČOVICE STÁTNÍ ZÁMEK. Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Správa státního zámku Bučovice Město Bučovice

VÍN KATALOG VÍN BUČOVICE STÁTNÍ ZÁMEK. Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Správa státního zámku Bučovice Město Bučovice KOŠT XII.ZÁMECKÝ VÍN Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Správa státního zámku Bučovice Město Bučovice KATALOG VÍN STÁTNÍ ZÁMEK BUČOVICE 14. 5. 2011 Vážení přátelé, milí hosté! Vítejte, velectění vinaři,

Více

VÍN KATALOG VÍN BUČOVICE STÁTNÍ ZÁMEK. Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Správa státního zámku Bučovice Město Bučovice

VÍN KATALOG VÍN BUČOVICE STÁTNÍ ZÁMEK. Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Správa státního zámku Bučovice Město Bučovice KOŠT XIV.ZÁMECKÝ VÍN Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Správa státního zámku Bučovice Město Bučovice KATALOG VÍN STÁTNÍ ZÁMEK BUČOVICE 18. 5. 2013 zámecký XIV.koš vín Vínu bychom měli věnovat tolik pozornosti

Více

Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Správa státního zámku Bučovice Město Bučovice

Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Správa státního zámku Bučovice Město Bučovice XV. ZÁMECKÝ KOŠT XV.ZÁMECKÝ VÍN Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka Správa státního zámku Bučovice Město Bučovice KATALOG VÍN STÁTNÍ ZÁMEK BUČOVICE 17. 5. 2014 XV. zámecký košt vín Pro moudré víno, to

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink

Více

21 K01 SZ Sylvánské zelené pozdní sběr 2012 A 5,40 CZE #203-12 PATRIA Kobylí 90,00 Z*

21 K01 SZ Sylvánské zelené pozdní sběr 2012 A 5,40 CZE #203-12 PATRIA Kobylí 90,00 Z* Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast VELKOPAVLOVICKÁ 2013 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů Č. vz. Kom. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce

Více

ŠAMPIONI VÝSTAVY VÍN 2015 STATISTICKÁ TABULKA. Vinařská obec Vinařů Vzorků

ŠAMPIONI VÝSTAVY VÍN 2015 STATISTICKÁ TABULKA. Vinařská obec Vinařů Vzorků K A T A L O G 38. DEGUSTACE MLADÝCH VÍN 20. února 2015 Vážení přátelé a milovníci Vína, Předkládáme Vám Katalog s výsledky 38.Degustace Mladých Vín v Branišovicích. Děkujeme touto cestou Vinařům, kteří

Více

K A T A L O G. 37. DEGUSTACE MLADÝCH VÍN 21. března 2014

K A T A L O G. 37. DEGUSTACE MLADÝCH VÍN 21. března 2014 K A T A L O G 37. DEGUSTACE MLADÝCH VÍN 21. března 2014 Vážení přátelé a milovníci Vína, Předkládáme Vám Katalog s výsledky 37.Degustace Mladých Vín v Branišovicích, na které bylo hodnoceno celkem 96 vzorků

Více

Slovácká podoblastní nominační výstava 2009. číslo přívlastek a ročník výrobce č. šarže hodnocení

Slovácká podoblastní nominační výstava 2009. číslo přívlastek a ročník výrobce č. šarže hodnocení Slovácká podoblastní nominační výstava 2009 číslo přívlastek a ročník výrobce č. šarže hodnocení Bílá vína Veltlínské zelené 1 kab. 2008 VINAŘSTVÍ ŠALŠA Václav, Kyjov 2355 10/08 79 2 kab 2008 Vinselekt

Více

MERLOT MEDINA. AGNI číslo pěstitel bydliště poznámka ročník hodnocení pozn. 159. Ondráš Dušan Jalubí p.s. 18,4

MERLOT MEDINA. AGNI číslo pěstitel bydliště poznámka ročník hodnocení pozn. 159. Ondráš Dušan Jalubí p.s. 18,4 SMĚS ČERVENÁ 128. Viktorýn Libor Žeravice 282 2008 18,9 175. Blahuš Ivo Jalubí 2008 18,8 7. Půček Martin Sobůlky 271 2008 18,7 337. Skalka Tibor ml. Hýsly 131 18,7 106. Pernica Štěpán Kostelec 127 kab.

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2015

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2015 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2015 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Ocenění Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink vlašský

Více

Výsledky hodnocení vín

Výsledky hodnocení vín www.vinfest.cz Bílá vína Výsledky hodnocení vín V rámci VINFEST BRNO 2015, proběhlo dne 1. června, v prostorách hotelu International, hodnocení vín významných evropských odrůd Bílé odrůdy: Muller Thurgau,

Více

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast 100 Ryzlink rýnský pozdní sběr 2010 7/10 Baloun Radomil Velké Pavlovice 11,6 A 85,67 S * 82 Rulandské šedé pozdní sběr 2010 10/10 Baloun Radomil Velké Pavlovice 7,0 A 80,00 * 140 Muškát moravský pozdní

Více

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast č.vz název vína jakostní zařazení ročník číslo šarže přihlašovatel pro řazení Město přihlašovatele cukr kategorie body Ocenění Nominace 5 Ryzlink vlašský kabinetní víno 2010 1025 Skoupil Petr Velké Bílovice

Více

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn.

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Národní soutěž vín - znojemská podoblast 2012 Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie (A-Bílá vína suchá a polosuchá) Ryzlink vlašský

Více

Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů. A: Bílá vína suchá a polosuchá

Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů. A: Bílá vína suchá a polosuchá Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Med. A: Bílá vína suchá a polosuchá 4 Ryzlink vlašský kabinetní

Více

17. výstava vín DAMBOŘICE

17. výstava vín DAMBOŘICE 17. výstava vín DAMBOŘICE 12. dubna 2014 Seznam použitých zkratek Odrůdy vín Jiné AG Agni bar. barrique AL Alibernet kab. kabinetní víno (sladkost 19-21) AN André nehod. nehodnocené víno AU Aurelius NM

Více

Úvodní slovo... Program. Vysvětlivky a seznam použitých zkratek. Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína!

Úvodní slovo... Program. Vysvětlivky a seznam použitých zkratek. Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína! 6. ČULSKÝ KOŠT Úvodní slovo... Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína! Vítáme vás na šestém ročníku Čulského koštu tradičně konaného v kulturním domě ve Slupi. Letošní ročník se může pochlubit nejen

Více

Košt BRNO - VINOHRADY 2004 Výsledky dle čísel vzorků. Ryzlink vlašský. bílé odrůdy

Košt BRNO - VINOHRADY 2004 Výsledky dle čísel vzorků. Ryzlink vlašský. bílé odrůdy Košt BRNO - VINOHRADY 2004 Výsledky dle čísel vzorků bílé odrůdy Ryzlink vlašský 1 jakostní 2003 Pavel Příkazský Tvrdonice 21,0 2 jakostní 2003 Josef Hornáček Mutěnice 25,7 3 jakostní 2003 Rudolf Svoboda

Více

č.vz. Jméno Bydliště Ročník Poznámka Hodnocení 1 Beneš Vladimír 139, Kobylí 2012 88

č.vz. Jméno Bydliště Ročník Poznámka Hodnocení 1 Beneš Vladimír 139, Kobylí 2012 88 Aurelius (AU) 1 Beneš Vladimír 139, Kobylí 2012 88 Chardonay (CHA) 2 Rodinné vinařství Pod horou 295, Bořetice 2012 PS SM 3 Rodinné vinařství Pod horou 295, Bořetice 2012 VH 85 4 Maštalíř Luboš 66, Vrbice

Více

SMB cuvée, směs bílá. RV Ryzlink vlašský. VZ Veltlínské zelené

SMB cuvée, směs bílá. RV Ryzlink vlašský. VZ Veltlínské zelené SMB cuvée, směs bílá 2 Šimoník Otakar D.Dunajovice M ps 2008 82 ZM VZ,RB,RV 5 Grandič Jan Valtice M jak 2008 81 MT,Nbg 1 Křižan Martin Hluk M ps 2008 80 RR,RB 4 Škorpa Lubomír Valtice M kab 2008 79 3 Palička

Více

Za nejlepší hodnocení ze zemských, jakostních vín a jakostních s přívlastkem kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů

Za nejlepší hodnocení ze zemských, jakostních vín a jakostních s přívlastkem kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů Vítězná vína: Šampion výstavy Za nejlepší hodnocení ze zemských, jakostních vín a jakostních s přívlastkem kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů Vzorek č. 319 Sauvignon PS 2012 Bartoš René, Jaroslavice

Více

44. Valtické vinné trhy 2011

44. Valtické vinné trhy 2011 163 1 Rulandské šedé / Pinot gris pozdní sběr 2010 Baloun Radomil Velké Pavlovice CZE 10/10 7,0 9500 84,33 S 274 1 Pálava pozdní sběr 2010 Baloun Radomil Velké Pavlovice CZE 17/10 8,6 2100 81,67 B 15 1

Více

Weingut Georg Wiesinger - Spannberg - www.weingut-wiesinger.at 141 JO Rösler Hausweingärten Qualitätswein 2013 B #LK601/15 500 79,60

Weingut Georg Wiesinger - Spannberg - www.weingut-wiesinger.at 141 JO Rösler Hausweingärten Qualitätswein 2013 B #LK601/15 500 79,60 Stránka č. 1 z 6 MEDITRINA ŽENY VÍNA 2016 Seznam vzorků - dle země původu vína, přihlašovatele a bodů sest. Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Č. šarže Množství vína v šarži Body Int. pozn. AUT

Více

VÝSLEDKY DLE OBCÍ A VZORKŮ

VÝSLEDKY DLE OBCÍ A VZORKŮ VÝSLEDKY DLE OBCÍ A VZORKŮ Blatnice pod SV. Ant. body ročník přívlastek vzorek firma výrobce Ryzlink vlašský 20,00 2005 kabinet 25 Vyskočil Ladislav Veltlínské zelené 15,67 2005 jakostní 53 Doležel Miroslav

Více

RULANDSKÉ BÍLÉ. Cech kyjovských vinařů, 5.8.2012 1 z 7 www.cechkyjovskychvinaru.cz. hodnocení ocenění. přívlastek. označení vzorku. komise.

RULANDSKÉ BÍLÉ. Cech kyjovských vinařů, 5.8.2012 1 z 7 www.cechkyjovskychvinaru.cz. hodnocení ocenění. přívlastek. označení vzorku. komise. RULANDSKÉ BÍLÉ B1 2011 kab Tyl Pavel, Polešovice 79,7 1 B2 2011 jak Buriánek Martin, Bučovice 76,3 1 B3 2011 jak Filípek Jiří, Kyjov 78,0 1 B4 2011 jak Planeta Pavel, Želetice 67,0 1 B5 2011 jak Vinárstvo

Více

Vinařství Petr Tomčala, Kobylí Název vína Zatřídění Ročník Kategorie Objem Cena

Vinařství Petr Tomčala, Kobylí Název vína Zatřídění Ročník Kategorie Objem Cena Vinařství Petr Tomčala, Kobylí Veltlínské zelené doporučuji pozdní sběr 2009 suché 0,75l 170 Kč Sylvánské zelené pozdní sběr 2008 suché 0,75l 190 Kč Neuburské pozdní sběr 2008 suché 0,75l 170 Kč Ryzlink

Více

Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické

Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické název vína přihlašovatel/výrobce Město - přihlašovatele André VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. Rakvice André VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. Rakvice André ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. Šatov Cabernet Moravia Gallery PATRIA Kobylí

Více

V případě CUVÉE rozhoduje o zařazení na stůl první odrůda, kterou uvedl vinař ve složení daného cuvée

V případě CUVÉE rozhoduje o zařazení na stůl první odrůda, kterou uvedl vinař ve složení daného cuvée Vážení hosté, vítáme Vás na KRÁLOVSKÉM KOŠTU 3 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 015. Vína můžete ochutnávat v pořadí dle vlastního uvážení, nebo se nechat vést jednou ze degustačních řad

Více

vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015.

vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015. VÁŽENÍ HOSTÉ, vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015. ŘAZENÍ VÍN NA STOLECH A BÍLÁ VÍNA řazení dle odrůd, v rámci

Více

Mikulovské vinné trhy 2015

Mikulovské vinné trhy 2015 Mikulovské vinné trhy 2015 Udělení zvláštních ocenění Diplom podepsaný prezidentem ČR Ing. M. Zemanem - Champion Mikulovských vinných trhů 2015 Pálava výběr z hroznů 2013, Ing. Jiří Kopeček, Valtice Pohár

Více

TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2010-2011. Nejlepší kolekci v kategorii suchých vín získalo Vinařství Trpělka & Oulehla Regina Coeli

TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2010-2011. Nejlepší kolekci v kategorii suchých vín získalo Vinařství Trpělka & Oulehla Regina Coeli TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2010-2011 Nejlepší kolekci v kategorii suchých vín získalo Vinařství Trpělka & Oulehla Regina Coeli Nejlepší kolekci v kategorii ostatních vín získal Znovín Znojmo, a.s. SUCHÁ

Více

10. jubilejní výstava šardických vín 21. 4. 2012 mendelova vinařského spolku při příležitosti 190. výročí narození j.g. mendela

10. jubilejní výstava šardických vín 21. 4. 2012 mendelova vinařského spolku při příležitosti 190. výročí narození j.g. mendela 10. jubilejní výstava šardických vín 21. 4. 2012 mendelova vinařského spolku při příležitosti 190. výročí narození j.g. mendela - 1 - J.G. Mendel Mendelův vinařský spolek Šardice J.G.Mendel světově uznávaný

Více

vína z regionu CEZAVA Vinum Bonum Moraviae

vína z regionu CEZAVA Vinum Bonum Moraviae vína z regionu CEZAVA Vinum Bonum Moraviae VINARI ˇ MOUTNICE Sklenářství a rámování obrazů Moutnice 60 www.skloard-dohnalek.cz Srdečně Vás vítáme na 13. výstavě archivních vín v Moutnicích Dámy a pánové,

Více

Velikonoční výstava vín Bořetice 2015

Velikonoční výstava vín Bořetice 2015 Velikonoční výstava vín Bořetice 2015 Vítáme Vás na tradiční velikonoční výstavě vín a přejeme Vám příjemné chvíle strávené v Bořeticích při degustaci vzorků vín, které Vám připravila Svobodná spolková

Více

Šanov 365 18,3. Tasovice 181 2008 17,8 3 Matocha František Hrádek 318 18 4 Treger František. Hrabětice 17,9. Tasovice 430 PS 18,9

Šanov 365 18,3. Tasovice 181 2008 17,8 3 Matocha František Hrádek 318 18 4 Treger František. Hrabětice 17,9. Tasovice 430 PS 18,9 Směs bílá 1 Skybík Lubomír Šanov 365 18,2 2 Vašina Petr Tasovice 181 2008 17,8 3 Matocha František Hrádek 318 18 4 Treger František Hrabětice 17,9 5 Lašák Radek Tasovice 430 PS 18,9 6 Hříbek Jiří Dyjákovice

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 DOPRODEJ č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Vinařská obec Hnanice, viniční

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 DOPRODEJ č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Vinařská obec Hnanice, viniční

Více

WINEPOINT.cz. Vinařství Konečný, Čejkovice - velkopavlovická podoblast. ceník vín (ceny jsou vč.dph) platí od 21.1.2013

WINEPOINT.cz. Vinařství Konečný, Čejkovice - velkopavlovická podoblast. ceník vín (ceny jsou vč.dph) platí od 21.1.2013 www.winepoint.cz dusan.hanzlik@volny.cz GSM: 777 844 000 WINEPOINT.cz ceník vín (ceny jsou vč.dph) platí od 21.1.2013 ročník zatřídění druh alk % obs. cena Vinařství Konečný, Čejkovice - velkopavlovická

Více

VÍTĚZOVÉ. 252 2007 0,67 Pálava výběr z hroznů Binder Rakvice. 253 2007 3,00 Pálava výběr z hroznů Znovín Znojmo Šatov

VÍTĚZOVÉ. 252 2007 0,67 Pálava výběr z hroznů Binder Rakvice. 253 2007 3,00 Pálava výběr z hroznů Znovín Znojmo Šatov VÍTĚZOVÉ 252 2007 0,67 Pálava výběr z hroznů Binder Rakvice 253 2007 3,00 Pálava výběr z hroznů Znovín Znojmo Šatov 449 2007 4,00 Dornfelder pozdní sběr Vinařství Dufek Svatobořice-Mistřín 453 2007 5,33

Více

katalog 2011 27. března 2011 Stránka 1 z 8

katalog 2011 27. března 2011 Stránka 1 z 8 katalog 2011 Č vz Pěstitel Místo Body Ročník přívl. původ Poznámka bílé Sylvánské zelené 0201 Sedlecká vína Sedlec 18,2 2009 VH ČR 0202 Ing. Luděk Botur Stráţnice 18,5 * 2009 VH ČR 0203 VINO Hort Dobšice

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Kyseliny 10,4, zb. cukr 160,7, bezcukerný

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá

Více

Mikulovské vinné trhy 2014

Mikulovské vinné trhy 2014 Mikulovské vinné trhy 2014 Diplom podepsaný prezidentem ČR Ing. M. Zemanem Champion Mikulovských vinných trhů 2014 Rulandské bílé 2012 výběr z hroznů Vinařství Josef Dufek, Svatobořice - Mistřín Pohár

Více

Kategorizace moravských vín. Vinný sklípek. Panenské víno znamená první sklizeň z mladých vinic a to pouze prvním rokem.

Kategorizace moravských vín. Vinný sklípek. Panenské víno znamená první sklizeň z mladých vinic a to pouze prvním rokem. Kategorizace moravských vín Jakostní víno odrůdové - tuzemský původ, povolené odrůdy, výroba v místě původu, výnos max. 12 t/ha, cukernatost hroznů nad 15 NM. Min. 85 % uvedené odrůdy. Jakostní víno známkové

Více

Vystavené vzorky vín seřazené dle obcí

Vystavené vzorky vín seřazené dle obcí Vystavené vzorky vín seřazené dle obcí Bavory 173 Drmolová Zdeňka Bavory 46 Ch - Bio 2013 p.s. 88 30 Drmola Jaroslav Bavory 46 MT 2013 p.s. 86 95 Drmola Jaroslav Bavory 46 RŠ 2013 VzH 75 252 Drmola Jaroslav

Více

Cuvée Müller Thurgau+Ryzlink rýnský barrique košer České vinařství Chrámce s.r.o. 28 620065 Sattel Vinařství pod Sedlem s.r.o.

Cuvée Müller Thurgau+Ryzlink rýnský barrique košer České vinařství Chrámce s.r.o. 28 620065 Sattel Vinařství pod Sedlem s.r.o. č.vz př.čislo název vína přihlašovatel/výrobce 1 620040 Müller Thurgau Vinařství Bettina Lobkowicz 2 620052 Müller Thurgau Školní statek, Mělník 3 620044 Müller Thurgau Podrábský Jan 4 620064 Müller Thurgau

Více

Mikulovské vinné trhy 2014

Mikulovské vinné trhy 2014 Mikulovské vinné trhy 2014 Diplom podepsaný prezidentem ČR Ing. M. Zemanem Champion Mikulovských vinných trhů 2014 Rulandské bílé 2012 výběr z hroznů Vinařství Josef Dufek, Svatobořice - Mistřín Pohár

Více

Ceník vín z Moravy a z Čech

Ceník vín z Moravy a z Čech VO - Karbula s.r.o. Revoluční 327, Moravský Písek - kolonie Tel.: 731 507 230, 734 449 290 e-mail: karbula@karbula.cz Ceník vín z Moravy a z Čech Adresa provozovny: Otevírací doba: Moravský Písek - kolonie

Více

Výstava vín Nosislav - 2016- Vítězové odrůd a kolekce

Výstava vín Nosislav - 2016- Vítězové odrůd a kolekce Výstava vín Nosislav - 2016- Vítězové odrůd a kolekce Číslo vzorku Jméno čp Obec Odrůda Ročník Přívlastek Poznámka Č. STOL.Celkem RŠ15 Vinařství Hanuš Blučina Rulandské šedé ps. 10 18,9 CSG07 Maška Jiří,

Více

Výsledky 17. ročníku TOP 77 vín v České republice 2015/2016 dle vinařství

Výsledky 17. ročníku TOP 77 vín v České republice 2015/2016 dle vinařství Výsledky 17. ročníku TOP 77 vín v České republice 2015/2016 dle vinařství HLAVNÍ CENU ZA NEJLEPŠÍ KOLEKCI VÍN TOP 77 2015/2015 ZÍSKÁVÁ VINAŘSTVÍ VINICE-HNANICE CENU ZA NEJLEPŠÍ KOLEKCI SLADKÝCH VÍN ZÍSKÁVAJÍ

Více

Mikulovské vinné trhy 2015

Mikulovské vinné trhy 2015 Mikulovské vinné trhy 2015 Udělení zvláštních ocenění Diplom podepsaný prezidentem ČR Ing. M. Zemanem - Champion Mikulovských vinných trhů 2015 Pálava výběr z hroznů 2013, Ing. Jiří Kopeček, Valtice Pohár

Více

Mikulovské vinné trhy 2013

Mikulovské vinné trhy 2013 Diplom a pohár prezidenta České republiky Ing. Miloše Zemana a - Champion Mikulovských vinných trhů 2013 Tramín červený 2011 výběr z hroznů - Ing. Jan Garčic, Pavlov Mikulovské vinné trhy 2013 Pohár ministra

Více

Šardické slavnosti vín KATALOG. výstavy vín 25.4.2015

Šardické slavnosti vín KATALOG. výstavy vín 25.4.2015 Šardické slavnosti vín KATALOG výstavy vín 25.4.2015 Mendelův vinařský spolek Mendelův vinařský spolek Šardice vznikl v roce 2001 a má 21 členů. Hlavním posláním spolku je propagace vinařství a vinařských

Více

Mezinárodní soutěž vín FESTWINE 2009 FESTWINE 2009

Mezinárodní soutěž vín FESTWINE 2009 FESTWINE 2009 Stránka č. 1 z 5 FESTWINE 2009 Mimořádná ocenění Díky bodovému ohodnocení do rozstřelu o Championa postoupili: Moravské vinařské závody Bzenec 286 A Veltlínské zelené pozdní sběr 2007 2,7 MEGA Production

Více

K A T A L O G 36. DEGUSTACE MLADÝCH VÍN. 22. února 2013

K A T A L O G 36. DEGUSTACE MLADÝCH VÍN. 22. února 2013 K A T A L O G 36. DEGUSTACE MLADÝCH VÍN 22. února 2013 Vážení přátelé a milovníci Vína, Předkládáme Vám Katalog s výsledky 36.Degustace Mladých Vín v Branišovicích, na které bylo hodnoceno celkem 95 vzorků

Více

VINAŘSKÝ SPOLEK OLBRAMOVICE KATALOG VÝSTAVY VÍN. Výstava je realizována s podporou Vinařského fondu ČR.

VINAŘSKÝ SPOLEK OLBRAMOVICE KATALOG VÝSTAVY VÍN. Výstava je realizována s podporou Vinařského fondu ČR. VINAŘSKÝ SPOLEK OLBRAMOVICE KATALOG VÝSTAVY VÍN 2010 Olbramovice, 8. května 2010 Výstava je realizována s podporou Vinařského fondu ČR. Váš spolehlivý dodavatel těženého a drceného kameniva v nejvyšší

Více

Degustátoři a organizátoři 3. ročníku Galerie rulandských vín v ČR. Projekt je realizován s podporou Vinařského fondu České republiky

Degustátoři a organizátoři 3. ročníku Galerie rulandských vín v ČR. Projekt je realizován s podporou Vinařského fondu České republiky Degustátoři a organizátoři 3. ročníku Galerie rulandských vín v ČR. Projekt je realizován s podporou Vinařského fondu České republiky 1 Vážení přátelé, vítáme vás na 3. ročníku Galerie rulandských vín

Více

Révová vína jakostní:

Révová vína jakostní: Révová vína jakostní: 1 Rulandské šedé 2003 suché 0,75 l 136,00 Kč 2 Veltlínské zelené * 2003 suché 0,75 l 107,00 Kč 3 Veltlínské červené rané * 2003 suché 0,75 l 114,00 Kč 4 Muškát moravský 2004 suché

Více

Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. 2013 A 6,6 CZE #N-4 Podrábský Jan 84,80 S*

Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. 2013 A 6,6 CZE #N-4 Podrábský Jan 84,80 S* Národní soutěž vín - Oblast ČECHY 2014 Seznam vzorků - dle kategorií, odrůd a poté dle bodů Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie

Více

Vítězové odrůd. Jméno čp Obec Odrůda Ročník Přívlastek Pozn. Celkem

Vítězové odrůd. Jméno čp Obec Odrůda Ročník Přívlastek Pozn. Celkem ČZS Vítězové odrůd AN18 Klein Stanislav 76 Nosislav André 19,1 AU01 Helikar Jan, Ing. Vranovice Aurelius v 18,8 CMO09 Dostál Jan Hrušovany u Brna Cabernet moravia ps. 19,1 CSG03 Strouhal Jaroslav 317 Křepice

Více

. GRAND PRIX AUSTERLITZ 2004

. GRAND PRIX AUSTERLITZ 2004 . vzorku 1 rulandské bílé výběr 2003 víno pavlov 1 3 2 rulandské bílé jakostní vinicole valtice 1 1 3 rulandské bílé výběr z hroznů 2003 víno marcinčák 1 2 4 rulandské bílé botritický v. 1999 víno marcinčák

Více

Vinný sklípek. Kategorizace moravských vín

Vinný sklípek. Kategorizace moravských vín Kategorizace moravských vín Jakostní víno odrůdové - tuzemský původ, povolené odrůdy, výroba v místě původu, výnos max. 12 t/ha, cukernatost hroznů nad 15 NM. Min. 85 % uvedené odrůdy. Jakostní víno známkové

Více

Festwine 2015 Mezinárodní soutěž vín

Festwine 2015 Mezinárodní soutěž vín Festwine 2015 Mezinárodní soutěž vín Velké Pavlovice 19. a 20. května 2015 Brno 28. května 2015 Hodnocení: Předpokladem pro získání medaile je dosažení alespoň těchto bodových hodnot: 1. Velká zlatá medaile

Více

Číslo Jméno Bydliště Přívlastek Ročník Body

Číslo Jméno Bydliště Přívlastek Ročník Body Číslo Jméno Bydliště Přívlastek Ročník Body Směs bílá 1 Plánka Zdeněk Hrádek 310 18 2 Dobrovolný Josef Hrádek 74 17,3 3 Ing. Rosa Jindřich Hrádek 311 18,6 4 Lašák Radek Tasovice 430 PS 18,6 5 Vinice Na

Více

VINUM JUVENALE 2009. Bílá vína. Ryzlink vlašský, Rizling vlašský. vz. č. přívlastek č. š. přihlašovatel adresa body

VINUM JUVENALE 2009. Bílá vína. Ryzlink vlašský, Rizling vlašský. vz. č. přívlastek č. š. přihlašovatel adresa body VINUM JUVENALE 2009 Ryzlink vlašský, Rizling vlašský Bílá vína 1 české zem.víno 8/09 Botanická zahrada Praha 22,7 hlavního města Prahy 2 mor.zem.víno 05/09 Vinařství Tichý Dolní Dunajovice 19,0 3 akostné

Více

NEJLÉPE HODNOCENÁ MLADÁ VÍNA : BÍLÉ VÍNO ČERVENÉ VÍNO NEJLÉPE HODNOCENÁ ROČNÍKOVÁ VÍNA : BÍLÉ VÍNO ČERVENÉ VÍNO ORGANIZAČNÍ KOLEKTIV

NEJLÉPE HODNOCENÁ MLADÁ VÍNA : BÍLÉ VÍNO ČERVENÉ VÍNO NEJLÉPE HODNOCENÁ ROČNÍKOVÁ VÍNA : BÍLÉ VÍNO ČERVENÉ VÍNO ORGANIZAČNÍ KOLEKTIV Vážení přátelé, milovníci dobrého vína v Telnici si Vás dovolují přivítat na dnešní v pořadí 13. výstavě a ochutnávce vín. Hodnocení vystavených vín se konalo v neděli 9. března 2014. Garanty výstavy byli

Více

TOP 77 vín v České republice 2015/2016 dle kategorií a odrůd

TOP 77 vín v České republice 2015/2016 dle kategorií a odrůd Výsledky 17. ročníku TOP 77 vín v České republice 2015/2016 dle kategorií a odrůd HLAVNÍ CENU ZA NEJLEPŠÍ KOLEKCI VÍN TOP 77 2015/2015 ZÍSKÁVÁ VINAŘSTVÍ VINICE-HNANICE CENU ZA NEJLEPŠÍ KOLEKCI SLADKÝCH

Více

katalog 2015 čís.vzorku pestitel body Hvězd roční privlast. charakter pozn. bílé Sylvánské zelené 0201 Nápravová Ivana, Nový Šaldorf 20/s ***

katalog 2015 čís.vzorku pestitel body Hvězd roční privlast. charakter pozn. bílé Sylvánské zelené 0201 Nápravová Ivana, Nový Šaldorf 20/s *** katalog 2015 čís.vzorku pestitel body Hvězd roční privlast. charakter pozn. bílé Sylvánské zelené 0201 Nápravová Ivana, Nový Šaldorf 20/s * 0202 Vinařství Dobrovolný, Nový Šaldorf 81 0203 Vinné sklepy

Více

André. Ročník. Jakost. jakostní. Barva. Druh. tiché. Zbytkový cukr suché Cukr neznámý Alkohol neznámý Množství 0.75. Barrigue ano.

André. Ročník. Jakost. jakostní. Barva. Druh. tiché. Zbytkový cukr suché Cukr neznámý Alkohol neznámý Množství 0.75. Barrigue ano. André 2002 1 47,- Kč 55.93 Kč Cabernet Moravia 2001 1 70,- Kč 83.3 Kč Cabernet Sauvignon 2001 1 100,- Kč 119 Kč Cabernet Sauvignon 2002 pozdní sběr 1 120,- Kč 142.8 Kč Cabernet Sauvignon 2001 1 0.5 80,-

Více

PRIVÁTNÍ ŘADA HARMONIA VINI

PRIVÁTNÍ ŘADA HARMONIA VINI PRIVÁTNÍ ŘADA HARMONIA VINI Ročník Odrůda Lahev Kval. zařazení Objem Bez DPH Vč. DPH Základní vína zahraniční Sauvignon Španělsko NEVR 0,75 55,00 Kč 66,55 Kč Cabernet Sauvignon Chile NEVR 0,75 55,00 Kč

Více

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada FLOWER LINE květinová řada Jsou to vína, u kterých se s květinami setkáte nejen v názvu a na etiketě, ale květnatost se projevuje v celém jejích charakteru. Vína se vyznačují výrazným květinovým buketem,

Více

XXXXI. TASOVICKÁ VÝSTAVA VÍN. Katalog 6.března 2010 ČZS Tasovice

XXXXI. TASOVICKÁ VÝSTAVA VÍN. Katalog 6.března 2010 ČZS Tasovice XXXXI. TASOVICKÁ VÝSTAVA VÍN Katalog 6.března 2010 ČZS Tasovice 1 Program: 10.00 hodin - zahájení 14.00 hodin - vyhodnocení nejlepších vín a předání cen 22.00 hodin - ukončení výstavy Ceny vzorků vín Vína

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

Výsledky 16. ročníku TOP 77 vín v České republice 2014/2015 dle odrůd

Výsledky 16. ročníku TOP 77 vín v České republice 2014/2015 dle odrůd Výsledky 16. ročníku TOP 77 vín v České republice 2014/2015 dle odrůd HLAVNÍ CENU ZA NEJLEPŠÍ KOLEKCI VÍN TOP 77 2014/2015 ZÍSKÁVÁ VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁN MAŇÁK SUCHÁ BÍLÁ VÍNA Mimořádná vína ***** CENU ZA NEJLEPŠÍ

Více

Vážení přátelé, příznivci dobrého vína,

Vážení přátelé, příznivci dobrého vína, Vážení přátelé, příznivci dobrého vína, opět Vás vítáme na již 62. prvomájové výstavě vín ve Bzenci, na které Vám letos nabízíme 698 vzorků vín, z toho bílých 425, červených 222 a rose+klaret vín 51. Vína

Více

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění Vinařství Balážovi Tramín j akostní 70.00 Kč 84.70 Kč Veltlínské zelené, pozdní sběr 2012 suché 116.00 Kč 140.36 Kč Irsai oliver kabinetní 99.00 Kč 119.79 Kč Hibernal pozdní sběr 112.00 Kč 135.52 Kč Sauvignon,

Více

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE. Bílé odrůdy

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE. Bílé odrůdy VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE Bílé odrůdy Ryzlink vlašský 1 Ing.Naďa Pluskalová, Brno 2007 jakostní 27,0 2 Ing.Vladimír Dobeš, Ratíškovice 2007 jakostní 14,3* 3 Emerich Kratochvíl, Dambořice 2007 jakostní 23,7 4

Více

Bílá vína Ryzlink vlašský 1 Ing. Vojtěch Dušan Slup jak. 2010 2,03 * 2 Alena Funková Jaroslavice jak. 2010 2,75 * 3 Jan Kadlec Jaroslavice 384 jak.

Bílá vína Ryzlink vlašský 1 Ing. Vojtěch Dušan Slup jak. 2010 2,03 * 2 Alena Funková Jaroslavice jak. 2010 2,75 * 3 Jan Kadlec Jaroslavice 384 jak. Bílá vína Ryzlink vlašský 1 Ing. Vojtěch Dušan Slup jak. 2010 2,03 * 2 Alena Funková Jaroslavice jak. 2010 2,75 * 3 Jan Kadlec Jaroslavice 384 jak. 2010 2,43 * 4 F. Tomana Micmanice 228 jak. 2010 2,11

Více

Vinařská podoblast Vinařská obec Viniční trať. Vinařská oblast

Vinařská podoblast Vinařská obec Viniční trať. Vinařská oblast 6 7 předseda 11 1 RR + RŠ 009 ČZV Botanická zahrada hl. m. Prahy Praha Č Me Praha sv. Klára,8 6, /09 88 8 87 81 8 86 88 86 90 **VK 8 1 SZ 006 VzH LOBKOWICZKÉ ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ ROUDNICE NAD Rouudnice LABEM

Více

Velikonoční výstava vín Bořetice 2016

Velikonoční výstava vín Bořetice 2016 Velikonoční výstava vín Bořetice 2016 Vítáme vás na tradiční velikonoční výstavě vín a přejeme vám příjemné chvíle strávené v Bořeticích při degustaci vzorků vín, které vám připravila Svobodná spolková

Více

Čulský košt 2014. List1

Čulský košt 2014. List1 Čulský košt 2014 Veltlínské zelené 1 Durajka Josef Tasovice 427 2013 jak 2,2 2 Chateau Šatov Šatov 2013 jak 2,05 3 Paulenka Ondřej Tasovice 12 2013 jak 1,7 4 Vlček David Micmanice 2013 jak 2,15 5 Změlík

Více

Vážení přátelé, příznivci dobrého vína,

Vážení přátelé, příznivci dobrého vína, Vážení přátelé, příznivci dobrého vína, opět Vás vítáme na již 60. prvomájové výstavě vín ve Bzenci, na které Vám letos nabízíme 630 vzorků vín, z toho bílých 374, červených 205, rose+klaret 51. Vína k

Více

SSRKH Bořetice Výstava vín 2014

SSRKH Bořetice Výstava vín 2014 SSRKH Bořetice Výstava vín 2014 KATALOG VÍN Velikonoční výstava vín 2014 V baru na Vás čeká následující občerstvení: Ovarová polévka Vepřový ovar Jaternice pravá domácí Kravihorská topinka, guláš Sýrový

Více

Výsledky 16. ročníku TOP 77 vín v České republice 2014/2015 dle vinařství

Výsledky 16. ročníku TOP 77 vín v České republice 2014/2015 dle vinařství Výsledky 16. ročníku TOP 77 vín v České republice 2014/2015 dle vinařství HLAVNÍ CENU ZA NEJLEPŠÍ KOLEKCI VÍN TOP 77 2014/2015 ZÍSKÁVÁ VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁN MAŇÁK CENU ZA NEJLEPŠÍ KOLEKCI V KATEGORII SUCHÝCH

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

tělocvična základní školy v Tupesích

tělocvična základní školy v Tupesích KATALOG XXV. ročník KOŠT VÍNA Sobota 12. dubna 2014 tělocvična základní školy v Tupesích TUPESY Vážení přátelé, Ten, kdo s vínem žije desítky let, ví, že je to nápoj plný života. Víno se rodí ve vinicích,

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2007 (rul. bílé+sauvignon) 408,- 0,75 zemské víno, polosuché, stříbrná medaile Grand

Více

Vážení přátelé a milovníci dobrého vína,

Vážení přátelé a milovníci dobrého vína, Vážení přátelé a milovníci dobrého vína, vítáme Vás na 13.ročníku Výstavy vína u nás v Hýslích. Výstavní výbor - Václav Ott předseda, ing Rudolf Plachý - místopředseda, Tibor Skalka, Jiří Ryšavý, Michal

Více

Vážení návštěvnící, přátelé dobrého moravského vína,

Vážení návštěvnící, přátelé dobrého moravského vína, Vážení návštěvnící, přátelé dobrého moravského vína, vítáme Vás na 23. výstavě vín ve Ždánicích, která se tradičně koná v prvních Májových dnech. Ochutnejme vystavená vína, pomudrujme si o nich, později

Více

43. TASOVICKÁ VÝSTAVA VÍN. Katalog 10.března 2012 ČZS Tasovice

43. TASOVICKÁ VÝSTAVA VÍN. Katalog 10.března 2012 ČZS Tasovice 43. TASOVICKÁ VÝSTAVA VÍN Katalog 10.března 2012 ČZS Tasovice 1 Program: 10.00 hodin - zahájení 14.00 hodin - vyhodnocení nejlepších vín a předání cen 22.00 hodin - ukončení výstavy Ceny vzorků vín Vína

Více

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Vinný lístek Archivní vína Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Frankovka 1987 0,75 L 1199,- Kč Neuburské 1997 0,75 L 649,-

Více

AWC Vienna 2014 - seznam oceněných vín z České republiky

AWC Vienna 2014 - seznam oceněných vín z České republiky AWC Vienna 2014 - seznam oceněných vín z České republiky Winery Brand Name Vintage Alk. vol % Acid. R.Sug. Medal HANZEL spol. s.r.o. - Vinařství Hanzel Tramín červený 2011 13.0 5.4 22.9 Gold HANZEL spol.

Více

Veltlínské Zelené 44 Karpíšek Karel Želetice 177 2012 2,11 x 45 Puhr Weinbau Obermarkersdorf 41 DAC 2012 1,83 xx 46 Poinstingl Unternalb 22 DAC 2012

Veltlínské Zelené 44 Karpíšek Karel Želetice 177 2012 2,11 x 45 Puhr Weinbau Obermarkersdorf 41 DAC 2012 1,83 xx 46 Poinstingl Unternalb 22 DAC 2012 Směs Bílá 1 Štipčák Radek Tasovice 379 2012 2,45 x 2 Svoboda Josef Višňové 22 2012 2,65 x 3 Houšť František Hodonice 91 VZ+RV 2012 2,15 x 4 L. Smolík Strachotice P.S. 2012 2,12 x 5 K. Šmudla Nový Šaldorf

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na jednu láhev 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 č.š. 42/12 300,- Kč SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Kyseliny 10,4 g/l, zb. cukr 160,7 g/l, bezcukerný extrakt 25,9 g/l, Alk.8,77%,

Více

Přívlastky: kab kabinet od 19 NM PS pozdní sběr od 21 NM VzH výběr z hroznů od 24 NM VzB výběr z bobulí od 27 NM VzC výběr z cibéb od 32 NM

Přívlastky: kab kabinet od 19 NM PS pozdní sběr od 21 NM VzH výběr z hroznů od 24 NM VzB výběr z bobulí od 27 NM VzC výběr z cibéb od 32 NM VINAŘSKÝ SPOLEK UHERČICE POŘÁDÁ 28. KVĚTNA 2016 OD 13.00 HODIN DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ Výstava vín Uherčice 2016 PODROBNOSTI NA www.vinariuhercice.cz Značení: Au Aurelius Alb Alibernet De Děvín An André

Více

ODRŮDA ROČNÍK KATEGORIE OBSAH CUKRU BEZ DPH S DPH

ODRŮDA ROČNÍK KATEGORIE OBSAH CUKRU BEZ DPH S DPH Ceník květen 2014 classic Jedná se o řadu převážně přívlastkových vín ze Znojemské vinařské podoblasti z Rajhradu, Dolních Kounic a okolních obcí a z velkopavlovické podoblasti z obce Blučina. Vína jsou

Více

EXCLUSIVE COLLECTION LIMITED COLLECTION

EXCLUSIVE COLLECTION LIMITED COLLECTION EXCLUSIVE COLLECTION oblast Morava obsah název - odrůda typ přívl. kategorie podoblast l Rulandské bílé PS 2009 polosladké velkopavlovická 0,75 ocenění Chardonnay - barrique PS 2008 velkopavlovická 0,75

Více

Výsledky AWC Vienna 2012

Výsledky AWC Vienna 2012 Výsledky AWC Vienna 2012 Firma Odrůda Název vína Rok Medaile AMPELOS,ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINARSKÁ ZNOJMO,a.s. Sauvignon Blanc AMPELOS Sauvignon 2011 Stříbrná medaile AMPELOS,ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINARSKÁ

Více

Vážení přátelé vín, Přejeme Vám pěkné prožitky při degustaci vín z Velkopavlovické vinařské podoblasti.

Vážení přátelé vín, Přejeme Vám pěkné prožitky při degustaci vín z Velkopavlovické vinařské podoblasti. Vážení přátelé vín, do soutěže Forum Moravium 2008 se v letošním roce přihlásilo rekordních 328 vzorků vín k jejichž hodnocení bylo přizváno 37 degustátorů-profesionálů. Pro zachování nestrannosti a objektivity

Více