KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO ZŠ"

Transkript

1 KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO ZŠ ANEB VÝCVIK V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH, SEBEPREZENTACI A EFEKTIVNÍ PRÁCI S INFORMACEMI Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/ Kompetence pro trh práce Tento materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Obsah I. KOMUNIKACE ZÁKLADY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Co znamená efektivní komunikace Co naši komunikaci ovlivňuje nejvíce? Zpětná vazba VERBÁLNÍ KOMUNIKACE Osobní komunikace Písemná komunikace Telefonická komunikace ROZHOVOR, NASLOUCHÁNÍ A MLČENÍ Rozhovor, to jsou především otázky Umíte aktivně naslouchat? NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Jaký význam pro sdělení má řeč těla Jak funguje osobní prostor Jedenáct rad pro navazování a udržování efektivní komunikace CO JE TO ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ Asertivita, pasivita, agresivita II. CO JE TO UDRŽITELNÝ ROZVOJ? Co je ekostopa? III. PRÁCE S INFORMACEMI PRÁCE S INFORMACÍ Jak zacházíme s informacemi? UMĚNÍ UČIT SE Učební styly TIME MANAGEMENT Eisenhowerův princip Kompetence pro trh práce Stránka 2

3 IV. SEBEPREZENTACE Osobní pohovor Příprava na pohovor V. ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI Jaké role ve svém životě zastáváme ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ Konflikty vnitřní Použitá literatura VI. Formulář Kompetence pro trh práce Stránka 3

4 I. KOMUNIKACE 1. ZÁKLADY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1.1. Co znamená efektivní komunikace Umění jednat s lidmi, se skládá ze tří velkých částí: 1. Umění mluvit, sdělovat (řečnické a prezentační dovednosti) 2. Umění naslouchat (věnovat aktivní pozornost druhému člověku v komunikaci) 3. Umění mlčet (odhad situace) Cvičení: Zatrhněte, co všechno je komunikace, co není komunikace a proč: Hádka Rozhovor Lyžování Reklama Televizní seriál Internet Facka Déšť Podání ruky Polibek Jakým způsobem komunikujeme: 1. slovy verbálně 2. jak stojíme, jak se pohybují naše ruce, jak se tváříme, jak se díváme to znamená ne slovy - neverbálně 3. jakým mluvíme hlasem tiše, hlasitě, rychle, pomalu, příjemně, naštvaně, nářečí 4. svým jednáním a chováním Cvičení: Rozepište do jednotlivých fází komunikačního procesu: reklama v TV vysvědčení pohlazení jídelní lístek vysílatel kódování přenosový kanál dekódování příjemce 1.2. Co naši komunikaci ovlivňuje nejvíce? Komunikace v situaci je ovlivněna celkovým dojmem, který si člověk o komunikačním partnerovi (partnerech) vytváří. Do komunikace se promítá to, co si o druhém člověku myslíme, co o něm předpokládáme, jaká pověst ho předchází, jak vypadá, v jaké situaci se Kompetence pro trh práce Stránka 4

5 s ním setkáváme. Celkový dojem o komunikačním partnerovi ovlivňuje průběh a obsah komunikace. Dojem vzniká velmi rychle (v prvních vteřinách) a je utvářen: věkovými proměnnými názory o druhém pověstí vzhledem haló efektem (zaměřeností na nápadné znaky) předpoklady a očekáváními, podle nichž zpracováváme a doplňujeme informace Zkuste se druhým v komunikaci přizpůsobit, najít něco společného, bude se vám komunikovat lépe! 1.3. Zpětná vazba Zpětná vazba nás může ohlídat před zkreslením a neporozuměním při vzájemné komunikaci. Jednosměrná a obousměrná komunikace Jednosměrná Obousměrná Rychlost Přesnost Emoce 2. VERBÁLNÍ KOMUNIKACE Ve své práci používají lidé nejrůznějších možností komunikace. Hovoří se svými zákazníky a kolegy, vedou rozhovory, telefonují, píší objednávky, apod. Používají tedy ke komunikaci slova slovní (verbální) komunikaci. Typy verbální komunikace: - osobní komunikace - písemná komunikace - telefonická komunikace 2.1. Osobní komunikace Řeč je nejuniverzálnějším způsobem dorozumívání, nejméně se zkresluje smysl sdělení při jeho předávání. Kompetence pro trh práce Stránka 5

6 Rozhovor je verbální komunikací, při níž dochází k výměně rolí mluvčího a naslouchajícího. Pokud s někým hovoříme tváří v tvář, může to mít své výhody i nevýhody. Cvičení: napište výhody a nevýhody osobní komunikace Písemná komunikace Další formou komunikace je písemná komunikace, která má také své výhody a nevýhody. Písemně se dnes projevujeme čím dál častěji v elektronické podobě v ové poště. Ta má své odlišnosti. Jsou názory, že se v této formě komunikace tolik nedbá na úpravu, ale pamatujte, že cokoli řeknete, napíšete, to vše vyvolává ve druhých lidech určitý dojem!!! Cvičení : napište výhody a nevýhody písemné komunikace Telefonická komunikace Pomocí telefonu si můžete domluvit nebo zrušit schůzku, zajistit dodávku zboží, vyřídit platbu a spoustu dalších činností. Hlas je nejen jediným projevem komunikace při telefonním styku, je ale i důležitým komunikačním prostředkem v přímé komunikaci. Hlasová modulace Následující větu řekněte (jakoby do telefonu) několika navrhovanými způsoby: - informativně, - vesele, - unaveně, - dominantně, - lhostejně. To jsem rád/a, že tě slyším. Cvičení: Zkuste si říci nahlas větu - POPRAVIT NE OSVOBODIT pokaždé jinak, aby vyzněla vždy jiným způsobem. Kolik typů jste vytvořili? Cvičení: napište výhody a nevýhody telefonické komunikace. Kompetence pro trh práce Stránka 6

7 3. ROZHOVOR, NASLOUCHÁNÍ A MLČENÍ 3.1. Rozhovor, to jsou především otázky Veškeré informace se od svého partnera dozvídáte tak, že mu kladete otázky. Formulovat vhodné otázky, klást je v pravý čas a tak, aby nenaváděly k určité odpovědi, aby se druhého nedotkly, je skutečné umění. Typy otázek: a) Uzavřené otázky umožňují odpověď ano, ne, nevím ( Mohu počítat s tímto termínem? ); b) Otevřené otázky otevírají komunikaci ( Můžete mi říci více podrobností o tomto volném místě? ); c) Sugestivní otázky užívají se v situacích, kdy chceme předem získat souhlas, nesouhlas, ovlivnit odpověď; kdy s druhým člověkem manévrujeme, manipulujeme; d) Alternativní otázky dávají možnost výběru; Cvičení: O jaký typ otázky se jedná? Máte hlad? Co soudíte o současné situaci ve fotbalu?. Taky se vám tak líbí ten televizní seriál? Těší vás ta práce?. Budete si to zboží kupovat? Jaký je váš názor na moderní umění? Umíte aktivně naslouchat? Položíme-li druhému otázku, dočkáme se odpovědi. Abychom správně pochopili význam sdělení, musíme se naučit naslouchat Kompetence pro trh práce Stránka 7

8 Cvičení: uveďte alespoň 5 způsobů, jak dát druhému najevo, že nasloucháte, a 5 způsobů, kterými naopak projevíte svůj nezájem, lhostejnost: 4. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 4.1. Jaký význam pro sdělení má řeč těla Komunikace, kde se nepoužívá slov, se nazývá řečí těla (jinak též neverbální komunikace). Až do dnešní doby bylo zaznamenáno asi milion signálů, které při komunikaci vysíláme. Slova vyjadřují jen 7 % z celkového sdělení, 38 % vyjadřuje hlas (tón hlasu, jeho síla, melodie a ostatní zvuky) a celých 55 % zahrnuje řeč těla. Cvičení: Jaká gesta a mimika jsou typická pro hněv, popište:.. Jaká gesta a mimika jsou typické pro strach, popište.. Jaká gesta a mimika jsou typické pro radost, popište.. Která gesta podle vás značí uvolněnost a pohodu Jak funguje osobní prostor Každý kolem sebe potřebuje nějaký prostor. Jeho velikost závisí na mnoha okolnostech. Osobní prostor do 60 cm Tento prostor si udržuje každý člověk jako svoje území, kam nedovolí vstup cizím osobám. Sem mohou skutečně jen ti nejbližší. Dojde-li k narušení vetřelcem, vyvolá to vůči němu silně nepříjemný pocit. Prostor do 1,5 m Na tuto vzdálenost se staví lidé při přátelských setkáních v práci i ve společnosti. Prostor do 3,5 m Kompetence pro trh práce Stránka 8

9 Je to odstup, který udržujeme vůči cizím osobám a neznámým lidem. Do této vzdálenosti od ostatních se většinou postaví ten, kdo vstoupil do neznámé společnosti. Veřejný prostor více než 3,5 m Tuto vzdálenost si udržuje řečník od svého publika. Při komunikaci je potřeba dodržovat pravidlo: Nenarušovat prostor partnera! Přistupte k němu jen na tu vzdálenost, kterou on sám dovolí a která mu je pohodlná. Když tuto hranici překročíte, poznáte to na změně jeho chování. Začne se ošívat, zneklidní a snaží se od vás odtáhnout. Můžete ho proti sobě snadno popudit Jedenáct rad pro navazování a udržování efektivní komunikace Máte problémy v komunikaci? Máte pocit, že se s vámi druzí nechtějí bavit? Chcete být úspěšní v komunikaci s druhými lidmi? Pokuste se řídit následujícími radami: 1. Zajímejte se upřímně o lidi. Vyplatí se naslouchat zkušenostem jiných. 2. Usmívejte se. 3. Pamatujte si jména lidí a oslovujte je. 4. Buďte pozornými posluchači. Mějte druhé k tomu, aby hovořili o sobě. 5. Sledujte reakce partnera, dává vám zpětnou vazbu. 6. Hovořte o všem, co zajímá druhého. 7. Upřímně vzbuďte v druhém pocit, že je důležitou osobou. 8. Vyhýbejte se manipulacím. 9. Podstatné vícekrát zopakujte. 10. Nikdy se nepřeme s tím, koho chceme přesvědčit a získat. 11. Slůvka děkuji a prosím nejsou nikdy zbytečná. A hlavně: uvědomte si, s kým mluvíte (jinak budete mluvit s dítětem a jinak s dospělým) a jasně formulujte své myšlenky!!! Kompetence pro trh práce Stránka 9

10 5. CO JE TO ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ Cvičení: Na úvod kapitoly zkuste vyřešit krátkou studii: Do společnosti, která se pravidelně schází, přichází nový člen a posadí se na první volné místo. Pravidelný uživatel tohoto místa, který přijde o několik minut později, má nyní 3 možnosti a vy rozhodněte, jak dotyčný reagoval (asertivně, pasivně, agresivně): 1. Nechá dotyčného sedět, najde si jiné místo a špatné pocity si skladuje. Čeká na to, kdy to bude moci dotyčnému vrátit i s úroky. (Popsané jednání je ) 2. Vybojuje si své místo jakýmkoli způsobem. (Popsané jednání je ) 3. Přistoupí k dotyčnému a věcně řekne: Toto je moje místo, což vy pochopitelně nemůžete vědět. Jsem na ně zvyklý a chci na něm sedět i dnes, pomohu vám tedy najít si jiné místo. (Popsané jednání je ) Asertivita je způsob jednání, způsob komunikace. Je jednou ze sociálních dovedností. Asertivita je schopnost vymezit vlastní hranice neagresivním způsobem, dosáhnout shody a účinně komunikovat. Je jednou ze základních a nejužitečnějších komunikačních technik. Asertivita je zdravé sebeprosazení, přiměřené sebeprosazení Asertivita, pasivita, agresivita Pasivitou rozumíme chování ústupné, vzdávající se, nejisté, neprosazující se. Pasivní člověk nedokáže odmítat požadavky druhých, i když jsou pro něho nepřijatelné. Pasivní člověk se neumí přiměřeně uplatnit, jedná podle zásady sedávej panenko v koutě. Pasivní jedinec nebude prosazovat i správné cíle, aby se vyhnul konfliktu. Pasivita vyvolává u druhých účast, zájem, snahu pomoci, toleranci, v některých případech i hněv. Pasivita může být i manipulativním jednáním! Agresivitou rozumíme chování útočné, sebeprosazující se za každou cenu, chování na úkor druhých, manipulující s druhými lidmi, napadající je, ponižující, zesměšňující. Agresivní jedinec i správné cíle prosazuje nesprávnými prostředky. Agresivita vyvolává u druhých úzkost, strach, agresi, nepřátelství. Agresivita je manipulativním jednáním! Asertivitou rozumíme chování, které není ani pasivní, ani agresivní, je řazeno do kontinua chování mezi ně (viz. následující tabulka). Kompetence pro trh práce Stránka 10

11 II. CO JE TO UDRŽITELNÝ ROZVOJ? Definice udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj (mimo ekonomický kontext též trvale udržitelný život) je takovým způsobem rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Žijeme tak, že měníme svět kolem sebe. Jak jej měníte vy? Jak se můžeme podílet na zachování životního prostředí? Cvičení: Jaký druh chování? (Uveď 3 příklady z praxe) Má Česká republika své plány pro trvale udržitelný rozvoj? Proč jej má, co myslíte? př. Vyhledej si informace pdf. Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky Ministerstvo živ.prostředí 5.1. Co je ekostopa? Ekologická stopa neboli EKOSTOPA, je měřítkem toho, kolik produktivní země a vody potřebuje jedinec, město, stát či civilizace k zajištění svých potřeb zdrojů a k zneškodnění odpadů, které vyprodukují při využívání současných technologií a současném stavu poznání. Průměrná ekostopa v České republice je 5,3 globálních hektarů na osobu. Celosvětově je však k dispozici jen 2,1 globálních hektarů. To znamená, že průměrný občan České republiky potřebuje ke svému životu 2,5 planety!!!! Kolik planet potřebujete vy??? Uveďte odhad. V rozmezí od Výpočet ekostopy : Cvičení: Co si myslíš, že ovlivňuje tvou ekostopu? Uveď tři příklady? Velikost ekostopy ovlivňuje životní styl každého člověka. Kompetence pro trh práce Stránka 11

12 Při výpočtu osobní ekostopy vycházíme z níže uvedených faktorů: Věk. Pohlaví. Jak často konzumujeme produkty živočišné výroby. Jaká část potravin je průmyslově zpracována a balena. Jaká část potravin je importována ze zahraničí. Kolik potravin ve srovnání s vrstevníky konzumujeme. Velikost a druh obydlí. Vytápení. Lokalita. Používání úsporných zařízení. Počet členů domácnosti.jak a kolik cestujeme. S kým a kam.zda třídíme odpady. Cvičení: graficky a výtvarně znázorněte cestu do obchodu jablka z Čech a jablka z Nového Zélandu. )Na volný list. Je rozdíl mezi jednotlivými ekostopami? Jak naložíte s touto informaci? Kompetence pro trh práce Stránka 12

13 III. PRÁCE S INFORMACEMI 6. PRÁCE S INFORMACÍ Cvičení: Prohlédněte si napsaná čísla a napište vše, co jste si zapamatovali: Cvičení: Kolik jste si zapamatovali států USA? 6.1. Jak zacházíme s informacemi? Co je pro vás na informacích důležité? Je náš rozvoj závislý na informacích? 7. UMĚNÍ UČIT SE 7.1. Učební styly Co mi jde a co by mi mohlo jít lépe? Cvičení: Ohodnoťte svůj výkon v jednotlivých oblastech. Oznámkujte se a navrhněte možnosti zlepšení. předměty náročné na paměť (např. čeština, dějepis ) známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? předměty náročné na logiku (např. matematika, fyzika ) známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? Kompetence pro trh práce Stránka 13

14 co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? umělecké předměty (např. výtvarná výchova, hudební výchova ) známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? sport známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? Kompetence pro trh práce Stránka 14

15 manuální činnosti známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? cizí jazyky známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? písemné práce známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? Kompetence pro trh práce Stránka 15

16 stíhám se učit, připravovat se a plnit domácí úkoly včas známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? Jaký učební styl je pro mne ten pravý? Vyberte si odpověď, která Vás nejvíce vystihuje, a zakroužkujte znak odpovědi. Můžete vybrat i více odpovědí. 1. Jste v hotelu a máte půjčené auto. Chtěl byste navštívit přítele, jehož adresu neznáte. Chtěl byste, aby vám: nakreslil mapu? napsal vám cestu, kudy jet (bez mapy)? řekl cestu? vyzvedl vás u hotelu svým autem? 2. Právě jste obdržel plán vaší cesty kolem světa. Zajímá to také vašeho přítele. Co uděláte? Okamžitě mu zavoláte a řeknete mu to. Pošlete mu kopii plánu. Ukážete mu vše na mapě světa. Hned začnete hledat obrázky a prospekty míst, které mu ukážete. Kompetence pro trh práce Stránka 16

17 3. Chystáte se, že uvaříte pro svou rodinu desert nebo speciální jídlo. Uvaříte něco známého a nebudete k tomu potřebovat recept. Hledáte v kuchařce a necháte se inspirovat obrázky. Vezmete si k ruce speciální kuchařku, kde jsou dobré recepty Zeptáte se ostatních na radu. 4. Máte na starosti skupinu turistů, kteří by chtěli vědět něco o národních parcích. Co uděláte? Zavezete je do nějakého národního parku. Ukážete jim obrázky a fotky parku. Dáte jim knihu o národním parku. Vyprávíte jim o národním parku. 5. Chcete si koupit nové stereo. Co jiného, kromě ceny, ovlivní váš názor? Kamarád, který vám o něm vyprávěl. Poslechnete si stereo přehrávač. Přečtete si o něm detaily. Zajímá vás jeho charakteristický vzhled. 6. Zkuste si vzpomenout, jak jste se něco učil, např. nějakou stolní hru. Jak jste se ji nejlépe naučil? Pomocí diagramů a obrázků popisujících hru. Podle napsaných instrukcí. Někdo jiný vám ji vysvětlil. Někdo jiný vám ji vysvětlil během hry. 7. Máte se naučit nový program na počítači. Jak to uděláte? Poprosíte kamaráda, aby vás to naučil. Přečtete si manuál, který je přiložený u programu. Zatelefonujete kamarádovi a zeptáte se ho na program. Budete se ho nejprve učit podle obrázků v manuálu. 8. Učíte se cizí jazyk a nejste si jistí, jak se píše nějaké slovíčko. Najdete si ho ve slovníku. Zkusíte si slovíčko představit a vyberete nejlepší způsob, jak podle vás vypadá. Zkusíte si to říct. Napíšete si vedle sebe obě možnosti a rozhodnete se. 9. Jak vyučoval učitel, kterého jste měl nebo máte rád? Co používal? Knihy a další tištěné materiály. Kompetence pro trh práce Stránka 17

18 Diagramy, obrázky, tabulky. Plánoval exkurze a práci v laboratořích. Diskuze, dialogy, na hodiny zval hosty. Teď si spočítejte, kolik máte celkem,, a. Tato písmenka napovídají, jaký učební styl vám nejvíce vyhovuje. Pokud máte stejný počet více písmenek, pravděpodobně vám vyhovuje více stylů nebo jejich spojení. VIZUÁLNÍ TYP AUDITIVNÍ TYP TYP ZAMĚŘENÝ NA ČTENÍ A PSANÍ KINESTETICKÝ TYP Nejvíce VIZUÁLNÍ TYP Ve třídě byste měl: - podtrhávat - používat různé barvy - používat symboly, tabulky a různá uspořádání Během studia a učení se byste si měl vyvolávat a představovat obrázky, které jste měl v sešitě, kreslit si diagramy tam, kde je to vhodné. Nejvíce AUDITIVNÍ TYP Ve škole byste měl: - navštěvovat přednášky a cvičení - diskutovat o tématech se spolužáky - vysvětlovat myšlenky ostatním lidem - používat cd přehrávač - popisovat nadpisy, obrázky atd. někomu, kdo chyběl - nechávat si u poznámek místo k pozdějšímu doplnění Během studia si zřejmě budete muset doplňovat poznámky - dáváte přednost poslechu na úkor psaní poznámek a z hodiny nebo přednášky zřejmě nebudete mít kompletní poznámky. Kompetence pro trh práce Stránka 18

19 Může vám pomoci, když si během učení budete látku přeříkávat, nahrávat a pak si ji pouštět. Čtěte si během učení své poznámky nahlas a zkuste je vysvětit někomu dalšímu. Nejvíce TYP ZAMĚŘENÝ NA ČTENÍ A PSANÍ Ve škole byste měl používat: - seznamy, nadpisy - slovníky a definice - knihy, své poznámky a jiné materiály Když se budete učit, nejlepší bude, když si budete psát znovu a znovu to, co se učíte, a když si své poznámky budete pořád dokola číst. Přepisujte si myšlenky jinými slovy a zkuste slovy přepsat také obrázky a diagramy. Nejvíce KINESTETICKÝ TYP Ve škole byste měl: - používat všechny své smysly - chodit do laboratoří a zúčastňovat se exkurzí - poslouchat příklady ze skutečného života Během studia si k poznámkám pište i reálné příklady, využívejte také obrázky a fotografie. Zkuste si najít spolužáka, který je stejný typ jako vy, a zkuste s ním o probírané látce mluvit. 8. TIME MANAGEMENT 8.1. Eisenhowerův princip Generál Dwight David Eisenhower, známý též jako Ike, (14. října března 1969) byl americký voják a politik. Během druhé světové války byl vrchním velitelem (západních) spojeneckých expedičních sil v Evropě ( ). Po válce nějakou dobu pobýval v nejvyšších vojenských funkcích USA, načež v roce 1952 odešel do důchodu a vstoupil do americké politiky. Získal nominaci republikánské strany na funkci prezidenta USA, v prezidentských volbách zvítězil, úřad prezidenta USA poté zastával po dvě funkční období v letech Kompetence pro trh práce Stránka 19

20 důležitost = jak velké mohou být důsledky, pokud úkol neudělám naléhavost = kolik času mi do splnění zbývá priorita = co udělám nejdřív Prokrastinace Cvičení: Prokrastinace je:.. Kompetence pro trh práce Stránka 20

21 8.1. Osobní pohovor IV. SEBEPREZENTACE Cvičení: Zopakujte si zásady neverbální komunikace, jak vyvoláte co nejlepší dojem? 8.2. Příprava na pohovor Úspěšný pohovor začíná vaší přípravou doma. V přípravě se zaměřte na: - shromáždění informací - promyšlení a shromažďování informací o vaší vlastní osobě - znovu si zopakujte (nejlépe tím, že si všechno budete psát na papír), které své předpoklady pro danou školu / práci. - připravte i sami sebe (vzhled, chování, náladu Dobrá příprava hodně ovlivní vaše chování u rozhovoru. Cvičení: Prezentujte sami sebe. Více také na: Kompetence pro trh práce Stránka 21

22 V. ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 9. Jaké role ve svém životě zastáváme Co se od nás očekává? To jakého jsme pohlaví, k jaké rase ve společnosti patříme a v jakém jsme věku, výrazně ovlivňuje, jak se k nám ostatní, v nejrůznějších situacích chovají. Tyto charakteristiky určují naše postavení ve společnosti. Sociální role je něco, podle čeho nás může okolí posuzovat a očekávat naše reakce na reakce. Jestliže zastáváme určitou roli, je od nás očekáváno určité chování, např. od role dítěte je očekáváno, že bude poslouchat. Některé role si nemůžeme vybrat (muž/žena; černoch/běloh, ), o jiných se částečně rozhodnout můžeme nebo jsou plně v naší moci (student/pracující; rodič/bezdětn(ý/á); nepracující/brigádník/plný úvazek; ). Cvičení: Udělejte si seznam rolí, které v životě zastáváte: Cvičení: Rozdělte role z předchozího cvičení na ty, s kterými jste spokojení, a ty, ve kterých se necítíte dobře: Název role, se kterou jsem spokojen Proč Název role, ve které nejsem spokojen 10. ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ Proč Jsou tři možnosti, jak konflikt vyřešit. Volíme je podle situace, podle toho, na co se cítíme, podle toho, v jakém jsme postavení. 1. Ustoupit, podle hesla moudřejší ustoupí. Přinese uklidnění situace. Pozor ale, pokud bychom ustupovali příliš často, naše okolí si na to zvykne! Jeho požadavky budou stále přemrštěnější. 2. Snažit se za každou cenu prosadit, vyhrát spor. Takové chování vede jen k dalším konfliktům. Vyhrajete bitvu, ale může se vám stát, že prohrajete válku. 3. Najít řešení, které by vyhovovalo oběma stranám (kompromis). Každý trochu ustoupí ze svého stanoviska a dohodnete se. Oba se potom mohou cítit jako vítězové, jejich další spolupráce není ohrožena. Kompetence pro trh práce Stránka 22

23 Většinou máme sklon reagovat v nové konfliktní situaci stejně, jako při minulém konfliktu. Pokud naše řešení není úspěšné, dochází ke vzniku dalších problémů. Dostáváme se do bludného kruhu. Pokud však chcete a jste schopni své chování v konfliktu pozorovat nebo si nechat od někoho poradit, můžete se poučit se ze svých chyb. Konflikt nás často může posunout dál, povzbuzuje nás k tomu, abychom přemýšleli o novém, lepším řešení. Dokážete-li přerušit hranice bludného kruhu, konflikt pro Vás může být pozitivní zkušeností. Úspěšné zvládnutí konfliktu Vám může přinést zvýšení sebedůvěry, posílení sebevědomí při jednání s autoritou nebo větší jistotu při jednání s lidmi Konflikty vnitřní Vnitřní konflikt, čili intrapsychický, představuje srážku dvou motivů v rámci téže osoby. Cvičení: Zamyslete a napište další příklady vnitřních konfliktů: Kompetence pro trh práce Stránka 23

24 11. Použitá literatura Bělohlávek, F., Konečná, D.: Poznejte sami sebe (Jaký jsem co umím co chci), Ostrava: Škola manažerského rozvoje s.r.o Bělohlávková, V., Schneider, M.: Komunikace, Ostrava: Škola manažerského rozvoje s.r.o Honzák, R., Novotná V.: Jak se asertivně prosadit, Praha: GRADA 2006 KAHN, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. 1. vydání. Praha: Portál, s. ISBN Kol. autorů. Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví, Praha: Portál 2001 MOSER-WILL, Ines; GRUBE, Ingrid. 110 her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Praško, J, Prašková, H.: Asertivitou proti stresu, Praha: GRADA 1996 Siegel Z. Jak úspěšně hledat a získat zaměstnání, Praha: GRADA 2005 Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2, Komunikace, Praha: GRADA 2005 Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi, Cesta k úspěchu, Praha: GRADA 2003 Internetové zdroje: Kompetence pro trh práce Stránka 24

25 VI. Formulář Kariérový koučink do škol, CZ.1.07/1.1.00/ Výstup aktivity 3. Kompetence pro trh práce Jména a příjmení: Dotazník klíčových kompetencí Sebeposouzení a posouzení spolužáky: Komunikační dovednosti Práce s informacemi Sebeprezentace Kompetence pro trh práce Stránka 25

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY Ing. Petra Palasová TŘI OKRUHY I. Proč je toto téma v pedagogické praxi důležité II. Sebeprezentace III. Techniky SYSTÉM PRÁCE - TEORIE - PRAXE - ÚKOLY

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentace Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentovat můžeme: hmotné věci - výrobky, zboží sebe sama nebo jinou osobu nehmotné věci - myšlenky, vědecké teorie, řešení projektu. Prezentace má různou

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ ANEB VÝCVIK V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH, SEBEPREZENTACI A EFEKTIVNÍ PRÁCI S INFORMACEMI Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Verbální + neverbální komunikace Verbální řeč + naslouchání + kladení otázek + argumentace Při komunikaci se zákazníky musí být prodávající

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Průvodce řešením interních konfliktů

Průvodce řešením interních konfliktů Průvodce řešením interních konfliktů Copyright 2008 Dale Carnegie & Associates, Inc. 290 Motor Parkway, Hauppauge, New York 11788. All rights reserved. 1 ŘEŠNÍ INTERNÍCH KONFLIKTŮ Podle těchto pokynů,

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Osobní efektivita Konference ACERT Asociace certifikovaných jazykových škol JAK DÁL V JAZYKOVÝCH ŠKOLÁCH. Miriam Zábrženská 31. 3.

Osobní efektivita Konference ACERT Asociace certifikovaných jazykových škol JAK DÁL V JAZYKOVÝCH ŠKOLÁCH. Miriam Zábrženská 31. 3. Osobní efektivita Konference ACERT Asociace certifikovaných jazykových škol JAK DÁL V JAZYKOVÝCH ŠKOLÁCH Miriam Zábrženská 31. 3. 2012 JAK TO POZNÁM Cvičení: Oznámkujte se na stupnici od 1 do 10 (1 nejhorší,

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu CZ.1.07/1.3.48/02.0044 Studijní materiál ke kurzu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Program Podnikání 5. týden. a produktivita

Program Podnikání 5. týden. a produktivita Program Podnikání 5. týden Systémy a produktivita Vítám vás u nového modulu našeho programu! Tentokrát se vrhneme na trochu nudnější téma, které je ale v podnikání zcela nezbytné. Když podnikáme, máme

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

TEST ÚROVNĚ NEZÁVISLOSTI

TEST ÚROVNĚ NEZÁVISLOSTI TEST ÚROVNĚ NEZÁVISLOSTI Využitelný pro měření kompetence: vedení lidí, flexibilita Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 10 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Primární prevence rizikového chování žáků Obsah Východiska a cíle... 1 Charakteristika žáků 1.stupně...

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/03/13 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list Jsem asertivní, mám právo... Metodický list samostatná a skupinová práce - jaké pocity chci vzbuzovat v ostatních, jaké vzbuzuji, jaké vzbuzují ostatní ve mně práce s interaktivní tabulí a sešitem - asertivní

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová Umění učit se Bc. Alena Kozubová Soustředění Pokud se chcete soustředit na nějaký text, nejprve se musíte naučit soustředit sami na své tělo. Udělejte si ve svém pohodlí takový maličký autogenní trénink.

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 Úvod, sociální podstata mezilidského sdělování Obsah: kdo stojí před Vámi a koho mám před sebou? organizace výuky (termíny, web, témata, zápočty), T1: antická rétorika

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Druhy a efektivita učení Ročník 1. ročník Datum

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Interview. Jak psát interview?

Interview. Jak psát interview? Interview Rozhovor je šikovný žánr. Mohu se lecčeho dobrat, a zpovídaný člověk někdy dokonce řekne něco, nač by bez mojí otázky nepřišel Ptám se obyčejně, občansky: nejsem ani politolog, ani ekonom, ani

Více

Sociální komunikace v knihovnách I

Sociální komunikace v knihovnách I Sociální komunikace v knihovnách I Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie - Komunikace Communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit se Communicatio (latinské

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

EMMA SARGENTOVÁ TIM FEARON. Jak sebejistě. mluvit. s kýmkoli v každé situaci

EMMA SARGENTOVÁ TIM FEARON. Jak sebejistě. mluvit. s kýmkoli v každé situaci EMMA SARGENTOVÁ TIM FEARON Jak sebejistě mluvit s kýmkoli v každé situaci Jak sebejistě mluvit s kýmkoli v každé situaci EMMA SARGENTOVÁ, TIM FEARON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Zlepšení atmosféry a podpora sebehodnocení

Zlepšení atmosféry a podpora sebehodnocení Zlepšení atmosféry a podpora sebehodnocení příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

(Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.)

(Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.) PŘÍLOHA (Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.) Thomas-Kilmannův test konfliktů Zamyslete se nad následujícími situacemi, je zřejmě, že Vaše přání se budou lišit od

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. www.zsjablunkov.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. www.zsjablunkov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ www.zsjablunkov.cz OBSAH ŠVP - CHARAKTERISTIKA ŠKOLY - UČEBNÍ PLÁN - zaměření školy - výchovně vzdělávací strategie - zabezpečení výuky žáků se speciálními

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Průšvihy (českých dějin) odsun Němců po 2.sv. válce Časový rozsah lekce 2 po sobě jdoucí vyučovací

Více

Komunikace a zvládání krizových situací v řízení škol

Komunikace a zvládání krizových situací v řízení škol Komunikace a zvládání krizových situací v řízení škol Vzdělávací program Přerov GJB a SPgŠ Lektorské zajištění: Mgr. Blažena Mačáková Mgr. Helena Wiesenbergová Ing. Zdeněk Vysloužil Pan Radek Váňa Program

Více

Nejméně efektivní metody učení

Nejméně efektivní metody učení Jak na učení Nejméně efektivní metody učení podtrhávání a zvýrazňování v textech opakované čtení stručné shrnutí snaha zapamatovat si klíčová slova mentální vizualizace k připomenutí látky Tyto způsoby

Více

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II Materiály pro účastníky projektu Klíčová aktivita 04 Skupinové vzdělávací a motivační

Více

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti Zdroj: http://www.ubh.com/blog/2012/01/communicating-with-your-home-builder/ Osnova 1) Úvod soft skills 2) Jedinec a společnost

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více