KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO ZŠ"

Transkript

1 KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO ZŠ ANEB VÝCVIK V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH, SEBEPREZENTACI A EFEKTIVNÍ PRÁCI S INFORMACEMI Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/ Kompetence pro trh práce Tento materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Obsah I. KOMUNIKACE ZÁKLADY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Co znamená efektivní komunikace Co naši komunikaci ovlivňuje nejvíce? Zpětná vazba VERBÁLNÍ KOMUNIKACE Osobní komunikace Písemná komunikace Telefonická komunikace ROZHOVOR, NASLOUCHÁNÍ A MLČENÍ Rozhovor, to jsou především otázky Umíte aktivně naslouchat? NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Jaký význam pro sdělení má řeč těla Jak funguje osobní prostor Jedenáct rad pro navazování a udržování efektivní komunikace CO JE TO ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ Asertivita, pasivita, agresivita II. CO JE TO UDRŽITELNÝ ROZVOJ? Co je ekostopa? III. PRÁCE S INFORMACEMI PRÁCE S INFORMACÍ Jak zacházíme s informacemi? UMĚNÍ UČIT SE Učební styly TIME MANAGEMENT Eisenhowerův princip Kompetence pro trh práce Stránka 2

3 IV. SEBEPREZENTACE Osobní pohovor Příprava na pohovor V. ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI Jaké role ve svém životě zastáváme ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ Konflikty vnitřní Použitá literatura VI. Formulář Kompetence pro trh práce Stránka 3

4 I. KOMUNIKACE 1. ZÁKLADY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1.1. Co znamená efektivní komunikace Umění jednat s lidmi, se skládá ze tří velkých částí: 1. Umění mluvit, sdělovat (řečnické a prezentační dovednosti) 2. Umění naslouchat (věnovat aktivní pozornost druhému člověku v komunikaci) 3. Umění mlčet (odhad situace) Cvičení: Zatrhněte, co všechno je komunikace, co není komunikace a proč: Hádka Rozhovor Lyžování Reklama Televizní seriál Internet Facka Déšť Podání ruky Polibek Jakým způsobem komunikujeme: 1. slovy verbálně 2. jak stojíme, jak se pohybují naše ruce, jak se tváříme, jak se díváme to znamená ne slovy - neverbálně 3. jakým mluvíme hlasem tiše, hlasitě, rychle, pomalu, příjemně, naštvaně, nářečí 4. svým jednáním a chováním Cvičení: Rozepište do jednotlivých fází komunikačního procesu: reklama v TV vysvědčení pohlazení jídelní lístek vysílatel kódování přenosový kanál dekódování příjemce 1.2. Co naši komunikaci ovlivňuje nejvíce? Komunikace v situaci je ovlivněna celkovým dojmem, který si člověk o komunikačním partnerovi (partnerech) vytváří. Do komunikace se promítá to, co si o druhém člověku myslíme, co o něm předpokládáme, jaká pověst ho předchází, jak vypadá, v jaké situaci se Kompetence pro trh práce Stránka 4

5 s ním setkáváme. Celkový dojem o komunikačním partnerovi ovlivňuje průběh a obsah komunikace. Dojem vzniká velmi rychle (v prvních vteřinách) a je utvářen: věkovými proměnnými názory o druhém pověstí vzhledem haló efektem (zaměřeností na nápadné znaky) předpoklady a očekáváními, podle nichž zpracováváme a doplňujeme informace Zkuste se druhým v komunikaci přizpůsobit, najít něco společného, bude se vám komunikovat lépe! 1.3. Zpětná vazba Zpětná vazba nás může ohlídat před zkreslením a neporozuměním při vzájemné komunikaci. Jednosměrná a obousměrná komunikace Jednosměrná Obousměrná Rychlost Přesnost Emoce 2. VERBÁLNÍ KOMUNIKACE Ve své práci používají lidé nejrůznějších možností komunikace. Hovoří se svými zákazníky a kolegy, vedou rozhovory, telefonují, píší objednávky, apod. Používají tedy ke komunikaci slova slovní (verbální) komunikaci. Typy verbální komunikace: - osobní komunikace - písemná komunikace - telefonická komunikace 2.1. Osobní komunikace Řeč je nejuniverzálnějším způsobem dorozumívání, nejméně se zkresluje smysl sdělení při jeho předávání. Kompetence pro trh práce Stránka 5

6 Rozhovor je verbální komunikací, při níž dochází k výměně rolí mluvčího a naslouchajícího. Pokud s někým hovoříme tváří v tvář, může to mít své výhody i nevýhody. Cvičení: napište výhody a nevýhody osobní komunikace Písemná komunikace Další formou komunikace je písemná komunikace, která má také své výhody a nevýhody. Písemně se dnes projevujeme čím dál častěji v elektronické podobě v ové poště. Ta má své odlišnosti. Jsou názory, že se v této formě komunikace tolik nedbá na úpravu, ale pamatujte, že cokoli řeknete, napíšete, to vše vyvolává ve druhých lidech určitý dojem!!! Cvičení : napište výhody a nevýhody písemné komunikace Telefonická komunikace Pomocí telefonu si můžete domluvit nebo zrušit schůzku, zajistit dodávku zboží, vyřídit platbu a spoustu dalších činností. Hlas je nejen jediným projevem komunikace při telefonním styku, je ale i důležitým komunikačním prostředkem v přímé komunikaci. Hlasová modulace Následující větu řekněte (jakoby do telefonu) několika navrhovanými způsoby: - informativně, - vesele, - unaveně, - dominantně, - lhostejně. To jsem rád/a, že tě slyším. Cvičení: Zkuste si říci nahlas větu - POPRAVIT NE OSVOBODIT pokaždé jinak, aby vyzněla vždy jiným způsobem. Kolik typů jste vytvořili? Cvičení: napište výhody a nevýhody telefonické komunikace. Kompetence pro trh práce Stránka 6

7 3. ROZHOVOR, NASLOUCHÁNÍ A MLČENÍ 3.1. Rozhovor, to jsou především otázky Veškeré informace se od svého partnera dozvídáte tak, že mu kladete otázky. Formulovat vhodné otázky, klást je v pravý čas a tak, aby nenaváděly k určité odpovědi, aby se druhého nedotkly, je skutečné umění. Typy otázek: a) Uzavřené otázky umožňují odpověď ano, ne, nevím ( Mohu počítat s tímto termínem? ); b) Otevřené otázky otevírají komunikaci ( Můžete mi říci více podrobností o tomto volném místě? ); c) Sugestivní otázky užívají se v situacích, kdy chceme předem získat souhlas, nesouhlas, ovlivnit odpověď; kdy s druhým člověkem manévrujeme, manipulujeme; d) Alternativní otázky dávají možnost výběru; Cvičení: O jaký typ otázky se jedná? Máte hlad? Co soudíte o současné situaci ve fotbalu?. Taky se vám tak líbí ten televizní seriál? Těší vás ta práce?. Budete si to zboží kupovat? Jaký je váš názor na moderní umění? Umíte aktivně naslouchat? Položíme-li druhému otázku, dočkáme se odpovědi. Abychom správně pochopili význam sdělení, musíme se naučit naslouchat Kompetence pro trh práce Stránka 7

8 Cvičení: uveďte alespoň 5 způsobů, jak dát druhému najevo, že nasloucháte, a 5 způsobů, kterými naopak projevíte svůj nezájem, lhostejnost: 4. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 4.1. Jaký význam pro sdělení má řeč těla Komunikace, kde se nepoužívá slov, se nazývá řečí těla (jinak též neverbální komunikace). Až do dnešní doby bylo zaznamenáno asi milion signálů, které při komunikaci vysíláme. Slova vyjadřují jen 7 % z celkového sdělení, 38 % vyjadřuje hlas (tón hlasu, jeho síla, melodie a ostatní zvuky) a celých 55 % zahrnuje řeč těla. Cvičení: Jaká gesta a mimika jsou typická pro hněv, popište:.. Jaká gesta a mimika jsou typické pro strach, popište.. Jaká gesta a mimika jsou typické pro radost, popište.. Která gesta podle vás značí uvolněnost a pohodu Jak funguje osobní prostor Každý kolem sebe potřebuje nějaký prostor. Jeho velikost závisí na mnoha okolnostech. Osobní prostor do 60 cm Tento prostor si udržuje každý člověk jako svoje území, kam nedovolí vstup cizím osobám. Sem mohou skutečně jen ti nejbližší. Dojde-li k narušení vetřelcem, vyvolá to vůči němu silně nepříjemný pocit. Prostor do 1,5 m Na tuto vzdálenost se staví lidé při přátelských setkáních v práci i ve společnosti. Prostor do 3,5 m Kompetence pro trh práce Stránka 8

9 Je to odstup, který udržujeme vůči cizím osobám a neznámým lidem. Do této vzdálenosti od ostatních se většinou postaví ten, kdo vstoupil do neznámé společnosti. Veřejný prostor více než 3,5 m Tuto vzdálenost si udržuje řečník od svého publika. Při komunikaci je potřeba dodržovat pravidlo: Nenarušovat prostor partnera! Přistupte k němu jen na tu vzdálenost, kterou on sám dovolí a která mu je pohodlná. Když tuto hranici překročíte, poznáte to na změně jeho chování. Začne se ošívat, zneklidní a snaží se od vás odtáhnout. Můžete ho proti sobě snadno popudit Jedenáct rad pro navazování a udržování efektivní komunikace Máte problémy v komunikaci? Máte pocit, že se s vámi druzí nechtějí bavit? Chcete být úspěšní v komunikaci s druhými lidmi? Pokuste se řídit následujícími radami: 1. Zajímejte se upřímně o lidi. Vyplatí se naslouchat zkušenostem jiných. 2. Usmívejte se. 3. Pamatujte si jména lidí a oslovujte je. 4. Buďte pozornými posluchači. Mějte druhé k tomu, aby hovořili o sobě. 5. Sledujte reakce partnera, dává vám zpětnou vazbu. 6. Hovořte o všem, co zajímá druhého. 7. Upřímně vzbuďte v druhém pocit, že je důležitou osobou. 8. Vyhýbejte se manipulacím. 9. Podstatné vícekrát zopakujte. 10. Nikdy se nepřeme s tím, koho chceme přesvědčit a získat. 11. Slůvka děkuji a prosím nejsou nikdy zbytečná. A hlavně: uvědomte si, s kým mluvíte (jinak budete mluvit s dítětem a jinak s dospělým) a jasně formulujte své myšlenky!!! Kompetence pro trh práce Stránka 9

10 5. CO JE TO ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ Cvičení: Na úvod kapitoly zkuste vyřešit krátkou studii: Do společnosti, která se pravidelně schází, přichází nový člen a posadí se na první volné místo. Pravidelný uživatel tohoto místa, který přijde o několik minut později, má nyní 3 možnosti a vy rozhodněte, jak dotyčný reagoval (asertivně, pasivně, agresivně): 1. Nechá dotyčného sedět, najde si jiné místo a špatné pocity si skladuje. Čeká na to, kdy to bude moci dotyčnému vrátit i s úroky. (Popsané jednání je ) 2. Vybojuje si své místo jakýmkoli způsobem. (Popsané jednání je ) 3. Přistoupí k dotyčnému a věcně řekne: Toto je moje místo, což vy pochopitelně nemůžete vědět. Jsem na ně zvyklý a chci na něm sedět i dnes, pomohu vám tedy najít si jiné místo. (Popsané jednání je ) Asertivita je způsob jednání, způsob komunikace. Je jednou ze sociálních dovedností. Asertivita je schopnost vymezit vlastní hranice neagresivním způsobem, dosáhnout shody a účinně komunikovat. Je jednou ze základních a nejužitečnějších komunikačních technik. Asertivita je zdravé sebeprosazení, přiměřené sebeprosazení Asertivita, pasivita, agresivita Pasivitou rozumíme chování ústupné, vzdávající se, nejisté, neprosazující se. Pasivní člověk nedokáže odmítat požadavky druhých, i když jsou pro něho nepřijatelné. Pasivní člověk se neumí přiměřeně uplatnit, jedná podle zásady sedávej panenko v koutě. Pasivní jedinec nebude prosazovat i správné cíle, aby se vyhnul konfliktu. Pasivita vyvolává u druhých účast, zájem, snahu pomoci, toleranci, v některých případech i hněv. Pasivita může být i manipulativním jednáním! Agresivitou rozumíme chování útočné, sebeprosazující se za každou cenu, chování na úkor druhých, manipulující s druhými lidmi, napadající je, ponižující, zesměšňující. Agresivní jedinec i správné cíle prosazuje nesprávnými prostředky. Agresivita vyvolává u druhých úzkost, strach, agresi, nepřátelství. Agresivita je manipulativním jednáním! Asertivitou rozumíme chování, které není ani pasivní, ani agresivní, je řazeno do kontinua chování mezi ně (viz. následující tabulka). Kompetence pro trh práce Stránka 10

11 II. CO JE TO UDRŽITELNÝ ROZVOJ? Definice udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj (mimo ekonomický kontext též trvale udržitelný život) je takovým způsobem rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Žijeme tak, že měníme svět kolem sebe. Jak jej měníte vy? Jak se můžeme podílet na zachování životního prostředí? Cvičení: Jaký druh chování? (Uveď 3 příklady z praxe) Má Česká republika své plány pro trvale udržitelný rozvoj? Proč jej má, co myslíte? př. Vyhledej si informace pdf. Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky Ministerstvo živ.prostředí 5.1. Co je ekostopa? Ekologická stopa neboli EKOSTOPA, je měřítkem toho, kolik produktivní země a vody potřebuje jedinec, město, stát či civilizace k zajištění svých potřeb zdrojů a k zneškodnění odpadů, které vyprodukují při využívání současných technologií a současném stavu poznání. Průměrná ekostopa v České republice je 5,3 globálních hektarů na osobu. Celosvětově je však k dispozici jen 2,1 globálních hektarů. To znamená, že průměrný občan České republiky potřebuje ke svému životu 2,5 planety!!!! Kolik planet potřebujete vy??? Uveďte odhad. V rozmezí od Výpočet ekostopy : Cvičení: Co si myslíš, že ovlivňuje tvou ekostopu? Uveď tři příklady? Velikost ekostopy ovlivňuje životní styl každého člověka. Kompetence pro trh práce Stránka 11

12 Při výpočtu osobní ekostopy vycházíme z níže uvedených faktorů: Věk. Pohlaví. Jak často konzumujeme produkty živočišné výroby. Jaká část potravin je průmyslově zpracována a balena. Jaká část potravin je importována ze zahraničí. Kolik potravin ve srovnání s vrstevníky konzumujeme. Velikost a druh obydlí. Vytápení. Lokalita. Používání úsporných zařízení. Počet členů domácnosti.jak a kolik cestujeme. S kým a kam.zda třídíme odpady. Cvičení: graficky a výtvarně znázorněte cestu do obchodu jablka z Čech a jablka z Nového Zélandu. )Na volný list. Je rozdíl mezi jednotlivými ekostopami? Jak naložíte s touto informaci? Kompetence pro trh práce Stránka 12

13 III. PRÁCE S INFORMACEMI 6. PRÁCE S INFORMACÍ Cvičení: Prohlédněte si napsaná čísla a napište vše, co jste si zapamatovali: Cvičení: Kolik jste si zapamatovali států USA? 6.1. Jak zacházíme s informacemi? Co je pro vás na informacích důležité? Je náš rozvoj závislý na informacích? 7. UMĚNÍ UČIT SE 7.1. Učební styly Co mi jde a co by mi mohlo jít lépe? Cvičení: Ohodnoťte svůj výkon v jednotlivých oblastech. Oznámkujte se a navrhněte možnosti zlepšení. předměty náročné na paměť (např. čeština, dějepis ) známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? předměty náročné na logiku (např. matematika, fyzika ) známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? Kompetence pro trh práce Stránka 13

14 co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? umělecké předměty (např. výtvarná výchova, hudební výchova ) známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? sport známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? Kompetence pro trh práce Stránka 14

15 manuální činnosti známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? cizí jazyky známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? písemné práce známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? Kompetence pro trh práce Stránka 15

16 stíhám se učit, připravovat se a plnit domácí úkoly včas známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? Jaký učební styl je pro mne ten pravý? Vyberte si odpověď, která Vás nejvíce vystihuje, a zakroužkujte znak odpovědi. Můžete vybrat i více odpovědí. 1. Jste v hotelu a máte půjčené auto. Chtěl byste navštívit přítele, jehož adresu neznáte. Chtěl byste, aby vám: nakreslil mapu? napsal vám cestu, kudy jet (bez mapy)? řekl cestu? vyzvedl vás u hotelu svým autem? 2. Právě jste obdržel plán vaší cesty kolem světa. Zajímá to také vašeho přítele. Co uděláte? Okamžitě mu zavoláte a řeknete mu to. Pošlete mu kopii plánu. Ukážete mu vše na mapě světa. Hned začnete hledat obrázky a prospekty míst, které mu ukážete. Kompetence pro trh práce Stránka 16

17 3. Chystáte se, že uvaříte pro svou rodinu desert nebo speciální jídlo. Uvaříte něco známého a nebudete k tomu potřebovat recept. Hledáte v kuchařce a necháte se inspirovat obrázky. Vezmete si k ruce speciální kuchařku, kde jsou dobré recepty Zeptáte se ostatních na radu. 4. Máte na starosti skupinu turistů, kteří by chtěli vědět něco o národních parcích. Co uděláte? Zavezete je do nějakého národního parku. Ukážete jim obrázky a fotky parku. Dáte jim knihu o národním parku. Vyprávíte jim o národním parku. 5. Chcete si koupit nové stereo. Co jiného, kromě ceny, ovlivní váš názor? Kamarád, který vám o něm vyprávěl. Poslechnete si stereo přehrávač. Přečtete si o něm detaily. Zajímá vás jeho charakteristický vzhled. 6. Zkuste si vzpomenout, jak jste se něco učil, např. nějakou stolní hru. Jak jste se ji nejlépe naučil? Pomocí diagramů a obrázků popisujících hru. Podle napsaných instrukcí. Někdo jiný vám ji vysvětlil. Někdo jiný vám ji vysvětlil během hry. 7. Máte se naučit nový program na počítači. Jak to uděláte? Poprosíte kamaráda, aby vás to naučil. Přečtete si manuál, který je přiložený u programu. Zatelefonujete kamarádovi a zeptáte se ho na program. Budete se ho nejprve učit podle obrázků v manuálu. 8. Učíte se cizí jazyk a nejste si jistí, jak se píše nějaké slovíčko. Najdete si ho ve slovníku. Zkusíte si slovíčko představit a vyberete nejlepší způsob, jak podle vás vypadá. Zkusíte si to říct. Napíšete si vedle sebe obě možnosti a rozhodnete se. 9. Jak vyučoval učitel, kterého jste měl nebo máte rád? Co používal? Knihy a další tištěné materiály. Kompetence pro trh práce Stránka 17

18 Diagramy, obrázky, tabulky. Plánoval exkurze a práci v laboratořích. Diskuze, dialogy, na hodiny zval hosty. Teď si spočítejte, kolik máte celkem,, a. Tato písmenka napovídají, jaký učební styl vám nejvíce vyhovuje. Pokud máte stejný počet více písmenek, pravděpodobně vám vyhovuje více stylů nebo jejich spojení. VIZUÁLNÍ TYP AUDITIVNÍ TYP TYP ZAMĚŘENÝ NA ČTENÍ A PSANÍ KINESTETICKÝ TYP Nejvíce VIZUÁLNÍ TYP Ve třídě byste měl: - podtrhávat - používat různé barvy - používat symboly, tabulky a různá uspořádání Během studia a učení se byste si měl vyvolávat a představovat obrázky, které jste měl v sešitě, kreslit si diagramy tam, kde je to vhodné. Nejvíce AUDITIVNÍ TYP Ve škole byste měl: - navštěvovat přednášky a cvičení - diskutovat o tématech se spolužáky - vysvětlovat myšlenky ostatním lidem - používat cd přehrávač - popisovat nadpisy, obrázky atd. někomu, kdo chyběl - nechávat si u poznámek místo k pozdějšímu doplnění Během studia si zřejmě budete muset doplňovat poznámky - dáváte přednost poslechu na úkor psaní poznámek a z hodiny nebo přednášky zřejmě nebudete mít kompletní poznámky. Kompetence pro trh práce Stránka 18

19 Může vám pomoci, když si během učení budete látku přeříkávat, nahrávat a pak si ji pouštět. Čtěte si během učení své poznámky nahlas a zkuste je vysvětit někomu dalšímu. Nejvíce TYP ZAMĚŘENÝ NA ČTENÍ A PSANÍ Ve škole byste měl používat: - seznamy, nadpisy - slovníky a definice - knihy, své poznámky a jiné materiály Když se budete učit, nejlepší bude, když si budete psát znovu a znovu to, co se učíte, a když si své poznámky budete pořád dokola číst. Přepisujte si myšlenky jinými slovy a zkuste slovy přepsat také obrázky a diagramy. Nejvíce KINESTETICKÝ TYP Ve škole byste měl: - používat všechny své smysly - chodit do laboratoří a zúčastňovat se exkurzí - poslouchat příklady ze skutečného života Během studia si k poznámkám pište i reálné příklady, využívejte také obrázky a fotografie. Zkuste si najít spolužáka, který je stejný typ jako vy, a zkuste s ním o probírané látce mluvit. 8. TIME MANAGEMENT 8.1. Eisenhowerův princip Generál Dwight David Eisenhower, známý též jako Ike, (14. října března 1969) byl americký voják a politik. Během druhé světové války byl vrchním velitelem (západních) spojeneckých expedičních sil v Evropě ( ). Po válce nějakou dobu pobýval v nejvyšších vojenských funkcích USA, načež v roce 1952 odešel do důchodu a vstoupil do americké politiky. Získal nominaci republikánské strany na funkci prezidenta USA, v prezidentských volbách zvítězil, úřad prezidenta USA poté zastával po dvě funkční období v letech Kompetence pro trh práce Stránka 19

20 důležitost = jak velké mohou být důsledky, pokud úkol neudělám naléhavost = kolik času mi do splnění zbývá priorita = co udělám nejdřív Prokrastinace Cvičení: Prokrastinace je:.. Kompetence pro trh práce Stránka 20

21 8.1. Osobní pohovor IV. SEBEPREZENTACE Cvičení: Zopakujte si zásady neverbální komunikace, jak vyvoláte co nejlepší dojem? 8.2. Příprava na pohovor Úspěšný pohovor začíná vaší přípravou doma. V přípravě se zaměřte na: - shromáždění informací - promyšlení a shromažďování informací o vaší vlastní osobě - znovu si zopakujte (nejlépe tím, že si všechno budete psát na papír), které své předpoklady pro danou školu / práci. - připravte i sami sebe (vzhled, chování, náladu Dobrá příprava hodně ovlivní vaše chování u rozhovoru. Cvičení: Prezentujte sami sebe. Více také na: Kompetence pro trh práce Stránka 21

22 V. ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 9. Jaké role ve svém životě zastáváme Co se od nás očekává? To jakého jsme pohlaví, k jaké rase ve společnosti patříme a v jakém jsme věku, výrazně ovlivňuje, jak se k nám ostatní, v nejrůznějších situacích chovají. Tyto charakteristiky určují naše postavení ve společnosti. Sociální role je něco, podle čeho nás může okolí posuzovat a očekávat naše reakce na reakce. Jestliže zastáváme určitou roli, je od nás očekáváno určité chování, např. od role dítěte je očekáváno, že bude poslouchat. Některé role si nemůžeme vybrat (muž/žena; černoch/běloh, ), o jiných se částečně rozhodnout můžeme nebo jsou plně v naší moci (student/pracující; rodič/bezdětn(ý/á); nepracující/brigádník/plný úvazek; ). Cvičení: Udělejte si seznam rolí, které v životě zastáváte: Cvičení: Rozdělte role z předchozího cvičení na ty, s kterými jste spokojení, a ty, ve kterých se necítíte dobře: Název role, se kterou jsem spokojen Proč Název role, ve které nejsem spokojen 10. ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ Proč Jsou tři možnosti, jak konflikt vyřešit. Volíme je podle situace, podle toho, na co se cítíme, podle toho, v jakém jsme postavení. 1. Ustoupit, podle hesla moudřejší ustoupí. Přinese uklidnění situace. Pozor ale, pokud bychom ustupovali příliš často, naše okolí si na to zvykne! Jeho požadavky budou stále přemrštěnější. 2. Snažit se za každou cenu prosadit, vyhrát spor. Takové chování vede jen k dalším konfliktům. Vyhrajete bitvu, ale může se vám stát, že prohrajete válku. 3. Najít řešení, které by vyhovovalo oběma stranám (kompromis). Každý trochu ustoupí ze svého stanoviska a dohodnete se. Oba se potom mohou cítit jako vítězové, jejich další spolupráce není ohrožena. Kompetence pro trh práce Stránka 22

23 Většinou máme sklon reagovat v nové konfliktní situaci stejně, jako při minulém konfliktu. Pokud naše řešení není úspěšné, dochází ke vzniku dalších problémů. Dostáváme se do bludného kruhu. Pokud však chcete a jste schopni své chování v konfliktu pozorovat nebo si nechat od někoho poradit, můžete se poučit se ze svých chyb. Konflikt nás často může posunout dál, povzbuzuje nás k tomu, abychom přemýšleli o novém, lepším řešení. Dokážete-li přerušit hranice bludného kruhu, konflikt pro Vás může být pozitivní zkušeností. Úspěšné zvládnutí konfliktu Vám může přinést zvýšení sebedůvěry, posílení sebevědomí při jednání s autoritou nebo větší jistotu při jednání s lidmi Konflikty vnitřní Vnitřní konflikt, čili intrapsychický, představuje srážku dvou motivů v rámci téže osoby. Cvičení: Zamyslete a napište další příklady vnitřních konfliktů: Kompetence pro trh práce Stránka 23

24 11. Použitá literatura Bělohlávek, F., Konečná, D.: Poznejte sami sebe (Jaký jsem co umím co chci), Ostrava: Škola manažerského rozvoje s.r.o Bělohlávková, V., Schneider, M.: Komunikace, Ostrava: Škola manažerského rozvoje s.r.o Honzák, R., Novotná V.: Jak se asertivně prosadit, Praha: GRADA 2006 KAHN, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. 1. vydání. Praha: Portál, s. ISBN Kol. autorů. Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví, Praha: Portál 2001 MOSER-WILL, Ines; GRUBE, Ingrid. 110 her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Praško, J, Prašková, H.: Asertivitou proti stresu, Praha: GRADA 1996 Siegel Z. Jak úspěšně hledat a získat zaměstnání, Praha: GRADA 2005 Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2, Komunikace, Praha: GRADA 2005 Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi, Cesta k úspěchu, Praha: GRADA 2003 Internetové zdroje: Kompetence pro trh práce Stránka 24

25 VI. Formulář Kariérový koučink do škol, CZ.1.07/1.1.00/ Výstup aktivity 3. Kompetence pro trh práce Jména a příjmení: Dotazník klíčových kompetencí Sebeposouzení a posouzení spolužáky: Komunikační dovednosti Práce s informacemi Sebeprezentace Kompetence pro trh práce Stránka 25

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ ANEB VÝCVIK V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH, SEBEPREZENTACI A EFEKTIVNÍ PRÁCI S INFORMACEMI Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/03/13 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Příklad dobré praxe XVIII

Příklad dobré praxe XVIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XVIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Asertivní řešení konfliktních a stresových situací

Asertivní řešení konfliktních a stresových situací Asertivní řešení konfliktních a stresových situací Vzdělávací modul J Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Co to je asertivita Forma chování,

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová Umění učit se Bc. Alena Kozubová Soustředění Pokud se chcete soustředit na nějaký text, nejprve se musíte naučit soustředit sami na své tělo. Udělejte si ve svém pohodlí takový maličký autogenní trénink.

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1 PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie Komunikace: communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I.

Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I. Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I. Úvodní informace: Tento dotazník se snaží zmapovat současný stav činnosti předmětových komisí a předmětových metodiků na ZŠ v Ústeckém kraji. Dotazník je

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

F6 Asertivita v efektivním komunikování

F6 Asertivita v efektivním komunikování Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F6 Asertivita v efektivním komunikování V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Charakteristika

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI NÁVOD PRO PRÁCI S EUROPASSEM JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE: 1. Žáci si zkusí vyplnit do Europass-životopisu (viz Příloha 1) osobní dovednosti

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Komunikace a efektivní sdělování informací

Komunikace a efektivní sdělování informací Komunikace a efektivní sdělování informací Poslouchání reagovat rozumově a emocionálně X slyšení Poslouchání 4 fáze třídící selekce, udržení pozornosti, setřídění myšlenek, pamatování si Posloucháme

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Interview. Jak psát interview?

Interview. Jak psát interview? Interview Rozhovor je šikovný žánr. Mohu se lecčeho dobrat, a zpovídaný člověk někdy dokonce řekne něco, nač by bez mojí otázky nepřišel Ptám se obyčejně, občansky: nejsem ani politolog, ani ekonom, ani

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová Vesnice jako místo spotřeby Ing. Dana Posádová 1 O čem budeme mluvit Kdo jsem Spotřebitel a spotřeba Na co si dát pozor při nakupování Nebezpečí reklamních sdělení Marketingové komunikace Osobní prodej

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F7 Vyjednávání

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F7 Vyjednávání Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F7 Vyjednávání V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Situace a podstata vyjednávání. Fáze

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014 ASERTIVITA Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu Vypracoval(a), Dne VY_32_INOVACE_Hav19

Více

PŘIHLÁŠKA. ZŠ A MŠ SDRUŽENÍ, MONTESSORI TŘÍDY ŠKOLNÍ ROK 201 /201 (doplňte) PŘIHLAŠUJI DÍTĚ DO DO MONTESSORI TŘÍDY ZŠ A MŠ SDRUŽENÍ:

PŘIHLÁŠKA. ZŠ A MŠ SDRUŽENÍ, MONTESSORI TŘÍDY ŠKOLNÍ ROK 201 /201 (doplňte) PŘIHLAŠUJI DÍTĚ DO DO MONTESSORI TŘÍDY ZŠ A MŠ SDRUŽENÍ: PŘIHLÁŠKA ZŠ A MŠ SDRUŽENÍ, MONTESSORI TŘÍDY ŠKOLNÍ ROK 201 /201 (doplňte) Jméno dítěte: Datum narození: Bydliště: Zdravotní pojišťovna: Jméno zákonného zástupce: Tel. kontakt: Tel. kontakt 2: (2. kontaktní

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

(Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.)

(Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.) PŘÍLOHA (Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.) Thomas-Kilmannův test konfliktů Zamyslete se nad následujícími situacemi, je zřejmě, že Vaše přání se budou lišit od

Více

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Školní prezentace Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Co je prezentace a k čemu nám slouží? 1. Školní prezentace 2. Příprava obsahu prezentace 3. Formy zpracování

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Člověk a právo Metodický list

Člověk a právo Metodický list Člověk a právo Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - práva a povinnosti, definice práva, právního vztahu diskuse - význam práv a zákonů podklady pro kopírování Obecné informace k řadě

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více