KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO ZŠ"

Transkript

1 KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO ZŠ ANEB VÝCVIK V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH, SEBEPREZENTACI A EFEKTIVNÍ PRÁCI S INFORMACEMI Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/ Kompetence pro trh práce Tento materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Obsah I. KOMUNIKACE ZÁKLADY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Co znamená efektivní komunikace Co naši komunikaci ovlivňuje nejvíce? Zpětná vazba VERBÁLNÍ KOMUNIKACE Osobní komunikace Písemná komunikace Telefonická komunikace ROZHOVOR, NASLOUCHÁNÍ A MLČENÍ Rozhovor, to jsou především otázky Umíte aktivně naslouchat? NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Jaký význam pro sdělení má řeč těla Jak funguje osobní prostor Jedenáct rad pro navazování a udržování efektivní komunikace CO JE TO ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ Asertivita, pasivita, agresivita II. CO JE TO UDRŽITELNÝ ROZVOJ? Co je ekostopa? III. PRÁCE S INFORMACEMI PRÁCE S INFORMACÍ Jak zacházíme s informacemi? UMĚNÍ UČIT SE Učební styly TIME MANAGEMENT Eisenhowerův princip Kompetence pro trh práce Stránka 2

3 IV. SEBEPREZENTACE Osobní pohovor Příprava na pohovor V. ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI Jaké role ve svém životě zastáváme ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ Konflikty vnitřní Použitá literatura VI. Formulář Kompetence pro trh práce Stránka 3

4 I. KOMUNIKACE 1. ZÁKLADY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1.1. Co znamená efektivní komunikace Umění jednat s lidmi, se skládá ze tří velkých částí: 1. Umění mluvit, sdělovat (řečnické a prezentační dovednosti) 2. Umění naslouchat (věnovat aktivní pozornost druhému člověku v komunikaci) 3. Umění mlčet (odhad situace) Cvičení: Zatrhněte, co všechno je komunikace, co není komunikace a proč: Hádka Rozhovor Lyžování Reklama Televizní seriál Internet Facka Déšť Podání ruky Polibek Jakým způsobem komunikujeme: 1. slovy verbálně 2. jak stojíme, jak se pohybují naše ruce, jak se tváříme, jak se díváme to znamená ne slovy - neverbálně 3. jakým mluvíme hlasem tiše, hlasitě, rychle, pomalu, příjemně, naštvaně, nářečí 4. svým jednáním a chováním Cvičení: Rozepište do jednotlivých fází komunikačního procesu: reklama v TV vysvědčení pohlazení jídelní lístek vysílatel kódování přenosový kanál dekódování příjemce 1.2. Co naši komunikaci ovlivňuje nejvíce? Komunikace v situaci je ovlivněna celkovým dojmem, který si člověk o komunikačním partnerovi (partnerech) vytváří. Do komunikace se promítá to, co si o druhém člověku myslíme, co o něm předpokládáme, jaká pověst ho předchází, jak vypadá, v jaké situaci se Kompetence pro trh práce Stránka 4

5 s ním setkáváme. Celkový dojem o komunikačním partnerovi ovlivňuje průběh a obsah komunikace. Dojem vzniká velmi rychle (v prvních vteřinách) a je utvářen: věkovými proměnnými názory o druhém pověstí vzhledem haló efektem (zaměřeností na nápadné znaky) předpoklady a očekáváními, podle nichž zpracováváme a doplňujeme informace Zkuste se druhým v komunikaci přizpůsobit, najít něco společného, bude se vám komunikovat lépe! 1.3. Zpětná vazba Zpětná vazba nás může ohlídat před zkreslením a neporozuměním při vzájemné komunikaci. Jednosměrná a obousměrná komunikace Jednosměrná Obousměrná Rychlost Přesnost Emoce 2. VERBÁLNÍ KOMUNIKACE Ve své práci používají lidé nejrůznějších možností komunikace. Hovoří se svými zákazníky a kolegy, vedou rozhovory, telefonují, píší objednávky, apod. Používají tedy ke komunikaci slova slovní (verbální) komunikaci. Typy verbální komunikace: - osobní komunikace - písemná komunikace - telefonická komunikace 2.1. Osobní komunikace Řeč je nejuniverzálnějším způsobem dorozumívání, nejméně se zkresluje smysl sdělení při jeho předávání. Kompetence pro trh práce Stránka 5

6 Rozhovor je verbální komunikací, při níž dochází k výměně rolí mluvčího a naslouchajícího. Pokud s někým hovoříme tváří v tvář, může to mít své výhody i nevýhody. Cvičení: napište výhody a nevýhody osobní komunikace Písemná komunikace Další formou komunikace je písemná komunikace, která má také své výhody a nevýhody. Písemně se dnes projevujeme čím dál častěji v elektronické podobě v ové poště. Ta má své odlišnosti. Jsou názory, že se v této formě komunikace tolik nedbá na úpravu, ale pamatujte, že cokoli řeknete, napíšete, to vše vyvolává ve druhých lidech určitý dojem!!! Cvičení : napište výhody a nevýhody písemné komunikace Telefonická komunikace Pomocí telefonu si můžete domluvit nebo zrušit schůzku, zajistit dodávku zboží, vyřídit platbu a spoustu dalších činností. Hlas je nejen jediným projevem komunikace při telefonním styku, je ale i důležitým komunikačním prostředkem v přímé komunikaci. Hlasová modulace Následující větu řekněte (jakoby do telefonu) několika navrhovanými způsoby: - informativně, - vesele, - unaveně, - dominantně, - lhostejně. To jsem rád/a, že tě slyším. Cvičení: Zkuste si říci nahlas větu - POPRAVIT NE OSVOBODIT pokaždé jinak, aby vyzněla vždy jiným způsobem. Kolik typů jste vytvořili? Cvičení: napište výhody a nevýhody telefonické komunikace. Kompetence pro trh práce Stránka 6

7 3. ROZHOVOR, NASLOUCHÁNÍ A MLČENÍ 3.1. Rozhovor, to jsou především otázky Veškeré informace se od svého partnera dozvídáte tak, že mu kladete otázky. Formulovat vhodné otázky, klást je v pravý čas a tak, aby nenaváděly k určité odpovědi, aby se druhého nedotkly, je skutečné umění. Typy otázek: a) Uzavřené otázky umožňují odpověď ano, ne, nevím ( Mohu počítat s tímto termínem? ); b) Otevřené otázky otevírají komunikaci ( Můžete mi říci více podrobností o tomto volném místě? ); c) Sugestivní otázky užívají se v situacích, kdy chceme předem získat souhlas, nesouhlas, ovlivnit odpověď; kdy s druhým člověkem manévrujeme, manipulujeme; d) Alternativní otázky dávají možnost výběru; Cvičení: O jaký typ otázky se jedná? Máte hlad? Co soudíte o současné situaci ve fotbalu?. Taky se vám tak líbí ten televizní seriál? Těší vás ta práce?. Budete si to zboží kupovat? Jaký je váš názor na moderní umění? Umíte aktivně naslouchat? Položíme-li druhému otázku, dočkáme se odpovědi. Abychom správně pochopili význam sdělení, musíme se naučit naslouchat Kompetence pro trh práce Stránka 7

8 Cvičení: uveďte alespoň 5 způsobů, jak dát druhému najevo, že nasloucháte, a 5 způsobů, kterými naopak projevíte svůj nezájem, lhostejnost: 4. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 4.1. Jaký význam pro sdělení má řeč těla Komunikace, kde se nepoužívá slov, se nazývá řečí těla (jinak též neverbální komunikace). Až do dnešní doby bylo zaznamenáno asi milion signálů, které při komunikaci vysíláme. Slova vyjadřují jen 7 % z celkového sdělení, 38 % vyjadřuje hlas (tón hlasu, jeho síla, melodie a ostatní zvuky) a celých 55 % zahrnuje řeč těla. Cvičení: Jaká gesta a mimika jsou typická pro hněv, popište:.. Jaká gesta a mimika jsou typické pro strach, popište.. Jaká gesta a mimika jsou typické pro radost, popište.. Která gesta podle vás značí uvolněnost a pohodu Jak funguje osobní prostor Každý kolem sebe potřebuje nějaký prostor. Jeho velikost závisí na mnoha okolnostech. Osobní prostor do 60 cm Tento prostor si udržuje každý člověk jako svoje území, kam nedovolí vstup cizím osobám. Sem mohou skutečně jen ti nejbližší. Dojde-li k narušení vetřelcem, vyvolá to vůči němu silně nepříjemný pocit. Prostor do 1,5 m Na tuto vzdálenost se staví lidé při přátelských setkáních v práci i ve společnosti. Prostor do 3,5 m Kompetence pro trh práce Stránka 8

9 Je to odstup, který udržujeme vůči cizím osobám a neznámým lidem. Do této vzdálenosti od ostatních se většinou postaví ten, kdo vstoupil do neznámé společnosti. Veřejný prostor více než 3,5 m Tuto vzdálenost si udržuje řečník od svého publika. Při komunikaci je potřeba dodržovat pravidlo: Nenarušovat prostor partnera! Přistupte k němu jen na tu vzdálenost, kterou on sám dovolí a která mu je pohodlná. Když tuto hranici překročíte, poznáte to na změně jeho chování. Začne se ošívat, zneklidní a snaží se od vás odtáhnout. Můžete ho proti sobě snadno popudit Jedenáct rad pro navazování a udržování efektivní komunikace Máte problémy v komunikaci? Máte pocit, že se s vámi druzí nechtějí bavit? Chcete být úspěšní v komunikaci s druhými lidmi? Pokuste se řídit následujícími radami: 1. Zajímejte se upřímně o lidi. Vyplatí se naslouchat zkušenostem jiných. 2. Usmívejte se. 3. Pamatujte si jména lidí a oslovujte je. 4. Buďte pozornými posluchači. Mějte druhé k tomu, aby hovořili o sobě. 5. Sledujte reakce partnera, dává vám zpětnou vazbu. 6. Hovořte o všem, co zajímá druhého. 7. Upřímně vzbuďte v druhém pocit, že je důležitou osobou. 8. Vyhýbejte se manipulacím. 9. Podstatné vícekrát zopakujte. 10. Nikdy se nepřeme s tím, koho chceme přesvědčit a získat. 11. Slůvka děkuji a prosím nejsou nikdy zbytečná. A hlavně: uvědomte si, s kým mluvíte (jinak budete mluvit s dítětem a jinak s dospělým) a jasně formulujte své myšlenky!!! Kompetence pro trh práce Stránka 9

10 5. CO JE TO ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ Cvičení: Na úvod kapitoly zkuste vyřešit krátkou studii: Do společnosti, která se pravidelně schází, přichází nový člen a posadí se na první volné místo. Pravidelný uživatel tohoto místa, který přijde o několik minut později, má nyní 3 možnosti a vy rozhodněte, jak dotyčný reagoval (asertivně, pasivně, agresivně): 1. Nechá dotyčného sedět, najde si jiné místo a špatné pocity si skladuje. Čeká na to, kdy to bude moci dotyčnému vrátit i s úroky. (Popsané jednání je ) 2. Vybojuje si své místo jakýmkoli způsobem. (Popsané jednání je ) 3. Přistoupí k dotyčnému a věcně řekne: Toto je moje místo, což vy pochopitelně nemůžete vědět. Jsem na ně zvyklý a chci na něm sedět i dnes, pomohu vám tedy najít si jiné místo. (Popsané jednání je ) Asertivita je způsob jednání, způsob komunikace. Je jednou ze sociálních dovedností. Asertivita je schopnost vymezit vlastní hranice neagresivním způsobem, dosáhnout shody a účinně komunikovat. Je jednou ze základních a nejužitečnějších komunikačních technik. Asertivita je zdravé sebeprosazení, přiměřené sebeprosazení Asertivita, pasivita, agresivita Pasivitou rozumíme chování ústupné, vzdávající se, nejisté, neprosazující se. Pasivní člověk nedokáže odmítat požadavky druhých, i když jsou pro něho nepřijatelné. Pasivní člověk se neumí přiměřeně uplatnit, jedná podle zásady sedávej panenko v koutě. Pasivní jedinec nebude prosazovat i správné cíle, aby se vyhnul konfliktu. Pasivita vyvolává u druhých účast, zájem, snahu pomoci, toleranci, v některých případech i hněv. Pasivita může být i manipulativním jednáním! Agresivitou rozumíme chování útočné, sebeprosazující se za každou cenu, chování na úkor druhých, manipulující s druhými lidmi, napadající je, ponižující, zesměšňující. Agresivní jedinec i správné cíle prosazuje nesprávnými prostředky. Agresivita vyvolává u druhých úzkost, strach, agresi, nepřátelství. Agresivita je manipulativním jednáním! Asertivitou rozumíme chování, které není ani pasivní, ani agresivní, je řazeno do kontinua chování mezi ně (viz. následující tabulka). Kompetence pro trh práce Stránka 10

11 II. CO JE TO UDRŽITELNÝ ROZVOJ? Definice udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj (mimo ekonomický kontext též trvale udržitelný život) je takovým způsobem rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Žijeme tak, že měníme svět kolem sebe. Jak jej měníte vy? Jak se můžeme podílet na zachování životního prostředí? Cvičení: Jaký druh chování? (Uveď 3 příklady z praxe) Má Česká republika své plány pro trvale udržitelný rozvoj? Proč jej má, co myslíte? př. Vyhledej si informace pdf. Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky Ministerstvo živ.prostředí 5.1. Co je ekostopa? Ekologická stopa neboli EKOSTOPA, je měřítkem toho, kolik produktivní země a vody potřebuje jedinec, město, stát či civilizace k zajištění svých potřeb zdrojů a k zneškodnění odpadů, které vyprodukují při využívání současných technologií a současném stavu poznání. Průměrná ekostopa v České republice je 5,3 globálních hektarů na osobu. Celosvětově je však k dispozici jen 2,1 globálních hektarů. To znamená, že průměrný občan České republiky potřebuje ke svému životu 2,5 planety!!!! Kolik planet potřebujete vy??? Uveďte odhad. V rozmezí od Výpočet ekostopy : Cvičení: Co si myslíš, že ovlivňuje tvou ekostopu? Uveď tři příklady? Velikost ekostopy ovlivňuje životní styl každého člověka. Kompetence pro trh práce Stránka 11

12 Při výpočtu osobní ekostopy vycházíme z níže uvedených faktorů: Věk. Pohlaví. Jak často konzumujeme produkty živočišné výroby. Jaká část potravin je průmyslově zpracována a balena. Jaká část potravin je importována ze zahraničí. Kolik potravin ve srovnání s vrstevníky konzumujeme. Velikost a druh obydlí. Vytápení. Lokalita. Používání úsporných zařízení. Počet členů domácnosti.jak a kolik cestujeme. S kým a kam.zda třídíme odpady. Cvičení: graficky a výtvarně znázorněte cestu do obchodu jablka z Čech a jablka z Nového Zélandu. )Na volný list. Je rozdíl mezi jednotlivými ekostopami? Jak naložíte s touto informaci? Kompetence pro trh práce Stránka 12

13 III. PRÁCE S INFORMACEMI 6. PRÁCE S INFORMACÍ Cvičení: Prohlédněte si napsaná čísla a napište vše, co jste si zapamatovali: Cvičení: Kolik jste si zapamatovali států USA? 6.1. Jak zacházíme s informacemi? Co je pro vás na informacích důležité? Je náš rozvoj závislý na informacích? 7. UMĚNÍ UČIT SE 7.1. Učební styly Co mi jde a co by mi mohlo jít lépe? Cvičení: Ohodnoťte svůj výkon v jednotlivých oblastech. Oznámkujte se a navrhněte možnosti zlepšení. předměty náročné na paměť (např. čeština, dějepis ) známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? předměty náročné na logiku (např. matematika, fyzika ) známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? Kompetence pro trh práce Stránka 13

14 co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? umělecké předměty (např. výtvarná výchova, hudební výchova ) známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? sport známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? Kompetence pro trh práce Stránka 14

15 manuální činnosti známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? cizí jazyky známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? písemné práce známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? Kompetence pro trh práce Stránka 15

16 stíhám se učit, připravovat se a plnit domácí úkoly včas známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? Jaký učební styl je pro mne ten pravý? Vyberte si odpověď, která Vás nejvíce vystihuje, a zakroužkujte znak odpovědi. Můžete vybrat i více odpovědí. 1. Jste v hotelu a máte půjčené auto. Chtěl byste navštívit přítele, jehož adresu neznáte. Chtěl byste, aby vám: nakreslil mapu? napsal vám cestu, kudy jet (bez mapy)? řekl cestu? vyzvedl vás u hotelu svým autem? 2. Právě jste obdržel plán vaší cesty kolem světa. Zajímá to také vašeho přítele. Co uděláte? Okamžitě mu zavoláte a řeknete mu to. Pošlete mu kopii plánu. Ukážete mu vše na mapě světa. Hned začnete hledat obrázky a prospekty míst, které mu ukážete. Kompetence pro trh práce Stránka 16

17 3. Chystáte se, že uvaříte pro svou rodinu desert nebo speciální jídlo. Uvaříte něco známého a nebudete k tomu potřebovat recept. Hledáte v kuchařce a necháte se inspirovat obrázky. Vezmete si k ruce speciální kuchařku, kde jsou dobré recepty Zeptáte se ostatních na radu. 4. Máte na starosti skupinu turistů, kteří by chtěli vědět něco o národních parcích. Co uděláte? Zavezete je do nějakého národního parku. Ukážete jim obrázky a fotky parku. Dáte jim knihu o národním parku. Vyprávíte jim o národním parku. 5. Chcete si koupit nové stereo. Co jiného, kromě ceny, ovlivní váš názor? Kamarád, který vám o něm vyprávěl. Poslechnete si stereo přehrávač. Přečtete si o něm detaily. Zajímá vás jeho charakteristický vzhled. 6. Zkuste si vzpomenout, jak jste se něco učil, např. nějakou stolní hru. Jak jste se ji nejlépe naučil? Pomocí diagramů a obrázků popisujících hru. Podle napsaných instrukcí. Někdo jiný vám ji vysvětlil. Někdo jiný vám ji vysvětlil během hry. 7. Máte se naučit nový program na počítači. Jak to uděláte? Poprosíte kamaráda, aby vás to naučil. Přečtete si manuál, který je přiložený u programu. Zatelefonujete kamarádovi a zeptáte se ho na program. Budete se ho nejprve učit podle obrázků v manuálu. 8. Učíte se cizí jazyk a nejste si jistí, jak se píše nějaké slovíčko. Najdete si ho ve slovníku. Zkusíte si slovíčko představit a vyberete nejlepší způsob, jak podle vás vypadá. Zkusíte si to říct. Napíšete si vedle sebe obě možnosti a rozhodnete se. 9. Jak vyučoval učitel, kterého jste měl nebo máte rád? Co používal? Knihy a další tištěné materiály. Kompetence pro trh práce Stránka 17

18 Diagramy, obrázky, tabulky. Plánoval exkurze a práci v laboratořích. Diskuze, dialogy, na hodiny zval hosty. Teď si spočítejte, kolik máte celkem,, a. Tato písmenka napovídají, jaký učební styl vám nejvíce vyhovuje. Pokud máte stejný počet více písmenek, pravděpodobně vám vyhovuje více stylů nebo jejich spojení. VIZUÁLNÍ TYP AUDITIVNÍ TYP TYP ZAMĚŘENÝ NA ČTENÍ A PSANÍ KINESTETICKÝ TYP Nejvíce VIZUÁLNÍ TYP Ve třídě byste měl: - podtrhávat - používat různé barvy - používat symboly, tabulky a různá uspořádání Během studia a učení se byste si měl vyvolávat a představovat obrázky, které jste měl v sešitě, kreslit si diagramy tam, kde je to vhodné. Nejvíce AUDITIVNÍ TYP Ve škole byste měl: - navštěvovat přednášky a cvičení - diskutovat o tématech se spolužáky - vysvětlovat myšlenky ostatním lidem - používat cd přehrávač - popisovat nadpisy, obrázky atd. někomu, kdo chyběl - nechávat si u poznámek místo k pozdějšímu doplnění Během studia si zřejmě budete muset doplňovat poznámky - dáváte přednost poslechu na úkor psaní poznámek a z hodiny nebo přednášky zřejmě nebudete mít kompletní poznámky. Kompetence pro trh práce Stránka 18

19 Může vám pomoci, když si během učení budete látku přeříkávat, nahrávat a pak si ji pouštět. Čtěte si během učení své poznámky nahlas a zkuste je vysvětit někomu dalšímu. Nejvíce TYP ZAMĚŘENÝ NA ČTENÍ A PSANÍ Ve škole byste měl používat: - seznamy, nadpisy - slovníky a definice - knihy, své poznámky a jiné materiály Když se budete učit, nejlepší bude, když si budete psát znovu a znovu to, co se učíte, a když si své poznámky budete pořád dokola číst. Přepisujte si myšlenky jinými slovy a zkuste slovy přepsat také obrázky a diagramy. Nejvíce KINESTETICKÝ TYP Ve škole byste měl: - používat všechny své smysly - chodit do laboratoří a zúčastňovat se exkurzí - poslouchat příklady ze skutečného života Během studia si k poznámkám pište i reálné příklady, využívejte také obrázky a fotografie. Zkuste si najít spolužáka, který je stejný typ jako vy, a zkuste s ním o probírané látce mluvit. 8. TIME MANAGEMENT 8.1. Eisenhowerův princip Generál Dwight David Eisenhower, známý též jako Ike, (14. října března 1969) byl americký voják a politik. Během druhé světové války byl vrchním velitelem (západních) spojeneckých expedičních sil v Evropě ( ). Po válce nějakou dobu pobýval v nejvyšších vojenských funkcích USA, načež v roce 1952 odešel do důchodu a vstoupil do americké politiky. Získal nominaci republikánské strany na funkci prezidenta USA, v prezidentských volbách zvítězil, úřad prezidenta USA poté zastával po dvě funkční období v letech Kompetence pro trh práce Stránka 19

20 důležitost = jak velké mohou být důsledky, pokud úkol neudělám naléhavost = kolik času mi do splnění zbývá priorita = co udělám nejdřív Prokrastinace Cvičení: Prokrastinace je:.. Kompetence pro trh práce Stránka 20

21 8.1. Osobní pohovor IV. SEBEPREZENTACE Cvičení: Zopakujte si zásady neverbální komunikace, jak vyvoláte co nejlepší dojem? 8.2. Příprava na pohovor Úspěšný pohovor začíná vaší přípravou doma. V přípravě se zaměřte na: - shromáždění informací - promyšlení a shromažďování informací o vaší vlastní osobě - znovu si zopakujte (nejlépe tím, že si všechno budete psát na papír), které své předpoklady pro danou školu / práci. - připravte i sami sebe (vzhled, chování, náladu Dobrá příprava hodně ovlivní vaše chování u rozhovoru. Cvičení: Prezentujte sami sebe. Více také na: Kompetence pro trh práce Stránka 21

22 V. ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 9. Jaké role ve svém životě zastáváme Co se od nás očekává? To jakého jsme pohlaví, k jaké rase ve společnosti patříme a v jakém jsme věku, výrazně ovlivňuje, jak se k nám ostatní, v nejrůznějších situacích chovají. Tyto charakteristiky určují naše postavení ve společnosti. Sociální role je něco, podle čeho nás může okolí posuzovat a očekávat naše reakce na reakce. Jestliže zastáváme určitou roli, je od nás očekáváno určité chování, např. od role dítěte je očekáváno, že bude poslouchat. Některé role si nemůžeme vybrat (muž/žena; černoch/běloh, ), o jiných se částečně rozhodnout můžeme nebo jsou plně v naší moci (student/pracující; rodič/bezdětn(ý/á); nepracující/brigádník/plný úvazek; ). Cvičení: Udělejte si seznam rolí, které v životě zastáváte: Cvičení: Rozdělte role z předchozího cvičení na ty, s kterými jste spokojení, a ty, ve kterých se necítíte dobře: Název role, se kterou jsem spokojen Proč Název role, ve které nejsem spokojen 10. ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ Proč Jsou tři možnosti, jak konflikt vyřešit. Volíme je podle situace, podle toho, na co se cítíme, podle toho, v jakém jsme postavení. 1. Ustoupit, podle hesla moudřejší ustoupí. Přinese uklidnění situace. Pozor ale, pokud bychom ustupovali příliš často, naše okolí si na to zvykne! Jeho požadavky budou stále přemrštěnější. 2. Snažit se za každou cenu prosadit, vyhrát spor. Takové chování vede jen k dalším konfliktům. Vyhrajete bitvu, ale může se vám stát, že prohrajete válku. 3. Najít řešení, které by vyhovovalo oběma stranám (kompromis). Každý trochu ustoupí ze svého stanoviska a dohodnete se. Oba se potom mohou cítit jako vítězové, jejich další spolupráce není ohrožena. Kompetence pro trh práce Stránka 22

23 Většinou máme sklon reagovat v nové konfliktní situaci stejně, jako při minulém konfliktu. Pokud naše řešení není úspěšné, dochází ke vzniku dalších problémů. Dostáváme se do bludného kruhu. Pokud však chcete a jste schopni své chování v konfliktu pozorovat nebo si nechat od někoho poradit, můžete se poučit se ze svých chyb. Konflikt nás často může posunout dál, povzbuzuje nás k tomu, abychom přemýšleli o novém, lepším řešení. Dokážete-li přerušit hranice bludného kruhu, konflikt pro Vás může být pozitivní zkušeností. Úspěšné zvládnutí konfliktu Vám může přinést zvýšení sebedůvěry, posílení sebevědomí při jednání s autoritou nebo větší jistotu při jednání s lidmi Konflikty vnitřní Vnitřní konflikt, čili intrapsychický, představuje srážku dvou motivů v rámci téže osoby. Cvičení: Zamyslete a napište další příklady vnitřních konfliktů: Kompetence pro trh práce Stránka 23

24 11. Použitá literatura Bělohlávek, F., Konečná, D.: Poznejte sami sebe (Jaký jsem co umím co chci), Ostrava: Škola manažerského rozvoje s.r.o Bělohlávková, V., Schneider, M.: Komunikace, Ostrava: Škola manažerského rozvoje s.r.o Honzák, R., Novotná V.: Jak se asertivně prosadit, Praha: GRADA 2006 KAHN, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. 1. vydání. Praha: Portál, s. ISBN Kol. autorů. Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví, Praha: Portál 2001 MOSER-WILL, Ines; GRUBE, Ingrid. 110 her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Praško, J, Prašková, H.: Asertivitou proti stresu, Praha: GRADA 1996 Siegel Z. Jak úspěšně hledat a získat zaměstnání, Praha: GRADA 2005 Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2, Komunikace, Praha: GRADA 2005 Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi, Cesta k úspěchu, Praha: GRADA 2003 Internetové zdroje: Kompetence pro trh práce Stránka 24

25 VI. Formulář Kariérový koučink do škol, CZ.1.07/1.1.00/ Výstup aktivity 3. Kompetence pro trh práce Jména a příjmení: Dotazník klíčových kompetencí Sebeposouzení a posouzení spolužáky: Komunikační dovednosti Práce s informacemi Sebeprezentace Kompetence pro trh práce Stránka 25

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ ANEB VÝCVIK V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH, SEBEPREZENTACI A EFEKTIVNÍ PRÁCI S INFORMACEMI Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

Techniky manažerské komunikace

Techniky manažerské komunikace Techniky manažerské komunikace Eva Dobrušová Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí OBSAH 1. KOMUNIKAČNÍ

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Vyšší odborná škola,

Vyšší odborná škola, Vyšší odborná škola, střední a základní škola MILLS s. r. o., Čelákovice Komunikace ve veřejné správě s důrazem na využití asertivního jednání Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala:

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příklady interaktivních technik a praktických cvičení Ing. Lenka Orgoníková a kol. Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská 54 794 01 Krnov aklub@aklub.org

Více

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul 2: Komunikace verbální a nonverbální

Více

Základy komunikačních dovedností

Základy komunikačních dovedností Základy komunikačních dovedností nejen ústa mluví ing. mgr. hana janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám Za sebe! Získání Základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044

Více

B e z P R Á C E? 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT?

B e z P R Á C E? 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT? B e z P R Á C E? Obsah: 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT?...1 2) TÉMA - KDE SE DÁ PRACOVAT PŘEHLED PRACOVNÍCH MOŽNOSTÍ...2 3) TÉMA HLEDÁNÍ PRÁCE...3 4) TÉMA MOTIVAČNÍ

Více

Kurz komunikačních a prezentačních dovedností

Kurz komunikačních a prezentačních dovedností Kurz komunikačních a prezentačních dovedností Studijní texty a pracovní listy Nataša Kužníková Gabriel Juchelka 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión projekt zvyšování kvality vzdělávání v

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Střední zdravotnická škola, Karviná, K. H. Borovského 2315 Projekt SIPVZ č. 0341P2005 KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Pracovní listy Jméno:.. Třída: Školní rok:. OBSAH Neverbální a verbální komunikace vymezení

Více

KOMUNIKACE A MANAGEMENT DISKUSNÍCH SKUPIN

KOMUNIKACE A MANAGEMENT DISKUSNÍCH SKUPIN KOMUNIKACE A MANAGEMENT DISKUSNÍCH SKUPIN Ing. Hana Šafránková Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

PODNIKÁME NA MATEŘSKÉ

PODNIKÁME NA MATEŘSKÉ PODNIKÁME NA MATEŘSKÉ Manuál, který vám pomůže nastartovat či zlepšit vaše podnikání Baby Office - coworkingové centrum s miniškolkou na podporu slaďování rodinného a pracovního života Reg. č.: CZ.2.17/2.1.00/35203

Více

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES Sofistika - je-li někdo označen jako sofistikovaná osoba, pak to znamená, že je to člověk, který je výrazně orientován na formální

Více

CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA

CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA Projekt CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA ŽIVOT NANEČISTO AUTOŘI : Mgr. Richard Šrámek, Jakub Šebeček a kolektiv 2013 Obsah 1 Podstata a význam komunikace... 9 Komunikace je vše, čím lidé působí

Více

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Project No 504861-LLP-1-2009-1-IT- KA3-KA3MP ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová Zbyšek Mohaupt Praha, 2012 Obsah 0 Úvod... 4 0.2 Jaké jsou výhody a podmínky registrace? 4 0.3 Ochrana

Více

Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi.

Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi. Sebepoznání a sebehodnocení Termín Osobnost Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností. Osobnost se

Více