VZOROVÉ OTÁZKY PRO POHOVOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOROVÉ OTÁZKY PRO POHOVOR"

Transkript

1 STR. 11 OSOBNOSTNÍ PROFIL VZOROVÉ OTÁZKY PRO POHOVOR Milan Vzorový Praha, , klient: AAT Účelem třetí zprávy osobnostního profilu je pomoci tazateli vytvářet otázky, které lze klást během pohovoru, popřípadě i osobám, které mohou podat reference. Vzorové otázky se generují pro typické vlastnosti, u kterých respondent vykazuje velmi vysokou (hodnota 2 a 8) nebo extrémní (hodnoty 1 a 9) míru určité vlastnosti a/nebo u stupnic vlastností, kde je vysoký situační index. V žádném případě to neznamená, že by vysoké hodnoty u určitých vlastností představovaly nějaký problém, v mnoha případech to může být přesně to, co hledáte nebo potřebujete. Je však nutné se přesvědčit, zda se vysoká míra určité vlastnosti nemůže v práci projevovat negativně. Systém Accent nevytiskne pouze otázky, nýbrž poskytne i dodatečné informace týkající se využití příslušné typické vlastnosti v pracovním prostředí a důvody, proč by měl tazatel tyto otázky položit. Každou otázku zpravidla doprovází informace týkající se cíle a účelu této otázky s upozorněním, jaké informace je v dané souvislosti vhodné během pohovoru získat. V případě vysokého situačního indexu jde o to, že se respondent popíše tak, jako by měl vlastnosti z obou stran jedné stupnice, které jsou však ve skutečnosti protipóly. Je možné, že má respondent vlastnosti z obou stran stupnice. Situačnost pak spočívá v tom, že v závislosti na situaci využívá respondent vlastnost z jedné nebo druhé strany stupnice. Vygenerované otázky vám pomohou zjistit, do jaké míry jde skutečně o situační charakter daných vlastností, či zda není nutné vzít na zřetel jiná hlediska. Zjišťování situačního indexu je jedinečným prvkem systému Accent, který, mimo jiné, zastupuje funkci tvz. lži škály, která měří tendence jevit se lepším, např. v duchu společenských očekávání a konvencí. STUPNICE *2 HODNOTA: 7 Analytický i50 Následující otázky vycházejí ze skutečnosti, že situační index je u této charakteristické vlastnosti vyšší, než se očekává. Ačkoli může být dosažená hodnota na stupnici přesná, vzhledem k vysokému situačnímu indexu je vhodné položit několik otázek, které určí, zda je tento jedinec více intuitivní či analytický a zda to bude mít nějaký významný vliv na pracovní výkon. Co je pro vás důležitější, fakta nebo to, co se za nimi skrývá? (Zde je účelem přimět dotyčného, aby uvedl, zda je analytický nebo intuitivní.) Když se chystáte učinit nějaké rozhodnutí, dáváte přednost datům, tabulkám a grafům nebo se raději spoléháte na lidi, kteří jsou ve věci rovněž zainteresováni, spíše než na statistiky? (Toto je další způsob, jak zjistit, jak dotyčný dochází k různým závěrům. Analytické typy se spoléhají spíše na fakta,intuitivní typy na dobrý pocit, týkající se zvláště lidí, kteří jsou ve věci zainteresováni.) STUPNICE *3 HODNOTA: 2 Velmi nemilosrdný Milan je velmi nemilosrdný a udělá cokoli, o čem je přesvědčen, že je nutno udělat bez ohledu na důsledky nebo city ostatních. Může se zdát být velmi tvrdý a nedotknutelný, či dokonce odměřený a nic neodpouštějící, zvláště pak bude-li někoho považovat za zdroj problému nebo za nepřítele. Ve své opravdu extrémní podobě by mohla tato charakterová vlastnost působit problémy,

2 STR. 12 zvláště tam, kde je potřeba mírnější přístup, dobré interpersonální vztahy a interakce, či týmová práce. Vezměte v úvahu následující otázky a snažte se zjistit stupeň extrémnosti této charakteristické vlastnosti: Pokud s některým ze svých spolupracovníků nebo s nadřízeným nesouhlasíte, jakým způsobem dáte najevo své stanovisko a jakým způsobem spor vyřešíte? (Snažte se zjistit, jakým způsobem bude Milan přistupovat k řešení takové situace, zda si bude za každou cenu chtít prosadit své, či zda bude ochoten naslouchat potřebám ostatních a zda příliš nelpí na svém přesvědčení, že jedině jeho názor je ten správný.) Domníváte se, že by se v pracovním prostředí nemělo užívat jazyka, projevů a metod, které sice nemusejí poškozovat fungování pracovních vztahů, ale poškozují vztahy mezilidské? (Pokud příslušná pozice vyloženě nevyžaduje tvrdou a nekompromisní osobu, bude zřejmě vždy lepší jistá dávka ohledu na interpersonální vztahy na pracovišti. Sami budete nejlépe vědět, jakou osobu v dané pozici potřebujete.) Jak na vás působí termíny politická korektnost (souhlas s přesvědčením, že jazyk a praktiky, které ohrožují politickou citlivost a rovnováhu, by měly být odstraněny) a diplomacie (dovednost řešit a urovnávat záležitosti tak, aby nedocházelo k pocitům nepřátelství)? (Extrémně nemilosrdná osoba bude zřejmě tyto pojmy považovat za zbytečné. Snažte se zjistit, nakolik je Milan přijímá a zda jich někdy ve svém jednání využívá.) Pokud jste o něčem přesvědčen, že je to správné a vhodné, jakým způsobem onu věc prosadíte? STUPNICE *7 Extrémně rozhodný i0 Extrémně vysoká dávka rozhodnosti může mít jako důsledek netrpělivost vůči ostatním, kteří se třeba rozhodují pomaleji, nebo vůči těm, kteří se snaží ostatním vnucovat své myšlenky a návrhy. Zjistěte, zda přílišná rozhodnost a zřejmě i vysoké sebevědomí nemůže být na škodu, například týmové práci atd. Máte někdy pocit, že jisté věci by šlo rozhodnout a vyřešit mnohem rychleji? Pokud ano, co, podle vás, takovému urychlení většinou brání? (Snažte se rovněž zjistit, zda jeho rozhodnutí nemají také tendenci být riskantní či unáhlená.) Co je pro vás při rozhodování nejdůležitější? (Rychlost, důvěryhodnost zdroje informací, mít všechna fakta, důkazy o správnosti rozhodnutí, vnitřní přesvědčení o správnosti apod. Zjistěte kvalitu rozhodnutí.)

3 STR. 13 STUPNICE *9 Extrémně přesvědčivý i0 Milan je extrémně přesvědčivý. Zjistěte, zda je rovněž natolik věrohodný, jako je přesvědčivý. Už vám někdy někdo řekl, že byste přesvědčil kohokoli o čemkoli? (Zde budete sledovat, zda odpoví ano a zda je na to hrdý. Není to nezbytně špatný rys, ale ujistěte se, že je to přesně to, co pro příslušnou pozici potřebujete.) Následuje otázka pro pozici spojenou s prodejem: Poté, co jste přesvědčil klienta, aby něco udělal nebo koupil, zaznamenal jste někdy pozdější klientovu stížnost ohledně nesplnění očekávání v souvislosti s tím, co jste mu řekl? (Zde se budete snažit zjistit, zda je Milan opravdu tak přesvědčivý, že dokáže přesvědčit ostatní, aby udělali nebo si koupili něco, co vlastně nechtějí nebo nepotřebují, nebo zda příslušný produkt nesplnil očekávání, která Milan během prezentace v klientovi vzbudil.) STUPNICE *10 Extrémně sebevědomý i0 Milan je extrémně sebevědomý, což může být přesně to, co potřebujete, ale je vhodné zjistit, zda jeho sebevědomí není ostatními vnímáno jako arogance. Mnoho lidí, kteří mají takto vysokou úroveň sebevědomí, vědí, jak s ním zacházet, takže se z pozitivní vlastnosti nestane negativní. Vezměte v úvahu následující otázky: Řekněte mi o nejdůležitějších schopnostech, kvalitách a výhodách, o kterých se domníváte, že budou v této pozici ku prospěchu? (Odpověď může lépe osvětlit, zda u tohoto jedince máme co do činění s pýchou a arogancí nebo zda si je pouze vědom svého nadání, schopností a vlastností a je přesvědčen o jejich přínosu společnosti.) Jak na vás působí lidé, kteří jsou si často sebou nejistí? (Většina lidí nebude tak sebevědomá jako Milan, a proto zde zjistěte, zda nemá negativní názor na lidi, kteří nejsou v jeho očích dostatečně sebevědomí ve srovnání s jeho úrovní sebevědomí.) STUPNICE *11 Velmi agresivní i25 Milan je velmi agresivní ve svém přístupu, což může být pro řadu zaměstnání výhodou, ovšem pouze za předpokladu, že nevzbuzuje dojem vtíravosti, přílišné ctižádosti nebo dokonce hrozby. Vezměte v úvahu následující otázky: Pokud potřebujete od někoho informace nebo odpověď okamžitě, jak se obvykle zachováte, abyste získal, co potřebujete, i když druhá strana není zrovna ochotna, nebo nemá zájem na tom, se danou záležitostí zabývat? (Pokuste se přimět jej, aby toto téma rozvedl podrobněji, a zjistěte, zda na lidi, se kterými přijde do styku,

4 STR. 14 nepůsobí nepříjemně. Pokuste se použít příkladů z pozice, o kterou se jedná.) Jak na vás působí, když se prodejce vyvíjející silný tlak neustále snaží uzavřít s vámi nějaký obchod hned a na místě? (Ačkoli se vysoce agresivní lidé lehce nevzdávají, budou pravděpodobně vědět, na co stačí, a ocení alespoň pokus. Reakce by neměla být negativní.) STUPNICE *13 HODNOTA: 2 Velmi nepoddajný i25 Milan je velmi nepoddajný. Některá zaměstnání vyžadují lidi, jako je Milan, kteří jsou nekompromisnější a neotřesitelnější v zájmu důslednosti a zásadovosti a v zájmu přesného dodržování postupů. Nepoddajnost, tak jak je aplikována zde, je opakem k velké přizpůsobivosti lidem a situacím. Rovněž zahrnuje i občasné nedodržování pravidel, pokud se tato jeví jako obtíž na cestě za cílem. Jako nepoddajného bychom například označili někoho, kdo není ochoten ke kompromisu, nebo někoho, kdo si velmi pevně stojí za svými myšlenkami a činy. Vezměte v úvahu následující otázky: Jak na vás působí to, že někteří lidé stále chtějí, abyste měnil způsoby, jakými pracujete a tím ulehčoval jejich práci? (Snažte se zjistit, jestli je nepoddajný, eventuálně zda má negativní postoj k myšlence přizpůsobení se. Pokud je rovněž netolerantní a netrpělivý, může být pro něho velmi obtížné vyjít s lidmi, kteří se budou neustále pokoušet přimět ho ke změnám.) Považujete se za osobu, která ráda pracuje přísně podle pravidel a přála by si, aby tak činili i všichni ostatní? (Snažte se přimět ho, aby vám řekl více o svých pocitech v této oblasti, abyste lépe porozuměli, zvláště pokud by nepoddajnost mohla být pro příslušnou pozici problémem.) Jste ochoten v některých záležitostech činit kompromisy, abyste se pohnul dále nebo vyhověl jiným, přestože víte, že výsledek není ideální? (Snažte se zjistit, zda je natolik nepoddajný, že kompromis je prakticky vyloučen. Většina situací vyžaduje schopnost činit kompromisy, přinejmenším v některých záležitostech. Nicméně, s ohledem na příslušnou pozici může být typem osobnosti nebo člověka, kterého pro tuto pozici potřebujete.) Když se pokoušíte dodržet nějakou lhůtu, jste otevřený návrhům ostatních změnit přístup nebo dáváte raději přednost tomu dokončit úkol způsobem, o kterém víte, že u vás funguje nejlépe? (Ve stresových podmínkách, kdy je potřeba něco dokončit, se mohou tito jedinci jevit ještě více nepoddajní, než za normálních okolností, protože nechtějí ztrácet čas zkoušením něčeho nového, či dokonce riskovat, že taková změna bude trvat déle. Zjistěte, zda je to tento případ.)

5 STR. 15 STUPNICE *14 Velmi orientovaný na cíl i25 Milan je velmi orientovaný na cíl a má pravděpodobně dobře určené jak krátkodobé, tak dlouhodobé cíle. To se může projevit jako problém, pokud jeho orientace na cíl je tak silná, že ztrácí zájem o okamžité, taktické záležitosti a dává raději přednost strategickým cílům. Pokud se domníváte, že to pro příslušnou pozici může představovat problém, vezměte v úvahu následující otázku: Domníváte se, že dlouhodobé cíle (strategické cíle) jsou důležitější než krátkodobé cíle (taktické cíle)? (Snažte se rozvinout konverzaci na toto téma, abyste zjistili, zda nemá náhodou tendenci nechat prostředky světit účel.) STUPNICE *15 Extrémně proaktivní i8 Milan je extrémně proaktivní a má zainteresovaný, angažovaný přístup k práci. Přestože to v mnoha zaměstnáních může být výborný povahový rys, v ostatních situacích by to mohlo představovat problém. Pokud byste si nepřáli, aby se zapojoval příliš aktivně a spíše pověřoval ostatní, než aby se snažil udělat vše sám, vezměte v úvahu následující otázky. Tato vysoká úroveň proaktivity může rovněž způsobit, že bude věnovat hodně času předjímání problémů a jejich předcházení, aniž by si uvědomoval, jaké by to mohlo mít nakonec důsledky. Zde je několik návrhů, které vám pomohou otevřít diskusi na toto téma: Když demonstrujete spolupracovníkům nebo podřízeným, jakým způsobem mají něco dělat, předvedete jim to raději několikrát sám, nebo je vedete a dáváte jim rady, zatímco se snaží to udělat sami? (Extrémně proaktivní osoba může mít tendenci chtít dělat věci za ostatní, než aby soustředila svoji proaktivitu na to, jak být dobrým coachem a učitelem a nechala ostatní, aby se sami naučili, jak se co dělá.) Máte sklon k tomu předjímat důsledky možných problémů hodně dopředu a potom se snažit předcházet tomu, aby se vůbec staly? (Pokud je třeba, rozviňte konverzaci na toto téma, abyste zjistili, zda je jeho přístup takový, že jej nutí k tomu obávat se věcí, které se třeba ani nestanou, a zaobírat se prevencí tušených problémů do takové míry, že nastanou problémy jiné, o kterých vůbec neuvažoval. Proaktivní přístup k řešení problémů může být dobrý. Ujistěte se však, že je v tomto případě rovněž prospěšný.) STUPNICE *16 Velmi vítá změny a aktivně je navrhuje Milan zřejmě považuje změnu za velmi zábavnou a vzrušující, změna potlačuje nudu. Pracovní prostředí, kde nedochází dostatečně často ke změnám, může Milan považovat za monotónní. Pro určité pozice, kde je potřeba velká kreativita a neustálé hledání lepších způsobů provedení, to může být výborná vlastnost. Sami posuďte, nakolik je pro vás tato vlastnost důležitá a prospěšná. Je třeba

6 STR. 16 se také ujistit, zda příliš mnoho změn je spíše výhodou či nevýhodou a zda to budou změny účelné a vhodné, či zda půjde pouze o změny pro změnu, které mají zahnat pocit rutiny, monotónnosti a nudy. Vezměte v úvahu následující otázky: Pokud byste měl pracovat v prostředí, kde pravidla nejsou přesně stanovena a vyžadovalo se od vás, abyste například neustále měnil a přizpůsoboval metody a způsoby své práce, považoval byste to za fascinující a podnětné, nebo byste se necítil příliš dobře, když byste nevěděl, co vás čeká? (Zde budete chtít zjistit jakýkoli nepříjemný pocit spojený se změnami, které se mohou vyskytnout v příslušném pracovním prostředí. Pokud je dané pracovní prostředí velmi stabilní, zjistěte, zda to uchazeči vyhovuje, nebo zda potřebuje více rozmanitosti.) Co vás přiměje k provedení změny nějakého postupy či metody práce? Na základě čeho se rozhodnete pro změnu? (V odpovědi si všímejte, zda převládají objektivní příčiny nutnosti změny, či zda to jsou spíše vnitřní pocity a nutkání.) Jaký argument spolupracovníků byste zřejmě přijal a příslušnou změnu neprovedl? (Pokuste se zjistit, zda si je Milan vědom i dopadů a důsledků možných změn, či zda opravdu převládá pocit potřeby změny za každou cenu. Příliš mnoho častých změn může mít za důsledek chaos.) STUPNICE *18 Velmi dobře zvládá stres Milan je typem člověka, kterého stres velmi stimuluje. Workolismus je dobrá věc, ale pouze pokud je držen v určitých mezích. Při pohovoru je třeba zjistit, zda se nejedná o patologický workoholismus, který s sebou může nést mnoho dalších problémů (přílišná soutěživost, nervozita, deprese, jiné zdravotní problémy; tzv. burn-out (vyhoření), ztráta schopnosti dobře pracovat apod.). Workoholismus může být dokonce důsledkem neschopnosti donutit jiné udělat práci tak, jak mají, může být důsledkem obklopování se nesprávnými lidmi. Pozitivní odpověď na většinu z následujících otázek může nasvědčovat na chorobnou pracovní závislost: Jste neklidný a nesoustředěný, když právě nepracujete? Vnímáte s vyloženou nelibostí, pakliže vás někdo vytrhuje z práce? Narušuje práce váš rodinný a společenský život? Nahradil jste prací všechny vaše záliby a jiné ušlechtilé činnosti? Narušují nepracovní víkendy a svátky váš psychický život? Nedovedete dodržet stanovený rozsah vaší činnosti?

7 STR. 17 STUPNICE *19 Velmi samostatný Zřejmě zjistíte, že je Milan velmi samostatný. To však v žádném případě neznamená, že není týmový hráč, pokud jde o společné cíle jeho oddělení nebo společnosti. Nicméně to znamená, že bude raději pracovat, aniž by mu ostatní koukali přes rameno a říkali mu, jak by příslušnou práci dělali oni. Pokud je součástí dané pozice neustálý dohled, je možné, že to bude pro něho velmi nepříjemné a může to mít za následek to, že si bude hledat jiné zaměstnání, které mu poskytne více samostatnosti. Pokud je tomu tak v tomto případě, vezměte v úvahu následující otázky: Pohlížíte na denní, týdenní nebo měsíční zprávy jako na způsob dokumentace vašich aktivit nebo jako na papírování, které zpravidla brání vaší schopnosti dokončit věci rychleji a efektivněji? (Velmi samostatní lidé často neradi vyplňují zprávy, zvláště podrobné zprávy zachycující jejich aktivity. Pokud je to pro příslušnou pozici důležité, prověřte tuto oblast.) Bylo pro vás někdy v předchozích zaměstnáních problémem, když jste cítil, že například ředitelé, nebo i ostatní lidé, vás nenechali pracovat způsobem, o kterém jste se domníval, že je správný? Měl jste dojem, že jste příliš řízen a kontrolován? Pokud ano, v jakých zaměstnáních se to objevilo? STUPNICE *20 HODNOTA: 6 Bude propagovat to, o čem je pevně přesvědčen nebo čemu věří i83 Následující otázky vycházejí ze skutečnosti, že situační index je u této charakteristické vlastnosti vyšší, než se očekává. Ačkoli může být dosažená hodnota na stupnici přesná, vzhledem k vysokému situačnímu indexu je vhodné položit několik otázek, které určí, zda je tento jedinec více skeptik či propagátor a zda to bude mít nějaký významný vliv na pracovní výkon. Zvýší se váš zájem o nějaké výrobky, nápady nebo koncepty poté, co vám o nich někdo řekne, nebo poté, co zanalyzujete příslušná fakta a detaily? Když se vám někdo pokouší něco prodat, spíše mu uvěříte, než se třeba prokáže opak, nebo máte pochyby o tom, co říká, dokud nemáte dostatečné množství důkazů, které by jeho tvrzení podporovaly?

Helena Example. Dimensions Verbal Elements Numerical Elements Logical Elements. English English English English 28.08.08 28.08.08 28.08.08 30.01.

Helena Example. Dimensions Verbal Elements Numerical Elements Logical Elements. English English English English 28.08.08 28.08.08 28.08.08 30.01. Uchazeč: Helena Example Vybrané zprávy: Profil charakteristických rysů Narativní zpráva Profil týmových rolí Profil typů chování při práci Prodejní profil Zpráva o syndromu vykolejení Zpráva testu Elements

Více

Vytvořila: Lenka Dvořáčková

Vytvořila: Lenka Dvořáčková Jak uspět u přijímacího pohovoru Vytvořila: Lenka Dvořáčková Rozvojové a poradenské centrum Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 1 tel.: +420 224 095 630 fax: +420 224 095

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

Posouzení využitelnosti Belbinovy teorie týmových rolí v praxi Usability Assessment of the Belbin s Team Role Theory in Practice

Posouzení využitelnosti Belbinovy teorie týmových rolí v praxi Usability Assessment of the Belbin s Team Role Theory in Practice MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav společenských věd Jitka Hájková Posouzení využitelnosti Belbinovy teorie týmových rolí v praxi Usability Assessment of the Belbin s Team Role Theory in Practice Bakalářská

Více

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Vnitřní dynamika člověka

Vnitřní dynamika člověka Vnitřní dynamika člověka Nový rámec pro porozumění lidem a realizaci potenciálu v organizacích Sandra Seagal & David Horne Pegasus Communications, INC. Cambridge, 1997 Kapitola 3 Základní principy: Nové

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Vedení pracovního týmu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Vedení pracovního týmu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Vedení pracovního týmu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

JARNÍ ŠKOLA NSZM 2012 29.3.2012. Práce s týmem

JARNÍ ŠKOLA NSZM 2012 29.3.2012. Práce s týmem prostor pro rozvoj s profesionální podporou Nad Královskou oborou 33 170 00 Praha 7 MgA. Irena Swiecicki IČO: 65458095 JARNÍ ŠKOLA NSZM 2012 29.3.2012 Práce s týmem MgA. Irena Swiecicki Akce je součástí

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Sýkora Vypracovala:

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

M A N A Ž E R S K Ý S O U H R N

M A N A Ž E R S K Ý S O U H R N S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D M A N A Ž E R S K Ý S O U H R N PŘEHLED SILNÝCH STRÁNEK, HODNOT A RIZIK NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 03. dubna

Více

Zpráva o čelení problémům

Zpráva o čelení problémům Prognóza schopnosti vést Zpráva o čelení problémům Jméno a příjmení: Novák Jan 9.99.9999 Září 200 Důvěrné Ú VOD Prognóza schopnosti vést Zpráva o čelení problémům vám má pomoci rozvíjet se v oblasti vedení

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr. METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ evropský sociální fond v ČR PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ Obsah

Více

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy

Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

Více