č.2 5/2014 Státní svátky: 1. května Svátek práce 8. května Květnové povstání českého lidu Významné dny: 5. května Den vítězství 11.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.2 5/2014 Státní svátky: 1. května Svátek práce 8. května Květnové povstání českého lidu Významné dny: 5. května Den vítězství 11."

Transkript

1 č.2 5/2014 Státní svátky: 1. května Svátek práce 8. května Květnové povstání českého lidu Významné dny: 5. května Den vítězství 11.května Den matek Tyto noviny neprošly ani jazykovou ani věcnou úpravou. Jsou spontálně vytvořeny studenty a do jejich textů zasahují jen dotazovaní.

2 Květen Květen nebo také máj je pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 31 dní. Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např. stavění máje nebo pálení čarodějnic. 1. května je mezinárodní svátek práce a druhou květnovou neděli se slaví svátek matek. Měsíc květen začíná stejný den v týdnu jako leden příštího roku. Žádný jiný měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen. *Sníh v máji - hodně trávy. *Studený máj - v stodole ráj. *Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají. *Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy. *V máji vlhko, chladno - bude vína na dno. *Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj. *Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj. *Mokrý máj - v stodole ráj. *Mokrý máj - chleba hoj. *V máji aby ani hůl pastýřova neoschla. *Májová kapka platí dukát. *Na mokrý květen přichází suchý červen. *Májová voda vypije víno. *Večerní rosy v máji hodně sena dají. *Suchý květen - mokrý červen. *Když máj vláhy nedá, červen se předá. *Jestli v máji neprší, červen to dovrší. *V máji hřímoty nedělají trampoty. *Když se v máji blýská, sedlák si výská. *V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. *Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. *Bujný květ - plný úl. *Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.

3 Svátek práce Svátek práce? Co to vlastně je? Svátek práce nebo-li 1.Máj je mezinárodní dělnický svátek, který se slaví 1. května. Třeba v USA a v Kanadě se tento svátek slaví první den v září. Den práce znamená hlavně to, že všichni co chodí do práce mají tento den volno. Je vlastně osvobozen jeden den od práce. Toto platí i pro školy a školky atd.. Tento svátek je také významným tím, že se na tento den slaví 1.máj; na vesnicích je tento svátek velmi známý. Lidé v tento překrásný den zapalují májku. Je to vlastně symbol tohoto svátku. Více než sto let slavený svátek práce má stále dost těch, kteří jej rádi slaví i když z různých pohnutek. Ať už se jedná o sociální demokraty a odboráře, o účastníky komunistických shromáždění, o anarchisty či o jejich úhlavní nepřátele neonacisty, či nejnověji, o stoupence legalizace marihuany či příznivce vstupu České republiky do Evropské unie. Není ani divu. Oslavy prvního májového dne jsou staré tisíce let a přežívají už z pohanských dob. Moderní podobu jim ovšem dalo až dělnické hnutí na přelomu 19. a 20. století. K Prvnímu máji se začala hlásit i katolická církev, která jej roku 1955 zasvětila sv. Josefu Dělníkovi. Květnové povstání Dne 8. května si připomínáme konec 2. světové války a 9. května 1945 skončilo Pražské povstání, které trvalo pět dní. Prezident Beneš opakovaně vyzýval zcela neozbrojené lidi k povstání proti okupantům, kteří stále pevně vojensky ovládali území protektorátu. I přes fakt, že v sobotu ráno, 5. května 1945, zakázal německý policejní prezident shromažďování osob na ulicích, začali lidé během dopoledne vymazávat německé nápisy, vyvěšovat československé vlajky a veřejně zpívat československou hymnu. Z rádia se opět vysílalo jen česky, později posluchači uslyšeli z úst hlasatele Zdeňka Mančala tuto výzvu: "Voláme českou policii, české četnictvo, české vojsko, aby ihned přišlo do Českého rozhlasu." Praha prosila o pomoc rusky, anglicky, francouzsky. Na pomoc rozhlasu vyjely policejní posily. SS hledali místo, odkud se vysílalo. Nikdo jim však neporadil. Hledali a nenacházeli. Tým rozhlasáků mezitím seškraboval německé orientační nápisy, takže nové německé posily se v prostorách rozhlasu nevyznaly a bloudily. Netušily, že chodí v bezprostřední blízkosti, vysílacího zařízení. v šest hodin večer se německé posádky vzdaly. V pondělí 7. května večer generál Bunjačenko vydal rozkaz opustit Prahu. V úterý 8. května Německo kapitulovalo. V této době se poslední boje na území Československa vedly na Moravě, v Karpatech na Slovensku a především západně od Prahy s německými jednotkami SS, které nechtěly přijmout kapitulaci. Na pomoc Československu přišli také vojáci americké armády od západu a vstoupili do Plzně. Z politických důvodů ale nepostoupili na Prahu. Hlavní město Československa měla podle politické dohody vítězných velmocí osvobodit Rudá armáda. Německá armáda se naposledy pokoušela o vítězství a začali prahu bombardovat. V 16 hodin byla podepsána dohoda o kapitulaci německých vojsk v Praze. Zůstaly zde jen skupiny fanatiků a oddíly SS. Ve středu 9. května 1945 začíná "první den míru".

4 Karel Hynek Mácha Byl to český básník a prozaik, byl také zakladatelem české poezie. Jeho největší chloubou je lyrickoepická skladba Máj, která je jednou z nejvydávanějších českých knih. Narodil se 16. listopadu 1810 Praha a zemřel, 6. listopadu 1836 Litoměřice. Karel Hynek Mácha se narodil pod jménem Ignác Mácha. Byl pokřtěn v kostele Panny Marie Vítězné, kde také převzal své druhé jméno Ignác (počeštěně Hynek) po svém kmotru Ignáci Mayerovi. Máchovým otcem byl Antonín Mácha a jeho matkou byla Marie Anna Kirchnerová, která pocházela z rodu českých hudebníků. Karel Hynek Mácha měl také mladšího bratra Michala. Kvůli finanční krizi se rodina často stěhovala a když bylo Máchovy šestnáct let tak se rodina usadila na Dobytčím trhu (dnešní Karlovo náměstí) v domě u Hrbků. V letech 1824 až 1830 studoval piaristické gymnázium na dnešních Příkopech. Od podzimu 1830 navštěvoval na pražské univerzitě filozofickou fakultu a mezi roky 1832 a 1836 studoval na téže univerzitě práva. Uměl výborně německy a česky, ve škole se učil latinu a začal se také učit polsky. V letech 1831 až 1832 navštěvoval přednášky Josefa Jungmanna, jenž povzbuzoval své žáky k literární činnosti a hodnotil jejich práce; Máchovi pochválil báseň Svatý Ivan. Nejprve své básně psal, v němčině v roce 1830 definitivně přešel na psaní v českém jazyce. V prosinci 1831 vychází v časopise Večerní vyražení první Máchova báseň Svatý Ivan. V lednu 1832 následuje v témže časopise báseň Abaelard Heloíze, pod níž je poprvé podepsán Karel Hynek Mácha. V próze se věnoval hlavně historickým tématům. Rozhodl se napsat čtyřdílný román Kat, ale jeho části Vyšehrad, Valdek a Karlův zůstali pouze v jeho vlastnictví. Jediná dokončená a časově nejpozdější část zamýšlené tetralogie z doby Václava IV. je Křivoklad. Mácha psal také práce Cyklus Obrazy ze života mého se, odehrává v jeho současnosti a kromě lyrizujících tendencí v něm nacházíme i autobiografické prvky, ostatně jako v celé Máchově tvorbě. Obě jeho práce byly uveřejněny v roce 1834 v Květech. Jeho nejrozsáhlejší prací je román Cikáni. Pracoval na něm od října do prosince Román neprošel cenzurou a poprvé vyšel kompletně až v roce Máj ( 1836) zaujímá ústřední místo jak v jeho tvorbě, tak v dějinách české literatury. Na této skladbě intenzivně pracoval na přelomu let 1835 a 1836, ale dochoval se náčrt básně již z roku Máj byl jedinou knihou, která mu vyšla za jeho života. Musel ji však vydat sám. Tisk provedla pražská tiskárna Jana Spurného. Máj byl vydán 23. dubna Všech 600 výtisků se brzy rozprodalo.

5 Den matek Den matek je den, kdy vzdáváme poctu našim matkám. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě. V České republice připadá Den matek na druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Jeho původ je už ve starověkém Řecku, kdy se slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské titánky Rhey, matky bohů.v Československu se začal slavit tento svátek v roce Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po 2. sv. válce byl zatlačen do pozadí komunisty propagovanými oslavami Mezinárodního dne žen, ve zkratce MDŽ (slaveného vždycky 8. března), ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně.tento den doplňuje Den otců, který oslavuje otce a slaví se vždy třetí neděli v červnu. Svátky, které tak či onak vzdávaly hold ženám, mají ve světě Dlouhou tradici. Už ve starém Řecku vzdávali poctu ženám dárkyním života. I později se svátek matek uznával například v Anglii kde se uctívala tzv. Mateřská neděle (Mothering Sunday). Myšlenka, aby se tento den oslavoval mezinárodně a pravidelně, vznikla ve 20. století. Mělo se tak dít na počest Anny Reevers Narcisové, která celý život bojovala za práva matek. To bylo v roce 1907 a o pět let později vyhlásil tehdejší prezident USA Woodow Wilson první oficiální oslavu dne matek, konající se od druhé květnové neděli.

6 Praxe v Německu Zavřela jsem za sebou dveře a teprve pak jsem si uvědomila, že to bylo naposledy. Scházela jsem po schodech k recepci a vzpomínala na to, jak to vše začalo. Vzpomněla jsem si, jak nám ve škole oznámili, že máme příležitost se dostat na praxe přímo do německých hotelů. Někteří z toho byli odvázáni, jiní nikoliv. Já z počátku patřila mezi ty, kterým se ta myšlenka zrovna dvakrát nelíbila, ale postupem času a tím, jak mi vyučující povídali, jaké je to v Německu úplně jiné a jaká je to veliká příležitost, která už se nemusí nikdy opakovat jsem se začala těšit. Překvapilo mě, že se dokonce ani v den odjezdu u mě neobjevila cestovní horečka, či obavy z toho, jaké to tam vůbec bude, jak to u mě v těchto případech bývá. Zřejmě jsem se tolik těšila, že jsem zcela zapomněla prožívat něco takového jako obavy. Nebála jsem se ani v momentě, kdy jsme přijeli do Chamu do VHS Cham, když nás opustil pan učitel a my tam zůstali sami čekat na pana Wernera Drasche. Seděli jsme v jeho kanceláři a poslouchali první věty v němčině od jeho kolegyně, která nám s úsměvem na tváři nabízela střídavě čaj a kávu. Všechno se zdálo být v naprostém pořádku. Čas čekání jsme si krátily povídáním s kuchaři o všem možném, když se náhle řeč obrátila k naší praxi v Německu a jeden z kluků se zeptal: To tady budeme pracovat? Tady? Ne, do hotelů teprve pojedeme. Tohle je teprve ta škola. dostalo se mu rychlých odpovědí. Aha, já si říkal, že tohle vypadá spíše jako nemocnice než hotel. Dodnes přemýšlím o tom, co mu tam mohlo nemocnici připomínat, avšak nemám nejmenší tušení. Když dorazil pan Drasch, navzájem jsme se představili a on nás zavezl na hotely, kde jsme trávili následujících deset dní. Nejprve odvezl kluky, to nejspíš protože mají hodně energie, tak aby ji mohli hned vynaložit na práci. Pak jsme se začali vracet zpět do Chamu, jelikož náš hotel byl přibližně na opačnou stranu. Cesta mi připadala dlouhá, ale to bylo již spíše nervozitou. Hlavou se mi honily nejrůznější myšlenky. Jak bude hotel vypadat? Co tam budu dělat? Jak se domluvím? Jak se ke mně budou chovat? Když jsme dorazili na místo pan Werner nás představil paní vedoucí, která se již od pohledu zdála velice ochotná a sympatická. Jednoduchými větami, tak abychom rozuměli, nás přivítala a vysvětlila nám základní informace. Rozloučili jsme se s pane Draschem a šly jsme se ubytovat. Žasly jsme, když jsme prvně viděly náš pokoj. Byl zkrátka krásný. Odpoledne, jsme se šly poprvé podívat na naší práci. Paní vedoucí nás provedla po hotelu a pak nám přidělila práce. Já jsem osm hodin strávila v hotelové restauraci, kde jsem již první den měla nesčetné množství zážitků. Byl to hodně velký příliv nových informací. Najednou všechno to, co jsem se ty roky učila ve škole bylo skutečné! Byla jsem spokojená. Všechno mne tam nechali vyzkoušet, vykládali mi, co která práce obnáší, jaké jsou nejrůznější postupy, jaké postupy jsou nejefektivnější. Zkrátka bylo toho tolik a já byla tak nadšená, že jsem večer pomalu nechtěla jít ani spát a chtěla jsem tam ještě zůstat a učit se. Následující dny jsem se vystřídala jak na úklidu pokojů, v kuchyni tak opět v restauraci. Povím Vám, těch deset dní uteklo jako voda a naposledy zamykat pokoj a vědět, že se tam už nevrátím, že jedu domů, bylo hodně zvláštní. Scházela jsem po schodech a uvědomila jsem si, že všechny obavy, které jsem úplně na samém začátku měla byly naprosto zbytečné. Všichni

7 Praxe v Německu pracovníci se chovali mile a snažili se nám předat co nejvíce jejich zkušeností. S domluvou jsem také neměla žádné problémy, oni se snažili říkat informace jednoduše a já jsem se snažila říct jim alespoň co nejvíce slovíček, na které jsem si vzpomněla. Vždycky jsme se domluvili a nebyl to žádný problém. Z činností, které mi zadávali jsem byla rovněž nepopsatelně nadšená. Viděla jsem toho tolik! A oni mě to všechno nechali vyzkoušet! A teď? Sešla jsem k recepci a čeká mě loučení. Vidím, jak paní vedoucí, která se o nás těch deset dní tak hezky starala, vychází se své kanceláře a já se držím, aby mi nezačaly téct slzy, protože vím že mi tohle všechno bude chybět. Tak moc se mi tu líbí a já odjíždím. Paní vedoucí nám podala ruce na rozloučenou a ještě se na závěr jednou usmála a my jsme se vydali k autu, kam jsme naskládaly svoje zavazadla a pomalu jsme se vydali zpátky ke svým domovům. Cesta domů uběhla rychle, ale myslím, že mým příbuzným následující hodiny moc neutíkaly, když jsem jim všechno s nadšením tak dlouho vyprávěla. Dnes jsem strašně ráda za tu možnost, kterou jsem měla, že jsem se mohla povídat a seznámit se s provozem takového hotelu. A vím, že se již nebudu obávat takových příležitostí a kdyby se ještě někdy taková naskytla tak neváhám a hned ji využiji.

8 Příjímací pohovor Pozvánka na pracovní pohovor je výsledek dobře napsaného životopisu a motivačního dopisu, ale jak jej tedy napsat, aby personalistu zaujali? Budeteli psát životopis uvěďte své jméno, příjmení, telefonní a ový kontakt, vzdělání včetně školení, kurzů a seminářů kterých jste se zůčastnili. Úroveň vašich počítačových a jazykových znalostí a chronologicky sestavenou praxi. Mějte však na paměti, že životopis není všeobecný dokument a tudíž by se neměl zasílat vždy stejný jako reakce na volnou pracovní pozici. Zkuste ho vždy stylizovat tak, aby vyzdvihoval právě ty vlastnosti, které jsou důležité pro danou procovní pozici o kterou se ucházíte. Úlohou motivačního dopisu je informovat personalostu o tom o jakou pozici se ucházíte, jaké jsou vaše předpoklady a motiv k tomu ji vykonávat, tzn. co nejvíce přiblížit svoji dosavadní praxi a zkuste je přesvědčit, že vy jste ten nejlepší kandidát. A když jsme obdrželi pozvánku na přijímací pohovor, s jakými jeho typy se můžeme setkat? Mezi tři nejčastěji využívané formy pohovorů patří: kandidát vs personalist, SSM centrum a panelová diskuze. Avšak nejčastější formou výběrového řízení je pohovor kandidát vs personalista. Zde má personalista za úkol ověřit informace z životopisu, případně položit kandidátovi doplňující otázky a zjistit tak jeho předpoklady pro obsazované pracovní místo. Jedná se z pravidla o první část přijímacího řízení jehož úkolem je sestavit užší skupinu kandidátů, kteří se poté setkají se svým potencionálním nadřízeným. Součástí tohoto výběrového řízení může být také počítačová či jazyková zkouška, případně specifické testování znalostí a dovedností, které vyplývají z charakteru obsazované pozice. SSM centrum je metoda, která je oblíbená především v posledních letech. Jedná se o soubor individuálních a skupinových úkolů, které kandidáti plní za účasti hodnotící komise. Hodnotícími jsou personalisti a také potencionální nadřízení, kteří budou po celou dobu SSM centra sledovat vaše výkony a dělat si poznámky. Poslední z forem přijímacího řízení je panelová diskuze. Jedná se o setkání kandidáta s personalistou, potencionálním nadřízeným a například dalším kolegou s týmu. Je to výběrové řízení, které kandidátovy umožňuje zeptat se na konkrétní činnosti, které by vykonával při osazené pozici. Další výhodou je možnost udělat si obrázek o svém nadřízeném a položit si otázku, zda jsem schopen s takým člověkem spolupracovat, případně jak se mi s ním bude pracovat. Ať už je forma přijímacího pohovoru jakákoliv, důležité je, že jste to byli právě vy, kdo byl vybrán k pohovoru a je teď už pouze na Vás, jakým zúůsobem personalistu ohromíte a přesvědčíte o svých kvalitách. Doporučujeme tedy přijít na pohovor v dobré kondici, tz. Neponocujte před výběrovým řízením a dobře se vyspěte. Dobře a vhodně se oblékněte, zvolte takové oblečení, ve kterém budete spokojeni. Oblečte se střídmě a nevyzývavě a nedávejte tak personalistovi příležitost, aby si vytvářel zbytečné předsudky a nebo domněnky. Uvádějte pouze pravdivé informace a naučte se o nich hovořit. Buďte připravení plně hovořit o své praxi, jen tak můžete čelit otázkám personalisty. Dříve než půjdete na personální pohovor navštivte internetové stránky společnosti do které půjdete se o pozici ucházet, zjistěte si, jaká má společnost počet zaměstnanců, jakou filosofii vyznává a jestli má ještě další pobočky. Připravte si otázky předem. Pokud jste ve vystaveném inzerátu nenašli vše, co vás k pozici zajímá, nebojte se personalisty zeptat, neboť je to právě další věc, která vás může posunout dále, protože z toho může personalista usoudit vaši skutečnou motivaci.

9 Přijímací pohovor A s jakými otázkami vás může personalista překvapit? Zcela jistě na úvodu uslyšíte něco jako: Povězte mi něco o své praxi. Právě tímto způsobem ověřuje pravdivost informací, které jste uvedli v životopise. Mezi další oblíbenou otázku patří: Proč jste si vybral právě naší společnost? Tato otázka slouží k zjištění motivu, proč jste reagovali právě na vystavený inzerát. Velmi často uslyšíte na pohovoru také otázku: Proč si máme vybrat právě Vás? Zde je okamžik na to, aby jste se správně prezentovali. Personalista totiž zjišťuje, jakým způsobem sde hodnotíte vy sám a jakým způsobem se dokážete prodat. Vaší odpovědí by však neměl výt výčet toho, jak jste organizačně zdatní, komunikativní, nebo flexibilní. Zkuste personalistu přesvědčit spíš tím, že mu uvedete konkrétní příklady z vaší dosavadní praxe. Je třeba se také připravit na otázky osobního charakteru. Je sice pravda, že personalista profesionál by vám otázky týkající se plánování rodiny a počtu dětí, nebo jejich hlídání neměl vůbec položit, bohužel realita je jiná. V případě, že se tak stane nemlžte a uveďte věci na pravou míru. Ujistěte však personalistu, že o hlídání dětí máte částečně postaráno. Pokud je to personalista profesionál bude vás posuzovat podle vašich zkušeností a vzdělání a jiných předpokladů k pozici, nikoli podle rodiného stavu a počtu dětí. Personalisté se také velmi rádi ptají, jaké jsou vaše negativní či pozitivní stránky. Neočekávají však, že jim odpovíte, jak jste komunikativní, flexibilní či týmový. V této chvíli by jste měli odpovědět opět uvedením příkladů z praxe. Nebojte se a ukažte jim svoji komunikativnost na konkrétních příkladech. Personalista se vás také jistě zeptá, jaké jsou vaše platové představy. Nebojte se odpovědět, ovšem zkuste svoji odpověď nejdříve pořádně promyslet. Zkuste se držet následujícími pravidly při stanovení platového ohodnocení. Nejdříve si zjistěte, jaká je mzda nabízená na podobných pozicích v konkurenční firmě, nezapomeňte si také spočítat vaše měsíční náklady, které musíte uhradit a v neposlední řadě si zkuste představit, jakou měsíční mzdu by jste si sami sobě dali v případě, že by jste se měli ohodnotit. Není dobré uvádět velice nadsazenou částku, ale ani částku která je naopak podceněná, personalista pak získá podezření, že se na danou práci necítíte či si vlastní práce dostatečně nevážíte. A nyní zmíníme chyby kandidátů při přijímacích pohovorech: 1. Zcela jistě sem patří pozdní příchod. 2. Nereálný požadavek na plat. 3. Kritizování předchozího zaměstnavatele. 4. Nepřípravené doplňující otázky. 5. Dávejte pozor na to, aby jste měli informace o společnosti do které se hlásíte. 6. Neskákejte do řeči. 7. Dejte pozor na mimiku a gesta. 8. Nežvýkejte. 9. Před pracovním pohovorem nekuřte. 10.Vypněte si mobilní telefon. Na závěr by vás měl personalista informovat, jak bude výběrové řízení nadále pokračovat. Informuje vás, zda výběrové řízení bude mít ještě jedno nebo další dvě kola, případně v jakém časovém horizontu. Všem, kdo v tomto čísle hledali článek o nových učebnách na škole se moc omlouváme, ale rozhodli jsme se jeji přeřadit až na následující měsíc a místo něj jsme zařadili článek o přijímacím pohovoru, jelikož zde byly zmíněny informace, kteří jistě brzy budou moci využít naši drazí maturanti, kteří tu již příští měsíc s námi nebudou.

10 Najdi 5 rozdílů Připravila a nakreslila Monika Končelová, 3.CR

11 Doporučujeme Nekonečná láska, film První láska je nezapomenutelná. Připomíná jízdu na horské dráze, kdy člověka ovládají síly, proti nimž je bezmocný. Davidovi a Jade se právě tohle přihodilo. Podle slavného stejnojmenného románu Scotta Spencera vznikla plnokrevná romance, která vám připomene nebo ukáže, jak mocné a magické je období první zamilovanosti. David (Alex Pettyfer) a Jade (Gabriella Wilde) jsou spolužáci, čerství absolventi střední školy, ale to je to jediné, co je spojuje. Jade vyrůstala v přepychu, opečovávaná starostlivými rodiči, kteří jí nalinkovali kariéru lékařky. David má za sebou jeden drobný střet se zákonem, pracuje s tátou v jeho autodílně a na budoucnost radši nemyslí. Když mezi nimi při náhodném setkání přeskočí mohutná jiskra, nedívají se napravo ani nalevo a s nasazenými růžovými brýlemi kráčí vstříc šťastné společné budoucnosti. Neuvědomují si přitom, že existují lidé, kteří jim jejich vztah nepřejí a udělají všechno proto, aby ho zničili. Říká se, že láska hory přenáší, ale jsou věci, se kterými si poradit nedokáže. Železné včely, kniha Je to válečný román, nabízející nový úhel pohledu na 2 sv. válku: odehrává se v Německu a jeho hrdinové jsou výhradně Němci. Mladý německý voják je zastřelen střelou, kterou kdysi zvedl ze země jeho otec, pracující tenkrát v muniční továrně. Literárně zajímavě zpracované téma zaujme psychologií postav i akčním dějem. Věděli jste, že? *Že první atomy byly ve vesmíru až let po velkém třesku? *Při běhu vaše srdce přepumpuje až 28 litrů krve za minutu? *V lidském těle je tolik cév, že by 2,5x obmotaly celou Zeměkouli v její nejširší části? *Lední medvědi mají duté průhledné chlupy a ty způsobují rozptyl světla, takže je vnímáme jako bílé? *Fyzicky je nemožné olíznout si vlastní loket? *Motýli ochutnávají svými nožičkami? *Křik kachen nedělá žádnou ozvěnu a nikdo neví proč? *Pštros má větší oko než mozek? *Lebka se skládá z 22kostí?

12 Hádanky Vesničan se vrací z trhu domů. Má s sebou kozu, vlka a v ruce hlávku zelí. Najednou přišel k řece. Na břehu má přivázanou malou loď. Už chce nasednout, když tu ho náhle dobrá nálada opouští. Totiž, do té lodičky se všechno naráz nevejde.a když tu nechá vlka samotného, vlk sní kozu. Když tu nechá kozu, ta sní zelí. Jak dostane vlka, kozu i zelí na druhout stranu? Do loďky se mu vejde jen jedna věc. A na žádném z břehů nesmí nechat samotného vlka s kozou nebo kozu a zelí. (Vesničan může vést něco i zpátky. Koza tam, nic zpět, vlk tam, koza zpátky, zelí tam, nic zpět, koza tam.) Mám doma šuplík a v něm jsou smíchané bílé a černé ponožky. Kolik ponožek nejméně musím vzít ze šuplíku, abych měl určitě alespoň dvě stejné, barvy? (Nehledejte v tom žádnou složitost. Tři. Když by první byla bílá a druhá černá, tak už je přeci jedno jestli třetí je černá, nebo bílá.) Sudoku A co příště? DEN DĚTÍ DÁRCOVSTVÍ KRVE PRAXE V NĚMECKU

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Úvodník. Vypracovala : Jana Kuláková

Úvodník. Vypracovala : Jana Kuláková Úvodník Je květen, další úvodník a další číslo časopisu. Jak už jsem zmínila, je měsíc květen, v květnu jsou samé svátky a co to pro nás znamená?? Volno!!! Takže prvního května je SVÁTEK PRÁCE, poté je

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina časopis YMCA v ČR, ročník XVI 15 Kč / 0,8 1/2014 Zprávy z akcí co nového v Brně, Orlové, Ústí... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok...

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

MÁJOVÝ SPECIÁL. Úvod aneb pár slov na začátek

MÁJOVÝ SPECIÁL. Úvod aneb pár slov na začátek Časopis, který se umí smát!!! Svazek 5, Vydání 5 10. KVĚTNA. 2013 UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Úvod 1 Ohlédnutí za minulým měsícem Kdo se stal našim hlavním maskotem? 2 2 Státní svátky v květnu 3 Kalendář naších

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05 03 Úvodní slovo Milí čtenáři, oproti zavedenému zvyku tentokrát nebudu komentovat obsah aktuálního čísla, chci se věnovat období mezi tímto a minulým vydáním bulletinu. Krize sice ještě trvá, práce není,

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Vytvořila: Lenka Dvořáčková

Vytvořila: Lenka Dvořáčková Jak uspět u přijímacího pohovoru Vytvořila: Lenka Dvořáčková Rozvojové a poradenské centrum Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 1 tel.: +420 224 095 630 fax: +420 224 095

Více

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází ÚVODEM 2 Milí čtenáři, výrazy jako zajíc, zobák, ucho, bažant nejsou nic lichotivého, nicméně každý z nás už určitě někdy byl takovým benjamínkem. V prvním pracovním kolektivu je tento nováčkovský stav

Více

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce Druhou lednovou sobotu

Více

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce ! Zprávy z radnice Rada města Přelouče Inzerce 87. schůze rady města, konaná 29. 3. 2010, měla na svém programu mimo jiné schválení návrhu zadávacích podmínek a jmenování výběrové komise rekonstrukce ul.

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

Reforma ve školství výukové plány se připravují

Reforma ve školství výukové plány se připravují 9/2006 Reforma ve školství výukové plány se připravují Od příštího školního roku musí mít všechny základní školy v republice vlastní vzdělávací plán, podle nějž se pak budou řídit. Učitelé ZŠ v Komenského

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 3/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník 3. číslo Co vám budu povídat.přijímačkové období za dveřmi a žáci se pilně učí, aby zvládli zkoušky na školu, kterou si vybrali jako

Více

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč GAG-BEN Základní škola Třebíč, Benešova ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Kultura Buchty a loutky zavítaly opět k nám Loutkové divadlo Buchty a loutky je

Více

Ročník XXII. březen 2013 číslo 3

Ročník XXII. březen 2013 číslo 3 vydává Farnost sv. Václava v Letohradě Ročník XXII. březen 2013 číslo 3 Umývání nohou Neustále s nadějí hledám stíny kde námraza ještě neroztála. Stejně jako mizející trhliny mučivé i objímající, jimiž

Více

DENÍK migranta. migrantky

DENÍK migranta. migrantky Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: 222 211 799, www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Evropská kontaktní skupina v České republice je občanské sdružení, které prosazuje

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

5775-33 OBSAH TIRÁŽ: Židovské listy vydává spolek MAGEN jako neprodejnou

5775-33 OBSAH TIRÁŽ: Židovské listy vydává spolek MAGEN jako neprodejnou Vy dá vá spolek MAGEN Ř íjen 2014 TIRÁŽ: OBSAH SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 3 9 ŽIVOT KOLEM OBCÍ 9 12 Rabínská odcházení a střídání Miluji rabína, ale... sex až po svatbě! Jedna děravá rodinná historie UDÁLOSTI

Více