č.2 5/2014 Státní svátky: 1. května Svátek práce 8. května Květnové povstání českého lidu Významné dny: 5. května Den vítězství 11.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.2 5/2014 Státní svátky: 1. května Svátek práce 8. května Květnové povstání českého lidu Významné dny: 5. května Den vítězství 11."

Transkript

1 č.2 5/2014 Státní svátky: 1. května Svátek práce 8. května Květnové povstání českého lidu Významné dny: 5. května Den vítězství 11.května Den matek Tyto noviny neprošly ani jazykovou ani věcnou úpravou. Jsou spontálně vytvořeny studenty a do jejich textů zasahují jen dotazovaní.

2 Květen Květen nebo také máj je pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 31 dní. Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např. stavění máje nebo pálení čarodějnic. 1. května je mezinárodní svátek práce a druhou květnovou neděli se slaví svátek matek. Měsíc květen začíná stejný den v týdnu jako leden příštího roku. Žádný jiný měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen. *Sníh v máji - hodně trávy. *Studený máj - v stodole ráj. *Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají. *Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy. *V máji vlhko, chladno - bude vína na dno. *Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj. *Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj. *Mokrý máj - v stodole ráj. *Mokrý máj - chleba hoj. *V máji aby ani hůl pastýřova neoschla. *Májová kapka platí dukát. *Na mokrý květen přichází suchý červen. *Májová voda vypije víno. *Večerní rosy v máji hodně sena dají. *Suchý květen - mokrý červen. *Když máj vláhy nedá, červen se předá. *Jestli v máji neprší, červen to dovrší. *V máji hřímoty nedělají trampoty. *Když se v máji blýská, sedlák si výská. *V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. *Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. *Bujný květ - plný úl. *Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.

3 Svátek práce Svátek práce? Co to vlastně je? Svátek práce nebo-li 1.Máj je mezinárodní dělnický svátek, který se slaví 1. května. Třeba v USA a v Kanadě se tento svátek slaví první den v září. Den práce znamená hlavně to, že všichni co chodí do práce mají tento den volno. Je vlastně osvobozen jeden den od práce. Toto platí i pro školy a školky atd.. Tento svátek je také významným tím, že se na tento den slaví 1.máj; na vesnicích je tento svátek velmi známý. Lidé v tento překrásný den zapalují májku. Je to vlastně symbol tohoto svátku. Více než sto let slavený svátek práce má stále dost těch, kteří jej rádi slaví i když z různých pohnutek. Ať už se jedná o sociální demokraty a odboráře, o účastníky komunistických shromáždění, o anarchisty či o jejich úhlavní nepřátele neonacisty, či nejnověji, o stoupence legalizace marihuany či příznivce vstupu České republiky do Evropské unie. Není ani divu. Oslavy prvního májového dne jsou staré tisíce let a přežívají už z pohanských dob. Moderní podobu jim ovšem dalo až dělnické hnutí na přelomu 19. a 20. století. K Prvnímu máji se začala hlásit i katolická církev, která jej roku 1955 zasvětila sv. Josefu Dělníkovi. Květnové povstání Dne 8. května si připomínáme konec 2. světové války a 9. května 1945 skončilo Pražské povstání, které trvalo pět dní. Prezident Beneš opakovaně vyzýval zcela neozbrojené lidi k povstání proti okupantům, kteří stále pevně vojensky ovládali území protektorátu. I přes fakt, že v sobotu ráno, 5. května 1945, zakázal německý policejní prezident shromažďování osob na ulicích, začali lidé během dopoledne vymazávat německé nápisy, vyvěšovat československé vlajky a veřejně zpívat československou hymnu. Z rádia se opět vysílalo jen česky, později posluchači uslyšeli z úst hlasatele Zdeňka Mančala tuto výzvu: "Voláme českou policii, české četnictvo, české vojsko, aby ihned přišlo do Českého rozhlasu." Praha prosila o pomoc rusky, anglicky, francouzsky. Na pomoc rozhlasu vyjely policejní posily. SS hledali místo, odkud se vysílalo. Nikdo jim však neporadil. Hledali a nenacházeli. Tým rozhlasáků mezitím seškraboval německé orientační nápisy, takže nové německé posily se v prostorách rozhlasu nevyznaly a bloudily. Netušily, že chodí v bezprostřední blízkosti, vysílacího zařízení. v šest hodin večer se německé posádky vzdaly. V pondělí 7. května večer generál Bunjačenko vydal rozkaz opustit Prahu. V úterý 8. května Německo kapitulovalo. V této době se poslední boje na území Československa vedly na Moravě, v Karpatech na Slovensku a především západně od Prahy s německými jednotkami SS, které nechtěly přijmout kapitulaci. Na pomoc Československu přišli také vojáci americké armády od západu a vstoupili do Plzně. Z politických důvodů ale nepostoupili na Prahu. Hlavní město Československa měla podle politické dohody vítězných velmocí osvobodit Rudá armáda. Německá armáda se naposledy pokoušela o vítězství a začali prahu bombardovat. V 16 hodin byla podepsána dohoda o kapitulaci německých vojsk v Praze. Zůstaly zde jen skupiny fanatiků a oddíly SS. Ve středu 9. května 1945 začíná "první den míru".

4 Karel Hynek Mácha Byl to český básník a prozaik, byl také zakladatelem české poezie. Jeho největší chloubou je lyrickoepická skladba Máj, která je jednou z nejvydávanějších českých knih. Narodil se 16. listopadu 1810 Praha a zemřel, 6. listopadu 1836 Litoměřice. Karel Hynek Mácha se narodil pod jménem Ignác Mácha. Byl pokřtěn v kostele Panny Marie Vítězné, kde také převzal své druhé jméno Ignác (počeštěně Hynek) po svém kmotru Ignáci Mayerovi. Máchovým otcem byl Antonín Mácha a jeho matkou byla Marie Anna Kirchnerová, která pocházela z rodu českých hudebníků. Karel Hynek Mácha měl také mladšího bratra Michala. Kvůli finanční krizi se rodina často stěhovala a když bylo Máchovy šestnáct let tak se rodina usadila na Dobytčím trhu (dnešní Karlovo náměstí) v domě u Hrbků. V letech 1824 až 1830 studoval piaristické gymnázium na dnešních Příkopech. Od podzimu 1830 navštěvoval na pražské univerzitě filozofickou fakultu a mezi roky 1832 a 1836 studoval na téže univerzitě práva. Uměl výborně německy a česky, ve škole se učil latinu a začal se také učit polsky. V letech 1831 až 1832 navštěvoval přednášky Josefa Jungmanna, jenž povzbuzoval své žáky k literární činnosti a hodnotil jejich práce; Máchovi pochválil báseň Svatý Ivan. Nejprve své básně psal, v němčině v roce 1830 definitivně přešel na psaní v českém jazyce. V prosinci 1831 vychází v časopise Večerní vyražení první Máchova báseň Svatý Ivan. V lednu 1832 následuje v témže časopise báseň Abaelard Heloíze, pod níž je poprvé podepsán Karel Hynek Mácha. V próze se věnoval hlavně historickým tématům. Rozhodl se napsat čtyřdílný román Kat, ale jeho části Vyšehrad, Valdek a Karlův zůstali pouze v jeho vlastnictví. Jediná dokončená a časově nejpozdější část zamýšlené tetralogie z doby Václava IV. je Křivoklad. Mácha psal také práce Cyklus Obrazy ze života mého se, odehrává v jeho současnosti a kromě lyrizujících tendencí v něm nacházíme i autobiografické prvky, ostatně jako v celé Máchově tvorbě. Obě jeho práce byly uveřejněny v roce 1834 v Květech. Jeho nejrozsáhlejší prací je román Cikáni. Pracoval na něm od října do prosince Román neprošel cenzurou a poprvé vyšel kompletně až v roce Máj ( 1836) zaujímá ústřední místo jak v jeho tvorbě, tak v dějinách české literatury. Na této skladbě intenzivně pracoval na přelomu let 1835 a 1836, ale dochoval se náčrt básně již z roku Máj byl jedinou knihou, která mu vyšla za jeho života. Musel ji však vydat sám. Tisk provedla pražská tiskárna Jana Spurného. Máj byl vydán 23. dubna Všech 600 výtisků se brzy rozprodalo.

5 Den matek Den matek je den, kdy vzdáváme poctu našim matkám. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě. V České republice připadá Den matek na druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Jeho původ je už ve starověkém Řecku, kdy se slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské titánky Rhey, matky bohů.v Československu se začal slavit tento svátek v roce Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po 2. sv. válce byl zatlačen do pozadí komunisty propagovanými oslavami Mezinárodního dne žen, ve zkratce MDŽ (slaveného vždycky 8. března), ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně.tento den doplňuje Den otců, který oslavuje otce a slaví se vždy třetí neděli v červnu. Svátky, které tak či onak vzdávaly hold ženám, mají ve světě Dlouhou tradici. Už ve starém Řecku vzdávali poctu ženám dárkyním života. I později se svátek matek uznával například v Anglii kde se uctívala tzv. Mateřská neděle (Mothering Sunday). Myšlenka, aby se tento den oslavoval mezinárodně a pravidelně, vznikla ve 20. století. Mělo se tak dít na počest Anny Reevers Narcisové, která celý život bojovala za práva matek. To bylo v roce 1907 a o pět let později vyhlásil tehdejší prezident USA Woodow Wilson první oficiální oslavu dne matek, konající se od druhé květnové neděli.

6 Praxe v Německu Zavřela jsem za sebou dveře a teprve pak jsem si uvědomila, že to bylo naposledy. Scházela jsem po schodech k recepci a vzpomínala na to, jak to vše začalo. Vzpomněla jsem si, jak nám ve škole oznámili, že máme příležitost se dostat na praxe přímo do německých hotelů. Někteří z toho byli odvázáni, jiní nikoliv. Já z počátku patřila mezi ty, kterým se ta myšlenka zrovna dvakrát nelíbila, ale postupem času a tím, jak mi vyučující povídali, jaké je to v Německu úplně jiné a jaká je to veliká příležitost, která už se nemusí nikdy opakovat jsem se začala těšit. Překvapilo mě, že se dokonce ani v den odjezdu u mě neobjevila cestovní horečka, či obavy z toho, jaké to tam vůbec bude, jak to u mě v těchto případech bývá. Zřejmě jsem se tolik těšila, že jsem zcela zapomněla prožívat něco takového jako obavy. Nebála jsem se ani v momentě, kdy jsme přijeli do Chamu do VHS Cham, když nás opustil pan učitel a my tam zůstali sami čekat na pana Wernera Drasche. Seděli jsme v jeho kanceláři a poslouchali první věty v němčině od jeho kolegyně, která nám s úsměvem na tváři nabízela střídavě čaj a kávu. Všechno se zdálo být v naprostém pořádku. Čas čekání jsme si krátily povídáním s kuchaři o všem možném, když se náhle řeč obrátila k naší praxi v Německu a jeden z kluků se zeptal: To tady budeme pracovat? Tady? Ne, do hotelů teprve pojedeme. Tohle je teprve ta škola. dostalo se mu rychlých odpovědí. Aha, já si říkal, že tohle vypadá spíše jako nemocnice než hotel. Dodnes přemýšlím o tom, co mu tam mohlo nemocnici připomínat, avšak nemám nejmenší tušení. Když dorazil pan Drasch, navzájem jsme se představili a on nás zavezl na hotely, kde jsme trávili následujících deset dní. Nejprve odvezl kluky, to nejspíš protože mají hodně energie, tak aby ji mohli hned vynaložit na práci. Pak jsme se začali vracet zpět do Chamu, jelikož náš hotel byl přibližně na opačnou stranu. Cesta mi připadala dlouhá, ale to bylo již spíše nervozitou. Hlavou se mi honily nejrůznější myšlenky. Jak bude hotel vypadat? Co tam budu dělat? Jak se domluvím? Jak se ke mně budou chovat? Když jsme dorazili na místo pan Werner nás představil paní vedoucí, která se již od pohledu zdála velice ochotná a sympatická. Jednoduchými větami, tak abychom rozuměli, nás přivítala a vysvětlila nám základní informace. Rozloučili jsme se s pane Draschem a šly jsme se ubytovat. Žasly jsme, když jsme prvně viděly náš pokoj. Byl zkrátka krásný. Odpoledne, jsme se šly poprvé podívat na naší práci. Paní vedoucí nás provedla po hotelu a pak nám přidělila práce. Já jsem osm hodin strávila v hotelové restauraci, kde jsem již první den měla nesčetné množství zážitků. Byl to hodně velký příliv nových informací. Najednou všechno to, co jsem se ty roky učila ve škole bylo skutečné! Byla jsem spokojená. Všechno mne tam nechali vyzkoušet, vykládali mi, co která práce obnáší, jaké jsou nejrůznější postupy, jaké postupy jsou nejefektivnější. Zkrátka bylo toho tolik a já byla tak nadšená, že jsem večer pomalu nechtěla jít ani spát a chtěla jsem tam ještě zůstat a učit se. Následující dny jsem se vystřídala jak na úklidu pokojů, v kuchyni tak opět v restauraci. Povím Vám, těch deset dní uteklo jako voda a naposledy zamykat pokoj a vědět, že se tam už nevrátím, že jedu domů, bylo hodně zvláštní. Scházela jsem po schodech a uvědomila jsem si, že všechny obavy, které jsem úplně na samém začátku měla byly naprosto zbytečné. Všichni

7 Praxe v Německu pracovníci se chovali mile a snažili se nám předat co nejvíce jejich zkušeností. S domluvou jsem také neměla žádné problémy, oni se snažili říkat informace jednoduše a já jsem se snažila říct jim alespoň co nejvíce slovíček, na které jsem si vzpomněla. Vždycky jsme se domluvili a nebyl to žádný problém. Z činností, které mi zadávali jsem byla rovněž nepopsatelně nadšená. Viděla jsem toho tolik! A oni mě to všechno nechali vyzkoušet! A teď? Sešla jsem k recepci a čeká mě loučení. Vidím, jak paní vedoucí, která se o nás těch deset dní tak hezky starala, vychází se své kanceláře a já se držím, aby mi nezačaly téct slzy, protože vím že mi tohle všechno bude chybět. Tak moc se mi tu líbí a já odjíždím. Paní vedoucí nám podala ruce na rozloučenou a ještě se na závěr jednou usmála a my jsme se vydali k autu, kam jsme naskládaly svoje zavazadla a pomalu jsme se vydali zpátky ke svým domovům. Cesta domů uběhla rychle, ale myslím, že mým příbuzným následující hodiny moc neutíkaly, když jsem jim všechno s nadšením tak dlouho vyprávěla. Dnes jsem strašně ráda za tu možnost, kterou jsem měla, že jsem se mohla povídat a seznámit se s provozem takového hotelu. A vím, že se již nebudu obávat takových příležitostí a kdyby se ještě někdy taková naskytla tak neváhám a hned ji využiji.

8 Příjímací pohovor Pozvánka na pracovní pohovor je výsledek dobře napsaného životopisu a motivačního dopisu, ale jak jej tedy napsat, aby personalistu zaujali? Budeteli psát životopis uvěďte své jméno, příjmení, telefonní a ový kontakt, vzdělání včetně školení, kurzů a seminářů kterých jste se zůčastnili. Úroveň vašich počítačových a jazykových znalostí a chronologicky sestavenou praxi. Mějte však na paměti, že životopis není všeobecný dokument a tudíž by se neměl zasílat vždy stejný jako reakce na volnou pracovní pozici. Zkuste ho vždy stylizovat tak, aby vyzdvihoval právě ty vlastnosti, které jsou důležité pro danou procovní pozici o kterou se ucházíte. Úlohou motivačního dopisu je informovat personalostu o tom o jakou pozici se ucházíte, jaké jsou vaše předpoklady a motiv k tomu ji vykonávat, tzn. co nejvíce přiblížit svoji dosavadní praxi a zkuste je přesvědčit, že vy jste ten nejlepší kandidát. A když jsme obdrželi pozvánku na přijímací pohovor, s jakými jeho typy se můžeme setkat? Mezi tři nejčastěji využívané formy pohovorů patří: kandidát vs personalist, SSM centrum a panelová diskuze. Avšak nejčastější formou výběrového řízení je pohovor kandidát vs personalista. Zde má personalista za úkol ověřit informace z životopisu, případně položit kandidátovi doplňující otázky a zjistit tak jeho předpoklady pro obsazované pracovní místo. Jedná se z pravidla o první část přijímacího řízení jehož úkolem je sestavit užší skupinu kandidátů, kteří se poté setkají se svým potencionálním nadřízeným. Součástí tohoto výběrového řízení může být také počítačová či jazyková zkouška, případně specifické testování znalostí a dovedností, které vyplývají z charakteru obsazované pozice. SSM centrum je metoda, která je oblíbená především v posledních letech. Jedná se o soubor individuálních a skupinových úkolů, které kandidáti plní za účasti hodnotící komise. Hodnotícími jsou personalisti a také potencionální nadřízení, kteří budou po celou dobu SSM centra sledovat vaše výkony a dělat si poznámky. Poslední z forem přijímacího řízení je panelová diskuze. Jedná se o setkání kandidáta s personalistou, potencionálním nadřízeným a například dalším kolegou s týmu. Je to výběrové řízení, které kandidátovy umožňuje zeptat se na konkrétní činnosti, které by vykonával při osazené pozici. Další výhodou je možnost udělat si obrázek o svém nadřízeném a položit si otázku, zda jsem schopen s takým člověkem spolupracovat, případně jak se mi s ním bude pracovat. Ať už je forma přijímacího pohovoru jakákoliv, důležité je, že jste to byli právě vy, kdo byl vybrán k pohovoru a je teď už pouze na Vás, jakým zúůsobem personalistu ohromíte a přesvědčíte o svých kvalitách. Doporučujeme tedy přijít na pohovor v dobré kondici, tz. Neponocujte před výběrovým řízením a dobře se vyspěte. Dobře a vhodně se oblékněte, zvolte takové oblečení, ve kterém budete spokojeni. Oblečte se střídmě a nevyzývavě a nedávejte tak personalistovi příležitost, aby si vytvářel zbytečné předsudky a nebo domněnky. Uvádějte pouze pravdivé informace a naučte se o nich hovořit. Buďte připravení plně hovořit o své praxi, jen tak můžete čelit otázkám personalisty. Dříve než půjdete na personální pohovor navštivte internetové stránky společnosti do které půjdete se o pozici ucházet, zjistěte si, jaká má společnost počet zaměstnanců, jakou filosofii vyznává a jestli má ještě další pobočky. Připravte si otázky předem. Pokud jste ve vystaveném inzerátu nenašli vše, co vás k pozici zajímá, nebojte se personalisty zeptat, neboť je to právě další věc, která vás může posunout dále, protože z toho může personalista usoudit vaši skutečnou motivaci.

9 Přijímací pohovor A s jakými otázkami vás může personalista překvapit? Zcela jistě na úvodu uslyšíte něco jako: Povězte mi něco o své praxi. Právě tímto způsobem ověřuje pravdivost informací, které jste uvedli v životopise. Mezi další oblíbenou otázku patří: Proč jste si vybral právě naší společnost? Tato otázka slouží k zjištění motivu, proč jste reagovali právě na vystavený inzerát. Velmi často uslyšíte na pohovoru také otázku: Proč si máme vybrat právě Vás? Zde je okamžik na to, aby jste se správně prezentovali. Personalista totiž zjišťuje, jakým způsobem sde hodnotíte vy sám a jakým způsobem se dokážete prodat. Vaší odpovědí by však neměl výt výčet toho, jak jste organizačně zdatní, komunikativní, nebo flexibilní. Zkuste personalistu přesvědčit spíš tím, že mu uvedete konkrétní příklady z vaší dosavadní praxe. Je třeba se také připravit na otázky osobního charakteru. Je sice pravda, že personalista profesionál by vám otázky týkající se plánování rodiny a počtu dětí, nebo jejich hlídání neměl vůbec položit, bohužel realita je jiná. V případě, že se tak stane nemlžte a uveďte věci na pravou míru. Ujistěte však personalistu, že o hlídání dětí máte částečně postaráno. Pokud je to personalista profesionál bude vás posuzovat podle vašich zkušeností a vzdělání a jiných předpokladů k pozici, nikoli podle rodiného stavu a počtu dětí. Personalisté se také velmi rádi ptají, jaké jsou vaše negativní či pozitivní stránky. Neočekávají však, že jim odpovíte, jak jste komunikativní, flexibilní či týmový. V této chvíli by jste měli odpovědět opět uvedením příkladů z praxe. Nebojte se a ukažte jim svoji komunikativnost na konkrétních příkladech. Personalista se vás také jistě zeptá, jaké jsou vaše platové představy. Nebojte se odpovědět, ovšem zkuste svoji odpověď nejdříve pořádně promyslet. Zkuste se držet následujícími pravidly při stanovení platového ohodnocení. Nejdříve si zjistěte, jaká je mzda nabízená na podobných pozicích v konkurenční firmě, nezapomeňte si také spočítat vaše měsíční náklady, které musíte uhradit a v neposlední řadě si zkuste představit, jakou měsíční mzdu by jste si sami sobě dali v případě, že by jste se měli ohodnotit. Není dobré uvádět velice nadsazenou částku, ale ani částku která je naopak podceněná, personalista pak získá podezření, že se na danou práci necítíte či si vlastní práce dostatečně nevážíte. A nyní zmíníme chyby kandidátů při přijímacích pohovorech: 1. Zcela jistě sem patří pozdní příchod. 2. Nereálný požadavek na plat. 3. Kritizování předchozího zaměstnavatele. 4. Nepřípravené doplňující otázky. 5. Dávejte pozor na to, aby jste měli informace o společnosti do které se hlásíte. 6. Neskákejte do řeči. 7. Dejte pozor na mimiku a gesta. 8. Nežvýkejte. 9. Před pracovním pohovorem nekuřte. 10.Vypněte si mobilní telefon. Na závěr by vás měl personalista informovat, jak bude výběrové řízení nadále pokračovat. Informuje vás, zda výběrové řízení bude mít ještě jedno nebo další dvě kola, případně v jakém časovém horizontu. Všem, kdo v tomto čísle hledali článek o nových učebnách na škole se moc omlouváme, ale rozhodli jsme se jeji přeřadit až na následující měsíc a místo něj jsme zařadili článek o přijímacím pohovoru, jelikož zde byly zmíněny informace, kteří jistě brzy budou moci využít naši drazí maturanti, kteří tu již příští měsíc s námi nebudou.

10 Najdi 5 rozdílů Připravila a nakreslila Monika Končelová, 3.CR

11 Doporučujeme Nekonečná láska, film První láska je nezapomenutelná. Připomíná jízdu na horské dráze, kdy člověka ovládají síly, proti nimž je bezmocný. Davidovi a Jade se právě tohle přihodilo. Podle slavného stejnojmenného románu Scotta Spencera vznikla plnokrevná romance, která vám připomene nebo ukáže, jak mocné a magické je období první zamilovanosti. David (Alex Pettyfer) a Jade (Gabriella Wilde) jsou spolužáci, čerství absolventi střední školy, ale to je to jediné, co je spojuje. Jade vyrůstala v přepychu, opečovávaná starostlivými rodiči, kteří jí nalinkovali kariéru lékařky. David má za sebou jeden drobný střet se zákonem, pracuje s tátou v jeho autodílně a na budoucnost radši nemyslí. Když mezi nimi při náhodném setkání přeskočí mohutná jiskra, nedívají se napravo ani nalevo a s nasazenými růžovými brýlemi kráčí vstříc šťastné společné budoucnosti. Neuvědomují si přitom, že existují lidé, kteří jim jejich vztah nepřejí a udělají všechno proto, aby ho zničili. Říká se, že láska hory přenáší, ale jsou věci, se kterými si poradit nedokáže. Železné včely, kniha Je to válečný román, nabízející nový úhel pohledu na 2 sv. válku: odehrává se v Německu a jeho hrdinové jsou výhradně Němci. Mladý německý voják je zastřelen střelou, kterou kdysi zvedl ze země jeho otec, pracující tenkrát v muniční továrně. Literárně zajímavě zpracované téma zaujme psychologií postav i akčním dějem. Věděli jste, že? *Že první atomy byly ve vesmíru až let po velkém třesku? *Při běhu vaše srdce přepumpuje až 28 litrů krve za minutu? *V lidském těle je tolik cév, že by 2,5x obmotaly celou Zeměkouli v její nejširší části? *Lední medvědi mají duté průhledné chlupy a ty způsobují rozptyl světla, takže je vnímáme jako bílé? *Fyzicky je nemožné olíznout si vlastní loket? *Motýli ochutnávají svými nožičkami? *Křik kachen nedělá žádnou ozvěnu a nikdo neví proč? *Pštros má větší oko než mozek? *Lebka se skládá z 22kostí?

12 Hádanky Vesničan se vrací z trhu domů. Má s sebou kozu, vlka a v ruce hlávku zelí. Najednou přišel k řece. Na břehu má přivázanou malou loď. Už chce nasednout, když tu ho náhle dobrá nálada opouští. Totiž, do té lodičky se všechno naráz nevejde.a když tu nechá vlka samotného, vlk sní kozu. Když tu nechá kozu, ta sní zelí. Jak dostane vlka, kozu i zelí na druhout stranu? Do loďky se mu vejde jen jedna věc. A na žádném z břehů nesmí nechat samotného vlka s kozou nebo kozu a zelí. (Vesničan může vést něco i zpátky. Koza tam, nic zpět, vlk tam, koza zpátky, zelí tam, nic zpět, koza tam.) Mám doma šuplík a v něm jsou smíchané bílé a černé ponožky. Kolik ponožek nejméně musím vzít ze šuplíku, abych měl určitě alespoň dvě stejné, barvy? (Nehledejte v tom žádnou složitost. Tři. Když by první byla bílá a druhá černá, tak už je přeci jedno jestli třetí je černá, nebo bílá.) Sudoku A co příště? DEN DĚTÍ DÁRCOVSTVÍ KRVE PRAXE V NĚMECKU

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 32 Romantismus Karel Hynek Mácha (opravy a úpravy textu)

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 32 Romantismus Karel Hynek Mácha (opravy a úpravy textu) Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 32 Romantismus Karel Hynek Mácha (opravy a úpravy textu) Třída: 8. Učivo: Romantismus v české literatuře Karel Hynek Mácha Obsah inovativní výuky: Využití funkcí,

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

ZDARavíme vás! Tentokrát jsme pro vás připravili například tyto články:

ZDARavíme vás! Tentokrát jsme pro vás připravili například tyto články: ČÍSLO 28 (4. VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012) ZDARavíme vás! Tentokrát jsme pro vás připravili například tyto články: Karel IV. První máj Den Matek Taháky H Karel IV. se narodil 14. května 1316 v Praze. Byl

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

Zrcadlo domova Květen 2015

Zrcadlo domova Květen 2015 Zrcadlo domova Květen 2015 Ohlédnutí za měsícem dubnem: Měsíc duben si z nás opravdu, co se týče počasí, dělal legraci, ale to k aprílu neodmyslitelně patří. Zažili jsme sníh, déšť, ale i slunné dny. Koncem

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

předkládáme Vám první číslo našeho nového školního časopisu, který se jmenuje Tento název vybrali zástupci školního parlamentu z dalších 34 návrhů.

předkládáme Vám první číslo našeho nového školního časopisu, který se jmenuje Tento název vybrali zástupci školního parlamentu z dalších 34 návrhů. MILÍ ČTENÁŘI, předkládáme Vám první číslo našeho nového školního časopisu, který se jmenuje PÍKY NEWS. Tento název vybrali zástupci školního parlamentu z dalších 34 návrhů. Název časopisu navrhl žák 9.C

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

Milí čtenáři! A přece mají všichni jedno společné, a to je doba, která patřila k nejkrásnějším obdobím jejich života. Váš autor

Milí čtenáři! A přece mají všichni jedno společné, a to je doba, která patřila k nejkrásnějším obdobím jejich života. Váš autor Milí čtenáři! nížka, která se vám dostává do rukou, není určena pouze školákům, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je určena všem lidem bez rozdílu věku těm, kdo ještě sedí ve školních lavicích, stejně

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

NOVÝ DOMOV Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto 5/2012

NOVÝ DOMOV Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto 5/2012 NOVÝ DOMOV Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto 5/2012 CO JE DOBRÉ VĚDĚT DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Po dobu nemoci Mgr. Bohuslavy Medunové nebudou probíhat masáže. UŽIVATELÉ DOMOVA TVOŘÍ JÍDELNÍČEK Aby byly

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely

pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Květen 2016 13. ročník, č. 5 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Obsah květnového čísla: Měsíc květen..........strana 1 Společenská rubrika.......strana 2 Kulturní a společenské akce......strana

Více

Sluníčkové zprávičky DUBEN KVĚTEN Topení Moreny OSLAVENCI. Velikonoce ve stacionáři. 2.vydání. Loučení s paní Zimou.

Sluníčkové zprávičky DUBEN KVĚTEN Topení Moreny OSLAVENCI. Velikonoce ve stacionáři. 2.vydání. Loučení s paní Zimou. Sluníčkové zprávičky DUBEN KVĚTEN 2016 2.vydání Topení Moreny Loučení s paní Zimou Tak zima nám snad definitivně skončila a my jsme se s ní s dětmi důstojně rozloučili. Děti vyrobily krásné minizimičky

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy)

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, z. s. I Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 194, e-mail: arp@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Konec druhé světové války na Kodaňské ulici ve Vršovicích František Janouch (ročník 1931) Přestěhovali jsme se do nového bytu někdy koncem roku 1934,

Konec druhé světové války na Kodaňské ulici ve Vršovicích František Janouch (ročník 1931) Přestěhovali jsme se do nového bytu někdy koncem roku 1934, Konec druhé světové války na Kodaňské ulici ve Vršovicích František Janouch (ročník 1931) Přestěhovali jsme se do nového bytu někdy koncem roku 1934, když mi byly necelé čtyři roky. Byl to krásný, secesní

Více

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Patronus 1/06 Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Rozhovor Cho Chang Vánoce jsou za dveřmi,nalaďme tedy vánoční vlnu... Co máš na vánocích nejraději? 1.Na vánocích mám nejraději tu vánoční náladu,klid a pohodu

Více

KARIÉRNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY. Masarykova univerzita - univerzita s budoucností 1

KARIÉRNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY. Masarykova univerzita - univerzita s budoucností 1 KARIÉRNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY Masarykova univerzita - univerzita s budoucností 1 CHARAKTERISTIKA KARIÉRNÍHO CENTRA MU Cílem působení Kariérního centra Masarykovy univerzity je směrovat jeho vývoj

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad.

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. 17. listopad V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. Upraveno pro bezkontaktní prezentaci Co pro nás znamená? Státní svátek nemusíme

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh / učivo: Povídka uvědomělé tiché čtení s porozuměním JK 2-DUM č. 2 Va Autor: Mgr. Dagmar Valachová

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P16 Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: 9.6.2012 Datum ověření: 11.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 1 Jiří Glet NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 2 COPYRIGHT Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-340-4 (epub) 978-80-7512-341-1 (mobipocket) 978-80-7512-342-8 (pdf) 3 1.

Více

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová POŢADOVANÉ DOKUMENTY Ing. Kateřina Šugárová Dokumenty Ţivotopis Motivační (průvodní) dopis Osobní dotazník (Pomáhá zjistit konkrétní informace o uchazeči) 1. Ţivotopis neboli CV (z lat. Curriculum Vitae)

Více

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz 7. 5. 2015 Obsah Budování osobní značky Životopis Motivační dopis Pohovor Každý den můžete udělat něco pro svou budoucnost Reference

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 06.02.2013 Autor: Mgr.

Více

Kapitola první: Neobvyklý případ

Kapitola první: Neobvyklý případ Kapitola první: Neobvyklý případ Jmenuji se Adrian Les a už více než 12 let jsem soukromý detektiv. Za tu dobu jsem se stal dosti uznávaným a nouzi o práci jsem opravdu neměl. Ve spolupráci s policií jsem

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Jak nás Anetka vzala na Malši

Jak nás Anetka vzala na Malši Jak nás Anetka vzala na Malši 25.7. - 2.8. 2015 V sobotu ráno jsme se všichni nasnídali, oblékli, maminka s tatínkem vše dobalili a nastal čas vše naložit do auta a že toho bylo na týden pod stanem v divočině

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS VE VÍDNI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS VE VÍDNI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA FYZIOTERAPIE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS VE VÍDNI únor květen 2010 KLÁRA ČERVINSKÁ GABRIELA KEHAROVÁ 1 Jako studentky druhého

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Název aktivity Deník malého poseroutky 1

Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Projekt Čtenář Úroveň čtenáře Čtenář-objevitel Dovednost Popis dovednosti Forma aktivity Časová dotace Zhodnocení textu Žák si všímá, jakým způsobem je text vystavěn,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 V průběhu roku 2011 mělo v týmu Hnízdo souvislou nebo průběžnou praxi 13 studentů. Během měsíce ledna se zúčastnili studenti FSS OSU jednodenní praxe v týmu

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost:

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_12

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

Paní mezičasu, Marek Adamík Radim Bačuvčík VeRBuM, Zlín 2012 ISBN

Paní mezičasu, Marek Adamík Radim Bačuvčík VeRBuM, Zlín 2012 ISBN P A N Í M E Z I Č A S U M A R E K A D A M Í Ka - 1 - Paní mezičasu, Marek Adamík Radim Bačuvčík VeRBuM, Zlín 2012 ISBN 978-80-87500-22-4 Všem cítícím bytostem. 2. ledna 3. ledna 4. ledna 5. ledna 6. ledna

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Zpracovali: Rozálie Matějková, Kateřina Pecáková, Marie Havelková a Natalia Al-Imamová Pedagogické vedení: Jiří Šrail Škola:

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete?

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete? Vybranou odpověď vždy, prosím, zakroužkujte. Otevřené otázky (tedy ty, do kterých budete psát vlastní rukou) prosím, vyplňujte co nejčitelněji. Děkuji, B.K. 1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost?

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více