MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun, p. Kaiser, Ing. Schleier, R. Zubko Nepřítomen: Mgr. Konopiský R15/793 Zahájení a schválení programu 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Zpráva o kontrole plnění usnesení 3) Bytové a nebytové hospodářství (a - l) 4) Zadávací dokumentace ostraha budov v majetku města Mimoň 5) Směrnice ZM Zásady prodeje a pronájmu nem. v majetku města 6) Prodeje/pronájmy pozemků/nemovitostí a) prodej domu Nová čp. 258 b) prodej části pozemku p.č v k.ú. Mimoň c) pronájem části pozemku p.č v k.ú. Mimoň d) pronájem části pozemku p.č v k.ú. Mimoň 7) Zřízení služebnosti, věcných břemen a) uložení chrániček lokalita ulice Nádražní b) uložení chrániček lokalita ulic Zahradní a Luční c) přesun sloupů VN lokalita Zahradní d) drenážní potrubí kanalizace úřad práce 8) Dodatek ke smlouvě o dodávce tep. energie objekt Malá 181 9) Změny rozpočtu, přesuny mezi položkami (a,b,c) 10) Žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/ ) Žádost ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň p.o. o použití účelově vázaných prostředků na energii k výměně oken a dveří v šatnách 12) Odvod prostředků do rozpočtu města ZŠ a MŠ Pod Ralskem 13) Výroční zpráva Sociálních služeb Města Mimoň 14) Žádost o poskytnutí účelové dotace na podporu výstavby rodinného domu 15) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí užívacích práv Systém ASPI 16) Pověření ke kontrole 17) Výjimka ze směrnice č. 4/2012 nádoba na květiny a pietní stůl 18) Rozhodnutí o zahájení projektu nové prodejny Zahradnictví a zpracování investičního záměru 19) Rozhodnutí o nákupu pokladního sys. do prodejny Zahradnictví Mimoň p.o. 20) Smlouva Intergram, taneční 21) Rozšíření provozní doby Městského muzea 22) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podélné parkovací plochy ul. Letná Mimoň 23) Výběr zhotovitele oprava pískovcové zdi v zámeckém parku 24) Schválení SOD Regenerace sídliště pod Ralskem 25) Studie koupaliště vč. rozpočtové změny 26) Depozitář muzea výběr zhotovitele, schválení záměru na rok 2016 Stránka 1 z 14

2 27) Výběr zhotovitele na výměnu oken Hvězdovská 141,142 28) Program jednání zastupitelstva města 29) Žádost o změnu účelu vázaných prostředků - ZŠ a MŠ Pod Ralskem 30) Výjimka z OZV o stanovení kratší doby nočního klubu 31) Informace k záměru na uzavření města dopravním značením 32) Žádost občanů na opravu komunikace v ulici Březinova Hlasování pro 4 R15/794 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. Hlasování pro 4 R15/795 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. S. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu M. S., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem M. S. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Hlasování pro 3 proti 1 R15/796 Vydání souhlasu s přidělením bytu H. M. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní H. M., bytem Ralsko-Ploužnice, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní H. M. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Hlasování pro 4 R15/797 Vydání souhlasu s přidělením bytu B. K. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní B. K., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. v Mimoni. Stránka 2 z 14

3 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní B. K. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Hlasování pro 4 Mgr. Václav Konopiský je již přítomen, přítomno 5 radních. R15/798 Vydání souhlasu s přidělením bytu F.H. Rada města Mimoň neschvaluje účast paní F. H., bytem Luštěnice, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. R15/799 Vydání souhlasu s přidělením bytu A. H. Rada města Mimoň neschvaluje účast panu A. H., bytem Ploužnice, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. R15/780 Vydání souhlasu s přidělením bytu R. G. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu R. G., bytem Jilemnice, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem R. G. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R15/781 Vydání souhlasu s přidělením bytu S.C. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu S. C., bytem Ploužnice, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem S. C. dle výsledku Stránka 3 z 14

4 výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R15/782 Revokace usnesení M. D. Rada města Mimoň neschvaluje účast paní M. D. bytem Stráž pod Ralskem, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. v Mimoni. R15/783 Výměna bytu R. R. Rada města Mimoň schvaluje panu R. R., bytem Ploužnice, Mimoň výměnu bytu č.3, o velikosti 1+2 na Ploužnici, za byt max. o velikosti 1+3 v Mimoni. R15/784 Výměna bytu a schválení nájemní smlouvy na dobu neurčitou J. P. 1. Rada města Mimoň schvaluje paní J. P., bytem Ploužnice, Mimoň výměnu bytu č.9, o velikosti 1+2, za byt č.3 o velikosti 0+1 na adrese Ploužnice 341, Mimoň. 2. Rada města Mimoň schvaluje paní J. P. Dohodu o zániku nájmu na byt č.9 o velikosti 1+2, Ploužnice, Mimoň ke dni a ukládá starostovi města dohodu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. 3. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) na dobu neurčitou s paní J. P. na byt č.3, o velikosti 0+1, Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R15/785 Smlouvy o krátkodobém ubytování Rada města Mimoň schvaluje smlouvy o krátkodobém ubytování na dobu tří měsíců od do pro: D.E., bytem Mimoň D. P., bytem Mimoň B. P., bytem Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi smlouvy podepsat. Stránka 4 z 14

5 R15/786 Zadávací dokumentace VZ Ostraha budov v majetku Města Mimoň 1. Rada města Mimoň schvaluje předložené znění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Město Mimoň - výběr dodavatele na ostrahu budov v majetku Města 2. Rada města Mimoň schvaluje předložený seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek. R15/787 Směrnice ZM Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města - služebnosti Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit upravenou Směrnici zastupitelstva města č. /2015 Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň v upraveném znění části Ceník věcných břemen služebností dle důvodové zprávy a doporučuje schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje dle důvodové zprávy Směrnici zastupitelstva města č. /2015 Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň v předloženém znění ze dne... R15/788 Prodej domu Nová čp.258, Mimoň Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o odstoupení manželů N. V. B. a T. T. T. od koupě pozemku pč.3274, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 184 m 2, s budovou čp. 258 (Nová ulice), Mimoň I a pozemku pč.3265, zahrada, o výměře 567 m 2 a pozemku pč.3277, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 58 m 2, nacházejících se v katastrálním území Mimoň a ukládá odboru správy majetku zveřejnit znovu záměr prodeje těchto nemovitostí za cenu ,-Kč. Z:OSM T: R15/789 Prodej části pozemku pč v k.ú. Mimoň lokalita Hvězdovská Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prodej částí pozemku pč.3262, zahrada, v k.ú. Mimoň, jehož celková výměra je 389 m 2 s tím, že pozemek bude při prodeji rozdělen na 3 části podle skutečného užívání, a to část o výměře cca 100 m 2 panu J. M., bytem Mimoň a část o výměře cca 120 m 2 manželům Z. K. a J. K., oba bytem Mimoň, na jednotlivé zahrádky, a část, která tvoří přístupovou cestu o výměře cca 169 m 2 zůstane ve vlastnictví města Mimoň. Stanovená kupní cena je 300,- Kč za 1 m 2 pozemku v souladu se Zásadami pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Stránka 5 z 14

6 Mimoň. přístup na pozemek prodávaný manželům K. bude zajištěn zřízením příslušné služebnosti přes část pozemku tvořící přístupovou cestu. Přesné výměry prodávaných pozemků a kupní smlouva bude schválena po rozdělení geometrickým plánem. R15/790 Záměr pronájmu části pozemku pč. 1444, k.ú. Mimoň lokalita V Lukách přístup k domu čp.93 Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru pronajmout část pozemku pč. 144 v k.ú. Mimoň, ostatní plocha, část vyznačená v mapě o výměře cca 128 m2 z celkové plochy 658 m2, za cenu dle Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň na dobu neurčitou za účelem přístupu k domu čp. 93. R15/791 Záměr pronájmu části pozemku pč. 4449, k.ú. Mimoň lokalita Slovany umístění včelínů Rada města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy záměr pronajmout část pozemku pč v k.ú. Mimoň, ostatní plocha, část bez porostů, za účelem umístění včelích úlů z důvodu plánované obnovy dětského hřiště na vedlejším pozemku. R15/792 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Souhlas s uložením chrániček pro doplnění rozvodů Místní KT Mimoň a.s. lokalita ulice Nádražní Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v právu vstupu a vjezdu přes části pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 692 a 720 za účelem umístění,strpění, opravy a údržby televizních kabelových rozvodů ve prospěch společnosti Místní KT Mimoň, a.s., se sídlem Sídliště pod Ralskem čp. 579/I, Mimoň, IČ a ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, která je přílohou tohoto usnesení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši stanovené podle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň platných v době uzavření smlouvy budoucí. R15/793 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Souhlas s uložením chrániček pro rozvody Místní KT Mimoň a.s. lokalita Zahradní a Luční 1) Rada města Mimoň schvaluje vydání souhlasu Města Mimoň s umístěním stavby Doplnění televizních kabelových rozvodů ve městě Mimoň lokalita Zahradní a Luční ulice pozemky pč. 692, 689/1, 635/1, 700/1, 634, v k.ú. Mimoň v rozsahu podle předložené žádosti a ukládá starostovi města podepsat souhlas, který je přílohou tohoto usnesení. Stránka 6 z 14

7 2) Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v právu vstupu a vjezdu přes části pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 692, 689/1, 635/1, 700/1 a 634 za účelem umístění, strpění, opravy a údržby televizních kabelových rozvodů ve prospěch společnosti Místní KT Mimoň, a.s., se sídlem Sídliště pod Ralskem čp. 579/I, Mimoň, IČ a ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, která je přílohou tohoto usnesení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši stanovené podle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň platných v době uzavření smlouvy budoucí. R15/794 Smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno a právo provést stavbu přesun sloupů VN lok. Zahradní Rada města Mimoň bere na vědomí žádost ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, Děčín, o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. EP /VB1, CL_Mimoň, Zahradní ppč.644, přeložka VN a ukládá odboru správy majetku s žadatelem projednat podmínku města Mimoň realizovat vedení přípojky VN jako podzemní vedení. Z: OSM T: R15/795 Smlouva o zřízení služebnosti drenážní potrubí a kanalizace ul. Nádražní Úřad práce Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, s Českou republikou Úřad práce České republiky, IČ , se sídle Karlovo náměstí 1359/1, Praha Nové Město, spočívající v právu chůze a jízdy přes část pozemků parc.č. 720 a 733 v k.ú. Mimoň, za účelem strpění, opravy, údržby a provozování vedení drenážního potrubí a kanalizační přípojky k objektu čp.9 na pozemku pč. 732 v k.ú. Mimoň, ve prospěch pozemku pč. 732 v k.ú. Mimoň, za podmínek uvedených v předložené Smlouvě o zřízení služebnosti a ukládá starostovi města tuto smlouvu, která je přílohou usnesení, podepsat. R15/796 Dodatek ke Smlouvě o dodávce tepelné energie ENERGIE Holding a.s. objekt Malá 181 Rada města Mimoň schvaluje uzavření Dodatku č. DO_MI_10-250_15-02 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. SMLO_MI_10_250_00 se společností ENERGIE Holding a.s. se sídlem Kutvirtova 339/5, Praha 5, IČ: na zajištění dodávky tepla pro objekt Malá 181 a ukládá starostovi města tyto dodatky podepsat. Stránka 7 z 14

8 R15/797 Informace přesun finančních prostředků mezi položkami Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci OdPa 3612 Bytové hospodářství, a v rámci OdPa 3639 Komunální služby a územní rozvoj z důvodu správného zařazení výdajů na příslušné položky rozpočtové skladby, dle přílohy důvodové zprávy. R15/798 Změna rozpočtu navýšení příjmů a snížení financování města Dotace na podporu nakládání s odpady Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu navýšení příjmů a snížení financování města o ,77 Kč příjem dotace z Ministerstva životního prostředí na podporu nakládání s odpady dle přílohy důvodové zprávy. R15/799 Přesun finančních prostředků mezi položkami Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 2141 Vnitřní obchod dle přílohy důvodové zprávy. R15/800 žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2015 o stanovení kratší doby nočního klidu reprodukovaná hudba při taneční zábavě Biliard club Rada města Mimoň rozhodla udělit výjimku z OZV č. 4/2015 o stanovení kratší doby nočního klidu žadateli P. Š., bytem Mimoň I, k pořádání taneční zábavy s reprodukovanou hudební produkcí v provozovně Biliard club, Sídliště pod Ralskem 580, Mimoň, Mimoň I v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a stanovuje pro tuto akci kratší dobu nočního klidu v neděli od 01:00 do 06:00 hod a pověřuje Správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. R15/801 Žádost ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň p.o. o použití účelově vázaných prostředků na energii k výměně oken a dveří v šatnách. Rada města Mimoň schvaluje ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň, p.o. uvolnění účelově vázaných prostředků na energii uložených v rezervním fondu na výměnu oken a dveří v šatnách budovy Mírová 81 a zároveň schvaluje dle 30, zák. č. 250/2000 Sb. o Stránka 8 z 14

9 rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, posílení investičního fondu ve výši 113 tis. Kč za účelem realizace výše uvedeného technického zhodnocení nemovitosti. R15/802 Odvod prostředků do rozpočtu města Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace Rada města Mimoně u k l á d á do Základní škole a Mateřské škole Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace odvod z investičního fondu do rozpočtu města ve výši ,- Kč z důvodu větších investičních zdrojů příspěvkové organizace, než je jejich potřeba. R15/803 Výroční zpráva Sociální služby města Mimoň Rada města Mimoň bere na vědomí Výroční zprávu Sociálních služeb města Mimoň za rok 2014, která je přílohou tohoto usnesení. Rada města Mimoň ukládá do výroční zprávy za rok 2015 uvést činnosti do souladu se zřizovací listinou. R15/804 Žádost o poskytnutí účelové dotace na podporu výstavby rodinného domu Rada města Mimoň schvaluje: 1. žádost o poskytnutí účelové dotace ve výši Kč na podporu výstavby rodinného domu Mgr. J. F., bytem Mimoň. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň zařazení výdaje do rozpočtu na rok Hlasování pro 3 zdržel se 2 R15/805 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí užívacích práv k Systému ASPI Rada města Mimoň rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. S-10164/15/KUXI o poskytnutí užívacích práv k systému ASPI s firmou Wolters Kluwer, a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, IČ Změna se týká aktualizací služby systému ASPI a její rozšíření. Ukládá starostovi města dodatek smlouvy, který je přílohou tohoto usnesení podepsat. Stránka 9 z 14

10 R15/806 Pověření ke kontrole Rada města Mimoň schvaluje zahájení veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací a vzor pověření ke kontrolám, včetně přizvaných osob, který je přílohou tohoto materiálu a ukládá starostovi podepsat pověření ke kontrolám jednotlivých příspěvkových organizací. R15/807 Výjimka ze směrnice č.4/2012 Nádoba na květiny a pietní stůl ke vsypové loučce na hřbitov v Mimoni Rada města Mimoň schvaluje výjimku ze směrnice č.4/2012 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek v souladu s čl. VII, bod 6 z postupů této směrnice při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: Nádoba na květiny a pietní stůl ke vsypové loučce na hřbitov v Mimoni. Hodnota této veřejné zakázky je Kč bez DPH. Rada města Mimoň schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Nádoba na květiny a pietní stůl ke vsypové loučce na hřbitov v Mimoni společnosti Kameník Mynařík Martin, Hřbitovní 166, Mimoň, IČO: DIČ:CZ R15/808 Rozhodnutí o zahájení projektu nové prodejny Zahradnictví a zpracování investičního záměru Rada města Mimoň schvaluje zpracování studie prodejny, která bude řešit využití poškozeného stávajícího skleníku. V rámci toho: 1) zhodnotit možnost využití konstrukce stávajícího skleníku, v případě nereálnosti posoudit řešení na principu montované stavby 2) řešení rozdělit na část skleník a část prodejna 3) do jedné z částí umístit kancelář pro vedoucího společnosti a pro pracovníky prodejny a nezbytné sociální zařízení 4) okolo prodejny navrhnout obslužný chodník 5) vedoucímu Mijany ukládá specifikovat plošně jednotlivé části. Z: ORM T: R15/809 Rozhodnutí o nákupu pokladního systému do prodejny Zahradnictví Mimoň p.o. 1) Rada města Mimoň schvaluje nákup pokladního systému pro Zahradnictví Mimoň, p.o. včetně jednorázového pořízení příslušného hardwaru a softwaru ve výši Kč včetně DPH z rozpočtu města a následné bezúplatné předání příspěvkové organizaci k hospodaření. Související servisní poplatky ve výši 31 tis. Kč včetně DPH ročně bude hradit Zahradnictví Mimoň, p.o.. Stránka 10 z 14

11 2) Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň dle přílohy č.2 důvodové zprávy. Hlasování pro 4 nepřítomen 1 R15/810 Smlouva Intergram taneční Rada města Mimoň schvaluje hromadnou smlouvu na udělení oprávnění k výkonu práva užít zveřejněné záznamy výkonů výkonných umělců s Intergram o.s., Na Poříčí 27, Praha 1, IČ: DIČ: CZ , a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou, podepsat. R15/811 Rozšíření provozní doby Městského muzea Rada města Mimoň projednala a schvaluje rozšíření provozní doby muzea v době konání výstavy Fenomén Merkur i na neděle. R15/812 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo: Podélné parkovací plochy ul. Letná Mimoň Rada města Mimoň schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Podélné parkovací plochy ul. Letná Mimoň s firmou Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČO a ukládá starostovi dodatek podepsat. Celková cena díla ,24 Kč vč. DPH. R15/813 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Oprava pískovcové zdi v zámeckém parku 1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: Oprava pískovcové zdi v zámeckém parku firmě Miloslav Hantych, Markvartice 221, Děčín, IČO Celková cena díla je ,64 Kč vč. DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Oprava pískovcové zdi v zámeckém parku s firmou Miloslav Hantych, Markvartice 221, Děčín, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Stránka 11 z 14

12 R15/814 Schválení smlouvy o dílo RPS Mimoň, Sídliště pod Ralskem Etapa A Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: RPS Mimoň, Sídliště pod Ralskem Etapa A s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek. R15/815 Zadání studie koupaliště Mimoň, RZ 1. Rada města Mimoň schvaluje zadání studie koupaliště Mimoň ve variantách: a) přírodní koupaliště (biotop) b) umělé koupaliště (bazén) c) rekonstrukce stávající nádrže s odpovídajícím zázemím (wc, sprchy, parkování) ve znění důvodové zprávy. 2. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu XX navýšení financování o ,- Kč a navýšení kapitálových výdajů o v souvislosti s pořízením studie modernizace koupaliště ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. R15/816 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Město Mimoň Turistické centrum a depozitář muzea II 1. Rada města Mimoň, schvaluje vyloučení firmy Ing. arch. Miluše Suchardová (IČ: ) z výběrového řízení na akci: Město Mimoň Turistické centrum a depozitář muzea II a ukládá starostovi města podepsat rozhodnutí o vyloučení tohoto uchazeče z veřejné zakázky. 2. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: Město Mimoň Turistické centrum a depozitář muzea II firmě AGORA ARCHITEKTONICKÝ A STAVEBNÍ ATELIÉR spol. s r.o., U Soudu 536/6a, Liberec 2, IČO Celková cena díla je ,00 Kč vč. DPH. 3. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň ukládá Odboru rozvoje města zařadit náklady na pořízení projektové dokumentace Turistické centrum a depozitář muzea II do návrhu rozpočtu Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Město Mimoň Turistické centrum a depozitář muzea II s firmou AGORA ARCHITEKTONICKÝ A STAVEBNÍ ATELIÉR spol. s r.o., U Soudu 536/6a, Liberec 2, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat za předpokladu schválení předcházejícího usnesení Zastupitelstva města Mimoň. Z: starosta T: Stránka 12 z 14

13 R15/817 Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo Město Mimoň- výměna oken Hvězdovská 141, 142. Rada města Mimoň na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň výměna oken Hvězdovská 141, 142 firmě ELGO CZ s.r.o., Újezd 1400, Česká Lípa, IČO Celková cena díla výměna oken je ,- Kč bez DPH, ,50,- Kč s DPH. Rada města Mimoň na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň výměna vchodových dveří Hvězdovská 141, 142 firmě ELGO CZ s.r.o., Újezd 1400, Česká Lípa, IČO Celková cena díla výměna vchodových dveří je ,- Kč bez DPH, ,65,- Kč s DPH. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Město Mimoň- výměna oken Hvězdovská 141, 142 s firmou ELGO CZ s.r.o., Újezd 1400, Česká Lípa, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Město Mimoň- výměna vchodových dveří Hvězdovská 141, 142 s firmou ELGO CZ s.r.o., Újezd 1400, Česká Lípa, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: R15/818 Program jednání Zastupitelstva města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje program jednání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne v Domě kultury Ralsko v Mimoni od 16:30 hodin. R15/819 Žádost o změnu účelu vázaných prostředků z rozpočtu zřizovatele mimoškolní činnost Základní školy a Mateřské školy Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace Rada města Mimoň schvaluje změnu účelově vázaných prostředků z rozpočtu zřizovatele pro Základní školu a Mateřské školu Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace na rok 2015 na mimoškolní činnost ve výši ,00 Kč na nákup dvou cvičebních prvků na posilování a rozdělení účelově vázaných prostředků dle přílohy. R15/820 Žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2015 o stanovení kratší doby nočního klidu restaurace Český Lev hudební produkce Rada města Mimoň rozhodla udělit výjimku z OZV č. 4/2015 o stanovení kratší doby nočního klidu žadateli Š. J., bytem Mimoň I, k pořádání Country bálu dne Stránka 13 z 14

14 v restauraci Český Lev v Mimoni a stanovuje pro tuto akci dobu nočního klidu v noci ze soboty na neděli od 02:00 do 06:00 hod. Pověřuje správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. Hlasování pro 4 zdržel se 1 R15/821 Informace k záměru na uzavření města Mimoň dopravním značením pro tranzitní nákladní automobilovou dopravu Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: 1) Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí předloženou informaci k záměru na uzavření města Mimoň dopravním značením pro tranzitní nákladní automobilovou dopravu. 2) Zastupitelstvo města Mimoň na základě vyslovených nesouhlasů dotčených orgánů státní správy a majetkových správců komunikací odstupuje od záměru obousměrné uzavření města Mimoň dopravním značením pro tranzitní nákladní automobilovou dopravu. 3) Zastupitelstvo města Mimoň ukládá starostovi města Mimoň jednat s Libereckým krajem o možnosti změny kategorizace komunikací II/268 a II/270 na komunikaci I. třídy s výsledky jednání seznámit zastupitelstvo. R15/822 Žádost občanů o opravu komunikace v ulici Březinova Rada města Mimoň bere na vědomí žádost občanů o opravu komunikace v ulici Březinova a doporučuje zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu na rok 2016 výdaje na obnovu druhého chodníku, jako přípravu na budoucí obnovu komunikace. K bodu č. 3 g) Vydání souhlasu s přidělením bytu L. Č. a M. Č. nebylo přijato usnesení. (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun, v.r. starosta města místostarosta města V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby. Stránka 14 z 14

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 704 1 Kontrola plnění usnesení 705 2 Výroční zpráva SAK Studénka, příspěvkové organizace, za rok 2015 706

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 R 605/13 R 606/13 R 607/13 R 608/13 R 609/13 R 610/13 R 611/13 Žádost o dorovnání prostředků na platy ZUŠ Doksy a) schvaluje zapojení vlastních

Více

USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012

USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012 USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) udělení plné moci JUDr. Miloslavu Tuzarovi, advokátovi se sídlem v Rychnově

Více

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 7. prosince 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

U S N E S E N Í. 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 20.10.2008 U S N E S E N Í 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 47/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 18. listopadu 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 18. listopadu 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 18. listopadu 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Marie Mašová, Vladimír

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 6. schůzi 23.02.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze rady města konané dne 15. prosince 2009

U S N E S E N Í z 26. schůze rady města konané dne 15. prosince 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 26. schůze rady města konané dne 15.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis č. 9 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 14.12.2015 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 9 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 14.12.2015 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 9 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 14.12.2015 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Jaroslav Konečný,

Více

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku.

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. Usnesení ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. b e r e n a v ě d o m í Usn.číslo 698/2015 - informaci předsedy Mysliveckého sdružení Úštěk o havarijním

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 Usnesení č. 47 /14-71 /14 47/14 Schválení programu 48/14 Kontrola usnesení 49/14 Informace o investičních akcích 50/14 Záměr prodat

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 č. 1/2016 u p r a v e n á v e r z e 1. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2)

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 58. jednání Rady města

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010)

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 045/12/Za U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1727/45 1771/45 Rozdělovník - členové

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 Usnení č. 632 /09 704 /09 632/09 Schválení programu 633/09 Kontrola usnení 634/09 Bytové otázky 635/09 Souhlas s podnájmem bytů

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005 Usnesení č. 166/05-218/05 166/05 Volba návrhové komise 167/05 Schválení programu 168/05 Vystoupení veřejnosti 169/05

Více

U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015

U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015 U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015 2015-RM-24-1 Rada města bere na vědomí Informace o možnosti vybudování autobusových zastávek v lokalitě Písečná. 2015-RM-24-2 Rada města

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 UZMě 27/1/2010 Zahájení, schválení programu, volba komisí Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Jana Veselá,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Město Horažďovice Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

R A D A M Ě S T A B Í L I N Y. Usnesení z 11. schůze v roce 2009, konané dne 3. června 2009

R A D A M Ě S T A B Í L I N Y. Usnesení z 11. schůze v roce 2009, konané dne 3. června 2009 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 11. schůze v roce 2009, konané dne 3. června 2009 Usnesení s termínem č.: 247 taj. (ONI) 17. 06. 584 star. (ONI) 17. 06. 585 star. 17. 06. 586 MSTB 17. 06. 587

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 29. dubna 2009 (upravená verze) č. 141 rozpočtové opatření č. 1/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče J~ čfl U ~ ~es~ ~IěU Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z II. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 11.12.2014 v zasedací místnosti MěU Hustopeče Usnesení č.

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

U s n e s e n í z 8. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18.05.2016

U s n e s e n í z 8. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18.05.2016 U s n e s e n í z 8. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18.05.2016 232. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezeném náměstím T. G. Masaryka po

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich (do bodu 5), Petr Pirunčík, Roman Málek, Otomar Němeček,

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/11/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 7/9/RM/2015. 2/11/RM/2015 Zápis

Více

R A D A M Ě S T A B Í L I N Y

R A D A M Ě S T A B Í L I N Y R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 10. schůze konané dne 16. května 2007 Usnesení s termínem č.: 382 taj. ihned 383 ONI ihned 197 ONI 30. 05. 270 ONI 30. 05. 345 ONI 30. 05. 346 star. 30. 05. 347

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Usnesení č. 542 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.05.2008. Usnesení č. 543 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Monikou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004

U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004 Město Trutnov - Zpracováno dne : 22.11.2004 U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1413/20 Libeč čp. 89 2004-1414/20 Voletinská

Více

Příloha č. 01. usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015

Příloha č. 01. usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015 Příloha č. 01 usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015 Zastupitelstvo města schvaluje: I. NÁVRH NA ODKOUPENÍ POZEMKU DO VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA: Odkoupení pozemku stav.

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bocanovice, IČ 00535931 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bocanovice, IČ 00535931 za rok 2015 Elektronický podpis - 13.5.2016 KUMSX01MW9QT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 21.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

b) pověřuje starostu podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce - dle bodu a).

b) pověřuje starostu podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce - dle bodu a). Usnesení z 17. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou konané dne 21. září 2015 Přítomno : 5 členů rady města Omluveno : 0 Neomluveno : 0 Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, MěÚ, Jednání

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Ing.arch.Jan Kovář, p.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM USNESENÍ č. 519-18/2016/RM ze dne 23.06.2016 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 44, č. p. 2005,

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:00 hodin

Více

KONANÉ DNE 07. 04. 2015

KONANÉ DNE 07. 04. 2015 Z Á P I S Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 07. 04. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Město Cvikov Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 1. listopadu 2012

Město Cvikov Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 1. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 1. listopadu 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva 18 přítomno, 3 omluveni Mgr. Krafková, p.schindler, p. Kořínek 1) Zastupitelstvo

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 95034/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 19. schůze Rady města Chebu konané

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 6/2015

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 6/2015 Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 6/2015 Místo Úřad městyse Libštát zasedací místnost, 1. patro Datum a čas 18. listopadu 2015 19,01 21,37 hodin Čas 19,01 1 Organizační a

Více

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 63. schůze Rady města Karviné konané dne 21.08.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2904 Schválení

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.01.2015 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů ZM

Více

příklad nahrazeného textu: xxxm. L. Mostxxx

příklad nahrazeného textu: xxxm. L. Mostxxx Upozornění: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 27. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 09.12.2015 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/100/16/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2016

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února

Více

Číslo Usnesení ZM Datum jednání. Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. pan/paní STRANA 1

Číslo Usnesení ZM Datum jednání. Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. pan/paní STRANA 1 42-4/15 43-4/15 44-4/15 45-4/15 Program ZM se upravuje a doplňuje následovně: Bod 21/2 původního programu Zpráva o činnosti městské policie za období od 17. 2. 2015 do 16. 3. 2015 se předřazuje za bod

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více