Rugby Avoiding Injuries

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rugby Avoiding Injuries"

Transkript

1 VOCABULARY

2 Tato slova jsou k článku: Rugby Avoiding Injuries avoiding injury considered violent trauma serious demand amount physical known include shoulder knee ankle joint concussion spinal dangerous spinal cord although rare result reason lead numerous refer nature general lack common explaining protect [ ə voidiŋ] [ indžəri] [ kən sidəd] [ vaiələnt] [ traumə] [ siəriəs] [ di ma:nd] [ ə maunt] [ fizikl] [ nəun] [ in klu:d] [ šəuldə] [ ni:] [ æŋkl] [ džoint] [ kən kašn] [ spainl] [ deindžərəs] [ spainl ko:d] [ o:l ðəu] [ reə] [ ri zalt] [ ri:zən] [ li:d] [ nju:mərəs] [ ri fə:] [ ˈneičə] [ dženərəl] [ læk] [ komən] [ ik spleiniŋ] [ prə tekt] předcházení, vyvarování se zranění, úraz považován agresivní trauma, otřes vážné, těžké vyžaduje množství fyzické, tělesné známé zahrnují rameno koleno kotník, kotníkový kloub otřes mozku páteřní nebezpečný mícha ačkoli, i když nezvyklé, vzácné následek důvod vést četný, početný popisují, mluví podstata, charakter obecné nedostatek běžný, častý vysvětlující chránit

3 since related primarily tackle accident involve arm back fracture defense contrary to helmet result carelessness combined level careless endanger however burning vein desire win play safe dedication training follow rule in order to avoid [ sins] [ ri leitid] [ praimərəli] [ tækl] [ æksidənt] [ in volv] [ a:m] [ bæk] [ frækčə] [ di fens] [ kontrəri tu] [ helmət] [ ri zalt] [ keələsnəs] [ kəm baind] [ levl] [ keələs] [ in deindžə] [ hau evə] [ bə:niŋ] [ vein] [ di zaiə] [ win] [ plei seif] [ dedi keišn] [ treiniŋ] [ foləu] [ ru:l] [ in o:də tə] [ ə void] jelikož související především obehrání, zastavení nehoda zahrnují paže, ruka záda fraktura obrana na rozdíl od přilba mít za následek neopatrnost spojená, zkombinovaná hladina neopatrný ohrozí nicméně, avšak pálivý, pálící žíla touha vyhrát neriskovat, hrát na jistotu zasvěcení, nadšení trénink dodržovat pravidlo tak aby vyhnout se, vyvarovat se

4 Tato slova jsou k článku: Top TEN greatest Sci-Fi/Fantasy Movies greatest list based on editor consider groundbreaking influential while same provide complex plot acting considered sequel associated in its ntirety measured entity movie franchise available fully expect dramatically over the course genre increased decade bride adventure sword [ greitist] [ list] [ beist on] [ editə] [ kən sidə] [ graund breikiŋ] [ influ enšl] [ wail] [ seim] [ prə vaid] [ kompleks] [ plot] [ æktiŋ] [ kən sidəd] [ si:kwəl] [ ə səušieitid] [ in its in taiərəti] [ mežəd] [ entiti] [ mu:vi] [ frænčaiz] [ ə veiləbəl] [ fuli] [ ik spekt] [ drə mætikli] [ əuvə ðə ko:s] [ žanrə] [ in kri:st] [ dekeid] [ braid] [ əd venčə] [ so:d] nejskvělejší, nejlepší seznam založený redaktor považovat, pokládat rozhodující, průkopnický vlivný zatímco stejný, samý poskytují, zajistí spletitý, komplexní zápletka, děj účinkování považován, pokládán pokračování přidružené v celku, jako celek poměřovány, porovnány entita, celek kino frančíza, koncese k dispozici zcela, plně očekávat dramaticky v průběhu žánr narůstal, zvýšil se desetiletí nevěsta dobrodružný meč, šavle

5 fight of course proved huge grotesque villain body count enjoy well received searching for science fiction based plot drives alien ignore impact original release tried failed character get picked off fear regular stomach ache stellar performance damned truly incredible marvellously keep glued [ fait] [ əv ko:s] [ pru:vd] [ hju:dž] [ grəu tesk] [ vilən] [ bodi kaunt] [ in džoi] [ wel ri si:vd] [ sə:čiŋ fo:] [ saiəns fikšn] [ beist] [ plot] [ draivz] [ eiliən] [ ig no:] [ impækt] [ ə ridžinəl] [ ri li:s] [ traid] [ feild] [ kærəktə] [ get pikt of] [ fiə] [ regjulə] [ stamək eik] [ stelə] [ pə fo:məns] [ dæmd] [ tru:li] [ in kredibl] [ ma:vələsli] [ ki:p] [ glu:d] utkání, souboj samozřejmě prokázat, potvrdit obrovské bizarní, šeredný zlosyn, padouch počet mrtvých mít radost, těšit se dobře přijatý, uznávaný hledající sci-fi založený zápletka vytváří, dělá mimozemšťan, vetřelec ignorovat, opomíjet dopad, vliv původní, prvotní uvedení filmu snažily se, zkoušely neuspěly postava, osoba být odstřelen, být oddělán úzkost, strach pravidelné, obvyklé bolení břicha hvězdný výkon proklaté, zatracené skutečně, opravdu skvělý, fantastický úžasně udržet přilepený

6 seat certain role private eye distant future artificial self aware eternal sunshine spotless mind prove moron keep zany in check perform incredible depth continue surprise entertain throughout share extra-terrestrial get a kick out of adorable kid relieve childhood puppet space Lord of Rings reason spot [ si:t] [ sə:tn rəʊl] [ praivit ai] [ distənt fju:čə] [ a:ti fišl] [ self ə weə] [ i tə:nəl] [ sanšain] [ spotləs] [ maind] [ pru:v] [ mo:ron] [ ki:p] [ zeini] [ in ček] [ pə fo:m] [ in kredibl] [ depθ] [ kən tinju:] [ sə praiz] [ entə tein] [ θru: aut] [ šeə] [ ekstrə tə restriəl] [ get ə kik aut əv] [ ə do:rəbl] [ kid] [ ri li:v] [ čaildhud] [ papət] [ speis] [ lo:d əv riŋz] [ ri:zn] [ spot] sedadlo určitá role soukromý detektiv vzdálená budoucnost umělý, vytvořený člověkem vědomý si své existence věčná, stálá sluneční záře bez poskvrny mysl, myšlenky dokázat, prokázat pitomec udržet bláznivý, komický mít pod kontrolou účinkuje, hraje neuvěřitelný, úžasný hloubka pokračuje překvapení, překvapením baví po celou dobu podělit se, sdílet mimozemšťan vybouchnout smíchy roztomilá dítě připomenout dětství loutka vesmír Pán prstenů důvod místo

7 adaption existing whereas actual original put together complaint never seems commercial success thought out danger befallen trap series stretch out beyond recognition producer satisfy Star Wars personally disgusted aspect ultimately failed attempt get back missing heart play out board games [ ə dæpšn] [ ig zistiŋ] [ weər æz] [ ækčuəl] [ ə ridžinl] [ put tə geðə] [ kəm pleint] [ nevə si:ms] [ kə mə:šl] [ sək ses] [ θo:t aut] [ deindžə] [ bi fo:lə] [ træp] [ siəri:z] [ streč aut] [ bi jond] [ rekəg nišn] [ prə dju:sə] [ sætisfai] [ sta: wo:z] [ pə:sənəli] [ dis gastid] [ æspekt] [ altimətli] [ feild] [ ə tempt] [ get bæk] [ misiŋ] [ ha:t] [ plei aut] [ bo:d geimz] adaptace existující zatímco skutečný původní sestaven stížnost, námitka nikdy se nezdá komerční úspěch promyšlen nebezpečí, riziko postihnout, přihodit se past seriál natáhnout, prodloužit mimo, nad rámec rozeznání, poznání producent, režisér uspokojit Hvězdné války osobně znechucen stránka, nasměrování nakonec selhal pokus vrátit se postrádající srdce odehrát stolní hry

8 Tato slova jsou k článku: Welcome To Miami climatically cosmopolitan playground attract destination appeal holidaymaker sandy laid back lifestyle sophisticated entertainment art cuisine actually spend separate municipality situated across downtown combined include neighborhood assorted diverse throughout opportunity ethnic enjoy once upon a time mostly [ klai mætikli] [ kozmə politən] [ pleigraund] [ ə trækt] [ desti neišn] [ ə pi:l] [ holidei meikə] [ sændi] [ leid bæk] [ laifstail] [ sə fistikeitid] [ entə teinmənt] [ a:t] [ kwi zi:n] [ ækčuəli] [ spend] [ sepərət] [ mju: nisi pæliti] [ sičueitid] [ ə kros] [ daun taun] [ kəm baind] [ in klu:d] [ neibəhud] [ ə so:tid] [ dai və:s] [ θru: aut] [ opə tju:niti] [ eθnik] [ in džoi] [ wans ə pon ə taim] [ məustli] klimaticky kosmopolitní rekreační místo přitahovat, lákat cíl, místo určení líbí se výletník, rekreant písečné uvolněný životní styl důmyslná, vytříbená zábava umění kuchyně vlastně, totiž strávit, prožít oddělená, samostatná obec, oblast situovaná napříč, po celé délce centrum města sloučené zahrnuje, obsahuje sousedství, čtvrť smíšený odlišný, jiný v celém příležitost etnickou užít si, mít radost bývalo, bylo nebylo většinou

9 retiree turn back nowadays ultra-chic glitterati cashed up yuppie fraternity vacation base access major tip off shore distance inland affluent enclave coast aka favorite spot instantly recognized appearance restored precinct recommended spectacular rejuvenation boast fed pool golf course [ ri taiə ri:] [ tə:n bæk] [ nauədeiz] [ altrə ši:k] [ glitə ra:ti] [ kæšt ap] [ japi] [ frə tə:niti] [ və keišn] [ beis] [ ækses] [ meidžə] [ tip] [ of šo:] [ distəns] [ in lænd] [ æfluənt] [ enkleiv] [ kəust] [ ækə] [ feivərit] [ spot] [ instəntli] [ rekəgnaizd] [ ə piərəns] [ ri sto:d] [ pri:siŋkt] [ rekə mendid] [ spek tækjulə] [ ri džu:vəneit] [ bəust] [ fed] [ pu:l] [ golf ko:s] důchodce obrátit se zády v současné době ultra elegantní smetánka zaopatření mladý zbohatlík společenství, spolek dovolená základna přístup hlavní špička, konec poblíž pobřeží, břehu vzdálenost ve vnitrozemí bohatá enkláva, oblast pobřeží také známá jako oblíbené místo okamžitě rozpoznaný vzhled opraveny, renovovány okrsek doporučen velkolepé, působivé oživení, ranovace chlubit se, pyšnit se napájen jezírko golfové hřiště

10 brag about cruise ship bulk equipped gambling pass movie onboard ensure entertained resort range satisfy taste budget accommodation suit restored boutique chrome high rise condo inn guesthouse choice major hub city carrier run approximately elevated commuter train suburb looping [ bræg ə baut] [ kru:z šip] [ balk] [ i kwipt] [ gæmbliŋ] [ pa:s] [ mu:vi] [ on bo:d] [ in šuə] [ entə teind] [ ri zo:t] [ reindž] [ sætisfai] [ teist] [ badžət] [ ə komə deišn] [ sju:t] [ ri sto:d] [ bu: ti:k] [ krəum] [ hai raiz] [ kondəu] [ in] [ gesthaus] [ čois] [ meidžə] [ hab siti] [ kæriə] [ ran] [ ə proksimətli] [ eləveitid] [ kə mju:tə trein] [ sabə:b] [ lu:piŋ] chvástat se, chlubit se výletní loď podstatná část vybavené, připravené hazardní hra proplout, proplouvat film na palubě zajistit, postarat se pobaven, zabaven letovisko, středisko rozsah, řada uspokojit vkus rozpočet ubytování vyhovovat rekonstruované butik, módní z chrómu výšková budova družstevní dům hospoda, hostinec penzion volba, výběr hlavní, důležitý letecký dopravní uzel letecká společnost jezdit přibližně vyvýšený, nadzemní vlak pro denní dojíždění předměstí objíždějící

11 Tato slova jsou k článku: The Invention of the Atomic Clock invention atomic clock was born called childhood pursued education enjoyment dedication age graduated career take off join national physics develop quartz crystal oscillator believe capable measuring accurately pendulum ring eponymous shape latest accurate previous version moved on [ in venšn] [ ə tomik klok] [ woz bo:n] [ ko:ld] [ čaildhud] [ pə sju:d] [ edju keišn] [ in džoimənt] [ dedi keišn] [ eidž] [ grædžueitid] [ kə riə] [ teik of] [ džoin] [ næšənəl] [ fiziks] [ di veləp] [ kwo:ts kristl] [ osileitə] [ bi li:v] [ keipəbəl] [ mežəriŋ] [ ækjurətli] [ pendjuləm] [ riŋ] [ i ponəməs] [ šeip] [ leitist] [ ækjurət] [ pri:viəs] [ və:šn] [ mu:vd on] vynález, vynalezení atomových hodin narodil se nazývající se dětství věnoval se vzdělání potěšení nadšení, oddanost věk, stáří vystudoval, absolvoval kariéra, profese začít mít úspěch přidat se, stát se členem národní fyzika vyvíjet křemenný krystal oscilátor věřit, myslet si schopný měření, měřit přesně kyvadlo, kyvadlový prsten, prstenec pojmenováno po někom tvar nejnovější přesný předchozí verze, provedení pokračoval

12 newer area of research measure speed of light frequency ability cavity resonance wavemeter colleague measurement acknowledged recently interest carried out invent scientist maintain accuracy radiation emitted absorbed molecule ammonia hydrogen caesium own instead receive permission knowledge relevant resonance previously [ nju:ə] [ eəriə əv ri sə:č] [ mežə] [ spi:d əv lait] [ fri:kwənsi] [ ə biliti] [ kæviti] [ rezənəns] [ weiv mi:tə] [ koli:g] [ mežəmənt] [ ək nolidžd] [ ri:sntli] [ intrəst] [ kærid aut] [ in vent] [ saiəntist] [ mein tein] [ ækurəsi] [ reidi eišn] [ i mitid] [ əb so:bd] [ molikju:l] [ ə məuniə] [ haidrədžən] [ si:ziəm] [ əun] [ in sted] [ ri si:v] [ pə mišn] [ nolidž] [ reləvənt] [ rezənəns] [ pri:viəsli] novější oblast výzkumu, bádání měřit rychlost světla frekvence, kmitočet schopnost dutinový rezonanční vlnoměr (měření frekve.) kolega měření uznávaný, akceptované nedávno zájem uskutečnen, proveden vynalézt vědec udržovat přesnost záření, radiace vyzařované absorbované, vstřebané molekula čpavek vodík cezium vlastní místo toho obdrží povolení, souhlas znalosti, vědomosti důležité, náležité ozvěna, rezonance dříve, předtím

13 designed was running development due to continued manage increase success resulted mean solar calculated cycle died death honoured amongst OBE [ di zaind] [ woz raniŋ] [ di veləpmənt] [ dju: tu] [ kən tinju:d] [ mænidž] [ in kri:s] [ sək ses] [ ri zaltid] [ mi:n] [ səulə] [ kælkjuleitid] [ saikl] [ daid] [ deθ] [ onəd] [ ə maŋst] Officer of the Order of the British Empire sestrojil, navrhnul běžely, fungovaly vývoj kvůli, díky pokračoval dokázat, podařit se zvýšit úspěch vyplynul, pocházel průměrný solární, sluneční vypočítaný kmit, cyklus zemřel smrt poctěn mezi Řád Britského Impéria

An Introduction To Tuscany Italy

An Introduction To Tuscany Italy VOCABULARY Tato slova jsou k článku: An Introduction To Tuscany Italy introduction movie invoke arouse sense smell taste budding artist master fashion cue rekindle flame celebrate perhaps known masterpiece

Více

The Wonders of Egypt Holidays

The Wonders of Egypt Holidays VOCABULARY Tato slova jsou k článku: The Wonders of Egypt Holidays wonder familiar amazing temple synonym attraction explorer couple bit mystery along tomb cast monument dating back then mean enjoy vibrant

Více

The Chocolate Fantasy

The Chocolate Fantasy VOCABULARY Tato slova jsou k článku: The Chocolate Fantasy produced cocoa bean cacao tree grow main ingredient numerous recipe constitute adult appreciate unique taste texture in comparison cocoa bean

Více

Soluble New Years Resolutions

Soluble New Years Resolutions VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Soluble New Years Resolutions soluble resolution Big Ben chime toast decision achieve to be lucky resolve dissolve carry on sound familiar subsequently maintain fully

Více

Online Dog Boutiques Paradise for Dog Fashion Shopping

Online Dog Boutiques Paradise for Dog Fashion Shopping VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Online Dog Boutiques Paradise for Dog Fashion Shopping boutique paradise witnessed unexpected growth few exclusive gear increased tremendously major role significant

Více

Soluble New Years Resolutions

Soluble New Years Resolutions VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Soluble New Years Resolutions soluble resolution Big Ben chime toast decision achieve to be lucky resolve dissolve carry on sound familiar subsequently maintain fully

Více

Classic Golf in Scotland

Classic Golf in Scotland VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Classic Golf in Scotland quintessential retreat main reason including available unparalleled provide backdrop rugged lush ethereal mist create savour break influenced

Více

Seychelles What To Know Before You Go

Seychelles What To Know Before You Go VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Seychelles What To Know Before You Go truly paradise extraordinary island virtually deserted beautifully lush amazing dream whilst spellbound man made sight lack high

Více

Ferrari: The History of an Italian Legend

Ferrari: The History of an Italian Legend VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Ferrari: The History of an Italian Legend recognizable wealth status founder build race car instead sponsorship originally independent division taken over part war

Více

Memory Improvement in a Nutshell

Memory Improvement in a Nutshell VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Memory Improvement in a Nutshell improvement memory in a nutshell mind amazing resource first step towards utilizing believe power be able to improve based on processing

Více

Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal otakar.dolezal@yoctosoft.cz www.yoctosoft.cz, wap.yoctosoft.cz 1/8

Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal otakar.dolezal@yoctosoft.cz www.yoctosoft.cz, wap.yoctosoft.cz 1/8 Opportunities Pre-Intermediate () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 1 lekce - 116 slovíček (rozsah všech 9 lekcí - 1204 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing. Otakar

Více

What Is Biodiesel Fuel

What Is Biodiesel Fuel VOCABULARY Tato slova jsou k článku: What Is Biodiesel Fuel fuel several save way try through gas money individual spend gallon ensure ability ride might memory become common discover profit wallet environment

Více

Pa-Kua Feng Shui Basics

Pa-Kua Feng Shui Basics VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Pa-Kua Feng Shui Basics basics literally environment darkness and so forth individual differently particular suited find however troubled relationship woe likely discord

Více

10 Family Vacation Ideas for the South of France

10 Family Vacation Ideas for the South of France VOCABULARY Tato slova jsou k článku: 10 Family Vacation Ideas for the South of France vacation idea charming amalgamation archaic contemporary several celebrated artist coastal locale wish list world traveller

Více

10 Family Vacation Ideas for the South of France

10 Family Vacation Ideas for the South of France VOCABULARY Tato slova jsou k článku: 10 Family Vacation Ideas for the South of France vacation idea charming amalgamation archaic contemporary several celebrated artist coastal locale wish list world traveller

Více

EnglishDrill. vázanka, remíza, mašle

EnglishDrill. vázanka, remíza, mašle American Language Course Level III. (Books 13-18) () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 3 lekce - 132 slovíček (rozsah všech 24 lekcí - 1097 slovíček - po registraci) Copyright

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

Common Questions About Hot-Air Balloons

Common Questions About Hot-Air Balloons VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Common Questions About Hot-Air Balloons common air like flying a few topic rise burner heat within heat up warmer basket content envelope airtight lightweight withstand

Více

The Health Benefits of Drinking Wine

The Health Benefits of Drinking Wine VOCABULARY Tato slova jsou k článku: The Health Benefits of Drinking Wine health benefit numerous in moderation medical studies surprisingly somewhat sceptical normally recommended health care provider

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Seychelles What To Know Before You Go

Seychelles What To Know Before You Go VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Seychelles What To Know Before You Go truly paradise extraordinary island virtually deserted beautifully lush amazing dream whilst spellbound man made sight lack high

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Polar Bears, Rulers of the Arctic North

Polar Bears, Rulers of the Arctic North VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Polar Bears, Rulers of the Arctic North polar bear ruler region main source seal huge adult excellent camouflage when hunting most northerly mammal earth unlike species

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Ways to Make Money with Digital Photography

Ways to Make Money with Digital Photography VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Ways to Make Money with Digital Photography ways make money both and knowing make decisions than may media project image difficult occupy fun and harmless besides bring

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

Who Invented The Game Of Golf?

Who Invented The Game Of Golf? VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Who Invented The Game Of Golf? invented actually argue true winner valid claim resemble debate definitely decide determine stick hit object target enough called origin

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Vacations in Manhattan

Vacations in Manhattan VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Vacations in Manhattan vacation synonymous in his lifetime network neighborhood intimidating guidance borough familiarize yourself outdoors accordingly discover art-deco

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Freeport, Bahamas. Maldives Holidays Important Facts. Tato slova jsou k článku:

Freeport, Bahamas. Maldives Holidays Important Facts. Tato slova jsou k článku: VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Freeport, Bahamas discovered voyage mean shallow arrived search fleeing settled southerner independent nearby resort located island past opposed to grow out of docked

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

EnglishDrill. match [ 'mæč ] 3/8

EnglishDrill. match [ 'mæč ] 3/8 Inside Out Elementary () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 5 lekcí, 106 slovíček (rozsah všech 21 lekcí, 1198 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal

Více

Shopping for wine on the Internet

Shopping for wine on the Internet VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Shopping for wine on the Internet shopping brick and mortar shop after all like hold label replicate experience inside browser even though same in person buying advantage

Více

The Joy Of Flower Garden Designs

The Joy Of Flower Garden Designs VOCABULARY Tato slova jsou k článku: The Joy Of Flower Garden Designs joy choosing matter of choice entire according specific a few sensible element mind whether try select landscaping idea plant accessories

Více

Interdisciplinární pohled na web, elektronické informační zdroje a informační vzdělávání

Interdisciplinární pohled na web, elektronické informační zdroje a informační vzdělávání INFORUM 2010 25. 5. 2010, odpol., posluch. D, VŠE Praha Sekce: Využití elektronických informačních zdrojů ve vzdělávání ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Freeport, Bahamas. The Majesty of Sistine Chapel. Tato slova jsou k článku:

Freeport, Bahamas. The Majesty of Sistine Chapel. Tato slova jsou k článku: VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Freeport, Bahamas discovered voyage mean shallow arrived search fleeing settled southerner independent nearby resort located island past opposed to grow out of docked

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20. Klíčová slova: 20. Text: Keywords: sparkling wine, champagne, glasses, service Service of sparkling wines 1. The Inventory for sparkling wine service - Wine cooler it cools the beverage; ice, water and

Více

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Lekce accident [ 'æksidənt ] nehoda 14 apartheid [ ə'pa:taid ] apartheid 14 beat [ 'bi:t ]

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Lekce accident [ 'æksidənt ] nehoda 14 apartheid [ ə'pa:taid ] apartheid 14 beat [ 'bi:t ] English in Mind Starter () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 2 lekce (Unit 3 a 14) - 96 slovíček (rozsah všech 16 lekcí - 970 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing.

Více

EnglishDrill. [ ə pa:tmənt ] byt 1 archery [ a:čəri ] lukostřelba 1 astronomical [,æstrə nomikl ] astronomický, obrovský 1 (be) attached to

EnglishDrill. [ ə pa:tmənt ] byt 1 archery [ a:čəri ] lukostřelba 1 astronomical [,æstrə nomikl ] astronomický, obrovský 1 (be) attached to New Headway Upper-Intermediate - the NEW edition () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: Unit - 9 slovíček (rozsah všech 2 Units - 04 slovíček - po registraci) Copyright 2007

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Herní engine. Co je Engine Hotové enginy Jemný úvod do game designu

Herní engine. Co je Engine Hotové enginy Jemný úvod do game designu Počítačové hry Herní engine Obsah přednášky Co je Engine Hotové enginy Jemný úvod do game designu Literatura a odkazy http://gpwiki.org/index.php/game Engines http://en.wikipedia.org/wiki/game engine http://www.devmaster.net/engines/

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita Vocabulary Autor: Silvie Teclová Název: Sports and games

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

1.1. Proveďte diagnostiku poskytnutého pevného disku (disků) s využitím technologie S.M.A.R.T. 1.2. Zjistěte informace o formátu na pevném disku

1.1. Proveďte diagnostiku poskytnutého pevného disku (disků) s využitím technologie S.M.A.R.T. 1.2. Zjistěte informace o formátu na pevném disku Periferní zařízení Laboratorní úloha C ( U lož e ní d at na p e v ný c h d i s c íc h) V y p rac ov ali : H A J A S J os e f J I Ř Í K P ř e m y s l ( z ap s al) K O R B E L O ta 1. Z a d á n í Laboratorní

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

Česko-anglická knihovnická terminologie. Výběr nejdůležitější slovní zásoby a frází

Česko-anglická knihovnická terminologie. Výběr nejdůležitější slovní zásoby a frází Česko-anglická knihovnická terminologie Výběr nejdůležitější slovní zásoby a frází Tato brožurka Vám nabízí výběr nejdůležitější anglické slovní zásoby a frází, využitelných v prostředí knihovny. Představuje

Více

Harmonogram: 21. 3. 22. 3. 2016 (do 11,50) ZÁPIS průběžně po celé dva dny

Harmonogram: 21. 3. 22. 3. 2016 (do 11,50) ZÁPIS průběžně po celé dva dny Milé žákyně, milí žáci, v rámci ŠVP Škola pro budoucnost proběhnou v době přijímacích zkoušek další oborové dny. Smyslem je pracovat v oboru, který vás zajímá, a to se spolužáky z jiných ročníků, kteří

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_AJ9NO_03_03_15

Více

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS Czech Technical University in Prague Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering DOCTORAL THESIS CERN-THESIS-2015-137 15/10/2015 Search for B! µ + µ Decays with the Full Run I Data of The ATLAS

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 19.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 19. Klíčová slova: 19. Key words: glasses, tube, wine cooler, decanter, wine-tasting, cork stopper, wine temperature, ordering, presentation, opening of wine, pouring of wine, topping of wine Text: Service

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Biotechnology in the Czech Republic where we are?

Biotechnology in the Czech Republic where we are? Biotechnology in the Czech Republic where we are? Martin Bunček Technology Agency of the Czech Republic České Budějovice 20th September 2016 great past sad present promising future * long tradition in

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více

1. Introduction - That is me. 1. Presentation

1. Introduction - That is me. 1. Presentation 1. Introduction - That is me ZŠ a MŠ Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 15 Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "To jsem já", zopakovat slovesa popisující zájmy a přítomný čas průběhový (Učebnice: Project 2, Introduction

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Landscape Photography

Landscape Photography VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Landscape Photography landscape inspired majestic expanse lush sunset dewy glow thought mind heart attracted scene capture possess arouse emerge career try pick up

Více

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Unit. 1 afford (I can t. dovolit si, dopřát si (nemohu si [ ə'fo:d ai 'ka:nt ] ~)

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Unit. 1 afford (I can t. dovolit si, dopřát si (nemohu si [ ə'fo:d ai 'ka:nt ] ~) New Headway Intermediate - the NEW edition () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: Unit - 00 slovíček (rozsah všech 2 Units - 30 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing.

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Pokochejte se! Enjoy it! Petr Hájek The Chemistry Gallery, Praha

Pokochejte se! Enjoy it! Petr Hájek The Chemistry Gallery, Praha marek nenutil openmindz marek nenutil [1978], malíř používající umělecký pseudonym openmindz360, dále prozkoumává cestu, kterou jdou i další malíři, která má na svém konci status uznávaného umělce vystavujícího

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ VY_32_INOVACE_AK_2_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Výukový modul SKOOOL FOOTBALL obsahuje řadu poutavé výuky. Aktivity jsou vložené do dvou hlavních částí:

Výukový modul SKOOOL FOOTBALL obsahuje řadu poutavé výuky. Aktivity jsou vložené do dvou hlavních částí: SKOOOL FOOTBALL Výukový modul SKOOOL FOOTBALL obsahuje řadu poutavé výuky. Aktivity jsou vložené do dvou hlavních částí: 1. Develop your team Body mass index Injuries Nutrition Fitness testing Heart rates

Více

Vybrané historické a socioekonomické souvislosti česko-polských příhraničních vztahů

Vybrané historické a socioekonomické souvislosti česko-polských příhraničních vztahů Konference: Hranice / Slezské pohraničí - Granice / Śląskie pogranicze Projekt CZ.3.22/3.3.04/12.03307 Škola bez hranic: Česko-polské pohraničí očima studentů architektury z Ostravy a Opole. Vybrané historické

Více

Sešity požadavků. Manuál k sešitům požadavků. Nákupní zálohy 1

Sešity požadavků. Manuál k sešitům požadavků. Nákupní zálohy 1 Sešity požadavků Manuál k sešitům požadavků Nákupní zálohy 1 Obsah: Obsah:... 2 1. Sešity požadavků... 3 2. Nastavení karty zboží... 4 2.1. Způsob objednání... 4 2.1.1. Pevně přiobjednávané množství...

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu Tomáš Doležal Hledání vhodných kompenzačních schémat Jedná se o právně-politickou záležitost Hledání vhodného

Více

Gymnázium Arabská. Hra Pexeso. ročníkový projekt předmět programování vyučující Tomáš Obdržálek autor Ondřej Novák školní rok 2013/2014

Gymnázium Arabská. Hra Pexeso. ročníkový projekt předmět programování vyučující Tomáš Obdržálek autor Ondřej Novák školní rok 2013/2014 Gymnázium Arabská Hra Pexeso ročníkový projekt předmět programování vyučující Tomáš Obdržálek autor Ondřej Novák školní rok 2013/2014 Anotace Mým projektem byla známá karetní hra pexeso, ovšem s menší

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vliv přesnosti kalibrační křivky na výsledek verifikace plánů EBT3 filmem

Vliv přesnosti kalibrační křivky na výsledek verifikace plánů EBT3 filmem Vliv přesnosti kalibrační křivky na výsledek verifikace plánů EBT3 filmem TEREZA HANUŠOVÁ, FJFI ČVUT A T HOMAYEROVA NEMOCNICE SIMONA BURYŠKOVÁ, GYMNÁZIUM MATYÁŠE L ERCHA BRNO 14.04.2016 KONFERENCE RADIOLOGICKÉ

Více

EnglishDrill. opačný, protiklad, opak

EnglishDrill. opačný, protiklad, opak American Language Course Level II. (Books 7-12) () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 3 lekce - 124 slovíček (rozsah všech 24 lekcí - 998 slovíček - po registraci) Copyright

Více

International Express Elementary

International Express Elementary International Express Elementary () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: Unit a 11-1 slovíček (rozsah všech 1 Units - 1496 slovíček - po registraci) Copyright 007 Ing. Otakar

Více

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV SCA - 2012-1 CONTENTS OBSAH 03 General technical information Obecné technické informace 04 Medium Frequency Capacitors - water cooled, up to

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES Distanční studijní opora Veronika Portešová Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Inovace studijního programu

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 14 Číslo 1, 2004 Vliv zatížení spalovacího motoru na ekonomiku

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SCALA2 3-45 A Datum: 2.7.217 Výrobní č.: 98562862 Grundfos SCALA2 is a fully integrated, self-priming, compact waterworks for pressure boosting in domestic applications. SCALA2 incorporates

Více

angličtina The Human Skeleton

angličtina The Human Skeleton angličtina The Human Skeleton V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s některými pojmy kosterní soustavy člověka. Při výuce anglického jazyka se většinou studenti učí názvy částí těla, později

Více