Školní časopis ZŠ Mikoláše Alše ve Zlíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní časopis ZŠ Mikoláše Alše ve Zlíně"

Transkript

1 Školní časopis ZŠ Mikoláše Alše ve Zlíně Šárka Chludová, III. A Na tomto vydání se podíleli: Mgr. A. Grajciarová, Ing., Bc. R. Nevečeřalová, Bc. M. Kocháňová, K. Menoušková a E. Bečicová, J. Štach, H. Kožuchová, J. Strnadová a P. Veselá, Ing. P. Broža Náklad: 200 ks prosinec 2011 Časopis vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel školy.

2 Vážení čtenáři, rodiče a žáci, ÚVODNÍ SLOVO jsem ráda, že se s Vámi mohu setkávat nejen prostřednictvím tohoto časopisu, ale hlavně na všech školních a mimoškolních akcích. Řada z nich se již stala tradičními a těší mě, že na ně rádi vzpomínají také bývalí žáci naší školy, kteří se k nám vracejí jako spoluorganizátoři. Tak tomu bylo například při spaní ve škole, při večírku SRPŠ, při závěrečném táboráku. Myslím si, že školní vyučování se nám často daří oživit besedami s odborníky nebo akcemi jiných organizací, občas přijdou do vyučování také rodiče odborníci různých oborů a profesí. V letošním roce jsme toho hodně udělali v oblasti prevence sociálně patologických jevů, měli jsme seznamovací kurz šesťáků v Březůvkách, také několik zážitkových programů s organizací Madio, besedy s policií ČR a linkou bezpečí, s cestovateli po Kanadě i s nadrotmistrem Lukášem Kahajou, který byl na zahraniční misi v Afghánistánu. Tyto okamžiky žákům pomáhají upevnit i zatraktivnit učivo prostřednictvím zážitků jiných osob. Ve škole se snažíme modernizovat také zázemí pro výuku, zdokonalujeme zabezpečovací zařízení školy, vybavujeme učebny dalšími interaktivními tabulemi a počítači. Orientujeme se na ekologickou výchovu a podporujeme zdravý životní styl, proto jsme uspořádali týden zdraví, v němž díky dotaci z magistrátu mohli žáci zažít krásu jízdy na koni, tanec Zumbu i cvičení na trampolínách. O ty jsme rozšířili vybavení tělocvičny. Nápadů na zkvalitnění i zatraktivnění výuky máme stále dost a věříme, že se nám díky dobře fungujícímu kolektivu pracovníků, podpoře rodičů i zřizovatele podaří většina z nich uskutečnit. ~ stránka 2 ~

3 Děkuji všem sponzorům z řad rodičů (a věřte, že některé dary byly opravdu finančně náročné), děkuji také podpoře z řad pracovníků magistrátu a vedení radnice. Mgr. A. Grajciarová ředitelka školy PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ V 1. TŘÍDÁCH Středa se určitě zapsala do paměti každého prvňáčka. V hodině českého jazyka je zcela nečekaně navštívila ve třídách královna ze Země písmenek, aby se přesvědčila, kolik písmen, slabik a prvních slov už se malí žáčci naučili číst... Děti ji svými znalostmi opravdu překvapily, a tak nic nebránilo tomu, aby královna s pomocí kouzelného klíče otevřela truhlu plnou slabikářů. Děti měly obrovskou radost, povykládaly si s královnou o důležitosti čtení a hned jí také ze slabikáře něco přečetly. Domů si pak odnesly první knížku, ve které už umí leccos sami přečíst. Moc si všichni přejeme, aby jim radost ze čtení a krásných knížek vydržela po celý život. Mgr. P. Ševčíková DEN V KOŇSKÉM SEDLE V pátek se žáci naší školy svezli na koňském hřbetě a dozvěděli se něco o chovu koní a jezdeckém sportu. Dvě kobylky plemene american quarter horse, Glorii a Chelsea, nám poskytl Ranč v sedle z Držkové. Bc. M. Kocháňová ~ stránka 3 ~

4 MIL KANADOU Přednáškou o Kanadě, cestování, o tamních zvycích a obyvatelích nás provázel fryštácký rodák Jirka Grygera se svou americkou přítelkyní Chrystal De La Paz. Na svém putování od Aljašky přes celou Kanadu dovezli spoustou fotografií a artefaktů. Ty si mohli žáci prohlédnout a osahat. Například zlato, kožešiny medvíděte gryzlyho nebo starou zkamenělinu trilobita. Na přednášce byli i jejich dva psi, které zachránili - Yukon a Sunna. Povídání bylo v angličtině, ale Jirka to, co žáci nerozuměli, překládal. Nyní už jsou asi zpátky v Kanadě, kde se tito mladí cestovatelé chtějí na pár let usadit a dokončit studia. Sledujte jejich stránky: Bc. M. Kocháňová JE K NĚČEMU SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ? Kaštany a žaludy jsou potřeba, hlásí myslivci. Je to kvalitní potrava pro spárkatou zvěř jeleny, srnce, muflony, daňky a divočáky. Proto jsme se rozhodli, stejně jako v loňském roce, zapojit do jejich sběru a mysliveckému sdružení Přílepy jsme v letošním školním roce odevzdali 326,8 kg. Jednotlivým třídám byly za tento sběr připsány body do celoroční ekologické soutěže. Poděkování patří všem sběračům dětem i rodičům. ~ stránka 4 ~ Ing., Bc. R. Nevečeřalová

5 CO2 LIGA Ve čtvrtek 13. října se soutěžní tým složený žáků 9. ročníku zúčastnil úvodního semináře k 4. ročníku regionální soutěže Zlínská CO 2 liga. Celé dopoledne žáci strávili se dvěma pracovnicemi ekologického centra v Hostětíně, které je seznámily s průběhem soutěže. Společně s ostatními soutěžními týmy ze Zlínského kraje měli také možnost porovnat si své znalosti z oblasti změn klimatu a šetření energií formou různých her a kvízů. A jaká mají žáci doporučení pro nás všechny? Tipy na úsporu energie ( S. Uherka): Místo koupání se sprchujte! Nenechávejte zbytečně puštěnou vodu, např. při mytí zubů! Nádobí nemyjte pod tekoucí vodou! Při vaření používejte pokličky! Při vaření volte vhodnou velikost plotýnek! Ing., Bc. R. Nevečeřalová FITNESS SOBOTA Je za námi druhý ročník Fitness soboty. Od 14. hodiny si žáci a široká veřejnost vyzkoušelo různé sportovní aktivity, například trampolínky nebo zumbu. Na prodej a ochutnávku byly kromě jiného vynikající zázvorové sušenky a nápoje pro sportovce. Děkujeme Sport centru Maty za odborné vedení lekcí a všem, kdo pomáhali zúčastnili - hlavně deváťačkám a Tomáši a Víťovi ze 7. třídy. ~ stránka 5 ~ Bc. M. Kocháňová

6 KYBERŠIKANA Dne se naše třída zúčastnila programu Kyberšikana, kvůli kterému za námi přijely pracovnice z programu Madio. Připravili si pro nás zajímavý program, ve kterém jsme se dozvěděli, co kyberšikana je, jak vzniká, jak se před ní bránit a jaké má důsledky. Dokonce jsme vyslechli zajímavé příběhy, které se skutečně staly. Některé z nich dokonce skončily sebevraždou. Během dvou hodin jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, o kterých jsme předtím neměli ani tušení. A poučením pro nás je, že si máme dávat větší pozor, jaké informace o sobě sdělujeme na internetu. Na další sezení, které proběhne v prosinci, se velice těšíme. K. Menoušková, E. Bečicová, IX.A CELOŠKOLNÍ PROJEKTOVÝ DEN V úterý 27. září 2011 proběhl ve škole projektový den, kterého se účastnili všichni žáci naší školy. Skládal se ze dvou bloků. ~ stránka 6 ~

7 První blok byl zaměřen na ochranu obyvatelstva za mimořádných událostí povodně, požár, dopravní nehody a 2. stupeň měl navíc radiační poplach. Pro druhý blok poznejme se byli žáci rozděleni do skupin napříč školou, které plnily na vybraných stanovištích úkoly zaměřené na vzájemné poznávání žáků. Projekt se žákům převážně líbil, rádi by ho znovu s drobnými změnami opakovali. Ing. P. Broža ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družinu (ŠD) navštěvuje 87 dětí třídy. V rámci ŠD funguje 5 kroužků (Dopravní a turistický, Práce s vlnou, Výtvarný s keramikou, Dovedné ruce s keramikou a Florbal). Navíc je ještě v každém oddělení kroužek Dopravní a Malý knihovník. Každý měsíc máme několik společných akcí - poslední byla pěvecká soutěž "SUPERSTAR". Na prvních místech se umístila Maruška Kadlčáková, Péťa Prčík a Kuba Březina. Chtěla bych poděkovat rodičům Petra Kozára a Ondry Smetánky za nákup hraček (stavebnice, koloběžka, 10 florbalek) a sladkostí do ŠD na odměny za soutěže. H. Kožuchová ~ stránka 7 ~

8 Jsou večery, na které se těší malí i velcí. Jedním z takových je i Spaní ve škole. Protože už máme jisté zkušenosti a víme, že na Základní škole Mikoláše Alše máme skvělé děti, nebáli jsme se oslovit na 3. ročník této akce ŘECKÉ BOHY. Akci jsme nazvali VZHŮRU NA OLYMP ANEB KDO PORAZÍ DIA? Ejhle, vy lide pozemský, prostý, pojď a poslyš, kterak hrdinové chrabří následovali udatného Odyssea na dlouhé jeho cestě. Slyšte o hrdinství, slyšte o důvtipu, slyšte o léčkách krásných, leč i zákeřných a hašteřivých bohů olympských. Dvacátého prvého dne měsíce podzimního, říjnového, roku jedenáctého po dvoutisících našli odvahu vydat se na cestu trnitou, vedoucí až na OLYMP, sídlo to mocných bohů, obyvatelé pahorku všedního, nijak dosud pro lid zajímavého. Do skupin se poutníci rozdělit museli, to pro zmatení bohů olympských, kteří úklady jim do cesty stražili a všemožně zastavit je chtěli v putování jejich. Jen na chvilku se hrdinové naši zastavili by načerpali sil a sebe posilnili nápoji a laskominami božskými, jež jim pomocníci Olympských dobrých na cestu další připravili. Pak už však čekal je Arés bůh války, který nechtěl je pustit dále bez tvrdého výcviku. Zvládli souboj s ním, i vydali se dále, když tu mohli své výcvikem zocelené svaly předvést u Hébé služebnice to bohů, bohyně věčně mladé. Artemis též je prověřila, když ulovit museli, co poručila. Tu však je již přivítala i Hestie, bohyně krbu rodinného, která spočinout jim chvíli dovolila v náruči její hřejivé. Žár velký teprve přijít měl u Hefaista poutníci věru moře potu vydali. ~ stránka 8 ~

9 Moře, ach moře, co to je natrápilo! Poseidon v dobrém rozmaru nebyl, Krakena vypouštět chtěl a další mořské příšery na ně posílal Slyšte poutníci naši nezalekli se jeho hrátek, dál šli a s pomocí Tyché bohyně šťastné náhody, dospěli k Athéně, jejíž moudrost vyhlášená je. Tu čerpali z té studnice, by na nejtěžší úkol cesty své se připravili. Na vrcholu OLYMPU čekal je ZEUS, dívaje se po všechny ty dny na jejich putování a přemýšleje o léčce, kterou uchystal by jim a znemožnil tak dosáhnout jim cíle kýženého, vytouženého. Pak Héra a Niké v chrámu posvátném ty nejzdatnější poutníky světu představily a za přelíbezné hudby lyry Orfeovy a za pomoci slavné Pythie všechny náležitě odměnily. I udolala bohy vytrvalost poutníků a dopřál ZEUS jim pro tentokrát klidu a ponechal je otevřít Pandořinu skříňku i Trojského koně a ulehnout do bezpečí ložnice Odysseovy a náručí Andromediny. Ze sladkého snění pak probuzeni bohyní Eós byli a ta svými červánky zbarvila jim líce v růž. Dál však budou bohové shlížet z výšin olympských na další počínání jejich a zkoušet je ve vytrvalosti a v pevnosti víry jejich. Mnohá přátelství ten večer vznikla a mnohá se rozšířila. Poznali se žáci - poutníci blíže a s úsměvem jim tak blízkým se dále na chodbách školy potkávají a na společná dobrodružství vzpomínají. Přejme jim to, jsou to naše děti! J. Strnadová a P. Veselá ~ stránka 9 ~

10 ... tak jsme se spolu znovu setkali a znovu pobavili... Vše by mělo být FÉR a spravedlnost je spravedlnost. Když pro děti 3. ročník Spaní ve škole, tak rodičům, aby to nebylo líto... III. VEČÍREK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY V sobotu 26. listopadu 2011 se opět tělocvična na naší škole proměnila v taneční sál. Velkými kouzelníky tentokrát byla Mgr. Pavla Blahušová, pan školník Jiří Kordula a samozřejmě žáci Základní školy Mikoláše Alše na Podhoří ve Zlíně. To vše pod taktovkou paní ředitelky Mgr. Aleny Grajciarové. A kde kouzla nestačila, tam nezbylo nic jiného, než dát se pilně do práce. Podle vašich ohlasů víme, že se jim to opravdu povedlo. Velká 1 JEDNIČKA! Ani my jsme neponechali nic náhodě a už o prázdninách se s chutí pustili do příprav. A hudební skupina GIBON MUCIS BAND? Tak tu pan Karel Tobola zamluvil pro Vás už o Velikonocích. Doufám, že se Vám líbila a že si ji přijdete příští rok zase poslechnout. Tak co, dámy, ještě bolí nožky? I parta SRPŠáků v jídelně se činila. A co teprve naši pomocníčci. Pivíčko teklo proudem jako Dařbujánovi na Kocandě. Vína moravských značek, ale světové kvality, čekala ve džbáncích, míchané nápoje alko i nealko lahodily nejen oku, ale i chuťovým buňkám. Ten, kdo rád tvrdší a nemíchané, si také přišel na své. A kdo potřeboval povzbudit, neodolal večerní kávě. ~ stránka 10 ~

11 K chroupání se nabízely tyčinky, brambůrky, oříšky, mandličky, no prostě vše, co nesmí na takovém pořádném večírku chybět. O večeři se nám opět báječně postaraly vždy usměvavé kuchařinky pod vedením paní Šmigurové. Bramborový salát s majonézou i bez a kuřecí řízek byl ještě lepší než loni. A komu nestačilo, mohl se dorazit čerstvými škvarky či sýrovým talířem. Odolali jste a nebo se nechali zlákat Leerdammerem s jemně oříškovou chutí a ještě teď sedíte s hypnotickým pohledem k lednici? Reklama je reklama. V sále se to taky rozjelo. Snad kromě dvou stolů pro hosty bylo plně obsazeno. Průvodní slovo i mikrofon letos opět patřily Petře Veselé. Fotoaparát Ivu Marečkovi. Standardní a latinské tance všem v sále předvedla žačka 6. A Andrea Kapuciánová a Daniel Knedla z tanečního klubu Fortuna. Andrejko, ještě jednou velký potlesk a děkujeme podívanou! za nádhernou Dívky z Belly Dance Group Aphrodite nám předvedly taneční umění Orientu. Oriana pak klasický i moderní břišní tanec a také pravou brazilskou sambu. Sambu, ne kávu! Tombola byla opět přepestrá. Tahalo se na 2 kola a i mně docházel hlas. Dítka štěstěny si odnesla například cejlonské čaje v dřevěné dóze, belgickou čokoládu, zvěřinovou paštiku, žehličku, rifle nebo mikinu. Ti, co mají štěstí spíše v lásce, možná smetánku do kávy, CD nebo knížku. No a ti, co jsou pořád zamilovaní, odcházeli sice bez ceny, ale ve dvojici. Šlágr střídal šlágr. Červené víno se zpívalo i pilo. Kdo už nemohl a umdléval, byl vrácen do života Hrobařem skupiny Premiér. ~ stránka 11 ~

12 Koktejly, pivko i další z nabízeného šlo na dračku. Elán nikoho neopouštěl a smích a zábava byly vidět u každého stolu. Doufáme, že jsme Vás pobavili, zvedli náladu a že se za rok zase uvidíme. Poděkování za tuto akci patří všem členům SRPŠ třídním důvěrníkům a dalším aktivním dobrovolníkům z řad rodičů, učitelů a správních zaměstnanců, bez kterých by to ani letos nešlo. Zisk z večírku bude využitý na potřeby a akce pro žáky Základní školy Mikoláše Alše na Podhoří. za SRPŠ P. Veselá TRNAVSKÝ BĚH Těžkého závodu, který vede kopcovitým terénem v okolí školy Trnava, se ve středu zúčastnili tito žáci: Andrea Houfková a Tereza Kašpárková ze 6. A, Petr Kubala, Ondřej Malota a Adam Šíma z 8. A. Dívky běžely trasu 1500 m, hoši 3000 m. Nejlepšího ocenění dosáhl Peťa Kubala, který byl na 10 místě. Ve stejné kategorii se na 17. místě umístil Ondra a na 23. místě Adam. V této skupině běželo 45 závodníků. Mladší dívky, Andrea a Terka, obsadily na 14. a 17. místo z celkového počtu 34 závodnic. Děkujeme našim žákům za reprezentaci školy! Bc. M. Kocháňová ~ stránka 12 ~

13 CO PATŘÍ NA KRMÍTKO? Z potravin konzumovaných lidmi můžeme ptákům nabídnout: ovesné vločky, strouhanou housku (ne slanou!), maso (nakrájené na kousky), strouhanou mrkev, tvaroh, vnitřní sádlo nebo lůj, semena (slunečnice, proso, konopí, mák, lněné semínko, řepka), drcená jádra vlašských a lískových ořechů, speciální míchané směsi pro krmení ptáků. Kdy začít s krmením? S krmením můžeme začít již začátkem listopadu. Krmivo podáváme pravidelně, zpočátku menší dávky. Za mrazů a při vyšší sněhové pokrývce je žádoucí dávky zvyšovat. Přikrmovat můžeme až do konce března. Čím zásadně nekrmit? Potrava předkládaná ptákům na krmítko by měla být kvalitní a nezkažená. V žádném případě nesmíme dopustit, abychom se prostřednictvím krmítka zbavovali kuchyňského odpadu a zbytků. Taková potrava totiž ptákům způsobuje značné zažívací potíže a může vést až k jejich úhynu. Ptáky nikdy nekrmíme těstovinami, slanými, kořeněnými a uzenými výrobky ani přepáleným lojem! Zdroj: 11.jpg J. Štach, IX.A ~ stránka 13 ~

14 SKÁČEME ŠESTKOU Přechod na 2. stupeň nemusí nutně znamenat jen nové předměty, učitele a kamarády, více učiva a novou třídu. Třídní duch rozvíjíme částečně i při nepovinných mimoškolních aktivitách. V září jsme se zúčastnili adaptačního pobytu na koňském táboře v Březůvkách, kde jsem jako třídní učitel - poznával třídu a třída se seznamovala se mnou. Začátkem října jsme měli společné soutěžně-hravé odpoledne na stezce zdraví plné her, soutěží a také odměn. V závěru měsíce jsme šli do centra Zlín na interaktivní výstavu Poznávej se. Tam jsme na více jak 30 stanovištích otestovali naše smysly, zkoušeli rovnováhu, bystrost, logické myšlení i spolupráci při plnění mnoha zábavných úkolů. Ve škole pilně pracujeme na zvelebení naší třídy malujeme na skla skříní, úpravujeme zadní stěnu třídy (nástěnka pro piškvorky) aj. Postupně vytváříme koutek pro hraní her rozvíjejících logické myšlení, tělesnou ohebnost (Twister) apod. Do konce kalendářního roku 2011 nás ještě čeká turnaj v piškvorkách a vánoční párty. Ing. P. Broža, třídní učitel CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ? Dle sněhových podmínek jednodenní lyžařský zájezd pro vybrané žáky 2. stupně. Sportovní předvánoční turnaj 2. stupně v basketbalu. ~ stránka 14 ~

Školní časopis ZŠ Mikoláše Alše ve Zlíně

Školní časopis ZŠ Mikoláše Alše ve Zlíně Školní časopis ZŠ Mikoláše Alše ve Zlíně T. Novotná, 4.A 1/10 prosinec Časopis je dotován z prostředků Sdružení rodičů a přátel školy Vážení rodiče, do rukou se Vám dostává předvánoční číslo našeho časopisu

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2011-2012 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2011... 6 Slavnostní uvítání prvňáčků... 7 Adaptační kurz 1. ročníků... 7 Návštěva ze zahraničí... 8 Říjen 2011...

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Priority tohoto školního roku:

Priority tohoto školního roku: Skolske_listy_11_2012.indd 1 26.11.2012 21:52:12 2 Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy, připravili jsme pro Vás Školské listy. Chceme jejich prostřednictvím zlepšit Vaši informovanost o dění ve škole.

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice přeje všem spoluobčanům krásné Vánoce plné pohody, hodně štěstí, pevné zdraví a vzájemnou úctu v roce 2013

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice přeje všem spoluobčanům krásné Vánoce plné pohody, hodně štěstí, pevné zdraví a vzájemnou úctu v roce 2013 Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice přeje všem spoluobčanům krásné Vánoce plné pohody, hodně štěstí, pevné zdraví a vzájemnou úctu v roce 2013 Vydal OÚ Nesovice nákladem 450 výtisků Stanovisko vydavatele

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

ŠKOLOBĚH TRÁVNICKÝ ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY OTROKOVICE 3/04/2010 VYDÁNÍ ŠKOLNÍCH NOVIN SPONZORUJE SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZŠ TRÁVNÍKY OTROKOVICE

ŠKOLOBĚH TRÁVNICKÝ ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY OTROKOVICE 3/04/2010 VYDÁNÍ ŠKOLNÍCH NOVIN SPONZORUJE SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZŠ TRÁVNÍKY OTROKOVICE TRÁVNICKÝ ŠKOLOBĚH ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY OTROKOVICE 3/04/2010 milé děti noc s Andersenem Vaše škola se letos dožívá významného výročí. Brzy tomu bude 35 let ode dne, kdy se narodila. Děti, které do ní

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

Petřkovice. Slovo starosty. zpravodaj. obsah čísla. městského LHOTKA obvodu LHOTKA PLESNÁ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY POLANKA NAD ODROU MARTINOV PORUBA

Petřkovice. Slovo starosty. zpravodaj. obsah čísla. městského LHOTKA obvodu LHOTKA PLESNÁ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY POLANKA NAD ODROU MARTINOV PORUBA KRÁSNÉ POLE zpravodaj městského obvodu Petřkovice Prosinec 2013 číslo 6 Zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte, abych v tomto posledním čísle provedl malou rekapitulaci roku 2013 a nahlédl do

Více

Úvodník. Motýlková školička 1/2013

Úvodník. Motýlková školička 1/2013 Úvodník Vážení občané, jarní dny se nezadržitelně blíží a většina z nás čeká na slunečné jaro. Ale vrátím se ještě k zimnímu období. Na obecní úřad přišel dopis, v němž se poukazuje na nedostatečnou zimní

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více