Kdo by měl zájem stát se členem JSDH nebo SDH ozvěte se na tel.: JosefHuml Cheznovice 263

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo by měl zájem stát se členem JSDH nebo SDH ozvěte se na tel.: 721552181 JosefHuml Cheznovice 263"

Transkript

1 8/2011 Cheznovák

2 Vážení spoluobčané, byl jsem požádán, abych jako poslední zastupitel přispěl svým článkem do tohoto zpravodaje. Je mi 23 let a zastupitelem obce jsem poprvé. Do vedení obce jsem kandidoval, protože mi není lhostejný chod obce ajejí rozvoj. Nově zvolené zastupitelstvo funguje dle mého názoru velmi dobře. Na spoustě věcí se dokážeme shodnout bez nějakých velkých dohadů, ale samozřejmě, že u všeho to neplatí. Myslím si, že za uplynulý rok co jsme v této funkci se v obci odvedla spousta práce a do budoucna se ještě mnoho plánů uskuteční. Také pořádané kulturní akce se povedly, i když se objevily nějaké nedostatky. Pevně věřím, že se v příštím roce budou tyto akce opakovat, obec se bude neustále rozvíjet a zvelebovat a že vše bude k vaší spokojenosti. I když pár jedinců, kteří budou neustále něco namítat, se vždy najde. Dále bych chtěl něco říci o Jednotce sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce Cheznovice. Každá obec, dle zákona o požární ochraně, má za povinnost zřídit vlastní výjezdovou jednotku k zabezpečení požární ochrany v obci. Naše jednotka je kategorie JPO V tzn., že po vyhlášení poplachu musíme vyjet do 10min. s minimálním počtem čtyř hasičů. Zabezpečujeme požární ochranu v obci i mimo ní, dále zabezpečujeme akce pořádané místní školou, cyklistické závody, rallye atd. V současné době je v Cheznovicích 14 členů JSDH, kteří jsou zároveň členy Sboru dobrovolných hasičů. Hasičáma, veškerá technika, vybavení a výstroj jsou majetkem obce, my tyto věci používáme a udržujeme. Obec vše financuje ze svého rozpočtu. Členové JSDH se každé dva roky podrobují pravidelným lékařským prohlídkám. Máme proškolené velitele, strojníky, obsluhu motorových pil, nositele dýchací techniky. Vše děláme dobrovolně a ve svém volném čase bez nároku na pravidelný plat. Josef Huml- zastupitel - velitel JSDH Kdo by měl zájem stát se členem JSDH nebo SDH ozvěte se na tel.: JosefHuml Cheznovice 263 Podmínky pro přijetí do zásahové jednotky: věk 18 let, dobrý zdravotní stav Pro přijetí do SDH nejsou kladeny žádné podmínky.

3 Stručný zápis ZO Cheznovice konaného (podrobný Zápis za je zveřejněn na webu obce v sekci Zápisy za Cheznovice) Zastupitelstvo obce přijalo následující usnesení: č schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele č schválení rozšířeného programu jednání č schválení Zásad rozpočtového provizona Č schválení Kalkulace pitné vody Č schvaluje výši poplatku za odpady pro rok ,- Kč Oznámení obecního úřadu: od 23. prosince do 31. prosince 2011 se na Obecním úřadě v Cheznovicích neúřaduje z důvodu čerpání řádné dovolené. ~latky pro rok 2012: a) HŘBITOVNÍ POPLATEK velký hrob malý hrob úhrada do ,- Kč 73,- Kč Zastupitelstvo vzalo na vědomí: kontrolu usnesení Rozpočtové opatření č.s a é, 6 b)poplatek fyzická osoba ODPADY trvalý pobyt 500,- Kč rekreační objekt 500,- Kč Diskuse na ZO: starosta Ing o Sevald popřál všem přítomným hezké prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce pozval přítomné k prohlídce nové, zrekonstruované restaurace a pohoštění na sále LD ZO se zúčastnilo 9 zastupitelů obce + 75 občanů Cheznovic a 1 host. úhrada do c) POPLATEK ZA PSA první pes 50,- Kč druhý a další pes 150,- Kč Úhrada poplatků v hotovosti na OÚ nebo na účet u KB č /0100

4 Uhlíři v Cheznovicích Podbrdské lesy poskytovaly a dosud poskytují kvalitní dřevo nejen jako topivo, ale zejména jako surovinu k dalšímu zpracování. Před 400 lety naši předkové vyráběli dřevěné uhlí, kterého se využívalo při práci v hutích, v hamrech i v dolech. Uhlířům tato činnost poskytovala skromné živobytí, stejně jako těm, co uhlí potom rozváželi po celém širokém okolí. Pan Josef Mráček popisuje ve svých záznamech život a práci těchto lidí, mezi nimiž byli i někteří naši předci. Uhlíři pracovali obyčejně ve skupině tří lidí, společně s jedním mistrem. Těch skupin bylo vždy několik, stejně jako milířů. Dozor nad těmito skupinami měl tzv. obrmistr. Uhlíři v lesích nejenom pracovali, ale v podstatě i žili. Místní uhlíři Humlové, Mráčkové, Toncarové, Markové a další, pálili uhlí v brdských lesích do vzdálenosti panství knížete z Hořovic a hraběte ze Zbiroha. Většina z nich byli veselí taškáři, rádi se napili, takže jejich domovy často navštívila bída. Odcházeli na několik dnů, ale i týdnů, nutně potřebovali určité přístřeší. Vyhlédli si vhodnou paseku a postavili dřevěnou boudu, kterou dobře obložili mechem. V boudě si upravili lůžko, připravili ohniště. Na něm se i vařilo. Ráno a večer byla hustá pražená polévka, v poledne "uhlířina" (brambory a tuhé moučné noky). Zdálo by se, že tento pokrm není nic moc, ale pro mnohé místní je a byla to dobrota! Výroba dřevěného uhlí určitě vyžadovala určitou zručnost a hlavně trpělivost, jak při přípravě milíře, tak při samotném pálení.

5 Střed milíře tvořil pevný dřevěný kůl, kolem něho se "opsal" kruh, po jeho obvodu se natloukly menší kolíky. Na trakařích se navozilo dříví. Do středu této hromady se dávalo drobné "mastné" dříví, ostatní se narovnalo tak, aby se dalo od spodu zapálit. Potom se v několika vrstvách (šichet) navršilo kulaté dříví, až do výše kůlu. Hotový milíř obložili kameny, aby se nesesouval a zapálili jej upravenou "fagulí" upevněnou na tyči. Musela být prostrčena až k "mastnému" dříví, aby se hranice rozhořela. Když vrstva dříví prohoří až k vrcholu milíře, oheň se rozšíří a postupuje směrem dolů. Určitými mezerami - průduchy v milíři vycházel dým, ty se pohazovaly směsí jehličí, mouru a zeminou (krytinou) a oheň, aby hořel pouze uvnitř. Když uvnitř dřevo zuhelnatělo, uhlíř vylezl na vrchol milíře a dlouhou tyčí narušil střed a uhlí kleslo ke dnu. Odstranila se krytina a do středu se naházelo opět dříví. Toto tzv. plnění se opakovalo 2x nebo 3x. Milíř obyčejně zuhelnatěl za 8 dní, záleželo na velikosti. Ještě hořící uhlí se polévalo vodou a zeminou. Vychladlé se dřevěnými hráběmi plnilo do "filtarů" (nádoby asi plechové) a odváželo se do již přistavěných povozů. Za starých časů měli uhlíři za lq vypáleného uhlí 50 krejcarů, někteří pracovali za denní plat 1 zlatý 30 krejcarů. V roce 1910 vydělávali vydělávali zlatých za měsíc. Uhlířské řemeslo zaniklo během II. světové války. V roce 1953 zemřel poslední cheznovický uhlíř Václav Marek čp. 36; otec pana Josefa Mráčka, také uhlíř v roce Podle záznamů pana Josefa Mráčka zpracovala Vlasta Emestová

6 Vážení občané Cheznovic, před několika dny byla dokončena rekonstrukce restaurace ve vašem Lidovém domě a 20. listopadu proběhlo její slavnostní otevření. Ti z vás, kteří jste se této akce zúčastnili, mi jistě dáte za pravdu, že restaurace je nádherná, stylová a v širokém okolí zcela ojedinělá. Ti, kdo se na rekonstrukci podíleli, si jistě zaslouží uznání a jistě mi nebudete mít za zlé, když jim ho touto cestou budu i za vás tlumočit. V září letošního roku jsem se přihlásil do výběrového řízení na nájemce restaurace v Lidovém domě a po první schůzce s vedením radnice mi bylo zcela jasné, že se mi naskytla ojedinělá a možná poslední příležitost splnit si svůj dlouholetý sen a zároveň dělat něco prospěšného pro lidi ve svém okolí. Vždycky jsem tvrdil, že život na vesnici "protéká" přes hospodu, že hospoda má lidi spojovat, i když je to v mnoha vesnicích přesně naopak. Když jsem se tehdy v září poprvé setkal s panem starostou Sevaldem, byl jsem mile překvapen a potěšen tím, jak jsou naše představy o "vesnické hospodě" podobné. Tehdy jsem měl na papíře v hrubých rysech sepsány svoje představy o tom, jak by měl takový podnik fungovat a co by měl hostům přinášet, co bych v takovém podniku rád dělal a proč. A vždycky, když mi pan Sevald sdělil nějakou svoji myšlenku, otevřel jsem svoje podklady a odcitoval svoje poznámky. Věřte mi, že se téměř stoprocentně shodovaly se slovy vašeho starosty. Jedním z klíčových požadavků obce bylo kvalitní jídlo a nápoje za dostupné ceny. Shodli jsme se na tom, a tato shoda byla později potvrzena v nájemní smlouvě, že restaurace, aby byla pro občany dosažitelná, musí nabízet pivo v ceně okolo dvaceti korun a kuchyň musí být schopna produkovat hotová jídla v cenách okolo šedesátipěti korun. Dalším tématem, o kterém jsme diskutovali, bylo prostředí restaurace, které je kromě vlastního interiéru určováno také tím, jaký personál tam pracuje a jak se chová k hostům. Zde jsem přednesl svůj závazek zaměstnávat především kvalifikované a zkušené pracovníky, a to zásadně na hlavní pracovní poměr se všemi náležitostmi, které k tomu patří, jako je přiměřená mzda, patřičné zázemí, stabilita a férové jednání. Obdobné shody jsme dosáhli i v oblasti kulturního a společenského života v obci. Opět jsme se shodli na tom, že "hospoda" by měla být místem setkávání lidí a důležitým centrem společenského života. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč se přikročilo k tak velkorysé rekonstrukci restaurace - vybudovat důstojné zázemí pro setkávání lidí, pro společenský a kulturní život. Ve spojení s kulturním sálem, velkou zasedací místností, malým salónkem "Smetankou", tělocvičnou a prostranstvím za Lidovým domem se skrývá potenciál pro nejrozmanitější kulturní, společenské a sportovní aktivity. Jsem rád, že se na nich budu moci podílet nejen tím hlavním, co restaurace poskytuje, tedy jídlem a pitím, ale rád se zapojím i do organizace a pomohu v rámci svých možností s pořádáním různých akcí. Jedním z hlavních principů, které jsem vždy prosazoval, je férové jednání. Tohoto principu se chci držet i při provozování vaší restaurace. Chci být férový jak ke svým zaměstnancům, tak k hostům i k vedení obce, které mě poctilo svojí důvěrou a svěřilo mi do rukou tento podnik.

7 Restaurace je tedy otevřená a myslím, že je nejvyšší čas pozvat vás k její návštěvě a informovat vás o tom, co dobrého vás v ní čeká. To nejdůležitější, co od "hospody" očekává většina hostů, je dobré pivo - jsme v Čechách, navíc na Plzeňsku, takže dobré pivo je základem dobré české hospody. Ani v případě Restaurace v Lidovém domě tomu nebude jinak. Je pro vás připraven Gambrinus Excelent 11, Plzeňský Prazdroj 12, tedy všem dobře známá a oblíbená piva. Kromě nich ale točíme ještě další dvě piva: Hubertus 10 a Hubertus 12 - toto pivo sice není ve zdejším kraji příliš známé, ale ti, kteří ho již ochutnali, vám jistě potvrdí jeho výtečnou chuť a blahodárné účinky. Z nealkoholických nápojů, kromě těch, které dostanete v každé jiné hospodě, si v Lidovém domě můžete dát točenou limonádu. V nejbližších dnech, po drobných technických úpravách, vám nabídnu ještě točenou Velkopopovickou tmavou desítku a točenou kofolu. Druhou nezbytnou součástí dobré restaurace je samozřejmě kuchyně. Ta pro vás začne naplno fungovat od února 2012, kdy nastoupí mistr kuchař. Budeme vařit nejméně tři hotová jídla k obědu v pracovní dny v ceně okolo 65 korun a tento základní sortiment postupně rozšíříme o polední jídla na objednávku ("minutky"). Hned, jakmile to bude z provozních důvodů možné, bychom vám rádi nabídli i večeře, zpočátku to budou pátky, soboty a neděle a podle zájmu hostů by se mohla vaše restaurace časem pyšnit sloganem "teplá jídla po celý den". Do doby, než se mistr kuchař ujme naplno vlády v kuchyni, budou k dispozici tradiční hospodské jednoduché pokrmy jako klobása, sekaná, utopenci atd. Pokud to situace umožní, nabídneme vám ve vybraných dnech teplá jídla k večeři a budeme vás o tom včas vhodnou formou informovat. Zajisté by si v takové krásné restauraci rádi po práci nebo večer poseděli i příznivci jiných nápojů než piva, a proto pro vás mám ve stálé nabídce také vynikající moravská zemská vína z Velkopavlovické vinařské oblasti. V době, kdy čtete tyto řádky, budou k dispozici tyto odrůdy: Bílá vína: Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, Tramín červený, Rulandské bílé, Sauvignon Červená vína: Cabernet Moravia, Blauburg, Rulandské modré Nejbližší akce, která je před námi, je silvestrovská diskotéka v sále Lidového domu - s vším, co je uvedeno na plakátech a webových stránkách obce - sklenka šampaňského na novoroční přípitek v ceně vstupného, písničky na přání, soutěže o tekuté ceny, bar (výčep) přímo na sále. A protože nechceme nikoho ochudit o možnost posedět na Silvestra v restauraci anebo se jenom zastavit kdykoli v průběhu silvestrovské noci na kus řeči a na pivo, bude restaurace otevřena celý den a celou noc až do novoročního rána a oddělena od diskotéky na sále. V průběhu silvestrovského večera bude k dispozici občerstvení a po půlnoci bude připraven novoroční guláš. Vážení občané Cheznovic, velmi si vážím důvěry, kterou jste mi dali a věřte mi, že udělám všechno proto, aby se vám u mě ve vaší Restauraci Lidový dům líbilo. Přijďte posedět, budete vždy srdečně vítáni. S úctou Miloš Michalica hostinský Restaurace Lidový dům Cheznovice

8 Vážení spoluobčané, dovoluji si Vám touto cestou popřát veselé prožití vánočních svátků a vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a pohody v novém roce Váš starosta Ing. Jan Sevald Fotky z nové restaurace

9 Obecnf úrad Chezno vice Vám pleje <Třpytný p oz dr av sněžných 1) {o če Rv hodně dár~ů pod s t ro m e ček, radost a ~(id na Vánoce, hodně štěstí 1) 'Noué m roce. Stručný výpis z evidence obyvatel v druhém pololetí roku 2011 v obci Cheznovice narodili se : Denisa Týslová Klára Taušová Tomáš Lang zemřeli: František Štokr František Vainer Zdeněk Modlík Ivanka Kottalová Ing. Otakar Stupka přistěhovali se : Petra Sutrová Eliška Sutrová Lucie Kasíková Zdeněk Kasík Ivana Novotná odstěhovali se : Jaroslav Kouba Jaroslav Kouba Pavlína Lukášová Miroslav Ficnar Stav obyvatel k je 758, z toho 378 mužů a 380 žen.

10 CJ3faliopřejeme K životnímu výročí spoustu štěstí, zdraví, radosti a mnoho dalších spokojených a krásných let! Vše nejlepší! Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce všech trvale hlášených občanů obce Cheznovice. Kdo si nepřeje zveřejnit své výročí, oznamte to osobně na OÚ. Děkujeme. LEDEN 55 let Zuzana Jedličková let Josef Marek let Jan Karásek let Václav Marek let František Huml let Hana Moulisová ÚNOR 55 let Zdeněk Lacina let Jarmila Humlová let Jiřina Březinová let Anežka Vlachová

11 Návštěva ve Zvíkovci V životě člověka jsou okamžiky, které nelze zapomenout. V pondělí bylo 26 žen navštívit sociální zařízení Domov" kytička" - Chaloupka ve Zvíkovci. Chaloupka je nová budova postavená před 8 lety. Zvíkovská Proč se do Zvíkovce jelo? Na besedu s ředitelkou zařízení, paní PaedDr. Janou Českou, která byla zvolena letošní "Ženou roku" v anketě vyhlášené Nadací Žena. PaedDr. Jana Česká - nominována za celoživotní náročnou a obětavou práci ve prospěch zdravotně postižených dívek a žen, příkladné vedení kolektivu spolupracovnic a soustavnou motivující práci s partnery, sponzory a přáteli Domova "Zvíkovecká kytička". Nejdříve byla prohlídka celé budovy. Již při vstupu má člověk pocit něčeho mimořádného. Všude panuje ticho a neskutečná čistota. Obyvatelky jsou ženy mentálně postižené ve věku od 20 do 56 let. Uklízečka zde není, veškerý úklid zvládají děvčata sami. Sociální pracovnice, která nás provázela, nás podrobně seznámila se životem dívek a žen. Ve všech místnostech kde děvčata pracovala byl klid a pohoda. Děvčata malují, tkají, vyšívají, pracují ve sklenících, dělají veškeré domácí práce od úklidu až po praní prádla. Jejich zručnost je úžasná. Po prohlídce byla beseda s paní ředitelkou. Na začátku besedy nám děvčata zazpívala. Při jejich vystoupení nezůstalo oko suché. Paní Jana je žena s velkou energií, láskou a trpělivostí. To dokazuje každá věta, kterou řekne. Má ty svoje" holky", jak říká, ráda. Mluví o nich jako máma. Letos budou mít děvčata několik výstav, v Rokycanech, v Praze na hradě a vánoční živé vystoupení - betlém. Psát nebo povídat o Chaloupce a jejích děvčatech by bylo na hodně dlouhý článek. Přejeme jim hodně úspěchů a pohody a sociálním pracovnicím hodně trpělivosti. Protože bez lásky a trpělivosti by s děvčaty pracovat nemohly. Za organizaci Českého svazu žen v Cheznovicích Marie Balejová

12 Muzea, která neznáme. V sobotu, 19.1istopadu, se uskutečnil zájezd, pořádaný ČSŽ a Klubem důchodů do Žebráka a Komárova. Důvodem byla návštěva muzeí v obou městech. I když téměř v sousedství, většina z nás nikdy tyto expozice nenavštívila. Zdá se říci, ostuda,že neznáme svůj vlastní region. Život je ale dlouhý na to, abychom všechny chyby napravovali. Stačilo na to jedno hezké odpoledne. Vyrazili jsme směr Žebrák.Na náměstí nás očekával průvodce.po příjemném přivítání jsme absolvovali dvě expozice. Obrazovou galerii Jaroslava Hněvkovského, rodáka ze Žebráka, přezdívaného slovanský Gauguin, který je zde představen nejen svými obrazy, ale i fotografiemi, osobními materiály a upomínkami na cesty do Indie. Druhá část expozice je zaměřená na dějiny města Žabráka.Kromě dokladů k dějinám města jsou zde vystaveny i předměty spojené s cechovní výrobou, opomenuta není ani doba národního obrození, kdy byl Žebrák spojen s osobnostmi jako Vojtěch Nejedlý a K.J. Erben. K expozici je připojena výstavka pod názvem "Od kolébky do školy". Zde je vystavena řada zajímavých předmětů spojených se školou. Některé z nich ještě mnozí pamatují. Školní lavice, vysvědčení, penály, aktovky, ale také fotografie starých školních budov,obrazy, ale i dětské kočárky a oblečení. Následovala cesta do Komárova. Tady jsme byli očekáváni také průvodci muzea.komárov byl pro mnohé cheznovické občany druhým domovem, protože zde strávili celý svůj aktivní věk. Přesto, že pracovali v továrně, která byla známá ve světě od 19.st. svou výrobou, v muzeu ještě nebyli. Jedním slovem překrásné. Muzeum je zaměřené na slévárenství. Výrobky, které vyráběli naši dědové tají dech.není se čemu divit, že byly žádané a nacházejí se po celém území bývalé rakouské monarchie.z fotografií si můžeme udělat představu, kde se nacházejí různé stožáry, svítilny, lavice, sochy i vstupní brány třeba v Praze nebo v Plzni. Až půjdeme okolo, určitě každý zahoří pýchou, že pocházejí z Komárova.Ženy byly nadšené krásou šperků, jejich jemností a vzory.zavzpomínali jsme i na dobu nahřívacích žehliček, kamínek, která byla snad v každé domácnosti i na staré litinové nádobí. Nejvíce jsme si notovali u pečících litinových forem, které máme mnohé ještě doma a nikdo na ně nedá dopustit. Škoda jen, že jsme si s výletem vzpomněli až po sezóně.nepříjemné chladno nás provázelo ve všech prostorách obou muzeí. To je ovšem naše chyba a nedá se to nikomu vyčítat. Naopak. Poděkování patří paní Marušce Karáskové, která toto všechno zorganizovala a zařídila, že nás všude čekali s otevřenou náručí. Po kultuře následovala dobrá večeře při hudbě.k poslech zahrála skupina SENIOŘI. Všem se melodie líbili. Je to naše krevní skupina, při které se dá povídat, večeřet i zpívat. Ke zdárnému průběhu zájezdu přispělo i nádherné počasí, které, jakoby, jsme měli objednané.na doplnění už není nic.bylo to hezké a můžeme se těšit na další výlet. Je vidět, že nemusíme jezdit daleko. I doma a v našem okolí je ještě spousta věcí, které neznáme, a které stojí za to Jiní je jezdí obdivovat a my sedíme doma.musíme to napravovat. Za všechny účastníky zájezdu i organizátory Mgr. Eva Savkovová ČSŽ a KD

13 Sedm hodin mezi Krtečky a Sluníčky Po delší době jsem suplovala na zdejší MŠ, svém bývalém pracovišti. Byla jsem velmi mile překvapená přijetím ze strany zaměstnanců a zejména dětí. K tomu všemu jistě přispělo krásné, barevné a podnětné prostředí obou institucí. Není nad malou vesnickou školičku. Všude pohoda, laskavost, pohlazení i v tento náročný předvánoční čas. K dobré náladě přispívá výborná kuchyně paní Hany Andělové, což ostatně tvrdím již několik let. Děkuji za hezké chvíle strávené se svými "kuřátky". Vlasta Ernestová tvánoce - nejsmutnější svátky, přesto šťastné a veselé. 1(do daljim jméno, bez nadsázky, 6y{ blázen, dozajista, necfitěně. 'Měsični příprava, sháněni dártů, finanční trize v rodině, pečení cukrooi, jat na běžicim pástu a úkjicfová četa cidi tucfiyně. Voňavé kjest~ fiořící svíčky, na stole štůsetpoficedů s přáním zdraví a tupy dártů, přejí všem štěstí do dalšicb dnů. CR..9zkyetfáCBar60rRgs úsměvem na obžerstvim ficedí lidi schvácené. Přesto si všichni s úsměvem přejí, za rok zas "Šťastné a veselé". Mgr. Eva Savkovová Blahopřání k životnímu jubileu Milá maminko a babičko, k Tvým 60tým narozeninám TI přejeme, af máš pořád tak zlaté srdíčko. A za Tvoji lásku a péči děkujeme. Nade všechno Tě rádi máme i když to najevo někdy nedáváme. Bud stále tak skvělá mamka a babička a užívej si naplno svá tři malá sluníčka. S "holkama" na výletech pevný krok, af slavíš ještě další 60. rok. Ještě jednou hlavně zdraví přejí Ti Tvá vnoučata a děti. Libuška, Martin, Anetka Pavel, Hanka, pavlík a Radimek

14 VÁNOČNÍ ZVYKY A POVĚRY O vánocích a zejména o Štědrém dnu se od nepaměti věří, že má tajemnou moc, s jejímž přispěním se dá budoucnost nejen předvídat, ale může se i ovlivnit. :. Rozkrajování jablka - komu tvoří jaderník hezkou pravidelnou hvězdičku, bude dlouho živa št'asten. Kdo má křížek, brzy zemře. :. Barborky - na svátek sv. Barbory (4.12.) se utrhnou třešňové větvičky, kterými se vyzdobí pokoje. Dříve dívky dávaly větvičkám jména chlapců a věřily, že se vdají za toho, čí větvička rozkvete. :. Patky od vánoček - která dívka sebere o vánocích devět patek od vánoček, do roka se vdá. :. Házení střevícem - dívka se zády otočí ke dveřím a hodí střevíc přes rameno. Pokud dopadne špičkou ke dveřím, dívka se vdá. :. Lichý host - nikdy se nedávejte zvát do rodiny, kde byste o Štědrém večeru byli lichými. Nevěstí to nic dobrého. :. Louskání ořechů - když začínáte u stolu louskat ořechy, první čtyři prozradí, jaké je vaše zdraví. Jsou-li jádra pěkná bílá, je všechno v nejlepším pořádku. Jsou-li načernalá, znamená to nemoc a všechna čtyři jádra černá znamenají smrt. :. Šupiny z kapra - dávají se pod talíř, nebo do peněženky, aby se tě držely v příštím roce peníze. Někde dávají i koruny. :. Čočka - večeří se čočka, aby se člověka držely peníze. :. Lití olova - ze vzniklého obrazce se hádá, jaká bude budoucnost. :. Sedm hrnečků - pod každý hrneček se vloží jeden symbol. Peníz znamená bohatství, uhlí signalizuje nemoc, prsten svatbu nebo aspoň lásku, hřebínek varuje před nedostatkem, šáteček věští cestu, chléb štěstí a dudlík miminko. Pak stačí, když si zavážeme oči, zamícháme hrnečky a jeden si zvolíme. Tímto zvykem se hádala budoucnost. :. Pouštění svíček - svíčky se pouští v ořechových skořápkách po vodě v nějaké nádobě. Komu odepluje svíčka ode všech nejdál, tak se dostane také od rodiny nejdále - na školu, odcestuje... :. Zapalování františků a purpury. :. Věšení jablek, mrkví, oříšků na stromy v lese pro zvířata. :. Zlaté prasátko - pokud se drží celý den půst, uvidí člověk večer zlaté prasátko. :. Věšení adventních věnců - adventní věnce mají čtyři svíčky, které symbolizují čtyři neděle před vánocemi..:. Ovazování vánočního stolu - nohy vánočního stolu se ovazovaly provazem nebo řetězem, aby rodina zůstala při sobě. :. Líbání pod vánočním jmelím.

15 K pravým českým Vánocům patří český kapr Nezasvěcený čtenář bez fantazie si určitě povzdechne:"to je rámusu kvůli smaženému řízku z kapra." Ale ono je to zcela o něčem jiném. Vánoce začala církev světit až ve čtvrtém století našeho letopočtu. S rozvojem křesťanství pohanské zvyky ustupovaly do pozadí, některé zůstaly, jako například zdobení stromku - den slunovratu prosince Štědrý den. Na Štědrý den je přísný půst, snídat a obědvat se má málo. Zato večeře může být štědrá, ovšem při dodržování postních pravidel, jež znamenají, že z masa se může jíst jen ryba. Kapr je přímo symbolem našich krásných Vánoc a dobře a správně usmažený by měl být zlatým hřebem štědrovečerní večeře. Hlavy a vnitřnosti získané z přípravy vánočních kaprů použijeme na rybí polévku. Výborným předkrmem je kapr v aspiku. Když je dobře a poctivě udělaný, můžeme si na něm pochutnat ještě na Silvestra nebo i později. Kapr na černo - takto upravený kapr nikdy nescházel na Vánoce ve "špajzu" většiny českých rodin, co milovaly ryby. Takto upravený kapr je dokonalým důkazem kvality kapřího masa, které můžeme připravit na každý způsob. Při zakončení vánočního hodování zjistíme, že v lednici je ještě půl mísy krásných kapřích řízků. Je to správná doba na výrobu pečenáčů. Z řízků se tak stane marinovaný výrobek s dlouhou dobou trvanlivosti. U kaprů neexistují recepty lepší nebo horší, dobré jsou všechny. Kapr na pivě l kg kapřích porcí, 200g másla, 0,51 12 piva, hladkou mouku, mletou papriku, česnek a sůl. Nasolené porce natřeme rozetřeným česnekem a obalíme v mouce smíchané s paprikou (část může být pálivá). Na rozpuštěném másle kapra opečeme a přelijeme pivem. Pivo vydusíme až na voňavou šťávu, kterou přelijeme porce na talíři. Jako příloha je nejlepší chléb. Kapr po cikánsku podkovy z menšího kapra, hladká mouka, IOOg másla, 1 cibule, 2 papriky, IOOg žampionů, česnek, kečup, l dl červeného vína, 1 lžíce cukru, mletý pepř, sůl, mletá paprika Kapra obalíme v mouce, na pánvi opečeme dozlatova a vyndáme na ohřátou mísu. Do výpeku vložíme cibuli nakrájenou na kolečka, houby na plátky, pokrájené papriky, přidáme česnek a zaprášíme mletou paprikou. Trochu osmahneme, přidáme několik lžic kečupu a červené víno a vše povaříme. Jako příloha jsou dobré kopečky rýže zdobené petrželkou. Omáčku nesmíme zapomenout zjemnit cukrem.

16 / STRANKY VÁNOČNí KŘíŽOVKA VODOROVNĚ 1) K večeři jíme bramborový... 2)Ježíšek zazvoní na... 3) Nad dveřmi nám visí zlaté nebo zelené... 4) Nosí dárky, ale většinou ho ani nezahlédneme. 8) U stromečku si společně zazpíváme vánoční. 10) Vzkaz pro Ježíška dáme za... 1 SVISLE: 1) Krásně ozdobíme vánoční... 5) Pro štěstí si z ryby necháme... 6) Ve vaně nám plave. 7) Ježíškovi napíšeme. 9) Mašlí ovážeme krásně zabalené... 4 s 6 10 Tajenka: O VÁNocíCH JSME VŠICHNI imprimis. všechna práva vyhrazena

17 98 POMŮCKA: Ml, ROOD AKROBATIe- KÝPRVEK POPlACH Muzeum Emy Destlnnové se nacház( v Zámku Stráž nad Ne2árkou, který v letech tato opernf pěvkyně vlastnila. Je zde mežné prohlédnout sl nejen expozice zobrazující jej( život,.. a tainý východ z ielf ložnice. TKANINA s LESKLÝM POVRCHEM ČÁSTICE 1. DIL CHEM. ZN. 2ÁDOST1 fleka $ ElEKTRIC- CHUoo. DRN TAJENKY LANTHANU o PROMINl1T1 V KOLíN~ KÝM NA- KREVNOST BOJEM ZNA6KA ČESKVCH NÁKlADNIcH AUT STAHOŘE- KOVÉ MUžSKÉ ~Me.o INICiÁlY IMITÁTORA IZERA NADěJNÉ ZÁKlADNI CHEM.ZN. VOJENSKÁ TELLURU DRUH SLUŽBA KOŘENI ZKR. SEVERSKÉ ZN. NĚM. AECKÉ JMÉNO MOTOCYKLŮ PíSMENO NěM. MUŽ. DÁLI<. AlzE JMÉNO INI LETU ZKR. ZNOVU OD ZAČÁTKU PLAZIT DRUHY VEPŘ. MASA lososovita RYBA RAOIOl.Q. KÁTORZKR. ZÁKONIK PRÁCE ZKR. TAESENí KAIž ANGUCKY ZÁZRAK DVOJICE HRÁČů PKYstlčENi V ZASTOU část VZDUCH PENlzKR. VOZU SPORTOVNí NECHUTNÉ DISCiPlINA JIOlO HOV. SrAEDNI EKONQ. MICKÁ ~KOI.A OPOTflEBIT JlZoou SŮL KYSEUNY SIROVÉ závodní VÝBOR ZKR. LÉČIVÁ BYUNA SVITEK GÁZY PRODlOlJ. žený AFRIcKÝ VElETOK ~CHOVÁ IffHRA INTERNÁT HOVOR. ZDRAvo-rn~ AI SKÝCH POHÁDKOVÝ T~LESN~ 2002 PES POSmENÝ KUCHYŇSKÁ PLOONa ZKR. POTAEBA MIRYstov. NAPLNĚNÁ CHEM.ZN. ZVUK RUTHENIA TROU ENí AKADEMIE TRUBKY V~DZKR. 2. DIL TAJENKY NEHODN NEÚPlN~ HOVOROVÉ OSLOVENI OTCE ZM~~É vax> POPIS POSTUPU ZÁBAVNÉ PÁSMO

18 Cheznovák Vydává Obecní úřad Cheznovice IČO Cheznovice čp. 16 zpracovatel: Jana Taušová autoři příspěvků: Jana Taušová Ing. Jan Sevald Vlasta Emestová Marie Balejová Josef Hurnl Mgr. Eva Savkovová Miloš Michalica ročník Vyšlo - prosinec 2011 Vážení občané, Vaše připomínky a názory můžete vyjádřit osobně na OÚ nebo písemně ( poštovní schránka na chodbě OÚ nebo ). Autorské příspěvky neopravujeme. Za případné chyby se omlouváme.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. září 2013 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 21. února 2012 od 18.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_22

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 11. prosince 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Něco od masa Něco od masa. Kuřecí maso Kuřecí maso

Něco od masa Něco od masa. Kuřecí maso Kuřecí maso Něco od masa Něco od masa Kuřecí maso Kuřecí maso Plněný koblížek 200 g 90 Kč Plněný koblížek 200 g 90 Kč (kuřecí prsa zabalená se šunkou a nivou) (kuřecí prsa zabalená se šunkou a nivou) Kuřecí steak

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Rekreační zařízení RADOST Svatby Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Velká svatba: STYLOVÁ JÍDELNA 60 80 osob Kontakt www.rz-radost.cz info@rz-radost.cz tel: 608 071 009 RADOST

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 TJ ROZVOJ TRSTĚNICE 353 01 Mariánské Lázně, Trstěnice 124 Ohlédnutí Tělovýchovné jednoty za rokem 2014 Vážení občané, Naše obec, Tělovýchovná

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Jídelní a nápojový lístek VII. ZVĚŘINOVÉ HODY. od pátku 15.11.2013(od 10:00) do neděle 17.11.2013(do 15:00)

Jídelní a nápojový lístek VII. ZVĚŘINOVÉ HODY. od pátku 15.11.2013(od 10:00) do neděle 17.11.2013(do 15:00) Jídelní a nápojový lístek VII. ZVĚŘINOVÉ HODY od pátku 15.11.2013(od 10:00) do neděle 17.11.2013(do 15:00) Penzion a restaurace U Tesařů Nové Syrovice 141 675 41 Předkrm 1 ks Pikantní zvěřinová topinka.

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

1. Guláš z buřtů Obsah. 2. Vuřt guláš Obsah. 3. Vuřtový guláš Obsah. 4. Vuřty na pivu č. 1 Obsah. 5. Vuřty na pivě č. 2 Obsah

1. Guláš z buřtů Obsah. 2. Vuřt guláš Obsah. 3. Vuřtový guláš Obsah. 4. Vuřty na pivu č. 1 Obsah. 5. Vuřty na pivě č. 2 Obsah Uzeniny Obsah: 1. Guláš z buřtů... 2 2. Vuřt guláš... 2 3. Vuřtový guláš... 2 4. Vuřty na pivu č. 1... 2 5. Vuřty na pivě č. 2... 2 6. Špekáčky na pivě... 2 7. Vuřty v pivním těstíčku... 2 8. Vuřty plněné

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

výzkum zadavatel cílová skupina metoda forma dotazování velikost výběrového souboru zaměstnanci: n=800

výzkum zadavatel cílová skupina metoda forma dotazování velikost výběrového souboru zaměstnanci: n=800 Výzkum stravovacích návyků českých zaměstnanců v období vánočních svátků výzkum zadavatel cílová skupina metoda forma dotazování stravovací návyky českých zaměstnanců v období vánočních svátků Chèque Déjeuner

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

tradičně i netradičně

tradičně i netradičně tradičně i netradičně STUDENÉ PŘEDKRMY 100 g Tlačenka z Pohořelického kapra s cibulkou 45,- 100 g Paštika z Pohořelického kapra s cibulovo-mrkvovou marmeládou 45,- a opečenými toasty 100 g Pohořelický

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Vánoční zvyky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční zvyky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 484 Vánoční zvyky Autor: Irena Paulová,Mgr Použití: 2.ročník Datum vypracování: 9. 12. 2012 Datum pilotáže: 11. 12. 2012 Metodika: Pomocí obrázků a s využitím zkušeností dětí z rodiny

Více

Pokyny k sepsání jídelníčku

Pokyny k sepsání jídelníčku Pokyny k sepsání jídelníčku měl byste zaznamenat vše co sníte a vypijete během 2 všedních (po-pá) a 1 víkendového dne (so+ne) obecné zásady: jídelníček zapisujte průběžně nejlépe hned poté, co něco sníte

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

Nářezové salámy Globus

Nářezové salámy Globus Nářezové salámy Globus Řeznictví Dobroty z našeho řeznictví Vám vždy zavoní... Na svačinu nebo na výlet i na pohoštění návštěvy Na čerstvost máme vlastní recept Ano, na čerstvost a kvalitu máme opravdu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Jídelní lístek - oslavy, svatby, soukromé akce

Jídelní lístek - oslavy, svatby, soukromé akce Jídelní lístek - oslavy, svatby, soukromé akce Přípitek 1 dc Cinzano Bianco 30 Kč 1 dc Metropol 25 Kč 0,7 l Bohemia Sekt Demi 190 Kč 0,7 l Bohemia Sekt Brut 230 Kč Polévky 0,3 l Hovězí vývar s játrovými

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 26.listopadu 2013 od 18.00 hodin v přístavbě

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. října 2011 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. června 2013 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9 2.3. Hrachová Zapečené s uzeným masem,okurek Vepřová pečeně, fazlové lusky na smetaně, Kuřecí plátek na bylinkách, 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 1,7,9 1 Pórková Krabí koktejl, 2 rohlíky,10,10 4 Rajská

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Datum číslo dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 1.12. 1 N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže, kompot 3 D2,9/2 Španělská vepřová pečeně, rýže,

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte.

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte. ÚTERÝ 1.12. Polévka Hrachová (1) O Základní I...Hovězí vařené, houbová omáčka, knedlík (1,3,7) O Základní II...Kapustový karbanátek, brambory, salát (1,3,7) O Protisklerotická...Krůtí maso na zelenině,

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 1. března 2011 od 18.30 hodin v přístavbě Lidového

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST23 Číslo materiálu 23

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více