Kdo by měl zájem stát se členem JSDH nebo SDH ozvěte se na tel.: JosefHuml Cheznovice 263

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo by měl zájem stát se členem JSDH nebo SDH ozvěte se na tel.: 721552181 JosefHuml Cheznovice 263"

Transkript

1 8/2011 Cheznovák

2 Vážení spoluobčané, byl jsem požádán, abych jako poslední zastupitel přispěl svým článkem do tohoto zpravodaje. Je mi 23 let a zastupitelem obce jsem poprvé. Do vedení obce jsem kandidoval, protože mi není lhostejný chod obce ajejí rozvoj. Nově zvolené zastupitelstvo funguje dle mého názoru velmi dobře. Na spoustě věcí se dokážeme shodnout bez nějakých velkých dohadů, ale samozřejmě, že u všeho to neplatí. Myslím si, že za uplynulý rok co jsme v této funkci se v obci odvedla spousta práce a do budoucna se ještě mnoho plánů uskuteční. Také pořádané kulturní akce se povedly, i když se objevily nějaké nedostatky. Pevně věřím, že se v příštím roce budou tyto akce opakovat, obec se bude neustále rozvíjet a zvelebovat a že vše bude k vaší spokojenosti. I když pár jedinců, kteří budou neustále něco namítat, se vždy najde. Dále bych chtěl něco říci o Jednotce sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce Cheznovice. Každá obec, dle zákona o požární ochraně, má za povinnost zřídit vlastní výjezdovou jednotku k zabezpečení požární ochrany v obci. Naše jednotka je kategorie JPO V tzn., že po vyhlášení poplachu musíme vyjet do 10min. s minimálním počtem čtyř hasičů. Zabezpečujeme požární ochranu v obci i mimo ní, dále zabezpečujeme akce pořádané místní školou, cyklistické závody, rallye atd. V současné době je v Cheznovicích 14 členů JSDH, kteří jsou zároveň členy Sboru dobrovolných hasičů. Hasičáma, veškerá technika, vybavení a výstroj jsou majetkem obce, my tyto věci používáme a udržujeme. Obec vše financuje ze svého rozpočtu. Členové JSDH se každé dva roky podrobují pravidelným lékařským prohlídkám. Máme proškolené velitele, strojníky, obsluhu motorových pil, nositele dýchací techniky. Vše děláme dobrovolně a ve svém volném čase bez nároku na pravidelný plat. Josef Huml- zastupitel - velitel JSDH Kdo by měl zájem stát se členem JSDH nebo SDH ozvěte se na tel.: JosefHuml Cheznovice 263 Podmínky pro přijetí do zásahové jednotky: věk 18 let, dobrý zdravotní stav Pro přijetí do SDH nejsou kladeny žádné podmínky.

3 Stručný zápis ZO Cheznovice konaného (podrobný Zápis za je zveřejněn na webu obce v sekci Zápisy za Cheznovice) Zastupitelstvo obce přijalo následující usnesení: č schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele č schválení rozšířeného programu jednání č schválení Zásad rozpočtového provizona Č schválení Kalkulace pitné vody Č schvaluje výši poplatku za odpady pro rok ,- Kč Oznámení obecního úřadu: od 23. prosince do 31. prosince 2011 se na Obecním úřadě v Cheznovicích neúřaduje z důvodu čerpání řádné dovolené. ~latky pro rok 2012: a) HŘBITOVNÍ POPLATEK velký hrob malý hrob úhrada do ,- Kč 73,- Kč Zastupitelstvo vzalo na vědomí: kontrolu usnesení Rozpočtové opatření č.s a é, 6 b)poplatek fyzická osoba ODPADY trvalý pobyt 500,- Kč rekreační objekt 500,- Kč Diskuse na ZO: starosta Ing o Sevald popřál všem přítomným hezké prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce pozval přítomné k prohlídce nové, zrekonstruované restaurace a pohoštění na sále LD ZO se zúčastnilo 9 zastupitelů obce + 75 občanů Cheznovic a 1 host. úhrada do c) POPLATEK ZA PSA první pes 50,- Kč druhý a další pes 150,- Kč Úhrada poplatků v hotovosti na OÚ nebo na účet u KB č /0100

4 Uhlíři v Cheznovicích Podbrdské lesy poskytovaly a dosud poskytují kvalitní dřevo nejen jako topivo, ale zejména jako surovinu k dalšímu zpracování. Před 400 lety naši předkové vyráběli dřevěné uhlí, kterého se využívalo při práci v hutích, v hamrech i v dolech. Uhlířům tato činnost poskytovala skromné živobytí, stejně jako těm, co uhlí potom rozváželi po celém širokém okolí. Pan Josef Mráček popisuje ve svých záznamech život a práci těchto lidí, mezi nimiž byli i někteří naši předci. Uhlíři pracovali obyčejně ve skupině tří lidí, společně s jedním mistrem. Těch skupin bylo vždy několik, stejně jako milířů. Dozor nad těmito skupinami měl tzv. obrmistr. Uhlíři v lesích nejenom pracovali, ale v podstatě i žili. Místní uhlíři Humlové, Mráčkové, Toncarové, Markové a další, pálili uhlí v brdských lesích do vzdálenosti panství knížete z Hořovic a hraběte ze Zbiroha. Většina z nich byli veselí taškáři, rádi se napili, takže jejich domovy často navštívila bída. Odcházeli na několik dnů, ale i týdnů, nutně potřebovali určité přístřeší. Vyhlédli si vhodnou paseku a postavili dřevěnou boudu, kterou dobře obložili mechem. V boudě si upravili lůžko, připravili ohniště. Na něm se i vařilo. Ráno a večer byla hustá pražená polévka, v poledne "uhlířina" (brambory a tuhé moučné noky). Zdálo by se, že tento pokrm není nic moc, ale pro mnohé místní je a byla to dobrota! Výroba dřevěného uhlí určitě vyžadovala určitou zručnost a hlavně trpělivost, jak při přípravě milíře, tak při samotném pálení.

5 Střed milíře tvořil pevný dřevěný kůl, kolem něho se "opsal" kruh, po jeho obvodu se natloukly menší kolíky. Na trakařích se navozilo dříví. Do středu této hromady se dávalo drobné "mastné" dříví, ostatní se narovnalo tak, aby se dalo od spodu zapálit. Potom se v několika vrstvách (šichet) navršilo kulaté dříví, až do výše kůlu. Hotový milíř obložili kameny, aby se nesesouval a zapálili jej upravenou "fagulí" upevněnou na tyči. Musela být prostrčena až k "mastnému" dříví, aby se hranice rozhořela. Když vrstva dříví prohoří až k vrcholu milíře, oheň se rozšíří a postupuje směrem dolů. Určitými mezerami - průduchy v milíři vycházel dým, ty se pohazovaly směsí jehličí, mouru a zeminou (krytinou) a oheň, aby hořel pouze uvnitř. Když uvnitř dřevo zuhelnatělo, uhlíř vylezl na vrchol milíře a dlouhou tyčí narušil střed a uhlí kleslo ke dnu. Odstranila se krytina a do středu se naházelo opět dříví. Toto tzv. plnění se opakovalo 2x nebo 3x. Milíř obyčejně zuhelnatěl za 8 dní, záleželo na velikosti. Ještě hořící uhlí se polévalo vodou a zeminou. Vychladlé se dřevěnými hráběmi plnilo do "filtarů" (nádoby asi plechové) a odváželo se do již přistavěných povozů. Za starých časů měli uhlíři za lq vypáleného uhlí 50 krejcarů, někteří pracovali za denní plat 1 zlatý 30 krejcarů. V roce 1910 vydělávali vydělávali zlatých za měsíc. Uhlířské řemeslo zaniklo během II. světové války. V roce 1953 zemřel poslední cheznovický uhlíř Václav Marek čp. 36; otec pana Josefa Mráčka, také uhlíř v roce Podle záznamů pana Josefa Mráčka zpracovala Vlasta Emestová

6 Vážení občané Cheznovic, před několika dny byla dokončena rekonstrukce restaurace ve vašem Lidovém domě a 20. listopadu proběhlo její slavnostní otevření. Ti z vás, kteří jste se této akce zúčastnili, mi jistě dáte za pravdu, že restaurace je nádherná, stylová a v širokém okolí zcela ojedinělá. Ti, kdo se na rekonstrukci podíleli, si jistě zaslouží uznání a jistě mi nebudete mít za zlé, když jim ho touto cestou budu i za vás tlumočit. V září letošního roku jsem se přihlásil do výběrového řízení na nájemce restaurace v Lidovém domě a po první schůzce s vedením radnice mi bylo zcela jasné, že se mi naskytla ojedinělá a možná poslední příležitost splnit si svůj dlouholetý sen a zároveň dělat něco prospěšného pro lidi ve svém okolí. Vždycky jsem tvrdil, že život na vesnici "protéká" přes hospodu, že hospoda má lidi spojovat, i když je to v mnoha vesnicích přesně naopak. Když jsem se tehdy v září poprvé setkal s panem starostou Sevaldem, byl jsem mile překvapen a potěšen tím, jak jsou naše představy o "vesnické hospodě" podobné. Tehdy jsem měl na papíře v hrubých rysech sepsány svoje představy o tom, jak by měl takový podnik fungovat a co by měl hostům přinášet, co bych v takovém podniku rád dělal a proč. A vždycky, když mi pan Sevald sdělil nějakou svoji myšlenku, otevřel jsem svoje podklady a odcitoval svoje poznámky. Věřte mi, že se téměř stoprocentně shodovaly se slovy vašeho starosty. Jedním z klíčových požadavků obce bylo kvalitní jídlo a nápoje za dostupné ceny. Shodli jsme se na tom, a tato shoda byla později potvrzena v nájemní smlouvě, že restaurace, aby byla pro občany dosažitelná, musí nabízet pivo v ceně okolo dvaceti korun a kuchyň musí být schopna produkovat hotová jídla v cenách okolo šedesátipěti korun. Dalším tématem, o kterém jsme diskutovali, bylo prostředí restaurace, které je kromě vlastního interiéru určováno také tím, jaký personál tam pracuje a jak se chová k hostům. Zde jsem přednesl svůj závazek zaměstnávat především kvalifikované a zkušené pracovníky, a to zásadně na hlavní pracovní poměr se všemi náležitostmi, které k tomu patří, jako je přiměřená mzda, patřičné zázemí, stabilita a férové jednání. Obdobné shody jsme dosáhli i v oblasti kulturního a společenského života v obci. Opět jsme se shodli na tom, že "hospoda" by měla být místem setkávání lidí a důležitým centrem společenského života. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč se přikročilo k tak velkorysé rekonstrukci restaurace - vybudovat důstojné zázemí pro setkávání lidí, pro společenský a kulturní život. Ve spojení s kulturním sálem, velkou zasedací místností, malým salónkem "Smetankou", tělocvičnou a prostranstvím za Lidovým domem se skrývá potenciál pro nejrozmanitější kulturní, společenské a sportovní aktivity. Jsem rád, že se na nich budu moci podílet nejen tím hlavním, co restaurace poskytuje, tedy jídlem a pitím, ale rád se zapojím i do organizace a pomohu v rámci svých možností s pořádáním různých akcí. Jedním z hlavních principů, které jsem vždy prosazoval, je férové jednání. Tohoto principu se chci držet i při provozování vaší restaurace. Chci být férový jak ke svým zaměstnancům, tak k hostům i k vedení obce, které mě poctilo svojí důvěrou a svěřilo mi do rukou tento podnik.

7 Restaurace je tedy otevřená a myslím, že je nejvyšší čas pozvat vás k její návštěvě a informovat vás o tom, co dobrého vás v ní čeká. To nejdůležitější, co od "hospody" očekává většina hostů, je dobré pivo - jsme v Čechách, navíc na Plzeňsku, takže dobré pivo je základem dobré české hospody. Ani v případě Restaurace v Lidovém domě tomu nebude jinak. Je pro vás připraven Gambrinus Excelent 11, Plzeňský Prazdroj 12, tedy všem dobře známá a oblíbená piva. Kromě nich ale točíme ještě další dvě piva: Hubertus 10 a Hubertus 12 - toto pivo sice není ve zdejším kraji příliš známé, ale ti, kteří ho již ochutnali, vám jistě potvrdí jeho výtečnou chuť a blahodárné účinky. Z nealkoholických nápojů, kromě těch, které dostanete v každé jiné hospodě, si v Lidovém domě můžete dát točenou limonádu. V nejbližších dnech, po drobných technických úpravách, vám nabídnu ještě točenou Velkopopovickou tmavou desítku a točenou kofolu. Druhou nezbytnou součástí dobré restaurace je samozřejmě kuchyně. Ta pro vás začne naplno fungovat od února 2012, kdy nastoupí mistr kuchař. Budeme vařit nejméně tři hotová jídla k obědu v pracovní dny v ceně okolo 65 korun a tento základní sortiment postupně rozšíříme o polední jídla na objednávku ("minutky"). Hned, jakmile to bude z provozních důvodů možné, bychom vám rádi nabídli i večeře, zpočátku to budou pátky, soboty a neděle a podle zájmu hostů by se mohla vaše restaurace časem pyšnit sloganem "teplá jídla po celý den". Do doby, než se mistr kuchař ujme naplno vlády v kuchyni, budou k dispozici tradiční hospodské jednoduché pokrmy jako klobása, sekaná, utopenci atd. Pokud to situace umožní, nabídneme vám ve vybraných dnech teplá jídla k večeři a budeme vás o tom včas vhodnou formou informovat. Zajisté by si v takové krásné restauraci rádi po práci nebo večer poseděli i příznivci jiných nápojů než piva, a proto pro vás mám ve stálé nabídce také vynikající moravská zemská vína z Velkopavlovické vinařské oblasti. V době, kdy čtete tyto řádky, budou k dispozici tyto odrůdy: Bílá vína: Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, Tramín červený, Rulandské bílé, Sauvignon Červená vína: Cabernet Moravia, Blauburg, Rulandské modré Nejbližší akce, která je před námi, je silvestrovská diskotéka v sále Lidového domu - s vším, co je uvedeno na plakátech a webových stránkách obce - sklenka šampaňského na novoroční přípitek v ceně vstupného, písničky na přání, soutěže o tekuté ceny, bar (výčep) přímo na sále. A protože nechceme nikoho ochudit o možnost posedět na Silvestra v restauraci anebo se jenom zastavit kdykoli v průběhu silvestrovské noci na kus řeči a na pivo, bude restaurace otevřena celý den a celou noc až do novoročního rána a oddělena od diskotéky na sále. V průběhu silvestrovského večera bude k dispozici občerstvení a po půlnoci bude připraven novoroční guláš. Vážení občané Cheznovic, velmi si vážím důvěry, kterou jste mi dali a věřte mi, že udělám všechno proto, aby se vám u mě ve vaší Restauraci Lidový dům líbilo. Přijďte posedět, budete vždy srdečně vítáni. S úctou Miloš Michalica hostinský Restaurace Lidový dům Cheznovice

8 Vážení spoluobčané, dovoluji si Vám touto cestou popřát veselé prožití vánočních svátků a vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a pohody v novém roce Váš starosta Ing. Jan Sevald Fotky z nové restaurace

9 Obecnf úrad Chezno vice Vám pleje <Třpytný p oz dr av sněžných 1) {o če Rv hodně dár~ů pod s t ro m e ček, radost a ~(id na Vánoce, hodně štěstí 1) 'Noué m roce. Stručný výpis z evidence obyvatel v druhém pololetí roku 2011 v obci Cheznovice narodili se : Denisa Týslová Klára Taušová Tomáš Lang zemřeli: František Štokr František Vainer Zdeněk Modlík Ivanka Kottalová Ing. Otakar Stupka přistěhovali se : Petra Sutrová Eliška Sutrová Lucie Kasíková Zdeněk Kasík Ivana Novotná odstěhovali se : Jaroslav Kouba Jaroslav Kouba Pavlína Lukášová Miroslav Ficnar Stav obyvatel k je 758, z toho 378 mužů a 380 žen.

10 CJ3faliopřejeme K životnímu výročí spoustu štěstí, zdraví, radosti a mnoho dalších spokojených a krásných let! Vše nejlepší! Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce všech trvale hlášených občanů obce Cheznovice. Kdo si nepřeje zveřejnit své výročí, oznamte to osobně na OÚ. Děkujeme. LEDEN 55 let Zuzana Jedličková let Josef Marek let Jan Karásek let Václav Marek let František Huml let Hana Moulisová ÚNOR 55 let Zdeněk Lacina let Jarmila Humlová let Jiřina Březinová let Anežka Vlachová

11 Návštěva ve Zvíkovci V životě člověka jsou okamžiky, které nelze zapomenout. V pondělí bylo 26 žen navštívit sociální zařízení Domov" kytička" - Chaloupka ve Zvíkovci. Chaloupka je nová budova postavená před 8 lety. Zvíkovská Proč se do Zvíkovce jelo? Na besedu s ředitelkou zařízení, paní PaedDr. Janou Českou, která byla zvolena letošní "Ženou roku" v anketě vyhlášené Nadací Žena. PaedDr. Jana Česká - nominována za celoživotní náročnou a obětavou práci ve prospěch zdravotně postižených dívek a žen, příkladné vedení kolektivu spolupracovnic a soustavnou motivující práci s partnery, sponzory a přáteli Domova "Zvíkovecká kytička". Nejdříve byla prohlídka celé budovy. Již při vstupu má člověk pocit něčeho mimořádného. Všude panuje ticho a neskutečná čistota. Obyvatelky jsou ženy mentálně postižené ve věku od 20 do 56 let. Uklízečka zde není, veškerý úklid zvládají děvčata sami. Sociální pracovnice, která nás provázela, nás podrobně seznámila se životem dívek a žen. Ve všech místnostech kde děvčata pracovala byl klid a pohoda. Děvčata malují, tkají, vyšívají, pracují ve sklenících, dělají veškeré domácí práce od úklidu až po praní prádla. Jejich zručnost je úžasná. Po prohlídce byla beseda s paní ředitelkou. Na začátku besedy nám děvčata zazpívala. Při jejich vystoupení nezůstalo oko suché. Paní Jana je žena s velkou energií, láskou a trpělivostí. To dokazuje každá věta, kterou řekne. Má ty svoje" holky", jak říká, ráda. Mluví o nich jako máma. Letos budou mít děvčata několik výstav, v Rokycanech, v Praze na hradě a vánoční živé vystoupení - betlém. Psát nebo povídat o Chaloupce a jejích děvčatech by bylo na hodně dlouhý článek. Přejeme jim hodně úspěchů a pohody a sociálním pracovnicím hodně trpělivosti. Protože bez lásky a trpělivosti by s děvčaty pracovat nemohly. Za organizaci Českého svazu žen v Cheznovicích Marie Balejová

12 Muzea, která neznáme. V sobotu, 19.1istopadu, se uskutečnil zájezd, pořádaný ČSŽ a Klubem důchodů do Žebráka a Komárova. Důvodem byla návštěva muzeí v obou městech. I když téměř v sousedství, většina z nás nikdy tyto expozice nenavštívila. Zdá se říci, ostuda,že neznáme svůj vlastní region. Život je ale dlouhý na to, abychom všechny chyby napravovali. Stačilo na to jedno hezké odpoledne. Vyrazili jsme směr Žebrák.Na náměstí nás očekával průvodce.po příjemném přivítání jsme absolvovali dvě expozice. Obrazovou galerii Jaroslava Hněvkovského, rodáka ze Žebráka, přezdívaného slovanský Gauguin, který je zde představen nejen svými obrazy, ale i fotografiemi, osobními materiály a upomínkami na cesty do Indie. Druhá část expozice je zaměřená na dějiny města Žabráka.Kromě dokladů k dějinám města jsou zde vystaveny i předměty spojené s cechovní výrobou, opomenuta není ani doba národního obrození, kdy byl Žebrák spojen s osobnostmi jako Vojtěch Nejedlý a K.J. Erben. K expozici je připojena výstavka pod názvem "Od kolébky do školy". Zde je vystavena řada zajímavých předmětů spojených se školou. Některé z nich ještě mnozí pamatují. Školní lavice, vysvědčení, penály, aktovky, ale také fotografie starých školních budov,obrazy, ale i dětské kočárky a oblečení. Následovala cesta do Komárova. Tady jsme byli očekáváni také průvodci muzea.komárov byl pro mnohé cheznovické občany druhým domovem, protože zde strávili celý svůj aktivní věk. Přesto, že pracovali v továrně, která byla známá ve světě od 19.st. svou výrobou, v muzeu ještě nebyli. Jedním slovem překrásné. Muzeum je zaměřené na slévárenství. Výrobky, které vyráběli naši dědové tají dech.není se čemu divit, že byly žádané a nacházejí se po celém území bývalé rakouské monarchie.z fotografií si můžeme udělat představu, kde se nacházejí různé stožáry, svítilny, lavice, sochy i vstupní brány třeba v Praze nebo v Plzni. Až půjdeme okolo, určitě každý zahoří pýchou, že pocházejí z Komárova.Ženy byly nadšené krásou šperků, jejich jemností a vzory.zavzpomínali jsme i na dobu nahřívacích žehliček, kamínek, která byla snad v každé domácnosti i na staré litinové nádobí. Nejvíce jsme si notovali u pečících litinových forem, které máme mnohé ještě doma a nikdo na ně nedá dopustit. Škoda jen, že jsme si s výletem vzpomněli až po sezóně.nepříjemné chladno nás provázelo ve všech prostorách obou muzeí. To je ovšem naše chyba a nedá se to nikomu vyčítat. Naopak. Poděkování patří paní Marušce Karáskové, která toto všechno zorganizovala a zařídila, že nás všude čekali s otevřenou náručí. Po kultuře následovala dobrá večeře při hudbě.k poslech zahrála skupina SENIOŘI. Všem se melodie líbili. Je to naše krevní skupina, při které se dá povídat, večeřet i zpívat. Ke zdárnému průběhu zájezdu přispělo i nádherné počasí, které, jakoby, jsme měli objednané.na doplnění už není nic.bylo to hezké a můžeme se těšit na další výlet. Je vidět, že nemusíme jezdit daleko. I doma a v našem okolí je ještě spousta věcí, které neznáme, a které stojí za to Jiní je jezdí obdivovat a my sedíme doma.musíme to napravovat. Za všechny účastníky zájezdu i organizátory Mgr. Eva Savkovová ČSŽ a KD

13 Sedm hodin mezi Krtečky a Sluníčky Po delší době jsem suplovala na zdejší MŠ, svém bývalém pracovišti. Byla jsem velmi mile překvapená přijetím ze strany zaměstnanců a zejména dětí. K tomu všemu jistě přispělo krásné, barevné a podnětné prostředí obou institucí. Není nad malou vesnickou školičku. Všude pohoda, laskavost, pohlazení i v tento náročný předvánoční čas. K dobré náladě přispívá výborná kuchyně paní Hany Andělové, což ostatně tvrdím již několik let. Děkuji za hezké chvíle strávené se svými "kuřátky". Vlasta Ernestová tvánoce - nejsmutnější svátky, přesto šťastné a veselé. 1(do daljim jméno, bez nadsázky, 6y{ blázen, dozajista, necfitěně. 'Měsični příprava, sháněni dártů, finanční trize v rodině, pečení cukrooi, jat na běžicim pástu a úkjicfová četa cidi tucfiyně. Voňavé kjest~ fiořící svíčky, na stole štůsetpoficedů s přáním zdraví a tupy dártů, přejí všem štěstí do dalšicb dnů. CR..9zkyetfáCBar60rRgs úsměvem na obžerstvim ficedí lidi schvácené. Přesto si všichni s úsměvem přejí, za rok zas "Šťastné a veselé". Mgr. Eva Savkovová Blahopřání k životnímu jubileu Milá maminko a babičko, k Tvým 60tým narozeninám TI přejeme, af máš pořád tak zlaté srdíčko. A za Tvoji lásku a péči děkujeme. Nade všechno Tě rádi máme i když to najevo někdy nedáváme. Bud stále tak skvělá mamka a babička a užívej si naplno svá tři malá sluníčka. S "holkama" na výletech pevný krok, af slavíš ještě další 60. rok. Ještě jednou hlavně zdraví přejí Ti Tvá vnoučata a děti. Libuška, Martin, Anetka Pavel, Hanka, pavlík a Radimek

14 VÁNOČNÍ ZVYKY A POVĚRY O vánocích a zejména o Štědrém dnu se od nepaměti věří, že má tajemnou moc, s jejímž přispěním se dá budoucnost nejen předvídat, ale může se i ovlivnit. :. Rozkrajování jablka - komu tvoří jaderník hezkou pravidelnou hvězdičku, bude dlouho živa št'asten. Kdo má křížek, brzy zemře. :. Barborky - na svátek sv. Barbory (4.12.) se utrhnou třešňové větvičky, kterými se vyzdobí pokoje. Dříve dívky dávaly větvičkám jména chlapců a věřily, že se vdají za toho, čí větvička rozkvete. :. Patky od vánoček - která dívka sebere o vánocích devět patek od vánoček, do roka se vdá. :. Házení střevícem - dívka se zády otočí ke dveřím a hodí střevíc přes rameno. Pokud dopadne špičkou ke dveřím, dívka se vdá. :. Lichý host - nikdy se nedávejte zvát do rodiny, kde byste o Štědrém večeru byli lichými. Nevěstí to nic dobrého. :. Louskání ořechů - když začínáte u stolu louskat ořechy, první čtyři prozradí, jaké je vaše zdraví. Jsou-li jádra pěkná bílá, je všechno v nejlepším pořádku. Jsou-li načernalá, znamená to nemoc a všechna čtyři jádra černá znamenají smrt. :. Šupiny z kapra - dávají se pod talíř, nebo do peněženky, aby se tě držely v příštím roce peníze. Někde dávají i koruny. :. Čočka - večeří se čočka, aby se člověka držely peníze. :. Lití olova - ze vzniklého obrazce se hádá, jaká bude budoucnost. :. Sedm hrnečků - pod každý hrneček se vloží jeden symbol. Peníz znamená bohatství, uhlí signalizuje nemoc, prsten svatbu nebo aspoň lásku, hřebínek varuje před nedostatkem, šáteček věští cestu, chléb štěstí a dudlík miminko. Pak stačí, když si zavážeme oči, zamícháme hrnečky a jeden si zvolíme. Tímto zvykem se hádala budoucnost. :. Pouštění svíček - svíčky se pouští v ořechových skořápkách po vodě v nějaké nádobě. Komu odepluje svíčka ode všech nejdál, tak se dostane také od rodiny nejdále - na školu, odcestuje... :. Zapalování františků a purpury. :. Věšení jablek, mrkví, oříšků na stromy v lese pro zvířata. :. Zlaté prasátko - pokud se drží celý den půst, uvidí člověk večer zlaté prasátko. :. Věšení adventních věnců - adventní věnce mají čtyři svíčky, které symbolizují čtyři neděle před vánocemi..:. Ovazování vánočního stolu - nohy vánočního stolu se ovazovaly provazem nebo řetězem, aby rodina zůstala při sobě. :. Líbání pod vánočním jmelím.

15 K pravým českým Vánocům patří český kapr Nezasvěcený čtenář bez fantazie si určitě povzdechne:"to je rámusu kvůli smaženému řízku z kapra." Ale ono je to zcela o něčem jiném. Vánoce začala církev světit až ve čtvrtém století našeho letopočtu. S rozvojem křesťanství pohanské zvyky ustupovaly do pozadí, některé zůstaly, jako například zdobení stromku - den slunovratu prosince Štědrý den. Na Štědrý den je přísný půst, snídat a obědvat se má málo. Zato večeře může být štědrá, ovšem při dodržování postních pravidel, jež znamenají, že z masa se může jíst jen ryba. Kapr je přímo symbolem našich krásných Vánoc a dobře a správně usmažený by měl být zlatým hřebem štědrovečerní večeře. Hlavy a vnitřnosti získané z přípravy vánočních kaprů použijeme na rybí polévku. Výborným předkrmem je kapr v aspiku. Když je dobře a poctivě udělaný, můžeme si na něm pochutnat ještě na Silvestra nebo i později. Kapr na černo - takto upravený kapr nikdy nescházel na Vánoce ve "špajzu" většiny českých rodin, co milovaly ryby. Takto upravený kapr je dokonalým důkazem kvality kapřího masa, které můžeme připravit na každý způsob. Při zakončení vánočního hodování zjistíme, že v lednici je ještě půl mísy krásných kapřích řízků. Je to správná doba na výrobu pečenáčů. Z řízků se tak stane marinovaný výrobek s dlouhou dobou trvanlivosti. U kaprů neexistují recepty lepší nebo horší, dobré jsou všechny. Kapr na pivě l kg kapřích porcí, 200g másla, 0,51 12 piva, hladkou mouku, mletou papriku, česnek a sůl. Nasolené porce natřeme rozetřeným česnekem a obalíme v mouce smíchané s paprikou (část může být pálivá). Na rozpuštěném másle kapra opečeme a přelijeme pivem. Pivo vydusíme až na voňavou šťávu, kterou přelijeme porce na talíři. Jako příloha je nejlepší chléb. Kapr po cikánsku podkovy z menšího kapra, hladká mouka, IOOg másla, 1 cibule, 2 papriky, IOOg žampionů, česnek, kečup, l dl červeného vína, 1 lžíce cukru, mletý pepř, sůl, mletá paprika Kapra obalíme v mouce, na pánvi opečeme dozlatova a vyndáme na ohřátou mísu. Do výpeku vložíme cibuli nakrájenou na kolečka, houby na plátky, pokrájené papriky, přidáme česnek a zaprášíme mletou paprikou. Trochu osmahneme, přidáme několik lžic kečupu a červené víno a vše povaříme. Jako příloha jsou dobré kopečky rýže zdobené petrželkou. Omáčku nesmíme zapomenout zjemnit cukrem.

16 / STRANKY VÁNOČNí KŘíŽOVKA VODOROVNĚ 1) K večeři jíme bramborový... 2)Ježíšek zazvoní na... 3) Nad dveřmi nám visí zlaté nebo zelené... 4) Nosí dárky, ale většinou ho ani nezahlédneme. 8) U stromečku si společně zazpíváme vánoční. 10) Vzkaz pro Ježíška dáme za... 1 SVISLE: 1) Krásně ozdobíme vánoční... 5) Pro štěstí si z ryby necháme... 6) Ve vaně nám plave. 7) Ježíškovi napíšeme. 9) Mašlí ovážeme krásně zabalené... 4 s 6 10 Tajenka: O VÁNocíCH JSME VŠICHNI imprimis. všechna práva vyhrazena

17 98 POMŮCKA: Ml, ROOD AKROBATIe- KÝPRVEK POPlACH Muzeum Emy Destlnnové se nacház( v Zámku Stráž nad Ne2árkou, který v letech tato opernf pěvkyně vlastnila. Je zde mežné prohlédnout sl nejen expozice zobrazující jej( život,.. a tainý východ z ielf ložnice. TKANINA s LESKLÝM POVRCHEM ČÁSTICE 1. DIL CHEM. ZN. 2ÁDOST1 fleka $ ElEKTRIC- CHUoo. DRN TAJENKY LANTHANU o PROMINl1T1 V KOLíN~ KÝM NA- KREVNOST BOJEM ZNA6KA ČESKVCH NÁKlADNIcH AUT STAHOŘE- KOVÉ MUžSKÉ ~Me.o INICiÁlY IMITÁTORA IZERA NADěJNÉ ZÁKlADNI CHEM.ZN. VOJENSKÁ TELLURU DRUH SLUŽBA KOŘENI ZKR. SEVERSKÉ ZN. NĚM. AECKÉ JMÉNO MOTOCYKLŮ PíSMENO NěM. MUŽ. DÁLI<. AlzE JMÉNO INI LETU ZKR. ZNOVU OD ZAČÁTKU PLAZIT DRUHY VEPŘ. MASA lososovita RYBA RAOIOl.Q. KÁTORZKR. ZÁKONIK PRÁCE ZKR. TAESENí KAIž ANGUCKY ZÁZRAK DVOJICE HRÁČů PKYstlčENi V ZASTOU část VZDUCH PENlzKR. VOZU SPORTOVNí NECHUTNÉ DISCiPlINA JIOlO HOV. SrAEDNI EKONQ. MICKÁ ~KOI.A OPOTflEBIT JlZoou SŮL KYSEUNY SIROVÉ závodní VÝBOR ZKR. LÉČIVÁ BYUNA SVITEK GÁZY PRODlOlJ. žený AFRIcKÝ VElETOK ~CHOVÁ IffHRA INTERNÁT HOVOR. ZDRAvo-rn~ AI SKÝCH POHÁDKOVÝ T~LESN~ 2002 PES POSmENÝ KUCHYŇSKÁ PLOONa ZKR. POTAEBA MIRYstov. NAPLNĚNÁ CHEM.ZN. ZVUK RUTHENIA TROU ENí AKADEMIE TRUBKY V~DZKR. 2. DIL TAJENKY NEHODN NEÚPlN~ HOVOROVÉ OSLOVENI OTCE ZM~~É vax> POPIS POSTUPU ZÁBAVNÉ PÁSMO

18 Cheznovák Vydává Obecní úřad Cheznovice IČO Cheznovice čp. 16 zpracovatel: Jana Taušová autoři příspěvků: Jana Taušová Ing. Jan Sevald Vlasta Emestová Marie Balejová Josef Hurnl Mgr. Eva Savkovová Miloš Michalica ročník Vyšlo - prosinec 2011 Vážení občané, Vaše připomínky a názory můžete vyjádřit osobně na OÚ nebo písemně ( poštovní schránka na chodbě OÚ nebo ). Autorské příspěvky neopravujeme. Za případné chyby se omlouváme.

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Líbeznický. zpravodaj. Slavnostní den plný zábavy SLOVO STAROSTY. TÉMA měsíce. Zpravodaj obce Líbeznice Číslo 12 Ročník 9 prosinec 2011

Líbeznický. zpravodaj. Slavnostní den plný zábavy SLOVO STAROSTY. TÉMA měsíce. Zpravodaj obce Líbeznice Číslo 12 Ročník 9 prosinec 2011 Líbeznický Zpravodaj obce Líbeznice Číslo 12 Ročník 9 prosinec 2011 zpravodaj TÉMA měsíce DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ VYVOLALA NOvOU PETICI Intenzita automobilové dopravy po odstranění semaforů v Mělnické ulici znovu

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str.

Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str. ročník 17, číslo100 prosinec 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, po ročním působení na radnici jsem se rozhodl na zastupitelstvu dne 31. 10. 2011 odstoupit z rodinných důvodů z funkce starosty, kde následně

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO. O Bukové hoøe

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO. O Bukové hoøe BYSTŘECKÉ OKÉNKO BYSTŘECKÉ OKÉNKO 4 2009 Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků s dobrou náladou a rodinnou pohodou. V novém roce ať Vám neschází zdraví, štěstí, spokojenost a láska. Redakční rada

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE 1 strana KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Obecní úřad Kněždub www.knezdub.cz

Více

hlučínskénoviny ročník 13 číslo 12 prosinec 2008 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin.

hlučínskénoviny ročník 13 číslo 12 prosinec 2008 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin. hlučínskénoviny Vánoční píseň Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si: Kdo to přijel asi? Dlouho už neviděl jsem sáně, a proto toužím dychtivě podívat se zas jednou na ně, pohladit koně

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

ZPRAVODAJ OBCÍ. Pf 2015. Slovo starosty SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV. Víte, že Barborky nebyly jen větvičky do vázy?

ZPRAVODAJ OBCÍ. Pf 2015. Slovo starosty SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV. Víte, že Barborky nebyly jen větvičky do vázy? ZPRAVODAJ OBCÍ SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV Vydává Obecní úřad Srch Ročník V prosinec 2014 Slovo starosty Vážení občané, chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří přišli k obecním volbám a vyjádřili nám

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky...4 Informace obecního úřadu...5 Pravidla pro užívání znaku

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 4/2007 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Ze základní školy Z naší školičky Informace odp. hospodářství Sport Ohlédnutí za kulturou Slovo má starosta Rok se s rokem sešel a nastal čas,

Více

Petřkovice. Slovo starosty. zpravodaj. obsah čísla. městského LHOTKA obvodu LHOTKA PLESNÁ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY POLANKA NAD ODROU MARTINOV PORUBA

Petřkovice. Slovo starosty. zpravodaj. obsah čísla. městského LHOTKA obvodu LHOTKA PLESNÁ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY POLANKA NAD ODROU MARTINOV PORUBA KRÁSNÉ POLE zpravodaj městského obvodu Petřkovice Prosinec 2013 číslo 6 Zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte, abych v tomto posledním čísle provedl malou rekapitulaci roku 2013 a nahlédl do

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

RABÍ, BOJANOVICE a ČEPICE

RABÍ, BOJANOVICE a ČEPICE RABÍ, BOJANOVICE a ČEPICE Rábské noviny č. 27 ČÍSLO 27. KE ČTENÍ ZDARMA 16. PROSINCE 2014 MEZI ŘÁDKY Děda Mráz nám z Moskvy, píše jsou Vánoce, nezkouší se, psali jsme jako děti na tabuli celý týden před

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Obsah. Pranostiky na únor

Obsah. Pranostiky na únor Obsah Pranostiky na únor Zprávy z radnice Starostovo okénko Výpis z usnesení rady města Jemnice Fond rozvoje bydlení Nový provozovatel sběrného dvora odpadů Rozšíření počtu kontejnerů na plasty Dětská

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více