Kdo by měl zájem stát se členem JSDH nebo SDH ozvěte se na tel.: JosefHuml Cheznovice 263

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo by měl zájem stát se členem JSDH nebo SDH ozvěte se na tel.: 721552181 JosefHuml Cheznovice 263"

Transkript

1 8/2011 Cheznovák

2 Vážení spoluobčané, byl jsem požádán, abych jako poslední zastupitel přispěl svým článkem do tohoto zpravodaje. Je mi 23 let a zastupitelem obce jsem poprvé. Do vedení obce jsem kandidoval, protože mi není lhostejný chod obce ajejí rozvoj. Nově zvolené zastupitelstvo funguje dle mého názoru velmi dobře. Na spoustě věcí se dokážeme shodnout bez nějakých velkých dohadů, ale samozřejmě, že u všeho to neplatí. Myslím si, že za uplynulý rok co jsme v této funkci se v obci odvedla spousta práce a do budoucna se ještě mnoho plánů uskuteční. Také pořádané kulturní akce se povedly, i když se objevily nějaké nedostatky. Pevně věřím, že se v příštím roce budou tyto akce opakovat, obec se bude neustále rozvíjet a zvelebovat a že vše bude k vaší spokojenosti. I když pár jedinců, kteří budou neustále něco namítat, se vždy najde. Dále bych chtěl něco říci o Jednotce sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce Cheznovice. Každá obec, dle zákona o požární ochraně, má za povinnost zřídit vlastní výjezdovou jednotku k zabezpečení požární ochrany v obci. Naše jednotka je kategorie JPO V tzn., že po vyhlášení poplachu musíme vyjet do 10min. s minimálním počtem čtyř hasičů. Zabezpečujeme požární ochranu v obci i mimo ní, dále zabezpečujeme akce pořádané místní školou, cyklistické závody, rallye atd. V současné době je v Cheznovicích 14 členů JSDH, kteří jsou zároveň členy Sboru dobrovolných hasičů. Hasičáma, veškerá technika, vybavení a výstroj jsou majetkem obce, my tyto věci používáme a udržujeme. Obec vše financuje ze svého rozpočtu. Členové JSDH se každé dva roky podrobují pravidelným lékařským prohlídkám. Máme proškolené velitele, strojníky, obsluhu motorových pil, nositele dýchací techniky. Vše děláme dobrovolně a ve svém volném čase bez nároku na pravidelný plat. Josef Huml- zastupitel - velitel JSDH Kdo by měl zájem stát se členem JSDH nebo SDH ozvěte se na tel.: JosefHuml Cheznovice 263 Podmínky pro přijetí do zásahové jednotky: věk 18 let, dobrý zdravotní stav Pro přijetí do SDH nejsou kladeny žádné podmínky.

3 Stručný zápis ZO Cheznovice konaného (podrobný Zápis za je zveřejněn na webu obce v sekci Zápisy za Cheznovice) Zastupitelstvo obce přijalo následující usnesení: č schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele č schválení rozšířeného programu jednání č schválení Zásad rozpočtového provizona Č schválení Kalkulace pitné vody Č schvaluje výši poplatku za odpady pro rok ,- Kč Oznámení obecního úřadu: od 23. prosince do 31. prosince 2011 se na Obecním úřadě v Cheznovicích neúřaduje z důvodu čerpání řádné dovolené. ~latky pro rok 2012: a) HŘBITOVNÍ POPLATEK velký hrob malý hrob úhrada do ,- Kč 73,- Kč Zastupitelstvo vzalo na vědomí: kontrolu usnesení Rozpočtové opatření č.s a é, 6 b)poplatek fyzická osoba ODPADY trvalý pobyt 500,- Kč rekreační objekt 500,- Kč Diskuse na ZO: starosta Ing o Sevald popřál všem přítomným hezké prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce pozval přítomné k prohlídce nové, zrekonstruované restaurace a pohoštění na sále LD ZO se zúčastnilo 9 zastupitelů obce + 75 občanů Cheznovic a 1 host. úhrada do c) POPLATEK ZA PSA první pes 50,- Kč druhý a další pes 150,- Kč Úhrada poplatků v hotovosti na OÚ nebo na účet u KB č /0100

4 Uhlíři v Cheznovicích Podbrdské lesy poskytovaly a dosud poskytují kvalitní dřevo nejen jako topivo, ale zejména jako surovinu k dalšímu zpracování. Před 400 lety naši předkové vyráběli dřevěné uhlí, kterého se využívalo při práci v hutích, v hamrech i v dolech. Uhlířům tato činnost poskytovala skromné živobytí, stejně jako těm, co uhlí potom rozváželi po celém širokém okolí. Pan Josef Mráček popisuje ve svých záznamech život a práci těchto lidí, mezi nimiž byli i někteří naši předci. Uhlíři pracovali obyčejně ve skupině tří lidí, společně s jedním mistrem. Těch skupin bylo vždy několik, stejně jako milířů. Dozor nad těmito skupinami měl tzv. obrmistr. Uhlíři v lesích nejenom pracovali, ale v podstatě i žili. Místní uhlíři Humlové, Mráčkové, Toncarové, Markové a další, pálili uhlí v brdských lesích do vzdálenosti panství knížete z Hořovic a hraběte ze Zbiroha. Většina z nich byli veselí taškáři, rádi se napili, takže jejich domovy často navštívila bída. Odcházeli na několik dnů, ale i týdnů, nutně potřebovali určité přístřeší. Vyhlédli si vhodnou paseku a postavili dřevěnou boudu, kterou dobře obložili mechem. V boudě si upravili lůžko, připravili ohniště. Na něm se i vařilo. Ráno a večer byla hustá pražená polévka, v poledne "uhlířina" (brambory a tuhé moučné noky). Zdálo by se, že tento pokrm není nic moc, ale pro mnohé místní je a byla to dobrota! Výroba dřevěného uhlí určitě vyžadovala určitou zručnost a hlavně trpělivost, jak při přípravě milíře, tak při samotném pálení.

5 Střed milíře tvořil pevný dřevěný kůl, kolem něho se "opsal" kruh, po jeho obvodu se natloukly menší kolíky. Na trakařích se navozilo dříví. Do středu této hromady se dávalo drobné "mastné" dříví, ostatní se narovnalo tak, aby se dalo od spodu zapálit. Potom se v několika vrstvách (šichet) navršilo kulaté dříví, až do výše kůlu. Hotový milíř obložili kameny, aby se nesesouval a zapálili jej upravenou "fagulí" upevněnou na tyči. Musela být prostrčena až k "mastnému" dříví, aby se hranice rozhořela. Když vrstva dříví prohoří až k vrcholu milíře, oheň se rozšíří a postupuje směrem dolů. Určitými mezerami - průduchy v milíři vycházel dým, ty se pohazovaly směsí jehličí, mouru a zeminou (krytinou) a oheň, aby hořel pouze uvnitř. Když uvnitř dřevo zuhelnatělo, uhlíř vylezl na vrchol milíře a dlouhou tyčí narušil střed a uhlí kleslo ke dnu. Odstranila se krytina a do středu se naházelo opět dříví. Toto tzv. plnění se opakovalo 2x nebo 3x. Milíř obyčejně zuhelnatěl za 8 dní, záleželo na velikosti. Ještě hořící uhlí se polévalo vodou a zeminou. Vychladlé se dřevěnými hráběmi plnilo do "filtarů" (nádoby asi plechové) a odváželo se do již přistavěných povozů. Za starých časů měli uhlíři za lq vypáleného uhlí 50 krejcarů, někteří pracovali za denní plat 1 zlatý 30 krejcarů. V roce 1910 vydělávali vydělávali zlatých za měsíc. Uhlířské řemeslo zaniklo během II. světové války. V roce 1953 zemřel poslední cheznovický uhlíř Václav Marek čp. 36; otec pana Josefa Mráčka, také uhlíř v roce Podle záznamů pana Josefa Mráčka zpracovala Vlasta Emestová

6 Vážení občané Cheznovic, před několika dny byla dokončena rekonstrukce restaurace ve vašem Lidovém domě a 20. listopadu proběhlo její slavnostní otevření. Ti z vás, kteří jste se této akce zúčastnili, mi jistě dáte za pravdu, že restaurace je nádherná, stylová a v širokém okolí zcela ojedinělá. Ti, kdo se na rekonstrukci podíleli, si jistě zaslouží uznání a jistě mi nebudete mít za zlé, když jim ho touto cestou budu i za vás tlumočit. V září letošního roku jsem se přihlásil do výběrového řízení na nájemce restaurace v Lidovém domě a po první schůzce s vedením radnice mi bylo zcela jasné, že se mi naskytla ojedinělá a možná poslední příležitost splnit si svůj dlouholetý sen a zároveň dělat něco prospěšného pro lidi ve svém okolí. Vždycky jsem tvrdil, že život na vesnici "protéká" přes hospodu, že hospoda má lidi spojovat, i když je to v mnoha vesnicích přesně naopak. Když jsem se tehdy v září poprvé setkal s panem starostou Sevaldem, byl jsem mile překvapen a potěšen tím, jak jsou naše představy o "vesnické hospodě" podobné. Tehdy jsem měl na papíře v hrubých rysech sepsány svoje představy o tom, jak by měl takový podnik fungovat a co by měl hostům přinášet, co bych v takovém podniku rád dělal a proč. A vždycky, když mi pan Sevald sdělil nějakou svoji myšlenku, otevřel jsem svoje podklady a odcitoval svoje poznámky. Věřte mi, že se téměř stoprocentně shodovaly se slovy vašeho starosty. Jedním z klíčových požadavků obce bylo kvalitní jídlo a nápoje za dostupné ceny. Shodli jsme se na tom, a tato shoda byla později potvrzena v nájemní smlouvě, že restaurace, aby byla pro občany dosažitelná, musí nabízet pivo v ceně okolo dvaceti korun a kuchyň musí být schopna produkovat hotová jídla v cenách okolo šedesátipěti korun. Dalším tématem, o kterém jsme diskutovali, bylo prostředí restaurace, které je kromě vlastního interiéru určováno také tím, jaký personál tam pracuje a jak se chová k hostům. Zde jsem přednesl svůj závazek zaměstnávat především kvalifikované a zkušené pracovníky, a to zásadně na hlavní pracovní poměr se všemi náležitostmi, které k tomu patří, jako je přiměřená mzda, patřičné zázemí, stabilita a férové jednání. Obdobné shody jsme dosáhli i v oblasti kulturního a společenského života v obci. Opět jsme se shodli na tom, že "hospoda" by měla být místem setkávání lidí a důležitým centrem společenského života. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč se přikročilo k tak velkorysé rekonstrukci restaurace - vybudovat důstojné zázemí pro setkávání lidí, pro společenský a kulturní život. Ve spojení s kulturním sálem, velkou zasedací místností, malým salónkem "Smetankou", tělocvičnou a prostranstvím za Lidovým domem se skrývá potenciál pro nejrozmanitější kulturní, společenské a sportovní aktivity. Jsem rád, že se na nich budu moci podílet nejen tím hlavním, co restaurace poskytuje, tedy jídlem a pitím, ale rád se zapojím i do organizace a pomohu v rámci svých možností s pořádáním různých akcí. Jedním z hlavních principů, které jsem vždy prosazoval, je férové jednání. Tohoto principu se chci držet i při provozování vaší restaurace. Chci být férový jak ke svým zaměstnancům, tak k hostům i k vedení obce, které mě poctilo svojí důvěrou a svěřilo mi do rukou tento podnik.

7 Restaurace je tedy otevřená a myslím, že je nejvyšší čas pozvat vás k její návštěvě a informovat vás o tom, co dobrého vás v ní čeká. To nejdůležitější, co od "hospody" očekává většina hostů, je dobré pivo - jsme v Čechách, navíc na Plzeňsku, takže dobré pivo je základem dobré české hospody. Ani v případě Restaurace v Lidovém domě tomu nebude jinak. Je pro vás připraven Gambrinus Excelent 11, Plzeňský Prazdroj 12, tedy všem dobře známá a oblíbená piva. Kromě nich ale točíme ještě další dvě piva: Hubertus 10 a Hubertus 12 - toto pivo sice není ve zdejším kraji příliš známé, ale ti, kteří ho již ochutnali, vám jistě potvrdí jeho výtečnou chuť a blahodárné účinky. Z nealkoholických nápojů, kromě těch, které dostanete v každé jiné hospodě, si v Lidovém domě můžete dát točenou limonádu. V nejbližších dnech, po drobných technických úpravách, vám nabídnu ještě točenou Velkopopovickou tmavou desítku a točenou kofolu. Druhou nezbytnou součástí dobré restaurace je samozřejmě kuchyně. Ta pro vás začne naplno fungovat od února 2012, kdy nastoupí mistr kuchař. Budeme vařit nejméně tři hotová jídla k obědu v pracovní dny v ceně okolo 65 korun a tento základní sortiment postupně rozšíříme o polední jídla na objednávku ("minutky"). Hned, jakmile to bude z provozních důvodů možné, bychom vám rádi nabídli i večeře, zpočátku to budou pátky, soboty a neděle a podle zájmu hostů by se mohla vaše restaurace časem pyšnit sloganem "teplá jídla po celý den". Do doby, než se mistr kuchař ujme naplno vlády v kuchyni, budou k dispozici tradiční hospodské jednoduché pokrmy jako klobása, sekaná, utopenci atd. Pokud to situace umožní, nabídneme vám ve vybraných dnech teplá jídla k večeři a budeme vás o tom včas vhodnou formou informovat. Zajisté by si v takové krásné restauraci rádi po práci nebo večer poseděli i příznivci jiných nápojů než piva, a proto pro vás mám ve stálé nabídce také vynikající moravská zemská vína z Velkopavlovické vinařské oblasti. V době, kdy čtete tyto řádky, budou k dispozici tyto odrůdy: Bílá vína: Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, Tramín červený, Rulandské bílé, Sauvignon Červená vína: Cabernet Moravia, Blauburg, Rulandské modré Nejbližší akce, která je před námi, je silvestrovská diskotéka v sále Lidového domu - s vším, co je uvedeno na plakátech a webových stránkách obce - sklenka šampaňského na novoroční přípitek v ceně vstupného, písničky na přání, soutěže o tekuté ceny, bar (výčep) přímo na sále. A protože nechceme nikoho ochudit o možnost posedět na Silvestra v restauraci anebo se jenom zastavit kdykoli v průběhu silvestrovské noci na kus řeči a na pivo, bude restaurace otevřena celý den a celou noc až do novoročního rána a oddělena od diskotéky na sále. V průběhu silvestrovského večera bude k dispozici občerstvení a po půlnoci bude připraven novoroční guláš. Vážení občané Cheznovic, velmi si vážím důvěry, kterou jste mi dali a věřte mi, že udělám všechno proto, aby se vám u mě ve vaší Restauraci Lidový dům líbilo. Přijďte posedět, budete vždy srdečně vítáni. S úctou Miloš Michalica hostinský Restaurace Lidový dům Cheznovice

8 Vážení spoluobčané, dovoluji si Vám touto cestou popřát veselé prožití vánočních svátků a vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a pohody v novém roce Váš starosta Ing. Jan Sevald Fotky z nové restaurace

9 Obecnf úrad Chezno vice Vám pleje <Třpytný p oz dr av sněžných 1) {o če Rv hodně dár~ů pod s t ro m e ček, radost a ~(id na Vánoce, hodně štěstí 1) 'Noué m roce. Stručný výpis z evidence obyvatel v druhém pololetí roku 2011 v obci Cheznovice narodili se : Denisa Týslová Klára Taušová Tomáš Lang zemřeli: František Štokr František Vainer Zdeněk Modlík Ivanka Kottalová Ing. Otakar Stupka přistěhovali se : Petra Sutrová Eliška Sutrová Lucie Kasíková Zdeněk Kasík Ivana Novotná odstěhovali se : Jaroslav Kouba Jaroslav Kouba Pavlína Lukášová Miroslav Ficnar Stav obyvatel k je 758, z toho 378 mužů a 380 žen.

10 CJ3faliopřejeme K životnímu výročí spoustu štěstí, zdraví, radosti a mnoho dalších spokojených a krásných let! Vše nejlepší! Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce všech trvale hlášených občanů obce Cheznovice. Kdo si nepřeje zveřejnit své výročí, oznamte to osobně na OÚ. Děkujeme. LEDEN 55 let Zuzana Jedličková let Josef Marek let Jan Karásek let Václav Marek let František Huml let Hana Moulisová ÚNOR 55 let Zdeněk Lacina let Jarmila Humlová let Jiřina Březinová let Anežka Vlachová

11 Návštěva ve Zvíkovci V životě člověka jsou okamžiky, které nelze zapomenout. V pondělí bylo 26 žen navštívit sociální zařízení Domov" kytička" - Chaloupka ve Zvíkovci. Chaloupka je nová budova postavená před 8 lety. Zvíkovská Proč se do Zvíkovce jelo? Na besedu s ředitelkou zařízení, paní PaedDr. Janou Českou, která byla zvolena letošní "Ženou roku" v anketě vyhlášené Nadací Žena. PaedDr. Jana Česká - nominována za celoživotní náročnou a obětavou práci ve prospěch zdravotně postižených dívek a žen, příkladné vedení kolektivu spolupracovnic a soustavnou motivující práci s partnery, sponzory a přáteli Domova "Zvíkovecká kytička". Nejdříve byla prohlídka celé budovy. Již při vstupu má člověk pocit něčeho mimořádného. Všude panuje ticho a neskutečná čistota. Obyvatelky jsou ženy mentálně postižené ve věku od 20 do 56 let. Uklízečka zde není, veškerý úklid zvládají děvčata sami. Sociální pracovnice, která nás provázela, nás podrobně seznámila se životem dívek a žen. Ve všech místnostech kde děvčata pracovala byl klid a pohoda. Děvčata malují, tkají, vyšívají, pracují ve sklenících, dělají veškeré domácí práce od úklidu až po praní prádla. Jejich zručnost je úžasná. Po prohlídce byla beseda s paní ředitelkou. Na začátku besedy nám děvčata zazpívala. Při jejich vystoupení nezůstalo oko suché. Paní Jana je žena s velkou energií, láskou a trpělivostí. To dokazuje každá věta, kterou řekne. Má ty svoje" holky", jak říká, ráda. Mluví o nich jako máma. Letos budou mít děvčata několik výstav, v Rokycanech, v Praze na hradě a vánoční živé vystoupení - betlém. Psát nebo povídat o Chaloupce a jejích děvčatech by bylo na hodně dlouhý článek. Přejeme jim hodně úspěchů a pohody a sociálním pracovnicím hodně trpělivosti. Protože bez lásky a trpělivosti by s děvčaty pracovat nemohly. Za organizaci Českého svazu žen v Cheznovicích Marie Balejová

12 Muzea, která neznáme. V sobotu, 19.1istopadu, se uskutečnil zájezd, pořádaný ČSŽ a Klubem důchodů do Žebráka a Komárova. Důvodem byla návštěva muzeí v obou městech. I když téměř v sousedství, většina z nás nikdy tyto expozice nenavštívila. Zdá se říci, ostuda,že neznáme svůj vlastní region. Život je ale dlouhý na to, abychom všechny chyby napravovali. Stačilo na to jedno hezké odpoledne. Vyrazili jsme směr Žebrák.Na náměstí nás očekával průvodce.po příjemném přivítání jsme absolvovali dvě expozice. Obrazovou galerii Jaroslava Hněvkovského, rodáka ze Žebráka, přezdívaného slovanský Gauguin, který je zde představen nejen svými obrazy, ale i fotografiemi, osobními materiály a upomínkami na cesty do Indie. Druhá část expozice je zaměřená na dějiny města Žabráka.Kromě dokladů k dějinám města jsou zde vystaveny i předměty spojené s cechovní výrobou, opomenuta není ani doba národního obrození, kdy byl Žebrák spojen s osobnostmi jako Vojtěch Nejedlý a K.J. Erben. K expozici je připojena výstavka pod názvem "Od kolébky do školy". Zde je vystavena řada zajímavých předmětů spojených se školou. Některé z nich ještě mnozí pamatují. Školní lavice, vysvědčení, penály, aktovky, ale také fotografie starých školních budov,obrazy, ale i dětské kočárky a oblečení. Následovala cesta do Komárova. Tady jsme byli očekáváni také průvodci muzea.komárov byl pro mnohé cheznovické občany druhým domovem, protože zde strávili celý svůj aktivní věk. Přesto, že pracovali v továrně, která byla známá ve světě od 19.st. svou výrobou, v muzeu ještě nebyli. Jedním slovem překrásné. Muzeum je zaměřené na slévárenství. Výrobky, které vyráběli naši dědové tají dech.není se čemu divit, že byly žádané a nacházejí se po celém území bývalé rakouské monarchie.z fotografií si můžeme udělat představu, kde se nacházejí různé stožáry, svítilny, lavice, sochy i vstupní brány třeba v Praze nebo v Plzni. Až půjdeme okolo, určitě každý zahoří pýchou, že pocházejí z Komárova.Ženy byly nadšené krásou šperků, jejich jemností a vzory.zavzpomínali jsme i na dobu nahřívacích žehliček, kamínek, která byla snad v každé domácnosti i na staré litinové nádobí. Nejvíce jsme si notovali u pečících litinových forem, které máme mnohé ještě doma a nikdo na ně nedá dopustit. Škoda jen, že jsme si s výletem vzpomněli až po sezóně.nepříjemné chladno nás provázelo ve všech prostorách obou muzeí. To je ovšem naše chyba a nedá se to nikomu vyčítat. Naopak. Poděkování patří paní Marušce Karáskové, která toto všechno zorganizovala a zařídila, že nás všude čekali s otevřenou náručí. Po kultuře následovala dobrá večeře při hudbě.k poslech zahrála skupina SENIOŘI. Všem se melodie líbili. Je to naše krevní skupina, při které se dá povídat, večeřet i zpívat. Ke zdárnému průběhu zájezdu přispělo i nádherné počasí, které, jakoby, jsme měli objednané.na doplnění už není nic.bylo to hezké a můžeme se těšit na další výlet. Je vidět, že nemusíme jezdit daleko. I doma a v našem okolí je ještě spousta věcí, které neznáme, a které stojí za to Jiní je jezdí obdivovat a my sedíme doma.musíme to napravovat. Za všechny účastníky zájezdu i organizátory Mgr. Eva Savkovová ČSŽ a KD

13 Sedm hodin mezi Krtečky a Sluníčky Po delší době jsem suplovala na zdejší MŠ, svém bývalém pracovišti. Byla jsem velmi mile překvapená přijetím ze strany zaměstnanců a zejména dětí. K tomu všemu jistě přispělo krásné, barevné a podnětné prostředí obou institucí. Není nad malou vesnickou školičku. Všude pohoda, laskavost, pohlazení i v tento náročný předvánoční čas. K dobré náladě přispívá výborná kuchyně paní Hany Andělové, což ostatně tvrdím již několik let. Děkuji za hezké chvíle strávené se svými "kuřátky". Vlasta Ernestová tvánoce - nejsmutnější svátky, přesto šťastné a veselé. 1(do daljim jméno, bez nadsázky, 6y{ blázen, dozajista, necfitěně. 'Měsični příprava, sháněni dártů, finanční trize v rodině, pečení cukrooi, jat na běžicim pástu a úkjicfová četa cidi tucfiyně. Voňavé kjest~ fiořící svíčky, na stole štůsetpoficedů s přáním zdraví a tupy dártů, přejí všem štěstí do dalšicb dnů. CR..9zkyetfáCBar60rRgs úsměvem na obžerstvim ficedí lidi schvácené. Přesto si všichni s úsměvem přejí, za rok zas "Šťastné a veselé". Mgr. Eva Savkovová Blahopřání k životnímu jubileu Milá maminko a babičko, k Tvým 60tým narozeninám TI přejeme, af máš pořád tak zlaté srdíčko. A za Tvoji lásku a péči děkujeme. Nade všechno Tě rádi máme i když to najevo někdy nedáváme. Bud stále tak skvělá mamka a babička a užívej si naplno svá tři malá sluníčka. S "holkama" na výletech pevný krok, af slavíš ještě další 60. rok. Ještě jednou hlavně zdraví přejí Ti Tvá vnoučata a děti. Libuška, Martin, Anetka Pavel, Hanka, pavlík a Radimek

14 VÁNOČNÍ ZVYKY A POVĚRY O vánocích a zejména o Štědrém dnu se od nepaměti věří, že má tajemnou moc, s jejímž přispěním se dá budoucnost nejen předvídat, ale může se i ovlivnit. :. Rozkrajování jablka - komu tvoří jaderník hezkou pravidelnou hvězdičku, bude dlouho živa št'asten. Kdo má křížek, brzy zemře. :. Barborky - na svátek sv. Barbory (4.12.) se utrhnou třešňové větvičky, kterými se vyzdobí pokoje. Dříve dívky dávaly větvičkám jména chlapců a věřily, že se vdají za toho, čí větvička rozkvete. :. Patky od vánoček - která dívka sebere o vánocích devět patek od vánoček, do roka se vdá. :. Házení střevícem - dívka se zády otočí ke dveřím a hodí střevíc přes rameno. Pokud dopadne špičkou ke dveřím, dívka se vdá. :. Lichý host - nikdy se nedávejte zvát do rodiny, kde byste o Štědrém večeru byli lichými. Nevěstí to nic dobrého. :. Louskání ořechů - když začínáte u stolu louskat ořechy, první čtyři prozradí, jaké je vaše zdraví. Jsou-li jádra pěkná bílá, je všechno v nejlepším pořádku. Jsou-li načernalá, znamená to nemoc a všechna čtyři jádra černá znamenají smrt. :. Šupiny z kapra - dávají se pod talíř, nebo do peněženky, aby se tě držely v příštím roce peníze. Někde dávají i koruny. :. Čočka - večeří se čočka, aby se člověka držely peníze. :. Lití olova - ze vzniklého obrazce se hádá, jaká bude budoucnost. :. Sedm hrnečků - pod každý hrneček se vloží jeden symbol. Peníz znamená bohatství, uhlí signalizuje nemoc, prsten svatbu nebo aspoň lásku, hřebínek varuje před nedostatkem, šáteček věští cestu, chléb štěstí a dudlík miminko. Pak stačí, když si zavážeme oči, zamícháme hrnečky a jeden si zvolíme. Tímto zvykem se hádala budoucnost. :. Pouštění svíček - svíčky se pouští v ořechových skořápkách po vodě v nějaké nádobě. Komu odepluje svíčka ode všech nejdál, tak se dostane také od rodiny nejdále - na školu, odcestuje... :. Zapalování františků a purpury. :. Věšení jablek, mrkví, oříšků na stromy v lese pro zvířata. :. Zlaté prasátko - pokud se drží celý den půst, uvidí člověk večer zlaté prasátko. :. Věšení adventních věnců - adventní věnce mají čtyři svíčky, které symbolizují čtyři neděle před vánocemi..:. Ovazování vánočního stolu - nohy vánočního stolu se ovazovaly provazem nebo řetězem, aby rodina zůstala při sobě. :. Líbání pod vánočním jmelím.

15 K pravým českým Vánocům patří český kapr Nezasvěcený čtenář bez fantazie si určitě povzdechne:"to je rámusu kvůli smaženému řízku z kapra." Ale ono je to zcela o něčem jiném. Vánoce začala církev světit až ve čtvrtém století našeho letopočtu. S rozvojem křesťanství pohanské zvyky ustupovaly do pozadí, některé zůstaly, jako například zdobení stromku - den slunovratu prosince Štědrý den. Na Štědrý den je přísný půst, snídat a obědvat se má málo. Zato večeře může být štědrá, ovšem při dodržování postních pravidel, jež znamenají, že z masa se může jíst jen ryba. Kapr je přímo symbolem našich krásných Vánoc a dobře a správně usmažený by měl být zlatým hřebem štědrovečerní večeře. Hlavy a vnitřnosti získané z přípravy vánočních kaprů použijeme na rybí polévku. Výborným předkrmem je kapr v aspiku. Když je dobře a poctivě udělaný, můžeme si na něm pochutnat ještě na Silvestra nebo i později. Kapr na černo - takto upravený kapr nikdy nescházel na Vánoce ve "špajzu" většiny českých rodin, co milovaly ryby. Takto upravený kapr je dokonalým důkazem kvality kapřího masa, které můžeme připravit na každý způsob. Při zakončení vánočního hodování zjistíme, že v lednici je ještě půl mísy krásných kapřích řízků. Je to správná doba na výrobu pečenáčů. Z řízků se tak stane marinovaný výrobek s dlouhou dobou trvanlivosti. U kaprů neexistují recepty lepší nebo horší, dobré jsou všechny. Kapr na pivě l kg kapřích porcí, 200g másla, 0,51 12 piva, hladkou mouku, mletou papriku, česnek a sůl. Nasolené porce natřeme rozetřeným česnekem a obalíme v mouce smíchané s paprikou (část může být pálivá). Na rozpuštěném másle kapra opečeme a přelijeme pivem. Pivo vydusíme až na voňavou šťávu, kterou přelijeme porce na talíři. Jako příloha je nejlepší chléb. Kapr po cikánsku podkovy z menšího kapra, hladká mouka, IOOg másla, 1 cibule, 2 papriky, IOOg žampionů, česnek, kečup, l dl červeného vína, 1 lžíce cukru, mletý pepř, sůl, mletá paprika Kapra obalíme v mouce, na pánvi opečeme dozlatova a vyndáme na ohřátou mísu. Do výpeku vložíme cibuli nakrájenou na kolečka, houby na plátky, pokrájené papriky, přidáme česnek a zaprášíme mletou paprikou. Trochu osmahneme, přidáme několik lžic kečupu a červené víno a vše povaříme. Jako příloha jsou dobré kopečky rýže zdobené petrželkou. Omáčku nesmíme zapomenout zjemnit cukrem.

16 / STRANKY VÁNOČNí KŘíŽOVKA VODOROVNĚ 1) K večeři jíme bramborový... 2)Ježíšek zazvoní na... 3) Nad dveřmi nám visí zlaté nebo zelené... 4) Nosí dárky, ale většinou ho ani nezahlédneme. 8) U stromečku si společně zazpíváme vánoční. 10) Vzkaz pro Ježíška dáme za... 1 SVISLE: 1) Krásně ozdobíme vánoční... 5) Pro štěstí si z ryby necháme... 6) Ve vaně nám plave. 7) Ježíškovi napíšeme. 9) Mašlí ovážeme krásně zabalené... 4 s 6 10 Tajenka: O VÁNocíCH JSME VŠICHNI imprimis. všechna práva vyhrazena

17 98 POMŮCKA: Ml, ROOD AKROBATIe- KÝPRVEK POPlACH Muzeum Emy Destlnnové se nacház( v Zámku Stráž nad Ne2árkou, který v letech tato opernf pěvkyně vlastnila. Je zde mežné prohlédnout sl nejen expozice zobrazující jej( život,.. a tainý východ z ielf ložnice. TKANINA s LESKLÝM POVRCHEM ČÁSTICE 1. DIL CHEM. ZN. 2ÁDOST1 fleka $ ElEKTRIC- CHUoo. DRN TAJENKY LANTHANU o PROMINl1T1 V KOLíN~ KÝM NA- KREVNOST BOJEM ZNA6KA ČESKVCH NÁKlADNIcH AUT STAHOŘE- KOVÉ MUžSKÉ ~Me.o INICiÁlY IMITÁTORA IZERA NADěJNÉ ZÁKlADNI CHEM.ZN. VOJENSKÁ TELLURU DRUH SLUŽBA KOŘENI ZKR. SEVERSKÉ ZN. NĚM. AECKÉ JMÉNO MOTOCYKLŮ PíSMENO NěM. MUŽ. DÁLI<. AlzE JMÉNO INI LETU ZKR. ZNOVU OD ZAČÁTKU PLAZIT DRUHY VEPŘ. MASA lososovita RYBA RAOIOl.Q. KÁTORZKR. ZÁKONIK PRÁCE ZKR. TAESENí KAIž ANGUCKY ZÁZRAK DVOJICE HRÁČů PKYstlčENi V ZASTOU část VZDUCH PENlzKR. VOZU SPORTOVNí NECHUTNÉ DISCiPlINA JIOlO HOV. SrAEDNI EKONQ. MICKÁ ~KOI.A OPOTflEBIT JlZoou SŮL KYSEUNY SIROVÉ závodní VÝBOR ZKR. LÉČIVÁ BYUNA SVITEK GÁZY PRODlOlJ. žený AFRIcKÝ VElETOK ~CHOVÁ IffHRA INTERNÁT HOVOR. ZDRAvo-rn~ AI SKÝCH POHÁDKOVÝ T~LESN~ 2002 PES POSmENÝ KUCHYŇSKÁ PLOONa ZKR. POTAEBA MIRYstov. NAPLNĚNÁ CHEM.ZN. ZVUK RUTHENIA TROU ENí AKADEMIE TRUBKY V~DZKR. 2. DIL TAJENKY NEHODN NEÚPlN~ HOVOROVÉ OSLOVENI OTCE ZM~~É vax> POPIS POSTUPU ZÁBAVNÉ PÁSMO

18 Cheznovák Vydává Obecní úřad Cheznovice IČO Cheznovice čp. 16 zpracovatel: Jana Taušová autoři příspěvků: Jana Taušová Ing. Jan Sevald Vlasta Emestová Marie Balejová Josef Hurnl Mgr. Eva Savkovová Miloš Michalica ročník Vyšlo - prosinec 2011 Vážení občané, Vaše připomínky a názory můžete vyjádřit osobně na OÚ nebo písemně ( poštovní schránka na chodbě OÚ nebo ). Autorské příspěvky neopravujeme. Za případné chyby se omlouváme.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Vánoční zvyky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční zvyky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 484 Vánoční zvyky Autor: Irena Paulová,Mgr Použití: 2.ročník Datum vypracování: 9. 12. 2012 Datum pilotáže: 11. 12. 2012 Metodika: Pomocí obrázků a s využitím zkušeností dětí z rodiny

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_22

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

Nářezové salámy Globus

Nářezové salámy Globus Nářezové salámy Globus Řeznictví Dobroty z našeho řeznictví Vám vždy zavoní... Na svačinu nebo na výlet i na pohoštění návštěvy Na čerstvost máme vlastní recept Ano, na čerstvost a kvalitu máme opravdu

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. září 2013 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Product Catalogue Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Extra panenský olivový olej Benoit s lehkou ovocnou chutí a jemným dotykem vůně květin je lisovaný za studena výlučně mechanickým

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou. ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 29. března 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Rekreační zařízení RADOST Svatby Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Velká svatba: STYLOVÁ JÍDELNA 60 80 osob Kontakt www.rz-radost.cz info@rz-radost.cz tel: 608 071 009 RADOST

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009 Vánoce a krize Výzkum společnosti Unilever Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko 14. října 2009 Jak proběhl výzkum Výzkum probíhal v srpnu a září 2009 Ptali jsme se lidí

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_08

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní Bufetová večeře jako na rautu Zvou Vás Hotely Srní Hovězí s masem a nudlemi Pikantní salát Chuťovky Tlačenka Přírodní hovězí pečeně Segedínský guláš Domácí sekaná Boloňské špagety Losos na roštu Smažené

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Staročeská rybí polévka s hrachem

Staročeská rybí polévka s hrachem Vánoce & Silvestr Staročeská rybí polévka s hrachem 200g uvařeného hrachu 400g okrajových porcí a kostí z ryby 1 mlíčí 1 jikry 100g kořenové zeleniny ½ lžičky pepře sůl muškátový květ 2 žemle 1 lžíce másla

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014

Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014 Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014 Nabídku zpracovala: Bc. Anna Frantalová Vážení partneři, Dovolujeme si Vám představit nabídku firemních akcí, které pořádáme v roce 2013/2014. Věříme, že

Více

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Cíle: zjistit přání klientů kvůli studeným/teplým večeřím zjistit, po jakých jídlech touží prostor pro další podněty Metoda: Osobní rozhovor

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou.

Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou. Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou. Zuzana Doubravová Prosinec 1t - Co děláme celý den - Cesta Najdi

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008

Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008 Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008 Naše škola je druhým rokem zapojena do mezinárodního projektu Socrates s názvem Where do we come from where do we go to?. S partnerskými školami z Německa,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-)

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 120g Mozzarella s rajčaty, bazalkou a balzamikovou redukcí 79,- 75g Krabí koktejl 72,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Šunkový talíř (šunka,

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky Hasičský zpravodaj Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 7/2011 Ú v o d n í k : -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení čtenáři, blíží se konec roku

Více