Obecnický ZPRAVODAJ ČERVEN 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecnický ZPRAVODAJ ČERVEN 2010"

Transkript

1 Obecnický ZPRAVODAJ ČERVEN 2010 Vydává Obec Obecnice ( ) Redakce Bohouš Svoboda ( ) Co také najdete v Obecnickém zpravodaji: Obecní úřad Obecnice - Výsledky voleb Divadelní spolek SKALKA zve na představení Honorace z pastoušky MZŠ Obecnice SDH Velká červnovnová cena Rezervace VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Asi se přibližují prázdniny. Nepoznávám to podle kloubů, bolení hlavy ani jiných průvodních znaků chátrajícího těla, ale podle toho, že mě pan starosta pověřil přípravou na loučení žáků MZŠ se školní docházkou. To znamená vyvést do pamětní knihy nějaký nadpis a jako bonus vepsat pro žáky nějaký svůj štěpný vjerš. Uznáte sami, že to není lehké, vymýšlet každým rok neotřelý rým týkající se školy a školní docházky. Ani dnes mě nenapadá, k čemu děti či učitele přirovnat a nedotknout se jejich citů. Tak si vzpomínám na svoje školní léta a děsím se. Copak jim můžu popisovat, jak ve druhé třídě s kamarádem Lubošem stojím vyfocen v hrdé póze s opelichaným kánětem, kterému jsme v nestřeženém okamžiku vytrhli brk a poté pořádali o přestávce závody, kdo s ním nejdál dohodí. Nebo, již poněkud starší, při některé z hodin, schováni ve skříni očekáváme příchod učitelky. My zbabělejší jsme se vyplížili již při jejím příchodu, ale kamarád Zdeněk vypadl ze skříně uprostřed jejího výkladu. Pravda, mne málokdy chytili při lumpárnách, i když jsem se účastnil, ale jednou jsem to schytal za celou třídu. Na hodinu nikdo nepřišel, proto všichni ze školy odešli do města, a já, trouba, zůstal v šatně a psal si úkoly. Náhle rachot, učitel tělocviku cloumal drátěnou šatnou, musel jsem otevřít. Chytil jsem ji hned u dveří a přistál jsem na druhé straně šatny. Ani jsem necekl a podle jeho příkazů běžel do města hledat spolužáky. Pár jsem jich našel a honem jsme se vraceli za učitelem žehlit. Doma jsem nic neřekl, schytal bych to ještě od táty, za to že mě chytli. I vzpomínání je čím dál těžší. Třeba na jméno první paní učitelky, kterou jsem si zadal jako pomocné heslo na internetu. Po úmorném hledání ve starých fotografiích jsem se paní učitelce v duchu omluvil. Bude hůř jak, říkala jedna kamarádka. Hledala dlouho peněženku, aby ji posléze našla u ledu. Doslova, byla uložena v mrazáku, asi si chtěla zmrazit finance. Te, až mne potká, budu též zmražen. Jejím pohledem. Z Obecnice... Vážení občané Obecnice a Oseče, již několik dlouhých let se naše obec účastní třídění odpadů. Občané si zvykli, že odpady v obci se třídí do kontejnerů, které jsou umístěny vedle prodejny. Někteří si dokonce zvykli, že je v určitou dobu za obchodem otevřeno sběrové místo s kontejnery na objemný a ostatní odpad. Ovšem jsou mezi námi občané, kterým je zatěžko odpad netříděný vložit do své popelnice a pokud ji nemají (což by být nemělo) odnést v určený čas pytel na sběrné místo za obchodem. Uvědomte si, že pokud položíte pytel s komunálním odpadem ke kontejnerům na třídění, dopadne to jako na fotografii, která byla pořízena tento týden. Odpad ani nestihne nikdo za vás odnést tam, kam patří, protože přes noc jej rozhrabou toulaví psi nebo kočky, které v něm cítí zbytky z vaší kuchyně. Věřím, že těm spořádaným takový čurbes okolo kontejnerů uprostřed vsi určitě vadí. Raději ani nepomýšlím na to, co si říkají v duchu návštěvníci naší obce. Uvědomte si, že po vás ten nepořádek musí vždy někdo uklidit. A že vy na to nemáte čas? Vždy spěch toliko pro hovado dobrý jest, jak pravil pan Jan Ámos Komenský. Takový pohled se nám naskytne u Jednoty v Obecnici. Místo na umístění kontejnerů na tříděný odpad, se někdy stává místem pro veškeré domácí odpady. Zamysleme se nad tím...

2 2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen 2010 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech Územní přehledy o volební účasti Středočeský kraj, okres Příbram celkem - voličů v seznamu volební účast v % 64,56 okrsek Obecnice - voličů v seznamu voleb. účast 64,62% okrsek Oseč - voličů v seznamu 96 - voleb. účast 83,33 % Výsledky hlasování za okres Příbram Str. č. název celkem v % 9 Česká str. sociálně demokrat ,94 26 Občanská demokratická strana ,51 15 TOP ,37 6 Komunist. str. Čech a Moravy ,98 4 Věci veřejné ,48 21 Suverenita - blok J. Bobošíkové ,13 13 Str. Práv. Obč. Zemanovci ,70 17 Křes. demokr. unie - Čs. str. lid ,64 20 Strana zelených ,16 Obecnice - podrobné výsledky Strana Hlasů Procent ČSSD ,24 ODS ,14 KSČM 89 13,44 TOP ,99 VV 68 10,27 Suveren. 30 4,53 SPOZ 23 3,47 KDU-ČSL 14 2,11 SZ 11 1,66 ČPS 5 0,75 DSSS 4 0,60 Svobodní 2 0,30 PB 2 0,30 KČ 1 0,15 Z obecních kronik a archivů: OSEČSKÁ HISTORIE XI. Pokračování z březnového zpravodaje ROK 1937 V každé kronice jsou uvedeny různé specifické oddíly jako jsou například Finanční poměry obce. Jde většinou o čísla, která pro vás čtenáře nejsou moc zajímavá. Vezmu to tedy trochu obecně. Oseč byla zadlužena u Příbramské spořitelny z dřívější doby díky stavbě silnice. Jednalo se tedy s Kuratoriem Pomocného fondu, že za určitých podmínek splácení bude Kuratorium dluh umořovat. Stalo se tak až do roku 1939, kdy se rozhodne o definitivním převzetí dluhu. Jinak obec věnovala prostředky na opravu obecních cest dle finančních poměrů. Provedena částečná oprava cesty v úseku Oseč - Obecnice, která jest používaná ponejvíce školními dítkami, proto dobrý stav cesty této jest velmi nutný V roce 1937 bylo v Oseči 65 kusů hovězího dobytka, 7 koní, 50 koz a 15 vepřů. V tomto roce se narodily v obci tři děti a dva lidé zemřeli. Zemřela i první žena, která byla po převratu zvolena za člena do obecního zastupitelstva V Oseči. Byla to paní Marie Falcová z čp. 13. V lednu zde byl konán jeden sňatek a to Aloise Falce čp. 13 s Marií Kostkovou ze Svojšic. Po stránce zdravotní doznala obec značných změn a sice úpravou cest, svedením vody do příkopů k tomu účelu zhotovených. Zakoupením dvou pump na pitnou vodu, z nichž jedna jest umístěna na studni u rolníka Aloise Koudely čp. 5a druhá na studnu i k tomu účelu upravené, hořejší část nově z betonu zhotovené u usedlosti Josefa Milce čp. 14, který studnu tuto přenechal obci ke všeobecnému užívání za náhradu prominutí dávek obecních na dobu 10 roků k čp.14 náležících. V obecní knihovně bylo celkem 146 svazků a na jednoho obyvatele připadalo výpůjček. Přednášky byly pořádány dvě. A to 5. července v předvečer památky upálení Mistra Jana Husa a další 18. září Zábavy pořádal pouze sbor dobrovolných hasičů, o masopustě Hasičský věneček a v květnu Máje. Rok 1937 byl většinou rokem suchým, zvláště po senoseči sucha tato měla za následek malou sklizeň otav. I úroda obilí a ovoce byla menší a jakost špatnější. V roce 1937 byly návštěvy škol následující: Učitelský ústav - Miluška Nachtmanová, Státní Československé gymnasium navštěvoval Augustin Valkoun, Reálku Marie Hodková, Josef Nachtman, Alois Falc, Libuše Šatenková. Na Vysoké škole báňské dokončil studium Josef Tkadlec z Oseč čp.14 a Marie Kadlecová čp.22 se po maturitě připravovala vyučováním na obecnické škole na složení učitelské zkoušky. Dne 14. září 1937 zemřel T.G. Masaryk ve věku 87 let. Zvěst o smrti našeho nejdražšího muže roznesla se velkou rychlostí do všech vesnic a měst. I v naší malé vesničce správa tato v časných hodinách způsobila velký zármutek. Všude, i u nás, kde byl náš první president Osvoboditel čestným občanem, vyzváněl zvon smuteční hranu. V sobotu 18. září 1937 o sedmé hodině večer konána smuteční schůze obecního zastupitelstva, na kterou pozváni všichni občané obce naší, a kde o životě presidenta osvoboditele přednášela velmi procítěnými slovy sl.marie Kadlecová, aolventka státní reálky: Sešli jsme se dnes v nejsmutnější době jaká může být. Zemřel náš učitel i otec, T.G.Masaryk. Plakali jsme všichni nad jeho odchodem. Je to největší ztráta, která nás v osvobozené vlasti potkala. Je třeba něco říci, něco, co by mírnilo tu velkou bolest, kterou všichni cítíme, ale není co. Všechna slova užívaná při podobné příležitosti jsou příliš malá a všední, nevhodná toho, aby byla vyslovena při smrti největšího člověka, jakého kdy naše země nosila. Není a nebylo ještě člověka, který by byl tak milován a ctěn a o jehož život se chvělo po řadu let tolik milionů obyvatel. Nebo letos se národ nemodlil úpěnlivě za jeho život poprvé. Vzpomeňme jen kolik vzpomínek sledovalo ho za války, kolik lidí strachovalo se o jeho bytí. Vždy to byl přece jen již starý muž téměř pětašedesátník- když nasazoval život na Sibiři a v Americe. Ale řekněme si upřímně, kolik v tom bylo lásky (pokračování na str. 3)

3 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen Z obecních kronik a archivů: OSEČSKÁ HISTORIE XI. (dokončení ze str. 2) k němu? Bylo to spíše sobectví, nebo všichni si byli vědomi toho, že jeho smrt byla by i rozbitím všech plánů na naší samostatnost a svobodu. Naše revoluce neměla tehdy schopného nástupce na místo Masaryka. Podruhé byl život Masarykův středem zájmu celého státu po jeho volbě presidentem. A i tu bylo to zase sobectví národa, který dobře věděl, že jedině tatíček Masaryk může ho vyvést ze zmatku poválečné doby. A roky letěly. Neúprosný osud dal Masarykovi znamení, že už je čas. A pan president porozuměl. Klidně odešel do ústranní, aby se ještě chvíli díval, jak to vedeme. A i v této době se o nás staral. Opatřil nám za sebe spolehlivou náhradu, člověka, v jehož ruce mohl klidně předat své dílo, které budoval celý svůj život, svoji milovanou republiku. Dva roky nám dopřál osud pozorovati s láskou z povzdálí život pana presidenta Osvoboditele na zámku lánském. A potom přišla ta nejhorší doba. Celý národ hleděl s bolestným očekáváním k Lánu, kde bojoval tatí- ček Masaryk jako pravý voják na prostém vojenském lůžku svůj poslední boj se smrtí. Ale marně. Nic nepomohly neš astné motlitby a prosby, které vysílal národ k Bohu za zachování jeho života. Smrt byla silnější a vzala nám to nejdražší, co jsme měli. V tiché zářijové noci dotlouklo jeho srdce, které tolik milovalo svou vlast a svůj národ. Tatíček nám odešel, ale odešel nám opravdu? Ne, odešlo jen to, co na něm bylo smrtelného. Jeho duch žije dál a bude žít tak dlouho, dokud nezemře poslední Čech. Pan president žije s námi dál, bdí nad námi i nad naší vlastí a dívá se, jak to vedeme, pln obav, abychom neztratili to, zač on vždy bojoval pravdu. 20.září 1937 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Oseči s obecním zastupitelstvem za účasti všeho občanstva a školních dítek lampiónový průvod ku zapálení smuteční vatry k uctění památky prvního našeho presidenta T. G. Masaryka. Divadelní spolek SKALKA Lesní divadlo v Novém Podlesí uvádí divadelní hru Miloslava Švandrlíka HONORACE Z PASTOUŠKY Veselohra z vesnice - asi sedmdesátá léta Úprava: Josef Hudeèek Pátek 2. èervence 2010 Pátek 9. èervence Sobota 3. èervence Sobota 10. èervence Nedìle 4. èervence Pondìlí 5. èervence Úterý 6. èervence Zaèátek pøedstavení vzdy ve 21 hodin. SRDEÈNÌ VÁS ZVEME. Naši milí přátelé a příznivci ochotnického divadla, v letošním roce jsme pro vás nastudovali hru známého humoristy Miloslava Švandrlíka HONORACE Z PASTOUŠKY. Hru, ve které byl komediální nadsázkou zesměšňován snobismus a umělecká negramotnost různých (tehdejších) zbohatlíků. Nahlédl jsem do kroniky divadelního spolku, kde jsem zjistil, že tato divadelní hra se hrála v červenci roku To znamená před dvaatřiceti roky. Tenkráte se psalo, že je to hra ze současnosti. Švandrlík humornou formou popsal vesnici sedmdesátých let, kdy asi díky socialistické kolektivizaci zůstávaly ke koupi různé rozpadající se budovy mlýnů, chalup, obecních pazderen, pastoušek a jiných objektů. Ty kupovali ti bohatší, kteří se v naší socialistické společnosti dobře orientovali a dostávali se k větším finančním prostředkům, jako byli vedoucí obchodů ze zeleninou či masem a jiní podobní. Úžasný vkus zelinářů Trnců a uzenářů Urbášků poté na vesnicích obohacoval rekreační sídla věžičkami, bazény, vodotrysky a z rozpadající se pastoušky by dokonce dokázali vytvořit finskou nebo snad švýcarskou haciendu. A tak se stane, že nastane krutý boj i o starou márnici, která ještě nebyla zvelebena. Zbourá ji staroused- lík Kozdera a postaví si u chaloupky přístavek nebo ji koupí dentista Bernášek a udělá z ní palác a hodí na ní patro? Do toho všeho vdova Tonča, pečující o svého bratra Kozderu, dostane nabídku k sňatku od svobodného malíře Deršáka, naplaveného novodobého mlynáře, výtvarníka a sběratele starých krámů. V hospodě na vsi se vždy řešily problémy obecní i soukromé. Je tomu i v naší hře. Hostinský Balcar ví o životě své a štamgasti Fiala s Junkem mu zdárně přizvukují. Předseda MNV Lukáš problémy řeší, a do toho ještě ti luf áci, ta honorace. Nakonec vše dobře dopadne, jak bylo tenkrát zvykem. Mladí dosáhnou svého a můžou si ten svůj bigbít užít v hrůzné márnici. A svatba Mistra Deršáka s Tončou i možný vztah Vaška a Zuzany napovídá, že budoucností na vesnici budou tzv. luf ákodomorodé další generace a naše vesničky nám budou vzkvétat a vzkvétat do krásy. S prominutím nevím, zda se tak ve skutečném životě stalo, ale napovídá tomu i můj známý vzorec, který praví, že naplaveniny dělené domorodci krát koeficient snášenlivosti rovná se spokojená nezdegenerovaná vesnička.

4 4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen 2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici TURISTICKÝ KURZ odjel druhý stupeň na turistický kurz do lokality Stráž nad Nežárkou. Byli jsme ubytováni ve Fahnrichově mlýně. Děti byly rozděleny do dvou skupin na cyklisty a chodce. Ubytování bylo velmi hezké, a tak po návratech z dlouhých túr bylo příjemné pro odpočinek. Navštívili jsme mnoho míst a měst. Například jsme jeli do Jindřichova Hradce, Nové Bystřice a Třeboně. Byla také možnost navštívit zámek v Třeboni. Počasí nám vyšlo. Bylo krásně a teplo, a proto jsme uvítali rozchody, při kterých byl nezbytný nákup zmrzliny a ledové tříště. Prošli jsme mnoho vesnic a spousty zajímavých míst. Dokonce jsme se byli koupat v místní pískovně, kde jsme zažili to pravé osvěžení. Turistický kurz byl velmi hezký a pro devá áky byl tím nejlepším rozloučením. Jan Lopata V neděli 6. června 2010 se žáci celkem čtyř tříd Masarykovy základní školy v Obecnici zúčastnili cyklistického a turistického zájezdu. Pomocí autobusu jsme se přepravili na místo, které bylo poblíž Stráže nad Nežárkou. Ubytování bylo vskutku stylové, nebo se jednalo o starý mlýn. Všichni účastníci zájezdu byli rozděleni do tří skupin pěší, slabší cyklisté a dobří cyklisté a každá z nich měla zaručeně nabytý program. Největší výkon jsme zajisté předvedli my, cyklisté. Celkově jsme najeli na kole přes 310 km a každý večer jsme š astně zalehli do postele. Několikrát jsme vyplýtvali všechnu energii, a proto jsme se všichni těšili domů. Opak byl pravdou, když jsme přijeli domů, tak chtěl téměř každý zpět. Přece jenom jsme byli s touto třídou naposledy společně na výletě. Patrik Ptáček KATKA pátá v Evropě V kladenské sportovní hale se konalo od 2. do 6. června 2010 Aquila Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku, Hip Hopu a Fisaf fitness týmech. Souběžně probíhala také otevřená pohárová soutěž pro kadety a juniory. Příbramský Sportklub Oxygen vysílal na tento šampionát 40 závodnic v různých kategorií. Finálové boje sledovalo přímo v kladenské sportovní hale přes 1500 návštěvníků a závodů se zúčastnilo 730 závodníků. Příbramské týmy se ve velké konkurenci opravdu neztratily a dosáhly vynikajících výsledků. Milým překvapením bylo umístění v kategorii Individuál kadet ženy, kde Kateřina Kryllová v konkurenci 40 závodnic z celé Evropy oadila krásné páté místo. Moc a moc Katce gratulujeme k jejímu úspěchu a přejeme ještě mnoho dalších v její sportovní kariéře i v samotném životě. Do příštího zpravodaje s Kateřinou Kryllovou připravíme rozhovor.

5 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen HASIČI Zdravím všechny obyvatele naší krásné vesničky, opět uběhl měsíc jako voda, a my jsme tady s novými zprávami z hasičárny. Mnoho z Vás určitě sleduje večerní zprávy na TV Prima, a pokud četl dřívější zpravodaje, tak věděl o rekordu v dálkové dopravě vody, který se konal Jak už jsme psali v dřívějších vydáních tohoto plátku, zúčastnili jsme se ho i my. Celý rekord se odehrával v kraji Vysočina okres Ž ár nad Sázavou. Protože to je hodně daleko (cca 250 km), a museli jsme tam jet naší Avií, vyrazili jsme tedy už v pátek okolo deváté hodiny ranní. Cesta proběhla nad naše představy, a tak okolo druhé hodiny odpolední jsme se mohli ubytovat na perfektním místě ve westernovém městečku ŠIKLŮV MLÝN, kde se sjížděli i ostatní sbory. Den rekordu nás přivítal deštivým počasím už v 5 hodin ráno, budíčkem třemi ranami z děla. Sbalili jsme si potřebné věci a vyrazili se řadit do kolony našeho úseku. Velitel našeho úseku nás zavedl na naše stanoviště, kde jsme podle pokynů položili naši mašinu a natáhli potřebné hadice, abychom se mohli spojit s okolními sbory. Naše stanoviště plnilo řád pomocí cisterny, a když k nám dorazila voda z mašiny před námi, mohli jsme cisternu poslat na svoje stanoviště a zapojit se do řádu. Dlouhou dobu trvalo, než jsme dokázali dojet na požadovaný tlak, který jsme museli tlačit. Když už to vypadalo dobře, tak nám přestala přicházet voda z předešlého úseku. Asi tak dvě stanoviště před námi kluci připojili do řádu ještě jednu mašinu, kterou čerpali vodu z vodního zdroje, abychom dokázali udržet v činnosti alespoň zbytek vedení. Jelikož voda z druhého úseku podala hodně často, většina z nás už pomalu přestávala okolo čtvrté hodiny věřit, že se rekord povede. Nakonec byla přidána ještě jedna mašina na největší kopec a vedení se podařilo tedy udržet v činnosti celé, bez přídavných zdrojů. Z vysílačky se ozvalo Akce ukončena, výsledek neznámý, a začali jsme tady balit. Nebyli jsme si jisti, zda rekord padl či ne, ale po průjezdu vracejících se sborů, nám bylo jasné, že se akce zřejmě povedla. Po příjezdu v houkající koloně do Šiklova mlýna se všichni hasiči odebrali do arény na vyhlášení. Abych pravdu řekl, tak vidět přes tři tisíce hasičů na jednom hledišti se tak často nepoštěstí. Po oficiálním uznání rekordu následoval veliký aplaus a ohňostroj. Jako poděkování veliteli rekordu p. Sáblíkovi se v deset hodin rozhoukala všechna hasičská auta v Šiklově mlýně. Chtěl bych poděkovat M. Kuchařovi za odřízení celé akce v Avii, J. Krátké za přípravu jídel, samozřejmě jí v tom pomáhali Ž. Titzová, M. Krátká. Velký dík patří určitě J. Viktorovi, který celé odpoledne strávil u mašiny. V neposlední řadě děkuji i ostatním, Z. Vávrovi, L. Kropáčové, J. Duškovi, T. Handlovi a P. Hrubcovi, kteří tam s námi byli také. Já osobně se už těším na další takovouto megalomanskou akci. Druhou naší větší akcí byly oslavy HZS Příbram, konané hnedka následující víkend. V pátek jsme se zúčastnili provádění vodní fontány na horní oboře. Byla jen škoda, že dost pršelo, a tak nepřišlo tolik lidí. Vidět vodní fontánu, kterou dělá více jak deset sborů, je nádhera. V sobotu jsme s naší koňskou stříkačkou jeli průvod Příbramí. Zbytek dne byl pro nás spíše koukací, protože žádnou ukázku jsme neprováděli. Hnedka v neděli jsme byli požádáni p. Bergerem, zda bychom nešli dělat pořadatele na slalom, který se konal na letišti v Dlouhé Lhotě. To pro některé z nás samo- zřejmě nebyl problém, a tak jsme ve složení P. Zima, J. Krátká, M. Kuchař, Ž. Titzová, J. Dušek, J. Viktora, M. Linhart, T. Handl a P. Juříček vyrazili. Mohlo být tedy lepší počasí. Na dráze jsme stáli po dvojicích až trojicích a zapisovali jsme průjezd jednotlivých vozidel, či připisovali trestné body. V sobotu se v Obecnici konal již čtvrtý ročník IZS. Kdo chtěl, určitě se došel podívat na techniku, s kterou pracujeme my, či naši kolegové z okolních sborů. Mohli jste vidět ukázku pomocí vysokozdvižné plošiny, nechyběla ukázka hašení auta, či záchrana osob při dopraví nehodě pomocí hydraulického vyproš ovacího zařízení. Mohli jsme také vidět ukázku Soptíků, do které patřilo hašení malého baráčku i ukázka požárního sportu. Mezi dalšími ukázkami jste mohli vidět hašení domečku pomocí dvou koňských stříkaček. V neposlední řadě byla provedena ukázka hašení dvojdomku součinností dvou jednotek, povolaných k zásahu. Podle slov hlavního organizátora P. Juříčka, to byl nejpovedenější ročník. Já si to myslím také, a doufám, že za rok se na hřišti opět sejdeme. Večer byla taneční zábava se skupinou B.O.S ve Staročeské hospodě. Dne v 8.13 se na hašičárně rozezněla siréna. Jednalo se o výjezd na lesní požár, který byl hlášen v Oseči. Po příjezdu družstva na místo bylo zjištěno, že se jedná o pálení větví po těžbě dřeva, a tak se jednotka vrátila zpět na základnu. Chtěl bych Vás všechny pozvat na soutěž v požárním sportu, která se koná na hřišti Slavoje dne Jde o Memoriál Františka Housky, který jsme začali minulý rok pořádat. Není to jen o požárním útoku, jako vidíte při jiných soutěžích, ale také i o šikovnosti při běžení štafety. Určitě se přij te podívat a uvidíte, že nebudete litovat. Pokud Vás zajímá, co se aktuálně děje, určitě se podívejte na či hasici.obecnice.net. Petr Zima,velitel SDH Obecnice

6 6 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen 2010 Lékař a my ZUBY A DENTÁLNÍ HYGIENA Rubrika o zdraví je ve zpravodaji už drahně let. Většina článků je upravována podle časopisu Moje zdraví nebo jsou publikovány případné aktuální změny některých medicínských oblastí. Články z časopisu Moje zdraví vybírám podle toho, co mi z daného oboru nepřipadá moc známé, ale důležité pro širokou veřejnost. A po přečtení toho posledního jsem měla pocit, že o té oblasti teoreticky nevím nic, a přitom je to každodenní součást našeho života. No řekněte sami, co víte o dentální hygieně? Pijete ke snídani ovocný džus? Dáte si rádi zeleninový salát nebo sklenku vína? Pak věnujte své zubní sklovině zvýšenou pozornost. Z hlediska zdravé výživy je jistě konzumace co největšího množství zeleniny, ovoce a neslazených džusů věcí velmi prospěšnou. Dodají tělu mnoho potřebné vlákniny pro správnou funkci trávicí soustavy, vitamíny, minerály, ale i mnoho ovocných kyselin, které naleptávají zubní sklovinu. Při opakovaném kontaktu zubní sklovina měkne,vznikají v ní eroze a nešetrným čištěním dochází k jejímu ztenčování. Zdravá sklovina je pevná, velmi tvrdá a hladká jako sklo. Pokrývá celý zub od krčku, kde je její nejtenčí místo, a jejím úkolem je chránit vnitřek zubu. Při erozi dochází k zežloutnutí místa, nerovnostem a rýhám, kde se snáze usadí bakterie. Zub je citlivý na kontakt s teplým i studeným, i na sladké či kyselé potraviny. Kyseliny, které dokážou oslabit zubní sklovinu nejsou jen v ovoci a ovocných š ávách, ale i v řadě nápojů. Následující seznam je seřazen podle kyselosti (ph). Čím je číslo nižší, tím větší riziko pro sklovinu: Coca cola a Sprite - 2,6; Fanta 2,9; Grapefruitový džus 3,2; bílé víno a jablečný džus 3,4; červené víno a pomerančový džus 3,7; pro srovnání voda má 7,0. Negativní účinek nápojů lze částečně redukovat používáním brčka, kdy nápoj nepřichází do přímého kontaktu se zuby. Velmi nebezpečné jsou pro zuby koncentrované ovocné š ávy podávané především malým dětem. Nejvíce ohrožují zuby při podávání na noc nebo v noci, kdy je podávání jakých- koliv slazených nápojů pro chrup velmi škodlivé. I pro konzumaci čerstvého ovoce platí ve vztahu k zubům dvě zásady. Nemělo by se jíst na noc a neměly by se bezprostředně po jeho konzumaci čistit zuby. Ztráta tvrdých částí zubu se tím totiž urychluje. S čištěním je třeba vyčkat asi půl hodiny, aby se mohl uplatnit neutralizační vliv slin. Neutralizaci ovocných kyselin je možné urychlit vypláchnutím úst vodou nebo žvýkáním žvýkačky bez cukru, která zmnoží produkci slin. Obecně platí, že zubní kartáček by měl být měkký, malý a rovný, aby dokázal vyčistit celou plochu zubu. Pro mezizubní prostory jsou k dostání zubní nitě nebo mezizubní štětinky. Zubní pasta by měla mít nízkou abrazivitu a dobrou dostupnost fluoridu sodného. Správné čištění zubů je prevencí zubního kamene a zubního kazu. Zubní kámen vzniká při nesprávné zubní hygieně mineralizováním mikrobiálního povlaku na zubech a přispává k rozvoji paradentózy. Další bakterie se pak podílí na vniku zubního kazu. Nazývá se Streptokokus mutans, v ústech se vyskytuje asi u 90% populace, přenese se na děti obvykle od rodičů (pozor na olizování dudlíků a lžiček), a pakliže nedojde k infikování do tří let věku dítěte, výrazně stoupá šance na zdravé zuby v dospělosti. Již zmíněná parodontóza je onemocnění, které se obvykle projeví krvácením z dásní. Lidé pak mají tendenci dásně při čištění šetřit. Ale opak je potřebný. První by měla být návštěva zubaře, odstranění zubního kamene a následuje důsledná ústní hygiena s pečlivým čištění i mezizubních prostor a masírování dásní již zmíněným měkkým kartáčkem. Při erozích ve sklovině dochází často k jejich zbarvení vším, co ústy prochází. Káva, tmavý čaj, červené víno Zářivě bílé zuby jsou jistě krásné, ale barva zubů je nám obvykle dána, stejně jako barva vlasů a typ pokožky. Bělení zubům neprospívá a rozhodně by se nemělo zneužívat, protože zubní sklovina je velmi cenný materiál. Zdravé zoubky vám přeje Drsvo. BĚŽCI TJ Slavoje Obecnice Kategorie let Memoriál Jana Janovského pořádaný TJ SOKOL Blatná 3. místo Sv. Pour, 5. místo Josef Průša Kouřim Lipanská stezka Sva a Pour 1. místo Plzeňský půlmarat 5. místo Sva a Pour Tuháčkův běh, 9,5 km 2. místo Sv. Pour, 4. místo Vladimír Kříž (Oseč Ski klub), 6. místo Josef Průša V Obecnici nedávno proběhlo natáčení televize Nova s běžcem Sva ou Pourem. Výsledek natáčení budete moci shlédnout někdy v září. Pokusíme se čtenáře včas informovat o vysílání fejetonu v pořadu Víkend. INZERCE KOPANÁ Mužstvo TJ Slavoje Obecnice zvítězilo nad Vrtulí Láz 3:1 a díky tomu i lepšímu skóre ve vzájemných zápasech se Sokolem Jince postoupilo do okresního přeboru. Sdružení Valdek pro Vás uspořádalo VÝSTAVU Markéta Sloupová - krajky, Stanislav Sloup - obrazy a koláže Vernisáž proběhla v pátek 11. června s hudebním doprovodem Stanislava Macka. Výstava potrvá do neděle 11. července 2010, otevřeno sobota a neděle od 14 do 17 hodin

7 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen Řeč těla XI. - TERITORIÁLNÍ GESTA Lidé se opírají o druhé lidi nebo předměty, chtějí-li naznačit svůj nárok na ně. Dotýká-li se člověk svého majetku, stává se předmět prodloužením jeho těla. Milenci se stále drží za ruce, aby zdůraznili, že patří k sobě. Ředitel se posadí na svůj pracovní stůl nebo se opírá o dveře své kanceláře. Opírání se o předměty ale slouží i jako náznak dominance nebo zastrašování, pokud předmět patří jinému člověku. Pocitu zastrašení dosáhneme velmi snadno, posadíme-li se například na židli někoho jiného, do jeho křesla, opíráme se o jeho stůl, auto Prozíravý obchodní zástupce se při návštěvě nejprve zákazníka v místnosti zeptá, která židle mu patří. Usazení se v nesprávné židli může obchodní jednání velmi rychle ukončit. Lidé, kteří se rádi stavějí do otevřených dveří a opírají se o zárubně, obvykle popouzejí proti sobě ostatní již na první pohled. Pozor, devadesát procent úsudku o druhém (a on o nás) získáváme během prvních devadesáti vteřin setkání a první dojem vzniká jen jednou!! Napodobování a zrcadlení Na místě, kde se setkávají lidé, si všimněte, kolik z nich používá stejná gesta, jako jejich protějšek. Toto nevědomé přizpůsobování je neverbálním sdělením souhlasu s názory a myšlenkami toho druhého. Dva kamarádi u baru budou mít váhu na stejné noze, hlavu si podepřou stejnou rukou Napodobování je nejdůležitější dovednost v oboru neverbální komunikace. Prostým napodobením gesta druhého člověka mu sdělíme svůj souhlasný názor a dáme mu najevo svou přízeň. Zaměstnavatel si rychle nakloní zaměstnance a naopak. Je třeba ale vždy vážit situaci a vzájemný vztah se druhou osobou. Při rozhovoru se šéfem se mu snažíte vysvětlit, proč si zasloužíte přidat. On přehodí ležérně nohu přes nohu a dá ruce za hlavu. Z jeho strany gesto nadřazenosti a dominance. Uděláte-li totéž, se zvýšením mzdy se můžete rozloučit. Na druhou stranu, pokud na vás udělá nadřazené gesto nějaký právník nebo úředník, spolehlivě ho vyvedete z rovnováhy opakováním jeho gesta a převezmete situaci do svých rukou. Prozíravý obchodní zástupce při jednání s manželským párem sleduje chování obou manželů. Pokud manžel vede celý rozhovor, ale napodobuje gesta své ženy, pak je jisté, že v domě rozhoduje ona a s nabídkou je třeba se obracet k ní. Úklony a společenské postavení Snížení nebo nepřímení vlastního těla bylo odedávna vyjádřením nadřazenosti a podřazenosti. Člena královské rodiny titulujeme Vaše Výsosti, řečník stojí obvykle výše, soudce sedí na vyvýšeném místě, společenské třídy se dělí na vyšší a nižší. Vysocí lidé mívají větší autoritu. S tělesnou výškou nic nenaděláme, ale nechceme-li druhé popudit, je třeba použít neverbální komunikace. Existuje i situace, kdy snížení těla může být gestem dominance. Je to tehdy, když se v cizím domě pohodlně rozvalíte do křesla a domácí pán zůstane stát. Neformální chování na území jiného člověka je vyjádřením povýšeného a útočného postoje. Člověk se vždy cítí nadřazeně ve svém domě nebo území a podřízenými gesty ho spolehlivě dostanete na svou stranu. A ještě jedna modelová situace: Zastaví-li nás policista a zůstaneme-li v autě, působí auto jako překážka, policista musel vstoupit do řidičova prostoru a ještě se případně sehnout k okénku. Donutit ho k podřízenému gestu se nemusí vyplatit. Mnohem lepší taktikou je vystoupit z vozu a použít gesto otevřených dlaní, případně se mírně předklonit. Tak pokud možno žádné nebo jen malé pokuty vám s panem Allanem Peasem přeje Evas. Odpově na článek KDYŽ ZTRATÍTE TOHO NEJVĚRNĚJŠÍHO Vážená paní Kotrbová, přečetla jsem si Váš článek v květnovém Obecnickém zpravodaji. Překvapilo mě, že je vůbec možné, aby takto urážlivý článek dostal prostor na veřejnosti bez možnosti reakce. Váš článek stojí pouze za velmi stručnou reakci s připomenutím, že poučit by měl především Vás samotnou. Jako řidička vozidla Toyota Jaris, která měla účast na dopravní nehodě dne v obci Oseč, dokáže lidsky pochopit smutek ze ztráty psa, dokáže pochopit i emoce kolem této neš astné události. Zarážející je, jakým způsobem prezentujete událost v místním tisku. Snůška lží, překrucování a Vašich konspirativních teorií hraničí s pomluvou. Jistě si plně uvědomujete své jednání a budete schopna vše doložit před příslušnými orgány. Božena Petáková Výňatek z tiskového zákona 46/2000 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2000, o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) ve znění dle zákona č. 302/2000 Sb. 10 Odpově (1) Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení oahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této osoby odpově uveřejnit. 13 Podmínky uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení (1) Odpově nebo dodatečné sdělení je vydavatel povinen uveřejnit a) ve stejném periodickém tisku, v němž bylo uveřejněno napadené sdělení, a to takovým způsobem, aby nové sdělení bylo umístěním a formou rovnocenné a rozsahem přiměřené napadenému sdělení, a je-li napadena pouze jeho část, této jeho části, b)s výslovným označením odpově nebo dodatečné sdělení, (2) Vydavatel je povinen uveřejnit odpově nebo dodatečné sdělení do 8 dnů ode dne doručení žádosti o uveřejnění odpovědi nebo dodatečného sdělení. (3) Není-li možné odpově nebo dodatečné sdělení uveřejnit ve lhůtě podle odstavce 2, vydavatel je povinen tak učinit v nejbližším následujícím vydání stejného periodického tisku. Vydavatel je povinen o tomto postupu do 8 dnů ode dne doručení žádosti o uveřejnění odpovědi nebo dodatečného sdělení písemně informovat osobu, která žádost podala, a v této informaci označit vydání periodického tisku, v němž dojde k uveřejnění odpovědi nebo dodatečného sdělení. Vážení čtenáři, vaše sdělení, příspěvky i reakce na ně zveřejníme rádi, osobně bych dal přednost tomu, aby se osobní záležitosti řešily jinou cestou. Děkuji red. Bohouš Svoboda

Obecnický ZPRAVODAJ. LUCERNA pátek 27. června sobota 28. června pátek 4. července sobota 5. července pátek 11. července sobota 12.

Obecnický ZPRAVODAJ. LUCERNA pátek 27. června sobota 28. června pátek 4. července sobota 5. července pátek 11. července sobota 12. Obecnický ZPRAVODAJ ČERVEN 2014 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI. Kdo má zájem o kominické práce

Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI. Kdo má zájem o kominické práce Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Pozdní Faunovo léto zaznívá tónem sluneční milostné písně, až se listy stromů

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Obecnický ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ OBECNICE CZ.1.15/3.3.00/83.01870

Obecnický ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ OBECNICE CZ.1.15/3.3.00/83.01870 Obecnický ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE VÍTÁNÍ

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12 Změny v zastupitelstvu Novým zastupitelem se stal Martin Houška Čtěte na straně 2 Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu Čtěte na straně 12!!!! Mistrovství světa v bobbingu na Pustevnách

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

Stavební činnost v našem městě v roce 2010

Stavební činnost v našem městě v roce 2010 V TOMTO VYDÁNÍ: Červen 2010/06 Cyklo novinky v Sezimově Ústí Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vydržení věcného břemene a právo nezbytné cesty Stříbrný klíček 2010 Festiválek Nechanice

Více

ÚNOR 2015. Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE

ÚNOR 2015. Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Obecnický ZPRAVODAJ ÚNOR 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Únor bílý,

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červenec a srpen 2007 Informace ze zastupitelstva Informace z 8. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 23. května 2007 Zastupitelstvo města schválilo: - Rozpočtovou

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

STARÉ POVĚSTI A BÁJE O ŠTĚPÁNKOVICÍCH

STARÉ POVĚSTI A BÁJE O ŠTĚPÁNKOVICÍCH 2 Vážení spoluobčané, není to tak dávno, co jsme byli přesvědčováni, že člověk poručí větru a dešti. Tato doba už je naštěstí pryč a příroda nám opět ukazuje, že je to ona, kdo rozhoduje o tom, že bude

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka)

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka) Veltruské listy Jaro je tady!!! www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 2/2012, duben - květen, cena 12,- Kč Řekla bych, že jaro musí být nejoblíbenějším ročním obdobím pro

Více

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013 Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Přátelé

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

ČERVEN 2011 ročník 13, číslo 3

ČERVEN 2011 ročník 13, číslo 3 ČERVEN 2011 ročník 13, číslo 3 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, uletěly vám včely? Ne, nechci být prostořeká, navíc bych ráda položila otázku jinak: Přiletěly k vám včely? Prosím, přečtěte

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ODEČTY VODOMĚRŮ říjen, listopad, prosinec 2009 92 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Odečty vodoměrů budou probíhat od 23.11. do 6.12.2009. Pokud nebudete zastiženi prosíme o

Více