Obecnický ZPRAVODAJ ČERVEN 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecnický ZPRAVODAJ ČERVEN 2010"

Transkript

1 Obecnický ZPRAVODAJ ČERVEN 2010 Vydává Obec Obecnice ( ) Redakce Bohouš Svoboda ( ) Co také najdete v Obecnickém zpravodaji: Obecní úřad Obecnice - Výsledky voleb Divadelní spolek SKALKA zve na představení Honorace z pastoušky MZŠ Obecnice SDH Velká červnovnová cena Rezervace VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Asi se přibližují prázdniny. Nepoznávám to podle kloubů, bolení hlavy ani jiných průvodních znaků chátrajícího těla, ale podle toho, že mě pan starosta pověřil přípravou na loučení žáků MZŠ se školní docházkou. To znamená vyvést do pamětní knihy nějaký nadpis a jako bonus vepsat pro žáky nějaký svůj štěpný vjerš. Uznáte sami, že to není lehké, vymýšlet každým rok neotřelý rým týkající se školy a školní docházky. Ani dnes mě nenapadá, k čemu děti či učitele přirovnat a nedotknout se jejich citů. Tak si vzpomínám na svoje školní léta a děsím se. Copak jim můžu popisovat, jak ve druhé třídě s kamarádem Lubošem stojím vyfocen v hrdé póze s opelichaným kánětem, kterému jsme v nestřeženém okamžiku vytrhli brk a poté pořádali o přestávce závody, kdo s ním nejdál dohodí. Nebo, již poněkud starší, při některé z hodin, schováni ve skříni očekáváme příchod učitelky. My zbabělejší jsme se vyplížili již při jejím příchodu, ale kamarád Zdeněk vypadl ze skříně uprostřed jejího výkladu. Pravda, mne málokdy chytili při lumpárnách, i když jsem se účastnil, ale jednou jsem to schytal za celou třídu. Na hodinu nikdo nepřišel, proto všichni ze školy odešli do města, a já, trouba, zůstal v šatně a psal si úkoly. Náhle rachot, učitel tělocviku cloumal drátěnou šatnou, musel jsem otevřít. Chytil jsem ji hned u dveří a přistál jsem na druhé straně šatny. Ani jsem necekl a podle jeho příkazů běžel do města hledat spolužáky. Pár jsem jich našel a honem jsme se vraceli za učitelem žehlit. Doma jsem nic neřekl, schytal bych to ještě od táty, za to že mě chytli. I vzpomínání je čím dál těžší. Třeba na jméno první paní učitelky, kterou jsem si zadal jako pomocné heslo na internetu. Po úmorném hledání ve starých fotografiích jsem se paní učitelce v duchu omluvil. Bude hůř jak, říkala jedna kamarádka. Hledala dlouho peněženku, aby ji posléze našla u ledu. Doslova, byla uložena v mrazáku, asi si chtěla zmrazit finance. Te, až mne potká, budu též zmražen. Jejím pohledem. Z Obecnice... Vážení občané Obecnice a Oseče, již několik dlouhých let se naše obec účastní třídění odpadů. Občané si zvykli, že odpady v obci se třídí do kontejnerů, které jsou umístěny vedle prodejny. Někteří si dokonce zvykli, že je v určitou dobu za obchodem otevřeno sběrové místo s kontejnery na objemný a ostatní odpad. Ovšem jsou mezi námi občané, kterým je zatěžko odpad netříděný vložit do své popelnice a pokud ji nemají (což by být nemělo) odnést v určený čas pytel na sběrné místo za obchodem. Uvědomte si, že pokud položíte pytel s komunálním odpadem ke kontejnerům na třídění, dopadne to jako na fotografii, která byla pořízena tento týden. Odpad ani nestihne nikdo za vás odnést tam, kam patří, protože přes noc jej rozhrabou toulaví psi nebo kočky, které v něm cítí zbytky z vaší kuchyně. Věřím, že těm spořádaným takový čurbes okolo kontejnerů uprostřed vsi určitě vadí. Raději ani nepomýšlím na to, co si říkají v duchu návštěvníci naší obce. Uvědomte si, že po vás ten nepořádek musí vždy někdo uklidit. A že vy na to nemáte čas? Vždy spěch toliko pro hovado dobrý jest, jak pravil pan Jan Ámos Komenský. Takový pohled se nám naskytne u Jednoty v Obecnici. Místo na umístění kontejnerů na tříděný odpad, se někdy stává místem pro veškeré domácí odpady. Zamysleme se nad tím...

2 2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen 2010 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech Územní přehledy o volební účasti Středočeský kraj, okres Příbram celkem - voličů v seznamu volební účast v % 64,56 okrsek Obecnice - voličů v seznamu voleb. účast 64,62% okrsek Oseč - voličů v seznamu 96 - voleb. účast 83,33 % Výsledky hlasování za okres Příbram Str. č. název celkem v % 9 Česká str. sociálně demokrat ,94 26 Občanská demokratická strana ,51 15 TOP ,37 6 Komunist. str. Čech a Moravy ,98 4 Věci veřejné ,48 21 Suverenita - blok J. Bobošíkové ,13 13 Str. Práv. Obč. Zemanovci ,70 17 Křes. demokr. unie - Čs. str. lid ,64 20 Strana zelených ,16 Obecnice - podrobné výsledky Strana Hlasů Procent ČSSD ,24 ODS ,14 KSČM 89 13,44 TOP ,99 VV 68 10,27 Suveren. 30 4,53 SPOZ 23 3,47 KDU-ČSL 14 2,11 SZ 11 1,66 ČPS 5 0,75 DSSS 4 0,60 Svobodní 2 0,30 PB 2 0,30 KČ 1 0,15 Z obecních kronik a archivů: OSEČSKÁ HISTORIE XI. Pokračování z březnového zpravodaje ROK 1937 V každé kronice jsou uvedeny různé specifické oddíly jako jsou například Finanční poměry obce. Jde většinou o čísla, která pro vás čtenáře nejsou moc zajímavá. Vezmu to tedy trochu obecně. Oseč byla zadlužena u Příbramské spořitelny z dřívější doby díky stavbě silnice. Jednalo se tedy s Kuratoriem Pomocného fondu, že za určitých podmínek splácení bude Kuratorium dluh umořovat. Stalo se tak až do roku 1939, kdy se rozhodne o definitivním převzetí dluhu. Jinak obec věnovala prostředky na opravu obecních cest dle finančních poměrů. Provedena částečná oprava cesty v úseku Oseč - Obecnice, která jest používaná ponejvíce školními dítkami, proto dobrý stav cesty této jest velmi nutný V roce 1937 bylo v Oseči 65 kusů hovězího dobytka, 7 koní, 50 koz a 15 vepřů. V tomto roce se narodily v obci tři děti a dva lidé zemřeli. Zemřela i první žena, která byla po převratu zvolena za člena do obecního zastupitelstva V Oseči. Byla to paní Marie Falcová z čp. 13. V lednu zde byl konán jeden sňatek a to Aloise Falce čp. 13 s Marií Kostkovou ze Svojšic. Po stránce zdravotní doznala obec značných změn a sice úpravou cest, svedením vody do příkopů k tomu účelu zhotovených. Zakoupením dvou pump na pitnou vodu, z nichž jedna jest umístěna na studni u rolníka Aloise Koudely čp. 5a druhá na studnu i k tomu účelu upravené, hořejší část nově z betonu zhotovené u usedlosti Josefa Milce čp. 14, který studnu tuto přenechal obci ke všeobecnému užívání za náhradu prominutí dávek obecních na dobu 10 roků k čp.14 náležících. V obecní knihovně bylo celkem 146 svazků a na jednoho obyvatele připadalo výpůjček. Přednášky byly pořádány dvě. A to 5. července v předvečer památky upálení Mistra Jana Husa a další 18. září Zábavy pořádal pouze sbor dobrovolných hasičů, o masopustě Hasičský věneček a v květnu Máje. Rok 1937 byl většinou rokem suchým, zvláště po senoseči sucha tato měla za následek malou sklizeň otav. I úroda obilí a ovoce byla menší a jakost špatnější. V roce 1937 byly návštěvy škol následující: Učitelský ústav - Miluška Nachtmanová, Státní Československé gymnasium navštěvoval Augustin Valkoun, Reálku Marie Hodková, Josef Nachtman, Alois Falc, Libuše Šatenková. Na Vysoké škole báňské dokončil studium Josef Tkadlec z Oseč čp.14 a Marie Kadlecová čp.22 se po maturitě připravovala vyučováním na obecnické škole na složení učitelské zkoušky. Dne 14. září 1937 zemřel T.G. Masaryk ve věku 87 let. Zvěst o smrti našeho nejdražšího muže roznesla se velkou rychlostí do všech vesnic a měst. I v naší malé vesničce správa tato v časných hodinách způsobila velký zármutek. Všude, i u nás, kde byl náš první president Osvoboditel čestným občanem, vyzváněl zvon smuteční hranu. V sobotu 18. září 1937 o sedmé hodině večer konána smuteční schůze obecního zastupitelstva, na kterou pozváni všichni občané obce naší, a kde o životě presidenta osvoboditele přednášela velmi procítěnými slovy sl.marie Kadlecová, aolventka státní reálky: Sešli jsme se dnes v nejsmutnější době jaká může být. Zemřel náš učitel i otec, T.G.Masaryk. Plakali jsme všichni nad jeho odchodem. Je to největší ztráta, která nás v osvobozené vlasti potkala. Je třeba něco říci, něco, co by mírnilo tu velkou bolest, kterou všichni cítíme, ale není co. Všechna slova užívaná při podobné příležitosti jsou příliš malá a všední, nevhodná toho, aby byla vyslovena při smrti největšího člověka, jakého kdy naše země nosila. Není a nebylo ještě člověka, který by byl tak milován a ctěn a o jehož život se chvělo po řadu let tolik milionů obyvatel. Nebo letos se národ nemodlil úpěnlivě za jeho život poprvé. Vzpomeňme jen kolik vzpomínek sledovalo ho za války, kolik lidí strachovalo se o jeho bytí. Vždy to byl přece jen již starý muž téměř pětašedesátník- když nasazoval život na Sibiři a v Americe. Ale řekněme si upřímně, kolik v tom bylo lásky (pokračování na str. 3)

3 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen Z obecních kronik a archivů: OSEČSKÁ HISTORIE XI. (dokončení ze str. 2) k němu? Bylo to spíše sobectví, nebo všichni si byli vědomi toho, že jeho smrt byla by i rozbitím všech plánů na naší samostatnost a svobodu. Naše revoluce neměla tehdy schopného nástupce na místo Masaryka. Podruhé byl život Masarykův středem zájmu celého státu po jeho volbě presidentem. A i tu bylo to zase sobectví národa, který dobře věděl, že jedině tatíček Masaryk může ho vyvést ze zmatku poválečné doby. A roky letěly. Neúprosný osud dal Masarykovi znamení, že už je čas. A pan president porozuměl. Klidně odešel do ústranní, aby se ještě chvíli díval, jak to vedeme. A i v této době se o nás staral. Opatřil nám za sebe spolehlivou náhradu, člověka, v jehož ruce mohl klidně předat své dílo, které budoval celý svůj život, svoji milovanou republiku. Dva roky nám dopřál osud pozorovati s láskou z povzdálí život pana presidenta Osvoboditele na zámku lánském. A potom přišla ta nejhorší doba. Celý národ hleděl s bolestným očekáváním k Lánu, kde bojoval tatí- ček Masaryk jako pravý voják na prostém vojenském lůžku svůj poslední boj se smrtí. Ale marně. Nic nepomohly neš astné motlitby a prosby, které vysílal národ k Bohu za zachování jeho života. Smrt byla silnější a vzala nám to nejdražší, co jsme měli. V tiché zářijové noci dotlouklo jeho srdce, které tolik milovalo svou vlast a svůj národ. Tatíček nám odešel, ale odešel nám opravdu? Ne, odešlo jen to, co na něm bylo smrtelného. Jeho duch žije dál a bude žít tak dlouho, dokud nezemře poslední Čech. Pan president žije s námi dál, bdí nad námi i nad naší vlastí a dívá se, jak to vedeme, pln obav, abychom neztratili to, zač on vždy bojoval pravdu. 20.září 1937 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Oseči s obecním zastupitelstvem za účasti všeho občanstva a školních dítek lampiónový průvod ku zapálení smuteční vatry k uctění památky prvního našeho presidenta T. G. Masaryka. Divadelní spolek SKALKA Lesní divadlo v Novém Podlesí uvádí divadelní hru Miloslava Švandrlíka HONORACE Z PASTOUŠKY Veselohra z vesnice - asi sedmdesátá léta Úprava: Josef Hudeèek Pátek 2. èervence 2010 Pátek 9. èervence Sobota 3. èervence Sobota 10. èervence Nedìle 4. èervence Pondìlí 5. èervence Úterý 6. èervence Zaèátek pøedstavení vzdy ve 21 hodin. SRDEÈNÌ VÁS ZVEME. Naši milí přátelé a příznivci ochotnického divadla, v letošním roce jsme pro vás nastudovali hru známého humoristy Miloslava Švandrlíka HONORACE Z PASTOUŠKY. Hru, ve které byl komediální nadsázkou zesměšňován snobismus a umělecká negramotnost různých (tehdejších) zbohatlíků. Nahlédl jsem do kroniky divadelního spolku, kde jsem zjistil, že tato divadelní hra se hrála v červenci roku To znamená před dvaatřiceti roky. Tenkráte se psalo, že je to hra ze současnosti. Švandrlík humornou formou popsal vesnici sedmdesátých let, kdy asi díky socialistické kolektivizaci zůstávaly ke koupi různé rozpadající se budovy mlýnů, chalup, obecních pazderen, pastoušek a jiných objektů. Ty kupovali ti bohatší, kteří se v naší socialistické společnosti dobře orientovali a dostávali se k větším finančním prostředkům, jako byli vedoucí obchodů ze zeleninou či masem a jiní podobní. Úžasný vkus zelinářů Trnců a uzenářů Urbášků poté na vesnicích obohacoval rekreační sídla věžičkami, bazény, vodotrysky a z rozpadající se pastoušky by dokonce dokázali vytvořit finskou nebo snad švýcarskou haciendu. A tak se stane, že nastane krutý boj i o starou márnici, která ještě nebyla zvelebena. Zbourá ji staroused- lík Kozdera a postaví si u chaloupky přístavek nebo ji koupí dentista Bernášek a udělá z ní palác a hodí na ní patro? Do toho všeho vdova Tonča, pečující o svého bratra Kozderu, dostane nabídku k sňatku od svobodného malíře Deršáka, naplaveného novodobého mlynáře, výtvarníka a sběratele starých krámů. V hospodě na vsi se vždy řešily problémy obecní i soukromé. Je tomu i v naší hře. Hostinský Balcar ví o životě své a štamgasti Fiala s Junkem mu zdárně přizvukují. Předseda MNV Lukáš problémy řeší, a do toho ještě ti luf áci, ta honorace. Nakonec vše dobře dopadne, jak bylo tenkrát zvykem. Mladí dosáhnou svého a můžou si ten svůj bigbít užít v hrůzné márnici. A svatba Mistra Deršáka s Tončou i možný vztah Vaška a Zuzany napovídá, že budoucností na vesnici budou tzv. luf ákodomorodé další generace a naše vesničky nám budou vzkvétat a vzkvétat do krásy. S prominutím nevím, zda se tak ve skutečném životě stalo, ale napovídá tomu i můj známý vzorec, který praví, že naplaveniny dělené domorodci krát koeficient snášenlivosti rovná se spokojená nezdegenerovaná vesnička.

4 4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen 2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici TURISTICKÝ KURZ odjel druhý stupeň na turistický kurz do lokality Stráž nad Nežárkou. Byli jsme ubytováni ve Fahnrichově mlýně. Děti byly rozděleny do dvou skupin na cyklisty a chodce. Ubytování bylo velmi hezké, a tak po návratech z dlouhých túr bylo příjemné pro odpočinek. Navštívili jsme mnoho míst a měst. Například jsme jeli do Jindřichova Hradce, Nové Bystřice a Třeboně. Byla také možnost navštívit zámek v Třeboni. Počasí nám vyšlo. Bylo krásně a teplo, a proto jsme uvítali rozchody, při kterých byl nezbytný nákup zmrzliny a ledové tříště. Prošli jsme mnoho vesnic a spousty zajímavých míst. Dokonce jsme se byli koupat v místní pískovně, kde jsme zažili to pravé osvěžení. Turistický kurz byl velmi hezký a pro devá áky byl tím nejlepším rozloučením. Jan Lopata V neděli 6. června 2010 se žáci celkem čtyř tříd Masarykovy základní školy v Obecnici zúčastnili cyklistického a turistického zájezdu. Pomocí autobusu jsme se přepravili na místo, které bylo poblíž Stráže nad Nežárkou. Ubytování bylo vskutku stylové, nebo se jednalo o starý mlýn. Všichni účastníci zájezdu byli rozděleni do tří skupin pěší, slabší cyklisté a dobří cyklisté a každá z nich měla zaručeně nabytý program. Největší výkon jsme zajisté předvedli my, cyklisté. Celkově jsme najeli na kole přes 310 km a každý večer jsme š astně zalehli do postele. Několikrát jsme vyplýtvali všechnu energii, a proto jsme se všichni těšili domů. Opak byl pravdou, když jsme přijeli domů, tak chtěl téměř každý zpět. Přece jenom jsme byli s touto třídou naposledy společně na výletě. Patrik Ptáček KATKA pátá v Evropě V kladenské sportovní hale se konalo od 2. do 6. června 2010 Aquila Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku, Hip Hopu a Fisaf fitness týmech. Souběžně probíhala také otevřená pohárová soutěž pro kadety a juniory. Příbramský Sportklub Oxygen vysílal na tento šampionát 40 závodnic v různých kategorií. Finálové boje sledovalo přímo v kladenské sportovní hale přes 1500 návštěvníků a závodů se zúčastnilo 730 závodníků. Příbramské týmy se ve velké konkurenci opravdu neztratily a dosáhly vynikajících výsledků. Milým překvapením bylo umístění v kategorii Individuál kadet ženy, kde Kateřina Kryllová v konkurenci 40 závodnic z celé Evropy oadila krásné páté místo. Moc a moc Katce gratulujeme k jejímu úspěchu a přejeme ještě mnoho dalších v její sportovní kariéře i v samotném životě. Do příštího zpravodaje s Kateřinou Kryllovou připravíme rozhovor.

5 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen HASIČI Zdravím všechny obyvatele naší krásné vesničky, opět uběhl měsíc jako voda, a my jsme tady s novými zprávami z hasičárny. Mnoho z Vás určitě sleduje večerní zprávy na TV Prima, a pokud četl dřívější zpravodaje, tak věděl o rekordu v dálkové dopravě vody, který se konal Jak už jsme psali v dřívějších vydáních tohoto plátku, zúčastnili jsme se ho i my. Celý rekord se odehrával v kraji Vysočina okres Ž ár nad Sázavou. Protože to je hodně daleko (cca 250 km), a museli jsme tam jet naší Avií, vyrazili jsme tedy už v pátek okolo deváté hodiny ranní. Cesta proběhla nad naše představy, a tak okolo druhé hodiny odpolední jsme se mohli ubytovat na perfektním místě ve westernovém městečku ŠIKLŮV MLÝN, kde se sjížděli i ostatní sbory. Den rekordu nás přivítal deštivým počasím už v 5 hodin ráno, budíčkem třemi ranami z děla. Sbalili jsme si potřebné věci a vyrazili se řadit do kolony našeho úseku. Velitel našeho úseku nás zavedl na naše stanoviště, kde jsme podle pokynů položili naši mašinu a natáhli potřebné hadice, abychom se mohli spojit s okolními sbory. Naše stanoviště plnilo řád pomocí cisterny, a když k nám dorazila voda z mašiny před námi, mohli jsme cisternu poslat na svoje stanoviště a zapojit se do řádu. Dlouhou dobu trvalo, než jsme dokázali dojet na požadovaný tlak, který jsme museli tlačit. Když už to vypadalo dobře, tak nám přestala přicházet voda z předešlého úseku. Asi tak dvě stanoviště před námi kluci připojili do řádu ještě jednu mašinu, kterou čerpali vodu z vodního zdroje, abychom dokázali udržet v činnosti alespoň zbytek vedení. Jelikož voda z druhého úseku podala hodně často, většina z nás už pomalu přestávala okolo čtvrté hodiny věřit, že se rekord povede. Nakonec byla přidána ještě jedna mašina na největší kopec a vedení se podařilo tedy udržet v činnosti celé, bez přídavných zdrojů. Z vysílačky se ozvalo Akce ukončena, výsledek neznámý, a začali jsme tady balit. Nebyli jsme si jisti, zda rekord padl či ne, ale po průjezdu vracejících se sborů, nám bylo jasné, že se akce zřejmě povedla. Po příjezdu v houkající koloně do Šiklova mlýna se všichni hasiči odebrali do arény na vyhlášení. Abych pravdu řekl, tak vidět přes tři tisíce hasičů na jednom hledišti se tak často nepoštěstí. Po oficiálním uznání rekordu následoval veliký aplaus a ohňostroj. Jako poděkování veliteli rekordu p. Sáblíkovi se v deset hodin rozhoukala všechna hasičská auta v Šiklově mlýně. Chtěl bych poděkovat M. Kuchařovi za odřízení celé akce v Avii, J. Krátké za přípravu jídel, samozřejmě jí v tom pomáhali Ž. Titzová, M. Krátká. Velký dík patří určitě J. Viktorovi, který celé odpoledne strávil u mašiny. V neposlední řadě děkuji i ostatním, Z. Vávrovi, L. Kropáčové, J. Duškovi, T. Handlovi a P. Hrubcovi, kteří tam s námi byli také. Já osobně se už těším na další takovouto megalomanskou akci. Druhou naší větší akcí byly oslavy HZS Příbram, konané hnedka následující víkend. V pátek jsme se zúčastnili provádění vodní fontány na horní oboře. Byla jen škoda, že dost pršelo, a tak nepřišlo tolik lidí. Vidět vodní fontánu, kterou dělá více jak deset sborů, je nádhera. V sobotu jsme s naší koňskou stříkačkou jeli průvod Příbramí. Zbytek dne byl pro nás spíše koukací, protože žádnou ukázku jsme neprováděli. Hnedka v neděli jsme byli požádáni p. Bergerem, zda bychom nešli dělat pořadatele na slalom, který se konal na letišti v Dlouhé Lhotě. To pro některé z nás samo- zřejmě nebyl problém, a tak jsme ve složení P. Zima, J. Krátká, M. Kuchař, Ž. Titzová, J. Dušek, J. Viktora, M. Linhart, T. Handl a P. Juříček vyrazili. Mohlo být tedy lepší počasí. Na dráze jsme stáli po dvojicích až trojicích a zapisovali jsme průjezd jednotlivých vozidel, či připisovali trestné body. V sobotu se v Obecnici konal již čtvrtý ročník IZS. Kdo chtěl, určitě se došel podívat na techniku, s kterou pracujeme my, či naši kolegové z okolních sborů. Mohli jste vidět ukázku pomocí vysokozdvižné plošiny, nechyběla ukázka hašení auta, či záchrana osob při dopraví nehodě pomocí hydraulického vyproš ovacího zařízení. Mohli jsme také vidět ukázku Soptíků, do které patřilo hašení malého baráčku i ukázka požárního sportu. Mezi dalšími ukázkami jste mohli vidět hašení domečku pomocí dvou koňských stříkaček. V neposlední řadě byla provedena ukázka hašení dvojdomku součinností dvou jednotek, povolaných k zásahu. Podle slov hlavního organizátora P. Juříčka, to byl nejpovedenější ročník. Já si to myslím také, a doufám, že za rok se na hřišti opět sejdeme. Večer byla taneční zábava se skupinou B.O.S ve Staročeské hospodě. Dne v 8.13 se na hašičárně rozezněla siréna. Jednalo se o výjezd na lesní požár, který byl hlášen v Oseči. Po příjezdu družstva na místo bylo zjištěno, že se jedná o pálení větví po těžbě dřeva, a tak se jednotka vrátila zpět na základnu. Chtěl bych Vás všechny pozvat na soutěž v požárním sportu, která se koná na hřišti Slavoje dne Jde o Memoriál Františka Housky, který jsme začali minulý rok pořádat. Není to jen o požárním útoku, jako vidíte při jiných soutěžích, ale také i o šikovnosti při běžení štafety. Určitě se přij te podívat a uvidíte, že nebudete litovat. Pokud Vás zajímá, co se aktuálně děje, určitě se podívejte na či hasici.obecnice.net. Petr Zima,velitel SDH Obecnice

6 6 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen 2010 Lékař a my ZUBY A DENTÁLNÍ HYGIENA Rubrika o zdraví je ve zpravodaji už drahně let. Většina článků je upravována podle časopisu Moje zdraví nebo jsou publikovány případné aktuální změny některých medicínských oblastí. Články z časopisu Moje zdraví vybírám podle toho, co mi z daného oboru nepřipadá moc známé, ale důležité pro širokou veřejnost. A po přečtení toho posledního jsem měla pocit, že o té oblasti teoreticky nevím nic, a přitom je to každodenní součást našeho života. No řekněte sami, co víte o dentální hygieně? Pijete ke snídani ovocný džus? Dáte si rádi zeleninový salát nebo sklenku vína? Pak věnujte své zubní sklovině zvýšenou pozornost. Z hlediska zdravé výživy je jistě konzumace co největšího množství zeleniny, ovoce a neslazených džusů věcí velmi prospěšnou. Dodají tělu mnoho potřebné vlákniny pro správnou funkci trávicí soustavy, vitamíny, minerály, ale i mnoho ovocných kyselin, které naleptávají zubní sklovinu. Při opakovaném kontaktu zubní sklovina měkne,vznikají v ní eroze a nešetrným čištěním dochází k jejímu ztenčování. Zdravá sklovina je pevná, velmi tvrdá a hladká jako sklo. Pokrývá celý zub od krčku, kde je její nejtenčí místo, a jejím úkolem je chránit vnitřek zubu. Při erozi dochází k zežloutnutí místa, nerovnostem a rýhám, kde se snáze usadí bakterie. Zub je citlivý na kontakt s teplým i studeným, i na sladké či kyselé potraviny. Kyseliny, které dokážou oslabit zubní sklovinu nejsou jen v ovoci a ovocných š ávách, ale i v řadě nápojů. Následující seznam je seřazen podle kyselosti (ph). Čím je číslo nižší, tím větší riziko pro sklovinu: Coca cola a Sprite - 2,6; Fanta 2,9; Grapefruitový džus 3,2; bílé víno a jablečný džus 3,4; červené víno a pomerančový džus 3,7; pro srovnání voda má 7,0. Negativní účinek nápojů lze částečně redukovat používáním brčka, kdy nápoj nepřichází do přímého kontaktu se zuby. Velmi nebezpečné jsou pro zuby koncentrované ovocné š ávy podávané především malým dětem. Nejvíce ohrožují zuby při podávání na noc nebo v noci, kdy je podávání jakých- koliv slazených nápojů pro chrup velmi škodlivé. I pro konzumaci čerstvého ovoce platí ve vztahu k zubům dvě zásady. Nemělo by se jíst na noc a neměly by se bezprostředně po jeho konzumaci čistit zuby. Ztráta tvrdých částí zubu se tím totiž urychluje. S čištěním je třeba vyčkat asi půl hodiny, aby se mohl uplatnit neutralizační vliv slin. Neutralizaci ovocných kyselin je možné urychlit vypláchnutím úst vodou nebo žvýkáním žvýkačky bez cukru, která zmnoží produkci slin. Obecně platí, že zubní kartáček by měl být měkký, malý a rovný, aby dokázal vyčistit celou plochu zubu. Pro mezizubní prostory jsou k dostání zubní nitě nebo mezizubní štětinky. Zubní pasta by měla mít nízkou abrazivitu a dobrou dostupnost fluoridu sodného. Správné čištění zubů je prevencí zubního kamene a zubního kazu. Zubní kámen vzniká při nesprávné zubní hygieně mineralizováním mikrobiálního povlaku na zubech a přispává k rozvoji paradentózy. Další bakterie se pak podílí na vniku zubního kazu. Nazývá se Streptokokus mutans, v ústech se vyskytuje asi u 90% populace, přenese se na děti obvykle od rodičů (pozor na olizování dudlíků a lžiček), a pakliže nedojde k infikování do tří let věku dítěte, výrazně stoupá šance na zdravé zuby v dospělosti. Již zmíněná parodontóza je onemocnění, které se obvykle projeví krvácením z dásní. Lidé pak mají tendenci dásně při čištění šetřit. Ale opak je potřebný. První by měla být návštěva zubaře, odstranění zubního kamene a následuje důsledná ústní hygiena s pečlivým čištění i mezizubních prostor a masírování dásní již zmíněným měkkým kartáčkem. Při erozích ve sklovině dochází často k jejich zbarvení vším, co ústy prochází. Káva, tmavý čaj, červené víno Zářivě bílé zuby jsou jistě krásné, ale barva zubů je nám obvykle dána, stejně jako barva vlasů a typ pokožky. Bělení zubům neprospívá a rozhodně by se nemělo zneužívat, protože zubní sklovina je velmi cenný materiál. Zdravé zoubky vám přeje Drsvo. BĚŽCI TJ Slavoje Obecnice Kategorie let Memoriál Jana Janovského pořádaný TJ SOKOL Blatná 3. místo Sv. Pour, 5. místo Josef Průša Kouřim Lipanská stezka Sva a Pour 1. místo Plzeňský půlmarat 5. místo Sva a Pour Tuháčkův běh, 9,5 km 2. místo Sv. Pour, 4. místo Vladimír Kříž (Oseč Ski klub), 6. místo Josef Průša V Obecnici nedávno proběhlo natáčení televize Nova s běžcem Sva ou Pourem. Výsledek natáčení budete moci shlédnout někdy v září. Pokusíme se čtenáře včas informovat o vysílání fejetonu v pořadu Víkend. INZERCE KOPANÁ Mužstvo TJ Slavoje Obecnice zvítězilo nad Vrtulí Láz 3:1 a díky tomu i lepšímu skóre ve vzájemných zápasech se Sokolem Jince postoupilo do okresního přeboru. Sdružení Valdek pro Vás uspořádalo VÝSTAVU Markéta Sloupová - krajky, Stanislav Sloup - obrazy a koláže Vernisáž proběhla v pátek 11. června s hudebním doprovodem Stanislava Macka. Výstava potrvá do neděle 11. července 2010, otevřeno sobota a neděle od 14 do 17 hodin

7 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen Řeč těla XI. - TERITORIÁLNÍ GESTA Lidé se opírají o druhé lidi nebo předměty, chtějí-li naznačit svůj nárok na ně. Dotýká-li se člověk svého majetku, stává se předmět prodloužením jeho těla. Milenci se stále drží za ruce, aby zdůraznili, že patří k sobě. Ředitel se posadí na svůj pracovní stůl nebo se opírá o dveře své kanceláře. Opírání se o předměty ale slouží i jako náznak dominance nebo zastrašování, pokud předmět patří jinému člověku. Pocitu zastrašení dosáhneme velmi snadno, posadíme-li se například na židli někoho jiného, do jeho křesla, opíráme se o jeho stůl, auto Prozíravý obchodní zástupce se při návštěvě nejprve zákazníka v místnosti zeptá, která židle mu patří. Usazení se v nesprávné židli může obchodní jednání velmi rychle ukončit. Lidé, kteří se rádi stavějí do otevřených dveří a opírají se o zárubně, obvykle popouzejí proti sobě ostatní již na první pohled. Pozor, devadesát procent úsudku o druhém (a on o nás) získáváme během prvních devadesáti vteřin setkání a první dojem vzniká jen jednou!! Napodobování a zrcadlení Na místě, kde se setkávají lidé, si všimněte, kolik z nich používá stejná gesta, jako jejich protějšek. Toto nevědomé přizpůsobování je neverbálním sdělením souhlasu s názory a myšlenkami toho druhého. Dva kamarádi u baru budou mít váhu na stejné noze, hlavu si podepřou stejnou rukou Napodobování je nejdůležitější dovednost v oboru neverbální komunikace. Prostým napodobením gesta druhého člověka mu sdělíme svůj souhlasný názor a dáme mu najevo svou přízeň. Zaměstnavatel si rychle nakloní zaměstnance a naopak. Je třeba ale vždy vážit situaci a vzájemný vztah se druhou osobou. Při rozhovoru se šéfem se mu snažíte vysvětlit, proč si zasloužíte přidat. On přehodí ležérně nohu přes nohu a dá ruce za hlavu. Z jeho strany gesto nadřazenosti a dominance. Uděláte-li totéž, se zvýšením mzdy se můžete rozloučit. Na druhou stranu, pokud na vás udělá nadřazené gesto nějaký právník nebo úředník, spolehlivě ho vyvedete z rovnováhy opakováním jeho gesta a převezmete situaci do svých rukou. Prozíravý obchodní zástupce při jednání s manželským párem sleduje chování obou manželů. Pokud manžel vede celý rozhovor, ale napodobuje gesta své ženy, pak je jisté, že v domě rozhoduje ona a s nabídkou je třeba se obracet k ní. Úklony a společenské postavení Snížení nebo nepřímení vlastního těla bylo odedávna vyjádřením nadřazenosti a podřazenosti. Člena královské rodiny titulujeme Vaše Výsosti, řečník stojí obvykle výše, soudce sedí na vyvýšeném místě, společenské třídy se dělí na vyšší a nižší. Vysocí lidé mívají větší autoritu. S tělesnou výškou nic nenaděláme, ale nechceme-li druhé popudit, je třeba použít neverbální komunikace. Existuje i situace, kdy snížení těla může být gestem dominance. Je to tehdy, když se v cizím domě pohodlně rozvalíte do křesla a domácí pán zůstane stát. Neformální chování na území jiného člověka je vyjádřením povýšeného a útočného postoje. Člověk se vždy cítí nadřazeně ve svém domě nebo území a podřízenými gesty ho spolehlivě dostanete na svou stranu. A ještě jedna modelová situace: Zastaví-li nás policista a zůstaneme-li v autě, působí auto jako překážka, policista musel vstoupit do řidičova prostoru a ještě se případně sehnout k okénku. Donutit ho k podřízenému gestu se nemusí vyplatit. Mnohem lepší taktikou je vystoupit z vozu a použít gesto otevřených dlaní, případně se mírně předklonit. Tak pokud možno žádné nebo jen malé pokuty vám s panem Allanem Peasem přeje Evas. Odpově na článek KDYŽ ZTRATÍTE TOHO NEJVĚRNĚJŠÍHO Vážená paní Kotrbová, přečetla jsem si Váš článek v květnovém Obecnickém zpravodaji. Překvapilo mě, že je vůbec možné, aby takto urážlivý článek dostal prostor na veřejnosti bez možnosti reakce. Váš článek stojí pouze za velmi stručnou reakci s připomenutím, že poučit by měl především Vás samotnou. Jako řidička vozidla Toyota Jaris, která měla účast na dopravní nehodě dne v obci Oseč, dokáže lidsky pochopit smutek ze ztráty psa, dokáže pochopit i emoce kolem této neš astné události. Zarážející je, jakým způsobem prezentujete událost v místním tisku. Snůška lží, překrucování a Vašich konspirativních teorií hraničí s pomluvou. Jistě si plně uvědomujete své jednání a budete schopna vše doložit před příslušnými orgány. Božena Petáková Výňatek z tiskového zákona 46/2000 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2000, o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) ve znění dle zákona č. 302/2000 Sb. 10 Odpově (1) Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení oahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této osoby odpově uveřejnit. 13 Podmínky uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení (1) Odpově nebo dodatečné sdělení je vydavatel povinen uveřejnit a) ve stejném periodickém tisku, v němž bylo uveřejněno napadené sdělení, a to takovým způsobem, aby nové sdělení bylo umístěním a formou rovnocenné a rozsahem přiměřené napadenému sdělení, a je-li napadena pouze jeho část, této jeho části, b)s výslovným označením odpově nebo dodatečné sdělení, (2) Vydavatel je povinen uveřejnit odpově nebo dodatečné sdělení do 8 dnů ode dne doručení žádosti o uveřejnění odpovědi nebo dodatečného sdělení. (3) Není-li možné odpově nebo dodatečné sdělení uveřejnit ve lhůtě podle odstavce 2, vydavatel je povinen tak učinit v nejbližším následujícím vydání stejného periodického tisku. Vydavatel je povinen o tomto postupu do 8 dnů ode dne doručení žádosti o uveřejnění odpovědi nebo dodatečného sdělení písemně informovat osobu, která žádost podala, a v této informaci označit vydání periodického tisku, v němž dojde k uveřejnění odpovědi nebo dodatečného sdělení. Vážení čtenáři, vaše sdělení, příspěvky i reakce na ně zveřejníme rádi, osobně bych dal přednost tomu, aby se osobní záležitosti řešily jinou cestou. Děkuji red. Bohouš Svoboda

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kraj Pardubický Pořadatel: ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže mladých hasičů ve hře PLAMEN 2016 - Skuteč SHČMS - KSH Pardubice, OSH Chrudim, odborná

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2014 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Vážení spoluobčané, milí čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dovolte mi, abych Vás před létem v krátkosti informovala o dění v

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu?

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu? Dotazník pro žáky školy zdravý životní styl stravování zpracovali a vyhodnotili žáci z volitelného předmětu DOMÁCNOST SVAČINY: 1. Nosíš do každý den občas někdy vůbec školy svačinu? 1. tř. - 17 15 2 0

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ OLOMOUC

ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ OLOMOUC ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ OLOMOUC Jako každé Velikonoce se účastnila výprava našeho klubu olomouckého Turnaje přátelství, pořádaného Brněnskou šachovou školou formou devíti kol, jež se odehrají v rámci tří dnů.

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

rybárský spolek V soboru 3.června jsme u příležitosti dětského dne uspořádali dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo pouze osm dětí a to i z okolních vesnic. Závodům docela přálo počasí, pouze foukal

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

2. Obec v kostce (pokračování) a v žádném případě nezaplacení tohoto poplatku, přes nespravedlnost, přes tvrzení, že poplatník nemá žádný odpad atd., jsme si již na tento poplatek zvykli. Nikdo z nás nemůže

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

HASIČSKÝ DEN SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16.

HASIČSKÝ DEN SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16. HASIČSKÝ DEN SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16. DUBNA 2016 Organizační výbor: OSH ČMS Blansko, Sadová 2, 678 15 Blansko

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Termín: 2. - 9. 7. 2016 Místo: Lokalita: Kontakt: Mapa: Rekreační středisko Luka (www.rsluka.cz) Podhradí nad Dyjí Jiří Košut, jiri.kosut@gmail.com, tel.: 775 772

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE. Zastupitele na jednání dne 12. 3. 2010 a 4. 6. 2010. Vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE. Zastupitele na jednání dne 12. 3. 2010 a 4. 6. 2010. Vážení čtenáři, ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, čas nás přehoupl do nového roku 2010 a před námi je čas dovolených. Přinášíme Vám zpravodaj, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ

OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ 5. - 6. září 2014 OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ Minihistorie trnovských hasičů Časté požáry vedly k zakládání Sborů dobrovolných hasičů (SDH). Roku 1898 zakládají SDH v Krašovicích, společný pro obce Trnová

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Termín: 4. - 11. 7. 2015 Místo: Lokalita: Kontakt: Mapa: Rekreační středisko Luka (www.rsluka.cz) Podhradí nad Dyjí Jiří Košut, jiri.kosut@gmail.com, tel.: 702 952

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 19.5. do 26.5. 2014 Pondělí Polévka hrstková Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý Polévka

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 9. 1. 2016 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2015. K dnešnímu dni má náš

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny

Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny Na chalupě u prarodičů v jižních Čechách, v malé vesničce poblíž Strakonic, trávila Marie víkendy a prázdniny už jako dítě. Po svatbě s Viktorem sem

Více

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena S02. Kolik je Vám let? 1) Méně než 18 let ukončete rozhovor 2) 18-29 let 3) 30-44 let 4) 45-59 let 5) 60 let a více S03. Jaké je Vaše nejvyšší

Více

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy:

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy: ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTO POLNÁ NABÍZÍ K PRODEJI 6 stavebních parcel pro sídliště rodinných domů v lokalitě Vrchlického (pod vodárnou) v Polné. Prodej se uskuteční obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Základní

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více