SETKÁNÍ CAPI TAZATELŮ ŠKOLENÍ K MEDIAPROJEKTU. Olomouc a Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SETKÁNÍ CAPI TAZATELŮ ŠKOLENÍ K MEDIAPROJEKTU. Olomouc 10.11.2012 a Praha 11.11.2012"

Transkript

1 SETKÁNÍ CAPI TAZATELŮ ŠKOLENÍ K MEDIAPROJEKTU Olomouc a Praha

2 KDO TU DNES S VÁMI JE?

3 SLOVA NA ÚVOD: STEM/MARK V ROCE 2012??? Situace na trhu silný konkurenční boj, dopady krize Cenová válka, STEM/MARK udržuje postavení v TOP 5 Úspěch S/M u strategických dlouhodobých projektů Pokračujeme v kontinuálním výzkumu pro TV Metry, O2, TESCO Nově výzkumy pro ČT a MediaProjekt Stabilita a kvalita tazatelské sítě Posílení CAPI sítě (nákup nových notebooku) Hromadný nábor tazatelů pro CAPI MediaProjekt, volby Posílení kontrol - náslechy Nové aktivity SIMAR Schváleny společné standardy sběru dat, CAPI náslechy další agentury

4 Školení tazatelů pro MEDIAPROJEKT 2013-? Listopad 2012

5 Jaká bude agenda setkání Co je to MediaProjekt Proč je pro nás důležitý Jaké jsou jeho základní parametry Co jsme udělali pro podporu práce tazatelů Kolik si vyděláte Jak se máte dotazovat Koho můžete dotazovat Rozbor situací vzniklých při dotazování Dotazník script

6 Známe to všichni

7 Současnost Nic není tak hrozné, jak se na první pohled zdá... Ještě horší než jsme čekali... Prosím, jen mně nedávejte MediaProjekt... Budoucnost... Můžu dostat více respondentů... Nemáte nějaký MediaProjekt?

8 Nebojte se toho, pojďte do toho s námi. Víme o čem mluvíme... Víme o čem mluvíme... Zkusili jsme si to na vlastní kůži! Zkoušíme to také...

9 O co vlastně jde? V ČR 4 klíčové mediální výzkumy MediaProjekt výzkum čtenosti tisku (Median-GFK) RadioProjekt výzkum poslechovosti rádií (S/M-Median) TV Metry měření sledovanosti televize (Mediaresearch-S/M) NetMonitor měření návštěvnosti Internetu (Gemius) = tzv. jednotné měny (všeobecně platná a všemi uznávaná data)

10 Proč je MediaProjekt důležitý? Mnoho zadavatelů několik desítek vydavatelů (Unie vydavatelů) Tradice nejstarší mediální výzkum (od r. 1992) Přísná kontrola data musí být věrohodná Nezastupitelnost - údaje o čtenosti nelze zjistit jinak Dopad ovlivňuje příjmy z inzerce, obsah a zaměření titulů Prestiž obecné uznání, mohou realizovat jen nejlepší Stabilita dlouhodobá stálost metodiky, 2 realizátoři, 4-5 let

11 Jak se pracuje s výsledky MediaProjektu? 1x za čtvrt roku se zveřejňují na tiskové konferenci Dostávají je vydavatelství, analyzují si čtenáře svých titulů Velmi pečlivě se sledují výsledky za každý z cca 250 titulů Větší posun v počtu čtenářů (zejména úbytek) vyvolává diskusi Čísla o čtenosti jsou konfrontována s čísly o prodaném nákladu Objevují se absurdity typu 10 čtenářů na 1 výtisk 100+1

12 METODIKA PROJEKTU

13 Co nás hlavně zajímá? KDO? CO? JAK ČASTO? ČTE? Celkem monitorováno cca 250 deníků, týdeníků, časopisů

14 NA CO se ještě zeptáme? Jaké TV sleduje Co dělá ve volném čase Má přístup k internetu + podrobná charakteristika domácnosti (sociodemografika)

15 KOHO se ptáme? Populace ČR ve věku let (každý má šanci dostat se do výzkumu...) respondentů ročně náhodně vybraných z dtb (spolu s Medianem) Jedné konkrétní osoby v domácnosti respondentů měsíčně (pouze S/M)

16 JAK to probíhá? Dotazujeme se osobně pomocí CAPI Máte k dispozici vždy 10 adres (desetice) Respondent vyplňuje velkou část dotazníku sám (nebo za Vaší asistence) V domácnostech (případně v práci, restauraci) Osobu pro dotazování určí výběrový klíč Trvá to zhruba 30 minut

17 Co nám ukázal pilot - co musíme udělat... Poděkovat všem, kteří i přes nepříznivé okolnosti pomohli úspěšně zvládnout pilotní výzkum Objasnit pravidla výběru domácnosti a respondenta Provést vizuální úpravu dotazníku Nastavit finanční motivaci tazatelů Odměnit respondenty Maximálně podpořit a zjednodušit práci tazatelů

18 Co vše děláme pro otevření dveří... Snažíme se být vidět v médiích (ČT-volby) Nechali jsme Vás sepsat adresy, na kterých se bude dotazovat Obešleme domácnosti avizním dopisem Avizní dopis doplňují fotografie a ověřovací kontakty Respondent dostane finanční odměnu... Víme o čem mluvíme

19 MEDIAPROJEKT OSOBNÍ ÚVOD Zcela jistě to zvládneme! Tradice adresních výzkumů ve STEM/MARK (KONTINUÁL, O2) Proměna CAPI sítě od roku 2013, projektová specializace? KDO VŠECHNO BUDE DOTAZOVAT MP?: CAPI, PAPI, NOVÁČCI První půlrok ORGANIZAČNÍ NÁROČNOST, BUDOVÁNÍ SÍTĚ: kdo, co, kde, kdy? PRIORITA MEDIAPROJEKTU!!! Souběh s ostatními CAPI výzkumy (Omnibus, Primy, ) Souběh s Kontinuálem +/- Extrémní měsíce = příklad souběh s Image hypermarketů apod.

20 MEDIAPROJEKT TROCHU TEORIE Materiály k výzkumu Avizní dopis, Výběrový klíč, odznak, příručka bude později Kolik si vyděláte odměny tazatelů a respondentů Časová organizace výzkumu Výběr domácnosti a cílové osoby výběrový klíč Situace, které mohou nastat v průběhu dotazování Rady zkušených

21 MEDIAPROJEKT: ODMĚNA ZA ROZHOVOR TAZATEL 1-4 rozhovory: 160Kč 5 a více: 200Kč U náhradní domácnosti o 20Kč méně RESPONDENT Respondent dostane za účast ve výzkumu odměnu 50Kč Platí pro hlavní a sousední domácnosti

22 MEDIAPROJEKT: ODMĚNA ZA VÝZKUM 3 NEJLEPŠÍ TAZATELÉ KAŽDÉ ČTVRTLETÍ KRITÉRIA Spolehlivost, časová flexibilita Množství rozhovorů/měsíc Struktura domácností Kč Kč Kč Získané kontrolní kódy Výsledky zpětných kontrol CELKEM: Kč/ROK Výsledky náslechových kontrol

23 PODROBNOSTI K VÝPLATĚ RESPONDENTŮ AVÍZNÍ DOPIS ZPŮSOBY VÝPLATY

24 STEM/MARK A CHARITA V ROCE 2012 STEM/MARK dlouhodobě a systematicky spolupracuje s řadou obecně prospěšných organizací Odesláno celkem 460 tis. Kč za leden - červen 2012 Pomocným tlapkám, které se zabývají chovem a výcvikem asistenčních psů jsme doposud přispěli cca 1M Kč Pravidelně přispíváme organizaci Člověk v tísni Spolupracujeme s hospicem Cesta domů, které nabízí specializovanou paliativní péči v závěrečném stádiu života každoročně hradíme více než 100 dnů péče... Pro pediatrii FN Na Bulovce nakupujeme různá zařízení (např. speciální vyšetřovací lůžko, neónové lampy a další). Podílíme se i na dalších obecně prospěšných projektech: Lékaři bez hranic, Adra Jsme jedním z prvních členů Klubu bojovníků proti korupci Transparency International. STEM/MARK se pravidelně umisťuje na předních příčkách žebříčku TOP Filantrop.

25 ČASOVÁ ORGANIZACE VÝZKUMU leden 2013 Měsíční výběr adres: polovina prosince 2012 Kontaktuje Vás oblastní zástupce, výběr lokality: prosince2012 Odeslání avízních dopisů: Dotazování začíná: Kontaktování všech domácností: Kontrola návratnosti, pokračování, zadání došetření Zpětné kontroly, náslechové kontroly: Výplaty tazatelů a respondentů: VÝZKUM VLASTNĚ NIKDY NEKONČÍ A NESTOJÍ

26

27 DRUHY DOMÁCNOSTÍ A VÝBĚR CÍLOVÉ OSOBY Jak vlastně funguje výběrový klíč? Hlavní, sousední, náhradní a nástupnická domácnost Přechod na sousední/nástupnickou domácnost Výběr cílové osoby v domácnosti Odložení rozhovoru, druhá návštěva Kdy lze do výzkumu zařadit náhradní domácnost? VÝBĚROVÝ KLÍČ - VÝHODY Sousední domácnosti si vybíráte sami I při slušném odmítnutí je jistá naděje na rozhovor VÝBĚROVÝ KLÍČ - NEVÝHODY Nutnost druhé návštěvy za cílovým respondentem Rozloučení se s ochotnými respondenty

28 1/ Hlavní domácnost Dotazujeme vždy, když existuje, souhlasí s výzkumem a projde výběrovým klíčem Její jméno máte na adresním listě (v adresách v CAPI QUESTU) Ve jméně mohou být drobné překlepy Samotná adresa vždy musí sedět nelze ji měnit Konkrétní osobu, se kterou povedete rozhovor zde určí výběrový klíč musíte zapsat jméno Z hlavní domácnosti vás může výběrový klíč poslat k sousedům -> Omluva, získání kontrolního kódu (20Kč)

29 1/ Hlavní domácnost: příklad rozhovoru Domácnost ze zadaných adres je doma (příklad adresa 2) Domácnost souhlasí s rozhovorem (4 členná domácnost, muž 40, žena 36, syn 16, dcera 14 let), první část rozhovoru vedete s matkou Zapíšete kontrolní kód zaslaný domácnosti v avízním dopise Po první části rozhovoru vybere výběrový klíč cílovou osobu (u druhé adresy je to druhá nejmladší osoba = syn 16 let) Syn je doma, souhlasí s rozhovorem Provedete rozhovor se synem Po skončení rozhovoru zapíšete jméno syna Zjistíte, jak si bude přát vyplatit odměnu 50kč

30 2/ Sousední domácnost Můžete kontaktovat po uzavření hlavní adresy výběrovým klíčem = na hlavní adrese není možné dotazovat Mělo by se jednat o domácnost v bezprostředním okolí, tedy stejném domě, stejné ulici Musí se jednat o domácnost, která je čtyřčlenná nebo zde bydlí alespoň 3 lidé ve věku let Při oslovení vysvětlit důvod návštěvy, ukázat VZOR AVÍZNÍHO DOPISU Konkrétní osobu vybere výběrový klíč podle pravidel u původní hlavní domácnosti Po ukončení rozhovoru je potřeba zapsat jméno a adresu sousední domácnosti

31 2/ Sousední domácnost: příklad rozhovoru Na hlavní adrese (např. 3) bydlí respondentka ve věku 70 let Zapíšete kontrolní kód zaslaný domácnosti v avízním dopisem (odměna 20Kč) Výběrový klíč určí přechod na sousední domácnost Víte, že bude aplikován výběrový klíč z domácnosti č. 3 (u tříčlenné vybere nejmladší os., u vícečlenné nejstarší os.) Kontaktujete např. tříčlennou domácnost v okolí dotazování, rodina (muž 36 let, žena 36 let, dcera 12 let) pro výzkum je vybrána dcera 12 let Získáte souhlas zákonného zástupce s dotazováním dcery (rodiče můžou být dotazování přítomni) a provedete s ní rozhovor Po ukončení rozhovoru je potřeba zapsat jméno respondentky a kompletní adresu sousední domácnosti Zjistíte, jak si bude respondentka přát vyplatit odměnu 50Kč

32 3/ Nástupnická domácnost Neexistuje-li hlavní adresa, kontaktovat tzv. nástupnickou domácnost KDY: např. nedoručený avízní dopis, dostanete zprávu od nás U rodinných domů, kde bydlí 1 domácnost, je nástupnickou domácností tato domácnost U bytových domů vyberete ND podle pořadového čísla domácnosti Při oslovení ND vysvětlit důvod návštěvy, ukázat VZOR AVÍZNÍHO DOPISU Konkrétní osobu vybere výběrový klíč podle pravidel u původní hlavní domácnosti Po ukončení rozhovoru je potřeba zapsat jméno a adresu nástupnické domácnosti

33 3/ Nástupnická domácnost: příklad rozhovoru V adresách v CAPI QUESTU máte u adresy č. 5 uvedeno jméno Novákovi - jedná se o bytový dům, kde žije 10 domácností. Na uvedené adrese nikdo tohoto jména nebydlí, nikdo ze sousedů zde Novákovi nezná Kontaktujete podle pořadového čísla domácnosti ND Musí vyhovovat výběrovému klíči č. 5 (nesmí jít o jednočlennou domácnost, kdy je respondent starší 50 let) Oslovíte domácnost v tomtéž domě, muž 26 let, žena 24 let Výběrový klíč u adresy č. 5 vybere u dvoučlenné domácnosti nejstarší osobu, tedy muže 26 let Po ukončení rozhovoru je potřeba zapsat jméno respondenta a adresu nástupnické domácnosti Zjistíte, jak si bude respondent přát vyplatit odměnu 50kč

34 4/ Náhradní domácnost (max.2): V případě, že neuděláte rozhovory na všech hlavních/sousedních adresách máte k dispozici 2 náhradní domácnosti První náhradní domácnost můžete použít, když máte hotový 1 rozhovor s hlavní/sousední domácností a alespoň jedna domácnost je uvolněná odmítnutím nebo dvojitým nezastižením Objeví se Vám první náhradní adresa, kterou si můžete vybrat kdekoli v bezprostředním okolí dotazování Musí se jednat o domácnost, kde bydlí alespoň 3 lidé ve věku let Při oslovení vysvětlete důvod návštěvy, ukažte VZOR AVÍZNÍHO DOPISU Konkrétní osoba se vybere podle pravidel u domácnosti, ze které použijete výběrový klíč Po ukončení rozhovoru je potřeba zapsat jméno a adresu náhradní domácnosti

35 4/ Náhradní domácnost: příklad rozhovoru s PRVNÍ náhradní dom. U domácnosti č.1 jste byli odmítnuti (již máte 1 rozhovor s hlavní/sousední domácností), objeví se Vám řádek s náhradní adresou = BEZE JMÉNA Víte, že bude použit výběrový klíč č. 1 Při oslovení vysvětlete důvod návštěvy, ukažte VZOR AVÍZNÍHO DOPISU Kontaktujete pětičlennou domácnost v okolí dotazování, rodina (muž 50 let, žena 36 let, dcera 32 let, syn 28, dcera 8 let) pro výzkum je vybrána nejmladší osoba = syn 28 let, není doma, domluvíte si jiný termín návštěvy Při druhé návštěvě provedete rozhovor se synem 28 let Po ukončení rozhovoru je potřeba zapsat jméno respondenta a kompletní adresu náhradní domácnosti, odměna 50Kč se nevyplácí

36 4/ Náhradní domácnost: příklad rozhovoru s DRUHOU náhradní dom. Nemusí vůbec nastat, nižší odměna pro vás, žádná pro Domácnost č.10 jste opakovaně (min. 2x) nezastihli, máte 2KR, objeví se Vám druhý řádek s náhradní adresou = BEZE JMÉNA Víte, že bude použit výběrový klíč č. 10 (případně ostatní výběrové klíče z nezastižených/odmítnutých domácností) Při oslovení vysvětlete důvod návštěvy, ukažte VZOR AVÍZNÍHO DOPISU respondenta Kontaktujete tříčlennou domácnost v okolí dotazování, rodina (muž 70 let, žena 65 let, dcera 45 let) pro výzkum je vybrána nejstarší osoba = muž 70 let, je doma, souhlasí s rozhovorem Po ukončení rozhovoru je potřeba zapsat jméno respondenta a kompletní adresu náhradní domácnosti, odměna 50Kč se nevyplácí

37 JAKÉ SITUACE MOHOU NASTAT / NÁVRATNOST VÝZKUMU Rozhovor s hlavní domácnosti 30% Rozhovor se sousední domácností 10% Nezastižení domácnosti 15% Nezastižení cílové osoby 10% Odmítnutí domácnosti 16% Omítnutí cílové osoby 4% Jiné důvody 5% Rozhovor s náhradní domácností 10%

38 Rady těch nejlepších Jak najít danou domácnost Využít internet (mapy.cz, maps.google.cz) Doptat se sousedů Jak zvládnout první minutu rozhovoru Dostat se do domu Dostat se přímo k respondentovi z očí do očí. Pokud člověka nevidíte, nemůžete na něho zapůsobit ať již svým šarmem, slušným vystupováním, oslovením

39 Rady těch nejlepších Jak respondenta získat pro rozhovor Umět vysvětlit cíl výzkumu Snažit se dát výzkumu určitou důležitost, ale přitom zajímavost pro respondenta, respondenti se musí cítit jako vyvolený Nic nenabízíte, ani neprodáváte nevnucujete se (empatie) Vzbudit důvěru respondent musí cítit, že se jen nevyptáváte, ale poskytnete informace i ze svého soukromí Motivace respondenta dárek

40 Rady těch nejlepších Čas dotazování pozdní odpoledne, víkend, přizpůsobit se respondentovi Nenechat se odradit počátečním neúspěchem Trpělivost, slušnost, zdvořilost a zdravé sebevědomí Zahodit ostych Když vycítíte, že by dotazování nebylo bezpečné, odejděte A hlavně s námi KOMUNIKUJTE!!!

41 Dotazy na nejúspěšnější tazatele z adresních výzkumů aneb na jeviště zveme Venuše Růdlová (Vojničky) Mgr. Miroslav Polnar (Vítkov) Lenka Šmitke (Jeseník) Vladimír Sojka (Praha) Marcela Dudková (Sadská) Anežka Ostrá (Rozseč pod Kunšt.)

42 PŘESTÁVKA 15 MIN!

43 CAPI QUEST

44 KONTAKTY CAPI - Opakování matka moudrosti Čtěte co píšete! Používáme diakritiku (Písařík/Pisarik) Pozor na tituly (Pavla Ing. Nováková) Označování ml. a st. jinak hrozí duplicita Zkontrolujte zda kontakty zapisujete ke správnému výzkumu Kontakty nelze spárovat s dotazníky výzkum je anonymní svatopluk cech Chluncáněho 497/ Praha 8 Svatopluk Čech Chlumčanského 497/ Praha 8

45 CAPI - Opakování matka moudrosti TAZATELSKÉ ČÍSLO Kontrolujte si tazatelské číslo nastavené v notebooku dotazníky budou proplaceny jinému tazateli/ce SMS Nedoporučujeme posílat SMS zpět na bránu Když už píšete SMS - pište prefix: CAPI mezera text

46 OMLUVY CAPI - Opakování matka moudrosti heslo = datum narození (D.M.RRRR ) položka Absence odškrtnou týden a potvrdit Nahlášení oblastnímu zástupci neznamená automaticky, že vám nepřijde výzkum. U rozdělování dotazníků rozhoduje údaj v TAZATEL ONLINE

47 NEJLEPŠÍ CAPI TAZATELÉ ROKU 2012

48 NEJLEPŠÍ CAPI TAZATELÉ V ROCE Lenka Šmitke (6007) 1. Vladimír Sojka (4864) 2. Jiří Švec (5881) 2. Anežka Ostrá (5141) 3. Helena Dvořáková (5144) 3. Libuše Zouharová (6061)

49 DĚKUJEME ZA POZORNOST! Chlumčanského 497/ Praha 8 STEM/MARK Chlumčanského 497/ Praha 8

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Metodika Individuální Sociální Práce - manuál

Metodika Individuální Sociální Práce - manuál 44olu ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ HEDERA www.soze.cz/workinczech *** ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ HELIX wip.opu.cz Metodika Individuální Sociální Práce - manuál Tato metodika vznikla v rámci iniciativy EQUAL Projektu

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008

PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008 ZAKÁZKA: Vytvoření a ověření strategie náborové kampaně PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008 ZADAVATEL: Česká republika - Ministerstvo

Více

Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu.

Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu. Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu. Jsem snílek, či co je tohle za způsob platby ebooku? Přátelé a čtenáři.

Více

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ (studijní materiál 2) Obsah 8 Opakování 10 WWW stránky jídelen 12 Jak vytvořit www stránku 14 Hledání na internetu pro pokročilé 16 Internetové objednávky stravy 23

Více

G-MANUÁL KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA -2013

G-MANUÁL KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA -2013 G-MANUÁL KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA -2013 Doprovázení pěstounskou péčí Doprovázení pěstounskou péčí je dlouhodobý proces, kdy dochází k pravidelnému a opakovanému kontaktu klíčového pracovníka (dále jen KP)

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Úvod Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách 3 AUTORSKÝ KOLEKTIV: Zuzana Bedřichová Aneta Horká Vendula Karasová

Více

První kroky. k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let

První kroky. k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let První kroky k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let První kroky... k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let Petra Ištvániková Jana Pleskačová Jiří Stuchl M am aloca

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji PĚSTOUNSKÁ RODINA Můj záchranný kruh Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Co je pěstounská péče 5 Pěstounská péče na přechodnou dobu 6 Příbuzenská pěstounská

Více

Tereza Kostková. Proč má být senior veselý? Bazální stimulace. Dotační řízení Nejčastější chyby v žádostech o dotace

Tereza Kostková. Proč má být senior veselý? Bazální stimulace. Dotační řízení Nejčastější chyby v žádostech o dotace 2 červen 2008 4. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Tereza Kostková Proč má být senior veselý? Bazální stimulace 18 19 1 Dotační řízení Nejčastější chyby v žádostech

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

Podrobná studie metodiky pilotního sběru dat příjezdového cestovního ruchu

Podrobná studie metodiky pilotního sběru dat příjezdového cestovního ruchu Podrobná studie metodiky pilotního sběru dat příjezdového cestovního ruchu V Praze, 22. 08. 2014 Ing. Markéta Hájková Obsah 1. ÚVOD... 4 2. ZDROJE INFORMACÍ O PŘÍJEZDOVÉM CESTOVNÍM RUCHU (PCR)... 5 2.1.

Více

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ Metodika hledání práce pro ženy Romana Růžičková (ed.) Praha 2014 ESF OPPA Projekt Alma work & go Reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35053 Práce a já Metodika hledání práce pro ženy

Více

Práce s dobrovolníky Jana Tomečková (2002), Ing. Štefan Szabó, PhD, RNDr. Silvia Szabóová (2012)

Práce s dobrovolníky Jana Tomečková (2002), Ing. Štefan Szabó, PhD, RNDr. Silvia Szabóová (2012) Česko-Slovenská škola občanské iniciativy Práce s dobrovolníky Jana Tomečková (2002), Ing. Štefan Szabó, PhD, RNDr. Silvia Szabóová (2012) Hnutí DUHA ČESKO-SLOVENSKÁ ŠKOLA OBČANSKÉ INICIATIVY Informační

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Velikonoce jako marketingový nástroj

Velikonoce jako marketingový nástroj www.marketingvpraxi.cz březen 2008 UKÁZKA z březnového čísla ÚSPĚŠNÝ PRODEJ A BUDOVÁNÍ ZNAČKY VE 3. TISÍCILETÍ Velikonoce jako marketingový nástroj Svátky, podobně jako významné sportovní nebo kulturní

Více

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů A 1.1 D 3.29 PaedDr. Marie Ernestová, ZŠ Zaječov Téma: Cíl hodiny: Pomůcky: Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů Připravit žáky na vstup do pracovněprávních

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

NEJEFEKTIVNĚJŠÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO ROK 2012

NEJEFEKTIVNĚJŠÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO ROK 2012 NEJ EFEKTI VNĚJ ŠÍ MARKETI NGOVÉ STRATEGI E PROROK2012 J AKÉSTRATEGI EVÁM PŘI NESOU NEJ VÍ CEZÁKAZNÍ KŮVTOMTOROCE EDI CE2012 NEJEFEKTIVNĚJŠÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO ROK 2012 Copyright 2012 Marketingové

Více

Monitoring problematiky ohrožených dětí v České republice

Monitoring problematiky ohrožených dětí v České republice Monitoring problematiky ohrožených dětí v České republice 1 2 Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím jiným než malými světýlky. Pro jiné,

Více

MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU

MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU PETRA DRAHOŇOVSKÁ MICHAELA SVOBODOVÁ CARMEN VÁŇOVÁ PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu

Více

3. ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO STATISTICKÝ PROJEKT. 3.1. Získávání dat

3. ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO STATISTICKÝ PROJEKT. 3.1. Získávání dat 3. ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO STATISTICKÝ PROJEKT 3.1. Získávání dat Získávání dat spočívá v získávání, shromažďování a zaznamenávání údajů o statistických jednotkách. Základní metody získávání dat: Získávání dat

Více

KONCEPT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR KANDIDÁTŮ NA PO- ZICI PRŮVODCE ZAVÁDĚNÍ SQSS

KONCEPT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR KANDIDÁTŮ NA PO- ZICI PRŮVODCE ZAVÁDĚNÍ SQSS KONCEPT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR KANDIDÁTŮ NA PO- ZICI PRŮVODCE ZAVÁDĚNÍ SQSS V RÁMCI PROJEKTU INICIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRŮ- VODCŮ V ZAVÁDĚNÍ NÁRODNÍCH STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB FIDES POPULI Duben

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení vztahu se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku Customer Relationship Management and its Importance

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více