SETKÁNÍ CAPI TAZATELŮ ŠKOLENÍ K MEDIAPROJEKTU. Olomouc a Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SETKÁNÍ CAPI TAZATELŮ ŠKOLENÍ K MEDIAPROJEKTU. Olomouc 10.11.2012 a Praha 11.11.2012"

Transkript

1 SETKÁNÍ CAPI TAZATELŮ ŠKOLENÍ K MEDIAPROJEKTU Olomouc a Praha

2 KDO TU DNES S VÁMI JE?

3 SLOVA NA ÚVOD: STEM/MARK V ROCE 2012??? Situace na trhu silný konkurenční boj, dopady krize Cenová válka, STEM/MARK udržuje postavení v TOP 5 Úspěch S/M u strategických dlouhodobých projektů Pokračujeme v kontinuálním výzkumu pro TV Metry, O2, TESCO Nově výzkumy pro ČT a MediaProjekt Stabilita a kvalita tazatelské sítě Posílení CAPI sítě (nákup nových notebooku) Hromadný nábor tazatelů pro CAPI MediaProjekt, volby Posílení kontrol - náslechy Nové aktivity SIMAR Schváleny společné standardy sběru dat, CAPI náslechy další agentury

4 Školení tazatelů pro MEDIAPROJEKT 2013-? Listopad 2012

5 Jaká bude agenda setkání Co je to MediaProjekt Proč je pro nás důležitý Jaké jsou jeho základní parametry Co jsme udělali pro podporu práce tazatelů Kolik si vyděláte Jak se máte dotazovat Koho můžete dotazovat Rozbor situací vzniklých při dotazování Dotazník script

6 Známe to všichni

7 Současnost Nic není tak hrozné, jak se na první pohled zdá... Ještě horší než jsme čekali... Prosím, jen mně nedávejte MediaProjekt... Budoucnost... Můžu dostat více respondentů... Nemáte nějaký MediaProjekt?

8 Nebojte se toho, pojďte do toho s námi. Víme o čem mluvíme... Víme o čem mluvíme... Zkusili jsme si to na vlastní kůži! Zkoušíme to také...

9 O co vlastně jde? V ČR 4 klíčové mediální výzkumy MediaProjekt výzkum čtenosti tisku (Median-GFK) RadioProjekt výzkum poslechovosti rádií (S/M-Median) TV Metry měření sledovanosti televize (Mediaresearch-S/M) NetMonitor měření návštěvnosti Internetu (Gemius) = tzv. jednotné měny (všeobecně platná a všemi uznávaná data)

10 Proč je MediaProjekt důležitý? Mnoho zadavatelů několik desítek vydavatelů (Unie vydavatelů) Tradice nejstarší mediální výzkum (od r. 1992) Přísná kontrola data musí být věrohodná Nezastupitelnost - údaje o čtenosti nelze zjistit jinak Dopad ovlivňuje příjmy z inzerce, obsah a zaměření titulů Prestiž obecné uznání, mohou realizovat jen nejlepší Stabilita dlouhodobá stálost metodiky, 2 realizátoři, 4-5 let

11 Jak se pracuje s výsledky MediaProjektu? 1x za čtvrt roku se zveřejňují na tiskové konferenci Dostávají je vydavatelství, analyzují si čtenáře svých titulů Velmi pečlivě se sledují výsledky za každý z cca 250 titulů Větší posun v počtu čtenářů (zejména úbytek) vyvolává diskusi Čísla o čtenosti jsou konfrontována s čísly o prodaném nákladu Objevují se absurdity typu 10 čtenářů na 1 výtisk 100+1

12 METODIKA PROJEKTU

13 Co nás hlavně zajímá? KDO? CO? JAK ČASTO? ČTE? Celkem monitorováno cca 250 deníků, týdeníků, časopisů

14 NA CO se ještě zeptáme? Jaké TV sleduje Co dělá ve volném čase Má přístup k internetu + podrobná charakteristika domácnosti (sociodemografika)

15 KOHO se ptáme? Populace ČR ve věku let (každý má šanci dostat se do výzkumu...) respondentů ročně náhodně vybraných z dtb (spolu s Medianem) Jedné konkrétní osoby v domácnosti respondentů měsíčně (pouze S/M)

16 JAK to probíhá? Dotazujeme se osobně pomocí CAPI Máte k dispozici vždy 10 adres (desetice) Respondent vyplňuje velkou část dotazníku sám (nebo za Vaší asistence) V domácnostech (případně v práci, restauraci) Osobu pro dotazování určí výběrový klíč Trvá to zhruba 30 minut

17 Co nám ukázal pilot - co musíme udělat... Poděkovat všem, kteří i přes nepříznivé okolnosti pomohli úspěšně zvládnout pilotní výzkum Objasnit pravidla výběru domácnosti a respondenta Provést vizuální úpravu dotazníku Nastavit finanční motivaci tazatelů Odměnit respondenty Maximálně podpořit a zjednodušit práci tazatelů

18 Co vše děláme pro otevření dveří... Snažíme se být vidět v médiích (ČT-volby) Nechali jsme Vás sepsat adresy, na kterých se bude dotazovat Obešleme domácnosti avizním dopisem Avizní dopis doplňují fotografie a ověřovací kontakty Respondent dostane finanční odměnu... Víme o čem mluvíme

19 MEDIAPROJEKT OSOBNÍ ÚVOD Zcela jistě to zvládneme! Tradice adresních výzkumů ve STEM/MARK (KONTINUÁL, O2) Proměna CAPI sítě od roku 2013, projektová specializace? KDO VŠECHNO BUDE DOTAZOVAT MP?: CAPI, PAPI, NOVÁČCI První půlrok ORGANIZAČNÍ NÁROČNOST, BUDOVÁNÍ SÍTĚ: kdo, co, kde, kdy? PRIORITA MEDIAPROJEKTU!!! Souběh s ostatními CAPI výzkumy (Omnibus, Primy, ) Souběh s Kontinuálem +/- Extrémní měsíce = příklad souběh s Image hypermarketů apod.

20 MEDIAPROJEKT TROCHU TEORIE Materiály k výzkumu Avizní dopis, Výběrový klíč, odznak, příručka bude později Kolik si vyděláte odměny tazatelů a respondentů Časová organizace výzkumu Výběr domácnosti a cílové osoby výběrový klíč Situace, které mohou nastat v průběhu dotazování Rady zkušených

21 MEDIAPROJEKT: ODMĚNA ZA ROZHOVOR TAZATEL 1-4 rozhovory: 160Kč 5 a více: 200Kč U náhradní domácnosti o 20Kč méně RESPONDENT Respondent dostane za účast ve výzkumu odměnu 50Kč Platí pro hlavní a sousední domácnosti

22 MEDIAPROJEKT: ODMĚNA ZA VÝZKUM 3 NEJLEPŠÍ TAZATELÉ KAŽDÉ ČTVRTLETÍ KRITÉRIA Spolehlivost, časová flexibilita Množství rozhovorů/měsíc Struktura domácností Kč Kč Kč Získané kontrolní kódy Výsledky zpětných kontrol CELKEM: Kč/ROK Výsledky náslechových kontrol

23 PODROBNOSTI K VÝPLATĚ RESPONDENTŮ AVÍZNÍ DOPIS ZPŮSOBY VÝPLATY

24 STEM/MARK A CHARITA V ROCE 2012 STEM/MARK dlouhodobě a systematicky spolupracuje s řadou obecně prospěšných organizací Odesláno celkem 460 tis. Kč za leden - červen 2012 Pomocným tlapkám, které se zabývají chovem a výcvikem asistenčních psů jsme doposud přispěli cca 1M Kč Pravidelně přispíváme organizaci Člověk v tísni Spolupracujeme s hospicem Cesta domů, které nabízí specializovanou paliativní péči v závěrečném stádiu života každoročně hradíme více než 100 dnů péče... Pro pediatrii FN Na Bulovce nakupujeme různá zařízení (např. speciální vyšetřovací lůžko, neónové lampy a další). Podílíme se i na dalších obecně prospěšných projektech: Lékaři bez hranic, Adra Jsme jedním z prvních členů Klubu bojovníků proti korupci Transparency International. STEM/MARK se pravidelně umisťuje na předních příčkách žebříčku TOP Filantrop.

25 ČASOVÁ ORGANIZACE VÝZKUMU leden 2013 Měsíční výběr adres: polovina prosince 2012 Kontaktuje Vás oblastní zástupce, výběr lokality: prosince2012 Odeslání avízních dopisů: Dotazování začíná: Kontaktování všech domácností: Kontrola návratnosti, pokračování, zadání došetření Zpětné kontroly, náslechové kontroly: Výplaty tazatelů a respondentů: VÝZKUM VLASTNĚ NIKDY NEKONČÍ A NESTOJÍ

26

27 DRUHY DOMÁCNOSTÍ A VÝBĚR CÍLOVÉ OSOBY Jak vlastně funguje výběrový klíč? Hlavní, sousední, náhradní a nástupnická domácnost Přechod na sousední/nástupnickou domácnost Výběr cílové osoby v domácnosti Odložení rozhovoru, druhá návštěva Kdy lze do výzkumu zařadit náhradní domácnost? VÝBĚROVÝ KLÍČ - VÝHODY Sousední domácnosti si vybíráte sami I při slušném odmítnutí je jistá naděje na rozhovor VÝBĚROVÝ KLÍČ - NEVÝHODY Nutnost druhé návštěvy za cílovým respondentem Rozloučení se s ochotnými respondenty

28 1/ Hlavní domácnost Dotazujeme vždy, když existuje, souhlasí s výzkumem a projde výběrovým klíčem Její jméno máte na adresním listě (v adresách v CAPI QUESTU) Ve jméně mohou být drobné překlepy Samotná adresa vždy musí sedět nelze ji měnit Konkrétní osobu, se kterou povedete rozhovor zde určí výběrový klíč musíte zapsat jméno Z hlavní domácnosti vás může výběrový klíč poslat k sousedům -> Omluva, získání kontrolního kódu (20Kč)

29 1/ Hlavní domácnost: příklad rozhovoru Domácnost ze zadaných adres je doma (příklad adresa 2) Domácnost souhlasí s rozhovorem (4 členná domácnost, muž 40, žena 36, syn 16, dcera 14 let), první část rozhovoru vedete s matkou Zapíšete kontrolní kód zaslaný domácnosti v avízním dopise Po první části rozhovoru vybere výběrový klíč cílovou osobu (u druhé adresy je to druhá nejmladší osoba = syn 16 let) Syn je doma, souhlasí s rozhovorem Provedete rozhovor se synem Po skončení rozhovoru zapíšete jméno syna Zjistíte, jak si bude přát vyplatit odměnu 50kč

30 2/ Sousední domácnost Můžete kontaktovat po uzavření hlavní adresy výběrovým klíčem = na hlavní adrese není možné dotazovat Mělo by se jednat o domácnost v bezprostředním okolí, tedy stejném domě, stejné ulici Musí se jednat o domácnost, která je čtyřčlenná nebo zde bydlí alespoň 3 lidé ve věku let Při oslovení vysvětlit důvod návštěvy, ukázat VZOR AVÍZNÍHO DOPISU Konkrétní osobu vybere výběrový klíč podle pravidel u původní hlavní domácnosti Po ukončení rozhovoru je potřeba zapsat jméno a adresu sousední domácnosti

31 2/ Sousední domácnost: příklad rozhovoru Na hlavní adrese (např. 3) bydlí respondentka ve věku 70 let Zapíšete kontrolní kód zaslaný domácnosti v avízním dopisem (odměna 20Kč) Výběrový klíč určí přechod na sousední domácnost Víte, že bude aplikován výběrový klíč z domácnosti č. 3 (u tříčlenné vybere nejmladší os., u vícečlenné nejstarší os.) Kontaktujete např. tříčlennou domácnost v okolí dotazování, rodina (muž 36 let, žena 36 let, dcera 12 let) pro výzkum je vybrána dcera 12 let Získáte souhlas zákonného zástupce s dotazováním dcery (rodiče můžou být dotazování přítomni) a provedete s ní rozhovor Po ukončení rozhovoru je potřeba zapsat jméno respondentky a kompletní adresu sousední domácnosti Zjistíte, jak si bude respondentka přát vyplatit odměnu 50Kč

32 3/ Nástupnická domácnost Neexistuje-li hlavní adresa, kontaktovat tzv. nástupnickou domácnost KDY: např. nedoručený avízní dopis, dostanete zprávu od nás U rodinných domů, kde bydlí 1 domácnost, je nástupnickou domácností tato domácnost U bytových domů vyberete ND podle pořadového čísla domácnosti Při oslovení ND vysvětlit důvod návštěvy, ukázat VZOR AVÍZNÍHO DOPISU Konkrétní osobu vybere výběrový klíč podle pravidel u původní hlavní domácnosti Po ukončení rozhovoru je potřeba zapsat jméno a adresu nástupnické domácnosti

33 3/ Nástupnická domácnost: příklad rozhovoru V adresách v CAPI QUESTU máte u adresy č. 5 uvedeno jméno Novákovi - jedná se o bytový dům, kde žije 10 domácností. Na uvedené adrese nikdo tohoto jména nebydlí, nikdo ze sousedů zde Novákovi nezná Kontaktujete podle pořadového čísla domácnosti ND Musí vyhovovat výběrovému klíči č. 5 (nesmí jít o jednočlennou domácnost, kdy je respondent starší 50 let) Oslovíte domácnost v tomtéž domě, muž 26 let, žena 24 let Výběrový klíč u adresy č. 5 vybere u dvoučlenné domácnosti nejstarší osobu, tedy muže 26 let Po ukončení rozhovoru je potřeba zapsat jméno respondenta a adresu nástupnické domácnosti Zjistíte, jak si bude respondent přát vyplatit odměnu 50kč

34 4/ Náhradní domácnost (max.2): V případě, že neuděláte rozhovory na všech hlavních/sousedních adresách máte k dispozici 2 náhradní domácnosti První náhradní domácnost můžete použít, když máte hotový 1 rozhovor s hlavní/sousední domácností a alespoň jedna domácnost je uvolněná odmítnutím nebo dvojitým nezastižením Objeví se Vám první náhradní adresa, kterou si můžete vybrat kdekoli v bezprostředním okolí dotazování Musí se jednat o domácnost, kde bydlí alespoň 3 lidé ve věku let Při oslovení vysvětlete důvod návštěvy, ukažte VZOR AVÍZNÍHO DOPISU Konkrétní osoba se vybere podle pravidel u domácnosti, ze které použijete výběrový klíč Po ukončení rozhovoru je potřeba zapsat jméno a adresu náhradní domácnosti

35 4/ Náhradní domácnost: příklad rozhovoru s PRVNÍ náhradní dom. U domácnosti č.1 jste byli odmítnuti (již máte 1 rozhovor s hlavní/sousední domácností), objeví se Vám řádek s náhradní adresou = BEZE JMÉNA Víte, že bude použit výběrový klíč č. 1 Při oslovení vysvětlete důvod návštěvy, ukažte VZOR AVÍZNÍHO DOPISU Kontaktujete pětičlennou domácnost v okolí dotazování, rodina (muž 50 let, žena 36 let, dcera 32 let, syn 28, dcera 8 let) pro výzkum je vybrána nejmladší osoba = syn 28 let, není doma, domluvíte si jiný termín návštěvy Při druhé návštěvě provedete rozhovor se synem 28 let Po ukončení rozhovoru je potřeba zapsat jméno respondenta a kompletní adresu náhradní domácnosti, odměna 50Kč se nevyplácí

36 4/ Náhradní domácnost: příklad rozhovoru s DRUHOU náhradní dom. Nemusí vůbec nastat, nižší odměna pro vás, žádná pro Domácnost č.10 jste opakovaně (min. 2x) nezastihli, máte 2KR, objeví se Vám druhý řádek s náhradní adresou = BEZE JMÉNA Víte, že bude použit výběrový klíč č. 10 (případně ostatní výběrové klíče z nezastižených/odmítnutých domácností) Při oslovení vysvětlete důvod návštěvy, ukažte VZOR AVÍZNÍHO DOPISU respondenta Kontaktujete tříčlennou domácnost v okolí dotazování, rodina (muž 70 let, žena 65 let, dcera 45 let) pro výzkum je vybrána nejstarší osoba = muž 70 let, je doma, souhlasí s rozhovorem Po ukončení rozhovoru je potřeba zapsat jméno respondenta a kompletní adresu náhradní domácnosti, odměna 50Kč se nevyplácí

37 JAKÉ SITUACE MOHOU NASTAT / NÁVRATNOST VÝZKUMU Rozhovor s hlavní domácnosti 30% Rozhovor se sousední domácností 10% Nezastižení domácnosti 15% Nezastižení cílové osoby 10% Odmítnutí domácnosti 16% Omítnutí cílové osoby 4% Jiné důvody 5% Rozhovor s náhradní domácností 10%

38 Rady těch nejlepších Jak najít danou domácnost Využít internet (mapy.cz, maps.google.cz) Doptat se sousedů Jak zvládnout první minutu rozhovoru Dostat se do domu Dostat se přímo k respondentovi z očí do očí. Pokud člověka nevidíte, nemůžete na něho zapůsobit ať již svým šarmem, slušným vystupováním, oslovením

39 Rady těch nejlepších Jak respondenta získat pro rozhovor Umět vysvětlit cíl výzkumu Snažit se dát výzkumu určitou důležitost, ale přitom zajímavost pro respondenta, respondenti se musí cítit jako vyvolený Nic nenabízíte, ani neprodáváte nevnucujete se (empatie) Vzbudit důvěru respondent musí cítit, že se jen nevyptáváte, ale poskytnete informace i ze svého soukromí Motivace respondenta dárek

40 Rady těch nejlepších Čas dotazování pozdní odpoledne, víkend, přizpůsobit se respondentovi Nenechat se odradit počátečním neúspěchem Trpělivost, slušnost, zdvořilost a zdravé sebevědomí Zahodit ostych Když vycítíte, že by dotazování nebylo bezpečné, odejděte A hlavně s námi KOMUNIKUJTE!!!

41 Dotazy na nejúspěšnější tazatele z adresních výzkumů aneb na jeviště zveme Venuše Růdlová (Vojničky) Mgr. Miroslav Polnar (Vítkov) Lenka Šmitke (Jeseník) Vladimír Sojka (Praha) Marcela Dudková (Sadská) Anežka Ostrá (Rozseč pod Kunšt.)

42 PŘESTÁVKA 15 MIN!

43 CAPI QUEST

44 KONTAKTY CAPI - Opakování matka moudrosti Čtěte co píšete! Používáme diakritiku (Písařík/Pisarik) Pozor na tituly (Pavla Ing. Nováková) Označování ml. a st. jinak hrozí duplicita Zkontrolujte zda kontakty zapisujete ke správnému výzkumu Kontakty nelze spárovat s dotazníky výzkum je anonymní svatopluk cech Chluncáněho 497/ Praha 8 Svatopluk Čech Chlumčanského 497/ Praha 8

45 CAPI - Opakování matka moudrosti TAZATELSKÉ ČÍSLO Kontrolujte si tazatelské číslo nastavené v notebooku dotazníky budou proplaceny jinému tazateli/ce SMS Nedoporučujeme posílat SMS zpět na bránu Když už píšete SMS - pište prefix: CAPI mezera text

46 OMLUVY CAPI - Opakování matka moudrosti heslo = datum narození (D.M.RRRR ) položka Absence odškrtnou týden a potvrdit Nahlášení oblastnímu zástupci neznamená automaticky, že vám nepřijde výzkum. U rozdělování dotazníků rozhoduje údaj v TAZATEL ONLINE

47 NEJLEPŠÍ CAPI TAZATELÉ ROKU 2012

48 NEJLEPŠÍ CAPI TAZATELÉ V ROCE Lenka Šmitke (6007) 1. Vladimír Sojka (4864) 2. Jiří Švec (5881) 2. Anežka Ostrá (5141) 3. Helena Dvořáková (5144) 3. Libuše Zouharová (6061)

49 DĚKUJEME ZA POZORNOST! Chlumčanského 497/ Praha 8 STEM/MARK Chlumčanského 497/ Praha 8

JAK DOSTAT VÍCE Z MEDIA PROJEKTU. Zbyněk Gabriel Vladimír Kožíšek

JAK DOSTAT VÍCE Z MEDIA PROJEKTU. Zbyněk Gabriel Vladimír Kožíšek JAK DOSTAT VÍCE Z MEDIA PROJEKTU Zbyněk Gabriel Vladimír Kožíšek Stručný popis MEDIA PROJEKTU Možné výstupy Vztah odhadu čtenosti a prodaného nákladu Jak do větší hloubky Nadstavbové výzkumy Jak dál s

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

TOP 4 KOMBI ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY ČTENÁŘI MAGAZÍNU +, ONA, DOMA A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků NOVINY MAJÍ VYSOKOU ČTENOST NOVINY JSOU MASOVÝM MÉDIEM KOLIK OSOB DENNĚ SLEDUJE RŮZNÁ MÉDIA? Televizní diváci 6 206 000 Čtenáři deníků a jejich příloh 6 081 000 Rozhlasoví posluchači 5 757 000 Čtenáři

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE

DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE pro Unii vydavatelů Hana Říhová červen 2012 GfK 2012 Nástroje na výzkumnou podporu tisku June 2012 1 Agenda 1. Data Support 2. Reader s Loyalty 3. Consumer

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi

Více

Čtenáři Hospodářských novin a týdeníku Ekonom. Výsledky výzkumu Media projekt a LAE ČR 2012

Čtenáři Hospodářských novin a týdeníku Ekonom. Výsledky výzkumu Media projekt a LAE ČR 2012 Čtenáři Hospodářských novin a týdeníku Ekonom Výsledky výzkumu Media projekt a LAE ČR 2012 V mezinárodním srovnání patří Hospodářské noviny mezi nejúspěšnější evropské ekonomické deníky Název periodika

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES. i n z e r t n í p r e z e n t a c e

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES. i n z e r t n í p r e z e n t a c e ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES

PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost a prodaný náklad v cílových

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 72 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

MEDIA PROJEKT. 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015

MEDIA PROJEKT. 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015 MEDIA PROJEKT 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

DOMA DNES. magazín o bydlení

DOMA DNES. magazín o bydlení DOMA DNES magazín o bydlení Obsah OBSAH PREZENTACE 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Ceník Kontakt Profil magazínu MAGAZÍN O BYDLENÍ 3 Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov

Více

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY INTELIGENTNÍ MAGAZÍN DENÍKU LIDOVÉ NOVINY Společenský magazín vychází každý pátek v Lidových novinách od roku 1996. Prostřednictvím významných novinářských osobností a pozoruhodných

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2016

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2016 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě s kvótním zakončením face to face dotazování s využitím

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU ... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU Regionální DENÍK vhodný prostor pro Vaši inzerci Regionální DENÍK je nejčtenějším zpravodajským deníkem v České republice Regionální DENÍK nabízí inzerci za nejvýhodnější cenu (nejnižší

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2016

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2016 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě s kvótním zakončením face to face dotazování s využitím

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

DOMA DNES. magazín o bydlení

DOMA DNES. magazín o bydlení DOMA DNES magazín o bydlení Obsah OBSAH PREZENTACE 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Ceník + nabídka START Kontakt Profil magazínu MAGAZÍN O BYDLENÍ 3 Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem,

Více

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Metodika aktivitně-cestovního průzkumu Vytvořena v rámci projektu VaV DOPIKOT ve spolupráci

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

televize A Step Ahead sledovanost Dále nabízíme: informace o respondentech, které jsou doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním

televize A Step Ahead sledovanost Dále nabízíme: informace o respondentech, které jsou doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním sledovanost televize Provádíme elektronické měření sledovanosti televize (TV metry). Máme vlastní měřicí technologii a komplexní systém pro sběr, údržbu a zpracování dat. Náš tým odborníků má k dispozici

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA. i n z e r t n í p r e z e n t a c e

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA. i n z e r t n í p r e z e n t a c e ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

DOMA DNES. magazín o bydlení

DOMA DNES. magazín o bydlení DOMA DNES magazín o bydlení Obsah OBSAH PREZENTACE 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Ceník + nabídka START Kontakt Profil magazínu MAGAZÍN O BYDLENÍ 3 Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem,

Více

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY INTELIGENTNÍ MAGAZÍN DENÍKU LIDOVÉ NOVINY Společenský magazín vychází každý pátek v Lidových novinách od roku 1996. Prostřednictvím významných novinářských osobností a pozoruhodných

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 277 000 ČTENÁŘŮ V DELŠÍM OBDOBÍ Týdeník 5plus2 1 813 000 ČTENÁŘŮ V DELŠÍM OBDOBÍ Inzertní kombinace XXL Kombi 2

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

MediaTYPy TYPicky NeTYPicky....od dvou TYPů...

MediaTYPy TYPicky NeTYPicky....od dvou TYPů... MediaTYPy TYPicky NeTYPicky...pár TIPů...od dvou TYPů... Následující data nemusíte brát vážně. Klidně si myslete, že jste třeba nesmrtelní. Když se realita utká s metodikou, kdo vyhraje? Zvlášť když máte

Více

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 1. a 2. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2013 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany. Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality

Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany. Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality 2014 Obsah Obsah prezentace 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Možnosti inzerce Ceník Kontakty Profil 3 Průvodce

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Mediální výzkum: rozumná investice?

Mediální výzkum: rozumná investice? Mediální výzkum: rozumná investice? 1 Mediální výzkum má více uživatelů zadavatelé reklamy 2 Stav mediálního výzkumu zkoumaný na výzkumnících 3 Tři témata Role a účel Silné stránky a slabiny Budoucnost

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

Vnímání činnosti ÚOOZ

Vnímání činnosti ÚOOZ Vnímání činnosti ÚOOZ 14. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA. i n z e r t n í p r e z e n t a c e

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA. i n z e r t n í p r e z e n t a c e ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY INTELIGENTNÍ MAGAZÍN DENÍKU LIDOVÉ NOVINY Společenský magazín vycházíkaždý pátek v Lidových novinách užvíce než15 let. Prostřednictvím významných novinářských osobnostía pozoruhodných

Více

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY INTELIGENTNÍ MAGAZÍN DENÍKU LIDOVÉ NOVINY Společenský magazín vychází každý pátek v Lidových novinách už více než 15 let. Prostřednictvím významných novinářských osobností a

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2016-30.9.2016 bylo dotazováno celkem 12 622 náhodně vybraných respondentů

Více

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 3. a 4. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 229 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Týdeník 5plus2 1 777 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Inzertní kombinace XXL Kombi 2 589 000 ČTENÁŘŮ CELKEM

Více

M D S R e p o r t s. MDS Reports je novinka, kterou nabízíme svým obchodním partnerům a klientům. O co jde?

M D S R e p o r t s. MDS Reports je novinka, kterou nabízíme svým obchodním partnerům a klientům. O co jde? www.mds.cz M D S R e p o r t s www.mds.cz Trávíte dlouhé hodiny srovnáváním dat tiskových médií? Vyjednáváte s médii lepší ceny inzerce? Ušetřete čas a buďte v obraze. Je tu MDS Reports! MDS Reports je

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 1. čtvrtletí 2013 Program Metodika U 2013 inovace, změny Odhady čtenosti deníků a suplementů Odhady čtenosti časopisů Zajímavosti v chování vybraných skupin čtenářů Připravenost čtenářů na

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 336 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Týdeník 5plus2 1 861 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Inzertní kombinace XXL Kombi 2 678 000 ČTENÁŘŮ CELKEM

Více

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e Rádio Classic FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Rádio Classic FM je na českém mediálním trhu jedinou hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu, jazz a swing. Classic FM vysílá 24 hodin denně nejposlouchanější

Více

PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES

PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost a prodaný náklad v cílových

Více

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2015

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2015 MEDIA PROJEKT 1. a 2. čtvrtletí 2015 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě s kvótním zakončením

Více

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e Rádio Classic FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Rádio Classic FM je na českém mediálním trhu jedinou hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu, jazz a swing. Classic FM vysílá 24 hodin denně nejposlouchanější

Více

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize OBSAH I. DESIGN VÝZKUMU... 3 Cíle výzkumu... 3 Metoda výzkumu... 3 II. VÝSLEDKY... 4 Sledování televize... 4 Zpracovatel: Blanka Franková

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

Dopis pro tazatele k zakázce č. 100320-2 A,B,C V Praze dne 14. ledna. 2011. Vážená tazatelko, vážený tazateli,

Dopis pro tazatele k zakázce č. 100320-2 A,B,C V Praze dne 14. ledna. 2011. Vážená tazatelko, vážený tazateli, Dopis pro tazatele k zakázce č. 100320-2 A,B,C V Praze dne 14. ledna. 2011 Vážená tazatelko, vážený tazateli, zakázka č. 100320-2 je zaměřena na postoje obyvatel k různým společenským tématům a na jejich

Více

Příručka tazatele - Slovníček

Příručka tazatele - Slovníček 1 Oddělení sběru dat Příručka tazatele - Slovníček PRAHA 2014 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR www.scac.cz 2 Průkaz tazatele Průkaz s

Více

Evropský sociální výzkum Instrukce tazatelům

Evropský sociální výzkum Instrukce tazatelům Evropský sociální výzkum Instrukce tazatelům Praha, leden 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 3. a 4. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část

Více

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e Rádio Classic FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Rádio Classic FM je na českém mediálním trhu jedinou hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu, jazz a swing. Classic FM vysílá 24 hodin denně nejposlouchanější

Více

Návrh metodiky pořízení výběrového souboru

Návrh metodiky pořízení výběrového souboru Návrh metodiky pořízení výběrového souboru v rámci průzkumu dopravního chování cestujících v rámci regionální dojížďky a zmapování vztahu zdroj a cíl pro Brněnské komunikace, a.s. 1 ZÁKLADNÍ A VÝBĚROVÝ

Více

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2015

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2015 MEDIA PROJEKT 3. a 4. čtvrtletí 2015 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě s kvótním zakončením

Více

Jsme připraveni na digitalizaci

Jsme připraveni na digitalizaci Jsme připraveni na digitalizaci Vše je připraveno na vypínání. Všechny stanovené podmínky pro přechod na digitální televizní vysílání jsou splněny. 30. 4. 2009 se vypíná vysílač Praha Žižkov Podmínky dané

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Technická zpráva z šetření Překonávání školního neúspěchu v České

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.7. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.7.2016-17.12.2016 bylo dotazováno celkem 12 567 náhodně vybraných

Více

P A N E L B O O K 2014

P A N E L B O O K 2014 P A N E L B O O K 2014 2 65 000 respondentů v České Republice 25 000 respondentů na Slovensku ČESKÝ a SLOVENSKÝ národní panel Sloučením online panelů předních českých výzkumných agentur STEM/MARK, NMS

Více

KRAJSKÉ VOLBY 2016 Předvolební výzkumy ČT - zhodnocení

KRAJSKÉ VOLBY 2016 Předvolební výzkumy ČT - zhodnocení KRAJSKÉ VOLBY 2016 Předvolební výzkumy ČT - zhodnocení Předkládá: Mgr. Renata Týmová Předvolební výzkumy ČT - základní informace Na základě zkušeností z krajských voleb 2012 a voleb do PS Parlamentu ČR

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více