Příručka pro uživatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro uživatele"

Transkript

1 SPRÁVNÁ VOLBA podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji Příručka pro uživatele - internetový portál Studuj v Plzeňském kraji Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s Autoři: Ing. Pavel Beneš Mgr. Zuzana Sahulová Spolupráce: Mgr. Martina Robotková září 2010 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s Ä Riegrova 1, Plzeň

2 Obsah I. Internetový portál Studuj v Plzeňském kraji Členění internetového portálu Popis a možnosti využití internetového portálu Studuj v Plzeňském kraji Úvod Jak se rozhodnout? Kam po základce? Kam po střední? Jak uspět v práci? Co je nového? Tvoje dotazy Co se chystá? Víš, že? Užitečné odkazy Kontaktuj nás O projektu Jak portál využívat? Vyhledej si Přehled informačních zdrojů

3 I. Internetový portál Studuj v Plzeňském kraji Portál Studuj v Plzeňském kraji (STUDUJVPK.CZ) vznikl s cílem poskytnout zájemcům o další studium, především žákům základních škol (a jejich rodičům), co nejúplnější informace o možnostech středoškolského studia se zaměřením na Plzeňský kraj. Snahou portálu je také vést uživatele k širšímu chápání tématu dalšího vzdělávání, tedy zamýšlet se nejen nad možnostmi dalšího studia, ale také nad důsledky vlastní volby, tj. nad otázkami typu: co budu moci dělat po škole, jaké bude mé pracovní uplatnění. Portál se snaží upozorňovat na širší souvislosti, neboť rozhodnutí o dalším studiu učiněné v 15 letech je do značné míry určující pro celý aktivní život. Velká část portálu je věnována informacím o absolventech SŠ, o uplatnění různých povolání na trhu práce a také o možnostech dalšího studia v Plzeňském kraji. Značný důraz je kladen i na vazbu studia a možného profesního uplatnění. Protože informací pro rozhodování o dalším studiu je na internetu hodně a problémem je spíše se v nich zorientovat, je snahou tvůrců portálu nabídnout uživatelům přehledný rozcestník, který je co nejrychleji dovede k potřebným datům. K tomuto účelu portál hojně využívá i externí odkazy na různé informační zdroje dostupné na internetu. Tvůrci portálu zastávají názor, že je zbytečné přispívat k celkové nepřehlednosti vytvářením vlastních databází, pokud jsou tyto údaje již dostupné na internetu v podobě vhodné pro uživatele. Existují však informace, které tvůrci portálu považují za významné pro rozhodování o budoucím studiu nebo povolání, avšak dosud nejsou ve vhodné podobě na internetu. Tyto údaje jsou na portálu STUDUJVPK.CZ zpřístupněné prostřednictvím vlastních nově vytvořených aplikací (např. vývoj mezd nebo vývoj počtu nezaměstnaných a volných pracovních míst podle profesí). Podrobnější informace o využívaných datových zdrojích a způsobu jejich zpracování (např. periodicita aktualizace) jsou shrnuty v kapitole 3. Přehled informačních zdrojů. 1. Členění internetového portálu Hlavní informace jsou na portálu rozděleny do čtyř sekcí na titulní straně (viz obrázek S1). Tyto i další údaje jsou dostupné pomocí voleb v levém menu. Horní menu slouží uživatelům pro rychlý přístup k hlavním aplikacím portálu. Na titulní straně jsou zobrazeny tyto čtyři sekce: Jak se rozhodnout? (sebepoznání) Kam po základce? (nabídka středních škol) Kam po střední? (vstup do zaměstnání, popř. možnosti studia VŠ nebo VOŠ) Jak uspět v práci? (povolání a trh práce) Ke každé sekci je na titulní straně červený odkaz. Pod ním naleznete úvodní komentář k dané sekci, vč. odkazů k jednotlivým podtématům. Pokud nestojíte o komentář a zajímá vás pouze některé z podtémat, můžete k němu přejít přímo z hlavní stránky pomocí zeleného odkazu v dané sekci. Kromě čtyř sekcí naleznete na titulní stránce další dvě volby: Co je nového? (aktuality v projektu i mimo něj) Tvoje dotazy (časté otázky a odpovědi) Na titulní stránce má uživatel dále k dispozici horní a levé menu. Výhodou obou těchto menu je dostupnost z kterékoliv stránky portálu. Horní menu umožňuje rychlý přístup k aplikacím, které tvoří informační osu portálu: Střední školy v Plzeňském kraji Obory SŠ v Plzeňském kraji Absolventi SŠ v Plzeňském kraji Povolání v Plzeňském kraji -3-

4 Horní menu je dostupné z kterékoliv části portálu, uživatelé tak mohou snadno a rychle přejít k vyhledávání informací o konkrétní škole, studijním oboru či povolání. Hlavní aplikace jsou vzájemně provázány, jak ukazuje následující schéma: Střední školy v Plzeňském kraji Obory SŠ v Plzeňském kraji Povolání v Plzeňském kraji Absolventi SŠ v Plzeňském kraji Do tohoto logického cyklu vyhledávání informací o možnostech studia a pracovního uplatnění může uživatel vstoupit prostřednictvím kterékoliv volby horního menu. Každá z uvedených aplikací začíná vyhledáváním a pak už se lze pohybovat podle uvedeného schématu. Obrázek S1 Titulní stránka portálu Studuj v Plzeňském kraji Levé menu nabízí odkazy na všechny části portálu. Volby tohoto menu lze dobře využít pro rychlý návrat od konkrétních informací k sekcím nebo jiným volbám. Za volbou Úvod (= titulní stránka) jsou v levém menu uvedeny odkazy na čtyři sekce portálu (viz výše). Tyto položky v levém menu vždy odkazují na úvodní stránku k dané sekci (stejnou stránku můžete zobrazit kliknutím na červený nadpis v konkrétní sekci na titulní stránce). Za odkazy na sekce následují v levém menu další dvě volby, které jsou také dostupné přímo z titulní stránky ( Co je nového?, Tvoje dotazy ). Ve spodní části levého menu jsou pak shromážděny odkazy na stránky portálu, které nejsou dostupné jiným způsobem: Co se chystá? (přehled zajímavých akcí tematicky spjatých s volbou povolání) Víš, že? (výběr nejzajímavějších informací) -4-

5 Užitečné odkazy (kam jinam se ještě můžete podívat) Kontaktuj nás (kontakty na realizátory projektu) O projektu (základní informace o Správné volbě) Jak portál využívat? (příručka pro uživatele portálu) Vyhledej si (vyhledávání informací v rámci portálu) -5-

6 2. Popis a možnosti využití internetového portálu Studuj v Plzeňském kraji Popis portálu STUDUJVPK.CZ v této kapitole je veden snahou pomoci uživatelům portálu: s orientací v nabídce služeb a informací na portálu s řešením možných problémů, s hledáním nových pohledů při výběru vhodné školy a profese. Tato kapitola je zaměřena především na popis informačního obsahu portálu. V případě sekcí je podrobněji popsán také způsob ovládání aplikací, které daná sekce zahrnuje. V závěru popisu každé sekce jsou naznačeny možnosti jejího využití při výuce i mimo ni. Při popisu jednotlivých částí portálu je respektováno pořadí voleb v levém menu. 2.1 Úvod Volba Úvod odkazuje na titulní stránku portálu a slouží k rychlému návratu na začátek. Stejnou funkci plní také aktivní název portálu Studuj v Plzeňském kraji rozcestník pro volbu povolání v záhlaví každé stránky. 2.2 Jak se rozhodnout? Obsah: V sekci Jak se rozhodnout? jsou shromážděny rady, tipy a odkazy týkající se procesu rozhodování o budoucí škole a profesi. Sekce je zaměřena především na problematiku sebepoznávání, které by mělo být základem pro dobré rozhodnutí o budoucí škole a povolání. Uživatelé zde naleznou praktické návody, jak lépe poznávat své schopnosti a dovednosti, a dostanou tipy i odkazy na odborná pracoviště, na kterých jim pracovníci poradí s výběrem vhodné školy či vhodného povolání. Způsob ovládání: Po kliknutí na odkaz Jak se rozhodnout? v levém menu se zobrazí úvodní stránka celé sekce (viz obrázek S2). Obrázek S2 Úvodní stránka sekce Jak se rozhodnout? -6-

7 Stejnou stránku lze zobrazit i pomocí červeného odkazu Jak se rozhodnout? na titulní stránce. Z úvodní stránky sekce pak můžete pomocí odkazů přejít k jednotlivým dílčím tématům: informacím o odborných pracovištích včetně odkazů, tipům na domácí testování vlastních schopností, postupu při výběru dalšího studia a několika hrám zaměřeným na seberozvoj. Ke každému z těchto dílčích témat můžete přejít i rychlejším způsobem přímo z hlavní stránky portálu pomocí zelených odkazů v sekci Jak se rozhodnout? Sekce obsahuje jednak interní odkazy (na jiné části portálu STUDUJVPK.CZ) a dále odkazy externí (na jiné portály). Externí odkazy se zobrazují vždy v novém okně tak, aby byl umožněn snadný návrat k portálu STUDUJVPK.CZ. Možnosti využití: Sekce Jak se rozhodnout? slouží jako vstupní brána do problematiky volby povolání. Uživatelé jsou zde motivováni k zájmu o problematiku volby dalšího směru vzdělávání a budoucí profese a ke zvýšení vlastní informovanosti v této oblasti. Sekce je zaměřena zejména na oblast sebepoznávání, která by od počátku měla být nedílnou součástí úvah o vlastní budoucnosti. Uživatelé zde naleznou spoustu praktických rad a odkazů, jak lépe poznat vlastní osobnost (zájmy, charakter, volní vlastnosti ). Na základě těchto znalostí pak mohou lépe zvolit správný směr dalšího studia. Součástí sekce je i několik odkazů na on-line hry (např. sudoku, šachy nebo tetris), jejichž cílem je nejen relaxace, pobavení a motivace uživatelů, ale i rozvoj jejich dílčích schopností. Většina informací v této sekci nevyžaduje složitější interpretaci (např. od pedagoga či rodiče). V případě výkladu výsledků sebepoznávacích testů či při vyhledávání informací o odborných pracovištích je však odborné vedení velmi žádoucí. 2.3 Kam po základce? Obsah: Sekce Kam po základce? je zaměřena na informace o možnostech středního vzdělávání v Plzeňském kraji. Úvodní stránka této sekce je na obrázku S3. Obrázek S3 Úvodní stránka sekce Kam po základce? -7-

8 Základem sekce jsou dvě aplikace, které jsou dostupné z titulní stránky (v sekci Kam po základce? ) a také z horního menu (viz název v závorce): Vyber si tu NEJ školu v našem kraji ( Střední školy v Plzeňském kraji ), Vyber si ten NEJ obor v našem kraji ( Obory SŠ v Plzeňském kraji ). Stejné aplikace lze otevřít i přímo z titulní stránky pomocí červených odkazů v sekci Kam po základce? Informačním zdrojem pro obě výše uvedené aplikace je brožura Čím budu, kterou každý rok vydává Úřad práce v Plzni. Tato brožura poskytuje aktuální a úplný přehled středních škol v Plzeňském kraji včetně nabídky studijních oborů. Z tohoto důvodu jsou informace o nabídce středních škol a oborů v Plzeňském kraji na portálu STUDUJVPK.CZ aktualizovány jedenkrát ročně vždy po vydání brožury Čím budu. V případě, že si zájemce nevybere žádný studijní obor v Plzeňském kraji, může využít třetí volbu Stále nevíš? Zkus Infoabsolventa. Tato volba odkazuje na stránky INFOABSOLVENT.CZ s celostátní databází studijních oborů a škol. Na úvodní stránce sekce Kam po základce? lze dále najít odkazy na: Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Plzni, brožuru Čím budu. Způsob ovládání: Obě aplikace v této sekci jsou koncipovány jako vyhledávání pomocí filtrů a řazení podle různých hledisek bez toho, že by se uživatel musel orientovat ve stupních vzdělání a skupinách oborů nebo že by musel znát přesný název školy či oboru. Postačuje povědomí i o pouhé části názvu. Aplikace Střední školy v Plzeňském kraji (viz obrázek S4) umožňuje vyhledávat zároveň podle několika kritérií: názvu (i jeho části), zřizovatele, obce a okresu. Poslední tři kritéria se volí výběrem z menu. Zároveň je možno podle těchto kritérií třídit celý seznam středních škol nebo výsledky výběru. Obrázek S4 Střední školy v Plzeňském kraji -8-

9 Kliknutím na některou školu ze seznamu se zobrazí stránka obsahující základní informace o škole a přehled oborů, které daná škola nabízí pro následující školní rok (viz obrázek S5). Obory jsou v seznamu setříděny podle stupně dosaženého vzdělání a podle skupin oborů. Informace o jednotlivých oborech vycházejí z obsahu brožury Čím budu. Názvy a kódy oborů podle škol jsou proklikávací a odkazují na stránku s informacemi o možnostech studia daného oboru v Plzeňském kraji (viz obrázek S7). Odtud lze přejít na stránku o uplatnění absolventů daného oboru na středních školách v Plzeňském kraji (viz obrázek S9). Na stránce informací o škole jsou též odkazy na www stránky školy a na údaje o dané škole na portálu INFOABSOLVENT.CZ. Obrázek S5 Informace o střední škole (příklad) V aplikaci Obory SŠ v Plzeňském kraji (viz obrázek S6) je možno opět vyhledávat podle názvu (i jeho části) a dále podle stupně vzdělání, ke kterému studium směřuje, a podle skupin oborů. Podle všech kritérií lze přehled oborů také třídit, a to sestupně nebo vzestupně. -9-

10 Obrázek S6 Studijní obory SŠ v Plzeňském kraji Výběrem oboru ze seznamu se otevře stránka s informacemi o možnostech studia daného studijního oboru v Plzeňském kraji (viz obrázek S7). Obrázek S7 Informace o oboru SŠ v Plzeňském kraji (příklad) Na stránce jsou nejprve uvedeny základní informace o oboru (název, kód, skupina oborů, stupeň vzdělání) včetně odkazu na více informací o oboru na stránkách INFOABSOLVENT.CZ. Následuje přehled středních škol, kde je možné v Plzeňském kraji obor studovat. Seznam škol je proklikávací, tzn. pokud si uživatel vybere některou školu, zobrazí se přehled oborů na této škole (viz výše, obrázek S5) s tím rozdílem, že vybraný obor je v seznamu barevně zvýrazněn. Pokud se tentýž obor na škole -10-

11 vyskytuje vícekrát, liší se např. formou studia nebo zaměřením (školním vzdělávacím programem). V takovém případě je zaměření uvedeno v závorce za názvem oboru. V dolní části stránky informací o oboru je červené tlačítko Jaké mám pak možnosti, které uživatele odkáže na stránku o uplatnění absolventů (viz obrázek S9). Zde se uživatel dozví o možnostech uplatnění absolventů zvoleného oboru na školách v Plzeňském kraji z hlediska úspěšnosti při hledání zaměstnání a také z hlediska možností vhodného profesního uplatnění. Více informací lze nalézt v následující kapitole Kam po střední? Možnosti využití: Využití informací v sekci Kam po základce? je možno vidět v několika rovinách. V první řadě mohou uvedené informace posloužit zájemcům přímo k výběru vhodného studijního oboru, neboť obsahují všechny základní informace o možnostech studia v Plzeňském kraji. Tyto informace si lze na několika místech vhodně rozšířit dalšími údaji z portálu INFOABSOLVENT.CZ, např. podrobnější údaje o vybrané škole, o studijním oboru (charakteristika přípravy, charakteristika oboru, profil absolventa apod.), o školách a oborech mimo Plzeňský kraj. Propojení údajů o studijních oborech na středních školách v Plzeňském kraji s informacemi o pracovním uplatnění absolventů umožňuje lépe chápat význam studia v širších souvislostech. Výběr z menu při vyhledávání středních škol a jejich oborů podle různých kritérií umožňuje využít tuto sekci portálu STUDUJVPK.CZ také přímo ve výuce, protože seznamuje žáky s různými možnostmi středoškolského studia z hlediska stupně dosaženého vzdělání, oborového zaměření apod. Územní hlediska použitá při výběru střední školy dovolují uplatnit ve výuce také lokální pohled, který je žákům blízký, neboť pracuje s jejich dosavadními zkušenostmi (znalost škol v okolí, kontakt se studenty těchto škol apod.). Celá sekce Kam po základce? je koncipována tak, aby získávání informací o studiu i souvisejících údajů o pracovním uplatnění vyžadovalo minimum klikání a nebyla nutná ani podrobná znalost systému středních škol (stupeň vzdělání, skupiny oborů) ani ucelené vědomosti o povoláních. 2.4 Kam po střední? Obsah: Sekce Kam po střední? je zaměřena na možnosti absolventů středních škol. Úvodní stránka této sekce je na obrázku S8. Obrázek S8 Úvodní stránka sekce Kam po střední? -11-

12 V sekci Kam po střední? jsou k dispozici čtyři volby: Jak se uplatním na trhu práce? ( Absolventi SŠ v Plzeňském kraji ) Co chtějí zaměstnavatelé? Jak si najít práci? Míříš na VŠ nebo VOŠ? Tři z těchto voleb jsou určeny pro ty, kteří chtějí po střední škole nastoupit do práce. Čtvrtá volba přináší informace o nabídce studia na vyšších odborných a vysokých školách v Plzeňském kraji. Funkčním základem první a poslední volby jsou vlastní aplikace. Zbývající volby využívají odkazy na externí informační zdroje. Volba Jak se uplatním na trhu práce? je přístupná také z horního menu (viz název v závorce výše). Stránka o uplatnění absolventů zvoleného oboru má dvě části, které odrážejí dva důležité pohledy na tento problém: jaký podíl absolventů daného oboru je evidován na úřadech práce jaké profese může absolvent daného oboru vykonávat Podíl absolventů evidovaných na úřadech práce, tzv. neúspěšnost absolventů, je podíl nezaměstnaných absolventů na 100 absolventů zvoleného oboru v posledních dvou letech. Počet nezaměstnaných absolventů podle škol a oborů je na portálu STUDUJVPK.CZ aktualizován dvakrát ročně, protože Ministerstvo práce a sociálních věcí publikuje na svém portálu ZAMĚSTNANOST tato data k 30. dubnu a k 30. září. Počet absolventů oborů středních škol v Plzeňském kraji je čerpán z evidence Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Takto zjišťovaná neúspěšnost absolventů se velmi podobá míře nezaměstnanosti. Čím je hodnota neúspěšnosti nižší, tím je větší pravděpodobnost, že absolvent daného oboru nalezne pracovní uplatnění. Neúspěšnost absolventů je prezentována v podobě vývojového diagramu za několik posledních let. Data pro studijní obor jsou konfrontována s průměrnými výsledky příslušné skupiny oborů (tematicky příbuzné obory) bez rozlišení stupně středního vzdělání, dále s daty za celou skupinu oborů se stejným stupněm dosaženého vzdělání a také s průměrem všech středních škol v Plzeňském kraji. Vývoj neúspěšnosti absolventů studijních oborů vykazuje periodicitu během roku. V dubnu bývá neúspěšnost zpravidla nižší než v září. Z tohoto důvodu si lze na portálu STUDUJVPK.CZ zvolit, zda vývojový diagram zobrazí pouze dubnové nebo jen zářijové hodnoty, případně obojí. Druhá část stránky o uplatnění absolventů se zabývá možnostmi profesního uplatnění absolventů zvoleného oboru. Informačním podkladem pro tuto část jsou údaje firmy TREXIMA (Integrovaný systém typových pozic - část Katalog typových pozic - KTP). Informace o vhodném pracovním uplatnění absolventů jsou odvozeny z údajů o kvalifikačních požadavcích a vhodné odborné přípravě profesí v KTP. Pro potřeby portálu STUDUJVPK.CZ, který se soustředí na informace o povoláních, byly informace o vhodné studijní přípravě podle typových pozic sloučeny na úroveň povolání. Z důvodu větší přehlednosti a srozumitelnosti jsou vhodná povolání uváděna pouze jako příklady. Ze stejného důvodu jsou tyto příklady rozlišeny na optimální a také možné. Na portálu STUDUJVPK.CZ jsou informace o vztahu povolání a vhodné studijní přípravy aktualizovány čtvrtletně. Volba Co chtějí zaměstnavatelé? odkazuje na stránku portálu INFOABSOLVENT.CZ, kde jsou shrnuty výsledky analýz Národního ústavu odborného vzdělávání, včetně výchozích studií. Avizovanému tématu odpovídá především část Potřeby trhu práce. Pro volbu Jak si najít práci? vznikla na portálu STUDUJVPK.CZ stránka shromažďující odkazy na zajímavé stránky s radami a tipy, jak si hledat práci, jak se prezentovat, připravit se na pohovor apod. Volba Míříš na VŠ nebo VOŠ? nabízí těm, kteří vážně uvažují o dalším studiu po absolvování střední školy, aktuální přehled oborů na vyšších odborných a vysokých školách v Plzeňském kraji. I když je pravděpodobné, že během několika let dozná nabídka změn, není špatné mít už v době rozhodování -12-

13 o střední škole představu o možnostech dalšího studia. Je pravda, že pro vysoké školy připravují především gymnázia nebo lycea, ale v posledních letech také značná část absolventů úplného středního odborného vzdělávání pokračuje na VŠ nebo VOŠ. Do přehledu oborů nebyly zařazeny doktorské studijní programy, protože nejsou příliš aktuální pro hlavní cílovou skupinu (žáci ZŠ, popř. SŠ) a znesnadňovaly by orientaci žáků v seznamu oborů. I zde platí, pokud vás nabídka v Plzeňském kraji neuspokojila, můžete hledat jinde (např. INFOABSOLVENT.CZ). Informace o nabídce oborů vysokých a vyšších odborných škol jsou na portálu STUDUJVPK.CZ dostupné podobným způsobem jako v případě středních škol, vstup je však možný pouze výběrem školy, resp. fakulty. Informace o oborech VŠ a VOŠ jsou stručnější než v případě středních škol. Struktura poskytovaných informací vychází z údajů, jak je prezentuje největší poskytovatel terciárního vzdělávání v Plzeňském kraji, Západočeská univerzita v Plzni. Zdrojem údajů o ostatních vysokých školách a o vyšších odborných školách v Plzeňském kraji jsou internetové stránky těchto škol, popř. INFOABSOLVENT.CZ. Na portálu STUDUJVPK.CZ jsou údaje aktualizovány jedenkrát ročně vždy po ukončení přijímacího řízení na VŠ a VOŠ. Podobně jako pro obory středních škol jsou také pro VŠ a VOŠ na stránce informací o oboru uvedeny příklady vhodných povolání. Podkladem jsou opět informace z Katalogu typových pozic firmy TREXIMA použité podobným způsobem jako v případě středních škol (viz informace k volbě Jak se uplatním na trhu práce? v této kapitole). Data jsou aktualizována čtvrtletně společně s obory středních škol. Způsob ovládání: Volba Uplatním se na trhu práce? v sekci Kam po střední? na titulní stránce resp. volba Absolventi SŠ v Plzeňském kraji v horním menu, spouští aplikaci zaměřenou na uplatnění absolventů. Horní část stránky aplikace slouží pro výběr studijního oboru, ve spodní části se následně zobrazují informace o možnostech uplatnění absolventů vybraného oboru (viz obrázek S9). Výběr oboru lze provádět pomocí menu podle stupně vzdělání a podle skupiny oboru. Selekce funguje tak, že výběr z některého menu automaticky zúží nabídku v seznamu oborů. Vybrané obory nebo i celý seznam lze dále řadit vzestupně i sestupně podle použitých kritérií. Po výběru studijního oboru kliknutím do seznamu a stisknutí tlačítka <Hledat> se zobrazí stránka informací o uplatnění absolventů daného oboru (viz obrázek S9). Kromě shrnutí základních identifikačních údajů o oboru obsahuje stránka graf míry neúspěšnosti absolventů SŠ v Plzeňském kraji daného oboru a dále příklady vhodných povolání pro absolventy. Libovolné povolání na seznamu je možné prokliknout a přesunout se tak na stránku informací o něm (viz kapitola 2.5.). Vysvětlivky ke grafu neúspěšnosti absolventů je možné otevřít rozkliknutím odkazu <více informací>. -13-

14 Obrázek S9 Uplatnění absolventů SŠ v Plzeňském kraji (příklad) Volba Co chtějí zaměstnavatelé? v sekci Kam po střední? směřuje na portál INFOABSOLVENT.CZ, část Absolventi škol a trh práce. Volba Jak si najít práci? otevírá stránku s komentovanými odkazy na několik webů, které přinášejí zajímavé informace k tématu (viz obrázek S10). Externí odkazy na této stránce se otevírají vždy v novém okně, což usnadní návrat na aktuální stránku STUDUJVPK.CZ. -14-

15 Obrázek S10 Volba Jak si najít práci? Druhá aplikace v sekci Kam po střední? se skrývá pod volbou Míříš na VŠ nebo VOŠ? a poskytuje zájemcům informace o aktuálních možnostech terciárního vzdělávání v Plzeňském kraji. Aplikace začíná výběrem VOŠ nebo fakulty (viz obrázek S11). I když je celý seznam škol přehledný, lze k zúžení výběru použít název školy nebo jeho část, sídlo školy nebo fakulty (v Plzeňském kraji 3 města), stupeň (VŠ nebo VOŠ) a zřizovatele (soukromá nebo veřejná). Podle všech kritérií je možné seznam také třídit. -15-

16 Obrázek S11 VŠ a VOŠ v Plzeňském kraji Po výběru školy z přehledu škol se zobrazí seznam všech studijních oborů (kromě doktorského studia) na dané škole se základními údaji (viz obrázek S12). Některé fakulty mají poměrně dlouhý seznam oborů, proto je možné tento seznam na škole třídit vzestupně i sestupně podle všech uvedených položek -16-

17 Obrázek S12 Informace o VŠ nebo VOŠ (příklad) Název oboru v seznamu je proklikávací a slouží k přechodu na stránku informací o daném studijním oboru (viz obrázek S13). Obrázek S13 Informace o oboru VŠ nebo VOŠ (příklad) -17-

18 Na stránce informací o studijním oboru VŠ nebo VOŠ je kromě základních informací o oboru (název oboru, kód oboru a stupeň dosaženého vzdělání) uveden přehled škol, kde lze obor v Plzeňském kraji studovat, a příklady vhodného profesního uplatnění absolventů. Profesní uplatnění funguje stejně jako u středních škol, tj. výběrem povolání ze seznamu se zobrazí stránka o povolání. Možnosti využití: Sekce Kam po střední? je zaměřená na informace pro absolventy střední školy. Není však určena jenom jim. Hlavním smyslem sekce je přiblížit žákům základních školy, co je může čekat po skončení středoškolského studia. Tato vazba jim umožňuje lépe si uvědomit souvislost studia a pracovního uplatnění ještě před výběrem střední školy. Nabízené informace o absolventech středních škol se týkají jednak jejich úspěšnosti na trhu práce podle vystudovaného oboru a dále možností jejich profesního uplatnění. V prvním případě dochází k propojení údajů škol o počtech absolventů s údaji úřadů práce, kolik absolventů nenašlo pracovní uplatnění. Podíl nezaměstnaných absolventů na celkovém počtu absolventů podle studijních oborů umožňuje porovnat (ne)úspěšnost absolventů různých oborů na trhu práce. Protože neúspěšnost absolventů odpovídá míře nezaměstnanosti, můžeme zároveň ukazatel neúspěšnosti porovnat s vývojem celého trhu práce v Plzeňském kraji (viz následující kapitola 2.5.). Takto lze získat komplexnější představu o postavení absolventů daného oboru na trhu práce. Možnosti profesního uplatnění absolventů jsou sice uvedeny pouze jako příklady, ale jejich propojení s dalšími textovými a grafickými informacemi o povoláních na jedné straně a o studijních oborech na straně druhé mohou být pro zájemce velmi návodné a inspirující. Oba okruhy nabízených informací (neúspěšnost i možnosti profesního uplatnění absolventů SŠ) propojují údaje o vzdělávání a praxi a jsou minimálně v podmínkách Plzeňského kraje ojedinělé. Počet žáků, kteří chtějí nebo alespoň uvažují o možnosti pokračovat ve studiu na VŠ nebo VOŠ, se neustále zvyšuje. Protože je zájmem provozovatele portálu STUDUJVPK.CZ poskytovat komplexní informace všem žákům základních, popř. středních škol, nabízí portál také informace o aktuálních možnostech studia VŠ nebo VOŠ v Plzeňském kraji. Tyto informace jsou dostupné podobným způsobem, jako údaje o středoškolském vzdělání, i když jsou stručnější. Avšak co se týká možností profesního uplatnění, jsou údaje za střední i vysoké a vyšší odborné školy naprosto srovnatelné. Všechny nabízené informace mohou uživatelé využít individuálně, např. při výběru povolání, ale pro pochopení souvislostí mezi studiem a praxí je účelné, aby základní údaje a orientaci v systému zprostředkovali žákům základních škol výchovní poradci nebo jiní učitelé. To se týká také dalších informací, které jsou v sekci Kam po střední? k dispozici. Rozhodně je vhodné v rámci výuky nebo jiných školních aktivit seznámit žáky s požadavky zaměstnavatelů, např. formou referátů, diskusí apod. Také rady a tipy dostupné ze stránky Jak si najít práci? si lze velmi dobře osvojit především praktickým procvičováním v rámci výuky různých předmětů. 2.5 Jak uspět v práci? Obsah: Sekce Jak uspět v práci? shrnuje informace o povoláních. Zájemce se dozví, co obnášejí různá povolání, jaké jsou nároky zaměstnavatelů nebo jak si stojí jednotlivé profese na trhu práce v Plzeňském kraji. Získat širší rozhled umožňují zájemcům také další informace o trhu práce a zaměstnanosti v Plzeňském kraji nebo údaje o budoucnosti povolání v ČR v dalších letech. V sekci Jak uspět v práci? jsou k dispozici čtyři volby: Zjisti si víc o povoláních Porovnej si mzdy profesí v kraji Poznej trh práce v Plzeňském kraji Nahlédni do budoucnosti profesí -18-

19 Všechny tyto volby jsou dostupné z úvodní stránky portálu v sekci Jak uspět v práci? (viz obrázek S14). Obrázek S14 Úvodní stránka sekce Jak uspět v práci? Volba Zjisti si víc o povoláních je dostupná také z horního menu (volba Povolání v Plzeňském kraji ). Funkčním základem této volby je aplikace pro vyhledávání povolání podle kritérií (viz obrázek S15). Informační základnu aplikace tvoří data Integrovaného systému typových pozic, konkrétně Katalogu typových pozic firmy TREXIMA. Pro vybrané povolání je možné z tohoto zdroje získat: kompletní informace o povolání (řešeno odkazem do Katalogu typových pozic), přehled možných pracovních pozic (jen pokud pro dané povolání existují) a informace o nich (opět řešeno odkazem do Katalogu typových pozic). Výše uvedená data jsou aktualizována čtvrtletně. Dále je možno pro dané povolání zjistit: údaje o vývoji počtu nezaměstnaných a volných pracovních míst v Plzeňském kraji, údaje o vývoji mezd Plzeňském kraji. Zdrojem pro tyto údaje jsou data publikovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí na portálu ZAMĚSTNANOST (http://portal.mpsv.cz/sz) podle Klasifikace zaměstnání (zkratka KZAM). Struktura KZAM však neodpovídá povoláním podle Katalogu typových pozic firmy TREXIMA. Z toho důvodu je možno pro některá povolání volit při zjišťování informací více profesí podle KZAM. Garant informačního obsahu portálu zpracovává data z portálu ZAMĚSTNANOST do podoby grafů. Graf vývoje trhu práce v Plzeňském kraji (počtu nezaměstnaných a volných pracovních míst) pro vybrané povolání je aktualizován čtvrtletně. Graf vývoje průměrné hrubé měsíční mzdy v Plzeňském kraji se aktualizuje pololetně pro dané povolání v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Poslední část informací o vybraném povolání přináší náměty na vhodné studijní obory, které lze v Plzeňském kraji studovat na středních i vysokých školách, jako přípravu na výkon tohoto povolání. Informačním podkladem pro tuto část jsou údaje v Katalogu typových pozic (KTP) firmy TREXIMA. Pro potřeby portálu STUDUJVPK.CZ, který přináší především informace na úrovni povolání, byly informace o vhodné studijní přípravě podle typových pozic KTP sloučeny podle povolání. Z důvodu větší přehlednosti a srozumitelnosti jsou možnosti studijní přípravy na povolání uvedeny pouze jako příklady. Ze stejného důvodu jsou vhodné studijní obory rozlišeny na optimální a také možné. Tato část informací je aktualizována čtvrtletně. Volba Porovnej si mzdy profesí v kraji slouží ke srovnání mezd v Plzeňském kraji až pro tři povolání -19-

20 v podnikatelské a nepodnikatelské sféře v jednom grafu. Informační základna je shodná jako u předchozí volby tj. portál ZAMĚSTNANOST provozovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Volba Nahlédni do budoucnosti profesí odkazuje na portál BUDOUCNOSTPROFESI, který provozuje Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání při Národním vzdělávacím fondu. Tento portál srozumitelným způsobem prezentuje možný budoucí vývoj profesí podle počtu zaměstnaných. Volba Poznej trh práce v Plzeňském kraji přináší množství informací o vývoji trhu práce v Plzeňském kraji v posledních letech. Z důvodu přehlednosti byly vybrány jen nejzajímavější údaje, které jsou na portálu rozděleny do pěti podstránek (viz obrázek S18). První podstránka dokumentuje vývoj postavení Plzeňského kraje v rámci ČR podle trhu práce. Druhá podstránka dokládá změny v rozdílech na trhu práce mezi okresy. Obě tyto podstránky prezentují data v podobě vývojových diagramů. Třetí podstránka dokládá aktuální rozdíly v nezaměstnanosti uvnitř kraje na různé úrovni správního členění (15 obcí s rozšířenou působností, 35 pověřených obecních úřadů, 501 obcí). Na čtvrté podstránce jsou shrnuty nejpodstatnější informace o změnách ve struktuře nezaměstnaných a volných pracovních míst a pátá stránka ilustruje vývoj mezd v Plzeňském kraji podle hlavních tříd Klasifikace zaměstnání (KZAM) rozdělených na podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru. Zdrojem všech informací je opět portál ZAMĚSTNANOST Ministerstva práce a sociálních věcí. Většina dat je na portálu STUDUJVPK.CZ aktualizována čtvrtletně, pouze mzdy pololetně a údaje o struktuře nezaměstnaných a volných pracovních míst jednou ročně. Způsob ovládání: Hlavní informační náplň sekce Jak uspět v práci? tvoří aplikace o povoláních. Vstup do aplikace je koncipován jako vyhledávání povolání pomocí filtrů a řazení (viz obrázek S15). Výběr je možno provádět podle různých kritérií a nevyžaduje hlubší znalosti, např. o požadovaném stupni vzdělání nebo oblasti (oboru). Postačuje představa o části názvu povolání. Obrázek S15 Výběr povolání -20-

21 Povolání lze tedy vyhledávat zároveň podle několika kritérií: názvu (i jeho části), stupně vzdělání a oblasti. Poslední dvě kritéria se volí výběrem z menu. Celý seznam povolání nebo výsledek výběru je možno třídit sestupně i vzestupně podle názvu, oblasti nebo stupně vzdělání. Po výběru povolání kliknutím na jeho název se otevře stránka, která shrnuje podstatné informace o vybraném povolání (viz obrázek S16). Obrázek S16 Informace o povolání (příklad) Více informací o charakteru činnosti, pracovních podmínkách, kvalifikačních, osobnostních nebo zdravotních požadavcích i o současné situaci daného povolání na trhu práce v ČR i v jednotlivých krajích přináší odkaz na Katalog typových pozic. V případě, že pro dané povolání existují typové pozice (jsou uvedeny na stránce STUDUJVPK.CZ dále v kolonce Možné pracovní pozice ), uvádí Katalog typových pozic (KTP) pro zvolené povolání jen charakteristiku pracovní činnosti a další informace jsou uvedeny pro jednotlivé typové (pracovní pozice). K popisu typových pozic v KTP je možno přistupovat také přímo ze stránky informací o daném povolání výběrem ze seznamu možných pracovních pozic. Pokud položka Možné pracovní pozice není na stránce uvedena, znamená to, že v KTP nemá dané povolání definovány žádné typové pozice. Informace o povolání jsou pak v KTP kompletní. Dále je na stránce o daném povolání uveden odkaz na grafy vývoje trhu práce a vývoje mezd v Plzeňském kraji. Tato data jsou dostupná podle jiného systému třídění tzv. Klasifikace zaměstnání (KZAM), proto je nutné u některých povolání vybrat z více možností. Po výběru se otevře stránka se dvěma grafy (viz obrázek S17). Graf vývoje trhu práce se zobrazí vždy, i když počet volných pracovních míst nebo nezaměstnaných uchazečů je nulový. Graf vývoje průměrné hrubé měsíční mzdy se nevytvoří, pokud nejsou k dispozici potřebná data pro zvolené zaměstnání za Plzeňský kraj. Pokud chybí pouze některé údaje za podnikatelskou nebo nepodnikatelskou sféru, je v těchto obdobích linie grafu přerušená. Vhodné studijní obory pro vybrané povolání v kategorii optimální nebo také možné se zobrazí jen v případě, pokud lze daný obor studovat v Plzeňském kraji. Po výběru oboru je zobrazena stránka příslušného studijního oboru (stejně jako při výběru oborů ve volbě Obory SŠ v Plzeňském kraji, resp. volba Vyber si ten NEJ obor v sekci Kam po základce ). -21-

22 Obrázek S17 Grafy vývoje trhu práce a vývoje mezd v Plzeňském kraji (příklad) Volba Porovnej si mzdy profesí v kraji spustí aplikaci, která umožňuje pomocí vývojového diagramu porovnat mzdy několika profesí v Plzeňském kraji, a to za podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru. Pokud uživatel vybere maximální počet, tj. tři profese, je v grafu možné porovnávat až šest linií, které reprezentují vývoj mezd po pololetích v posledních letech. Výběr profesí se provádí na základě zadání názvu profese, resp. jeho části v položce Název profese (i část). Po stisknutí tlačítka <Vyber> se v menu Vyber profesi objeví pouze profese, které splňují zadaný název nebo jeho část. Pokud nebylo zadáno žádné omezení, tj. název profese (i část), zobrazí se v menu celý seznam profesí. Z něj vybereme jednu profesi. V seznamu je možné se posouvat podle písmen abecedy. Takto můžeme postupovat při výběru až tří profesí a po stisknutí tlačítka <Hledej> se zobrazí příslušný graf. V případě, že pro některé profese nejsou za Plzeňský kraj data k dispozici, linie nebo její část se nezobrazí. Volba Nahlédni do budoucnosti profesí odkazuje na portál BUDOUCNOSTPROFESÍ.CZ, který se zobrazí v novém okně. Volba Poznej trh práce v Plzeňském kraji otevírá stránku, na které jsou komentované odkazy na tematicky orientované stránky o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji (viz obrázek S18). -22-

23 Na stránce Poznej trh práce v Plzeňském kraji je celkem pět odkazů na data o trhu práce v Plzeňském kraji z různých pohledů. Příklad takovéto stránky je na obrázku S19. Obrázek S18 Volba Poznej trh práce v Plzeňském kraji -23-

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele SPRÁVNÁ VOLBA podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji Příručka pro uživatele - internetové stránky Poradce v Plzeňském kraji Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol

Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, Brno Co se dozvíte? Jaká informační média a materiály

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání 1 z 5 Nápověda 360 Search Co je 360 Search? 360 Search je metavyhledávač, který slouží k paralelnímu prohledávání všech dostupných informačních zdrojů prostřednictvím jednotného rozhraní. Nástroj 360 Search

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se)

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se) Mgr. Zuzana Válková Rekvalifikace (RK): Změna dosavadní kvalifikace uchazeče o zaměstnání, získání nových znalostí, dovedností, teoretická nebo praktická příprava umožňující jeho pracovní uplatnění ve

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice 2013 Popis programu Bakaláři Databázový systém Bakaláři je na škole v provozu již šestnáct

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ. Rostislav Čevela, Libuše Čeledová

Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ. Rostislav Čevela, Libuše Čeledová Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ Rostislav Čevela, Libuše Čeledová Jaké portály jsou k dispozici? Adresy portálů sociální oblasti http://portal.mpsv.cz Integrovaný informační portál MPSV - významný

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti

č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti Elektronický časopis Právo-Bezpečnost-Informace" ISSN 2336-3657 Anotace: Příspěvek čtenáři poskytuje úvodní seznámení s výstupem dílčího výzkumného projektu č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

MANUÁL K WEBOVÝM STRÁNKÁM A E-LEARNINGOVÉMU KURZU

MANUÁL K WEBOVÝM STRÁNKÁM A E-LEARNINGOVÉMU KURZU MANUÁL K WEBOVÝM STRÁNKÁM A E-LEARNINGOVÉMU KURZU Praha 2010 www.britishcouncil.cz 15. května 2009 byly Střediskem náhradní rodinné péče, o.s. (dále jen SNRP) oficielně spuštěny webové stránky www.odchazim.cz,

Více

Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? AKTUALITY- podobné jako teď, nejaktuálnější akce, novinky, zajímavosti

Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? AKTUALITY- podobné jako teď, nejaktuálnější akce, novinky, zajímavosti JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická AKTUALITY Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? KONTAKTY AKTUALITY- podobné jako teď, nejaktuálnější akce, novinky, zajímavosti

Více

18. Člověk a svět práce

18. Člověk a svět práce 18. Člověk a svět práce 208 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předměty: Provoz a údržba domácnosti (prima) Svět práce (tercie, kvarta) Charakteristika

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB (stručný návod pro přispěvatele) 1. KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB (stručný návod pro přispěvatele) 1. KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 1. KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB V sekci Management je vytvořena struktura podsekcí pro publikaci tematicky zaměřených článků. Specifickou podsekcí je sekce Katalog produktů a služeb. V této sekci je umístěn

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Manuál pro Vzdálený přístup ides pro nájemce bytů ve správě m.č. Praha 10

Manuál pro Vzdálený přístup ides pro nájemce bytů ve správě m.č. Praha 10 pro nájemce bytů ve správě m.č. Praha 10 ides@praha10.cz Dojde-li ke ztrátě přístupových údajů nebo jejich prozrazení, je ve Vašem zájmu neprodleně oznámit tuto skutečnost na SF nebo na výše uvedený mail!!!

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ. Průvodce po mapové aplikaci

Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ. Průvodce po mapové aplikaci Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ Ministerstvo životního prostředí má zákonnou povinnost zveřejňovat údaje ohlašované do integrovaného registru znečišťování do 30. září běžného

Více

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí SPOUŠTĚNÍ CD Prezentace se spouští dvojklikem na soubor index.html. Otevře se váš výchozí internetový prohlížeč, např. Internet Explorer. V

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III OBSAH PŘÍRUČKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM ARCHIVU AIP SAFE III OBSAH 1. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 1.1. HLAVNÍ STRÁNKA 1.2. HORIZONTÁLNÍ MENU 1.3.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 8 4 U k á z k a k n i h

Více

Jak vyhledávat v databázi lékáren. www.olecich.cz

Jak vyhledávat v databázi lékáren. www.olecich.cz Jak vyhledávat v databázi lékáren www.olecich.cz Kde hledat databázi lékáren Obr. 1 Do databáze lékáren lze vstoupit dvěma způsoby. Prvním z nich je možnost vyhledávat přímo v hlavní nabídce na titulní

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volba povolání CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Průvodce službami. Základní informace

Průvodce službami. Základní informace Průvodce službami Základní informace Pokud uvádíme odkaz na internetové stránky Mzdová praxe, máme na mysli stránky www.mzdovapraxe.cz, pokud není v textu uvedeno jinak. Většina elektronického obsahu je

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

ilit Česká republika v číslech Česká republika - hodnocení různých ukazatelů druhý ročník, seminář ze zeměpisu

ilit Česká republika v číslech Česká republika - hodnocení různých ukazatelů druhý ročník, seminář ze zeměpisu Téma aktivity: Předmět: Česká republika - hodnocení různých ukazatelů Doporučený věk studentů: 14-18 let Vazba na ŠVP: druhý ročník, seminář ze zeměpisu Cíle: Studenti samostatně hledají různá data o své

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Úvodní strana systému ISA+ (www.infoabsolvent.cz)

Úvodní strana systému ISA+ (www.infoabsolvent.cz) Návod pro uživatele Informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz. Úvodní strana systému ISA+ (www.infoabsolvent.cz) Úvodní strana, systému ISA+ (http://www.infoabsolvent.cz)

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Třídní schůzky 11.11. 2014

Třídní schůzky 11.11. 2014 Třídní schůzky 11.11. 2014 ARTIFEX veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, Společenský dům, Ruská 14 13.11. 2014 od 9.00 16.00 Žáci 9. ročníku půjdou v době vyučování 10.00 10.45 Atlas školství www. Infoabsolvent.cz

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Tutoriál. DynaMed ~ Jednoduché prohledávání. http://support.ebsco.com/training/resources.php

Tutoriál. DynaMed ~ Jednoduché prohledávání. http://support.ebsco.com/training/resources.php Tutoriál DynaMed ~ Jednoduché prohledávání http://support.ebsco.com/training/resources.php Vítejte v tutoriálu zaměřeném na vyhledávání v nástroji DynaMed. Tentokrát se zaměříme na jednoduché vyhledávání,

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

1 ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU

1 ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU 1 ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU Tento manuál popisuje základní funkce systému a jejich použití. Obrázek 1. Základní části systému Volba jazykové verze Systém je vytvořen nezávisle na zobrazeném jazyce. Proto

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více