Příručka pro uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro uživatele"

Transkript

1 SPRÁVNÁ VOLBA podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji Příručka pro uživatele - internetový portál Studuj v Plzeňském kraji Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s Autoři: Ing. Pavel Beneš Mgr. Zuzana Sahulová Spolupráce: Mgr. Martina Robotková září 2010 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s Ä Riegrova 1, Plzeň

2 Obsah I. Internetový portál Studuj v Plzeňském kraji Členění internetového portálu Popis a možnosti využití internetového portálu Studuj v Plzeňském kraji Úvod Jak se rozhodnout? Kam po základce? Kam po střední? Jak uspět v práci? Co je nového? Tvoje dotazy Co se chystá? Víš, že? Užitečné odkazy Kontaktuj nás O projektu Jak portál využívat? Vyhledej si Přehled informačních zdrojů

3 I. Internetový portál Studuj v Plzeňském kraji Portál Studuj v Plzeňském kraji (STUDUJVPK.CZ) vznikl s cílem poskytnout zájemcům o další studium, především žákům základních škol (a jejich rodičům), co nejúplnější informace o možnostech středoškolského studia se zaměřením na Plzeňský kraj. Snahou portálu je také vést uživatele k širšímu chápání tématu dalšího vzdělávání, tedy zamýšlet se nejen nad možnostmi dalšího studia, ale také nad důsledky vlastní volby, tj. nad otázkami typu: co budu moci dělat po škole, jaké bude mé pracovní uplatnění. Portál se snaží upozorňovat na širší souvislosti, neboť rozhodnutí o dalším studiu učiněné v 15 letech je do značné míry určující pro celý aktivní život. Velká část portálu je věnována informacím o absolventech SŠ, o uplatnění různých povolání na trhu práce a také o možnostech dalšího studia v Plzeňském kraji. Značný důraz je kladen i na vazbu studia a možného profesního uplatnění. Protože informací pro rozhodování o dalším studiu je na internetu hodně a problémem je spíše se v nich zorientovat, je snahou tvůrců portálu nabídnout uživatelům přehledný rozcestník, který je co nejrychleji dovede k potřebným datům. K tomuto účelu portál hojně využívá i externí odkazy na různé informační zdroje dostupné na internetu. Tvůrci portálu zastávají názor, že je zbytečné přispívat k celkové nepřehlednosti vytvářením vlastních databází, pokud jsou tyto údaje již dostupné na internetu v podobě vhodné pro uživatele. Existují však informace, které tvůrci portálu považují za významné pro rozhodování o budoucím studiu nebo povolání, avšak dosud nejsou ve vhodné podobě na internetu. Tyto údaje jsou na portálu STUDUJVPK.CZ zpřístupněné prostřednictvím vlastních nově vytvořených aplikací (např. vývoj mezd nebo vývoj počtu nezaměstnaných a volných pracovních míst podle profesí). Podrobnější informace o využívaných datových zdrojích a způsobu jejich zpracování (např. periodicita aktualizace) jsou shrnuty v kapitole 3. Přehled informačních zdrojů. 1. Členění internetového portálu Hlavní informace jsou na portálu rozděleny do čtyř sekcí na titulní straně (viz obrázek S1). Tyto i další údaje jsou dostupné pomocí voleb v levém menu. Horní menu slouží uživatelům pro rychlý přístup k hlavním aplikacím portálu. Na titulní straně jsou zobrazeny tyto čtyři sekce: Jak se rozhodnout? (sebepoznání) Kam po základce? (nabídka středních škol) Kam po střední? (vstup do zaměstnání, popř. možnosti studia VŠ nebo VOŠ) Jak uspět v práci? (povolání a trh práce) Ke každé sekci je na titulní straně červený odkaz. Pod ním naleznete úvodní komentář k dané sekci, vč. odkazů k jednotlivým podtématům. Pokud nestojíte o komentář a zajímá vás pouze některé z podtémat, můžete k němu přejít přímo z hlavní stránky pomocí zeleného odkazu v dané sekci. Kromě čtyř sekcí naleznete na titulní stránce další dvě volby: Co je nového? (aktuality v projektu i mimo něj) Tvoje dotazy (časté otázky a odpovědi) Na titulní stránce má uživatel dále k dispozici horní a levé menu. Výhodou obou těchto menu je dostupnost z kterékoliv stránky portálu. Horní menu umožňuje rychlý přístup k aplikacím, které tvoří informační osu portálu: Střední školy v Plzeňském kraji Obory SŠ v Plzeňském kraji Absolventi SŠ v Plzeňském kraji Povolání v Plzeňském kraji -3-

4 Horní menu je dostupné z kterékoliv části portálu, uživatelé tak mohou snadno a rychle přejít k vyhledávání informací o konkrétní škole, studijním oboru či povolání. Hlavní aplikace jsou vzájemně provázány, jak ukazuje následující schéma: Střední školy v Plzeňském kraji Obory SŠ v Plzeňském kraji Povolání v Plzeňském kraji Absolventi SŠ v Plzeňském kraji Do tohoto logického cyklu vyhledávání informací o možnostech studia a pracovního uplatnění může uživatel vstoupit prostřednictvím kterékoliv volby horního menu. Každá z uvedených aplikací začíná vyhledáváním a pak už se lze pohybovat podle uvedeného schématu. Obrázek S1 Titulní stránka portálu Studuj v Plzeňském kraji Levé menu nabízí odkazy na všechny části portálu. Volby tohoto menu lze dobře využít pro rychlý návrat od konkrétních informací k sekcím nebo jiným volbám. Za volbou Úvod (= titulní stránka) jsou v levém menu uvedeny odkazy na čtyři sekce portálu (viz výše). Tyto položky v levém menu vždy odkazují na úvodní stránku k dané sekci (stejnou stránku můžete zobrazit kliknutím na červený nadpis v konkrétní sekci na titulní stránce). Za odkazy na sekce následují v levém menu další dvě volby, které jsou také dostupné přímo z titulní stránky ( Co je nového?, Tvoje dotazy ). Ve spodní části levého menu jsou pak shromážděny odkazy na stránky portálu, které nejsou dostupné jiným způsobem: Co se chystá? (přehled zajímavých akcí tematicky spjatých s volbou povolání) Víš, že? (výběr nejzajímavějších informací) -4-

5 Užitečné odkazy (kam jinam se ještě můžete podívat) Kontaktuj nás (kontakty na realizátory projektu) O projektu (základní informace o Správné volbě) Jak portál využívat? (příručka pro uživatele portálu) Vyhledej si (vyhledávání informací v rámci portálu) -5-

6 2. Popis a možnosti využití internetového portálu Studuj v Plzeňském kraji Popis portálu STUDUJVPK.CZ v této kapitole je veden snahou pomoci uživatelům portálu: s orientací v nabídce služeb a informací na portálu s řešením možných problémů, s hledáním nových pohledů při výběru vhodné školy a profese. Tato kapitola je zaměřena především na popis informačního obsahu portálu. V případě sekcí je podrobněji popsán také způsob ovládání aplikací, které daná sekce zahrnuje. V závěru popisu každé sekce jsou naznačeny možnosti jejího využití při výuce i mimo ni. Při popisu jednotlivých částí portálu je respektováno pořadí voleb v levém menu. 2.1 Úvod Volba Úvod odkazuje na titulní stránku portálu a slouží k rychlému návratu na začátek. Stejnou funkci plní také aktivní název portálu Studuj v Plzeňském kraji rozcestník pro volbu povolání v záhlaví každé stránky. 2.2 Jak se rozhodnout? Obsah: V sekci Jak se rozhodnout? jsou shromážděny rady, tipy a odkazy týkající se procesu rozhodování o budoucí škole a profesi. Sekce je zaměřena především na problematiku sebepoznávání, které by mělo být základem pro dobré rozhodnutí o budoucí škole a povolání. Uživatelé zde naleznou praktické návody, jak lépe poznávat své schopnosti a dovednosti, a dostanou tipy i odkazy na odborná pracoviště, na kterých jim pracovníci poradí s výběrem vhodné školy či vhodného povolání. Způsob ovládání: Po kliknutí na odkaz Jak se rozhodnout? v levém menu se zobrazí úvodní stránka celé sekce (viz obrázek S2). Obrázek S2 Úvodní stránka sekce Jak se rozhodnout? -6-

7 Stejnou stránku lze zobrazit i pomocí červeného odkazu Jak se rozhodnout? na titulní stránce. Z úvodní stránky sekce pak můžete pomocí odkazů přejít k jednotlivým dílčím tématům: informacím o odborných pracovištích včetně odkazů, tipům na domácí testování vlastních schopností, postupu při výběru dalšího studia a několika hrám zaměřeným na seberozvoj. Ke každému z těchto dílčích témat můžete přejít i rychlejším způsobem přímo z hlavní stránky portálu pomocí zelených odkazů v sekci Jak se rozhodnout? Sekce obsahuje jednak interní odkazy (na jiné části portálu STUDUJVPK.CZ) a dále odkazy externí (na jiné portály). Externí odkazy se zobrazují vždy v novém okně tak, aby byl umožněn snadný návrat k portálu STUDUJVPK.CZ. Možnosti využití: Sekce Jak se rozhodnout? slouží jako vstupní brána do problematiky volby povolání. Uživatelé jsou zde motivováni k zájmu o problematiku volby dalšího směru vzdělávání a budoucí profese a ke zvýšení vlastní informovanosti v této oblasti. Sekce je zaměřena zejména na oblast sebepoznávání, která by od počátku měla být nedílnou součástí úvah o vlastní budoucnosti. Uživatelé zde naleznou spoustu praktických rad a odkazů, jak lépe poznat vlastní osobnost (zájmy, charakter, volní vlastnosti ). Na základě těchto znalostí pak mohou lépe zvolit správný směr dalšího studia. Součástí sekce je i několik odkazů na on-line hry (např. sudoku, šachy nebo tetris), jejichž cílem je nejen relaxace, pobavení a motivace uživatelů, ale i rozvoj jejich dílčích schopností. Většina informací v této sekci nevyžaduje složitější interpretaci (např. od pedagoga či rodiče). V případě výkladu výsledků sebepoznávacích testů či při vyhledávání informací o odborných pracovištích je však odborné vedení velmi žádoucí. 2.3 Kam po základce? Obsah: Sekce Kam po základce? je zaměřena na informace o možnostech středního vzdělávání v Plzeňském kraji. Úvodní stránka této sekce je na obrázku S3. Obrázek S3 Úvodní stránka sekce Kam po základce? -7-

8 Základem sekce jsou dvě aplikace, které jsou dostupné z titulní stránky (v sekci Kam po základce? ) a také z horního menu (viz název v závorce): Vyber si tu NEJ školu v našem kraji ( Střední školy v Plzeňském kraji ), Vyber si ten NEJ obor v našem kraji ( Obory SŠ v Plzeňském kraji ). Stejné aplikace lze otevřít i přímo z titulní stránky pomocí červených odkazů v sekci Kam po základce? Informačním zdrojem pro obě výše uvedené aplikace je brožura Čím budu, kterou každý rok vydává Úřad práce v Plzni. Tato brožura poskytuje aktuální a úplný přehled středních škol v Plzeňském kraji včetně nabídky studijních oborů. Z tohoto důvodu jsou informace o nabídce středních škol a oborů v Plzeňském kraji na portálu STUDUJVPK.CZ aktualizovány jedenkrát ročně vždy po vydání brožury Čím budu. V případě, že si zájemce nevybere žádný studijní obor v Plzeňském kraji, může využít třetí volbu Stále nevíš? Zkus Infoabsolventa. Tato volba odkazuje na stránky INFOABSOLVENT.CZ s celostátní databází studijních oborů a škol. Na úvodní stránce sekce Kam po základce? lze dále najít odkazy na: Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Plzni, brožuru Čím budu. Způsob ovládání: Obě aplikace v této sekci jsou koncipovány jako vyhledávání pomocí filtrů a řazení podle různých hledisek bez toho, že by se uživatel musel orientovat ve stupních vzdělání a skupinách oborů nebo že by musel znát přesný název školy či oboru. Postačuje povědomí i o pouhé části názvu. Aplikace Střední školy v Plzeňském kraji (viz obrázek S4) umožňuje vyhledávat zároveň podle několika kritérií: názvu (i jeho části), zřizovatele, obce a okresu. Poslední tři kritéria se volí výběrem z menu. Zároveň je možno podle těchto kritérií třídit celý seznam středních škol nebo výsledky výběru. Obrázek S4 Střední školy v Plzeňském kraji -8-

9 Kliknutím na některou školu ze seznamu se zobrazí stránka obsahující základní informace o škole a přehled oborů, které daná škola nabízí pro následující školní rok (viz obrázek S5). Obory jsou v seznamu setříděny podle stupně dosaženého vzdělání a podle skupin oborů. Informace o jednotlivých oborech vycházejí z obsahu brožury Čím budu. Názvy a kódy oborů podle škol jsou proklikávací a odkazují na stránku s informacemi o možnostech studia daného oboru v Plzeňském kraji (viz obrázek S7). Odtud lze přejít na stránku o uplatnění absolventů daného oboru na středních školách v Plzeňském kraji (viz obrázek S9). Na stránce informací o škole jsou též odkazy na www stránky školy a na údaje o dané škole na portálu INFOABSOLVENT.CZ. Obrázek S5 Informace o střední škole (příklad) V aplikaci Obory SŠ v Plzeňském kraji (viz obrázek S6) je možno opět vyhledávat podle názvu (i jeho části) a dále podle stupně vzdělání, ke kterému studium směřuje, a podle skupin oborů. Podle všech kritérií lze přehled oborů také třídit, a to sestupně nebo vzestupně. -9-

10 Obrázek S6 Studijní obory SŠ v Plzeňském kraji Výběrem oboru ze seznamu se otevře stránka s informacemi o možnostech studia daného studijního oboru v Plzeňském kraji (viz obrázek S7). Obrázek S7 Informace o oboru SŠ v Plzeňském kraji (příklad) Na stránce jsou nejprve uvedeny základní informace o oboru (název, kód, skupina oborů, stupeň vzdělání) včetně odkazu na více informací o oboru na stránkách INFOABSOLVENT.CZ. Následuje přehled středních škol, kde je možné v Plzeňském kraji obor studovat. Seznam škol je proklikávací, tzn. pokud si uživatel vybere některou školu, zobrazí se přehled oborů na této škole (viz výše, obrázek S5) s tím rozdílem, že vybraný obor je v seznamu barevně zvýrazněn. Pokud se tentýž obor na škole -10-

11 vyskytuje vícekrát, liší se např. formou studia nebo zaměřením (školním vzdělávacím programem). V takovém případě je zaměření uvedeno v závorce za názvem oboru. V dolní části stránky informací o oboru je červené tlačítko Jaké mám pak možnosti, které uživatele odkáže na stránku o uplatnění absolventů (viz obrázek S9). Zde se uživatel dozví o možnostech uplatnění absolventů zvoleného oboru na školách v Plzeňském kraji z hlediska úspěšnosti při hledání zaměstnání a také z hlediska možností vhodného profesního uplatnění. Více informací lze nalézt v následující kapitole Kam po střední? Možnosti využití: Využití informací v sekci Kam po základce? je možno vidět v několika rovinách. V první řadě mohou uvedené informace posloužit zájemcům přímo k výběru vhodného studijního oboru, neboť obsahují všechny základní informace o možnostech studia v Plzeňském kraji. Tyto informace si lze na několika místech vhodně rozšířit dalšími údaji z portálu INFOABSOLVENT.CZ, např. podrobnější údaje o vybrané škole, o studijním oboru (charakteristika přípravy, charakteristika oboru, profil absolventa apod.), o školách a oborech mimo Plzeňský kraj. Propojení údajů o studijních oborech na středních školách v Plzeňském kraji s informacemi o pracovním uplatnění absolventů umožňuje lépe chápat význam studia v širších souvislostech. Výběr z menu při vyhledávání středních škol a jejich oborů podle různých kritérií umožňuje využít tuto sekci portálu STUDUJVPK.CZ také přímo ve výuce, protože seznamuje žáky s různými možnostmi středoškolského studia z hlediska stupně dosaženého vzdělání, oborového zaměření apod. Územní hlediska použitá při výběru střední školy dovolují uplatnit ve výuce také lokální pohled, který je žákům blízký, neboť pracuje s jejich dosavadními zkušenostmi (znalost škol v okolí, kontakt se studenty těchto škol apod.). Celá sekce Kam po základce? je koncipována tak, aby získávání informací o studiu i souvisejících údajů o pracovním uplatnění vyžadovalo minimum klikání a nebyla nutná ani podrobná znalost systému středních škol (stupeň vzdělání, skupiny oborů) ani ucelené vědomosti o povoláních. 2.4 Kam po střední? Obsah: Sekce Kam po střední? je zaměřena na možnosti absolventů středních škol. Úvodní stránka této sekce je na obrázku S8. Obrázek S8 Úvodní stránka sekce Kam po střední? -11-

12 V sekci Kam po střední? jsou k dispozici čtyři volby: Jak se uplatním na trhu práce? ( Absolventi SŠ v Plzeňském kraji ) Co chtějí zaměstnavatelé? Jak si najít práci? Míříš na VŠ nebo VOŠ? Tři z těchto voleb jsou určeny pro ty, kteří chtějí po střední škole nastoupit do práce. Čtvrtá volba přináší informace o nabídce studia na vyšších odborných a vysokých školách v Plzeňském kraji. Funkčním základem první a poslední volby jsou vlastní aplikace. Zbývající volby využívají odkazy na externí informační zdroje. Volba Jak se uplatním na trhu práce? je přístupná také z horního menu (viz název v závorce výše). Stránka o uplatnění absolventů zvoleného oboru má dvě části, které odrážejí dva důležité pohledy na tento problém: jaký podíl absolventů daného oboru je evidován na úřadech práce jaké profese může absolvent daného oboru vykonávat Podíl absolventů evidovaných na úřadech práce, tzv. neúspěšnost absolventů, je podíl nezaměstnaných absolventů na 100 absolventů zvoleného oboru v posledních dvou letech. Počet nezaměstnaných absolventů podle škol a oborů je na portálu STUDUJVPK.CZ aktualizován dvakrát ročně, protože Ministerstvo práce a sociálních věcí publikuje na svém portálu ZAMĚSTNANOST tato data k 30. dubnu a k 30. září. Počet absolventů oborů středních škol v Plzeňském kraji je čerpán z evidence Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Takto zjišťovaná neúspěšnost absolventů se velmi podobá míře nezaměstnanosti. Čím je hodnota neúspěšnosti nižší, tím je větší pravděpodobnost, že absolvent daného oboru nalezne pracovní uplatnění. Neúspěšnost absolventů je prezentována v podobě vývojového diagramu za několik posledních let. Data pro studijní obor jsou konfrontována s průměrnými výsledky příslušné skupiny oborů (tematicky příbuzné obory) bez rozlišení stupně středního vzdělání, dále s daty za celou skupinu oborů se stejným stupněm dosaženého vzdělání a také s průměrem všech středních škol v Plzeňském kraji. Vývoj neúspěšnosti absolventů studijních oborů vykazuje periodicitu během roku. V dubnu bývá neúspěšnost zpravidla nižší než v září. Z tohoto důvodu si lze na portálu STUDUJVPK.CZ zvolit, zda vývojový diagram zobrazí pouze dubnové nebo jen zářijové hodnoty, případně obojí. Druhá část stránky o uplatnění absolventů se zabývá možnostmi profesního uplatnění absolventů zvoleného oboru. Informačním podkladem pro tuto část jsou údaje firmy TREXIMA (Integrovaný systém typových pozic - část Katalog typových pozic - KTP). Informace o vhodném pracovním uplatnění absolventů jsou odvozeny z údajů o kvalifikačních požadavcích a vhodné odborné přípravě profesí v KTP. Pro potřeby portálu STUDUJVPK.CZ, který se soustředí na informace o povoláních, byly informace o vhodné studijní přípravě podle typových pozic sloučeny na úroveň povolání. Z důvodu větší přehlednosti a srozumitelnosti jsou vhodná povolání uváděna pouze jako příklady. Ze stejného důvodu jsou tyto příklady rozlišeny na optimální a také možné. Na portálu STUDUJVPK.CZ jsou informace o vztahu povolání a vhodné studijní přípravy aktualizovány čtvrtletně. Volba Co chtějí zaměstnavatelé? odkazuje na stránku portálu INFOABSOLVENT.CZ, kde jsou shrnuty výsledky analýz Národního ústavu odborného vzdělávání, včetně výchozích studií. Avizovanému tématu odpovídá především část Potřeby trhu práce. Pro volbu Jak si najít práci? vznikla na portálu STUDUJVPK.CZ stránka shromažďující odkazy na zajímavé stránky s radami a tipy, jak si hledat práci, jak se prezentovat, připravit se na pohovor apod. Volba Míříš na VŠ nebo VOŠ? nabízí těm, kteří vážně uvažují o dalším studiu po absolvování střední školy, aktuální přehled oborů na vyšších odborných a vysokých školách v Plzeňském kraji. I když je pravděpodobné, že během několika let dozná nabídka změn, není špatné mít už v době rozhodování -12-

13 o střední škole představu o možnostech dalšího studia. Je pravda, že pro vysoké školy připravují především gymnázia nebo lycea, ale v posledních letech také značná část absolventů úplného středního odborného vzdělávání pokračuje na VŠ nebo VOŠ. Do přehledu oborů nebyly zařazeny doktorské studijní programy, protože nejsou příliš aktuální pro hlavní cílovou skupinu (žáci ZŠ, popř. SŠ) a znesnadňovaly by orientaci žáků v seznamu oborů. I zde platí, pokud vás nabídka v Plzeňském kraji neuspokojila, můžete hledat jinde (např. INFOABSOLVENT.CZ). Informace o nabídce oborů vysokých a vyšších odborných škol jsou na portálu STUDUJVPK.CZ dostupné podobným způsobem jako v případě středních škol, vstup je však možný pouze výběrem školy, resp. fakulty. Informace o oborech VŠ a VOŠ jsou stručnější než v případě středních škol. Struktura poskytovaných informací vychází z údajů, jak je prezentuje největší poskytovatel terciárního vzdělávání v Plzeňském kraji, Západočeská univerzita v Plzni. Zdrojem údajů o ostatních vysokých školách a o vyšších odborných školách v Plzeňském kraji jsou internetové stránky těchto škol, popř. INFOABSOLVENT.CZ. Na portálu STUDUJVPK.CZ jsou údaje aktualizovány jedenkrát ročně vždy po ukončení přijímacího řízení na VŠ a VOŠ. Podobně jako pro obory středních škol jsou také pro VŠ a VOŠ na stránce informací o oboru uvedeny příklady vhodných povolání. Podkladem jsou opět informace z Katalogu typových pozic firmy TREXIMA použité podobným způsobem jako v případě středních škol (viz informace k volbě Jak se uplatním na trhu práce? v této kapitole). Data jsou aktualizována čtvrtletně společně s obory středních škol. Způsob ovládání: Volba Uplatním se na trhu práce? v sekci Kam po střední? na titulní stránce resp. volba Absolventi SŠ v Plzeňském kraji v horním menu, spouští aplikaci zaměřenou na uplatnění absolventů. Horní část stránky aplikace slouží pro výběr studijního oboru, ve spodní části se následně zobrazují informace o možnostech uplatnění absolventů vybraného oboru (viz obrázek S9). Výběr oboru lze provádět pomocí menu podle stupně vzdělání a podle skupiny oboru. Selekce funguje tak, že výběr z některého menu automaticky zúží nabídku v seznamu oborů. Vybrané obory nebo i celý seznam lze dále řadit vzestupně i sestupně podle použitých kritérií. Po výběru studijního oboru kliknutím do seznamu a stisknutí tlačítka <Hledat> se zobrazí stránka informací o uplatnění absolventů daného oboru (viz obrázek S9). Kromě shrnutí základních identifikačních údajů o oboru obsahuje stránka graf míry neúspěšnosti absolventů SŠ v Plzeňském kraji daného oboru a dále příklady vhodných povolání pro absolventy. Libovolné povolání na seznamu je možné prokliknout a přesunout se tak na stránku informací o něm (viz kapitola 2.5.). Vysvětlivky ke grafu neúspěšnosti absolventů je možné otevřít rozkliknutím odkazu <více informací>. -13-

14 Obrázek S9 Uplatnění absolventů SŠ v Plzeňském kraji (příklad) Volba Co chtějí zaměstnavatelé? v sekci Kam po střední? směřuje na portál INFOABSOLVENT.CZ, část Absolventi škol a trh práce. Volba Jak si najít práci? otevírá stránku s komentovanými odkazy na několik webů, které přinášejí zajímavé informace k tématu (viz obrázek S10). Externí odkazy na této stránce se otevírají vždy v novém okně, což usnadní návrat na aktuální stránku STUDUJVPK.CZ. -14-

15 Obrázek S10 Volba Jak si najít práci? Druhá aplikace v sekci Kam po střední? se skrývá pod volbou Míříš na VŠ nebo VOŠ? a poskytuje zájemcům informace o aktuálních možnostech terciárního vzdělávání v Plzeňském kraji. Aplikace začíná výběrem VOŠ nebo fakulty (viz obrázek S11). I když je celý seznam škol přehledný, lze k zúžení výběru použít název školy nebo jeho část, sídlo školy nebo fakulty (v Plzeňském kraji 3 města), stupeň (VŠ nebo VOŠ) a zřizovatele (soukromá nebo veřejná). Podle všech kritérií je možné seznam také třídit. -15-

16 Obrázek S11 VŠ a VOŠ v Plzeňském kraji Po výběru školy z přehledu škol se zobrazí seznam všech studijních oborů (kromě doktorského studia) na dané škole se základními údaji (viz obrázek S12). Některé fakulty mají poměrně dlouhý seznam oborů, proto je možné tento seznam na škole třídit vzestupně i sestupně podle všech uvedených položek -16-

17 Obrázek S12 Informace o VŠ nebo VOŠ (příklad) Název oboru v seznamu je proklikávací a slouží k přechodu na stránku informací o daném studijním oboru (viz obrázek S13). Obrázek S13 Informace o oboru VŠ nebo VOŠ (příklad) -17-

18 Na stránce informací o studijním oboru VŠ nebo VOŠ je kromě základních informací o oboru (název oboru, kód oboru a stupeň dosaženého vzdělání) uveden přehled škol, kde lze obor v Plzeňském kraji studovat, a příklady vhodného profesního uplatnění absolventů. Profesní uplatnění funguje stejně jako u středních škol, tj. výběrem povolání ze seznamu se zobrazí stránka o povolání. Možnosti využití: Sekce Kam po střední? je zaměřená na informace pro absolventy střední školy. Není však určena jenom jim. Hlavním smyslem sekce je přiblížit žákům základních školy, co je může čekat po skončení středoškolského studia. Tato vazba jim umožňuje lépe si uvědomit souvislost studia a pracovního uplatnění ještě před výběrem střední školy. Nabízené informace o absolventech středních škol se týkají jednak jejich úspěšnosti na trhu práce podle vystudovaného oboru a dále možností jejich profesního uplatnění. V prvním případě dochází k propojení údajů škol o počtech absolventů s údaji úřadů práce, kolik absolventů nenašlo pracovní uplatnění. Podíl nezaměstnaných absolventů na celkovém počtu absolventů podle studijních oborů umožňuje porovnat (ne)úspěšnost absolventů různých oborů na trhu práce. Protože neúspěšnost absolventů odpovídá míře nezaměstnanosti, můžeme zároveň ukazatel neúspěšnosti porovnat s vývojem celého trhu práce v Plzeňském kraji (viz následující kapitola 2.5.). Takto lze získat komplexnější představu o postavení absolventů daného oboru na trhu práce. Možnosti profesního uplatnění absolventů jsou sice uvedeny pouze jako příklady, ale jejich propojení s dalšími textovými a grafickými informacemi o povoláních na jedné straně a o studijních oborech na straně druhé mohou být pro zájemce velmi návodné a inspirující. Oba okruhy nabízených informací (neúspěšnost i možnosti profesního uplatnění absolventů SŠ) propojují údaje o vzdělávání a praxi a jsou minimálně v podmínkách Plzeňského kraje ojedinělé. Počet žáků, kteří chtějí nebo alespoň uvažují o možnosti pokračovat ve studiu na VŠ nebo VOŠ, se neustále zvyšuje. Protože je zájmem provozovatele portálu STUDUJVPK.CZ poskytovat komplexní informace všem žákům základních, popř. středních škol, nabízí portál také informace o aktuálních možnostech studia VŠ nebo VOŠ v Plzeňském kraji. Tyto informace jsou dostupné podobným způsobem, jako údaje o středoškolském vzdělání, i když jsou stručnější. Avšak co se týká možností profesního uplatnění, jsou údaje za střední i vysoké a vyšší odborné školy naprosto srovnatelné. Všechny nabízené informace mohou uživatelé využít individuálně, např. při výběru povolání, ale pro pochopení souvislostí mezi studiem a praxí je účelné, aby základní údaje a orientaci v systému zprostředkovali žákům základních škol výchovní poradci nebo jiní učitelé. To se týká také dalších informací, které jsou v sekci Kam po střední? k dispozici. Rozhodně je vhodné v rámci výuky nebo jiných školních aktivit seznámit žáky s požadavky zaměstnavatelů, např. formou referátů, diskusí apod. Také rady a tipy dostupné ze stránky Jak si najít práci? si lze velmi dobře osvojit především praktickým procvičováním v rámci výuky různých předmětů. 2.5 Jak uspět v práci? Obsah: Sekce Jak uspět v práci? shrnuje informace o povoláních. Zájemce se dozví, co obnášejí různá povolání, jaké jsou nároky zaměstnavatelů nebo jak si stojí jednotlivé profese na trhu práce v Plzeňském kraji. Získat širší rozhled umožňují zájemcům také další informace o trhu práce a zaměstnanosti v Plzeňském kraji nebo údaje o budoucnosti povolání v ČR v dalších letech. V sekci Jak uspět v práci? jsou k dispozici čtyři volby: Zjisti si víc o povoláních Porovnej si mzdy profesí v kraji Poznej trh práce v Plzeňském kraji Nahlédni do budoucnosti profesí -18-

19 Všechny tyto volby jsou dostupné z úvodní stránky portálu v sekci Jak uspět v práci? (viz obrázek S14). Obrázek S14 Úvodní stránka sekce Jak uspět v práci? Volba Zjisti si víc o povoláních je dostupná také z horního menu (volba Povolání v Plzeňském kraji ). Funkčním základem této volby je aplikace pro vyhledávání povolání podle kritérií (viz obrázek S15). Informační základnu aplikace tvoří data Integrovaného systému typových pozic, konkrétně Katalogu typových pozic firmy TREXIMA. Pro vybrané povolání je možné z tohoto zdroje získat: kompletní informace o povolání (řešeno odkazem do Katalogu typových pozic), přehled možných pracovních pozic (jen pokud pro dané povolání existují) a informace o nich (opět řešeno odkazem do Katalogu typových pozic). Výše uvedená data jsou aktualizována čtvrtletně. Dále je možno pro dané povolání zjistit: údaje o vývoji počtu nezaměstnaných a volných pracovních míst v Plzeňském kraji, údaje o vývoji mezd Plzeňském kraji. Zdrojem pro tyto údaje jsou data publikovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí na portálu ZAMĚSTNANOST (http://portal.mpsv.cz/sz) podle Klasifikace zaměstnání (zkratka KZAM). Struktura KZAM však neodpovídá povoláním podle Katalogu typových pozic firmy TREXIMA. Z toho důvodu je možno pro některá povolání volit při zjišťování informací více profesí podle KZAM. Garant informačního obsahu portálu zpracovává data z portálu ZAMĚSTNANOST do podoby grafů. Graf vývoje trhu práce v Plzeňském kraji (počtu nezaměstnaných a volných pracovních míst) pro vybrané povolání je aktualizován čtvrtletně. Graf vývoje průměrné hrubé měsíční mzdy v Plzeňském kraji se aktualizuje pololetně pro dané povolání v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Poslední část informací o vybraném povolání přináší náměty na vhodné studijní obory, které lze v Plzeňském kraji studovat na středních i vysokých školách, jako přípravu na výkon tohoto povolání. Informačním podkladem pro tuto část jsou údaje v Katalogu typových pozic (KTP) firmy TREXIMA. Pro potřeby portálu STUDUJVPK.CZ, který přináší především informace na úrovni povolání, byly informace o vhodné studijní přípravě podle typových pozic KTP sloučeny podle povolání. Z důvodu větší přehlednosti a srozumitelnosti jsou možnosti studijní přípravy na povolání uvedeny pouze jako příklady. Ze stejného důvodu jsou vhodné studijní obory rozlišeny na optimální a také možné. Tato část informací je aktualizována čtvrtletně. Volba Porovnej si mzdy profesí v kraji slouží ke srovnání mezd v Plzeňském kraji až pro tři povolání -19-

20 v podnikatelské a nepodnikatelské sféře v jednom grafu. Informační základna je shodná jako u předchozí volby tj. portál ZAMĚSTNANOST provozovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Volba Nahlédni do budoucnosti profesí odkazuje na portál BUDOUCNOSTPROFESI, který provozuje Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání při Národním vzdělávacím fondu. Tento portál srozumitelným způsobem prezentuje možný budoucí vývoj profesí podle počtu zaměstnaných. Volba Poznej trh práce v Plzeňském kraji přináší množství informací o vývoji trhu práce v Plzeňském kraji v posledních letech. Z důvodu přehlednosti byly vybrány jen nejzajímavější údaje, které jsou na portálu rozděleny do pěti podstránek (viz obrázek S18). První podstránka dokumentuje vývoj postavení Plzeňského kraje v rámci ČR podle trhu práce. Druhá podstránka dokládá změny v rozdílech na trhu práce mezi okresy. Obě tyto podstránky prezentují data v podobě vývojových diagramů. Třetí podstránka dokládá aktuální rozdíly v nezaměstnanosti uvnitř kraje na různé úrovni správního členění (15 obcí s rozšířenou působností, 35 pověřených obecních úřadů, 501 obcí). Na čtvrté podstránce jsou shrnuty nejpodstatnější informace o změnách ve struktuře nezaměstnaných a volných pracovních míst a pátá stránka ilustruje vývoj mezd v Plzeňském kraji podle hlavních tříd Klasifikace zaměstnání (KZAM) rozdělených na podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru. Zdrojem všech informací je opět portál ZAMĚSTNANOST Ministerstva práce a sociálních věcí. Většina dat je na portálu STUDUJVPK.CZ aktualizována čtvrtletně, pouze mzdy pololetně a údaje o struktuře nezaměstnaných a volných pracovních míst jednou ročně. Způsob ovládání: Hlavní informační náplň sekce Jak uspět v práci? tvoří aplikace o povoláních. Vstup do aplikace je koncipován jako vyhledávání povolání pomocí filtrů a řazení (viz obrázek S15). Výběr je možno provádět podle různých kritérií a nevyžaduje hlubší znalosti, např. o požadovaném stupni vzdělání nebo oblasti (oboru). Postačuje představa o části názvu povolání. Obrázek S15 Výběr povolání -20-

21 Povolání lze tedy vyhledávat zároveň podle několika kritérií: názvu (i jeho části), stupně vzdělání a oblasti. Poslední dvě kritéria se volí výběrem z menu. Celý seznam povolání nebo výsledek výběru je možno třídit sestupně i vzestupně podle názvu, oblasti nebo stupně vzdělání. Po výběru povolání kliknutím na jeho název se otevře stránka, která shrnuje podstatné informace o vybraném povolání (viz obrázek S16). Obrázek S16 Informace o povolání (příklad) Více informací o charakteru činnosti, pracovních podmínkách, kvalifikačních, osobnostních nebo zdravotních požadavcích i o současné situaci daného povolání na trhu práce v ČR i v jednotlivých krajích přináší odkaz na Katalog typových pozic. V případě, že pro dané povolání existují typové pozice (jsou uvedeny na stránce STUDUJVPK.CZ dále v kolonce Možné pracovní pozice ), uvádí Katalog typových pozic (KTP) pro zvolené povolání jen charakteristiku pracovní činnosti a další informace jsou uvedeny pro jednotlivé typové (pracovní pozice). K popisu typových pozic v KTP je možno přistupovat také přímo ze stránky informací o daném povolání výběrem ze seznamu možných pracovních pozic. Pokud položka Možné pracovní pozice není na stránce uvedena, znamená to, že v KTP nemá dané povolání definovány žádné typové pozice. Informace o povolání jsou pak v KTP kompletní. Dále je na stránce o daném povolání uveden odkaz na grafy vývoje trhu práce a vývoje mezd v Plzeňském kraji. Tato data jsou dostupná podle jiného systému třídění tzv. Klasifikace zaměstnání (KZAM), proto je nutné u některých povolání vybrat z více možností. Po výběru se otevře stránka se dvěma grafy (viz obrázek S17). Graf vývoje trhu práce se zobrazí vždy, i když počet volných pracovních míst nebo nezaměstnaných uchazečů je nulový. Graf vývoje průměrné hrubé měsíční mzdy se nevytvoří, pokud nejsou k dispozici potřebná data pro zvolené zaměstnání za Plzeňský kraj. Pokud chybí pouze některé údaje za podnikatelskou nebo nepodnikatelskou sféru, je v těchto obdobích linie grafu přerušená. Vhodné studijní obory pro vybrané povolání v kategorii optimální nebo také možné se zobrazí jen v případě, pokud lze daný obor studovat v Plzeňském kraji. Po výběru oboru je zobrazena stránka příslušného studijního oboru (stejně jako při výběru oborů ve volbě Obory SŠ v Plzeňském kraji, resp. volba Vyber si ten NEJ obor v sekci Kam po základce ). -21-

22 Obrázek S17 Grafy vývoje trhu práce a vývoje mezd v Plzeňském kraji (příklad) Volba Porovnej si mzdy profesí v kraji spustí aplikaci, která umožňuje pomocí vývojového diagramu porovnat mzdy několika profesí v Plzeňském kraji, a to za podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru. Pokud uživatel vybere maximální počet, tj. tři profese, je v grafu možné porovnávat až šest linií, které reprezentují vývoj mezd po pololetích v posledních letech. Výběr profesí se provádí na základě zadání názvu profese, resp. jeho části v položce Název profese (i část). Po stisknutí tlačítka <Vyber> se v menu Vyber profesi objeví pouze profese, které splňují zadaný název nebo jeho část. Pokud nebylo zadáno žádné omezení, tj. název profese (i část), zobrazí se v menu celý seznam profesí. Z něj vybereme jednu profesi. V seznamu je možné se posouvat podle písmen abecedy. Takto můžeme postupovat při výběru až tří profesí a po stisknutí tlačítka <Hledej> se zobrazí příslušný graf. V případě, že pro některé profese nejsou za Plzeňský kraj data k dispozici, linie nebo její část se nezobrazí. Volba Nahlédni do budoucnosti profesí odkazuje na portál BUDOUCNOSTPROFESÍ.CZ, který se zobrazí v novém okně. Volba Poznej trh práce v Plzeňském kraji otevírá stránku, na které jsou komentované odkazy na tematicky orientované stránky o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji (viz obrázek S18). -22-

23 Na stránce Poznej trh práce v Plzeňském kraji je celkem pět odkazů na data o trhu práce v Plzeňském kraji z různých pohledů. Příklad takovéto stránky je na obrázku S19. Obrázek S18 Volba Poznej trh práce v Plzeňském kraji -23-

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Úvodní strana systému ISA+ (www.infoabsolvent.cz)

Úvodní strana systému ISA+ (www.infoabsolvent.cz) Návod pro uživatele Informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz. Úvodní strana systému ISA+ (www.infoabsolvent.cz) Úvodní strana, systému ISA+ (http://www.infoabsolvent.cz)

Více

ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Ing. Pavel Beneš Mgr. Lenka Křížková Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova

Více

Metodický materiál pro kariérové poradce

Metodický materiál pro kariérové poradce Metodický materiál pro kariérové poradce jeho realizace ve Střední škole automobilní v Holicích 2010 PaedDr. Jiří Knoll Stav, trendy a cíle kariérového poradenství Poradenské služby související s kariérou

Více

Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. Petr Bannert

Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. Petr Bannert Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů Petr Bannert 5 Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů Petr Bannert Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM SLUŽEB KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A POTŘEB JEHO KLIENTŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR SOUHRNNÁ ZPRÁVA PROJEKT KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ČR PRAHA 2003 Obsah

Více

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Analýza vlivů sociálního okolí a využívání informačních zdrojů na základě dotazníkového šetření PhDr.

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Administrativa a dokumentace ve školách a školských zařízeních jak na ně efektivně?

Administrativa a dokumentace ve školách a školských zařízeních jak na ně efektivně? Administrativa a dokumentace ve školách a školských zařízeních jak na ně efektivně? Verze 1. 07 www.vzdelavacisluzby.cz 1 OBSAH 1. Úvod 2. Vymezení pojmů 3. Administrativa ve školách a školských zařízeních

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více