PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR"

Transkript

1 pražský týdeník / číslo 11 BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ Kandidát ODS na pražského primátora Bohuslav Svoboda: Chci kvalitnější vzdělání pro děti výběrová řízení v hlavním městě budou otevřená

2 Přečtěte si to, Tradice i budoucnost co nikdo jiný nenabízí! Mgr. Petr Bříza generální manažer HC Sparta, hokejový internacionál oblast: sport, volný čas lídr volebního obvodu IV Tradice i budoucnost sportu v Praze Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. proděkan III. LF UK, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FNKV oblast: vzdělání, věda lídr volebního obvodu V Tradice i budoucnost vzdělání v Praze MUDr. Boris Šťastný poslanec a předseda zdravotnického výboru PSP ČR oblast: zdravotnictví, sociální lídr volebního obvodu VI Tradice i budoucnost zdravotnictví v Praze Ing. Pavel Klega náměstek primátora oblast: infrastruktura města lídr volebního obvodu VII Tradice i budoucnost rozvoje v Praze

3 PRAHA Letošní komunální kampaň je pro pražskou ODS jednou z nejtěžších ve své historii. Nečelíme v ní totiž jenom politickým soupeřům, ale také permanentnímu zpochybňování. Pevně věřím, že pochybnosti se už stanou jen minulostí. Nejprve jsme slyšeli, že pražská ODS nemá nové lidi. Během několika měsíců jsme vyměnili vedení, pak zvolili 47 nových tváří na 63 míst našich kandidátek a nakonec ještě obměnili čtyři ze sedmi svých lídrů. Pak jsme se dozvěděli, že osobnosti nás v těchto volbách jen těžko podpoří. Právě naopak. Akademici, profesoři, odborníci mezinárodního formátu. Bývalí rektoři profesor Wilhelm či profesor Zuna, architekt Deyl, Tomio Okamura a další a další. Každý z nich má co říct. Ne tváře z plakátů, ale desítky odborných elit spolu s námi vytvořily nejlepší volební program, který kdy nejen ODS, ale kterákoli politická strana v Praze měla, a svými nezpochybnitelnými jmény jej Pražanům také garantují. Čelit jsme museli i soustavnému podezírání, že pražská ODS nemá dostatečnou podporu celostátního vedení. Jistě by si to přáli naši političtí soupeři, ale tak to není a ani nebude. Důkazem toho je jasná podpora předsedy strany a premiéra Petra Nečase, který ji vyjádřil při oznámení jména pražského kandidáta Bohuslava Svobody se slovy: Je to správný kandidát na správné místo ve správný čas. Má plnou podporu strany i moji osobní. Osočováni jsme byli jen proto, že jsme odmítli rezignovat na debatu o problémech Pražanů a podzimní volby zjednodušit na samotný střet primátorských kandidátů. Protože jsme nezvolili pohodlnou cestu jako naši poličtí konkurenti, ale cestu určitě náročnější. Podle nás však jedinou správnou. Tedy nejprve s velkým důrazem představit naše vize a teprve poté jejich hlavního nositele. Věřím, že náš program i jeho nositele Bohuslava Svobodu oceníte i Vy. MUDr. Boris Šťastný předseda ODS Praha OBSAH MUDr. Boris Šťastný LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU TO NENÍ UTOPIE PRIMÁTORSKÝM KANDIDÁTEM JE BOHUSLAV SVOBODA... 7 Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. VÍM, JAK BOJOVAT S KORUPCÍ... 8 Zprávy a zajímavosti z vašeho okolí: Stalo se... 9 Rozhovory, témata Proč volit ODS PRAŽANÉ MAJÍ ŠPIČKOVOU ZÁCHRANKU.. 16 Fakta proti lžím PITNÁ VODA V PRAZE JE LEVNÁ Kulturní servis TV Program Křížovka, počasí PŘÍŠTĚ Premiér a předseda ODS Petr Nečas o nadcházejících komunálních a senátních volbách Kandidát na primátora Bohuslav Svoboda podrobně mluví o své představě vedení Prahy Zpravodajství a zajímavosti z vašeho okolí Televizní program na celý týden Přehled kulturních událostí v Praze PRAŽSKÝ METROPOLITAN Vydavatel: Press Media Group, a.s., Jindřišská 17, Praha 1 IČ: Registrace: MK ČR E Periodicita: týdeník Foto: redakce, ČTK Místo vydání: Praha Ročník: 1 Číslo: 11/2010 Vychází: Distribuce: Praha Adresa: PRAŽSKÝ METROPOLITAN, P. O. Box 848, Praha 1 3

4 KRITIKA NENÍ PROGRAM! Pfiedstavujeme T m pro ZDRAVOTNICTVÍ LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU TO NENÍ UTOPIE Lékárenská pohotovost v každém správním obvodu, dovoz léků seniorům až do domu, konec automatů se sladkostmi ve školách, zubní prevence pro děti od mateřské školy, revoluce v bezbariérovém přístupu či návštěvy pediatrů až do domu, to je jen část programových vizí ODS Praha v oblasti zdravotnictví. jako má Praha pestrou archi - tek turu a památky, tak i oblast zdra - votnictví se skládá z pestré palety Stejně nejrůznějších problémů. Milio no vé město potřebuje jak dostatek lékařů a sester, tak i pohoto - vostních služeb nebo třeba lůžek pro dlouhodobě nemocné. Proto Zajistíme lékárenskou pohotovost otevřenou 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. jsme připravili široký program, ve kterém si každý Pražan najde to své, uvedl šéf pražské ODS Boris Šťastný, který je zároveň před - sedou zdravotnického výboru sněmovny. Mezi hlavní body v oblasti zdra - votnictví patří široká nabídka prevence v podobě například poraden a center pro odvykání kouření a léč bu nadváhy a obe - zity. Zlepší se i dostupnost lékařské a lékárenské poho to - vosti. Zachováme dostupnou lékařskou pohotovost pro děti i dospělé, lékárenská pohotovost pak bude ve všech velkých městských částech, seni orům starším osmdesáti let navíc dovezeme léky až domů, vysvětlil Šťastný. ODS zajistí i pre ventivní zubní péči a spustí osvě tové programy v oblasti zubní hygieny pro všechny pražské děti už od předškolního věku. Dětští lékaři budou v noci v rám - ci pohotovostní služby navště - vovat malé pacienty v jejich domo vech. Pro mnohé rodiče, především matky samoživitelky, je značně náročné se právě v nočních hodinách dostat s dítětem v případě nemoci na pohotovost. Nově Šťastný přichází se snahou vymýtit automaty na sladkosti ze všech pražských škol. Nahradí je automaty s mlékem, vodou a zdravými potravinami. Rodiče se doma snaží vést dítě ke zdravému životnímu stylu. To však přijde do školy a první, co udělá, je, že si v automatu Dovoz léků lékárníkem až do domu v prvním kroku pro všechny seniory starší 80 let. ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN koupí sladkosti. Tomu chceme zabránit a dětem nabídnout alternativu v podobě zdravých potravin a nápojů, pokračoval Šťastný, který se také chce zaměřit na kvalitu stravy ve školních jídelnách a v nemocnicích. Automaty na sladkosti nahradí přístroje na vodu, mléko a zdravé potraviny. Šťastný také prosadí, aby všechna dětská hřiště a sportoviště v Praze byla zcela neku - řácká. Zákon je v platnosti, stačí vydat příslušnou vyhlášku, připomíná. Mimořád - nou pozornost chce ODS věnovat prevenci. Praha začne hubnout, více sportovat a zdravěji jíst. Když se to povede, za čtyři roky uvidíte, o kolik budeme zdravější. Sám půjdu příkladem, dodává s úsměvem Šťastný. Programové vize ODS směřují i na starší a handicapované Pražany. Počet seniorů v hlavním městě neustále roste, proto potřebujeme jasný plán, jak jim zajistit kvalitní stáří, uvedl Šťastný. Naším cílem ZNÁTE JEJICH 4 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

5 PRAHA v oblasti zdravotní i sociální politiky pro seniory je, aby senior mohl být co nejdéle v kvalitní domácí péči, dodal. Zaručíme zkvalitnění sociálních služeb a jejich propojení. ODS proto ve spolupráci s městskými částmi vytvoří systém organizace a financování takových služeb, které rozšíří péči seniorům právě v jejich domácím prostředí. Podporu získají i projekty na výstavbu domů pro seniory a domů s pečovatelskou službou. Rozšíříme dopravu bezbariérovými autobusy pro seniory a handicapované a propojíme jejich trasy se všemi fakultními nemocnicemi a významnými zdravotnickými zařízeními, zdůraznil Boris Šťastný. ODS vytvoří a zprovozní jednotný tísňový systém, který seniorům v případě potíží při - volá okamžitou pomoc. Lidé častokrát nevě - dí, kde se zeptat a koho požádat o pomoc, a to nehledě na věk. Zavedeme proto v Praze i centrální informační systém a telefonní linku, kam se budou moci obracet pro rady právě z oblasti zdravotnictví a sociální péče, řekl Šťastný. Především pro mladé se v metro - poli spustí výstavba malometrážních bytů. Postavíme modernizovanou Ústřední čistírnu odpadních vod. Dopady zákona o deregulaci nájemného budeme řešit prosazením zákona o sociálním bydlení, dodal předseda zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny. K tématu zdraví se váže také stav životního prostředí v metropoli. Prahu trápí špatné ovzduší, které chceme zlepšit například revi - talizací velkých zahrad, ale také dokončením zeleného pásu kolem Prahy, uvedla Andrea Vlásenková, starostka městské části Praha 21, která letos kandiduje do Zastupitelstva hlavního města Prahy a je zároveň garantem ODS Praha pro oblast životního prostředí. Stromy společně s další zelení tvoří plíce města. Proto jejich rozšiřování podpoří ODS akcí, v rámci které bude metropole za každé narozené dítě vysazovat strom. Snižování škodlivin v ovzduší dosáhne ODS i masivněj - ším využitím elektromobilů. Již dnes vznikají ve světě automobily na elektrický pohon za dostupné ceny. Proto tento trend podpoříme i v Praze, a to včetně vybudování potřebné infrastruktury, dodala Vlásenková. Systematické podpory ze strany města se dočkají také oblíbené farmářské trhy. PROGRAM Odborný tým pro zdravotnictví Garant MUDr. Boris Šťastný Narodil se 8. dubna 1970 v Praze, je ženatý a má dvě děti Boris (2001) a Zoran (2003). Je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství (1994). Od roku 1990 působil ve vrcholných manažerských pozicích v komerční sféře. Členem ODS od roku Od roku 2002 zastupitelem MČ Praha 10. V letech 2003 až 2006 poradcem prezidenta České republiky. Od roku 2006 poslancem Parlamentu České republiky, kde je předsedou Výboru pro zdravotnictví. Předseda regionálního sdružení ODS Praha. Je členem Správní rady VZP ČR. V rámci charitativních aktivit je od roku 2003 členem dozorčí rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Aktivně sportuje a zajímá se o informační technologie. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Přednosta III. interní kliniky kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN. Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. Přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK ve Fakultní nemocnici Motol. Doc. PaedDr. Pavel Kolář Přední český fyzioterapeut, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Univerzity Karlovy 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice Motol, proděkan 2. LF UK. Prof. MUDr. Pavel Dungl, CSc. Přednosta Ortopedické kliniky ve Fakultní nemocnici na Bulovce a předseda České společnosti pro ortopedii a traumatologii. MUDr. Jiří Pekárek Stomatolog a bývalý prezident České stomatologické komory. MUDr. Zdeněk Schwarz Ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. PhDr. Milan Pešák Radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví. MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA Vedoucí Školy veřejného zdravotnictví. Sociální oblast: Jiří Janeček Radní hl. m. Prahy pro oblast sociální a bytové politiky. Lenka Kohoutová Poslankyně Parlamentu České republiky, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu pro podporu zaměstnání osob se zdravotním postižením. Životní prostředí: Ing. Rut Bízková Náměstkyně ministra životního prostředí, ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí. Od dubna do července 2010 zastávala post ministryně životního prostředí. Andrea Vlásenková Starostka MČ Praha 21 je garantem pražské ODS pro oblast životního prostředí. VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE 5

6 KRITIKA NENÍ PROGRAM! Recept na zlepšení zdravotnických služeb Odborný tým pražské ODS přichází pod vedením MUDr. Borise Šťastného s programem zlepšování zdravotnických služeb, jenž staví na úspěších již dosažených a zaměřuje se na oblasti, v nichž je nadále co zlepšovat. To platí pro navzájem propojené oblasti zdravotnické a sociální péče a péče o životní prostředí. ZDARMA! Plošná preventivní zubní péče a osvětové programy v oblasti zubní hygieny pro děti. Bezbariérová Praha do osmi let je naší absolutní prioritou. Vytvoříme kvalitní podmínky pracovníkům ve zdravotnické a sociální sféře. Zasadíme se o spravedlivé přerozdělení peněz ze zdravotních pojišťoven. Podpoříme výstavbu malometrážních startovacích bytů pro mladé. Podpoříme dopravní prostředky poháněné elektrickou energií v Praze. Podpoříme výstavbu domů pro seniory a domů s pečovatelskou službou. NOVĚ! Zprovozníme poradny a centra pro odvykání kouření a léčbu nadváhy a obezity. Dokončíme zelený pás kolem metropole. NOVĚ! Základem sociální politiky pro seniory bude domácí péče. Dokončíme revitalizaci velkých zahrad a parků v Praze. ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN ZNÁTE JEJICH 6 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

7 PRAHA PRIMÁTORSKÝM KANDIDÁTEM JE BOHUSLAV SVOBODA Pražská rada ODS jednomyslně zvolila hlavním lídrem a kandidátem na primátora Bohuslava Svobodu, někdejšího prezidenta České lékařské komory. Je to správný kandidát na správné místo ve správný čas. Má plnou podporu vedení strany i moji osobní, řekl o jeho zvolení předseda ODS, premiér Petr Nečas. Celopražským lídrem ODS do říjnových komunálních voleb se stal lékař Bohuslav Svoboda. Jde do souboje s konkurencí se třemi zásadními prioritami. Jsou dány programem, čili to je oblast školství, vzdělávání od mateřských škol až po vzdělávání seniorů. To je můj osobní vklad. Dalšími mými prioritami jsou určitě doprava a bezpečnost, říká Svoboda. Museli jsme čelit soustavnému podezírání, že pražská ODS nemá dostatečnou podporu celostátního vedení. Jistě by si to přáli naši političtí soupeři, ale tak to není a ani ne bude. Účast pana předsedy Nečase při představení našeho kandidáta na primátora je myslím toho dostatečným důkazem, řekl šéf pražské ODS Boris Šťastný. Kandidát na primátora patří k předním českým lékařům. Má však i bohaté zkušenosti s řízením. Mezi roky 1992 až 1998 stál v čele tak složitého organismu, jakým je Česká lékařská komora. Ač se v tomto prostředí střetávají zájmy řady firem a organizací, dokončil své působení zde s čistým štítem. (Na rozdíl od svého nástupce v této funkci, dnešního sociálnědemokratického středočeského hejtmana Davida Ratha.) Od roku 1990 je Bohuslav Svoboda také před nostou Gynekologicko-porodnické kli - niky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Tuto nemocnici také v roce 1998 krátce řídil. Od roku 2003 do letošního roku byl také dě - kanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V současnosti, po skončení svého druhého volebního období, je jejím proděkanem. Zvolení Bohuslava Svobody (v době před jeho zamýšleným vstupem do strany) je v jistém smyslu završením snahy pražské ODS o změnu, již požadují voliči a jež souzní s ce - lostátním obrodným trendem. Svědčí o tom rychlost, s níž Svobodovi vyslovil plnou pod - poru premiér a předseda strany Petr Nečas. PROGRAM VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE 7

8 VÍM, Rozhovor s Bohuslavem svobodou JAK BOJOVAT S KORUPCÍ Slibujete boj proti korupci, chcete veřejná výběrová řízení pod veřejnou kontrolou. Můžete blíže popsat, jak byste si takové tendry představoval S výběrovými řízeními mám jisté zkušenosti z nemocnice na Královských Vinohradech, kterou jsem vedl, stejně jako z letitého půso - bení ve funkci děkana. Výběrové řízení musí být otevřené, což znamená, že ve výběrových komisích budou lidé bez vazeb na magistrát. Výběr ovšem současně musí být kvalifiko va - ný, proto je nutné, aby ve výběrových komisích zasedali lidé s potřebnými znalostmi. Další nezbytností výběrových řízení je jasné zadání a jasné podmínky, co se hodnotí a jakým způsobem. Musí být tedy zřejmé, jakou váhu má cena, jakou kvalita, jakou estetika a tak dále. Podklady i výsledky tendrů musí být také a to je nezbytné veřejně přístupné. Aby si každý občan mohl, například na internetu, prohlédnout zadání a výsledky. Ale nejen to. Chci, aby zde lidé také mohli vznášet své otázky a připomínky a aby věděli, že dostanou odpověď. Která oblast byla dosud v Praze na korupci nejnáchylnější Budete jí věnovat nějakou zvláštní pozornost V této oblasti je zatím, bohužel, většina infor - mací v rovině říká se. Takže nemůžu odpově - dět tak, jak bych sám rád. Bohužel, protože jde o věci, jež zásadně ovlivňují důvěru obyvatel ve správu města. A jestliže se takové informace ukážou pravdivé, ovlivňují i chod města. Potřeboval bych, aby lidé, kteří něco vědí, podali konkrétní podněty, aby nás upozornili. Pak můžeme, budeme-li zvoleni, začít něco dělat. To především znamená obrátit se na policii. Jsem totiž přesvědčen, že v záležitostech korupce je hlavní tíha práce právě na policii. A jakmile policie někoho usvědčí, musí následovat tvrdý postup podle zákona! Město ovšem může policii v někte - rých tématech účinně pomoci. Kromě součin - nosti úředníků si například dovedu představit spolupráci s některými investigativními novináři. Ti mnohdy umí sledovat i nenápadné stopy nebo rozplétat složité vazby mezi nejrůznějšími firmami a jednotlivci podstatně lépe, než by to dovedl kdokoli z aparátu magistrátu. Konkurenční strany v boji proti ODS často vytahují projekt elektronické jízdenky a současně mikropeněženky Opencard. Domníváte se, že tato záležitost vyžaduje ještě nějaké kroky ze strany vedení města, které vznikne po volbách Jaké by měly být Obdobné projekty fungují i v jiných evrop - ských městech. Zejména pokud se funkce pražské karty rozšíří, jde jistě o dobrý projekt. Když se například na Opencard podíváte jako ten, kdo platí daně, zjistíte, že jejím prostřed - nictvím dostanete část svých daní zpět. Jiná věc je to, zda vynaložené prostředky byly investovány skutečně účelně, efektivně. Je nezbytné se celou věcí dále zabývat a analy - zovat ji. Například velká část peněz šla na konto Dopravního podniku, ale to je přitom organizace stoprocentně vlastněná městem. Bohužel se toho o Opencard mnoho říká, ale na stole je jen velmi málo ověřených údajů. Jak si představujete založení univerzitního kampusu v Praze Myslíte, že se na něj v současné době najdou peníze V podstatě se takovou myšlenkou zabývají, na různé úrovni, prakticky všechny vysoké školy. Nemají ovšem potřebný pozemek. Praha by měla takový pozemek najít a poskytnout jej školám na základě jejich společného projektu. Jestliže hlavní město chce zůstat známým univerzitním městem a zároveň hospodaří s rozpočtem, který se blíží 50 miliardám korun, tak by se potřebné peníze měly najít. Je však pravda, že najít vhodný pozemek nebude úplně jednoduché. Měl by mít nejen všechny potřebné sítě, ale měl by také být v blízkosti městské dopravy. Navíc musí být dostatečně prostorný, protože by měl studentům poskytovat prostor nejen pro studium, ale i pro ubytování a ostatní aktivity, včetně sportu. Proč jste se rozhodl kandidovat za ODS a proč jste se do ní rozhodl vstoupit, i když to po vás strana nechtěla Podle mého proto, že k tomu dozrál čas. Jsem svým založením pravicový volič, byť je otázkou, na kolik pravicový. Nicméně jsem od roku 1989 průběžně sledoval vývoj v republice a volil pravici. A ODS mi vždy přišla jako jediná rozumná pravicová volba. V současnosti je však ODS v jisté krizi. Zároveň však projevila velkou snahu po změně, po návratu ke kořenům pravice. Ukázalo se to i na kongresu a především na výsledku voleb nového vedení s předsedou Petrem Nečasem. Vím, že najít a přiznat si chybu je těžká věc. Ale když to někdo dokáže a chce se napravit, zaslouží si pomoc. Takže když se objevila možnost kandidovat, řekl jsem si, že nyní už nemůžu jen stát stranou a jen volit. Členství ve straně jsem původně vůbec neměl v úmyslu, stejně jako celý život. Ale v závěru jednání o mé kandidatuře mě snaha ODS o změnu natolik oslovila, že mi podání přihlášky začalo připadat jako logický krok. Chci tím dát najevo všem svým přátelům, všem svým známým, ale i všem, kteří jen vědí, že existuji, že této straně věřím. 8 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

9 VOLEBNÍ OBVOD V volební obvod V Praha 2, Praha 3, Praha 9, Praha 19, Vinoř, Satalice DĚTI Z PRAHY 2 PŘIVÍTALY ŠKOLNÍ ROK POHYBEM Městská část Praha 2 připravila letos pro děti, žáky a jejich rodiče nebo doprovod zábavně sportovní akci s názvem Přivítej školu pohybem. V parku Folimanka byl pro děti na první školní den připraven bohatý program. Zdarma si mohly vypůjčit in-line brusle, chrániče a helmy a vyzkoušet si tak bezpečnou jízdu pod vedením zkušených instruktorů. Akce byla zorganizována zábavnou formou, děti dostaly po příchodu kartičku se seznamem stanovišť, na kterých plnily jednotlivé úkoly, a pokud byly úspěš - né, mohly si vybrat drobné dárky. V parku byly připraveny i další atrakce jako skákací hrad, opičí dráha nebo žonglo vání, nechy - bělo ani velmi oblíbené malování na obličej a dětská diskotéka. Akci navštívila také radní městské části Praha 2 paní Aleksandra Udženija, která účastníkům popřála příjemně strávené odpoledne, ale také si sama vyzkoušela jízdu na in-line bruslích. Celá akce byla pod zdravotním dozorem a samotná sanitka a především její interiér se staly další obletovanou atrakcí pro děti. Přestože první školní den doprovázelo chladné počasí, sportovní odpoledne přilákalo hojnou účast, od předškoláků po dospělé. STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE Praha 9 pokračuje v osvětových přednáškách Další z osvětových přednášek, tentokrát s názvem PRVNÍ POMOC, zaměřená na poskytnutí první pomoci při úrazu či nehodě v domácnosti, se uskutečnila 9. září ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha 9 v Sokolovské ulici. Pořádal ji sociální odbor ÚMČ Praha 9 a Český červený kříž. Součástí semináře byla také prezentace služby Senior Inspect, 24hodinové asistenční služby, která je určena především osaměle žijícím seniorům a zdravotně či jinak znevýhodněným občanům. Jedná se o jednoduché mobilní zařízení, které umožňuje po stisknutí nouzového tlačítka vyslání signálu do dohledového centra. Zařízení umožní hlasovou komunikaci a pracovníci centra zjistí stav monitorované osoby. V případě potřeby pak STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE zkontaktují příslušné osoby nebo zajistí odbornou pomoc. Velkou výhodou této nepřetržité asistenční služby je to, že nabízí často výhodnější alternativu hospitalizace či nutného umístění v celoročním zařízení. I to je jeden z důvodů, proč městská část Praha 9 bude o zajištění této služby pro své občany usilovat. V Praze 2 byl spuštěn projekt Dětský úsměv Městská část Praha 2 se v tomto školním roce na základě nabídky zakladatelky Českého zeleného kříže, o.p.s., MUDr. Hany Zallmannové zapojila do projektu s názvem Dětský úsměv, jehož hlavním cílem je přimět děti ke správné péči o zuby. Radní městské části Praha 2 Aleksandra Udženija považuje skutečnost, že české děti mají 2,5krát více zkažených zubů než děti např. ve Švýcarsku nebo v severských ze- STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE mích za fakt, který nelze přehlížet, a proto se společně s odborem školství významně podílela na zapojení Prahy 2 do projektu. Z vypjatého rozpočtu se podařilo získat prostředky v rámci zvýšení příspěvku na jejich provoz a ve spolupráci s městskou částí se do projektu mohlo zapojit 217 dětí z deseti tříd sedmi základních škol. Prvňáčky ze základní školy Botičská, Jana Masaryka, Londýnská, Na Smetance, Resslova, Sázavská a Slovenská již od začátku školního roku navštěvuje odborná pracovnice, která dětem srozumitelně a hravou formou představuje účinné a správné čištění zubů, výživu a vznik zubního kazu. Český zelený kříž dětem připravil pro názornost výukové omalovánky, kvízy a modely chrupu a jednotlivých zubů. Odborná pracovnice navštíví děti jen letos pětkrát a v následujících ročnících ještě desetkrát. Celkové náklady projektu jsou cca půl milionu korun. 9

10 Rozhovor s Franti kem Stádníkem PRAHA 2 SE PŘÍKLADNĚ STARÁ O SVĚŘENÉ PAMÁTKY František Stádník je připraven zabývat se v zastupitelstvu Prahy 2 problematikou, se kterou má velké zkušenosti: jeho doménou i celoživotním posláním je památková péče a grantová politika. S Pražským Metropolitanem mluvil zejména o NKP Vyšehrad, magickém místě, kde pracuje dlouhých třicet let. Jste předsedou Výboru pro ochranu památek a cestovního ruchu. Můžete stručně popsat, čím se výbor zabývá Jsem předsedou Výboru pro ochranu památek a cestovního ruchu ZHMP. Tento výbor, jak již napovídá jeho název, se zabývá památkovou péčí na celém území hl. m. Prahy, zejména však na území Pražské památkové rezervace. Velmi důležitou formou podpory pro majitele památkově chráněných objektů je grantová politika, u jejíhož vzniku jsem od samého počátku. Dnes rozdělujeme cca 40 milionů korun majitelům necírkevních památkových objektů a cca 20 milionů majitelům církevních objektů. Další důležitou součástí tohoto výboru je problematika cestovního ruchu, která je samozřejmě negativně ovlivňována v posledních dvou letech hospodářskou recesí. Hlavní důraz je v této oblasti věnován podpoře kongresové turistiky, která je zejména z ekonomického hlediska nejdůležitější. Jste patriotem Prahy 2. Jaká místa navštěvujete nejraději a proč Nejoblíbenější místo v Praze 2 je pro mne celkem logicky staroslavný Vyšehrad. Již více než 30 let jsem tady zaměstnán ve funkci vedoucího stavebně-historického úseku a zároveň zástupce ředitelky. Vyšehrad procházel obdobími velké slávy i hlubokých úpadků, je poznamenán velkolepými přestavbami i rozsáhlou devastací. Přesto se dochovaly cenné památky a místo si zachovalo neopakovatelnou magickou atmosféru. Zaslouží si maximální ohleduplnost, úctu 10 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

11 VOLEBNÍ OBVOD V příkladné péče o svěřený majetek, tak v celkovém záběru. Dokládají to pozitivní ohlasy laické i odborné veřejnosti. Jak je NKP Vyšehrad využívána veřejností a s jakými institucemi spolupracuje Svěřené nemovitosti využívá NKPV pro současné kulturní aktivity, konkrétně se jedná o výstavy v Galerii Vyšehrad, pořady v komorním sále Starého purkrabství, na Letní scéně a v Gorlici, vycházky pro školní skupiny, nedělní promenádní koncerty v parku (květen, červen a září) a ostatní propagační akce na území NKPV. Aktivně spolupracuje s odbornými památkovými úřady a s institucemi, které sídlí na historickém území nebo v jeho okolí: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla, Jedličkův ústav a školy, Správa pražských hřbitovů, pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, okrsek Městské policie Praha 2, Úřad MČ Praha 2. Jaké budou vaše hlavní priority, pokud obhájíte křeslo zastupitele V zastupitelstvu Prahy 2 se hodlám zabývat problematikou, kterou jsem řešil 16 let v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, a svoje zku - šenosti chci uplatnit na území MČ Praha 2. a odpovědnou péči, důležitá je spolupráce všech subjektů působících na Vyšehradě. Kterými významnými rekonstrukcemi prošel Vyšehrad za posledních deset let Kromě rozsáhlé a komplexní opravy vyšehradských hradeb včetně vstupních bran (Táborská brána, Leopoldova brána, Cihelná brána) a podzemních chodeb, tzv. kasemat, realizovala NKP Vyšehrad zejména v letech významné investiční akce a rekonstrukce. Konkrétně se jedná o výstavbu nové administrativní budovy NKPV a rozsáhlé rekonstrukce objektu Starého purkrabství. Jaký je současný stav Vyšehradu Poslední roky se NKP Vyšehrad nachází v situaci, kdy byly stabilizovány objekty, ve kterých rozvíjí organizace svoji činnost. A činnost je to úspěšná jak z hlediska František Stádník (59) Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební Povolání: vedoucí stavebně-historického úseku, zástupce ředitelky NKP Vyšehrad, předseda výboru ochrany památek a cestovního ruchu zastupitelstva Prahy 2 Rodina: ženatý, dvě dcery, dva vnuci Zájmy: sport, kultura, zahrada 11

12 TÉMA KULTUROU ŽIJE DVOJKA, TROJKA I DEVÍTKA! Že je Praha kulturní metropolí, asi není třeba příliš zdůrazňovat, ale že se za poslední uplynulé volební období se objem grantů v kulturním a sociálním sektoru většiny městských částí téměř zdvojnásobil, je fakt, který si ne každý uvědomí. Pro stále rostoucí zájem občanů jsou každým rokem organizovány již tradiční akce jako masopusty, vinobraní nebo farmářské trhy, ale díky grantové politice se koná i mnoho dalších zajímavých kulturních akcí menšího rozsahu. Praha 3 vždy byla a je domovinou umělců. Mezi vlajkové lodě městské části se bezesporu řadí Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, palác Akropolis nebo divadlo Ponec, ale kromě toho se zde v průběhu roku koná mnoho dalších kulturních a společenských akcí. Jmenujme tedy alespoň ty nejvýznamnější. Městská část organizovala letos již sedmnáctý ročník Žižkovského masopustu, pravidelně se koná Vinohradské vinobraní, od konce září do konce listopadu probíhá mezinárodní hudební festival Nekonvenční žižkovský podzim. Každý rok je také organizován projekt s názvem Dny žižkovského kulturního dědictví, který navazuje na projekt Dny evropského dědictví, které se konají každý rok v září. Jejich cílem je zpřístupnit občanům nejzajímavější památky všech druhů architektonické, archeologické, sakrální, technické a dále muzea, galerie a knihovny i další prostory, v nichž jsou uchovávány neuvěřitelně rozsáhlé sbírkové fondy movitého kulturního dědictví. Dalším cílem je umožnit například návštěvu těch památek, které nebývají veřejnosti přístupné vůbec, nebo pouze příležitostně. Například neveřejné interiéry radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd. V souvislosti se Dny evropského dědictví jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Také v Praze 3 se díky grantové politice radnice koná rok od roku stále více komornějších kulturních stánků. Jsou například podporovány umělecké činnosti divadelních, hudebních a tanečních subjektů a jejich projekty, ale také projekty, které se váží k významným výročím, k významným osobnostem a k významným místům městské části. Cílem městské části Praha 2 je nabízet občanům co možná nejpestřejší nabídku kulturních a společenských akcí pro co 12 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

13 VOLEBNÍ OBVOD V nejširší škálu věkových kategorií, a proto do dané oblasti investuje každoročně nemalé finanční prostředky. Hlavním cílem je obohacení kulturního života občanů a zpříjemnění života v této městské části. Praha 2 jako hlavní pořadatel zajišťuje pravidelné a velmi oblíbené koncerty v Gröbeho vile v Havlíčkových sadech. Je o ně takový zájem, že dlouhodobě převyšuje kapacitu sálu. Letos byly do programu zařazeny operetní, muzikálové a filmové melodie, koncert violoncellisty Jiřího Hoška, koncert kytarového virtuosa Štěpána Raka, velký ohlas sklidil také houslista Jindřich Pazdera se svými hosty. Tradiční a neodmyslitelnou součástí společenského života Prahy 2 je každoroční pořádání Vinobraní na Grébovce. V loňském roce byla akce tematicky zaměřená na 130. výročí povýšení Královských Vinohrad na město. Letos se konal již 4. ročník tradičního Vinobraní v Havlíčkových sadech, a to ve Běla Konfrštová (31), v domácnosti, Vinohrady Babička mi vždycky jenom vypravovala, jak to bývalo pěkné na Grébovce. Teď už tam zase můžu vodit svoje děti. Byli jsme tam na koncertu kytaristy Raka, mělo to úžasnou atmosféru. Jen škoda, že se toho babička už nedožila... Proto volím ODS dnech 17. a 18. září. Jeho ústředním tématem byla atmosféra 20. a 30. let 20. století, s podtitulem Hříšní lidé města vinohradského. Pro občany byl připraven bohatý program, prodej burčáku, soutěže pro děti i dospělé a vše bylo každý den zakončeno velkolepým ohňostrojem. Mezi kulturní akce pořádané Prahou 2 spadá i podpora řady veřejných projektů v rámci grantového systému. Jsou to například koncerty v kostele sv. Ludmily, multikulturní festivaly Pražské Brány a VyšeHrátky, nejrůz - nější výstavy apod. Tradiční součástí kultur - ních akcí Prahy 2 jsou také akce pořádané na náplavce U Rašínova nábřeží, kde jsou pro občany organizovány koncerty a výstavy nebo farmářské trhy. Bohatou nabídku kulturních akcí zajišťuje také Novoměstská radnice a mnoho zajímavých akcí pořádá také Knihovna na Vinohradech. Kromě toho se Praha 2 tradičně podílí na dvou nejvýznam - něj ších akcích kulturní a společenské sezony metropole, na Swingovém festivalu a na Reprezentačním plese na Vinohradech, které se několik let úspěšně konají v Národním domě na Vinohradech. Opravdu širokou paletou kulturní nabídky se může pochlubit Praha 9. K tradičním akcím, jako je masopust, pálení čarodějnic, vítání jara, rozsvěcení vánočního stromku, přibyla v posledních letech řada dalších. Za velmi úspěšný považujeme Etnofest, který přesahu - je hranice naší městské části, rockové a folkové Podviní, Svatováclavskou pouť, Prosecké jaro a Prosecký podzim, které oživily nově zrekonstruovaný park Přátelství na Proseku, vypočítává starosta Prahy 9 Ing. Jan Jarolím. Během uplynulých čtyř let navštívilo tyto akce více než sto tisíc diváků a zúčastnily se jich i nejpopulárnější osobnosti naší hudební scény, např. Lucie Bílá, skupina Olympic, Petr Muk, Spirituál kvintet, Petra Janů, Jaroslav Uhlíř, Ivan Mládek a další. Prosecké jaro a Prosecký podzim se zaměřením své večerní části staly v rámci Prahy ojedinělým projektem přenesení vážné hudby, interpretované i velkými koncertními orchestry, na veřejné prostranství přístupné všem občanům. Vážnou hudbu pravidelně přibližují rovněž koncerty Devětkrát s devít - kou a Prosecká zastaveníčka, opomenout nelze ani koncerty na vysočanské radnici a v kostelech. Samostatnou kapitolou je pak rozvoj divadla Gong. Loni tu díky MČ Praha 9 a hl. m. Praha proběhla rekonstrukce hlediště, která zvýšila komfort návštěvníků a flexibilitu využití divadla. A divadelní představení v rámci ojedinělého projektu Gong dětem vidělo už na dvě stě tisíc diváků, dodává Jan Jarolím. Podpořit popularitu divadla na devítce má i Divadelní třesk divadlo v parku. Pro nejmenší jsou pak určeny oblíbené Pohádky Na Dvorečku nově uváděné i v proseckém klubu Harfica. O kulturní akce a udržování starých tradic není nouze ani v městské části Praha Vinoř. Aktivní jsou tu členové pěti spolků myslivci, rybáři, zahrádkáři, sokolové a baráčníci. Ti posledně jmenovaní oživují dění v tomto koutu Prahy už sedmdesát sedm let. Všichni pak za podpory starosty Františka Švarce a MČ Praha Vinoř spojili síly a v půli září se schází na prvním společném plese pěti spolků. 13

14 Rozhovor s Martinou andovou NEVZDÁVÁM ZÁVOD PŘED CÍLEM Martina Šandová žije politikou prakticky odmalička a dnes je připravena řešit nejeden rozdělaný úkol. Její energie a zkušenosti pramení mimo jiné ze sportu, kde se naučila odolnosti, odpovědnosti a smyslu pro kolektiv. závodění, to je životní filosofie. Já jsem prakticky denně byla v loděnici. Vyrostla jsem tam a poznala celou řadu vynikajících lidí. To Jste považována za představitelku nastupující politické reprezentace. Té generace, která je někdy podezírána z toho, že její důvody, proč se angažuje v politice, nejsou zcela nezištné. A že je jí osobní kariéra bližší než zájmy těch, které zastupuje. Co vás přivedlo k politice Mě do politiky nic nepřivedlo. Já jsem v politice žila odmalička, aniž bych si to uvědomila. Můj táta patřil mezi tu velkou skupinu lidí, která prožila celý svůj život v průběžné profesní a životní diskriminaci. Velmi intenzivně vnímal Pražské jaro 1968, jako ostatně celá jeho generace, a aniž by se nějak výrazně politicky angažoval, získal punc nespolehlivého člověka. Takže jako spojový technik měl takzvaný profesní strop hodně nízko. Možná proto se zcela oddal svému koníčku, a to divoké vodě. Byl tahounem a předsedou vodáckého oddílu Spoje Praha na Císařské louce a jeho jméno je dodnes u pražských vodáků pojmem. Nikdy jsme se s tátou o politice moc nebavili, nikdy si nestěžoval a já jsem si až po jeho smrti uvědomila, jak ho situace v naší zemi trápila. Táta umřel velmi mladý, bylo mu čtyřicet a já jsem se musela již od teena ger - ských let starat o mladší sestru a v podstatě i o mámu. Byla bych nerada, aby to vyznělo sentimentálně. To v žádném případě, byla jsem mladá, plná síly a bavil mě svět jako každou mladou holku. Můj otec byl však také velký recesista, což možná dokumentuje to, že když u Spojů vybírali peníze na Fond solidarity s vietnamským lidem, otec peníze nedal, ale přinesl balíček fáčů a náplastí se slovy já nebudu přispívat na patrony, aby s nimi někoho zastřelili. Kolegové se toho chytli, takže vedení podniku raději peníze za všechny zaplatilo, aby nahoře nebyl malér. Byla jste velmi dobrou závodnicí na divoké vodě. Dalo vám to něco do života, potažmo do politiky V každém případě. Vodácký sport není jenom 14 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

15 VOLEBNÍ OBVOD V byla škola života. Vodáctví je trochu jiné než momentálně populární sporty, kde se podle mě všechno podřizuje jedinému cíli, a tím je úspěch. Úspěch za každou cenu, bez ohledu na soupeře a vlastně i na sebe. Vodácký sport vás formuje už svým prostředím, spíte ve stanech, jezdíte za každého počasí, a protože ke sjezdu potřebujete velkou vodu, tak začínáte brzy na jaře, kdy bývá na březích ještě sníh. Pro někoho je to možná děsivá představa, jezdit promoklý a promrzlý a ještě riskovat, že když se uděláte, tak si hlavu a celé tělo pomlátíte o kameny. V tomto sportu velké peníze nejsou, ale zato vás pohání silný kolektivní duch, nutnost pracovat pro mužstvo, tým, což je základním krédem každého vodáka. V současné době už nejsem v našem sportu tak aktivní, ale musím se pochlubit, že i ve své věkové kategorii stále patřím v naší republice mezi nejlepší ženy kajakářky na divoké vodě v republice. A co vám sport dal do politického života Já bych to nerozlišovala. Každá zkušenost se hodí v životě, nejenom v politice. Byla bych nerada, aby má předchozí slova vypadala, že žiji jenom ze vzpomínek na tátu a sport. To byla první polovina mého života. Zrovna tak mě ovlivnila má práce v mediální a marke tingové sféře a má současná rodina. Vždyť vychovávám dvě děti, syn bude maturovat a dcera šla do první třídy. První volební období jsem v Zastupitelstvu hlavního města Prahy a jsem radní na Praze 3, takže práce a starostí mám víc než dost. A jestli se mi zkušenosti ze sportu hodí v politice Určitě, protože ve sportu se naučíte odolnosti, odpovědnosti a smyslu pro kolektiv. Jste členkou několika výborů zastupitelstva hlavního města, co v současné době považujete za klíčové ve své práci Úkolů a cílů je hned několik. Ve výboru pro výchovu a vzdělávání je mým hlavním téma - tem stav našeho školství. Počínaje špatnými platovými podmínkami kantorů, což má bezesporu vliv na kvalitu vyučování, a tím i na úroveň vzdělání našich dětí, a zaváděním státních maturit konče. Současný stav příprav považuji za nedostačující, vycházím ze zkušeností učitelů a ředitelů škol a mám strach, aby z našich prvních maturujících školáků nebyli pouze pokusní králíci. Možná to vidím příliš černě, ale stav příprav na státní maturity není určitě na té úrovni, jakou by tak závažná věc vyžadovala. Můj táta, já, máma (zdravotnice) i sestra jsme studovali na středních odborných školách a bylo velkou ctí se tam dostat. A nyní si ředitelé stěžují na nedostatek žáků! Tady nejde o stesky ředitelů, ale o to, že Praha odborníky potřebuje. Měla jsem tu čest jako členka zahraničního výboru několikrát vycestovat do zahraničí a teprve tady jsem si uvědomila, na jaké vysoké úrovni je naše kultura a památková péče. Kolegové z Evropy nás chválí a často nám i závidí a my přitom ve výborech mnohdy řešíme často malicherné a osobní spory a připomínky. S jakou představou jdete do komunálních voleb Především bych byla ráda, aby účast ve volbách byla maximální. A v případě, že bych dostala od voličů důvěru, což bych považovala za ocenění mé práce, ráda bych pokračovala v rozdělané práci. Nerada totiž vzdávám závod před cílem, i když je někdy v nedohlednu. Martina Šandová (42) Datum narození: Současné zaměstnání: media manager Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské Západočeská univerzita v Plzni Jazykové znalosti: angličtina, němčina, ruština Politická praxe: od r členka Místního sdružení Žižkov, od r členka ZHMP, od r členka Zastupitelstva MČ Praha 3 a od r radní městské části Praha 3 Rodinný stav: vdaná, dvě děti 15

16 Proã volit ODS například i s parkovací plochou pro modul hromadného neštěstí Golem, zázemím pro sportovní vyžití zaměstnanců nebo s heliportem. Nahradí pražský heliport záchranných vrtulníků v Ruzyni, který je na podzim často ohrožován mlhami. V oblasti péče o zdraví a zdravotnictví se však podařily i další věci. Například v Praze zůstala zachována služba první pomoci, kterou v sou časnosti představuje 14 stanovišť poho - tovosti pro děti a pro dospělé. V Praze 6 a Pra - ze 13 začala výstavba Domovů pro seniory s kapacitou 400 míst. Do Prahy se v posled - ních letech, mimo jiné, koncentruje spe ci ali - zovaná a superspecializovaná lékařská péče. PRAŽANÉ MAJÍ V oblasti zdravotnictví vykazuje Praha řadu specifik vyplývajících z jejího postavení hlavní metropole České republiky. V oblasti zdravotní péče je Praha přirozeným centrem specializované a superspecializované péče nejen pro pražské pacienty. Přes vysokou ŠPIČKOVOU ZÁCHRANKU Zdravotnická záchranná služba patří ke chloubám hlavního města. Svými dojezdovými časy i procentem resuscitovaných pacientů se řadí k nejlepším na světě. Pražská Zdravotnická záchranná existu - je od roku 1857; tehdy vznikla jako Pražský dobrovolný sbor ochranný. Záchranáři sídlí od roku 1999 v objek - tu v Korunní ulici na Vinohradech společně s městskou policií. Na území metropole mají osmnáct výjezdových stanovišť. Na tísňovou linku záchranky 155 přichází ročně zhruba hlášení. Záchranáři ab - solvují přibližně výjezdů. Dojezdo vá doba, tedy čas, po který jede sanitka k paci en - tovi od přijetí hlášení na dispečinku, před sta - vuje průměrně pouhých sedm minut. Ne jen v tomto ohledu je pražská záchranka na svě - tové špičce. Osmatřicet procent úspěš nos ti při resuscitaci pacientů na ulici překonává všech - ny evropské i zámořské záchranné služby. Stavba nového ústředí v blízkosti Trojského mostu by měla být zahájena v příštím roce, termín dokončení je stanoven na srpen Předpokládané náklady včetně přípravného řízení mají být 400 milionů korun. Počítá se koncentraci zdravotnických zařízení, jejich úroveň a erudici zde pracujícího zdravot nic - kého personálu je stále co zlepšovat, popisuje lídr šestého volebního obvodu a před seda pražské organizace Boris Šťastný priority ODS. Díky jejím zástupcům ve vede - ní Prahy byla zavedena i grantová politika města pro podporu neziskového sektoru. Proto může konkrétními návrhy rozšiřovat již dnes širokou nabídku sociálních služeb v našem městě. Velkou pozornost klademe i na oblast životního prostředí, připomíná Boris Šťastný. I v této oblasti, kterou komunistický režim zanedbával zcela programově, dosáhla Praha velikého pokroku zejména v oblasti zlepšení ovzduší a kvality vody. (viz tabulka). Podpora zdravotnictví a sociálních služeb Objem grantů HMP v sociální oblasti (v Kč) Objem grantů HMP ve zdravotní oblasti (v Kč) Životní prostředí je stále lepší Kvalita ovzduší Emise tuhých látek (v tunách) (2008) Emise oxidů dusíku (v tunách) (2008) Překročení limitu prachu (v procentech) (2008) Kvalita vody Celkový fosfor (v miligramech na litr) 0,15 0,08 (2008) Dusičnanový dusík (v miligramech na litr) 3,68 2,60 (2008) Odstraněné znečištění z vody (v procentech) 96 97,8 (2008) ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN 16 ZNÁTE JEJICH PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

17 PRAHA Fakta proti lïím Cenu vodného a stočného ovlivňují tři hlavní prvky. Těmi jsou oprávněné náklady, přimě ře ný zisk provozovatele a také množství vody. Konečné stanovení ceny se musí řídit ceno vým výměrem Ministerstva financí České republiky. PITNÁ VODA V PRAZE JE LEVNÁ V Praze jsou nejvyšší příjmy, ale také nejvyšší životní náklady v republice. To je úděl hlavních měst. V případě pitné vody a nákladů na ni to však v Praze neplatí. Zobyvatel velkých českých měst platí Pražané druhé nejnižší poplatky za vodné a stočné. V hlavním městě přijde krychlový metr této vody na 56,51 Kč, a to včetně desetiprocentní DPH. Jde o jednu z nejnižších cen za vodné a stočné v celé České republice. Již druhý rok po sobě přitom cena nezaznamenala žádný výrazný pohyb, protože se pro letošní rok zvýšila jen o inflaci. Lépe jsou na tom pouze v Plzni, kde platí 51,03 koruny za krychlový metr. Na dru hou stranu oproti roku 2009 se Plzeňanům zvýšila cena vodného a stočného o 10,69 procenta. Pro srovnání, Brňané platí vodné a stočné 57,20 Kč za metr krychlový, v Ostravě už to je 59,43 koruny, ve Středočeském kraji to pak je 68,56 Kč. Kdo ovšem odebírá vodu v oblasti Boskovice Blansko, zaplatí za stejné množství 73,43 koruny, včetně DPH. Podle údajů Global Water Intelligence (GWI), které zahrnují 266 významných světových měst, rostou ceny vodného a stočného v celém světě. Průměrně od června 2008 do června 2009 vzrostla cena, při zohlednění ceny dolaru, o 10 procent. Nejvíce se podle statistik GWI loni zdražovalo v Rusku, pouze v Japonsku se cena nezvýšila. Rusové ve sledovaném období začali za vodu platit o 36 procent víc, v Turecku o 15,5 pro cen - ta, třetí místo patří Mexiku a Austrálii. V těchto zemích vzrostla cena průměrně o 9,9 procenta. Český průměrný nárůst předsta vu je 6,4 procenta, pražský pak pouze 2,52 procenta. Mimochodem, nejdražší voda na světě je podle GWI v Dánsku. Krychlový metr tam přišel mezi červnem 2008 a červnem 2009 na 8,83 dolaru, což je zhruba 171 korun. Průměrná cena vody v ČR byla ve stejném období 3,18 dolaru, tedy přibližně 61,50 koruny. Pro úplnost, voda zdarma je v Libyi, Turkmenistánu a Irsku. Přestože v ČR celkově spotřeba vody klesá (podle vodárenských společností odebíráme o 60 procent vody méně než v osmdesátých letech), její cena celkově roste. Kromě například vlivu inflace či růstu DPH je to způsobeno i tím, že náklady na údržbu a rekonstrukce vodovodní a kanalizační infrastruktury se nezmenšují. Cenu vody však mohou ovlivnit také vlastníci vodohospodářského majetku (obce). Ti mohou omezit její růst a přimět provozovatele k úsporným opatřením. To se kromě Prahy projevilo například v Českých Budějovicích, kde cena vodného a stočného klesla o více než dvě procenta, nebo v Karlových Varech, kde je tato cena jen o necelé dvě koruny vyšší než v Praze. Všechna zmiňovaná města přitom v době stanovování ceny vody vedla ODS. Přehled vodného a stočného v jednotlivých regionech Ceny vodného a stočného jsou uvedeny včetně DPH Společnost V+S s DPH, cena v Kč Pražské vodovody a kanalizace 56,51 Severočeské vodovody a kanalizace 70,01 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 57,88 Královéhradecká provozní 67,77 Vodárenská akciová společnost (významné Svazky) Boskovice Blansko 73,43 Ivančicko 67,00 Jihlava 65,72 Třebíč 67,58 Žďár nad Sázavou 68,00 Znojmo 62,61 Brněnské vodárny a kanalizace 57,20 Vodárna Plzeň Plzeň město 51,03 Moravská vodárenská Zlínsko 71,16 Olomoucko 66,81 Prostějovsko 61,05 Vodovody a kanalizace Jižní Čechy Jindřichův Hradec 64,13 Písek 64,42 Český Krumlov 68,75 Prachatice 69,78 VS Tábor 69,65 Ostravské vodárny a kanalizace 59,43 Středočeské vodárny 68,56 1.JVS České Budějovice 65,90 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary 57,97 Vodovody a kanalizace Pardubice 66,40 Slovácké vodárny a kanalizace 62,04 (Zdroj: PROGRAM VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE 17

18 PRAHA Kam za svým lídrem Datum Čas Místo konání Název akce Volební obvod účast lídra Středa hod. Můstek, Václavské náměstí, Volební stan, setkání lídra obvodu I Obvod I Praha 1 a kandidátů ODS s občany Jan Kalousek Středa hod. Stanice metra B Hůrka, Setkání lídra obvodu II a kandidátů ODS Obvod II Sluneční náměstí, Praha 13 s občany Prahy 13 Rudolf Blažek Středa hod. Arkády Pankrác, Setkání lídra obvodu III a kandidátů ODS Obvod III Na Pankráci 86, Praha 4 s občany Petr Hána Středa hod. Před KD Ládví, Hravé dny pro děti Obvod IV Burešova 1661/2, Praha 8 Petr Bříza Pátek hod. Náměstí míru, pod kostelem Setkání lídra obvodu V a kandidátů ODS Obvod V sv.ludmily, Praha 2 s občany Bohuslav Svoboda Pátek hod. Před NC EDEN, Setkání lídra obvodu VI a kandidátů ODS Obvod VI U Slavie 1527/3, Praha 10 s občany Boris Šťastný Čtvrtek hod. Nové náměstí, Uhříněves, Koncert pro Uhříněves, Petr Kolář s kapelou, Obvod VII Praha 22 setkání lídra obvodu VII a kandidátů ODS s občany Pavel Klega Model Hobby 2010 Na výstavišti v Letňanech se od do koná 19. ročník modelářského a hobby veletrhu. Jde o největší pře hlíd - ku modelářství v České republice. Pro návštěvníky je připraven bohatý dopro - vodný program, soutěže a další zpestření. Další informace na KULTURNÍ SERVIs Židovské housle Alexandra Shonerta Divadlo Minaret pro děti Představení Svět hraček s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře je na programu v neděli od v Redutě. Prodej vstupenek hodinu před začátkem představení nebo v Redutě v pracovní dny od 15. do 19. hodiny. Rezervace na telefonu: , Divadlo pohádek na scéně Divadla Metro (Národní třída 25, Praha 1) V sobotu divadlo uvádí v premiéře program Vanda a Standa. Jde o interaktivní hudebně zábavný program Vandy a Standy ve spolupráci s časopisy Mateřídouška a Sluníčko. Hrají V. Vohralíková, L. Čermák, M. Arnoštová. Produkce a předprodej: Kulturní portál.cz, s. r. o., Pod Pekárnami 10, Praha 9. Objednávky na a na u Telefonické objednávky na tel , (po pá hod). Vstupenky též v prodeji v sítích Ticketpro, Ticket Art, Ticketportal. Koncert v kostele sv. Františka, Křížovnické náměstí, Praha 1 Ve čtvrtek a v neděli vždy od 20 hodin jsou na programu skladby A. Dvořáka, G. F. Händela, W. A. Mozarta, J. S. Bacha. Obsazení: Naděžda Chrobáková soprán, Tomáš Brummel housle, Michelle Hradecká varhany. Bezplatné rezervace na tel , , Vstupné dospělí 450 Kč, studenti 390 Kč, abonenti 150 Kč, rodinné vstupné za 950 Kč zahrnuje dva dospělé a až pět studentů/dětí. Skupinové slevy, platba v pokladně nebo v kanceláři agentury JCH Art Agency. 22. veletrh hraček, her a potřeb pro děti ITEA 2010 Veletrh probíhá od do v holešovickém Výstavišti. Souběžně s ním se koná i veletrh Babystyl. Otevřeno: ve čtvrtek a pátek h, sobota 9 18 h, neděle 9 16 h. Více informací na a Unikátní program, obsahující originální aranže národních melodií, vlastní skladby Alexandra Shonerta a skladby klasiků ži - dovské hudby, zachycuje pouť židovských houslí z Orientu přes starou Evropu až do současné Prahy. Pouť s láskou, radostí, pláčem i mystickým vytržením, pouť, která vytváří most mezi minulostí a současností. Vystoupení se koná ve čtvrtek od v koncertní a výstavní síni Atrium v Čajkovského ulici 12 v Praze 3. Pokladna je otevřena v pondělí a ve středu hod., ve dnech koncertu jednu hodinu před začátkem, rezervace vstupenek na tel ; Předprodej také v kancelářích Ticketportal a Via Musica, Malostranské náměstí 13, Staroměstské náměstí 14, Praha 1. Orchidea Bohemica 2010 Na letňanském výstavišti si od do přijdou na své milovníci orchidejí. Proběhne zde 3. ročník výstavy orchidejí s mezinárodní účastí vystavovatelů. Nabídka orchidejí, potřeb pro jejich pěstování, rady, tipy, triky, ukázky z cest, naaranžované plochy plné květů... To vše na jednom místě. Další informace na 18 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

19 TV PROGRAM 22. září 28. září Tóny nad městy 9. ročník hudebního festivalu pod záštitou předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky. Festival začíná ve čtvrtek Od si můžete v kostele sv. Šimona a Judy v Duš ní ulici v Praze 1 poslechnout mexický Morelos chamber orchestra s mezzosopra nistkou Editou Randovou a mexickým di ri gentem Michael Meissne rem. Na pro gra mu jsou díla W. A. Mozarta, S. Revueltase, A. Dvořáka, C. J. Mabaraka, A. Villela, J. Álvareze, G. Meza, J. P. Moncaya. Předprodej vstupenek v síti Bohemia Ticket (www.bohemiaticket.cz), v síti EVENTIM (www.eventim.cz) a na Vstupné 390 Kč, 290 Kč, senioři 200 Kč. Festival probíhá od do Křižíkova fontána, Praha 7 Výstaviště čtvrtek od To nejlepší ze světových muzikálu od M. Jackson Romantika od Šeherezáda, Polovecké tance, Kartinky pátek od Titanic (J. Horner) hudba z filmu od A. Vivaldi Čtvero ročních období od Lovers time populární hity XX. Století informace na tel , Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38, Praha 6 Ve středu od je na programu Hurvínkovo dobrodružství, situační komedie i pro ty nejmenší diváky, kterou napsal M. Klásek. Diváci se dozví, co se stane, když krásné letní počasí vyláká do přírody nejen Spejbla a Hurvínka, ale také Máničku s paní Kateřinou. Jejich výlet se totiž nečekaně zkomplikuje. Ještě že s sebou mají pejska Žeryka, který je nejlepším přítelem nejen člověka. Režie M. Klásek, výprava R. Maška, hudba J. Rotter. Ve čtvrtek je od na pořadu Hurvínkův popletený víkend od Heleny Štáchové. Jde o příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině. Hlava kolem jde i dvěma medvíďatům, která utekla z cirkusu. Hra je plná písniček a groteskních situací. Režie H. Štáchová a M. Klásek, výprava N. a D. Sotákovi, hudba M. Dvořák. Pokladna je otevřena od pondělí do pátku od 10 do14 hodin a od 15 do18 hodin, v sobotu a v neděli od 13 do17 hodin. Telefon ; příjem hromadných objednávek od dvaceti kusů na tel./fax Středa 22. září Sama doma Dobré ráno Kouzelná školka Kavárna u Uršuly (2/4) Případ hodného vedoucího R jako Helena O poklad Anežky České Polední události Sama doma Doktorka Quinnová II (2/27) Dotek anděla (24/35) Partnerské ladění Čarodějnice školou povinné (12/26) Moudronos Kouzelná školka AZ-kvíz Pod pokličkou Předpověď počasí Události v regionech Černé ovce Živé srdce Evropy: Kuňka žlutobřichá Večerníček Šťastných deset a Šance milion Události Branky, body, vteřiny Předpověď počasí Sportka a Šance Pošta pro tebe Nečekaná setkání, usmíření po letech, nalezení dávné lásky, splnění tajných přání a snů. To vše před zraky diváků, kteří se stávají svědky opravdových emocí Tak akorát Dvojice vynikajících českých herců a prolínání jejich osudů ve vzpomínkách Z. Hadrbolcové, J. Menzela, L. Engelové, V. Jordánové, B. Navrátila, F. Černého a dalších. Dokument B. Kopecké Na stopě * Milenky (3/6) Losování Sportky a Šance Ti, kdo tu nejsou Losování Šťastných deset a Šance milion Doktorka Quinnová II (2/27) Přísně tajné vraždy (28/42) Československý filmový týdeník (799/2379) Krotitelé dluhů III. (3/16) Architektura interiérů (1/6) Klíč Ta naše povaha česká Osudové okamžiky Události v regionech Sama doma Snídaně s Novou Stefanie VII (31) Můj přítel Monk Tescoma s chutí Můj přítel Monk (1) Superman (17) Co mám na tobě ráda (18) (What I Like about You) Šestnáctiletá Amanda Bynes nemá v úmyslu následovat svého otce do Japonska za prací. Navštíví tedy svoji starší sestru Jennii Garth v New Yorku a snaží se nenápadně dokázat, že právě ona by byla její najlepší spolubydlící. Jenže ne vždy se jí to daří Hvězdná brána: Atlantida (12) Kobra 11 VI (7) (Alarm für Cobra 11 VI) Zločin na čtyřech kolech plně zaměstnává speciální tým kriminálky dálniční policie i v další řadě německého akčního seriálu (2001). V hlavních rolích René Steinke, Erdogan Atalay, Charlotte Schwab a Carina Wiese Námořní vyšetřovací služba III (17) (Navy NCIS III) U ledu. Dvě děti najdou pod ledem mrtvolu muže, který je posléze identifikován jako Ryan Downing pohřešovaný od své dovolené, na kterou nastoupil v průběhu své mise v Iráku. Vzápětí se v rybníku najdou další tři těla s tetováním patřícím pouličnímu gangu Odpolední Televizní noviny Dr. House II (4) Ulice (1838) Televizní noviny Dokonalý svět (4) První dáma. Ředitelé, redaktorky fotografové, modelky... Sebevědomě předkládají čtenářkám dokonalý svět, avšak jejich soukromý svět má k dokonalosti daleko. A když mezi ně nastoupí nezkušená a módním světem nezkažená dívka, převrátí jejich životy úplně naruby Dr. House VI (9) (House VI) Blažená nevědomost. Světově uznávaný vědec James Sidas, který ale žije dobrovolně jako obyčejný kurýr, se jednoho dne není schopen podepsat a jeho organismus začíná postupně selhávat. Dr.House přijde na to, že pacient nejen pije, ale také užívá léky, které mohou snižovat jeho intelekt. Jenže pravou příčinu onemocnění se stále nedaří určit Příběhy bez scénáře Zlatí hoši (4) Jak se rodí hokejoví talenti Zákulisí hokejové přípravky, kde již od předškolního věku trénují malí borci, pod dohledem svých rodičů. Dřina, slzy, pot, radosti i vítězství - co z toho zažívají maminky a tatínkové a co jejich děti Podívejte se s námi pod pokličku hokejové magie, do hokejové továrny na budoucí hvězdy NHL, i náročného dětství Tenkrát v Mexiku Smallville VII (10) Novashopping Mr.GS Tabu Áčko Dva z Queensu VIII Novashopping Auto Moto Styl Správy STV Autíčka (23/26) Kouzelný kolotoč (49/52) Pohádky stříbrného carství (10/13) Pat a Mat se vrací (9/12) Návštěva v ZOO Chalupa je hra Learning English with Ozmo (9/13) Potomci slavných Panorama Z rodu Přemyslovců (15/21) Babylon Apokalypsa: 2. světová válka (4/6) Svět zázraků: Nemocnice pod Everestem (1/5) AZ-kvíz Kluci v akci Černé ovce Reportéři ČT Věříš si Záhady Toma Wizarda Věda je detektivka (17/26) Tykadlo Film o filmu Kuky se vrací Chcete mě Na vlásku Jak přežít (5/13) O vědě a vědcích (4/13) Jeden společný svět (5/8) Diagnóza PORT Přidej se Nedej se Hledám práci Zprávy v českém znakovém jazyce Musicblok Adult English Zone (4/26) Ta naše povaha česká Co vidí, kdo nevidí Jsou nevidomí na obtíž A mají šanci žít normálním životem Paní z Monsoreau (2/2) (La Dame de Monsoreau) Je třeba překazit spiknutí proti Jindřichovi III., potrestat proradného vévodu z Anjou a dobýt srdce krásné Diany. Toť úkol hodný rytíře! Dokumentární klub: Prokletí Berlín, Alexandrovo náměstí (13/14) Partnerské ladění Na cestě po ruské Karélii Politické spektrum Kavárnička dříve narozených Dobré ráno možnost regionálního vysílání Teleshopping Klukoviny Toma a Jerryho Klukoviny Toma a Jerryho Frasier IX (11) Párty s kuchařem Will & Grace II (13) M*A*S*H (25) Knight Rider III (2) To je vražda, napsala XII (8) Policie Hamburk I (22) M*A*S*H (26) Will & Grace II (14) Chirurgové V (23) JAG VII (19) První oběť. Harmon Rabb a jeho kolegové z vojenské prokuratury vyšetřují případy na palubách lodí, vojenských ponorek a letadel. Žalují a obhajují ty, kteří jsou v armádě obviněni ze zločinů, vražd, velezrady i terorismu Big Ben III (1) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Zprávy TV Prima Sport TV Prima VIP zprávy Přešlapy III (3) Radka se vrátí z Ameriky a má obrovskou chuť na sex. Adam však při pohledu na její obrovské břicho chuť nemá a snaží se všemožně vymluvit. David prožívá v práci peklo, zatímco Karolína podlehne Markovi a stráví s ním noc v hotelu. Petr randí s Johanou, ale má veliký strach, co řekne, až ho uvidí nahého. Proto se sexu pořád vyhýbá. Ale Johana si to vysvětluje po svém TOP STAR magazín Mahulena Bočanová a hvězdy, o kterých chcete vědět víc Castle na zabití I (3) Ruská ruleta. V loďce na jezeře je nalezen zastřelený student školy pro bohaté. Zatímco Castle a Beckettová dávají dohromady jednotlivé kousky skládanky, přátelé mrtvého dělají všechno pro to, aby zmařili vyšetřování. Co skrývají Agentura Jasno II (2) Dinosauří případ. Shawn je nesvůj, když zjistí, že detektiv Lassiter zdárně řeší případy bez jeho pomoci, a rozhodne se dokázat, že ho na oddělení potřebují Kriminálka Kolín III (10) Poslední kolo. Snaží se pomoci neznámé přepadené ženě, ale skončí omráčen v houští. To je pro komisaře Schatze těžké sousto, zvláště když zjistí, že ho takto uspala žena - aspirantka na titul mistra Evropy v boxu žen. Jenže kdo a proč chce ublížit právě jí Volejte Věštce Výklad snů Na čem záleží (30) TOP STAR magazín Televizní stanice si vyhrazují právo na programové změny 19

20 TV PROGRAM září Čtvrtek 23. září Dobré ráno Kouzelná školka Hud Chvíle pro písničku Trocha šafránu z televizního archivu Polední události Sama doma Doktorka Quinnová II (3/27) Dotek anděla (25/35) Divnopis Willy Fog na cestě za dobrodružstvím (12/26) Král z džungle (12/26) ŠikulovéI malé ruce dokáží velké věci! Ztracené hračky (12/13) Kouzelná školka AZ-kvíz Stop Hodinový manžel Předpověď počasí Události v regionech Černé ovce Minuta v muzeu Večerníček Šťastných deset a Šance milion Události Branky, body, vteřiny Předpověď počasí Případy detektiva Murdocha III (7/13) (Murdoch Mysteries III) Krev a hry. Lidská zloba a závist jsouzákeřnější než divoká zvěř v aréně. Britsko-kanadský kriminální seriál o muži, který ví, že pokrok nezastavíš (2010) Na kus řeči Máte slovo L Moje rodina VII (7/9) Smím prosit (3/8) * Californication (4/12) Losování Šťastných deset a Šance milion Banánové rybičky Doktorka Quinnová II (3/27) * Milenky (3/6) Mizející místa domova (9/13) Hledám práci S profesorem Františkem Dvořákem za klasiky českého výtvarného umění (3/3) Na cestě po ruské Karélii Babylon Křesťanský magazín Divnopis Kultura v regionech Události v regionech PORT Správy STV Autíčka (24/26) Kouzelný kolotoč (50/52) Pohádky stříbrného carství (11/13) Moudronos Pod pokličkou Adult English Zone (4/26) Diagnóza Jak přežít (5/13) Panorama Přidej se Nedej se Speciální jednotky v akci (1/4) Tak akorát AZ-kvíz Chalupa je hra Černé ovce Malá farma O vědě a vědcích (4/13) O ševci Ondrovi a komtesce Julince Bludiště Peníze Jiřího Krejčíka Jak (se) dobře digitálně naladit Evropa dnes Prizma Kus dřeva ze stromu Krajina pro život Turecko brána Orientu (10/13) Ptáčata aneb Nejsme žádná béčka (3/16) Ztráta paměti Zprávy v českém znakovém jazyce Peníze Jiřího Krejčíka Počesku EXPOminuty Historie.cs Inspirace dobrem Dokument shrnující události a fakta kolem příběhu sira Nicolase Wintona, který v předvečer druhé světové války zachránil přes 600 českých dětí před nacisty. Ústředním motivem filmu je cesta vlakem, uspořádaná k výročí stých narozenin pana Wintona, která mapuje stejnou trať, jíž děti z Československa odjížděly do Velké Británie Smrt pana Lazaresca (Moartea domnului Lazarescu) Všechno je relativní kromě smrti. Rumunský film ověnčený mezinárodními cenami (2005) Evropský manuál Posezení s Janem Burianem Prokletí Vítr v černých brýlích Dobré ráno Pátek 24. září Sama doma Dobré ráno Kouzelná školka Červené víno (1/3) Chvíle pro písničku Domácí štěstí Barvy života Polední události Sama doma Doktorka Quinnová II (4/27) Dotek anděla (26/35) Franklin (46/52) Garfield a přátelé II (15/26) Ovečka Shaun II (23/40) Záhady starověkého Říma (2/20) Bludiště Za školu Bydlení je hra Předpověď počasí Události v regionech Případ pro ombudsmana (4/16) Jak to vidí děti Večerníček Šťastných deset a Šance milion Události Branky, body, vteřiny Předpověď počasí Losování Euromiliony Vyprávěj (4/16) Mikulášská nadílka. Předvánoční atmosféra přináší mnohá překvapivá sblížení. Druhá řada oblíbeného retro seriálu, tentokrát z let sedmdesátých komnata Elišky Kaplicky Mladou producentku, ženu slavného architekta, potkal během jediného dne nejkrásnější i nejtragičtější okamžik jejího života Všechnopárty Losování Euromiliony * Californication III (7/12) Iluzionista (The Illusionist) Nic není, jak se zdá. Edward Norton v hlavní roli amerického filmu (2005) Losování Šťastných deset a Šance milion Doktorka Quinnová II (4/27) Na kus řeči Musicblok Dobrodružství vědy a techniky Malá Velká Británie (4/22) Máte slovo Setkávání Události v regionech Jak přežít (5/13) Vítejte v Tate galerii (2/15) Stop Správy STV Autíčka (25/26) Kouzelný kolotoč (51/52) Pohádky stříbrného carství (12/13) Děti točí hrdiny (3/16) Hodinový manžel Kus dřeva ze stromu Krajina pro život Turecko brána Orientu (10/13) Počesku Panorama Na stopě Na plovárně s Tony Levinem Neznámí hrdinové Děti na popravišti Kuchařská pohotovost AZ-kvíz Pod pokličkou Černé ovce Jak (se) dobře digitálně naladit Ta naše povaha česká Colours of Ostrava Šikulové Čarodějnice školou povinné (12/26) Návštěva v ZOO Sportovci světa: Shaquille O'Neal Krásy evropského pobřeží: V rytmu přílivu Království divočiny: Kachničky mandarinské Alchymie bytí Rodina a já Hledáme své předky (3/3) Vášeň sběratelská Historické minipříběhy a kuriozity Chcete mě City Folk 2010 Minsk Kosmopolis Zprávy v českém znakovém jazyce Hledám práci Auto Moto Styl Zázračná planeta: Život (4/10) Ptáčata aneb Nejsme žádná béčka (4/16) Robert Plant Bigbít (35/42) Malá Velká Británie (4/22) Gorodok Něžná agrese Posezení s Janem Burianem Krotitelé dluhů III. (3/16) * Q Dobré ráno Snídaně s Novou Stefanie VII (32) Tommy Boy Tescoma s chutí Dobrá kuchyně s Markétou Hrubešovou, Ivanem Vodochodským a špičkovými gastronomickými odborníky. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově Můj přítel Monk (2) (Monk). Nesnáší nepořádek, nesnáší špínu, trpí fobiemi a působí spíš jako blázen. Ale bývalému policejnímu detektivovi Adrianu Monkovi zůstala schopnost brilantní dedukce a logiky, s jejichž pomocí vyřeší každý zapeklitý případ Superman (18) Co mám na tobě ráda (19) Hvězdná brána. Atlantida (13) (Stargate Atlantis). Země vysílá první expedici mimo naší galaxii do potopeného města Atlantis. Zprvu vědecká skupina pod vedením doktorky Elizabeth Weir poznává největší rasu ve vesmíru - Antiky a obyvatele okolních planet. Jenže brzy se objeví hrozba v podobě krvelačné rasy Wraithů, kteří potřebují lidskou životní energii. Nezbývá, než se nebezpečnému nepříteli vzepřít, protože Wraithové by mohli najít nové loviště na Zemi Kobra 11 VI (8) (Alarm für Cobra 11 VI). Zločin na čtyřech kolech plně zaměstnává speciální tým kriminálky dálniční policie i v další řadě německého akčního seriálu (2001) Námořní vyšetřovací služba III (18) (Navy NCIS III). Nedotknutelný. Ve svém bytě je nalezena zastřelená kryptoložka. Protože armádní velení má zprávy, že právě z tohoto oddělení unikají informace, má podezření, že žena byla špionem. Pátrání po vrahovi zavede tým speciálních agentů až k zaměstnanci venezuelské ambasády Odpolední Televizní noviny Dr. House II (5) Ulice (1839) Televizní noviny Ordinace v růžové zahradě 2 (213) Slavnostní otevření. Kristýna je zpátky a chce svoje dítě. Vzdá se Zdena Tadeáše Nové příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova Kriminálka Miami VII (10) (CSI. Miami VII). V motelu, kde Eric Delko dočasně přebývá, dojde ke střelbě. Eric poté najde v motelovém bazénu plavat mrtvolu mladého muže. Horatiovi se Ericův pobyt v motelu, který je jasně přestupní stanicí pro kriminálníky, nezdá. Zatím to naoko nechá být Stahovák Chcete vidět zábavná, hloupá, roztomilá i divoká videa z internetu Legendy i úplné novinky Ronin Smallville VII (11) Novashopping Rady ptáka Loskutáka Ptákoviny Áčko Dva z Queensu VIII Novashopping možnost regionálního vysílání Teleshopping Klukoviny Toma a Jerryho Klukoviny Toma a Jerryho Frasier IX (12) Párty s kuchařem Will & Grace II (14) M*A*S*H (26) Knight Rider III (3) To je vražda, napsala XII (9) Neochotný svědek. Chcete recept jak psát nejlepší detektivky No přece připlést se ke skutečné vraždě! To ví i slavná spisovatelka Angela Lansburyová Policie Hamburk II (1) M*A*S*H (27) Will & Grace II (15) Chirurgové V (24) JAG VII (20) Big Ben III (2) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Zprávy TV Prima Sport TV Prima VIP zprávy Cesty domů (2) Návštěva. Domov je tam, kde na nás čeká láska. Roman se chce rozvést s Karolínou, a ta netuší, že její rivalkou je Soňa. Honza dostane druhou šanci u policie. Díky Rudolfově milence... Nový rodinný seriál Televize Prima Hledá se táta a máma Seriál, který napsal sám život, pokračuje. Petr, Michal a Bára se poprvé setkali se svými protějšky a mají z čeho vybírat. Každý poznal více než deset kandidátů. Podle čeho ale vybrat ty nejlepší Rozhodne charakter, nebo chemie lásky Účastníci za sebou mají teprve první noc, ale námluvy jsou už v plném proudu Zoufalé manželky VI (5) Každý by měl mít pokojskou. Gabrielle se pokouší zastavit pomluvy o své nezodpovědnosti vůči dětem, Bree opět podléhá milenci a Susan vystřelí po tajemném slídilovi Ve službách FBI (4) Kniha hodin. Z kostela se ztratí středověká bible, jíž jsou přisuzovány léčivé účinky. Agent Burke a jeho ne úplně dobrovolný odborný poradce Neal zjistí, že byla ukradena na objednávku Návštěva starší sestry (Les soeurs fâchées) Kosmetička Louise přijíždí do Paříže na návštěvu ke své sestře Martine, která vede pohodlný, ale psychicky vyčerpávající život. Tři dny ve společnosti bezstarostné Louise stačí k tomu, aby se Martine zhroutil život Volejte Věštce Na čem záleží (31) Receptář prima nápadů Snídaně s Novou Stefanie VII (33) Jane Doe. Jiná tvář (Jane Doe 3. The Wrong Face). Drogový dealer Alex Brandt je pod tlakem, federální policisté jsou mu na stopě. Rozhodne se proto unést manželku okresního prokurátora Phila Raphaelsona. Na scénu přichází Cathy Davis, aby případ vyřešila Tescoma s chutí Dobrá kuchyně s Ivanem Vodochodským a špičkovými gastronomickými odborníky. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově Můj přítel Monk (3) (Monk). Nesnáší nepořádek, nesnáší špínu, trpí fobiemi a působí spíš jako blázen. Ale bývalému policejnímu detektivovi Adrianu Monkovi zůstala schopnost brilantní dedukce a logiky, s jejichž pomocí vyřeší každý zapeklitý případ Superman (19) (Lois & Clark. The New Adventures of Superman). Novinář Clark Kent alias Superman spolu s Lois Laneovou vyšetřuje neúspěšné testování rakety a stopy je přivedou na stopu hlavnímu padouchovi Lexu Luthorovi Co mám na tobě ráda (20) Hvězdná brána. Atlantida (14) (Stargate Atlantis). Země vysílá první expedici mimo naší galaxii do potopeného města Atlantis. Zprvu vědecká skupina pod vedením doktorky Elizabeth Weir poznává největší rasu ve vesmíru Antiky a obyvatele okolních planet. Jenže brzy se objeví hrozba v podobě krvelačné rasy Wraithů, kteří potřebují lidskou životní energii. Nezbývá, než se nebezpečnému nepříteli vzepřít, protože Wraithové by mohli najít nové loviště na Zemi Kobra 11 VI (9) Námořní vyšetřovací služba III (19) Odpolední Televizní noviny Dr. House II (6) (House M.D. II). Možná je dr. Greg House umíněný a nesnesitelný samorost, ale jeho jedinečné diagnostické metody jsou pro pacienty s nebezpečným virovým onemocněním často jedinou nadějí. A když jde o život, neváhá on i jeho tým porušit jakákoliv pravidla Ulice (1840) Televizní noviny Princ a já (The Prince and Me). Chudá americká dívka Julia Stiles a zhýčkaný dánský princ Luke Mably by se nikdy nesetkali, kdyby mladík nepodlehl náhlému popudu a nevydal se na cesty. A ona by se do něho nezamilovala, kdyby věděla, že je z královské rodiny Síla úderu (Attack Force). Neúprosný Steven Seagal vyšetřuje podivné okolnosti brutálního útoku na členy své úderné jednotky a brzy odhaluje nekalé praktiky armády. Pouští se do nemilosrdného a nerovného boje proti organizovanému drogovému obchodu, který je zřejmě řízen prohnilou buňkou přímo zevnitř armády Někdo to rád blond Novashopping Stahovák Tabu Dva z Queensu VIII Novashopping možnost regionálního vysílání Teleshopping Klukoviny Toma a Jerryho Klukoviny Toma a Jerryho Frasier IX (13) Párty s kuchařem Will & Grace II (15) M*A*S*H (27) Knight Rider III (4) To je vražda, napsala XII (10) Policie Hamburk II (2) Mladší bratr. Policisté pátrají po původu falešných peněz, za které parta mladých lidí nakupuje drogy... Německý kriminální seriál (2007) M*A*S*H (28) Will & Grace II (16) Closer III (12) (Closer) Dokud nás smrt nerozdělí 1/2. V bazénu své rezidence je nalezen zavražděný úspěšný rozvodový právník. Mezi jeho klienty objeví vyšetřovací tým i oftalmologa, který mu telefonicky vyhrožoval JAG VII (21) Big Ben III (3) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Zprávy TV Prima Sport TV Prima VIP zprávy Hádej, kdo jsem! Zábavná show, ve které profese hrají prim. Uvádí Petr Vondráček Soukromá dramata Během vteřiny se náš život může proměnit v drama! Nikdo nevíme, kdy to přijde. Soukromá dramata líčí mimořádné příběhy známých i dosud neznámých hrdinů (Premiéra) Show Jana Krause Jan Kraus, jak ho znáte, v úplně nové show! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late night show každý pátek večer na Primě Riddick Kronika temna (The Chronicles of Riddick). Smrtivládci křižují vesmírem a snaží se získat nadvládu nad vším živým. Jejich vůdce Lord Marshal se zdá být neporazitelným, ale ve skrytu duše se něčeho bojí. A ví proč! Na scénu se totiž vrací vesmírný desperát Riddick (V. Diesel), který se jen tak nevzdá Úsvit mrtvých (Dawn of the Dead) Svět zachvátila nevysvětlitelná epidemie, která likviduje světovou populaci - avšak mrtví neumírají! Stávají se krvelačnými zombiemi. Zubožená skupina těch, kteří zatím přežili v jednom wisconsinském městě, našla úkryt ve velkém obchodním středisku. Nebude nakonec soužití v uzavřeném prostoru horším problémem než útoky nemrtvých Volejte Věštce S Italem v kuchyni Televizní stanice si vyhrazují právo na programové změny 20 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR pražský týdeník / číslo 11 BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ Kandidát ODS na pražského primátora

Více

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR pražský týdeník / číslo 11 BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ Kandidát ODS na pražského primátora

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis -

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - 8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Havlová, Horák, Budina, Milata Omluveni: Svačina, Karen,

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

výroční zpráva 2010 2011 Český zelený kříž

výroční zpráva 2010 2011 Český zelený kříž výroční zpráva 2010 2011 Český zelený kříž výroční zpráva 2010 2011 za hospodářský rok od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2011 Český zelený kříž Český zelený kříž, obecně prospěšná společnost se sídlem Haštalská

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 15.1.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Lidé a město. Městská část Praha 9

Lidé a město. Městská část Praha 9 202 Lidé a město ÚMČ ústředna: 283 09 ÚMČ informace: 283 09 0-02 Park Podviní 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 ÚMČ ústředna: 283 09 ÚMČ informace: 283 09 0-02 Městská

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15

IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15 Provozovatel: Program: Druh vysílání: Věc: AIDEM a.s. IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15 Brno TV Televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů Televizní vysílání prostřednictvím zvláštních

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012 Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice www.facebook.com/icm.prachatice Kontakt: Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145 383 01 Prachatice Tel./fax:

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Již v době svého vzniku si Česká stomatologická komora (ČSK) stanovila za cíl aktivně a systematicky se podílet na dalším odborném růstu a vzdělávání

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Aktivity INFOCENTRA 2014

Aktivity INFOCENTRA 2014 Aktivity INFOCENTRA 2014 Statistika návštěvnosti města Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary 2013 2014 2014/2013 Hosté Přenocování Hosté Přenocování Hosté Přenocování

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze 21. října 2013 NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Od úterý 22. října se mají návštěvnice obchodního centra Arkády Pankrác příležitost dozvědět, jak si

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Obsah. 1. Úvod. 2. Přehled pořadů. Rollarena 2015... 4. Novinky ze světa vozíčkářů.. 5. Pomůcky k překonávání bariér.. 5

Obsah. 1. Úvod. 2. Přehled pořadů. Rollarena 2015... 4. Novinky ze světa vozíčkářů.. 5. Pomůcky k překonávání bariér.. 5 Obsah 1. Úvod.. 3 2. Přehled pořadů Rollarena 2015... 4 Novinky ze světa vozíčkářů.. 5 Pomůcky k překonávání bariér.. 5 Zajímavosti a kuriozity ortopedického vozíku.. 6 Bezbariérové úpravy bydlení pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha. www.seniorpraha.cz. 5. 6. 10. 2012 Výstaviště Praha Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha. www.seniorpraha.cz. 5. 6. 10. 2012 Výstaviště Praha Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha www.seniorpraha.cz 5. 6. 10. 2012 Výstaviště Praha Holešovice 2 Na Výstavišti v Praze Holešovicích proběhl ve dnech 5. a 6. října 2012 druhý ročník veletrhu pro péči a aktivní

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz INVESTICE DO PREVENCE projekty Arak o.p.s. zařazeny mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou v letech 2010-2013 Obsah

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

PREVENCE KATASTROF - OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PREVENCE KATASTROF - OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESK ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Vás zvou na odborný seminář spojený s diskusí PREVENCE KATASTROF - OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Uskuteční se ve čtvrtek

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Reforma zdravotnictví Milan Kubek

Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví 14+1 změna ministra Julínka 1. Občan bude mít přehled o tom, na jakou péči má nárok, kdo a kde mu ji poskytne. 2. Občané budou informováni o kvalitě

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Zdravotně sociální informační portál a Call centrum Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Informační portál Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací Postupem času se začaly rozvíjet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant:

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant: 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015 Praha, Letňany www.vystava-vod-ka.cz Pořadatel a odborný garant: Organizátor: Zveme Vás... Srdečně Vás zveme na 19. ročník vodohospodářské

Více