SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007"

Transkript

1 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007

2 Kdo je to Šance? Na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN a LF UP v Olomouci pracuje neziskové občanské sdružení ŠANCE, které je samostatným centrem pro pomoc hematologicky a onkologicky nemocným dětem v oblasti střední Moravy. SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ SE ŠANCÍ MÁME ME VĚ TŠÍ ŠANCI Coby čestný předseda a jeden ze zakladatelů našeho rodičovského sdružení jsem byl požádán, zda bych nenapsal úvodní slovo týkající se patnáctých narozenin mladé oslavenkyně. Myslel jsem si, že by to neměl být velký problém, vždyť pouze vyjmenovat všechny akce, které jsme organizovali, a vzpomenout na všechny, kteří podali pomocnou ruku, musel bych zaplnit několik stránek. Až nastal okamžik, kdy jsem měl odevzdat svůj příspěvek, začal jsem mít velké pochybnosti, na co nebo na koho bych v něm měl vzpomenout? Když vidím, jak naše organizace neustále roste do krásy (vždyť v patnácti letech je to u mladé slečny i normální), kolik obětavých lidí v ní pracuje a kolik dalších neznámých se každoročně hlásí do služby, dovolte mi zamyslet se ve své úvaze nad fenoménem síly/motivace, která nás žene, nutí a pudí, abychom dělali pro druhé věci, které se nám někdy zdají být nad naše síly. Vždy jsem byl fascinován tím, kolik za některými lidmi zůstává vykonané práce a za jinými pusto a prázdno. Zřejmě mnozí už tento dar dostanou od sudiček do kolébky. Mají v očích jas a úžas nad zázrakem života. Jsou dychtiví, svým zájmem, úkolem, cílem posedlí, všechno je zajímá, všemu chtějí přijít na kloub. Jsou prostě ctižádostiví. Takoví později dostávají různé ceny a při hymně slzí na stupních vítězů (Jan Špáta: Mezi světlem a tmou). My všichni jsme posedlí svým cílem, který každý vnímá odlišně, ale pro naše nemocné děti jsou určitě všechny naše uskutečněné cíle darem nejcennějším. Někdo je dychtivý za lepšími léčebnými výsledky, někdo vytváří lidštější prostředí kolem nemocničního lůžka, někteří z nás organizují pro druhé náhradní kostní dřeň pro transplantaci, další připravují vánoční věnečky a koncerty a organizují vánoční hvězdy nebo rekondiční a víkendové pobyty, ale zřejmě všichni máme v očích ten úžas i jas a v srdci radost, že všechno to má smysl. A to je dobře. Kéž by nám to vydrželo co nejdéle. Kéž si to prostinké exupéryovské tajemství správně vidět srdcem nosíme v sobě co nejdéle. Svou úvahu mi dovolte zakončit slovy Roberta Fulghuma: Věřím, že fantazie je silnější než vědění. Že mýty mají větší moc než historie. Že sny jsou mocnější než skutečnost. Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností. Že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt. prof. Vladimír Mihál 2 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007

3 Veškerá činnost Šance a hemato-onkologického oddělení je zaměřena na několik oblast í: 1. humanizace hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky v Olomouci 2. pomoc nemocným dětem v době pobytu na oddělení a usnadnění jejich návratu do běžného života 3. pomoc lékařskému pracovišti v zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojového zařízení 4. naplnění volného času dětí na oddělení 5. zlepšení vzájemné spolupráce rodičů nemocných dětí s ošetřujícím personálem a rodičů navzájem 6. organizace a zdravotnické zajištění rekondičních pobytů pro děti v zimním a letním období 7. zajištění víkendových pobytů rodin nejméně jednou ročně 8. zajištění zahraničních rekondičních pobytů v Irsku 9. zajištění vánočního setkání dětí a rodičů 10. rozšiřování a podpora registru dárců kostní dřeně 11. šíření osvěty s cílem lepší informovanosti veřejnosti v rámci humanitárních akcí informovat veřejnost o závažnosti hematologických a onkologických onemocněních a o léčebných postupech 12. spolupráce s nadací Rakovina věc veřejná, jejímž cílem je podpora výzkumu a vývoje protinádorových léčiv 13. organizace prodejních humanitárních sbírek Vánoční hvězda a Adventní věnce SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 3

4 Rekonstrukce oddělení Dne 12. února 2007 bylo za přítomnosti představitelů Fakultní nemocnice v Olomouci, předseda PS PČR Miloslava Vlčka a zástupců Sdružení Šance slavnostně otevřeno zrekonstruované oddělení 21B. Kulturní program pro tuto příležitost připravili učitelé a děti ze Základní školy v Bělotíně, kteří také zástupcům Sdružení Šance předali finanční dar. Přestavba prostor oddělení probíhala od října roku 2006 do ledna Jejím cílem byla modernizace 7 pokojů pro 17 dětských pacientů a jejich rodiče. Pokoje jsou nyní vybaveny vlastním sociálním zařízením, klimatizací se speciálními filtry a televizí. Dále byla vybudována místnost na přípravu léků, speciální pokoj intenzivní péče, relaxační místnost a v neposlední řadě bylo vytvořeno i komfortnější zázemí pro zaměstnance oddělení. Celá přestavba stála Kč. Sdružení Šance se na rekonstrukci podílelo částkou Kč. My z olomoucké dětské hemato-onkologie VEDOUCÍ LÉKAŘ LÉKAŘI PSYCHOLOG STANIČNÍ SESTRA SESTRY SANITÁRNÍ SESTRY doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. MUDr. Zbyněk Novák MUDr. Ivana Stejskalová prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Mgr. Michaela Hradilová Světlana Kašubová Lucie Blumová Simona Filípková, DiS. Bc. Ludmila Frelichová Jarmila Grundová Eva Hůlková Monika Chromcová Iveta Königová, DiS. Blanka Krejčíková Pavla Medková Zuzana Spurná Marta Třísková Jana Vlčková Renata Vyhlídalová Mgr. Hana Švestková Alena Obšnajdrová Markéta Plevková AMBULANTNÍ SESTRY Jitka Fialová Gabriela Valentová 4 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007

5 Co se nám podařilo? získat potřebné finanční prostředky na přestavbu a nadstandardní vybavení hemato-onkologického oddělení zahájit projekt Humanizace hemato-onkologického oddělení zrekonstruovat hematologickou ambulanci vybudovat na hemato-onkologickém oddělení kuchyňku pro rodiče a jídelnu pro děti vybavit lékařské a sesterské pracovny novým nábytkem a technickým vybavením vybavit pokoje dětí televizemi a speciálními sklápěcími lůžky pro rodiče zrekonstruovat a vybavit denní stacionář, společenskou místnost a hernu pro děti pokračovat v tradici původní akce Vánoční hvězda na území Moravy získat grant z nadace O2 na projekt Nikdy nejsi sám založit na Zlínsku registr dárců kostní dřeně podílet se na vybavení Laboratoře experimentální medicíny zakoupit zdravotnickou techniku a nadstandardní zařízení pro hemato-onkologické oddělení 21B zřídit internetové stránky sdružení a vydávat ročenku Sdružení Šance navázat trvalou spolupráci s Barretstown Gang Camp v Irsku a rozšířit tuto spolupráci pro Unii Haima Praha, Krtek Brno a další organizace v ČR úzce spolupracovat s nadací Rakovina věc veřejná na Dětské klinice a Nadací pro transplantaci kostní dřeně v Plzni stát se součástí mezinárodní organizace ICCCPO prezentovat a informovat veřejnost o činnosti sdružení veřejnými akcemi (výstavy, koncerty, divadelní představení, rozhlasové a televizní besedy, autogramiády, fotbalové zápasy)

6 Akce na oddělení Stejně jako každý rok, tak i letos se spolu setkáváme zde, na stránkách ročenky Šance, abych vás stručně seznámila s tím, co zajímavého se na našem oddělení i mimo něj událo. Oslav, akcí a mejdanů byla letos spousta, a proto bych měla radši honem začít psát Na úvod by se hodilo něco veselého, a proto začnu oslavami narozenin. Ty jsou na našem oddělení řekla bych někdy až dobrodružné. Předchází jim totiž velké přípravy a vždy je nutné vymyslet dokonalý plán, jakým způsobem dotyčného oslavence co nejvíce zmáčet, nejlépe ve vaně plné studené vody. Ne vždy je však naše úsilí korunováno sladkým úspěchem. Jako například v případě narozenin naší starké Třísenky. Ta se s námi rvala jako tygr a můžete hádat, kdo že zůstal úplně suchý. A to se účastnily i všechny maminky a děti, které navíc Martě dělaly i překrásnou plakátovou výzdobu. Mejdan spojený s ukončením léčby tento rok proběhl dokonce několikrát. Loučila se s námi malá Huďa, Zuza, Rudík se svojí želvou Simonou, také Tom a malý Mara. Bude nám smutno! Tak rychle o kus dál, nebo začnu brečet. I letos měli naše děti příležitost podívat se do Irska. Proslulý Barretstown Gang Camp, který založil americký herec Paul Newman v roce 1994, navštívilo již více než dětských pacientů pocházející ze všech koutů Evropy. U nás má tento tábor také velký ohlas. Každoročně na něj jezdí děti ze všech onkologických center v ČR. A pak tu máme další zavedené akce, jako jsou adventní věnce či tradiční karneval. Věnce byly letos z mého pohledu velice náročné. Měli jsme velké množství objednávek, které jsme nestačili plnit. Velmi šikovným pomocníkem se po dlouhém přemlouvání stal Tomáš a také chci poděkovat všem holkám. Nevím, jestli si to okolí uvědomuje, ale přípravě věnců a samotné akce se všechny sestřičky věnují ve svém volném čase. Mé velké díky patří Ivetě a jejímu nastávajícímu za víkend strávený v lese kvůli chvojí, Simoně s Martou za přípravu korpusů, zničené a unavené Hůle za obětavost. Lidušce za vynikající svařák a topinky, což byla po celých těch 14 dnů naše jediná vzpruha. Jaruška s Danielkem také přišli pomáhat. Zu, která stále bojuje se svojí komplikovanou zlomeninou, přejeme všichni brzké uzdravení, protože bez její pomoci si to letos neumím ani představit. A nakonec děkuji také Renči, Blance a samozřejmě nemůžu zapomenout ani na naše nastávající maminky (těhotné) Gabču a Lucku. Letošní únorový karneval byl velmi podařený. Možná jste někde v novinách či televizi zahlédli záběry z našeho divokého reje masek. Nechyběla princezna, čarodějka, čert, bílá paní ani lesní víla. Zúčastnili se dokonce i zdravotní klauni, kteří pravidelně navštěvují naše 6 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007

7 Co jsme letos pořádali LEDEN 11. zimní rekondiční pobyt v Malenovicích pod Lysou Horou ÚNOR putovní výstava Na pouti za zdravím v Otrokovicích při příležitosti Dne dětských nádorových onemocnění BŘEZEN 5. společenský ples pro členy Šance, zdravotnický personál a rodiče léčených dětí v penzionu Stará Střelnice v Teplicích nad Bečvou KVĚTEN Bowling pro šanci charitativní akce Sportcentra Best a druhý ročník turnaje v bowlingu víkendový pobyt v Horní Lidči ČERVEN Vlak úsměvu celodenní výlet dětí a rodičů na Dětský filmový festival ve Zlíně ČERVENEC letní ozdravný pobyt v RS Krupá ve Starém Městě pod Sněžníkem s návštěvou herce Petra Rychlého SRPEN návštěva transfuzního oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně a poděkování za 10letou spolupráci v oblasti registru dárců kostní dřeně ZÁŘÍ víkendový pobyt rodin v Peci pod Sněžkou LISTOPAD putovní výstava Na pouti za zdravím a beseda s prof. Mihálem v Rožnově pod Radhoštěm Vánoční hvězda 10. ročník prodejní akce na území střední Moravy adventní koncert v kostele Blahoslavené panny Marie v Kroměříži účinkoval pěvecký sbor Pedagogické školy v Kroměříži pod vedením sbormistra Jana Štěpánka PROSINEC setkání u vánočního stromečku v aule Dětské kliniky v Olomouci děti i děti na ostatních patrech. A co je velmi důležité a na co nesmím zapomenout, je fakt, že letošní karneval se konal těsně po ukončení rekonstrukce oddělení. Takže tím jsme to celé stěhování do nových prostor měli možnost oslavit i s dětmi. Na oficiálním otevření byli samozřejmě mimo vedení přítomni sponzoři rekonstrukce (včetně zástupců Sdružení Šance) a ro diče, kteří se na tomto projektu také podíleli. Poslední výraznější akcí, na kterou si vzpomínám, je vystoupení skupiny Buty, které zorganizovala naše dobrá víla Liduška. Děti byly nadšené, členové kapely moc fajn a Liščiným obloženým mísám se nedalo odolat. Ještě jednou díky. Pavla Medková SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 7

8 Náš malý velký svět To je ale skvělý nápad! zaznělo z úst účastníků setkání volného sdružení výtvarníků Moravy Amart Galery a jejich přátel v červenci letošního roku na Výtvarném létě Dřevohostice A o co vlastně jde, co je tím skvělým nápadem? může se ptát nezasvěcený. Je to požadavek Sdružení Šance na humanizaci hlavní chodby a přilehlých prostor hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, která se rozhodla zpříjemnit léčebný pobyt malým či mladým pacientům a psychicky je posílit v boji se zákeřnou chorobou. Svěřeného úkolu se v první fázi tzv. předrealizace chopil pan Oldřich Chvála a po prohlídce oddělení zahájil jednání o celkovém výtvarném pojetí. Od myšlenky k realizaci byla ještě dlouhá cesta. Nebylo možno jen přijít s nápadem nového výrazového pojetí, ale bylo nutné akceptovat velmi přísné hygienické předpisy. Konečná výtvarná studie se nakonec stala společným dílem výtvarnice Petry Zlé, architekta Ing. Jaroslava Klímka, pana Jiřího Chmelaře a pana Oldřicha Chvály. V polovině měsíce srpna byl svolán celý pracovní kolektiv hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v čele s prof. MUDr. Vladimírem Mihálem, CSc., a po drobných připomínkách byl návrh na zútulnění přijat. V září 2007 započaly nejen vlastní realizační práce, ale i záměr vytvořit neziskovou organizaci, která by i v budoucnosti zajišťovala tyto služby pro další zdravotnická a sociální zařízení. Byl podán návrh na vznik obecně prospěšné společnosti Tip Art, o.p.s., jejímž zakladatelem je společnost Tip reality, s.r.o., v čele s jednatelkou Ing. Pavlínou Juzikovou a paní Drahomíra Nevřivová. Jak již bylo zmíněno, v září roku 2007, necelé 2 měsíce od prvotního rozhodnutí a odhodlání pustit se do této veřejně prospěšné činnosti, započala technologická příprava stěn. Škrabalo se, tmelilo, malovalo. Jakmile bylo vše připraveno, nastoupila výtvarnice Petra Zlá a holé zdi a jednotlivé místnosti se začaly pro- 8 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007

9 SOUTĚŽ PRO ŠIKOVNÉ DĚTI! měňovat tu v rybník, jinde zas v ohniště, kolotoč či lupráci patří zdravotnickému personálu hematoonkologického oddělení v čele s přednostou Dětské hrad. Vytvořená výtvarná prostředí umě doplňoval řezbář Petr Skácel. Díky jeho pohádkovému vodníkovi a rybičkám obživl nástěnný rybník, ohniště dimírem Mihálem, CSc., a rovněž Sdružení Šance kliniky FN a LF UP v Olomouci prof. MUDr. Vla- hlídají sympatičtí a rozpustilí čerti společně s andělem, hrad hlídá netopýr. Pevně věříme tomu, že se podařilo shromáždit dostatek finančních pro- s předsedkyní výboru Hertou Mihálovou, kterému proměna prostředí pomůže překonat dětem nelehkou životní situaci a zároveň poslouží jak k poba- Ing. Drahomíra Nevřilová středků na přeměnu nemocničního prostředí. vení, tak i k výuce. Náš velký dík za trpělivost a spo- SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 9 Vytvořte hezký obrázek (libovolnou technikou), nebo napište básničku s věnováním a pošlete je nemocným dětem. Uděláte jim obrovskou radost a potěšíte jejich srdíčka. Nezapomeňte uvést svoje jméno, věk a adresu. Své práce posílejte do konce ledna 2008 na adresu Sdružení Šance. Uděláme si na oddělení výstavku. Práce, které se dětem nejvíce zalíbí, odměníme.

10 Neprodávejte svoji krev, darujte ji dětem! Transfuzní oddělení dodává pro malé pacienty krev, plazmu, krevní destičky a léky vyráběné z lidské plazmy. Protože bychom chtěli malým pacientům pomoci i jinak a zároveň poděkovat i dárcům krve za jejich nezištný dar, rozhodli jsme se zapojit do 10. ročníku akce Vánoční hvězda. Doufáme, že vánoční hvězda zpříjemnila našim dárcům adventní čas a ty, kteří dosud krev nedarovali, inspirovala k myšlence, jak lehce mohou zachránit lidský život darem své krve. V posledních letech se naše transfuzní oddělení bohužel potýká s úbytkem dárců krve, kteří po celý život přispívali k záchraně lidských životů, ale kteří po dosažení určité věkové hranice nebo z jiných důvodů již darovat dále nemohou. Bohužel není odpovídající příliv nových mladých dárců, snad že Naše děti potřebují náš čas, mnoho lásky, tolerance a trpělivost i Práci s dětmi jsem si vybral jako své celoživotní povolání. V učitelské profesi nalézám již téměř třicet let plné uspokojení. Dětská zvídavost, dětská touha po vědění je to, co mé práci dává neuvěřitelný smysl. Mezi dětmi jsem prožil doposud svůj celý pracovní život. Setkal jsem se s dětmi výbornými i problémovými, sledoval různá rodičovská působení i úskalí, poznával různá prostředí, ve kterých děti vyrůstaly. Dopracoval jsem se k závěru, že ve své podstatě je každé dítě dobré, jen ho nesmíme nevhodnou výchovou a nevhodným prostředím pokazit. Jako učitel, ale i jako rodič dnes již naprosto přesně vím, co naše děti potřebují. Především náš čas, mnoho lásky, tolerance a trpělivosti, a to vše musí být doplněno o důslednost a náročnost. Obdivuji proto práci Sdružení Šance, obdivuji každodenní práci lékařů a sester z oddělení dětské hemato-onkologie Dětské kliniky FN v Olomouci, skláním se před jejich dosahovanými výsledky. Jako dlouholetý a pravidelný dárce krve si dokáži představit, kolik erudice a empatie je v jejich každodenní činnosti. Je zřejmé, že jejich obdivuhodná práce, práce pro jejich pacienty, je mnohdy cestou plnou úskalí a starostí, ale také cestou veliké lásky, pochopení a nesmírného štěstí. PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum ředitel ZŠ Mozartova, Olomouc 10 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007

11 o darování krve málo vědí, snad je brzdí neopodstatněné obavy z odběru krve. V současné době má olomoucké transfuzní oddělení v registru necelých 8000 dárců krve a noví dárci tvoří pouze zlomek. V loňském roce přišlo jen 560 nových dárců, což je přibližně poloviční počet oproti období před pěti lety. Proč jsme nazvali náš příspěvek Neprodávejte svoji krev, darujte ji dětem? Dárci krve mohou darovat krev různými typy odběru, darují celou krev, krevní destičky nebo plazmu, typy odběrů se mohou střídat. V letošním roce bohužel v České republice vzniklo několik komerčních odběrových center, kde se odebírá pouze plazma, která však nejde přímo k pacientům, ale jen na výrobu léků do zahraničí. Krev, krevní destičky i plazma od těchto dárců však chybí pro léčbu nemocných nejen v naší fakultní nemocnici. Tuto životodárnou tekutinu potřebují nejen lidé z vážnými úrazy, ale i nemocní, u nichž je nutno provádět rozsáhlé operační výkony, a nebylo by bez ní možno léčit ani závažná onemocnění, jako jsou akutní leukémie a celou řadu dalších. Proto Vás žádáme, přijďte darovat krev na Transfúzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, svým darem přispějete k záchraně nejen dětských životů. Dárcům nabízíme pobyt v příjemném prostředí, profesionální přístup personálu, pravidelnou kontrolu zdravotního stavu, občerstvení po odběru, dárci krve mají v den odběru bezplatné parkování v areálu Fakultní nemocnice, dále dárcům hradíme cestovní výlohy dle platného sazebníku. Každý dárce krve má ze zákona nárok na den volna v den odběru a úlevu na daních ve výši 2000 korun za jeden odběr. Děkujeme Šanci za možnost napsat do ročenky několik řádků týkajících se darování krve a oslovit tímto způsobem potencionální dárce, které velmi potřebujeme. Přejeme Šanci do dalšího roku hodně úspěchů a těšíme se na další spolupráci. Našemu transfuznímu oddělení přejeme hodně spokojených dárců. MUDr. Alice Entrová, MUDr. Ivana Sulovská Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 11

12 JAK DAROVAT KOSTNÍ DŘEŇ Na našem Transfuzním oddělení je možno se také přihlásit do registru dárců kostní dřeně. Žádáni jsou především lidé od let věku, zdraví, odhodlaní pomoci těžce nemocným pacientům. Nejdříve se jedná pouze o odběr krve k předběžnému vyšetření a zaregistrování do registru. V případě darování kostní dřeně je dárce vyzván podle slučitelnosti s konkrétním pacientem. Odběr kostní dřeně se provádí potom v krátkodobé narkóze ze vpichu z lopatky kosti kyčelní, nebo ze žíly na přístroji separátoru z periferní krve. Rozhodně se jedná o tzv. malé výkony, které nemají významné riziko pro dárce a pacientovi doslova zachraňují život. INFORMACE: 10 let naší spolupráce V letošním roce uplynulo již neuvěřitelných 10 let od začátku spolupráce hematologicko-transfuzního oddělení ve Zlíně se Sdružením Šance. Vzájemná spolupráce začala obětavostí a aktivitou paní Mgr. Blanky Jakešové a její maminky, paní Zdeňky Wasserbaeurové. Pravidelně začaly navštěvovat naše transfuzní oddělení a informovat dárce krve o významu registru dárců kostí dřeně a o nutnosti rozšiřování tohoto registru. Jejich zásluhou přibývali zájemci o registraci z řad především našich dárců krve. Za 10 let se registr rozrostl o stovky nově zaregistrovaných dárců ze Zlínska. V současné době máme přes 20 dárců, kteří již kostní dřeň nebo periferní kmenové buňky skutečně darovali pacientům. Současně s rozvíjením registru dárců kostní dřeně se naše oddělení každoročně účastní prodeje vánočních hvězd. Výtěžek z této činnosti přispívá jednak rozvoji dětského hemato-onkologického oddělení v Olomouci, jednak možnosti organizování různých kulturních, sportovních a jiných akcí, které Sdružení Šance uskutečňuje. Díky této spolupráci vzniklo i přátelství mezi zaměstnanci transfuzního oddělení ve Zlíně a zástupci Sdružení Šance. Zaměstnanci našeho oddělení se pravidelně setkávají se zástupci Sdružení Šance při různých příležitostech např. při setkání a oceňování dárců kostní dřeně představiteli Zlínského kraje, nebo na vernisáži fotografií dětí, které jsou a byly léčeny na hemato-onkologickém oddělení v Olomouci apod. Poslední přátelské setkání se uskutečnilo přímo na transfuzním oddělení, kdy zástupci Sdružení Šance v čele s jeho předsedkyní paní Hertou Mihálovou a přednosta Dětské kliniky v Olomouci prof. dr. Vladimír Mihál přijeli poděkovat pracovníkům našeho oddělení za vzájemnou spolupráci. Tohoto setkání si všichni velmi vážíme. A co říci na závěr? Především je nutné poděkovat všem ze Sdružení Šance za vše, co dělají pro rozvoj registru dárců kostní dřeně, pro zpříjemnění pobytu v nemocnici pro malé pacienty a jejich rodiče a po ukončení léčby i pro příjemně strávený volný čas. Přejeme Šanci dostatek vstřícných a štědrých sponzorů, kteří mají zájem pomáhat lidem. Kolektivu pracovníků dětského hemato-onkologického oddělení v Olomouci pod vedením prof. dr. Mihála je třeba poděkovat za jejich náročnou práci, za léčbu a starost o malé pacienty a jejich rodiče. Je nutné jim popřát především pevné 12 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007

13 Zdraví vás Petra Ahoj, dobrý den, zdravím! To jsem já Petra Faltýnková, která se u Vás léčila před dvěma lety. Přesně 22. března 2005 jsem nastoupila do nemocnice s leukémií a nyní, za dva roky, jsem už po léčbě a po transplantaci kostní dřeně zpátky v životě, který jsem žila předtím, i když s maličko posunutými hodnotami a zážitkem na celý život. Neustále se v myšlenkách vracím do doby, kdy jsem byla nemocná a s úsměvem na tváři vzpomínám na tohle oddělení oddělení 21B. Budu se opakovat, když řeknu, že to tady nebylo hrozné, jak se o nemocnicích povídá. Tohle oddělení je úplně něco jiného, něco, co nikde jinde není. Tohle oddělení je přesně to, co potřebují děti s vážnými nemocemi oddělení s personálem, který vždy pomůže, který je vždy ochotný pomoci a příjemný. Nevím, jak to jinak popsat Možná si pamatujete, že jsem byla na transplantaci v Praze v Motole. V těch chvílích jsem začala se slzami v očích vzpomínat na olomouckou hematologii a na domov, který byl najednou tak daleko a potřebný o mnoho víc, než na Vašem oddělení. Na Vašem mi bylo dobře a doufám, že chápete, jak to myslím. Nezapomenu na to, jak jsem si hrála na sestřičku, když jsem ty sestřičky zlobila, nezapomenu na nic! Proto Vám tedy moc děkuji za všechno, co jste pro mě mohli udělat a udělali. Děkuji! Všechny Vás zdravím a doufám, že si na mě tímto dopisem aspoň jednou za čas vzpomenete, stejně jako vzpomínám já. Všechny děti, co tu leží, musí být vděčné za to, že jim pomáháte právě Vy! Mějte se moc hezky! Petra zdraví, dostatek sil a energie ke zvládání jejich náročné práce. Je ale potřeba poděkovat ale také všem dárcům kostní dřeně a také všem dárcům krve za jejich obrovsky lidský přístup k lidem a za jejich nezištnou pomoc. Největším poděkováním všem však jsou rozzářené oči a úsměv malých uzdravených pacientů a jejich spokojených rodičů. MUDr. Yvetta Stavařová a kolektiv pracovníků hematologicko-transfúzního oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 13

14 Vánoční ní hvězda Vánoční ní hvězda má už 10 let je charitavní sbírka Sdružení Šance, která už 10 let pomáhá nemocným dětem v boji s leukémií VÍTE, ŽE: na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc se na specializovaném hemato-onkologickém oddělení léčí nemocné děti se závažnou poruchou krvetvorby (leukémie, maligní lymfomy, anémie, trombocytopenie, hemofilie) z Olomouckého, Zlínského a částečně i z Moravskoslezského kraje. děti s akutní leukémii v Olomouci jsou léčeny stejným způsobem jako ve vyspělých státech světa mezinárodně používanými léčebnými protokoly a za posledních sedmnáct let se vrátilo po léčbě do normálního života 87 dětí ze 100. na Dětské klinice je také Laboratoř experimentální medicíny, kde se před zahájením léčby provádí vyšetření citlivosti nádorových buněk. Tato laboratoř je v této oblasti referenčním centrem pro celé území ČR a také se zabývá vývojem protinádorových léků. děti tráví při náročné a nepříjemné léčbě dlouhou dobu (minimálně 8 měsíců) a v době hospitalizace se jim věnují zdravotníci, pedagogové, psychologové, rodiče a také členové Sdružení Šance. Všem patří velké poděkování. Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí již patnáct let pomáhá dětem v době pobytu v nemocnici a po léčbě jim usnadňuje návrat do života. Poděkování si zasluhuje řada dobrovolných spolupracovníků v různých regionech střední Moravy a mnoho sponzorů i dárců. 12. února 2007 byly předány malým pacientům do užívaní zrekonstruované prostory hemato- -onkologického oddělení a Sdružení Šance přispělo částkou tři miliony korun. vánoční hvězdu začali prodávat vyléčené děti, jejich rodiče, příbuzní a přátelé. V posledních letech se k nám připojila velká skupina dobrovolníků s velkým srdcem (děti, studenti, státní i soukromé organizace, mediální partneři, obchodní centra atd.). výsledkem této sbírky je výtěžek Kč. Finanční prostředky byly použity na humanizaci léčby a hemato-onkologického oddělení na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci v částce Kč a Kč na rekondiční pobyty pro děti po léčbě. 14 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007

15 bez Vás, kteří si naši vánoční květinu koupíte, bychom těchto částek nikdy nedosáhli. Upřímně a srdečně Vám děkujeme. JAK MŮŽETE POMOCI NEMOCNÝM DĚTEM každoročně si v předvánočním období zakoupit vánoční hvězdu u našich prodejců stát se dobrovolníkem a pomáhat s prodejem vánočních květin (tis. Kč) Výtěžek Vánoční hvězdy ( ) zaslat finanční příspěvek na náš účet č /0100 darovat krev na Transfuzním oddělení ve Fakultní nemocnici, které dodává krev, krevní plazmu a krevní desštičky dětským leukemickým pacientům. DĚKUJEME Přečetli jsme článek ve školních novinách Sychrov MOJE VÁNOČNÍ HVĚZDA Vánoce jsou svátky lásky, hojnosti a pohody, ale také vzájemného lidského soucítění a pomoci. Aspoň tak nám to řekla paní učitelka, když nám nabídla, abychom se zapojili do humanitární akce a zakoupili si květinu vánoční hvězdu. Akci organizuje Šance, sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí. Výtěžek z prodeje těchto hvězd jde na pomoc těmto dětem, aby měly lepší prostředí v nemocnici, aby mohly jet s rodiči někam na výlet, prostě aby jim život připadal pěkný. Když nám to paní učitelka řekla a dala nám papírky s adresou stránek, kde je o Šanci víc informací, řekla jsem si, že ty nemocné děti potřebují mnohem víc peněz než my ostatní, co jsme zdraví. Paní učitelka nám říkala, že když se na tu vánoční květinu kdykoliv doma podíváme, bude nám to připomínat, že jsme potěšili jedno smutné srdíčko, že jsme mu zpříjemnili pobyt v nemocnici. A je to tak. Dala jsem jen obyčejných 100 Kč, a je mi pěkně u srdce, že jsem dostala květinu a ještě jsem přispěla na hodně nemocné děti. V naší škole si koupilo vánoční hvězdu 80 lidí Pěkné vánoce Vám všem přeje Hanka Hromadová, žačka ZŠ Vsetín-Sychrov SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 15 Děkujeme Haničko Tobě i ostatním dětem a pedagogům vaší školy.

16 Koncert pro Nikolku Návod, jak lépe zacílit léčbu Mnozí z nás přispívali do nejrůznějších nadačních fondů, humanitárních organizací nebo na charitativní sbírky. Nikdy jsem si nedokázala představit, kolik práce a úsilí se za tím vším skrývá, a taky by mě nenapadlo, že jednou s celou flétnovou třídou budu stát na druhé straně barikády a ne jen na místě těch, kteří přispívají. Důvodem pro iniciování sbírky byla holčička se zlatými vlásky, o které přišla kvůli nemoci, jež je mezi lidmi známá jako leukémie. Nikolka navštěvovala MŠ Sluníčko v Olomouci a tam také v rámci flétnového kroužku poznala naši paní učitelku Janu Kropáčkovou. Kdo by byl řekl, že malé Nikolce přiroste flétnička natolik k srdci, že se jí ani v pokročilém stadiu nemoci nevzdá. V září 2006 se leukémie projevila tak silně, že Nikolka nenastoupila na ZŠ Zeyerova a ani nepřišla do své flétnové třídy na ZŠ Žerotín v Olomouci. Od paní učitelky Kropáčkové jsme se jen dozvěděli, že se pro Nikolku hledá vhodný dárce a v dohledné době do školky nenastoupí. Nikdo z nás netušil, co všechno může takhle malá holčička v průběhu své nemoci potřebovat, ale snažili jsme se vymyslet, jak Nikolku a její rodinu podpořit. Jako flétnisti jsme se rozhodli uspořádat koncert se sbírkou. Nikolka se ho bohužel účastnit nemohla, proto byla pořízena videonahrávka koncertu, určená pro ni. Pozvánka na koncert byla otisknuta v Radničních listech a plakáty poutaly širokou veřejnost. Velkou pomocí pro nás byl také Český rozhlas Olomouc. Koncert proběhl v Muzeu umění pod záštitou vedení MŠ, kterou Nikolka navštěvovala, a také vedení ZŠ a ZUŠ, kam se určitě brzy vrátí. Když už jsme byli v centru všeho dění a koncert splnil svůj účel, požádali jsme o spolupráci Sdružení Šance, na jejichž bankovní účet bylo možné finanční prostředky pro Nikolku posílat. Po koncertě v Muzeu umění proběhl ještě další na ZŠ Zeyerova a také sklidil úspěch. Do vědomí veřejnosti se tak Nikolka dostala přes média, tentokrát to bylo díky televiznímu Kabelu plus. A tak flétnová třída v čele s paní učitelkou splnila, co slíbila, a za peníze ze sbírky bylo možné koupit Nikolce například dětský počítač s výukovými programy. Bohužel ještě není vhodný čas pro Nikolčin příchod do školy, a proto je pro ni nejvhodnější domácí výuka. K Nikolce domů dochází paní učitelka ze základní školy a paní učitelka z flétničky taktéž. Nezbývá než doufat, že vše půjde podle plánu a Nikolka se bude moci brzy vrátit mezi své spolužáky a kamarády. Lucie Dobešová 16 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007

17 Všem upřímné poděkování za prodej vánoční hvězdy! RODINÁM ZE ŠANCE: Blažkových, Čepových, Dědochových, Dlouhých, Doleželových, Dvořákových, Foltýnových, Hradilových, Hrachovinových, Hrubých, Jakešových, Janhubových, Kašubových, Kloubcových, Klumplerových, Knoblochových, Kocurkových, Kohnových, Korbrových, Kubicových, Mihálových, Mikiskových, Novákových, Randýskových, Solníkových, Stejskalových, Švábeníkových, Tenglerových, Trlicových, Ženčákových. JEDNOTLIVCŮM: Bohuslavě Dadákové, Milanu Dzurjanikovi, Františce Fischerové, Ireně Hrubé, Josefu Kašíkovi, Anně Medkové, Lee Menšíkové, MUDr. Mileně Páleníčkové, Markétě Plevkové, Daně Smékalové, Miladě Svozilové, Ivetě Tiché, Andree Todorovičové, Ivoně Vymětalové, Zdeňce Wasserbauerové. OLOMOUC A OKOLÍ: Algraf Ivo Hrbáček a Ivana Žáková, Arcibiskupství Olomoucké kurie, Asociace klinických psychologů PhDr. Anita Petrů, Café Rustico Lenka Hnilicová, CAZER s.r.o. Bohumila Látalová, Centrum OLYMPIA Olomouc Eva Staňková, Olomouc CITY, Cukrárna u parku Lutín, Cvičení s Méďou Béďou, Český rozhlas Zora Ježková, Dětská klinika a Teoretické ústavy FN Markéta Plevková a Mgr. Eva Mihálová, FGP tiskárna Miloslav Kyjevský, Florcenter s.r.o. Ing. Vladimír Popelka a kol., Galerie CAESAR Jarmila Laštůvková a Miroslav Schubert, Krajská hygienická stanice, Laboratoře Mikrochem Jaroslava Chmelová, Magistrát města Olomouce odbor sociální pomoci Mgr. Eva Zakouřilová a Marcela Dřímalková, MC Domeček Magda Mečkovská, MC Klubíčko Jana Kadlecová, McDonald Jiří Šustala a kolektiv, MF Dnes, MŠ Bělidla, MŠ Hodolanská, MŠ Lutín Dana Ostianová, MŠ Náves Svobody, MŠ Na Trati Pavla Dzurianová, MŠ Purkyňova, Obecní úřad Slatinice, Obchodní centrum HANÁ Kamila Zbožínková a Martin Kubík, Olomoucký den, Právo, Rádio Čas, Rádio Haná, Rádio F1, Rádio Hity, Regionální centrum Olomouc Šárka Lachová, Sekretariát krajského rady Silvie Kouřilová, SOLEN s.r.o. Eva Dokoupilová, Solné mlýny a. s., Střední zdravotnická škola prof. Irena Studničková, Supermarket Albert Šternberk, Tiskárna TINA Danuše Navrátilová, Taiči klub Bílý jeřáb Světluše Kostrunková a Ing. Radka Brachová, Vrchní soud JUDr. Magdalena Vinklerová, ZP Metal Aliance Ivana Pacovská, ZP Ministerstva vnitra Ing. Arzia Belantová, ZŠ Hálkova Mgr. Jana Juřicová a Mgr. Katarína Mihálová, ZŠ Hněvotín Mgr. Dana Novotná, ZŠ Lutín Leona Čotková, ZŠ Náměšť Jiřina Prucková, ZŠ Řezníčkova Mgr. Kateřina Kvapilová a Mgr. Radka Smolková, ZŠ Slatinice, ZŠ Stupkova Mgr. Hana Kodymová, Mgr. Rita Faltýnková, Mgr. Miloslava Mrázková, WANZL spol. s.r.o. Marek Látal. JEDNOTLIVCI: Martin Báňa, Richard Beran, Yveta Janečková, Renáta Marková, Stanislava Navrátilová, Miroslava Paráková, Ivana Petrová, Jan Pěružek, Ladislava Rousová, Marek Rozehnal, Martin Skácelík, Ludmila Švecová, Martina Zahnášová, Eliška Tavlaridu, Martin Tchoř. LITOVEL: Gymnázium Jana Opletala, Orrero a. s. Ivana Šišmová, Městský úřad, ZŠ Jungmanova Lenka Davidová, ZŠ Vítězná Kamila Bendová. KROMĚŘÍŽ A OKOLÍ: Arcibiskupské gymnázium, Domov důchodců Vážany, Farní úřad Chropyně, Farní úřad Riegrovo náměstí a k nim příslušné farnosti, Farní úřad Stojanovo náměstí a k nim příslušné farnosti, Městský úřad, Muzeum Kroměřížska, Nemocnice Milosrdných sester, Nemocnice Jarmila Pišťáčková, Obchodní akademie, Profis v. o. s., Střední odborné učiliště Na Lindovce, Střední zdravotnická škola. JEDNOTLIVCI: Marie Franková, Jarmila Mozgová, Jana Koplíková. ZLÍN A OKOLÍ: Aliachem Fatra Napajedla, Baťova nemocnice transfuzní stanice, Farní úřad Želechovice Luboš Vaďura, HP-TRONIC Zlín, MŠ Tlumačov Hana Janoští- SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 17

18 ková, SPŠ, SOŠ tř. T. Bati Otrokovice, ZŠ Komenského Malenovice, ZŠ Komenského, ZŠ Slovenská, ZŠ Újezdec. JEDNOTLIVCI: Alois Berka, Marta Hejdová, Věra Kašpárková, Marie Kvočová, Věra Labudová, Roman a Josef Mikalovi, Marta Mlýnková, Dalibor Skoupil, Ludmila Strapková, Jitka Vybíralíková, Radka Vyoralová. UHERSKÉ HRADIŠTĚ A OKOLÍ: Gymnázium Velehradská, MŠ Slavkov u Uherského Brodu, Městský úřad Uherský Brod, Obchodní akademie, SZŠ a Gymnázium Staré Město, ZŠ Hluk, ZŠ Horní Němčí, ZŠ Nivnice. JEDNOTLIVCI: PaedDr. Miroslava Končitíková, Mgr. Rostislav Mančík. PŘEROV A OKOLÍ: Laboratoř Mikrochem, MŠ Dvořákova, MŠ Kozlovská, MŠ Pod Vinohrady, MŠ Sluníčko, MŠ Soběchleby, MŠ Tučín, MŠ U tenisu, prodejna Látalovi Želatovice, Nemocnice gynekologicko-porodnické oddělení, ZŠ Dřevohostice, ZŠ Komenského Předmostí Mgr. Vladimír Peška a Mgr. Danuše Kubíková, ZŠ Pavlovice, ZŠ Soběchleby, ZŠ Želatovice, občané Tučína. HRANICE: Café bar na Zámku, Farní úřad Hustopeče p. far. Beníček, Hranický týden, Lázně Teplice nad Bečvou Jana Vilímková, MŠ Struhlovsko, ZŠ Černotín. TOVAČOV: Betonika Lobodice, Farní úřad Antonín Indrák, KTJ Martina Bubelová, Městský úřad, Pošta, ZŠ Kojetín, ZŠ Tovačov. JEDNOTLIVCI: Eva Hlavinková, Irena Studničková, Jana Švabachová. PROSTĚJOV: PV-Auto spol. s.r.o. Hana Naiclerová a JUDr. Martin Vrtal, SENZA družstvo chráněná dílna Ing. Milan Hrubý, Jana Ponížilová a Jiří Vejvoda, Skanska DS a. s. DiS. Alice Molovčáková a pí Milerová, ZŠ Bohuslavice. TŘEBÍČ A OKOLÍ: MŠ Bartůškova, MŠ Březník, MŠ Cyrilometodějská, MŠ Kralice n. Oslavou, MŠ Mohelno, ZŠ Březník, ZŠ Dukovany, ZŠ Mohelno. JEDNOTLIVCI: Zuzana Hrůzová, Šárka Kudláčová, Milena Ostrá, Dobroslava Pražáková. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ A OKOLÍ: Farní úřad Lešná, Finanční úřad, Loana Kelč, Městský úřad, Mocek restaurace u Zámku Lešná Nemocnice, Obchodní akademie, Střední integrovaná škola, Primus CE a. s., ZŠ Lešná. JEDNOTLIVCI: Renáta a Rudolf Mockovi, Anna Pechová, Ludmila Weinlichová, Anna Zámečníková. VSETÍN A OKOLÍ: Evangelický kostel Dolní sbor, manželé Czudkovi, Evangelický kostel Horní sbor Eva Dušková, Gymnázium, Katolický kostel, Kostel Nový Hrozenkov, Kostel Karolinka, Obecní úřad Horní Lideč, MŠ Koryčanské Paseky Rožnov pod Radhoštěm Helena Klimková, Pastorační centrum Velké Karlovice Mgr. Alena Ondrušová, SZŠ a VZŠ Mgr. Radana Štefková, SZŠ obchodu a služeb Ing. Věra Holíková, Speciální škola Horní Lideč p. Silva Matůšová, SŠ Benátky Mgr. Jana Maštalířová, Úřad práce Vlasta Huťová, ZŠ Francova Lhota, ZŠ Halenkov Jarmila Kopecká, ZŠ Horní Lideč Petra Haspalová ZŠ Integra, ZŠ Karolinka, ZŠ Lidečko Vlaďka Spáčilová, ZŠ Nový Hrozenkov Mgr. Alena Hejsková, ZŠ Ohrada, ZŠ Sychrov Jaroslava Ševčíková, ZŠ Vizovice Mgr. Radmila Koncernová, JEDNOTLIVCI: Jaroslav Kubica, RNDr. Zdeňka Hromadová. ŠUMPERK A OKOLÍ: EPCOS s.r.o. Sylvie Čechová, Gymnázium Alena Zimáčková, Okresní soud pí Kozáková, Severomoravská plynárenská, SOŠ Radka Mojdlová, SZŠ Anna Poislová, ZŠ Bohdíkov Alena Vokurková, ZŠ Olšany Marie Beranová, ZŠ Vikýřovice. ZÁBŘEH A OKOLÍ: Česká spořitelna Marie Königová, Gymnázium Pavla Horáčková, kostel Chromeč, kostel Lesnice, kostel Leština, kostel Postřelmov Hana Poislová, kostel Sudkov pí Macounová, kostel Zábřeh AnneMarie Tempírová, kostel Zvole, MŠ Kosov Ludmila Nevtipová, Prodejna u Kylarů, Speciálně pedagogické centrum, SOŠ Hana Růžičková, SULKO s.r.o. Lenka Drábková, ZŠ B. Němcové, ZŠ Dubicko pí Vysoudilová, ZŠ Hrabová Jana Vonálová, ZŠ Jedlí pí Chamlarová, ZŠ Jestřebí Jana Nýdecká, ZŠ Lukavice pí Umlaufová, ZŠ Nemile Pavlína Neuwirtová, ZŠ Rovensko Vlasta Klevetová, ZŠ Severovýchod Marcela Ríznerová, ZŠ Sušilova Marie Pěničková, ZŠ Svébohov Jana Opravilová, ZŠ Skolská Jana Škrottová, Alice Švecová a Svatka Bílá, ZŠ Štíty pí Knápková. JEDNOTLIVCI: pí Ficnarová, Oldřich Janhuba, pí Macháčková, pí Pěničková, pí Poláková, Jitka Veiglerová. Náš výhradní dopravce 18 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007

19 SDRUŽENÍ ŠANCE Sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Hemato-onkologické oddělení DK FN a LF UP Olomouc, Puškinova 6, Olomouc tel , č. ú /0100 Kontakty: HERTA MIHÁLOVÁ předsedkyně Na Trati 91, Olomouc, mobil: , EVA DVOŘÁKOVÁ místopředsedkyně Horní Lán 11, Olomouc, mobil: , SVĚTLANA KAŠUBOVÁ členka výboru Winklerova 13, Prostějov, mobil: , Mgr. HANA TRLICOVÁ členka výboru Francova Lhota 337, Francova Lhota, mobil: , Sdružení ŠANCE děkuje vydavatelství časopisu PEDIATRIE PRO PRAXI a tiskárně TRIFOX Šumperk za podporu při vydání ročenky Mgr. FRANTIŠKA FISCHEROVÁ členka výboru Družební 15, Olomouc, tel: , Mgr. MICHAELA HRADILOVÁ členka výboru Masarykova 54, Olomouc, mobil: , Mgr. BLANKA JAKEŠOVÁ členka výboru Lorencova 3345, Zlín, mobil: , SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 19

20 CHCETE POMOCI DĚTEM NA JEJICH CESTĚ K UZDRAVENÍ? DARUJTE KREV! Chcete pomoci? Poradíme vám jak! Stanete se tím součástí léčebného týmu a přispějete k záchraně jejich životů. TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2013

sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2013 sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2013 Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. Kdo to je?

Více

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2005

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2005 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 0 5 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2005 Co je to Šance? Na onkohematologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci

Více

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané!

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky Číslo 25 - prosinec 2010. Zdarma. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! každý rok má svůj začátek, ale i konec, který se právě blíží. A tak se Vám dostává do rukou prosincové

Více

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář Diakonie ČCE hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více

22/07. Všem stavitelům chrámů: Život prý je úkol, a tak stavíme chrámy... Někdo jen ten svůj druhý zase pro všechny...

22/07. Všem stavitelům chrámů: Život prý je úkol, a tak stavíme chrámy... Někdo jen ten svůj druhý zase pro všechny... Všem stavitelům chrámů: Život prý je úkol, a tak stavíme chrámy... Někdo jen ten svůj druhý zase pro všechny... zvolen nový výbor Společnosti Parkinson ze života klubů Autor plastiky u nemocnice v Havlíčkově

Více

Slovo předsedy SDČR, o.s.

Slovo předsedy SDČR, o.s. Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 7 MOTTO: Je třeba životu více dávat, než ho urychlovat. Slovo předsedy SDČR, o.s. Gándhí Vážení přátelé, mocná čarodějka příroda nám opět připravila jedno

Více

Úvodník 2 Parkinson číslo 37/2012 Slovo předsedy Červen 2012 Co vše Se událo v červnu 201 Redakce: Redakční rada: Co je nového Tvář SpolečnoSTi

Úvodník 2 Parkinson číslo 37/2012 Slovo předsedy Červen 2012 Co vše Se událo v červnu 201 Redakce: Redakční rada: Co je nového Tvář SpolečnoSTi Obsah Parkinson číslo 37/2012 Červen 2012 Vydává Společnost Parkinson, o.s. IČO 604 58 887 Registrováno pod číslem MK ČR E 7888 ISSN1 1212-0189 Vychází v červnu 2012 Výtisk je neprodejný Redakce: Jana

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2009 Obsah Slovo na úvod 4 Struktura nadace 5 Historie nadace a jejích programů 6 Zpráva o činnosti A. Osvětová práce a získávání finančních prostředků

Více

Obsah. Co je cystická fibróza?

Obsah. Co je cystická fibróza? Obsah Úvodní slovo Poslání a činnosti Klubu CF Členská základna Členská schůze Sociální služby poskytované Klubem Základní a odborné sociální poradenství Krizová telefonická linka Víkendová setkání pro

Více

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST výroční zpráva za rok 2006 Činnost České alzheimerovské společnosti v roce 2006 3 Libella Pragensis 3 Kontaktní a informační centrum 3 Ediční činnost 3 Přednášková činnost

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 1 4 Foto: V. Koupil Pozvání patří všem, dětem však vzkazujeme něco navíc: Přijďte jako malí vodníčci, víly či rusalky, ale i kapříci a jiné rybky, prostě říční živočichové. Rozhodně budete SLADCE odměněni

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

DMS KOSTNIDREN nebo DMS ROK KOSTNIDREN na číslo 87777. Dárci Naděje str. 4 5. Podpořte transplantace svou DMS str. 8. ročník 17 A červen 2010. str.

DMS KOSTNIDREN nebo DMS ROK KOSTNIDREN na číslo 87777. Dárci Naděje str. 4 5. Podpořte transplantace svou DMS str. 8. ročník 17 A červen 2010. str. NADĚJE Časopis Nadace pro transplantace kostní dřeně a Českého národního registru dárců dřeně ročník 17 A červen 2010 K osmnáctinám nadace a registru str. 2 Život na druhou str. 3 Jak nadace hospodařila

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ VDV je členem Fóra dárců ČR Asociace nadací a sdružení SKOK Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2009 Redakce textové části:

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

MŮJ NOVÝ ŽIVOT. Nejen fotografická výstava. Projekt na podporu onkologicky léčených dětí. Průběžná zpráva červenec 2013

MŮJ NOVÝ ŽIVOT. Nejen fotografická výstava. Projekt na podporu onkologicky léčených dětí. Průběžná zpráva červenec 2013 MŮJ NOVÝ ŽIVOT Nejen fotografická výstava Projekt na podporu onkologicky léčených dětí Průběžná zpráva červenec 2013 OBSAH Úvod................................................................... 4 Putovní

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Říjen 2014

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Říjen 2014 Zpravodaj ALEN ŘÍJEN 2014 1 Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N S D R U Ž E N Í Ž E N P R A H A IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 PRAHA 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/

Více

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014 1 1 / 2015 Milé čtenářky a milí čtenáři, vítám vás v roce 2015 a zároveň vám přeji, aby vás v něm provázelo vše jen to NEJ! I nadále se budu těšit na spolupráci s vámi, jež mi jistě pomůže vytvořit časopis,

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014 informátor 1/2014 Program pro pěstounské rodiny str. 4 Spolupráce s partnery str. 7, 8 Podpořte vydávání Informátoru str. 10 1 úvod Slezská diakonie vstoupila do roku 2014 docela s optimismem. Tento rok

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více