Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r."

Transkript

1 Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, IČ: Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka /2005-O11 Změny předpisů ČD D5 a ČD 1/D5 v souvislosti s organizačními změnami ČD, a.s. Zpracovatel: Tučková Generální ředitelství ČD - odbor 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 30, KNND, KNOD, KNDC, RCP, Depa kolejových vozidel, Správy dopravní cesty, Střediska železniční geodezie: Olomouc, Plzeň, Praha, Traťová strojní společnost a.s., TÚČD, Hasičská záchranná služba Praha, ČD - Telematika, a.s., ÚPV Praha, na vědomí: Federace železničářů ČR, Federace strojvůdců ČR, Federace vlakových čet, Federace vozmistrů, Unie železničních zaměstnanců, Ústředí Odborového sdružení železničářů. V souvislosti se změnou organizační struktury ČD,a.s. k stanovuji nově pravomoci uvedené v předpisech ČD D5 a ČD 1/D5 a současně ruším části přílohy č.1 Přesun pravomocí, stanovených v předpise ČD D5 a Přesun pravomocí, stanovených v předpise ČD 1/D5 a přílohu č.2 výnosu generálního ředitele ČD č.j /2004-O11 Změny předpisů v souvislosti s organizačními změnami ze dne Tabulky, obsahující změny pravomocí v předpisech ČD D5 a ČD 1/D5, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto výnosu, tabulky pro schvalování příloh ZDD jsou uvedeny v příloze č. 2. tohoto výnosu, úpravy titulních listů SŘ, OŘ a PND3 jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto výnosu Schválením případných dalších změn pravomocí, uvedených v tomto výnosu, pověřuji ředitele O11 GŘ ČD. Účinnost níže uvedených změn je dnem podpisu. Se zněním tohoto výnosu prokazatelně seznamte všechny v úvahu přicházející zaměstnance a zajistěte, aby jeho číslo jednací poznamenali v příslušných předpisech v Záznamu o změnách. V Praze dne Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

2 č. 1 k č.j /2005-O11 Seznam značek a zkratek, použitých v tabulkách: RCP RZC VSDK Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy (oddělení O11 GŘ ČD, a.s.) Regionální zákaznické centrum (oddělení O21 GŘ ČD, a.s.) Vedoucí skupiny předpisů, školení a dopravní kontroly RCP Přesun pravomocí, stanovených v předpise ČD D5 Čl. Str. Stav do Stav od Rozsah znalostí Seznam použitých značek a zkratek 7 OPŘ RCP (ve druhém sloupci se ruší slova a přepravní služby ) 9 OPŘ RCP - Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy 2 11 dle opatření ředitele příslušného OPŘ v určených stanicích 10, druhý odstavec 10, třetí odstavec 12 Jednotlivé dokumenty ZDD schvaluje ředitel OPŘ 12 Postup schvalovacího řízení se stanoví opatřením ředitele OPŘ dle opatření VP UŽST se souhlasem příslušného DK, je-li to účelné Jednotlivé dokumenty ZDD schvaluje VP UŽST s výjimkou PPŘ, které schvaluje vedoucí RCP Postup schvalovacího řízení se stanoví opatřením ředitele odboru 11 10, třetí 12 označeny razítkem OPŘ označeny razítkem RCP odstavec na OPŘ dle opatření ředitele na RCP dle opatření vedoucího RCP 22, druhý odstavec 14 opatřením ředitele OPŘ opatřením ředitele odboru 11 22, pátý odstavec 14 na OPŘ, dle opatření ředitele OPŘ na RCP, dle opatření ředitele odboru nebo pokyn OPŘ nebo pokyn RCP Přesun pravomocí, stanovených ČD 1/D5 Čl. Str. Stav do Stav od Seznam použitých značek a zkratek Část první, kap. I 23 SŘ 24 SŘ 7 OPŘ RCP - Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy 12 Vzor titulního listu SŘ je uveden v příloze č opatřen razítkem OPŘ s evidenčním číslem opatřen razítkem RCP s evidenčním číslem 41 opatření OPŘ nebo jiné Zrušeno bez náhrady 2

3 č. 1 k č.j /2005-O11 Čl. Str. Stav do Stav od SŘ Část první, kap. III Část první, kap. III Část druhá, kap. II 9 OŘ Část druhá, kap. IV Část druhá, kap. IV Část třetí, kap. I Část čtvrtá, kap. II Část čtvrtá, kap. II 46 posoudí příslušný KOP. posoudí příslušný HKOP Nové tabulky v příloze č Místo a způsob uložení určí ředitel OPŘ vlastním opatřením Místo a způsob uložení určí vedoucí RCP vlastním opatřením 59 Vzor titulního listu OŘ je uveden v příloze č opatření OPŘ nebo jiné Zrušeno bez náhrady Nové tabulky v příloze č.2 81 Místo a způsob uložení určí ředitel OPŘ vlastním opatřením Místo a způsob uložení určí vedoucí RCP vlastním opatřením 85 Vzor titulního listu PND3 je uveden v příloze č Přípojový provozní řád OPŘ č.j.... Přípojový provozní řád 99 Ředitel OPŘ Vedoucí RCP č.j. (uvádějte takto: pořadové číslo/rok-číslo RCP) A mezi ČD OPŘ mezi GŘ ČD, a.s. A mezi ČD OPŘ mezi GŘ ČD, a.s. A mezi ČD OPŘ mezi GŘ ČD, a.s. A a ČD OPŘ a GŘ ČD, a.s. A mezi ČD OPŘ Čl. zrušen v celém rozsahu Část čtvrtá, kap. III, sl. 3 tabulky 105 Dodá OPŘ A.1 dodá RZC ve spolupráci s RCP A.2 dodá O21 GŘ ČD, a.s. A.3 dodá RCP A.4 dodá RCP A.5 dodá RZC A.6 dodá RZC A.7 zrušeno 3

4 č. 2 k č.j /2005-O11 Kapitola III (strana 52 56) ČD 1/D5 Podklady pro zpracování příloh SŘ nebo jejich změn, odpovědnost za ně, jejich schvalování a uložení Seznam použitých značek a zkratek: KC Krajské centrum osobní dopravy a přepravy VSZS Vedoucí skupiny zákaznického servisu KC RZC Regionální zákaznické centrum (oddělení O21 GŘ ČD, a.s.) RCP Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy (oddělení O11 GŘ ČD, a.s.) SZS Skupina zákaznického servisu KC NOP Náměstek generálního ředitele pro obchod a provoz číslo úplnost a podkladů má Vypracuje zpracování přílohy (včetně změn) má Schvaluje Uložení kromě na ŽST Poznámky SDC SDC SDC RCP 3 x) x) x) x) RCP x) viz pokyny k OŘ, 4 x) x) x) x) RCP, RZC x) viz pokyny k PPŘ,, 1 ) 5A SDC RCP RCP Vedoucí RCP RCP 5B Telematika, SDC VP UŽST VP UŽST RCP 5C DKV, VP UŽST VP UŽST DKV 5D SDC, VP UŽST VP UŽST 5E SDC, TÚDC SDC 5F SDC SDC 5G SDC VP UŽST 5H SDC, Telematika VP UŽST 6 SDC SDC SDC RCP 7A RCP RCP RCP Vedoucí RCP RCP 7B SDC VP UŽST SDC VP UŽST RCP 8 VP UŽST DK 4

5 č. 2 k č.j /2005-O11 číslo úplnost a podkladů má Vypracuje zpracování přílohy Schvaluje Uložení kromě na ŽST Poznámky (včetně změn) má VP UŽST DK RCP 10 SDC VP UŽST SDC VP UŽST RCP 11 VP UŽST obě strany 12 OS, VP UŽST VP UŽST obě strany 13A O21/4 GŘ O5 GŘ O1, O5, O21/4 GŘ, RZC 13B VP UŽST KNP RZC 13C O21/4 GŘ O5 GŘ O1, O5, O21/4 GŘ, RZC 14 SDC SDC SDC RCP 15A SDC SDC SDC 15B VP UŽST RZC 16 x) x) x) x) RCP x) viz pokyny k PND3, 18 Dodavatel Dodavatel 19 VP UŽST 20 VP UŽST 21 Telematika VP UŽST Telematika Kontrolní operátor RCP RCP 22 SDC VP UŽST 23 VP UŽST VP UŽST VP UŽST RCP 24 VP UŽST 25 DKV VP UŽST DKV Ředitel O11 GŘ RCP 26 VP UŽST a SZS KNP, VSZS RZC,KC,SZS 27 VP UŽST 28 DKV VP UŽST DKV 29 VP UŽST RCP Vedoucí RCP RCP 30A VP UŽST 31 VP UŽST VP UŽST VP UŽST, vlečkař 5

6 č. 2 k č.j /2005-O11 číslo úplnost a podkladů má Vypracuje zpracování přílohy Schvaluje Uložení kromě na ŽST Poznámky (včetně změn) má VP UŽST 33 DKV DKV DKV 34 VP UŽST 35 SDC, VP UŽST SDC, VP UŽST 40 RCP, VP UŽST RCP 41 VP UŽST 43 VP UŽST 44 VP UŽST 47A VP UŽST O30 GŘ VP UŽST,O30 GŘ VP UŽST přísl. detašov. prac. O30 47B VP UŽST 48 VP UŽST 50 VP UŽST 51A VP UŽST 51B VP UŽST 52 VP UŽST 54 VP UŽST RCP, HKOP O16/4 GŘ 55 VP UŽST RCP 56 VP UŽST RCP 58 VP UŽST RCP 1 ) Kontrolor nákladní přepravy posoudí oddíl B2, 3, 4 a oddíl G 6

7 č. 2 k č.j /2005-O11 číslo Kapitola IV (strana 78 81) ČD 1/D5 Podklady pro zpracování příloh nebo jejich změn OŘ odboček, odpovědnost za ně, jejich schvalování a uložení úplnost a podkladů má Vypracuje zpracování přílohy (včetně změn) má Schvaluje Uložení kromě na ŽST Poznámky SDC SDC SDC RCP 2 x) x) x) x) RCP, RZC x) viz pokyny k PPŘ,, 1 ) 3 SDC RCP RCP Vedoucí RCP RCP 4 Telematika, SDC VP UŽST VP UŽST RCP 5 SDC, VP UŽST VP UŽST 6 SDC, TÚDC SDC 7 SDC SDC 8 SDC, Telematika VP UŽST 9 VP UŽST 10 SDC, Telematika VP UŽST 11 SDC SDC SDC RCP 12 RCP RCP RCP Vedoucí RCP RCP 13 SDC VP UŽST SDC VP UŽST RCP 14 VP UŽST DK 15 VP UŽST DK RCP 16 SDC SDC SDC RCP 17 SDC SDC SDC 18 VP UŽST RZC 19 VP UŽST 20 VP UŽST 21 VP UŽST 22 VP UŽST a SZS KNP, VSZS RZC,KC,SZS 7

8 č. 2 k č.j /2005-O11 číslo úplnost a podkladů má Vypracuje zpracování přílohy (včetně změn) má Schvaluje Uložení kromě na ŽST Poznámky VP UŽST IŽD styk drah RCP 24 VP UŽST 25 OS, VP UŽST VP UŽST obě strany 26 x) x) x) x) x) viz pokyny k PND3 28 Dodavatel Dodavatel 29 Telematika VP UŽST Telematika Kontrolní operátor RCP RCP 30 SDC VP UŽST 31 VP UŽST 32 VP UŽST 34 VP UŽST VP UŽST VP UŽST, vlečkař vlečkaře 35 RCP, VP UŽST RCP 36 VP UŽST 37 VP UŽST O30 GŘ VP UŽST, O30 GŘ VP UŽST přísl. detašov. prac. O30 38 VP UŽST 39 VP UŽST 40 VP UŽST 41 VP UŽST 42 VP UŽST 43 VP UŽST RCP 44 VP UŽST 45 x X x x x, + 1 ) Kontrolor nákladní přepravy posoudí oddíl B2, 3, 4 a oddíl G 8

9 č. 3 k č.j /2005/O11 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE... Účinnost od dopravní kontrolor Schválil: č.j...dne VP UŽST Počet stran: 9

10 č. 3 k č.j /2005/O11 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro... Účinnost od dopravní kontrolor Schválil č.j.:... dne VP UŽST Počet stran: 10

11 č. 3 k č.j /2005/O11 Č E S K É D R Á H Y P R O V Á D Ě C Í N A Ř Í Z E N Í k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať:... Účinnost od dopravní kontrolor Schválil: č.j.:...dne VP UŽST Počet stran:... 11

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Vladař (osobní

Více

České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6. Předpis. o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6. Předpis. o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6 Předpis o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6 Předpis o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Schváleno dne 11.12. 2008 č.j.: 61 060/O1 GŘ

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Schváleno rozhodnutím

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Memo. Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22

Memo. Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22 Memo Na vědomí (organizačním složkám) Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22 Ředitelům a vrchním přednostům OPT Olomouc,

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Aliance drážního provozu Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Demokratická

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Vykolejení drážních vozidel při jízdě vlaku Pn

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Aliance drážního provozu Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Demokratická

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/2015. 20. března 2015 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/2015. 20. března 2015 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 3/2015 20. března 2015 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Úpravy zkušebního řádu pro ověřování způsobilosti bezpečnostních poradců

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Česká Třebová Opatření vrchního přednosty DKV č. 14/2011 Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová zpracováno dle 30 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Č.j. S 49018/2013-O12 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, vydává Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 ve znění rozhodnutí

Více

Smlouva o nájmu věci č. 9149003008

Smlouva o nájmu věci č. 9149003008 Smlouva o nájmu věci č. 9149003008 uzavřená podle zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů České dráhy, a.s. se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 zapsána v obchodním rejstříku

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Rozeslána dne 18. lisopadu 2004 Cena 32,- Kč OBSAH 20. P o k y n Ministerstva spravedlnosti ze dne 1. června 2004,

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Bakov nad Jizerou Účinnost od 1.7.2002 Ing.Pecháček J. v.r. Merta J. v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

Úvod. Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření zaměstnancům Českých drah, a.s.

Úvod. Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření zaměstnancům Českých drah, a.s. Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění zaměstnancům Českých drah, a.s. č.j. 8348/2008-O9 Úvod Zásady

Více

Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy

Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 20. srpna 2012 č.j.: 24498/2012-OZŘP

Více

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách č. 376/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. července 2006 o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách Změna: 248/2010 Sb. Ministerstvo dopravy

Více