Politický systém ČR; PSCZ, PLSB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Politický systém ČR; PSCZ, PLSB"

Transkript

1 Politický systém ČR; PSCZ, PLSB Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad, PhD. Zimní semestr: (14 týdnů): ; Rozsah výuky: 2/1 Počet kreditů: 3 Ukončení kurzu: Zkouška závěrečný test Zapisují studenti 5 r. OV; 3 r. OV; 2. r. RJEMO Anotace V kurzu Politický systém České republiky se studenti seznámí s teorií politického systému, s jednotlivými komponenty a náhledy na možnosti zkoumání jejich interakcí. Přednesena bude též problematika zkoumání systému politických stran, zejména s ohledem na užití možností komparace. Teoretické přístupy pak budou aplikovány na český politický systém včetně rámcového seznámení s historií jeho vývoje, současným stavem a pohledem rozdělení mocí v Ústavě ČR. Vzhledem k obsahové náročnosti předmětu, stejně jako k potřebě zorientování se v historickém kontextu bude významnou součástí kurzu samostatná příprava studentů ve formě intenzivní přípravy na dvě prezentace a důsledné četby zadané literatury. Teze osnov 1. přednáška Téma: Politický systém - teorie zastupitelská demokracie - suverenita státu, suverenita státu a nadnárodní integrační proces v Evropě 2. přednáška Téma: Ústavní vývoj v českých zemích Politický systém První republiky Politické strany První republiky 1

2 3. přednáška Téma: Ústava ČR Rozdělení mocí v současné Ústavě ČR Seznámení s problematikou transitologie, přechodu ČSFR, ČR k demokracii 4. přednáška Téma: Výkonná moc Prezident 5. přednáška Téma: Výkonná moc - Vláda 6. přednáška Téma: Host kurzu (Bude upřesněno v průběhu semestru) 7. přednáška Téma: Zákonodárná moc- Parlament Poslanecká sněmovna ČR Téma: Zákonodárná moc- Senát Parlamentu ČR 8. přednáška Téma: Soudní moc Ústavní soud 9. přednáška Téma: Územní samospráva Obce základní územní samosprávné celky Kraje vyšší územní samosprávné celky 10. přednáška Téma: Systém politických stran ČR 11. přednáška Téma: Zájmové organizace Teorie zprostředkování Tripartita 2

3 12. přednáška Téma: Občanská společnost Neziskové organizace 13. přednáška Téma: Vstup ČR do EU Návrh Ústavy EU, Konventu o budoucnosti EU Volby do Evropského parlamentu Závěrečné shrnutí 14. rezerva V seminářích, které jsou důležitou součástí kurzu, budou vystupovat studenti s referáty obsahujícími nejen faktografické údaje zadané problematiky, ale i s vlastní analýzou pojednaného pohledem jich samých jako budoucích učitelů občanské výchovy, kteří mají na zřeteli výchovu žáků k hodnotám sebevědomého a samozřejmého demokratického pojetí občanství. Tematické okruhy seminářů budou shodné s tématy probíranými v přednáškách. Součástí seminářů bude analýza textů, diskuse nad vybranými problémy s ohledem na celkové zaměření kurzu. V přednáškách každý student v průběhu semestru představí buď krátký (cca 5 minut) portrét osobnosti moderní české politiky, kdy seznámí studenty s významem dané osobnosti, nebo vysvětlí proč je život dané osobnosti spjat s některou etapou vývoje české politiky. Může se jednat o politika jak prvorepublikového, tak i z pozdějších nedemokratických období, případně osobnost polistopadovou. Představit však studenti mohou i osud člověka, který nebyl zlomen totalitou a mohou na jeho osudu ilustrovat reálie svévole výkonu moci v období komunismu. Seznam osobností, které budou představeny, bude dohodnut na začátku kurzu a student, studentka vypracuje vždy seznam relevantních zdrojů z nichž čerpal, čerpala. Studenti si mohou vybrat buď výše zmíněný portrét osobnosti, nebo opět na začátku hodiny představit vybranou aktuální otázku, problém, představovaný zákon, který se tematicky váže k hodině. Podmínkou prezentace problému je čerpání a analýza informace ze seriózních médií, jejich doporučený seznam bude studentům představen v úvodní hodině kurzu. 3

4 Požadavky k zápočtu: Aktivní účast v seminářích maximální absence jsou tři neúčasti v semináři, přednesení referátu na předem domluvené téma v rozsahu 20 minut a odevzdání referátu v písemné podobě (minimálně 4 normostrany). Přednesení portrétu osobnosti, či aktuality v přednášce, v případě, že příspěvek nebude moci být z kapacitních důvodů prezentován v hodině, bude odevzdán v písemné formě na 1,5 normostrany v podobě původního zamyšlení. Účast na přednáškách pozvaných hostů kurzu je povinná. (Pokud v hodině medailonek, aktualita zazní, příspěvek již písemně nemusí být odevzdán). Základní literatura - Balík, S. Hloušek, V. Holzer, J. Šedo, J. (2006): Politický systém českých zemí , Brno, Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav. - David, R.: Politologie. Základy společenských věd. Nakladatelství Olomouc, Olomouc Klokočka, V.: Ústavní zřízení české republiky. Vyšehrad, Praha Mrklas, L.: Česká republika. In: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Eurolex Bohemia s.r.o. Praha Murad, S.(ed): Vzpomínky na cestu do Evropy. Volby, politické strany a zahraniční politika v České republice a na Slovensku v roce Jihočeská univerzita. České Budějovice Ústava České republiky, listina základních práv a svobod. ÚZ, Ostrava Vodička, K.; Cabada, L.: Politický systém České republiky. Historie a současnost. Portál Zimek, J.: Ústavní vývoj českého státu. MU, Brno Doporučená rozšiřující literatura - Brokl, L. a kol.: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. SLON, Praha Čermák, V.; Fiala, P.; Houbal, D.: Pozvání do politologie. Vyšehrad, Praha Gerloch, A., Hřebejk, J., Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky, Praha, Prospektrum, 3. vydání Klokočka, V.: Ústavní systémy evropských států. Linde Praha a. s., Praha

5 - kol.: Politologie. MU v Brně, Brno Sartori, G.: Srovnávací ústavní inženýrství. Slon. Praha Stem: Kudy kam, Deset let po listopadu 1989 v průzkumech Stem. Stem Praha Stmiska, M. Hloušek, V. Kopeček, R. Chytilek, R. (2005): Politické strany moderní Evropy, Praha, Portál. - Zielonka, J.(ed.): Democratic Consolidation in Eastern Europe, Volume 1. Institutional Engineering. Oxford University Press. Oxford Zielonka, J.; Pravda, A.(ed.): Democratic Consolidation in Eastern Europe, Volume 2. International and Transnational Factors. Oxford University Press. Oxford Ostatní zdroje - Bouška, T; Louč, M; Pinerová, K (eds.): Českoslovenští političtí vězni. Živostní příběhy. Političtí vězni.cz a Česká asociace orální historie Praha Buschová, K.: NATO a Česká republika. Ministerstvo obrany ČR, Praha Cabada, L.; Dvořáková, V.: Komparace politických systémů III., VŠE v Praze, Praha Čmejrek, J.; Kubálek, M.; Pátek, Z.: Politologie. Učební texty. ČZU v Praze, Praha Fiala, P.; Strmiska, M.: Teorie politických stran. Barrister & Principal, Brno Fiala, P.; Holzer, J.; Strmiska, M.: Politické strany ve střední a východní Evropě, Ideově politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Masarykova univerzita v Brně, MPÚ Brno Hnízdo, B.: Mezinárodní perspektivy politických regionů. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha Horváth, P.: Funkcia prezidenta v ústavných systémoch. IVO, Bratislava kol.: Dějiny 20. století. Encyklopedie politického, ekonomického a kulturního dění. Mladá fronta, Praha kol.: Komparace politických systémů I., VŠE v Praze, Praha kol.: Pohled na evropskou unii zevnitř. Nadace Konrada Adenauera, Praha kol.: Politické strany v demokracii. Nadace Konrada Adenauera, Praha Krejčí, O.: Mezinárodní politika. Victoria Publishing. Praha Křížkovský, L.; Adamová, K.: Základy politologie. Nakladatelství Svoboda, Praha Lafontaine, O.; Mullerová, Ch.: Žádný strach z globalizace. Ústav mezinárodních vztahů, Praha Lisa, A.; Prorok, V.: Základy politologie. VŠE Praha. Praha Madridský summit NATO. Česká atlantická komise ÚMV, Praha

6 - Novák, M.: Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. SLON, Praha Parlament České republiky, jednací řád Senátu, jednací řád Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu Pečenka, M.; Luňák, P. a kol.: Encyklopedie moderní historie. Libri, Praha Prorok, V.; Lupták, M.: Politické ideologie a teorie v dějinách. VŠE v Praze, Praha Říchová, B. a kol.: Komparace politických systémů II., VŠE v Praze, Praha Schröder, P.: Metody a techniky volební kampaně Příručka pro volební kampaň. Nadace Friedricha Naumanna, Praha Škaloud, J.: Metodologie politické vědy. VŠE v Praze, Praha Teed, P.: Moderní oxfordský slovník 20. století. Iris- Knižní klub, Praha Vítek, M.: Evropské politické myšlení I. IV. Hradec Králové Žaloudek, K.: Encyklopedie politiky. Libri, Praha On line zdroje: EU otázky: MZV ČR: Prezident ČR: Server PS PČR: Server Senátu PČR: Server státní správy ČR: Seznam politických stran registrovaných Ministerstvem vnitra: Úřad vlády: Projekt Paměť národa (projekt sdružení Post Bellum, Českého rozhlasu a Ústavu pro studium totalitních režimů): Občanské sdružení Post bellum: Občanského sdružení Političtí vězni.cz: Rádio Česko, Příběhy dvacátého století: Rádio Česko: 6

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad; Mgr. Petr Lazar Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Zapisují studenti

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Politologie a mezinárodní vztany

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Politologie a mezinárodní vztany Přijímací zkoušky na VŠ Testy Politologie a mezinárodní vztany také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

PARLAMENtní. institut. vydání IX.

PARLAMENtní. institut. vydání IX. PARLAMENtní institut vydání IX. 11/2011 Obsah ročenky Formulář požadavku dotazu....................... 5 Parlamentní institut............................. 7 Oddělení pro všeobecné studie.........................

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Zpracoval: Výborný ředitel školy ve spolupráci s RNDr. Otto Horákem /ředitelem školy do 31.7. 2012/ Obsah Základní

Více

Kapitoly z dějin sociální práce

Kapitoly z dějin sociální práce E S F p r o j e k t O P v z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t I n o v a c e a m o d e r n i z a c e v ý u k y a z v y š o v á n í o d b o r n ý c h k o m p e t e n c í D u š a

Více

Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges

Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav informatiky a aplikované matematiky Kristýna Kotrlová Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges Bakalářská práce Vedoucí

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DENISA LABISCHOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům

Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Stránka č. 1 z 11 Tato stránka byla vytištěna 10:33:39 ze serveru www.mpsv.cz Zpět na původní stránku Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Článek z kategorie:

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy

Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy Michal Kubát Výzkum Komunistické strany Čech a Moravy trpí v české politické vědě jistou ambivalencí. Na jedné straně se jedná o politickou stranu,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ Výroční zpráva 1999 OBSAH Na prahu třetího desetiletí úvodní slovo ředitele Programy a projekty Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 1999 Akademické informační centrum Program podpory vyššího vzdělávání

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více