Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2"

Transkript

1 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání

2 Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění potřebnosti Rozpočet projektu Klíčové aktivity Monitorovací indikátory Přínos a motivace pro cílovou skupinu Přidaná hodnota projektu Rizika projektu Realizační tým

3 Souhrnné informace o projektu Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní osy: Další vzdělávání Typ projektu: Individuální projekt národní (IPn) Předpokládané datum zahájení: Předpokládané datum ukončení: Rozpočet projektu: Kč

4 Hlavní cíle projektu Rozšíření systému poskytování stáží o nové inovativní systémové prvky Posílení postavení stáží jako jednoho ze způsobů dalšího individuálního profesního vzdělávání

5 Dílčí cíle projektu Zvýšení počtu kvalifikovaných mentorů Podpora individuálního rozvoje a přístupu k uchazečům o stáž Pilotní ověření nových prvků v systému poskytování stáží Propagace dalšího vzdělávání jednotlivců Návrh konceptu systémového nastavení stáží v ČR

6 Cílová skupina projektu Obecně obyvatelé ČR, kteří mají ukončený stupeň vzdělání a trvalý pobyt na území ČR mimo hl. město Praha. Mentoři stáží, Uchazeči o stáž: Absolventi, kteří jsou nezaměstnaní; Nezaměstnaní déle než 3 měsíce; Věková kategorie 40+; Rodiče po mateřské/rodičovské dovolené; Osoby zaměstnané na DPP/DPČ; Středoškolští pedagogové vyučující odborné předměty.

7 Zdůvodnění potřebnosti Potřeba zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivců Rozšiřování a prohlubování odborných kompetencí Odborné vedení při vzdělávání se Podpora snahy zapojit do dalšího vzdělávání osoby s nižší kvalifikací, nezaměstnané, starší populace Odpovídá doporučením a výstupům koncepčních a strategických dokumentů

8 Rozpočet projektu Celkové výdaje projektu: ,00 Kč z toho ze strukturálních fondů: ,00 Kč (85%) z toho ze státního rozpočtu: ,00 Kč (15%) Rozpočet projektu podle aktivit: 01 Profesní kvalifikace Mentor a školení mentorů ,00 Kč 7% 02 Aktivity podporující individuální vzdělávání, rozvoj a přístup k uchazečům o stáž ,00 Kč 6% 03 Rozšíření systému stáží a testovací realizace stáží ,00 Kč 76% 04 Propagace stáží jako formy dalšího vzdělávání ,00 Kč 7% 05 Zpracování analýz a evaluací ,00 Kč 4%

9 Klíčové aktivity KA 01 Profesní kvalifikace Mentor a školení mentorů KA 02 Aktivity podporující individuální vzdělávání, rozvoj a přístup k uchazečům o stáž KA 03 Rozšíření systému stáží a testovací realizace stáží KA 04 Propagace stáží jako formy dalšího vzdělávání KA 05 Zpracování analýz a evaluací

10 KA 01 Profesní kvalifikace Mentor a školení mentorů PROFESNÍ KVALIFIKACE MENTOR V souladu s metodikou NSK bude vytvořen kvalifikační a hodnotící standard Mentor. Následně bude vytvořen a pilotně ověřen vzdělávací program pro získání profesní kvalifikace Mentor. Absolvovat vzdělávací program bude moci kdokoli (s ohledem na podmínky OP VK ne student, OSVČ, trvalé bydliště v Praze).

11 KA 01 Profesní kvalifikace Mentor a školení mentorů ŠKOLENÍ MENTORŮ V OBLASTI ROZVOJE MENTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ Povinnost absolvovat školení před zahájením stáže Prezenční školení v rozsahu 5 hodin + studijní materiály pro samostudium Cca 4 školení měsíčně - k 1. a 15. dni, v Čechách a na Moravě Celkově proběhne cca 50 školení a proškoleno bude min. 500 mentorů.

12 KA 01 Profesní kvalifikace Mentor a školení mentorů VÝSTUPY Návrh profesní kvalifikace Mentor Vzdělávací program pro získání profesní kvalifikace Mentor Školení mentorů v oblasti rozvoje mentorských dovedností a studijní materiály Databáze certifikovaných mentorů

13 KA 02 Aktivity podporující individuální vzdělávání, rozvoj a přístup k uchazečům o stáž V každém kraji bude zřízeno kontaktní místo projektu s jedním zaměstnancem a konzultačními hodinami určenými pro styk s veřejností. Poradenská a informační činnost pro CS i PS (registrace a přihlášení na stáž, nastavení harmonogramu apod.). Individuální poradenství v oblasti dalšího vzdělávání pro vybrané uchazeče o stáž.

14 KA 03 Rozšíření systému stáží a testovací realizace stáží Rozšíření systému stáží o nové inovativní systémové prvky: automatické doporučení typových pozic na základě kompetencí z počátečního vzdělávání, poskytování stáží s částečnou až nulovou úhradou nákladů za poskytnutí stáže, šablony pro potřeby stáží pedagogických pracovníků. S ohledem na nové prvky budou přizpůsobeny metodiky a dokumenty vytvořené v projektu Stáže ve firmách 1 a IS ASAP bude rozšířen o potřebné funkcionality.

15 KA 03 Rozšíření systému stáží a testovací realizace stáží VÝSTUPY Manuály, metodiky a Smlouva o zajištění stáže upravené v souladu s novými prvky projektu Stáže ve firmách 2 Šablony určené pro stáže pedagogických pracovníků

16 KA 04 Propagace stáží jako formy dalšího vzdělávání Komunikační kampaň bude zaměřena na: jednotlivé skupiny CS, odbornou i širokou veřejnost, prezentaci nových prvků v systému stáží (školení mentorů, vzdělávací program, částečná úhrada). Komunikační nástroje: internetové stránky, facebookový profil projektu, infolinka, roadshow, veletrhy, konference, odborná setkání, tiskové zprávy, PR články, prezentace v TV, rádiu apod.

17 KA 05 Zpracování analýz a evaluací 3 fáze: Evaluace nových prvků systému poskytování stáží procesní, dopadová, návrhová. Komparativní analýza systémů poskytování stáží v zahraničí a možná aplikovatelnost jejich prvků v ČR Návrh nastavení systému poskytování stáží v ČR

18 Monitorovací indikátory Počet podpořených osob: Počet úspěšně podpořených osob: Počet nově vytvořených produktů: 9

19 Monitorovací indikátory Nově vytvořené produkty: rozšířená databáze poskytovatelů stáží, rozšířený Katalog šablon o šablony pro stáže pedagogických pracovníků, profesní kvalifikace Mentor, vzdělávací program pro získání profesní kvalifikace Mentor, školení v oblasti rozvoje mentorských dovedností včetně studijních materiálů, Databáze certifikovaných mentorů, Procesní a dopadová evaluace, Analýza systémů poskytování stáží v zahraničí a možná aplikovatelnost jejich prvků v ČR, Návrh nastavení systému poskytování stáží v ČR.

20 Přínos a motivace pro CS MENTOŘI Jedinečná možnost pro rozvoj mentorských dovedností Získání a rozšíření odborných kompetencí a tzv. soft skills STÁŽISTÉ Možnost dalšího vzdělávání se inovativním způsobem Získání či zvýšení odborných kompetencí a tzv. soft skills Stáže vedené kvalifikovanými mentory Navázání nových kontaktů Zorientování se v oboru, v aktuálním vývoji a trendech Přímá podpora stážisty

21 Přidaná hodnota projektu Upevnění a rozšíření systému poskytování stáží Vzdělávání mentorů Vytvoření návrhu profesní kvalifikace Mentor a vzdělávacího programu k získání profesní kvalifikace Mentor Realizace školení mentorů v oblasti rozvoje mentorských dovedností

22 Přidaná hodnota projektu Aktivity podporující individuální vzdělávání, rozvoj a přístup k uchazečům o stáž Regionální kontaktní místa Individuální poradenství Inovativní prvky v systému poskytování stáží Automatické doporučování typových pozic Poskytování stáží s částečnou úhradou celkových nákladů na stáž Šablony pro stáže pedagogických pracovníků

23 Rizika projektu Sezónnost a délka některých šablon stáží Nedostatečný zájem poskytovatelů stáží o poskytování stáží s částečnou úhradou celkových nákladů na stáž, tj. nedostatečná nabídka pro uchazeče o stáž Nedostatečný zájem o poskytování stáží z důvodu povinnosti absolvovat školení pro mentora, který vede stáž Riziko nerealizovaných stáží (ukončení před nástupem na stáž)

24 Realizační tým

25 Hlavní manažer projektu Koordinátor projektu Projektový manažer senior Finanční manažer senior Manažer popularizačních aktivit senior Procesní specialista Odborný garant DV Konzultant pro schvalování senior (2) Konzultant pro CS/PS senior Konzultant kontrolor senior Metodik Koordinátor regionálních aktivit (2) Metodik individuálního poradenství Analytik pro tvorbu vzdělávacího programu Analytik pro tvorbu šablon Programátor IS ASAP/SQL (2) IT podpora CS/PS (2) Právní poradce pro CS Evaluátor senior (2) Projektový manažer junior Finanční manažer junior (4) Manažer popularizačních aktivit junior (3) Konzultant pro schvalování junior (8) Konzultant pro CS/PS junior (12) Konzultant kontrolor junior (6) Regionální konzultant (13) Evaluátor junior Expert (3+7) Tvůrci šablon (5) Konzultant DPČ (17) Lektor (2) Expert pro školení mentorů (5)

26 Výběrová řízení 1. Stravenky pro cílovou skupinu projektu Stáže ve firmách Otevřené nadlimitní VŘ 2. Nákup popularizačních tiskovin Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) 3. Pojištění osob vykonávajících stáže v rámci projektu Stáže ve firmách 2 VZMR 4. Závěrečný audit projektu VZMR 5. Konferenční servis Otevřené nadlimitní VŘ 6. Poskytování informačních a PR aktivit Otevřené nadlimitní VŘ

27 Dotazy

28 Děkuji za pozornost.

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

Metodický výklad výzvy

Metodický výklad výzvy Příloha č. 5 Č. j.: MSMT-2122/2014 výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Zdůvodnění výzvy: Metodický výklad výzvy

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010)

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010) AntiXeno Výtah z projektu (23. 1. 2010) Název projektu: Název projektu anglicky: AntiXeno. Primární prevence rizikových jevů a xenofobie na SŠ AntiXeno. Primary Prevention of Xenophobia and Risk Behaviour

Více

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Společná řešení pro lepší učení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Obsah prezentace 1. Základní informace o projektu 2. Příjemce projektu 3. Cíle projektu 4. Cílové skupiny 5. Klíčové aktivity

Více

1. 5. 2013-31. 10. 2014

1. 5. 2013-31. 10. 2014 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DATUM ZAHÁJENÍ/UKONČENÍ REALIZACE CZ.1.04/1.1.02/94.00368 Vybudování sítě firemních mentorů-možnost propojit zkušenosti s nápady a impulsy mladých talentů GEBRÜDER

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více