Zápis z 5. zasedání předsednictva SKF ČR v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 5. zasedání předsednictva SKF ČR 29. 8. 2013 v Praze"

Transkript

1 Zápis z 5. zasedání předsednictva SKF ČR v Praze Přítomni: Jiří Horák, Pavel Hruška, Petr Nachlinger, Jarmila Pejpalová, Tomáš Svoboda, Omluveni: Jiří Valtera Za revizní komisi: Zuzana Hladká Host: Jiří Dusbaba - AZS Shrnutí a kontrola úkolů z minulého zasedání v Praze. Obeslat/obvolat členy jestli by byl zájem o zájezd do Polska - začátek října. trvá VYTVOŘIT TISKOVOU ZPRÁVU O SITUACI V OKRASNÉM ZAHRADNICTVÍ V ROCE 2013 jenom za KVĚTINÁŘE, jak se to vyvíjí atd. zodpovídá místopředseda KS Splněno, rozesláno Aktualizace pro SEZNAM poslat do zodpovídá tajemník, trvá Obvolat členy s dotazem, či dát do zpráv, jestli jsou proti zveřejnění svých dat (adres a kontaktů) pro všechny, nejenom pro členy. Trvá 1) SPOLUPRÁCE S VFO Zdobení kostelů při PODZIMNÍ FLOŘE OLOMOUC termín: zdobení. Změna! Nebude se konat jako soutěž, pouze jako zdobení. Trvanlivost do V kostele Panny Marie Sněžné trvanlivost do obměna, bude zde televizní přenos v rámci festivalu duchovní hudby(12.10.) Připomenutí výročí příchodu Cyrila a Metoděje na naše území. Flora probíhá od do KOSTELY 1. Kapucíni Dolní náměstí polský tým 2. Svatý Michal - 1 velký tým společný tým Zahradnictví Mikan a Studio AMMI 3. Panna Marie Sněžná MENDELU 4. Svatý Mořic - rakouský tým (v jednání) 5. Arcibiskupský palác - tým VFO Finance budou z olomouckého kraje. Nazdobení by mělo být bohaté, předpokládaný rozpočet na výzdobu cca Kč na jeden tým, průměrně 2 týmy na kostel = Kč na jeden kostel. Materiál od polského partnera VFO, částečně možná od firmy Storge, složil by se v prostorách technických služeb VFO, družstva by si jej rozdělily a VFO by materiál rozvezlo do jednotlivých kostelů. Každý tým bude mít vedoucího zkušeného floristu hlavního autora návrhu výzdoby. Na větší kostely možná bude potřeba víc lidí než 7, takže pak na menší kostely bude tým o méně lidech. Zodpovídá tajemník a místopředseda FS a vedoucí týmů Zabezpečeno bude ubytování, strava a proplacení dopravy pro zdobící ze strany VFO. Peníze na odměny za práci pro zdobící nejsou. Nutná bude propagace akce, nazdobení květinami před kostely schody, zábradlí atd. jako poutač. Nejpozději měsíc před akcí mít jasné požadavky ohledně případných konstrukcí, které je schopno VFO zajistit, takže musí být už i návrhy (Do , do by měly být sestaveny seznamy květin k objednání.) Letní Flora Olomouc, floristická soutěž Kytice pro zrakově postiženého a k připomenutí 100. výročí narození Otty Wichterleho Zvítězila Ing. Pavla Plevová, druhé místo Ing. Zdeňka Škařupová, třetí místo Petr Mikan. Ondřej Čerňák se účastnil jako soutěžící. SKF ČR uskutečnil aukci kytice na slavnostním vyhlášení výsledků, plus prodal další 3 soutěžní kytice a přispěl tak částkou 5100 Kč organizaci TyfloCentrum Olomouc, která poskytuje pomoc a sociální

2 služby zrakově postiženým v Olomouckém kraji. Částka byla předána na základě darovací smlouvy v olomoucké centrále TyfloCentra. Zodpovídá tajemník, splněno 2) Projekt s MENDELU PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO ZAHRADNICTVÍ A KRAJINÁŘSKOU ARCHITEKTURU v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost WORKSHOP v Lednici. Osloveni Michal Haut, Róbert Bartolen, Maroš Petic, Milota Murčová, Přemysl Hytych jako přednášející a vedoucí týmů účastníku workshopu, bude 8 skupin po 5 lidech. Tématem workshopu budou florální objekty, budou umístěny v akademické zahradě. Další předběžné termíny přednášek v Lednici jsou , a proběhlo setkání k plánování workshopu v Lednici s Jirkou Martinkem a Jiřinou Vojtíškovou. Proběhlo předběžné shromáždění materiálu, část materiálu byla přivezena ze skladu SKF ČR. zodpovídá tajemník 3) EUROFLEURS zodpovídá tajemník a FS Shrnutí příprav, dokumenty, příprava a zabezpečení cesty do Splitu. Objednání květin přes doporučenou chorvatskou firmu MBM. Dotazy. Otázka odměny pro Jiřího Martinka za zapojení se do příprav EUROFLEURS, vytvoření návrhu krajky pro svatební kytici, konzultace k použitým rostlinám a samotnou asistenci na soutěži. Potřeba dořešit odměnění Jiřího Martinka za vytvoření propozic pro DK 2014 a významnou pomoc při zážitkovém dnu pro zrakově postižené po DK Schválena odměna pro Jiřího Martinka 2 x 5000 formou DPP. Návrh brát pro nominaci na Eurofleurs nebo Europa Cup do úvahy víc ročníků Děčínské kotvy dozadu (od předchozího nominačního ročníku) a z nich poté vybrat. Zkonzultovat s Jirkou Martinkem, navrhnout zapracovaní do propozic pro DK, zkonzultovat s přípravným týmem DK. Rozhodnout do příštího předsednictva ) ZELENÝ SVĚT Upozornění na ZS na webu SKF ČR a ve zprávě členům. Výzdoba stánku domluvena se Studiem Ammi, jsme schopni dodat nějakou hrnkovku? V rozpočtu na dotace pro SKF ČR jsou v rámci ZS naplánované rollupy, např. 2 svazové, (některé staré jsou poničené i po opravě) jeden rollup by se v případě úspěchu Ondřeje Čerňáka mohl dát vyrobit s obsahem o Eurofleurs a Ondřejovi. Zkusíme se domluvit s tiskárnou fakturaci v době ZS, rollupy by se fyzicky vyrobily později? Kdo bude přítomen ve stánku SKF ČR na ZS? Objednán stánek stejné velikosti jako v minulém roce. zodpovídá tajemník. Splněno Od Petra Nachlingera velké chryzantémy - ružověbílé, žlutočervené Paní Zuzana Hladká by mohla být na stánku na ZS. 5) AIPH Nový tajemník Tim Briercliffe. Valná hromada v Kanadě, potřebný souhlas SKF ČR k vytvoření neziskové organizace AIPH se sídlem v Brusselu. Poslat zplnomocnění k vytvoření NO, každý člen, který tak učiní, bude zakládajícím členem nové AIPH. Jarní meeting v Londýně. Napsat Timovi Briercliffeovi, proč se tato transformace děje, jestli tam bude nějaký nový členský příspěvek.

3 Odpověď: AIPH je zapojena do významných transakcí s vystavujícími zeměmi (Expo) a pro tyto obchodní vztahy potřebuje status právnické osoby, který v současné formě nemá. Transformace na neziskové sdružení/organizaci z ní učiní právnickou osobu, která může legálně vstupovat do smluvních a obchodních vztahů s vládami zemí a s EU. Stejně tak to vytvoří modernější strukturu, která je ve shodě s ostatními podobnými sdruženími. Například Evropská školkařská asociace nedávno prošla stejnou proměnou. Jako nezisková asociace bude AIPH kromě jiného v lepší pozici vzhledem k daňovým záležitostem. Belgie byla jako místo založení/sídla vybrána pro svou dobrou reputaci v oblasti neziskových asociací. Změny pro členy žádné zjevné změny nebudou, jedná se o zákulisní změnu. Výkonný výbor se přejmenuje na předsednictvo/zastupitelstvo se zachovanou možností vytvářet si své vlastní stanovy, které se momentálně nemění. Členské příspěvky transformace na neziskovou asociaci se členských příspěvků nedotkne. Stejně jako doteď, jakékoli změny členských příspěvků musí být odhlasovány všemi členy na valné hromadě. Neplánuje se zvýšení členských příspěvků 6) NOVÍ ČLENOVÉ Klára Vavříková Francová- stane se členem až od Olga Chobotová, Podlesice (Kadaň, Žatec) jako OSVČ (zahradnictví, dušičková vazba) schválen Paní Ježková z Havířova nemůže platit členský příspěvek kvůli nezaměstnanosti. Odpovědět, že nám stanovy svazu nedovolují, aby nadále zůstávala členkou SKF ČR, ale vážíme si jejího zájmu, děkujeme za informaci, nevěděli jsme, v jaké jste situaci, rádi ji přivítáme opět v Havířově. 7) PŘEHLED EKONOMIKY 2. KVARTÁL Výdaje: Plán 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q Skutečnost internet, telefon, kopírování, nájem Kč Kč Kč mzda prac. + brigádníci včetně odvodů Kč Kč Kč poštovné Kč 380 Kč 139 Kč kanc.potřeby Kč 474 Kč 240 Kč členský příspěvek do AIPH Kč Kč členský příspěvek do FLORINT Kč Kč členský příspěvek do AZS Kč Kč ceny V.F.O Kč ceny DK Kč zahradnický ples Žofín Kč Kč cestovné Kč Kč Kč různé (pojištění, banka, předsednictvo atd.) Kč Kč Kč účetnictví Kč Kč Kč překlady tvorba a správa webových stránek atd Kč Kč zpravodaj Kč výpočetní technika Kč Kč výstavy Kč propagace Kč Kč Kč DPH 0 Kč Kč Kč valná hromada Kč zájezd ESSEN Kč Celkem výdaje: Kč Akce v minusu Kč Kč

4 Celkem výdaje: Kč Kč Kč Příjmy: Plán Q 2.Q 3.Q 4.Q Skutečnost Vstupní a členské příspěvky Kč Kč Kč Akce (semináře, zájezd, ostatní, administrace dotací) Kč Kč Kč Dotace Ol. Kraje Kč Dotace Mze Kč DPH vratka 0 Kč 173 Kč Kč Celkem příjmy: Kč Kč Kč 0 Kč Kč 8) DALŠÍ Příprava dalších zasedání předsednictva předseda a tajemník Příští zasedání , další pak začátek ledna. Propagace květin, propagace jednotlivých členů??????? Zbývá dost peněz udělat zápočtovou fakturu Čimelice a Flora Olomouc. zodpovídá předseda Propagace vánočních hvězd, článek, slevový kupon, zvážit výrobu nálepek na dveře/okno, zevnitř, pro členy na obchod. Nebo nálepky na české Pointsettie? QR kód na rollupu svazu? QR kódy pro členy na webovkách? Příloha Práva Pavel Hruška do adventu téma Pointsetie uzávěrka adventního čísla přílohy práva, vychází Do udělat návrh textu inzerátu odpovídá předseda KS Jiří Dusbaba obor Minoritních kultur, tlak na personální zastoupení Názor na absolventy od všech profesních svazů, šly informace o činnosti AZS - rozeslat zodpovídá předseda Zelený svět PROPAGOVAT a přesvědčit členy k účasti zodpovídá tajemník Knihovny zodpovídá předseda propozice předloží se první verze jsou k dispozici. Dá se to na webovky, připomenout řediteli VFO možnou spolupráci. Splněno MZe zaslalo smlouvu na vypracování situační zprávy zodpovídá předseda a tajemník - prozatím nepodepsána. Pesticidy PLNÍ SE zodpovídá tajemník, předseda a místopředseda KS Dát do informací pro členy, až budou dostupné informace zodpovídá tajemník a místopředseda KS

5 VYTVOŘIT TISKOVOU ZPRÁVU O SITUACI V OKRASNÉM ZAHRADNICTVÍ V ROCE 2013 ztráty jenom za KVĚTINÁŘE, jak se to vyvíjí atd. zodpovídá místopředseda KS Splněno rozeslaná. ZPRÁVY PRO ČLENY. zodpovídá tajemník Výstavy v Lysé zodpovídá předseda Plní se Zájezdy ALKA tour, Polsko a Split?????? zodpovídá tajemník Obeslat/obvolat členy jestli by byl zájem o zájezd do Polska - začátek října. Podat žádost u Ústeckého a Olomouckého kraje a primátora Olomouce zodpovídá tajemník PRV zodpovídá místopředseda KS Webové stránky zodpovídá tajemník FB zodpovídá tajemník Aktualizace pro SEZNAM poslat do zodpovídá tajemník, trvá Povodně 2013 zodpovídá předseda MZe dalo do návrhu zásad dotací, že bude plnění na úrovni roku 2002 plus 27% inflace od 2002 pro okrasné rostliny. Nyní se bude čekat na notifikaci v Bruselu. Strategie pro růst informace zodpovídá předseda Zprávu vzala vláda na vědomí v původním návrhu, bez zapracování jakýchkoliv připomínek. Tedy i našich a AZS Nařízení EK o platbách při kontrolách zodpovídá předseda Předseda rozešle návrh členům květinářské sekce a tajemníkovi. 9) Schůzka se školami od 13:00 - PŘÍPRAVA Účast zatím potvrdila škola Kopidlno. 5 ředitelů škol zatím na SMS nereagovalo. Pokud nebude odezva, tak bude předsednictvo na SEMPŘE. Návrh jednání: Co může SKF ČR udělat pro školy - součinnost s AZS, připomínkování zákonů, jednání s kraji a AK ČR, propagace, informace o dění v sektoru, semináře pro učitele floristiky? Zkusit domluvit návštěvy zahradnických podniků pro studenty? Viděli by reálný provoz, dověděli by se o nejzávažnějších problémech v podnikaní. Možnost podat na webových a facebookových stránkách SKF ČR inzerát při hledání práce absolventů... Další návrhy... Co můžou školy udělat pro SKF ČR - účast na akcích hlavně Děčínská kotva, informace o svých aktivitách. Další návrhy... Případné doplnění tabulek statistiky o žácích a učitelích květinářství a floristiky.

Zápis z 6. zasedání předsednictva SKF ČR konané 24. 10. 2013 na Mělníku od 10:00 hodin.

Zápis z 6. zasedání předsednictva SKF ČR konané 24. 10. 2013 na Mělníku od 10:00 hodin. Zápis z 6. zasedání předsednictva SKF ČR konané 24. 10. 2013 na Mělníku od 10:00 hodin. Přítomni (bez titulů): Hruška Pavel, Horák Jiří, Nachlinger Petr, Štěpánek Ondřej, Valtera Jiří Hosté (bez titulů):

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková

Více

-Představenstvo ukládá Panu Marákovi doplnit a přepracovat návrh na třídění zámečníků do kategorií I,II,III, rozdělení členů-klíčníků do 3 úrovní

-Představenstvo ukládá Panu Marákovi doplnit a přepracovat návrh na třídění zámečníků do kategorií I,II,III, rozdělení členů-klíčníků do 3 úrovní Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Obsah čísla: 1) Zápis z jednání představenstva cechu MZS konané dne 23.9. 2010 v

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin,, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS Partnerství Moštěnka v kategorii Naše krajina. Foto: Alena Raimrová

Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS Partnerství Moštěnka v kategorii Naše krajina. Foto: Alena Raimrová 12 / 2012 (177) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR České Budějovice, 29.8. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ověřovatelé zápisu: Marie Horáková, Jiří Krist Jednání zahájeno v

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Přítomni: František Zumr (místopředseda pro ekonomiku), Mgr. Roman Michálek, PhD. (výkonný

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A PROPAGACE SIMULACÍ JEDNÁNÍ INSTITUCÍ EU PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-9/2013 Obsah 1. Název

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Havlíčkův Brod, 22. května 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František

Více

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Vydal: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Praha 2011 Usnesení V. sjezdu Českomoravského odborového svazu

Více

Jak dál s časopisem Auditor

Jak dál s časopisem Auditor Jak dál s časopisem Auditor Zákon o auditorech ukládá komoře auditorů pečovat o odbornou úroveň auditorů a asistentů a vykonávat další činnosti upravené statutem. V ustanovení Statutu Komory auditorů ČR

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 5 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 PŘEČTĚTE SI: 17. listopad a odbory str. 1 Do konce roku zbývají už jen.. (Česká

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo Prioritní osy: 1 Oblast podpory: 1.3 Příjemce: Název projektu: Registrační číslo projektu: Datum zahájení

Více