MAS připravuje region na novou integrovanou strategii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAS připravuje region na novou integrovanou strategii"

Transkript

1 R. č. MK ČR E Číslo 1 I 29. března 2013 I Ročník V. Číslo prosince 2009 Ročník I. MAS připravuje region na novou integrovanou strategii Přípravy na novou integrovanou strategii území O zahájila budoucnosti Místní akční skupina venkova (MAS) se jednalo na konferenci v Holešově Horní Pomoraví na přelomu února a března. V současné době jsou již dotační pro- Zástupci MAS Horní Pomoraví byli mezi třemi stovkami účastníků dvoudenní konference Venkov 2009 v Holešově ve dnech středky ve většině operačních programů vyčerpány, 18. a 19. je listopadu. tedy nejvyšší čas připravit se na příští Na konferenci období. se hovořilo zejména o budoucnosti setkání venkovských aktérů rozvoje regionů, území obcí a si ze- Pracovní kladou mědělců za cíl po připravit roce plán rozvoje Výstupem regionu, z jednání a s byla tím související formulace možnost memoranda čerpání se základními dotací v programovém cíli společného období úsilí 2014 vesnic, až zemědělců Do a zpracování regionů strategie pro rozvoj pro venkova nové období v následujícím bude zapojen období široký (viz. níže). okruh zainteresovaných stran, Národní účastní konference se ho zástupci se zúčastnili obcí, nejen podni-člekatelůnové firem, místních škol, akčních neziskových skupin, organizací ale také zá- i aktivní stupci občané, ministerstva přičemž zemědělství již na prvním a jím jednánvaných se sešlo agentur celkem pro 63 zemědělství účastníků. a venkov a zřizo- Aktéři Státního si mohou zemědělského vybrat místo intervenčního spádově dle fondu, také vrcholní zástupci ministerstva pro místní rozvoj a profesních organizací jako je území, Národní které síť zastupují, Místních akčních a svých skupin časových v čele s předsedou Františkem Winterem, Spolek pro obnovu venkova, Agrární komora a Národní observatoř zda se venkova, zúčastní také jednání zástupci v Zábře- hostitelského Zlínského kraje a zástupce za kraj Olomoucký. -baa- možností, hu nebo v Hanušovicích. Jednání jsou přístupná Na konferenci veřejnosti podepsal a organizátoři ministr uvítají pro místní co na pozornost. Dotazník je společně s další- vých stránkách jejich názoru měla být v budoucnu věnová- mi podklady k dispozici on-line na webo- nejširší rozvoj spektrum Rostislav zapojených. Vondruška partnerskou Souběžně smlouvu probíhá s Národní průzkum sítí Místních formou akčních do-skutazníkupin ČR. jak Toto hodnotí sdružení obyvatelé zastupoval život při ve podpisu své jeho předseda František Winter. Smlouva MAS Horní Pomoraví o.p.s. rozdělila další milióny obci či městě a jakým problémům by podle deklaruje spolupráci v oblasti regionální politiky, včetně obnovy a rozvoje venkova, cestovního ruchu, investiční politice, politice bydlení, V rámci realizace programu LEADER V harmonii s přírodou v sedmém kole výzvy pro alizoval (dotace v částce 1,1 mil. korun) žadatelů z roku 2010 svůj projekt nezre- OBSAH územního plánování a stavebního řádu. příjem dotací MAS Horní Pomoraví o.p.s. a od záměru odstoupil. Dále jeden projekt MAS připravuje region na integrovanou bylo rozděleno téměř 12 miliónů korun z loňského roku s přidělenou dotací 900 strategii...1 OBSAH mezi 41 projektů. tisíc korun byl ukončen ze strany Státního MAS rozdělila další milióny...1 Cíle z Memoranda Národní konference Venkov 2009 Uchazeči podali žádost o podporu v rámci zemědělského intervenčního fondu (SZI- Představení O budoucnosti člena MAS...2 venkova se jednalo na konferenci v Holešově Vesnice: Nejlepší projekty MAS...2 sedmi z osmi vyhlášených oblastí podpory Fu) z administrativních důvodů, uvedla MAS Řešení rozpočtového určení daní Představení byla nominována člena na MAS Cenu..... Ď...3 (tzv. Fichí) v celkové požadované výši manažerka pro realizaci Strategického plánu Leader (SPL) Renata Baslerová. Mezi 2 Certifikované Řešení složité administrativy a byrokracie Valná hromada produkty MAS značky 2009 Jeseníky... originální dotace korun. Původním záměrem Řešení 2 produkt doplnily služby a zážitky...4 bylo Programu rozdělit rozvoje 9,8 miliónů venkova korun. (zjednodušení podpořené pravidel projekty a zvýšení se objemu řadí například financí nákup hydraulických nůžek pro zámečnickou Za nápady na Ostrožsku MAS na veletrhu Regiontour...5 Plánovanou pro venkov) alokaci jsme navyšovali o více Kalendář MAS akcí předávala duben zkušenosti bulharským než 2 milióny korun. Toto navýšení bylo dílnu, pořízení zemědělské techniky pro kolegům... 3 Řešení znatelnosti DPH (proč vybírat od obcí?!) Kalendář akcí květen možné díky tomu, že jeden z podpořených zemědělskou prvovýrobu, rekonstrukce Kalendář Jeseníky akcí usilují červen o značku regionální produkt 4 (pokračování pokračování na str. na 2) str. č. 2 Monitoring V Jindřichově dotačních se sešli zdrojů...9 mladí fotografové... 4 Pohádkový Studenti les získávali s večerním praktické pálením informace. čarodějnic Řemeslné V harmonii dílny v s Hanušovicích přírodou.... díky 5 podpoře nadace Vodafone...11 Komunitní školy přispívají ke spokojenému Setkání životu informačních na venkově center.. pod Králickým 6 Sněžníkem...12 Monitoring dotačních zdrojů Vítání léta

2 Představení člena MAS Horní Pomoraví o. p. s. Klub vojenské historie Kralka, o.s. Klub jsme založili v roce V době založení bylo nejstaršímu členovi 21 let. Od roku 1994 soustavně pracujeme na budování muzea Československého opevnění z let v pěchotním srubu K-S 5 U potoka v katastru obce Malá Morava. Smyslem naší činnosti je rekonstrukce objektu a jeho vnitřního vybavení do stavu z roku Naší motivací je mimo jiné připomínat období 30. let minulého století a vzdát poctu lidem, kteří v roce 1938 byli připraveni bránit Československou republiku. Kontakty Veškeré kontakty jsou k dispozici na webových stránkách V současné době je však hlavním komunikačním kanálem s našimi příznivci a podporovateli Facebook. pokračování z 1. str. prostor pro kulturní, sportovní či spolkové aktivity v obcích regionu (konkrétně v Lukavici, Dubicku či ve Vyšehoří) nebo modernizace vybavení zpracovatelských provozů místních výrobců potravin (řeznictví, výrobny sýrů, výroby ovocných džemů). Kompletní seznam podpořených projektů je k dispozici na webových stránkách www. hornipomoravi.eu. Poslední výzva pro příjem dotací bude vyhlášena v dubnu MAS Horní Pomoraví vyhlásí v tomto roce ještě jednu výzvu pro příjem dotací, kde rozdělí zbylé prostředky určené k závazkování. Mělo by se jednat o částku zhruba 3 milióny korun. Její výše bude upřesněna. Pokud se žadatelům, kteří již svoje projekty realizují, podaří realizovat s nižšími náklady, než původně předpokládali, uspořené prostředky se zohlední v možném závazkování a MAS je může znovu přerozdělit. Programový výbor na svém posledním zasedání rozhodl o vyhlášení výzvy pro Fiche č. 1 Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu, Fiche č. 2 - Zakládání podniků a jejich rozvoj a Fiche č. 9 Venkov - místo pro život. Předpokládáme vyhlášení poslední výzvy v tomto programovém období v průběhu měsíce dubna, příjem žádostí by měl probíhat v květnu tak, abychom byli v předpokládaném červnovém termínu schopni projekty registrovat v Olomouci na SZIFu. Zájemci najdou veškeré informace v průběhu dubna na našich webových stránkách, doplnila informace k výzvě manažerka pro realizaci SPL Renata Baslerová. Nejlepší projekty MAS Horní Pomoraví Proč jste se rozhodli stát se členem MAS? V České republice je asi nejvíce různých pevnostních muzeí v Evropě. Ale opravdu kvalitní pevnostní muzea, tak jak je známe z Francie, Guernsey, Německa ale i třeba z Polska, jsou u nás 1 2. Chceme budovat vysoce kvalitní muzeum, které bude fungovat desítky let. Nikdo z našich členů není místní, dojíždíme cca 100 km. Pokud zůstane- V měsíci lednu probíhala na webových stránkách Místní akční skupiny (MAS) Horní Pomoraví anketa o nejlepší projekty realizované právě na MAS Horní Pomoraví a také na území MAS Šumperský venkov. Anketu organizátor rozdělil do tří kategorií: obce, neziskový sektor a podnikatelé. Za Horní Pomoraví mohli hlasující vybírat z celkem 56 projektů. Zvítězit však mohl pouze jeden projekt z každé kategorie. V kategorii obcí zvítězila Lesnice s projektem revitalizace centra obce, v jehož rámci se tamní obec dočkala první etapy kompletní revitalizace návsi. Zahrnovala vybudování chodníků a zpevnění ploch autobusových zastávek s osazením mobiliáře. V neziskovém sektoru zvítězil Klub vojenské historie Kralka, o.s. V rámci jejich projektu došlo k vybudování tří nových expozic, provedení izolace střechy, zajištění nutné cirkulace vzduchu uvnitř objektu muzea K-S 5 U Potoka. Dále mohli provozovatelé v rámci projektu pořídit nové exponáty, vyrobit nové kovové dveře a vytvořit zázemí pro návštěvníky expozice. Současně byla z projektu vydaná nová publikace o muzeu a obraně hranic a okolí. Za podnikatele zvítězil Robert Uherko z Bušína a jeho projekt na hydraulické tabulové nůžky pro zámečnickou dílnu. Vítězové všech kategorií byli vyhlášení v rámci obecního plesu v Dolních Studénkách, který se konal 8. února a kde byli pozváni ti nejlepší z jednotlivých kategorií, aby si převzali svá ocenění. V rámci plesu proběhla krátká prezentace jednotlivých projektů, ale byla i příležitost k neformálnímu setkání. 2

3 MAS Horní Pomoraví byla nominována na Cenu Ď Domov Paprsek Olšany nominoval Místní akční skupinu (MAS) Horní Pomoraví na Cenu Ď dík mecenášům a dobrodincům, cena na podporu kultury a charity v České republice. Uznání si organizace vysloužila za uspořádání společenského večera Domova Paprsek, který proběhl loni 23. listopadu. V listopadu 2012 uspořádali zástupci organizace ples pro uživatele nejen našeho zařízení, ale i pro uživatele jiných domovů v rámci Olomouckého kraje a ostatní občany širokého okolí. Akce s vysokou kulturní a společenskou úrovní, jejíž výtěžek předali našemu zařízení, si zaslouží ohodnocení a velké poděkování všem, kteří se zapojili do organizace této akce, píše se v nominačním zdůvodnění. Velice si této nominace ceníme a děkujeme za ni. Cena patří zejména hlavnímu organizátorovi organizaci K.R.A.P. o.s., která akci zajišťovala i finančně. A již nyní můžeme všem, nejen z Domova Paprsek slíbit, že úspěšnou akci, na jejíž organizaci jsme se spolupodíleli, si letos v listopadu zopakujeme. Už máme i termín, a to pátek 22. listopadu, uvedla Renata Baslerová, manažerka MAS Horní Pomoraví. Cena Ď se bude letos udělovat již třináctým rokem. Zařadila se v tuzemsku jako známý projekt, který se jako jediný snaží komplexněji mapovat a oceňovat aktivity českých mecenášů, sponzorů a dobrodinců. Rozsahem svých nominačních kategorií ukazuje, že je nadmíru možností k podporování kulturních, charitativních a dalších projektů. To vše s důrazem na to, že taková bohulibá činnost by měla být v civilizovaném světě naprosto normální. Nominační kola probíhají na městské, krajské a celostátní úrovni. Vítěz krajské ceny postupuje do finále v Národním divadle 20. června 2013, a to přímo do hlavní kategorie o GRAND PRIX Ď Zde se budou o hlavní celostátní cenu ucházet vítězové všech 14 krajských kol. me sami, dříve či později skončíme, nebo se budeme plácat v průměrnosti. Využili jste někdy služeb MAS? Ano, v roce 2012 jsme díky velmi profesionální podpoře MAS získali a realizovali grant, díky kterému se nám podařilo mimo jiné provést kvalitní izolaci poškozené stropní desky proti zatékání. Na takovou akci bychom si ze vstupného či prodeje pohledů a turistických známek nikdy nevydělali. Nyní máme suchý a čistý objekt. Pro nás jde o obrovský kvalitativní skok. Každý asi ví, že v domě, do kterého zatéká, můžete dělat cokoli, a stejně to je k ničemu. Co vám přináší členství v MAS? Hlavní poznání je takové, že mezi členy a pracovníky MAS jsou aktivní, schopní a kvalifikovaní partneři, se kterými lze realizovat nápady, o kterých jsme dříve pouze nesměle hovořili. Přemýšlíte o čerpání dotací pomocí Strategického plánu MAS? Ano, přemýšlíme. Nápadů a plánů máme hodně. V současné době například hledáme šikovné průvodce pro zajištění nepřetržitého provozu v letní sezóně. 3

4 Certifikované produkty značky Jeseníky originální produkt doplnily také služby a zážitky Rozšířit nabídku certifikovaných produktů JESENÍKY originální produkt o služby a zážitky se rozhodla Místní akční skupina (MAS) Horní Pomoraví v rámci mezinárodního projektu Jeseníky od produktů k zážitkům. Výsledkem je vznik manuálu pro informační centra, vytvoření tematické stezky, realizace tvořivé dílny a úspěšná spolupráce se slovenskými partnery. MAS tak navázala na předchozí úspěšný projekt Vyrobeno na venkově. Jeho hlavním cílem bylo přispět k rozvoji území prostřednictvím propagace jeho neopakovatelného charakteru, zachovalé přírody, specifických tradic, řemesel i kultury. Zviditelněním jesenických hodnot a tradic je navíc možné rozvíjet spolupráci subjektů cestovního ruchu a účinně podpořit další rozvoj celého území. Náplní nového projektu, financovaného z Programu rozvoje venkova, bylo zmapování a certifikace ubytovacích a stravovacích zařízení a také vznik zážitků v Jeseníkách. Projekt umožnil především úpravu kritérií pro služby a vznik certifikačních kritérií pro zážitky. Díky tomu došlo k certifikaci prvních zážitků v Jeseníkách. V České republice se zatím nikdo nepokusil o certifikaci zážitků, uvedla koordinátorka značky Hana Olejníková. Jeseníky jsou prvním regionem, který certifikuje nejen výrobky a služby, ale nově také zážitky, neboli turisticky atraktivní lokality a akce v Jeseníkách. Prvními zážitky se staly Exkurze do Přečerpávací vodní Elektrárny Dlouhé stráně, Pekařovská pouť a Adrenalin park Bozeňov. V rámci projektu se konal Workshop Od produktů k zážitkům, který vyústil v předložení požadavků pro Manuál pro tvorbu nových turistických zážitků. Výsledkem je vytvoření příručky dostupné pracovníkům informačních a dalších turistických center. S jeho pomocí budou schopni vytvořit pestrou nabídku různých atraktivit s důrazem na značku JESENÍKY originální produkt. Spojit radost z výsledného produktu se zážitkem z jeho realizace umožnil Mezinárodní jarmark a tvořivá dílna Jeseníků, který se konal v areálu Ruční papírny ve Velkých Losinách. Návštěvníci si mohli vyrobit drobné upomínkové předměty z regionálních, certifikovaných produktů. Některé výrobky šly do dražby, přičemž výtěžek putoval na nákup výtvarných potřeb pro klienty ústavu Paprsek v Olšanech, který je rovněž držitelem značky. Akce se zúčastnilo i několik slovenských partnerů a výrobců. Řadu rad, postřehů a zkušeností přinesl projekt také výrobcům a držitelům značky na obou stranách hranice prostřednictvím vzájemných návštěv, dodala Olejníková. Jedním z dalších výstupů projektu bylo také vytvoření tematické stezky Po stopách tradičních jesenických výrobků. Tvoří ji dvanáct zastavení u certifikovaných výrobců. Na každém z nich stojí informační tabule s podrobným popisem. Návštěvníka na stezce provádí brožůrka a každý má možnost držitele značky navštívit, zhlédnout výrobu nebo si vytvořit vlastní originální suvenýr. 4

5 MAS Horní Pomoraví na veletrhu Regiontour V letošním roce se Místní akční skupina (MAS) Horní Pomoraví společně s Turistickým informačním centrem (TIC) Hanušovice účastnila ve dnech 17. až 20. ledna mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour. Letošní ročník opět kladl důraz na prezentaci regionů České republiky. Během čtyř dnů navštívily expozici tisíce návštěvníků - profesionálů v cestovním ruchu i koncových klientů. Hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil společně s ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským a předsedou Asociace krajů Michalem Haškem slavnostně otevřeli stánek Olomouckého kraje. Mimo církevní turistiku, která se stala i v letošním roce hlavním mottem veletrhu, byla expozice zaměřena na pohodu a relaxaci. Oblast lázeňství a wellness zastoupilo v rámci kraje sedm lázeňských lokalit s mnoha příležitostmi pro relaxaci. Stejně jako každý rok i v letošním roce se turistická lokalita Hanušovicka prezentovala na stánku Olomouckého kraje společně se Starým Městem prostřednictvím značky JESENÍKY originální produkt. Originální výrobky zastupovala v Brně firma Via Delicia ze Zábřeha, která nabízela své delikatesy ve skle. V letošním roce měli držitelé značky možnost své výrobky nejen ukázat, ale také nabízet k prodeji návštěvníkům veletrhu. Poslední dva dny výstavy se představilo občanské sdružení Stránské zastoupené paní Vladimírou Křenkovou, která se prezentovala s plstěnými výrobky z ovčí vlny. Návštěvníci mohli také zhlédnout, jak se dříve předlo na kolovrátku, uvedla Andrea Merčáková z TIC Hanušovice. Nově se na stánku Olomouckého kraje objevily koloběžky Kostka - kolobka z Potůčníku u Hanušovic, které se staly atraktivitou veletrhu. Na prezentačním stánku nechyběly propagační materiály oblastí Hanušovicka a Staroměstska. Jednalo se především o mapy, katalogy ubytování, jednotlivé tipy na výlety, pexesa nebo pohledy. Mezi těmito materiály se objevily i propagační letáky MAS Horní Pomoraví. 5

6 Kalendář akcí - duben 2013 Datum konání Akce Místo konání Pořádající společnost Druh akce Hrabová Setkání Seniorů Klubovna Senior klub Setkání F. utkání Hrabová FC - Juvenus Mohelnice Hřiště Hrabová Hrabová FC Sportovní akce Den země Zahrada školky ZŠ + MŠ Zábava F. utkání Hrabová FC - Palonín Hřiště Hrabová Hrabová FC Sportovní akce Slet čarodějnic - tradiční pálení čarodějnic Koupaliště Hraběnky, o.s. Kultura Hanušovice Ve státním zájmu DK Hanušovice Klub Na Střelnici Králíky a divadelní soubor Divadlo Jindřichov Čarodějnický rej Jindřichov Obec Jindřichov Zábavné odpoledne Region Ruda Turnaj ve stolním tenise KD Hrabenov TJ Sokol Hrabenov Turnaj FK Bohdíkov - SK Loštice - dorost Bohdíkov - hřiště FK Bohdíkov Turnaj FK Bohdíkov - Jiskra Rapotín - muži A Bohdíkov - hřiště FK Bohdíkov Turnaj FK Bohdíkov B - Sokol Jedlí Bohdíkov - hřiště FK Bohdíkov Turnaj Posezení s důchodci Na Záložně - Ruda nad Mor. Kulturní komise OÚ Ruda nad Moravou Jarní burza Olšany Veterán Klub Severního Pomoraví Pálení čaroděnic Ruda nad Moravou SDH Hrabenov Kultura Pálení čaroděnic Olšany Obec Olšany Kultura Staré Město pod Sněžníkem Divadelní představení KD Staré Město Divadelní soubor Tyl Králíky Divadlo Roháči Kulturní dům Staré Město Koncert Slet čarodějnic a čarodějů U bývalého koupaliště ve Kulturní zařízení města Starém Městě Staré Město Kultura Svébohov Slet čarodějnic Obecní dům - Hřiště Občanské sdružení Svébohov Kultura Zábřeh Mandaly Spirála Zábřeh Spirála Zábřeh David Chadima: malba - výstava Galerie Tunklův dvorec ZUŠ Zábřeh Výstava Turnaj ve stolním tenise Katolický dům Katolický dům Turnaj Vše o mužích Velký sál KLUBu Zábřežská kulturní,s.r.o SK Sulko Zábřeh - 1.SK Prostějov Městský stadion Zábřeh SK Sulko Turnaj Po stopách Eskymo Welzla Městský stadion Zábřeh KČT Zábřeh Výstava do přírody DDM Krasohled Zábřeh DDM Krasohled Zábřeh Jarní přírodou Žichlínek, nádraží ČD SK TPT Zábřeh Xavier Baumaxa Klub Ve Zdi Zábřežská kulturní,s.r.o Vědomá přání a cesta k jejich naplnění Spirála Zábřeh Spirála Zábřeh Stezka odvahy DDM Krasohled Zábřeh DDM Krasohled Zábřeh SK Sulko Zábřeh - FC Baník Ostrava "B" Městský stadion Zábřeh SK Sulko Zábřeh Turnaj Hana Zagorová a Petr Rezek Velký sál KLUBu Zábřežská kulturní,s.r.o. Koncert Den Země Wolkerovy sady DDM Krasohled Zábřeh Bezpečná cesta Dopravní hřiště MŠ Severáček MŠ Severáček Turbo Velký sál KLUBu Zábřežská kulturní,s.r.o. Koncert Slavnost u čarodějnice Berty DDM Krasohled Zábřeh DDM Krasohled Zábřeh MČR v mažoretkovém sportu Velký sál KLUBu ZUŠ Zábřeh, Zábřežská kulturní,s.r.o Celoroční mystická škola Osho Mystic Healing Spirála Zábřeh Spirála Zábřeh SK Sulko Zábřeh - FK Slavia Orlová - Lutyně Městský stadion Zábřeh SK Sulko Zábřeh Turnaj Chléb náš vezdejší Muzeum Zábřeh Muzeum Zábřeh Výstava 6

7 Kalendář akcí - květen 2013 Datum konání Akce Místo konání Pořádající společnost Druh akce Dubicko Den Mikroregionu Zábřežsko Dubicko Obec Dubicko Hrabová Den Matek Sokolovna Hrabová ZŠ + MŠ Kultura Oslavy Osvobození Koupaliště Obec + Hrabová FC Kultura Setkání seniorů Klubovna Senior klub Setkání Okrsková soutěž SDH Hřiště Hrabová SDH Hrabová Sportovní akce Mikroregion v Dubicku OÚ+FC+ZŠ+SDH Kultura F. utkání Hrabová FC - Krchleby Hřiště Hrabová Hrabová FC Sportovní akce 24. 5:2013 Noc Kostelů ČCE Hanušovice Pohádkový les + pálení čarodějnic Hynčice nad Moravou K2 Hynčice o.s Den matek - MŠ Hanušovice DK Hanušovice MŠ Hanušovice Kultura Vystoupení tanečního kroužku Jindřichov DK Hanušovice Taneční kroužek Jindřichov Kultura Květinový den Hanušovice TIC Hanušovice Pivovarská čtvrtka Hanušovice Pivovar Holba a.s Místní divadlo DK Hanušovice Místní divadelní soubor Divadlo Svébohov Harmonikářská přehlídka-25. ročnk Sál obecního domu SDH Svébohov Koncert Zábavné odpoledne Lampionový průvod, posezení u táboráku Průvod - hřiště za OD, Obec Svébohov, SDH Svébohov Zábava Staré Město pod Sněžníkem Noc Kostelů Kostel sv. Anny Město a Farnost Staré Město Kultura Bušín Den Regionu Ruda Bušín Svazek obcí Regionu Ruda Prezentace, vystoupení Štíty Štítecký Jarmark Štíty - náměstí Kultua Zábřeh Májový jarmark Zábřeh - prostory před KD Zábřežská kulturní,s.r.o. Jarmark SK Sulko Zábřeh - FC Žďár nad Sázavou Městský stadion Zábřeh SK Sulko Zábřeh Turnaj Mateřinková olympiáda MŠ Severáček MŠ Severáček Sportovní akce Putování s ježkem Zápis u MŠ Pohádka MŠ Pohádka Zábavné odpoledne Jarní koncert: skupina Javory + Madalen Velký sál KLUBu Zábřežská kulturní,s.r.o. Koncert Malá čarodějnice Velký sál KLUBu Zábřežská kulturní,s.r.o Celoroční mystická škola Osho Mystic Healing Spirála Zábřeh Spirála Zábřeh SK Sulko Zábřeh - FC Fastav Zlín "B" Městský stadion Zábřeh SK Sulko Zábřeh Turnaj Závěrečný koncert žáků ZUŠ Velký sál KLUBu ZUŠ Zábřeh Koncert Den dětí Zábřeh - prostory před KD Zábřežská kulturní,s.r.o. Zábavné odpoledne Ve víru tance DDM Krasohled Zábřeh DDM Krasohled Zábřeh Táboráček na konec roku DDM Krasohled Zábřeh DDM Krasohled Zábřeh Koncert Junior big bandu ZUŠ Zábřeh Kino Retro ZUŠ Zábřeh Koncert 7

8 Kalendář akcí - červen 2013 Datum konání Akce Místo konání Pořádající společnost Druh akce Hrabová F. utkání Hrabová FC - Bohutín Hřiště Hrabová FC Sportovní akce Soutěž HOLBA CUP v požárním sportu Hřiště SDH Hrabová Sportovní akce Den dětí Hřiště ZŠ + MŠ Zábava Oslavy 90. výročí založení Hrabovského sboru ČCE ČCE Hrabová Setkání seniorů Koupaliště Senior klub Setkání Myslivecké posezení Koupaliště MS Skalka Kultura F. utkání Hrabová FC - Podolí Hřiště Hrabová FC Sportovní akce Ukončení školního roku Zahrada u školky ZŠ + MŠ Zábava Hanušovice Dětský den Hynčice nad Moravou K2 Hynčice o.s. Zábavné odpoledne Řemeslné dílničky Mpark Hanušovice Mladí lidé z Hanušovic Zábavné odpoledne Pivovarská padesátka Hanušovice - Pivovar Holba a.s. Kostka kolobka s.r.o. Sportovní akce Kamenná Dětský den Kámenná Obec Kamenná Zábavné odpoledne Olšany Kácení máje Olšany Obec Olšany Zábavné odpoledne Zájezd do Klačna Olšany Obec Olšany Zájezd Dětský den Bušín Obec Bušín Kácení Máje Hrabenov SDH Hrabenov Zábavné odpoledne Memoriál Josefa Hufa Bušín SDH Bušín Soutěž Malá přehlídka dechovek Areál farní zahrady Ruda nad Mor ročník Veterán pikniku Ruda nad Moravou Kulturní komise OÚ Ruda nad Mor. Veterán Klub Severního Pomoraví Kultura Nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčů Ruda nad Moravou TJ Tatran - oddíl nohejbalu Turnaj Svébohov Zájezd pro děti Občanské sdružní Svébohov Kultura Staré Město pod Sněžníkem Přejezd Kladského sedla na koloběžkách Město Staré Město Sportovní akce Štíty Kelly's Rampušák Štíty - náměstí Kultura Setkání na pomezí Čech a Moravy Valteřice Město Štíty Setkání, koncert Zábřeh Zábřežské Hry Zábřeh - sportoviště škol, oddílů a klubů města ZŠ B. Němcové Toulky přírodou s foťákem DDM Krasohled Zábřeh DDM Krasohled Zábřeh SK Sulko Zábřeh - SK Uničov Městský stadion Zábřeh SK Sulko Zábřeh Turnaj Václav Hudeček - koncert Bravo Zábřeh Kostel sv.barbory Zábřežská kulturní,s.r.o Setkání na zámku Rapotín, nádraží ČD SK TPT Zábřeh Vyjížďka a 1/2 fest - 10.ročník Plavecký areál Zábřeh Zábřežská kulturní,s.r.o. 8

9 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Olomoucký kraj NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PŘÍSPĚV- KŮ DO VÝŠE 25 TIS. Podporované aktivity v oblastech: a) vzdělávání a věda b) mládež c) kultura d) sport a tělovýchova e) akce pořádané jednotkami sdružení dobrovolných hasičů f) prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí g) zdravotnictví h) sociální služby a humanitární pomoc i) turistický ruch j) životní prostředí k) spolková činnost Termín podání žádosti: Jednání Rady Olomouckého kraje 7. března, 9. května, 20. června, 22. srpna, 10. října a dále dle aktuální potřeby. Termín ukončení přijímání žádostí do jednotlivých Rad Olomouckého kraje je vždy 14 dní před uvedenou ROK. Nejpozději do Výše podpory: Neinvestiční finanční příspěvek do výše do 25.tis Informace zveřejněna na: kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/74/ pravidla-pro-poskytovani-neinv-fin-prisp- -do-25-tis-kc.pdf Nadace ČEZ Podpora regionů pro rok 2013 Podporované aktivity: Zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Výše podpory: Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje Maximální výše příspěvku není stanovena. Termín podání žádosti: Do , do a do Informace zveřejněna na: nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html Vyplnit a podat žádost přes: https://www. nadacecez.cz/nadaceforms/competitions/ Oranžové hřiště pro rok 2013 Podporované aktivity: zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, dětských a sportovních či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol. Výše podpory: Není stanovena Žadatel: Všechny právnické osoby Termín: Příjem žádostí je průběžná do a do Informace zveřejněna na: nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html Vyplnit a podat žádost přes: https://www. nadacecez.cz/nadaceforms/competitions/ Ministerstvo průmyslu a obchodu Program INOSTART (švýcarsko-česká spolupráce) Cíl: Hlavním cílem Programu Inostart je umožnit začínajícím malým a středním podnikatelům získat úvěr k realizaci inovativních projektů. Z prostředků Programu švýcarsko české spolupráce je podnikatelům poskytnuta podpora formou cenově zvýhodněné záruky za úvěr, další podpora jim bude poskytnuta formou poradenství souvisejícího s realizací podnikatelského záměru, na nějž byl poskytnut úvěr. Úvěry bude podnikatelům poskytovat Česká spořitelna, a.s., poradenství zajistí poradenská společnost GRANTIKA České spořitelny, a.s. program pro začínající podnikatele (do 3 let své existence) délka úvěru 5 let Podporované aktivity: financování aktivit, které jsou primárně potřebné k realizaci podnikatelského záměru, tj. nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a pořízení zásob a drobného nehmotného majetku. Žadatel: Firma s počtem zaměstnanců do 50 Roční obrat do 10 mi. EUR Do 3 let existence Výše úvěru: 0,5 15 mil. Kč Informace zveřejněna na: mpo.cz/dokument html Ministerstvo zemědělství Program rozvoje venkova 19. kolo: : I Potravináři pokud bude větší zůstatek I.1.4 Pozemkové úpravy pokud bude větší zůstatek I.3.4 Využívání poradenských služeb II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Grantové projekty Mezinárodní spolupráce Podporované aktivity: Globálním cílem této oblasti podpory je přispět ke zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Vyvinout nebo do ČR přenést inovativní nástroje k řešení problémů cílových skupin Sdílení zkušeností a znalostí mezi projekty s obdobnou tematikou Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi tuzemskou a zahraniční tematickou sítí Šíření získaného know-how a výstupů projektu mezi relevantní klíčové aktéry v dané oblasti Založení a/nebo rozvoj místního partnerství na základě sdílení zkušeností a dovedností se zahraničními partnery Výměna zkušeností a přenos dobré praxe Druh a výše podpory: Dotace: 100 % způsobilých výdajů projektu Min. výše finanční podpory: 1 mil. Kč Max. výše finanční podpory: 10 mil. Kč Podíl nepřímých nákladů: 18 % u projektů do 4 mil. Kč, 16 % u projektů od 4 do 6 mil. Kč, 14 % od 6 do 10 mil. Kč Žadatelé: obce, kraje a jimi zřizované organizace nestátní neziskové organizace výzkumné a vzdělávací instituce Termín podání žádosti: do do 12 hod. Informace zveřejněna na: esfcr.cz/3-vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-v-ramci-5-1 Adresa pro zaslání žádostí: Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Kartouzská 200/4, Praha 5 Poznámka: žádost v aplikaci Benefit7 na 9

10 Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách Podporované aktivity: Vzdělávání v oblasti sociálních služeb akreditované vzdělávací kurzy odborné stáže Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách Odborné vzdělávání vedoucích pracovníků Vzdělávání fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči Žadatelé: obce, kraje a jimi zřizované organizace nestátní neziskové organizace výzkumné a vzdělávací instituce Druh a výše podpory: Minimální výše podpory je: 0,5 mil.kč Max. výše podpory je: 10 mil. Kč Termín podání žádosti: Do Informace zveřejněna na: Adresa pro zaslání žádostí: Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor implementace fondů EU MPFS ČR Na Poříčním právu 1, Praha 2 Poznámka: žádost v aplikaci Benefit7 na ROP Střední Morava Regionální dopravní infrastruktura služeb Podporované aktivity: Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků místních a účelových komunikací (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů) Odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a v přímé vazbě na to i úseky napojení na místní a účelové komunikace Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových komunikací) v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování životního prostředí obyvatel Realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových komunikacích) na ekosystémy Žadatelé: Kraje Organizace zřizované kraji Druh a výše podpory: Minimální výše podpory je: 5 mil. Kč Max. výše podpory je: 143 mil. Kč Termín podání žádosti: do do 12 hod. Informace zveřejněna na: -strednimorava.cz/file/3915/ Adresa pro zaslání žádostí: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Oddělení řízení projektů - Olomouc Jeremenkova 40b, Olomouc Rozvoj měst - Fyzická revitalizace území Podporované aktivity: Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží Žadatelé: Kraje Obce s více než 5000 obyvateli Dobrovolné svazky obcí Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Nestátní neziskové organizace Druh a výše podpory: Minimální výše podpory je: 2mil. Kč Max. výše podpory je: 25 mil. Kč Termín podání žádosti: do do 12 hod. Informace zveřejněna na: -strednimorava.cz/file/3917/ Adresa pro zaslání žádostí: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Oddělení řízení projektů - Olomouc Jeremenkova 40b, Olomouc Rozvoj měst - Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Podporované aktivity: Vzdělávací infrastruktura především mateřské, základní a střední školy a infrastruktura pro celoživotní učení Žadatelé: Kraje Obce s více než 5000 obyvateli Dobrovolné svazky obcí Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Nestátní neziskové organizace Druh a výše podpory: Minimální výše podpory je: 2 mil. Kč Max. výše podpory je: 25 mil. Kč Termín podání žádosti: do do 12 hod. Informace zveřejněna na: -strednimorava.cz/file/3918/ Adresa pro zaslání žádostí: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Oddělení řízení projektů - Olomouc Jeremenkova 40b, Olomouc Rozvoj měst - Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví Podporované aktivity: Infrastruktura pro poskytování zdravotní péče Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj Žadatelé: Kraje Obce s více než 5000 obyvateli Dobrovolné svazky obcí Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Druh a výše podpory: Minimální výše podpory je: 2mil. Kč Max. výše podpory je: 30 mil. Kč Termín podání žádosti: do do 12 hod. Informace zveřejněna na: -strednimorava.cz/file/3919/ Adresa pro zaslání žádostí: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Oddělení řízení projektů - Olomouc Jeremenkova 40b, Olomouc Rozvoj měst Rozvoj krizové infrastruktury Podporované aktivity: Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj Žadatelé: Kraje Obce s více než 5000 obyvateli Dobrovolné svazky obcí Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Nestátní neziskové organizace Druh a výše podpory: Minimální výše podpory je: 1mil. Kč Max. výše podpory je: 30 mil. Kč Termín podání žádosti: do do 12 hod. Informace zveřejněna na: -strednimorava.cz/file/3920/ Adresa pro zaslání žádostí: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Oddělení řízení projektů - Olomouc Jeremenkova 40b, Olomouc 10

11 Občanské sdružení K2 Hynčice ve spolupráci s p. Grivalským pořádá dne 4. května 2013 Pohádkový les s večerním pálením čarodějnic. Začátek 13,30 hod Program Pohádkový les Bleší trh Dětské hry Průvod masek Zapálení vatry Bohaté občerstvení zajištěno. Autobus bude přistaven ve hod. zastávka u viaduktu a Potraviny zastávka. Věci na bleší trh přijímáme od do v Turistické informačním centru Hanušovice (vše mimo oblečení a obuvi). Řemeslné dílny v Hanušovicích díky podpoře Nadace Vodafone Skupina mladých lidí úspěšně organizuje řemeslné dílny, na které získala finanční objem prostředků na materiální zajištění z Nadace Vodafone. V rámci projektu plánují realizátoři uspořádat čtyři řemeslné dílny pro děti i dospělé. Projekt si klade za cíl umožnit setkávání veřejnosti s hendikepovanými lidmi, a to klienty Domova Paprsek v Olšanech. Ti se v rámci terapií věnují rukodělné činnosti a tvoří rozličné a zajímavé výrobky. V rámci dílen tak zdravé děti i dospělí mohou nahlédnout do života osob se zdravotním postižením. První akce, která se setkala s velkou účastí, se odehrála v říjnu. Děti si s rodiči mohly vydlabat dýně a vyrobit svůj vlastní lampión. Akce, která nesla název Lampiónové hraní, se zúčastnilo přes 40 dětí. Program doplnila výstava ručních prací místních obyvatel jako keramické, drátěné, háčkované výrobky, dále výrobky z ovčího rouna a z hmoty fimo. Ozdobou celé akce se stala expozice několika pohádkových loutek a zkušebna pohádkových kostýmů. Nechybělo ani malování na obličej. Říjnovou dílnu zakončil lampiónový průvod, který provázely pohádkové a strašidelné bytosti. Účastníci pak zakončili odpoledne společným opékáním špekáčků u jednoho ohně. Druhá akce s tématem Vánoc a vánočních svátků se konala v prosinci za účasti klientů z Domova Paprsek z Olšan. Děti při příchodu dostaly dáreček na uvítanou a mohly vyrábět ozdoby z tradičního vizovického těsta, vánoční přání, papírové stromečky nebo papírové vločky. Třetí akce, která vyvrcholí v nejbližších dnech, se bude konat přímo v Domově Paprsek v Olšanech. Děti s rodiči z Hanušovic navštíví místní klienty. Seznámí se s jejich výrobky i dílnami a společně s nimi budou vyrábět velikonoční ozdoby. Poslední a největší akce se uskuteční v Hanušovicích pod širým nebem. V rámci poslední dílny se rozehraje i divadelní představení, na němž vystoupí klienti z Domova Paprsek. Pro malé návštěvníky nebude chybět skákací hrad, trampolína, dětské soutěže, hry, malování na obličej. K hlavnímu programu budou patřit dílničky na trávě, kde děti mohou zkusit vytvořit nejrůznější výrobky. Celý den vyvrcholí dětskou diskotékou. 11

12 Setkání informačních center pod Králickým Sněžníkem V posledním lednovém dni letošního roku se uskutečnilo setkání pracovníků informačních center (IC) v rámci spolupráce přes hranice krajů Olomouckého a Pardubického. Schůzka se uskutečnila pod patronací Evropského domu v Králíkách pod vedením Miroslava Berana. Cílem společného jednání se stalo představení novinek v cestovním ruchu na území Pardubického kraje. Setkání se zúčastnili pracovníci informačních center z Ústí nad Orlicí, Letohradu, Štítů, Králík a Hanušovic. V dopoledních hodinách se účastníci sešli v Evropském domě v Králíkách, kde si prohlédli výstavu zdejšího malíře. Po společném přivítání a výměně zkušeností pokračovala návštěva v informačním centru, kde se nachází současně zdejší městské muzeum. Následovala prohlídka doprovázená výkladem pracovníka IC Králíky. Hosté se seznámili s historií města Králíky a jeho okolím, která se nese v tradici zdejšího betlémářství a výroby varhan. Poté následoval přesun do vojenského muzea, kde se pracovníci informačních center seznámili s expozicí vojenské techniky. Zajímavostí je, že tamní muzeum postupně vznikalo v budovách zemědělského družstva, které se nacházely v havarijním stavu. Teprve v nedávné době se podařilo staré chátrající budovy zbourat a vystavět novou halu, kde je expozice umístěna. Exkurze pokračovala v Červené Vodě ve Ski areálu Buková Hora prohlídkou celého komplexu a jízdou na čtyřsedačkové lanovce, která je vyhřívaná a nabízí lyžařům skvělý komfort při zhruba šestiminutové jízdě na vrchol sjezdovky. Buková hora poskytuje skvělé zázemí zejména pro rodiny s dětmi, možnosti lyžařské školičky, ubytování a jiné služby. Setkání zakončilo návštěvou nově otevřeného hotelu Vista v obci Dolní Mo- rava, kde manažer zařízení představil zdejší služby a možnosti trávení volného času. Na závěr dne měli účastníci setkání možnost vyzkoušet si jízdu na bobové dráze, která je v provozu celoročně. Věřím, že v budoucnu budeme mít také možnost představit naše místní atraktivity pracovníkům v cestovním ruchu v našem blízkém okolí, tuto možnost shledávám za velmi přínosnou, podotkla Andrea Merčáková, manažerka cestovního ruchu Turistického informačního centra Hanušovice. 12

13 13

14 del do novostaveb. C.3. Instalace solárně-termických kolektorů. D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a MAS Horní Pomoraví o.p.s. Sídlo společnosti: maximálně jednou pro daný objekt i při MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní Hanušovice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Sídlo společnosti: Telefon : Web : MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní Hanušovice Telefon Web : : Pracoviště Zábřeh: MAS Horní Pomoraví o.p.s. Farní Zábřeh Pracoviště Zábřeh: MAS Horní Pomoraví o.p.s. Farní Zábřeh Telefon: Telefon: Forma a výše dotace: děleno na fyzické osoby (nepodnikatelské) a právnické osoby a fyzické osoby (podnikatelské) kdy: Nepodnikatelské viz tabulka pravidla, max. % dotace je 60%, přičemž max. celkový limit výše podpory na jeden subjekt činí 30 mil. Kč. Podnikatelské poskytovány formou jimky. Pro de minimis je max. 200 tis. EUR; u blokové podmínky malý podnik 40%, střední podnik 30%, velký podnik 20%, kdy max. celkový limit výše podpory na jeden subjekt činní 30 mil. Kč. Termín podání žádosti: do Více na: -vop- Počet obyvatel : Rozloha : 672,12 km

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující ředitelka organizace, manažer SPL

zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující ředitelka organizace, manažer SPL Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. Etapa (1.5. 2014 31. 8. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. Etapa (1. 5. 2012 31.8.2012) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Hana Olejníková, Mgr. Olga Špiková

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY ODPOLEDNÍ BLOK 13:45 14:35 VÝSLEDKY, DOBRÁ PRAXE A DALŠÍ ČINNOST MAS ORLICKO MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION A MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS PARDUBICKÉHO

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. Etapa (1. 1. 2013 30. 4. 2013) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Závěrečná zpráva JESENÍKY originální produkt Předkládá: MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137 788 33 Hanušovice

Závěrečná zpráva JESENÍKY originální produkt Předkládá: MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137 788 33 Hanušovice Závěrečná zpráva JESENÍKY originální produkt Předkládá: MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137 788 33 Hanušovice Ing. Renata Baslerová ředitelka leden 2014 Popis a průběh jednotlivých aktivit Aktivity v

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Texty výzev pro oblast podpory v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. zpravodaj www.hornipomoravi.eu MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 4 2015 Číslo 4, 30. prosinec 2015 I Ročník VII Společenský

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR Č. Doba realizace Žadatel Název projektu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Požadovaná dotace Dotační zdroj 1 2011 TJ OLPA Provozní budova TJ Olpa 600 000,00 Program rozvoje venkova 2 2013 Jandrt Vlastimil Motocrosová

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. 1. 30. 4. 2013 Název MAS: Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Václav Kolář, manažer SPL,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Představení ROP Střední Čechy

Představení ROP Střední Čechy Představení ROP Střední Čechy Kdo jsme a co děláme Řídící orgán - RR Střední Čechy - nahrazení MMR, CRR atd. Pouze pro Regionální operační program Pouze pro region soudržnosti Střední Čechy, který územně

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko.

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko. Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska za rok 2012 V roce 2012 se členská základna mikroregionu neměnila, členy svazku je 14 obcí, jejichž zástupce se sešli na

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 24. února 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Výroční konference ROP Severozápad 21. září 2010, Litoměřice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 Programové období 2004 2006 Rozdělení prostředků na rozvoj

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

P o l o l e t n í z p r a v o d a j M í s t n í a kční skupiny Třeboňsko o.p.s. 1/2012 AKTUALITY

P o l o l e t n í z p r a v o d a j M í s t n í a kční skupiny Třeboňsko o.p.s. 1/2012 AKTUALITY P o l o l e t n í z p r a v o d a j M í s t n í a kční skupiny Třeboňsko o.p.s. 1/2012 AKTUALITY 8. VÝZVA 2012 MAS Třeboňsko také letos pokračuje ve vypisování výzev podle harmonogramu stanoveném ve Strategickém

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více