MAS připravuje region na novou integrovanou strategii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAS připravuje region na novou integrovanou strategii"

Transkript

1 R. č. MK ČR E Číslo 1 I 29. března 2013 I Ročník V. Číslo prosince 2009 Ročník I. MAS připravuje region na novou integrovanou strategii Přípravy na novou integrovanou strategii území O zahájila budoucnosti Místní akční skupina venkova (MAS) se jednalo na konferenci v Holešově Horní Pomoraví na přelomu února a března. V současné době jsou již dotační pro- Zástupci MAS Horní Pomoraví byli mezi třemi stovkami účastníků dvoudenní konference Venkov 2009 v Holešově ve dnech středky ve většině operačních programů vyčerpány, 18. a 19. je listopadu. tedy nejvyšší čas připravit se na příští Na konferenci období. se hovořilo zejména o budoucnosti setkání venkovských aktérů rozvoje regionů, území obcí a si ze- Pracovní kladou mědělců za cíl po připravit roce plán rozvoje Výstupem regionu, z jednání a s byla tím související formulace možnost memoranda čerpání se základními dotací v programovém cíli společného období úsilí 2014 vesnic, až zemědělců Do a zpracování regionů strategie pro rozvoj pro venkova nové období v následujícím bude zapojen období široký (viz. níže). okruh zainteresovaných stran, Národní účastní konference se ho zástupci se zúčastnili obcí, nejen podni-člekatelůnové firem, místních škol, akčních neziskových skupin, organizací ale také zá- i aktivní stupci občané, ministerstva přičemž zemědělství již na prvním a jím jednánvaných se sešlo agentur celkem pro 63 zemědělství účastníků. a venkov a zřizo- Aktéři Státního si mohou zemědělského vybrat místo intervenčního spádově dle fondu, také vrcholní zástupci ministerstva pro místní rozvoj a profesních organizací jako je území, Národní které síť zastupují, Místních akčních a svých skupin časových v čele s předsedou Františkem Winterem, Spolek pro obnovu venkova, Agrární komora a Národní observatoř zda se venkova, zúčastní také jednání zástupci v Zábře- hostitelského Zlínského kraje a zástupce za kraj Olomoucký. -baa- možností, hu nebo v Hanušovicích. Jednání jsou přístupná Na konferenci veřejnosti podepsal a organizátoři ministr uvítají pro místní co na pozornost. Dotazník je společně s další- vých stránkách jejich názoru měla být v budoucnu věnová- mi podklady k dispozici on-line na webo- nejširší rozvoj spektrum Rostislav zapojených. Vondruška partnerskou Souběžně smlouvu probíhá s Národní průzkum sítí Místních formou akčních do-skutazníkupin ČR. jak Toto hodnotí sdružení obyvatelé zastupoval život při ve podpisu své jeho předseda František Winter. Smlouva MAS Horní Pomoraví o.p.s. rozdělila další milióny obci či městě a jakým problémům by podle deklaruje spolupráci v oblasti regionální politiky, včetně obnovy a rozvoje venkova, cestovního ruchu, investiční politice, politice bydlení, V rámci realizace programu LEADER V harmonii s přírodou v sedmém kole výzvy pro alizoval (dotace v částce 1,1 mil. korun) žadatelů z roku 2010 svůj projekt nezre- OBSAH územního plánování a stavebního řádu. příjem dotací MAS Horní Pomoraví o.p.s. a od záměru odstoupil. Dále jeden projekt MAS připravuje region na integrovanou bylo rozděleno téměř 12 miliónů korun z loňského roku s přidělenou dotací 900 strategii...1 OBSAH mezi 41 projektů. tisíc korun byl ukončen ze strany Státního MAS rozdělila další milióny...1 Cíle z Memoranda Národní konference Venkov 2009 Uchazeči podali žádost o podporu v rámci zemědělského intervenčního fondu (SZI- Představení O budoucnosti člena MAS...2 venkova se jednalo na konferenci v Holešově Vesnice: Nejlepší projekty MAS...2 sedmi z osmi vyhlášených oblastí podpory Fu) z administrativních důvodů, uvedla MAS Řešení rozpočtového určení daní Představení byla nominována člena na MAS Cenu..... Ď...3 (tzv. Fichí) v celkové požadované výši manažerka pro realizaci Strategického plánu Leader (SPL) Renata Baslerová. Mezi 2 Certifikované Řešení složité administrativy a byrokracie Valná hromada produkty MAS značky 2009 Jeseníky... originální dotace korun. Původním záměrem Řešení 2 produkt doplnily služby a zážitky...4 bylo Programu rozdělit rozvoje 9,8 miliónů venkova korun. (zjednodušení podpořené pravidel projekty a zvýšení se objemu řadí například financí nákup hydraulických nůžek pro zámečnickou Za nápady na Ostrožsku MAS na veletrhu Regiontour...5 Plánovanou pro venkov) alokaci jsme navyšovali o více Kalendář MAS akcí předávala duben zkušenosti bulharským než 2 milióny korun. Toto navýšení bylo dílnu, pořízení zemědělské techniky pro kolegům... 3 Řešení znatelnosti DPH (proč vybírat od obcí?!) Kalendář akcí květen možné díky tomu, že jeden z podpořených zemědělskou prvovýrobu, rekonstrukce Kalendář Jeseníky akcí usilují červen o značku regionální produkt 4 (pokračování pokračování na str. na 2) str. č. 2 Monitoring V Jindřichově dotačních se sešli zdrojů...9 mladí fotografové... 4 Pohádkový Studenti les získávali s večerním praktické pálením informace. čarodějnic Řemeslné V harmonii dílny v s Hanušovicích přírodou.... díky 5 podpoře nadace Vodafone...11 Komunitní školy přispívají ke spokojenému Setkání životu informačních na venkově center.. pod Králickým 6 Sněžníkem...12 Monitoring dotačních zdrojů Vítání léta

2 Představení člena MAS Horní Pomoraví o. p. s. Klub vojenské historie Kralka, o.s. Klub jsme založili v roce V době založení bylo nejstaršímu členovi 21 let. Od roku 1994 soustavně pracujeme na budování muzea Československého opevnění z let v pěchotním srubu K-S 5 U potoka v katastru obce Malá Morava. Smyslem naší činnosti je rekonstrukce objektu a jeho vnitřního vybavení do stavu z roku Naší motivací je mimo jiné připomínat období 30. let minulého století a vzdát poctu lidem, kteří v roce 1938 byli připraveni bránit Československou republiku. Kontakty Veškeré kontakty jsou k dispozici na webových stránkách V současné době je však hlavním komunikačním kanálem s našimi příznivci a podporovateli Facebook. pokračování z 1. str. prostor pro kulturní, sportovní či spolkové aktivity v obcích regionu (konkrétně v Lukavici, Dubicku či ve Vyšehoří) nebo modernizace vybavení zpracovatelských provozů místních výrobců potravin (řeznictví, výrobny sýrů, výroby ovocných džemů). Kompletní seznam podpořených projektů je k dispozici na webových stránkách www. hornipomoravi.eu. Poslední výzva pro příjem dotací bude vyhlášena v dubnu MAS Horní Pomoraví vyhlásí v tomto roce ještě jednu výzvu pro příjem dotací, kde rozdělí zbylé prostředky určené k závazkování. Mělo by se jednat o částku zhruba 3 milióny korun. Její výše bude upřesněna. Pokud se žadatelům, kteří již svoje projekty realizují, podaří realizovat s nižšími náklady, než původně předpokládali, uspořené prostředky se zohlední v možném závazkování a MAS je může znovu přerozdělit. Programový výbor na svém posledním zasedání rozhodl o vyhlášení výzvy pro Fiche č. 1 Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu, Fiche č. 2 - Zakládání podniků a jejich rozvoj a Fiche č. 9 Venkov - místo pro život. Předpokládáme vyhlášení poslední výzvy v tomto programovém období v průběhu měsíce dubna, příjem žádostí by měl probíhat v květnu tak, abychom byli v předpokládaném červnovém termínu schopni projekty registrovat v Olomouci na SZIFu. Zájemci najdou veškeré informace v průběhu dubna na našich webových stránkách, doplnila informace k výzvě manažerka pro realizaci SPL Renata Baslerová. Nejlepší projekty MAS Horní Pomoraví Proč jste se rozhodli stát se členem MAS? V České republice je asi nejvíce různých pevnostních muzeí v Evropě. Ale opravdu kvalitní pevnostní muzea, tak jak je známe z Francie, Guernsey, Německa ale i třeba z Polska, jsou u nás 1 2. Chceme budovat vysoce kvalitní muzeum, které bude fungovat desítky let. Nikdo z našich členů není místní, dojíždíme cca 100 km. Pokud zůstane- V měsíci lednu probíhala na webových stránkách Místní akční skupiny (MAS) Horní Pomoraví anketa o nejlepší projekty realizované právě na MAS Horní Pomoraví a také na území MAS Šumperský venkov. Anketu organizátor rozdělil do tří kategorií: obce, neziskový sektor a podnikatelé. Za Horní Pomoraví mohli hlasující vybírat z celkem 56 projektů. Zvítězit však mohl pouze jeden projekt z každé kategorie. V kategorii obcí zvítězila Lesnice s projektem revitalizace centra obce, v jehož rámci se tamní obec dočkala první etapy kompletní revitalizace návsi. Zahrnovala vybudování chodníků a zpevnění ploch autobusových zastávek s osazením mobiliáře. V neziskovém sektoru zvítězil Klub vojenské historie Kralka, o.s. V rámci jejich projektu došlo k vybudování tří nových expozic, provedení izolace střechy, zajištění nutné cirkulace vzduchu uvnitř objektu muzea K-S 5 U Potoka. Dále mohli provozovatelé v rámci projektu pořídit nové exponáty, vyrobit nové kovové dveře a vytvořit zázemí pro návštěvníky expozice. Současně byla z projektu vydaná nová publikace o muzeu a obraně hranic a okolí. Za podnikatele zvítězil Robert Uherko z Bušína a jeho projekt na hydraulické tabulové nůžky pro zámečnickou dílnu. Vítězové všech kategorií byli vyhlášení v rámci obecního plesu v Dolních Studénkách, který se konal 8. února a kde byli pozváni ti nejlepší z jednotlivých kategorií, aby si převzali svá ocenění. V rámci plesu proběhla krátká prezentace jednotlivých projektů, ale byla i příležitost k neformálnímu setkání. 2

3 MAS Horní Pomoraví byla nominována na Cenu Ď Domov Paprsek Olšany nominoval Místní akční skupinu (MAS) Horní Pomoraví na Cenu Ď dík mecenášům a dobrodincům, cena na podporu kultury a charity v České republice. Uznání si organizace vysloužila za uspořádání společenského večera Domova Paprsek, který proběhl loni 23. listopadu. V listopadu 2012 uspořádali zástupci organizace ples pro uživatele nejen našeho zařízení, ale i pro uživatele jiných domovů v rámci Olomouckého kraje a ostatní občany širokého okolí. Akce s vysokou kulturní a společenskou úrovní, jejíž výtěžek předali našemu zařízení, si zaslouží ohodnocení a velké poděkování všem, kteří se zapojili do organizace této akce, píše se v nominačním zdůvodnění. Velice si této nominace ceníme a děkujeme za ni. Cena patří zejména hlavnímu organizátorovi organizaci K.R.A.P. o.s., která akci zajišťovala i finančně. A již nyní můžeme všem, nejen z Domova Paprsek slíbit, že úspěšnou akci, na jejíž organizaci jsme se spolupodíleli, si letos v listopadu zopakujeme. Už máme i termín, a to pátek 22. listopadu, uvedla Renata Baslerová, manažerka MAS Horní Pomoraví. Cena Ď se bude letos udělovat již třináctým rokem. Zařadila se v tuzemsku jako známý projekt, který se jako jediný snaží komplexněji mapovat a oceňovat aktivity českých mecenášů, sponzorů a dobrodinců. Rozsahem svých nominačních kategorií ukazuje, že je nadmíru možností k podporování kulturních, charitativních a dalších projektů. To vše s důrazem na to, že taková bohulibá činnost by měla být v civilizovaném světě naprosto normální. Nominační kola probíhají na městské, krajské a celostátní úrovni. Vítěz krajské ceny postupuje do finále v Národním divadle 20. června 2013, a to přímo do hlavní kategorie o GRAND PRIX Ď Zde se budou o hlavní celostátní cenu ucházet vítězové všech 14 krajských kol. me sami, dříve či později skončíme, nebo se budeme plácat v průměrnosti. Využili jste někdy služeb MAS? Ano, v roce 2012 jsme díky velmi profesionální podpoře MAS získali a realizovali grant, díky kterému se nám podařilo mimo jiné provést kvalitní izolaci poškozené stropní desky proti zatékání. Na takovou akci bychom si ze vstupného či prodeje pohledů a turistických známek nikdy nevydělali. Nyní máme suchý a čistý objekt. Pro nás jde o obrovský kvalitativní skok. Každý asi ví, že v domě, do kterého zatéká, můžete dělat cokoli, a stejně to je k ničemu. Co vám přináší členství v MAS? Hlavní poznání je takové, že mezi členy a pracovníky MAS jsou aktivní, schopní a kvalifikovaní partneři, se kterými lze realizovat nápady, o kterých jsme dříve pouze nesměle hovořili. Přemýšlíte o čerpání dotací pomocí Strategického plánu MAS? Ano, přemýšlíme. Nápadů a plánů máme hodně. V současné době například hledáme šikovné průvodce pro zajištění nepřetržitého provozu v letní sezóně. 3

4 Certifikované produkty značky Jeseníky originální produkt doplnily také služby a zážitky Rozšířit nabídku certifikovaných produktů JESENÍKY originální produkt o služby a zážitky se rozhodla Místní akční skupina (MAS) Horní Pomoraví v rámci mezinárodního projektu Jeseníky od produktů k zážitkům. Výsledkem je vznik manuálu pro informační centra, vytvoření tematické stezky, realizace tvořivé dílny a úspěšná spolupráce se slovenskými partnery. MAS tak navázala na předchozí úspěšný projekt Vyrobeno na venkově. Jeho hlavním cílem bylo přispět k rozvoji území prostřednictvím propagace jeho neopakovatelného charakteru, zachovalé přírody, specifických tradic, řemesel i kultury. Zviditelněním jesenických hodnot a tradic je navíc možné rozvíjet spolupráci subjektů cestovního ruchu a účinně podpořit další rozvoj celého území. Náplní nového projektu, financovaného z Programu rozvoje venkova, bylo zmapování a certifikace ubytovacích a stravovacích zařízení a také vznik zážitků v Jeseníkách. Projekt umožnil především úpravu kritérií pro služby a vznik certifikačních kritérií pro zážitky. Díky tomu došlo k certifikaci prvních zážitků v Jeseníkách. V České republice se zatím nikdo nepokusil o certifikaci zážitků, uvedla koordinátorka značky Hana Olejníková. Jeseníky jsou prvním regionem, který certifikuje nejen výrobky a služby, ale nově také zážitky, neboli turisticky atraktivní lokality a akce v Jeseníkách. Prvními zážitky se staly Exkurze do Přečerpávací vodní Elektrárny Dlouhé stráně, Pekařovská pouť a Adrenalin park Bozeňov. V rámci projektu se konal Workshop Od produktů k zážitkům, který vyústil v předložení požadavků pro Manuál pro tvorbu nových turistických zážitků. Výsledkem je vytvoření příručky dostupné pracovníkům informačních a dalších turistických center. S jeho pomocí budou schopni vytvořit pestrou nabídku různých atraktivit s důrazem na značku JESENÍKY originální produkt. Spojit radost z výsledného produktu se zážitkem z jeho realizace umožnil Mezinárodní jarmark a tvořivá dílna Jeseníků, který se konal v areálu Ruční papírny ve Velkých Losinách. Návštěvníci si mohli vyrobit drobné upomínkové předměty z regionálních, certifikovaných produktů. Některé výrobky šly do dražby, přičemž výtěžek putoval na nákup výtvarných potřeb pro klienty ústavu Paprsek v Olšanech, který je rovněž držitelem značky. Akce se zúčastnilo i několik slovenských partnerů a výrobců. Řadu rad, postřehů a zkušeností přinesl projekt také výrobcům a držitelům značky na obou stranách hranice prostřednictvím vzájemných návštěv, dodala Olejníková. Jedním z dalších výstupů projektu bylo také vytvoření tematické stezky Po stopách tradičních jesenických výrobků. Tvoří ji dvanáct zastavení u certifikovaných výrobců. Na každém z nich stojí informační tabule s podrobným popisem. Návštěvníka na stezce provádí brožůrka a každý má možnost držitele značky navštívit, zhlédnout výrobu nebo si vytvořit vlastní originální suvenýr. 4

5 MAS Horní Pomoraví na veletrhu Regiontour V letošním roce se Místní akční skupina (MAS) Horní Pomoraví společně s Turistickým informačním centrem (TIC) Hanušovice účastnila ve dnech 17. až 20. ledna mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour. Letošní ročník opět kladl důraz na prezentaci regionů České republiky. Během čtyř dnů navštívily expozici tisíce návštěvníků - profesionálů v cestovním ruchu i koncových klientů. Hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil společně s ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským a předsedou Asociace krajů Michalem Haškem slavnostně otevřeli stánek Olomouckého kraje. Mimo církevní turistiku, která se stala i v letošním roce hlavním mottem veletrhu, byla expozice zaměřena na pohodu a relaxaci. Oblast lázeňství a wellness zastoupilo v rámci kraje sedm lázeňských lokalit s mnoha příležitostmi pro relaxaci. Stejně jako každý rok i v letošním roce se turistická lokalita Hanušovicka prezentovala na stánku Olomouckého kraje společně se Starým Městem prostřednictvím značky JESENÍKY originální produkt. Originální výrobky zastupovala v Brně firma Via Delicia ze Zábřeha, která nabízela své delikatesy ve skle. V letošním roce měli držitelé značky možnost své výrobky nejen ukázat, ale také nabízet k prodeji návštěvníkům veletrhu. Poslední dva dny výstavy se představilo občanské sdružení Stránské zastoupené paní Vladimírou Křenkovou, která se prezentovala s plstěnými výrobky z ovčí vlny. Návštěvníci mohli také zhlédnout, jak se dříve předlo na kolovrátku, uvedla Andrea Merčáková z TIC Hanušovice. Nově se na stánku Olomouckého kraje objevily koloběžky Kostka - kolobka z Potůčníku u Hanušovic, které se staly atraktivitou veletrhu. Na prezentačním stánku nechyběly propagační materiály oblastí Hanušovicka a Staroměstska. Jednalo se především o mapy, katalogy ubytování, jednotlivé tipy na výlety, pexesa nebo pohledy. Mezi těmito materiály se objevily i propagační letáky MAS Horní Pomoraví. 5

6 Kalendář akcí - duben 2013 Datum konání Akce Místo konání Pořádající společnost Druh akce Hrabová Setkání Seniorů Klubovna Senior klub Setkání F. utkání Hrabová FC - Juvenus Mohelnice Hřiště Hrabová Hrabová FC Sportovní akce Den země Zahrada školky ZŠ + MŠ Zábava F. utkání Hrabová FC - Palonín Hřiště Hrabová Hrabová FC Sportovní akce Slet čarodějnic - tradiční pálení čarodějnic Koupaliště Hraběnky, o.s. Kultura Hanušovice Ve státním zájmu DK Hanušovice Klub Na Střelnici Králíky a divadelní soubor Divadlo Jindřichov Čarodějnický rej Jindřichov Obec Jindřichov Zábavné odpoledne Region Ruda Turnaj ve stolním tenise KD Hrabenov TJ Sokol Hrabenov Turnaj FK Bohdíkov - SK Loštice - dorost Bohdíkov - hřiště FK Bohdíkov Turnaj FK Bohdíkov - Jiskra Rapotín - muži A Bohdíkov - hřiště FK Bohdíkov Turnaj FK Bohdíkov B - Sokol Jedlí Bohdíkov - hřiště FK Bohdíkov Turnaj Posezení s důchodci Na Záložně - Ruda nad Mor. Kulturní komise OÚ Ruda nad Moravou Jarní burza Olšany Veterán Klub Severního Pomoraví Pálení čaroděnic Ruda nad Moravou SDH Hrabenov Kultura Pálení čaroděnic Olšany Obec Olšany Kultura Staré Město pod Sněžníkem Divadelní představení KD Staré Město Divadelní soubor Tyl Králíky Divadlo Roháči Kulturní dům Staré Město Koncert Slet čarodějnic a čarodějů U bývalého koupaliště ve Kulturní zařízení města Starém Městě Staré Město Kultura Svébohov Slet čarodějnic Obecní dům - Hřiště Občanské sdružení Svébohov Kultura Zábřeh Mandaly Spirála Zábřeh Spirála Zábřeh David Chadima: malba - výstava Galerie Tunklův dvorec ZUŠ Zábřeh Výstava Turnaj ve stolním tenise Katolický dům Katolický dům Turnaj Vše o mužích Velký sál KLUBu Zábřežská kulturní,s.r.o SK Sulko Zábřeh - 1.SK Prostějov Městský stadion Zábřeh SK Sulko Turnaj Po stopách Eskymo Welzla Městský stadion Zábřeh KČT Zábřeh Výstava do přírody DDM Krasohled Zábřeh DDM Krasohled Zábřeh Jarní přírodou Žichlínek, nádraží ČD SK TPT Zábřeh Xavier Baumaxa Klub Ve Zdi Zábřežská kulturní,s.r.o Vědomá přání a cesta k jejich naplnění Spirála Zábřeh Spirála Zábřeh Stezka odvahy DDM Krasohled Zábřeh DDM Krasohled Zábřeh SK Sulko Zábřeh - FC Baník Ostrava "B" Městský stadion Zábřeh SK Sulko Zábřeh Turnaj Hana Zagorová a Petr Rezek Velký sál KLUBu Zábřežská kulturní,s.r.o. Koncert Den Země Wolkerovy sady DDM Krasohled Zábřeh Bezpečná cesta Dopravní hřiště MŠ Severáček MŠ Severáček Turbo Velký sál KLUBu Zábřežská kulturní,s.r.o. Koncert Slavnost u čarodějnice Berty DDM Krasohled Zábřeh DDM Krasohled Zábřeh MČR v mažoretkovém sportu Velký sál KLUBu ZUŠ Zábřeh, Zábřežská kulturní,s.r.o Celoroční mystická škola Osho Mystic Healing Spirála Zábřeh Spirála Zábřeh SK Sulko Zábřeh - FK Slavia Orlová - Lutyně Městský stadion Zábřeh SK Sulko Zábřeh Turnaj Chléb náš vezdejší Muzeum Zábřeh Muzeum Zábřeh Výstava 6

7 Kalendář akcí - květen 2013 Datum konání Akce Místo konání Pořádající společnost Druh akce Dubicko Den Mikroregionu Zábřežsko Dubicko Obec Dubicko Hrabová Den Matek Sokolovna Hrabová ZŠ + MŠ Kultura Oslavy Osvobození Koupaliště Obec + Hrabová FC Kultura Setkání seniorů Klubovna Senior klub Setkání Okrsková soutěž SDH Hřiště Hrabová SDH Hrabová Sportovní akce Mikroregion v Dubicku OÚ+FC+ZŠ+SDH Kultura F. utkání Hrabová FC - Krchleby Hřiště Hrabová Hrabová FC Sportovní akce 24. 5:2013 Noc Kostelů ČCE Hanušovice Pohádkový les + pálení čarodějnic Hynčice nad Moravou K2 Hynčice o.s Den matek - MŠ Hanušovice DK Hanušovice MŠ Hanušovice Kultura Vystoupení tanečního kroužku Jindřichov DK Hanušovice Taneční kroužek Jindřichov Kultura Květinový den Hanušovice TIC Hanušovice Pivovarská čtvrtka Hanušovice Pivovar Holba a.s Místní divadlo DK Hanušovice Místní divadelní soubor Divadlo Svébohov Harmonikářská přehlídka-25. ročnk Sál obecního domu SDH Svébohov Koncert Zábavné odpoledne Lampionový průvod, posezení u táboráku Průvod - hřiště za OD, Obec Svébohov, SDH Svébohov Zábava Staré Město pod Sněžníkem Noc Kostelů Kostel sv. Anny Město a Farnost Staré Město Kultura Bušín Den Regionu Ruda Bušín Svazek obcí Regionu Ruda Prezentace, vystoupení Štíty Štítecký Jarmark Štíty - náměstí Kultua Zábřeh Májový jarmark Zábřeh - prostory před KD Zábřežská kulturní,s.r.o. Jarmark SK Sulko Zábřeh - FC Žďár nad Sázavou Městský stadion Zábřeh SK Sulko Zábřeh Turnaj Mateřinková olympiáda MŠ Severáček MŠ Severáček Sportovní akce Putování s ježkem Zápis u MŠ Pohádka MŠ Pohádka Zábavné odpoledne Jarní koncert: skupina Javory + Madalen Velký sál KLUBu Zábřežská kulturní,s.r.o. Koncert Malá čarodějnice Velký sál KLUBu Zábřežská kulturní,s.r.o Celoroční mystická škola Osho Mystic Healing Spirála Zábřeh Spirála Zábřeh SK Sulko Zábřeh - FC Fastav Zlín "B" Městský stadion Zábřeh SK Sulko Zábřeh Turnaj Závěrečný koncert žáků ZUŠ Velký sál KLUBu ZUŠ Zábřeh Koncert Den dětí Zábřeh - prostory před KD Zábřežská kulturní,s.r.o. Zábavné odpoledne Ve víru tance DDM Krasohled Zábřeh DDM Krasohled Zábřeh Táboráček na konec roku DDM Krasohled Zábřeh DDM Krasohled Zábřeh Koncert Junior big bandu ZUŠ Zábřeh Kino Retro ZUŠ Zábřeh Koncert 7

8 Kalendář akcí - červen 2013 Datum konání Akce Místo konání Pořádající společnost Druh akce Hrabová F. utkání Hrabová FC - Bohutín Hřiště Hrabová FC Sportovní akce Soutěž HOLBA CUP v požárním sportu Hřiště SDH Hrabová Sportovní akce Den dětí Hřiště ZŠ + MŠ Zábava Oslavy 90. výročí založení Hrabovského sboru ČCE ČCE Hrabová Setkání seniorů Koupaliště Senior klub Setkání Myslivecké posezení Koupaliště MS Skalka Kultura F. utkání Hrabová FC - Podolí Hřiště Hrabová FC Sportovní akce Ukončení školního roku Zahrada u školky ZŠ + MŠ Zábava Hanušovice Dětský den Hynčice nad Moravou K2 Hynčice o.s. Zábavné odpoledne Řemeslné dílničky Mpark Hanušovice Mladí lidé z Hanušovic Zábavné odpoledne Pivovarská padesátka Hanušovice - Pivovar Holba a.s. Kostka kolobka s.r.o. Sportovní akce Kamenná Dětský den Kámenná Obec Kamenná Zábavné odpoledne Olšany Kácení máje Olšany Obec Olšany Zábavné odpoledne Zájezd do Klačna Olšany Obec Olšany Zájezd Dětský den Bušín Obec Bušín Kácení Máje Hrabenov SDH Hrabenov Zábavné odpoledne Memoriál Josefa Hufa Bušín SDH Bušín Soutěž Malá přehlídka dechovek Areál farní zahrady Ruda nad Mor ročník Veterán pikniku Ruda nad Moravou Kulturní komise OÚ Ruda nad Mor. Veterán Klub Severního Pomoraví Kultura Nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčů Ruda nad Moravou TJ Tatran - oddíl nohejbalu Turnaj Svébohov Zájezd pro děti Občanské sdružní Svébohov Kultura Staré Město pod Sněžníkem Přejezd Kladského sedla na koloběžkách Město Staré Město Sportovní akce Štíty Kelly's Rampušák Štíty - náměstí Kultura Setkání na pomezí Čech a Moravy Valteřice Město Štíty Setkání, koncert Zábřeh Zábřežské Hry Zábřeh - sportoviště škol, oddílů a klubů města ZŠ B. Němcové Toulky přírodou s foťákem DDM Krasohled Zábřeh DDM Krasohled Zábřeh SK Sulko Zábřeh - SK Uničov Městský stadion Zábřeh SK Sulko Zábřeh Turnaj Václav Hudeček - koncert Bravo Zábřeh Kostel sv.barbory Zábřežská kulturní,s.r.o Setkání na zámku Rapotín, nádraží ČD SK TPT Zábřeh Vyjížďka a 1/2 fest - 10.ročník Plavecký areál Zábřeh Zábřežská kulturní,s.r.o. 8

9 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Olomoucký kraj NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PŘÍSPĚV- KŮ DO VÝŠE 25 TIS. Podporované aktivity v oblastech: a) vzdělávání a věda b) mládež c) kultura d) sport a tělovýchova e) akce pořádané jednotkami sdružení dobrovolných hasičů f) prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí g) zdravotnictví h) sociální služby a humanitární pomoc i) turistický ruch j) životní prostředí k) spolková činnost Termín podání žádosti: Jednání Rady Olomouckého kraje 7. března, 9. května, 20. června, 22. srpna, 10. října a dále dle aktuální potřeby. Termín ukončení přijímání žádostí do jednotlivých Rad Olomouckého kraje je vždy 14 dní před uvedenou ROK. Nejpozději do Výše podpory: Neinvestiční finanční příspěvek do výše do 25.tis Informace zveřejněna na: kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/74/ pravidla-pro-poskytovani-neinv-fin-prisp- -do-25-tis-kc.pdf Nadace ČEZ Podpora regionů pro rok 2013 Podporované aktivity: Zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Výše podpory: Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje Maximální výše příspěvku není stanovena. Termín podání žádosti: Do , do a do Informace zveřejněna na: nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html Vyplnit a podat žádost přes: https://www. nadacecez.cz/nadaceforms/competitions/ Oranžové hřiště pro rok 2013 Podporované aktivity: zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, dětských a sportovních či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol. Výše podpory: Není stanovena Žadatel: Všechny právnické osoby Termín: Příjem žádostí je průběžná do a do Informace zveřejněna na: nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html Vyplnit a podat žádost přes: https://www. nadacecez.cz/nadaceforms/competitions/ Ministerstvo průmyslu a obchodu Program INOSTART (švýcarsko-česká spolupráce) Cíl: Hlavním cílem Programu Inostart je umožnit začínajícím malým a středním podnikatelům získat úvěr k realizaci inovativních projektů. Z prostředků Programu švýcarsko české spolupráce je podnikatelům poskytnuta podpora formou cenově zvýhodněné záruky za úvěr, další podpora jim bude poskytnuta formou poradenství souvisejícího s realizací podnikatelského záměru, na nějž byl poskytnut úvěr. Úvěry bude podnikatelům poskytovat Česká spořitelna, a.s., poradenství zajistí poradenská společnost GRANTIKA České spořitelny, a.s. program pro začínající podnikatele (do 3 let své existence) délka úvěru 5 let Podporované aktivity: financování aktivit, které jsou primárně potřebné k realizaci podnikatelského záměru, tj. nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a pořízení zásob a drobného nehmotného majetku. Žadatel: Firma s počtem zaměstnanců do 50 Roční obrat do 10 mi. EUR Do 3 let existence Výše úvěru: 0,5 15 mil. Kč Informace zveřejněna na: mpo.cz/dokument html Ministerstvo zemědělství Program rozvoje venkova 19. kolo: : I Potravináři pokud bude větší zůstatek I.1.4 Pozemkové úpravy pokud bude větší zůstatek I.3.4 Využívání poradenských služeb II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Grantové projekty Mezinárodní spolupráce Podporované aktivity: Globálním cílem této oblasti podpory je přispět ke zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Vyvinout nebo do ČR přenést inovativní nástroje k řešení problémů cílových skupin Sdílení zkušeností a znalostí mezi projekty s obdobnou tematikou Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi tuzemskou a zahraniční tematickou sítí Šíření získaného know-how a výstupů projektu mezi relevantní klíčové aktéry v dané oblasti Založení a/nebo rozvoj místního partnerství na základě sdílení zkušeností a dovedností se zahraničními partnery Výměna zkušeností a přenos dobré praxe Druh a výše podpory: Dotace: 100 % způsobilých výdajů projektu Min. výše finanční podpory: 1 mil. Kč Max. výše finanční podpory: 10 mil. Kč Podíl nepřímých nákladů: 18 % u projektů do 4 mil. Kč, 16 % u projektů od 4 do 6 mil. Kč, 14 % od 6 do 10 mil. Kč Žadatelé: obce, kraje a jimi zřizované organizace nestátní neziskové organizace výzkumné a vzdělávací instituce Termín podání žádosti: do do 12 hod. Informace zveřejněna na: esfcr.cz/3-vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-v-ramci-5-1 Adresa pro zaslání žádostí: Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Kartouzská 200/4, Praha 5 Poznámka: žádost v aplikaci Benefit7 na 9

10 Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách Podporované aktivity: Vzdělávání v oblasti sociálních služeb akreditované vzdělávací kurzy odborné stáže Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách Odborné vzdělávání vedoucích pracovníků Vzdělávání fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči Žadatelé: obce, kraje a jimi zřizované organizace nestátní neziskové organizace výzkumné a vzdělávací instituce Druh a výše podpory: Minimální výše podpory je: 0,5 mil.kč Max. výše podpory je: 10 mil. Kč Termín podání žádosti: Do Informace zveřejněna na: Adresa pro zaslání žádostí: Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor implementace fondů EU MPFS ČR Na Poříčním právu 1, Praha 2 Poznámka: žádost v aplikaci Benefit7 na ROP Střední Morava Regionální dopravní infrastruktura služeb Podporované aktivity: Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků místních a účelových komunikací (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů) Odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a v přímé vazbě na to i úseky napojení na místní a účelové komunikace Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových komunikací) v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování životního prostředí obyvatel Realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových komunikacích) na ekosystémy Žadatelé: Kraje Organizace zřizované kraji Druh a výše podpory: Minimální výše podpory je: 5 mil. Kč Max. výše podpory je: 143 mil. Kč Termín podání žádosti: do do 12 hod. Informace zveřejněna na: -strednimorava.cz/file/3915/ Adresa pro zaslání žádostí: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Oddělení řízení projektů - Olomouc Jeremenkova 40b, Olomouc Rozvoj měst - Fyzická revitalizace území Podporované aktivity: Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží Žadatelé: Kraje Obce s více než 5000 obyvateli Dobrovolné svazky obcí Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Nestátní neziskové organizace Druh a výše podpory: Minimální výše podpory je: 2mil. Kč Max. výše podpory je: 25 mil. Kč Termín podání žádosti: do do 12 hod. Informace zveřejněna na: -strednimorava.cz/file/3917/ Adresa pro zaslání žádostí: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Oddělení řízení projektů - Olomouc Jeremenkova 40b, Olomouc Rozvoj měst - Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Podporované aktivity: Vzdělávací infrastruktura především mateřské, základní a střední školy a infrastruktura pro celoživotní učení Žadatelé: Kraje Obce s více než 5000 obyvateli Dobrovolné svazky obcí Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Nestátní neziskové organizace Druh a výše podpory: Minimální výše podpory je: 2 mil. Kč Max. výše podpory je: 25 mil. Kč Termín podání žádosti: do do 12 hod. Informace zveřejněna na: -strednimorava.cz/file/3918/ Adresa pro zaslání žádostí: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Oddělení řízení projektů - Olomouc Jeremenkova 40b, Olomouc Rozvoj měst - Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví Podporované aktivity: Infrastruktura pro poskytování zdravotní péče Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj Žadatelé: Kraje Obce s více než 5000 obyvateli Dobrovolné svazky obcí Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Druh a výše podpory: Minimální výše podpory je: 2mil. Kč Max. výše podpory je: 30 mil. Kč Termín podání žádosti: do do 12 hod. Informace zveřejněna na: -strednimorava.cz/file/3919/ Adresa pro zaslání žádostí: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Oddělení řízení projektů - Olomouc Jeremenkova 40b, Olomouc Rozvoj měst Rozvoj krizové infrastruktury Podporované aktivity: Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj Žadatelé: Kraje Obce s více než 5000 obyvateli Dobrovolné svazky obcí Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Nestátní neziskové organizace Druh a výše podpory: Minimální výše podpory je: 1mil. Kč Max. výše podpory je: 30 mil. Kč Termín podání žádosti: do do 12 hod. Informace zveřejněna na: -strednimorava.cz/file/3920/ Adresa pro zaslání žádostí: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Oddělení řízení projektů - Olomouc Jeremenkova 40b, Olomouc 10

11 Občanské sdružení K2 Hynčice ve spolupráci s p. Grivalským pořádá dne 4. května 2013 Pohádkový les s večerním pálením čarodějnic. Začátek 13,30 hod Program Pohádkový les Bleší trh Dětské hry Průvod masek Zapálení vatry Bohaté občerstvení zajištěno. Autobus bude přistaven ve hod. zastávka u viaduktu a Potraviny zastávka. Věci na bleší trh přijímáme od do v Turistické informačním centru Hanušovice (vše mimo oblečení a obuvi). Řemeslné dílny v Hanušovicích díky podpoře Nadace Vodafone Skupina mladých lidí úspěšně organizuje řemeslné dílny, na které získala finanční objem prostředků na materiální zajištění z Nadace Vodafone. V rámci projektu plánují realizátoři uspořádat čtyři řemeslné dílny pro děti i dospělé. Projekt si klade za cíl umožnit setkávání veřejnosti s hendikepovanými lidmi, a to klienty Domova Paprsek v Olšanech. Ti se v rámci terapií věnují rukodělné činnosti a tvoří rozličné a zajímavé výrobky. V rámci dílen tak zdravé děti i dospělí mohou nahlédnout do života osob se zdravotním postižením. První akce, která se setkala s velkou účastí, se odehrála v říjnu. Děti si s rodiči mohly vydlabat dýně a vyrobit svůj vlastní lampión. Akce, která nesla název Lampiónové hraní, se zúčastnilo přes 40 dětí. Program doplnila výstava ručních prací místních obyvatel jako keramické, drátěné, háčkované výrobky, dále výrobky z ovčího rouna a z hmoty fimo. Ozdobou celé akce se stala expozice několika pohádkových loutek a zkušebna pohádkových kostýmů. Nechybělo ani malování na obličej. Říjnovou dílnu zakončil lampiónový průvod, který provázely pohádkové a strašidelné bytosti. Účastníci pak zakončili odpoledne společným opékáním špekáčků u jednoho ohně. Druhá akce s tématem Vánoc a vánočních svátků se konala v prosinci za účasti klientů z Domova Paprsek z Olšan. Děti při příchodu dostaly dáreček na uvítanou a mohly vyrábět ozdoby z tradičního vizovického těsta, vánoční přání, papírové stromečky nebo papírové vločky. Třetí akce, která vyvrcholí v nejbližších dnech, se bude konat přímo v Domově Paprsek v Olšanech. Děti s rodiči z Hanušovic navštíví místní klienty. Seznámí se s jejich výrobky i dílnami a společně s nimi budou vyrábět velikonoční ozdoby. Poslední a největší akce se uskuteční v Hanušovicích pod širým nebem. V rámci poslední dílny se rozehraje i divadelní představení, na němž vystoupí klienti z Domova Paprsek. Pro malé návštěvníky nebude chybět skákací hrad, trampolína, dětské soutěže, hry, malování na obličej. K hlavnímu programu budou patřit dílničky na trávě, kde děti mohou zkusit vytvořit nejrůznější výrobky. Celý den vyvrcholí dětskou diskotékou. 11

12 Setkání informačních center pod Králickým Sněžníkem V posledním lednovém dni letošního roku se uskutečnilo setkání pracovníků informačních center (IC) v rámci spolupráce přes hranice krajů Olomouckého a Pardubického. Schůzka se uskutečnila pod patronací Evropského domu v Králíkách pod vedením Miroslava Berana. Cílem společného jednání se stalo představení novinek v cestovním ruchu na území Pardubického kraje. Setkání se zúčastnili pracovníci informačních center z Ústí nad Orlicí, Letohradu, Štítů, Králík a Hanušovic. V dopoledních hodinách se účastníci sešli v Evropském domě v Králíkách, kde si prohlédli výstavu zdejšího malíře. Po společném přivítání a výměně zkušeností pokračovala návštěva v informačním centru, kde se nachází současně zdejší městské muzeum. Následovala prohlídka doprovázená výkladem pracovníka IC Králíky. Hosté se seznámili s historií města Králíky a jeho okolím, která se nese v tradici zdejšího betlémářství a výroby varhan. Poté následoval přesun do vojenského muzea, kde se pracovníci informačních center seznámili s expozicí vojenské techniky. Zajímavostí je, že tamní muzeum postupně vznikalo v budovách zemědělského družstva, které se nacházely v havarijním stavu. Teprve v nedávné době se podařilo staré chátrající budovy zbourat a vystavět novou halu, kde je expozice umístěna. Exkurze pokračovala v Červené Vodě ve Ski areálu Buková Hora prohlídkou celého komplexu a jízdou na čtyřsedačkové lanovce, která je vyhřívaná a nabízí lyžařům skvělý komfort při zhruba šestiminutové jízdě na vrchol sjezdovky. Buková hora poskytuje skvělé zázemí zejména pro rodiny s dětmi, možnosti lyžařské školičky, ubytování a jiné služby. Setkání zakončilo návštěvou nově otevřeného hotelu Vista v obci Dolní Mo- rava, kde manažer zařízení představil zdejší služby a možnosti trávení volného času. Na závěr dne měli účastníci setkání možnost vyzkoušet si jízdu na bobové dráze, která je v provozu celoročně. Věřím, že v budoucnu budeme mít také možnost představit naše místní atraktivity pracovníkům v cestovním ruchu v našem blízkém okolí, tuto možnost shledávám za velmi přínosnou, podotkla Andrea Merčáková, manažerka cestovního ruchu Turistického informačního centra Hanušovice. 12

13 13

14 del do novostaveb. C.3. Instalace solárně-termických kolektorů. D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a MAS Horní Pomoraví o.p.s. Sídlo společnosti: maximálně jednou pro daný objekt i při MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní Hanušovice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Sídlo společnosti: Telefon : Web : MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní Hanušovice Telefon Web : : Pracoviště Zábřeh: MAS Horní Pomoraví o.p.s. Farní Zábřeh Pracoviště Zábřeh: MAS Horní Pomoraví o.p.s. Farní Zábřeh Telefon: Telefon: Forma a výše dotace: děleno na fyzické osoby (nepodnikatelské) a právnické osoby a fyzické osoby (podnikatelské) kdy: Nepodnikatelské viz tabulka pravidla, max. % dotace je 60%, přičemž max. celkový limit výše podpory na jeden subjekt činí 30 mil. Kč. Podnikatelské poskytovány formou jimky. Pro de minimis je max. 200 tis. EUR; u blokové podmínky malý podnik 40%, střední podnik 30%, velký podnik 20%, kdy max. celkový limit výše podpory na jeden subjekt činní 30 mil. Kč. Termín podání žádosti: do Více na: -vop- Počet obyvatel : Rozloha : 672,12 km

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 10 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa:

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

jako doplňkové výdaje mohou být také výdaje na propagaci a marketing

jako doplňkové výdaje mohou být také výdaje na propagaci a marketing www.hornipomoravi.eu R. č. MK ČR E 19787 Číslo 2 I 16. dubna 2012 I Ročník IV. MAS připravuje další výzvu V pořadí již páté kolo příjmu žádostí o dotace připravuje MAS Horní Pomoraví na měsíc květen. Žadatelé

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Číslo 1 I 8. února 2010 I Ročník II.

Číslo 1 I 8. února 2010 I Ročník II. www.hornipomoravi.eu Číslo 1 I 8. února 2010 I Ročník II. Letos www.hornipomoravi.eu O budoucnosti se mohou venkova žadatelé se ucházet Číslo 12 10. prosince jednalo až na o 2009 konferenci 13 Ročník miliónů

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Ovocnářský kurz Město Albrechtice II 26.3.2011 ZDARMA!!

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Ovocnářský kurz Město Albrechtice II 26.3.2011 ZDARMA!! Jaro 2011 Číslo 3 Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Vážení čtenáři, pravidelně v každém ročním období, vydáváme zpravodaj MAS Rozvoj Krnovska. Nyní se jedná o jarní vydání tohoto zpravodaje,

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

1/2011 1. 1. 2011 30. 6. 2011

1/2011 1. 1. 2011 30. 6. 2011 1/2011 1. 1. 2011 30. 6. 2011 Zpravodaj Místní akční skupiny Šumperský venkov Místní akční skupina Šumperský venkov 14.7.2011 Sněm mládeže se opět sešel a přivítal nové členy - 4. schůze V e čtvrtek dne

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ MAS Partnerství Moštěnka, o. s. V souladu se Záměrem Zelená pro naše vesnice, který schválilo Ministerstvo zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR 2007, vyhlašuje Místní akční skupina Partnerství Moštěnka,

Více

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko.

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko. Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska za rok 2013 V roce 2013 se členská základna mikroregionu neměnila, členy svazku je 14 obcí, jejichž zástupce se sešli na

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem realizace Strategické plánu Leader, který byl podpořen z Programu rozvoje venkova, osa IV. 1.2. Do aktivit Místní akční skupiny

Více

Celkový popis realizace projektu Spolupráce

Celkový popis realizace projektu Spolupráce Celkový popis realizace projektu Spolupráce 1. Žádost 1.1 Registrační číslo: 11/013/4210a/671/000047 1.2 Časové rozložení: Datum zahájení přípravy Leden 2011 Datum zaregistrování Žádosti o Dotaci 6.1.2013

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

o realizaci SPL ROK 2009

o realizaci SPL ROK 2009 o realizaci SPL ROK 2009 1. Úvodní slovo předsedy Vážení přátelé, dovolte mi se ohlédnout za rokem 2009, v životě Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko velmi důležitým. Smyslem našeho sdružení je

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více