Zpravodajský občasník KDU-ČSL Olomouckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodajský občasník KDU-ČSL Olomouckého kraje"

Transkript

1 K R A J Á N E K Zpravodajský občasník KDU-ČSL Olomouckého kraje Číslo 3/2007 Podzim 2007 Slovo předsedy Podpora rodin proklamace nebo konkrétní kroky? Rodinná politika v praxi Když se před třemi roky vyjednávala koalice na krajské úrovni, podařilo se nám do smlouvy a pak i do programového prohlášení rady Olomouckého kraje prosadit podporu rodin. Naplňování našich priorit však nějak uvázlo na mělčině. Až teď se konečně jedna konkrétní věc podařila a to jsou tzv. rodinné pasy. Informaci o nich včetně žádosti dostáváte právě v tomto čísle a je o nich řeč na jiném místě našeho zpravodaje, proto se nebudu o nich více rozepisovat. Jen chci vyjádřit velké díky Pavlu Horákovi, který se o jejich prosazení v našem kraji nejvíc zasloužil. Podaří se v závěru funkčního období našich radních a zastupitelů přece jen v oblasti rodinné politiky šlápnout na plyn? Náš program přece obsahuje tolik podnětů kromě zmíněných rodinných pasů i zavádění etické výchovy do škol, soutěž Obec pozorná k rodině, mateřská centra a kluby maminek, květnovou připomínku Dne rodin, spolupráci se seniory apod. Chce to chuť a zájem o naplňování našeho programu. Stojanova lípa z Beňova je Stromem roku 2007 Děkujeme všem za hlasy v anketě. Sto Rodinné pasy již také v Olomouckém kraji Milé sestry a bratři, mám opravdovou radost, že vám mohu oznámit, že se nám podařilo projekt Rodinných pasů rozběhnout i v našem kraji. Olomoucký kraj je u nás po Jihomoravském kraji a Vysočině již třetím regionem, který tyto vítané výhody rodinám nabízí. Rodiny s dětmi, které vyrazí na výlet, na hrad nebo zámek, za kulturou, sportem, na nákup či do restaurace, tak mohou využít v různých zařízeních až padesátiprocentní slevy. Projekt je určen rodinám s alespoň jedním dítětem do osmnácti let. Instrukce k registraci Rodinné pasy jsou součástí systému, do kterého je zapojeno zhruba 9000 obchodníků a poskytovatelů služeb v České republice, Rakousku a na Slovensku. Držitelé Rodinného pasu tak mohou čerpat slevu ve všech těchto regionech. Během příštího roku se očekává zapojení dalších krajů a během 2-3 let by mohl být projekt Rodinných pasů rozšířen po celé republice. Výhod Rodinného pasu využívá v současné době rodin, zájemci z Olomouckého kraje se mohou již nyní přihlašovat prostřednictvím formuláře nebo elektronicky na adrese kde také najdou všechny potřebné informace. K dispozici je též HELP LINE telefonická linka na čísle Registrace i vydání karty je bezplatné díky tomu, že náklady spojené s výrobou karet, které by měly během následujících let dosáhnout asi 2 milionů korun, zaplatí Olomoucký kraj. Zpočátku jsme zaznamenali mírné problémy v on-line registracích, což bylo způsobeno tím, že Česká pošta, s.p., zrušila některá zažitá poštovní směrovací čísla (např ). Registrační systém rodinných pasů je nastaven tak, že akceptuje pouze platná PSČ, proto doporučuji si aktuálnost svého PSČ před registrací zkontrolovat, pak už nebude úspěšné registraci nic bránit. Aktuální statistiky K projektu se zatím v Olomouckém kraji připojilo 400 zařízení, do konce roku však očekáváme jejich nárůst o několik desítek. I počáteční zájem rodin je opravdu velký, za necelý měsíc běhu projektu se již zaregistrovalo 800 žadatelů o kartu Rodinného pasu. Velmi mě potěšil i zájem některých zastupitelů měst a obcí, kteří také vidí podporu rodiny jako velmi důležitou, chtějí se do projektu aktivně zapojit a nabízejí slevy třeba v místním kinu či bazénu. Jednotlivým městům a obcím Olomouckého kraje byl zaslán i dotazník, kterým jsme žádali o vyjádření postoje k projektu Rodinných pasů a o specifakaci zařízení, ve kterých by chtěli slevy pro rodiny uplatnit. Formulář tohoto dotazníku lze nalézt na na webových stránkách Olomouckého kraje v sekci Sociální věci. Pokračování na str. 8 Rodina Veverčákových je maskotem projektu Na svém červnovém jednání vyhlásil krajský výbor KDU-ČSL primární volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Nominační konference se uskuteční v Oseku nad Bečvou 23. února 2008 a volitelé budou vybírat z kandidátů zvolených jednotlivými okresními výbory. Současně krajský výbor vyhlásil primárky pro volby do Senátu PČR ve volebních obvodech č. 63 Přerov a č. 66 Olomouc, kde se nominačí konference uskuteční 9. listopadu t.r. Jan Dostál, krajský tajemník

2 Číslo 3/ Podzim 2007 Na silnici jde o život! 16 mrtvých o víkendu - V září zahynulo na silnicích 112 lidí - Za prvních devět měsíců letošního roku přišlo o život na silnici již 826 osob. To jsou jen některé z novinových titulků v poslední době. Hrozivý vývoj dopravní nehodovosti na našich silnicích nemůže nikoho nechat klidným. Počet tragédií končících smrtí je alarmující. Je to vůbec možné v zemi uprostřed Evropy, v době moderních technologií a automatizovaných systémů, v mírumilovné společnosti, která se nedávno dokázala sametově vypořádat se socialismem a komunismem? Samotné dodržování pravidel silničního provozu a strach z kontroly k ochraně životů nestačí. Přesto jako řidiči bereme obojí na lehkou váhu. K řešení nečekaných situací a krizových okamžiků za volantem je nutná vedle výcviku a praxe také ohleduplnost, tolerance a slušnost. Vlastnosti řidičům zákonem nejde nakázat. Vytvořením široké aliance pro život a radost z cestování složené z odborníků v oblasti školství, výchovy a vzdělávání, dopravy, zdravotnictví, kontrolních orgánů, psychologů, sociologů, představitelů obcí a krajů, zástupců církví, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a médií můžeme změnit klima ve společnosti a zachránit životy zpravidla nevinných obětí dopravních nehod. Proto Evropská akademie pro demokracii připravila na 18. října v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR diskusní setkání na téma bezpečnost silničního provozu s reprezentativním zastoupením. Jedním z cílů bylo vyvolat účinnou a okamžitou reakci všech partnerů ve prospěch vyšší bezpečnosti. Ochrana životů na silnici je celospolečenské téma. Kolik lidí musí ještě zemřít, než si to všichni uvědomíme? ing. Ivo Vykydal Ve kterém městě se můžete cítit na silnici bezpečně? Již třetím rokem pravidelně sleduje a vyhodnocuje Česká pojišťovna nehodovost českých měst a přiděluje jim takzvaný ČP Index bezpečnosti. ČP Index bezpečnosti je výsledkem celkové bilance nehodovosti vztažené v první řadě k počtu obyvatel a k počtu motorových vozidel v každém z měst. Dalšími vstupními údaji výpočtu pak jsou počty usmrcených, těžce zraněných ze všech nehod a speciálně pak z těch, které se přihodily následkem nepřiměřené rychlosti. Vstupní údaje o nehodách pocházejí ze statistik Policie ČR. Pro srovnání je porovnáváno odděleně 13 krajských měst a 59 bývalých okresních měst. Podporou bezpečnosti silničního provozu se Česká pojišťovna zabývá už několik let. Oceňuje zachránce lidských životů titulem Gentleman silnic a předpisově jezdící řidiče samolepkou autíčka Jezdíme s úsměvem. Dalším projektem je také umisťování cedulí Vítejte v našem městě, které upozorňují řidiče na dodržování maximální rychlosti ve městě a obci. Jak si stojí města v našem kraji? Mezi 13 krajskými městy má naše Olomouc na 12. místě veliký potenciál ke zlepšení. Pořadí mezi krajskými městy v rámci celé ČR Rok Olomouc Mezi okresními městy Olomouckého kraje v roce 2006 bylo nejbezpečněji na silnicích v Přerově, nejméně bezpečně bylo v Jeseníku. Pořadí mezi okresními městy v rámci celé ČR Město Jeseník Prostějov Přerov Šumperk Z podkladů České pojišťovny zpracoval ing. Ivo Vykydal, náměstek ministra dopravy KDU-ČSL v Olomouckém kraji podporuje Stojanovu lípu Každoročně je 20. říjen připomínán jako Den stromů a brněnská nadace Partnerství v tento den vyhlašuje vítěze ankety Strom roku. Tato anketa má nejprve krajská kola, v nichž je z každého kraje vybrán jeden strom do celostátní soutěže. Ten pak postupuje do celostátního kola. Z našeho Olomouckého kraje letos postoupila tzv. Stojanova lípa z Beňova. Své jméno má po arcibiskupovi Antonínu Cyrilu Strojanovi, který se 22. května 1851 v Beňově narodil. Lípa roste mezi kostelem a farou, je stará přibližně sto padesát let a je velmi krásná. Naše organizace se aktivně zapojila do soutěže a díky předsedům místních organizací a aktivním jedincům, se nám podařilo získat 1660 hlasů pro Stojanovu lípu. Je to náš příspěvek pro zvýraznění kandidáta blahořečení arcibiskupa Stojana ale také pro obec Beňov, která v případě vítězství získá i finanční odměnu ve výši sto tisíc korun na obnovu zeleně ve své obci. Beňov jsem dvakrát v září navštívil a mohu potvrdit, že tamější občané si jsou dobře vědomi, že za své vítězství vděčí také KDU-ČSL našeho kraje. Myslím, že je to velmi jednoduchá a nenásilná propagace naší strany v místech, kde nemáme ani svou organizaci. ing. Tomáš Kvapil předseda KV KDU-ČSL Rozhovor s Ivo Pitnerem starostou Beňova Pane starosto můžete nám představit svou obec? Obec Beňov leží vzdušnou čarou 4,5 km jihovýchodně od města Přerova v nadmořské výšce 230 m. Nachází se na levém břehu říčky Moštěnky ve zvlněné krajině předhůří Podbeskydské pahorkatiny. První historický záznam o obci Beňov je v Zemských deskách z roku 1365, kde se píše o obci jako BÍNOVĚ. V roce 1964 se obec Beňov (590 obyvatel) sloučila s malou obcí Prusy (70 obyvatel). V obci je velmi bohatá spolková činnost, je zde deset neziskových organizací a spolků Českomoravské myslivecké (Pokračování na str. 4)

3 Číslo 3/ Podzim 2007 Pouť veřejných činitelů v olomoucké katedrále Na svátek svatého Václava a v Den české státnosti 28. září se konala v olomoucké katedrále již počtvrté pouť veřejných činitelů. I přes nepřízeň počasí byla katedrála zaplněná. Na organizaci se významě podílela olomoucká krajská organizace. Smyslem pouti je připomenout, že služba veřejných činitelů, má posvátnou důležitost. Její nositelé mají ctít modrost Boží a s touto moudrostí i vládnout. Důrazná slova na adresu politiků, mezi kterými nechyběl poslanec T. Kvapil, 1. náměstek hejtmana P. Horák, europoslanec J. Březina, námestkyně hejtmana J. Chalánková a mnoho starostů obcímy a zastupitelů z různých míst Moravy, uslyšeli přítomní z úst biskupa Mons Josefa Hrdličky. Zde přetiskujeme celý text homilie. Přátelé, bratři a sestry.- Doznělo Slovo Boží. Nenechejme je rychle odeznít, dovolme mu proniknout do našeho vědomí i svědomí, do naší vůle, citu a celého života. Slyšeli jsme v první úryvku radu všem, kdo vládnou. Jejich síla má být v moudrosti, kterou dává Bůh. To On stvořil svět. To On vládne času i dějinám. On svou moudrost neskrývá, aby byla nedostupná lidem, naopak, nabízí ji jako první, záleží mu, aby ji mohli snadno nalézt všichni, kdo ji upřímně hledají. Vládcové, kteří se těší z trůnů a žezel, mají tedy ctít a vládnout v moudrosti Boží. I vláda a služba všech veřejných činitelů má tedy svou posvátnou důležitost a nese v sobě dimenzi Boží vlády nad světem. Proto dnes se chceme modlit za ty, kdo vládnou a ovlivňují veřejné věci tohoto národa. - Už ve škole jsme se v hodinách dějepisu setkávali s onou dlouhou řadou českých knížat, králů a panovníků,(později prezidentů), jak šli za sebou během tisícileté existence českého státu. U každého jména byly vždy dva letopočty, od kdy a do kdy vládl. Je to dlouhá galerie jmen slavných i méně slavných, kteří se podíleli na dějinné cestě našeho národa. U jednoho jediného panovnického jména však jako by nebylo důležité ono časové ohraničení vlády, protože jeho osobnost svým vlivem tajemně překlenula celé dějiny národa dimenzí nadčasovou, ba dokonce věčnou. Národ sám o něm zpívá už tisíc let ve své nejstarší písni: Ty jsi dědic české země, pros za nás Boha, svatého Ducha... Tento kníže, náš patron, svatý Václav, tedy vtiskuje našim dějinám Boží pečeť stálé naděje, pomoci a vítězství. Pod jeho vládou nemůžeme prohrát a zaniknout, ať se děje, co se děje. A tisíc let našich dějin o tom svědčí. Ve druhém čtení jsme byli svědky toho, jak apoštol Petr, jako by svými slovy kreslil portrét Spasitele Krista: On nezhřešil a nikdo neslyšel o něm nic neupřímného. Když mu spílali, on jim spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhržoval, ponechal vše tomu, kdo soudí spravedlivě. Jeho ranami jsme uzdraveni. - Přímo cítíme, že v těchto slovech před námi vystupují i rysy Václavovy tváře, který se ve své době snažil ze všech sil zpodobnit Krista ve vlastním životě. A potkal ho stejný osud. Tak jako na Kalvárii Ježíšova smrt přinesla spásu pro svět, tak svým způsobem se i rány a prolitá krev Václavova zapsala do srdce a paměti národa jako nevysychající pramen Ducha a naděje. Ukazuje, že silný není ten, kdo vládne armádami, penězi a majetkem, ale ten, kdo je plný Ducha svatého. A pak k nám mluvil sám Ježíš v evangeliu: vítězem se stane ten, kdo ztratí svůj život pro mne.. Kdo nehledá prospěch světa a výhody života, ale přijme kříž a položí život za své bratry. Budiž zde řečeno, že ještě před rokem tisíc dostal náš národ své první vlastní světce a všichni byli mučedníci. Zřejmě bylo tehdy třeba výjimečných obětí. Byla to doba rodících se nových dějin, doba přerodu z barbarského pohanství do nového života dětí Božích. Byl to především vévoda této země svatý Václav, dále jeho statečná babička a vychovatelka sv. Ludmila a také biskup Vojtěch, první velký Evropan a též muž Ducha, který vyrostl do svatosti právě pod tíhou kříže, který nesl. To nás jistě zavazuje. Chceme být nositeli jejich odkazu? Pak nesmíme být zbabělí, ani se nesmíme bát obětí. - Neznamená to být slabými, kteří ustupují a vzdávají se. Sv. Václav tím, že volil pokojnou cestu soužití s mocnějším sousedem, zřejmě zachránil národ před úplnou zkázou. To, že byl velmi zdatným bojovníkem, dokazuje fakt, že ve chvíli napadení dokázal holýma rukama přemoci bratra Boleslava a vykroutit mu meč z ruky. V té chvíli mohl on jako panovník ztrestat jej, ale neučinil to. - Jako by chtěl říci i nám do všech časů: Zásadně nebojujte zbraněmi zla a násilím. A chcete- -li zlo odzbrojit a vykroutit mu jeho zbraně z ruky, pak tak čiňte holýma rukama a jedinými zbraněmi, kterými je Boží moudrost a Kristova láska. Jen ona vládne času i dějinám. Dá se říci, že naše katedrála od svého počátku jedinečným způsobem spojuje obě duchovní tradice našich dějin. Vždyť prvním metropolitou této naší diecéze byl svatý Metoděj. On pokřtil Václavovy prarodiče Bořivoje a Ludmilu. A právě Přemyslovci svatému Václavovi je zasvěcena tato katedrála už 9 století. Cítíme i dnes, jak mezi St. Boleslaví, svatovítskou katedrálou a naším dómem sv. Václava se klene velký dějinný most společné paměti i pohledu do budoucna. Jsou dnes mezi námi i bratři a sestry působící pro dobro naší země jako veřejní činitelé. Snad právě vás, přátelé, potěší zmínka, že asi před 100 lety působil v Praze jako diplomat a francouzský konzul geniální evropský dramatik a básník (a také muž horoucí víry v Krista) jménem Paul Claudel. Ten zde napsal sbírku Svaté obrázky z Čech. Byl tak uchvácen a osloven životy našich českých světců, že je uctil oslavnými a naprosto jedinečnými básněmi. I když naši světci byli často opěvováni našimi českými autory, zde jde spíš o pohled Evropana, který vnímá tyto postavy jinak, než člověk malého vlastního národa, jako je ten náš. Ve své básni o sv.václavovi ho nejvíce zaujal fakt, že kníže Václav, když byl napaden vrahy a ubodán u brány chrámu ve St. Boleslavi, držel se pevně a do poslední chvíle onoho kruhu na bráně dveří, jako by ukazoval svému národu, čeho se má i on držet. Ano, zde je brána chrámu a za ní brána nebes, kde na člověka čeká Bůh. A dále píše, že tam, kde je ona skvrna Václavovy prolité krve, tam je střed Evropy, tam jsou prameny jejích řek... A končí slovy: Drž pevně, Václave, nepusť se kruhu. - A totéž platí i o nás - v množném čísle: Držme se i my pevně té jistoty, která už tisíc let podržela národ v mnoha situacích, kdy mohl už už zaniknout. Nepusťme se kruhu na chrámových dveřích. Držme se víry v Boha. (Pokračování na str. 4)

4 Číslo 3/ Podzim 2007 Homilie... Dokončení ze str. 3) A pokud svatováclavský chorál obsahuje tisíciletá slova: Nedej zahynouti nám ni budoucím, slyšíme jakoby ozvěnu, kterou mu odpovídá moravský chorál: nezhyne rod, jenž věřit neustane. Naše impozantní katedrála sv. Václava je stavba, ve které najdeme všechny historické stavební styly od doby románské až po současnost. Nyní se k naší společné radosti skví obnoveným vnějším pláštěm. Můžeme opravdu říci, že každý kámen, každá socha, kamenná ozdoba, každá měděná šupina či deska krytiny či tabulka skleněné vitráže, byly ošetřeny vysoce odbornou péčí. Vše, co se viklalo, bylo zpevněno, vše co čas rozdrolil či rozbil, či zanesl špínou, bylo očištěno a obnoveno. Svatováclavská věž je výraznou dominantou města i kraje, je vertikálou, je prstem zdviženým k nebi, či jakýmsi bleskosvodem nebeských sil do našeho života. Je znamením, které se nedá přehlédnout. - Teď půjde o mnohem cennější stavbu, o živý chrám. Písmo říká: Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. I v těchto živých kamenech je třeba zpevnit a obnovit vše, co hrozí odpadem a co se viklá (v nás samotných). To první dílo zvládl relativně malý tým odborníků, tu druhou obnovu chrámu, musíme zvládnout my všichni společně. Tím, že začneme každý sám u sebe. - Svatý Václave, náš kníže, náš dědici, dej ať jsme hodni tebe, svého patrona. Pomoz nám nepustit se kruhu na bráně chrámové, za níž i na nás čeká Bůh, jehož jsme dětmi. Nedej zahynouti nám ni budoucím. Amen. Homilie otce biskupa Mons. Josefa Hrdličky Rozhovor se starostou Beňova... (Dokončení ze str.2) sdružení Beňov a Prusy, Český červený kříž, Český svaz chovatelů, Český zahrádkářský svaz, fotbalový klub FC Beňov, dva jezdecké oddíly, Klub důchodců, Sokol Beňov a Sbor dobrovolných hasičů. Setkávání seniorů z klubu LIMA organizuje paní Hana Školoudová z Centra pro rodinu v Pavlovicích. V obci se pravidelně koná kácení máje, kde hlavní součástí je průvod masek, které vždy přiláká mnoho návštěvníků. Během roku se zde pořádají kulturní a společenské akce např. vítání občánků, besedy s důchodci, zájezdy, vánoční výstavy a besídky či koncerty, divadelní představení, výstavy ovoce a zeleniny, plesy, zábavy, rockové festivaly, dětské dny, dětské šibřinky, stanování dětí se Sokolem, hasičské závody a sportovní fotbalové turnaje a zápasy apod. Beňov je rodištěm arcibiskupa A. C. Stojana? V obci se nachází malé muzeum, kde je možno shlédnout dochované předměty z doby života významného rodáka obce Beňova arcibiskupa ThDr. Antonína Cyrila Stojana ( ). Vzpomínky na tohoto rodáka jsou v obci stále živé a proto bylo toto muzeum otevřeno v místní faře římskokatolické farnosti obce Beňov. Na místě, kde stál rodný dům arcibiskupa A. C. Stojana se dnes nachází jeho památník. V letošním roce byly k významnému výročí 150 let vysvěcení kostela Sv. Františka z Assisi zorganizovány beňovské hody s bohatým programem. V sobotu proběhla hasičská soutěž 21 družstev z okolí a za účasti 22 hasičů z Polské republiky z gminy Tworóg. Večer se konala zábava s country skupinou Šediváci s estrádním vystoupením skupiny Kaktus z Horního Újezda a vystoupením tanečního souboru country z Přerova. V neděli se uskutečnila mše svatá v kostele sv. Františka z Assisi, kterou celebroval arcibiskup olomoucký Jan Graubner. Slavnostní průvod ve slunečném počasí po mši svaté sešel k pomníku nejslavnějšího rodáka obce arcibiskupa ThDr. A. C. Stojana. Slavnostně zde byla podepsána Česko Polská spolupráce se zástupci z polské gminy Tworóg, která trvá již 10 let. Následovalo slavnostní otevření zrekonstrovaného muzea za účasti arcibiskupa Jana Graubnera. Obnovený depozit muzea instalovala paní profesorka Mollinová. V první místnosti muzea se nacházejí věci národopisného významu a váží se k historii obce a další dvě místnosti dokumentují život slavného rodáka. Jsou zde uloženy kopie vysvědčení arcibiskupa A. C. Stojana, kancionály, předměty z jeho pozůstalosti, modely jeho byst a také jeho pomníku, dále obrazy, liturgické předměty, knihy, ornáty a dary, které mají vztah k jeho osobě. Do letošní soutěže Strom roku jste přihlásili tzv. Stojanovu lípu. Jak vznikl tento nápad a jak hodnotíte průběh soutěže? V letošním roce děti základní a mateřské školy spolu se zastupitelstvem obce přihlásily do soutěže Nadace Partnerství Strom roku 2007 lípu na návsi u kostela, sepsaly k ní příběh o arcibiskupu A. C. S t ojanovi a také ji nazvaly Stojanovou lípou.odborná porota vybírala z počtu osmdesáti osmi stromů v České republice a vybrala dvanáct stromů, které postoupily do finále celostátní ankety. Zpráva o reprezentaci Olomouckého kraje Stojanovou lípou v Beňově u Přerova byla pro děti i dospělé velmi potěšující a umístění lípy ve finále potvrdilo přesvědčení všech, že tuto soutěž musíme vyhrát. Jakým způsobem jste hledali podporu pro anketu? Podporu pro tuto soutěž jsme začali hledat především u občanů obce, ale záhy jsme pochopili, že bez větších investic do zakoupení hlasovacích archů nemáme naději na úspěch v této soutěži. Začali jsme postupně oslovovat okolní společnosti a firmy a fyzické podnikající osoby o podporu k zakoupení těchto hlasovacích archů. Současně s tímto jsme začali působit na občany, místní organizace a spolky na získávání podpisů na akcích, které probíhaly v blízkém i vzdáleném okolí, kde se koncentrovalo větší množství lidí. Také jsme navštívili několikrát poutní místo na Svatém Hostýně a na Velehradě. Obrátili jsme se na výkonnou radu Mikroregionu Moštěnka, oslovili jsme také občany, základní školy v okolí, odborné a specializované školy, gymnázia a vysoké školy, Magistrát města Přerova a Olomoucký kraj. Velmi vstřícně se k nám postavil poslanec Ing. Tomáše Kvapil, který oslovil okolní členy KDU-ČSL v kraji a dokonce sám zakoupil hlasovací listy a zorganizoval vlastní podpisovou akci na podporu stromu. Byli jsme velmi rádi a ocenili jsme tuto podporu, kterou nám takto nikdo neposkytl, a naopak, tato iniciativa nás ještě více motivovala k oslovení dalších společností a firem i fyzických osob pro další nákup hlasovacích archů a také i při sbírání podpisů. Jak dalece se nám podařilo umís t it v této soutěži nám odpoví vyhodnocení soutěže dne na benefičním koncertě bratří Ebenů v Brně, kde budou vyhlášeni vítězové této soutěže. Co byste vzkázal našim čtenářům členům a příznivcům KDU-ČSL? Závěrem bych chtěl poděkovat za podporu členům KDU-ČSL a našim příznivcům a všem, kteří přispěli do této soutěže a podpoře našeho stromu č. 10 Stojanovy lípy. Finanční prostředky soustředící se z této soutěže v Nadaci Parnerství, budou použity pro obce a města na financování grantů pro výsadby stromů a alejí v rámci celé České republiky.

5 Číslo 3/ Podzim 2007 Konference Rodinná politika a agenda rovnosti žen a mužů Projev předsedy stálé komise pro rodinu poslance Tomáš Kvapila Vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové! Jsem velmi potěšen, že mohu vystoupit na konferenci, která se zabývá vztahem rodinné politiky a agendy rovnosti žen a mužů. Jako předseda stálé komise pro rodinu v Poslanecké sněmovně chci zdůraznit, že stále neklademe ani na rovině institucí dostatečný důraz na rodinnou politiku. Na MPSV oddělení rodinné politiky vzniklo až po oddělení, které má na starosti gendrovou agendu. Na rozdíl od mnoha okolních států, nemáme v názvu této centrální instituce slovo RODINA. I to je signál o důležitosti, jakou tématu rodinné politiky jako stát přikládáme. Já si myslím, že rodinná politika a podpora rodiny si zaslouží více. K soupeření mezi rodinnou politikou a agendou rovnosti žen a mužů dochází ale také na obsahové úrovni. Je samozřejmě důležité zdůraznit rovnost ženy a muže v důstojnosti a právech, ovšem nelze popírat jejich odlišnosti, jejich zvláštní, doplňující a do značné míry nezastupitelné role, které v rodině plní. Nelze připustit, aby jednotliví členové rodiny byli pod jakoukoli záminkou stavěni proti sobě, ať již teoreticky, nebo praktickými opatřeními státu. Že o toto v manželství a rodině nejde, ukázal např. výzkum agentury SCaC z února letošního roku. Ten zkoumal důležitost jednotlivých skutečností mezi manželi. Jednoznačně se na prvním místě objevila spolupráce, respekt a pochopení mezi manžely. Není to tedy souboj kdo z koho, ale spolupráce na společném cíli. Co by měla vláda či státní instituce obecně v oblasti rodinné politiky dělat? A měly by vůbec něco dělat? Opět si pomozme výzkumy. Mezi mladými lidmi má manželství a rodina stále velmi dobrý zvuk a na hodnotovém žebříčku zaujímají přední místa. Mladí lidé chtějí vstoupit do manželství a chtějí mít děti. Manželství má stále v naší společnosti své přední místo a jako jeho hlavní účel je uváděno založení rodiny a starost o ni tedy výchova dětí. Skutečnost je ale pak odlišná a k realizaci těchto přání dochází v omezenější míře. Co je tedy úkolem státu? Myslím, že je to úkol pomoci lidem k tomu, aby svá přání mohli svobodně realizovat. Podle mě je nejdůležitější, aby stát odstranil překážky, které existují při rozhodování o vstupu do manželství a založení rodiny. Aby celý systém sociální, daňový, důchodový, který působí na rodiny, byl vyladěn tak, aby pozitivně motivoval k rozhodnutí vstoupit do manželství a mít děti, aby dostatečně ocenil výkony, které rodina společnosti přináší, a aby tak každý mohl realizovat své představy o manželství a dětech bez výrazného finančního postihu. Konečné rozhodnutí o způsobu života je vždy na konkrétním jedinci a záleží pouze na něm, jaké má životní hodnoty, jak si nastavil priority. Jestli je ochoten přijmout na sebe závazek manželského slibu a jestli jsou pro něj děti náplní života. Já doufám, že se najde mnoho takových lidí. A konečně by stát měl podporovat neziskové organizace působící v oblasti podpory rodin, které zde hrají nezastupitelnou roli. Proto chci poděkovat Občanskému institutu za konání této konference, ale i mateřským centrům, manželským poradnám, centrům pro rodinu, která pořádají Kurzy aktivního rodičovství, ale i organizátorům takových aktivit, jako je Národní týden manželství, Manželská setkání a mnoha a mnoha dalším. To vše pomáhá mladým lidem vytvářet si správný žebříček hodnot, nalézt odpověď na otázku po smyslu jejich života a připravit se na manželství. Přeji vám úspěšné jednání. předneseno na konferenci organizované Občanským institutem Nové hřiště pro Orla Poslední srpnový den bylo slavnostně otevřeno nové víceúčelové hřiště Orla v Troubelicích. Vstupní pásku přestřihl společně s 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Pavlem Horákem i poslanec Tomáš Kvapil, nechyběl také poslanec a starosta Orla Ladislav Šustr. Poté bylo hřiště i za účasti dalších představitelů a sympatizantů Orla vysvěceno otcem Mrázkem z Nové Hradečné, který připomenul slova svatého Pavla z 1. listu Korintským: Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. Nevíte snad, že ti, kteří běží po závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Znovu připomenul orelské heslo Dáváme sportu smysl, které nevede pouze k urputnému měření sil, ale hledá a připomíná duchovní dimenzi všeho našeho snažení a zápolení. Jednota Orel Troubelice byla založena v roce 1922, dnes se její členská základna rozrostla již na 215 členů. Činnost Orla spočívá nejen v nejrozmanitějších sportovních aktivitách kuželky, f lorbal, stolní fotbal, tenis, plavání, badminton, kickbox a další, ale také v organizování společensko-kulturních akcí jako je Orelský ples, hodová zábava či třeba rockový festival. Olomoucký kraj na činnost Orla již několikrát přispěl, a to je dobře, neboť to není jen běžný sportovní kroužek, ale dává dětem i mládeži něco navíc možnost zažít společenství, uvedl náměstek Pavel Horák. Vybudování nového hřiště s umělým tartanovým povrchem stálo 3 miliony korun a bylo zatím poslední investiční akcí, která přispěje k místnímu orelskému sportovnímu zázemí. Jana Hanáková 1. náměstek hejtmana ing. Pavel Horák zve v šechny zájemce na zahajovací celokrajskou konferenci o čerpání dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, která se bude konat dne 20. listopadu 2007 od 9:00 hodin v sále Pegasus RAO Olomouc (výšková budova před hlavním vlakovým nádražím) Podrobnosti na VSTUP ZDARMA Pan náměstek zároveň připravuje na prosinec speciální seminář o čerpání dotací z Evropské unie pro zájemce z řad KDU-ČSL.

6 Číslo 3/ Podzim 2007 Olomoucký kraj a nestátní neziskové organizace Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne schválilo mimořádnou veřejnou finanční podporu nestátním neziskovým organizacím, které poskytují sociální služby, v celkové výši 5 mil. 780 tis. Kč. V letošním roce platí a je účinný nový Zákon o sociálních službách, který podstatně mění finanční podmínky pro uživatele, poskytovatele i zadavatele těchto služeb. Zejména Charity a Diakonie se potýkají s velkými problémy, nejvíce v pečovatelské službě a v domovech pro seniory. Věřím, že se podařilo vyřešit alespoň nejobtížnější situace a naši potřební nezůstanou bez pomoci. MUDr. Jitka Chalánková náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Rouské převzalo titul Vesnice roku Olomouckého kraje 2007 Oslavu plnou dojetí a hrdosti připravili obyvatelé vsi Rouské na Hranicku. Jejich obec byla koncem srpna slavnostně vyhlášena Vesnicí roku 2007 v Olomouckém kraji a je se svými 253 obyvateli zatím nejmenší obcí, která se může tímto titulem pochlubit. Jsme rádi, že zvítězila takhle malá obec. Je vidět, že se její představitelé naučili čerpat finanční prostředky z kraje, státu i evropské unie a dokázali je smysluplně využít, uvedla náměstkyně hejtmana Jitka Chalánková, podle níž je hlavním důvodem úspěchu spolupráce všech obyvatel obce. S tím souhlasila i starostka Miluše Stržínková a vyzdvihla ochotu všech obecních spolků Dobrovolníci nám pomáhali při stavbě domu s pečovatelskou službou, nebo hasičské zbrojnice. Jistě přiloží ruku k dílu i při plánované rekonstrukci kulturního centra, uvedla starostka, která chce část nákladů uhradit z půlmilionové dotace za vítězství v soutěži. Celá oprava bude stát okolo pěti milionů, což je pro obec s ročním rozpočtem dva a půl milionu opravdu hodně, dodala. Zlatou stuhu z krajského kola převezme starostka Rouského koncem října na vyhlášení výsledků celostátní soutěže. V sobotu 8.září uspořádal OV KDU-ČSL v Prostějově pod záštitou Evropské akademie pro demokracii v Mostkovicích seminář Peníze z EU šance pro venkov? Semináře se zúčastnilo téměř 120 členů, příznivců a komunálních politiků S příspěvky k tomuto tematu vystoupili předseda KDU- -ČSL a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, poslanec EP Jan Březina a náměstkyně hejtmana Jitka Chalánková. Úspěch obce oslavili její mladí obyvatelé tancem Po ukončení akce mohli přítomní účastníci absolvovat prohlídku restaurovaných gotických figurálních nástěnných maleb v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích a vyslechnout krátké hudební vystoupení paní Zdislavy Krausové.

7 Číslo 3/ Podzim 2007 Mladí křesťanští demokraté Krajské shromáždění MKD Olomouckého kraje Krajské shromáždění Olomouckého kraje se konalo v Zábřeze. Na shromáždění bylo mimo jiné zvoleno nové vedení kraje. Předsedou se stal František John, místopředsedy byli zvoleni Petr Pachta, Matouš Pelikán a Marek Rozehnal. Členy krajského výboru byli zvoleni Tomáš Bajer, Marian Jurečka a Lucie Netopilová. Členy celostátního výboru byli zvoleni Markéta Dvořáková a Petr Pachta. Slovo předsedy MKD Vážení čtenáři, jako nově zvolený předseda bych zde rád představil některé svoje vize hlavního poslání MKD. Řada našich členů se rekrutuje z řad mladých lidí angažovaných v nejrůznějších společenstvích ve farnostech spolča, Orel, ministranti, dobrovolníci Charity. Již touto činností se tito mladí lidé zapojují do občanského života a získávají řadu zkušeností. Angažovanost v MKD je pak jasným důkazem toho, že mladým není lhostejné ani politické klima. Na půdě mladých křesťanských demokratů by měli mít možnost neustále upevňovat své hodnotové zakotvení a v diskusi s ostatními tříbit své politické názory, stojící na křesťanských hodnotách. Naši členové sami přesvědčeni o nezbytnosti zastoupení křesťanské demokracie v politickém spektru pak mohou mnohé udělat pro šíření těchto hodnot mezi svými vrstevníky. Život MKD si nelze představit jinak než v úzké symbióze se svou mateřskou stranou, KDU ČSL. Ta by zároveň měla umět využít potenciál mladých lidí více, než jen na volební agitaci, i když i to je samozřejmě velice potřeba. Mladí lidé mají řadu podnětných nápadů a nových myšlenek. To hlavní, co mohou křesťanské demokracii nabídnout, je jejich elán. MKD musí být prostorem, ve kterém budou postupně vyrůstat noví představitelé křesťanskodemokratické politiky. Naší snahou je zapojit více mladých lidí do činnosti v MKD a upevnit činnost stávajících místních organizací. Nyní však konkrétněji. V budoucnu plánujeme více se zaměřit na vzdělávání, ať už formou přednášek či konferencí, či formou diskusí s politiky KDU ČSL. V příštím roce nás čekají krajské volby, chceme být KDU-ČSL nápomocni například při vyhodnocení plnění programového prohlášení, či při sestavování volebního programu nabízíme pohled studujících, čerstvých absolventů škol či mladých rodin. Mgr. František John předseda MKD Olomouckého kraje Zeptali jsme se. (rozhovor s Mgr. Matoušem Pelikánem, místopředsedou MKD Olomouckého kraje a členem KDU-ČSL v Olomouci) Nedávno jste se vrátil z Afriky, jak jste se tam vůbec dostal? Jaké to tam bylo? Máte pravdu. Přibližně před třemi týdny jsem se vrátil z Ugandy, kde jsem 7 měsíců pomáhal jako dobrovolník. V rámci projektu Adopce na dálku (projektu Arcidiecézní charity v Praze) jsem učil ve škole a též i pomáhal s organizací samotných adopcí. I když to tam bylo občas náročné a podmínky typicky africké, byla to obohacující zkušenost a pomoc tam měla a má opravdu smysl. V čem jste viděl největší rozdíly? Rozhodně v životní úrovni a rozvinutosti, resp. zaostalosti Ugandy, která je jednou z nejchudších zemí světa. Také v tamním podnebí mají tam stále léto, rozvrstvení populace (Uganda má nejmladší populaci na světě - s průměrným věkem 14,5) a v neposlední řadě v přístupu k životu. Uganďané jsou mnohem radostnější, nestresují se časem ani prací (kterou často ani nemají) a ani přehnaným plánováním Bylo by to na dlouhé povídání, ale to byly asi ty největší rozdíly. Měl jste tam možnost sledovat politické dění v Česku? Občas ano, to když šel zrovna proud (co dva dny nefungovala elektřina) a dostal jsem se na internet. Ale co jsem zaznamenal, o KDU-ČSL byla v médiích zmínka většinou jen v souvislosti s vyšetřováním kauzy našeho předsedy Čunka - jsem rád, že se ukázalo, že se nedopustil žádného trestného činu. Takže si myslím, že KDU-ČSL má vůči veřejnosti stále značný dluh a všichni její představitelé (od poslanců po starosty) by měli být mediálně aktivnější a snažit se prodat to, co se zatím podařilo úspěšně zrealizovat. A jak je to teď s Mladými křesťanskými demokraty v Olomouci? Kromě změny vedení (předsedkyní MO MKD v Olomouci byla po mě zvolena Veronika Pelikánová) a myslím, že i celkovým omlazením naší členské základny, se naše činnost nijak zásadně nemění. Kromě zavedených měsíčních setkání nad aktuálními politickými tématy opět plánujeme spoustu akcí (vzdělávacích i zábavných), z nichž některé budou zaměřeny na veřejnost a kontakt s mladými lidmi např pořádáme v Olomouci 3. ročník taneční zábavy Disko kaplička. Také se chystáme zorganizovat pro veřejnost debatu zaměřenou na duchovnější témata a hodnoty za účasti známých osobností a dále navazujeme na vzájemnou spolupráci a setkávání s Mladými konzervativci a nově i s Mladými sociálními (Pokračování na str. 8)

8 Číslo 3/ Podzim 2007 Zeptali jsme se... (Dokončení ze str. 7 demokraty. Ovšem nejbližší akcí bude duchovní cvičení pro členy MKD, které pořádáme od 18. do ve Zlatých Horách. V rámci kraje se pak chystáme s Františkem Johnem, Petrem Pachtou, Markem Rozehnalem a ještě dalšími z vedení uspořádat akci většího formátu společnou pro všechny členy kraje. (red) Informace Europoslanec Březina daroval zvon Chrám sv. Michla v Olomouci letos slaví 300 let od svého posvěcení (1707). K tomuto jubileu dostal hodnotný dar zvon ladění gis1 vážící 620 kg. Zvon kostelu daroval poslanec Evropského parlamentu Jan Březina, který tak zahájil obnovu za války zničeného zvonového souboru. V roce 1942 byly totiž zabaveny čtyři zvony o celkové hmotnosti přes 5 tun. Iniciátorem obnovy zvonů, která je součástí celkových rekonstrukcí chrámu, je arcibiskupský kancléř a farář u sv. Michala P. Antonín Basler. Zvonový soubor má po své obnově znít nad Olomoucí a okolím v melodii Salve Regina (Zdrávas Královno). Nový zvon byl zasvěcen sv. Janu Sarkanderovi, který byl umučen v nedalekém městském vězení, nad kterým dnes stojí Sarkanderova kaple. V textu nápisu zvon nese také údaj o tom, že světec byl svatořečen papežem Janem Pavlem II. v Olomouci. Zvon je tak také hodnotnou památkou na tuto událost. Mgr. František John arcidiecézní kampanolog Olomouc Vnitrostranická práce je nezastupitelná Sestry a bratři, rád bych pár poznámkami navázal na svůj stejnojmenný příspěvek z velikonočního vydání Krajánku. Mohu s potěšení konstatovat, že Krajský výbor zařadil na svá jednání průběžné zprávy z práce jednotlivých komisí a např. zápisy a statut školské krajské komise si můžete stáhnout na adrese pod záložkou vlevo region. politici. Na posledním krajském výboru byla podána informace o záměru vzniku sociální komise. Chcete-li se podílet na týmové formulaci krajského volebního programu, mít možnost se vyjadřovat ke krajským strategickým materiálům ze sociální oblasti, zajímejte se u Mgr. Petra Prinze z Charity Olomouc, Beil Zdeněk Postihujme i držení dětské pornografie! Poslanecký návrh novelizace trestního zákoníku hodlá postihovat dětskou pornografii, který byl vrácen Senátem byl ve Sněmovně přehlasován. Jaký je důvod pro její omezování, nebo dokonce zakazování a stíhání? Dětská pornografie vzniká nutně zneužitím dětí, neboť nejsou schopny se v této oblasti svobodně rozhodovat. Právo by ji proto mělo přísně potlačovat ve všech formách. Současná právní úprava však její držení nepostihuje. Například soudce Košela nebyl trestně odpovědný za přechovávání většího množství pedofilních pornografických kazet. Poslanci tomu chtějí napříště zamezit zákazem jejího držení. Pomůžeme tím ochránit děti před zneužíváním. Navíc zabráníme i jejímu šíření, a to zvláště nekomerčnímu. Díky omezení poptávky tak odstraníme jeden z dalších vlivů ohrožujících jejich zdravou výchovu. Novela má ještě další pozitivní stránky. Podle dnešní právní úpravy je postižitelné šíření jen takových pornografických děl, ve kterých se projevuje neúcta k člověku a násilí. Obě tyto podmínky musí být splněny současně, i když k tomu v praxi většinou nedochází. Neúcta k člověku je však pornografii vlastní. Navržená novela proto pouhou změnou spojky a na nebo umožní skutečný postih jejího šíření. Nutnost změny ukazuje též rozdíl počtu stíhaných a pravomocně odsouzených na základě paragrafu, který jediný tato a ještě další jednání ohrožující mravnost postihuje. Od roku 1995 bylo stíháno 322 osob, ale jen 62 odsouzeno. Přestože počet případů narůstá, odsouzení spíše ubývá. Proti navrhované změně se staví vláda z důvodů částečné nedokonalosti navrhované novely a určitého nesouladu s dnešním trestním zákonem. Argumentují ale i připravovaným novým trestním zákonem, který má danou problematiku komplexně řešit. Zkušenost ale ukazuje, jak se přijetí zcela nového zákoníku protahuje. V případě zneužívání dětí jde však o natolik závažnou věc, že nesmíme otálet. Okamžitá reakce je na místě. Tomáš Kvapil poslanec Rodinné pasy... Dokončení ze str. 1 Smyslem Rodinných pasů je úleva rodinám v jejich rodinném rozpočtu, podpora kvalitního rodinného života a podnětného výchovného prostředí pro děti. Celý projekt by měl přispět k tomu, aby jednotliví členové rodiny trávili více času společně při nejrozmanitějších aktivitách, společně prožívali zážitky, které přispějí k příjemné rodinné atmosféře a vzájemné sounáležitosti. Zavedení Rodinných pasů v našem kraji je přirozeným výsledkem naplňování našeho regionálního i celostátního volební programu. Věřím, že nás v dalších letech čeká v Olomouckém kraji více novinek, které, stejně jako systém Rodinných pasů, přispějí ke zpestření a obohacení života našich rodin. ing. Pavel Horák. 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Krajánek Redakční rada: Předsednictvo KV KDU-ČSL Olomouckého kraje Adresa redakce: Krajská kancelář KDU-ČSL, tř.1. máje 5, Olomouc, Tel: , fax: Zpracoval: Mgr. Zdislav Havran Příspěvky nejsou redakčně upravovány Registrační číslo: MK ČR E 15178

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Vdubnu proběhl zápis na. Při zápisu do školek byli uspokojeni všichni rodiče tříletých dětí. Blíže každodenním starostem občanů

Vdubnu proběhl zápis na. Při zápisu do školek byli uspokojeni všichni rodiče tříletých dětí. Blíže každodenním starostem občanů Žižkovské pivobraní se koná 5. a 6. června na Parukářce str. 20 Veletrh posky to vatelů sociálních a návazných služeb str. 18 Husité brali svoji víru jako úkol shůry, říká Petr Hušek, ředitel husovských

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 6 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Někteří lidé mají pocit, že stojí na straně mravnosti už tím, že o morálce často mluví a z nekompromisních morálních stanovisek posuzují

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

Evropě i králi Jiřímu

Evropě i králi Jiřímu 29. května 2014 Ročník 23 Číslo 11 Cena 9 Kč Jedna radost V Poděbradech zahájí po prázdninách činnost nová soukromá základní škola. V čem bude jiná než ostatní, prozradil její ředitel Monček. 3 Cenné rady

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti Založeno roku 1919 16. června 2010 Ročník XXI. číslo 24 Cena: 12 Kč Dálným východem čtvrtek 17. 6. od 17 hodin ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí cestopisná přednáška Radovana Jirků.

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz Z P R AV O D A J K Ř E S Ť A N S K É A D E M O K R A T I C K É U N I E Č E S K O S L O V E N S K É S T R A N Y L I D O V É Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná únor 2011 Z TISKOVÝCH ZPRÁV

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek U rodinného hrobu armádního generála a prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody na kroměřížském hřbitově si občané města, zástupci ruské ambasády, členové ČSBS, Sdružení válečných veteránů ČR - Zlínský kraj a členové

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více