II. Historie a současnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Historie a současnost"

Transkript

1 I. Úvod... nechápu ženy, které říkají, že naplnění lze dosáhnout jenom prostřednictvím kariéry, bohatství nebo moci. Kariérou možná můžete svůj život nějak završit, ale mám pocit, že samotná práce se nemůže nikdy vyrovnat skutečnému naplnění, které jsem zažila s dětmi. Cítila jsem se poctěná přílivem té rodící se energie, kterou jsem nikdy předtím nezažila, a pohledem na to krásné, dokonalé stvoření, na jehož zrození se zčásti podílíme, ale z velké většiny vzniká mimo nás. Když kojím svoje dítě nebo když se o něj starám, je mi prostě báječně, a vím, že je to mnohem silnější než být generální ředitelkou nadnárodní firmy. Z knihy Zázrak porodu (Spiritual Midwifery) autorky Iny May Gaskin, z angličtiny přeložily Lucie Šavlíková a Zuzana Štromerová. Vydalo nakladatelství One Woman Press, 2010.

2 II. Historie a současnost Mateřské centrum (MC) Heřmánek vzniklo v březnu 2006 a to díky aktivnímu přístupu rodičů na rodičovské dovolené, kteří měli zájem se scházet se svými dětmi s ostatními rodinami a jejich dětmi. V olomoucké městské části Holice do té doby nebyla žádná nabídka tohoto druhu. Aktivity byly realizovány na dobrovolné bázi v prostorách volného oddělení mateřské školy. Náplň setkání tvořily: program v herně, laktační a výživová poradna a půjčovna pomůcek pro kojící maminky. V prosinci 2006 vzniklo na popud MC Heřmánek občanské sdružení Heřmánci. Téhož roku se naše MC Heřmánek stalo členem Sítě mateřských center, o.s. V roce 2007 jsme získali za naši činnost ocenění Společnost přátelská rodině. Od září 2008 do současnosti máme program na každý den v týdnu a 2 zaměstnance na 0,5 úvazku. Aktivně se zapojujeme do komunitního plánování sociálních služeb města Olomouce a Olomouckého kraje, pracovní skupina Děti, mládež rodina. Od roku 2009 je Heřmánek členem Unie neziskových organizací Olomouckého kraje. Prohlubuje se také spolupráce se VŠ a VOŠ studenty, kteří v Heřmánku absolvují odborné praxe a konzultují své výzkumné práce. O naší činnosti jsme referovali odborníkům na Pediatrickém kongrese, Psychologických a Neonatologických dnech. Široká veřejnost se o nás dozvídá z tisku například Olomouckého deníku, regionální MF Dnes, Ekologických listů, Radničních listů, Holických novin a buletinu Okno vydávaného unií neziskových organizací. Zlomovým se stal rok 2010, kdy se nám na jedné straně dařilo, zájem o programy a návštěvnost stále stoupaly, byli jsme úspěšní i v evropských projektech Na druhé straně přímo existenčním ohrožením bylo neprodloužení nájemní smlouvy a hledání nových prostor pro naši činnost. Díky

3 nadstandardní spolupráci s Komisí městské části Olomouc-Holice (KMČ) a vstřícnosti Magistrátu města Olomouce se do září podařilo situaci vyřešit a Heřmánek mohl po rekonstrukci a vybavení během prázdnin v září otevřít novou hernu v naší městské části Olomouc-Holice v budově pošty. Nové prostory jsou sice menší, ztratili jsme zázemí pro zaměstnance, ale jak říkají naši návštěvníci, je to tu útulnější. V září 2010 se naše centrum přejmenovalo na rodinné, díky rozšíření naší nabídky služeb o programy zaměřené na celou rodinu. III. Cíle o.s. Heřmánci Posláním RC Heřmánek je podporovat rodiny a působit preventivně proti vzniku sociálně patologických jevů v rodinách. Rodičům na mateřské a rodičovské dovolené pomáháme překonat sociální a profesní izolaci, do které se dostávají z důvodu celodenní péče o malé děti tím, že jim nabízíme prostor pro vytváření nových sociálních kontaktů a možnost seberealizace (zapojení do vedení programů a organizace akcí). Zároveň poskytujeme všem občanům prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností, společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. Programy mají za cíl podporu hodnot rodiny, rozvíjení občanské společnosti a sounáležitosti, osvětu v oblasti zdraví a ochrany životního prostředí.

4 IV. Činnost V roce 2010 nabízí RC Heřmánek každodenní program pro všechny generace. Dopolední herna s programem (Milan Adamec, Jana Baciak, Alena Čotková, Mgr. Petra Hanáková, Ing. Hana Kopřivová, Mgr. Irena Jašíčková, Renata Jochová, Mgr. Marie Manová, Mgr. Iva Minaříková, Lucie Opletalová, Bc. Iveta Poislová, PhDr. Petra Tenglerová, Marie Veselá, Mgr. Barbora Paulíčková, Mgr. Jana Vlková, Mgr. Jitka Zajíčková) Dopolední herna jako stěžejní aktivita je místem setkávání maminek a tatínků na rodičovské dovolené a jejich dětí. Společně si hrajeme, zpíváme, cvičíme, tvoříme Pro rodiče/doprovázející dospělé (prarodiče, hlídací tety) jsou připraveny vzdělávací programy, prezentace a besedy se zajímavými hosty. Pro děti je nachystána bohatě vybavená herna se zázemím pro nakojení a přebalení. Cvičení pro rodiče s miminky (Broučci a Opičky) je zaměřeno na podporu psychomotorického vývoje a zvýšení sociální stability (formují se charakterové vlastnosti dítěte, učí se přizpůsobit kolektivu, ohleduplnosti). Podporuje pohybový vývoj, využívá spontánní pohyb. Napomáhá rozvoji řeči, vnímání rytmu, rozšiřuje slovní zásobu. Cvičení působí na kladné citové naladění. Napomáhá rozvíjet poznávací procesy (seznamuje s různými náčiními, učí orientaci v prostoru, trénuje délku soustředění). Dále dochází k rozvoji hrubé a jemné motoriky, rozvoji myšlení, řeči, komunikačních schopností, sociálních dovedností a emocí. Školička Anička je program RC Heřmánek určený rodinám s dětmi od 2,5 roku. Má jim pomoci usnadnit přípravu na vstup do mateřské školy, připravit děti na odloučení od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině v bezpečném prostředí. Program je připravený pro uzavřenou skupinu. Trvá 12 týdnů. První týden se koná informační schůzka a konzultace s odbor-

5 níky (poradenská psycholožka a klinická psycholožka). Druhý týden je zkušební provoz s možnou přítomností blízkého dospělého. Následuje 10 setkání jen pro děti a na závěr besídka dětí s rodiči a prarodiči. Děti si odnášejí domů výrobky, které společně vytvořily. Šikulové tvoření pro rodiče s dětmi Zelený Heřmánek ekoprogram pro rodiče s dětmi o přírodě a ekologii příroda a její proměny během roku, jak správně třídit odpad, ekodomácnost, pasivní dům, zdravá výživa, moderní látkové pleny, menstruační kalíšek. Zpívání pro rodiče s dětmi společné zpívání, muzicírování na rytmické nástroje a tančení. Odpolední pravidelné programy mají charakter volnočasových aktivit a programů na podporu zdraví. Odpolední herna pro rodiče s dětmi Cvičení s Méďou Béďou pro rodiče s dětmi ve věku 1-5 let v tělocvičně základní školy (PhDr. Petra Tenglerová) je zaměřeno především na rovnoměrný psychomotorický vývoj a podporou vztahů v rodině. Využíváme cvičení s pomůckami a na nářadí. Děti i rodiče zde najdou nové kamarády a naučí se nové hry, písničky a říkanky. Během roku 2010 se do cvičení pro rodiče s dětmi zapsalo celkem 65 rodin s 82 dětmi. Dotyky tance (Lenka Zítková) taneční kroužek pro rodiče s dětmi, ve kterém se děti spontánně zapojují do jednoduchých hudebních rytmů. V jejich kreativitě jim pomohou různé cvičební a taneční pomůcky, kopírující pohyby těla a melodickou linku hudby (látkové stuhy, proužky igelitové folie, klubíčka vlny, míče a míčky, padák, plyšová zvířátka a další). Charakteristické pro každé setkání je vlastní emoční prožitek dětí, navázání kontaktu s dalšími dětmi a radost z pohybu a vnímání hudebních žánrů. Tanečky jsou proloženy pohybovými říkankami, které mohou děti využít kdekoliv.

6 Cvičení proti bolestem zad (Mgr. Petra Hanáková) zaměřeno na zlepšení a udržení dobré tělesné kondice, prevence bolestí zad. Cvičíme na velkých míčích, s malými míčky, s gumičkami a dalšími pomůckami. Cvičení je vhodné i pro nastávající maminky a maminky po porodu. Obsahuje jógové a rehabilitační cvičení, pilates, posilování pánevního dna, břišních svalů, formování postavy. Cvičební jednotka se skládá z části zahřívací, posilovací a protahovací. Orientální břišní tance (Bc. Jitka Sidorová) Florbal pro kluky a holky ve věku 4-7 let (Kateřina Bartášková, Bára Lubojacká) Aktivita je zaměřená hlavně na seznámení dětí s florbalem. Učí se koordinovat pohyby s florbalkou. Hlavním cílem je, aby se i menší děti naučily kolektivní hře, která vyžaduje spolupráci. Pro odlehčení hrajeme zábavné a míčové hry. Florbal pro děti od 7-10 let (Kateřina Bartášková, Bára Lubojacká) Děti, které navštěvují tuto aktivitu, již mají o florbalu určité ponětí. Po rozcvičce a lehkém tréninku se věnujeme samotné hře. Jedná se volnočasovou aktivitu, jde nám hlavně o to, aby se děti bavily. Florbal pro dospělé (Petr Frűhauf) Angličtina pro dospělé začátečníci, pokročilí, konverzace (Mgr. Renáta Matoušová, Mgr. Petra Holcová, Mgr. Martin Holec) Angličtina pro děti tento kroužek se zaměřuje na seznámení dětí s angličtinou formou her, básniček, písniček, poslechu, pohybových aktivit anebo jiným zábavným způsobem. Scházíme se jedenkrát týdně, kroužek navštěvuje 9 dětí předškolního věku. Angličtina pro dospělé v rámci projektu Eeny Meeny nejen plíny pravidelné setkávání maminek na mateřské či rodičovské dovolené určené ke zdokonalení se v angličtině a jejím následném využití. Ať již k soukromým účelů, nebo k získání lepší pozice pro výběr budoucího zaměstnání. Rodiče mají možnost během těchto hodin využít

7 hlídání dětí a nerušeně rozšiřovat svoji jazykovou gramotnost. Tvůrčí dílny (Kateřina Bartášková, Mgr. Leona Kučerová, Ing. Hana Kuglerová, Mgr. Marie Manová, Mgr. Ludmila Moupicová, Mgr. Jitka Zajíčková) pravidelná podvečerní setkání pro všechny zájemce, možnost vyzkoušet si nové tvůrčí techniky (Valentýn, Korálky, Velikonoční tvoření, ke Dni matek, Batikovaná trička, Smalty, Dekupáž, Patchwork, Pedig, Malované hrnečky, Martinské tvoření keramické lampičky, Adventní věnce, Vánoční dílna). Burza oblečení, potřeb pro děti, sportovního vybavení. Akce je organizovaná dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Na jaře prodávalo 43 maminek, za nákupem přišlo 85 rodin, do prodeje bylo zařazeno celkem 1550 kusů zboží. Na přípravě a realizaci se podílelo 11 dobrovolnic z týmu dobrovolných maminek. Na podzim prodávalo padesát maminek, nakupovat přišlo 89 rodin. Vybírat si mohli nejenom mezi oblečením pro děti, ale i mezi obuví, těhotenským oblečením, dětským sportovním vybavením, nejrůznějšími kojeneckými a dětskými potřebami, kočárky, autosedačkami a hračkami. Na této burze RC Heřmánek poprvé otestovalo nový počítačový program určený po burzy. Každý z prodávajících a nakupujících dostal vytisknuté kompletní vyúčtování a dobrovolným organizátorkám ubyla spousta práce. Kulturní akce

8 Pravidelně jedenkrát měsíčně jezdíme s dětmi na pohádková představení do olomouckého Divadla hudby (Kouzelná kulička aneb..., Stvoření světa, Černošská pohádka, Dobrodružství prince Světomila, Pohádky z kadibudky, O zvědavém slůněti, Vánoční příběh, Setkání před Betlémem) a na dětské promítání kina ve Velkém Týnci. Pro nejmenší děti s rodiči organizujeme divadelní představení přímo v RC Heřmánek (Divadélko Frizetka, Divadlo Ondry Jakubce, Pohádky z Heřmánku). V březnu jsme uspořádali Jarní výstavu textilních hraček a dekorací. Ve fakultní nemocnici jsme slavnostně na tiskové konferenci zahájili spolupráci s Nedoklubkem o.s., a to na projektu Mámy pro mámy. Jeho hlavní myšlenkou je vyjádřit sounáležitost maminkám po předčasném porodu, které jsou v nemocnici sociálně izolované a to předáním dárečku vyrobeného od maminky zvenčí. Každým rokem se u nás narodí 8000 dětí předčasně. Některé z nich zůstávají v nemocnici i několik měsíců, bojují o život a jejich rodiče (především maminky, které často zůstávají v nemocnici s nimi) se dostávají do velice náročné, stresující situace. Cítí se osaměle, strachují se o život svého malého miminka, zažívají těžké chvíle plné obav o život děťátka, bezmoci, sebeobviňování, prázdné náruče... Pomoc novým maminkám a jejich předčasně narozeným miminkům spočívá v obdarování vlastnoručně vyrobeným dárkem od maminky z MC anebo zprostředkování laické podpory od žen, které si tuto náročnou životní situaci samy prožily. V květnu jsme v rámci Týdne respektu k porodu promítali film Orgasmický porod. V říjnu jsme uspořádali módní přehlídku dětského oblečení. V prosinci uspořádalo RC Heřmánek v Olympii Olomouc výstavu Jak se žije v mateřských centrech. Bannery s fotografiemi a texty dokumentujícími činnost 16 rodinných a mateřských center

9 z celého Olomouckého kraje si lidé mohli v Olympii prohlédnout od 13. do 19. prosince. Expozici Heřmánek zahájil vernisáží s bohatým programem pro rodiče s dětmi. Vernisáže se během dvou hodin zúčastnilo 100 dospělých a přibližně 80 dětí. Během týdne pak bannery obdivoval několikanásobně větší počet návštěvníků. Výlety: Zimní bobování na Svatém Kopečku Expedice Sluňákov výlet s ekoprogramem do Střediska ekologické výchovy města Olomouce pořádáme dvakrát ročně, na jaře (Užovka Žofka) a na podzim (Duhové počasí). Den Země pro nejmenší Ekojarmark Knihovna města Olomouce Mámo, táto, pojďte si hrát Pony club Corazon Velký Týnec Prohlídka Olomouce s kočičkou Olou Biojarmark Medový den ve Sluňákově Botanická zahrada Ornitologická stanice Přerov Mikulášská procházka s kočičkou Olou AKCE, oslavy, výročí, semináře, kurzy a přednášky Leden Bachova květová terapie, Školní zralost, Kam s dětmi v zimě na hory, Kam s dětmi v Olomouci do restaurace, Výroba krmení pro sýkorky Semináře: Rodina a zaměstnání, Služba péče o děti, Pedagogika dětí předškolního věku Únor Masopustní Karneval, Národní týden manželství, Aromaterapie, Prevence nemocí z nachlazení,

10 Semináře: Základy životosprávy a hygieny, Finanční řízení nestátních neziskových organizací (NNO), Legislativa NNO Březen Třídění odpadu, Knižní novinky pro rodiče a děti, Zdravá výživa, Domácí plastelína, Novinky ve výživě kojenců a batolat, Podvečer s Andersenem Semináře: Vývoj řeči u dětí, PR pro NNO Duben Ekodomácnost, čtvrté narozeniny MC Heřmánek, Den Země, Děti v bavlnce, Praní prádla levně a ekologicky, Burza látkových plen, Bezplenková komunikační metoda, kurz Vázání šátků, Přírodní školky Semináře: Tvorba projektů pro Mateřská centra Olomouckého kraje, Stimulační program pro předškoláky, Komunikace s médii pro NNO Květen Ekojarmark, Setkání rodin ohrožených nadváhou a obezitou, Den otevřených dveří, Den matek, Výstava pomůcek na kojení s instruktáží. Setkání rodičů dvojčátek moravských středisek rané péče SPRP ve spolupráci se Střediskem rané péče Olomouc Seminář: Pracovní právo akreditovaný kurz Laktační poradenství pro zdravotníky a laické poradkyně z řad maminek workshop Táta v centru aneb Muži v rodinném a komunitním životě ve spolupráci s Ligou otevřených mužů Byli jsme hostiteli Regionálního setkání MC Olomouckého kraje Zúčastnili jsme se aktivně na Pediatrického kongresu Povodňová pomoc Bezprostředně po jarních ničivých povodních jsme v Heřmánku zahájili pomoc rodinám v Troubkách. Telefonicky jsme kontaktovali postižené ro-

11 diny v Troubkách a zjišťovali jsme, co přesně potřebují. Spolupracovali jsme i přímo s obecním úřadem v Troubkách s místostarostkou Vladimírou Hanzlíkovou. Dali jsme maily, telefonáty, holickým místním rozhlasem i osobně všem v okolí zprávu, že chceme a budeme Troubkám pomáhat a jak to budeme dělat že budeme potřebné věci dodávat přímo konkrétním lidem. Věci nám posléze do Heřmánku vozily desítky mateřských a rodinných center z Olomouckého kraje a celé ČR, ale přispěly i jiné organizace. Dále pomáhaly desítky lidí z Olomouce a jejího okolí, ale balíky nám posílali i lidé z Čech. V Heřmánku jsme třídili věci, chystali a balili balíky a vozili je přímo do Troubek do domů vyplavených rodin. A to až do konce června A co všechno jsme vlastně do Troubek dodávali? Potraviny, hračky, knížky, oblečení, drogerii i elektroniku od žehliček a rychlovarných konvic přes mikrovlnné trouby až po lednici. Všechny v Heřmánku stála tato pomoc spoustu sil, času, energie a desítky hodin práce - ale výsledek tomu odpovídal. Vyexpedovali jsme celkem 12 osobních aut a 4 dodávky balíků. Pomohli jsme 36 rodinám v Troubkách, znali jsme jména rodinných příslušníků, věk všech dětí. Dále potřeby vyplavených rodin, míru jejich vytopení a poškození domácnosti. Jednalo se o 31 rodin s dětmi, 2 nastávající maminky samoživitelky a 3 seniorské rodiny bez dětí. V rodinách s dětmi měli celkem 53 dětí ve věkovém rozmezí od 1 měsíce do 17 let. Pět maminek v té době čekalo přírůstek. Do každé rodiny jsme dovezli v průměru 4 balíky věcí. Dále jsme pomohli hřebčínu v Troubkách, který zajišťuje tábory pro děti z Troubek. Pomohli jsme také zdevastované školce v Troubkách - dodali jsme hračky, knihy. Tři dodávky pomoci putovaly na sál obecního úřadu v Troubkách, kde si je po výzvě v tamním rozhlase rozebrali místní občané. Koordinaci povodňové pomoci měla na starosti Lucie Opletalová.

12 Červen Lesní pedagogika Dětský den Rozloučení s MC Slunečnice Florbalový turnaj dětí a tatínků Táta fest Stěhování. V červenci a srpnu jsem měli pro klienty zavřeno. Připravovali jsme k otevření nové prostory úklid, malování, pokládka podlahy, nákup nového vybavení a zase úklid. K tomu administrativní práce, kontroly, revize, opravy, inovace v programové nabídce, jednání s partnery a čerpání dovolené zaměstnanců. Září Biojarmark Slavnostní otevření nových prostor Přejmenování na Rodinné centrum Heřmánek, které lépe vystihuje naši činnost Světový týden kojení ve spolupráci s Laktační ligou akce Řetěz Drakiáda Montessori školka, Jak začínat se školkou Seminář: Jak pozvednout sebevědomí Aktivní účast na Psychologických dnech Říjen Burza podzim/zima Meziregionální setkání Klubů dvojčat a vícerčat Testování podnikatelských kompetencí pro ženy zvažující vlastní podnikání Semináře: Zvládání stresu, timemanagment a prevence syndromu vyhoření, Komunikační dovednosti, Umění sebeprezentace aktivní účast na konferenci Aktivní rodičovství Listopad Hračky pro děti, Bezplenková komunikační me-

13 toda, kurz Vázání šátků, Módní přehlídka dětského oblečení Tanec na oslavu ženství v rámci kampaně Měsíc v nás Ekologická menstruace Lampiónový průvod Putování za dýňovým světýlkem, Semináře: Řešení konfliktů, interaktivní dovednosti, umění vyjednávat, Krok k zaměstnání, Prevence nemoc z nachlazení, Jak pečovat o zuby kurz První pomoc přednáška s diskusí Mužská otázka a workshop pro muže Otcovství jako životní projekt ve spolupráci s s Ligou otevřených mužů (LOM) v rámci Dnů pro rodiny Zúčastnili jsem se aktivně Neonatologických dnů Prosinec Líčení a focení na profesní životopis Mikulášská besídka, Vánoční hvězda na podporu rodin dětí s hematoonkologickým onemocněním, Zdobením vánočního stromečku na návsi, Vánoce v Německu, Vánoční besídka, Vánoční florbalový turnaj rodičů a dětí Seminář: Zvládání stresu, zacházení s negativními emocemi Výstava Jak se žije v mateřských centrech v Nákupním centru Olympia Olomouc Poradny a kluby: Poradna pro těhotné a kojící maminky, půjčovna pomůcek ke kojení (Mgr. Zuzana Staroštíková, Bc. Gabriela Šťastná, Bc. Ivana Pavlíková, Marcela Utíkalová, PhDr. Petra Tenglerová) Klub dvojčat a vícerčat (Mgr. Zuzana Staroštíková) V roce 2010 pokračoval olomoucký Klub dvojčat a vícerčat (KDaV) v pravidelných schůzkách, a to každé první úterý v měsíci v herně RC Heřmánek v Olomouci. Potkávalo se tu průměrně 9

14 rodin s dvojčátky. Dle přání a potřeb rodin jsme nachystali témata příprava na školku u dvojčat, puberta v rodinách s dvojčaty, nočník a dvojčata, jak sladit rodinný a profesní život s dvojčaty, apod. Rodičům je vždy ponechám i čas na sdílení každodenních radostí i strastí. Vybavená herna RC Heřmánek umožňuje dětem bezpečně se vyřádit a současně strávit příjemné odpoledne v bezpečném prostředí. Kromě pravidelných setkání také olomoucký Klub dvojčat a vícerčat pořádal během roku Předporodní kurzy pro nastávající rodiče dvojčat. Tuto prenatální přípravu poskytujeme již 4. rokem ve stabilním lektorském týmu: PhDr. Petra Tenglerová klinická psycholožka, psychoterapeutka, laktační poradkyně a maminka dvojčat; Bc. Ivana Pavlíková porodní asistentka, laktační poradkyně; MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. gynekolog, porodník; Bc. Gabriela Šťastná porodní asistentka, laktační poradkyně a Mgr. Zuzana Staroštíková psycholožka, laktační poradkyně a teta dvojčat. Největší odměnou je pro nás pak zpráva od maminky, která absolvovala náš kurz a zaslala fotky svých narozených dvojčátek, spolu s informací, že už moc dobře chápe, o čem jsme to v kurzu mluvily :-). Kromě pravidelných jsme pořádali i jednorázové akce jako např. burza pro dvojčata, Mikulášská nadílka, Maškarní rej apod. Také jsme hrdí na dvě Meziregionální setkání klubů dvojčat a vícerčat, která jsme uspořádali v dubnu a říjnu 2010 v prostorách RC Heřmánek za finanční podpory Olomouckého kraje. Je velmi cenné poslechnout si, jak kluby fungují jinde v republice, nechat se inspirovat a setkat se se stejně nadšenými dvojčecími dobrovolníky. Setkání ale také je velmi potřebné pro nastavení meziklubové spolupráce. Dalším z úspěchů je aktualizace webových stránek RC Heřmánek, kde vznikla i samotná část, věnovaná dvojčatům (Aktuality, Klub dvojčat, Předporodní kurzy, Fotogalerie)

15 Nedoklubko Klub rodin s nedonošenými dětmi (www.nedoklubko.cz) Rodinná psychologická poradna Poradna zdravého životního stylu snižování nadváhy a obezity metodikou STOB Péče o vlasy pravidelné přednášky, konzultace a praktické ukázky s paní kadeřnicí.

16 V. Připravujeme Do budoucna budeme rádi, když se nám podaří udržet stávající programovou nabídku. Více bychom se chtěli zaměřit na vzdělávání rodičů v rodičovských kompetencích, usnadnění návratu na trh práce a poradenství při slaďování osobního, rodinného a pracovního života. Rádi bychom také rozšířili nabídku vzdělávání pro partnerská mateřská a rodinná centra a spolupracující nevládní neziskové organizace. VI. Projekty, kampaně Sebevzděláváním na cestě k lepšímu životu žadatele o.s. MC Dráček Hranice, který společně realizujeme od srpna 2009 do června ESF projekt obsahuje 4 samostatné školicí bloky: Práce s počítačem, Timemanagment, syndrom vyhoření a zvládání stresu, Pracovní právo a Prezentační dovednosti. V roce 2010 pokračoval společný projekt o.s. OliVy s 5 MC nazvaný Eeny meeny nejen plíny, předložený do výzvy Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování rodinného a pracovního života zaměřený na jazykové vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené, jehož jsme partnerem. Naši klienti z řad rodičů malých dětí jezdili od října 2009 do července x měsíčně na 4

17 dny na intenzivní pobytové kurzy angličtiny, kde měli možnost využít i hlídání dětí. Součástí vzdělávání je i e-learning, který výuku cizího jazyka doplňuje. Od září 2010 projekt pokračuje navázáním mezinárodní spolupráce s organizacemi podobnými MC v Evropě a zároveň vytvořením publikace profilů rodin od nás i z Evropy o tom, jak se žije rodinám v Evropě. Projekt potrvá do června Ve spolupráci se Sítí mateřských center, o.s. jako žadatele a realizátora ESF projektu Šance rodině i zaměstnání jsme v lednu březnu 2010 pro zájemce/zájemkyně z Olomouckého kraje realizovali v MC Heřmánek cyklus vzdělávacích seminářů pro mateřská centra a cyklus vzdělávacích seminářů pro osoby poskytující péči o děti. Ve spolupráci s AUDICA, s.r.o. jsme našim klientům nabídli možnost absolvovat ucelené vzdělávání formou motivačních seminářů zaměřený zejména na rozvoj měkkých dovedností, např.na komunikaci, sebeprezentaci, zvládání stresu či sladění času pro sebe, rodinu a následně možného zaměstnání v rámci projektu ESF Rodina i práce od září do prosince Úspěšné účastnice budou pokračovat pod vedením specialisty na kariérní poradenství a bilanční diagnostiku. Dále bude účastnicím nabídnuta možnost praxe u vybraných zaměstnavatelů a následné zaměstnání na zkrácený úvazek. ESF projekt Sítě MC, os. Krok k zaměstnání, realizace poradenství pro rodiče vracející se na trh práce od listopadu 2010 do dubna ESF projekt žadatele Gender Studies, o.s Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry zaměřený na rovné příležitosti a slaďování osobního a pracovního života. Realizujeme jako nefinanční partneři od prosince 2010 do června 2012.

18 Vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a ESF (OP LZZ). RC Heřmánek projekt podpořený MPSV ČR, Magistrátem města Olomouce odb. školství a odb. soc. věcí a zdravotnictví. Rodiče a děti, spokojeně a spolu významný projekt Olomouckého kraje, žadatele o.s. OliVy, partnerství. Klub dvojčat a vícerčat projekt podpořený Olomouckým krajem v rámci něho pravidelná klubová setkání pro rodiny s dvojčaty s programem 1x měsíčně, kurzy předporodní přípravy pro nastávající rodiče dvojčat, setkávání rodičů dvojčat a dospělých dvojčat s programem 1x měsíčně, jednorázové akce Mikuláš, vánoční besídka, 2x ročně dvojčatovská burza a Meziregionální setkání Klubů dvojčat ČR. Olomoucký kraj dále podpořil náš projekt ve spolupráci s o.s. Nedoklubko Mámy pro mámy podpora a pomoc rodinám s předčasně narozenými dětmi. Jsme zapojeni do kampaní: Celé Česko čte dětem Národní týden manželství Mezinárodní den obezity Týden opravdových plen Týden respektu k porodu Táta dneska frčí Město pro děti Akce Řetěz Světový týden kojení Měsíc v nás Dny pro rodiny

19 VII. Návštěvnost unikátních rodin za rok na programech, z toho 298 žen, 56 mužů a 421 dětí. Návštěvnost pravidelných programů dle měsíců: leden 222 žen 47 mužů 354 dětí únor 247 žen 54 mužů 432 dětí březen 455 žen 48 mužů 531 dětí duben 313 žen 42 mužů 378 dětí květen 276 žen 61 mužů 380 dětí červen 137 žen 75 mužů 205 dětí září 193 žen 50 mužů 202 dětí říjen 331 žen 85 mužů 391 dětí listopad 265 žen 79 mužů 325 dětí prosinec 245 žen 70 mužů 293 dětí VIII. Členství, partnerství, spolupráce MC Heřmánek je členem Sítě mateřských center v ČR, o.s. člen Unie neziskových organizací Olomouckého kraje Partnerství s ostatními MC v regionu Klub dvojčat a vícečat Morava Laktační liga Liga otevřených mužů Hnutí Duha Hnutí za aktivní mateřství Sdružení pro Holický les Knihovna města Olomouce-pobočka Holice Komise městské části Olomouc-Holice Nedoklubko Nesehnutí OliVy, Pedagogicko-psychologická poradna Poradna pro rodinu Poradna pro ženy a dívky

20 Sluňákov Středisko ekologických aktivit města Olomouce Středisko rané péče SPRP Olomouc Středisko rané péče Tamtam Všeobecná zdravotní pojišťovna Základní a mateřská škola Olomouc-Holice Zdravotní pojišťovna Metal Aliance Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

21 IX. Přehled o příjmech a výdajích organizace Přehled o celkových příjmech organizace Příjmy celkem: Vlastní činnost sdružení Dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí Olomoucký kraj Město Olomouc, odb. soc. věcí Město Olomouc, odb. školství Úřad práce Olomouc Gender Studies Na křižovatce Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Dary: Finanční: Koupelny Olomouc Kč Exekutorský úřad Kroměříž Kč MUDr. Hana Vaňková, PLDD Kč Věcné: nakladatelství Portál knižní publikace v hodnotě Kč nakladatelství Egmont dětské knihy Kč nakladatelství Dharmagaia knižní publikace Kč Troubky: Finanční dary: ( MC Jinečáček Jince, Hana Mašková Vrchlabí, MC Sluníčko Přerov, RC Letná Praha, Květuše Carzoli Praha, Klub Pastelka Brno, MC Pampeliška Březnice, MC Krteček Jeseník, Mamma klub Chrudim, RC Provázek Olomouc, MC Velrybka Bílá Lhota) Kč Věcné dary: Goldim,s.r.o anonymní dárci

22 Přehled o celkových výdajích organizace Osobní náklady celkem: Mzdové náklady: z toho: Hrubé mzdy: DPP Zákonné pojištění: Provozní náklady celkem: Kč Kč Kč Kč Kč Kč Materiál (hračky, knížky, didaktické pomůcky, tvůrčí materiál, kancelářské potřeby, potraviny) Kč Nájem, energie: Kč Opravy a udržování budov: Kč Právní a ekonomické poradenství Kč Služby (telefon, poštovné, správa a údržba webu, propagace) Kč Cestovné: Kč Kurzy a školení: Kč Jiné ostatní náklady: Kč Náklady celkem Kč Hospodářský výsledek za rok Kč Poděkování 2010 patří především všem dobrovolníkům, kteří pomáhají zajistit chod centra, a jejich rodinám za podporu, trpělivost a pomocnou ruku, všem našim dárcům, jejichž pomoci si vážíme, našim návštěvníkům, kteří společně vytvářejí inspirativní a vstřícné prostředí, a všem dobrým lidem a organizacím, kteří se zapojili do Heřmánkem organizované pomoci rodinám postiženým povodněmi v Troubkách.

23 X. Kontaktní a identifikační data Název: Občanské sdružení Heřmánci Zastoupené: PhDr. Petrou Tenglerovou Sídlo: Náves Svobody 41, Olomouc IČO: Datum registrace: Číslo registrace u MV: VS/1-1/65864/06-R Bankovní spojení: / Statutární zástupce: PhDr. Petra Tenglerová Mobil: Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla (Johann Wolfgang Goethe)

24 PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM ŽLUTÉ Herna s programem PONDĚLÍ: pro rodiče s dětmi Péče o vlasy, stříhání dětí a maminek (1. pondělí v měs.) Krok k zaměstnání poradenství (poslední pondělí v měsíci) Taneční kroužek ČERVENÉ Herna pro rodiče s dětmi ÚTERÝ: do 18 měsíců KOTĚ laktační poradenství Cvičení pro rodiče s miminkem I Broučci (4-8 M) Cvičení pro rodiče s miminkem II Opičky (9-18 M) Nedoklubko (1. út v měs.) Klub dvojčat (1. úterý v měs.) Bez dvojčat(3. út. v měs.) Cvičení s míči proti bolestem zad MODRÁ Herna s programem STŘEDA: pro rodiče s dětmi Kurzy první pomoci (sudé týdny), Zpívánky (liché týdny) Cvičení s méďou Béďou (1-3 R) Cvičení s méďou Béďou (3-5 R) Angličtina pro děti (3-6 R) Angličtina Eeny meeny I. A II. skupina ZELENÝ Školička Anička I. ČTVRTEK: Školička Anička II Orientální břišní tance DUHOVÝ Herna s programem PÁTEK: pro rodiče s dětmi Harmonizace rodiny a profese poradenství Šikulové tvoření pro rodiče s dětmi, Ekoprogramy Florbal děti Dráčata (4-7 R) Florbal děti Draci (7-10 R) Florbal dospělí

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2011 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 1

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 1 Poslání: Podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Cílové skupiny: Rodiny, rodiče, manželé, senioři a odborná veřejnost

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FAMILY FRIENDLY SOCIETY KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB

Více

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno Rodina je jako loďka. Jsou dny klidné a jisté plavby, jsou dny, kdy se loďka naklání nebo se některý člen cítí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 333333333333 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 PRAHA - ZBRASLAV WWW.PEXESO.ORG OBSAH KDO JSME... 3 NAŠE CÍLE... 3 HISTORIE... 4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012... 5 VÝHLED DO ROKU 2013... 6 PRAVIDELNÝ

Více

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 -

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 - Mateřské centrum Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-1 - KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB Název občanského sdruţení: Klub

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

Výroční zpráva 2014 Mateřské centrum Klubíčko, o. s. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2014 Mateřské centrum Klubíčko, o. s. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2014 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH: CÍLE ORGANIZACE 2 STRUČNÁ HISTORIE 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 4 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 6 PROJEKT MALÉ SVĚTY 2009 16 FINANČNÍ ZPRÁVA 17

Více

Výroční zpráva 2012. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2012. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2012 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 3 Obsah Obsah...3 Úvodní slovo...4 Slovo

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz 1 Slovo úvodem Rodinné centrum MUM je místem pro vzdělávání, inspiraci a porozumění pro všechny členy rodiny, pro všechny generace. Prioritou našich

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RADKA o.s. RODIČE A DĚTI KADANĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RADKA o.s. RODIČE A DĚTI KADANĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RADKA o.s. RODIČE A DĚTI KADANĚ 1. Úvodem 1. 2. Úvodem Vývoj str. 4 str. 5 Milý čtenáři, když jsem v roce 2007 ze zvědavosti navštívila astrologa, předpověděl mi na rok 2010 velký

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více