II. Historie a současnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Historie a současnost"

Transkript

1 I. Úvod... nechápu ženy, které říkají, že naplnění lze dosáhnout jenom prostřednictvím kariéry, bohatství nebo moci. Kariérou možná můžete svůj život nějak završit, ale mám pocit, že samotná práce se nemůže nikdy vyrovnat skutečnému naplnění, které jsem zažila s dětmi. Cítila jsem se poctěná přílivem té rodící se energie, kterou jsem nikdy předtím nezažila, a pohledem na to krásné, dokonalé stvoření, na jehož zrození se zčásti podílíme, ale z velké většiny vzniká mimo nás. Když kojím svoje dítě nebo když se o něj starám, je mi prostě báječně, a vím, že je to mnohem silnější než být generální ředitelkou nadnárodní firmy. Z knihy Zázrak porodu (Spiritual Midwifery) autorky Iny May Gaskin, z angličtiny přeložily Lucie Šavlíková a Zuzana Štromerová. Vydalo nakladatelství One Woman Press, 2010.

2 II. Historie a současnost Mateřské centrum (MC) Heřmánek vzniklo v březnu 2006 a to díky aktivnímu přístupu rodičů na rodičovské dovolené, kteří měli zájem se scházet se svými dětmi s ostatními rodinami a jejich dětmi. V olomoucké městské části Holice do té doby nebyla žádná nabídka tohoto druhu. Aktivity byly realizovány na dobrovolné bázi v prostorách volného oddělení mateřské školy. Náplň setkání tvořily: program v herně, laktační a výživová poradna a půjčovna pomůcek pro kojící maminky. V prosinci 2006 vzniklo na popud MC Heřmánek občanské sdružení Heřmánci. Téhož roku se naše MC Heřmánek stalo členem Sítě mateřských center, o.s. V roce 2007 jsme získali za naši činnost ocenění Společnost přátelská rodině. Od září 2008 do současnosti máme program na každý den v týdnu a 2 zaměstnance na 0,5 úvazku. Aktivně se zapojujeme do komunitního plánování sociálních služeb města Olomouce a Olomouckého kraje, pracovní skupina Děti, mládež rodina. Od roku 2009 je Heřmánek členem Unie neziskových organizací Olomouckého kraje. Prohlubuje se také spolupráce se VŠ a VOŠ studenty, kteří v Heřmánku absolvují odborné praxe a konzultují své výzkumné práce. O naší činnosti jsme referovali odborníkům na Pediatrickém kongrese, Psychologických a Neonatologických dnech. Široká veřejnost se o nás dozvídá z tisku například Olomouckého deníku, regionální MF Dnes, Ekologických listů, Radničních listů, Holických novin a buletinu Okno vydávaného unií neziskových organizací. Zlomovým se stal rok 2010, kdy se nám na jedné straně dařilo, zájem o programy a návštěvnost stále stoupaly, byli jsme úspěšní i v evropských projektech Na druhé straně přímo existenčním ohrožením bylo neprodloužení nájemní smlouvy a hledání nových prostor pro naši činnost. Díky

3 nadstandardní spolupráci s Komisí městské části Olomouc-Holice (KMČ) a vstřícnosti Magistrátu města Olomouce se do září podařilo situaci vyřešit a Heřmánek mohl po rekonstrukci a vybavení během prázdnin v září otevřít novou hernu v naší městské části Olomouc-Holice v budově pošty. Nové prostory jsou sice menší, ztratili jsme zázemí pro zaměstnance, ale jak říkají naši návštěvníci, je to tu útulnější. V září 2010 se naše centrum přejmenovalo na rodinné, díky rozšíření naší nabídky služeb o programy zaměřené na celou rodinu. III. Cíle o.s. Heřmánci Posláním RC Heřmánek je podporovat rodiny a působit preventivně proti vzniku sociálně patologických jevů v rodinách. Rodičům na mateřské a rodičovské dovolené pomáháme překonat sociální a profesní izolaci, do které se dostávají z důvodu celodenní péče o malé děti tím, že jim nabízíme prostor pro vytváření nových sociálních kontaktů a možnost seberealizace (zapojení do vedení programů a organizace akcí). Zároveň poskytujeme všem občanům prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností, společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. Programy mají za cíl podporu hodnot rodiny, rozvíjení občanské společnosti a sounáležitosti, osvětu v oblasti zdraví a ochrany životního prostředí.

4 IV. Činnost V roce 2010 nabízí RC Heřmánek každodenní program pro všechny generace. Dopolední herna s programem (Milan Adamec, Jana Baciak, Alena Čotková, Mgr. Petra Hanáková, Ing. Hana Kopřivová, Mgr. Irena Jašíčková, Renata Jochová, Mgr. Marie Manová, Mgr. Iva Minaříková, Lucie Opletalová, Bc. Iveta Poislová, PhDr. Petra Tenglerová, Marie Veselá, Mgr. Barbora Paulíčková, Mgr. Jana Vlková, Mgr. Jitka Zajíčková) Dopolední herna jako stěžejní aktivita je místem setkávání maminek a tatínků na rodičovské dovolené a jejich dětí. Společně si hrajeme, zpíváme, cvičíme, tvoříme Pro rodiče/doprovázející dospělé (prarodiče, hlídací tety) jsou připraveny vzdělávací programy, prezentace a besedy se zajímavými hosty. Pro děti je nachystána bohatě vybavená herna se zázemím pro nakojení a přebalení. Cvičení pro rodiče s miminky (Broučci a Opičky) je zaměřeno na podporu psychomotorického vývoje a zvýšení sociální stability (formují se charakterové vlastnosti dítěte, učí se přizpůsobit kolektivu, ohleduplnosti). Podporuje pohybový vývoj, využívá spontánní pohyb. Napomáhá rozvoji řeči, vnímání rytmu, rozšiřuje slovní zásobu. Cvičení působí na kladné citové naladění. Napomáhá rozvíjet poznávací procesy (seznamuje s různými náčiními, učí orientaci v prostoru, trénuje délku soustředění). Dále dochází k rozvoji hrubé a jemné motoriky, rozvoji myšlení, řeči, komunikačních schopností, sociálních dovedností a emocí. Školička Anička je program RC Heřmánek určený rodinám s dětmi od 2,5 roku. Má jim pomoci usnadnit přípravu na vstup do mateřské školy, připravit děti na odloučení od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině v bezpečném prostředí. Program je připravený pro uzavřenou skupinu. Trvá 12 týdnů. První týden se koná informační schůzka a konzultace s odbor-

5 níky (poradenská psycholožka a klinická psycholožka). Druhý týden je zkušební provoz s možnou přítomností blízkého dospělého. Následuje 10 setkání jen pro děti a na závěr besídka dětí s rodiči a prarodiči. Děti si odnášejí domů výrobky, které společně vytvořily. Šikulové tvoření pro rodiče s dětmi Zelený Heřmánek ekoprogram pro rodiče s dětmi o přírodě a ekologii příroda a její proměny během roku, jak správně třídit odpad, ekodomácnost, pasivní dům, zdravá výživa, moderní látkové pleny, menstruační kalíšek. Zpívání pro rodiče s dětmi společné zpívání, muzicírování na rytmické nástroje a tančení. Odpolední pravidelné programy mají charakter volnočasových aktivit a programů na podporu zdraví. Odpolední herna pro rodiče s dětmi Cvičení s Méďou Béďou pro rodiče s dětmi ve věku 1-5 let v tělocvičně základní školy (PhDr. Petra Tenglerová) je zaměřeno především na rovnoměrný psychomotorický vývoj a podporou vztahů v rodině. Využíváme cvičení s pomůckami a na nářadí. Děti i rodiče zde najdou nové kamarády a naučí se nové hry, písničky a říkanky. Během roku 2010 se do cvičení pro rodiče s dětmi zapsalo celkem 65 rodin s 82 dětmi. Dotyky tance (Lenka Zítková) taneční kroužek pro rodiče s dětmi, ve kterém se děti spontánně zapojují do jednoduchých hudebních rytmů. V jejich kreativitě jim pomohou různé cvičební a taneční pomůcky, kopírující pohyby těla a melodickou linku hudby (látkové stuhy, proužky igelitové folie, klubíčka vlny, míče a míčky, padák, plyšová zvířátka a další). Charakteristické pro každé setkání je vlastní emoční prožitek dětí, navázání kontaktu s dalšími dětmi a radost z pohybu a vnímání hudebních žánrů. Tanečky jsou proloženy pohybovými říkankami, které mohou děti využít kdekoliv.

6 Cvičení proti bolestem zad (Mgr. Petra Hanáková) zaměřeno na zlepšení a udržení dobré tělesné kondice, prevence bolestí zad. Cvičíme na velkých míčích, s malými míčky, s gumičkami a dalšími pomůckami. Cvičení je vhodné i pro nastávající maminky a maminky po porodu. Obsahuje jógové a rehabilitační cvičení, pilates, posilování pánevního dna, břišních svalů, formování postavy. Cvičební jednotka se skládá z části zahřívací, posilovací a protahovací. Orientální břišní tance (Bc. Jitka Sidorová) Florbal pro kluky a holky ve věku 4-7 let (Kateřina Bartášková, Bára Lubojacká) Aktivita je zaměřená hlavně na seznámení dětí s florbalem. Učí se koordinovat pohyby s florbalkou. Hlavním cílem je, aby se i menší děti naučily kolektivní hře, která vyžaduje spolupráci. Pro odlehčení hrajeme zábavné a míčové hry. Florbal pro děti od 7-10 let (Kateřina Bartášková, Bára Lubojacká) Děti, které navštěvují tuto aktivitu, již mají o florbalu určité ponětí. Po rozcvičce a lehkém tréninku se věnujeme samotné hře. Jedná se volnočasovou aktivitu, jde nám hlavně o to, aby se děti bavily. Florbal pro dospělé (Petr Frűhauf) Angličtina pro dospělé začátečníci, pokročilí, konverzace (Mgr. Renáta Matoušová, Mgr. Petra Holcová, Mgr. Martin Holec) Angličtina pro děti tento kroužek se zaměřuje na seznámení dětí s angličtinou formou her, básniček, písniček, poslechu, pohybových aktivit anebo jiným zábavným způsobem. Scházíme se jedenkrát týdně, kroužek navštěvuje 9 dětí předškolního věku. Angličtina pro dospělé v rámci projektu Eeny Meeny nejen plíny pravidelné setkávání maminek na mateřské či rodičovské dovolené určené ke zdokonalení se v angličtině a jejím následném využití. Ať již k soukromým účelů, nebo k získání lepší pozice pro výběr budoucího zaměstnání. Rodiče mají možnost během těchto hodin využít

7 hlídání dětí a nerušeně rozšiřovat svoji jazykovou gramotnost. Tvůrčí dílny (Kateřina Bartášková, Mgr. Leona Kučerová, Ing. Hana Kuglerová, Mgr. Marie Manová, Mgr. Ludmila Moupicová, Mgr. Jitka Zajíčková) pravidelná podvečerní setkání pro všechny zájemce, možnost vyzkoušet si nové tvůrčí techniky (Valentýn, Korálky, Velikonoční tvoření, ke Dni matek, Batikovaná trička, Smalty, Dekupáž, Patchwork, Pedig, Malované hrnečky, Martinské tvoření keramické lampičky, Adventní věnce, Vánoční dílna). Burza oblečení, potřeb pro děti, sportovního vybavení. Akce je organizovaná dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Na jaře prodávalo 43 maminek, za nákupem přišlo 85 rodin, do prodeje bylo zařazeno celkem 1550 kusů zboží. Na přípravě a realizaci se podílelo 11 dobrovolnic z týmu dobrovolných maminek. Na podzim prodávalo padesát maminek, nakupovat přišlo 89 rodin. Vybírat si mohli nejenom mezi oblečením pro děti, ale i mezi obuví, těhotenským oblečením, dětským sportovním vybavením, nejrůznějšími kojeneckými a dětskými potřebami, kočárky, autosedačkami a hračkami. Na této burze RC Heřmánek poprvé otestovalo nový počítačový program určený po burzy. Každý z prodávajících a nakupujících dostal vytisknuté kompletní vyúčtování a dobrovolným organizátorkám ubyla spousta práce. Kulturní akce

8 Pravidelně jedenkrát měsíčně jezdíme s dětmi na pohádková představení do olomouckého Divadla hudby (Kouzelná kulička aneb..., Stvoření světa, Černošská pohádka, Dobrodružství prince Světomila, Pohádky z kadibudky, O zvědavém slůněti, Vánoční příběh, Setkání před Betlémem) a na dětské promítání kina ve Velkém Týnci. Pro nejmenší děti s rodiči organizujeme divadelní představení přímo v RC Heřmánek (Divadélko Frizetka, Divadlo Ondry Jakubce, Pohádky z Heřmánku). V březnu jsme uspořádali Jarní výstavu textilních hraček a dekorací. Ve fakultní nemocnici jsme slavnostně na tiskové konferenci zahájili spolupráci s Nedoklubkem o.s., a to na projektu Mámy pro mámy. Jeho hlavní myšlenkou je vyjádřit sounáležitost maminkám po předčasném porodu, které jsou v nemocnici sociálně izolované a to předáním dárečku vyrobeného od maminky zvenčí. Každým rokem se u nás narodí 8000 dětí předčasně. Některé z nich zůstávají v nemocnici i několik měsíců, bojují o život a jejich rodiče (především maminky, které často zůstávají v nemocnici s nimi) se dostávají do velice náročné, stresující situace. Cítí se osaměle, strachují se o život svého malého miminka, zažívají těžké chvíle plné obav o život děťátka, bezmoci, sebeobviňování, prázdné náruče... Pomoc novým maminkám a jejich předčasně narozeným miminkům spočívá v obdarování vlastnoručně vyrobeným dárkem od maminky z MC anebo zprostředkování laické podpory od žen, které si tuto náročnou životní situaci samy prožily. V květnu jsme v rámci Týdne respektu k porodu promítali film Orgasmický porod. V říjnu jsme uspořádali módní přehlídku dětského oblečení. V prosinci uspořádalo RC Heřmánek v Olympii Olomouc výstavu Jak se žije v mateřských centrech. Bannery s fotografiemi a texty dokumentujícími činnost 16 rodinných a mateřských center

9 z celého Olomouckého kraje si lidé mohli v Olympii prohlédnout od 13. do 19. prosince. Expozici Heřmánek zahájil vernisáží s bohatým programem pro rodiče s dětmi. Vernisáže se během dvou hodin zúčastnilo 100 dospělých a přibližně 80 dětí. Během týdne pak bannery obdivoval několikanásobně větší počet návštěvníků. Výlety: Zimní bobování na Svatém Kopečku Expedice Sluňákov výlet s ekoprogramem do Střediska ekologické výchovy města Olomouce pořádáme dvakrát ročně, na jaře (Užovka Žofka) a na podzim (Duhové počasí). Den Země pro nejmenší Ekojarmark Knihovna města Olomouce Mámo, táto, pojďte si hrát Pony club Corazon Velký Týnec Prohlídka Olomouce s kočičkou Olou Biojarmark Medový den ve Sluňákově Botanická zahrada Ornitologická stanice Přerov Mikulášská procházka s kočičkou Olou AKCE, oslavy, výročí, semináře, kurzy a přednášky Leden Bachova květová terapie, Školní zralost, Kam s dětmi v zimě na hory, Kam s dětmi v Olomouci do restaurace, Výroba krmení pro sýkorky Semináře: Rodina a zaměstnání, Služba péče o děti, Pedagogika dětí předškolního věku Únor Masopustní Karneval, Národní týden manželství, Aromaterapie, Prevence nemocí z nachlazení,

10 Semináře: Základy životosprávy a hygieny, Finanční řízení nestátních neziskových organizací (NNO), Legislativa NNO Březen Třídění odpadu, Knižní novinky pro rodiče a děti, Zdravá výživa, Domácí plastelína, Novinky ve výživě kojenců a batolat, Podvečer s Andersenem Semináře: Vývoj řeči u dětí, PR pro NNO Duben Ekodomácnost, čtvrté narozeniny MC Heřmánek, Den Země, Děti v bavlnce, Praní prádla levně a ekologicky, Burza látkových plen, Bezplenková komunikační metoda, kurz Vázání šátků, Přírodní školky Semináře: Tvorba projektů pro Mateřská centra Olomouckého kraje, Stimulační program pro předškoláky, Komunikace s médii pro NNO Květen Ekojarmark, Setkání rodin ohrožených nadváhou a obezitou, Den otevřených dveří, Den matek, Výstava pomůcek na kojení s instruktáží. Setkání rodičů dvojčátek moravských středisek rané péče SPRP ve spolupráci se Střediskem rané péče Olomouc Seminář: Pracovní právo akreditovaný kurz Laktační poradenství pro zdravotníky a laické poradkyně z řad maminek workshop Táta v centru aneb Muži v rodinném a komunitním životě ve spolupráci s Ligou otevřených mužů Byli jsme hostiteli Regionálního setkání MC Olomouckého kraje Zúčastnili jsme se aktivně na Pediatrického kongresu Povodňová pomoc Bezprostředně po jarních ničivých povodních jsme v Heřmánku zahájili pomoc rodinám v Troubkách. Telefonicky jsme kontaktovali postižené ro-

11 diny v Troubkách a zjišťovali jsme, co přesně potřebují. Spolupracovali jsme i přímo s obecním úřadem v Troubkách s místostarostkou Vladimírou Hanzlíkovou. Dali jsme maily, telefonáty, holickým místním rozhlasem i osobně všem v okolí zprávu, že chceme a budeme Troubkám pomáhat a jak to budeme dělat že budeme potřebné věci dodávat přímo konkrétním lidem. Věci nám posléze do Heřmánku vozily desítky mateřských a rodinných center z Olomouckého kraje a celé ČR, ale přispěly i jiné organizace. Dále pomáhaly desítky lidí z Olomouce a jejího okolí, ale balíky nám posílali i lidé z Čech. V Heřmánku jsme třídili věci, chystali a balili balíky a vozili je přímo do Troubek do domů vyplavených rodin. A to až do konce června A co všechno jsme vlastně do Troubek dodávali? Potraviny, hračky, knížky, oblečení, drogerii i elektroniku od žehliček a rychlovarných konvic přes mikrovlnné trouby až po lednici. Všechny v Heřmánku stála tato pomoc spoustu sil, času, energie a desítky hodin práce - ale výsledek tomu odpovídal. Vyexpedovali jsme celkem 12 osobních aut a 4 dodávky balíků. Pomohli jsme 36 rodinám v Troubkách, znali jsme jména rodinných příslušníků, věk všech dětí. Dále potřeby vyplavených rodin, míru jejich vytopení a poškození domácnosti. Jednalo se o 31 rodin s dětmi, 2 nastávající maminky samoživitelky a 3 seniorské rodiny bez dětí. V rodinách s dětmi měli celkem 53 dětí ve věkovém rozmezí od 1 měsíce do 17 let. Pět maminek v té době čekalo přírůstek. Do každé rodiny jsme dovezli v průměru 4 balíky věcí. Dále jsme pomohli hřebčínu v Troubkách, který zajišťuje tábory pro děti z Troubek. Pomohli jsme také zdevastované školce v Troubkách - dodali jsme hračky, knihy. Tři dodávky pomoci putovaly na sál obecního úřadu v Troubkách, kde si je po výzvě v tamním rozhlase rozebrali místní občané. Koordinaci povodňové pomoci měla na starosti Lucie Opletalová.

12 Červen Lesní pedagogika Dětský den Rozloučení s MC Slunečnice Florbalový turnaj dětí a tatínků Táta fest Stěhování. V červenci a srpnu jsem měli pro klienty zavřeno. Připravovali jsme k otevření nové prostory úklid, malování, pokládka podlahy, nákup nového vybavení a zase úklid. K tomu administrativní práce, kontroly, revize, opravy, inovace v programové nabídce, jednání s partnery a čerpání dovolené zaměstnanců. Září Biojarmark Slavnostní otevření nových prostor Přejmenování na Rodinné centrum Heřmánek, které lépe vystihuje naši činnost Světový týden kojení ve spolupráci s Laktační ligou akce Řetěz Drakiáda Montessori školka, Jak začínat se školkou Seminář: Jak pozvednout sebevědomí Aktivní účast na Psychologických dnech Říjen Burza podzim/zima Meziregionální setkání Klubů dvojčat a vícerčat Testování podnikatelských kompetencí pro ženy zvažující vlastní podnikání Semináře: Zvládání stresu, timemanagment a prevence syndromu vyhoření, Komunikační dovednosti, Umění sebeprezentace aktivní účast na konferenci Aktivní rodičovství Listopad Hračky pro děti, Bezplenková komunikační me-

13 toda, kurz Vázání šátků, Módní přehlídka dětského oblečení Tanec na oslavu ženství v rámci kampaně Měsíc v nás Ekologická menstruace Lampiónový průvod Putování za dýňovým světýlkem, Semináře: Řešení konfliktů, interaktivní dovednosti, umění vyjednávat, Krok k zaměstnání, Prevence nemoc z nachlazení, Jak pečovat o zuby kurz První pomoc přednáška s diskusí Mužská otázka a workshop pro muže Otcovství jako životní projekt ve spolupráci s s Ligou otevřených mužů (LOM) v rámci Dnů pro rodiny Zúčastnili jsem se aktivně Neonatologických dnů Prosinec Líčení a focení na profesní životopis Mikulášská besídka, Vánoční hvězda na podporu rodin dětí s hematoonkologickým onemocněním, Zdobením vánočního stromečku na návsi, Vánoce v Německu, Vánoční besídka, Vánoční florbalový turnaj rodičů a dětí Seminář: Zvládání stresu, zacházení s negativními emocemi Výstava Jak se žije v mateřských centrech v Nákupním centru Olympia Olomouc Poradny a kluby: Poradna pro těhotné a kojící maminky, půjčovna pomůcek ke kojení (Mgr. Zuzana Staroštíková, Bc. Gabriela Šťastná, Bc. Ivana Pavlíková, Marcela Utíkalová, PhDr. Petra Tenglerová) Klub dvojčat a vícerčat (Mgr. Zuzana Staroštíková) V roce 2010 pokračoval olomoucký Klub dvojčat a vícerčat (KDaV) v pravidelných schůzkách, a to každé první úterý v měsíci v herně RC Heřmánek v Olomouci. Potkávalo se tu průměrně 9

14 rodin s dvojčátky. Dle přání a potřeb rodin jsme nachystali témata příprava na školku u dvojčat, puberta v rodinách s dvojčaty, nočník a dvojčata, jak sladit rodinný a profesní život s dvojčaty, apod. Rodičům je vždy ponechám i čas na sdílení každodenních radostí i strastí. Vybavená herna RC Heřmánek umožňuje dětem bezpečně se vyřádit a současně strávit příjemné odpoledne v bezpečném prostředí. Kromě pravidelných setkání také olomoucký Klub dvojčat a vícerčat pořádal během roku Předporodní kurzy pro nastávající rodiče dvojčat. Tuto prenatální přípravu poskytujeme již 4. rokem ve stabilním lektorském týmu: PhDr. Petra Tenglerová klinická psycholožka, psychoterapeutka, laktační poradkyně a maminka dvojčat; Bc. Ivana Pavlíková porodní asistentka, laktační poradkyně; MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. gynekolog, porodník; Bc. Gabriela Šťastná porodní asistentka, laktační poradkyně a Mgr. Zuzana Staroštíková psycholožka, laktační poradkyně a teta dvojčat. Největší odměnou je pro nás pak zpráva od maminky, která absolvovala náš kurz a zaslala fotky svých narozených dvojčátek, spolu s informací, že už moc dobře chápe, o čem jsme to v kurzu mluvily :-). Kromě pravidelných jsme pořádali i jednorázové akce jako např. burza pro dvojčata, Mikulášská nadílka, Maškarní rej apod. Také jsme hrdí na dvě Meziregionální setkání klubů dvojčat a vícerčat, která jsme uspořádali v dubnu a říjnu 2010 v prostorách RC Heřmánek za finanční podpory Olomouckého kraje. Je velmi cenné poslechnout si, jak kluby fungují jinde v republice, nechat se inspirovat a setkat se se stejně nadšenými dvojčecími dobrovolníky. Setkání ale také je velmi potřebné pro nastavení meziklubové spolupráce. Dalším z úspěchů je aktualizace webových stránek RC Heřmánek, kde vznikla i samotná část, věnovaná dvojčatům (Aktuality, Klub dvojčat, Předporodní kurzy, Fotogalerie)

15 Nedoklubko Klub rodin s nedonošenými dětmi (www.nedoklubko.cz) Rodinná psychologická poradna Poradna zdravého životního stylu snižování nadváhy a obezity metodikou STOB Péče o vlasy pravidelné přednášky, konzultace a praktické ukázky s paní kadeřnicí.

16 V. Připravujeme Do budoucna budeme rádi, když se nám podaří udržet stávající programovou nabídku. Více bychom se chtěli zaměřit na vzdělávání rodičů v rodičovských kompetencích, usnadnění návratu na trh práce a poradenství při slaďování osobního, rodinného a pracovního života. Rádi bychom také rozšířili nabídku vzdělávání pro partnerská mateřská a rodinná centra a spolupracující nevládní neziskové organizace. VI. Projekty, kampaně Sebevzděláváním na cestě k lepšímu životu žadatele o.s. MC Dráček Hranice, který společně realizujeme od srpna 2009 do června ESF projekt obsahuje 4 samostatné školicí bloky: Práce s počítačem, Timemanagment, syndrom vyhoření a zvládání stresu, Pracovní právo a Prezentační dovednosti. V roce 2010 pokračoval společný projekt o.s. OliVy s 5 MC nazvaný Eeny meeny nejen plíny, předložený do výzvy Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování rodinného a pracovního života zaměřený na jazykové vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené, jehož jsme partnerem. Naši klienti z řad rodičů malých dětí jezdili od října 2009 do července x měsíčně na 4

17 dny na intenzivní pobytové kurzy angličtiny, kde měli možnost využít i hlídání dětí. Součástí vzdělávání je i e-learning, který výuku cizího jazyka doplňuje. Od září 2010 projekt pokračuje navázáním mezinárodní spolupráce s organizacemi podobnými MC v Evropě a zároveň vytvořením publikace profilů rodin od nás i z Evropy o tom, jak se žije rodinám v Evropě. Projekt potrvá do června Ve spolupráci se Sítí mateřských center, o.s. jako žadatele a realizátora ESF projektu Šance rodině i zaměstnání jsme v lednu březnu 2010 pro zájemce/zájemkyně z Olomouckého kraje realizovali v MC Heřmánek cyklus vzdělávacích seminářů pro mateřská centra a cyklus vzdělávacích seminářů pro osoby poskytující péči o děti. Ve spolupráci s AUDICA, s.r.o. jsme našim klientům nabídli možnost absolvovat ucelené vzdělávání formou motivačních seminářů zaměřený zejména na rozvoj měkkých dovedností, např.na komunikaci, sebeprezentaci, zvládání stresu či sladění času pro sebe, rodinu a následně možného zaměstnání v rámci projektu ESF Rodina i práce od září do prosince Úspěšné účastnice budou pokračovat pod vedením specialisty na kariérní poradenství a bilanční diagnostiku. Dále bude účastnicím nabídnuta možnost praxe u vybraných zaměstnavatelů a následné zaměstnání na zkrácený úvazek. ESF projekt Sítě MC, os. Krok k zaměstnání, realizace poradenství pro rodiče vracející se na trh práce od listopadu 2010 do dubna ESF projekt žadatele Gender Studies, o.s Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry zaměřený na rovné příležitosti a slaďování osobního a pracovního života. Realizujeme jako nefinanční partneři od prosince 2010 do června 2012.

18 Vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a ESF (OP LZZ). RC Heřmánek projekt podpořený MPSV ČR, Magistrátem města Olomouce odb. školství a odb. soc. věcí a zdravotnictví. Rodiče a děti, spokojeně a spolu významný projekt Olomouckého kraje, žadatele o.s. OliVy, partnerství. Klub dvojčat a vícerčat projekt podpořený Olomouckým krajem v rámci něho pravidelná klubová setkání pro rodiny s dvojčaty s programem 1x měsíčně, kurzy předporodní přípravy pro nastávající rodiče dvojčat, setkávání rodičů dvojčat a dospělých dvojčat s programem 1x měsíčně, jednorázové akce Mikuláš, vánoční besídka, 2x ročně dvojčatovská burza a Meziregionální setkání Klubů dvojčat ČR. Olomoucký kraj dále podpořil náš projekt ve spolupráci s o.s. Nedoklubko Mámy pro mámy podpora a pomoc rodinám s předčasně narozenými dětmi. Jsme zapojeni do kampaní: Celé Česko čte dětem Národní týden manželství Mezinárodní den obezity Týden opravdových plen Týden respektu k porodu Táta dneska frčí Město pro děti Akce Řetěz Světový týden kojení Měsíc v nás Dny pro rodiny

19 VII. Návštěvnost unikátních rodin za rok na programech, z toho 298 žen, 56 mužů a 421 dětí. Návštěvnost pravidelných programů dle měsíců: leden 222 žen 47 mužů 354 dětí únor 247 žen 54 mužů 432 dětí březen 455 žen 48 mužů 531 dětí duben 313 žen 42 mužů 378 dětí květen 276 žen 61 mužů 380 dětí červen 137 žen 75 mužů 205 dětí září 193 žen 50 mužů 202 dětí říjen 331 žen 85 mužů 391 dětí listopad 265 žen 79 mužů 325 dětí prosinec 245 žen 70 mužů 293 dětí VIII. Členství, partnerství, spolupráce MC Heřmánek je členem Sítě mateřských center v ČR, o.s. člen Unie neziskových organizací Olomouckého kraje Partnerství s ostatními MC v regionu Klub dvojčat a vícečat Morava Laktační liga Liga otevřených mužů Hnutí Duha Hnutí za aktivní mateřství Sdružení pro Holický les Knihovna města Olomouce-pobočka Holice Komise městské části Olomouc-Holice Nedoklubko Nesehnutí OliVy, Pedagogicko-psychologická poradna Poradna pro rodinu Poradna pro ženy a dívky

20 Sluňákov Středisko ekologických aktivit města Olomouce Středisko rané péče SPRP Olomouc Středisko rané péče Tamtam Všeobecná zdravotní pojišťovna Základní a mateřská škola Olomouc-Holice Zdravotní pojišťovna Metal Aliance Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

21 IX. Přehled o příjmech a výdajích organizace Přehled o celkových příjmech organizace Příjmy celkem: Vlastní činnost sdružení Dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí Olomoucký kraj Město Olomouc, odb. soc. věcí Město Olomouc, odb. školství Úřad práce Olomouc Gender Studies Na křižovatce Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Dary: Finanční: Koupelny Olomouc Kč Exekutorský úřad Kroměříž Kč MUDr. Hana Vaňková, PLDD Kč Věcné: nakladatelství Portál knižní publikace v hodnotě Kč nakladatelství Egmont dětské knihy Kč nakladatelství Dharmagaia knižní publikace Kč Troubky: Finanční dary: ( MC Jinečáček Jince, Hana Mašková Vrchlabí, MC Sluníčko Přerov, RC Letná Praha, Květuše Carzoli Praha, Klub Pastelka Brno, MC Pampeliška Březnice, MC Krteček Jeseník, Mamma klub Chrudim, RC Provázek Olomouc, MC Velrybka Bílá Lhota) Kč Věcné dary: Goldim,s.r.o anonymní dárci

22 Přehled o celkových výdajích organizace Osobní náklady celkem: Mzdové náklady: z toho: Hrubé mzdy: DPP Zákonné pojištění: Provozní náklady celkem: Kč Kč Kč Kč Kč Kč Materiál (hračky, knížky, didaktické pomůcky, tvůrčí materiál, kancelářské potřeby, potraviny) Kč Nájem, energie: Kč Opravy a udržování budov: Kč Právní a ekonomické poradenství Kč Služby (telefon, poštovné, správa a údržba webu, propagace) Kč Cestovné: Kč Kurzy a školení: Kč Jiné ostatní náklady: Kč Náklady celkem Kč Hospodářský výsledek za rok Kč Poděkování 2010 patří především všem dobrovolníkům, kteří pomáhají zajistit chod centra, a jejich rodinám za podporu, trpělivost a pomocnou ruku, všem našim dárcům, jejichž pomoci si vážíme, našim návštěvníkům, kteří společně vytvářejí inspirativní a vstřícné prostředí, a všem dobrým lidem a organizacím, kteří se zapojili do Heřmánkem organizované pomoci rodinám postiženým povodněmi v Troubkách.

23 X. Kontaktní a identifikační data Název: Občanské sdružení Heřmánci Zastoupené: PhDr. Petrou Tenglerovou Sídlo: Náves Svobody 41, Olomouc IČO: Datum registrace: Číslo registrace u MV: VS/1-1/65864/06-R Bankovní spojení: / Statutární zástupce: PhDr. Petra Tenglerová Mobil: Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla (Johann Wolfgang Goethe)

24 PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM ŽLUTÉ Herna s programem PONDĚLÍ: pro rodiče s dětmi Péče o vlasy, stříhání dětí a maminek (1. pondělí v měs.) Krok k zaměstnání poradenství (poslední pondělí v měsíci) Taneční kroužek ČERVENÉ Herna pro rodiče s dětmi ÚTERÝ: do 18 měsíců KOTĚ laktační poradenství Cvičení pro rodiče s miminkem I Broučci (4-8 M) Cvičení pro rodiče s miminkem II Opičky (9-18 M) Nedoklubko (1. út v měs.) Klub dvojčat (1. úterý v měs.) Bez dvojčat(3. út. v měs.) Cvičení s míči proti bolestem zad MODRÁ Herna s programem STŘEDA: pro rodiče s dětmi Kurzy první pomoci (sudé týdny), Zpívánky (liché týdny) Cvičení s méďou Béďou (1-3 R) Cvičení s méďou Béďou (3-5 R) Angličtina pro děti (3-6 R) Angličtina Eeny meeny I. A II. skupina ZELENÝ Školička Anička I. ČTVRTEK: Školička Anička II Orientální břišní tance DUHOVÝ Herna s programem PÁTEK: pro rodiče s dětmi Harmonizace rodiny a profese poradenství Šikulové tvoření pro rodiče s dětmi, Ekoprogramy Florbal děti Dráčata (4-7 R) Florbal děti Draci (7-10 R) Florbal dospělí

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s.

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat prostřednictvím

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Kontakt: Mateřské centrum Klubíčko občanské sdružení Kollárova 3945 767 01 Kroměříž, www.klubicko.webz.cz mcklubicko@email.cz Tel. 602 936275, 602 793748 ICO: 26602024 Číslo registrace u Ministerstva vnitra:

Více

Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty. Klub dvojčat a vícerčat

Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty. Klub dvojčat a vícerčat Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO. Výroční zpráva 2003. Mateřské centrum Sluníčko

Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO. Výroční zpráva 2003. Mateřské centrum Sluníčko Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO Výroční zpráva 2003 Mateřské centrum Sluníčko Výroční zpráva 2003 OBSAH Úvodní slovo výroční zprávy... 2 Co to je Mateřské centrum?... 2 Co MC nabízí?... 3 Poslání

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit Program září 2014 30.8. 2014 sobota od 12,30 hod Půlmaraton Moravským krasem Nám Republiky Blansko- přijďte podpořit běh za OCH Blansko, budeme mít i stánek s vyráběním a aroma poradnou!!! 1.září 2014

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Interaktivní seminář pro studenty/tky středních škol na téma: Těhotenství a porod

Interaktivní seminář pro studenty/tky středních škol na téma: Těhotenství a porod Interaktivní seminář pro studenty/tky středních škol na téma: Těhotenství a porod Kdo jsme: Jsme občanské sdružení, které vzniklo v roce 1999 jako platforma pro iniciování změn v českém porodnictví. Naším

Více

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Sólo rodiče a práce APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 10. prosince 2010 APERIO Občanské sdružení fungující od roku 2001 Poslání:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (14:30-15:30) Drama (15:30-16:30) Muzikál (16:30-17:30) třída Flétna (14:00-14:45)

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

HISTORIE BERUŠKY. Berušku" založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici.

HISTORIE BERUŠKY. Berušku založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici. HISTORIE BERUŠKY Berušku" založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici. Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Počet členů 32 63 63 87 72 95 Počet návštěv

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Výroční zpráva 2013 PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Občanské sdružení ONŽ 1 Milí přátelé, ráda bych připojila ještě několik slov k výroční zprávě, která by mohla dokreslit nejen činnost, ale i snahy,

Více

Rodinné centrum P hádka T.G.Masaryka 70, 783 44 Náměšť na Hané, IČO: 285 55 775 e-mail: rcpohadka@seznam.cz, www.mcpohadka.estranky.

Rodinné centrum P hádka T.G.Masaryka 70, 783 44 Náměšť na Hané, IČO: 285 55 775 e-mail: rcpohadka@seznam.cz, www.mcpohadka.estranky. Rodinné centrum P hádka T.G.Masaryka 70, 783 44 Náměšť na Hané, IČO: 285 55 775 e-mail: rcpohadka@seznam.cz, www.mcpohadka.estranky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah výroční zprávy občanského sdružení Rodinné

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CHARAKTERISTIKA občanského sdružení Mama klub Chrudim Mama klub Chrudim je občanské sdružení, které v Chrudimi provozuje mateřské centrum. CO JE MATEŘSKÉ CENTRUM? Mateřské centrum -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš.

Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš. Žebřík, o. s. Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš. Oblast působení okres Prostějov, Olomoucký kraj Poskytujeme sociální, vzdělávací a integrační aktivity. Naše aktivity

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi Cvičení rodičů s dětmi MAZLÍCI Vhodné pro miminka od 4 m do 18m. Podněcujeme přirozený rozvoj dítěte a správnou manipulaci s ním. Formou her, říkadel a písniček, včetně cvičení na gymbalónech a s vhodnými

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Plavání dětí Plavací školičky (podle věku a zkušeností)- otvíráme nové cykly, nutno registrovat - Bc. Iva Procházková

Plavání dětí Plavací školičky (podle věku a zkušeností)- otvíráme nové cykly, nutno registrovat - Bc. Iva Procházková LEDEN 2016 PŘEDNÁŠKY Význam jednotlivých sedmiletí ve Vašem životě a v životě Vašich dětí pátek 15. 1. 2016-19 h PhDr. Anežka Janátová DIVADLO, SLAVNOSTI (nutná registrace e-mailem) Pohádka o 12 měsíčkách

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec)

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Obsah 02 03 03 04 06 06 07 Obsah Úvod Orgány Občanského sdružení Rybička Činnost Občanského sdružení Rybička Propagace občanského

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Petříkova svačinka Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku

Petříkova svačinka Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Petříkova svačinka Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Realizátor projektu Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Projekt je financován z Programu enviromentálního vzdělávání,

Více

Festival zdravého životního stylu maminek. KLADNO 6. června 2015. BRNO 19. září 2015

Festival zdravého životního stylu maminek. KLADNO 6. června 2015. BRNO 19. září 2015 KLADNO 6. června 2015 BRNO 19. září 2015 Poslání akce: Maminy Cup je festival zdravého životního stylu s nejrozsáhlejším programem pro maminky. Posláním akce je podporovat maminky a rodiny v České republice

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více