Zavedení nového směru. Další aktivity. Akreditace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavedení nového směru. Další aktivity. Akreditace"

Transkript

1 Seznam prací pedagogika Monografie /1/ ROJÁK, A. Kreativita ve využití technických výukových prostředků. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 110 s ISBN Publikace v elektronických informačních databázích Databáze Scopus: /1/ Kaloč, M. - Martinec, P. - Roubíček, V. - Weiss, Z. - Leško, J. - Roják, A. Příspěvek ke studiu chemických a fyzikálních vlastností karbonů. In Sborník vědeckých prací VŠB, Praha: SPN, XXVI, 1, s /2/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Elektrodový koks z upraveného černouhelného dehtu. In Hutnické listy, Praha: Ocelot, s ISSN Databáze ScienceDirect: /3/ Kaloč, M., Roják, A. Active cokes for cleaning waste water. In Fuel, Guilford : Butterworths, Vol. 72, Nr. 5, S ISSN Podle databáze Journal Citation Reports Impact Factor pro Fuel =3,179. Vysokoškolské učebnice /1/ VACEK, J. - ROJÁK, A. Laboratorní didaktika. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, učební texty, 48 s /2/ ROJÁK, A. - VACEK, J. Laboratorní didaktika. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, učební text pro distanční vzdělávání, 28. s /3/ ROJÁK, A. - VACEK, J. Laboratorní didaktika. In Vysokoškolská pedagogika pro učitele inženýry. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, Distanční kurz, CD-ROM, 28 s /4/ ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O.: Učitelství odborných předmětů. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ / /0006, Ostrava : VŠB- TU Ostrava, s. ISBN X /5/ ROJÁK, A. Didaktika. Studijní opory ke kurzu Inženýrská pedagogika III. Ostrava : VŠB-TUO, s. ISBN /6/ KOPEČNÝ, J. MIKLOŠÍKOVÁ, M. ROJÁK, A. E-learningový kurz e-learningu. Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.05/ , Modul 1, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava. Vědecké studie v domácích odborných časopisech a sbornících /1/ LACNÝ, Z. - ROJÁK, A. Sorpčně biologický postup čištění fenolčpavkových vod. In Použití aktivního uhlí a další technologie v ochraně prostředí, Hradec Králové: KONEKO, čl. 14.

2 /2/ ROUBÍČEK, V. - ROJÁK, A. Sorpčně biologický postup čištění fenolčpavkových vod. In Vrátit vodu životu, Frýdek Místek: INFORPRES, s /3/ ROJÁK, A. Laboratorní příprava granulovaných sorbentů z černého uhlí. In Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s /4/ ROJÁK, A. Pedagogické studium na Vysoké škole báňské TU v Ostravě. In Jakost pro život. Ročník I, číslo 0, Ostrava: DTO, květen s /5/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Pedagogické vzdělávání na vysokých školách technických podle evropských standardů. In 21. výroční světový kongres: Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě. Plzeň, V tisku /6/ MIKLOŠÍKOVÁ, M. - ROJÁK, A. Využití FrontPage pro tvorbu výukových programů. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, s ISBN /7/ MIKLOŠÍKOVÁ, M. - ROJÁK, A. Využití FrontPage pro tvorbu výukových programů. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, CD ROM, s ISBN /8/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Studium učitelství odborných předmětů na VŠB TUO. In Akademik 6, Ostrava: Infocentrum VŠB-TUO, s. 21. ISSN /9/ ROJÁK, A. Interaktivní tabule ve výuce. In XX DIDMATTECH Olomouc : Votobia, s ISBN /10/ ROJÁK, A. Etika ve výchovně vzdělávacím procesu. In Pedagogický workshop, Perspektivy humanitního vzdělávání studentů technických vysokých škol. Brno : FEKT VUT, /11/ ROJÁK, A. Profesní standardy učitelů odborných předmětů. In Konference partnerství TTnet ČR Potřebujeme profesní standard učitelů odborných předmětů a odborného výcviku?. Praha : NUOV, s /12/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Profesní standardy učitelů odborných předmětů. In Aktuální problémy dalšího vzdělávání učitelů odborného výcviku a odborných předmětů v ČR. Praha : NUOV, s ISBN /13/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Pedagogické kompetence učitelů odborných předmětů. In Sborník prací konference Hledisko kvality v přípravě učitelů. Srní 2009 (V tisku) /14/ ROJÁK, A. Využití freewarových programů ve výuce. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem : UJEP, Vědecké a odborné práce v recenzovaných domácích odborných časopisech a sbornících /1/ ROUBÍČEK,V. - ROJÁK, A. Active Coke Preparation and its Utilization as Sorbents. In: Acta Montana, No 4 (94), Praha: Akademie věd české republiky, 1994, s ISSN /2/ NEISER, J. - KALOČ, M. - ROJÁK, A. Vlastnosti technického uhlíku z kopyrolýzy černých uhlí OKR a recyklátu PETP. In Aprochem 96, Praha: Česká chemická společnost, s ISBN

3 /3/ ROJÁK, A. Studium učitelství na Vysoké škole báňské-tu v Ostravě. In XI. DIDMATTECH. Olomouc: Univerzita Palackého, Sborník I, s ISBN /4/ FILUŠ, F. - ROJÁK, A. - FIALA, J. RTG difrakční monitorování výroby uhlíkových elektrod In Materials Structure, vol. 7, number 1, Praha: Czech and Slovak Crystallographic Association, s ISSN /5/ ROJÁK, A. Aplikace multimediální techniky ve výuce. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Olomouc: PdF UP, s ISBN /6/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Jsme kreativní učitelé? In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Sborník mezinárodní vědecké konference (odatky). Olomouc: PdF UP, s ISBN /7/ MIKLOŠÍKOVÁ, M. ROJÁK, A. K problematice pedagogických kompetencí. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Sborník z mezinárodní vědecké konference (dodatky). Olomouc: PdF UP, s ISBN /8/ MIKLOŠÍKOVÁ, M. ROJÁK, A. Kreativita v učitelském povolání. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠPV, CD-ROM, s. ISBN /9/ ROJÁK, A. Využití videokamery ve výuce. In DIDMATTECH Praha : Votobia, s ISBN Vědecké a odborné práce v zahraničních časopisech a sbornících /1/ ROJÁK, A. - ROUBÍČEK, V. The Preparation of Sorbents from Black Coals. In The International Conference on Environment, Energy, and Society, Carbondale: SIU, s /2/ ROJÁK, A. Příprava středoškolských pedagogů na VŠB-TU Ostrava. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s ISBN /3/ ROJÁK, A. Ewaluacja kształcenia pedagogicznego na politechnikach w Republice Czeskej w relacji do standardów europejskich. In Reforma edukacyjna w diagnozie i ewaluacji. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Polsko, s ISBN /4/ ROJÁK, A. Nowe potrzeby edukacyjne i urządzenia multimedialne. In Reforma edukacyjna w diagnozie i ewaluacji. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Polsko, s ISBN /5/ ROJÁK, A. Modernizace technických prostředků výuky, In XV. DIDMATTECH Nitra : PF UKF, S ISBN /6/ ROJÁK, A. Multimediální podpora výuky technických předmětů. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s ISBN

4 /7/ ROJÁK, A. Some Views on Teacher s Qualification. In Diagnoza pedagogicznopsychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, V tisku /8/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Některé možnosti využití softwaru z Internetu ve výuce I. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Vel ká Lomnica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ISBN /9/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Některé možnosti využití softwaru z Internetu ve výuce II. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Vel ká Lomnica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ISBN /10/ ROJÁK, A. Výukové programy pro tvorbu a úpravu výukových videopořadů. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Vel ká Lomnica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ISBN /11/ ROJÁK, A. Zpětný projektor nebo vizualizér? In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Vel ká Lomnica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ISBN /12/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Wizualizacja informacji ważny element w procesie kształcenia dorosłych. In Pedagogika informacyjna i media w kształceniu ustawicznym. Szczecin : ZAPOL, s ISBN /13/ MIKLOŠÍKOVÁ, M. ROJÁK, A. Program rozwoju kreatywności nauczycieli przedmiotów fachowych. In Pedagogika informacyjna i media w kształceniu ustawicznym. Szczecin : ZAPOL, s ISBN /14/ ROJÁK, A. Využití počítače v procesu vzdělávání. In Technické vzdelávanie v procese zmien. Banská Bystrica : KTT, UMB, s ISBN /15/ ROJÁK, A. Klíčové kompetence učitelů odborných předmětů. In Technické vzdelávanie a aplikovaný výskum. Banská Bystrica : KTT, UMB, s ISBN /16/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Vzdělávání učitelů odborných předmětů v České republice. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Vel ká Lomnica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ISBN /17/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Vzdělávání učitelů odborných předmětů v souvislosti s civilizačními změnami. In EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA. Rzesów : FOSZE, s ISBN /18/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Education of technical subjects teachers. In Ku dobrej szkole. Radom : PIB, s ISBN /19/ ROJÁK, A. Zastosowanie możliwości edukacyjnych Internetu w szkolnictwie wyższym. Sborník mezinárodní vědecké konference "Technologie edukacyjne tradycja, współczesność, przewidywana przyszłość", UMK Toruň, (v tisku) /20/ ROJÁK, A. Úloha e-learningu ve vysokoškolské výuce. Sborník mezinárodní vědecké konference EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA, Rzeszów : FOSZE, s ISBN /21/ ROJÁK, A. Motivation in teaching vocational subjects. Sborník mezinárodní vědecké konference Technology Education as a Part of Common Education, Banská Bystrica : UMB v Banskej Bystrici, s ISBN

5 /22/ ROJÁK, A. Některé možnosti využití počítače ve vysokoškolské výuce. Sborník mezinárodního vědeckého sympózia Strategický význam inováií v edukačnej teórii a praxi. UKF Nitra, (V tisku.) /23/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Pedagogické kompetence učitelů odborných předmětů. Profesijné kompetencie pracovníkov v edukácii detí, mládeže a dospelých. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, s ISBN Zavedení nového směru Zavedení akreditovaného vzdělávacího programu Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů Další aktivity - Předseda komise pro závěrečné zkoušky vzdělávacího programu Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů. - Předseda komise pro závěrečné zkoušky kurzu Inženýrská pedagogika. - Člen Mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku. - Člen redakční rady Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. - Registrovaný oponent Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry KEGA MŠVVŠ SR. Akreditace /1/ Aprobation zur Ausbildung von Europäischen Ingenieurpädagogen der Technischen Universität Ostrava, Nummer CZ-001, Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik, Klagenfurt, /2/ Aprobation zur Ausbildung von Europäischen Ingenieurpädagogen dem Zentrum für das Studium des Hochschulwesens Prag, Nummer CZ-005, Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik, Klagenfurt, /3/ Akreditace kurzu Inženýrská pedagogika Mezinárodní společností pro inženýrskou pedagogiku (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik) IGIP, registrační číslo CZ-001, platnost akreditace

6 Seznam prací technologie paliv Vědecké studie v domácích časopisech a sbornících /1/ Kaloč, M. - Roják, A. - Roubíček, V. Příspěvek k otázce minerálních součástí uhlí. In Celostátní koksárenská konference, Třinec: TŽ VŘSR, s /2/ Neiser, J. - Roják, A. Vliv příměsí recyklátu plastů na uhelnou vsázku a výsledný koks v procesu vysokoteplotní karbonizace. In 24. koksárenská konference, Rožnov p. R., Ostrava: OKD, s /3/ Lacný, Z. - Roják, A. Použití aktivovaných koksů v průmyslu. In 24. koksárenská konference, Rožnov p. R., Ostrava: OKD, s Vědecké a odborné práce v recenzovaných domácích odborných časopisech a sbornících /1/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Příspěvek ke studiu povrchových vlastností uhelné hmoty. In Sborník vědeckých prací VŠB, Praha: SPN, XXI, 3, s /2/ Kaloč, M. - Martinec, P. - Roubíček, V. - Weiss, Z. - Leško, J. - Roják, A. Příspěvek ke studiu chemických a fyzikálních vlastností karbonů. In Sborník vědeckých prací VŠB, Praha: SPN, XXVI, 1, s (Databáze Scopus) /3/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Posouzení extrakčního kriteria hodnocení koksovacích vlastností uhlí. In Sborník vědeckých prací VŠB, Praha: SPN, XXVII, 1, s , ISBN /4/ Kaloč, M. - Roják, A. - Janík, M. Příprava elektrodového koksu z koksochemických surovin. In Hutnické listy. Praha: Ocelot, 36, 9, s , ISSN /5/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. - Bekárek, V. Změny struktury v černouhelném dehtu v průběhu pyrolýzy. In Hutnické listy, Praha: Ocelot, 38, 10, s , ISSN /6/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Benátský, M. - Roják, A. - Dočkal, P. - Trytko, O. Některé problémy s chladící vodou při výrobě koksu. In Hutník. Praha: SNTL, 2, s /7/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Elektrodový koks z upraveného černouhelného dehtu. In Hutnické listy, Praha: Ocelot, s ISSN (Databáze Scopus) /8/ Kaloč, M. - Roják, A. - Roubíček, V. Kmošťák, V. Možnosti přípravy a využití aktivních koksů. In Hutník, Praha: SNTL, 36, 2, s /9/ Neiser, J. Roják, A. Možnosti zhodnocení recyklátu plastů v koksárenské vsázce. In Sborník prací přírodovědecké fakulty OU, Ostrava: OU, 134, 1, s. 5 13, ISBN

7 Vědecké a odborné práce v zahraničních časopisech a sbornících /1/ Roubíček, V. - Kaloč, M. - Roják, A. Änderungen der Textureigenschaften bei der versuchsbetrieblichen Entgasung von Steinkohlen. In Freiberger Forschungshefte, Freiberg: TU BAF, A 580, s /2/ Kaloč, M. - Janík, M. - Roják, A. Steinkohlenteer als Rohstoff für die Herstellung von Elektrodenkoks. In Freiberger Forsungshefte, Freiberg: TU BAF, A 580, s /3/ Kaloč, M. - Janík, M. - Roják, A. Möglichkeit der Elektrodenkoksherstellung aus koksochemischen Rohstoffen. In Freiberger Forschungshefte. Freiberg: TU BAF, A 687, s /4/ Kaloč, M. - Roják, A. - Roubíček, V. Svojstva syrja dlja proizvodstva E-koksa. In Informacoonnyj bjulleten. Katowice: GIG, 1-2/23-24, s /5/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Prověrka kačestva koksa prednaznačennogo dlja elektrodnoj promyšlennosti. In Informacionnyj bjulleten, Katowice: GIG, 1-2/23-24, s /6/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Badania nad zastosovaniem smoly kamiennowenglowej dla produkcji koksu elektrodowego. Katowice: GIG, s /7/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. The comparision of products of the thermolyses of tar and oil. In IX. Polish Graphite Conference, Zakopane: ZEW Vol. I, s /8/ Roják, A. - Kaloč, M. - Roubíček, V. Možnosti výroby polokoksu z pyrolýzního oleje. In Uhlík 89, Topolčany: Elektrokarbon, s /9/ Roubíček, V. - Roják, A. - Kaloč, M. - Sedliak, J. Příprava anodové hmoty z černouhelného dehtu. In Uhlík 89, Topolčany: Elektrokarbon, s /10/ Roubíček, V. - Roják, A. - Kaloč, M. - Lacný, Z. The preparation of sorbents from black coals, Proceldings international conference on Structure and Properties of Coals. In Structure and Properties of Coals. Wroclaw: Technical University of Wroclaw, s /11/ Roják, A. Herstellung von Formaktivkohle aus Abfallkoks bzw. Abfallkoksstaub. BHT, BA Freiberg, SRN, /12/ Roják, A., Roubíček, V. Sorbents based on Czechoslovak coals. In 2 nd International Cokemaking Congress, London: University of London, s (50 %) /13/ Kaloč, M., Roják, A. Active cokes for cleaning waste water. In Fuel, Guilford : Butterworths, Vol. 72, Nr. 5, S ISSN (Databáze ScienceDirect; podle databáze Journal Citation Reports Impact Factor pro Fuel =3,179) Grantový výzkum /1/ VÚ č Příprava aktivních koksů na bázi černého uhlí. Ostrava: VŠB, /2/ VÚ č Uplatnění uhlíkatých materiálů v metalurgii - výzkum vlastností uhlíku - aktivní koks. Ostrava: VŠB, /3/ VÚ č Využití uhlíku v metalurgii - laboratorní příprava tvarovaných sorbentů, Ostrava: VŠB, 1992.

8 Výzkumné úkoly státního plánu základního výzkumu /1/ II-6-3/8.2.2 Studium anorganické substance uhelné hmoty, /2/ II-6-3/8.5 Extrakce uhlí anorganickými látkami, 1975 /3/ II-6-6/6.2 Hodnocení koksovacích vlastností uhlí, /4/ II-6-6/6.9 Studium vztahu vlastností uhlíkatých látek a podmínek jejich tepelného zpracování, /5/ II-6-2/15 Uhlíkaté suroviny z dehtochemických produktů koksování, /6/ II-6-3/09 Pozdržené koksování karbochemických surovin, Oponované výzkumné zprávy úkolů státního plánu základního výzkumu /1/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Extrakce vybraných černých uhlí vodnými roztoky anorganických kyselin a zásad. Dílčí zpráva státního výzkumného úkolu II-6-3/8.2.2, Ostrava: VŠB, s. /2/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Extrakce vybraných černých uhlí vodnými roztoky anorganických kyselin a zásad. Dílčí zpráva státního výzkumného úkolu II-6-3/8.2.2, Ostrava: VŠB, s. /3/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Extrakce vybraných černých uhlí vodnými roztoky anorganických kyselin a zásad. Dílčí zpráva státního výzkumného úkolu II-6-3/8.5, Ostrava: VŠB, s. /4/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Výzkum možností použití některých nových aditivních kriterií k hodnocení koksovacích vlastností. Dílčí zpráva státního výzkumného úkolu II-6-6/6.2, Ostrava: VŠB, s. /5/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Výzkum možností použití některých nových aditivních kriterií k hodnocení koksovacích vlastností. Závěrečná zpráva státního výzkumného úkolu II-6-6/6.2, Ostrava: VŠB, s. /6/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Hodnocení laboratorně připravených karbonů. Dílčí zpráva státního výzkumného úkolu II-6-6/6.9, Ostrava: VŠB, s. /7/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Hodnocení laboratorně připravených karbonů. Dílčí zpráva státního výzkumného úkolu II-6-6/6.9, Ostrava: VŠB, s. /8/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Hodnocení laboratorně připravených karbonů. Závěrečná zpráva státního výzkumného úkolu II-6-6/6.9, Ostrava: VŠB, s. /9/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Laboratorní experimentální zařízení pro přípravu grafitovatelného materiálu z dehtochemických surovin. Zpráva státního výzkumného úkolu II-6-2/15, Ostrava: VŠB, s. /10/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Vývoj a využití laboratorního zařízení ke studiu vzniku, vývoje a koalescence mezofází, posouzení vhodnosti různě upravených dehtochemických surovin pro přípravu polokoksu. Zpráva státního výzkumného úkolu II- 6-2/15, Ostrava: VŠB, s.

9 /11/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Hodnocení surovin a podmínek pozdrženého koksování. Zpráva státního výzkumného úkolu II-6-2/15, Ostrava: VŠB, s. /12/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Hodnocení podmínek pozdrženého koksování. Zpráva státního výzkumného úkolu II-6-2/15, Ostrava: VŠB, s. /13/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Laboratorní separace černouhelného dehtu. Zpráva státního výzkumného úkolu II-6-3/09, Ostrava: VŠB, s. /14/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Studium vlastností pyrolýzních olejů pro pozdržené koksování. Zpráva státního výzkumného úkolu II-6-3/09, Ostrava: VŠB, s. /15/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Studium vlastností tuhých produktů pozdrženého koksování černouhelného dehtu. Zpráva státního výzkumného úkolu II-6-3/09, Ostrava: VŠB, s. /16/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Pozdržené koksování karbochemických surovin. Zpráva státního výzkumného úkolu II-6-3/09, Ostrava: VŠB, s. /17/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Pozdržené koksování karbochemických surovin. Zpráva státního výzkumného úkolu II-6-3/09, Ostrava: VŠB, s. /18/ Roubíček, V. - Roják, A. Příprava aktivních koksů na bázi černého uhlí. VU č , Ostrava: VŠB, s. /19/ Roják, A. - Roubíček, V. - Lacný, Z. Uplatnění uhlíkatých materiálů v metalurgii - výzkum vlastností uhlíku - aktivní koks. VÚ č , Ostrava: VŠB, s. /20/ Roják, A. - Roubíček, V. - Kaloč, M. Využití uhlíku v metalurgii - laboratorní příprava tvarovaných sorbentů. VÚ č , Ostrava: VŠB, s. /21/ Roubíček, V. - Roják, A. Využití uhelné hmoty pro přípravu sorpčních materiálů. Fond dynamického rozvoje vysokých škol, s. Technické zprávy /1/ Neiser, J. - Zvolský, J. - Jungmann, J. - Roják, A. Studium chemické struktury dehtových látek z respirabilních a nerespirabilních prachů koksoven. Výzkumná zpráva, Ostrava: Pedagogická fakulta, s. /2/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Výzkum texturních parametrů uhlí a koksu. Dílčí zpráva. Ostrava: VŠB, s. /3/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Výzkum texturních parametrů uhlí a koksu. Závěrečná zpráva, Ostrava: VŠB, s. /4/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Oxidace komponent ve vodním hospodářství. Ostrava: VŠB, s. /5/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Vývoj oxidačních katalyzátorů na bázi uhlí s vnesenými sloučeninami těžkých kovů pro vodní hospodářství. Ostrava: VŠB, s. /6/ Kaloč, M. - Horáček, J. - Dvořák, P., Roják, A. Vědeckotechnická spolupráce mezi VSŽ Košice a VŠB Ostrava. Ostrava: VŠB, s. /7/ Šplíchal, B. - Herčík, M. - Roubíček, V. - Roják, A. - Dorušková, M. Oddehtování čpavkových vod. Dílčí zpráva, Ostrava: VŠB, s.

10 /8/ Šplíchal, B. - Herčík, M. - Jach, Z. - Roubíček, V. - Roják, A. - Dorušková, M. Oddehtování čpavkových vod. Závěrečná zpráva, Ostrava: VŠB, s. /9/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. - Benátský, M. Vypracování charakteristik okruhů chladících vod. Ostrava: VŠB, s. /10/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. - Benátský, M. Charakteristiky okruhů chladících vod nepřímého chlazení chemických částí koksoven. Ostrava: VŠB, s. /11/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Ševeček, P. - Roják, A. Výzkum možností termické degradace kapalných karbonizačních produktů v laboratorních podmínkách. Ostrava: VŠB, s. /12/ Roubíček, V. Roják, A. - Ševeček, P. - Orlíková, K. - Šebor,G. Problematika výroby anodové hmoty v ZSNP Žiar n. H. Ostrava: VŠB, s. /13/ Roubíček, V. - Roják, A. - Ševeček, P. - Orlíková, K. Vhodnost použitia smolného koksu k výrobe predom vypaľovaných anód. Ostrava: VŠB, s. /14/ Roubíček, V. Jelínek, P. - Roják, A. - Mikšovský, F. Vlastnosti uhlíkatých formovacích směsí pro slévárenství. Ostrava: VŠB, s. /15/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Vývoj technologické přípravy, zpracování a aplikace C-vláken. Ostrava: VŠB, s. /16/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Zhodnocení vlastností pojidel pro dehtodolomitové tvarovky. Ostrava: VŠB, s. /17/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Možnosti výroby pojidlové smoly pro anodovou hmotu. Ostrava: VŠB, s. /18/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Možnosti náhrady smolného koksu v anodové hmotě k elektrolýze hliníku. Ostrava: VŠB, s. /19/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Studie využití těžkého pyrolýzního oleje v HZWP Nováky. Ostrava: VŠB, s. /20/ Roubíček, V. - Roják, A. - Lacný, Z. Čištění fenolčpavkových vod koksovny J. Šverma. Ostrava: VŠB, s. /21/ Roják, A. - Lacný, Z.: Ověřovací zkoušky sorpce organických látek na speciálních typech aktivovaných koksů. Ostrava: VŠB, s. /22/ Roubíček, V. - Roják, A. - Mitera, J. Stanovení organických látek v ovzduší - lokalita OSTRAMO. Ostrava: VŠB, s. /23/ Roják, A. - Lacný, Z. Studie možných sekundárních zdrojů tepla na koksovně NH Ostrava. Ostrava. VŠB, s. /24/ Roják, A. Výzkum možností přípravy sorbentů z uhlí Dolu ODRA. Ostrava: VŠB, s. /25/ Roják, A. Vývoj a příprava koksu preparovaného katalyzátorem. Ostrava: VŠB, s. Patenty a autorská osvědčení /1/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. - Batěk, J. - Klika, Z. Využití méněhodnotných uhlí pro čištění odpadních vod. PV

11 /2/ Kunc, J. - Kaloč, M. - Pouček, J. - Roják, A. Způsob zlepšení koksovatelnosti špatně spékavých uhlí nebo jejich směsí používaných pro koksování. AO , /3/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Janík, M. - Roják, A. Způsob úpravy dehtu. PV

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

CITACE ZAHRANIČNÍ. Gdańskiej, 2004.

CITACE ZAHRANIČNÍ. Gdańskiej, 2004. CITACE ZAHRANIČNÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Problematika diagnostiky výsledků výuky při aplikaci metody aktivní konstrukce poznatků do výuky chemie. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b a Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva o činnosti fakulty 1. ÚVOD Rok 2010 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých

Více

Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem

Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Vysoká škola (dále jen VŠ ): Vysoké učení technické v Brně Fakulta / vysokoškolský ústav (dále jen součást 1 ): chemická

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary 1. Úvod Rok 2004 byl charakterizován akreditací bakalářského studijního programu, dalším nárůstem počtu studentů, rozvojem laboratorní výuky, rozvojem materiálního zabezpečení výuky a rozvojem v oblasti

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

Více

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava MPRA Munich Personal RePEc Archive Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava Eva Sikorová and Marie Paseková Slezska Univerzita-Obchodne podnikatelska Fakulta University

Více

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1 Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji 2004 sekce knihovna 1 Obsah Obecné informace o VŠCHT Praha...2 Informace o bakalářských a magisterských studijních programech...4 Fakulta chemické technologie...4

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Hornicko-geologická fakulta VŠB - TU Ostrava ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. děkan fakulty ÚVOD V souladu s 27 odst.1, písm. d) zákona č. 111/98 o vysokých školách je předkládána

Více

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC.

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. 3 1. CURICULUM VITAE Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. Trvalý pobyt: Šumavská 4, Praha 2, PSČ 120 00 tel.: 224251912 mobil: 736741822 Česká republika E-mail: kamis@mybox.cz KamisK@seznam.cz

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise

Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise 1. V rámci požadované akreditace byla na doporučení akreditační komise provedena změna garanta oboru: Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. 2. Vyjádření

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Metodologické aspekty výuky

Metodologické aspekty výuky Metodologické aspekty výuky Jana Veselá Abstrakt: Dálkové studium prochází v poslední době významnými změnami. Jednou z nich je učení pomocí internetu. Nedávno (2001/02 2002/03) se Univerzita Pardubice

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více

KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI

KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI OLOMOUC 2014 KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI OLOMOUC 2014 Sborník jako celek recenzoval: The proceedings were reviewed

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více