Zavedení nového směru. Další aktivity. Akreditace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavedení nového směru. Další aktivity. Akreditace"

Transkript

1 Seznam prací pedagogika Monografie /1/ ROJÁK, A. Kreativita ve využití technických výukových prostředků. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 110 s ISBN Publikace v elektronických informačních databázích Databáze Scopus: /1/ Kaloč, M. - Martinec, P. - Roubíček, V. - Weiss, Z. - Leško, J. - Roják, A. Příspěvek ke studiu chemických a fyzikálních vlastností karbonů. In Sborník vědeckých prací VŠB, Praha: SPN, XXVI, 1, s /2/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Elektrodový koks z upraveného černouhelného dehtu. In Hutnické listy, Praha: Ocelot, s ISSN Databáze ScienceDirect: /3/ Kaloč, M., Roják, A. Active cokes for cleaning waste water. In Fuel, Guilford : Butterworths, Vol. 72, Nr. 5, S ISSN Podle databáze Journal Citation Reports Impact Factor pro Fuel =3,179. Vysokoškolské učebnice /1/ VACEK, J. - ROJÁK, A. Laboratorní didaktika. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, učební texty, 48 s /2/ ROJÁK, A. - VACEK, J. Laboratorní didaktika. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, učební text pro distanční vzdělávání, 28. s /3/ ROJÁK, A. - VACEK, J. Laboratorní didaktika. In Vysokoškolská pedagogika pro učitele inženýry. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, Distanční kurz, CD-ROM, 28 s /4/ ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O.: Učitelství odborných předmětů. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ / /0006, Ostrava : VŠB- TU Ostrava, s. ISBN X /5/ ROJÁK, A. Didaktika. Studijní opory ke kurzu Inženýrská pedagogika III. Ostrava : VŠB-TUO, s. ISBN /6/ KOPEČNÝ, J. MIKLOŠÍKOVÁ, M. ROJÁK, A. E-learningový kurz e-learningu. Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.05/ , Modul 1, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava. Vědecké studie v domácích odborných časopisech a sbornících /1/ LACNÝ, Z. - ROJÁK, A. Sorpčně biologický postup čištění fenolčpavkových vod. In Použití aktivního uhlí a další technologie v ochraně prostředí, Hradec Králové: KONEKO, čl. 14.

2 /2/ ROUBÍČEK, V. - ROJÁK, A. Sorpčně biologický postup čištění fenolčpavkových vod. In Vrátit vodu životu, Frýdek Místek: INFORPRES, s /3/ ROJÁK, A. Laboratorní příprava granulovaných sorbentů z černého uhlí. In Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s /4/ ROJÁK, A. Pedagogické studium na Vysoké škole báňské TU v Ostravě. In Jakost pro život. Ročník I, číslo 0, Ostrava: DTO, květen s /5/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Pedagogické vzdělávání na vysokých školách technických podle evropských standardů. In 21. výroční světový kongres: Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě. Plzeň, V tisku /6/ MIKLOŠÍKOVÁ, M. - ROJÁK, A. Využití FrontPage pro tvorbu výukových programů. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, s ISBN /7/ MIKLOŠÍKOVÁ, M. - ROJÁK, A. Využití FrontPage pro tvorbu výukových programů. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, CD ROM, s ISBN /8/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Studium učitelství odborných předmětů na VŠB TUO. In Akademik 6, Ostrava: Infocentrum VŠB-TUO, s. 21. ISSN /9/ ROJÁK, A. Interaktivní tabule ve výuce. In XX DIDMATTECH Olomouc : Votobia, s ISBN /10/ ROJÁK, A. Etika ve výchovně vzdělávacím procesu. In Pedagogický workshop, Perspektivy humanitního vzdělávání studentů technických vysokých škol. Brno : FEKT VUT, /11/ ROJÁK, A. Profesní standardy učitelů odborných předmětů. In Konference partnerství TTnet ČR Potřebujeme profesní standard učitelů odborných předmětů a odborného výcviku?. Praha : NUOV, s /12/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Profesní standardy učitelů odborných předmětů. In Aktuální problémy dalšího vzdělávání učitelů odborného výcviku a odborných předmětů v ČR. Praha : NUOV, s ISBN /13/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Pedagogické kompetence učitelů odborných předmětů. In Sborník prací konference Hledisko kvality v přípravě učitelů. Srní 2009 (V tisku) /14/ ROJÁK, A. Využití freewarových programů ve výuce. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem : UJEP, Vědecké a odborné práce v recenzovaných domácích odborných časopisech a sbornících /1/ ROUBÍČEK,V. - ROJÁK, A. Active Coke Preparation and its Utilization as Sorbents. In: Acta Montana, No 4 (94), Praha: Akademie věd české republiky, 1994, s ISSN /2/ NEISER, J. - KALOČ, M. - ROJÁK, A. Vlastnosti technického uhlíku z kopyrolýzy černých uhlí OKR a recyklátu PETP. In Aprochem 96, Praha: Česká chemická společnost, s ISBN

3 /3/ ROJÁK, A. Studium učitelství na Vysoké škole báňské-tu v Ostravě. In XI. DIDMATTECH. Olomouc: Univerzita Palackého, Sborník I, s ISBN /4/ FILUŠ, F. - ROJÁK, A. - FIALA, J. RTG difrakční monitorování výroby uhlíkových elektrod In Materials Structure, vol. 7, number 1, Praha: Czech and Slovak Crystallographic Association, s ISSN /5/ ROJÁK, A. Aplikace multimediální techniky ve výuce. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Olomouc: PdF UP, s ISBN /6/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Jsme kreativní učitelé? In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Sborník mezinárodní vědecké konference (odatky). Olomouc: PdF UP, s ISBN /7/ MIKLOŠÍKOVÁ, M. ROJÁK, A. K problematice pedagogických kompetencí. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Sborník z mezinárodní vědecké konference (dodatky). Olomouc: PdF UP, s ISBN /8/ MIKLOŠÍKOVÁ, M. ROJÁK, A. Kreativita v učitelském povolání. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠPV, CD-ROM, s. ISBN /9/ ROJÁK, A. Využití videokamery ve výuce. In DIDMATTECH Praha : Votobia, s ISBN Vědecké a odborné práce v zahraničních časopisech a sbornících /1/ ROJÁK, A. - ROUBÍČEK, V. The Preparation of Sorbents from Black Coals. In The International Conference on Environment, Energy, and Society, Carbondale: SIU, s /2/ ROJÁK, A. Příprava středoškolských pedagogů na VŠB-TU Ostrava. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s ISBN /3/ ROJÁK, A. Ewaluacja kształcenia pedagogicznego na politechnikach w Republice Czeskej w relacji do standardów europejskich. In Reforma edukacyjna w diagnozie i ewaluacji. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Polsko, s ISBN /4/ ROJÁK, A. Nowe potrzeby edukacyjne i urządzenia multimedialne. In Reforma edukacyjna w diagnozie i ewaluacji. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Polsko, s ISBN /5/ ROJÁK, A. Modernizace technických prostředků výuky, In XV. DIDMATTECH Nitra : PF UKF, S ISBN /6/ ROJÁK, A. Multimediální podpora výuky technických předmětů. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s ISBN

4 /7/ ROJÁK, A. Some Views on Teacher s Qualification. In Diagnoza pedagogicznopsychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, V tisku /8/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Některé možnosti využití softwaru z Internetu ve výuce I. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Vel ká Lomnica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ISBN /9/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Některé možnosti využití softwaru z Internetu ve výuce II. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Vel ká Lomnica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ISBN /10/ ROJÁK, A. Výukové programy pro tvorbu a úpravu výukových videopořadů. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Vel ká Lomnica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ISBN /11/ ROJÁK, A. Zpětný projektor nebo vizualizér? In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Vel ká Lomnica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ISBN /12/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Wizualizacja informacji ważny element w procesie kształcenia dorosłych. In Pedagogika informacyjna i media w kształceniu ustawicznym. Szczecin : ZAPOL, s ISBN /13/ MIKLOŠÍKOVÁ, M. ROJÁK, A. Program rozwoju kreatywności nauczycieli przedmiotów fachowych. In Pedagogika informacyjna i media w kształceniu ustawicznym. Szczecin : ZAPOL, s ISBN /14/ ROJÁK, A. Využití počítače v procesu vzdělávání. In Technické vzdelávanie v procese zmien. Banská Bystrica : KTT, UMB, s ISBN /15/ ROJÁK, A. Klíčové kompetence učitelů odborných předmětů. In Technické vzdelávanie a aplikovaný výskum. Banská Bystrica : KTT, UMB, s ISBN /16/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Vzdělávání učitelů odborných předmětů v České republice. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Vel ká Lomnica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ISBN /17/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Vzdělávání učitelů odborných předmětů v souvislosti s civilizačními změnami. In EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA. Rzesów : FOSZE, s ISBN /18/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Education of technical subjects teachers. In Ku dobrej szkole. Radom : PIB, s ISBN /19/ ROJÁK, A. Zastosowanie możliwości edukacyjnych Internetu w szkolnictwie wyższym. Sborník mezinárodní vědecké konference "Technologie edukacyjne tradycja, współczesność, przewidywana przyszłość", UMK Toruň, (v tisku) /20/ ROJÁK, A. Úloha e-learningu ve vysokoškolské výuce. Sborník mezinárodní vědecké konference EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA, Rzeszów : FOSZE, s ISBN /21/ ROJÁK, A. Motivation in teaching vocational subjects. Sborník mezinárodní vědecké konference Technology Education as a Part of Common Education, Banská Bystrica : UMB v Banskej Bystrici, s ISBN

5 /22/ ROJÁK, A. Některé možnosti využití počítače ve vysokoškolské výuce. Sborník mezinárodního vědeckého sympózia Strategický význam inováií v edukačnej teórii a praxi. UKF Nitra, (V tisku.) /23/ ROJÁK, A. MIKLOŠÍKOVÁ, M. Pedagogické kompetence učitelů odborných předmětů. Profesijné kompetencie pracovníkov v edukácii detí, mládeže a dospelých. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, s ISBN Zavedení nového směru Zavedení akreditovaného vzdělávacího programu Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů Další aktivity - Předseda komise pro závěrečné zkoušky vzdělávacího programu Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů. - Předseda komise pro závěrečné zkoušky kurzu Inženýrská pedagogika. - Člen Mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku. - Člen redakční rady Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. - Registrovaný oponent Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry KEGA MŠVVŠ SR. Akreditace /1/ Aprobation zur Ausbildung von Europäischen Ingenieurpädagogen der Technischen Universität Ostrava, Nummer CZ-001, Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik, Klagenfurt, /2/ Aprobation zur Ausbildung von Europäischen Ingenieurpädagogen dem Zentrum für das Studium des Hochschulwesens Prag, Nummer CZ-005, Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik, Klagenfurt, /3/ Akreditace kurzu Inženýrská pedagogika Mezinárodní společností pro inženýrskou pedagogiku (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik) IGIP, registrační číslo CZ-001, platnost akreditace

6 Seznam prací technologie paliv Vědecké studie v domácích časopisech a sbornících /1/ Kaloč, M. - Roják, A. - Roubíček, V. Příspěvek k otázce minerálních součástí uhlí. In Celostátní koksárenská konference, Třinec: TŽ VŘSR, s /2/ Neiser, J. - Roják, A. Vliv příměsí recyklátu plastů na uhelnou vsázku a výsledný koks v procesu vysokoteplotní karbonizace. In 24. koksárenská konference, Rožnov p. R., Ostrava: OKD, s /3/ Lacný, Z. - Roják, A. Použití aktivovaných koksů v průmyslu. In 24. koksárenská konference, Rožnov p. R., Ostrava: OKD, s Vědecké a odborné práce v recenzovaných domácích odborných časopisech a sbornících /1/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Příspěvek ke studiu povrchových vlastností uhelné hmoty. In Sborník vědeckých prací VŠB, Praha: SPN, XXI, 3, s /2/ Kaloč, M. - Martinec, P. - Roubíček, V. - Weiss, Z. - Leško, J. - Roják, A. Příspěvek ke studiu chemických a fyzikálních vlastností karbonů. In Sborník vědeckých prací VŠB, Praha: SPN, XXVI, 1, s (Databáze Scopus) /3/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Posouzení extrakčního kriteria hodnocení koksovacích vlastností uhlí. In Sborník vědeckých prací VŠB, Praha: SPN, XXVII, 1, s , ISBN /4/ Kaloč, M. - Roják, A. - Janík, M. Příprava elektrodového koksu z koksochemických surovin. In Hutnické listy. Praha: Ocelot, 36, 9, s , ISSN /5/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. - Bekárek, V. Změny struktury v černouhelném dehtu v průběhu pyrolýzy. In Hutnické listy, Praha: Ocelot, 38, 10, s , ISSN /6/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Benátský, M. - Roják, A. - Dočkal, P. - Trytko, O. Některé problémy s chladící vodou při výrobě koksu. In Hutník. Praha: SNTL, 2, s /7/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Elektrodový koks z upraveného černouhelného dehtu. In Hutnické listy, Praha: Ocelot, s ISSN (Databáze Scopus) /8/ Kaloč, M. - Roják, A. - Roubíček, V. Kmošťák, V. Možnosti přípravy a využití aktivních koksů. In Hutník, Praha: SNTL, 36, 2, s /9/ Neiser, J. Roják, A. Možnosti zhodnocení recyklátu plastů v koksárenské vsázce. In Sborník prací přírodovědecké fakulty OU, Ostrava: OU, 134, 1, s. 5 13, ISBN

7 Vědecké a odborné práce v zahraničních časopisech a sbornících /1/ Roubíček, V. - Kaloč, M. - Roják, A. Änderungen der Textureigenschaften bei der versuchsbetrieblichen Entgasung von Steinkohlen. In Freiberger Forschungshefte, Freiberg: TU BAF, A 580, s /2/ Kaloč, M. - Janík, M. - Roják, A. Steinkohlenteer als Rohstoff für die Herstellung von Elektrodenkoks. In Freiberger Forsungshefte, Freiberg: TU BAF, A 580, s /3/ Kaloč, M. - Janík, M. - Roják, A. Möglichkeit der Elektrodenkoksherstellung aus koksochemischen Rohstoffen. In Freiberger Forschungshefte. Freiberg: TU BAF, A 687, s /4/ Kaloč, M. - Roják, A. - Roubíček, V. Svojstva syrja dlja proizvodstva E-koksa. In Informacoonnyj bjulleten. Katowice: GIG, 1-2/23-24, s /5/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Prověrka kačestva koksa prednaznačennogo dlja elektrodnoj promyšlennosti. In Informacionnyj bjulleten, Katowice: GIG, 1-2/23-24, s /6/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Badania nad zastosovaniem smoly kamiennowenglowej dla produkcji koksu elektrodowego. Katowice: GIG, s /7/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. The comparision of products of the thermolyses of tar and oil. In IX. Polish Graphite Conference, Zakopane: ZEW Vol. I, s /8/ Roják, A. - Kaloč, M. - Roubíček, V. Možnosti výroby polokoksu z pyrolýzního oleje. In Uhlík 89, Topolčany: Elektrokarbon, s /9/ Roubíček, V. - Roják, A. - Kaloč, M. - Sedliak, J. Příprava anodové hmoty z černouhelného dehtu. In Uhlík 89, Topolčany: Elektrokarbon, s /10/ Roubíček, V. - Roják, A. - Kaloč, M. - Lacný, Z. The preparation of sorbents from black coals, Proceldings international conference on Structure and Properties of Coals. In Structure and Properties of Coals. Wroclaw: Technical University of Wroclaw, s /11/ Roják, A. Herstellung von Formaktivkohle aus Abfallkoks bzw. Abfallkoksstaub. BHT, BA Freiberg, SRN, /12/ Roják, A., Roubíček, V. Sorbents based on Czechoslovak coals. In 2 nd International Cokemaking Congress, London: University of London, s (50 %) /13/ Kaloč, M., Roják, A. Active cokes for cleaning waste water. In Fuel, Guilford : Butterworths, Vol. 72, Nr. 5, S ISSN (Databáze ScienceDirect; podle databáze Journal Citation Reports Impact Factor pro Fuel =3,179) Grantový výzkum /1/ VÚ č Příprava aktivních koksů na bázi černého uhlí. Ostrava: VŠB, /2/ VÚ č Uplatnění uhlíkatých materiálů v metalurgii - výzkum vlastností uhlíku - aktivní koks. Ostrava: VŠB, /3/ VÚ č Využití uhlíku v metalurgii - laboratorní příprava tvarovaných sorbentů, Ostrava: VŠB, 1992.

8 Výzkumné úkoly státního plánu základního výzkumu /1/ II-6-3/8.2.2 Studium anorganické substance uhelné hmoty, /2/ II-6-3/8.5 Extrakce uhlí anorganickými látkami, 1975 /3/ II-6-6/6.2 Hodnocení koksovacích vlastností uhlí, /4/ II-6-6/6.9 Studium vztahu vlastností uhlíkatých látek a podmínek jejich tepelného zpracování, /5/ II-6-2/15 Uhlíkaté suroviny z dehtochemických produktů koksování, /6/ II-6-3/09 Pozdržené koksování karbochemických surovin, Oponované výzkumné zprávy úkolů státního plánu základního výzkumu /1/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Extrakce vybraných černých uhlí vodnými roztoky anorganických kyselin a zásad. Dílčí zpráva státního výzkumného úkolu II-6-3/8.2.2, Ostrava: VŠB, s. /2/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Extrakce vybraných černých uhlí vodnými roztoky anorganických kyselin a zásad. Dílčí zpráva státního výzkumného úkolu II-6-3/8.2.2, Ostrava: VŠB, s. /3/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Extrakce vybraných černých uhlí vodnými roztoky anorganických kyselin a zásad. Dílčí zpráva státního výzkumného úkolu II-6-3/8.5, Ostrava: VŠB, s. /4/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Výzkum možností použití některých nových aditivních kriterií k hodnocení koksovacích vlastností. Dílčí zpráva státního výzkumného úkolu II-6-6/6.2, Ostrava: VŠB, s. /5/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Výzkum možností použití některých nových aditivních kriterií k hodnocení koksovacích vlastností. Závěrečná zpráva státního výzkumného úkolu II-6-6/6.2, Ostrava: VŠB, s. /6/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Hodnocení laboratorně připravených karbonů. Dílčí zpráva státního výzkumného úkolu II-6-6/6.9, Ostrava: VŠB, s. /7/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Hodnocení laboratorně připravených karbonů. Dílčí zpráva státního výzkumného úkolu II-6-6/6.9, Ostrava: VŠB, s. /8/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Hodnocení laboratorně připravených karbonů. Závěrečná zpráva státního výzkumného úkolu II-6-6/6.9, Ostrava: VŠB, s. /9/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Laboratorní experimentální zařízení pro přípravu grafitovatelného materiálu z dehtochemických surovin. Zpráva státního výzkumného úkolu II-6-2/15, Ostrava: VŠB, s. /10/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Vývoj a využití laboratorního zařízení ke studiu vzniku, vývoje a koalescence mezofází, posouzení vhodnosti různě upravených dehtochemických surovin pro přípravu polokoksu. Zpráva státního výzkumného úkolu II- 6-2/15, Ostrava: VŠB, s.

9 /11/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Hodnocení surovin a podmínek pozdrženého koksování. Zpráva státního výzkumného úkolu II-6-2/15, Ostrava: VŠB, s. /12/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Hodnocení podmínek pozdrženého koksování. Zpráva státního výzkumného úkolu II-6-2/15, Ostrava: VŠB, s. /13/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Laboratorní separace černouhelného dehtu. Zpráva státního výzkumného úkolu II-6-3/09, Ostrava: VŠB, s. /14/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Studium vlastností pyrolýzních olejů pro pozdržené koksování. Zpráva státního výzkumného úkolu II-6-3/09, Ostrava: VŠB, s. /15/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Studium vlastností tuhých produktů pozdrženého koksování černouhelného dehtu. Zpráva státního výzkumného úkolu II-6-3/09, Ostrava: VŠB, s. /16/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Pozdržené koksování karbochemických surovin. Zpráva státního výzkumného úkolu II-6-3/09, Ostrava: VŠB, s. /17/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Pozdržené koksování karbochemických surovin. Zpráva státního výzkumného úkolu II-6-3/09, Ostrava: VŠB, s. /18/ Roubíček, V. - Roják, A. Příprava aktivních koksů na bázi černého uhlí. VU č , Ostrava: VŠB, s. /19/ Roják, A. - Roubíček, V. - Lacný, Z. Uplatnění uhlíkatých materiálů v metalurgii - výzkum vlastností uhlíku - aktivní koks. VÚ č , Ostrava: VŠB, s. /20/ Roják, A. - Roubíček, V. - Kaloč, M. Využití uhlíku v metalurgii - laboratorní příprava tvarovaných sorbentů. VÚ č , Ostrava: VŠB, s. /21/ Roubíček, V. - Roják, A. Využití uhelné hmoty pro přípravu sorpčních materiálů. Fond dynamického rozvoje vysokých škol, s. Technické zprávy /1/ Neiser, J. - Zvolský, J. - Jungmann, J. - Roják, A. Studium chemické struktury dehtových látek z respirabilních a nerespirabilních prachů koksoven. Výzkumná zpráva, Ostrava: Pedagogická fakulta, s. /2/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Výzkum texturních parametrů uhlí a koksu. Dílčí zpráva. Ostrava: VŠB, s. /3/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Výzkum texturních parametrů uhlí a koksu. Závěrečná zpráva, Ostrava: VŠB, s. /4/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Oxidace komponent ve vodním hospodářství. Ostrava: VŠB, s. /5/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Vývoj oxidačních katalyzátorů na bázi uhlí s vnesenými sloučeninami těžkých kovů pro vodní hospodářství. Ostrava: VŠB, s. /6/ Kaloč, M. - Horáček, J. - Dvořák, P., Roják, A. Vědeckotechnická spolupráce mezi VSŽ Košice a VŠB Ostrava. Ostrava: VŠB, s. /7/ Šplíchal, B. - Herčík, M. - Roubíček, V. - Roják, A. - Dorušková, M. Oddehtování čpavkových vod. Dílčí zpráva, Ostrava: VŠB, s.

10 /8/ Šplíchal, B. - Herčík, M. - Jach, Z. - Roubíček, V. - Roják, A. - Dorušková, M. Oddehtování čpavkových vod. Závěrečná zpráva, Ostrava: VŠB, s. /9/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. - Benátský, M. Vypracování charakteristik okruhů chladících vod. Ostrava: VŠB, s. /10/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. - Benátský, M. Charakteristiky okruhů chladících vod nepřímého chlazení chemických částí koksoven. Ostrava: VŠB, s. /11/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Ševeček, P. - Roják, A. Výzkum možností termické degradace kapalných karbonizačních produktů v laboratorních podmínkách. Ostrava: VŠB, s. /12/ Roubíček, V. Roják, A. - Ševeček, P. - Orlíková, K. - Šebor,G. Problematika výroby anodové hmoty v ZSNP Žiar n. H. Ostrava: VŠB, s. /13/ Roubíček, V. - Roják, A. - Ševeček, P. - Orlíková, K. Vhodnost použitia smolného koksu k výrobe predom vypaľovaných anód. Ostrava: VŠB, s. /14/ Roubíček, V. Jelínek, P. - Roják, A. - Mikšovský, F. Vlastnosti uhlíkatých formovacích směsí pro slévárenství. Ostrava: VŠB, s. /15/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Vývoj technologické přípravy, zpracování a aplikace C-vláken. Ostrava: VŠB, s. /16/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Zhodnocení vlastností pojidel pro dehtodolomitové tvarovky. Ostrava: VŠB, s. /17/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Možnosti výroby pojidlové smoly pro anodovou hmotu. Ostrava: VŠB, s. /18/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Možnosti náhrady smolného koksu v anodové hmotě k elektrolýze hliníku. Ostrava: VŠB, s. /19/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. Studie využití těžkého pyrolýzního oleje v HZWP Nováky. Ostrava: VŠB, s. /20/ Roubíček, V. - Roják, A. - Lacný, Z. Čištění fenolčpavkových vod koksovny J. Šverma. Ostrava: VŠB, s. /21/ Roják, A. - Lacný, Z.: Ověřovací zkoušky sorpce organických látek na speciálních typech aktivovaných koksů. Ostrava: VŠB, s. /22/ Roubíček, V. - Roják, A. - Mitera, J. Stanovení organických látek v ovzduší - lokalita OSTRAMO. Ostrava: VŠB, s. /23/ Roják, A. - Lacný, Z. Studie možných sekundárních zdrojů tepla na koksovně NH Ostrava. Ostrava. VŠB, s. /24/ Roják, A. Výzkum možností přípravy sorbentů z uhlí Dolu ODRA. Ostrava: VŠB, s. /25/ Roják, A. Vývoj a příprava koksu preparovaného katalyzátorem. Ostrava: VŠB, s. Patenty a autorská osvědčení /1/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Roják, A. - Batěk, J. - Klika, Z. Využití méněhodnotných uhlí pro čištění odpadních vod. PV

11 /2/ Kunc, J. - Kaloč, M. - Pouček, J. - Roják, A. Způsob zlepšení koksovatelnosti špatně spékavých uhlí nebo jejich směsí používaných pro koksování. AO , /3/ Kaloč, M. - Roubíček, V. - Janík, M. - Roják, A. Způsob úpravy dehtu. PV

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí:

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí: Rok 2002 DOSTÁL, J. Terminologická analýza užívaného názvosloví paměťových médií moderních technologií. Odborný časopis Technológia vzdelávania, ročník 10/ 2002, s. 14-15. DOSTÁL, J. Terminologické poznámky

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae Jméno: Titul: Státní příslušnost: E-mail: Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae René Szotkowski Mgr., Ph.D. ČR rene.szotkowski@upol.cz Tel.: (+420) 585 63 5178 Vzdělání: 1992 1996

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty Curriculum vitae Vědecko-pedagogické hodnosti 1961 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor učitelství fyziky a chemie pro 2. stupeň základní školy. 1976 PhDr. Pedagogická fakulta UJEP v Brně, obor teorie

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Nanotechnologie jako součást výuky fyziky

Nanotechnologie jako součást výuky fyziky Nanotechnologie jako součást výuky fyziky Lucie Kolářová Oddělení didaktiky fyziky Školitel: Doc. Jiří Tuček Katedra exprimentální fyziky Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Vítejte

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Informační a komunikační technologie jako nástroj

Informační a komunikační technologie jako nástroj NECHŤ STUDUJE KDOKOLIV, KDEKOLIV A KDYKOLIV Informační a komunikační technologie jako nástroj pro rozvoj systému, struktury a kvality vzdělávání Information and Communication Technology as a Tool for the

Více

KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-4012-6.

KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-4012-6. Výukové texty: KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-4012-6. KLEMENT, M. Základy práce s PC. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

Uhlí Ch_033_Paliva_Uhlí Autor: Ing. Mariana Mrázková

Uhlí Ch_033_Paliva_Uhlí Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ SVATOPLUK SLOVÁK, PAVEL DOSTÁL Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt: Příspěvek informuje o studijních oborech realizovaných

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Ústecký kraj hlavní podnikatelské obory Uhlíková energetika Chemie (uhlíková)

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE Na str. 12 upravuji bibliografický údaj citace na Malach, 1993, cit. dle Kalhous - Obst, 2009: 338 339. Upravuji

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. * 1945 Specializace: didaktika literární výchovy Členka katedry od r. 1996. Disciplíny Seminář z literatury pro děti a mládež Seminář Didaktika literární výchovy na 2. stupni

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr. 1979 Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých PhDr. 1988 Filozofická fakulta

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Vladimíra KOCOURKOVÁ PhDr., Ph.D. vladimira.kocourkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI MATERIÁLY Radomír Paláček, Dagmar Dlouhá VŠB - Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Tento příspěvek popisuje projekt Vytvoření

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. ) zdroje státního rozpočtu ČR tvoří

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

pro účely rozpočtu 1/9

pro účely rozpočtu 1/9 pro účely rozpočtu 1/9 Současný stav na FJFI Výstupy jsou hodnoceny v celkem 57 položkách (ve všech děleno na cizojazyčné a české, resp. na zahraniční/mezinárodní a tuzemské), s bodovým hodnocením v rozsahu

Více

Podpora membránových technologií v ČR

Podpora membránových technologií v ČR Podpora membránových technologií v ČR Informační seminář VODA A MEMBRÁNOVÉ PROCESY: PERSPEKTIVY A APLIKACE Krajský úřad Libereckého kraje - Liberec - 9.9.2014 Česká membránová platforma o.s. Vznik v roce

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Fosilní zdroje

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

Zákazník/země Předmět Rozsah dodávky Počet kusů/rozměry/tlak/teplota. Soubor aparátů hrubé kondenzace KB 9

Zákazník/země Předmět Rozsah dodávky Počet kusů/rozměry/tlak/teplota. Soubor aparátů hrubé kondenzace KB 9 APARÁTY KOKSOCHEMIE REFERENCE Zahájení/ukončení 02/2002 10/2002 Soubor aparátů hrubé kondenzace KB 9 Realizační projekt, dodávka zařízení 1 linka množství koksovací vsázky 28,02 t/h 9300 Nm3/h suchého

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Pavel Švejda. Praha, 4. 12. 2013

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Pavel Švejda. Praha, 4. 12. 2013 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Praha, 4. 12. 2013 4. Celostátní konference projektu SPINNET 1 Doba řešení projektu: 09/2011 08/2014 Rozpočet

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Přítomni: Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc., doc. L. Čepička, Ph.D., doc. PhDr. J. Miňhová, CSc., doc. RNDr. M. Mergl, CSc., PhDr. J. Vaňková,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Zahájení výuky. Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. Škoda Auto, TC Zvláštní projekty elektrostrategie a výzkumu 12.11.2010

Zahájení výuky. Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. Škoda Auto, TC Zvláštní projekty elektrostrategie a výzkumu 12.11.2010 Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. Škoda Auto, TC Zvláštní projekty elektrostrategie a výzkumu 12.11.2010 Jakub Dvořák (TC), Martin Pelant (TC) Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který

Více

Vědeckotechnické parky v ČR

Vědeckotechnické parky v ČR SPOLEČNOST VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ ČR Vědeckotechnické parky v ČR Pavel Švejda Rozvojové projekty Praha, a.s. Praha, 25. března 2015 1 Osnova: * Základní údaje o SVTP ČR, základní typy VTP * Národní síť

Více

Použité zdroje. Kapitola č. 2: CBT, WBT a LMS

Použité zdroje. Kapitola č. 2: CBT, WBT a LMS 71 Použité zdroje Kapitola č. 1: Úvod do problematiky e-learning v Div BAREŠOVÁ, A. E-learning ve vzdělávání dospělých. Praha: VOX, 2003. ISBN 80-86324-27-3 EGER, L. E-learning jako vzdělávací proces a

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

E-leraning jako vhodná alternativa celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Mgr. Dita Vlasáková, R.N.

E-leraning jako vhodná alternativa celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Mgr. Dita Vlasáková, R.N. E-leraning jako vhodná alternativa celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků Mgr. Dita Vlasáková, R.N. Základní fakta ovlivňující vzdělávání NLZP 2002 - Evaluační mise organizovaná

Více