Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015"

Transkript

1 Šklní rk Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1

2 Obsah 1. Identifikační údaje, název ŠVP 1 2. Charakteristika šklní družiny 2 3. Cíle ŠD 5 4. Klíčvé kmpetence ŠD Průřezvá témata 7 5. Obsah vzdělávání Typy učení Prgram výchvy a vzdělávání 8 6. Obsah činnsti ve ŠD Metdy a frmy práce 9 7. Zájmvé vzdělávání Metdy a frmy práce ve ŠD Pužitá literatura 24 Přílhy: Analýza SWOT Prjekty šklní družiny Vnitřní řád šklní družiny 2

3 1. Identifikační údaje Název prgramu: Chalupka Název škly: Základní škla Opava, Otická 18 Příspěvkvá rganizace Adresa škly: Otická č. 18, Opava, PSČ Ředitel škly: Zřizvatel: Mgr. Jiří Kupčík Statutární měst Opava se sídlem Opava, Hrní náměstí č. 69, PSČ

4 2. Charakteristika šklní družiny Obecná charakteristika Šklní družina (ŠD) se nachází v prstrách šklníh dvra. Jedná se samstatnu budvu, v níž se také nachází učebna dílen. ŠD má dvě herny, šatnu a sciální zařízení. Jedna herna se nachází v prstrách škly v přízemí v multimediální učebně. Na chdbě je šatna a sciální zařízení. Zbývající dvě herny se nachází v budvě u hřiště s vlastním sciálním zařízením. ŠD využívá k zájmvé a rekreační činnsti (šklní hřiště, zahradu, tělcvičnu, cvičnu kuchyňku a multimediální učebnu). Materiální vybavení Prstry ŠD jsu plně vybaveny sciálním zařízením. Herny jsu čisté, vzdušné s dpvídajícím světlením, vybavené kbercem a každdenně udržvané. Nábytek je přiměřený a hygienicky dbře udržvatelný. K vybavení ŠD patří také hry, dětské knihy, časpisy, hudební nástrje, televize a sprtvní ptřeby. Na výzdbě se pdílejí nejen vychvatelky, ale také žáci šklní družiny. Persnální vybavení Pedaggické půsbení zajišťují plně kvalifikvané vychvatelky. Vychvatelky se dle mžnstí účastní akreditvaných kurzů dle zákna čísl 563/2004 Sb., pedaggických pracvnících. Práci s dětmi zajišťují 4 vychvatelky a 1 vychvatel. Drahmír Streit veducí vychvatel - Ostravská univerzita (br: vychvatel), SZTŠ (br: pěstitelství) Zdenka Kellnervá vychvatelka SPgŠ Krnv (br: vychvatelství, aprbace: hudební výchva) Hana Vykydalvá vychvatelka SPgŠ Krnv (br: vychvatelství, aprbace: výtvarná výchva) Lenka Dubvá vychvatelka Gymnázium Třebíč, Speciální pedaggika pr vychvatele Ostrava Mgr. Dagmar Bereitervá vychvatelka Ostravská univerzita (vychvatelství), Univerzita Palackéh Olmuc (speciální pedaggika) 4

5 Pracvní dba Pracvní dba ve ŠD: 06:00 08:00 hd. 11:30 17:00 hd. 150 žáků Kapacita šklní družiny Specifika Nabídka zájmvých kružků: (výtvarný, keramický, sprtvní, taneční, pěvecký, recitační, šikvné ruce, hra na flétnu a relaxační) Splupráce s rdiči (denní kntakt) Splupráce s učiteli (bě strany jsu infrmvány výchvné práci) BOZP Lékárnička první pmci je umístěna v kabinetě vychvatelů, tělcvičně a ve sbrvně. Na začátku šklníh rku jsu žáci pučeni bezpečnsti ve ŠD, na hřišti, v tělcvičně, při splečenských akcích, na vycházkách a výletech. V případě úrazu - zapsání d knihy úrazů ve sbrvně škly a pětvné pučení žáků prevenci hrzícíh nebezpečí. Stravvání Žáci se stravují ve šklní jídelně, která se nachází v budvě naprti. Vychvatelka přechází s dětmi silnici a dbá na jejich bezpečnst. Rdiče přihlašují i dhlašují bědy fyzicky, neb mhu využít internet. Ve ŠD je zajištěn pitný režim čaj ze šklní jídelny. 5

6 3. Cíle ŠD Cíl = výchva všestranně harmnickéh člvěka. Snažíme se připravit každéh jedntlivce pr živt ve stávající splečnsti. Prstřednictvím aktivit mim vyučvání může získat nvé dvednsti, zkušensti, znalsti a pstje. Důležité je prbuzet v žákvi kladný přístup ke škle, ke vzdělání, naučit jej rzlišvat čas práce a čas dpčinku. Rvněž rzvíjet praktické dvednsti v zájmvých činnstech. Naučit dítě správnému chvání k dspělým (zdravení, pmc starším, tlerance a úcta) Zásady správnéh chvání ke splužákům (pmc mladšímu, rzvj kamarádství, splupráce, tlerance, prevence šikany a eliminace agresivníh chvání) Vést děti ke zdravému živtnímu stylu (c je t zdraví, režim dne, sbní hygiena, pitný režim a zdravá strava) Psilvání kmunikačních dvednstí (rzvj slvní zásby, umění nasluchat druhým a uplatnění v klektivu) Odpvědnst za své chvání (řešení nejrůznějších situací, přijímat důsledky svéh chvání a prevence sciálně patlgických jevů) Ovládání negativních citvých reakcí (jak zvládnut neúspěch a stres) Psilvat pzitivní myšlení 6

7 4. Klíčvé kmpetence ŠD 1. Kmpetence k učení - Dítě hdntí své znalsti s jinými, prvnává výsledek, třídí infrmace a dává je d suvislstí, hledá dpvědi na tázky, uplatňuje je v praktických situacích a dalším učení. 2. Kmpetence k řešení prblému Všímá si dění kl sebe, snaží se řešit situace, užívá lgické pstupy, chápe, že vyhýbání se prblémům nevede k cíli, rzlišuje správná a chybná řešení, vymýšlí nvá, je flexibilní. 3. Kmpetence kmunikativní Ovládá řeč, vyjadřuje své myšlenky, pznatky a názry, nasluchá a zapjuje se d diskuze 4. Kmpetence sciální a persnální Samstatně rzhduje svých činnstech, vládá a řídí své jednání, rzpzná nevhdné chvání, pskytne pmc, neb ni pžádá. Dkáže se prsadit, pdřídit, přijmut kmprmis a respektvat druhé. 5. Kmpetence bčanské Žák si uvědmuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnst, chrání naše tradice a kulturní dědictví, respektuje přesvědčení druhých, chápe eklgické suvislsti a chrání živtní prstředí. 6. Kmpetence trávení vlnéh času Dítě umí trávit účelně vlný čas, umí si vybrat zájmvu činnst dle vlastních dispzic, rientuje se v mžnstech smysluplnéh trávení vlnéh času 7

8 4.1 Průřezvá témata Osbnstní a sciální výchva (OSV) Výchva demkratickéh bčana (VDO) Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech(vmegs) Multikulturní výchva (MkV) Envirmentální výchva (EV) Mediální výchva (MeV) 8

9 5. Obsah vzdělávání 5.1 Typy učení Učit se znát (bjevvat nvé věci a analyzvat je) Učit se jak na t (získat širku škálu dvednstí ptřebných pr živt) Učit se žít splečně (przumění, kmunikace, splečné řešení prblémů, každý má svá práva a pvinnsti) Učit se být (pznávat sám sebe) 5.2 Prgram výchvy a vzdělávání Míst kde žijeme (dmv, škla, bec, kde žijeme a naše vlast) Lidé klem nás (sužití v rdině, klektivu, pravidla slušnéh chvání, principy demkracie, práv a spravedlnst) Lidé a čas (režim dne, využití vlnéh času, lidvé zvyky a rzdělení rčních bdbí d zájmvých aktivit) Rzmanitst přírdy (tématické vycházky, práce s přírdninami eklgická výchva) a Člvěk a jeh zdraví (základy první pmci, důležitá tel.čísla, prevence sciálně patlgických jevů, pitný režim a chrana zdraví) 9

10 6. Obsahy a frmy činnsti ve šklní družině Pravidelná činnst týdenní skladba zaměstnání Příležitstné akce akce pr děti a rdiče, besídky a výstavky Odpčinkvá činnst kmpenzace zátěže v průběhu vyučvání Nabídka spntánních aktivit splečenské a stlní Příprava na vyučvání dle ptřeb dětí, didaktické hry Zájmvé kružky viz. zájmvé vzdělávání Rzhvr Diskuze Vyprávění Kreslení Pslech Besedy Phádky 6.1 Metdy a frmy práce Sutěže (křížvky, dplňvačky, vědmstní testy, kvízy ) Vycházky, výlety Exkurze, výstavy Kulturní akce (kin, divadl) Sprtvní akce, turnaje Hry (smyslvé, tvřivé, knstruktivní, phybvé, stlní, didaktické) 10

11 7. Zájmvé vzdělávání Šklní družina nabízí širku škálu zájmvých kružků pd vedením kvalifikvaných vychvatelek. Zájmvé kružky jsu bezplatné a pr přihlášené děti pvinné. Keramický kružek Obsah: seznámení s materiálem, jednduchý výrbek z ucelenéh kusu hlíny, spjvání knstrukce (slžitější výrbky) a pvrchvá úprava (glazura) Práce s hlínu vede děti k rzvji fantazie a získání zručnsti. Výrbky služí jak výzdba prstrů šklní družiny, dárky neb jen pr vlastní ptěšení. Cílem je naučit děti zručnsti a trpělivsti. Výtvarný kružek Obsah: kresba (tužka, pastelky, pastely a uhel), malba (tempera), práce s papírem a textilem a práce s přírdním materiálem Výtvarný kružek je zaměřen na zdknalvání jemné mtriky. Rzvíjí u dětí tvřivst, představivst, estetické cítění a kladný vztah k výtvarnému umění. Taneční kružek Obsah: tanec ve dvjicích, skupině i jak jedntlivec, práce s tempem, seznámení se stylem a prvky tance a krdinace phybů s hudbu. V tanečním kružku se děti připravují na jedntlivá vystupení. Rzvíjí se zde jejich cit pr hudbu a radst z phybu. 11

12 Sprtvní kružek Obsah: míčvé hry, phybvé hry, atletika, flrbal, cvičení na nářadí (žebřiny, bedny, kruhy, žíněnky, tramplína ). V rámci sprtvních her děti rzvíjí své phybvé dvednsti (rychlst a bratnst). Rvněž se připravují na sprtvní sutěže. Pěvecký kružek Obsah: nauka nvých písní, děti využijí Orffevu metdu nástrje Pěvecký kružek rzvíjí u dětí hudební cítění a rytmus.děti se účastní sutěží,vystupují v dmvě důchdců či na vítání bčánků. Recitační kružek Obsah: recitace a zájmvé hry (na uvlnění a sustředění, lgpedická cvičení a cvičení pr rzvj paměti) Recitační kružek rzvíjí u dětí slvní zásbu, paměť, správnu výslvnst, dítě zvládá vystupvat před větším pčtem lidí a lépe se vypřádá s trému. Flétna Obsah: dechvá cvičení, výuka základních tónů, hra pdle L. Daniela (Škla hry na spránvu zbcvu flétnu) Děti se naučí správné držení zbcvé flétny, dkáží vytleskávat rytmus, znát nty a umí zahrát jednduché písně. 12

13 8.Metdy a frmy práce ve ŠD Září Škla už je tady a budu mít nvé kamarády. 1. Vzpmínky na prázdniny 2. Pravidla 3. Kamarádská třída 4. Pznej naše měst Obsah: Hry na seznámení, zážitky z prázdnin, ftgrafie Orientace v nvém prstředí Seznámení se s vnitřním řádem šklní družiny Základy bezpečnsti při hře, přecházení vzvky a pbytu na pzemku ŠD Prevence nežáducíh chvání (stanvení pravidel sužití) Úcta k pedaggickým pracvníkům a persnálu škly (slvení a pzdrav) Sebebslužné návyky (hygienické, stlvání a pitný režim) Vybudvání prvku vzájemné důvěry (pmc dětem při řešení prblémů) Nabídka zájmvých kružků Základní infrmace městě, ve kterém žijeme Pznávací kruh městem ve spjení s vědmstní sutěží Práce s papírem Návštěva Hlásky, muzea Sprtvní sutěže zábavné sprtvní dpledne PROJEKT ŠD 13

14 Cíl: Žák ddržuje pravidla slušnéh chvání Zvládá bezpečnst při hře, přecházení vzvky a při pbytu venku Orientuje se v prstředí Ví, c znamená pjem kamarád Chápe význam slva důvěra, chta, splupráce a tlerance Průřezvá témata (dále jen PT): OSV, EV, MkV Klíčvé kmpetence (dále jen KK): 2,3,4,5,6 14

15 Říjen - Draci mají rej. 1. Draci 2. Světvý den zvířat (4.10) 3. Pdzimní pldy 4. Malý ježeček Obsah: Výrba draka Práce ve skupině Drakiáda (přehlídka draků) Říše zvířat (čerpání nvých vědmstí zábavnu frmu) Pznatky přírdě a jejich prměnách Návštěva přírdvědné stanice Výrbky z přírdních materiálu Pznávání pldů Mtivační hry Sběr papíru Sběr kaštanů a žaludů Výrba ježečků Cíl: Dítě dkáže pjmenvat pdzimní pldy (vce a zeleninu) Zvládne vyrbit draka (rzvj tvřivsti, zručnsti a fantazie) Rzvj krdinace Získá nvé infrmace z říše zvířat Dkáže vyrábět z přírdníh materiálu PT: EV, MkV KK: 1,2,3,4 15

16 Listpad čarvná paleta barev. 1. C pdzim nabízí 2. Strašidýlk Emílek 3. Mezinárdní den tlerance (16.11) Obsah: Práce s listy Výrbky z přírdníh materiálu Výrbky z papíru Phádky strašidlech Výrba strašidýlka Vzájemná tlerance a splupráce Mtivační hry pzitivní vazby ve skupině Cíl: Rzvj pracvních dvednstí Rzvj fantazie Dítě získá pvědmí důležitsti pjmu tlerance Prevence šikany PT: EV, MkV,OSV KK: 1,2,3,4,5 Prsinec Čas vánční. 16

17 1. Mikuláš ťuká na kn 2. Vánční dílna našich dětí 3. Kuzl Vánc Obsah: Výrbky mtivvané Mikulášem a čertem Čertvání PROJEKT ŠD (výrba masek, tanec, sutěže) Zpívání na schdech Vánční zvyky a tradice Vytvřit příjemné prstředí plné phdy Výrba dárečků pr nejbližší Dpis Ježíškvi Nauka písní, pslech kled Výzdba herny, nastrjení strmečku Charitativní činnst městský útulek pr psy Opava Výrbky s vánční tématiku vánční výstavka Cíl: Rzvj estetickéh cítění Dítě zná vánční zvyky a tradice Umí kledu Rzvj manuální činnsti Vánční výstavka PT: MkV, MeV KK: 1,2,3,4,5,6 Leden Zimních radvánek čas. 17

18 1. Zima a zvířátka 2. Zimní hrátky 3. Zdravá výživa 4. Bezpečnst na prvním místě Obsah: Získání nvých znalstí péče lesní zvěř v zimě Phybvé hry, sutěže Mdelvání ze sněhu Infrmace z blasti zdravé výživy Utváření zdravéh způsbu živta Přednáška zdravtníka, seznámení se základy první pmci Správné blékání Bezpečnst při zimních hrách Cíl: Dítě zná základy první pmci a bezpečnsti Ví, c může udělat pr své zdraví Rzvj phybvé aktivity Pvědmí tm, jak se pečuje lesní zvěř v zimním bdbí PT: OSV, EV KK: 1,2,3,4,5,6 18

19 Únr Svítí-li slunce na Hrmnice, bude zimy šest neděl více (Šttnervá, 2007) 1. Svatý Valentýn (14.2.) 2. Mezinárdní den mateřskéh jazyka (21.2.) 3. Jak se žije v jiných zemích 4. Karneval Obsah: Výrba přáníček Infrmace svátku Svatéh Valentýna Mtivační hry Vědmstní testy (zábavnu frmu) Vnímání lidí dlišných kultur a pvědmí jejich zvycích a tradicích Karneval (výrba masek a nauka tanečníh čísla) PROJEKT ŠD Rzvj fantazie a splupráce Příprava na pěvecku sutěž Cíl: Žák získá zručnst při práci s materiálem Načerpá nvé infrmace z blasti mateřskéh jazyka Orientuje se kulturních zvycích jiných zemí PT: OSV, MkV KK: 1,2,3,4,5,6 19

20 Březen Jar je kuzelník, který čaruje teplem slunce a pestrstí barev (Šttnervá, 2007). Obsah: Začíná jar (21.3.) Světvý den pezie (21.3.) Den učitelů Začínáme tvřit na Veliknce Změny v přírdě Pznávání prvních jarních květin Pznávání strmů Nauka básně (důraz na výslvnst a přednes) Výrba dárečků pr paní učitelku Rzvj jemné mtriky (stříhání, lepení) Výrbky s veliknční tématiku Pěvecká sutěž (přádá ŠD Otická) Cíl: Výzdba heren Nauka básně Dítě umí pznat základní druhy jarních květin a strmů Umí vyrbit dáreček s veliknčním mtivem PT: MkV, EV KK: 1,2,3,4,5,6 20

21 Duben Malý cyklista 1. Mezinárdní den dětské knihy (2.4.) 2. Veliknční tradice a výzdba 3. Základní pravidla silničníh prvzu (sutěže, hry ) 4. Den Země (22.4.) Obsah: Návštěva knihvny Seznámení s dětsku četbu Seznámení s veliknčními tradicemi Veliknční výstavka Návštěva veliknčních výstavek Pznávání dpravních značek Vysvětlíme mžnsti prevence úrazu při jízdě na kle Vyplňvání dpravních testů Účast na kresní dpravní sutěži ŠD Sběr papíru Den Země PROJEKT ŠD (čištění studánek, ptků a řek) Základy eklgie (její důležitst ve vztahu k naší planetě) Třídění dpadu (c třídíme, jak a prč) Cíl: Žák zná dpravní značky a pravidla silničníh prvzu (přiměřeně věku) Uvědmuje si nebezpečí, která hrzí na vzvce Získá nvé infrmace Veliknčních tradicích a zvycích Dítě získá základní znalsti z blasti eklgie PT: OSV, MkV, MeV KK: 1,2 21

22 Květen Měsíc plný vůní, květů a svěží zeleně Den slunce (3.5.) 2. Svátek matek 3. Den rdin (15.5.) 4. Sprtvní dvednsti Obsah: Kresba, malba a výrbky s tématiku slunce Základní pznatky slunci (spjení slunce a živta na naší planetě) Výrba přáníček a dárečků pr maminky Svátek matek PROJEKT ŠD pěvecké a recitační vystupení pr maminky a předávání dárečků C je t rdina Ftgrafie, vyprávění Sprtvní dvednsti (lehká atletika, míčvé hry, přehazvaná, závdivé a sutěživé hry) Znalst pravidel jedntlivých her Zdknalvání phybvých dvednstí Cíl: Rzvíjení citvých vztahů- význam matky v rdině Účelné trávení vlnéh času znalst pravidel jedntlivých her Rzvj phybvých dvednstí Žák umí přemýšlet a tvřit PT: OSV, MeV KK: 1,2,3,4,5,6 22

23 Červen Těšíme se na prázdniny Obsah: Výlety 1. Mezinárdní den dětí (1.6.) 2. Světvý den živtníh prstředí (5.6) 3. Přehazvaná Mezinárdní den děti PROJEKT ŠD (sutěživé hry ceny) Úklid na pzemku ŠD Mtivační hry a sutěže Zdknalvání sprtvních dvednstí Turnaj ŠD v přehazvané Škla v přírdě Bezpečnst prázdninách Vycházky d klí Cíl: Dítě zde rzvíjí zdravu sutěživst Rzvj phybvé krdinace Pznávání nvých míst v klí ŠD a Opavy PT: OSV, MkV, EV, MeV KK: 1,2,3,4,5,6 23

24 9. Seznam pužité literatury HÁJEK, B. a kl. Jak vytvřit vzdělávací prgram pr šklní družiny. 1. vyd. Praha: Prtál, ISBN HÁJEK, B., PÁVKOVÁ, J. a kl. Šklní družina. 2.vyd. Praha: Prtál, ISBN MACEK, M. HEŘMANOVÁ, J. Metdika pr pdpru tvrby šklníh vzdělávacíh prgramu ve šklských zařízeních a pr zájmvé vzdělávání. 1.vyd. Praha: Tauris, ISBN

25 Přílha č.1 Silné stránky: Analýza SWOT Pestrá nabídka zájmvých kružků Dbrá splupráce s vedením škly Dbrá splupráce s rdiči Tým kvalifikvaných vychvatelek Přátelské vztahy na pracvišti Šklní zahrada a hřiště každdenní pbyt dětí venku Účast na sutěžích (sprtvní, hudební, výtvarné), mezi ŠD Pitný režim Slabé stránky: Narušení práce ŠD dlišná dba dchdu dětí Nevhdný vztah dětí k vybavení Malé využití tělcvičny Příležitsti: Návštěva kulturních zařízení Prevence šikany Pznat vlastnsti, schpnsti a pvahvé rysy žáků Vzájemná splupráce s rdiči, šklu a veřejnstí Sebevzdělávání výchvných pracvníků 25

26 Ohržení: Nebezpečí při přecházení vzvky na běd Egismus dětí Neúcta vůči dspělým 26

27 Přílha č.2 Prjekty šklní družiny 1. ZÁBAVNÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE sutěže ceny 2. ČERTOVÁNÍ výrba masky, sutěže, tanec, dměny 3. KARNEVAL výrba masky, sutěže, tanec, dměny, průvd 4. DEN ZEMĚ čištění studánek, ptků, řek, úklid a třídění dpadu 5. DEN DĚTÍ zábavné sutěže a dměny 6. SVÁTEK MATEK výrba dárečků pr maminky, zpívání písní a recitace básní pr maminky 27

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník Šklní vzdělávací prgram přípravnéh stupně ZŠ Speciální Mělník Identifikační údaje: Název vzdělávacíh prgramu: Šklní vzdělávací prgram pr přípravný stupeň základní škly speciální, č. j. 39/2015, vypracvaný

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE Základní škla a Mateřská škla Neplachvice, kres Opava, příspěvkvá rganizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit v bezpečí a spokojené. Chaloupka. Školní vzdělávací program. (školní rok 2011/2012)

Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit v bezpečí a spokojené. Chaloupka. Školní vzdělávací program. (školní rok 2011/2012) Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit v bezpečí a spokojené. Chaloupka Školní vzdělávací program (školní rok 2011/2012) Obsah 1. Identifikační údaje, název ŠVP 2. Charakteristika školní družiny

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Ržňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU Příprava a realizace barevných dnů je rzdělena d všech tříd v MŠ. Každá třída připravuje jeden barevný den. Děti se střídají v jedntlivých třídách a každý den

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování,

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování, UČEBNÍ PLÁN PŘEDĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 ROČNÍK: 1. JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ PSANÍ TŘÍDNÍ UČITELKA:

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2012-2013 Svět jak v phádce 1 Šklní vzdělávací prgram předšklníh vzdělávání (dále jen ŠVP PV) Název škly: Základní a mateřská škla Bhuslavice, kr. Náchd

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce Zpráva průběhu prjektu Švýcarsk-české splupráce NÁVŠTĚVA ŠVÝCARSKÝCH EXPERTŮ V ČR 22. - 25. ledna 2014 Měst Hřvice SVČ -Dmeček Hřvice N á všt ěv a š výc a r s kýc h exp ertů v Č R 22.-25. le d n a 2 0

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p MATEŘSÉ CENTRUM RÁOSNÍČE,.s. r r p t s í M u n i d PŘEDSTAVENÍ Jsem neziskvá rganizace bčanské sdružení Držitelé cenění Splečnst přátelská rdině Prvz mateřskéh centra jsme zahájili 2.1.2008 Výknný tým

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření 1 O D B O R N É U Č I L I Š T Ě pr žáky s více vadami s.r.. Chelčickéh 2, 130 00 Praha 3 V Praze dne 9.10.2014 Výrční zpráva činnsti a výrční zpráva hspdaření 2013 2014 Odbrné učiliště pr žáky s více vadami

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2014/2015 ZŠ Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace 24. 8. 2015 1.1. Základní daje škle Název škly Základní škla Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více