Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015"

Transkript

1 Šklní rk Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1

2 Obsah 1. Identifikační údaje, název ŠVP 1 2. Charakteristika šklní družiny 2 3. Cíle ŠD 5 4. Klíčvé kmpetence ŠD Průřezvá témata 7 5. Obsah vzdělávání Typy učení Prgram výchvy a vzdělávání 8 6. Obsah činnsti ve ŠD Metdy a frmy práce 9 7. Zájmvé vzdělávání Metdy a frmy práce ve ŠD Pužitá literatura 24 Přílhy: Analýza SWOT Prjekty šklní družiny Vnitřní řád šklní družiny 2

3 1. Identifikační údaje Název prgramu: Chalupka Název škly: Základní škla Opava, Otická 18 Příspěvkvá rganizace Adresa škly: Otická č. 18, Opava, PSČ Ředitel škly: Zřizvatel: Mgr. Jiří Kupčík Statutární měst Opava se sídlem Opava, Hrní náměstí č. 69, PSČ

4 2. Charakteristika šklní družiny Obecná charakteristika Šklní družina (ŠD) se nachází v prstrách šklníh dvra. Jedná se samstatnu budvu, v níž se také nachází učebna dílen. ŠD má dvě herny, šatnu a sciální zařízení. Jedna herna se nachází v prstrách škly v přízemí v multimediální učebně. Na chdbě je šatna a sciální zařízení. Zbývající dvě herny se nachází v budvě u hřiště s vlastním sciálním zařízením. ŠD využívá k zájmvé a rekreační činnsti (šklní hřiště, zahradu, tělcvičnu, cvičnu kuchyňku a multimediální učebnu). Materiální vybavení Prstry ŠD jsu plně vybaveny sciálním zařízením. Herny jsu čisté, vzdušné s dpvídajícím světlením, vybavené kbercem a každdenně udržvané. Nábytek je přiměřený a hygienicky dbře udržvatelný. K vybavení ŠD patří také hry, dětské knihy, časpisy, hudební nástrje, televize a sprtvní ptřeby. Na výzdbě se pdílejí nejen vychvatelky, ale také žáci šklní družiny. Persnální vybavení Pedaggické půsbení zajišťují plně kvalifikvané vychvatelky. Vychvatelky se dle mžnstí účastní akreditvaných kurzů dle zákna čísl 563/2004 Sb., pedaggických pracvnících. Práci s dětmi zajišťují 4 vychvatelky a 1 vychvatel. Drahmír Streit veducí vychvatel - Ostravská univerzita (br: vychvatel), SZTŠ (br: pěstitelství) Zdenka Kellnervá vychvatelka SPgŠ Krnv (br: vychvatelství, aprbace: hudební výchva) Hana Vykydalvá vychvatelka SPgŠ Krnv (br: vychvatelství, aprbace: výtvarná výchva) Lenka Dubvá vychvatelka Gymnázium Třebíč, Speciální pedaggika pr vychvatele Ostrava Mgr. Dagmar Bereitervá vychvatelka Ostravská univerzita (vychvatelství), Univerzita Palackéh Olmuc (speciální pedaggika) 4

5 Pracvní dba Pracvní dba ve ŠD: 06:00 08:00 hd. 11:30 17:00 hd. 150 žáků Kapacita šklní družiny Specifika Nabídka zájmvých kružků: (výtvarný, keramický, sprtvní, taneční, pěvecký, recitační, šikvné ruce, hra na flétnu a relaxační) Splupráce s rdiči (denní kntakt) Splupráce s učiteli (bě strany jsu infrmvány výchvné práci) BOZP Lékárnička první pmci je umístěna v kabinetě vychvatelů, tělcvičně a ve sbrvně. Na začátku šklníh rku jsu žáci pučeni bezpečnsti ve ŠD, na hřišti, v tělcvičně, při splečenských akcích, na vycházkách a výletech. V případě úrazu - zapsání d knihy úrazů ve sbrvně škly a pětvné pučení žáků prevenci hrzícíh nebezpečí. Stravvání Žáci se stravují ve šklní jídelně, která se nachází v budvě naprti. Vychvatelka přechází s dětmi silnici a dbá na jejich bezpečnst. Rdiče přihlašují i dhlašují bědy fyzicky, neb mhu využít internet. Ve ŠD je zajištěn pitný režim čaj ze šklní jídelny. 5

6 3. Cíle ŠD Cíl = výchva všestranně harmnickéh člvěka. Snažíme se připravit každéh jedntlivce pr živt ve stávající splečnsti. Prstřednictvím aktivit mim vyučvání může získat nvé dvednsti, zkušensti, znalsti a pstje. Důležité je prbuzet v žákvi kladný přístup ke škle, ke vzdělání, naučit jej rzlišvat čas práce a čas dpčinku. Rvněž rzvíjet praktické dvednsti v zájmvých činnstech. Naučit dítě správnému chvání k dspělým (zdravení, pmc starším, tlerance a úcta) Zásady správnéh chvání ke splužákům (pmc mladšímu, rzvj kamarádství, splupráce, tlerance, prevence šikany a eliminace agresivníh chvání) Vést děti ke zdravému živtnímu stylu (c je t zdraví, režim dne, sbní hygiena, pitný režim a zdravá strava) Psilvání kmunikačních dvednstí (rzvj slvní zásby, umění nasluchat druhým a uplatnění v klektivu) Odpvědnst za své chvání (řešení nejrůznějších situací, přijímat důsledky svéh chvání a prevence sciálně patlgických jevů) Ovládání negativních citvých reakcí (jak zvládnut neúspěch a stres) Psilvat pzitivní myšlení 6

7 4. Klíčvé kmpetence ŠD 1. Kmpetence k učení - Dítě hdntí své znalsti s jinými, prvnává výsledek, třídí infrmace a dává je d suvislstí, hledá dpvědi na tázky, uplatňuje je v praktických situacích a dalším učení. 2. Kmpetence k řešení prblému Všímá si dění kl sebe, snaží se řešit situace, užívá lgické pstupy, chápe, že vyhýbání se prblémům nevede k cíli, rzlišuje správná a chybná řešení, vymýšlí nvá, je flexibilní. 3. Kmpetence kmunikativní Ovládá řeč, vyjadřuje své myšlenky, pznatky a názry, nasluchá a zapjuje se d diskuze 4. Kmpetence sciální a persnální Samstatně rzhduje svých činnstech, vládá a řídí své jednání, rzpzná nevhdné chvání, pskytne pmc, neb ni pžádá. Dkáže se prsadit, pdřídit, přijmut kmprmis a respektvat druhé. 5. Kmpetence bčanské Žák si uvědmuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnst, chrání naše tradice a kulturní dědictví, respektuje přesvědčení druhých, chápe eklgické suvislsti a chrání živtní prstředí. 6. Kmpetence trávení vlnéh času Dítě umí trávit účelně vlný čas, umí si vybrat zájmvu činnst dle vlastních dispzic, rientuje se v mžnstech smysluplnéh trávení vlnéh času 7

8 4.1 Průřezvá témata Osbnstní a sciální výchva (OSV) Výchva demkratickéh bčana (VDO) Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech(vmegs) Multikulturní výchva (MkV) Envirmentální výchva (EV) Mediální výchva (MeV) 8

9 5. Obsah vzdělávání 5.1 Typy učení Učit se znát (bjevvat nvé věci a analyzvat je) Učit se jak na t (získat širku škálu dvednstí ptřebných pr živt) Učit se žít splečně (przumění, kmunikace, splečné řešení prblémů, každý má svá práva a pvinnsti) Učit se být (pznávat sám sebe) 5.2 Prgram výchvy a vzdělávání Míst kde žijeme (dmv, škla, bec, kde žijeme a naše vlast) Lidé klem nás (sužití v rdině, klektivu, pravidla slušnéh chvání, principy demkracie, práv a spravedlnst) Lidé a čas (režim dne, využití vlnéh času, lidvé zvyky a rzdělení rčních bdbí d zájmvých aktivit) Rzmanitst přírdy (tématické vycházky, práce s přírdninami eklgická výchva) a Člvěk a jeh zdraví (základy první pmci, důležitá tel.čísla, prevence sciálně patlgických jevů, pitný režim a chrana zdraví) 9

10 6. Obsahy a frmy činnsti ve šklní družině Pravidelná činnst týdenní skladba zaměstnání Příležitstné akce akce pr děti a rdiče, besídky a výstavky Odpčinkvá činnst kmpenzace zátěže v průběhu vyučvání Nabídka spntánních aktivit splečenské a stlní Příprava na vyučvání dle ptřeb dětí, didaktické hry Zájmvé kružky viz. zájmvé vzdělávání Rzhvr Diskuze Vyprávění Kreslení Pslech Besedy Phádky 6.1 Metdy a frmy práce Sutěže (křížvky, dplňvačky, vědmstní testy, kvízy ) Vycházky, výlety Exkurze, výstavy Kulturní akce (kin, divadl) Sprtvní akce, turnaje Hry (smyslvé, tvřivé, knstruktivní, phybvé, stlní, didaktické) 10

11 7. Zájmvé vzdělávání Šklní družina nabízí širku škálu zájmvých kružků pd vedením kvalifikvaných vychvatelek. Zájmvé kružky jsu bezplatné a pr přihlášené děti pvinné. Keramický kružek Obsah: seznámení s materiálem, jednduchý výrbek z ucelenéh kusu hlíny, spjvání knstrukce (slžitější výrbky) a pvrchvá úprava (glazura) Práce s hlínu vede děti k rzvji fantazie a získání zručnsti. Výrbky služí jak výzdba prstrů šklní družiny, dárky neb jen pr vlastní ptěšení. Cílem je naučit děti zručnsti a trpělivsti. Výtvarný kružek Obsah: kresba (tužka, pastelky, pastely a uhel), malba (tempera), práce s papírem a textilem a práce s přírdním materiálem Výtvarný kružek je zaměřen na zdknalvání jemné mtriky. Rzvíjí u dětí tvřivst, představivst, estetické cítění a kladný vztah k výtvarnému umění. Taneční kružek Obsah: tanec ve dvjicích, skupině i jak jedntlivec, práce s tempem, seznámení se stylem a prvky tance a krdinace phybů s hudbu. V tanečním kružku se děti připravují na jedntlivá vystupení. Rzvíjí se zde jejich cit pr hudbu a radst z phybu. 11

12 Sprtvní kružek Obsah: míčvé hry, phybvé hry, atletika, flrbal, cvičení na nářadí (žebřiny, bedny, kruhy, žíněnky, tramplína ). V rámci sprtvních her děti rzvíjí své phybvé dvednsti (rychlst a bratnst). Rvněž se připravují na sprtvní sutěže. Pěvecký kružek Obsah: nauka nvých písní, děti využijí Orffevu metdu nástrje Pěvecký kružek rzvíjí u dětí hudební cítění a rytmus.děti se účastní sutěží,vystupují v dmvě důchdců či na vítání bčánků. Recitační kružek Obsah: recitace a zájmvé hry (na uvlnění a sustředění, lgpedická cvičení a cvičení pr rzvj paměti) Recitační kružek rzvíjí u dětí slvní zásbu, paměť, správnu výslvnst, dítě zvládá vystupvat před větším pčtem lidí a lépe se vypřádá s trému. Flétna Obsah: dechvá cvičení, výuka základních tónů, hra pdle L. Daniela (Škla hry na spránvu zbcvu flétnu) Děti se naučí správné držení zbcvé flétny, dkáží vytleskávat rytmus, znát nty a umí zahrát jednduché písně. 12

13 8.Metdy a frmy práce ve ŠD Září Škla už je tady a budu mít nvé kamarády. 1. Vzpmínky na prázdniny 2. Pravidla 3. Kamarádská třída 4. Pznej naše měst Obsah: Hry na seznámení, zážitky z prázdnin, ftgrafie Orientace v nvém prstředí Seznámení se s vnitřním řádem šklní družiny Základy bezpečnsti při hře, přecházení vzvky a pbytu na pzemku ŠD Prevence nežáducíh chvání (stanvení pravidel sužití) Úcta k pedaggickým pracvníkům a persnálu škly (slvení a pzdrav) Sebebslužné návyky (hygienické, stlvání a pitný režim) Vybudvání prvku vzájemné důvěry (pmc dětem při řešení prblémů) Nabídka zájmvých kružků Základní infrmace městě, ve kterém žijeme Pznávací kruh městem ve spjení s vědmstní sutěží Práce s papírem Návštěva Hlásky, muzea Sprtvní sutěže zábavné sprtvní dpledne PROJEKT ŠD 13

14 Cíl: Žák ddržuje pravidla slušnéh chvání Zvládá bezpečnst při hře, přecházení vzvky a při pbytu venku Orientuje se v prstředí Ví, c znamená pjem kamarád Chápe význam slva důvěra, chta, splupráce a tlerance Průřezvá témata (dále jen PT): OSV, EV, MkV Klíčvé kmpetence (dále jen KK): 2,3,4,5,6 14

15 Říjen - Draci mají rej. 1. Draci 2. Světvý den zvířat (4.10) 3. Pdzimní pldy 4. Malý ježeček Obsah: Výrba draka Práce ve skupině Drakiáda (přehlídka draků) Říše zvířat (čerpání nvých vědmstí zábavnu frmu) Pznatky přírdě a jejich prměnách Návštěva přírdvědné stanice Výrbky z přírdních materiálu Pznávání pldů Mtivační hry Sběr papíru Sběr kaštanů a žaludů Výrba ježečků Cíl: Dítě dkáže pjmenvat pdzimní pldy (vce a zeleninu) Zvládne vyrbit draka (rzvj tvřivsti, zručnsti a fantazie) Rzvj krdinace Získá nvé infrmace z říše zvířat Dkáže vyrábět z přírdníh materiálu PT: EV, MkV KK: 1,2,3,4 15

16 Listpad čarvná paleta barev. 1. C pdzim nabízí 2. Strašidýlk Emílek 3. Mezinárdní den tlerance (16.11) Obsah: Práce s listy Výrbky z přírdníh materiálu Výrbky z papíru Phádky strašidlech Výrba strašidýlka Vzájemná tlerance a splupráce Mtivační hry pzitivní vazby ve skupině Cíl: Rzvj pracvních dvednstí Rzvj fantazie Dítě získá pvědmí důležitsti pjmu tlerance Prevence šikany PT: EV, MkV,OSV KK: 1,2,3,4,5 Prsinec Čas vánční. 16

17 1. Mikuláš ťuká na kn 2. Vánční dílna našich dětí 3. Kuzl Vánc Obsah: Výrbky mtivvané Mikulášem a čertem Čertvání PROJEKT ŠD (výrba masek, tanec, sutěže) Zpívání na schdech Vánční zvyky a tradice Vytvřit příjemné prstředí plné phdy Výrba dárečků pr nejbližší Dpis Ježíškvi Nauka písní, pslech kled Výzdba herny, nastrjení strmečku Charitativní činnst městský útulek pr psy Opava Výrbky s vánční tématiku vánční výstavka Cíl: Rzvj estetickéh cítění Dítě zná vánční zvyky a tradice Umí kledu Rzvj manuální činnsti Vánční výstavka PT: MkV, MeV KK: 1,2,3,4,5,6 Leden Zimních radvánek čas. 17

18 1. Zima a zvířátka 2. Zimní hrátky 3. Zdravá výživa 4. Bezpečnst na prvním místě Obsah: Získání nvých znalstí péče lesní zvěř v zimě Phybvé hry, sutěže Mdelvání ze sněhu Infrmace z blasti zdravé výživy Utváření zdravéh způsbu živta Přednáška zdravtníka, seznámení se základy první pmci Správné blékání Bezpečnst při zimních hrách Cíl: Dítě zná základy první pmci a bezpečnsti Ví, c může udělat pr své zdraví Rzvj phybvé aktivity Pvědmí tm, jak se pečuje lesní zvěř v zimním bdbí PT: OSV, EV KK: 1,2,3,4,5,6 18

19 Únr Svítí-li slunce na Hrmnice, bude zimy šest neděl více (Šttnervá, 2007) 1. Svatý Valentýn (14.2.) 2. Mezinárdní den mateřskéh jazyka (21.2.) 3. Jak se žije v jiných zemích 4. Karneval Obsah: Výrba přáníček Infrmace svátku Svatéh Valentýna Mtivační hry Vědmstní testy (zábavnu frmu) Vnímání lidí dlišných kultur a pvědmí jejich zvycích a tradicích Karneval (výrba masek a nauka tanečníh čísla) PROJEKT ŠD Rzvj fantazie a splupráce Příprava na pěvecku sutěž Cíl: Žák získá zručnst při práci s materiálem Načerpá nvé infrmace z blasti mateřskéh jazyka Orientuje se kulturních zvycích jiných zemí PT: OSV, MkV KK: 1,2,3,4,5,6 19

20 Březen Jar je kuzelník, který čaruje teplem slunce a pestrstí barev (Šttnervá, 2007). Obsah: Začíná jar (21.3.) Světvý den pezie (21.3.) Den učitelů Začínáme tvřit na Veliknce Změny v přírdě Pznávání prvních jarních květin Pznávání strmů Nauka básně (důraz na výslvnst a přednes) Výrba dárečků pr paní učitelku Rzvj jemné mtriky (stříhání, lepení) Výrbky s veliknční tématiku Pěvecká sutěž (přádá ŠD Otická) Cíl: Výzdba heren Nauka básně Dítě umí pznat základní druhy jarních květin a strmů Umí vyrbit dáreček s veliknčním mtivem PT: MkV, EV KK: 1,2,3,4,5,6 20

21 Duben Malý cyklista 1. Mezinárdní den dětské knihy (2.4.) 2. Veliknční tradice a výzdba 3. Základní pravidla silničníh prvzu (sutěže, hry ) 4. Den Země (22.4.) Obsah: Návštěva knihvny Seznámení s dětsku četbu Seznámení s veliknčními tradicemi Veliknční výstavka Návštěva veliknčních výstavek Pznávání dpravních značek Vysvětlíme mžnsti prevence úrazu při jízdě na kle Vyplňvání dpravních testů Účast na kresní dpravní sutěži ŠD Sběr papíru Den Země PROJEKT ŠD (čištění studánek, ptků a řek) Základy eklgie (její důležitst ve vztahu k naší planetě) Třídění dpadu (c třídíme, jak a prč) Cíl: Žák zná dpravní značky a pravidla silničníh prvzu (přiměřeně věku) Uvědmuje si nebezpečí, která hrzí na vzvce Získá nvé infrmace Veliknčních tradicích a zvycích Dítě získá základní znalsti z blasti eklgie PT: OSV, MkV, MeV KK: 1,2 21

22 Květen Měsíc plný vůní, květů a svěží zeleně Den slunce (3.5.) 2. Svátek matek 3. Den rdin (15.5.) 4. Sprtvní dvednsti Obsah: Kresba, malba a výrbky s tématiku slunce Základní pznatky slunci (spjení slunce a živta na naší planetě) Výrba přáníček a dárečků pr maminky Svátek matek PROJEKT ŠD pěvecké a recitační vystupení pr maminky a předávání dárečků C je t rdina Ftgrafie, vyprávění Sprtvní dvednsti (lehká atletika, míčvé hry, přehazvaná, závdivé a sutěživé hry) Znalst pravidel jedntlivých her Zdknalvání phybvých dvednstí Cíl: Rzvíjení citvých vztahů- význam matky v rdině Účelné trávení vlnéh času znalst pravidel jedntlivých her Rzvj phybvých dvednstí Žák umí přemýšlet a tvřit PT: OSV, MeV KK: 1,2,3,4,5,6 22

23 Červen Těšíme se na prázdniny Obsah: Výlety 1. Mezinárdní den dětí (1.6.) 2. Světvý den živtníh prstředí (5.6) 3. Přehazvaná Mezinárdní den děti PROJEKT ŠD (sutěživé hry ceny) Úklid na pzemku ŠD Mtivační hry a sutěže Zdknalvání sprtvních dvednstí Turnaj ŠD v přehazvané Škla v přírdě Bezpečnst prázdninách Vycházky d klí Cíl: Dítě zde rzvíjí zdravu sutěživst Rzvj phybvé krdinace Pznávání nvých míst v klí ŠD a Opavy PT: OSV, MkV, EV, MeV KK: 1,2,3,4,5,6 23

24 9. Seznam pužité literatury HÁJEK, B. a kl. Jak vytvřit vzdělávací prgram pr šklní družiny. 1. vyd. Praha: Prtál, ISBN HÁJEK, B., PÁVKOVÁ, J. a kl. Šklní družina. 2.vyd. Praha: Prtál, ISBN MACEK, M. HEŘMANOVÁ, J. Metdika pr pdpru tvrby šklníh vzdělávacíh prgramu ve šklských zařízeních a pr zájmvé vzdělávání. 1.vyd. Praha: Tauris, ISBN

25 Přílha č.1 Silné stránky: Analýza SWOT Pestrá nabídka zájmvých kružků Dbrá splupráce s vedením škly Dbrá splupráce s rdiči Tým kvalifikvaných vychvatelek Přátelské vztahy na pracvišti Šklní zahrada a hřiště každdenní pbyt dětí venku Účast na sutěžích (sprtvní, hudební, výtvarné), mezi ŠD Pitný režim Slabé stránky: Narušení práce ŠD dlišná dba dchdu dětí Nevhdný vztah dětí k vybavení Malé využití tělcvičny Příležitsti: Návštěva kulturních zařízení Prevence šikany Pznat vlastnsti, schpnsti a pvahvé rysy žáků Vzájemná splupráce s rdiči, šklu a veřejnstí Sebevzdělávání výchvných pracvníků 25

26 Ohržení: Nebezpečí při přecházení vzvky na běd Egismus dětí Neúcta vůči dspělým 26

27 Přílha č.2 Prjekty šklní družiny 1. ZÁBAVNÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE sutěže ceny 2. ČERTOVÁNÍ výrba masky, sutěže, tanec, dměny 3. KARNEVAL výrba masky, sutěže, tanec, dměny, průvd 4. DEN ZEMĚ čištění studánek, ptků, řek, úklid a třídění dpadu 5. DEN DĚTÍ zábavné sutěže a dměny 6. SVÁTEK MATEK výrba dárečků pr maminky, zpívání písní a recitace básní pr maminky 27

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit v bezpečí a spokojené. Chaloupka. Školní vzdělávací program. (školní rok 2011/2012)

Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit v bezpečí a spokojené. Chaloupka. Školní vzdělávací program. (školní rok 2011/2012) Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit v bezpečí a spokojené. Chaloupka Školní vzdělávací program (školní rok 2011/2012) Obsah 1. Identifikační údaje, název ŠVP 2. Charakteristika školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace...

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace... STUDIJNÍ BROŽURA 2015/2016 Obsah Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvkvá rganizace... 3 Charakteristika škly... 3 Orgány škly a další rganizace... 3 Lidé ve škle... 4 Organizace šklníh rku 2015/2016...

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více