Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015"

Transkript

1 Šklní rk Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1

2 Obsah 1. Identifikační údaje, název ŠVP 1 2. Charakteristika šklní družiny 2 3. Cíle ŠD 5 4. Klíčvé kmpetence ŠD Průřezvá témata 7 5. Obsah vzdělávání Typy učení Prgram výchvy a vzdělávání 8 6. Obsah činnsti ve ŠD Metdy a frmy práce 9 7. Zájmvé vzdělávání Metdy a frmy práce ve ŠD Pužitá literatura 24 Přílhy: Analýza SWOT Prjekty šklní družiny Vnitřní řád šklní družiny 2

3 1. Identifikační údaje Název prgramu: Chalupka Název škly: Základní škla Opava, Otická 18 Příspěvkvá rganizace Adresa škly: Otická č. 18, Opava, PSČ Ředitel škly: Zřizvatel: Mgr. Jiří Kupčík Statutární měst Opava se sídlem Opava, Hrní náměstí č. 69, PSČ

4 2. Charakteristika šklní družiny Obecná charakteristika Šklní družina (ŠD) se nachází v prstrách šklníh dvra. Jedná se samstatnu budvu, v níž se také nachází učebna dílen. ŠD má dvě herny, šatnu a sciální zařízení. Jedna herna se nachází v prstrách škly v přízemí v multimediální učebně. Na chdbě je šatna a sciální zařízení. Zbývající dvě herny se nachází v budvě u hřiště s vlastním sciálním zařízením. ŠD využívá k zájmvé a rekreační činnsti (šklní hřiště, zahradu, tělcvičnu, cvičnu kuchyňku a multimediální učebnu). Materiální vybavení Prstry ŠD jsu plně vybaveny sciálním zařízením. Herny jsu čisté, vzdušné s dpvídajícím světlením, vybavené kbercem a každdenně udržvané. Nábytek je přiměřený a hygienicky dbře udržvatelný. K vybavení ŠD patří také hry, dětské knihy, časpisy, hudební nástrje, televize a sprtvní ptřeby. Na výzdbě se pdílejí nejen vychvatelky, ale také žáci šklní družiny. Persnální vybavení Pedaggické půsbení zajišťují plně kvalifikvané vychvatelky. Vychvatelky se dle mžnstí účastní akreditvaných kurzů dle zákna čísl 563/2004 Sb., pedaggických pracvnících. Práci s dětmi zajišťují 4 vychvatelky a 1 vychvatel. Drahmír Streit veducí vychvatel - Ostravská univerzita (br: vychvatel), SZTŠ (br: pěstitelství) Zdenka Kellnervá vychvatelka SPgŠ Krnv (br: vychvatelství, aprbace: hudební výchva) Hana Vykydalvá vychvatelka SPgŠ Krnv (br: vychvatelství, aprbace: výtvarná výchva) Lenka Dubvá vychvatelka Gymnázium Třebíč, Speciální pedaggika pr vychvatele Ostrava Mgr. Dagmar Bereitervá vychvatelka Ostravská univerzita (vychvatelství), Univerzita Palackéh Olmuc (speciální pedaggika) 4

5 Pracvní dba Pracvní dba ve ŠD: 06:00 08:00 hd. 11:30 17:00 hd. 150 žáků Kapacita šklní družiny Specifika Nabídka zájmvých kružků: (výtvarný, keramický, sprtvní, taneční, pěvecký, recitační, šikvné ruce, hra na flétnu a relaxační) Splupráce s rdiči (denní kntakt) Splupráce s učiteli (bě strany jsu infrmvány výchvné práci) BOZP Lékárnička první pmci je umístěna v kabinetě vychvatelů, tělcvičně a ve sbrvně. Na začátku šklníh rku jsu žáci pučeni bezpečnsti ve ŠD, na hřišti, v tělcvičně, při splečenských akcích, na vycházkách a výletech. V případě úrazu - zapsání d knihy úrazů ve sbrvně škly a pětvné pučení žáků prevenci hrzícíh nebezpečí. Stravvání Žáci se stravují ve šklní jídelně, která se nachází v budvě naprti. Vychvatelka přechází s dětmi silnici a dbá na jejich bezpečnst. Rdiče přihlašují i dhlašují bědy fyzicky, neb mhu využít internet. Ve ŠD je zajištěn pitný režim čaj ze šklní jídelny. 5

6 3. Cíle ŠD Cíl = výchva všestranně harmnickéh člvěka. Snažíme se připravit každéh jedntlivce pr živt ve stávající splečnsti. Prstřednictvím aktivit mim vyučvání může získat nvé dvednsti, zkušensti, znalsti a pstje. Důležité je prbuzet v žákvi kladný přístup ke škle, ke vzdělání, naučit jej rzlišvat čas práce a čas dpčinku. Rvněž rzvíjet praktické dvednsti v zájmvých činnstech. Naučit dítě správnému chvání k dspělým (zdravení, pmc starším, tlerance a úcta) Zásady správnéh chvání ke splužákům (pmc mladšímu, rzvj kamarádství, splupráce, tlerance, prevence šikany a eliminace agresivníh chvání) Vést děti ke zdravému živtnímu stylu (c je t zdraví, režim dne, sbní hygiena, pitný režim a zdravá strava) Psilvání kmunikačních dvednstí (rzvj slvní zásby, umění nasluchat druhým a uplatnění v klektivu) Odpvědnst za své chvání (řešení nejrůznějších situací, přijímat důsledky svéh chvání a prevence sciálně patlgických jevů) Ovládání negativních citvých reakcí (jak zvládnut neúspěch a stres) Psilvat pzitivní myšlení 6

7 4. Klíčvé kmpetence ŠD 1. Kmpetence k učení - Dítě hdntí své znalsti s jinými, prvnává výsledek, třídí infrmace a dává je d suvislstí, hledá dpvědi na tázky, uplatňuje je v praktických situacích a dalším učení. 2. Kmpetence k řešení prblému Všímá si dění kl sebe, snaží se řešit situace, užívá lgické pstupy, chápe, že vyhýbání se prblémům nevede k cíli, rzlišuje správná a chybná řešení, vymýšlí nvá, je flexibilní. 3. Kmpetence kmunikativní Ovládá řeč, vyjadřuje své myšlenky, pznatky a názry, nasluchá a zapjuje se d diskuze 4. Kmpetence sciální a persnální Samstatně rzhduje svých činnstech, vládá a řídí své jednání, rzpzná nevhdné chvání, pskytne pmc, neb ni pžádá. Dkáže se prsadit, pdřídit, přijmut kmprmis a respektvat druhé. 5. Kmpetence bčanské Žák si uvědmuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnst, chrání naše tradice a kulturní dědictví, respektuje přesvědčení druhých, chápe eklgické suvislsti a chrání živtní prstředí. 6. Kmpetence trávení vlnéh času Dítě umí trávit účelně vlný čas, umí si vybrat zájmvu činnst dle vlastních dispzic, rientuje se v mžnstech smysluplnéh trávení vlnéh času 7

8 4.1 Průřezvá témata Osbnstní a sciální výchva (OSV) Výchva demkratickéh bčana (VDO) Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech(vmegs) Multikulturní výchva (MkV) Envirmentální výchva (EV) Mediální výchva (MeV) 8

9 5. Obsah vzdělávání 5.1 Typy učení Učit se znát (bjevvat nvé věci a analyzvat je) Učit se jak na t (získat širku škálu dvednstí ptřebných pr živt) Učit se žít splečně (przumění, kmunikace, splečné řešení prblémů, každý má svá práva a pvinnsti) Učit se být (pznávat sám sebe) 5.2 Prgram výchvy a vzdělávání Míst kde žijeme (dmv, škla, bec, kde žijeme a naše vlast) Lidé klem nás (sužití v rdině, klektivu, pravidla slušnéh chvání, principy demkracie, práv a spravedlnst) Lidé a čas (režim dne, využití vlnéh času, lidvé zvyky a rzdělení rčních bdbí d zájmvých aktivit) Rzmanitst přírdy (tématické vycházky, práce s přírdninami eklgická výchva) a Člvěk a jeh zdraví (základy první pmci, důležitá tel.čísla, prevence sciálně patlgických jevů, pitný režim a chrana zdraví) 9

10 6. Obsahy a frmy činnsti ve šklní družině Pravidelná činnst týdenní skladba zaměstnání Příležitstné akce akce pr děti a rdiče, besídky a výstavky Odpčinkvá činnst kmpenzace zátěže v průběhu vyučvání Nabídka spntánních aktivit splečenské a stlní Příprava na vyučvání dle ptřeb dětí, didaktické hry Zájmvé kružky viz. zájmvé vzdělávání Rzhvr Diskuze Vyprávění Kreslení Pslech Besedy Phádky 6.1 Metdy a frmy práce Sutěže (křížvky, dplňvačky, vědmstní testy, kvízy ) Vycházky, výlety Exkurze, výstavy Kulturní akce (kin, divadl) Sprtvní akce, turnaje Hry (smyslvé, tvřivé, knstruktivní, phybvé, stlní, didaktické) 10

11 7. Zájmvé vzdělávání Šklní družina nabízí širku škálu zájmvých kružků pd vedením kvalifikvaných vychvatelek. Zájmvé kružky jsu bezplatné a pr přihlášené děti pvinné. Keramický kružek Obsah: seznámení s materiálem, jednduchý výrbek z ucelenéh kusu hlíny, spjvání knstrukce (slžitější výrbky) a pvrchvá úprava (glazura) Práce s hlínu vede děti k rzvji fantazie a získání zručnsti. Výrbky služí jak výzdba prstrů šklní družiny, dárky neb jen pr vlastní ptěšení. Cílem je naučit děti zručnsti a trpělivsti. Výtvarný kružek Obsah: kresba (tužka, pastelky, pastely a uhel), malba (tempera), práce s papírem a textilem a práce s přírdním materiálem Výtvarný kružek je zaměřen na zdknalvání jemné mtriky. Rzvíjí u dětí tvřivst, představivst, estetické cítění a kladný vztah k výtvarnému umění. Taneční kružek Obsah: tanec ve dvjicích, skupině i jak jedntlivec, práce s tempem, seznámení se stylem a prvky tance a krdinace phybů s hudbu. V tanečním kružku se děti připravují na jedntlivá vystupení. Rzvíjí se zde jejich cit pr hudbu a radst z phybu. 11

12 Sprtvní kružek Obsah: míčvé hry, phybvé hry, atletika, flrbal, cvičení na nářadí (žebřiny, bedny, kruhy, žíněnky, tramplína ). V rámci sprtvních her děti rzvíjí své phybvé dvednsti (rychlst a bratnst). Rvněž se připravují na sprtvní sutěže. Pěvecký kružek Obsah: nauka nvých písní, děti využijí Orffevu metdu nástrje Pěvecký kružek rzvíjí u dětí hudební cítění a rytmus.děti se účastní sutěží,vystupují v dmvě důchdců či na vítání bčánků. Recitační kružek Obsah: recitace a zájmvé hry (na uvlnění a sustředění, lgpedická cvičení a cvičení pr rzvj paměti) Recitační kružek rzvíjí u dětí slvní zásbu, paměť, správnu výslvnst, dítě zvládá vystupvat před větším pčtem lidí a lépe se vypřádá s trému. Flétna Obsah: dechvá cvičení, výuka základních tónů, hra pdle L. Daniela (Škla hry na spránvu zbcvu flétnu) Děti se naučí správné držení zbcvé flétny, dkáží vytleskávat rytmus, znát nty a umí zahrát jednduché písně. 12

13 8.Metdy a frmy práce ve ŠD Září Škla už je tady a budu mít nvé kamarády. 1. Vzpmínky na prázdniny 2. Pravidla 3. Kamarádská třída 4. Pznej naše měst Obsah: Hry na seznámení, zážitky z prázdnin, ftgrafie Orientace v nvém prstředí Seznámení se s vnitřním řádem šklní družiny Základy bezpečnsti při hře, přecházení vzvky a pbytu na pzemku ŠD Prevence nežáducíh chvání (stanvení pravidel sužití) Úcta k pedaggickým pracvníkům a persnálu škly (slvení a pzdrav) Sebebslužné návyky (hygienické, stlvání a pitný režim) Vybudvání prvku vzájemné důvěry (pmc dětem při řešení prblémů) Nabídka zájmvých kružků Základní infrmace městě, ve kterém žijeme Pznávací kruh městem ve spjení s vědmstní sutěží Práce s papírem Návštěva Hlásky, muzea Sprtvní sutěže zábavné sprtvní dpledne PROJEKT ŠD 13

14 Cíl: Žák ddržuje pravidla slušnéh chvání Zvládá bezpečnst při hře, přecházení vzvky a při pbytu venku Orientuje se v prstředí Ví, c znamená pjem kamarád Chápe význam slva důvěra, chta, splupráce a tlerance Průřezvá témata (dále jen PT): OSV, EV, MkV Klíčvé kmpetence (dále jen KK): 2,3,4,5,6 14

15 Říjen - Draci mají rej. 1. Draci 2. Světvý den zvířat (4.10) 3. Pdzimní pldy 4. Malý ježeček Obsah: Výrba draka Práce ve skupině Drakiáda (přehlídka draků) Říše zvířat (čerpání nvých vědmstí zábavnu frmu) Pznatky přírdě a jejich prměnách Návštěva přírdvědné stanice Výrbky z přírdních materiálu Pznávání pldů Mtivační hry Sběr papíru Sběr kaštanů a žaludů Výrba ježečků Cíl: Dítě dkáže pjmenvat pdzimní pldy (vce a zeleninu) Zvládne vyrbit draka (rzvj tvřivsti, zručnsti a fantazie) Rzvj krdinace Získá nvé infrmace z říše zvířat Dkáže vyrábět z přírdníh materiálu PT: EV, MkV KK: 1,2,3,4 15

16 Listpad čarvná paleta barev. 1. C pdzim nabízí 2. Strašidýlk Emílek 3. Mezinárdní den tlerance (16.11) Obsah: Práce s listy Výrbky z přírdníh materiálu Výrbky z papíru Phádky strašidlech Výrba strašidýlka Vzájemná tlerance a splupráce Mtivační hry pzitivní vazby ve skupině Cíl: Rzvj pracvních dvednstí Rzvj fantazie Dítě získá pvědmí důležitsti pjmu tlerance Prevence šikany PT: EV, MkV,OSV KK: 1,2,3,4,5 Prsinec Čas vánční. 16

17 1. Mikuláš ťuká na kn 2. Vánční dílna našich dětí 3. Kuzl Vánc Obsah: Výrbky mtivvané Mikulášem a čertem Čertvání PROJEKT ŠD (výrba masek, tanec, sutěže) Zpívání na schdech Vánční zvyky a tradice Vytvřit příjemné prstředí plné phdy Výrba dárečků pr nejbližší Dpis Ježíškvi Nauka písní, pslech kled Výzdba herny, nastrjení strmečku Charitativní činnst městský útulek pr psy Opava Výrbky s vánční tématiku vánční výstavka Cíl: Rzvj estetickéh cítění Dítě zná vánční zvyky a tradice Umí kledu Rzvj manuální činnsti Vánční výstavka PT: MkV, MeV KK: 1,2,3,4,5,6 Leden Zimních radvánek čas. 17

18 1. Zima a zvířátka 2. Zimní hrátky 3. Zdravá výživa 4. Bezpečnst na prvním místě Obsah: Získání nvých znalstí péče lesní zvěř v zimě Phybvé hry, sutěže Mdelvání ze sněhu Infrmace z blasti zdravé výživy Utváření zdravéh způsbu živta Přednáška zdravtníka, seznámení se základy první pmci Správné blékání Bezpečnst při zimních hrách Cíl: Dítě zná základy první pmci a bezpečnsti Ví, c může udělat pr své zdraví Rzvj phybvé aktivity Pvědmí tm, jak se pečuje lesní zvěř v zimním bdbí PT: OSV, EV KK: 1,2,3,4,5,6 18

19 Únr Svítí-li slunce na Hrmnice, bude zimy šest neděl více (Šttnervá, 2007) 1. Svatý Valentýn (14.2.) 2. Mezinárdní den mateřskéh jazyka (21.2.) 3. Jak se žije v jiných zemích 4. Karneval Obsah: Výrba přáníček Infrmace svátku Svatéh Valentýna Mtivační hry Vědmstní testy (zábavnu frmu) Vnímání lidí dlišných kultur a pvědmí jejich zvycích a tradicích Karneval (výrba masek a nauka tanečníh čísla) PROJEKT ŠD Rzvj fantazie a splupráce Příprava na pěvecku sutěž Cíl: Žák získá zručnst při práci s materiálem Načerpá nvé infrmace z blasti mateřskéh jazyka Orientuje se kulturních zvycích jiných zemí PT: OSV, MkV KK: 1,2,3,4,5,6 19

20 Březen Jar je kuzelník, který čaruje teplem slunce a pestrstí barev (Šttnervá, 2007). Obsah: Začíná jar (21.3.) Světvý den pezie (21.3.) Den učitelů Začínáme tvřit na Veliknce Změny v přírdě Pznávání prvních jarních květin Pznávání strmů Nauka básně (důraz na výslvnst a přednes) Výrba dárečků pr paní učitelku Rzvj jemné mtriky (stříhání, lepení) Výrbky s veliknční tématiku Pěvecká sutěž (přádá ŠD Otická) Cíl: Výzdba heren Nauka básně Dítě umí pznat základní druhy jarních květin a strmů Umí vyrbit dáreček s veliknčním mtivem PT: MkV, EV KK: 1,2,3,4,5,6 20

21 Duben Malý cyklista 1. Mezinárdní den dětské knihy (2.4.) 2. Veliknční tradice a výzdba 3. Základní pravidla silničníh prvzu (sutěže, hry ) 4. Den Země (22.4.) Obsah: Návštěva knihvny Seznámení s dětsku četbu Seznámení s veliknčními tradicemi Veliknční výstavka Návštěva veliknčních výstavek Pznávání dpravních značek Vysvětlíme mžnsti prevence úrazu při jízdě na kle Vyplňvání dpravních testů Účast na kresní dpravní sutěži ŠD Sběr papíru Den Země PROJEKT ŠD (čištění studánek, ptků a řek) Základy eklgie (její důležitst ve vztahu k naší planetě) Třídění dpadu (c třídíme, jak a prč) Cíl: Žák zná dpravní značky a pravidla silničníh prvzu (přiměřeně věku) Uvědmuje si nebezpečí, která hrzí na vzvce Získá nvé infrmace Veliknčních tradicích a zvycích Dítě získá základní znalsti z blasti eklgie PT: OSV, MkV, MeV KK: 1,2 21

22 Květen Měsíc plný vůní, květů a svěží zeleně Den slunce (3.5.) 2. Svátek matek 3. Den rdin (15.5.) 4. Sprtvní dvednsti Obsah: Kresba, malba a výrbky s tématiku slunce Základní pznatky slunci (spjení slunce a živta na naší planetě) Výrba přáníček a dárečků pr maminky Svátek matek PROJEKT ŠD pěvecké a recitační vystupení pr maminky a předávání dárečků C je t rdina Ftgrafie, vyprávění Sprtvní dvednsti (lehká atletika, míčvé hry, přehazvaná, závdivé a sutěživé hry) Znalst pravidel jedntlivých her Zdknalvání phybvých dvednstí Cíl: Rzvíjení citvých vztahů- význam matky v rdině Účelné trávení vlnéh času znalst pravidel jedntlivých her Rzvj phybvých dvednstí Žák umí přemýšlet a tvřit PT: OSV, MeV KK: 1,2,3,4,5,6 22

23 Červen Těšíme se na prázdniny Obsah: Výlety 1. Mezinárdní den dětí (1.6.) 2. Světvý den živtníh prstředí (5.6) 3. Přehazvaná Mezinárdní den děti PROJEKT ŠD (sutěživé hry ceny) Úklid na pzemku ŠD Mtivační hry a sutěže Zdknalvání sprtvních dvednstí Turnaj ŠD v přehazvané Škla v přírdě Bezpečnst prázdninách Vycházky d klí Cíl: Dítě zde rzvíjí zdravu sutěživst Rzvj phybvé krdinace Pznávání nvých míst v klí ŠD a Opavy PT: OSV, MkV, EV, MeV KK: 1,2,3,4,5,6 23

24 9. Seznam pužité literatury HÁJEK, B. a kl. Jak vytvřit vzdělávací prgram pr šklní družiny. 1. vyd. Praha: Prtál, ISBN HÁJEK, B., PÁVKOVÁ, J. a kl. Šklní družina. 2.vyd. Praha: Prtál, ISBN MACEK, M. HEŘMANOVÁ, J. Metdika pr pdpru tvrby šklníh vzdělávacíh prgramu ve šklských zařízeních a pr zájmvé vzdělávání. 1.vyd. Praha: Tauris, ISBN

25 Přílha č.1 Silné stránky: Analýza SWOT Pestrá nabídka zájmvých kružků Dbrá splupráce s vedením škly Dbrá splupráce s rdiči Tým kvalifikvaných vychvatelek Přátelské vztahy na pracvišti Šklní zahrada a hřiště každdenní pbyt dětí venku Účast na sutěžích (sprtvní, hudební, výtvarné), mezi ŠD Pitný režim Slabé stránky: Narušení práce ŠD dlišná dba dchdu dětí Nevhdný vztah dětí k vybavení Malé využití tělcvičny Příležitsti: Návštěva kulturních zařízení Prevence šikany Pznat vlastnsti, schpnsti a pvahvé rysy žáků Vzájemná splupráce s rdiči, šklu a veřejnstí Sebevzdělávání výchvných pracvníků 25

26 Ohržení: Nebezpečí při přecházení vzvky na běd Egismus dětí Neúcta vůči dspělým 26

27 Přílha č.2 Prjekty šklní družiny 1. ZÁBAVNÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE sutěže ceny 2. ČERTOVÁNÍ výrba masky, sutěže, tanec, dměny 3. KARNEVAL výrba masky, sutěže, tanec, dměny, průvd 4. DEN ZEMĚ čištění studánek, ptků, řek, úklid a třídění dpadu 5. DEN DĚTÍ zábavné sutěže a dměny 6. SVÁTEK MATEK výrba dárečků pr maminky, zpívání písní a recitace básní pr maminky 27

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit v bezpečí a spokojené. Chaloupka. Školní vzdělávací program. (školní rok 2011/2012)

Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit v bezpečí a spokojené. Chaloupka. Školní vzdělávací program. (školní rok 2011/2012) Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit v bezpečí a spokojené. Chaloupka Školní vzdělávací program (školní rok 2011/2012) Obsah 1. Identifikační údaje, název ŠVP 2. Charakteristika školní družiny

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování,

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování, UČEBNÍ PLÁN PŘEDĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 ROČNÍK: 1. JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ PSANÍ TŘÍDNÍ UČITELKA:

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2012-2013 Svět jak v phádce 1 Šklní vzdělávací prgram předšklníh vzdělávání (dále jen ŠVP PV) Název škly: Základní a mateřská škla Bhuslavice, kr. Náchd

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 18 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škla a mateřská škla Žďárec u Skutče, kres Chrudim Šklní rk 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinkvá, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika šklskéh zařízení Název škly: Základní škla a mateřská

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více