Žádosti, které byly Akreditační komisí MPSV doporučeny k akreditaci:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádosti, které byly Akreditační komisí MPSV doporučeny k akreditaci:"

Transkript

1 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 9 Dne 23. května 2008 Přítomni: Bc. Alžběta Černá, MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Mgr. Dana Kratochvílová, JUDr. Václav Pazák, PhDr. Vladislava Šídlová, PhDr. Hana Thielová, Mgr. Martin Žárský Omluveni: JUDr. Eduard Kaplan, Mgr. Kristýna Kotalová, Mgr. Anna Kotoučová, PhDr. Martin Scháněl, Mgr. Petra Zimmelová Program: 1. Mgr. Petr Hanuš přivítal členy Akreditační komise (dále jen AK ) na 9. zasedání, zahájil jednání AK. 2. AK projednala 124 nových žádostí o akreditaci vzdělávacího programu, 16 žádostí o akreditaci vzdělávací instituce a 49 změn a doplňků žádostí o akreditaci vzdělávací instituce nebo vzdělávacího programu. Podrobnosti jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. Zapsal: Martin Drlík Dne: 23. května 2008 Žádosti, které byly Akreditační komisí MPSV doporučeny k akreditaci: Vzdělávací programy Mgr. Marie Hronová Řešení konfliktů Cyprichova 708 Praha 4 Mgr. Marie Hronová Supervize - základní modul Cyprichova 708 Praha 4 Mgr. Marie Hronová Fundraising a řízení rozpočtu projektů Cyprichova 708 Praha 4 Mgr. Marie Hronová Etika v sociální práci Cyprichova 708 Praha 4 REMEDIUM Praha Telefonická krizová intervence Křišťanova 15 Praha 3 REMEDIUM Praha Komplexní krizová intervence Křišťanova 15 Praha 3 PhDr. Marie Hermanová - CURATIO Úloha kvality, standardy péče Lužná 43 PhDr. Marie Hermanová - CURATIO Paliativní péče - návrat k lidskosti Lužná 43 PhDr. Marie Hermanová - CURATIO Individuální plánování péče Lužná 43 sociální Vybrané kapitoly z občanského práva Karasova 16

2 , p.o. sociální, p.o. Diakonie českobratrské Pracovník v sociálních službách Karasova 16 Integrovaný výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích Belgická 22 Praha 2 Komunikace s klientem s problémovým chováním Specifika práce s klientem s mentálním postižením Ergoterapie Aktivizační, výchovné a vzdělávací techniky Klíčové kompetence vedoucího pracovníka Consolidated Group Care (CZ), Consolidated Group Care (CZ), Consolidated Group Care (CZ), Consolidated Group Care (CZ), Sociální pracovník Sociální práce se seniory Sociální práce se zdravotně postiženými Efektivní komunikace s uživateli Zábrdovická 15/16a Zábrdovická 15/16a Zábrdovická 15/16a Zábrdovická 15/16a Multikulturní aspekty v sociální práci Základy standardů kvality sociální práce Základní otázky sociální patologie Personální standardy kvality Základy sociální práce s vyloučenými skupinami obyvatel PR Management Rozvoj kompetencí v praxi sociální práce a základní otázky supervize sociální práce Syndrom vyhoření versus psychohygiena sociálního pracovníka Vybrané otázky sociální psychologie pro sociální pracovníky Procedurální standardy kvality Genderové aspekty v sociální práci Projektování v oblasti sociálních služeb Komunitní práce a komunitní plánování Aktuální otázky sociální politiky, sociálního zabezpečení a sociální práce v kontextu výkonu sociální práce ČR Pracovně profesní individuální a týmové poradenství Respektování autonomie klienta v oblasti sociální práce Aktivizační programy a komunikace se seniory Základní terminologie sociální politiky a sociální práce Orientace v platné legislativě pro sociální pracovníky Přehled základních metod sociální práce Teoretická východiska metod sociální práce Etika sociální práce

3 Působení médií v praxi sociální práce Demografie pro sociální pracovníky se zaměřením na aktuální trendy populačního vývoje ČR Etická východiska sociální práce Orientace na trhu práce v ČR a EU Program celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky Základy krizové intervence Základy práce v rámci aplikované výpočetní techniky Vzdělávací instituce doporučené k akreditaci Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se Tolstého 5 Praha 10 zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci, s. r. o. Občanské sdružení JOB Turkova 785 Týniště nad Orlicí Prev-Centrum, o. s. Meziškolská 1120/2 Praha 6 Slunečnice, o.s. Hudečkova 1 Děčín 28. října 8 Děčín Sekce romských poradců České náměstí republiky Malinovského 4 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín Příluky 372 Zlín Konexe, o. p. s. Havířská 157 Litvínov Persona Grata, v. o. s. Hybernská 8/1000 Praha 1 ČAPEK - Win DUO, s. r. o. Chitussiho 734/13 Slezská Ostrava Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Novoborská 372 Praha 9 AABYS Přemyslova 1113/5 České Budějovice Liberec 1 Schválené změny v žádostech, které již byly dříve akreditovány: EDUCO Centrum, na přímou obslužnou péči: Základy M. Gorkého 24 Krnov péče o nemocné a Výživa a příprava pokrmů EDUCO Centrum, Doplnění lektorského týmu u vzdělávacích programů č.a. M. Gorkého 24 Krnov 2007/185-PK a 2007/372-PK Fokus Praha, o.s. Práce s krizí a tělem Dolákova 536/24 Praha 8 Střední zdravotnická škola Svitavy Centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Vzdělávací program pro pracovníky na osobní asistenci Purkyňova 256 Svitavy Kostelní nám. 1 Ostrava 1

4 na asistenci pro osoby s těžkým zdravotním postižením Diecézní charita 2007/197-PK, 2007/257-PK tř. Kpt. Jaroše 9 Občanské sdružení INSTAND, Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách Řízení kvality v sociálních službách 5. května 9 Praha 4 Základní škola a Mateřská škola PROINTEPO, CC Systems a.s. Vzdělávací institut ochrany dětí (VIOD) Diakonický institut Diakonický institut bit cz training, Fokus Praha, o.s. Střední zdravotnická škola Kroměříž Střední zdravotnická škola Kroměříž Rekvalifikační kurzy osobní asistence - rozšíření lektorského sboru Moduly - sociální pracovník - Rozšíření lektorského sboru Problematika tělesných trestů u dětí - rozšíření lektorského sboru Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením - terénní služby Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory pobytové služby Změna cílové skupiny vstupní požadavky na vzdělání 2007/234-PK a 2007/314-PK Psychiatrické minimum 2007/211 SP - změna hodinové dotace kurzu Zařazení Bc. Jitky Bradové do týmu lektorů Zařazení Mgr. Andrey Machalové do týmu lektorů Hrubínova 1458 Národní tř. 101 U Pergamentky 1511/3 Na Nivách 7 Na Nivách 7 Hradec Hodonín Praha 7 Český Těšín Český Těšín Vinohradská 93 Praha 2 Dolákova 536/24 Praha 8 Albertova 4261 Albertova 4261 Kroměříž Kroměříž Žádosti, které byly po doplnění doporučeny k akreditaci bit cz training, Střední škola technická Městská charita Plzeň Asociace TRIGON Fokus Praha, o.s. Charitní sdružení Děčín ČAPEK - Win DUO, Institut pedagogickopsychologického poradenství České republiky Institut pedagogickopsychologického poradenství České republiky Institut pedagogickopsychologického poradenství České republiky Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči Pracovník se zaměřením na přímou obslužnou činnost Vzdělávací kurz pro sociální pracovníky v rámci celoživotního vzdělávání Vzdělávání sociálních pracovníků se zaměřením na komunikaci s osobami s duševním onemocněním a mentálním postižením na oblast duševního zdraví Právo být jiný Romský pečovatel/pečovatelka v sociálních službách pro nezdravotnická zařízení Kurz pro sociální pracovníky pedagogicko- psychologických poraden Kurz pro sociální pracovníky středisek výchovné péče a zařízení ústavní a ochranné výchovy Kurz pro sociální pracovníky speciálně pedagogických center Vinohradská 93 Praha 2 Dělnická 21 Plzenecká 13 Skautská 1045 Most - Velebudice Plzeň Dolákova 24 Praha 8 Husovo náměstí 99/12 Chitussiho 734/13 Novoborská 372 Novoborská 372 Novoborská 372 Techniky asertivního jednání Kudlov 500 Zlín Poruba Děčín Slezská Ostrava Praha 9 - Prosek Praha 9 - Prosek Praha 9 - Prosek

5 Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta Asociace sociálního poradenství Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově Diakonie Českobratrské Remedium Praha, o.s. Sociální pracovník a stresové situace, prevence syndromu vyhoření Profesní a krizová komunikace sociálního pracovníka Specializační program pro terénní sociální pracovníky Kvalifikační kurz pro terénní pracovníky Odborné sociální poradenství II. specializační část pro oblast poradenství osobám se zdravotním postižením Vzdělávání pro pracovníky na terénní sociální práci Sociální pracovník - program celoživotního vzdělávání Skupinové kurzy pro lidi s mentálním postižením Pracovník v sociálně aktivizačních službách Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Kudlov 500 Kudlov 500 Fráni Šrámka 3 Fráni Šrámka 3 Zlín Zlín Tachovské nám. 3 Praha 3 Hoření 13 Za Drahou 3 Belgická 22 Křišťanova 15 Ústí nad Labem Opava Praha 2 Praha 3 Vzdělávací centrum Turnov, Pracovník sociální péče se zaměřením na výchovnou nepedagogickou činnost Jana Palacha 804 Turnov Vzdělávací centrum Turnov, Středisko celoživotního vzdělávání při Občanském sdružení Za důstojné stáří AABYS Zákon o životním a existenčním minimu, Zákon o pomoci v hmotné nouzi Jana Palacha 804 Turnov Práce s klientem s rizikem chování Kudlov 500 Zlín Techniky zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů Zjišťování potřeb nekomunikujícího klienta v sociálních službách - základní výchovné činnosti Pracovník v sociálních službách Kudlov 500 Kudlov 500 Senovážné nám. 16/1565 Přemyslova 1113/5 Zlín Zlín Praha 1 Liberec 1 Žádosti, které nebyly Akreditační komisí doporučeny k akreditaci: Vzdělávací programy EDUCO Centrum, M. Gorkého 24 Krnov na přímou obslužnou péči EDUCO Centrum, Pracovník v sociálních službách M. Gorkého 24 Krnov Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež a vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní Úvod do augmentativní a alternativní komunikace Tolstého 5 Praha 10

6 komunikaci, Gaudia - ISZ, Mgr. René Pastrňák Poradenská práce Sociální práce s etnicky kulturně odlišnou klientelou Máchova 571/7 Praha 2 Provaznická 70/1220 Ostrava Rozvíjíme svou emoční inteligenci Kudlov 500 Zlín Ochrana před domácím násilím Kudlov 500 Zlín Návštěva v bytě klienta Kudlov 500 Zlín Co bychom měli vědět o manipulaci Kudlov 500 Zlín Speciální techniky zaměřené na práci s mladistvými a dospělými Kudlov 500 Zlín REMEDIUM Praha Krizová intervence Křišťanova 15 Praha 3 Instand, o.s. Vzdělávání odborníků podporujících zvyšování kvality vyškolených v supervizních 5. května Praha 4 dovednostech Instand, o.s. Vzdělávací program pro zaměstnance krajských úřadů zaměřený na zvyšování znalostí a dovedností 5. května Praha 4 v metodách inspekce kvality v sociálních službách Instand, o.s. Vzdělávací program pro zaměstnance krajských úřadů v metodách inspekce 5. května Praha 4 kvality v sociálních službách Univerzita Hradec Práce na počítači a digitální fotografie pro začátečníky Rokitanského 62 Hradec Univerzita Hradec Efektivní využití počítače, internetu a digitalizace dokumentů v kanceláři Rokitanského 62 Hradec Prezentační techniky, internet, Univerzita Hradec kancelářské a grafické programy pro pokročilé Rokitanského 62 Hradec Univerzita Hradec Základy výživy a nutriční terapie Rokitanského 62 Hradec Univerzita Hradec Rehabilitace, pohybové aktivity člověka a základy sebeobrany Rokitanského 62 Hradec Univerzita Hradec Zdraví v kostce Rokitanského 62 Hradec QUIP - Společnost pro Individualizace služeb: umíme Na Bateriích změnu plánovat a domlouvat se 57/505 Praha 6 Diakonie českobratrské Systémový a systematický přístup při práci s klientem Belgická 22 Praha 2 Diakonie českobratrské Práva a povinnosti uživatelů služeb Belgická 22 Praha 2 Antistresový program 28. října 8 Děčín Arteterapie I. 28. října 8 Děčín Dramaterapie 28. října 8 Děčín Prevence syndromu vyhoření 28. října 8 Děčín Naplňování standardu kvality č. 11 "Profesní rozvoj pracovníků a pracovních týmů" 28. října 8 Děčín Rozvoj pracovních dovedností 28. října 8 Děčín Řídící dovednosti malého a středního managementu 28. října 8 Děčín Standardy kvality v praxi 28. října 8 Děčín Zavádění supervize do organizací 28. října 8 Děčín Sekce romských poradců náměstí Poradce pro osobní rozvoj České republiky Malinovského 4 Charita Vsetín Sociálně zdravotní dovednosti Horní náměstí 135 Vsetín Střední zdravotnická Pracovník v sociálních službách Příluky 372 Zlín

7 škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín DROM, romské středisko Vzdělávání poradců pro zaměstnanost Bratislavská 41 sociální, p.o. sociální, p.o. sociální, p.o. sociální, p.o. sociální, p.o. sociální, p.o. sociální, p.o. sociální, p.o. Slunečnice, o.s. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Zákon o rodině Karasova 16 Sociální zabezpečení v České republice Úvod do standardů kvality sociálních služeb Karasova 16 Karasova 16 Veřejné prohlášení služby Karasova 16 Individualizace sociální služby Karasova 16 Ochrana práv osob Karasova 16 Prezentace v programu Microsoft Office PowerPoint Karasova 16 Odborné zajištění služby Karasova 16 Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče o osoby s postižením Certifikační vzdělávací program pro tlumočníky znakového jazyka Hudečkova 1 Ocelářská 35/1354 Děčín Praha 9 Konexe, Pracovník v sociálních službách Havířská 157 Litvínov Persona Grata, v.o.s. Pracovník v sociálních službách Hybernská 8/1000 Praha 1 Vzdělávací kurz pro pracovníky v rámci doplnění kvalifikace a dalšího Společnost sociálních vzdělávání v souladu se zák. č. pracovníků ČR 108/2006 Sb., ve znění pozdějších Na hranicích 674 Praha 8 předpisů Socioterapie v oblasti sociálních Gaudia-ISZ, služeb (kvalifikační kurz pro Máchova 571/7 Praha 2 pracovníky v sociálních službách) Zvýšení kompetencí poskytovatelů pro úspěšné absolvování inspekcí poskytování Modul A: Zvýšení kompetencí sociálních pracovníků Instand, o.s. a managementu pro úspěšné 5. května 9 Praha 4 absolvování inspekcí poskytování Modul B: Zvýšení kompetencí pracovníků v sociálních službách pro úspěšné absolvování inspekcí poskytování Počítačová služba, v sociálních službách Stupkova 413/1a Olomouc Poskytování první pomoci a zdravotnické minimum Kompenzační pomůcky pro klienty s obtížemi v motorice

8 Práce s klientem s poruchou hybnosti Arteterapie Prev-Centrum o.s. Kurs rodinného poradenství pro Meziškolská pracovníky pomáhajících profesí 1120/2 Praha 6 Diakonie českobratrské Kurz manažerské dovednosti pro NNO Belgická 22 Praha 2 Diakonie českobratrské Kulatý stůl na téma Standardy kvality v chráněném bydlení Belgická 22 Praha 2 Moravskoslezský kruh, o.s. Péče o pečující Trávníky 12 Moravskoslezský kruh, o.s. Umění dobrého umření Trávníky 12 Moravskoslezský kruh, o.s. Jak budovat komunitní služby Trávníky 12 Moravskoslezský kruh, Rozšiřující vědomostní a dovednostní o.s. kurzy pro pečující Trávníky 12 Diakonie českobratrské Interní manažer/ka kvality Belgická 22 Praha 2 Klíčové kompetence vedoucího pracovníka Národní vzdělávací fond, Základní kurz pro klíčové pracovníky Opletalova 25 Praha 1 Akademie J.A.Komenského o.s. Střední škola Trmice Pečovatelka Asistent handicapovaných osob Pracovník v sociálních službách Nám. Míru 4 Václavské náměstí 10 Šumperk Trmice Vzdělávací instituce Moravskoslezský kruh, o.s. Trávníky 12 Soukromá vyšší odborná škola sociální, Matky Boží 15 Jihlava DROM, romské středisko Bratislavská 41 Střední škola Trmice, p.o. Václavské náměstí 10 Trmice Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging - občanské sdružení zastoupené předsedkyní Ing. Danuší Steinovou Bubenská 1477/1 Praha 7 Zamítnuté žádosti o akreditaci: Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging - občanské sdružení zastoupené předsedkyní Ing. Danuší Steinovou Speciální pedagogika pro sociální pracovníky Modul Kvalifikační kurs pro pracovníky v sociálních službách dle 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Certifikovaný trenér paměti Aktivizační pracovník v sociálních službách Hlavní 1885/22b Hradec Bubenská 1477/1 Praha 7

9 Žádosti, které nesplnily požadavky formálního hodnocení: AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství Prevence vyhoření Červený dvůr 10 Krnov Individuální plánování Červený dvůr 10 Krnov Komunikace v týmu Červený dvůr 10 Krnov

Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR

Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR (včetně vzdělávacích institucí, které ukončily svou činnost, a jejich programů - označeno červeně) č. Název organizace Název vzdělávacího

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Přítomni: Mgr. Alžběta Cetkovská, MUDr. Milena Černá,, Mgr. Petr Hanuš, Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. et Bc.

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 29 Dne 28. 6. 2012

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 29 Dne 28. 6. 2012 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 29 Dne 28. 6. 2012 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. D. Kopecká, Mgr. Danka Kratochvílová,

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons),, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. Monika

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, Mgr. Petr Beck, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Mgr. Iva Kabeláčová,

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA., PhDr. Marie Hermanová, Jana Janíková, Mgr.

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit

DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit DIAKONICKÝ INSTITUT Katalog vzdělávacích aktivit Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, po více než pěti letech existence Diakonického institutu jako vzdělavatele nabízejícího kvalifikační i další vzdělávání

Více

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1) Základní charakteristika

Více

VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ - Kroměříž Příklad vzdělávacího plánu VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ KROMĚŘÍŽ SRPEN 2007 88 - Kroměříž Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Název školy Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 2 Název kurzu Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Cílová skupina Pracovníci

Více

Katalog sociálních služeb Města Krnov

Katalog sociálních služeb Města Krnov Katalog sociálních služeb Města Krnov 2007 Vážení občané, předkládáme Vám aktualizované a velmi potřebné údaje poskytovatelů sociálních služeb působících na území mikroregionu Krnovska. Vydání tohoto

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové,

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, Úvod Úvod Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, v úvodníku k minulé programové nabídce jsem konstatoval, že nejmladší segment dalšího vzdělávání realizovaného

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Seznam podpořených a nepodpořených žádostí o grant pro Akci 1 CIP EQUAL pro Priority 1, 2, 3 a 4 a 5 Opatření 1.1 - Zlepšování přístupu a návratu na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Podklady připravili: pracovníci KPPP a ZDVPP Zlín Kompletace, zpracování a úpravy: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, ředitel organizace Zlín

Více