Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace"

Transkript

1 1 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Č.j. : DDSJFM/ /2012/ZAS V ý r o č n í z p r á v a o činnosti ve školním roce Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali. Ve Frýdku-Místku, dne (Jean Jacques Rousseau) Výroční zpráva o činnosti ve školním roce byla projednána na poradě zaměstnanců organizace dne Na realizaci koncepčních záměrů zařízení se aktivně a obětavě podíleli všichni pedagogičtí pracovníci ve spolupráci s ostatními zaměstnanci DD. Mgr. Radmila Cigánková, zást.statut.orgánu

2 2 Obsah : Str. 1. Základní údaje o zařízení Název a sídlo Charakteristika Údaje o zřizovateli Údaje o vedení Historie zařízení 4 2. Dětský domov Popis prostorových podmínek Údaje o stavu dětí Koncepční záměry na období Oblast materiálního zabezpečení Oblast výchovně-vzdělávací Oblast personálního zabezpečení Oblast organizační a ekonomická Realizace koncepčních záměrů ve šk.roce Oblast materiálního zabezpečení Oblast výchovně-vzdělávací 12 údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání dětí DD, prevence rizikových projevů chování, údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, údaje o aktivitách a prezentaci DD na veřejnosti Oblast personálního zabezpečení 32 personální zabezpečení činnosti DD, kvalifikovanost zaměstnanců, DVPP, údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Oblast organizační a ekonomická 35 údaje o zapojení DD do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, údaje o spolupráci s odborovou organizací zaměstnavatele a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 3. Výsledky kontrol ČŠI a dalších oprávněných institucí Sponzoři DD 39 Příloha : Základní údaje o hospodaření DD

3 Místa poskytování školských služeb : 3 1. Základní údaje o zařízení 1.1. Název a sídlo : Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sídlo organizace : Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 IČ : IZO : Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 tel.číslo : ústředna ředitelna fax : Frýdek-Místek, Bruzovská 1355 tel.číslo : rod.dům webové stránky : ID ISDS : yaqgycy 1.2. Charakteristika : Od : dětský domov Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 Frýdek-Místek, Bruzovská 1355 školní jídelna Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 Frýdek-Místek, Bruzovská 1355 Celkem : rod.skupin kapacita 6 48 lůžek 1 8 lůžek 7 kapacita celkem 56 lůžek 56 stravovaných Právní forma : příspěvková organizace od Do školského rejstříku byl Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Bruzovská 328, příspěvková organizace zapsán rozhodnutím MŠMT ČR č.j /05-21 s účinností od Místo poskytovaných školských služeb - Bruzovská 1355, Frýdek-Místek bylo do školského rejstříku zapsáno rozhodnutím MŠMT ČR č.j / s účinností od Místo poskytovaných školských služeb - školní jídelna - Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek bylo do šk. rejstříku zapsáno rozhodnutím KÚ MSK č.j. MSK /2008 s účinností od Místo poskytovaných školských služeb - dětský domov - Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek, změna nejvyššího povoleného počtu lůžek na 72 lůžek a změna názvu právnické osoby na Dětský domov a školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace byly do šk. rejstříku zapsány rozhodnutím MŠMT ČR č.j / s účinností od S účinností od byl rozhodnutím KÚ MSK č.j. MSK /2009 proveden výmaz místa poskytovaných školských služeb - školní jídelna - Bruzovská 328, Frýdek-Místek, zápis místa poskytovaných školských služeb - školní jídelna - Bruzovská 1355, F-M, a změna nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školském zařízení na 56 stravovaných. S účinností od byl rozhodnutím MŠMT ČR č.j / proveden výmaz místa poskytovaných školských služeb - dětský domov - Bruzovská 328, Frýdek-Místek, změna nejvyššího povoleného počtu lůžek na 56 lůžek a změna sídla právnické osoby na adresu : Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek.

4 4 Předmět činnosti organizace : Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je : - zajišťovat nezletilé osobě,případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání, - zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením, - zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace 1.3. Údaje o zřizovateli : Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava, IČ: Údaje o vedení : Statutárním orgánem DD byl ředitel, jmenovaný radou kraje : Mgr. Jana Konkolová Statutárním orgánem DD od byl zástupce ředitele, pověřený radou kraje vedením DD : Mgr. Radmila Cigánková od do konkurzu 1.5. Historie zařízení : Historie našeho zařízení sahá až do roku 1947, kdy byla Zemskou školní radou v Brně zřízena Pomocná škola v Místku se dvěma třídami. Od roku 1952 bylo známo jako Zvláštní škola a Zvláštní dětský domov, posléze bylo roku 1962 přejmenováno na Zvláštní školu internátní, jejíž internát byl umístěn v pozdější budově odborných učeben místeckého gymnázia a škola se šesti třídami v nevyhovující staré budově na ul. ČSA ve Frýdku-Místku. V roce 1983 se internát přemístil do nynější budovy Dětského domova na ul. Bruzovské č.328, pro školu byl v letech zrekonstruován objekt na ul. Hálkově 927 ve Frýdku-Místku. S účinností od bylo zařízení přejmenováno na Dětský domov se speciálními školami. S účinností od došlo ke sloučení příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje Dětského domova se speciálními školami,frýdek-místek, Bruzovská 328 a organizace Spec.školy, Frýdek-Místek, Míru 1313 a zároveň ke zřízení speciálně pedagogického centra jako nové součásti. Původní kapacita dětského domova 30 dětí byla snížena na 24 dětí,tj. 3 RS po 8 dětech. S účinností od Zastupitelstvo MSK rozhodlo o změně názvu organizace na : Dětský domov, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 a omezení předmětu činnosti organizace na současný rozsah. Zároveň byla s účinností od zřízena nová příspěvková organizace : Speciální školy, Frýdek-Místek, Hálkova 927, příspěvková organizace. Tato organizace převzala dosavadní ostatní součásti a přechodem práv a povinností z pracovně právních vztahů i zaměstnance těchto součástí. S účinností od bylo zařízení přejmenováno na : Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek,Bruzovská 328, příspěvková organizace.

5 5 Od bylo zřízeno nové pracoviště v objektu Frýdek-Místek, Bruzovská rodinný dům pro provoz jedné rodinné skupiny. S účinností od usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje došlo ke sloučení příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek,Bruzovská 328, příspěvková organizace a Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek,Na Hrázi 2126, příspěvková organizace. Tato organizace byla právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace Dětský domov, Brušperk, Sportovní 584. V roce 2004 se tento dětský domov přestěhoval do nově zrekonstruovaného objektu ve F-M. a název organizace se změnil od na : Dětský domov, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126, a od na : Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek,Na Hrázi 2126, přísp.organizace. Zároveň došlo rovněž s účinností od usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje ke změně názvu sloučené organizace na : Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek,příspěvková organizace. Sloučením těchto dvou dětských domovů se zvýšila kapacita zařízení na 72 lůžek. S účinností od došlo ke změně sídla organizace na Frýdek-Místek, Na Hrázi Zároveň byl proveden výmaz místa poskytování školských služeb : Frýdek-Místek, Bruzovská 328, a kapacita zařízení klesla na 56 lůžek.

6 6 2. Dětský domov (dále DD) 2.1. Popis prostorových podmínek Objekt I: Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 Popis objektu : 1. nadzemní podlaží místnost pro údržbu, kuchyně s příslušenstvím, jídelna, prádelna, dílna švadlen, keramická dílna, tělocvična s šatnou a soc. zařízením, kanceláře : ředitelna, soc. pracovnice-ved.vychovatel, účetní, pohotovostní WC, archivy, kotelna, strojovna, osobní výtah 2. nadzemní podlaží rodinná skupina č.1, č.2, č.3.,úklidová komora Rodinná skupina č.2 má přizpůsobený 1 pokoj a sociální zařízení pro imobilní děti. Společenská místnost s kuchyňkou. 3. nadzemní podlaží rodinná skupina č.4, č.5, č.6 Každá rodinná skupina disponuje následujícím vybavením : obývací pokoj, 3 ložnice, kuchyně+jídelní kout,3 sociální zařízení a pokoj vychovatelů. Ložnice jsou dvou a třílůžkové. K budově přiléhá příjezdová cesta pro zásobování DD, garáž pro služební auto a místnost pro uložení kol a výstroje na zimní sporty, dětské hřiště, dřevěná chatka na zahradní nářadí a zatravněná plocha. Děti DD mohou využívat hřiště SOUZ na kopanou, košíkovou, tenis, házenou. Objekt II: Frýdek-Místek, Bruzovská 1355 Popis objektu : Suterén koupelna + WC dětí, šatna zaměstnanců + umývárna, kotelna, sklad sezonní obuvi, keramická dílna 1. nadzemní podlaží WC zaměstnanců, kuchyňka, WC dětí, obývací pokoj, jídelna, spíž,1 pokoj dětí dvoulůžkový 2. nadzemní podlaží 3 pokoje dětí dvoulůžkové, pokoj zaměstnanců, WC dětí Rodinný dům pro 1 rod. skupinu, kolem objektu je zahrada se zděným domkem na zahradní nářadí.

7 Údaje o stavu dětí Nejvyšší počet povolených lůžek : 56 Počet dětí k Přírůstky Úbytky Počet dětí k z toho z toho z toho z toho PO ÚV SPP npo núv SPP ukpo zrúv ukúv ukspp Př PP,A PO ÚV SPP s PO s ÚV Změny opatření 3 1 POčÚV ÚVčSPP Zkratky : PO, npo, zpo předběžné opatření soudu - nařízení, zrušení ÚV, núv, zúv, ukúv ústavní výchova - nařízení, zrušení, ukončení PP,A pěstounská péče, adopce SPP smlouva o prodlouženém pobytu v DD Př přemístění do DD, DÚ, DDŠ, VÚ Ve šk.roce : a) umístěno bylo nově 11 dětí na základě předběžného opatření a 4 děti na základě nařízení ústavní výchovy b) v průběhu roku předběžné opatření u 3 dětí změněno na ústavní výchovu c) 2 dětem skončila ústavní výchova, poté zůstaly v DD na základě smlouvy o prodlouženém pobytu do ukončení přípravy na povolání d) u 7 dětí zrušena ústavní výchova (návrat k rodičům) e) u 1 dítěte ukončena ústavní výchova - 1 dítě po ukončení studia odchod do samostatného života, f) 1 dítě přemístěno do diagnostického ústavu, po diagnostice se vrátilo zpět do DD (dítě s ÚV) g) 2 děti - svěření do pěstounské péče (obě děti s ÚV, 1 do cizí pěst.rodiny, 1 do rodiny rodinných příslušníků)

8 Koncepční záměry na období Analýzou předcházejícího období byly pro období stanoveny pro oblast činnosti dětského domova základní klíčové oblasti : Oblast materiálního zabezpečení MZ z objekt Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 nástavba garáže - vybudování společenské místnosti DD realizováno vybavení společenské místnosti nábytkem podzim 2012 vybudování jídelny pro zaměstnance realizováno vybudování přípojek do prostor obývaných dětmi realizováno nové vybavení ředitelny nábytkem, výměna podl.krytiny realizováno rekonstrukce skříní pro uložení oděvů dětí na chodbách RS realizováno nové vybavení ob.pokoje IV.RS nábytkem realizováno oprava podlahy v kotelně a skladu kol realizováno rostoucí stoly a židle pro děti DD, vhodné šastní skříně do pokojů dětí realizováno modernizace PC vybavení DD - hardware i software realizováno klimatizace v III. podlaží realizováno obložení a estetika chodeb výhled 2013 objekt Frýdek-Místek, Bruzovská 1355 výměna střešní krytiny, výměna vchodových dveří včetně zárubní realizováno výměna luxfer na schodišti za okno, výměna dveří a okének výhled 2014 v suterénu realizováno nástřik nebo úprava vnějších omítek výhled 2014 rekonstrukce zpevněné plochy před budovou, rekonstrukce zábradlí verandy realizováno rekontrukce kuchyně s výměnou kuchyňské linky výhled Oblast výchovně-vzdělávací I. základní aktivity Výchovně vzdělávacího programu DD PRO programy rozvoje osobnosti dětí DD z z program rozvoje charakteru dítěte zvyšování úrovně zpracování osobnostní charakteristiky dětí, volby cílů programů rozvoje charakteru a metod jejich realizace vychovateli DD, konkretizace metod realizace rozvoje charakteru u jednotlivých dětí osobní zapojení dětí do realizace programu rozvoje osobnosti, rozvoj schopnosti reálného sebehodnocení a stanovení dosažitelných cílů společná volba cílů a aktivit na základě vlastního sebehodnocení, motivace možnost trvalé spolupráce s dětským psychologem a psychoterapeutické pomoci dětem vzdělávací program dítěte rozvoj úrovně čtenářské gramotnosti a zvyšování úrovně jazykového vzdělání dětí DD uplatnění moderních moderních a efektivních metod při realizaci vzdělávacího programu rozvoj samostatnosti dětí při přípravě do školy osobní zapojení dětí do realizace vzdělávacího programu, společná volba cílů a aktivit na základě hodnocení vlastních možností a dosavadních výsledků

9 9 z z výchovný program dítěte konkretizovat cíle výchovného programu jednotlivých dětí v návaznosti na školní výchovně vzdělávací program DD uplatnění moderních moderních a efektivních metod při realizaci výchovného programu evaluace výchovných programů rozvoj teoretických znalostí dětí formou praktického sociálního učení rodinná výchova - trvalé zaměření na rozvoj sebeobslužných dovedností dětí motivace dětí ke zkvalitnění hospodaření s majetkem a příjmy hodnocení plnění PRO dítěte kvalitní analýza dosažené úrovně zvládnutí výchovně vzdělávacích cílů stanovení individuálních a přiměřených cílů výchovy a vzdělávání na vyšší úrovni II. doplňkové aktivity Výchovně vzdělávacího programu DD SR z spolupráce s rodinami dětí a soc.kurátory dětí Oblast práce a spolupráce s rodinami dětí je systematizována do základních úkolů dlouhodobého projektu, které jsou každoročně začleněny do plánu činnosti DD : a) podpora kontaktů dětí s rodinou (evidence, analýza, volba vhodných opatření) b) iniciace zájmu rodičů o osobnost dítěte, jeho život v dětském domově, osobní a školní úspěšnost (pravidelné poskytování informací o dětech rodičům, informační a poradenský servis pro rodiče, prezentace schopností dětí, pravidelné návštěvy rod. příslušníků v DD c) iniciace sociálních pracovnic dětí k jednání v zájmu dítěte a působení na rodinu, pomoc při vstupu do samostatného života (řešení ubytování, zaměstnání), spolupůsobení na rodinu při vytváření předpokladů pro návrat dítěte do rodiny, pravidelné návštěvy sociálních pracovníků v DD - předávání informací o dětech a jejich rodinách, individuální pohovory s dětmi d) spolupráce s pověřenými institucemi při umísťování dětí do pěstounských rodin, vytváření podmínek pro kvalitní vzájemné poznávání dětí s budoucími pěstouny ZŽS z zdravý životní styl s ohledem na specifika regionu akce skupin, akce DD, rekreační pobyty s dětmi zájmová profilace dětí v DD - pestrost nabídky v rámci činnosti RS realizovat zájmovovou profilaci dětí mimo DD (integrace do společnosti) spolupráce s organizacemi - akce podporující zdravý životní styl reprezentace dětí na veřejnosti EOVV z environmentální osvěta, výchova a vzdělávání ekol.projekty, využití aktivních metod získávání poznatků z oblasti ochr. živ.prostředí PRPch z prevence rizikových projevů chování dlouhodobá preventivní strategie DD, realizace, pravidelné hodnocení Program prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže DD monitoring rizikových projevů chování aktivity zaměřené na eliminaci nejpočetnějších rizikových projevů chování DS z dětská spoluspráva učit se formulovat dotazy, požadavky kolektivu, jednat za rodinnou skupinu pomoc při organizaci akcí DD, schůzky spolusprávy s vedením DD

10 Oblast personálního zabezpečení PZ z prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců DD - vychovatelé, asistenti vychovatele, pracovníci sociální péče, ekonomka DD finanční motivace z DVPP zaměřené na aktuální potřeby DD - muzikoterapie, výtvarné techniky, předcházení negativním jevům, soc.rozvoj osobnosti,typologie osobnosti, sebezkušenostní výcvik ve speciálních výchovných technikách z udržování a obnovování kvalifikace - sociální pracovnice, pracovníci ve škol. stravování z školení zaměstnanců - BOZP, PO, řidiči, hyg.minimum,první pomoc Oblast organizační a ekonomická OZ z inovace systému řídících a kontrolních činností realizováno reorganizace evidence majetku DD realizováno evaluace a inovace výchovně vzdělávacího programu v oblasti přípravy na samost.život zapojení do projektů - evidenční program EVIX realizace probíhá zapojení do projektu -"Bílý nosorožec"- příprava dětí k odchodu do samostatného života zapojení do projektu -"Vím co chci,vím jak na to" - příprava dětí k odchodu do samostatného života,školení zaměstnanců realizace probíhá inovace systému strategie prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže DD jednání s odborovou organizací - Kolektivní smlouva, FKSP, informace dle ZP spolupráce s organizacemi 2.4. Realizace koncepčních záměrů ve šk.roce Oblast materiálního zabezpečení MZ Cíl objekt Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 nástavba garáže - vybudování společenské místnosti DD realizováno oprava podlahy v kotelně a skladu kol realizováno modernizace PC vybavení DD - hardware i software realizováno klimatizace v III. podlaží realizováno rostoucí stoly a židle pro děti DD, vhodné skříňky do pokojů dětí výměna střešní krytiny, výměna vchodových dveří včetně zárubní rekonstrukce zpevněné plochy před budovou realizováno realizováno realizováno Realizace Nádstavba nad garáží byla dokončena na podzim Nutné bylo nechat místnost důkladně vyschnout. I přesto první zima způsobila plíseň za kuchyňskou linkou.na jaře tak došlo k výměně zadních části korpusu. Místnost byla vybavena 2 pohovkami a židlemi. Nyní probíhá výroba nábytku., výběr doplňků na výzdobu celé místnosti.

11 11 Realizace Na podzim 2011 proběhla oprava podlahy v kotelně,garáži,skladu kol a místnosti kde jsou uskladněny sportovní pomůcky určené k zimním sportům. Tento projekt byl zpracován a realizován firmou Beskydská stavební a.s. v Třinci. Realizace V průběhu období byla částečně provedena modernizace PC - byl zakoupen nový počítač pro vychovatele 1 rodinné skupiny 1 monitor,1 multifunkční tiskárna,reproduktory,klávesnice pro RS Elektronickou spisovou službu Gordio z r.2010 jsme v roce 2011 změnili na E-spis LITE EU MK. V III.podlaží jsme nechali nainstalovat na dvě RS klimatizaci. Na těchto RS bylo v letním období nesnesitelné horko, děti byly unavené, což negativně působilo na zdravotní stav handicapovaných dětí,zejména na autistu. Intalaci prováděla firma KLIMA sdružení KWK, s.r.o,frýdek-místek. Realizace Rostoucím stolem a židlemi byl vybaven 1 pokoj. Je velmi praktický svou nastavitelností výšky,neboť umožňuje používání dětem různých věkových kategorií. Zde byl také na míru vyroben nový barevný nábytek. Realizace Na jaře 2011 bylo zadáno zpracování projektu : "Výměna střešní krytiny,vchodových dveří včetně zárubní". Tento projekt byl zpracován firmou RD KONTAKT ve Frýdku-Místku. Realizace střechy a vstupních dveří hlavního vchodu do budovy byla provedena na podzim Realizace Na jaře 2012 bylo zadáno zpracování projektu : "Rekonstrukce zpevněné plochy před rodinným domem". Tento projekt byl zpracován firmou VALMAKSTAV ve Frýdku-Místku. Realizace příjezdové cesty k rodinnému domu byla provedena na jaře 2012.

12 Oblast výchovně-vzdělávací I. základní aktivity Školního vzdělávacího programu DD Průběžná organizace a hodnocení výchovně vzdělávací práce DD se v tomto období řídily základními hledisky Školního vzdělávacího programu DD platného od Školní vzdělávací program obsahuje výchozí standarty pro plánování činnosti rodinných skupin dětského domova DD v oblasti programů rozvoje svěřených dětí (dále jen PRO), zároveň je podkladem pro tvorbu celoročního plánu DD. Hlavním cílem při plánování činnosti dětského domova je vytváření kvalitních podmínek pro harmonický a všestranný rozvoj dětí a zajištění jejich přípravy pro samostatný život v dospělosti. Ucelený systém plánování a zajištění jeho sebehodnotícího charakteru je nedílnou součástí realizace tohoto programu. PRO programy rozvoje osobnosti dětí DD z program rozvoje charakteru dítěte zvyšování úrovně zpracování osobnostní charakteristiky dětí, volby cílů programů rozvoje charakteru a metod jejich realizace vychovateli DD, konkretizace metod realizace rozvoje charakteru u jednotlivých dětí osobní zapojení dětí do realizace programu rozvoje osobnosti, rozvoj schopnosti reálného sebehodnocení a stanovení dosažitelných cílů společná volba cílů a aktivit na základě vlastního sebehodnocení, motivace možnost trvalé spolupráce s dětským psychologem a psychoterapeutické pomoci dětem

13 13 z z z vzdělávací program dítěte rozvoj úrovně čtenářské gramotnosti a zvyšování úrovně jazykového vzdělání dětí DD uplatnění moderních moderních a efektivních metod při realizaci vzdělávacího programu rozvoj samostatnosti dětí při přípravě do školy osobní zapojení dětí do realizace vzdělávacího programu, společná volba cílů a aktivit na základě hodnocení vlastních možností a dosavadních výsledků výchovný program dítěte konkretizovat cíle výchovného programu jednotlivých dětí v návaznosti na školní vzdělávací program DD uplatnění moderních moderních a efektivních metod při realizaci výchovného programu evaluace výchovných programů rozvoj teoretických znalostí dětí formou praktického sociálního učení rodinná výchova - trvalé zaměření na rozvoj sebeobslužných dovedností dětí motivace dětí ke zkvalitnění hospodaření s majetkem a příjmy hodnocení plnění PRO dítěte kvalitní analýza dosažené úrovně zvládnutí výchovně vzdělávacích cílů stanovení individuálních a přiměřených cílů výchovy a vzdělávání na vyšší úrovni Realizace Programy rozvoje osobnosti dětí byly zpracovány vychovateli na základě znalosti osobnosti dětí DD a analýzy rozvoje osobnosti dětí ve školním roce Ve zpracování PRO jednotlivých dětí došlo ke zlepšení.nedostatkem byla: - příliš obecná specifikace cílů - vzdělávací oblast byla nekonkrétní Realizace V následujícím období se budeme zaměřovat na sledování a eliminaci těchto jevů. Rozvoj charakterových vlastností a volních schopností dětí je ovlivněn jejich genetickými osobnostními předpoklady, rodinnou anamnézou a aktuálními životními podmínkami. Do realizace záměrů programů rozvoje charakteru dětí a jejich vyhodnocování byly zapojovány veškeré dílčí aktivity výchovně vzdělávacích programů DD včetně zjištění průzkumných šetření v rámci prevence sociálně patologických jevů v DD. V rámci možností jsou s těmito programy seznamováni dostupní zákonní zástupci dětí a pravidelně sociální pracovnice dětí. Nedílnou součástí tohoto úsilí je seznámení dítěte s vlastním programem rozvoje osobnosti a využití jeho osobně zvolených dílčích cílů k efektivnější realizaci tohoto programu. S tímto systémem pracuje DD již několik let a praxe ukazuje, že děti na základě těchto dohodnutých osobních cílů jsou schopny zaměřit své úsilí poměrně úspěšně k jejich dosažení, což přispívá k rozvoji jejich vytrvalosti a cílevědomosti a schopnosti stanovit priority v osobním i pracovním životě, schopnosti sebehodnocení. Dlouhodobě zvláště náročná je péče o chlapce s kombinací závažných diagnoz - atypický autismus, lehká mentální retardace, ADHD a epilepsie, který potřebuje celodenní individuální péči a dohled. V tomto školním roce navštěvoval 2.ročník ZŠ - vzděláván podle ŠVP Pomocné školy. Vzhledem k náročnosti této péče, která by byla neuskutečnitelná v podmínkách běžné rodinné skupiny DD zajišťujeme pro tohoto chlapce na část dne osobní asistenci prostřednictvím občanského sdružení Podané ruce ve Frýdku-Místku, rovněž ve škole má pedagogickou asistenci. Odměnou za tuto nelehkou práci je konstatování pokroku v rozvoji osobnosti chlapce při každé pravidelné návštěvě odborných lékařů.

14 14 Předškolním dětem a prvňáčkům je trvale věnována velká pozornost : zařazení didaktických her,cvičení a školní přípravy do režimu dne, pravidelná logopedická péče ve spolupráci s logopedem, rozvíjení slovní zásoby, rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj tvořivosti a pracovních návyků a dovedností. Osobní asistenci dále prostřednictvím občanského sdružení Podané ruce ve Frýdku-Místku zajišťujeme u 17-tileté dívky s těžkým mentálním postižením - vzdělávána podle ŠVP Pomocné školy. Dívka ukončila 10. rok povinné školní docházky. V příštím školním roce bude navštěvovat integrované centrum "Žirafa" ve Frýdku-Místku. Již dalším rokem realizujeme osobní asistenci u imobilní dívenky s tělesným postižením po DMO. Dívce je 9 let.zajištění všestranné péče pro tuto dívenku je velmi náročné. Pro tyto účely disponujeme jedním bezbariérově upraveným rodinným bytem. Pomůcky k rehabilitaci průběžně doplňujeme. Terapeutické zkušenosti získáváme od terapeutů ze ZŠ Naděje ve Frýdku-Místku. Rovněž velmi náročná je péče o dalšího 9-ti letého chlapce s kombinací diagnoz - ADHD,epilepsie, lehká mentální retardace, vrozená srdeční vada. Pro kombinaci poruchy pozornosti, hyperaktivity, impulsivity, agresivity,ztížené sociální adaptability, nízké tolerance k frustraci a ranných deprivačních vlivů je těžce zařaditelný do širšího vrstevnického kolektivu a potřebuje rovněž stálou individuální péči včetně asistenta pedagoga ve škole. Při přípravě do školy u dětí vzdělávajících se ve vyšších ročnících ZŠ, na učilištích a středních školách klademe důraz na rozvoj schopnosti samostatné přípravy do školy. Vedeme děti k pravidelné denní přípravě, včasnému plnění úkolů, učíme je pracovat s textem. Faktem zůstává, že jen velmi malé procento těchto dětí je schopno této samostatnosti, ostatní děti potřebují stálý dohled nad plněním úkolů a individuální pomoc vychovatele při ústní i písemné přípravě do školy. Realizace Přínosem pro rozvoj charakteru předškolních dětí, prvňáčků ale i starších dětí se zdravotními obtížemi byla pravidelná canisterapeutická setkání se psem Anetkou (s výcvikem pro canisterapii). Ve školním roce jsme rozšířili canisterapii na dvě skupiny dětí (2 canisterapeuti+2 psi). Tuto službu u nás provádějí za velmi rozumnou částku canisterapeuti OS Podané ruce. Pro rozvoj úrovně čtenářské gramotnosti, zvyšování úrovně jazykového vzdělání dětí a procvičování učiva využíváme i PC výukové programy, poznatky pro vypracování úkolů do školy se děti učí nalézt na internetu a zestručnit do krátkého textu. Motivujícím faktorem v oblasti vzájemných vztahů, týmové spolupráce ve skupině, vztahu k osobnímu majetku a majetku DD a postoje k plnění denních povinností je ubytování dětí v bytě rodinné skupiny a v rodinném domě DD. Dospívající děti v rodinném domě DD mají výchovný program rozšířen dlouhodobým projektem "Vaříme si sami". Projekt podporuje rozvoj klíčových kompetencí nejen v oblasti učení a získávání pracovních dovedností, ale také zahrnuje rozvoj kompetencí v oblasti komunikace, řešení problému, dále kompetence sociální a občanské. Dalšími dlouhodobými projekty realizujeme rozvoj dětí v oblasti pracovních a výtvarných dovedností, čtenářské gramotnosti a komunikace, zdravého životního stylu a environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání : Projekt "Práce s licí hmotou" Projekt "Prckové v pohybu" Projekt "Kniha je můj kamarád"

15 15 Projekt "Mladý žurnalistika" Projekt "Děti v pohybu a rytmu" Projekt "EOVV" - enviromentální výchova na obou budovách Nový projekt "Muzikoterapie" Nový projekt "Rozvoj smyslového vnímání a motorických funkcí u dětí s výukovými obtížemi" Problematickou oblastí jsou trvale postoje dětí k osobnímu hospodaření s kapesným a ostatními příjmy (odměny z praxí aj.). Realizace Počty dětí v jednotlivých typech škol v období k a OBLAST (srovnání s předešlými školními roky) Školní rok MŠ ZŠ-PŠ ZŠ-ZvŚ ZŠ PrŠ OU SOU SŠ Celkem* 2008/ / / / pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol VZDĚLÁVÁNÍ Hodnocení celkového školního prospěchu dětí DD v období od do Celkem Neprospěli Prospěli Prosp.s vyz. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. ZŠ-PŠ ZŠ-ZvŠ ZŠ PrŠ OU SOU Celkem SŠ pol. 2.pol. Celkem Srovnání PŠ,ZvŠ,ZŠ,OU,PrŠ,SOU,SŠ MŠ s předešlými Neprospěli Prospěli Prosp.s vyz. Celkem Celkem školními roky 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol

16 pochvala ŘŠ pochvala TU napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ Oml.hod. Neoml. hod. 16 Přehled průměrného škol.prospěchu dětí DD v období od do (srovnání s předešlými školními roky) 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. Klas.žáků ZŠ-PŠ slov slov 2,11 2,78 1,84 1,97 slov 3,36 ZŠ-ZvŠ 1,48 1,41 1,41 1,10 1,49 1,39 1,16 1,15 ZŠ 2,09 2,05 2,18 1,88 1,83 2,03 1,80 1,85 PrŠ 1,70 1,90 1,00 1,00 1,00 OU 2,99 2,94 2,47 2,47 3,38 2,74 2,16 2,47 SOU 2,69 2,59 2,80 2,59 2,52 2,73 2,51 2,73 SŠ 2,00 1,82 2,58 2,46 2,36 2,50 2,64 2,50 Celkem* 2008/ / / /2012 2,14 2,12 2,23 2,14 2,11 2,04 1,88 2,15 Realizace Celkové průměry: zlepšeny v ZŠ a SŠ, zhoršeny v ZŠ praktické,ou,sou,nezměněny v PrŠ. Děti ve spec. ZŠ byly v pololetí slovně hodnoceny, nyní již měly běžnou klasifikaci. Příčinou zhoršení prospěchu byly omezené individuální schopnosti dětí a zčásti zanedbanost nově umístěných dětí. Hodnocení chování dětí DD ve škole k a (srovnání s předešlými školními roky) Klasifikace z chování pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol Výchovná opatření 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol nesledováno Příčiny výchovných opatření a sníženého stupně z chování : kladná výchovná opatření Za vzorné chování a přípravu na vyučování, za aktivitu a zapojení do školních projektů, za pomoc při přípravě školních pomůcek, vzornou docházku do škol i na praxi, aktivní přístup k plnění zadaných úkolů, příkladné chování, výborný prospěch, za reprezentaci školy ve sportu a práci ve školním časopisu. 2.a 3.st. z chování nebyl na konci školního roku udělen nikomu. Což je velký úspěch.

17 17 opatření k posílení kázně Za zapomínání, nevhodné chování, neomluvenou absenci, ubližování spolužákům,vyrušování ve vyučování Neomluvená školní absence v 1.pololetí šk.roku způsobena drobným záškoláctvím na SOU - 1 hodina. 198 hodin bylo záškoláctví u 2 dětí před umístěním do DD. Neomluvená školní absence ve 2.pololetí šk.roku způsobena pozdními příchody do hodin a drobným záškoláctvím 7 hod.-3 žáci ZŠ. Realizace Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy : Ve šk.roce : Dětí Zápis do 1.třídy : 2 Odklad povinné šk.docházky : 1 Vzděl.program Ukončilo studium na : Přijato ke studiu na : ZŠ základní školy zvláštní školy OU odborné učiliště 1 0 SOU střední odborné učiliště 3 0 Realizace Výchovný program DD je zaměřen na následující oblasti : OBLAST rodinná a sexuální výchova sebeobsluha a osobní hygiena VÝCHOVY pracovní výchova péče o zdraví a zdravý životní styl zdravá výživa občanská výchova společenské chování doprava, cestování, pošta, telekomunikace Při realizaci cílů výchovného programu DD využíváme formy praktického sociálního učení. Podpůrnou součástí těchto aktivit je umožnění samostatného rozhodování v oblasti volby zájmových činností, využití osobního podílu dětí na organizaci vlastního pracovního dne, při přípravě skupinových akcí a dalších aktivitách DD. Děti se podílejí na plánování činnosti rodinných skupin při společných komunitách, mají možnost výběru alternativ různých činností, vyjadřují se k problémům skupiny nebo DD, samostatně se rozhodují při výběru pobytů na letních táborech. Rozšiřující nabídku aktivit výchovně vzdělávacího programu DD tvoří interní projekty DD : Realizace Projekt "Vaříme si sami" Projekt je dlouhodobě realizován v rodinném domě DD, který obývá skupina dětí ve věku let. Cílem projektu je samostatná příprava jídel o sobotách a nedělích, v týdnu pak samostatná příprava snídaní a přesnídávek. Jídelníček pro rodinný dům je vytvářen vedoucí školní jídelny se zaměřením na potřeby zpracovaného projektu. Děti se učí připravovat jídla podle receptů, odvažování a techniku zpracování surovin, sestavovat jídelníček podle zásad zdravé výživy, manipulovat s kuchyňským nářadím, esteticky upravit jídlo na talíři. Ve vaření se pravidelně střídají. Příprava jídel probíhá pod vedením vychovatelů, v úspěšných případech stačí pouze dohled vychovatele.

18 18 Zvládání dovedností je denně vyhodnocováno u jednotlivých dětí. Děti zvládly přípravu mnoha druhů polévek, dále pokrmy z těstovin, luštěnin, naučily se porcovat a tepelně upravovat maso a rovněž různé druhy přílohových potravin, pomazánky, moučníky. Celková organizace projektu je vysoce efektivní, pravidelné hodnocení zvládání dovedností dětmi je zpracováváno písemně a slouží jako výchozí analýza pro pokračování v projektu. Volba jídel v tomto školním roce byla provedena s ohledem na jednotlivé zkušenosti našich dětí. Máme zde již tak šikovné dívky,které zvládnou uvařit nebo upéci jakékoliv jídlo nebo moučník. Další,kteří takové zkušenosti ještě nemají,připravují jednodušší jídla. Děti se samy den předem rozhodnou,kdo bude vařit.všichni se snaží,protože připravují jídla nejen pro sebe,ale i pro ostatní. Pochvala od ostatních je pro ně velkým oceněním. Realizace Projekt "Práce s keramickou licí hmotou" Projekt byl zaměřen na rozvoj estetických dovedností,obohacování citů dítěte,estetickým postojům, rozvoji výtvarné fantazie a tvořivosti při prostorovém vytváření z licí hmoty,vnímání barev a tvarů a rozvoji jemné motoriky. Děti si tak osvojovaly pracovní návyky a trpělivost při práci. Vyrobily spoustu pěkných výrobků, které byly využity k výzdobě DD a reprezentaci DD. Tvorba dětí byla prezentována rovněž na výstavce na frýdeckém náměstí na jaře 2012.

19 19 Realizace Projekt "Prckové v pohybu" V rámci projektu byly organizovány každý měsíc netradiční akce sportovního charakteru: cvičení s malými dětmi v pronajaté tělocvičně ve Fryčovicích, lyžování, tlučení špačků český baseball,stolní fotbal,jízda na horském kole,bowling. Cvičení přispívalo ke zdokonalení koordinace,smyslu pro rovnováhu,relaxaci. Realizace Projekt "Kniha je můj kamarád" Cílem projektu bylo odhalit dětem kouzlo knih,podpořit zájem o četbu a vytvořit pravidelný návyk k četbě.děti dotvářely text podle vlastní fantazie,výpravěly obsah přečteného textu. 2x ročně navštívily knihovnu ve Frýdku-Místku. Malým dětem bylo předčítáno na dobrou noc od autorů: K.J.Erben "České pohádky," F.Hrubín "Malý špalíček pohádek." Starší děti četly knihy od autorů: S.Rudolfa,L.Lanczové,K.J.Erbena. Proběhl také literární test zaměřen na pohádky a hl. hrdiny příběhů. Dramatizace pohádky "Paleček a jeho kamarádi" měla u dětí velký úspěch.děti se dokázaly vžít do hereckých rolí velmi dobře. Malé děti četbu vyžadují, mají chvilky s příběhy rády, rády si o přečteném povídají, rády je kreslí, větším dětem je třeba důležitost četby stále připomínat. Realizace Projekt "Žurnalistika" Projekt je realizován prostřednictvím tvorby časopisu DD "Bušáček" již mnoho let. Samotné vydávání časopisu bylo zaměřeno na stylizaci a gramatickou stránku zpráv o akcích DD psaných dětmi, vyhledání vhodných obrázků a fotografií z akcí, estetickou úpravu časopisu. Tým zástupců dětí z rodinných skupin zpracovává časopis v PC,učili se vkládat fotky v PowerPointu. Projekt podporuje osvojení zásad týmové spolupráce, plánování a organizaci činností. Realizace Projekt "Děti v pohybu a rytmu" Po letním soustředění ve Zlenicích, které proběhlo v červenci 2011 a kde se děti naučily choreografie všech sestav, se přihlásily do těchto kategorii: 1.Muzikál 2.Zumba 3.Aerobic MINI 4.Kadet a Junior Soutěž Hejbejte se s Hankou Kynychovou a TV NOVA proběhla v listopadu Podzimní víkendové soustředění se konalo ve Zlenicích v měsíci říjnu: po předvedení všech sestav děti postoupily do finále do Prahy, na přípravě se podílely i švadlenky DD - šití a úprava kostýmů pro děti. Finále soutěže proběhlo v Praze v kongresovém paláci.

20 20 Náš domov získal 2.místo v kategorii Aerobic MINI a 3.místo aerobic Kadet a Junior. Nacvičené vystoupení dále používáno pro různá vystoupení : pro firmu DISTEP, vystoupení pro pracovníky (poskytována zdarma rekr. chata pro pobyty s dětmi) vystoupení dětí na předvánočním setkání zaměstnanců DD, rovněž pro předvánoční vystoupení v Domově Seniorů Frýdek-Místek. V březnu 2012 byl zahájen nácvik na Nejmilejší koncert, který se letos konal ve Frýdlantě n.ostravicí (organizoval jej DD Čeladná.) Aerobic Mini byl vybrán do celostátní přehlídky do Prahy.Akce se konala v květnu Měsíc květen i část měsíce června 2012 byl ve znamení nácviků a vystoupení ke Dni matek. Děti vystupovaly v Domech Seniorů ve Frýdku-Místku a Frýdlantu n.ostravicí. Do tanečního vystoupení pro babičky jsme zařadili sestavy z "Hejbejte se s Hankou a NOVOU." Realizace Ve šk.roce jsme realizovali další 2 projekty EOVV: V hlavní budově DD Na Hrázi děti pečovaly o skalku, záhony a čistotu v okolí DD, hrabaly listí, sbíraly odpadky v okolí DD, přikrmovaly zvěř v lese, osazovaly truhlíky pro výzdobu balkonů DD, sbíraly plasty a odnášeli je do třídícího kontejneru, přihnojovaly a zazimovali dřeviny u DD, zúčastnily se akce Stonožka - úklid lesa v měsící dubnu V rodinném domě DD na ul.bruzovské děti celoročně pečovaly o zahradu, pěstovaly na záhonech bylinky,rozšířily skalku před domem a záhony květin, pěstovaly masožravé rostliny, třídily odpad. Realizace Nový projekt "Muzikoterapie" Cílem byla relaxace a uvolnění,osvojení technik hry na hudební nástroje,schopnost smyslového vnímání,historie hudebních nástrojů. Nástroje: Salašnikova fujarka,djembé buben,tibetské misky,kartálky,brumla další Pasivní muzikoterapie: Aktivní muzikoterapie: Relaxace při poslechu hudby Rozlišení a osvojení basových, středových, výškových úderů Rytmus: Střídání levé a pravé ruky v pravidelných úderech Rytmus: Země, zapojení a využití hlasu

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: Část 1 : - Základní charakteristika

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA... - 2 - OBSAH... - 3 - I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 1.1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008/2009 č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2013/2014 V Melči, dne 22.10.2014 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 č.j.: 659/10 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Výroční

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 č.j.: 515/11 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 /2008 Říjen 2008 Obsah

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výchovně vzdělávací program

Výchovně vzdělávací program Výchovně vzdělávací program Dětský domov Bojkovice Zpracovala: Bc. Yvetta Mendlová ředitelka DD 1. 9. 2013 OBSAH: 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika zařízení - popis domova - materiálních podmínek

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální školy, Nymburk, Palackého třída 515 Adresa: Palackého třída 515, 288 01 Nymburk

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více