Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace"

Transkript

1 1 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Č.j. : DDSJFM/ /2012/ZAS V ý r o č n í z p r á v a o činnosti ve školním roce Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali. Ve Frýdku-Místku, dne (Jean Jacques Rousseau) Výroční zpráva o činnosti ve školním roce byla projednána na poradě zaměstnanců organizace dne Na realizaci koncepčních záměrů zařízení se aktivně a obětavě podíleli všichni pedagogičtí pracovníci ve spolupráci s ostatními zaměstnanci DD. Mgr. Radmila Cigánková, zást.statut.orgánu

2 2 Obsah : Str. 1. Základní údaje o zařízení Název a sídlo Charakteristika Údaje o zřizovateli Údaje o vedení Historie zařízení 4 2. Dětský domov Popis prostorových podmínek Údaje o stavu dětí Koncepční záměry na období Oblast materiálního zabezpečení Oblast výchovně-vzdělávací Oblast personálního zabezpečení Oblast organizační a ekonomická Realizace koncepčních záměrů ve šk.roce Oblast materiálního zabezpečení Oblast výchovně-vzdělávací 12 údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání dětí DD, prevence rizikových projevů chování, údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, údaje o aktivitách a prezentaci DD na veřejnosti Oblast personálního zabezpečení 32 personální zabezpečení činnosti DD, kvalifikovanost zaměstnanců, DVPP, údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Oblast organizační a ekonomická 35 údaje o zapojení DD do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, údaje o spolupráci s odborovou organizací zaměstnavatele a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 3. Výsledky kontrol ČŠI a dalších oprávněných institucí Sponzoři DD 39 Příloha : Základní údaje o hospodaření DD

3 Místa poskytování školských služeb : 3 1. Základní údaje o zařízení 1.1. Název a sídlo : Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sídlo organizace : Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 IČ : IZO : Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 tel.číslo : ústředna ředitelna fax : Frýdek-Místek, Bruzovská 1355 tel.číslo : rod.dům webové stránky : ID ISDS : yaqgycy 1.2. Charakteristika : Od : dětský domov Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 Frýdek-Místek, Bruzovská 1355 školní jídelna Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 Frýdek-Místek, Bruzovská 1355 Celkem : rod.skupin kapacita 6 48 lůžek 1 8 lůžek 7 kapacita celkem 56 lůžek 56 stravovaných Právní forma : příspěvková organizace od Do školského rejstříku byl Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Bruzovská 328, příspěvková organizace zapsán rozhodnutím MŠMT ČR č.j /05-21 s účinností od Místo poskytovaných školských služeb - Bruzovská 1355, Frýdek-Místek bylo do školského rejstříku zapsáno rozhodnutím MŠMT ČR č.j / s účinností od Místo poskytovaných školských služeb - školní jídelna - Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek bylo do šk. rejstříku zapsáno rozhodnutím KÚ MSK č.j. MSK /2008 s účinností od Místo poskytovaných školských služeb - dětský domov - Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek, změna nejvyššího povoleného počtu lůžek na 72 lůžek a změna názvu právnické osoby na Dětský domov a školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace byly do šk. rejstříku zapsány rozhodnutím MŠMT ČR č.j / s účinností od S účinností od byl rozhodnutím KÚ MSK č.j. MSK /2009 proveden výmaz místa poskytovaných školských služeb - školní jídelna - Bruzovská 328, Frýdek-Místek, zápis místa poskytovaných školských služeb - školní jídelna - Bruzovská 1355, F-M, a změna nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školském zařízení na 56 stravovaných. S účinností od byl rozhodnutím MŠMT ČR č.j / proveden výmaz místa poskytovaných školských služeb - dětský domov - Bruzovská 328, Frýdek-Místek, změna nejvyššího povoleného počtu lůžek na 56 lůžek a změna sídla právnické osoby na adresu : Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek.

4 4 Předmět činnosti organizace : Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je : - zajišťovat nezletilé osobě,případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání, - zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením, - zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace 1.3. Údaje o zřizovateli : Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava, IČ: Údaje o vedení : Statutárním orgánem DD byl ředitel, jmenovaný radou kraje : Mgr. Jana Konkolová Statutárním orgánem DD od byl zástupce ředitele, pověřený radou kraje vedením DD : Mgr. Radmila Cigánková od do konkurzu 1.5. Historie zařízení : Historie našeho zařízení sahá až do roku 1947, kdy byla Zemskou školní radou v Brně zřízena Pomocná škola v Místku se dvěma třídami. Od roku 1952 bylo známo jako Zvláštní škola a Zvláštní dětský domov, posléze bylo roku 1962 přejmenováno na Zvláštní školu internátní, jejíž internát byl umístěn v pozdější budově odborných učeben místeckého gymnázia a škola se šesti třídami v nevyhovující staré budově na ul. ČSA ve Frýdku-Místku. V roce 1983 se internát přemístil do nynější budovy Dětského domova na ul. Bruzovské č.328, pro školu byl v letech zrekonstruován objekt na ul. Hálkově 927 ve Frýdku-Místku. S účinností od bylo zařízení přejmenováno na Dětský domov se speciálními školami. S účinností od došlo ke sloučení příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje Dětského domova se speciálními školami,frýdek-místek, Bruzovská 328 a organizace Spec.školy, Frýdek-Místek, Míru 1313 a zároveň ke zřízení speciálně pedagogického centra jako nové součásti. Původní kapacita dětského domova 30 dětí byla snížena na 24 dětí,tj. 3 RS po 8 dětech. S účinností od Zastupitelstvo MSK rozhodlo o změně názvu organizace na : Dětský domov, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 a omezení předmětu činnosti organizace na současný rozsah. Zároveň byla s účinností od zřízena nová příspěvková organizace : Speciální školy, Frýdek-Místek, Hálkova 927, příspěvková organizace. Tato organizace převzala dosavadní ostatní součásti a přechodem práv a povinností z pracovně právních vztahů i zaměstnance těchto součástí. S účinností od bylo zařízení přejmenováno na : Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek,Bruzovská 328, příspěvková organizace.

5 5 Od bylo zřízeno nové pracoviště v objektu Frýdek-Místek, Bruzovská rodinný dům pro provoz jedné rodinné skupiny. S účinností od usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje došlo ke sloučení příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek,Bruzovská 328, příspěvková organizace a Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek,Na Hrázi 2126, příspěvková organizace. Tato organizace byla právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace Dětský domov, Brušperk, Sportovní 584. V roce 2004 se tento dětský domov přestěhoval do nově zrekonstruovaného objektu ve F-M. a název organizace se změnil od na : Dětský domov, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126, a od na : Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek,Na Hrázi 2126, přísp.organizace. Zároveň došlo rovněž s účinností od usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje ke změně názvu sloučené organizace na : Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek,příspěvková organizace. Sloučením těchto dvou dětských domovů se zvýšila kapacita zařízení na 72 lůžek. S účinností od došlo ke změně sídla organizace na Frýdek-Místek, Na Hrázi Zároveň byl proveden výmaz místa poskytování školských služeb : Frýdek-Místek, Bruzovská 328, a kapacita zařízení klesla na 56 lůžek.

6 6 2. Dětský domov (dále DD) 2.1. Popis prostorových podmínek Objekt I: Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 Popis objektu : 1. nadzemní podlaží místnost pro údržbu, kuchyně s příslušenstvím, jídelna, prádelna, dílna švadlen, keramická dílna, tělocvična s šatnou a soc. zařízením, kanceláře : ředitelna, soc. pracovnice-ved.vychovatel, účetní, pohotovostní WC, archivy, kotelna, strojovna, osobní výtah 2. nadzemní podlaží rodinná skupina č.1, č.2, č.3.,úklidová komora Rodinná skupina č.2 má přizpůsobený 1 pokoj a sociální zařízení pro imobilní děti. Společenská místnost s kuchyňkou. 3. nadzemní podlaží rodinná skupina č.4, č.5, č.6 Každá rodinná skupina disponuje následujícím vybavením : obývací pokoj, 3 ložnice, kuchyně+jídelní kout,3 sociální zařízení a pokoj vychovatelů. Ložnice jsou dvou a třílůžkové. K budově přiléhá příjezdová cesta pro zásobování DD, garáž pro služební auto a místnost pro uložení kol a výstroje na zimní sporty, dětské hřiště, dřevěná chatka na zahradní nářadí a zatravněná plocha. Děti DD mohou využívat hřiště SOUZ na kopanou, košíkovou, tenis, házenou. Objekt II: Frýdek-Místek, Bruzovská 1355 Popis objektu : Suterén koupelna + WC dětí, šatna zaměstnanců + umývárna, kotelna, sklad sezonní obuvi, keramická dílna 1. nadzemní podlaží WC zaměstnanců, kuchyňka, WC dětí, obývací pokoj, jídelna, spíž,1 pokoj dětí dvoulůžkový 2. nadzemní podlaží 3 pokoje dětí dvoulůžkové, pokoj zaměstnanců, WC dětí Rodinný dům pro 1 rod. skupinu, kolem objektu je zahrada se zděným domkem na zahradní nářadí.

7 Údaje o stavu dětí Nejvyšší počet povolených lůžek : 56 Počet dětí k Přírůstky Úbytky Počet dětí k z toho z toho z toho z toho PO ÚV SPP npo núv SPP ukpo zrúv ukúv ukspp Př PP,A PO ÚV SPP s PO s ÚV Změny opatření 3 1 POčÚV ÚVčSPP Zkratky : PO, npo, zpo předběžné opatření soudu - nařízení, zrušení ÚV, núv, zúv, ukúv ústavní výchova - nařízení, zrušení, ukončení PP,A pěstounská péče, adopce SPP smlouva o prodlouženém pobytu v DD Př přemístění do DD, DÚ, DDŠ, VÚ Ve šk.roce : a) umístěno bylo nově 11 dětí na základě předběžného opatření a 4 děti na základě nařízení ústavní výchovy b) v průběhu roku předběžné opatření u 3 dětí změněno na ústavní výchovu c) 2 dětem skončila ústavní výchova, poté zůstaly v DD na základě smlouvy o prodlouženém pobytu do ukončení přípravy na povolání d) u 7 dětí zrušena ústavní výchova (návrat k rodičům) e) u 1 dítěte ukončena ústavní výchova - 1 dítě po ukončení studia odchod do samostatného života, f) 1 dítě přemístěno do diagnostického ústavu, po diagnostice se vrátilo zpět do DD (dítě s ÚV) g) 2 děti - svěření do pěstounské péče (obě děti s ÚV, 1 do cizí pěst.rodiny, 1 do rodiny rodinných příslušníků)

8 Koncepční záměry na období Analýzou předcházejícího období byly pro období stanoveny pro oblast činnosti dětského domova základní klíčové oblasti : Oblast materiálního zabezpečení MZ z objekt Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 nástavba garáže - vybudování společenské místnosti DD realizováno vybavení společenské místnosti nábytkem podzim 2012 vybudování jídelny pro zaměstnance realizováno vybudování přípojek do prostor obývaných dětmi realizováno nové vybavení ředitelny nábytkem, výměna podl.krytiny realizováno rekonstrukce skříní pro uložení oděvů dětí na chodbách RS realizováno nové vybavení ob.pokoje IV.RS nábytkem realizováno oprava podlahy v kotelně a skladu kol realizováno rostoucí stoly a židle pro děti DD, vhodné šastní skříně do pokojů dětí realizováno modernizace PC vybavení DD - hardware i software realizováno klimatizace v III. podlaží realizováno obložení a estetika chodeb výhled 2013 objekt Frýdek-Místek, Bruzovská 1355 výměna střešní krytiny, výměna vchodových dveří včetně zárubní realizováno výměna luxfer na schodišti za okno, výměna dveří a okének výhled 2014 v suterénu realizováno nástřik nebo úprava vnějších omítek výhled 2014 rekonstrukce zpevněné plochy před budovou, rekonstrukce zábradlí verandy realizováno rekontrukce kuchyně s výměnou kuchyňské linky výhled Oblast výchovně-vzdělávací I. základní aktivity Výchovně vzdělávacího programu DD PRO programy rozvoje osobnosti dětí DD z z program rozvoje charakteru dítěte zvyšování úrovně zpracování osobnostní charakteristiky dětí, volby cílů programů rozvoje charakteru a metod jejich realizace vychovateli DD, konkretizace metod realizace rozvoje charakteru u jednotlivých dětí osobní zapojení dětí do realizace programu rozvoje osobnosti, rozvoj schopnosti reálného sebehodnocení a stanovení dosažitelných cílů společná volba cílů a aktivit na základě vlastního sebehodnocení, motivace možnost trvalé spolupráce s dětským psychologem a psychoterapeutické pomoci dětem vzdělávací program dítěte rozvoj úrovně čtenářské gramotnosti a zvyšování úrovně jazykového vzdělání dětí DD uplatnění moderních moderních a efektivních metod při realizaci vzdělávacího programu rozvoj samostatnosti dětí při přípravě do školy osobní zapojení dětí do realizace vzdělávacího programu, společná volba cílů a aktivit na základě hodnocení vlastních možností a dosavadních výsledků

9 9 z z výchovný program dítěte konkretizovat cíle výchovného programu jednotlivých dětí v návaznosti na školní výchovně vzdělávací program DD uplatnění moderních moderních a efektivních metod při realizaci výchovného programu evaluace výchovných programů rozvoj teoretických znalostí dětí formou praktického sociálního učení rodinná výchova - trvalé zaměření na rozvoj sebeobslužných dovedností dětí motivace dětí ke zkvalitnění hospodaření s majetkem a příjmy hodnocení plnění PRO dítěte kvalitní analýza dosažené úrovně zvládnutí výchovně vzdělávacích cílů stanovení individuálních a přiměřených cílů výchovy a vzdělávání na vyšší úrovni II. doplňkové aktivity Výchovně vzdělávacího programu DD SR z spolupráce s rodinami dětí a soc.kurátory dětí Oblast práce a spolupráce s rodinami dětí je systematizována do základních úkolů dlouhodobého projektu, které jsou každoročně začleněny do plánu činnosti DD : a) podpora kontaktů dětí s rodinou (evidence, analýza, volba vhodných opatření) b) iniciace zájmu rodičů o osobnost dítěte, jeho život v dětském domově, osobní a školní úspěšnost (pravidelné poskytování informací o dětech rodičům, informační a poradenský servis pro rodiče, prezentace schopností dětí, pravidelné návštěvy rod. příslušníků v DD c) iniciace sociálních pracovnic dětí k jednání v zájmu dítěte a působení na rodinu, pomoc při vstupu do samostatného života (řešení ubytování, zaměstnání), spolupůsobení na rodinu při vytváření předpokladů pro návrat dítěte do rodiny, pravidelné návštěvy sociálních pracovníků v DD - předávání informací o dětech a jejich rodinách, individuální pohovory s dětmi d) spolupráce s pověřenými institucemi při umísťování dětí do pěstounských rodin, vytváření podmínek pro kvalitní vzájemné poznávání dětí s budoucími pěstouny ZŽS z zdravý životní styl s ohledem na specifika regionu akce skupin, akce DD, rekreační pobyty s dětmi zájmová profilace dětí v DD - pestrost nabídky v rámci činnosti RS realizovat zájmovovou profilaci dětí mimo DD (integrace do společnosti) spolupráce s organizacemi - akce podporující zdravý životní styl reprezentace dětí na veřejnosti EOVV z environmentální osvěta, výchova a vzdělávání ekol.projekty, využití aktivních metod získávání poznatků z oblasti ochr. živ.prostředí PRPch z prevence rizikových projevů chování dlouhodobá preventivní strategie DD, realizace, pravidelné hodnocení Program prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže DD monitoring rizikových projevů chování aktivity zaměřené na eliminaci nejpočetnějších rizikových projevů chování DS z dětská spoluspráva učit se formulovat dotazy, požadavky kolektivu, jednat za rodinnou skupinu pomoc při organizaci akcí DD, schůzky spolusprávy s vedením DD

10 Oblast personálního zabezpečení PZ z prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců DD - vychovatelé, asistenti vychovatele, pracovníci sociální péče, ekonomka DD finanční motivace z DVPP zaměřené na aktuální potřeby DD - muzikoterapie, výtvarné techniky, předcházení negativním jevům, soc.rozvoj osobnosti,typologie osobnosti, sebezkušenostní výcvik ve speciálních výchovných technikách z udržování a obnovování kvalifikace - sociální pracovnice, pracovníci ve škol. stravování z školení zaměstnanců - BOZP, PO, řidiči, hyg.minimum,první pomoc Oblast organizační a ekonomická OZ z inovace systému řídících a kontrolních činností realizováno reorganizace evidence majetku DD realizováno evaluace a inovace výchovně vzdělávacího programu v oblasti přípravy na samost.život zapojení do projektů - evidenční program EVIX realizace probíhá zapojení do projektu -"Bílý nosorožec"- příprava dětí k odchodu do samostatného života zapojení do projektu -"Vím co chci,vím jak na to" - příprava dětí k odchodu do samostatného života,školení zaměstnanců realizace probíhá inovace systému strategie prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže DD jednání s odborovou organizací - Kolektivní smlouva, FKSP, informace dle ZP spolupráce s organizacemi 2.4. Realizace koncepčních záměrů ve šk.roce Oblast materiálního zabezpečení MZ Cíl objekt Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 nástavba garáže - vybudování společenské místnosti DD realizováno oprava podlahy v kotelně a skladu kol realizováno modernizace PC vybavení DD - hardware i software realizováno klimatizace v III. podlaží realizováno rostoucí stoly a židle pro děti DD, vhodné skříňky do pokojů dětí výměna střešní krytiny, výměna vchodových dveří včetně zárubní rekonstrukce zpevněné plochy před budovou realizováno realizováno realizováno Realizace Nádstavba nad garáží byla dokončena na podzim Nutné bylo nechat místnost důkladně vyschnout. I přesto první zima způsobila plíseň za kuchyňskou linkou.na jaře tak došlo k výměně zadních části korpusu. Místnost byla vybavena 2 pohovkami a židlemi. Nyní probíhá výroba nábytku., výběr doplňků na výzdobu celé místnosti.

11 11 Realizace Na podzim 2011 proběhla oprava podlahy v kotelně,garáži,skladu kol a místnosti kde jsou uskladněny sportovní pomůcky určené k zimním sportům. Tento projekt byl zpracován a realizován firmou Beskydská stavební a.s. v Třinci. Realizace V průběhu období byla částečně provedena modernizace PC - byl zakoupen nový počítač pro vychovatele 1 rodinné skupiny 1 monitor,1 multifunkční tiskárna,reproduktory,klávesnice pro RS Elektronickou spisovou službu Gordio z r.2010 jsme v roce 2011 změnili na E-spis LITE EU MK. V III.podlaží jsme nechali nainstalovat na dvě RS klimatizaci. Na těchto RS bylo v letním období nesnesitelné horko, děti byly unavené, což negativně působilo na zdravotní stav handicapovaných dětí,zejména na autistu. Intalaci prováděla firma KLIMA sdružení KWK, s.r.o,frýdek-místek. Realizace Rostoucím stolem a židlemi byl vybaven 1 pokoj. Je velmi praktický svou nastavitelností výšky,neboť umožňuje používání dětem různých věkových kategorií. Zde byl také na míru vyroben nový barevný nábytek. Realizace Na jaře 2011 bylo zadáno zpracování projektu : "Výměna střešní krytiny,vchodových dveří včetně zárubní". Tento projekt byl zpracován firmou RD KONTAKT ve Frýdku-Místku. Realizace střechy a vstupních dveří hlavního vchodu do budovy byla provedena na podzim Realizace Na jaře 2012 bylo zadáno zpracování projektu : "Rekonstrukce zpevněné plochy před rodinným domem". Tento projekt byl zpracován firmou VALMAKSTAV ve Frýdku-Místku. Realizace příjezdové cesty k rodinnému domu byla provedena na jaře 2012.

12 Oblast výchovně-vzdělávací I. základní aktivity Školního vzdělávacího programu DD Průběžná organizace a hodnocení výchovně vzdělávací práce DD se v tomto období řídily základními hledisky Školního vzdělávacího programu DD platného od Školní vzdělávací program obsahuje výchozí standarty pro plánování činnosti rodinných skupin dětského domova DD v oblasti programů rozvoje svěřených dětí (dále jen PRO), zároveň je podkladem pro tvorbu celoročního plánu DD. Hlavním cílem při plánování činnosti dětského domova je vytváření kvalitních podmínek pro harmonický a všestranný rozvoj dětí a zajištění jejich přípravy pro samostatný život v dospělosti. Ucelený systém plánování a zajištění jeho sebehodnotícího charakteru je nedílnou součástí realizace tohoto programu. PRO programy rozvoje osobnosti dětí DD z program rozvoje charakteru dítěte zvyšování úrovně zpracování osobnostní charakteristiky dětí, volby cílů programů rozvoje charakteru a metod jejich realizace vychovateli DD, konkretizace metod realizace rozvoje charakteru u jednotlivých dětí osobní zapojení dětí do realizace programu rozvoje osobnosti, rozvoj schopnosti reálného sebehodnocení a stanovení dosažitelných cílů společná volba cílů a aktivit na základě vlastního sebehodnocení, motivace možnost trvalé spolupráce s dětským psychologem a psychoterapeutické pomoci dětem

13 13 z z z vzdělávací program dítěte rozvoj úrovně čtenářské gramotnosti a zvyšování úrovně jazykového vzdělání dětí DD uplatnění moderních moderních a efektivních metod při realizaci vzdělávacího programu rozvoj samostatnosti dětí při přípravě do školy osobní zapojení dětí do realizace vzdělávacího programu, společná volba cílů a aktivit na základě hodnocení vlastních možností a dosavadních výsledků výchovný program dítěte konkretizovat cíle výchovného programu jednotlivých dětí v návaznosti na školní vzdělávací program DD uplatnění moderních moderních a efektivních metod při realizaci výchovného programu evaluace výchovných programů rozvoj teoretických znalostí dětí formou praktického sociálního učení rodinná výchova - trvalé zaměření na rozvoj sebeobslužných dovedností dětí motivace dětí ke zkvalitnění hospodaření s majetkem a příjmy hodnocení plnění PRO dítěte kvalitní analýza dosažené úrovně zvládnutí výchovně vzdělávacích cílů stanovení individuálních a přiměřených cílů výchovy a vzdělávání na vyšší úrovni Realizace Programy rozvoje osobnosti dětí byly zpracovány vychovateli na základě znalosti osobnosti dětí DD a analýzy rozvoje osobnosti dětí ve školním roce Ve zpracování PRO jednotlivých dětí došlo ke zlepšení.nedostatkem byla: - příliš obecná specifikace cílů - vzdělávací oblast byla nekonkrétní Realizace V následujícím období se budeme zaměřovat na sledování a eliminaci těchto jevů. Rozvoj charakterových vlastností a volních schopností dětí je ovlivněn jejich genetickými osobnostními předpoklady, rodinnou anamnézou a aktuálními životními podmínkami. Do realizace záměrů programů rozvoje charakteru dětí a jejich vyhodnocování byly zapojovány veškeré dílčí aktivity výchovně vzdělávacích programů DD včetně zjištění průzkumných šetření v rámci prevence sociálně patologických jevů v DD. V rámci možností jsou s těmito programy seznamováni dostupní zákonní zástupci dětí a pravidelně sociální pracovnice dětí. Nedílnou součástí tohoto úsilí je seznámení dítěte s vlastním programem rozvoje osobnosti a využití jeho osobně zvolených dílčích cílů k efektivnější realizaci tohoto programu. S tímto systémem pracuje DD již několik let a praxe ukazuje, že děti na základě těchto dohodnutých osobních cílů jsou schopny zaměřit své úsilí poměrně úspěšně k jejich dosažení, což přispívá k rozvoji jejich vytrvalosti a cílevědomosti a schopnosti stanovit priority v osobním i pracovním životě, schopnosti sebehodnocení. Dlouhodobě zvláště náročná je péče o chlapce s kombinací závažných diagnoz - atypický autismus, lehká mentální retardace, ADHD a epilepsie, který potřebuje celodenní individuální péči a dohled. V tomto školním roce navštěvoval 2.ročník ZŠ - vzděláván podle ŠVP Pomocné školy. Vzhledem k náročnosti této péče, která by byla neuskutečnitelná v podmínkách běžné rodinné skupiny DD zajišťujeme pro tohoto chlapce na část dne osobní asistenci prostřednictvím občanského sdružení Podané ruce ve Frýdku-Místku, rovněž ve škole má pedagogickou asistenci. Odměnou za tuto nelehkou práci je konstatování pokroku v rozvoji osobnosti chlapce při každé pravidelné návštěvě odborných lékařů.

14 14 Předškolním dětem a prvňáčkům je trvale věnována velká pozornost : zařazení didaktických her,cvičení a školní přípravy do režimu dne, pravidelná logopedická péče ve spolupráci s logopedem, rozvíjení slovní zásoby, rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj tvořivosti a pracovních návyků a dovedností. Osobní asistenci dále prostřednictvím občanského sdružení Podané ruce ve Frýdku-Místku zajišťujeme u 17-tileté dívky s těžkým mentálním postižením - vzdělávána podle ŠVP Pomocné školy. Dívka ukončila 10. rok povinné školní docházky. V příštím školním roce bude navštěvovat integrované centrum "Žirafa" ve Frýdku-Místku. Již dalším rokem realizujeme osobní asistenci u imobilní dívenky s tělesným postižením po DMO. Dívce je 9 let.zajištění všestranné péče pro tuto dívenku je velmi náročné. Pro tyto účely disponujeme jedním bezbariérově upraveným rodinným bytem. Pomůcky k rehabilitaci průběžně doplňujeme. Terapeutické zkušenosti získáváme od terapeutů ze ZŠ Naděje ve Frýdku-Místku. Rovněž velmi náročná je péče o dalšího 9-ti letého chlapce s kombinací diagnoz - ADHD,epilepsie, lehká mentální retardace, vrozená srdeční vada. Pro kombinaci poruchy pozornosti, hyperaktivity, impulsivity, agresivity,ztížené sociální adaptability, nízké tolerance k frustraci a ranných deprivačních vlivů je těžce zařaditelný do širšího vrstevnického kolektivu a potřebuje rovněž stálou individuální péči včetně asistenta pedagoga ve škole. Při přípravě do školy u dětí vzdělávajících se ve vyšších ročnících ZŠ, na učilištích a středních školách klademe důraz na rozvoj schopnosti samostatné přípravy do školy. Vedeme děti k pravidelné denní přípravě, včasnému plnění úkolů, učíme je pracovat s textem. Faktem zůstává, že jen velmi malé procento těchto dětí je schopno této samostatnosti, ostatní děti potřebují stálý dohled nad plněním úkolů a individuální pomoc vychovatele při ústní i písemné přípravě do školy. Realizace Přínosem pro rozvoj charakteru předškolních dětí, prvňáčků ale i starších dětí se zdravotními obtížemi byla pravidelná canisterapeutická setkání se psem Anetkou (s výcvikem pro canisterapii). Ve školním roce jsme rozšířili canisterapii na dvě skupiny dětí (2 canisterapeuti+2 psi). Tuto službu u nás provádějí za velmi rozumnou částku canisterapeuti OS Podané ruce. Pro rozvoj úrovně čtenářské gramotnosti, zvyšování úrovně jazykového vzdělání dětí a procvičování učiva využíváme i PC výukové programy, poznatky pro vypracování úkolů do školy se děti učí nalézt na internetu a zestručnit do krátkého textu. Motivujícím faktorem v oblasti vzájemných vztahů, týmové spolupráce ve skupině, vztahu k osobnímu majetku a majetku DD a postoje k plnění denních povinností je ubytování dětí v bytě rodinné skupiny a v rodinném domě DD. Dospívající děti v rodinném domě DD mají výchovný program rozšířen dlouhodobým projektem "Vaříme si sami". Projekt podporuje rozvoj klíčových kompetencí nejen v oblasti učení a získávání pracovních dovedností, ale také zahrnuje rozvoj kompetencí v oblasti komunikace, řešení problému, dále kompetence sociální a občanské. Dalšími dlouhodobými projekty realizujeme rozvoj dětí v oblasti pracovních a výtvarných dovedností, čtenářské gramotnosti a komunikace, zdravého životního stylu a environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání : Projekt "Práce s licí hmotou" Projekt "Prckové v pohybu" Projekt "Kniha je můj kamarád"

15 15 Projekt "Mladý žurnalistika" Projekt "Děti v pohybu a rytmu" Projekt "EOVV" - enviromentální výchova na obou budovách Nový projekt "Muzikoterapie" Nový projekt "Rozvoj smyslového vnímání a motorických funkcí u dětí s výukovými obtížemi" Problematickou oblastí jsou trvale postoje dětí k osobnímu hospodaření s kapesným a ostatními příjmy (odměny z praxí aj.). Realizace Počty dětí v jednotlivých typech škol v období k a OBLAST (srovnání s předešlými školními roky) Školní rok MŠ ZŠ-PŠ ZŠ-ZvŚ ZŠ PrŠ OU SOU SŠ Celkem* 2008/ / / / pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol VZDĚLÁVÁNÍ Hodnocení celkového školního prospěchu dětí DD v období od do Celkem Neprospěli Prospěli Prosp.s vyz. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. ZŠ-PŠ ZŠ-ZvŠ ZŠ PrŠ OU SOU Celkem SŠ pol. 2.pol. Celkem Srovnání PŠ,ZvŠ,ZŠ,OU,PrŠ,SOU,SŠ MŠ s předešlými Neprospěli Prospěli Prosp.s vyz. Celkem Celkem školními roky 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol

16 pochvala ŘŠ pochvala TU napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ Oml.hod. Neoml. hod. 16 Přehled průměrného škol.prospěchu dětí DD v období od do (srovnání s předešlými školními roky) 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. Klas.žáků ZŠ-PŠ slov slov 2,11 2,78 1,84 1,97 slov 3,36 ZŠ-ZvŠ 1,48 1,41 1,41 1,10 1,49 1,39 1,16 1,15 ZŠ 2,09 2,05 2,18 1,88 1,83 2,03 1,80 1,85 PrŠ 1,70 1,90 1,00 1,00 1,00 OU 2,99 2,94 2,47 2,47 3,38 2,74 2,16 2,47 SOU 2,69 2,59 2,80 2,59 2,52 2,73 2,51 2,73 SŠ 2,00 1,82 2,58 2,46 2,36 2,50 2,64 2,50 Celkem* 2008/ / / /2012 2,14 2,12 2,23 2,14 2,11 2,04 1,88 2,15 Realizace Celkové průměry: zlepšeny v ZŠ a SŠ, zhoršeny v ZŠ praktické,ou,sou,nezměněny v PrŠ. Děti ve spec. ZŠ byly v pololetí slovně hodnoceny, nyní již měly běžnou klasifikaci. Příčinou zhoršení prospěchu byly omezené individuální schopnosti dětí a zčásti zanedbanost nově umístěných dětí. Hodnocení chování dětí DD ve škole k a (srovnání s předešlými školními roky) Klasifikace z chování pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol Výchovná opatření 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol nesledováno Příčiny výchovných opatření a sníženého stupně z chování : kladná výchovná opatření Za vzorné chování a přípravu na vyučování, za aktivitu a zapojení do školních projektů, za pomoc při přípravě školních pomůcek, vzornou docházku do škol i na praxi, aktivní přístup k plnění zadaných úkolů, příkladné chování, výborný prospěch, za reprezentaci školy ve sportu a práci ve školním časopisu. 2.a 3.st. z chování nebyl na konci školního roku udělen nikomu. Což je velký úspěch.

17 17 opatření k posílení kázně Za zapomínání, nevhodné chování, neomluvenou absenci, ubližování spolužákům,vyrušování ve vyučování Neomluvená školní absence v 1.pololetí šk.roku způsobena drobným záškoláctvím na SOU - 1 hodina. 198 hodin bylo záškoláctví u 2 dětí před umístěním do DD. Neomluvená školní absence ve 2.pololetí šk.roku způsobena pozdními příchody do hodin a drobným záškoláctvím 7 hod.-3 žáci ZŠ. Realizace Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy : Ve šk.roce : Dětí Zápis do 1.třídy : 2 Odklad povinné šk.docházky : 1 Vzděl.program Ukončilo studium na : Přijato ke studiu na : ZŠ základní školy zvláštní školy OU odborné učiliště 1 0 SOU střední odborné učiliště 3 0 Realizace Výchovný program DD je zaměřen na následující oblasti : OBLAST rodinná a sexuální výchova sebeobsluha a osobní hygiena VÝCHOVY pracovní výchova péče o zdraví a zdravý životní styl zdravá výživa občanská výchova společenské chování doprava, cestování, pošta, telekomunikace Při realizaci cílů výchovného programu DD využíváme formy praktického sociálního učení. Podpůrnou součástí těchto aktivit je umožnění samostatného rozhodování v oblasti volby zájmových činností, využití osobního podílu dětí na organizaci vlastního pracovního dne, při přípravě skupinových akcí a dalších aktivitách DD. Děti se podílejí na plánování činnosti rodinných skupin při společných komunitách, mají možnost výběru alternativ různých činností, vyjadřují se k problémům skupiny nebo DD, samostatně se rozhodují při výběru pobytů na letních táborech. Rozšiřující nabídku aktivit výchovně vzdělávacího programu DD tvoří interní projekty DD : Realizace Projekt "Vaříme si sami" Projekt je dlouhodobě realizován v rodinném domě DD, který obývá skupina dětí ve věku let. Cílem projektu je samostatná příprava jídel o sobotách a nedělích, v týdnu pak samostatná příprava snídaní a přesnídávek. Jídelníček pro rodinný dům je vytvářen vedoucí školní jídelny se zaměřením na potřeby zpracovaného projektu. Děti se učí připravovat jídla podle receptů, odvažování a techniku zpracování surovin, sestavovat jídelníček podle zásad zdravé výživy, manipulovat s kuchyňským nářadím, esteticky upravit jídlo na talíři. Ve vaření se pravidelně střídají. Příprava jídel probíhá pod vedením vychovatelů, v úspěšných případech stačí pouze dohled vychovatele.

18 18 Zvládání dovedností je denně vyhodnocováno u jednotlivých dětí. Děti zvládly přípravu mnoha druhů polévek, dále pokrmy z těstovin, luštěnin, naučily se porcovat a tepelně upravovat maso a rovněž různé druhy přílohových potravin, pomazánky, moučníky. Celková organizace projektu je vysoce efektivní, pravidelné hodnocení zvládání dovedností dětmi je zpracováváno písemně a slouží jako výchozí analýza pro pokračování v projektu. Volba jídel v tomto školním roce byla provedena s ohledem na jednotlivé zkušenosti našich dětí. Máme zde již tak šikovné dívky,které zvládnou uvařit nebo upéci jakékoliv jídlo nebo moučník. Další,kteří takové zkušenosti ještě nemají,připravují jednodušší jídla. Děti se samy den předem rozhodnou,kdo bude vařit.všichni se snaží,protože připravují jídla nejen pro sebe,ale i pro ostatní. Pochvala od ostatních je pro ně velkým oceněním. Realizace Projekt "Práce s keramickou licí hmotou" Projekt byl zaměřen na rozvoj estetických dovedností,obohacování citů dítěte,estetickým postojům, rozvoji výtvarné fantazie a tvořivosti při prostorovém vytváření z licí hmoty,vnímání barev a tvarů a rozvoji jemné motoriky. Děti si tak osvojovaly pracovní návyky a trpělivost při práci. Vyrobily spoustu pěkných výrobků, které byly využity k výzdobě DD a reprezentaci DD. Tvorba dětí byla prezentována rovněž na výstavce na frýdeckém náměstí na jaře 2012.

19 19 Realizace Projekt "Prckové v pohybu" V rámci projektu byly organizovány každý měsíc netradiční akce sportovního charakteru: cvičení s malými dětmi v pronajaté tělocvičně ve Fryčovicích, lyžování, tlučení špačků český baseball,stolní fotbal,jízda na horském kole,bowling. Cvičení přispívalo ke zdokonalení koordinace,smyslu pro rovnováhu,relaxaci. Realizace Projekt "Kniha je můj kamarád" Cílem projektu bylo odhalit dětem kouzlo knih,podpořit zájem o četbu a vytvořit pravidelný návyk k četbě.děti dotvářely text podle vlastní fantazie,výpravěly obsah přečteného textu. 2x ročně navštívily knihovnu ve Frýdku-Místku. Malým dětem bylo předčítáno na dobrou noc od autorů: K.J.Erben "České pohádky," F.Hrubín "Malý špalíček pohádek." Starší děti četly knihy od autorů: S.Rudolfa,L.Lanczové,K.J.Erbena. Proběhl také literární test zaměřen na pohádky a hl. hrdiny příběhů. Dramatizace pohádky "Paleček a jeho kamarádi" měla u dětí velký úspěch.děti se dokázaly vžít do hereckých rolí velmi dobře. Malé děti četbu vyžadují, mají chvilky s příběhy rády, rády si o přečteném povídají, rády je kreslí, větším dětem je třeba důležitost četby stále připomínat. Realizace Projekt "Žurnalistika" Projekt je realizován prostřednictvím tvorby časopisu DD "Bušáček" již mnoho let. Samotné vydávání časopisu bylo zaměřeno na stylizaci a gramatickou stránku zpráv o akcích DD psaných dětmi, vyhledání vhodných obrázků a fotografií z akcí, estetickou úpravu časopisu. Tým zástupců dětí z rodinných skupin zpracovává časopis v PC,učili se vkládat fotky v PowerPointu. Projekt podporuje osvojení zásad týmové spolupráce, plánování a organizaci činností. Realizace Projekt "Děti v pohybu a rytmu" Po letním soustředění ve Zlenicích, které proběhlo v červenci 2011 a kde se děti naučily choreografie všech sestav, se přihlásily do těchto kategorii: 1.Muzikál 2.Zumba 3.Aerobic MINI 4.Kadet a Junior Soutěž Hejbejte se s Hankou Kynychovou a TV NOVA proběhla v listopadu Podzimní víkendové soustředění se konalo ve Zlenicích v měsíci říjnu: po předvedení všech sestav děti postoupily do finále do Prahy, na přípravě se podílely i švadlenky DD - šití a úprava kostýmů pro děti. Finále soutěže proběhlo v Praze v kongresovém paláci.

20 20 Náš domov získal 2.místo v kategorii Aerobic MINI a 3.místo aerobic Kadet a Junior. Nacvičené vystoupení dále používáno pro různá vystoupení : pro firmu DISTEP, vystoupení pro pracovníky (poskytována zdarma rekr. chata pro pobyty s dětmi) vystoupení dětí na předvánočním setkání zaměstnanců DD, rovněž pro předvánoční vystoupení v Domově Seniorů Frýdek-Místek. V březnu 2012 byl zahájen nácvik na Nejmilejší koncert, který se letos konal ve Frýdlantě n.ostravicí (organizoval jej DD Čeladná.) Aerobic Mini byl vybrán do celostátní přehlídky do Prahy.Akce se konala v květnu Měsíc květen i část měsíce června 2012 byl ve znamení nácviků a vystoupení ke Dni matek. Děti vystupovaly v Domech Seniorů ve Frýdku-Místku a Frýdlantu n.ostravicí. Do tanečního vystoupení pro babičky jsme zařadili sestavy z "Hejbejte se s Hankou a NOVOU." Realizace Ve šk.roce jsme realizovali další 2 projekty EOVV: V hlavní budově DD Na Hrázi děti pečovaly o skalku, záhony a čistotu v okolí DD, hrabaly listí, sbíraly odpadky v okolí DD, přikrmovaly zvěř v lese, osazovaly truhlíky pro výzdobu balkonů DD, sbíraly plasty a odnášeli je do třídícího kontejneru, přihnojovaly a zazimovali dřeviny u DD, zúčastnily se akce Stonožka - úklid lesa v měsící dubnu V rodinném domě DD na ul.bruzovské děti celoročně pečovaly o zahradu, pěstovaly na záhonech bylinky,rozšířily skalku před domem a záhony květin, pěstovaly masožravé rostliny, třídily odpad. Realizace Nový projekt "Muzikoterapie" Cílem byla relaxace a uvolnění,osvojení technik hry na hudební nástroje,schopnost smyslového vnímání,historie hudebních nástrojů. Nástroje: Salašnikova fujarka,djembé buben,tibetské misky,kartálky,brumla další Pasivní muzikoterapie: Aktivní muzikoterapie: Relaxace při poslechu hudby Rozlišení a osvojení basových, středových, výškových úderů Rytmus: Střídání levé a pravé ruky v pravidelných úderech Rytmus: Země, zapojení a využití hlasu

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více