VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/13"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/13 Zpracovala Mgr. Blanka Reindlová Projednala pedagogická rada dne 25.září 2013 Schválila Školská rada dne 20.září 2013

2 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 2

3 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI, PRAXI A ZPŮSOBILOSTI, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ POČTY PRACOVNÍKŮ PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A KVALIFIKOVANOST DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ÚDAJE PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY - ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výuka cizích jazyků Volitelné předměty Práce s žáky se SVP Účast školy na plošném testování Výchovné poradenství a prevence Žákovský parlament Spolupráce se studenty PF TUL Zapojení do mezinárodní spolupráce Další aktivity ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE S ODBOR.ORGANIZACÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ KONCEPČNÍ ZÁMĚRY A ÚKOLY DO ROKU PŘÍLOHA Č. 1 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PREVENTIVNÍHO PROGRAMU V OBLASTI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 53 PŘÍLOHA Č.2. Porovnání vývoje některých ukazatelů za posledních deset let

4 1. Základní údaje o škole: 1.1 škola název školy Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 adresa školy Husova 142/44, Liberec V, právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy Kontakt příspěvková organizace ředitel: Mgr. Blanka Reindlová zástupce ředitele: Mgr. Iva Kutrová tel.: ředitelka 1.2 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele Kontakt Statutární město Liberec Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec tel.: fax: součásti školy Kapacita Základní škola 500 Školní družina 140 Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 1. stupeň ZŠ ,7 2. stupeň ZŠ Školní družina ,3 4

5 1.4 Údaje o školské radě Počet členů školské rady 3 Předseda školské rady: Jarmila Fořtová Kontakt zástupci zřizovatele Ing. Ondřej Červinka zástupci pedagogického sboru Ing. Jarmila Fořtová zástupci rodičů Ing. Lenka Nevyhoštěná Jednání školské rady Jednání školské rady ve školním roce 2012/2013 proběhla v termínech Zápisy z jednání školské rady jsou zveřejněny na internetových stránkách školy. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP ZV-ZŠ S RVJ, HUSOVA 142/44 Č.J Zařazené třídy ročník 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 41 Počet učitelů ZŠ 27 Počet vychovatelů ŠD+CVČ 6+1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 5

6 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé ZŠ) Kvalifikační do 30-ti 31až až 50 předpoklady let let let 51 až důchodový věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen Splňuje 4/2 7/6 9/9 6/6 0 25/22 Nesplňuje 1/1 2/2 Pedagogičtí pracovníci (pouze vychovatelé ŠD a prac. CVČ) Kvalifikační do 30-ti 31až až až důchodový Celkem předpoklady let let let důchodový věk věk celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen Splňuje 2/2 2/2 1/1 1/1 0 6/6 Nesplňuje 1/1 1/1 Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání Během školního roku 2012/13 byly uspořádány semináře pro všechny členy pedagogického sboru. Pozornost byla věnována dvěma směry 1. Rozvoj psychologických dovedností a získání praktických zkušenosti pro práci s dětmi. Jedná se o prohlubování schopnosti emočního vnímání a posilování motivačních technik a metod kritického myšlení při výuce. Pracovní osobnostní styly učení se podle transakční analýzy - Aperta Emoční inteligence pro pedagogy Učíme pro zítřek V rámci tohoto směru vzdělávání jsme vstoupili do projektu s firmou Aperta a realizujeme tak dlouhodobé vzdělávání PP 2 roky. Kromě vlastní účasti pedagogů na seminářích se všichni podílí na tvorbě Inspiromatu ( sborník nápadů pro práci s dětmi s ohledem na emoční inteligenci a motivační techniky) 2. Digitální technologie se stálou modernizací techniky umožňující učitelům i žákům přístup k interaktivnímu vzdělávání je nutnosti vzdělávat stále pedagogický sbor. Práce s tabletem 6

7 I-třída Hlasovací systém SMART Respounse 3. Ke společnému vzdělávání patří bezpochyby i vzdělávání v oblasti BOZ a první pomoci. Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolení a seznamováni s novinkami. Zásadní pozornost je věnována první pomoci a chování člověka v krizových situacích. BOZ - p. Stejskal První pomoc MUDr. Volková Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Petra Stočková Čtení a psaní genetickou metodou Jazykový kurz dlouhodobý, letní kurz AJ s RM Blanka Reindlová Zdokonalovací kurz AJ UK Praha Marta Hyšková Renata Šebestová Jaroslava Pastuchová Rozvoj ústního a písemného projevu žáků v angličtině Santa Claus is coming to town (Christmas) Motivating Strategies in English Mluvení a konverzace, angličtina pro 2. stupeň ZŠ semináře v rámci Deutschlehrertagu (Den učitelů němčiny), osvědčení o účasti na celé akci (celodenní akce), semináře v rámci letní akademie v Brně , osvědčení o účasti na celotýdenní vzdělávací akci, seminář od GI pro PASCH Český jazyk s humorem Reklama v češtině Didaktické pomůcky ve výuce dějepisu aneb dějepis hrou Práce s tabletem SGUN a Goethe Institut SGUN Goethe Institut ZŠ Husova TUL TUL 7

8 Korálkování vinuté perle nad kahanem Advent s Větrníkem vánoční tvoření DDM Větrník Hana Tonevová Anglický jazyk Třísemestrální zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ ( ) Čtení a psaní genetickou metodou Práce s žáky s poruchami pozornosti DDM Větrník UK Praha Klett nakladatelství PPP Liberec Kateřina Štěpánová Petra Čejchanová Ivana Holasová Čtení a psaní genetickou metodou Práce s Tablety PC Tří semestrální Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ Zdokonalovací kurs cizích jazyků pro učitele 1.a 2. stupně ZŠ Čtenářská gramotnost a její rozvoj ve výuce žáků na 1. stupni ZŠ AJ Konverzace, SVT Třísemestrální zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ anglický jazyk,,praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ (PASCO) Metodika okamžitého hodnocení s pomocí hlasovacího systému /Klett, nakladatelství s.r.o./ UK Praha Ústav jazykové a odborné přípravy UK Praha NIDV Liberec Consulting s.r.o. UK Praha AV Media SMART 8

9 Pavlína Veselková Anna Jassová Eva Kučerová Miroslava Brejchová Iva Prajzlerová Renata Straková Petra Fontanová SMART Response Čtením a psaním ke kritickému myšlení Třísemestrální zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně - anglický jazyk, Čtení a psaní genetickou metodou Třísemestrální Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ Čtení a psaní genetickou metodou Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ (PASCO) ŠVP a čtenářská gramotnost Čtení a psaní genetickou metodou Metoda dobrého startu Třísemestrální Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ Třísemestrální Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ. Studium pro asistenty pedagoga Výtvarný kurz eukanastiky Školení asistentů pedagogů v libereckém kraji Třísemestrální Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele TUL UK Praha (Univerzita Karlova v Praze, Středisko jazykové a odborné přípravy Liberec) (Klett nakladatelství s.r.o.) AV Media občanské sdružení ABECEDA nakladatelství Klett DYS centrum Praha Ústav jazykové a odborné přípravy UK Praha UK Praha Národní institut pro další vzdělávání Liberec Divizna Úřad libereckého kraje UK Praha 9

10 Libor Junek Zuzana Poplužníková Alena Muráňová Jaroslav Vyskočil Martina Kotrmanová Školení a vzdělávání v rámci projektu Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ (Pasco) Trénink koordinátora parlamentu I. Oxford Professional Development training Mluvení a konverzace Drama v hodinách AJ Infoa International s.r.o. Čteme a píšeme anglicky Oxford Teachers Academy v týdnu od Vzdělávání učitelů NJ Fit-Teste (seminář v Goethe-institutu) Unterrichtsplanung (seminář) Český jazyk s humorem Grammatik im Unterricht Kollegiale Beobachtung Školení a vzdělávání v rámci projektu Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ (Pasco) Školení Metodika okamžitého hodnocení s pomocí hlasovacího systému SMART Response Doktorandské studium Didaktika fyziky Rozvoj ústního a písemného projevu žáků v angličtině Santa Claus is coming to AV Media Praha Gareth Davis (Craig Huxley) Oxford (Goethe-institut) TUL Goethe-institut AV Media AV Media UHK 10

11 town Motivating strategies in English Making grammar fun Motivating young learners to speak Jana Martinovská Geometrie na 1. stupni ZŠ II. Čtení a psaní genetickou metodou Metodika okamžitého hodnocení s pomocí hlasovacího systému SMART Response CVLK Nakladatelství Klett s.r.o.) AV Media a.s. Praha UK Praha Třísemestrální Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele, Model AJ 2 pro 1. stupeň ZŠ Uvádí se počet absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení PF kdykoli v průběhu šk. roku Počet nových absolventů po Odchod učitelů ze školy do 3 let ukončení PF praxe Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce (v přímé výchovné práci) % Učitelé 1. Stupně 91% Učitelé 1. Stupně 91% Učitelé 2. Stupně 100% Učitelé 2. Stupně 79,5% Vychovatelky ŠD a CVČ 86% Vychovatelky ŠD 86% Komentář: 1 učitel ZŠ nemá dokončené vysokoškolské vzdělání 11

12 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 hospodářka 1 USO 2 Školník 1,0 SOU 3 Uklízečky 3,4 ZŠ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Zápis proběhl dne 18.ledna Dostavilo se celkem 106 dětí. počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí po odkladu počet odkladů pro šk. r. 2013/ Komentář: Do prvních tříd bylo po zápisu přijato 56 žáků následně po uvolnění kapacity odchodem žáků z pátých tříd na víceletá gymnázia bylo vyhověno 4 dalším žádostem o přijetí 12

13 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 4 1 soukromá gymnázia 2 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy umělecké střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 0 1 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

14 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu - I. pololetí 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno 1.A B A B A B A B A B Celkem stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno 6.A B A B A B A Celkem

15 Celkový přehled Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o prospěchu - II. pololetí 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno 1.A B A B A B A B A B Celkem stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno 6.A B A B A B A Celkem

16 Celkový přehled Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování I. pololetí 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1.A B A B A B A B A B Celkem

17 Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 6.A B A B A B A Celkem Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Celkový přehled Přehled o chování II. pololetí Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1.A B A B A B A B A B Celkem

18 Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 6.A B A B A B A Celkem Celkový přehled Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. pololetí , pololetí , ,008 Celkem , ,008 18

19 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 11 Celkem 11 Komentář: Na integrované žáky zpracovávají učitelé individuální vzdělávací plány, které výchovný poradce předkládá ke kontrole. 5.4 Účast žáků v okresních a krajských kolech olympiád Německý jazyk Okresní kolo, (kategorie IA): 1. místo: Karla Váňová,7.A (kategorie IIA): 1. místo: Karel Jurášek, 9.A Krajské kolo, (kategorie IIA): 1. místo: Karel Jurášek, 9.A (postup do celostátního kola) Krajské kolo, (kategorie IIC): 2. místo: Anna Stárková, 9.A Celostátní kolo, (kategorie IIA) 8. místo: Karel Jurášek, 9.A (IIA) Zeměpisná olympiáda Okresní kolo 1.místo: Marián Jerinić 6. A 3.místo : Martin Stárek 7. B Krajské kolo 1. místo: Marián Jerinić 6.A Pythagoriáda Okresní kolo - 5 úspěšných řešitelů: Ondřej Donát 6.B; Petr Sokol 6.A; Marián Jerinić 6.A; Jiří Vlček 6.A; Barbora Krejzarová 6.A 19

20 6. Charakteristika školy- organizace vzdělávání a výchovy 6.1. Školní vzdělávací program od , upraven k Vychází z RVP, disponibilní hodiny jsou věnovány rozšířené výuce cizích jazyků. V rámci devítileté školní docházky se všechny děti naučí dva cizí jazyky v úrovni ER A2 B1, ŠVP klade důraz i na přírodovědné předměty jejich pochopení, logickou stavbu a průřezovou Výuka cizích jazyků dle ročníků V přehledné tabulce je zachycen počet žáků učící se daný cizí jazyk v jednotlivých ročních k Hodinové dotace jsou dány ŠVP. Druhý cizí jazyk je koncipován v rozsahu počtu hodin tak, aby žák postupně srovnal jazykové kompetence. 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r celkem AJ NJ FJ Dvojjazyčná výuka Ve všech třídách byla využívána metoda podporovaná Evropskou komisí CLIL (Content and Language Integrated Learning). Jedná se o třídy jak s anglickým, tak s německým jazykem. Metoda CLIL využívá těchto didaktických zásad: 1) Zavedení ŠVP do praxe umožňuje začlenění cizích jazyků i do nejazykových předmětů na základě obsahu, nikoliv podle jazykových požadavků. 2) CLIL odkazuje na situace, kdy předmět nebo jeho část je vyučována v cizím jazyce. Tento proces sleduje dva cíle - osvojení si obsahu vyučovaného a simultánně s tím osvojení si jazyka potřebného v daném tématickém celku. 20

21 3) Dalším přínosem je ušetření času. Žáci jsou vystavováni práci s jazykem,aniž by bylo zapotřebí samostatných jazykových hodin. Nemusí tedy nutně ovlivnit hodinové dotace. 4) Velikou výhodou je motivační složka celého procesu. Žáci se neučí jazyk pro jazyk samotný vidí smysluplné využití práce s ním. Nepřímo se naučí spoustu užitečných obratů a frází, se kterými budou moci v budoucnu pracovat. 5) Projekt je významně obohacen účastí rodilého mluvčího v nejazykových hodinách až 4-8 hod. týdně v některých třídách. Jedná se o rozšíření metody CLIL. Žáci podvědomě vnímají instrukce a příkazy v cizím jazyce, rozumí jim a současně upevňují fonetické návyky prostřednictvím přímého vnímání správné výslovnosti rodilým mluvčím. Naposlouchají cizí jazyk. Výhodnou celého projektu je u nižších ročníků věk žáků; v tomto období jsou schopni plynule přecházet v jednotlivých hodinách do jazykových chvilek. Nestydí se jazyk používat i s minimem jazykových prostředků. Ověřování probíhá od roku 2008, záběr postupně rozšiřujeme. Po celkové analýze v loňském školním roce jsme se vydali cestou celoplošného zařazování CLIL do výuky. Dotace v nejazykových předmětech je nejvyšší v nižších ročnících a následně v těch nejvyšších. Do odborných předmětů jsou kromě českého plně kvalifikovaného učitele implementováni rodilí mluvčí, kteří vždy se skupinou žáků realizují aktivní prvky vzdělávání vedoucí k získávání klíčových kompetencí cizí jazyk odbornost Zvoleným jazykem byl jazyk anglický a německý. Nejčastěji byl anglický a německý jazyk zařazován do hodin matematiky, prvouky a tělesné výchovy. Na druhém stupni se objevil cizí jazyk především v přírodovědných, ale i společensko-vědních oborech. Žáci absolvovali v průběhu roku několik projektů zaměřených na výuku jazyků. V průběhu celého roku měli možnost pracovat s anglickými či německými písničkami, pohádkami, příběhy a říkadly. 21

22 6.3. Volitelné předměty ŠVP vychází se zařazení většiny disponibilních hodin pro výuku cizích jazyků, je specifický od většiny základních škol a typické volitelné předměty nezahrnuje. Výběr spočívá ve volbě cizího jazyka a to prvního jazyka pro třídu (AJ nebo NJ) a druhého jazyka pro roč.( nabízeno 5 cizích jazyků). Dále škola poskytuje možnost ve výběru tématu pracovních činností v 9.ročníku Práce s žáky se speciálními vzdělávacími a výchovnými problémy a žáky mimořádně nadanými Evidováno 10 žáků se SVVP a 1 mimořádně nadaný žák (členové Mensa ČR) Pro všechny žáky je vytvořen individuální studijní plán, jsou zohledněny jejich potřeby a možnosti. Do vzdělávání jsou zapojeni i žáci jiné státní příslušnosti s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Škola pro všechny tyto děti připravuje individuální vzdělávací program ve všech předmětech tak, aby byly respektovány jejich možnosti a jejich pokrok ve vývoji porozumění vyučovanému jazyku. Práce s těmito žáky je hodnocena ČŠI jako nadstandardní Účast školy na plošném testování žáků Žáci se účastnili plošného testování standardů v 5. a 9. ročníku. Jejich výkony zejména v 9. ročníku jsou silně nadprůměrné a překonávající i výsledky víceletých gymnázií. Letos dosáhli žáci vynikajících výsledků v cizích jazycích a českém jazyce. Potvrdil se záměr ve výuce cizích jazyků. Oba cizí jazyky plnili žáci na srovnatelné výborné úrovni. Dále se žáci účastnili testování 8.roč. SCIO. Dosahují standardně nadprůměrných výsledků. 22

23 6.6. Výchovné poradenství a prevence V tomto školním roce bylo PPP Liberec vyšetřeno jedenáct žáků, PPP Jablonec nad Nisou dva žáci a PPP Semily jeden žák. Pět žáků z tohoto počtu mají doporučený IVP, celkem je evidováno deset žáků s IVP. Většinou byly děti vyšetřeny na základě vzájemné dohody školy a rodiny. Po konzultaci výchovného poradce s vyučujícími žáků s IVP bylo doučování efektivní a prokázalo smysl tohoto opatření. Kromě diagnostické činnosti byla v letošním školním roce opět plně využívána poradenská činnost PPP Liberec pro vycházející žáky devátých tříd. Tato aktivita PPP, kdy veškeré informace pro nastávající absolventy jsou jim zprostředkovány přes školní výchovné poradce, je nedocenitelná a PPP za ni patří velký dík. Součástí informačních setkání byly v tomto roce exkurze, např. do SŠ a SOU nábytkářského v Kateřinkách a do SŠ a SOU Na Bojišti. Obě byly díky perfektní organizaci a odbornému vedení velmi zajímavé a přínosné. Hodnocení realizace akcí prevence sociálně patologických jevů je v příloze č Žákovský parlament V návaznosti na dvouletý projekt Řešení vrstevnických vztahů, který skončil v lednu roku 2013 byl předložen návrh na založení žákovského parlamentu. Po absolvování vzdělávacího semináře Trénink koordinátora parlamentu, pořádaného sdružením GEMINI, jsme začali podnikat první kroky. Naším cílem pro tento školní rok bylo rozjet činnost žákovského parlamentu. Úkolem žákovského parlamentu je snaha o zprostředkování kvalitní a přínosné komunikace mezi žáky navzájem a žáky a učiteli. Dále vedení žáků k samostatnosti a schopnosti rozhodovat a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost. Seznámení žáků se základními principy demokracie a jejich občanský růst. Důraz bude kladen na schopnost spolupráce členů žákovského parlamentu, jejich kreativitu a aktivní přístup k řešení problémů. Cílem je vytvořit funkční a aktivní žákovský parlament. 23

24 Jako první jsme ve všech třídách od 5. do 8. ročníků uspořádali výběr zástupců do žákovského parlamentu. Výběr zástupců do ŽK jsme nechali plně na žácích. Dotazníky byly anonymní. Z každé třídy nám tak vyšly 2 děti jako budoucí zástupci žáků. Žákovský parlament měl pro zbytek tohoto školního roku 16 členů. První schůzka proběhla Žákovský parlament se schází každých 14 dní ve středu ráno od 7:00 hodin. Schůzka trvá 45 minut. Informace o průběhu schůzek lze najít na webu školy v oddílu Život školy žákovský parlament nebo na nástěnce ŽK umístěného na chodbě v 1.patře. Počáteční fáze žákovského parlamentu byla zakončena dvoudenním harmonizačním pobytem na Mariánskohorských boudách. 6.8 Spolupráce práce se studenty PF-fakultní škola Spolupráce probíhá řadu let. Na škole je realizována průběžná i souvislá praxe pro učitele, souvislá praxe pro vychovatele. V rámci jednoho školního roku se ve škole vyměnilo 19 studentů. Školu navštívili i studenti partnerských univerzit TUL z Polska a Německa. Byli seznámeni s ŠVP školy a vzdělávacím systémem v ČR. Kromě fakult s pedagogickým zaměřením spolupracujeme s fakultou strojní a fakultou textilní v rámci společných projektů na podporu technického a přírodovědného vzdělávání žáků. 6.9 Zapojení do mezinárodní spolupráce V rámci partnerství školy se SRN prostřednictvím Goethe-Institutu (PASCH) proběhlo v tomto školním roce několik významných akcí: Týden německého jazyka v Liberci v prvním říjnovém týdnu proběhla nejvýznamnější akce v rámci spolupráce PASCH. Během čtyř dnů mohla veřejnost navštívit odborné semináře, besedu o významu výuky německého jazyka v našem regionu, byly promítány zajímavé německé filmy. Během dvou dnů absolvovaly děti 24

25 pohádkovou rally, navštívily filmové představení německé pohádky Kocour v botách, vyslechly čtení pohádek. Starším žákům program nabídl film Die Welle, po jehož zhlédnutí o tomto velmi působivém představení diskutovali. V obchodním komplexu Forum proběhla vernisáž fotografií naší bývalé asistentky Ines Schröder. Na slavnostním zakončení se sešli zástupci Velvyslanectví SRN v České republice, Goethe-Institutu Prag, liberecké radnice a naší školy u příležitosti vernisáže výstavy Freiheit und Liebe v Krajské vědecké knihovně. Na tyto dva dny volně navazovalo divadelní představení Es war einmal v Naivním divadle a diskusní pořad Dětská akademie, který proběhl v sále Krajské vědecké knihovny. CLIL (Content and Language Integrated Learning) za odbornou přípravu v zavádění německého jazyka do výuky zodpovídá Petr Kolář. Praktické zavedení metody je běžnou součástí výuky na prvním stupni zapojením rodilého mluvčího. Čeští vyučující aplikovali metodu na druhém stupni v hodinách dějepisu (Petr Kolář v 9.A) a hudební výchově (6. ročníky), dále v projektech. Petr Kolář se stal i metodikem CLIL v projektu s Univerzitou Karlovou při DVPP pro školy v Libereckém kraji. Conference CLIL v Berlíně V druhém lednovém týdnu r zastupoval již podruhé Mgr. Petr Kolář naši školu na konferenci PASCH škol z regionu střední a východní Evropy v Berlíně. Setkání organizoval Goethe Institut, tématem konference byla metodika CLIL. Jednotliví delegáti představili svoji dosavadní činnost v dané problematice, nastínili další možné směřování. Součástí konference byla vedle teoretických seminářů i hospitace na školách, na kterých probíhá výuka CLIL pro německé žáky v anglickém jazyce. Testy FIT in DEUTSCH 2 testování Goethe-Institutu se zúčastnilo 13 žáků z osmých a devátých tříd. Všichni získali certifikát Fit in Deutsch 1, 2, který odpovídá jazykové úrovni A2 podle evropského referenčního rámce. Metodiky testování v celostátním měřítku jsou právě pedagogové naší školy. Plní tak jeden z hlavních úkolů vyplývající ze smlouvy se SRN o metodické pomoci a šíření motivace k výuce německého jazyka na školách v české republice. 25

26 DVPP metodická pomoc učitelům německého jazyka v kraji Vyškolení němčináři mohou zabezpečovat metodické poradenství v celém regionu a během tohoto roku pořádali několik podnětných seminářů pro kolegy z ostatních škol. Usilujeme také o získání certifikátu, který by opravňoval naši školu k organizování výkonnostních testů pro žáky základních škol s názvem Fit 1, Fit 2. Toto testování, byť zatím jen našich žáků, už dvakrát proběhlo. V současné době se buduje i metodická knihovna, kterou mohou využívat i němčináři ostatních škol. Dějepisná exkurze do Berlína a Postupimi Ve dne 25. a uskutečnila patnáctičlenná skupina deseti žákyň devátého ročníku a čtyř učitelek dvoudenní výlet do Berlína pod vedením Mgr. Petra Koláře. Důvodem cesty je snadná dostupnost Berlína, značná atraktivnost tohoto velkoměsta i skutečnost, že to byl právě Berlín, který se mnohokrát objevil ve výuce dějepisu v 9. ročníku jako centrum rozhodujících událostí dějin 20. st. Účastnici navštívili naprostou většinu pamětihodností, které se vztahují k novodobým dějinám, jak žáci, tak i pedagogové si mohli přímo osahat takové objekty jako jsou relikty berlínské zdi, Reichstag anebo zámeček Cecilienhof, tj. navštívit místa, která zaplňují stránky učebnic dějepisu 20. století. Spolupráce se zahraničními partnerskými školami Naše škola dlouhodobě spolupracuje se školami ve švýcarském Mosnang (od roku 1995), v dánském Haderslev (od roku 2002) a v německém Augsburgu (od roku 2007). Při pravidelném setkávání žáků a učitelů formou recipročních výměn je vždy řešen projekt, jehož téma je zajímavé pro obě zúčastněné strany a je řešen v dvojjazyčných skupinách výhradně v německém jazyce. Tato spolupráce je nezastupitelnou součástí výuky německého jazyka. Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnily významné výjezdy: Hadersleben DK, 16. až 21. září 2012 zúčastnili se žáci 7.A a 7.B. Vánoční trhy 2012, prosinec 2012, tradičně jsme navštívili Dresden (třída 9.A). 26

27 Kleinwelka D, 6. června 2013, každoroční akce pro žáky prvního stupně, kterých se letos zúčastnilo sedmdesát osm. Berlin 25. a 26. května 2013, poznávací zájezd hlavního města SRN pro žáky 9.A Návštěva žáků a pedagogů partnerské školy Deutsche Schule z dánského Hadersleben proběhla ve dnech 26. května až 31. května 2013 Projekt Aktivně a zdravě příhraniční vzdělávací síť pro volný čas a sport Pobyt v KiEZ Querxenland Seifhennersdorf, , třída 2. B Díky projektu z EU Cíl 3 prožili žáci 2.B tři dny v krásném prostředí Horní Lužice. Program byl zaměřen na pozorování a poznávání přírody, stmelování třídního kolektivu. Vše bylo realizováno německými lektory v německém jazyce za přítomnosti tlumočnice. Návštěva školy v městečku Seifhennersdorf - děti byly na hodině tělesné výchovy a zúčastnily se miniturnaje v přehazované. Dopravní výchovu připravili žlutí andělé na dopravním hřišti, kde děti plnily úkoly a jezdily na kolech. Žáci si v německém prostředí vyzkoušeli používat cizí jazyk v praxi při nakupování v obchůdku a každodenní kontakt měli s pracovníky střediska (lektoři, kuchaři). Dialog Liberec Augsburg: Nimm deinen Freund mit navazuje na partnerskou spolupráci měst Liberec a Augsburg, letos určený pro žáky 4.B, kdy děti v obou městech po návštěvě přírodních krás okolí svého města ztvárnili svého přítele formou modelování ze sochařské hlíny. Projekt se uskutečnil ve dnech 13. až 17. května 2013 a zúčastnilo se ho 20 dětí ze 4.B. Projekt Krůček po krůčku do sousední země ZŠ Husova+TANDEM Od 21. do proběhl na naší škole projekt Krůček po krůčku do sousední země ve spolupráci s Tandemem. Naši školu navštívila vyslankyně Katharina Clauß z Berlína, která s dětmi z 1.B a 2.B strávila 4 dny. První tři dny probíhal projekt ve škole. Poslední den pátek strávily děti na 27

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost Příloha č. 2 Základní údaje Kolik různých cizích jazyků ve Vaší škole v tomto školním roce reálně vyučujete? o 1 o 2 o 3 o více než 3 Z hlediska toho, kolik žáků do Vaší školy nastupuje, považujete Vaši

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více