VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/13"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/13 Zpracovala Mgr. Blanka Reindlová Projednala pedagogická rada dne 25.září 2013 Schválila Školská rada dne 20.září 2013

2 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 2

3 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI, PRAXI A ZPŮSOBILOSTI, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ POČTY PRACOVNÍKŮ PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A KVALIFIKOVANOST DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ÚDAJE PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY - ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výuka cizích jazyků Volitelné předměty Práce s žáky se SVP Účast školy na plošném testování Výchovné poradenství a prevence Žákovský parlament Spolupráce se studenty PF TUL Zapojení do mezinárodní spolupráce Další aktivity ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE S ODBOR.ORGANIZACÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ KONCEPČNÍ ZÁMĚRY A ÚKOLY DO ROKU PŘÍLOHA Č. 1 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PREVENTIVNÍHO PROGRAMU V OBLASTI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 53 PŘÍLOHA Č.2. Porovnání vývoje některých ukazatelů za posledních deset let

4 1. Základní údaje o škole: 1.1 škola název školy Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 adresa školy Husova 142/44, Liberec V, právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy Kontakt příspěvková organizace ředitel: Mgr. Blanka Reindlová zástupce ředitele: Mgr. Iva Kutrová tel.: ředitelka 1.2 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele Kontakt Statutární město Liberec Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec tel.: fax: součásti školy Kapacita Základní škola 500 Školní družina 140 Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 1. stupeň ZŠ ,7 2. stupeň ZŠ Školní družina ,3 4

5 1.4 Údaje o školské radě Počet členů školské rady 3 Předseda školské rady: Jarmila Fořtová Kontakt zástupci zřizovatele Ing. Ondřej Červinka zástupci pedagogického sboru Ing. Jarmila Fořtová zástupci rodičů Ing. Lenka Nevyhoštěná Jednání školské rady Jednání školské rady ve školním roce 2012/2013 proběhla v termínech Zápisy z jednání školské rady jsou zveřejněny na internetových stránkách školy. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP ZV-ZŠ S RVJ, HUSOVA 142/44 Č.J Zařazené třídy ročník 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 41 Počet učitelů ZŠ 27 Počet vychovatelů ŠD+CVČ 6+1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 5

6 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé ZŠ) Kvalifikační do 30-ti 31až až 50 předpoklady let let let 51 až důchodový věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen Splňuje 4/2 7/6 9/9 6/6 0 25/22 Nesplňuje 1/1 2/2 Pedagogičtí pracovníci (pouze vychovatelé ŠD a prac. CVČ) Kvalifikační do 30-ti 31až až až důchodový Celkem předpoklady let let let důchodový věk věk celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen Splňuje 2/2 2/2 1/1 1/1 0 6/6 Nesplňuje 1/1 1/1 Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání Během školního roku 2012/13 byly uspořádány semináře pro všechny členy pedagogického sboru. Pozornost byla věnována dvěma směry 1. Rozvoj psychologických dovedností a získání praktických zkušenosti pro práci s dětmi. Jedná se o prohlubování schopnosti emočního vnímání a posilování motivačních technik a metod kritického myšlení při výuce. Pracovní osobnostní styly učení se podle transakční analýzy - Aperta Emoční inteligence pro pedagogy Učíme pro zítřek V rámci tohoto směru vzdělávání jsme vstoupili do projektu s firmou Aperta a realizujeme tak dlouhodobé vzdělávání PP 2 roky. Kromě vlastní účasti pedagogů na seminářích se všichni podílí na tvorbě Inspiromatu ( sborník nápadů pro práci s dětmi s ohledem na emoční inteligenci a motivační techniky) 2. Digitální technologie se stálou modernizací techniky umožňující učitelům i žákům přístup k interaktivnímu vzdělávání je nutnosti vzdělávat stále pedagogický sbor. Práce s tabletem 6

7 I-třída Hlasovací systém SMART Respounse 3. Ke společnému vzdělávání patří bezpochyby i vzdělávání v oblasti BOZ a první pomoci. Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolení a seznamováni s novinkami. Zásadní pozornost je věnována první pomoci a chování člověka v krizových situacích. BOZ - p. Stejskal První pomoc MUDr. Volková Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Petra Stočková Čtení a psaní genetickou metodou Jazykový kurz dlouhodobý, letní kurz AJ s RM Blanka Reindlová Zdokonalovací kurz AJ UK Praha Marta Hyšková Renata Šebestová Jaroslava Pastuchová Rozvoj ústního a písemného projevu žáků v angličtině Santa Claus is coming to town (Christmas) Motivating Strategies in English Mluvení a konverzace, angličtina pro 2. stupeň ZŠ semináře v rámci Deutschlehrertagu (Den učitelů němčiny), osvědčení o účasti na celé akci (celodenní akce), semináře v rámci letní akademie v Brně , osvědčení o účasti na celotýdenní vzdělávací akci, seminář od GI pro PASCH Český jazyk s humorem Reklama v češtině Didaktické pomůcky ve výuce dějepisu aneb dějepis hrou Práce s tabletem SGUN a Goethe Institut SGUN Goethe Institut ZŠ Husova TUL TUL 7

8 Korálkování vinuté perle nad kahanem Advent s Větrníkem vánoční tvoření DDM Větrník Hana Tonevová Anglický jazyk Třísemestrální zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ ( ) Čtení a psaní genetickou metodou Práce s žáky s poruchami pozornosti DDM Větrník UK Praha Klett nakladatelství PPP Liberec Kateřina Štěpánová Petra Čejchanová Ivana Holasová Čtení a psaní genetickou metodou Práce s Tablety PC Tří semestrální Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ Zdokonalovací kurs cizích jazyků pro učitele 1.a 2. stupně ZŠ Čtenářská gramotnost a její rozvoj ve výuce žáků na 1. stupni ZŠ AJ Konverzace, SVT Třísemestrální zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ anglický jazyk,,praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ (PASCO) Metodika okamžitého hodnocení s pomocí hlasovacího systému /Klett, nakladatelství s.r.o./ UK Praha Ústav jazykové a odborné přípravy UK Praha NIDV Liberec Consulting s.r.o. UK Praha AV Media SMART 8

9 Pavlína Veselková Anna Jassová Eva Kučerová Miroslava Brejchová Iva Prajzlerová Renata Straková Petra Fontanová SMART Response Čtením a psaním ke kritickému myšlení Třísemestrální zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně - anglický jazyk, Čtení a psaní genetickou metodou Třísemestrální Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ Čtení a psaní genetickou metodou Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ (PASCO) ŠVP a čtenářská gramotnost Čtení a psaní genetickou metodou Metoda dobrého startu Třísemestrální Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ Třísemestrální Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ. Studium pro asistenty pedagoga Výtvarný kurz eukanastiky Školení asistentů pedagogů v libereckém kraji Třísemestrální Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele TUL UK Praha (Univerzita Karlova v Praze, Středisko jazykové a odborné přípravy Liberec) (Klett nakladatelství s.r.o.) AV Media občanské sdružení ABECEDA nakladatelství Klett DYS centrum Praha Ústav jazykové a odborné přípravy UK Praha UK Praha Národní institut pro další vzdělávání Liberec Divizna Úřad libereckého kraje UK Praha 9

10 Libor Junek Zuzana Poplužníková Alena Muráňová Jaroslav Vyskočil Martina Kotrmanová Školení a vzdělávání v rámci projektu Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ (Pasco) Trénink koordinátora parlamentu I. Oxford Professional Development training Mluvení a konverzace Drama v hodinách AJ Infoa International s.r.o. Čteme a píšeme anglicky Oxford Teachers Academy v týdnu od Vzdělávání učitelů NJ Fit-Teste (seminář v Goethe-institutu) Unterrichtsplanung (seminář) Český jazyk s humorem Grammatik im Unterricht Kollegiale Beobachtung Školení a vzdělávání v rámci projektu Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ (Pasco) Školení Metodika okamžitého hodnocení s pomocí hlasovacího systému SMART Response Doktorandské studium Didaktika fyziky Rozvoj ústního a písemného projevu žáků v angličtině Santa Claus is coming to AV Media Praha Gareth Davis (Craig Huxley) Oxford (Goethe-institut) TUL Goethe-institut AV Media AV Media UHK 10

11 town Motivating strategies in English Making grammar fun Motivating young learners to speak Jana Martinovská Geometrie na 1. stupni ZŠ II. Čtení a psaní genetickou metodou Metodika okamžitého hodnocení s pomocí hlasovacího systému SMART Response CVLK Nakladatelství Klett s.r.o.) AV Media a.s. Praha UK Praha Třísemestrální Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele, Model AJ 2 pro 1. stupeň ZŠ Uvádí se počet absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení PF kdykoli v průběhu šk. roku Počet nových absolventů po Odchod učitelů ze školy do 3 let ukončení PF praxe Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce (v přímé výchovné práci) % Učitelé 1. Stupně 91% Učitelé 1. Stupně 91% Učitelé 2. Stupně 100% Učitelé 2. Stupně 79,5% Vychovatelky ŠD a CVČ 86% Vychovatelky ŠD 86% Komentář: 1 učitel ZŠ nemá dokončené vysokoškolské vzdělání 11

12 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 hospodářka 1 USO 2 Školník 1,0 SOU 3 Uklízečky 3,4 ZŠ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Zápis proběhl dne 18.ledna Dostavilo se celkem 106 dětí. počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí po odkladu počet odkladů pro šk. r. 2013/ Komentář: Do prvních tříd bylo po zápisu přijato 56 žáků následně po uvolnění kapacity odchodem žáků z pátých tříd na víceletá gymnázia bylo vyhověno 4 dalším žádostem o přijetí 12

13 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 4 1 soukromá gymnázia 2 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy umělecké střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 0 1 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

14 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu - I. pololetí 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno 1.A B A B A B A B A B Celkem stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno 6.A B A B A B A Celkem

15 Celkový přehled Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o prospěchu - II. pololetí 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno 1.A B A B A B A B A B Celkem stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno 6.A B A B A B A Celkem

16 Celkový přehled Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování I. pololetí 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1.A B A B A B A B A B Celkem

17 Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 6.A B A B A B A Celkem Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Celkový přehled Přehled o chování II. pololetí Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1.A B A B A B A B A B Celkem

18 Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 6.A B A B A B A Celkem Celkový přehled Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. pololetí , pololetí , ,008 Celkem , ,008 18

19 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 11 Celkem 11 Komentář: Na integrované žáky zpracovávají učitelé individuální vzdělávací plány, které výchovný poradce předkládá ke kontrole. 5.4 Účast žáků v okresních a krajských kolech olympiád Německý jazyk Okresní kolo, (kategorie IA): 1. místo: Karla Váňová,7.A (kategorie IIA): 1. místo: Karel Jurášek, 9.A Krajské kolo, (kategorie IIA): 1. místo: Karel Jurášek, 9.A (postup do celostátního kola) Krajské kolo, (kategorie IIC): 2. místo: Anna Stárková, 9.A Celostátní kolo, (kategorie IIA) 8. místo: Karel Jurášek, 9.A (IIA) Zeměpisná olympiáda Okresní kolo 1.místo: Marián Jerinić 6. A 3.místo : Martin Stárek 7. B Krajské kolo 1. místo: Marián Jerinić 6.A Pythagoriáda Okresní kolo - 5 úspěšných řešitelů: Ondřej Donát 6.B; Petr Sokol 6.A; Marián Jerinić 6.A; Jiří Vlček 6.A; Barbora Krejzarová 6.A 19

20 6. Charakteristika školy- organizace vzdělávání a výchovy 6.1. Školní vzdělávací program od , upraven k Vychází z RVP, disponibilní hodiny jsou věnovány rozšířené výuce cizích jazyků. V rámci devítileté školní docházky se všechny děti naučí dva cizí jazyky v úrovni ER A2 B1, ŠVP klade důraz i na přírodovědné předměty jejich pochopení, logickou stavbu a průřezovou Výuka cizích jazyků dle ročníků V přehledné tabulce je zachycen počet žáků učící se daný cizí jazyk v jednotlivých ročních k Hodinové dotace jsou dány ŠVP. Druhý cizí jazyk je koncipován v rozsahu počtu hodin tak, aby žák postupně srovnal jazykové kompetence. 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r celkem AJ NJ FJ Dvojjazyčná výuka Ve všech třídách byla využívána metoda podporovaná Evropskou komisí CLIL (Content and Language Integrated Learning). Jedná se o třídy jak s anglickým, tak s německým jazykem. Metoda CLIL využívá těchto didaktických zásad: 1) Zavedení ŠVP do praxe umožňuje začlenění cizích jazyků i do nejazykových předmětů na základě obsahu, nikoliv podle jazykových požadavků. 2) CLIL odkazuje na situace, kdy předmět nebo jeho část je vyučována v cizím jazyce. Tento proces sleduje dva cíle - osvojení si obsahu vyučovaného a simultánně s tím osvojení si jazyka potřebného v daném tématickém celku. 20

21 3) Dalším přínosem je ušetření času. Žáci jsou vystavováni práci s jazykem,aniž by bylo zapotřebí samostatných jazykových hodin. Nemusí tedy nutně ovlivnit hodinové dotace. 4) Velikou výhodou je motivační složka celého procesu. Žáci se neučí jazyk pro jazyk samotný vidí smysluplné využití práce s ním. Nepřímo se naučí spoustu užitečných obratů a frází, se kterými budou moci v budoucnu pracovat. 5) Projekt je významně obohacen účastí rodilého mluvčího v nejazykových hodinách až 4-8 hod. týdně v některých třídách. Jedná se o rozšíření metody CLIL. Žáci podvědomě vnímají instrukce a příkazy v cizím jazyce, rozumí jim a současně upevňují fonetické návyky prostřednictvím přímého vnímání správné výslovnosti rodilým mluvčím. Naposlouchají cizí jazyk. Výhodnou celého projektu je u nižších ročníků věk žáků; v tomto období jsou schopni plynule přecházet v jednotlivých hodinách do jazykových chvilek. Nestydí se jazyk používat i s minimem jazykových prostředků. Ověřování probíhá od roku 2008, záběr postupně rozšiřujeme. Po celkové analýze v loňském školním roce jsme se vydali cestou celoplošného zařazování CLIL do výuky. Dotace v nejazykových předmětech je nejvyšší v nižších ročnících a následně v těch nejvyšších. Do odborných předmětů jsou kromě českého plně kvalifikovaného učitele implementováni rodilí mluvčí, kteří vždy se skupinou žáků realizují aktivní prvky vzdělávání vedoucí k získávání klíčových kompetencí cizí jazyk odbornost Zvoleným jazykem byl jazyk anglický a německý. Nejčastěji byl anglický a německý jazyk zařazován do hodin matematiky, prvouky a tělesné výchovy. Na druhém stupni se objevil cizí jazyk především v přírodovědných, ale i společensko-vědních oborech. Žáci absolvovali v průběhu roku několik projektů zaměřených na výuku jazyků. V průběhu celého roku měli možnost pracovat s anglickými či německými písničkami, pohádkami, příběhy a říkadly. 21

22 6.3. Volitelné předměty ŠVP vychází se zařazení většiny disponibilních hodin pro výuku cizích jazyků, je specifický od většiny základních škol a typické volitelné předměty nezahrnuje. Výběr spočívá ve volbě cizího jazyka a to prvního jazyka pro třídu (AJ nebo NJ) a druhého jazyka pro roč.( nabízeno 5 cizích jazyků). Dále škola poskytuje možnost ve výběru tématu pracovních činností v 9.ročníku Práce s žáky se speciálními vzdělávacími a výchovnými problémy a žáky mimořádně nadanými Evidováno 10 žáků se SVVP a 1 mimořádně nadaný žák (členové Mensa ČR) Pro všechny žáky je vytvořen individuální studijní plán, jsou zohledněny jejich potřeby a možnosti. Do vzdělávání jsou zapojeni i žáci jiné státní příslušnosti s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Škola pro všechny tyto děti připravuje individuální vzdělávací program ve všech předmětech tak, aby byly respektovány jejich možnosti a jejich pokrok ve vývoji porozumění vyučovanému jazyku. Práce s těmito žáky je hodnocena ČŠI jako nadstandardní Účast školy na plošném testování žáků Žáci se účastnili plošného testování standardů v 5. a 9. ročníku. Jejich výkony zejména v 9. ročníku jsou silně nadprůměrné a překonávající i výsledky víceletých gymnázií. Letos dosáhli žáci vynikajících výsledků v cizích jazycích a českém jazyce. Potvrdil se záměr ve výuce cizích jazyků. Oba cizí jazyky plnili žáci na srovnatelné výborné úrovni. Dále se žáci účastnili testování 8.roč. SCIO. Dosahují standardně nadprůměrných výsledků. 22

23 6.6. Výchovné poradenství a prevence V tomto školním roce bylo PPP Liberec vyšetřeno jedenáct žáků, PPP Jablonec nad Nisou dva žáci a PPP Semily jeden žák. Pět žáků z tohoto počtu mají doporučený IVP, celkem je evidováno deset žáků s IVP. Většinou byly děti vyšetřeny na základě vzájemné dohody školy a rodiny. Po konzultaci výchovného poradce s vyučujícími žáků s IVP bylo doučování efektivní a prokázalo smysl tohoto opatření. Kromě diagnostické činnosti byla v letošním školním roce opět plně využívána poradenská činnost PPP Liberec pro vycházející žáky devátých tříd. Tato aktivita PPP, kdy veškeré informace pro nastávající absolventy jsou jim zprostředkovány přes školní výchovné poradce, je nedocenitelná a PPP za ni patří velký dík. Součástí informačních setkání byly v tomto roce exkurze, např. do SŠ a SOU nábytkářského v Kateřinkách a do SŠ a SOU Na Bojišti. Obě byly díky perfektní organizaci a odbornému vedení velmi zajímavé a přínosné. Hodnocení realizace akcí prevence sociálně patologických jevů je v příloze č Žákovský parlament V návaznosti na dvouletý projekt Řešení vrstevnických vztahů, který skončil v lednu roku 2013 byl předložen návrh na založení žákovského parlamentu. Po absolvování vzdělávacího semináře Trénink koordinátora parlamentu, pořádaného sdružením GEMINI, jsme začali podnikat první kroky. Naším cílem pro tento školní rok bylo rozjet činnost žákovského parlamentu. Úkolem žákovského parlamentu je snaha o zprostředkování kvalitní a přínosné komunikace mezi žáky navzájem a žáky a učiteli. Dále vedení žáků k samostatnosti a schopnosti rozhodovat a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost. Seznámení žáků se základními principy demokracie a jejich občanský růst. Důraz bude kladen na schopnost spolupráce členů žákovského parlamentu, jejich kreativitu a aktivní přístup k řešení problémů. Cílem je vytvořit funkční a aktivní žákovský parlament. 23

24 Jako první jsme ve všech třídách od 5. do 8. ročníků uspořádali výběr zástupců do žákovského parlamentu. Výběr zástupců do ŽK jsme nechali plně na žácích. Dotazníky byly anonymní. Z každé třídy nám tak vyšly 2 děti jako budoucí zástupci žáků. Žákovský parlament měl pro zbytek tohoto školního roku 16 členů. První schůzka proběhla Žákovský parlament se schází každých 14 dní ve středu ráno od 7:00 hodin. Schůzka trvá 45 minut. Informace o průběhu schůzek lze najít na webu školy v oddílu Život školy žákovský parlament nebo na nástěnce ŽK umístěného na chodbě v 1.patře. Počáteční fáze žákovského parlamentu byla zakončena dvoudenním harmonizačním pobytem na Mariánskohorských boudách. 6.8 Spolupráce práce se studenty PF-fakultní škola Spolupráce probíhá řadu let. Na škole je realizována průběžná i souvislá praxe pro učitele, souvislá praxe pro vychovatele. V rámci jednoho školního roku se ve škole vyměnilo 19 studentů. Školu navštívili i studenti partnerských univerzit TUL z Polska a Německa. Byli seznámeni s ŠVP školy a vzdělávacím systémem v ČR. Kromě fakult s pedagogickým zaměřením spolupracujeme s fakultou strojní a fakultou textilní v rámci společných projektů na podporu technického a přírodovědného vzdělávání žáků. 6.9 Zapojení do mezinárodní spolupráce V rámci partnerství školy se SRN prostřednictvím Goethe-Institutu (PASCH) proběhlo v tomto školním roce několik významných akcí: Týden německého jazyka v Liberci v prvním říjnovém týdnu proběhla nejvýznamnější akce v rámci spolupráce PASCH. Během čtyř dnů mohla veřejnost navštívit odborné semináře, besedu o významu výuky německého jazyka v našem regionu, byly promítány zajímavé německé filmy. Během dvou dnů absolvovaly děti 24

25 pohádkovou rally, navštívily filmové představení německé pohádky Kocour v botách, vyslechly čtení pohádek. Starším žákům program nabídl film Die Welle, po jehož zhlédnutí o tomto velmi působivém představení diskutovali. V obchodním komplexu Forum proběhla vernisáž fotografií naší bývalé asistentky Ines Schröder. Na slavnostním zakončení se sešli zástupci Velvyslanectví SRN v České republice, Goethe-Institutu Prag, liberecké radnice a naší školy u příležitosti vernisáže výstavy Freiheit und Liebe v Krajské vědecké knihovně. Na tyto dva dny volně navazovalo divadelní představení Es war einmal v Naivním divadle a diskusní pořad Dětská akademie, který proběhl v sále Krajské vědecké knihovny. CLIL (Content and Language Integrated Learning) za odbornou přípravu v zavádění německého jazyka do výuky zodpovídá Petr Kolář. Praktické zavedení metody je běžnou součástí výuky na prvním stupni zapojením rodilého mluvčího. Čeští vyučující aplikovali metodu na druhém stupni v hodinách dějepisu (Petr Kolář v 9.A) a hudební výchově (6. ročníky), dále v projektech. Petr Kolář se stal i metodikem CLIL v projektu s Univerzitou Karlovou při DVPP pro školy v Libereckém kraji. Conference CLIL v Berlíně V druhém lednovém týdnu r zastupoval již podruhé Mgr. Petr Kolář naši školu na konferenci PASCH škol z regionu střední a východní Evropy v Berlíně. Setkání organizoval Goethe Institut, tématem konference byla metodika CLIL. Jednotliví delegáti představili svoji dosavadní činnost v dané problematice, nastínili další možné směřování. Součástí konference byla vedle teoretických seminářů i hospitace na školách, na kterých probíhá výuka CLIL pro německé žáky v anglickém jazyce. Testy FIT in DEUTSCH 2 testování Goethe-Institutu se zúčastnilo 13 žáků z osmých a devátých tříd. Všichni získali certifikát Fit in Deutsch 1, 2, který odpovídá jazykové úrovni A2 podle evropského referenčního rámce. Metodiky testování v celostátním měřítku jsou právě pedagogové naší školy. Plní tak jeden z hlavních úkolů vyplývající ze smlouvy se SRN o metodické pomoci a šíření motivace k výuce německého jazyka na školách v české republice. 25

26 DVPP metodická pomoc učitelům německého jazyka v kraji Vyškolení němčináři mohou zabezpečovat metodické poradenství v celém regionu a během tohoto roku pořádali několik podnětných seminářů pro kolegy z ostatních škol. Usilujeme také o získání certifikátu, který by opravňoval naši školu k organizování výkonnostních testů pro žáky základních škol s názvem Fit 1, Fit 2. Toto testování, byť zatím jen našich žáků, už dvakrát proběhlo. V současné době se buduje i metodická knihovna, kterou mohou využívat i němčináři ostatních škol. Dějepisná exkurze do Berlína a Postupimi Ve dne 25. a uskutečnila patnáctičlenná skupina deseti žákyň devátého ročníku a čtyř učitelek dvoudenní výlet do Berlína pod vedením Mgr. Petra Koláře. Důvodem cesty je snadná dostupnost Berlína, značná atraktivnost tohoto velkoměsta i skutečnost, že to byl právě Berlín, který se mnohokrát objevil ve výuce dějepisu v 9. ročníku jako centrum rozhodujících událostí dějin 20. st. Účastnici navštívili naprostou většinu pamětihodností, které se vztahují k novodobým dějinám, jak žáci, tak i pedagogové si mohli přímo osahat takové objekty jako jsou relikty berlínské zdi, Reichstag anebo zámeček Cecilienhof, tj. navštívit místa, která zaplňují stránky učebnic dějepisu 20. století. Spolupráce se zahraničními partnerskými školami Naše škola dlouhodobě spolupracuje se školami ve švýcarském Mosnang (od roku 1995), v dánském Haderslev (od roku 2002) a v německém Augsburgu (od roku 2007). Při pravidelném setkávání žáků a učitelů formou recipročních výměn je vždy řešen projekt, jehož téma je zajímavé pro obě zúčastněné strany a je řešen v dvojjazyčných skupinách výhradně v německém jazyce. Tato spolupráce je nezastupitelnou součástí výuky německého jazyka. Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnily významné výjezdy: Hadersleben DK, 16. až 21. září 2012 zúčastnili se žáci 7.A a 7.B. Vánoční trhy 2012, prosinec 2012, tradičně jsme navštívili Dresden (třída 9.A). 26

27 Kleinwelka D, 6. června 2013, každoroční akce pro žáky prvního stupně, kterých se letos zúčastnilo sedmdesát osm. Berlin 25. a 26. května 2013, poznávací zájezd hlavního města SRN pro žáky 9.A Návštěva žáků a pedagogů partnerské školy Deutsche Schule z dánského Hadersleben proběhla ve dnech 26. května až 31. května 2013 Projekt Aktivně a zdravě příhraniční vzdělávací síť pro volný čas a sport Pobyt v KiEZ Querxenland Seifhennersdorf, , třída 2. B Díky projektu z EU Cíl 3 prožili žáci 2.B tři dny v krásném prostředí Horní Lužice. Program byl zaměřen na pozorování a poznávání přírody, stmelování třídního kolektivu. Vše bylo realizováno německými lektory v německém jazyce za přítomnosti tlumočnice. Návštěva školy v městečku Seifhennersdorf - děti byly na hodině tělesné výchovy a zúčastnily se miniturnaje v přehazované. Dopravní výchovu připravili žlutí andělé na dopravním hřišti, kde děti plnily úkoly a jezdily na kolech. Žáci si v německém prostředí vyzkoušeli používat cizí jazyk v praxi při nakupování v obchůdku a každodenní kontakt měli s pracovníky střediska (lektoři, kuchaři). Dialog Liberec Augsburg: Nimm deinen Freund mit navazuje na partnerskou spolupráci měst Liberec a Augsburg, letos určený pro žáky 4.B, kdy děti v obou městech po návštěvě přírodních krás okolí svého města ztvárnili svého přítele formou modelování ze sochařské hlíny. Projekt se uskutečnil ve dnech 13. až 17. května 2013 a zúčastnilo se ho 20 dětí ze 4.B. Projekt Krůček po krůčku do sousední země ZŠ Husova+TANDEM Od 21. do proběhl na naší škole projekt Krůček po krůčku do sousední země ve spolupráci s Tandemem. Naši školu navštívila vyslankyně Katharina Clauß z Berlína, která s dětmi z 1.B a 2.B strávila 4 dny. První tři dny probíhal projekt ve škole. Poslední den pátek strávily děti na 27

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 4 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY... 5 4. APROBOVANOST VÝUKY... 6 5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2013 2014 Pedagogická rada schválila dne 1. 9. 2014 Školská rada schválila dne 5. 11. 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2013/2014 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 . Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha

Více

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012 V Liberci 31. 8. 2012 Výroční zprávu za školní rok 2011/12: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání:

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více