PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008"

Transkript

1 PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období

2 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Původní záměr města byl řídit provoz Centra prostřednictvím odboru města odboru kultury a vzdělávání. Vzhledem k potřebě větší samostatnosti, zodpovědnosti vedoucího pracovníka centra i možnosti kontroly bylo rozhodnuto o zřízení samostatné organizační složky s názvem Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy. Organizační složku zřídilo město Police n. M. s platností od 1. června 2007 a je přímo podřízena Radě města a starostce. Vedoucí organizační složky CKV Pellyho domy pravidelně předkládá jednání Rady města zprávy o činnosti Centra a plnění rozpočtu z hlediska příjmové i výdajové stránky nebo se jednání Rady města účastní osobně. Vedoucí organizační složky se již od podílela na dokončovacích pracích a připravovala budovu na vlastní provoz. Pod její vedení spadá pracovnice kultury (nejedná se o nově vytvořené prac. místo vyčlenění z organizační struktury města), uklízečka a pomocná domovnice (nově vytvořené prac. místo). Dalším zaměstnancem je správce Pellyho domů (poloviční prac. úvazek nově vytvořené pracovní místo), který obstarává drobné údržbové práce, dozor nad správným užíváním objektů, sledování a regulaci tepla v prostorách Pellyho domů, požárně preventivní činnosti, pomoc při organizaci akcí apod. Dále sezónní pracovnice informačního centra (částečný úvazek na základě dohody o pracovní činnosti). Součástí organizační složky jsou dále zaměstnanci zajišťující chod Kolárova divadla (nejedná se o nově vytvořená pracovní místa). 2. Propagace a publicita projektu Organizační složka CKV Pellyho domy dbá nejen na zajištění kvalitních akcí pro širokou veřejnost, ale také na propagaci vlastní činnosti a prostor touto cestou přispívá k zajištění dostatečné informovanosti a účasti na akcích, které pořádá a k maximálnímu využití prostor. Webové stránky jsou stěžejním nástrojem propagace činnosti Centra kultury a vzdělávání Pellyho domy a zároveň zajištění publicity projektu. Pellyho domům je věnována jedna samostatná sekce webových stránek, kde jsou uvedeny základní údaje o organizační složce, potřebné kontakty, informace a fotografie z rekonstrukce Pellyho domů (vč. informace o spolufinancování z prostředků EU), fotogalerie z jednotlivých prostor atd. Průběžně aktualizovanou sekcí webových stránek je kalendář akcí, ve kterém pracovníci Pellyho domů poskytují široké veřejnosti informace o aktuálním dění a připravovaných akcích vzdělávacích i dalších. Newsletter zájemci o pravidelný informační servis o připravovaných akcích (kino, divadlo, přednášky, vzdělávací akce, výstavy apod.) se na mohou přihlásit k odběru novinek tzv. newsletteru. Newsletter rozesílá CKV Pellyho domy z uvedených webových stránek cca 1x týdně. V současné době zahrnuje databáze pravidelných odběratelů novinek přibližně 160 ových adres vč. kontaktů na regionální média, obce, školy, firmy apod. Propagační pohlednice Pellyho domy byla vydána při příležitosti Slavnostního otevření Pellyho domů v září 2007 v nákladu ks. Mimo historické a stávající fotografie objektu obsahuje na zadní straně potřebné kontakty na CKV a informace o spolufinancování rekonstrukce z prostředků EU. Pohlednice je přílohou. 2

3 Kulturní přehled září prosinec 2007 byl vydán v nákladu ks a distribuován zdarma, především v rámci slavnostního otevření Pellyho domů v září Obsahoval nejen přehledu připravovaných akcí, ale také informace o projektu Pellyho domy Centrum celoživotního vzdělávání, jeho spolufinancování z prostředků EU a odkaz na webové stránky kde je projektu věnován samostatný prostor. Kulturní přehled vychází i nadále pravidelně, s programem vždy na leden květen a září prosinec každého roku. Kulturní přehled září prosinec 2007 je přílohou. Propagační skládačka Pellyho domy Centrum celoživotního vzdělávání V roce 2008 vydala organizační složka tištěnou skládačku (náklad ks), jejíž cílem je propagace činnosti CKV a nabídka prostor vhodných pro pořádání vzdělávacích a dalších akcí. Skládačka obsahuje informaci o spolufinancování projektu z prostředků EU. Propagační skládačka je přílohou. Publicita projektu je dále zajištěna trvalým umístěním pamětní desky na čelní straně budovy. Ve 2. nadzemním podlaží Pellyho domů je jako trvalá expozice umístěna část fotografií z rekonstrukce Pellyho domů, vč. informací o projektu a spolufinancování z prostředků EU. Publicita projektu byla dále zajištěna např. PowerPoint prezentací, která byla vytvořena za účelem otevření Pellyho domů a při této příležitosti také promítána na sále. V Polickém měsíčníku vycházely pravidelné zprávy o průběhu rekonstrukce, přípravě Centra na vlastní provoz a poté o programu, který CKV na jednotlivé měsíce připravuje. 3

4 3. Přehled akcí konaných v Pellyho domech ve sledovaném monitorovacím období Hlavní náplní centra je poskytování celoživotního vzdělávání. Kromě toho jsou na sále pořádány i některé další kulturní a společenské akce. Podle rozhodnutí Rady (ES) č. 163/2002 z 27. června 2002 musí celoživotní učení zahrnovat učení od předškolního až po důchodový věk, včetně celého spektra formalizovaného i neformalizovaného vzdělávání. Celoživotní učení má být chápáno jako veškeré vzdělávací aktivity realizované po celý život s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kvalifikovanost z hlediska osobního, občanského, sociálního i profesního. Důležitým principem pro jednotlivce jako subjektu celoživotního učení je rovnost příležitostí a kvalita učení. Počítačové a některé další kurzy realizované v Centru přispívají také k podpoře zaměstnanosti. Na realizaci projektu byla již před zahájením provozu Centra - uzavřena Dohoda o partnerství s Ing. Mgr. Jiřinou Hejnovou, která měla v plánu pořádat v Pellyho domech vzdělávací aktivity pro Úřad práce. Vzhledem ke zpoždění výzev Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dosud nedošlo k realizaci těchto záměrů. V současné době je Ing. Hejnová přihlášena do projektu Úřadu práce Náchod a bude-li vybrána, uskuteční se tyto projekty v Pellyho domech v roce S Úřadem práce v Náchodě se podařilo navázat i přímou spolupráci a v listopadu 2007 se na sále Pellyho domů uskutečnil projekt Technikou k rozvoji. Hlavním organizátorem byla společnost Merkur. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 4. V počítačové učebně se pro Úřad práce Náchod konal dlouhodobý rekvalifikační kurz. Další rekvalifikační kurz, zaměřený na počítačovou gramotnost, se (vzhledem k vytíženosti PC učebny) konal v další učebně 2. nadzemního podlaží také pro ÚP Náchod. PC učebnu dále využil Městský úřad pro vzdělávání svých zaměstnanců. Přímo Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy pořádalo počítačové kurzy pro veřejnost. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 4. Velký zájem je o výuku cizích jazyků, která byla zahájena v září Jazyková škola učí anglický, německý a francouzský jazyk. Zájem je i o nový cyklus kurzů, který bude zahájen v září Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 4. Polická univerzita volného času od září 2007 nově probíhá na sále Pellyho domů. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 4. Mezi další vzdělávací akce, které se v Centru konaly, patří např. přednášky o zdraví, seminář věnovaný psaní projektů, vzdělávání pořádané různými institucemi pro vlastní zaměstnance, cestopisné přednášky, cvičení s Olgou Šípkovou, setkávání seniorů atd. Soupis akcí, které se v prostorách Centra konaly ve sledovaném monitorovacím období, je uveden níže. Několika významnějším akcím nebo cyklům akcí je věnovaná samostatná kapitola v rámci této zprávy - 4. Podrobnější informace k vybraným akcím. Samostatná kapitola - 5. Knihovna města Police nad Metují - popisuje vzdělávací akce pořádané knihovnou, která je samostatnou institucí (příspěvková organizace města) a sídlí také v Pellyho domech. 4

5 Přehled vzdělávacích, kulturních a dalších akcí, konaných v Pellyho domech: Září 2007 Slavnostní otevření Pellyho domů, které se konalo dne , se setkalo se značným zájmem veřejnosti. V září proběhlo setkání Senior klubu Ostaš, setkání kronikářů Policka a dále Polická univerzita volného času. Byla zahájena výuka cizích jazyků. Říjen 2007: Polická univerzita volného času (2 přednášky); setkání Senior klubu Ostaš; zasedání Zastupitelstva města; výuka cizích jazyků (87 hodin); Dny křesťanské kultury: česko-polské setkání; přednáška Návrat ke zdraví; vzdělávání institucí (Řízení a vedení lidí - Microtherm CZ; Školení BOZP, práce ve výškách, prezentace ochranných pracovních pomůcek - Alptrend) Listopad 2007: Polická univerzita volného času (2 přednášky); setkání Senior klubu Ostaš; setkání představitelů místních klubů, spolků, sdružení, institucí a organizací; Mezinárodní festival outdoorových filmů; výstava Technikou k rozvoji (foto); setkání informačních center Kladského pomezí - pracovní schůzka; PC školení pro zaměstnance MěÚ: vkládání dat na webový portál města; přednáška o rakovině prsu; kurz Výtvarné zpracování kůže; základy Su-joku: korejská masáž bodů na rukou i nohou; výuka jazyků (84 hodin); vzdělávání institucí (Projektový management - Microtherm CZ); setkání divadelních ochotníků; maškarní merenda 5

6 Prosinec 2007: Polická univerzita volného času; maškarní rej pro děti; černá hodinka - Netradiční textilní techniky; zasedání Zastupitelstva města; setkání Senior klubu Ostaš; schůzka Dobrovolného svazku obcí Policka; výuka jazyků (47 hod); PC školení - vkládání dat a údržba portálu http//ski.policenadmetuji.cz; vzdělávání institucí (Školení BOZP, práce ve výškách, prezentace ochranných pracovních pomůcek - Alptrend); 2 plesy; módní přehlídka a dvě akce pro uzavřenou společnost Leden 2008: setkání Senior klubu Ostaš; taneční pro manželské a jiné páry; seminář: Jak napsat projekt a splnit bodová kritéria žádostí; PC školení - Zemědělská agentura; PC kurz - rekvalifikace pro Úřad práce (POE EDUCO); Polická univerzita volného času; seminář: Možnosti získání finančních podpor v lesnictví z POV; cestopisná přednáška; přednáška - Návrat ke zdraví; výuka cizích jazyků (77 hod); ples Únor 2008: Polická univerzita volného času; taneční pro manželské a jiné páry; vzdělávání institucí (Školení BOZP, práce ve výškách, prezentace ochranných pracovních pomůcek - Alptrend - proběhlo 2x v měsíci); kurz: Design papíru technikou EBRU; zasedání Zastupitelstva města; setkání Senior klubu Ostaš; výuka jazyků (76 hodin); 2 plesy; koncert Březen 2008: PC kurzy pro veřejnost - Základy obsluhy PC (čtyři běhy - částečně i v dubnu); Polická univerzita volného času (3 přednášky); zasedání Zastupitelstva města; Echo Mezinárodního filmového festivalu; PC školení - Zemědělská agentura (5x); PC rekvalifikace pro Úřad práce Náchod (NICOM); setkání Senior klubu Ostaš; přednáška Návrat ke zdraví; kurz - pletení z pedigu; výuka jazyků (48 hodin); setkání učitelů, křest knihy Cesty a návraty; ples; velikonoční zábava Duben 2008: Polická univerzita volného času; setkání Senior klubu Ostaš; PC kurz pro veřejnost - Základy obsluhy PC; vzdělávání institucí (Školení BOZP, práce ve výškách, prezentace ochranných pracovních pomůcek - Alptrend - proběhlo 2x v měsíci); PC školení - vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu (ECDL); PC kurz pro veřejnost - Tabulky pro začínající uživatele MS Excel; cvičení s Olgou Šípkovou; cestopisná přednáška; seminář: Zemědělské dotace atd. (Agrární komora a Zemědělská agentura Náchod); výuka jazyků (61 hod); Městský ples; koncert ZUŠ s promítáním; koncert Květen 2008: PC kurz pro veřejnost - MS Word snadno a hravě; výuka jazyků (48 hodin); setkání Senior klubu Ostaš; Celostátní seminář: Výtvarná výchova a média (ARTAMA Praha); Výstava motýlů, brouků a minerálů; stolnětenisová exhibice; Hovory s radnicí; koncert; regionální kongres Euroregionu Glacensis Červen 2008: výuka jazyků (41 hodin); zasedání Zastupitelstva města; diskuse s občany - Sport ve městě; koncert absolventů ZUŠ Červenec 2008: výuka jazyků (19 hodin); koncert na terase Srpen 2008: výuka jazyků (7 hodin); koncert; školení zaměstnanců (VK Ložiska) 6

7 Výstavy Níže uvedené výstavy byly realizovány ve výstavních prostorech nebo na sále Pellyho domů v 1. nadzemním podlaží. Ve většině případů mají výstavy vztah k regionu prostřednictvím tématu (fotografie z regionu) nebo autorů výstavy či významných osobností z regionu, kterým je výstava věnována. Září prosinec Výstava fotografií z rekonstrukce Pellyho domů a historických fotografií objektu Část výstavy (vč. informací o projektu rekonstrukce Pellyho domů) je trvale umístěna ve 2. NP jako stálá expozice Podzimní výstava Kladské pomezí bez hranic výstava fotografií k 10. výročí vzniku Svazu cestovního ruchu Branka o. p. s. Náchod Krajiny v očích i na dlani výstava fotografií Jiřího Malíka a Daniela Drechsela (fotografie z Broumovska od místních autorů) Pouště světa výstava fotografií Juraje Kamana (pouště Afriky, Asie a Ameriky) v rámci Mezinárodního festivalu outdoorových filmů Setkání - výstava k připomenutí nedožitých 75. narozenin prof. Jana Špáty a nedožitých 70. narozenin akad. Malíře Ivo Švorčíka Výstava Technikou k rozvoji výstava zaměřená na podporu studia technických oborů na středních školách Více o této akci uvádí kapitola Broumovsko - Výstava fotografií Horsta Bauera Leden srpen Krajiny snů mramorování papíru technikou EBRU (výstava předcházela výtvarnému kurzu) Návrhy titulních stran Polického měsíčníku výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Police n. M Světové jamboree 2007 výstava fotografií ze světového setkání skautů v Anglii a doprovodný program (beseda s účastníky, promítání filmu) Malované jehlou výstava vyšívaných obrazů 7

8 Výstava motýlů, brouků a minerálů Červenec - srpen 2008 Holandský WESTERKWARTIER výstava fotografií Stana Coenderse a Omke Oudermana Parné léto Paměť sněhu výstava obrazů a koláží polických autorů Pavla Frydrycha a Martiny Váňové z Police n. M. 4. Podrobnější informace k vybraným akcím 4.1 Jazykové kurzy V září 2007 byly zahájeny jazykové kurzy, které se setkaly se značným zájmem veřejnosti. Centrum kultury a vzdělávání navázalo spolupráci s jazykovou školou Magic English Náchod. Výuky angličtiny, němčiny a francouzštiny se účastnilo přibližně 40 osob (počet se v průběhu roku měnil). Celkový počet hodin, které proběhly v Centru ve školním roce 2007/2008, je cca 600 vyučovacích hodin, (rozpis hodin v jednotlivých měsících v přehledu akcí kapitola 3). Zájem je i o nový cyklus kurzů, který zahajuje v září Vyučovat se bude opět angličtina, němčina a francouzština, dle vlastních znalostí si zájemci mohou vybrat kurzy různé úrovně (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí). 4.2 Počítačové kurzy Počítačová učebna byla využívána především v roce 2008, ať už pro kurzy pořádané Centrem kultury a vzdělávání, nebo pro kurzy pořádané jinými subjekty. V roce 2007 zde proběhlo např. školení pro osoby, které aktualizují portál (vkládání dat a údržba neziskového portálu podporujícího cestovní ruch) nebo školení pro zaměstnance úřadu, věnované vkládání dat a informací pro občany na webový portál města Termíny realizovaných PC kurzů: Základy obsluhy PC - kurz I., počet účastníků: Základy obsluhy PC - kurz II., počet účastníků: Základy obsluhy PC - kurz III., počet účastníků: 12 * PC kurzy pořádané CKV Pellyho domy: CKV navázalo spolupráci s firmou POE Educo a na jaře roku 2008 byla postupně vypsána nabídka tří různých PC kurzů pro veřejnost základy obsluhy počítače, základy používání programu Word a základy používání programu Excel. Základní kurz obsluhy osobního počítače se setkal s nečekaným zájmem - byly naplněny celkem čtyři běhy, kterých se účastnilo celkem 46 osob. Navazujících kurzů se účastnilo 10 osob (MS Excel) a 7 osob (MS Word). Záměrem CKV je pokračovat v nabídce kurzů také v roce 2008/

9 Základy obsluhy PC - kurz IV., počet účastníků: Tabulky pro začínající uživatele MS Excel, účastníků: MS Word snadno a hravě, počet účastníků: 7 Prezenční listiny z jednotlivých kurzů jsou přílohou. * PC kurzy pořádané dalšími institucemi: Z dalších vzdělávacích akcí, které se uskutečnily v počítačové učebně, se jednalo především o dlouhodobější rekvalifikační kurzy realizované pro Úřad práce Náchod a kurzy pro zemědělskou veřejnost. 1. rekvalifikační kurzy pro Úřad práce Náchod: PC kurz - rekvalifikace (školitel: firma POE EDUCO), počet účastníků: PC kurz - rekvalifikace (školitel: firma NICOM), počet účastníků: 12 Rekvalifikační kurz vedený firmou NICOM se z důvodu vytíženosti počítačové učebny konal ve vedlejší učebně, na vlastních počítačích dodaných školitelem. Prezenční listina je přílohou. 2. kurzy pořádané Ministerstvem zemědělství - Zemědělskou agenturou a Pozemkovým úřadem Náchod Praktické použití portálu Farmář pro zemědělskou veřejnost (1 kurz), počet účastníků: Praktické použití portálu Farmář pro zemědělskou veřejnost (2 kurzy/den), počet účastníků: Praktické použití portálu Farmář pro zemědělskou veřejnost (1 kurz), počet účastníků: Praktické použití portálu Farmář pro zemědělskou veřejnost (2 kurzy/den), počet účastníků: 24 Prohlášení pořadatele o realizaci vzdělávacích akcí je součástí této zprávy. 3. vzdělávání pro pracovníky Městského úřadu Police nad Metují Kurz proběhl ve dnech 10., 11., 17. a Cílem bylo naučit účastníky kurzu ovládat počítačové programy (dle jednotlivých modulů konceptu ECDL), připravit je na složení testů ECDL START a ověřit jejich znalosti mezinárodními testy ECDL (Europen Computer Driving Licence). Všem úspěšným absolventům bylo vydáno osvědčení ECDL START. Počet účastníků: Vzdělávací semináře, vzdělávání firem a institucí V průběhu monitorovacího období proběhlo v Pellyho domech několik seminářů, některé byly pořádány buď ve spolupráci s CKV, nebo je připravovaly jiné subjekty. Největší počet účastníků zaznamenal seminář věnovaný problematice zemědělských dotací (cca 120 osob). V rámci vzdělávání ke zvýšení znalostí a kvalifikace opakovaně proběhl seminář zaměřený na bezpečnost práce a pracovní pomůcky, vždy pro nové posluchače. Významnou akcí byl celostátní seminář Výtvarná výchova a média, pořádaný ARTAMA Praha. V říjnu 2008 se v Centru bude konat další celostátní akce - celostátní dílna komplexní estetické výchovy Tvorba - Tvořivost - Hra pro pedagogické a další pracovníky. Termíny a témata některých seminářů: seminář: Jak napsat projekt a splnit bodová kritéria žádostí seminář: Možnosti získání finančních podpor v lesnictví z POV 9

10 seminář: Zemědělské dotace atd. (Zemědělská agentura a Pozemkový fond Náchod ve spolupráci s Agrární komorou Náchod) celostátní seminář: Výtvarná výchova a média (ARTAMA Praha) Prohlášení pořadatelů o realizaci vzdělávacích akcí nebo prezenční listiny jsou přílohou. 4.4 Polická univerzita volného času Polickou univerzitu volného času (PUVČ) pořádá město Police n. Metují již od roku Tato vzdělávací akce je velmi oblíbená, výuka je vždy rozdělena do jarního a podzimního semestru. Jedná se o přednášky zajímavých osobností z různých oborů a oblastí. Součástí výuky jsou doprovodné tematické výlety. Přednášky jsou určeny široké veřejnosti, zacíleny jsou zejména na občany, kteří mají zájem o zvyšování své vzdělanosti ve volném čase. V roce 2007/2008 se každého semestru PUVČ účastnilo cca 60 zapsaných osob. Od září 2007 se PUVČ pravidelně koná na sále Pellyho domů, kde je k dispozici kvalitní technické zázemí. Pro všechny přednášky PUVČ je pravidelně využívána audio technika, pro značnou část také promítací plátno a projekční technika, což zvyšuje kvalitu přednášek a možnost výběru při přípravě programu pro posluchače. 4.5 Technikou k rozvoji Hlavním cílem výstavy, která se konala ve dnech na sále Pellyho domů, bylo motivovat žáky základních škol ke studiu technických oborů. Výstavu pořádal Merkur ve spolupráci s Úřadem práce Náchod, městem Police n. M. CKV Pellyho domy a několika středními školami s technickým zaměřením. Tyto školy populární formou přiblížily své obory, ukázaly žákům i veřejnosti technické pomůcky, modelování v 3D programu atd. a seznamovaly zájemce s možností studia a následným uplatněním. Dále byly k vidění např. papírové modely měst nebo kolejiště. Po celou dobu výstavy probíhala na sále projekce, která ještě více přibližovala možnosti studia a praktické výuky na jednotlivých středních školách. Výstavu navštívilo více než lidí (celkem platících a dále děti do 6 let, které měly vstup na výstavu zdarma např. mateřské školy z Police n. M. a širokého okolí). Vstupné bylo příjmem hlavního pořadatele akce Merkuru. Na jaře 2008 proběhla přípravná schůzka pořadatelů. V současné době se chystá další ročník výstavy, který se uskuteční na sále Pellyho domů opět v listopadu. Tiskové zprávy k výstavě jsou přílohou. 10

11 5. Knihovna města Police nad Metují Samostatnou nabídku vzdělávání připravuje Knihovna města Police nad Metují, která je příspěvkovou organizací města, a která nově sídlí ve 2. NP Pellyho domů. Díky umístění knihovny v rekonstruované budově přímo v centru města a dále díky modernímu vybavení a zajímavé nabídce stoupl zájem čtenářů. Nárůst lze zaznamenat již mezi rokem 2006 (736 čtenářů) a rokem 2007, kdy se v září knihovna přestěhovala do nových - lépe přístupných a lépe vybavených - prostor (820 čtenářů). Není možné udělat meziroční srovnání za roky 2007 a 2008, lze ale uvést údaje k srpnu: ke konci srpna 2007 bylo evidováno 483 čtenářů, na konci srpna 2008 potom 509 čtenářů (počet čtenářů se nevyvíjí pravidelným nárůstem za měsíc a je tedy v průběhu roku neporovnatelný, lze uvést přesně až s koncem kalendářního roku). Značný zájem je o přístup na internet k eviduje knihovna celkem návštěvníků na veřejně přístupných internetových pracovištích (v roce 2006 to bylo pouze 804 návštěvníků a v roce 2007 celkem 3 042). Knihovna sama pořádá četné vzdělávací akce přednášky, besedy pro dospělé i mládež, černé hodinky. Pro seniory připravila knihovna počítačový kurz zaměřený na základy znalostí internetu a obsluhy PC. V období od září 2007 do srpna 2008 uspořádala knihovna celkem 14 akcí pro dospělé (314 účastníků) a 64 akcí pro děti (1 022 účastníků). Akcemi pro dospělé jsou především již zmíněné černé hodinky (setkání se spisovateli a dalšími zajímavými osobnostmi), dále např. přednáška pro Senior klub Ostaš nebo základy počítačové gramotnosti. U akcí pro děti převládají besedy pro mateřské školky, školní třídy z 1. i 2. stupně základní škol z Police n. M. i okolních obcí. Dále jsou zde zahrnuty např. akce v rámci Týdne knihoven nebo Prázdniny v knihovně. 6. Udržitelnost projektu - výhled na další monitorovací období Udržitelnost projektu je v současné době zajištěna i pro další monitorovací období, většina aktivit započatých v prvním roce provozu Centra bude nadále pokračovat - tj. např. jazykové kurzy, Polická univerzita volného času, setkávání Senior klubu Ostaš, projekt Technikou k rozvoji. V říjnu proběhne celostátní dílna komplexní estetické výchovy Tvorba - Tvořivost - Hra pro pedagogické a další pracovníky, v jednání jsou opět počítačové kurzy. V září bylo zahájeno cvičení Pilates, proběhne další cvičení s Olgou Šípkovou. Zahájeny byly kurzy společenského tance a chování pro mládež, proběhne kurz Základy poskytování první pomoci atd. 11

PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2009-31. 8. 2010

PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2009-31. 8. 2010 PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2009-31. 8. 2010 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Organizační

Více

Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2008-31. 8. 2009

Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2008-31. 8. 2009 PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2008-31. 8. 2009 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Organizační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Ing. František Mikyska IdeaHELP, o.p.s. Obchodní jméno: IdeaHELP, o.p.s. Identifikační číslo: 274 70 229 Sídlo společnosti: Žamberk, Zemědělská 1004, 564 01 Právní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Projekt Pro Plný Život. Seminář Inovace a mainstreaming

Projekt Pro Plný Život. Seminář Inovace a mainstreaming Projekt Pro Plný Život EQUAL/2/07 ; CZ.04.4.09/3.1.00.4/0008 Seminář Inovace a mainstreaming Praha, 20.9.2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Knihovna Kroměřížska. příspěvková organizace

Knihovna Kroměřížska. příspěvková organizace Knihovna Kroměřížska příspěvková organizace Centrum celoživotního učení Brno, 3. prosince2008 KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA nenabízí pouze klasické knihovnickéslužby stala se vyhledávaným vzdělávacím a informačním

Více

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Příloha č. 2 Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Část 1: Rekvalifikace v oblasti základní obsluhy PC Typ rekvalifikačního kurzu Rozsah kurzu bez Cena kurzu na jednu osobu bez DPH Obsluha

Více

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Centrum rozvoje Česká Skalice Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy Police nad Metují Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Konference konaná v rámci

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Závěrečná evaluace projektu shrnutí výsledků

Závěrečná evaluace projektu shrnutí výsledků Závěrečná evaluace projektu shrnutí výsledků Celkové shrnutí průběhu projektu Díky posunům termínů schválení projektu byla realizace zahájena 1. 1. 2009. Kromě propagačně-informační činnosti týkající se

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Výroční zpráva 2007 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi

Výroční zpráva 2007 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi Výroční zpráva 2007 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi 1. Základní informace o sdružení Název: SPAFi Právní forma: Občanské sdružení Sídlo: Kouřimská 2337 / 11, 130 00 Praha 3 Datum registrace:

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Turistický portál www.region-vysocina.cz komplexní informace pro návštěvníky turistické atraktivity tipy na výlety možnosti koupání, lyžování volnočasové

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace OBČANSKÁ SPOLEČNOST Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Projekt OP LZZ CZ.1.04/1.1.02/23.00197. Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011

Projekt OP LZZ CZ.1.04/1.1.02/23.00197. Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011 Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011 Grantové projekty EU Strukturální fondy Evropský sociální fond Projekty OP LZZ Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Vzdělávání a dovednosti pro CZ.1.04/2.1.00/03.00017

Vzdělávání a dovednosti pro CZ.1.04/2.1.00/03.00017 Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (VDTP) CZ.1.04/2.1.00/03.00017 Projekt VDTP Projekt je určen uchazečům a zájemcům o zaměstnání na ÚP ČR Doba realizace je červen 2013 červenec 2015 Cílem je zvýšit

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE. Lepší vzdělání pro aktivní rodiče!

SOUHRNNÉ INFORMACE. Lepší vzdělání pro aktivní rodiče! SOUHRNNÉ INFORMACE Lepší vzdělání pro aktivní rodiče! Stručné informace o projektu: Zahájení projektu dne : 1.12.2014 Ukončení projektu dne : 31.10.2015 Klíčové aktivity: 1. JOB CLUB 2. Rekvalifikační

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Chci být maminkatelka maminka a podnikatelka! CZ.1.04/3.4.04/54.00001

Chci být maminkatelka maminka a podnikatelka! CZ.1.04/3.4.04/54.00001 Chci být maminkatelka maminka a podnikatelka! CZ.1.04/3.4.04/54.00001 Základní informace o projektu Příjemce: Rodinné centrum Čmelda Doba realizace: 1.11.2010 30.10.2013 Místo realizace: Olomouc, Velký

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Městská knihovna Louny komunitní knihovna

Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny grant Multifunkční, vzdělávací a informační centrum Městská knihovna přestěhování do nové budovy multikulturní centrum komunitní knihovna

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE Příspěvková organizace Kulturní středisko Dům dětí a mládeže CVČ Centrum celoživotníh o vzdělávání Turistická základna Celné Počet účastníků Naše činnost udržení rozsahu

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Letní vydání novin Kladské pomezí je na informačních centrech

KLADSKÉHO POMEZÍ. Letní vydání novin Kladské pomezí je na informačních centrech Bulletin vychází 30. června 2013 číslo 2/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Letní vydání novin Kladské pomezí je na informačních centrech Začátkem měsíce května bylo rozdistribuováno letní vydání novin Kladské pomezí.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

SMĚRNICE. Kontinuální profesní vzdělávání. Název dokumentu: 9.2.2015. Datum účinnosti: Vydání: 6. Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8.

SMĚRNICE. Kontinuální profesní vzdělávání. Název dokumentu: 9.2.2015. Datum účinnosti: Vydání: 6. Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8. Označení: Název dokumentu: Datum účinnosti: 11-S-1 KDP ČR 9.2.2015 Vydání: 6 Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8. 2012 Umístění na serveru KDP ČR: Q:\8 - Správa Komory\8.5 - Správa a organizace kanceláře\

Více

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová 20. června 2012 Zájmové vzdělávání seniorů v regionech Virtuální Univerzita třetího věku Ing. Klára Nehodová nehodova@pef.czu.cz Provozně ekonomická fakulta České

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

ÚZEI oddělení vzdělávání: aktivity zaměřené na rozvoj venkovského území. 11.3.2009 Zábřeh na Moravě. Ing. Jana Bačkovská

ÚZEI oddělení vzdělávání: aktivity zaměřené na rozvoj venkovského území. 11.3.2009 Zábřeh na Moravě. Ing. Jana Bačkovská ÚZEI oddělení vzdělávání: aktivity zaměřené na rozvoj venkovského území 11.3.2009 Zábřeh na Moravě Ing. Jana Bačkovská Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více