PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy"

Transkript

1 PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy Školní rok: Ročník: ÚDAJE O ŽÁKOVI Příjmení:.. Jméno: Datum narození : VÝUKA JAZYKŮ Pozor, výběr se provádí od 2. ročníku (CE1) (2.,3., 4., 5. ročník = CE1, CE2, CM1, CM2). Cizí jazyk: angličtina němčina ČEŠTINA: Výuka češtiny jako mateřského jazyka pro rodilé mluvčí začíná v nejmenším oddělení mateřské školy (PS). Všichni ostatní žáci mají hodiny češtiny od prvního ročníku základní školy (CP). OSTATNÍ Byl žák v minulosti v péči psychologa ano ne ve kterém roce :. logopeda: ano ne ve kterém roce :. KOMUNIKACE y : Nepřeji si, aby byla má ová adresa poskytnuta Rodičovskému sdružení. Podpisem přihlášky potvrzujeme náš souhlas se školním řádem Francouzského lycea v Praze. Potvrzuji, že poskytnuté údaje jsou přesné a úplné. V., dne.. PODPIS RODIČŮ :

2 DOKLADY K PŘEDLOŽENÍ I. OSOBNÍ DOKLADY České děti: Občanské průkazy rodičů (fotokopie) Rodný list dítěte (fotokopie) Cizí státní příslušníci: Rodný list dítěte (fotokopie) Povolení k pobytu nebo pas rodičů (fotokopie) II. ŠKOLNÍ DOKLADY Vysvědčení za poslední školní rok pololetní a závěrečné (fotokopie) III. PRO POTŘEBY ŠKOLY 1 fotografie dítěte IV. PRO POTŘEBY ŠKOLNÍ ÚČTÁRNY Bankovní spojení číslo korunového účtu

3 JAZYKOVÝ PROFIL Dotazník : Rodič :.. Jméno :. Adresa : Zaměstnavatel. Jméno a příjmení dítěte :.. Aktuální bydliště (město/stát) :. Datum narození dítěte :. Národnost/-i : Jazyky v rodině Vašeho dítěte: Jakým jazykem hovoří níže uvedené osoby s vaším dítětem? matka otec Prarodiče z matčiny strany Prarodiče z otcovy strany Starší sourozenci chůva Jiné osoby : čeština francouzština angličtina Jiný jazyk Upřesněte : Jakými jazyky hovoří dospělí členové rodiny? angličtina % čeština % francouzština % jiné: %

4 Můžete prosím upřesnit, jak často se Vaše dítě setkává s osobami uvedenými v tabulce? velmi často >4h/ denně Casto >8h/ týdně Občas <8h/ týdně Zřídka >4h/ měsíčně Výjimečně <4h/ měsíčně nikdy matka otec prarodiče z matčiny strany prarodiče z otcovy strany starší sourozenci chůva Další osoby, které mají častý kontakt s Vaším dítětem : 2. Jazyky, kterými hovoří vaše dítě : 2.1 Porozumění aktuální stav : Rozumí vaše dítě : anglicky francouzsky česky jinému jazyku 2.2 Jazykové vyjadřování aktuální stav: Jakými jazyky vaše dítě hovoří? angličtina % francouzština % čeština % jiný % 3. Jazykové prostředí dítěte mimo rodinu před nástupem do Francouzského lycea: 3.1 Navštěvovalo vaše dítě před nástupem do mateřské školy některý typ zařízení, které nabízí druhý/třetí jazyk? ano ne Pokud ano, upřesněte typ tohoto zařízení: jesle kindergarten chůva jiné : Jaké jazyky toto zařízení nabízí? anglicky francouzsky česky jinému jazyku

5 3.3 Kolik času bylo věnováno druhému /třetímu jazyku? Přibližně..hodin týdně 3.4 Kontakt vašeho dítěte s druhým/třetím jazykem mimo rodinu a zařízení : ano ne Jakou formou? TV/ video/ DVD/ kino knihovna sport a volný čas jiné : 4. Doba trvání : Jak dlouho žijete v České republice?. Jak dlouho v České republice nadále zůstanete? Odůvodnění vaší žádosti : Z jakého důvodu přihlašujete své dítě do Francouzského lycea v Praze? (max. 2 věty) Z jakého důvodu přihlašujete své dítě do bilingvní třídy? (max.2 věty) V : dne : Podpis otce : Podpis matky : Tento dotazník podepisují OBA RODIČE (s výjimkou odůvodněných výjimečných případů)

6 DOTAZNÍK ŠKOLNÍHO LÉKAŘE Školní rok : Třída/Class :. STUDENT Příjmení :.. Jméno : Datum narození :. INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU Alergie : ANO / NE (pokud ano, uveďte druh alergie a způsob léčby Zrakové a sluchové obtíže : ANO / NE (pokud ano, uveďte druh obtíží a způsob léčby) Logopedická péče : ANO / NE (pokud ano, upřesněte) Zlomeniny a jiné úrazy : ANO / NE (pokud ano, uveďte druh úrazu, datum a způsob léčby) Chirurgické zákroky a hospitalizace : ANO / NE (pokud ano, uveďte typ zákroku + rok) Dětské a infekční choroby : (např.: plané neštovice, zarděnky, spalničky,příušnice,černý kašel, spála, infekční žloutenka, ), uveďte název + rok Chronická onemocnění (např.: cukrovka, astma, vysoký krevní tlak, choroby srdce, )

7 Užívá pravidelně léky?jestli ano, uveďte název a upřesněte dávkování : Částečné / úplné osvobození z hodin tělesné výchovy a sportu : ANO / NE DOKLADY K PŘEDLOŽENÍ : Fotokopie očkovacího průkazu (seznamu očkování) DATUM A PODPIS RODIČŮ

8 Finanční řád Francouzského lycea v Praze Bez souhlasu s následujícími podmínkami nelze Vaši přihlášku (resp. opakovanou přihlášku přijmout). Tarify byly schváleny Agenturou pro francouzské školství v zahraničí. K tarifům náleží tyto poplatky:. - školné - zápisné - poplatky za zkoušky ( Brevet, Maturita 1. a 2. část) Nepatří sem některé další poplatky jako úhrady školních výletů, zájezdů atd. Výběr těchto částek se řídí samostatnými pravidly. 1) Školné Školné je splatné po trimestrech ( s výjimkou případů, kdy je celá částka fakturována jednou za rok) do 2 týdnů po obdržení faktury Na 2.stupni nejsou do školného zahrnuty školní pomůcky, které rodiče opatřují žákům sami. Pokud žák odchází z lycea v průběhu školního roku, je třeba uhradit školné za každý započatý měsíc. Pokud nový žák přichází do lycea v průběhu školního roku, první měsíc docházky je mu účtován již celý, bez ohledu na skutečné datum nástupu. ( Totéž platí i v případě jednorázové platby, kdy se roční částka školného rozdělí na deset měsíců a vynásobí počtem skutečně absolvovaných měsíců.) V případě nedodržení termínu splatnosti obdrží příslušný plátce dvě upomínky a poté se vy- stavuje právním postihům. Kromě toho má lyceum plné právo odmítnout žáka, jehož zákonný zástupce nehradí školné včas. V případě vyloučení žáka z kázeňských důvodů může být uplatněna sleva na školném, pokud vyloučení trvá nejméně dva týdny. V případě výjimečného uzavření lycea může být uplatněna sleva na školném, pokud uzavření trvá nejméně dva týdny. Ceny školného pro školní rok Tarif Mateřská škola Základní škola ročník Základní škola ročník GYMNÁZIUM ročník Žáci ze zemí CZK CZK CZK CZK Evropské unie Ostatní žáci CZK CZK CZK CZK Tarif C.I.a 6. bilingvní ročník 7., 8. a 9. ročník 10., 11. a 12. ročník Žáci bilingvních č.-fr. tříd CZK CZK CZK Pozn. Pro žáky česko-francouzské bilingvní sekce platí zvýhodněný tarif až do konce jejich školní docházky ( viz tabulka č.2). Pokud však docházku na Francouzské lyceum přeruší na období delší než jeden rok, po svém návratu již zvýhodněného tarifu využívat nemohou. Numéro de compte : /0100 Banque : Komercni Banka IBAN : CZ BIC/SWIFT : KOMBCZPPXXX

9 2) Zápisné Přijetí žáka do Francouzského lycea je podmíněno úhradou zápisného. Je tedy vhodné zápisné uhradit jakmile je podána přihláška. Nicméně, faktura na tuto částku bude vystavena teprve zároveň s první výzvou k úhradě školného. Zápisné je v zásadě nevratné, s výjimkou případu, kdy by lyceum samo přihlášku odmítlo (např. z důvodu nedostatku míst). Pokud žák opustí lyceum na více než jeden rok, zápisné bude při jeho opakovaném zápisu požadováno znovu. Zápisné pro školní rok činí CZK. Žáci česko-francouzské bilingvní sekce jsou od zápisného osvobozeni. 3) Poplatky za zkoušky - Maturitní zkouška (2.část 12.ročník) : CZK - Maturitní zkouška (1.část 11.ročník) : CZK - Brevet ( 9.ročník) : CZK PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA: Plátce školného a zápisného (uveďte laskavě pouze jednoho plátce): Plátce poplatků za zkoušky: Plátce si přeje dostávat faktury : jednou ročně jednou za trimestr souhlas stvrzuji podpisem Praha, dne Podpis.. Numéro de compte : /0100 Banque : Komercni Banka IBAN : CZ BIC/SWIFT : KOMBCZPPXXX

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 13/2008 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Poslední aktualizace: srpen 2014 1. Obecná ustanovení Školní řád MŠ Na základě ustanovení 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY GUSTAVA WALTERA

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY GUSTAVA WALTERA Základní umělecká škola Gustava Waltera, Mírové náměstí 21/16, 418 01 Bílina ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY GUSTAVA WALTERA Školní řád Základní umělecké školy Gustava Waltera vydává na základě 30,

Více

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město 686 03 tel.572 54 12 13, e-mail: msrstmesto@uhedu.cz

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město 686 03 tel.572 54 12 13, e-mail: msrstmesto@uhedu.cz Adresa MŠ : Mateřská škola, Rastislavova 1800 Staré Město 686 03 tel. 572 54 12 13 e-mail msrstmesto@uhedu.cz www: msrstmesto.cz Adresa zřizovatele: Město Staré Město, Náměstí Hrdinů 100 Staré Město 686

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE Důležité informace o starobním důchodu Publikace Příručka budoucího důchodce, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších obecných informací týkajících se nároku

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S Č.j. 104/2014 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Organizační řád školy 1. Základní umělecká škola Strání je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Strání zřízenou obcí. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy, kterou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ

Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY Dlouhodobý pobyt Trvalý pobyt Zdravotní pojištění Podnikání Zaměstnání Školství Dlouhodobý pobyt Chci na území České republiky pobývat i poté, co mi

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Heleny Salichové, Ostrava Polanka n/o, 1. května 330, příspěvková organizace, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Základní umělecká škola Kladno, 5. května 1870, 272 01 Kladno

Základní umělecká škola Kladno, 5. května 1870, 272 01 Kladno 15. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecká škola Kladno, 5. května 1870, 272 01 Kladno Školní řád Základní umělecké školy Kladno, 5. května 1870, Kladno 272 01. Kladno, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. Zákona

Více

Základní umělecká škola, Dobruška, Kostelní 428 tel. 494 623 916 IČO: 71234357 e-mail: zus.dobruska@tiscali.c. @tiscali.

Základní umělecká škola, Dobruška, Kostelní 428 tel. 494 623 916 IČO: 71234357 e-mail: zus.dobruska@tiscali.c. @tiscali. Základní umělecká škola, Dobruška, Kostelní 428 tel. 494 623 916 IČO: 71234357 e-mail: zus.dobruska@tiscali.c @tiscali.cz č.j. 20467/05 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy v Dobrušce vydává na

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: ZUŠ 001 /2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 5. 11. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Angličtina. Jižní Afrika JAR

Angličtina. Jižní Afrika JAR ŠIRŠÍ NABÍDKU KURZŮ V JIŽNÍ AFRICE NAJDETE NA WWW.INTACT.CZ ANGLIČTINA POD STOLOVOU HOROU A U INDICKÉHO OCEÁNU! Chcete poznat exotiku Afriky a přitom se zdokonalit v angličtině? Chcete se rozhlédnout ze

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Příručka poradce produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012)

Příručka poradce produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) produktová část zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) Obsah ÚVOD OBECNÉ ZÁSADY Obecné zásady... 5 Posuzování zdravotních a finančních rizik... 11 Placení pojistného.... 14 Poplatky...

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Z á k l a d n í š k o l a a Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Pedagogická rada projednala

Více

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040.

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040 Školní řád ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život Životní pojištění DIAMANT Zdravý život 8813 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Polná vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.1,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Jevíčko vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.1,

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků. 1) Žáci jsou povinni:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků. 1) Žáci jsou povinni: ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Viléma Petrželky, Ostrava Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, školním, středním,

Více