EXKURZI. ve dnech října 2011.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXKURZI. ve dnech 3. 7. října 2011."

Transkript

1 Historický ústav FF MU Centrum pro studium moderních dějin a multikulturní společnosti pořádá v rámci projektu OPVK Moderní dějiny a multikulturní společnost EXKURZI PO STOPÁCH KULTURNÍ ROZMANITOSTI POMEZÍ MORAVY, ČECH, RAKOUSKA, MAĎARSKA A SLOVENSKA (REGION CENTROPE) ve dnech října Přibližná trasa zájezdu: Pondělí: Brno Nová Bystřice Reingers (A) Artolec Jaroslavice Úterý: Jaroslavice býv. charvátské obce na jižní Moravě Drasenhofen (A) Falkenstein (A) Mikulov Středa: Mikulov Südmährerhof Niedersulz (A) Wien (A) Čtvrtek: Wien (A) Lackenbach (A) charvátské obce v Burgenlandu (A) Sopron (HU) Neziderské jezero Wien (A) Pátek: Wien (A) Eisenstadt (A) Bratislava (SK) Slovenský Grob (SK) Dürnkrut (A) Brno Během pětidenního autobusového zájezdu se pokusíme navázat na přerušenou tradici oblíbených každoročních historických. Čeká nás bohatý oficiální i volný program doprovázený odbornými výklady či projekcemi videomateriálů. Zájezd je určen přednostně studentům magisterské studijní specializace Moderní dějiny a multikulturní společnost, ale i dalším zájemcům z řad studentů bakalářských a magisterských programů historie, balkanistiky, případně i jiných oborů. Náklady na autobusovou dopravu jsou kryty z dotace poskytnuté ESF a MŠMT v rámci zmíněného projektu. Záloha kalkulovaná nově po upřesnění cenových údajů ve výši 1400 Kč je určena k úhradě společně organizovaných noclehů v Jaroslavicích, Mikulově a Vídni. V rámci ubytování jsou zajištěny tři snídaně. Ostatní stravování a pitný režim proběhne ve vlastní režii účastníků zájezdu. Hledáme ještě další cesty ke snížení nákladů na zájezd. Případný přeplatek bude po vyúčtování vrácen. Vyplněnou přihlášku odevzdávejte prosím v kanceláři Mgr. Hany Ambrožové nebo Tomáše Dvořáka na HÚ (ul. Solniční 12, 3. patro, místnost A ) nejpozději do 12. září 2011, kdy je s ohledem na stornopoplatky nutno uzavřít rezervace ubytovacích míst. Ke stejnému datu je splatná také záloha. Formulář přihlášky lze stáhnout na rubrika Výsledky a aktivity/exkurze, kde budou vedle podrobného programu publikovány i aktuální informace a pokyny k exkurzi. následuje podrobný program zájezdu

2 PROGRAM EXKURZE PONDĚLÍ, 3. ŘÍJNA Sraz účastníků zájezdu v 7.30 před FF na Arne Nováka Odjezd v 8.00 směr Nová Bystřice Reingers První den exkurze se přesuneme přes Novou Bystřici do rakouského městečka Reingers, které bude východiskem zdejšího programu. Předpokládaný příjezd do Reingers je ve Podle dopravní situace a dalších okolností bude fakultativně zařazena zastávka přímo v Nové Bystřici nebo jinde po cestě. Z Reingers podnikneme krátký pěší pochod do Romavy na území ČR, což je místo vesnice zbourané po odsunu zdejšího německého německého obyvatelstva a krátkém osídlení Čechy v rámci budování hraničního pásma komunistickým režimem. Všechna místa jsou součástí trasy přeshraniční naučné stezky 20. století, která mapuje osudy mikroregionu poznamenaného ve sledovaném období opakovaně jak přesuny lidí přes hranice, tak hranic přes přes lidi. Po návratu do Reingers navštívíme zdejší museum, které nabízí unikátní virtuální procházku Romavou a také expozici věnovanou kultuře někdejších německých obyvatel Novobystřicka. Další krátký pěší pochod nás zavede opět přes státní hranici do Artolce. Trasa dokumentuje režim na hranici v meziválečném období, ale také po spuštění železné opony. Cestou nás bude provázet kolega dr. David Kovařík z Ústavu pro Soudobé dějiny AV ČR, který nás seznámí s historickým vývojem regionu s tematikou rušení a bourání obcí a vytváření hraničního pásma v 50. letech a také s různými aktivitami a výsledky bohaté česko-rakouské spolupráce v regionu a případně dalšími výzkumnými projektu, zaměřenými na studium různých kultur v pohraničí. Cca odjezd z Artolce, směr Jaroslavice na Znojemsku Cestou počítáme s krátkou zastávkou na pozdní oběd ve Slavonicích, případně s dalšími zastávkami (Landštejn, Uherčice) v závislosti na časových možnostech. Večerní příjezd do Jaroslavic (cca 17.30) Po příjezdu nás čeká prohlídka Jaroslavic, které během 20. století prošly proměnou z městečka položeného nedaleko centra mnohonárodnostního mocnářství ve vesnici na periferii národního státu, a to včetně úplné výměny obyvatelstva. Prohlídku vinařské obce a odborný výklad převezme dr. Martin Markel, historik a místní vinař. Ubytování v místním penzionu vč. snídaně. ÚTERÝ, 4. ŘÍJNA 8.30 odjezd z Jaroslavic směr Mikulov Cestou do Mikulova se krátce zastavíme v někdejším charvátském jazykovém ostrůvku, který tvoří obce Jevišovka, Nový Přerov a Dobré Pole. Zdejší charvátské obyvatelstvo bylo v poválečných letech plošně přesídleno na severní Moravu a završilo zánik starého obrazu multikulturní jižní Moravy v letech 2

3 Prohlídka malé expozice v Jevišovce, eventuelně setkání s pamětníky. Výklad během cesty a na místě zajistí dr. Tomáš Dvořák a dr. Václav Štěpánek odjezd směr Drasenhofen V blízkosti této dolnorakouské obce navštívíme Südmährerkreuz, památník připomínající vyhnání jihomoravských Němců s výhledem na Mikulov a celou moravsko-rakouskou hranici. O několik kilometrů dále navštívíme Falkenstein, staré centrum vinařství celé dolnorakousko-moravské oblasti a zříceninu stejnojmenného hradu odjezd směr Mikulov Přestávka na oběd a individuální prohlídku Mikulova beseda s pamětníkem předválečného Mikulova, panem Ing. Reinerem Elsingerem přednáška dr. Soni Nezhodové z Muzea v Hustopečích na téma Židovský Mikulov. Prohlídka města, zámku a muzea, volný program. Fakultativně expedice do vinného sklípku za moravsky mluvívími starousedlíky v některé z blízkých obcí v rakouském příhraničí. Přenocování v ubytovacím zařízení základní školy včetně snídaně. STŘEDA, 5. ŘÍJNA 8.30 odjezd směr Niedersulz 9.30 Návštěva skanzenu Museumsdorf Niedersulz, zejména tamnějšího Südmährerhof, zřízeného v osmdesátých letech odsunutými jihomoravskými Němci. Výklad o historii této instituce, Němců na jižní Moravě a jejich aktivitě v Rakousku po odsunu až do současnosti odjezd směr Vídeň Po příjezdu do Vídně (cca 12.00) přestávka na oběd (tradiční vídeňské pochoutky na stáncích jako Käsekrainer, Käsleberkässemmel, Debretziner etc.) Multikulturní Vídeň I: Vídeňští Češi přednáška prof. Gera Fischera (Ústav slavistiky, Filologicko-kulturněvědecká fakulta, Univerzita ve Vídni) procházka po místech, zvlášť významných pro dějiny vídeňských Čechů beseda s reprezentanty dnešní české menšiny ve Vídni Multikulturní Vídeň II: Pováleční přistěhovalci přednáška pracovnice Integrationsfonds Integrationszentrum Wien Erdberg o vývoji poválečného přistěhovalectví do Vídně a současných výzvach při integraci nových obyvatel města s odlišným kulturním zázemím. beseda s reprezentanty turecké komunity ve Vídni, výklad o historii tureckého přistěhovalectví od druhé světové války a současné situaci Turků ve městě (podle možností přímo v areálu Naschmarkt nebo Brunnenmarkt otevřeno do 18.30) 3

4 19.00 Multikulturní Vídeň III: Imigranti z býv. Jugoslávie Fakultativní účast na večeři (tradiční balkánské jídlo a pití: meze, gorki liker, rakija ) ve stylově zařízeném Pubu Maršal Tito, připomínající dobu staré Jugoslávie a usilující o smíření mezi přistěhovalci z různých států a národů této země. U této příležitosti rozprava a informace k další exkurzi, která nás příští jaro zavede na skutečný Balkán! Přenocování v bungalovech Campingplatz Wien West Hütteldorf. ČTVRTEK, 6. ŘÍJNA 8.30 odjezd z Vídně do Burgenlandu Přes Wiener Neustadt, Mattersburg a Markt St. Martin. Zde odbočka na Lackenbach, kde je památník romského holocaustu. Odtud na Groswarasdorf (Veliki Borištof), což je centrum obcí tamních gradiščanských Charvátů, konkrétně jejich etnické skupiny Dolinci. Dále návštěva vesnic Frankava (Frankenau), Gerištorf (Kroatisch Geresdorf), Mjenovo (Kroatisch Minihof) a Nikitsch (Kalištorf). Tyto obce jsou etnicky nejzachovalejší mají více než 70 % charvátského obyvatelstva. Prohlídka vesnic a jejich památek, kontakt s obyvatelstvem, ochutnávka místních vín. Oběd v charvatských obcích. Cca odjezd směr Šoproň Příjezd do Šoproně (cca 14.00) a prohlídka města (goticko-barokní mimořádně zachovalé jádro), evtl. návštěva židovského muzea odjezd zpět do Burgenlandu (Celá oblast Šoproně měla být podle versailleských dohod součástí Rakouska, teprve plebiscit v roce 1919 určil jeho příslušnost k Maďarsku, proto je Šoproň doslova zakousnut do rakouského území). Zde návštěva obcí Klingenbach (Klimpuh), Siegendorf (Cindorf), Trausdorf (Trajštof), popř. ještě některých dalších, které jsou osídleny charvátskou etnickou skupinou Poljanci. Tyto obce jsou více než z 65 % charvátské. Cestou se zastavíme na pobřeží Neziderského jezera, pokud ještě nebude tma. V Trajštofu večeře (místní charvátské speciality), popř. návštěva vinařského sklepa. Cca odjezd do Vídně Další večerní program individuálně. Ubytování jako předchozí den. PÁTEK, 7. ŘÍJNA 8.30 odjezd na Slovensko směr Bratislava (Podle domluvy a časových podmínek je možné navštívit cestou Eisenstadt městské centrum Charvátů v Burgenlandu nebo některých gradiščanských vesnic Parndorf, Neudorf (Novo Selo) a Pama (Bijelo Selo), kde žije etnická skupina Haci. Také možná zastávka v obci Jarlovce jedné ze čtyř slovenských charvátských obcí nebo Devínské Nové Vsi, kde je muzeum charvátské kultury.) 4

5 příjezd do Bratislavy oběd individuálně Za multikulturní minulostí jednoho středoevropského města: Muzeum kultúry Maďarov na Slovensku Prohlídka starého města s odborným doprovodem a výkladem dr. Eleny Mannové (Slovenská akademie věd). Muzeum kultúry karpatských Nemcov (bude-li dost času) Jedna z následujících variant: Varianta 1: Z Bratislavy na Charvátský Grob, další z charvátských slovenských obcí. Dále návštěva Slovenského Gróbu a husích hodů. Varianta 2: Přes Moravský Sv. Ján do Dürnkrutu na Moravském poli (kde padl Přemysl Otakar II.); návrat do Brna. Příjezd do Brna mezi a Poznámka: Program je přibližný a jeho případné drobné změny si organizátoři vyhrazují. Některé z uvedených a dalších programových bodů jsou dosud v jednání, vzhledem k bohatosti a časové náročnosti bude možná nezbytné, některé body podle společné domluvy a nálady na palubě vypustit. 5

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

Vysídlení chorvatských rodin z jižní Moravy do vnitrozemí v letech 1947 1951

Vysídlení chorvatských rodin z jižní Moravy do vnitrozemí v letech 1947 1951 studie a články Chorvatská akce Vysídlení chorvatských rodin z jižní Moravy do vnitrozemí v letech 1947 1951 MILAN BÁRTA Po druhé světové válce došlo k nucenému vystěhování československých občanů chorvatské

Více

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Proměny středoevropského prostoru výroční konference Evropské rady urbanistů (ECTP) a konference Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, včetně shromáždění

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

Věstník AMG. Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu

Věstník AMG. Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu 12007 Věstník AMG Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu Přítomni: 35 ze 45 členů senátu s hlasem rozhodovacím a 5 z 23 členů s hlasem poradním. V úvodu jednání se představili nově

Více

Již 24 let na cestách s Vámi. Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti. www.kozaktour.cz

Již 24 let na cestách s Vámi. Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti. www.kozaktour.cz 2015 Již 24 let na cestách s Vámi Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti www.kozaktour.cz Úvod Vážení přátelé cestování, je nám velký potěšením předložit Vám nový katalog

Více

ČERVEN 2008. Poslové magie africké loutky a masky Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur 27.3. 24. 8. 2008 V NÁRODNÍM MUZEU

ČERVEN 2008. Poslové magie africké loutky a masky Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur 27.3. 24. 8. 2008 V NÁRODNÍM MUZEU str. 2 Sokolská sbírka Serge Bernarda Str. 5 Krajkářská tvorba Ludmily Kaprasové Str. 11 Vrchotovy Janovice ČERVEN 2008 V NÁRODNÍM MUZEU Přírodovědecké muzeum Knihovna Národního muzea Historické muzeum

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ANALYTICKÁ ČÁST... 6 1 SITUAČNÍ ANALÝZA, POUŽITÁ METODOLOGIE A FAKTORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 7 2 SOUČASNÉ TRENDY

Více

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZPRACOVATEL DOKUMENTU Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské Meziříčí tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel:

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Od roku 1960 do roku 1993 byla jedinou sociální službou v našem regionu pečovatelská služba (dále jen PS). Byla provozována prostřednictvím Okresního ústavu sociálních služeb

Více

SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2014

SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2014 SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2014 Již 24. sezónu je s vámi CK SLAN tour 24 letuplynulo od prvního zájezdu cestovní kanceláře SLAN tour. V červnu 1990 náš první zahraničí zájezd vedl do italských Benátek.

Více

VĚSTNÍK. Gloria musaealis 2007 Jiří Špét - osmdesátiletý Národní zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník 08. www.cz-museums.

VĚSTNÍK. Gloria musaealis 2007 Jiří Špét - osmdesátiletý Národní zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník 08. www.cz-museums. VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY číslo 3 ročník 08 Gloria musaealis 2007 Jiří Špét - osmdesátiletý Národní zahájení Festivalu muzejních nocí www.cz-museums.cz Cena Gloria musaealis 2007

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2014 JAZYKOVÉ A POZNÁVACÍ POBYTY. infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2014 JAZYKOVÉ A POZNÁVACÍ POBYTY. infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2014 JAZYKOVÉ A POZNÁVACÍ POBYTY infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 1 Cizí jazyky Obsah Irsko Poznávací pobyty Základní informace 62 Londýn 64 Jihovýchodní

Více

11 Jižní Moravou za prací i zábavou

11 Jižní Moravou za prací i zábavou www.listyjm.cz listopad 2009 11 Jižní Moravou za prací i zábavou Ocenění významných osobností jižní Moravy Foto: archiv Jakuba Vágnera Foto: Josef Pavelka Pokousala mě i piraňa Cimbálové muziky ze všech

Více

Obsah. Obsah. Navštivte nás na Facebooku:

Obsah. Obsah. Navštivte nás na Facebooku: Obsah Díky Facebooku můžete navázat kontakt s ostatními účastníky zahraničních pobytů a sdílet s nimi své zážitky. Navštivte nás na Facebooku: Jazykové pobyty v zahraničí Jazykový kurz v zahraničí je nejefektivnější

Více

LÉTO. poznávací zájezdy pobyty u moře. 24 let tradice LETECKY AUTOBUSEM AUTEM DOVOLENÁ U MOŘE SLEVY FIRST MOMENT 24 LET TRADICE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

LÉTO. poznávací zájezdy pobyty u moře. 24 let tradice LETECKY AUTOBUSEM AUTEM DOVOLENÁ U MOŘE SLEVY FIRST MOMENT 24 LET TRADICE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 24 let tradice 1992 2015 2015 LÉTO pobyty u moře 24 LET TRADICE DOVOLENÁ U MOŘE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LETECKY AUTOBUSEM AUTEM SLEVY FIRST MOMENT 1992 2015 ŘECKO ITÁLIE EVROPA a... NOVINKY www.rialto.cz 41992-2015

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

HOŠKA - TOUR. Kalendář zájezdů na rok 2015. Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků

HOŠKA - TOUR. Kalendář zájezdů na rok 2015. Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků CESTOVNÍ KANCELÁŘ HOŠKA - TOUR Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků Vážení přátelé, děkujeme, že jste otevřeli náš katalog poznávacích a turistických zájezdů. Za čtvrt století jsme

Více

Věstník. Fotbal? Skočte si do muzea! Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz

Věstník. Fotbal? Skočte si do muzea! Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Fotbal? Skočte si do muzea! http://www.cz-museums.cz 5 2004 Věstník AMG 42004 Úvodník Máme co nabídnout V newyorském American Museum of Natural History

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

CZ.1.07/2.4.00/12.0066

CZ.1.07/2.4.00/12.0066 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE KOMPLEXNÍ GEOGRAFICKÁ EXKURZE JIŽNÍ ČECHY 7. 5. 11. 5. 2012 Sborník referátů Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory Zadavatel Město Kašperské Hory Řešitelský tým Ing. Jitka Zikmundová, MBA Ing. Jitka Boháčová Ing. Jana Švejdová Odborné konzultace Ing. Veronika

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2015 JAZYKOVÉ A

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2015 JAZYKOVÉ A ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2015 JAZYKOVÉ a poznávací POBYTY Slovo úvodem Proč právě STUDENT AGENCY Irsko Vážení klienti, děkujeme, že jste si pro zahraniční cestu vašich studentů vybrali právě STUDENT AGENCY. 10 hlavních

Více