Ročník 21 Ročník 21 leden 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník 21 Ročník 21 leden 2011"

Transkript

1 Vogel Jiří Ing Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH ING. MIROSLAV JEŽEK, CSc. a) aklamací 2 kandidáty do Dozorčí komise se sídlem v Praze na tříleté období : VÝZVA AUTORIZOVANÝM OSOBÁM Málek Bořivoj Ing., Peterka Karel Ing. JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI b) aklamací delegaci z oblasti Hradec ŠUMAVA Králové na 2012 Shromáždění NABÍDKA delegátů, ZÁJEZDU které se bude konat dne ve složení: 1. Ing. Vítězslav Bezpalec VILA TUGENDHAT 8. František A Melichárek VÍDEŇ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 2. Ing. Jiří Hájek NABÍDKA 9. ZÁJEZDU Ing. Jiří Otčenášek 3. Ing. Milan Havlišta VIRTUÁLNÍ 10. PROHLÍDKA Ing. Karel Peterka VILY TUGENDHAT 4. Ing. Vlastimil Klazar 11. Ing. Petr Skála VYHLÁŠENÍ 9. ROČNÍKU SOUTĚŽE ČKAIT CENA 5. Ing. Václav Kikinčuk 12. Ing. Bohumil Rusek 6. Ing. Vladimíra Lesenská INŽENÝRSKÉ 13. Ing. KOMORY Jiří Vogel Ing. Bořivoj Málek DOPRAVNÍ STAVBY SYSTÉM JAKOSTI XI. a náhradníky na Shromáždění delegátů FOTODOKUMENTACE dne ve složení: ZE ZÁJEZDŮ Ing. Vladimír DLOUHÉ Janda, STRÁNĚ, Ing. Josef Čermák a Ing. Eva Cincibusová ČERNÁ HORA D) Valná hromada ukládá: Delegaci oblasti zvolené Valnou hromadou včetně případných náhradníků na Shromáždění delegátů konaném dne 17. března 2012 ROČNÍÍK podpořit hlavní 22 úkoly činnosti Komory a předložený návrh rozpočtu na rok 2012, pokud čerrven budou v 2012 souladu s posláním Komory

2 V úterý 22. května 2012 zemřel ve věku 66 let ING. MIROSLAV JEŽEK, CSc. Dne 22. května 2012 zemřel po dlouhé nemoci Ing. Miroslav Ježek, CSc., dlouholetý člen ČSSI a ČKAIT, kolega a kamarád mnoha z nás. 28. května jsme se s ním naposledy rozloučili ve smuteční obřadní síni v Hradci Králové Kuklenách. Narodil se v Jablonném nad Orlicí. Po maturitě na královéhradeckém gymnáziu J. K. Tyla absolvoval v roce 1970 studium na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. V témže roce nastoupil do svého prvního zaměstnání ve Stavoprojektu Hradec Králové. Zde nejprve pracoval jako projektant v komplexním stavebním ateliéru, později se stal vedoucím Technické skupiny. Brzy po nástupu do svého prvního zaměstnání se specializoval na problémy stavební fyziky, která se nejprve stala jeho profesním koníčkem a nakonec celoživotní pracovní náplní. Postgraduální studium absolvoval v roce 1979 prací na téma Návrh objektů z hlediska stavebně fyzikálního. Pod vedením Prof. Ing. Josefa Michálka, CSc. se připravoval na kandidaturu, kterou získal v roce 1991 obhájením disertační práce Vady typových soustav bytové výstavby VČ kraje způsobené nedostatky v návrhu a provedení v oblasti fyzikálních a energetických vlastností se zaměřením na soustavu HK. Po zrušení Stavoprojektu v roce 1992 založil a řídil projektovou a konzultační firmu PROFESING. Stal se uznávaným a vyhledávaným odborníkem v oboru stavební fyziky. Jako soudní znalec a energetický auditor vypracoval řadu znaleckých a odborných posudků pro občany, soudy, policii i stavební úřady. V roce 1992 byl u zahájení působení Českého svazu stavebních inženýrů a České komory autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě v Hradci Králové. Získal autorizaci v oborech pozemní stavby, technika prostředí staveb a energetické auditorství. Již v roce 1993 se stal přednostou oblastní pobočky ČKAIT. Aktivně se účastnil vytváření komorového profesního informačního sytému PROFESIS, byl členem redakční rady odborného časopisu pro úspory energie a kvalitu vnitřního prostředí budov Tepelná ochrana budov, byl spoluautorem publikace České technické normy ve výstavbě. Přednášel na seminářích k přípravě uchazečů o autorizaci. Kromě práce měl Mirek řadu koníčků. Už jako student rád cestoval s batohem po Evropě. Nevynechal žádnou příležitost vycestovat a poznávat cizí kraje sám nebo s kolegy hradeckých poboček z Komory a Svazu. Byl šťastný, když mohl se svým synem navštívit vysněný New York. Byl perfekcionista, jeho sbírky literatury a technických podkladů měly vždy své seznamy a věcné třídění. Měl slabost pro shromažďování oblíbených věcí. Sbíral technické novinky všeho druhu, modely historických aut, měl velkou sbírku gramofonových desek. 2

3 Se svou ženou Zdenou měl Mirek dceru Kláru a syna Daniela. Obě děti mu udělaly radost, když po jeho vzoru vystudovaly Stavební fakultu ČVUT v Praze. Daly mu tři vnoučata. Těšil se na cestu za synem do kanadského Vancouveru, kde čekají čtvrtého vnoučka. Mirek od roku 2004 bojoval s vážnou chorobou. Ta mu ubírala sil. Musel opustit vedení oblastní kanceláře ČKAIT a postupně i svou profesní činnost. V poslední době jsme měli radost, že snad svůj boj s nemocí vyhrál, protože zase začal pracovat a vracet se mezi nás. Odešel náš spolupracovník, kamarád a přítel. Mirek chybí nejen své milované rodině, ale nám všem. Čest jeho památce. Ing. Bohumil Rusek 3

4 !VÝZVA AUTORIZOVANÝM OSOBÁM! Na základě jednání s představiteli magistrátu města Hradce Králové si Vás dovoluji oslovit s následující nabídkou. Aby naplnil požadavek Zákona o zadávání veřejných zakázek (137/2006 Sb.) na složení hodnotitelských komisí, hledá magistrát ve spolupráci s ČKAIT osoby s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Pro takové osoby platí, že ( 74, odst. 7.8): 7) Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemně prohlášení veřejnému zadavateli na počátku prvního jednání hodnotící komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé v hodnotící komisi přítomen. Pro tento účel sdělí veřejný zadavatel členovi hodnotící komise před prvním jednáním identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky. (8) Vznikne-li důvod k podjatosti některého člena hodnotící komise v průběhu její činnosti, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel v takovém případě vyloučí člena hodnotící komise z další účasti v hodnotící komisi. Vznikne-li veřejnému zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého člena hodnotící komise, postupuje obdobně. V takovém případě vyzve předseda hodnotící komise k činnosti v hodnotící komisi za vyloučeného člena jeho náhradníka. Převedeno do praxe a zjednodušeně řečeno, hledá se osoba odborně způsobilá s morálním kreditem pro účast v hodnotitelských komisích magistrátu. Odbornou způsobilostí se zatím rozumí autorizace v oborech pozemní stavby, dopravní stavby a stavby vodního hospodářství. Činnost v hodnotitelských komisích bude účtována dohodnutou hodinovou sazbou. Případné budoucí hodnotitele prosím o sdělení jejich zájmu na adresu ČKAIT, pí. Dolanová, s kontaktními údaji do 30. července JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI 2. pololetí 2012 ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové Schůze výborů Zákon o veřejných zakázkách Mgr. David Dvořák, LL.M. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Školení k přípravě k autorizačním zkouškám HSC zasedačka FOR ARCH Praha Odborný zájezd Šumava Schůze výborů HSC 4

5 14.30 Energetická náročnost budov zavádění novely směrnice EP a Rady č. 2010/31/EU, změny zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov se zaměřením na chyby při zpracování průkazu energetické náročnosti budov Ing. Věra Sytařová zasedačka Den stavitelství a architektury Senát Inženýrský den v Brně Schůze výborů Zásady při navrhování oken, praktické příklady a chyby při realizaci (tepelné mosty, solární faktor, tepelná prostupnost dřevěných, plastových a hliníkových oken) Ing. Pavel Kašpar regionální obchodní ředitel a Ing. Miroslav Novák obchodně technický poradce Window Holding a.s. Dopady ustanovení Směrnice Rady a EP 2010/31/EU (EPBD II) na výstavbu budov Pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie Zabezpečí ČKAIT Praha, uskuteční se pouze v případě prováděcích předpisů HSC zasedačka HSC zasedačka Setkání zaměstnanců ČKAIT Praha Den otevřených dveří na školách Společenské setkání ČSSI a ČKAIT Schůze výborů Máme se bát památkářů? Vše o památkové péči na území města Hradce Králové Ing. arch. Jan Falta - vedoucí odboru památkové péče Magistrátu města Hradce Králové Vila Tugenhat a Vídeň nové hlavní nádraží HSC zasedačka 5

6 Vážená kolegyně, vážený kolego, ŠUMAVA 2012 OP ČSSI Hradec Králové, OK ČKAIT Hradec Králové a CA GABI Vás zvou na tradiční podzimní zájezd, tentokráte na jih Čech a Šumavu. Bude se jednat o odborně turistický zájezd, při kterém navštívíme zajímavá místa na jihu a západě Čech - jako jsou zámek Horšovský Týn, Domažlice, katakomby v Klatovech. Bude uspořádána odborná exkurze do elektrárny Temelín a následně navštívíme keramičku v Bechyni. Po odborné části budeme relaxovat při procházkách v okolí Železné Rudy a vkročíme na první a jedinou stezku korunami stromů v České republice v blízkosti Lipenského jezera. Náš zájezd zakončíme návštěvou historické části Českého Krumlova. Datum konání , tj. čtvrtek až neděle Program zájezdu :00 odjezd od HSC Hradec Králové 10:30 12:30 prohlídka zámku Horšovský Týn 13:00 15:00 zastávka v centru Domažlic 16:00 18:00 katakomby v Klatovech 19:30 ubytování v hotelu Parkhotel Tosch Kašperské Hory :30 odjezd 9:30-12:30 exkurze elektrárna Temelín maximální kapacita 32 osob 9:30 12:30 výlet na zámek Hluboká - pro zbývající osazenstvo zájezdu 14:00 16:00 keramička LAUFEN CZ s.r.o v Bechyni 18:30 návrat na ubytování ba-elektriny/jadernaenergetika/jaderneelektrarnycez/ete/historie-asoucasnost.html volný program 8:15 odjezd 9:00 příjezd do Železné Rudy 1 skupina (turistická) pěší výlet Železná Ruda Čertovo jezero Černé jezero lanovka pod Špičák (trasa a délka dle individuelních požadavků a možností). 2 skupina pěší prohlídka Železné Rudy přechod na lanovku na Špičák (Pancíř) výjezd lanovkou volný program návrat lanovkou 15:00 odjezd na ubytování. Zpáteční cestou přes Prášily, Srní, Antýgl, Modravu, Kvildu (zastávky na focení) :00 odjezd 10:00 12:00 Stezka korunami stromů Lipno mu.cz 13:00 16:00 Český Krumlov volný program 6

7 20:00 předpokládaný návrat do Hradce Králové Cena zájezdu 2.000,- Kč pro členy ČSSI 2.900,- Kč pro členy ČKAIT 4.100,- Kč pro ostatní Příspěvek pro členy ČSSI ve výši 2.100,- Kč a členy ČKAIT ve výši 1200,- platí za předpokladu, že v tomto roce ještě nebyl poskytnut). Cena zájezdu zahrnuje ubytování (3x dvoulůžkové pokoje s přísl. se snídaní), dopravu a vstupné na Stezku korunami stromů Lipno. Ostatní vstupy a náklady nejsou zahrnuty v ceně (možnost volby návštěvy místa, např. Horšovský Týn 90,- Kč senior 50,- Kč, katakomby 90-50, Hluboká , lanovka na Špičák atd.). Do přihlášky uveďte, zda uvažujete s návštěvou elektrárny Temelín (maximálně 32 osob) nebo s výletem na zámek Hluboká Přihlášky zašlete do kanceláře ČKAIT k pí. Dolanové do 15. července 2012, tel , O zařazení do zájezdu podle známých pravidel budete informováni do , pokyny obdržíte nejpozději 14 dní před odjezdem. Hradec Králové OP ČSSI OK ČKAIT CA GABI Ing. Jiří Hájek Ing. Milan Havlišta Líba Gabrielová 7

8 PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD Přihlašuji se závazně na zájezd - ŠUMAVA 2012 ve dnech Jméno: Člen ČKAIT Člen ČSSI Adresa: Datum: Podpis: Rodné číslo: Číslo tel./mobil: IČO: DIČ: VOLBA exkurze (TEMELÍN / HLUBOKÁ) Žádám o vydání daňového dokladu (faktury) na adresu: (IČO, DIČ uveďte v případě, pokud žádáte o vystavení daňového dokladu.) Přihlašuji rovněž svého rodinného příslušníka (známého) Jméno Adresa Jméno Adresa Rodné číslo Číslo tel./mobil IČO DIČ VOLBA exkurze Rodné číslo Číslo tel./mobil IČO DIČ VOLBA exkurze Žádám o vydání daňového dokladu (faktury) na adresu: (IČO, DIČ uveďte v případě, pokud žádáte o vystavení daňového dokladu.) 8

9 Vážená kolegyně, vážený kolego, VILA TUGENDHAT A VÍDEŇ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ OP ČSSI Hradec Králové, OK ČKAIT Hradec Králové, SPS Královéhradeckého a Pardubického kraje a CA GABI Vás zvou na návštěvu brněnské vily Tugendhat a na prohlídku pokračování výstavby vídeňského hlavního nádraží. Vila Tugendhat patří k nejoriginálnějším dílům funkcionalistické architektury. Projekt vypracoval v roce 1928 architekt Ludwig Mies van der Rohe pro manžele Tugendhatovy, majitele brněnské textilky. Nové vídeňské nádraží se staví v těsné blízkosti bývalého Jižního nádraží. V konečné fázi řešení vznikne průjezdné nádraží, kde se budou střetávat vlaky směřující se severu na jih Evropy a z východu na západ. Denně zde zastaví 350 dálkových a 650 příměstských vlaků a projede tudy až 100 tisíc lidí. Prohlídka naváže na naši minulou návštěvu a podle plánu výstavby by měla být již zprovozněna první etapa výstavby. Datum konání prosince 2012 čtvrtek + pátek Program zájezdu odjezd od HSC Hradec Králové prohlídka vily Tugendhat po skupinách ubytování hotel Slovan, volný program v Brně, alt. návštěva kulturního představení odjezd do Vídně volná prohlídka města, fakultativně možnost od návštěva zkoušky španělské jezdecké školy s lipicány prohlídka výstavby nového vídeňského nádraží (bez průvodce) odjezd do Hradce Králové předpokládaný návrat Cena zájezdu 1300,- Kč pro členy ČSSI a ČKAIT 1800,- Kč pro ostatní V případě výběru fakultativní návštěvy zkoušky lipicánů je cena 2200,- Kč, snížená pro členy ČSSI a ČKAIT 1700,- Kč, Snížená cena platí v případě, že nebyl v tomto roce čerpán příspěvek na jinou akci). Cena zájezdu zahrnuje dopravu, pojištění, vstupné do vily Tugendhat, zkoušku lipicánů pro přihlášené a vyhlídkovou věž na stavbě nádraží. Nezahrnuje stravné a kapesné na útratu ve večerním Brně a při adventních oslavách ve Vídni. Přihlášky do kanceláře ČSSI k pí. Dolanové do 15. července 2012, tel , O zařazení do zájezdu podle známých pravidel budete informováni do , pokyny obdržíte nejpozději 14 dní před odjezdem. Hradec Králové OP ČSSI OK ČKAIT CA GABI Ing. Jiří Hájek Ing. Milan Havlišta Líba Gabrielová 9

10 Přihlašuji se závazně na zájezd Vila Tugendhat a Vídeň hlavní nádraží ve dnech Jméno Člen ČKAIT Člen ČSSI Adresa Datum Podpis Rodné číslo Číslo pasu Číslo tel./mobil IČO DIČ Žádám o vydání daňového dokladu (faktury) na adresu (IČO, DIČ uveďte v případě, pokud žádáte o vystavení daňového dokladu.) Přihlašuji se závazně na zkoušku španělské jezdecké školy s lipicány ANO NE Jméno Přihlašuji rovněž svého rodinného příslušníka (známého) Adresa Jméno Adresa Rodné číslo Číslo pasu Číslo tel./mobil IČO DIČ Rodné číslo Číslo pasu Číslo tel./mobil IČO DIČ Žádám o vydání daňového dokladu (faktury) na adresu (IČO, DIČ uveďte v případě, pokud žádáte o vystavení daňového dokladu.) 10

11 VILA TUGENDHAT VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA VYHLÁŠENÍ 9. ROČNÍKU SOUTĚŽE ČKAIT CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2012 Poslání soutěže Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti. Podmínky soutěže 1. Soutěž včetně případného tématického zaměření vyhlašuje ČKAIT každoročně, vždy na začátku soutěžního roku na Shromáždění delegátů (SD) ČKAIT. Pro soutěžní rok 2012 byla soutěž vyhlášena na SD ČKAIT Vyhlášení výsledků soutěže proběhne rovněž na SD ČKAIT na začátku roku, následujícího po soutěžním roku, tj. v březnu až dubnu roku Vyhlášení soutěže a výsledků soutěže bude zveřejněno současně v periodikách a internetových stránkách ČKAIT, v odborném tisku a prostřednictvím oblastních kanceláří (OK) ČKAIT. 4. Do soutěže budou přijaty přihlášky, jejichž inženýrské návrhy jsou projektově nebo realizačně dokončeny v soutěžním roce 2012 nebo v předchozích dvou letech, tj a 2010 a splňují podmínky soutěže, případně byly vyhodnoceny cenou ČKAIT na krajských soutěžích jednotlivých oblastí v aktuálním roce. 5. K účasti v soutěži jsou oprávněné autorizované osoby, tj. členové ČKAIT (dále účastníci) s případnými spoluautory, členy i nečleny ČKAIT. 6. Soutěže se nemohou zúčastnit členové hodnotitelské poroty. Pokud jsou zapojení do soutěže, nemohou být v příslušném hodnoceném ročníku členy hodnotitelské poroty. 7. Do soutěže mohou být přihlášeny veškeré inženýrské návrhy týkající se oblastí výzkumu, vývoje, projektování a realizace staveb bez velikostního a obsahového omezení. 11

12 8. Podáním přihlášky do soutěže účastník potvrzuje, že je výhradním autorem inženýrského návrhu. Jedná-li se o inženýrský návrh více autorů, musí být připojen písemný souhlas spoluautorů. Účastník ručí za správnost a pravdivost všech údajů a nese důsledky vyplývající z porušení ochranných a autorských práv. Účastník ručí v případě vyhodnocených inženýrských návrhů za správnost místa uložení diplomu, plakety a odpovídajícího přerozdělení finanční odměny dle podílu spoluautorů. 9. Veškeré podané podklady musí být označeny jménem uchazeče. 10. ČKAIT má právo uveřejnit inženýrské návrhy se všemi zaslanými podklady ve svých publikacích a v dalším odborném tisku, prezentovat je na výstavách v tuzemsku a v zahraničí bez nároků na honorář nebo úhradu nákladů uchazeči. Osobnostní autorská práva budou zachována. 11. Přihlášení inženýrského návrhu do soutěže je bez poplatků. 12. Impulsem pro zahrnutí inženýrského návrhu do soutěže mohou být i upozornění autorizovaných osob a dalších odborníků ze stavebnictví na kvalitní díla naplňující podmínky soutěže. Upozornění převezme a posoudí příslušná OK ČKAIT. OK následně zrealizuje potřebné kontakty s autorem díla ve smyslu podání přihlášky do soutěže. 13. Přihlášky uplatněné pro inženýrské návrhy v předchozích ročnících soutěže nemohou být účastníky opakovaně podávány do nových ročníků soutěže. Hodnotitelská porota v takovém případě přihlášku nebude vyhodnocovat a vyřadí ji ze soutěže. 14. Hodnotitelská porota při své činnosti je povinna dodržovat zásady Vyhlášení příslušného ročníku soutěže ČKAIT. Přihláška do soutěže a její přílohy 1. Vyplněná přihláška do soutěže ČKAIT. 2. Údaje o účastníkovi. 3. Stručná anotace předmětu inženýrského návrhu. 4. Přílohy dokumentující stručně a srozumitelně inženýrský návrh a jeho řešení. 5. Případný písemný souhlas spoluautorů s účastí v soutěži ČKAIT. 6. Prezentace přihlášeného návrhu na formát A2. 7. Výše uvedené podklady v písemné formě a stručná anotace a fotodokumentace na CD. 8. Přihlášku do soutěže a její přílohy nutno zasílat na příslušnou OK ČKAIT, kde je účastník registrován. Uzávěrka přihlášek je (odevzdání podkladů na OK). 9. Převzetí přihlášek od jednotlivých OK, příprava podkladů pro hodnotitelskou porotu a jejich předložení porotě organizačně zajišťuje kancelář ČKAIT v Praze do Hodnotitelská porota je oprávněna vyžadovat doplnění podkladů soutěže ze strany uchazeče. Kriteria soutěže Inženýrské návrhy budou posuzovány na základě zaslané přihlášky a připojených dokladů. Hodnotitelská porota ve svém návrhu zohlední zejména: původnost řešení přínos životnímu prostředí funkčnost řešení technickou úroveň řešení použití nové technologie schopnost aplikace a realizace splnění případného tématického zaměření Vyhodnocení soutěže 1. Kontrolu zaslaných přihlášek do soutěže včetně příloh, porovnání s vypsanými podmínkami a vyhodnocení soutěže provede sedmičlenná hodnotitelská porota složená ze členů ČKAIT a zástupců stavebních fakult vysokých škol. Hodnotitelskou porotu jmenuje představenstvo ČKAIT s možností počet a složení členů poroty změnit. 12

13 2. Jednání poroty svolává a vede předseda poroty, zvolený členy poroty na prvním zasedání. 3. Vyhodnocené inženýrské návrhy předloží předseda poroty v potřebném předstihu před SD ČKAIT Představenstvu ČKAIT na určení pořadí pro první, druhé a třetí místo nebo bez určení pořadí. Současně předloží představenstvu návrh na případné finanční ocenění vyhodnocených návrhů do max. celkové výše ,- Kč v příslušném ročníku soutěže ČKAIT. 4. Účastníci soutěže - autoři vyhodnocených inženýrských návrhů, obdrží při vyhlášení výsledků soutěže na SD ČKAIT diplom, plaketu ČKAIT a finanční ocenění dle rozhodnutí Představenstva ČKAIT. Finanční ocenění bude zdaněno dle platných předpisů. 5. Porota má právo nevyhodnotit žádný z inženýrských návrhů, popř. počet vyhodnocených návrhů s odůvodněním snížit, rozšířit, event. navrhnout zvláštní ohodnocení. Rozhodnutí poroty a představenstva ČKAIT je konečné a nenapadnutelné. Právní cesta řešení případných sporů je vyloučena. Vyhlašovatel Ceny ČKAIT Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Sokolská 15, PSČ Praha 2 Organizační zajištění Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), kancelář Praha Sokolská 15, PSČ Praha 2 Tel.: Fax:

14 ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVI Přihláška do IX. ročníku soutěže ČKAIT CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2012 Jméno, příjmení a titul účastníka... Adresa účastníka. Členské (registrační) číslo účastníka v ČKAIT... Obor (specializace).... OK ČKAIT. Spoluautoři.. Název firmy účastníka... Adresa firmy účastníka. IČO DIČ... Kontaktní osoba.. Tel./fax. .. Název inženýrského návrhu.... Stručná anotace předmětu inženýrského návrhu. Seznam příloh přihlášky Místo a datum vyhotovení přihlášky.. Razítko a podpis účastníka.. Datum evidence přihlášky razítko a podpis přednosty OK ČKAIT Podáním přihlášky do soutěže ČKAIT dává účastník souhlas s podmínkami této soutěže. Přihlášku do soutěže předává poštou nebo osobně na příslušnou OK ČKAIT, u které je jako autorizovaná osoba registrována. Přihlášení do soutěže je bez poplatků. Uzávěrka evidence přihlášek je

15 DOPRAVNÍ STAVBY SYSTÉM JAKOSTI XI. V OK Hradec Králové je připraven k odebrání CD ROM Dopravní stavby systém jakosti XI/2012. CD ROM Dopravní stavby ministerstva dopravy ČR v oboru pozemních komunikací upravuje a sjednocuje požadavky orgánů a organizací silniční správy na hospodárnost, jakost, životnost a bezpečnost prací u staveb pozemních komunikací. Je tvořen vybranými obecně závaznými právními předpisy a vybranými platnými ČSN, dále všeobecnými obchodními, kvalitativními a technickými podmínkami v oboru PK, vzorovými listy staveb PK, katalogy a dalšími dokumenty vydávanými ministerstvem dopravy ČR. CD ROM Dopravní stavby sleduje ochranu veřejných zájmů, bezpečnost dopravy, jednotnost parametrů, spolehlivost, životnost a jakost díla, obchodní zvyklosti ve smluvních vztazích. CD ROM je uplatňován příslušnými orgány a organizacemi v rozhodnutích, povoleních, ve smlouvách o dílo, při zadávání veřejných zakázek, posuzování dokumentace a technickém dozoru na stavbách pozemních komunikací. Po dohodě s ministerstvem dopravy ČR byly na CD uloženy rovněž předpisy pro stavby drah a na dráze. Bezplatně bude toto CD předáno autorizovaným osobám v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, geotechnika a městské inženýrství. Bezúplatné předání AO ve stanovených NOVĚ K PRODEJI SAZEBNÍK PRO NAVRHOVÁNÍ NABÍDKOVÝCH CEN PROJEKTOVÝCH PRACÍ A INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ 190,- Kč "Sazebník" pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností byl aktualizován v souladu s vývojem cen a nákladů na úroveň 2012 a 1. čtvrtletí Do aktualizovaných cen byly zapracovány ceny vstupů technologických a stavebních dodávek v roce 2011 a všeobecná míra inflace. Textová část byla doplněna v souladu s vývojem pracnosti a legislativy. METODICKÝ POSTUP (SAZEBNÍK) NAVRHOVÁNÍ NABÍDKOVÝCH CEN KOMPLETAČNÍ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ 90,- Kč FOTODOKUMENTACE ZE ZÁJEZDŮ EXKURZE NA PŘEČERPÁVACÍ ELEKTRÁRNU DLOUHÉ STRÁNĚ foto Ing. František Tluka 15

16 ZÁJEZD ČERNÁ HORA foto Ing. Vladimír Janda foto Ing. Jiří Hájek Vydavatel Klub stavařů Královéhradeckého kraje šéfredaktor, grafická úprava, Příjem článků Miroslava Dolanová Kontakt Jižní 870, Hradec Králové , Redakční rada Výbor ČSSI a ČKAIT Vychází 4x ročně Toto číslo vyšlo 20. června

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU OBLASTI ČKAIT HRADEC KRÁLOVÉ

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU OBLASTI ČKAIT HRADEC KRÁLOVÉ 4 2013 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

kucharova@stavebnicentrum.cz VYPISUJE Výzvu zájemcům k podávání nabídek

kucharova@stavebnicentrum.cz VYPISUJE Výzvu zájemcům k podávání nabídek Zadavatel: Název organizace: Národní stavební centrum s.r.o. Sídlo společnosti: Bauerova 10, 603 00 Brno Statutární zástupce: Ing. Rudolf Böhm, jednatel společnosti Kontaktní osoba: Ing. Eva Kuchařová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína Město Kolín Oddělení marketingu a propagace Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Ročník 21 Ročník 21 leden 2011

Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. 2 2012 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 ZPRAVODAJ a) aklamací 2 kandidáty do Dozorčí komise se JEDNOTNÝ sídlem v Praze PROGRAM na tříleté ČINNOSTI období 2012 2014: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

1 MEGA a.s. Pracoviště: Pod Vinicí 87 471 27 Stráž pod Ralskem Česká republika VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

1 MEGA a.s. Pracoviště: Pod Vinicí 87 471 27 Stráž pod Ralskem Česká republika VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, Stráž pod Ralskem, zastoupená generálním ředitelem podniku vyhlašuje výběrové řízení Klimatizace (chlazení) místnosti kontinuální laminace a průmyslové využití odpadního tepla 1. PODMÍNKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

VZ/001/2015/REUP Výměna oken v přístavbě radnice č.p.166 v Žamberku

VZ/001/2015/REUP Výměna oken v přístavbě radnice č.p.166 v Žamberku VÝZVA veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace VZ/001/2015/REUP Výměna oken v přístavbě radnice

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015 S t r á n k a 1 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO Technické předpisy a semináře 2014/2015 Obsah 1.1 ČLENSTVÍ V ČFAI... 2 1.2 Licenční známky... 2 1.3 Termín pro zaplacení licence a zaslání evidenčního listu... 2 2

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka. Zadávací dokumentace výběrového řízení

Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka. Zadávací dokumentace výběrového řízení Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadavatel Domov pro seniory Zastávka se sídlem Sportovní 432, Zastávka, PSČ 664 84 právní forma zadavatele příspěvková

Více

Vyhlašují 2. ročník veřejné přehlídkové neanonymní soutěže Urbanistický projekt roku 2015 s heslem:

Vyhlašují 2. ročník veřejné přehlídkové neanonymní soutěže Urbanistický projekt roku 2015 s heslem: Podmínky soutěže Vypisovatelé Hlavní mediální partner Odborný partner Vyhlašují 2. ročník veřejné přehlídkové neanonymní soutěže Urbanistický projekt roku 2015 s heslem: DOBRÁ ÚZEMNÍ REGULACE JE ZÁKLAD

Více

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Rada hlavního města Prahy plnící úkoly zřizovatele příspěvkových organizací podle 68 odst. 2

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner liberec hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 25. 26. dubna 2012 organizuje Český institut interních auditorů workshop por interní auditory s názvem Finanční

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, jako zástupce zadavatele Střední odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132, 739 61 Třinec Kanada, IČ: 27856216, si Vás dovoluji

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha I. Přihláška ke členství v komoře a rozhodnutí o ní 1.1 Uchazeč o členství požádá o přijetí za člena přihláškou na formuláři

Více

- VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. "Oprava kanalizace - Chvalšiny"

- VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava kanalizace - Chvalšiny tel.: 380 739 114; podatelna@chvalsiny.cz ZADÁVACÍDOKUMENTACE - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

Vnitřní předpis č. I/6/2014

Vnitřní předpis č. I/6/2014 Město Čelákovice Vnitřní předpis č. I/6/2014 Postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách Předpis schválen: 21. 3. 2014 Obsah: Článek: I. Úvodní ustanovení

Více

soutěž o nejlepší grafický návrh studentského trička Otevřená věda II

soutěž o nejlepší grafický návrh studentského trička Otevřená věda II Realizační tým projektu Otevřená věda II vyhlašuje soutěž o nejlepší grafický návrh studentského trička Otevřená věda II Identifikační údaje zadavatele: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Národní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Poskytování konzultačních služeb a služeb provozní technické

Více

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Brněnské architektonické stezky

Brněnské architektonické stezky Soutěž o návrh vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky 1. VYHLAŠOVATEL Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 ve spolupráci s Domem umění města Brna, příspěvková organizace,

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Ubytování a stravování na kurzech

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ROZHODNUTÍ. Předseda Vrchního soudu v Praze VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE

ROZHODNUTÍ. Předseda Vrchního soudu v Praze VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE Vrchní soud v Praze Nám. Hrdinů 1300, 140 00 Praha 4, telefon: +420 261 196 111, fax: +420 261 196 403, e-mail: podatelna@vsoud.pha.justice.cz ID datové schránky: 3fvabbh S 181/2014 ROZHODNUTÍ Předseda

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje účinné od 10.4.2014 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 Volební řád (dále jen řád ) Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje (dále

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na stavební práce NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ PETRA

Více

Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova).

Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Vazební věznice Hradec Králové Hradební 860, poštovní přihrádka62, 500 01 Hradec Králové Tel.: 495 758 111, Fax: 495 758 211, 210ISDS: tjfd4ke NAŠE č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž DNE 10. 12. 2014 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a Ing. Jan Bureš a Vladimír Kříž DOHODA O ZALOŽENÍ SPOLKU OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI advokátní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI spojená s výstavou měřicí, kontrolní a zkušební techniky

MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI spojená s výstavou měřicí, kontrolní a zkušební techniky Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz web: www.csvts.cz/cms 24. mezinárodní konference MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI spojená

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

V Praze dne 23. 8. 2012. Dobrý den,

V Praze dne 23. 8. 2012. Dobrý den, V Praze dne 23. 8. 2012 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Projektová dokumentace, inženýrská činnost a průzkumy Dům s malometrážními

Více

A. Otevírání obálek s nabídkami:

A. Otevírání obálek s nabídkami: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9 Č.j. : VPŠA-445/EU-2014/OVZI Praha 7. května 2014 Počet listů :6 Přílohy: 4/6 PROTOKOL o otevírání obálky s nabídkou a

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů část A Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1981 Název projektu: Šablony

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejné zakázky malého rozsahu Výstavba inženýrských sítí a obslužné komunikace pro 14 rodinných domků v lokalitě 1/6 výběr generálního dodavatele souboru stavebních prací Zadavatel:

Více

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Podle směrnice č.1/2013 Bytového družstva Svitavy pro nájem uvolněných bytů vyhlašuje Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2014 - obnovené na získání nájmu uvolněného bytu 1. Předpokládaný

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická dodávka vybavení vč. příslušenství CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity Lesnická a dřevařská fakulta ČZU v Praze, Redakce časopisu Svět myslivosti, Dendrologická, Dobřichovice, o. s., Soukromý statek Hájek Čilá, Vás srdečně zvou na odborný seminář Naše zvěř a myslivost 2012

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky dle Závazných pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR (nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách) Číslo zakázky: Veřejná zakázka

Více

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu:

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 1.1. Předmětem zakázky je zajištění zahraničního jazykového kurzu pro dva učitele (Německo) a dvou

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více