komerční speciál kongresová turistika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "komerční speciál kongresová turistika"

Transkript

1 komerční speciál kongresová turistika

2 II/III Přílohu připravila Martina Kvašová Největší kongres. 48. kongres ERA-EDTA byl největší kongres v historii České republiky. Více než 10 tisíc vědců se sešlo v Kongresovém centru Praha V příloze bylo využito materiálu od CzechTourism a Prague Convention Bureau obsah Rozhovor s ředitelkou Prague Convention Bureau Lenkou Žlebkovou IV V Jak se stát úspěšnou kongresovou destinací VI VIII Anketa: Proč je pro destinaci důležitá kongresová turistika VIII X Foto CZECH-IN, foto na titulní straně CZECH-IN Trendy v mezinárodním kongresovém průmyslu» Mezinárodní konferenční trh je stále více hnán požadavky spotřebitele (trh zákazníka), tím se míní, že organizátoři chtějí snížit své náklady, vyhnout se skrytým nákladům a za své peníze získat co nejlepší hodnotu.» Délka mezinárodních konferencí pomalu klesá, ale četnost jejich konání značně stoupá, a to proto, že společnosti chtějí snížit dobu, kterou jejich pracovníci stráví na konferencích, a tím také snížit své náklady.» Účastníci konferencí méně cestují se svými partnery, manželkami či manžely či s rodinou, roste význam obsahové části kongresu, možností pro potkávání se a vyměňování zkušeností v rámci kongresu.» Počet ženských účastnic konferencí neustále roste a konference se méně orientují výhradně na muže.» Po roce 2001 byla konferenční turistika značně ochromena hrozbou terorismu. Bezpečnost se pro pořadatele konferencí i účastníky stala klíčovou otázkou při výběru místa pro jejich akci.» Potřeba zkracovat předstih, s jakým se mezinárodní akce plánuje, vedla k aplikaci moderních technologií IT, například on-line rezervace a registrace.» PCO (organizátoři konferencí) používají internet jako primární zdroj informací o nabídce míst pro konání konferencí i další podrobnosti.» Kvalita a cena internetového připojení jsou významnými faktory při rozhodování o místě konání akce. Srovnání konkurenčních destinací» Londýn spolufinancuje cestovní ruch a kongresový cestovní ruch tak, že za každou libru, kterou organizace VisitLondon vybere od svých členů, Londýn přidá také jednu libru. Základní rozpočet v Londýně činí 10,56 milionu eur, z toho konkrétně 2,4 milionu eur plyne jenom na získávání kongresů do Londýna a na podporu kandidatur Londýna.» Finsko má státní convention bureau, jež hospodaří s rozpočtem kolem dvou milionů eur, z čehož je 87 % financováno veřejným sektorem, 13 % jsou příjmy z reklamy a.» Kodaňské convention bureau má roční rozpočet přibližně tři miliony eur, z čehož je 50 % tvořeno z veřejných zdrojů a 50 % ze soukromých zdrojů. V roce 2011 se zde konaly mezinárodní kongresy s odhadovaným obratem 165 milionů eur.» Vídeň má pro podporu kongresového průmyslu rozpočet 2,4 milionu eur, 40 % je financováno z poplatků za ubytování, 20 % platí obchodní komora, 20 % přispívá město Vídeň a 20 % příjmů tvoří komerční aktivity.» Prague Convention Bureau je financováno z členských příspěvků, z příspěvku Czech Convention Bureau agentury CzechTourism, partnerstvím hlavního města Prahy a příspěvky sponzorů. Celkový rozpočet je kolem 230 tisíc eur. A Kongresová turistika na vzestupu Kongresový cestovní ruch se řadí k ekonomicky nejpřínosnějším formám cestovního ruchu, útrata účastníka kongresu, konference nebo výstavy je přibližně třikrát vyšší než útrata průměrného turisty, který přijíždí za odpočinkem. Profesionálové z oblasti konferenční turistiky se shodují, že jde o jedno z nejrychleji se rozvíjejících odvětví turistického sektoru. Kongresový cestovní ruch ale vyžaduje široký okruh kvalitních služeb a aktivní přístup celého regionu. S rostoucím poznáním ekonomických přínosů obchodních návštěvníků pro místní komunitu i region roste také význam potřeby soukromého sektoru zapojit se do propagace a rozvoje konferenční turistiky. V posledních letech se konkurence na trhu značně zostřila a při volbě destinace se klade důraz na cenu, vzdálenost, infrastrukturu a bezpečnost. O největší kongresy mezi sebou soutěží města a regiony z celého světa. Místní samosprávy a vlády jednotlivých zemí bývají často žádány o to, aby vytvářely svazky s developery ze soukromého sektoru a připravily vhodné prostředí pro rozvoj kongresového průmyslu. K dosažení koordinovaného rozvoje je zapotřebí vytvořit jasnou středněa dlouhodobou strategii. Každé větší či významnější město má své convention bureau silnou MICE je zkratka:» Meetings (schůzky)» Incentives (incentiva)» Conferences (konference, kongresy)» Exhibitions/Events (výstavy/akce) marketingovou organizaci, která hájí zájmy města (regionu), reprezentuje město do zahraničí a má za úkol přivést do svého města co nejvíce kongresů. Totéž platí o národních státech. Města, regiony a národní vlády agenturám convention bureau pomáhají proto, aby se více kongresů konalo právě u nich což přináší zvýšení zaměstnanosti, nárůst daňových příjmů, zvýšení ostatních příjmů do státního rozpočtu i do rozpočtů municipálních. Spokojení účastníci kongresů se pak do regionu vracejí později jako turisté a utrácí tady nemalé prostředky za ubytování, stravování, kulturu a podobně. Charakteristika MICE cestovního ruchu» vysoká úroveň a komplexnost služeb» odborný charakter akcí» vysoké nároky na organizační a technické zabezpečení» výrazně nadprůměrné výdaje na jednoho účastníka» sociodemografický profil účastníků je jiný (vyšší vzdělání, vyšší příjmové skupiny)» odlišná sezonnost (sezona je jaro a podzim)» akce probíhají převážně v pracovním čase účastníků» významné kongresové akce posilují postavení a image města Zajistíme vše, co pro Vaši akci potřebujete! East Bohemia Convention Bureau, náměstí Republiky 12, Pardubice Telefon: , Kvalitní služby, skvělá dostupnost a poloha, bohatá nabídka kulturních i sportovních aktivit, okouzlující památky a panenská příroda to vše je Pardubický kraj, ideální místo pro pořádání Vašich firemních akcí.

3 IV/V Lenka Žlebková: Téměř celý svět zná Prah u jako krásné město stovky věží Kongresový cestovní ruch je v některých destinacích velmi významný a přínosný byznys. Konkrétně v Praze je obrat kongresové turistiky větší než 8,5 miliardy korun ročně. Podle ředitelky Prague Convention Bureau Lenky Zlebkové má Praha jednoznačně co nabídnout, ale poslední dobou její pozice mezi světovými kongresovými metropolemi klesá. Zlepšení pozice Prahy je závislé zejména na podpoře destinace ze strany hlavního města Prahy a všech zainteresovaných subjektů, říká. Každý rok kongresové destinace soutěží o řadu významných mezinárodních kongresů. Lze Prahu považovat za úspěšnou kongresovou destinaci? Z dlouhodobého hlediska určitě ano. Tradice pořádání kongresů, zejména těch lékařských, je v Praze obrovská. V rámci středoevropského regionu Praha patří mezi jednu z nejvýznamnějších kongresových destinací. V posledních dvou letech jsme pro rok 2012 získali mimo jiné sedm významných asociačních kongresů a dalších sedm pro roky 2013 až V České republice je Praha, a to bez jakýchkoli pochybností, místem pro pořádání významných mezinárodních kongresů číslo jedna. V roce 2011 se zde uskutečnilo dle statistik ČSU 3841 MICE akcí, počet kongresových turistů pak byl necelých 560 tisíc. Průměrné výdaje kongresového delegáta za den jsou dva- až třikrát větší než u běžného turisty a pohybují se až kolem 8 tisíc korun. Obrat kongresové turistiky v Praze je větší než 8,5 miliard korun ročně. Tento průmysl navíc v Praze zaměstnává více než 4500 lidí. Na jakém místě se drží Praha ve světových statistikách kongresových destinací? Praha se podle statistik mezinárodní kongresové asociace ICCA pravidelně objevuje v první patnáctce světových kongresových Foto E15 Anna Vacková metropolí. Nejlepšího umístění, osmého místa, dosáhla v roce 2006 s celkovým počtem 104 meetingů. Od roku 2006 ale bohužel pozice Prahy klesá. V roce 2010 bylo 19. místo s 85 kongresy nejhorším výsledkem za předchozích šest let, což nás netěší, ale pevně věříme, že se nám díky našemu většímu úsilí při získávání kongresů v příštích třech letech Prahu podaří opět zařadit mezi deset nejlepších kongresových měst na světě. Zlepšení pozice Prahy je nicméně závislé zejména na podpoře destinace ze strany hlavního města Prahy a všech zainteresovaných subjektů. Bez jejich vzájemné spolupráce se jen těžko podaří klesající postavení Prahy významně změnit. Na co je možné nalákat do Prahy další kongresy a konference? Praha má rozhodně co nabídnout. Z pohledu kongresové turistiky je velmi významná dopravní dostupnost, a tu Praha, destinace v srdci Evropy, bezesporu se svými 130 přímými leteckými spojeními do celého světa splňuje. Je to určitě bezpečná a ekonomicky vyspělá destinace. Může se chlubit moderním letištěm, skvěle fungujícím systémem městské hromadné dopravy a širokou škálou služeb špičkové kvality. Nabídka konferenčních a hotelových prostor je velmi rozmanitá vedle historických skvostů v centru města stojí moderní konferenční centra a hotely vybavené nejnovější technikou. Turistická atraktivita města a již zmiňovaná tradice v pořádání kongresů a konferencí je pak samozřejmě velkým přínosem při získávání nových akcí. Téměř celý svět zná Prahu jako krásné město stovky věží na březích Vltavy, ale už dávno neplatí, že se Praha dokáže prodávat sama. Proto Prague Convention Bureau vyvíjí se svými členy mnoho aktivit, které ve výsledku stojí za získáním velkých kongresů a konferencí. Velmi důležitou činností je například tzv. bidding, tedy aktivní vyhledávání kongresů. Pro jejich získání pak úzce spolupracujeme se všemi subjekty, ať už soukromými (našimi členy), tak subjekty z veřejné sféry, na vytvoření komplexní nabídky splňující požadavky té které konkrétní mezinárodní asociace. Tu se pak společnými silami a dostupnými prostředky snažíme přesvědčit, aby si jako destinaci pro svůj příští kongres vybrali Prahu. Lákat významné kongresové a konferenční akce do naší metropole je nicméně potřeba i destinačním marketingem. V rámci této oblasti organizujeme do Prahy především fam tripy, press tripy a prezentujeme destinaci na mezinárodních veletrzích či kontraktačních fórech. Kromě těchto aktivit mimo jiné například každé dva měsíce posíláme do zahraničí e-newsletter, vytvořili jsme interaktivní prezentaci o Praze a jejích kongresových možnostech, dále rozvíjíme naše webové stánky, kde mohou například organizátoři kongresů využít pro propagaci své akce kongresový kalendář, který obsahuje nejucelenější přehled kongresů a dalších významných mezinárodních akcí v Praze s počtem účastníků vyšším než 250. Co naopak Praze stále ještě chybí? Praze stále chybí jednotná strategie rozvoje cestovního ruchu, potažmo kongresového průmyslu, a propagace destinace v zahraničí jako celku. Neexistuje zatím jednotná image destinace, a tím není zcela využit její potenciál. Díky otevřenému přístupu nového vedení pražského magistrátu to však vypadá, že se situaci brzy zlepší. Prague Convention Bureau se společně s dalšími významnými hráči na poli turistického ruchu, jako je CzechTourism, Asociace hotelů a restaurací, ACK, Letiště Praha a dalšími, snaží o společnou koordinaci aktivit týkajících se rozvoje cestovního ruchu a vnímání Prahy jako významné světové turistické destinace. Našim společným cílem je právě vytvoření výše zmiňované dlouhodobé marketingové strategie a jednotného brandingu Prahy. Bez toho se nám totiž dlouhodobě nepodaří situaci v Praze zlepšit. Ve srovnání s ostatními destinacemi jako třeba Vídní máme také ještě co dohánět, například A v míře podpory, jakou je schopné město organizátorům konferencí poskytnout, a v míře spolupráce mezi všemi subjekty na trhu. Jakým způsobem mezi sebou podle vás mohou například spolupracovat hotely a místní agentury, aby k sobě přilákaly více firem realizujících kongresy a konference? V rámci získávání velkých kongresů do Prahy by měly všechny subjekty, ať už hotely, tak místní profesionální kongresoví organizátoři (PCO), úzce spolupracovat, a to zejména vzájemnou komunikací o požadavcích klientů, dodržováním vzájemných etických norem podnikání s důrazem na udržování dlouhodobých dobrých vztahů na trhu. Jelikož i ty pak vytvářejí image destinace. Zároveň by si NOVÁ MODERNÍ VÝJIMEČNÁ INDUSTRIÁLNÍ jak hotely, tak agentury a ostatní subjekty měly uvědomit, že pokud spojí síly a finanční prostředky na propagaci destinace, Praze se podaří získat mnohem více velkých mezinárodních kongresů či konferencí, přijedou sem tisíce lidí, kteří se budou potřebovat někde ubytovat, povečeřet, jít za zábavou. To vše se logicky rozloží mezi více subjektů, takže ve výsledku z toho těží všichni. Praha získá prestižní akce, město a stát peníze do svých rozpočtů, hotely, agentury a další poskytovatelé služeb ekonomický zisk. Proto jsme tu i my, tým Prague Convention Bureau, abychom takové vnímání v našich členech, partnerech a subjektech působících na poli kongresové turistiky vyvolali a někdy roztříštěné snahy jednotlivých subjektů sjednocovali. A věříme, že se to novému týmu PCB daří. A Prague Convention Bureau je nezisková organizace s posláním posílit kladné povědomí o Praze jako o jedné z předních evropských kongresových destinací. Snaží se dosáhnout co největšího využití kongresového potenciálu našeho hlavního města a podporovat tak jeho ekonomický růst. Sdružuje více než 70 subjektů z řad hotelů, organizátorů konferencí, konferenčních zařízení, poskytovatelů služeb, cateringu a restaurací. Jejím cílem je zajistit úspěch akce a přesvědčit klienta, že Praha je a vždy bude správnou volbou. convention_104x136.indd _CCB_104x136.indd 15:06: :58:51

4 czcb.indd :01:52 VI/VII Jak se stát úspěšnou kongresovou des tinací Jak může konkrétní destinace využít svůj potenciál na kongresovém trhu, jak uspět v dnešní tvrdé konkurenci, jaké jsou současné trendy a další otázky týkající se oblasti konferenčního a kongresového cestovního ruchu byly tématem semináře, který se konal počátkem února v pražském hotelu Marriott. Přednášející. Hlavní aktéři na semináři Jak se stát úspěšnou kongresovou destinací v Praze. Zleva Weston Stacey, Bruce Redor, Lenka Žlebková, Dirk Elzinga, Ulrike Von Arnold, Caroline Mackenzie, Peter de Merlier. Spodní řada zleva Steen Jakobsen, Sanjiv Suri, Ivo Miksa zinárodní kongresové a konferenční asociace) Steen Jakobsen hovořil o přínosu kongresové turistiky pro Kodaň. Přímý obrat z výdajů delegátů a organizátorů kongresů dělá téměř jednu miliardu eur ročně. Více než 20 tisíc pracovních míst v Kodani je přímo spojených s tímto odvětvím. Kongresy podporují výměnu znalostí, nových mezinárodních partnerství, a zvyšují prestiž země, tvrdí Steen Jakobsen. Úspěch destinace podle něj velmi závisí na tom, jak aktivní je město při získávání kongresů a konferencí a zda má dobře definovanou strategii. Zdůraznil, že pokud má destinace ambici uspět na poli kongresového průmyslu, je nezbytné, aby měla dobře fungující convention bureau (organizace propagující konkrétní destinaci na mezinárodním trhu kongresové turistiky), které by navíc mělo mít vůdčí roli při jejím rozvoji a určení další strategie. Stejně jako Bruce Redor, i on vidí klíč k úspěchu v týmové práci všech místních subjektů činných v kongresovém průmyslu a spolupráci s veřejným sektorem. Obrovský význam má z jeho pohledu dlouhodobé financování convention bureau. Pokud rozpočet kolísá, je velmi těžké plánovat obchodní a marketingové aktivity a zajistit tak stálou aktivitu destinace na trhu. Konkrétně roční rozpočet Copenhagen Convention Bureau činí tři miliony eur a je tvořen z poloviny členskými příspěvky a z poloviny příspěvky z veřejného sektoru od vlády, orgánů místní samosprávy a vedení města. Další důležitou podmínkou je vybudování kvalitního týmu stálých zaměstnanců. Nej úspěšnější convention bureau tvoří týmy lidí, kteří zde pracují mnoho let. Jen prostřednictvím dlouhodobých vztahů si klienti mohou vybudovat důvěru v danou destinaci. Copenhagen Convention Bureau má 15 stálých zaměstnanců, kteří zde působí řadu let. Co se týče úspěšnosti Kodaně jako kongresové destinace, v roce 2010 se v celosvětovém žebříčku kongresových destinací asociace ICCA umístila na 15. místě, v Evropě byla desátá. Reprezentantka další úspěšné Foto Prague Convention Bureau 2x A Akce přilákala více než sto účastníků činných v kongresové turistice nejen v Praze, ale také v regionech. Prague Convention Bureau, které bylo hlavním organizátorem této jedinečné akce, pozvalo několik špičkových odborníků ze zahraničí, aby se podělili o své letité zkušenosti se zástupci místních subjektů činných v MICE průmyslu. Seminář zahájil Bruce Redor ze společnosti GainingEdge poskytující služby od destinačního managementu přes studie kongresových center, podporu při kandidaturách na kongresy až po vzdělávání, který celou akci také moderoval. Ve své prezentaci se věnoval tématu současných trendů v oblasti korporátních a asociačních akcí. Zdůraznil, že vlivem celosvětové hospodářské krize roste tlak na přínos akce, efektivní využití a návratnost prostředků vynaložených na její organizaci. Vzhledem k nižším rozpočtům společnosti a asociace chtějí z každé akce vytěžit maximum a mnohem více je zajímá, jak a na co přesně budou jejich peníze využity. Zmínil rovněž rostoucí vliv globalizace, díky níž se zostřuje konkurence mezi destinacemi. S rostoucím počtem destinací je pro mnohé z nich stále těžší udržet se na špici. Kromě toho se také mění kritéria výběru. Atraktivita oblasti dnes již nehraje tak významnou roli jako to, zda umožní organizátorům splnit cíle jejich akce. Tajemství úspěchu je, když má destinace vizi a produkt, jež správně prezentuje, stejně jako účinný sales a marketing. Destinace, které vítězí, definují svůj cíl a všechny zúčastněné strany spolupracují, a to jak strany convention bureau a subjekty činné v kongresovém cestovním ruchu, tak orgány místní samosprávy či vlády, říká Bruce Redor. Ředitel Copenhagen Convention Bureau a místopředseda ICCA (Mesvětové destinace Ulrike von Arnold, zástupkyně ředitele Vienna Convention Bureau a členka představenstva ICCA potvrdila, že podpora vlády a úzká spolupráce mezi leteckými společnostmi, letištěm, venues, cateringem, hotely a dalšími subjekty je klíčem k úspěchu. Vídeň je vedoucí kongresovou destinací mnoho let. A nebylo by tomu tak bez convention bureau to garantuje ve Vídni jednotný přístup ke klientům, upozornila. Vídeň je vedoucí světovou kongresovou destinací od roku 2006 a convention bureau zde působí již 41 let. Zkušenosti s fungováním Vienna Convention Bureau potvrzují to, co řekl Steen Jakobsen. Podobná instituce nemůže fungovat bez stálého rozpočtu, který v případě Vídně činí 2,4 milionu eur ročně, a bez kvalitního týmu zaměstnanců. Vienna Convention Bureau (VCB ) zaměstnává 10 lidí, kteří zde pracují 10 až 25 let, a to je podle Ulrike von Arnold důvodem úspěchu této destinace. Vienna Convention Bureau je unikátní v tom, že nemá členy, kteří by platili pravidelné členské příspěvky. Již od roku 1955 je financováno z městské daně, kterou odvádějí hotely přímo do rozpočtu Vienna Tourist Board, jehož je VCB součástí. Tento zdroj dnes tvoří 60 procent jeho příjmů. Důležitou součástí činnosti VCB je sběr statistických dat z kongresového průmyslu, jenž se zde provádí již 10 let. Statistiky jsou nezbytné proto, aby bylo možné především regionálním politikům prokázat skutečnou hodnotu a přínos kongresového průmyslu a získat tak jejich podporu. Ve Vídni utratí každý delegát kongresu 645 eur za den, což významně přispívá Czech Convention Bureau Důvěra v partnerství Czech Convention Bureau působí jako samostatné oddělení v agentuře CzechTourism od 1. ledna Je národní platformou pro kongresový a incentivní turismus v České republice. Hlavním cílem Czech Convention Bureau je jednotná propagace České republiky jako ideální kongresové a incentivní destinace jak na domácím, tak zahraničním trhu. Dále zastřešuje jednotlivé regionální kongresové kanceláře, a tím napomáhá k dokonalému využití veškerého kongresového potenciálu, který naše země nabízí. Marketingový mix Czech Convention Bureau zahrnuje bezplatnou informační, poradenskou a konzultační činnost pro zájemce o pořádání MICE akcí v České republice. V rámci svých marketingových aktivit na poli meeting industry se Czech Convention Bureau účastní odborných veletrhů, pořádá fam a press tripy, organizuje pracovní workshopy a roadshow. Pracovní meetingy jsou založeny na bázi B2B. Czech Convention Bureau v rámci svých PR aktivit oslovuje potencionální klienty na trzích, které jsou z hlediska MICE pro ČR klíčové. Czech Convention Bureau dále rozvíjí projekt Kampaně kandidatur, v rámci kterého agentura CzechTourism aktivně pomáhá získat co největší počet kongresů do ČR. Pořádání jakékoli MICE akce, ať už jde o kongres, konferenci, firemní setkání nebo incentivní cestu, vyžaduje důkladné plánování a profesionální organizaci. Czech Convention Bureau a jeho partneři jsou připraveni Vám poskytnout nadstandardní asistenci a podporu při plánování Vaší akce v České republice. Moderátor. Bruce Redor z GainingEdge jako první řečník a zároveň moderátor na semináři CzechTourism - Czech Convention Bureau, Vinohradská 46, P.O.Box , Praha 2, Česká republika,

5 VIII/IX Anketa Kongres ová turistika je nejvýnosnější byznys z cestov ního ruchu > Proč je pro des tinaci důležitá? Foto Prague Convention Bureau Seminář. Zadní pohled na seminář Jak se stát úspěšnou kongresovou destinací v pražském hotelu Marriott k rozpočtu města. Vídeň se zaměřuje především na asociační konference a kongresy, které v současnosti tvoří 80 procent všech akcí, jež se zde každoročně konají. Pouze 20 procent připadá na korporátní akce. Dirk Elzinga, výkonný ředitel Convention Industry Consultants v Kapském Městě a bývalý generální ředitel Kongresového centra RAI v Amsterdamu, hovořil o řízení kongresových center a o jejich významu pro úspěch destinace na kongresovém trhu. Věnoval se tématu financování kongresových center a roli, jakou zde hraje veřejný sektor. Zmínil zde také nutnost vybudovat dostatečné výstavní prostory, protože zejména velké medicínské kongresy zahrnují také doprovodné výstavy. A naopak, málokterý veletrh či výstava postrádá konferenční prvek. Zdůraznil také, že veletrhy a výstavy jsou pro destinaci významným zdrojem příjmů. Caroline Mackenzie, ředitelka obchodního rozvoje v Congrex Holding BV, která se v rámci společnosti mimo jiné věnuje poradenství klientům při strategickém výběru destinace a spolupráci s convention bureau a venues při realizaci skupinových rámcových dohod jménem klientů, se ve své prezentaci věnovala dnešním modelům řízení asociací a měnícím se trendům, jež mají vliv na výběr destinace. Vyjmenovala také hlavní problémy, které výběr destinace negativně ovlivňují, a možná řešení. Závěr své prezentace věnovala roli convention bureau jako jednotícího prvku, jenž je zárukou týmové spolupráce všech zúčastněných stran při organizaci akce a prostředníkem mezi organizátorem kongresu a místními subjekty z oblasti kongresové turistiky. Za českou stranu na semináři vystoupili Ivo Miksa a Peter de Merlier, zástupci dvou významných hráčů na českém kongresovém trhu společností Garant International a CZECH-IN. Ti se věnovali zejména otázce, jak probíhá selekce při výběru destinace, a navrhli také akční plán pro Prahu. Seminář byl prvním krokem, který má pomoci otevřít vrátka k hlubšímu pochopení problematiky kongresového průmyslu zástupci veřejných institucí a zvýšit povědomí o tomto významném oboru cestovního ruchu jak mezi subjekty činnými v turistickém ruchu, tak širokou veřejností. Akci organizovalo Prague Convention Bureau ve spolupráci s oddělením Czech Convention Bureau agentury CzechTourism pod záštitou radního MHMP pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Václava Novotného. Partnery byly Letiště Praha, technologickým partnerem AV Media, mediálními partnery pak odborné vydavatelství COT, deník E15 a televize Metropol. Sanjiv Suri prezident CEO Zátiší Group, prezident Prague Convention Bureau Kongresová turistika upoutává pozornost významných činitelů a politiků, díky tomu že: Za prvé útrata je mezi 250 až 330 eur za den ve srovnání se 140 eur za běžného turistu. Což celkově představuje více než tisíc eur za delegáta kongresu na pobyt ve srovnání s méně než 400 eur na pobyt za rekreačního turistu. To je hodnota, kterou přináší místní ekonomice a občanům Prahy, aniž by přehnaně zatěžovala infrastrukturu. Za druhé má znásobující účinek na rozvoj výzkumu a vývoje, přímé zahraniční investice, vytváření pracovních míst a konkurenceschopnosti ve světové ekonomice. A konečně mnoho z účastníků kongresu se vrátí jako turisté se svými rodinami, když se jim destinace zalíbí. Některé z nich, a to zejména pokud jde o zahraniční návštěvníky, na kongres dokonce doprovázejí jejich partneři nebo rodiny. Destinace jako Vídeň, Copenhagen, Singapur nebo Barcelona si uvědomily tento potenciál, a to nejen v tom, že mohou dosáhnout vyššího počtu kongresových turistů, ale jsou schopni získat průměrnou útratu mezi 400 až 645 eur na jednoho delegáta na noc. Ale zároveň každé z těchto měst do kongresové turistiky investovalo 2,4 až čtyři miliony eur ročně ve srovnání s Prahou, kde jsou investice 250 tisíc eur a z toho jen 60 tisíc eur pochází od města. Alena Horáková ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy Není žádným tajemstvím, že příjmy z kongresové turistiky jsou vyšší než v jiných odvětvích cestovního ruchu. To však neznamená, že se do Pardubického A kraje snažíme nalákat organizátory MICE akcí pouze kvůli financím. Je to hlavně otázka prestiže. Chceme ukázat, že i v regionech mimo hlavní město můžeme úspěšně pořádat řadu konferencí, firemních akcí či školení. Pardubický kraj je totiž díky kvalitní nabídce různorodých služeb ideálním místem pro pořádání MICE akcí střední velikosti. V oblasti kongresového cestovního ruchu se dynamicky rozvíjí, vznikají stále nová a modernější kongresová zařízení a navíc je region velmi dobře dostupný. Jeho předností je také bohatá nabídka kulturních a sportovních aktivit, historických a církevních památek v kombinaci s přírodním bohatstvím. To vše vytváří mimo jiné i skvělé podmínky pro doprovodné programy. Petra Jánská ředitelka Jihočeské centrály cestovního ruchu South Bohemia Convention Bureau: Kongresová turistika je svým významem a přínosem pro destinaci důležitou oblastí, na kterou se nesmí zapomínat. Významný je především její ekonomický přínos. Kongresový turismus může být dle mého názoru nástrojem rozvoje území, zvyšuje povědomí o destinaci a může být pro kongresové turisty vhodnou inspirací k návratu a návštěvě klasických turistů. Domácí regionální, která splňuje požadavky na kvalitu, South Bohemia Convention Bureau Česká 36, České Budějovice tel.:

6 X/XI blízkost letiště, historické zázemí a příznivé ceny, má jednoznačnou budoucnost. V jižních Čechách moderní infrastruktura citlivě doplňuje bohaté kulturní, přírodní a historické dědictví. Pro návštěvníky je připravena řada moderních kongresových sálů, stejně tak jako exkluzivní historické prostory. Samozřejmostí je kvalitní zázemí ubytovacích kapacit doplněné o širokou nabídku místních gastronomických specialit. To vše umocněné atmosférou rozmanitých kulturních, sportovních a společenských akcí. Jižní Čechy mají v rámci kongresové a hlavně incentivní turistiky zcela jistě co nabídnout. v něm také sezonnost, která již po několik let běží zejména od dubna do října. Naproti tomu je naší destinace produktem novějším a velmi zajímavým. Je možné tak využít zimních a jarních měsíců pro konání nejrůznějších seminářů, konferencí, kongresů a současně volných kapacit, které jednotlivá ubytovací zařízení v tomto čase nabízejí. Kongresová turistika má vliv také na rozvoj samotné destinace, infrastruktury a podobně. Velmi důležitý je samotný ekonomický přínos těchto akcí. Dalším neopomenutelným marketingovým efektem je také skutečnost, že hosté, kteří přijedou do naší destinace v rámci jednání, seminářů a podobně, nás mohou poté navštívit také soukromě a využít tak široké nabídky služeb, které město i destinace nabízí. Karolína Nožičková manažerka Carlsbad Convention Bureau Karlovy Vary a celý region jsou důležité a světově známé zejména lázeňstvím. Tento produkt je pro destinaci velmi typický a existuje zde již mnoho let. Projevuje se Zdeněk Giormani vedoucí samostatného oddělení Czech Convention Bureau Kongresový cestovní ruch se řadí k ekonomicky nejpřínosnějším formám cestovního ruchu. V první řadě tedy jde o ekonomický přínos, protože průměrná útrata delegáta je zhruba dvakrát až třikrát vyšší než řadového turisty. V této souvislosti bych rád upozornil na aktuální statistiku mezinárodní asociace ICCA (International Congress and Convention Association) z roku 2010, která vyčíslila, že průměrná útrata delegáta na míting činí 2655 amerických dolarů. Nezanedbatelným přínosem je její přímý i nepřímý vliv na příjmy a zaměstnanost. Dále oproti individuální turistice přináší v jedné zakázce více osob a má odlišnou sezonnost. Pořádání MICE akce je rovněž přínosem pro image a prestiž destinace jako důležitého obchodního a kulturního centra. Podle zaměření kongresu je dále podporována role destinace jako centra mezinárodního podnikání, obchodu, vědeckého výzkumu, vzdělání či technologií. Kongresový průmysl může fungovat také jako stimul při povzbuzování investic do místních podniků v oblasti dopravy, hotelů, restaurací a jiných obchodních příležitostí. Můžeme udělat tento svět lepším místem pro život? Petr Jirka předseda správní rady Pilsen Convention Bureau Jsem přesvědčen, že je velmi důležitým nástrojem k propagaci pamětihodností a turistických cílů Plzně i celého Plzeňského kraje, ekonomických zájmů a posiluje prestiž a postavení celé destinace. Pilsen Convention Bureau významně podporuje navázání nových obchodních kontaktů a pokouší se zlepšit image kraje jako ideální pro realizaci velkých kongresů. Významné akce kongresové turistiky výrazně přispívají k potlačení sezonnosti a umožňují rovnoměrné vytížení hotelových kapacit. Vytváří tak pracovní příležitosti a jsou generátorem zisků pro město, kraj i ostatní subjekty. Kongresová turistika s sebou nese náročné požadavky klientů a tak dochází k zvyšování kvality nabízených služeb. Kongresový turista je i dobrým nositelem referencí a pokud je spokojen se službami, vrací se rád i jako individuální turista. i n ze rce A Pilsen Convention Bureau, o. p. s. je Vaším ideálním partnerem pro zajištění kongresů, konferencí a seminářů v Plzeňském kraji. Jsme schopni zajistit komplexní servis při pořádání akcí spolu s doprovodným programem. Region je schopný nabídnout ubytovací kapacity více než 1800 lůžek a sály pro více než 2000 osob. Yes, we can... A Pilsen Convention Bureau, o. p. s. Náměstí Republiky 358/ Plzeň -město in zerce kontakt: kongres_212x91.indd :07:06 wow.zatisigroup.cz Díky Vaší INSPIRACI a DŮVĚŘE již od roku 1991 reprezentujeme novou, dynamickou éru gastronomie v Čechách, Německu, Rakousku a Maďarsku a nyní také na evropském okruhu Moto GP - VIP village. zátiší germany Naším největším potěšením je nabízet vám opravdu WOW servis a podílet se nejméně 20% ze všech našich zisků na dobročinnosti.

7 Uspořádejte úspěšnou akci s Prague Convention Bureau a jeho členy. Nabízíme vám: Asistenci s organizací vaší akce Nalezení ubytování a konferenčních prostor Uspořádání inspekční cesty Pomoc s přilákáním návštěvníků Získání podpory veřejných institucí A Rytířská 26, Praha 1 tel.:

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

AV MEDIA a. s. TISKOVÉ MATERIÁLY. komunikace obrazem. ... aby technologie přinášely užitek i radost

AV MEDIA a. s. TISKOVÉ MATERIÁLY. komunikace obrazem. ... aby technologie přinášely užitek i radost AV MEDIA a. s. komunikace obrazem... aby technologie přinášely užitek i radost TISKOVÉ MATERIÁLY LISTOPAD 2013 AV MEDIA a.s. je největší společností v České republice realizující systémy pro audiovizuální

Více

Kategorie hotely. Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií)

Kategorie hotely. Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií) KRITERIA PŘIJETÍ Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií) Základní kritéria, shodná pro všechny kategorie: 1. Společnost

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012

Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012 Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012 23.11.2011 prezentace záměru tvorby strategie cestovního ruchu pro město Kašperské Hory radě města 6.12.2011 rozhovor s paní starostkou

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu 19. března 2013

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy 13. 3 Cestovní ruch, oblasti

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o.

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o. 1991 2013 91 013 Cestovní kancelář SIT TRAVEL v současnosti zajišťuje servis pro více než 40 předních firem a institucí. To spolu s dvacetiletou tradicí a zkušenostmi v oboru zaručuje profesionální servis

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Inovace podnikatelských modelů

Inovace podnikatelských modelů Inovace podnikatelských modelů 30. - 31. 10. 2014 2 denní školení pro inovátory Proč inovace podnikatelských modelů? Jste v situaci, kdy se z jedinečného produktu stala obyčejná komodita a na trhu si udržujete

Více

Ledax Holding s. r. o.

Ledax Holding s. r. o. Ledax Holding s. r. o. Společnost Ledax Holding s. r. o. zastřešuje všechny aktivity společností Ledax, které poskytují různé typy služeb pro seniory a zdravotně postižené. Jedná se jak o služby sociální,

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Od ledna 2011...Roky přípravy. Oslovte restaurace snadno

Od ledna 2011...Roky přípravy. Oslovte restaurace snadno www.praguedining.cz Organizování nezapomenutelné a úspěšné akce je více, než hosté odcházející s plným žaludkem. Najít to správné místo je složité a časově náročné. PragueDining.cz poskytuje zdarma službu,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Propagace památek UNESCO 2013 18.4. 2013

Propagace památek UNESCO 2013 18.4. 2013 Propagace památek UNESCO 2013 _ 18.4. 2013 Produkty 2013 Cesty poznání Kulturní produkt Cesty krajinou Aktivní produkt Cesty pro zdraví Lázeňský produkt MICE Praha Letní cesty České lázně Kongresy Města

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

kongresová turistika

kongresová turistika kongresová turistika II/III Tematické konference. Stále častěji tematické konference pořádají odborné časopisy či noviny. Nakladatelství Mladá fronta konkrétně divize Euro E15 má v této oblasti již dlouholeté

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Duben 2013 Metodologie Dotazník k 20. ročníku soutěže Manažer roku zodpovědělo 86 finalistů soutěže, z toho12 žen a 74 mužů, jejichž průměrný

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

21. kartografická konference registrace spuštěna

21. kartografická konference registrace spuštěna č. 1/2015 www.czechmaps.cz 21. kartografická konference registrace spuštěna Ve dnech 3. a 4. září 2015 pořádá Kartografická společnost České republiky spolu s Kartografickou společností Slovenské republiky

Více

Představení a ceník inzerce L M

Představení a ceník inzerce L M Představení a ceník inzerce D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více