komerční speciál kongresová turistika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "komerční speciál kongresová turistika"

Transkript

1 komerční speciál kongresová turistika

2 II/III Přílohu připravila Martina Kvašová Největší kongres. 48. kongres ERA-EDTA byl největší kongres v historii České republiky. Více než 10 tisíc vědců se sešlo v Kongresovém centru Praha V příloze bylo využito materiálu od CzechTourism a Prague Convention Bureau obsah Rozhovor s ředitelkou Prague Convention Bureau Lenkou Žlebkovou IV V Jak se stát úspěšnou kongresovou destinací VI VIII Anketa: Proč je pro destinaci důležitá kongresová turistika VIII X Foto CZECH-IN, foto na titulní straně CZECH-IN Trendy v mezinárodním kongresovém průmyslu» Mezinárodní konferenční trh je stále více hnán požadavky spotřebitele (trh zákazníka), tím se míní, že organizátoři chtějí snížit své náklady, vyhnout se skrytým nákladům a za své peníze získat co nejlepší hodnotu.» Délka mezinárodních konferencí pomalu klesá, ale četnost jejich konání značně stoupá, a to proto, že společnosti chtějí snížit dobu, kterou jejich pracovníci stráví na konferencích, a tím také snížit své náklady.» Účastníci konferencí méně cestují se svými partnery, manželkami či manžely či s rodinou, roste význam obsahové části kongresu, možností pro potkávání se a vyměňování zkušeností v rámci kongresu.» Počet ženských účastnic konferencí neustále roste a konference se méně orientují výhradně na muže.» Po roce 2001 byla konferenční turistika značně ochromena hrozbou terorismu. Bezpečnost se pro pořadatele konferencí i účastníky stala klíčovou otázkou při výběru místa pro jejich akci.» Potřeba zkracovat předstih, s jakým se mezinárodní akce plánuje, vedla k aplikaci moderních technologií IT, například on-line rezervace a registrace.» PCO (organizátoři konferencí) používají internet jako primární zdroj informací o nabídce míst pro konání konferencí i další podrobnosti.» Kvalita a cena internetového připojení jsou významnými faktory při rozhodování o místě konání akce. Srovnání konkurenčních destinací» Londýn spolufinancuje cestovní ruch a kongresový cestovní ruch tak, že za každou libru, kterou organizace VisitLondon vybere od svých členů, Londýn přidá také jednu libru. Základní rozpočet v Londýně činí 10,56 milionu eur, z toho konkrétně 2,4 milionu eur plyne jenom na získávání kongresů do Londýna a na podporu kandidatur Londýna.» Finsko má státní convention bureau, jež hospodaří s rozpočtem kolem dvou milionů eur, z čehož je 87 % financováno veřejným sektorem, 13 % jsou příjmy z reklamy a.» Kodaňské convention bureau má roční rozpočet přibližně tři miliony eur, z čehož je 50 % tvořeno z veřejných zdrojů a 50 % ze soukromých zdrojů. V roce 2011 se zde konaly mezinárodní kongresy s odhadovaným obratem 165 milionů eur.» Vídeň má pro podporu kongresového průmyslu rozpočet 2,4 milionu eur, 40 % je financováno z poplatků za ubytování, 20 % platí obchodní komora, 20 % přispívá město Vídeň a 20 % příjmů tvoří komerční aktivity.» Prague Convention Bureau je financováno z členských příspěvků, z příspěvku Czech Convention Bureau agentury CzechTourism, partnerstvím hlavního města Prahy a příspěvky sponzorů. Celkový rozpočet je kolem 230 tisíc eur. A Kongresová turistika na vzestupu Kongresový cestovní ruch se řadí k ekonomicky nejpřínosnějším formám cestovního ruchu, útrata účastníka kongresu, konference nebo výstavy je přibližně třikrát vyšší než útrata průměrného turisty, který přijíždí za odpočinkem. Profesionálové z oblasti konferenční turistiky se shodují, že jde o jedno z nejrychleji se rozvíjejících odvětví turistického sektoru. Kongresový cestovní ruch ale vyžaduje široký okruh kvalitních služeb a aktivní přístup celého regionu. S rostoucím poznáním ekonomických přínosů obchodních návštěvníků pro místní komunitu i region roste také význam potřeby soukromého sektoru zapojit se do propagace a rozvoje konferenční turistiky. V posledních letech se konkurence na trhu značně zostřila a při volbě destinace se klade důraz na cenu, vzdálenost, infrastrukturu a bezpečnost. O největší kongresy mezi sebou soutěží města a regiony z celého světa. Místní samosprávy a vlády jednotlivých zemí bývají často žádány o to, aby vytvářely svazky s developery ze soukromého sektoru a připravily vhodné prostředí pro rozvoj kongresového průmyslu. K dosažení koordinovaného rozvoje je zapotřebí vytvořit jasnou středněa dlouhodobou strategii. Každé větší či významnější město má své convention bureau silnou MICE je zkratka:» Meetings (schůzky)» Incentives (incentiva)» Conferences (konference, kongresy)» Exhibitions/Events (výstavy/akce) marketingovou organizaci, která hájí zájmy města (regionu), reprezentuje město do zahraničí a má za úkol přivést do svého města co nejvíce kongresů. Totéž platí o národních státech. Města, regiony a národní vlády agenturám convention bureau pomáhají proto, aby se více kongresů konalo právě u nich což přináší zvýšení zaměstnanosti, nárůst daňových příjmů, zvýšení ostatních příjmů do státního rozpočtu i do rozpočtů municipálních. Spokojení účastníci kongresů se pak do regionu vracejí později jako turisté a utrácí tady nemalé prostředky za ubytování, stravování, kulturu a podobně. Charakteristika MICE cestovního ruchu» vysoká úroveň a komplexnost služeb» odborný charakter akcí» vysoké nároky na organizační a technické zabezpečení» výrazně nadprůměrné výdaje na jednoho účastníka» sociodemografický profil účastníků je jiný (vyšší vzdělání, vyšší příjmové skupiny)» odlišná sezonnost (sezona je jaro a podzim)» akce probíhají převážně v pracovním čase účastníků» významné kongresové akce posilují postavení a image města Zajistíme vše, co pro Vaši akci potřebujete! East Bohemia Convention Bureau, náměstí Republiky 12, Pardubice Telefon: , Kvalitní služby, skvělá dostupnost a poloha, bohatá nabídka kulturních i sportovních aktivit, okouzlující památky a panenská příroda to vše je Pardubický kraj, ideální místo pro pořádání Vašich firemních akcí.

3 IV/V Lenka Žlebková: Téměř celý svět zná Prah u jako krásné město stovky věží Kongresový cestovní ruch je v některých destinacích velmi významný a přínosný byznys. Konkrétně v Praze je obrat kongresové turistiky větší než 8,5 miliardy korun ročně. Podle ředitelky Prague Convention Bureau Lenky Zlebkové má Praha jednoznačně co nabídnout, ale poslední dobou její pozice mezi světovými kongresovými metropolemi klesá. Zlepšení pozice Prahy je závislé zejména na podpoře destinace ze strany hlavního města Prahy a všech zainteresovaných subjektů, říká. Každý rok kongresové destinace soutěží o řadu významných mezinárodních kongresů. Lze Prahu považovat za úspěšnou kongresovou destinaci? Z dlouhodobého hlediska určitě ano. Tradice pořádání kongresů, zejména těch lékařských, je v Praze obrovská. V rámci středoevropského regionu Praha patří mezi jednu z nejvýznamnějších kongresových destinací. V posledních dvou letech jsme pro rok 2012 získali mimo jiné sedm významných asociačních kongresů a dalších sedm pro roky 2013 až V České republice je Praha, a to bez jakýchkoli pochybností, místem pro pořádání významných mezinárodních kongresů číslo jedna. V roce 2011 se zde uskutečnilo dle statistik ČSU 3841 MICE akcí, počet kongresových turistů pak byl necelých 560 tisíc. Průměrné výdaje kongresového delegáta za den jsou dva- až třikrát větší než u běžného turisty a pohybují se až kolem 8 tisíc korun. Obrat kongresové turistiky v Praze je větší než 8,5 miliard korun ročně. Tento průmysl navíc v Praze zaměstnává více než 4500 lidí. Na jakém místě se drží Praha ve světových statistikách kongresových destinací? Praha se podle statistik mezinárodní kongresové asociace ICCA pravidelně objevuje v první patnáctce světových kongresových Foto E15 Anna Vacková metropolí. Nejlepšího umístění, osmého místa, dosáhla v roce 2006 s celkovým počtem 104 meetingů. Od roku 2006 ale bohužel pozice Prahy klesá. V roce 2010 bylo 19. místo s 85 kongresy nejhorším výsledkem za předchozích šest let, což nás netěší, ale pevně věříme, že se nám díky našemu většímu úsilí při získávání kongresů v příštích třech letech Prahu podaří opět zařadit mezi deset nejlepších kongresových měst na světě. Zlepšení pozice Prahy je nicméně závislé zejména na podpoře destinace ze strany hlavního města Prahy a všech zainteresovaných subjektů. Bez jejich vzájemné spolupráce se jen těžko podaří klesající postavení Prahy významně změnit. Na co je možné nalákat do Prahy další kongresy a konference? Praha má rozhodně co nabídnout. Z pohledu kongresové turistiky je velmi významná dopravní dostupnost, a tu Praha, destinace v srdci Evropy, bezesporu se svými 130 přímými leteckými spojeními do celého světa splňuje. Je to určitě bezpečná a ekonomicky vyspělá destinace. Může se chlubit moderním letištěm, skvěle fungujícím systémem městské hromadné dopravy a širokou škálou služeb špičkové kvality. Nabídka konferenčních a hotelových prostor je velmi rozmanitá vedle historických skvostů v centru města stojí moderní konferenční centra a hotely vybavené nejnovější technikou. Turistická atraktivita města a již zmiňovaná tradice v pořádání kongresů a konferencí je pak samozřejmě velkým přínosem při získávání nových akcí. Téměř celý svět zná Prahu jako krásné město stovky věží na březích Vltavy, ale už dávno neplatí, že se Praha dokáže prodávat sama. Proto Prague Convention Bureau vyvíjí se svými členy mnoho aktivit, které ve výsledku stojí za získáním velkých kongresů a konferencí. Velmi důležitou činností je například tzv. bidding, tedy aktivní vyhledávání kongresů. Pro jejich získání pak úzce spolupracujeme se všemi subjekty, ať už soukromými (našimi členy), tak subjekty z veřejné sféry, na vytvoření komplexní nabídky splňující požadavky té které konkrétní mezinárodní asociace. Tu se pak společnými silami a dostupnými prostředky snažíme přesvědčit, aby si jako destinaci pro svůj příští kongres vybrali Prahu. Lákat významné kongresové a konferenční akce do naší metropole je nicméně potřeba i destinačním marketingem. V rámci této oblasti organizujeme do Prahy především fam tripy, press tripy a prezentujeme destinaci na mezinárodních veletrzích či kontraktačních fórech. Kromě těchto aktivit mimo jiné například každé dva měsíce posíláme do zahraničí e-newsletter, vytvořili jsme interaktivní prezentaci o Praze a jejích kongresových možnostech, dále rozvíjíme naše webové stánky, kde mohou například organizátoři kongresů využít pro propagaci své akce kongresový kalendář, který obsahuje nejucelenější přehled kongresů a dalších významných mezinárodních akcí v Praze s počtem účastníků vyšším než 250. Co naopak Praze stále ještě chybí? Praze stále chybí jednotná strategie rozvoje cestovního ruchu, potažmo kongresového průmyslu, a propagace destinace v zahraničí jako celku. Neexistuje zatím jednotná image destinace, a tím není zcela využit její potenciál. Díky otevřenému přístupu nového vedení pražského magistrátu to však vypadá, že se situaci brzy zlepší. Prague Convention Bureau se společně s dalšími významnými hráči na poli turistického ruchu, jako je CzechTourism, Asociace hotelů a restaurací, ACK, Letiště Praha a dalšími, snaží o společnou koordinaci aktivit týkajících se rozvoje cestovního ruchu a vnímání Prahy jako významné světové turistické destinace. Našim společným cílem je právě vytvoření výše zmiňované dlouhodobé marketingové strategie a jednotného brandingu Prahy. Bez toho se nám totiž dlouhodobě nepodaří situaci v Praze zlepšit. Ve srovnání s ostatními destinacemi jako třeba Vídní máme také ještě co dohánět, například A v míře podpory, jakou je schopné město organizátorům konferencí poskytnout, a v míře spolupráce mezi všemi subjekty na trhu. Jakým způsobem mezi sebou podle vás mohou například spolupracovat hotely a místní agentury, aby k sobě přilákaly více firem realizujících kongresy a konference? V rámci získávání velkých kongresů do Prahy by měly všechny subjekty, ať už hotely, tak místní profesionální kongresoví organizátoři (PCO), úzce spolupracovat, a to zejména vzájemnou komunikací o požadavcích klientů, dodržováním vzájemných etických norem podnikání s důrazem na udržování dlouhodobých dobrých vztahů na trhu. Jelikož i ty pak vytvářejí image destinace. Zároveň by si NOVÁ MODERNÍ VÝJIMEČNÁ INDUSTRIÁLNÍ jak hotely, tak agentury a ostatní subjekty měly uvědomit, že pokud spojí síly a finanční prostředky na propagaci destinace, Praze se podaří získat mnohem více velkých mezinárodních kongresů či konferencí, přijedou sem tisíce lidí, kteří se budou potřebovat někde ubytovat, povečeřet, jít za zábavou. To vše se logicky rozloží mezi více subjektů, takže ve výsledku z toho těží všichni. Praha získá prestižní akce, město a stát peníze do svých rozpočtů, hotely, agentury a další poskytovatelé služeb ekonomický zisk. Proto jsme tu i my, tým Prague Convention Bureau, abychom takové vnímání v našich členech, partnerech a subjektech působících na poli kongresové turistiky vyvolali a někdy roztříštěné snahy jednotlivých subjektů sjednocovali. A věříme, že se to novému týmu PCB daří. A Prague Convention Bureau je nezisková organizace s posláním posílit kladné povědomí o Praze jako o jedné z předních evropských kongresových destinací. Snaží se dosáhnout co největšího využití kongresového potenciálu našeho hlavního města a podporovat tak jeho ekonomický růst. Sdružuje více než 70 subjektů z řad hotelů, organizátorů konferencí, konferenčních zařízení, poskytovatelů služeb, cateringu a restaurací. Jejím cílem je zajistit úspěch akce a přesvědčit klienta, že Praha je a vždy bude správnou volbou. convention_104x136.indd _CCB_104x136.indd 15:06: :58:51

4 czcb.indd :01:52 VI/VII Jak se stát úspěšnou kongresovou des tinací Jak může konkrétní destinace využít svůj potenciál na kongresovém trhu, jak uspět v dnešní tvrdé konkurenci, jaké jsou současné trendy a další otázky týkající se oblasti konferenčního a kongresového cestovního ruchu byly tématem semináře, který se konal počátkem února v pražském hotelu Marriott. Přednášející. Hlavní aktéři na semináři Jak se stát úspěšnou kongresovou destinací v Praze. Zleva Weston Stacey, Bruce Redor, Lenka Žlebková, Dirk Elzinga, Ulrike Von Arnold, Caroline Mackenzie, Peter de Merlier. Spodní řada zleva Steen Jakobsen, Sanjiv Suri, Ivo Miksa zinárodní kongresové a konferenční asociace) Steen Jakobsen hovořil o přínosu kongresové turistiky pro Kodaň. Přímý obrat z výdajů delegátů a organizátorů kongresů dělá téměř jednu miliardu eur ročně. Více než 20 tisíc pracovních míst v Kodani je přímo spojených s tímto odvětvím. Kongresy podporují výměnu znalostí, nových mezinárodních partnerství, a zvyšují prestiž země, tvrdí Steen Jakobsen. Úspěch destinace podle něj velmi závisí na tom, jak aktivní je město při získávání kongresů a konferencí a zda má dobře definovanou strategii. Zdůraznil, že pokud má destinace ambici uspět na poli kongresového průmyslu, je nezbytné, aby měla dobře fungující convention bureau (organizace propagující konkrétní destinaci na mezinárodním trhu kongresové turistiky), které by navíc mělo mít vůdčí roli při jejím rozvoji a určení další strategie. Stejně jako Bruce Redor, i on vidí klíč k úspěchu v týmové práci všech místních subjektů činných v kongresovém průmyslu a spolupráci s veřejným sektorem. Obrovský význam má z jeho pohledu dlouhodobé financování convention bureau. Pokud rozpočet kolísá, je velmi těžké plánovat obchodní a marketingové aktivity a zajistit tak stálou aktivitu destinace na trhu. Konkrétně roční rozpočet Copenhagen Convention Bureau činí tři miliony eur a je tvořen z poloviny členskými příspěvky a z poloviny příspěvky z veřejného sektoru od vlády, orgánů místní samosprávy a vedení města. Další důležitou podmínkou je vybudování kvalitního týmu stálých zaměstnanců. Nej úspěšnější convention bureau tvoří týmy lidí, kteří zde pracují mnoho let. Jen prostřednictvím dlouhodobých vztahů si klienti mohou vybudovat důvěru v danou destinaci. Copenhagen Convention Bureau má 15 stálých zaměstnanců, kteří zde působí řadu let. Co se týče úspěšnosti Kodaně jako kongresové destinace, v roce 2010 se v celosvětovém žebříčku kongresových destinací asociace ICCA umístila na 15. místě, v Evropě byla desátá. Reprezentantka další úspěšné Foto Prague Convention Bureau 2x A Akce přilákala více než sto účastníků činných v kongresové turistice nejen v Praze, ale také v regionech. Prague Convention Bureau, které bylo hlavním organizátorem této jedinečné akce, pozvalo několik špičkových odborníků ze zahraničí, aby se podělili o své letité zkušenosti se zástupci místních subjektů činných v MICE průmyslu. Seminář zahájil Bruce Redor ze společnosti GainingEdge poskytující služby od destinačního managementu přes studie kongresových center, podporu při kandidaturách na kongresy až po vzdělávání, který celou akci také moderoval. Ve své prezentaci se věnoval tématu současných trendů v oblasti korporátních a asociačních akcí. Zdůraznil, že vlivem celosvětové hospodářské krize roste tlak na přínos akce, efektivní využití a návratnost prostředků vynaložených na její organizaci. Vzhledem k nižším rozpočtům společnosti a asociace chtějí z každé akce vytěžit maximum a mnohem více je zajímá, jak a na co přesně budou jejich peníze využity. Zmínil rovněž rostoucí vliv globalizace, díky níž se zostřuje konkurence mezi destinacemi. S rostoucím počtem destinací je pro mnohé z nich stále těžší udržet se na špici. Kromě toho se také mění kritéria výběru. Atraktivita oblasti dnes již nehraje tak významnou roli jako to, zda umožní organizátorům splnit cíle jejich akce. Tajemství úspěchu je, když má destinace vizi a produkt, jež správně prezentuje, stejně jako účinný sales a marketing. Destinace, které vítězí, definují svůj cíl a všechny zúčastněné strany spolupracují, a to jak strany convention bureau a subjekty činné v kongresovém cestovním ruchu, tak orgány místní samosprávy či vlády, říká Bruce Redor. Ředitel Copenhagen Convention Bureau a místopředseda ICCA (Mesvětové destinace Ulrike von Arnold, zástupkyně ředitele Vienna Convention Bureau a členka představenstva ICCA potvrdila, že podpora vlády a úzká spolupráce mezi leteckými společnostmi, letištěm, venues, cateringem, hotely a dalšími subjekty je klíčem k úspěchu. Vídeň je vedoucí kongresovou destinací mnoho let. A nebylo by tomu tak bez convention bureau to garantuje ve Vídni jednotný přístup ke klientům, upozornila. Vídeň je vedoucí světovou kongresovou destinací od roku 2006 a convention bureau zde působí již 41 let. Zkušenosti s fungováním Vienna Convention Bureau potvrzují to, co řekl Steen Jakobsen. Podobná instituce nemůže fungovat bez stálého rozpočtu, který v případě Vídně činí 2,4 milionu eur ročně, a bez kvalitního týmu zaměstnanců. Vienna Convention Bureau (VCB ) zaměstnává 10 lidí, kteří zde pracují 10 až 25 let, a to je podle Ulrike von Arnold důvodem úspěchu této destinace. Vienna Convention Bureau je unikátní v tom, že nemá členy, kteří by platili pravidelné členské příspěvky. Již od roku 1955 je financováno z městské daně, kterou odvádějí hotely přímo do rozpočtu Vienna Tourist Board, jehož je VCB součástí. Tento zdroj dnes tvoří 60 procent jeho příjmů. Důležitou součástí činnosti VCB je sběr statistických dat z kongresového průmyslu, jenž se zde provádí již 10 let. Statistiky jsou nezbytné proto, aby bylo možné především regionálním politikům prokázat skutečnou hodnotu a přínos kongresového průmyslu a získat tak jejich podporu. Ve Vídni utratí každý delegát kongresu 645 eur za den, což významně přispívá Czech Convention Bureau Důvěra v partnerství Czech Convention Bureau působí jako samostatné oddělení v agentuře CzechTourism od 1. ledna Je národní platformou pro kongresový a incentivní turismus v České republice. Hlavním cílem Czech Convention Bureau je jednotná propagace České republiky jako ideální kongresové a incentivní destinace jak na domácím, tak zahraničním trhu. Dále zastřešuje jednotlivé regionální kongresové kanceláře, a tím napomáhá k dokonalému využití veškerého kongresového potenciálu, který naše země nabízí. Marketingový mix Czech Convention Bureau zahrnuje bezplatnou informační, poradenskou a konzultační činnost pro zájemce o pořádání MICE akcí v České republice. V rámci svých marketingových aktivit na poli meeting industry se Czech Convention Bureau účastní odborných veletrhů, pořádá fam a press tripy, organizuje pracovní workshopy a roadshow. Pracovní meetingy jsou založeny na bázi B2B. Czech Convention Bureau v rámci svých PR aktivit oslovuje potencionální klienty na trzích, které jsou z hlediska MICE pro ČR klíčové. Czech Convention Bureau dále rozvíjí projekt Kampaně kandidatur, v rámci kterého agentura CzechTourism aktivně pomáhá získat co největší počet kongresů do ČR. Pořádání jakékoli MICE akce, ať už jde o kongres, konferenci, firemní setkání nebo incentivní cestu, vyžaduje důkladné plánování a profesionální organizaci. Czech Convention Bureau a jeho partneři jsou připraveni Vám poskytnout nadstandardní asistenci a podporu při plánování Vaší akce v České republice. Moderátor. Bruce Redor z GainingEdge jako první řečník a zároveň moderátor na semináři CzechTourism - Czech Convention Bureau, Vinohradská 46, P.O.Box , Praha 2, Česká republika,

5 VIII/IX Anketa Kongres ová turistika je nejvýnosnější byznys z cestov ního ruchu > Proč je pro des tinaci důležitá? Foto Prague Convention Bureau Seminář. Zadní pohled na seminář Jak se stát úspěšnou kongresovou destinací v pražském hotelu Marriott k rozpočtu města. Vídeň se zaměřuje především na asociační konference a kongresy, které v současnosti tvoří 80 procent všech akcí, jež se zde každoročně konají. Pouze 20 procent připadá na korporátní akce. Dirk Elzinga, výkonný ředitel Convention Industry Consultants v Kapském Městě a bývalý generální ředitel Kongresového centra RAI v Amsterdamu, hovořil o řízení kongresových center a o jejich významu pro úspěch destinace na kongresovém trhu. Věnoval se tématu financování kongresových center a roli, jakou zde hraje veřejný sektor. Zmínil zde také nutnost vybudovat dostatečné výstavní prostory, protože zejména velké medicínské kongresy zahrnují také doprovodné výstavy. A naopak, málokterý veletrh či výstava postrádá konferenční prvek. Zdůraznil také, že veletrhy a výstavy jsou pro destinaci významným zdrojem příjmů. Caroline Mackenzie, ředitelka obchodního rozvoje v Congrex Holding BV, která se v rámci společnosti mimo jiné věnuje poradenství klientům při strategickém výběru destinace a spolupráci s convention bureau a venues při realizaci skupinových rámcových dohod jménem klientů, se ve své prezentaci věnovala dnešním modelům řízení asociací a měnícím se trendům, jež mají vliv na výběr destinace. Vyjmenovala také hlavní problémy, které výběr destinace negativně ovlivňují, a možná řešení. Závěr své prezentace věnovala roli convention bureau jako jednotícího prvku, jenž je zárukou týmové spolupráce všech zúčastněných stran při organizaci akce a prostředníkem mezi organizátorem kongresu a místními subjekty z oblasti kongresové turistiky. Za českou stranu na semináři vystoupili Ivo Miksa a Peter de Merlier, zástupci dvou významných hráčů na českém kongresovém trhu společností Garant International a CZECH-IN. Ti se věnovali zejména otázce, jak probíhá selekce při výběru destinace, a navrhli také akční plán pro Prahu. Seminář byl prvním krokem, který má pomoci otevřít vrátka k hlubšímu pochopení problematiky kongresového průmyslu zástupci veřejných institucí a zvýšit povědomí o tomto významném oboru cestovního ruchu jak mezi subjekty činnými v turistickém ruchu, tak širokou veřejností. Akci organizovalo Prague Convention Bureau ve spolupráci s oddělením Czech Convention Bureau agentury CzechTourism pod záštitou radního MHMP pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Václava Novotného. Partnery byly Letiště Praha, technologickým partnerem AV Media, mediálními partnery pak odborné vydavatelství COT, deník E15 a televize Metropol. Sanjiv Suri prezident CEO Zátiší Group, prezident Prague Convention Bureau Kongresová turistika upoutává pozornost významných činitelů a politiků, díky tomu že: Za prvé útrata je mezi 250 až 330 eur za den ve srovnání se 140 eur za běžného turistu. Což celkově představuje více než tisíc eur za delegáta kongresu na pobyt ve srovnání s méně než 400 eur na pobyt za rekreačního turistu. To je hodnota, kterou přináší místní ekonomice a občanům Prahy, aniž by přehnaně zatěžovala infrastrukturu. Za druhé má znásobující účinek na rozvoj výzkumu a vývoje, přímé zahraniční investice, vytváření pracovních míst a konkurenceschopnosti ve světové ekonomice. A konečně mnoho z účastníků kongresu se vrátí jako turisté se svými rodinami, když se jim destinace zalíbí. Některé z nich, a to zejména pokud jde o zahraniční návštěvníky, na kongres dokonce doprovázejí jejich partneři nebo rodiny. Destinace jako Vídeň, Copenhagen, Singapur nebo Barcelona si uvědomily tento potenciál, a to nejen v tom, že mohou dosáhnout vyššího počtu kongresových turistů, ale jsou schopni získat průměrnou útratu mezi 400 až 645 eur na jednoho delegáta na noc. Ale zároveň každé z těchto měst do kongresové turistiky investovalo 2,4 až čtyři miliony eur ročně ve srovnání s Prahou, kde jsou investice 250 tisíc eur a z toho jen 60 tisíc eur pochází od města. Alena Horáková ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy Není žádným tajemstvím, že příjmy z kongresové turistiky jsou vyšší než v jiných odvětvích cestovního ruchu. To však neznamená, že se do Pardubického A kraje snažíme nalákat organizátory MICE akcí pouze kvůli financím. Je to hlavně otázka prestiže. Chceme ukázat, že i v regionech mimo hlavní město můžeme úspěšně pořádat řadu konferencí, firemních akcí či školení. Pardubický kraj je totiž díky kvalitní nabídce různorodých služeb ideálním místem pro pořádání MICE akcí střední velikosti. V oblasti kongresového cestovního ruchu se dynamicky rozvíjí, vznikají stále nová a modernější kongresová zařízení a navíc je region velmi dobře dostupný. Jeho předností je také bohatá nabídka kulturních a sportovních aktivit, historických a církevních památek v kombinaci s přírodním bohatstvím. To vše vytváří mimo jiné i skvělé podmínky pro doprovodné programy. Petra Jánská ředitelka Jihočeské centrály cestovního ruchu South Bohemia Convention Bureau: Kongresová turistika je svým významem a přínosem pro destinaci důležitou oblastí, na kterou se nesmí zapomínat. Významný je především její ekonomický přínos. Kongresový turismus může být dle mého názoru nástrojem rozvoje území, zvyšuje povědomí o destinaci a může být pro kongresové turisty vhodnou inspirací k návratu a návštěvě klasických turistů. Domácí regionální, která splňuje požadavky na kvalitu, South Bohemia Convention Bureau Česká 36, České Budějovice tel.:

6 X/XI blízkost letiště, historické zázemí a příznivé ceny, má jednoznačnou budoucnost. V jižních Čechách moderní infrastruktura citlivě doplňuje bohaté kulturní, přírodní a historické dědictví. Pro návštěvníky je připravena řada moderních kongresových sálů, stejně tak jako exkluzivní historické prostory. Samozřejmostí je kvalitní zázemí ubytovacích kapacit doplněné o širokou nabídku místních gastronomických specialit. To vše umocněné atmosférou rozmanitých kulturních, sportovních a společenských akcí. Jižní Čechy mají v rámci kongresové a hlavně incentivní turistiky zcela jistě co nabídnout. v něm také sezonnost, která již po několik let běží zejména od dubna do října. Naproti tomu je naší destinace produktem novějším a velmi zajímavým. Je možné tak využít zimních a jarních měsíců pro konání nejrůznějších seminářů, konferencí, kongresů a současně volných kapacit, které jednotlivá ubytovací zařízení v tomto čase nabízejí. Kongresová turistika má vliv také na rozvoj samotné destinace, infrastruktury a podobně. Velmi důležitý je samotný ekonomický přínos těchto akcí. Dalším neopomenutelným marketingovým efektem je také skutečnost, že hosté, kteří přijedou do naší destinace v rámci jednání, seminářů a podobně, nás mohou poté navštívit také soukromě a využít tak široké nabídky služeb, které město i destinace nabízí. Karolína Nožičková manažerka Carlsbad Convention Bureau Karlovy Vary a celý region jsou důležité a světově známé zejména lázeňstvím. Tento produkt je pro destinaci velmi typický a existuje zde již mnoho let. Projevuje se Zdeněk Giormani vedoucí samostatného oddělení Czech Convention Bureau Kongresový cestovní ruch se řadí k ekonomicky nejpřínosnějším formám cestovního ruchu. V první řadě tedy jde o ekonomický přínos, protože průměrná útrata delegáta je zhruba dvakrát až třikrát vyšší než řadového turisty. V této souvislosti bych rád upozornil na aktuální statistiku mezinárodní asociace ICCA (International Congress and Convention Association) z roku 2010, která vyčíslila, že průměrná útrata delegáta na míting činí 2655 amerických dolarů. Nezanedbatelným přínosem je její přímý i nepřímý vliv na příjmy a zaměstnanost. Dále oproti individuální turistice přináší v jedné zakázce více osob a má odlišnou sezonnost. Pořádání MICE akce je rovněž přínosem pro image a prestiž destinace jako důležitého obchodního a kulturního centra. Podle zaměření kongresu je dále podporována role destinace jako centra mezinárodního podnikání, obchodu, vědeckého výzkumu, vzdělání či technologií. Kongresový průmysl může fungovat také jako stimul při povzbuzování investic do místních podniků v oblasti dopravy, hotelů, restaurací a jiných obchodních příležitostí. Můžeme udělat tento svět lepším místem pro život? Petr Jirka předseda správní rady Pilsen Convention Bureau Jsem přesvědčen, že je velmi důležitým nástrojem k propagaci pamětihodností a turistických cílů Plzně i celého Plzeňského kraje, ekonomických zájmů a posiluje prestiž a postavení celé destinace. Pilsen Convention Bureau významně podporuje navázání nových obchodních kontaktů a pokouší se zlepšit image kraje jako ideální pro realizaci velkých kongresů. Významné akce kongresové turistiky výrazně přispívají k potlačení sezonnosti a umožňují rovnoměrné vytížení hotelových kapacit. Vytváří tak pracovní příležitosti a jsou generátorem zisků pro město, kraj i ostatní subjekty. Kongresová turistika s sebou nese náročné požadavky klientů a tak dochází k zvyšování kvality nabízených služeb. Kongresový turista je i dobrým nositelem referencí a pokud je spokojen se službami, vrací se rád i jako individuální turista. i n ze rce A Pilsen Convention Bureau, o. p. s. je Vaším ideálním partnerem pro zajištění kongresů, konferencí a seminářů v Plzeňském kraji. Jsme schopni zajistit komplexní servis při pořádání akcí spolu s doprovodným programem. Region je schopný nabídnout ubytovací kapacity více než 1800 lůžek a sály pro více než 2000 osob. Yes, we can... A Pilsen Convention Bureau, o. p. s. Náměstí Republiky 358/ Plzeň -město in zerce kontakt: kongres_212x91.indd :07:06 wow.zatisigroup.cz Díky Vaší INSPIRACI a DŮVĚŘE již od roku 1991 reprezentujeme novou, dynamickou éru gastronomie v Čechách, Německu, Rakousku a Maďarsku a nyní také na evropském okruhu Moto GP - VIP village. zátiší germany Naším největším potěšením je nabízet vám opravdu WOW servis a podílet se nejméně 20% ze všech našich zisků na dobročinnosti.

7 Uspořádejte úspěšnou akci s Prague Convention Bureau a jeho členy. Nabízíme vám: Asistenci s organizací vaší akce Nalezení ubytování a konferenčních prostor Uspořádání inspekční cesty Pomoc s přilákáním návštěvníků Získání podpory veřejných institucí A Rytířská 26, Praha 1 tel.:

Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem. únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s.

Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem. únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s. Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s. Obsah Shrnutí obsahu projektu....3 Obecná informace o kongresovém

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 1. díl Průvodce světem MICE Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008 Vademecum pro profesionály

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism Výroční zpráva 2013 Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism V roce 2013 působilo ve světě celkem 21 zahraničních zastoupení agentury CzechTourism. Základním cílem sítě zahraničních zastoupení je propagovat

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

MICE CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE

MICE CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní program: Hospodářská politika a správa Studijní obor: Regionální rozvoj a správa MICE CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE MICE tourism in the Czech

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5 Statutární město Ostrava MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI OSTRAVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST Ing. Lenka Hurtová Ing. Lucie Ligocká 08 11/2010 OBSAH 8 SYNTÉZA... 3 8.1 Formulace SWOT

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO 2015 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny Vážené dámy, vážení pánové, tak a máme tady třináctku. 13. ročník soutěže Zlatá koruna. Číslo pro někoho k zapomenutí a pro jiné naopak šťastné.

Více

Důležitost a význam kongresového turismu pro hotel

Důležitost a význam kongresového turismu pro hotel Důležitost a význam kongresového turismu pro hotel Diplomová práce Bc. Kamila Nováková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

Analýza systému řízení cestovního ruchu v hlavním městě Praze

Analýza systému řízení cestovního ruchu v hlavním městě Praze Analýza systému řízení cestovního ruchu v hlavním městě Praze Bakalářská práce Anastasiia Lukiianchuk Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Kongres EUROCHAMBRES: Podnikatelé

Více

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU CESTOVNÍ RUCH, UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Kolektiv autorů INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Praha 2006 DESTINAČNÍ MANAGEMENT A

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ANALYTICKÁ ČÁST... 6 1 SITUAČNÍ ANALÝZA, POUŽITÁ METODOLOGIE A FAKTORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 7 2 SOUČASNÉ TRENDY

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

Role výstav v marketingovém mixu

Role výstav v marketingovém mixu Role výstav v marketingovém mixu I. VELETRHY, EXPOZICE A VÝSTAVY A. Definice B. Typy výstav II. HISTORICKÝ VÝVOJ III. VÝHODY VÝSTAV A. Ekonomický význam výstav B. Význam výstavnictví C. Význam pro návštěvníky

Více

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Přínosy uplatňování Rovných příležitostí žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 Obsah Úvod 5 Slovo o projektu 5 Ze života projektu genderové

Více