komerční speciál kongresová turistika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "komerční speciál kongresová turistika"

Transkript

1 komerční speciál kongresová turistika

2 II/III Přílohu připravila Martina Kvašová Největší kongres. 48. kongres ERA-EDTA byl největší kongres v historii České republiky. Více než 10 tisíc vědců se sešlo v Kongresovém centru Praha V příloze bylo využito materiálu od CzechTourism a Prague Convention Bureau obsah Rozhovor s ředitelkou Prague Convention Bureau Lenkou Žlebkovou IV V Jak se stát úspěšnou kongresovou destinací VI VIII Anketa: Proč je pro destinaci důležitá kongresová turistika VIII X Foto CZECH-IN, foto na titulní straně CZECH-IN Trendy v mezinárodním kongresovém průmyslu» Mezinárodní konferenční trh je stále více hnán požadavky spotřebitele (trh zákazníka), tím se míní, že organizátoři chtějí snížit své náklady, vyhnout se skrytým nákladům a za své peníze získat co nejlepší hodnotu.» Délka mezinárodních konferencí pomalu klesá, ale četnost jejich konání značně stoupá, a to proto, že společnosti chtějí snížit dobu, kterou jejich pracovníci stráví na konferencích, a tím také snížit své náklady.» Účastníci konferencí méně cestují se svými partnery, manželkami či manžely či s rodinou, roste význam obsahové části kongresu, možností pro potkávání se a vyměňování zkušeností v rámci kongresu.» Počet ženských účastnic konferencí neustále roste a konference se méně orientují výhradně na muže.» Po roce 2001 byla konferenční turistika značně ochromena hrozbou terorismu. Bezpečnost se pro pořadatele konferencí i účastníky stala klíčovou otázkou při výběru místa pro jejich akci.» Potřeba zkracovat předstih, s jakým se mezinárodní akce plánuje, vedla k aplikaci moderních technologií IT, například on-line rezervace a registrace.» PCO (organizátoři konferencí) používají internet jako primární zdroj informací o nabídce míst pro konání konferencí i další podrobnosti.» Kvalita a cena internetového připojení jsou významnými faktory při rozhodování o místě konání akce. Srovnání konkurenčních destinací» Londýn spolufinancuje cestovní ruch a kongresový cestovní ruch tak, že za každou libru, kterou organizace VisitLondon vybere od svých členů, Londýn přidá také jednu libru. Základní rozpočet v Londýně činí 10,56 milionu eur, z toho konkrétně 2,4 milionu eur plyne jenom na získávání kongresů do Londýna a na podporu kandidatur Londýna.» Finsko má státní convention bureau, jež hospodaří s rozpočtem kolem dvou milionů eur, z čehož je 87 % financováno veřejným sektorem, 13 % jsou příjmy z reklamy a.» Kodaňské convention bureau má roční rozpočet přibližně tři miliony eur, z čehož je 50 % tvořeno z veřejných zdrojů a 50 % ze soukromých zdrojů. V roce 2011 se zde konaly mezinárodní kongresy s odhadovaným obratem 165 milionů eur.» Vídeň má pro podporu kongresového průmyslu rozpočet 2,4 milionu eur, 40 % je financováno z poplatků za ubytování, 20 % platí obchodní komora, 20 % přispívá město Vídeň a 20 % příjmů tvoří komerční aktivity.» Prague Convention Bureau je financováno z členských příspěvků, z příspěvku Czech Convention Bureau agentury CzechTourism, partnerstvím hlavního města Prahy a příspěvky sponzorů. Celkový rozpočet je kolem 230 tisíc eur. A Kongresová turistika na vzestupu Kongresový cestovní ruch se řadí k ekonomicky nejpřínosnějším formám cestovního ruchu, útrata účastníka kongresu, konference nebo výstavy je přibližně třikrát vyšší než útrata průměrného turisty, který přijíždí za odpočinkem. Profesionálové z oblasti konferenční turistiky se shodují, že jde o jedno z nejrychleji se rozvíjejících odvětví turistického sektoru. Kongresový cestovní ruch ale vyžaduje široký okruh kvalitních služeb a aktivní přístup celého regionu. S rostoucím poznáním ekonomických přínosů obchodních návštěvníků pro místní komunitu i region roste také význam potřeby soukromého sektoru zapojit se do propagace a rozvoje konferenční turistiky. V posledních letech se konkurence na trhu značně zostřila a při volbě destinace se klade důraz na cenu, vzdálenost, infrastrukturu a bezpečnost. O největší kongresy mezi sebou soutěží města a regiony z celého světa. Místní samosprávy a vlády jednotlivých zemí bývají často žádány o to, aby vytvářely svazky s developery ze soukromého sektoru a připravily vhodné prostředí pro rozvoj kongresového průmyslu. K dosažení koordinovaného rozvoje je zapotřebí vytvořit jasnou středněa dlouhodobou strategii. Každé větší či významnější město má své convention bureau silnou MICE je zkratka:» Meetings (schůzky)» Incentives (incentiva)» Conferences (konference, kongresy)» Exhibitions/Events (výstavy/akce) marketingovou organizaci, která hájí zájmy města (regionu), reprezentuje město do zahraničí a má za úkol přivést do svého města co nejvíce kongresů. Totéž platí o národních státech. Města, regiony a národní vlády agenturám convention bureau pomáhají proto, aby se více kongresů konalo právě u nich což přináší zvýšení zaměstnanosti, nárůst daňových příjmů, zvýšení ostatních příjmů do státního rozpočtu i do rozpočtů municipálních. Spokojení účastníci kongresů se pak do regionu vracejí později jako turisté a utrácí tady nemalé prostředky za ubytování, stravování, kulturu a podobně. Charakteristika MICE cestovního ruchu» vysoká úroveň a komplexnost služeb» odborný charakter akcí» vysoké nároky na organizační a technické zabezpečení» výrazně nadprůměrné výdaje na jednoho účastníka» sociodemografický profil účastníků je jiný (vyšší vzdělání, vyšší příjmové skupiny)» odlišná sezonnost (sezona je jaro a podzim)» akce probíhají převážně v pracovním čase účastníků» významné kongresové akce posilují postavení a image města Zajistíme vše, co pro Vaši akci potřebujete! East Bohemia Convention Bureau, náměstí Republiky 12, Pardubice Telefon: , Kvalitní služby, skvělá dostupnost a poloha, bohatá nabídka kulturních i sportovních aktivit, okouzlující památky a panenská příroda to vše je Pardubický kraj, ideální místo pro pořádání Vašich firemních akcí.

3 IV/V Lenka Žlebková: Téměř celý svět zná Prah u jako krásné město stovky věží Kongresový cestovní ruch je v některých destinacích velmi významný a přínosný byznys. Konkrétně v Praze je obrat kongresové turistiky větší než 8,5 miliardy korun ročně. Podle ředitelky Prague Convention Bureau Lenky Zlebkové má Praha jednoznačně co nabídnout, ale poslední dobou její pozice mezi světovými kongresovými metropolemi klesá. Zlepšení pozice Prahy je závislé zejména na podpoře destinace ze strany hlavního města Prahy a všech zainteresovaných subjektů, říká. Každý rok kongresové destinace soutěží o řadu významných mezinárodních kongresů. Lze Prahu považovat za úspěšnou kongresovou destinaci? Z dlouhodobého hlediska určitě ano. Tradice pořádání kongresů, zejména těch lékařských, je v Praze obrovská. V rámci středoevropského regionu Praha patří mezi jednu z nejvýznamnějších kongresových destinací. V posledních dvou letech jsme pro rok 2012 získali mimo jiné sedm významných asociačních kongresů a dalších sedm pro roky 2013 až V České republice je Praha, a to bez jakýchkoli pochybností, místem pro pořádání významných mezinárodních kongresů číslo jedna. V roce 2011 se zde uskutečnilo dle statistik ČSU 3841 MICE akcí, počet kongresových turistů pak byl necelých 560 tisíc. Průměrné výdaje kongresového delegáta za den jsou dva- až třikrát větší než u běžného turisty a pohybují se až kolem 8 tisíc korun. Obrat kongresové turistiky v Praze je větší než 8,5 miliard korun ročně. Tento průmysl navíc v Praze zaměstnává více než 4500 lidí. Na jakém místě se drží Praha ve světových statistikách kongresových destinací? Praha se podle statistik mezinárodní kongresové asociace ICCA pravidelně objevuje v první patnáctce světových kongresových Foto E15 Anna Vacková metropolí. Nejlepšího umístění, osmého místa, dosáhla v roce 2006 s celkovým počtem 104 meetingů. Od roku 2006 ale bohužel pozice Prahy klesá. V roce 2010 bylo 19. místo s 85 kongresy nejhorším výsledkem za předchozích šest let, což nás netěší, ale pevně věříme, že se nám díky našemu většímu úsilí při získávání kongresů v příštích třech letech Prahu podaří opět zařadit mezi deset nejlepších kongresových měst na světě. Zlepšení pozice Prahy je nicméně závislé zejména na podpoře destinace ze strany hlavního města Prahy a všech zainteresovaných subjektů. Bez jejich vzájemné spolupráce se jen těžko podaří klesající postavení Prahy významně změnit. Na co je možné nalákat do Prahy další kongresy a konference? Praha má rozhodně co nabídnout. Z pohledu kongresové turistiky je velmi významná dopravní dostupnost, a tu Praha, destinace v srdci Evropy, bezesporu se svými 130 přímými leteckými spojeními do celého světa splňuje. Je to určitě bezpečná a ekonomicky vyspělá destinace. Může se chlubit moderním letištěm, skvěle fungujícím systémem městské hromadné dopravy a širokou škálou služeb špičkové kvality. Nabídka konferenčních a hotelových prostor je velmi rozmanitá vedle historických skvostů v centru města stojí moderní konferenční centra a hotely vybavené nejnovější technikou. Turistická atraktivita města a již zmiňovaná tradice v pořádání kongresů a konferencí je pak samozřejmě velkým přínosem při získávání nových akcí. Téměř celý svět zná Prahu jako krásné město stovky věží na březích Vltavy, ale už dávno neplatí, že se Praha dokáže prodávat sama. Proto Prague Convention Bureau vyvíjí se svými členy mnoho aktivit, které ve výsledku stojí za získáním velkých kongresů a konferencí. Velmi důležitou činností je například tzv. bidding, tedy aktivní vyhledávání kongresů. Pro jejich získání pak úzce spolupracujeme se všemi subjekty, ať už soukromými (našimi členy), tak subjekty z veřejné sféry, na vytvoření komplexní nabídky splňující požadavky té které konkrétní mezinárodní asociace. Tu se pak společnými silami a dostupnými prostředky snažíme přesvědčit, aby si jako destinaci pro svůj příští kongres vybrali Prahu. Lákat významné kongresové a konferenční akce do naší metropole je nicméně potřeba i destinačním marketingem. V rámci této oblasti organizujeme do Prahy především fam tripy, press tripy a prezentujeme destinaci na mezinárodních veletrzích či kontraktačních fórech. Kromě těchto aktivit mimo jiné například každé dva měsíce posíláme do zahraničí e-newsletter, vytvořili jsme interaktivní prezentaci o Praze a jejích kongresových možnostech, dále rozvíjíme naše webové stánky, kde mohou například organizátoři kongresů využít pro propagaci své akce kongresový kalendář, který obsahuje nejucelenější přehled kongresů a dalších významných mezinárodních akcí v Praze s počtem účastníků vyšším než 250. Co naopak Praze stále ještě chybí? Praze stále chybí jednotná strategie rozvoje cestovního ruchu, potažmo kongresového průmyslu, a propagace destinace v zahraničí jako celku. Neexistuje zatím jednotná image destinace, a tím není zcela využit její potenciál. Díky otevřenému přístupu nového vedení pražského magistrátu to však vypadá, že se situaci brzy zlepší. Prague Convention Bureau se společně s dalšími významnými hráči na poli turistického ruchu, jako je CzechTourism, Asociace hotelů a restaurací, ACK, Letiště Praha a dalšími, snaží o společnou koordinaci aktivit týkajících se rozvoje cestovního ruchu a vnímání Prahy jako významné světové turistické destinace. Našim společným cílem je právě vytvoření výše zmiňované dlouhodobé marketingové strategie a jednotného brandingu Prahy. Bez toho se nám totiž dlouhodobě nepodaří situaci v Praze zlepšit. Ve srovnání s ostatními destinacemi jako třeba Vídní máme také ještě co dohánět, například A v míře podpory, jakou je schopné město organizátorům konferencí poskytnout, a v míře spolupráce mezi všemi subjekty na trhu. Jakým způsobem mezi sebou podle vás mohou například spolupracovat hotely a místní agentury, aby k sobě přilákaly více firem realizujících kongresy a konference? V rámci získávání velkých kongresů do Prahy by měly všechny subjekty, ať už hotely, tak místní profesionální kongresoví organizátoři (PCO), úzce spolupracovat, a to zejména vzájemnou komunikací o požadavcích klientů, dodržováním vzájemných etických norem podnikání s důrazem na udržování dlouhodobých dobrých vztahů na trhu. Jelikož i ty pak vytvářejí image destinace. Zároveň by si NOVÁ MODERNÍ VÝJIMEČNÁ INDUSTRIÁLNÍ jak hotely, tak agentury a ostatní subjekty měly uvědomit, že pokud spojí síly a finanční prostředky na propagaci destinace, Praze se podaří získat mnohem více velkých mezinárodních kongresů či konferencí, přijedou sem tisíce lidí, kteří se budou potřebovat někde ubytovat, povečeřet, jít za zábavou. To vše se logicky rozloží mezi více subjektů, takže ve výsledku z toho těží všichni. Praha získá prestižní akce, město a stát peníze do svých rozpočtů, hotely, agentury a další poskytovatelé služeb ekonomický zisk. Proto jsme tu i my, tým Prague Convention Bureau, abychom takové vnímání v našich členech, partnerech a subjektech působících na poli kongresové turistiky vyvolali a někdy roztříštěné snahy jednotlivých subjektů sjednocovali. A věříme, že se to novému týmu PCB daří. A Prague Convention Bureau je nezisková organizace s posláním posílit kladné povědomí o Praze jako o jedné z předních evropských kongresových destinací. Snaží se dosáhnout co největšího využití kongresového potenciálu našeho hlavního města a podporovat tak jeho ekonomický růst. Sdružuje více než 70 subjektů z řad hotelů, organizátorů konferencí, konferenčních zařízení, poskytovatelů služeb, cateringu a restaurací. Jejím cílem je zajistit úspěch akce a přesvědčit klienta, že Praha je a vždy bude správnou volbou. convention_104x136.indd _CCB_104x136.indd 15:06: :58:51

4 czcb.indd :01:52 VI/VII Jak se stát úspěšnou kongresovou des tinací Jak může konkrétní destinace využít svůj potenciál na kongresovém trhu, jak uspět v dnešní tvrdé konkurenci, jaké jsou současné trendy a další otázky týkající se oblasti konferenčního a kongresového cestovního ruchu byly tématem semináře, který se konal počátkem února v pražském hotelu Marriott. Přednášející. Hlavní aktéři na semináři Jak se stát úspěšnou kongresovou destinací v Praze. Zleva Weston Stacey, Bruce Redor, Lenka Žlebková, Dirk Elzinga, Ulrike Von Arnold, Caroline Mackenzie, Peter de Merlier. Spodní řada zleva Steen Jakobsen, Sanjiv Suri, Ivo Miksa zinárodní kongresové a konferenční asociace) Steen Jakobsen hovořil o přínosu kongresové turistiky pro Kodaň. Přímý obrat z výdajů delegátů a organizátorů kongresů dělá téměř jednu miliardu eur ročně. Více než 20 tisíc pracovních míst v Kodani je přímo spojených s tímto odvětvím. Kongresy podporují výměnu znalostí, nových mezinárodních partnerství, a zvyšují prestiž země, tvrdí Steen Jakobsen. Úspěch destinace podle něj velmi závisí na tom, jak aktivní je město při získávání kongresů a konferencí a zda má dobře definovanou strategii. Zdůraznil, že pokud má destinace ambici uspět na poli kongresového průmyslu, je nezbytné, aby měla dobře fungující convention bureau (organizace propagující konkrétní destinaci na mezinárodním trhu kongresové turistiky), které by navíc mělo mít vůdčí roli při jejím rozvoji a určení další strategie. Stejně jako Bruce Redor, i on vidí klíč k úspěchu v týmové práci všech místních subjektů činných v kongresovém průmyslu a spolupráci s veřejným sektorem. Obrovský význam má z jeho pohledu dlouhodobé financování convention bureau. Pokud rozpočet kolísá, je velmi těžké plánovat obchodní a marketingové aktivity a zajistit tak stálou aktivitu destinace na trhu. Konkrétně roční rozpočet Copenhagen Convention Bureau činí tři miliony eur a je tvořen z poloviny členskými příspěvky a z poloviny příspěvky z veřejného sektoru od vlády, orgánů místní samosprávy a vedení města. Další důležitou podmínkou je vybudování kvalitního týmu stálých zaměstnanců. Nej úspěšnější convention bureau tvoří týmy lidí, kteří zde pracují mnoho let. Jen prostřednictvím dlouhodobých vztahů si klienti mohou vybudovat důvěru v danou destinaci. Copenhagen Convention Bureau má 15 stálých zaměstnanců, kteří zde působí řadu let. Co se týče úspěšnosti Kodaně jako kongresové destinace, v roce 2010 se v celosvětovém žebříčku kongresových destinací asociace ICCA umístila na 15. místě, v Evropě byla desátá. Reprezentantka další úspěšné Foto Prague Convention Bureau 2x A Akce přilákala více než sto účastníků činných v kongresové turistice nejen v Praze, ale také v regionech. Prague Convention Bureau, které bylo hlavním organizátorem této jedinečné akce, pozvalo několik špičkových odborníků ze zahraničí, aby se podělili o své letité zkušenosti se zástupci místních subjektů činných v MICE průmyslu. Seminář zahájil Bruce Redor ze společnosti GainingEdge poskytující služby od destinačního managementu přes studie kongresových center, podporu při kandidaturách na kongresy až po vzdělávání, který celou akci také moderoval. Ve své prezentaci se věnoval tématu současných trendů v oblasti korporátních a asociačních akcí. Zdůraznil, že vlivem celosvětové hospodářské krize roste tlak na přínos akce, efektivní využití a návratnost prostředků vynaložených na její organizaci. Vzhledem k nižším rozpočtům společnosti a asociace chtějí z každé akce vytěžit maximum a mnohem více je zajímá, jak a na co přesně budou jejich peníze využity. Zmínil rovněž rostoucí vliv globalizace, díky níž se zostřuje konkurence mezi destinacemi. S rostoucím počtem destinací je pro mnohé z nich stále těžší udržet se na špici. Kromě toho se také mění kritéria výběru. Atraktivita oblasti dnes již nehraje tak významnou roli jako to, zda umožní organizátorům splnit cíle jejich akce. Tajemství úspěchu je, když má destinace vizi a produkt, jež správně prezentuje, stejně jako účinný sales a marketing. Destinace, které vítězí, definují svůj cíl a všechny zúčastněné strany spolupracují, a to jak strany convention bureau a subjekty činné v kongresovém cestovním ruchu, tak orgány místní samosprávy či vlády, říká Bruce Redor. Ředitel Copenhagen Convention Bureau a místopředseda ICCA (Mesvětové destinace Ulrike von Arnold, zástupkyně ředitele Vienna Convention Bureau a členka představenstva ICCA potvrdila, že podpora vlády a úzká spolupráce mezi leteckými společnostmi, letištěm, venues, cateringem, hotely a dalšími subjekty je klíčem k úspěchu. Vídeň je vedoucí kongresovou destinací mnoho let. A nebylo by tomu tak bez convention bureau to garantuje ve Vídni jednotný přístup ke klientům, upozornila. Vídeň je vedoucí světovou kongresovou destinací od roku 2006 a convention bureau zde působí již 41 let. Zkušenosti s fungováním Vienna Convention Bureau potvrzují to, co řekl Steen Jakobsen. Podobná instituce nemůže fungovat bez stálého rozpočtu, který v případě Vídně činí 2,4 milionu eur ročně, a bez kvalitního týmu zaměstnanců. Vienna Convention Bureau (VCB ) zaměstnává 10 lidí, kteří zde pracují 10 až 25 let, a to je podle Ulrike von Arnold důvodem úspěchu této destinace. Vienna Convention Bureau je unikátní v tom, že nemá členy, kteří by platili pravidelné členské příspěvky. Již od roku 1955 je financováno z městské daně, kterou odvádějí hotely přímo do rozpočtu Vienna Tourist Board, jehož je VCB součástí. Tento zdroj dnes tvoří 60 procent jeho příjmů. Důležitou součástí činnosti VCB je sběr statistických dat z kongresového průmyslu, jenž se zde provádí již 10 let. Statistiky jsou nezbytné proto, aby bylo možné především regionálním politikům prokázat skutečnou hodnotu a přínos kongresového průmyslu a získat tak jejich podporu. Ve Vídni utratí každý delegát kongresu 645 eur za den, což významně přispívá Czech Convention Bureau Důvěra v partnerství Czech Convention Bureau působí jako samostatné oddělení v agentuře CzechTourism od 1. ledna Je národní platformou pro kongresový a incentivní turismus v České republice. Hlavním cílem Czech Convention Bureau je jednotná propagace České republiky jako ideální kongresové a incentivní destinace jak na domácím, tak zahraničním trhu. Dále zastřešuje jednotlivé regionální kongresové kanceláře, a tím napomáhá k dokonalému využití veškerého kongresového potenciálu, který naše země nabízí. Marketingový mix Czech Convention Bureau zahrnuje bezplatnou informační, poradenskou a konzultační činnost pro zájemce o pořádání MICE akcí v České republice. V rámci svých marketingových aktivit na poli meeting industry se Czech Convention Bureau účastní odborných veletrhů, pořádá fam a press tripy, organizuje pracovní workshopy a roadshow. Pracovní meetingy jsou založeny na bázi B2B. Czech Convention Bureau v rámci svých PR aktivit oslovuje potencionální klienty na trzích, které jsou z hlediska MICE pro ČR klíčové. Czech Convention Bureau dále rozvíjí projekt Kampaně kandidatur, v rámci kterého agentura CzechTourism aktivně pomáhá získat co největší počet kongresů do ČR. Pořádání jakékoli MICE akce, ať už jde o kongres, konferenci, firemní setkání nebo incentivní cestu, vyžaduje důkladné plánování a profesionální organizaci. Czech Convention Bureau a jeho partneři jsou připraveni Vám poskytnout nadstandardní asistenci a podporu při plánování Vaší akce v České republice. Moderátor. Bruce Redor z GainingEdge jako první řečník a zároveň moderátor na semináři CzechTourism - Czech Convention Bureau, Vinohradská 46, P.O.Box , Praha 2, Česká republika,

5 VIII/IX Anketa Kongres ová turistika je nejvýnosnější byznys z cestov ního ruchu > Proč je pro des tinaci důležitá? Foto Prague Convention Bureau Seminář. Zadní pohled na seminář Jak se stát úspěšnou kongresovou destinací v pražském hotelu Marriott k rozpočtu města. Vídeň se zaměřuje především na asociační konference a kongresy, které v současnosti tvoří 80 procent všech akcí, jež se zde každoročně konají. Pouze 20 procent připadá na korporátní akce. Dirk Elzinga, výkonný ředitel Convention Industry Consultants v Kapském Městě a bývalý generální ředitel Kongresového centra RAI v Amsterdamu, hovořil o řízení kongresových center a o jejich významu pro úspěch destinace na kongresovém trhu. Věnoval se tématu financování kongresových center a roli, jakou zde hraje veřejný sektor. Zmínil zde také nutnost vybudovat dostatečné výstavní prostory, protože zejména velké medicínské kongresy zahrnují také doprovodné výstavy. A naopak, málokterý veletrh či výstava postrádá konferenční prvek. Zdůraznil také, že veletrhy a výstavy jsou pro destinaci významným zdrojem příjmů. Caroline Mackenzie, ředitelka obchodního rozvoje v Congrex Holding BV, která se v rámci společnosti mimo jiné věnuje poradenství klientům při strategickém výběru destinace a spolupráci s convention bureau a venues při realizaci skupinových rámcových dohod jménem klientů, se ve své prezentaci věnovala dnešním modelům řízení asociací a měnícím se trendům, jež mají vliv na výběr destinace. Vyjmenovala také hlavní problémy, které výběr destinace negativně ovlivňují, a možná řešení. Závěr své prezentace věnovala roli convention bureau jako jednotícího prvku, jenž je zárukou týmové spolupráce všech zúčastněných stran při organizaci akce a prostředníkem mezi organizátorem kongresu a místními subjekty z oblasti kongresové turistiky. Za českou stranu na semináři vystoupili Ivo Miksa a Peter de Merlier, zástupci dvou významných hráčů na českém kongresovém trhu společností Garant International a CZECH-IN. Ti se věnovali zejména otázce, jak probíhá selekce při výběru destinace, a navrhli také akční plán pro Prahu. Seminář byl prvním krokem, který má pomoci otevřít vrátka k hlubšímu pochopení problematiky kongresového průmyslu zástupci veřejných institucí a zvýšit povědomí o tomto významném oboru cestovního ruchu jak mezi subjekty činnými v turistickém ruchu, tak širokou veřejností. Akci organizovalo Prague Convention Bureau ve spolupráci s oddělením Czech Convention Bureau agentury CzechTourism pod záštitou radního MHMP pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Václava Novotného. Partnery byly Letiště Praha, technologickým partnerem AV Media, mediálními partnery pak odborné vydavatelství COT, deník E15 a televize Metropol. Sanjiv Suri prezident CEO Zátiší Group, prezident Prague Convention Bureau Kongresová turistika upoutává pozornost významných činitelů a politiků, díky tomu že: Za prvé útrata je mezi 250 až 330 eur za den ve srovnání se 140 eur za běžného turistu. Což celkově představuje více než tisíc eur za delegáta kongresu na pobyt ve srovnání s méně než 400 eur na pobyt za rekreačního turistu. To je hodnota, kterou přináší místní ekonomice a občanům Prahy, aniž by přehnaně zatěžovala infrastrukturu. Za druhé má znásobující účinek na rozvoj výzkumu a vývoje, přímé zahraniční investice, vytváření pracovních míst a konkurenceschopnosti ve světové ekonomice. A konečně mnoho z účastníků kongresu se vrátí jako turisté se svými rodinami, když se jim destinace zalíbí. Některé z nich, a to zejména pokud jde o zahraniční návštěvníky, na kongres dokonce doprovázejí jejich partneři nebo rodiny. Destinace jako Vídeň, Copenhagen, Singapur nebo Barcelona si uvědomily tento potenciál, a to nejen v tom, že mohou dosáhnout vyššího počtu kongresových turistů, ale jsou schopni získat průměrnou útratu mezi 400 až 645 eur na jednoho delegáta na noc. Ale zároveň každé z těchto měst do kongresové turistiky investovalo 2,4 až čtyři miliony eur ročně ve srovnání s Prahou, kde jsou investice 250 tisíc eur a z toho jen 60 tisíc eur pochází od města. Alena Horáková ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy Není žádným tajemstvím, že příjmy z kongresové turistiky jsou vyšší než v jiných odvětvích cestovního ruchu. To však neznamená, že se do Pardubického A kraje snažíme nalákat organizátory MICE akcí pouze kvůli financím. Je to hlavně otázka prestiže. Chceme ukázat, že i v regionech mimo hlavní město můžeme úspěšně pořádat řadu konferencí, firemních akcí či školení. Pardubický kraj je totiž díky kvalitní nabídce různorodých služeb ideálním místem pro pořádání MICE akcí střední velikosti. V oblasti kongresového cestovního ruchu se dynamicky rozvíjí, vznikají stále nová a modernější kongresová zařízení a navíc je region velmi dobře dostupný. Jeho předností je také bohatá nabídka kulturních a sportovních aktivit, historických a církevních památek v kombinaci s přírodním bohatstvím. To vše vytváří mimo jiné i skvělé podmínky pro doprovodné programy. Petra Jánská ředitelka Jihočeské centrály cestovního ruchu South Bohemia Convention Bureau: Kongresová turistika je svým významem a přínosem pro destinaci důležitou oblastí, na kterou se nesmí zapomínat. Významný je především její ekonomický přínos. Kongresový turismus může být dle mého názoru nástrojem rozvoje území, zvyšuje povědomí o destinaci a může být pro kongresové turisty vhodnou inspirací k návratu a návštěvě klasických turistů. Domácí regionální, která splňuje požadavky na kvalitu, South Bohemia Convention Bureau Česká 36, České Budějovice tel.:

6 X/XI blízkost letiště, historické zázemí a příznivé ceny, má jednoznačnou budoucnost. V jižních Čechách moderní infrastruktura citlivě doplňuje bohaté kulturní, přírodní a historické dědictví. Pro návštěvníky je připravena řada moderních kongresových sálů, stejně tak jako exkluzivní historické prostory. Samozřejmostí je kvalitní zázemí ubytovacích kapacit doplněné o širokou nabídku místních gastronomických specialit. To vše umocněné atmosférou rozmanitých kulturních, sportovních a společenských akcí. Jižní Čechy mají v rámci kongresové a hlavně incentivní turistiky zcela jistě co nabídnout. v něm také sezonnost, která již po několik let běží zejména od dubna do října. Naproti tomu je naší destinace produktem novějším a velmi zajímavým. Je možné tak využít zimních a jarních měsíců pro konání nejrůznějších seminářů, konferencí, kongresů a současně volných kapacit, které jednotlivá ubytovací zařízení v tomto čase nabízejí. Kongresová turistika má vliv také na rozvoj samotné destinace, infrastruktury a podobně. Velmi důležitý je samotný ekonomický přínos těchto akcí. Dalším neopomenutelným marketingovým efektem je také skutečnost, že hosté, kteří přijedou do naší destinace v rámci jednání, seminářů a podobně, nás mohou poté navštívit také soukromě a využít tak široké nabídky služeb, které město i destinace nabízí. Karolína Nožičková manažerka Carlsbad Convention Bureau Karlovy Vary a celý region jsou důležité a světově známé zejména lázeňstvím. Tento produkt je pro destinaci velmi typický a existuje zde již mnoho let. Projevuje se Zdeněk Giormani vedoucí samostatného oddělení Czech Convention Bureau Kongresový cestovní ruch se řadí k ekonomicky nejpřínosnějším formám cestovního ruchu. V první řadě tedy jde o ekonomický přínos, protože průměrná útrata delegáta je zhruba dvakrát až třikrát vyšší než řadového turisty. V této souvislosti bych rád upozornil na aktuální statistiku mezinárodní asociace ICCA (International Congress and Convention Association) z roku 2010, která vyčíslila, že průměrná útrata delegáta na míting činí 2655 amerických dolarů. Nezanedbatelným přínosem je její přímý i nepřímý vliv na příjmy a zaměstnanost. Dále oproti individuální turistice přináší v jedné zakázce více osob a má odlišnou sezonnost. Pořádání MICE akce je rovněž přínosem pro image a prestiž destinace jako důležitého obchodního a kulturního centra. Podle zaměření kongresu je dále podporována role destinace jako centra mezinárodního podnikání, obchodu, vědeckého výzkumu, vzdělání či technologií. Kongresový průmysl může fungovat také jako stimul při povzbuzování investic do místních podniků v oblasti dopravy, hotelů, restaurací a jiných obchodních příležitostí. Můžeme udělat tento svět lepším místem pro život? Petr Jirka předseda správní rady Pilsen Convention Bureau Jsem přesvědčen, že je velmi důležitým nástrojem k propagaci pamětihodností a turistických cílů Plzně i celého Plzeňského kraje, ekonomických zájmů a posiluje prestiž a postavení celé destinace. Pilsen Convention Bureau významně podporuje navázání nových obchodních kontaktů a pokouší se zlepšit image kraje jako ideální pro realizaci velkých kongresů. Významné akce kongresové turistiky výrazně přispívají k potlačení sezonnosti a umožňují rovnoměrné vytížení hotelových kapacit. Vytváří tak pracovní příležitosti a jsou generátorem zisků pro město, kraj i ostatní subjekty. Kongresová turistika s sebou nese náročné požadavky klientů a tak dochází k zvyšování kvality nabízených služeb. Kongresový turista je i dobrým nositelem referencí a pokud je spokojen se službami, vrací se rád i jako individuální turista. i n ze rce A Pilsen Convention Bureau, o. p. s. je Vaším ideálním partnerem pro zajištění kongresů, konferencí a seminářů v Plzeňském kraji. Jsme schopni zajistit komplexní servis při pořádání akcí spolu s doprovodným programem. Region je schopný nabídnout ubytovací kapacity více než 1800 lůžek a sály pro více než 2000 osob. Yes, we can... A Pilsen Convention Bureau, o. p. s. Náměstí Republiky 358/ Plzeň -město in zerce kontakt: kongres_212x91.indd :07:06 wow.zatisigroup.cz Díky Vaší INSPIRACI a DŮVĚŘE již od roku 1991 reprezentujeme novou, dynamickou éru gastronomie v Čechách, Německu, Rakousku a Maďarsku a nyní také na evropském okruhu Moto GP - VIP village. zátiší germany Naším největším potěšením je nabízet vám opravdu WOW servis a podílet se nejméně 20% ze všech našich zisků na dobročinnosti.

7 Uspořádejte úspěšnou akci s Prague Convention Bureau a jeho členy. Nabízíme vám: Asistenci s organizací vaší akce Nalezení ubytování a konferenčních prostor Uspořádání inspekční cesty Pomoc s přilákáním návštěvníků Získání podpory veřejných institucí A Rytířská 26, Praha 1 tel.:

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Produkty 20 2 Obsah a načasov asování kampaní v roce 20 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Kategorie hotely. Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií)

Kategorie hotely. Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií) KRITERIA PŘIJETÍ Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií) Základní kritéria, shodná pro všechny kategorie: 1. Společnost

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Česká centrála cestovního ruchu odbor REGP a B2B 1.12.2015

Česká centrála cestovního ruchu odbor REGP a B2B 1.12.2015 Česká centrála cestovního ruchu odbor REGP a B2B _ 1.12.2015 Organizační struktura agentury CzechTourism 1.12.2015 2 Odbor Regionální partnerství a vztahy B2B REGP a B2B oddělení: - Produkt management

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Současný stav klubu V minulosti neexistovalo profesionální řízení a základní marketingová a obchodní strategie klubu Díky deklarované podpoře vlastníka klubu

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad marketingového nástroje - cena. Obsahuje faktory vnitřní a vnější, pojem cenová strategie a její typy, ceny v hotelnictví a cenová diferenciace. Projekt: Reg.č.:

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Evropský region Dunaj - Vltava PREZENTUJÍCÍ

Evropský region Dunaj - Vltava PREZENTUJÍCÍ Evropský region Dunaj - Vltava Evropský region Dunaj - Vltava je politicky ustanovené pracovní společenství sedmi regionů založené v červnu 2012 na bázi regionální kooperace podle vzoru Mezinárodní konference

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

AV MEDIA a. s. TISKOVÉ MATERIÁLY. komunikace obrazem. ... aby technologie přinášely užitek i radost

AV MEDIA a. s. TISKOVÉ MATERIÁLY. komunikace obrazem. ... aby technologie přinášely užitek i radost AV MEDIA a. s. komunikace obrazem... aby technologie přinášely užitek i radost TISKOVÉ MATERIÁLY LISTOPAD 2013 AV MEDIA a.s. je největší společností v České republice realizující systémy pro audiovizuální

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Regionální turistické portály a zapojení podnikatelů do jejich nabídky www.slovacko.cz AVEDON destinační agentura regionu Slovácko Hospitality & Tourism

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o.

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o. 1991 2013 91 013 Cestovní kancelář SIT TRAVEL v současnosti zajišťuje servis pro více než 40 předních firem a institucí. To spolu s dvacetiletou tradicí a zkušenostmi v oboru zaručuje profesionální servis

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 OBSAH Imo24h Stavby a opravy.kdo jsme.co děláme.jak to děláme.platební modely.proč zvolit Imo24h? Imo24h - Franšíza.Síť franšíz.profil franšízanta.jak se stát franšízantem.podmínky

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Ledax Holding s. r. o.

Ledax Holding s. r. o. Ledax Holding s. r. o. Společnost Ledax Holding s. r. o. zastřešuje všechny aktivity společností Ledax, které poskytují různé typy služeb pro seniory a zdravotně postižené. Jedná se jak o služby sociální,

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Společně s klienty tvoříme budoucnost AARON GROUP je česká společnost zaměřená na dodávky komplexních řešení v oblasti e-commerce. Již více než 15 let jsme

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Česká centra Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Agentura MZV pro prezentaci ČR v zahraničí Poslání: Efektivní zahraniční propagací posilovat a šířit dobré jméno ČR ve světě. Česká centra

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více