Vzor formuláře pro závěrečné vyhodnocení akce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzor formuláře pro závěrečné vyhodnocení akce"

Transkript

1 R Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce

2 ISPROFIN Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce R List č.1 Název akce : Evid.číslo ISPROFIN : pod.čj.: Účastníku programu a jeho sídlo : Název organizace : Fyzická osoba : název ulice : název obce : Identifikační číslo Rodné číslo č.p. PSČ Vyhodnocení plnění termínů stanovených v rozhodnutí : Číslo ř. Datum ukončení etapy Plánovaný Plnění Číslo form. Název etapy termín lze stanoveného řádku R překročit o termínu sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl Vypracování návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci) Přepracování návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci) Vypracování návrhu dokumentace akce (žádosti o vydání "Rozhodnutí") Přepracování návrhu dokumentace akce (žádosti o vydání "Rozhodnutí") Příprava podkladů k návrhu zákona o úvěru se státní zárukou Uzavření smlouvy o úvěru se státní zárukou Čerpání úvěru se státní zárukou Splácení úvěru se státní zárukou Příprava podkladů k návrhu zákona o přijetí úvěru Českou republikou Realizace akce Vypracování návrhu dokumentace závěrečného vyhodnocení akce Číslo řádku Vyhodnocení plnění indikátorů stanovených v rozhodnutí : Č.ř. Měrná Hodnota indikátoru Závaznost indikátoru form. Název indikátoru R jednotka x= y= plnění sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl

3 ISPROFIN Zpráva o závěrečném vyhodnocení akce R List č.2 Vyhodnocení plnění parametrů stanovených v rozhodnutí : Měrná Hodnota parametru Závaznost parametru Číslo řádku Název parametru jednotka x= y= plnění sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl A Stav ukazatele v cílovém roce B Pořízení majetku v období realizace akce C Technické zhodnocení majetku v období realizace akce D Pronájem majetku v období realizace akce E Průměrné investiční náklady pořízení majetku tis.kč/měr.jedn F Průměrné investiční náklady technického zhodnocení majetku tis.kč/měr.jedn G Průměrné neinvestiční náklady oprav a udržování tis.kč/rok H Průměrné neinvestiční náklady na materiál a energie tis.kč/rok I Průměrné neinvestiční náklady na pronájem majetku tis.kč/rok J Průměrné náklady na služby tis.kč/rok A Stav ukazatele v cílovém roce B Pořízení majetku v období realizace akce C Technické zhodnocení majetku v období realizace akce D Pronájem majetku v období realizace akce E Průměrné investiční náklady pořízení majetku tis.kč/měr.jedn F Průměrné investiční náklady technického zhodnocení majetku tis.kč/měr.jedn G Průměrné neinvestiční náklady oprav a udržování tis.kč/rok H Průměrné neinvestiční náklady na materiál a energie tis.kč/rok I Průměrné neinvestiční náklady na pronájem majetku tis.kč/rok J Průměrné náklady na služby tis.kč/rok A Stav ukazatele v cílovém roce B Pořízení majetku v období realizace akce C Technické zhodnocení majetku v období realizace akce D Pronájem majetku v období realizace akce E Průměrné investiční náklady pořízení majetku tis.kč/měr.jedn F Průměrné investiční náklady technického zhodnocení majetku tis.kč/měr.jedn G Průměrné neinvestiční náklady oprav a udržování tis.kč/rok H Průměrné neinvestiční náklady na materiál a energie tis.kč/rok I Průměrné neinvestiční náklady na pronájem majetku tis.kč/rok J Průměrné náklady na služby tis.kč/rok A Stav ukazatele v cílovém roce B Pořízení majetku v období realizace akce C Technické zhodnocení majetku v období realizace akce D Pronájem majetku v období realizace akce E Průměrné investiční náklady pořízení majetku tis.kč/měr.jedn F Průměrné investiční náklady technického zhodnocení majetku tis.kč/měr.jedn G Průměrné neinvestiční náklady oprav a udržování tis.kč/rok H Průměrné neinvestiční náklady na materiál a energie tis.kč/rok I Průměrné neinvestiční náklady na pronájem majetku tis.kč/rok J Průměrné náklady na služby tis.kč/rok Pozn.:

4 ISPROFIN Zpráva o závěrečném vyhodnocení akce R List č.3 Vyhodnocení plnění ukazatelů bilance potřeb a zdrojů stanovených v rozhodnutí : Ukazatel celkem Číslo řádku Název ukazatele bilance potřeb a zdrojů financování akce plánovaná skutečná hodnota hodnota Závaznost ukazatele x= y= plnění sl.1 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl s Náklady přípravy a zabezpečení akce s Mzdové náklady a povinné pojistné s Náklady na materiál, vodu a energie s Náklady na nákup služeb s Náklady budov a staveb s Náklady na stroje, zařízení a inventář s Náklady na nehmotný majetek s Ostatní náklady realizace akce s Rezerva v nákladech s Náklady přípravy a realizace akce celkem s Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpočtu s Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru s Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP s Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky s Ostatní finanční potřeby s Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou specielního určení s Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou s Finanční potřeby emise státních dluhopisů 199 1s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE s Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru s Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru NFV - rozpočet kapitoly správce programu NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA NFV - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU NFV - použití zdrojů jiných fondů EU NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS NFV - použití jiných než výše uvedených zdrojů s Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) VDS - rozpočet kapitoly správce programu VDS - převody z kapitoly OSFA VDS - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU VDS - použití zdrojů jiných fondů EU VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS VDS - použití jiných než výše uvedených zdrojů s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) s Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) s Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) s Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) s Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) s Úvěry poskytnuté bez státní záruky s Dotace z územních rozpočtů s Dotace poskytnuté ze státních fondů s Jiné zdroje tuzemské s Dotace poskytnuté z fondů EU s Dotace z fondů NATO s Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí 199 3s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE Finanční potřeby nekryté zdroji Poznámky :

5 ISPROFIN Zpráva o závěrečném vyhodnocení akce R List č.4 Propočet postihu za nedodržení podmínek čerpání dotace stanovených v rozhodnutí Výše postihu v Výše postihu v Kč Název etapy, indikátoru, parametru a ukazatele bilance potřeb a Číslo řádku % Správce Ministerstvo financí zdrojů financování akce SR EU programu Fin.úřad ministr sl sl.2 Plnění závazně stanovených termínů přípravy a realizace akce : Plnění závazně stanovených indikátorů : Plnění závazně stanovených parametrů : Plnění závazně stanovených parametrů : sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl v příl.č.1 Přílohy, které jsou nedílnou součástí dokumentu obsahují : v příl.č.2 Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : telefon Schválil : datum schválení

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 ,,, " "" ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa). I I Svazek obcí "UPA" / IČO 71211721 Adresa -, Kontaktní údaje ulice, č.p. Náměstí T.G. Masaryka 120 obec Červený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N É H O S V A Z K U O B C Í H O L I C K A Z A R O K 2 0 1 4 Předkládá:

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

I. Úvod. Kontrolované programy, podprogramy a akce, resp. projekty reprodukce majetku jsou uvedeny v tabulce č. 1.

I. Úvod. Kontrolované programy, podprogramy a akce, resp. projekty reprodukce majetku jsou uvedeny v tabulce č. 1. Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/33 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více