Horní Rakousko z ekonomického pohledu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Horní Rakousko z ekonomického pohledu"

Transkript

1 Velvyslanectví České republiky v Rakousku Obchodně-ekonomický úsek Penzingerstrasse 11-13, A-1140 Wien tel.: , fax: Horní Rakousko z ekonomického pohledu Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni ke dni Obsah: 1. Ekonomické charakteristiky spolkové země Horní Rakousko 2. Zahraniční obchod a ekonomické vztahy Horního Rakouska s ČR 3. Příloha: Základní informace o spolkové zemi

2 1. Ekonomická charakteristika spolkové země Horní Rakousko Hrubý domácí produkt Horního Rakouska dosáhl v roce 2013 podle předběžných údajů Rakouské hospodářské komory Horního Rakouska (WKOÖ) a Institutu pro hospodářský výzkum (WIFO) hodnotu 52,7 mld.. Jedná se tak hospodářsky o druhou nejsilnější spolkovou zemi (za Vídní), jejíž podíl na celkovém HDP Rakouska činil v roce 2013 bezmála 17%. S ekonomickým růstem ve výši 1,3% se Horní Rakousko ve srovnání s ostatními spolkovými zeměmi řadí na 2. místo za Burgenlandem (3,1%) a před Štýrskem (1,1%). Díky své hospodářské stabilitě a dynamickému vývoji se Horní Rakousko řadí k jednomu z vedoucích regionů Rakouska. Tento region disponuje výhodnými podmínkami pro zakládání podniků a pro investory. HDP podle spolkových zemí Rakouska (v mio. ) celkem celkem celkem celkem v % Burgenlandsko ,3 Korutany ,7 Dolní Rakousko ,8 Horní Rakousko ,9 Solnohradsko ,3 Štýrsko ,5 Tyrolsko ,7 Vorarlbersko ,7 Vídeň ,0 Rakousko ,0 HDP na obyvatele ve spolkových zemích Rakouska Burgenlandsko Korutany Dolní Rakousko Horní Rakousko Solnohradsko Štýrsko Tyrolsko Vorarlbersko Vídeň Rakousko (průměr) /7 Zastupitelský úřad Vídeň (Rakousko)

3 Míra nezaměstnanosti 2013 podle spolkových zemí V evropském srovnání má Rakousko dlouhodobě jednu z nejnižších nezaměstnaností. V roce 2013 dosáhla míra nezaměstnanosti 4,9%, přičemž v Horním Rakousku byla ještě o 0,8 procentních bodů nižší. v % Burgenlandsko 4,0 Korutany 5,3 Dolní Rakousko 4,6 Horní Rakousko 4,1 Solnohradsko 2,9 Štýrsko 4,0 Tyrolsko 3,0 Vorarlbersko 3,2 Vídeň 8,4 Rakousko celkem 4,9 Průmysl Horní Rakousko je v Rakousku průmyslovou spolkovou zemí číslo jedna. V roce 2013 zde činila hodnota průmyslové výroby podle údajů Statistik Austria 35,7 mld.. To představuje 25% průmyslové produkce v celém Rakousku. Vytváří se zde větší přidaná hodnota než ve Štýrsku, Tyrolsku a Burgenlandu dohromady. Země vykazuje v mnoha průmyslových oborech nadprůměrně vysokých podílů (např. automobilový průmysl Horního Rakouska se na tomto odvětví v celém Rakousku podílí bezmála 53%). Počet výrobních společností podle spolkových zemí, 2013 Počet výrobních společnosti Burgenlandsko 884 Korutany Dolní Rakousko Horní Rakousko Solnohradsko Štýrsko Tyrolsko Vorarlbersko Vídeň Rakousko celkem Zdroj: Statistik Austria, 2013 Mezi důležitá průmyslová odvětví Horního Rakouska patří automobilový průmysl (BMW, KTM, Rosenbauer, MIBA), strojírenství (ENGEL, Trumpf Maschinen Austria), technika životního prostředí, ocelářský průmysl (voestalpine, AMAG), chemický a papírenský průmysl (DSM, Lenzing AG, FACC), nábytek a dřevozpracující průmysl (Wiesner Hager, EWE, HAKA), potravinářský průmysl (pivnice, např. Brauunion, Grieskirchen, Ried, Freistadt), informační a komunikační technologie (LIWEST, Fabasoft, BMD Systemhaus), ekoenergetika (Energie AG, Linz AG) a zdravotní technika (Gespag, BWT AG). 3/7 Zastupitelský úřad Vídeň (Rakousko)

4 Průmyslová výroba Horního Rakouska ve vybraných odvětvích (v mld. EUR), 2013 Strojírenství a kovové zboží Horní Rakousko podíl v % Rakousko 10,1 29,4 34,4 Vozidla (Automotive) 6,9 52,7 13,1 Chemický průmysl 4,7 31,3 15,0 Potravinářský průmysl 2,3 23,0 10,0 Neželezný kovový průmysl 1,5 41,7 3,6 Dřevěný průmysl 1,3 17,6 7,4 Stavebnictví 1,3 21,3 6,1 Zdroj: WKO, 2013 Významné postavení v Horním Rakousku má i turistický ruch. V sektoru turistiky a hospodářství volného času pracuje cca lidí, počet podniků činných v této oblasti činí bezmála 12 tis. V roce 2012 zaznamenalo Horní Rakousko přes 7 mil. nocování zahraničních a rakouských hostů. Zemědělství Celkem připadá na zemědělství 46,6% celkové plochy Horního Rakouska, čímž se tato spolková země řadí na třetí pozici za Dolní Rakousko a Burgenland. V Horním Rakousku pracuje 25% všech rakouských chovatelů skotu a 24% všech chovatelů prasat, kteří obstarávají chov 1/3 veškerého skotu a bezmála 40% všech prasat v Rakousku. Stejně tak téměř 1/3 národní produkce mléka pochází z Horního Rakouska. Stejně jako v ostatních zemích je i v Horním Rakousku stále významnější biologické zemědělství. V roce 2010 zaznamenala tato spolková země podniků biologického zemědělství a biologicky obhospodařenou plochu hektarů. Služby Největšími zaměstnavateli Horního Rakouska, stejně jako celé země, je odvětví služeb. V Horním Rakousku je to hlavně bankovnictví, obchod, zdravotnictví a školství. Na tvorbě regionálního HDP se nejvíce podílí obchod a reality (viz graf). Tvorba hodnoty v terciárním sektoru Horního Rakouska rozdělená dle jednotlivých oborů vypadá následně: Terciární sektor Horního Rakouska, vybrané obory Tvorby hodnoty (v mil. ) obchod, údržba a oprava motorových vozidel doprava ubytovací služby, pohostinství IT, informační služby 874 finanční a pojišťovací služby nemovitosti a bydlení technické, vědecké a další služby veřejná správa, ochrana, sociální pojištění výchova a vyučování zdravotnictví a sociální věci kultura, zábava a zotavení 900 Terciární sektor Horní Rakouska, CELKEM Zdroj: Statistik Austria 4/7 Zastupitelský úřad Vídeň (Rakousko)

5 2. Zahraniční obchod a ekonomické vztahy Horního Rakouska s ČR Česká republika je pro Rakousko nejdůležitějším obchodním partnerem a největším exportním trhem v regionu střední a východní Evropy. Celkový zahraniční obchod Rakouské republiky s ČR vykazoval v roce ,8 mil. (-1,9 %) na straně vývozu a 5.263,7 mil. (+7,5%) na straně dovozu. V období leden až květen 2014 však lze zaznamenat růst jak rakouského dovozu z ČR (+6%), tak i vývozu do ČR (+3,5%). Cca ¼ rakouského vývozu do ČR pochází z Horního Rakouska. Horní Rakousko je přední exportní spolkovou zemí Rakouska - v roce 2013 vyvezlo podle předběžných údajů WKOÖ a Statistik Austria zboží v hodnotě 31,2 mld., tedy takřka 25% hodnoty celkového rakouského vývozu. Exportní kvóta v procentech hornorakouského HDP činila v roce 2013 bezmála 60% (Rakousko celkem: 40,0%) a byla ve srovnání s ostatními spolkovými zeměmi nejvyšší. Pro Horní Rakousko je Česká republika pátou nejdůležitější exportní zemí. V roce 2013 vyvezlo Horní Rakousko do ČR zboží v hodnotě 1.055,7 mil. (-1,8% oproti roku 2012) a dovezlo z ČR zboží v hodnotě 1.277,7 mil. (+5,4% oproti 2012). TOP 10 exportních zemí Horního Rakouska v roce 2013 (předběžné údaje, v mld. ) 1 Německo 11,99 2 Spojené státy 1,90 3 Itálie 1,84 4 Francie 1,31 5 Česká republika 1,06 6 Švýcarsko 0,94 7 Polsko 0,89 8 Velká Británie 0,80 9 Maďarsko 0,78 10 Ruská federace 0,77 V ČR má své sídlo cca poboček rakouských firem. Z toho více než ¼ tvoří firmy z Horního Rakouska. Mezi hlavní patří mj. Banner GmbH, Bilfinger MCE GmbH, Engel Austria GmbH, Greiner MULTIfoam GmbH, Silhouette International Schmied AG, Teufelberger GmbH, Wiesner- Hager Möbel GmbH a Wolf Systembau GmbH. Hlavní vývozní položky tvoří motory, stroje a mechanické přístroje, které se na celkovém exportu Horního Rakouska podílí 30%. Nevýznamnější exportní položky Horního Rakouska 2013 (předběžné údaje, v mld. ): 1 stroje, přístroje a mechanické nářadí 9,20 2 tahače, motorová vozidla, motocykly, kola a jejich části 3,15 3 železo a ocel 3,03 4 elektrické stroje, elektrotechnické zboží a jeho části 2,07 5 plasty a zboží z nich vyrobeného 1,19 6 papír a lepenka, papírové polotovary 1,11 7 hliník a hliníkové zboží 0,95 8 farmaceutické výrobky 0,88 9 zboží ze železa nebo oceli 0,77 10 optické, fotografické, kinemat. a měřící přístroje a části 0,71 5/7 Zastupitelský úřad Vídeň (Rakousko)

6 Nejvýznamnější kategorie zboží v rakouském exportu do ČR představovaly v roce 2013 tahače, motorová vozidla, traktory, motocykly a kola (515,0 mil. ). Na 2. pozici se zařadily elektrické stroje, přístroje a elektrotechnické zboží (473,3 mil. ), dále kotle, stroje, přístroje a mechanické nářadí (465,5 mil. ). TOP 5 exportních položek Horního Rakouska do ČR 2013 (předběžné údaje, v mil. ) 1 železo a ocel 188,6 2 kotle, stroje, mechanické nářadí a části 169,3 3 tahače, motorová vozidla, traktory, motocykly, kola a jeho části 88,0 4 elektrické stroje, elektrotechnické zboží a jeho části 83,4 5 minerální paliva, minerální oleje, výrobky, destiláty, atd. 49,3 Zdroj : Statistik Austria, 2014 TOP 10 importních zemí Horního Rakouska v roce 2013 (předběžné údaje, v mld. ): 1 Německo 10,53 2 Itálie 1,45 3 Česká republika 1,28 4 Čína 0,98 5 Maďarsko 0,86 6 Nizozemsko 0,69 7 Polsko 0,61 8 Francie 0,59 9 Spojené státy 0,51 10 Ukrajina 0,43 6/7 Zastupitelský úřad Vídeň (Rakousko)

7 3. Příloha Základní informace o spolkové zemi Oficiální název spolkové země: Rozloha: Horní Rakousko (Oberösterreich) ,74 km² (14,3% celého území Rakouska) Počet obyvatel: (Statistik Land Oberösterreich, 2012) Hustota na km²: Hlavní město: 119/km² Linec (Linz) Statutární města: Linz / Linec ( ob.), Steyr/ Štýr (38.120) Wels (59.339) Samosprávní členění: 18 politických okresů, 444 obcí Internetové informační zdroje Land Oberösterreich Industriellenvereinigung Oberösterreich Statistik Austria Regionalmanagement Oberösterreich Wirtschaftskammer Oberösterreich Kontakty na zastoupení českých institucí Honorární konzulát Linec (působnost pro spolkovou zemi Horní Rakousko) Europaplatz 1a 4021 Linz Tel: 0732/6596/2060 Fax: 0732/6596/3111 7/7 Zastupitelský úřad Vídeň (Rakousko)

Souhrnná teritoriální informace Rakousko

Souhrnná teritoriální informace Rakousko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni ke dni 01.05.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Rakousko

Souhrnná teritoriální informace Rakousko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Souhrnná teritoriální informace Rakousko

Souhrnná teritoriální informace Rakousko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Studie synergií. Část 1: Zjištění stavu. Prosinec 2009. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Studie synergií. Část 1: Zjištění stavu. Prosinec 2009. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Studie synergií Část 1: Zjištění stavu Prosinec 2009 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Část Horní Rakousko: OÖ. Technologie- und Marketinggesellschaft

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Za MPO zpracovaly: Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti, Sekce průmyslu a energetiky, Sekce správní.

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Mgr. Jitka Janečková Moťková, poradce pro regionální RLZ Jiří Šafář,

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Souhrnná teritoriální informace San Marino

Souhrnná teritoriální informace San Marino Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci ke dni 01.10.2009 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Praha. Fakta & čísla. http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu

Praha. Fakta & čísla. http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu Praha Fakta & čísla Hlavní město Praha Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Česká republika informační středisko: +420 236 002 428 e-mail: podatelna@cityofprague.cz http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovinsko

Souhrnná teritoriální informace Slovinsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lublani () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Opatrný optimismus OECD tento týden zlepšila oproti poslední predikci z listopadu 2014 svůj odhad ekonomického růstu řady klíčových ekonomik. Největšího

Více

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI 1 OBSAH Seznam obrázků 5 ÚVOD 7 A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 10 1. ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TENDENCE 10 1.1 Přehled veličin a vývoj uplynulého období 10 2.

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

Souhrnná teritoriální informace Švédsko

Souhrnná teritoriální informace Švédsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Stockholmu () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

AUSTRÁLIE EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

AUSTRÁLIE EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY AUSTRÁLIE EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Austrálie? - shrnutí Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země

Více

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Strategie byla vytvořena prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu OPTP

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 říjen 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 PRACOVNÍ PŘÍRŮČKA 21. aktualizované vydání pro MPO ČR zpracoval ÚRS PRAHA, a.s. Praha říjen 2014 O B S A H ZÁKLADNÍ UKAZATELE

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více