CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL"

Transkript

1 Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP 6 Obchodní a personální politika firmy pro učitele strojírenských předmětů Moduly vzdělávacího programu: M61 Marketing, obchodní praxe strojírenské společnosti, tvorba cen, expedice Incoterms 2010 M62 Struktura zaměstnanců a jejich pozice ve firmě, odměňování, zaměstnávání cizinců M63 Rozvoj lidských zdrojů, firemní vzdělávání, projektová činnost, spolupráce firemní a vzdělávací sféry M64 Praktické ukázky školicích prostor SUB, a. s. Uherský Brod v návaznosti na RLZ ve společnosti 1

2 Obsah: M61 Marketing, obchodní praxe strojírenské společnosti, tvorba cen, expedice Incoterms M62 Struktura zaměstnanců a jejich pozice ve firmě, odměňování, zaměstnávání cizinců... 8 M63 Rozvoj lidských zdrojů, firemní vzdělávání, projektová činnost, spolupráce firemní a vzdělávací sféry 16 M64 Praktické ukázky školicích prostor SUB, a. s. Uherský Brod v návaznosti na RLZ ve společnosti Použitá literatura

3 M61 Marketing, obchodní praxe strojírenské společnosti, tvorba cen, expedice Incoterms 2010 I. Marketing Marketing je proces výzkumu trhu, prodeje výrobků či služeb, jehož cílem je udělat taková opatření, aby byl nový produkt uváděn na trh ve vhodný čas a za vhodnou cenu. U stávajících produktů a služeb je cílem zvýšit jejich prodejnost, či udělat takové inovace, které umožní zvýšit prodejnost. Název pochází z anglického slova market neboli trh a koncovky -ing, která v angličtině zpravidla vyjadřuje děj, pohyb, akci. Marketing si můžeme představit pod několika různými definicemi, ale ani o jedné nemůžeme říci, že je zcela správná a vystihující, nebo zcela špatná. Filozoficky lze dospět k výkladu, který souvisí s identifikací cílových zákazníků, nalezením všech informací o tom, co zákazníci potřebují (chtějí), uspokojením zákazníků správným produktem čili základem úspěchu je spokojený zákazník. Marketing je systém celkové komunikace mezi producenty a spotřebiteli neboli mezi nabídkou a poptávkou. Úkolem marketingu je mimo jiné objevovat neuspokojené potřeby a připravovat uspokojivá řešení. Marketing ale také představuje (vytváří, vnucuje) nové potřeby zákazníkům, o kterých neměli doposud ani tušení, a nabízí řešení těchto (pseudo) potřeb. Další z definic hovoří o marketingu jako o procesu plánování, identifikace, stanovení ceny, prodejní podpory a distribuce produktu za účelem vytvoření směny, která uspokojí cíle jedince nebo organizace. Marketing je proces, který zajišťuje poznání, předvídání, ovlivňování a uspokojování potřeb zákazníků tak, aby byly výhodným způsobem dosaženy cíle firmy. Marketing je hledání toho, co zákazník chce, a následné vyrobení výrobku, který jeho potřeby uspokojí. Marketing je také ale hledání toho, co zákazník má chtít umělé vytváření poptávky na trhu. 3

4

5 konkurencí zboží z tradičních trhů (Evropa, USA), začala tzv. diferenciace zboží evropské výrobky musely vypadat více evropsky a mít jasný image. Dříve masově vnímaný trh rozdělili specialisté v oboru na menší segmenty, které vznikají podle společných potřeb zákazníků (mladí, staří, těhotné ženy apod.). Jak marketing funguje? Marketingový mix je klíčový nástroj, který nejprve vznikl ve složení tzv. 4P (PRODUCT, PRICE, PROMOTION, PLACE). Postupem času byl tento koncept rozšířen o jeden prvek - PEOPLE. Vznik 5P můžeme zdůvodnit jednoduše. Zatímco technologii lze dnes snadno zkopírovat, lidský faktor bude v každé firmě odlišný. Díky němu proto můžeme získat konkurenční výhodu. Totální marketingový mix vychází z myšlenky totálně marketingově řízené firmy, v níž marketing prostupuje všemi útvary, zaměstnanci a v níž marketing hraje strategickou úlohu. Prvky tohoto mixu jsou: PLANNING (plánování ve firmě) PROCESSES (procesy ve firmě) PRODUCT/SERVICE (produktová politika, politika tvorby portfolia služeb) PROGRAMMING (jedná se o prvek uplatňovaný zejména v medicíně, lázeňství - politika tvorby programů: léčebných apod.) PACKAGING (politika tvorby balíčků) PRICE (cenová politika) PROMOTION (komunikační politika) PLACE (distribuční politika) PEOPLE (politika rozvoje lidských zdrojů) PHYSICAL EVIDENCE (politika rozvoje technického zázemí a prostředí, v němž jsou poskytovány služby) PARTNERSHIP (politika spolupráce, aliancí a partnerství) POLITICAL POWER (politika lobby a politického vlivu) MARKETING je forma řízení podniku. II. Obchodní praxe strojírenské společnosti Obchodní praxe strojírenské technologicky zaměřené firmy vychází rovněž z pravidel marketingu, zejména svojí orientací na potřeby zákazníka. Základními potřebami zákazníka jsou: kvalita termín dodávky cena. 5

6 Mírou uspokojení těchto potřeb můžeme měřit úspěšnost jakékoliv, nejen strojírenské, firmy Kvalita ta bývá na prvním místě potřeb zákazníka a o ní se nediskutuje. Termín dodávky - dodržení termínu dodávky je velmi důležité, zejména při dodávkách just-in- time. Cena je potřeba zákazníka, o které se dá diskutovat. Portfolio zákazníků Správně sestavené portfolio zákazníků je velmi důležité. Je třeba dodržet základní pravidla: zákazník musí být solventní hodnota dodávek pro jednoho zákazníka nemá překročit cca 10% celkového obratu je preferována dlouhodobá spolupráce každý zákazník má svého obchodníka jeden hlavní komunikační partner. Cena Cena je směnná hodnota, tj. protihodnota potřebná pro získání zboží nebo služby ve směně. Obvykle se vyjadřuje peněžitou částkou, kterou je třeba při získání zboží (služeb) zaplatit za jednotku množství. Podle klasického pojetí ceny je cena statku určená tím, kolik práce bylo vynaloženo k jeho výrobě to znamená, že výrobky, jejichž vytvoření je pracnější, mají tendenci být dražší než ty, které lze vytvořit snáze. Tato teorie však je nepřesná, protože nezahrnuje preference spotřebitelů, které však cenu ovlivňují rovněž podstatnou měrou. Proto lze přesněji říci, že na svobodném trhu má cena tendenci oscilovat kolem rovnovážné ceny, určené poměrem mezi poptávkou a nabídkou, a je tedy funkcí nejen práce vložené do výrobku na straně nabídky, ale i často subjektivního hodnocení výrobku na straně poptávky. Cena je peněžitá částka, kterou je zákazník ochoten zaplatit za nabízenou službu nebo zboží. Tvorba ceny: Nákladově orientovaná Jinak také nazývaná kalkulace - stanovuje se součtem nákladů na spotřebované suroviny, ke kterému se připočte přirážka (obchodní marže). Používá se ve všech oborech, ve kterých se může vyčíslit nákladovost výrobků (pohostinství, oděvnictví atd.). Výhodou jsou jasné vstupní náklady a teoreticky neomezená marže. Výhody: jednoduchost, jasnost, využití struktury vlastních nákladů, záruka zisku u každého výrobku, výrobce zná lépe své náklady než poptávku, zdání spravedlivosti pro prodávajícího i kupujícího, podnik nemusí na změnu poptávky reagovat změnou ceny. Nevýhody: ignoruje konkurenci, nebere v úvahu reálnou situaci v poptávce, dosažení plánovaného zisku závisí na splnění počtu prodaných výrobků. Orientovaná na konkurenci Také konkurenční - vychází z předpokládaných cen konkurence, resp. dominantního prodejce. Může se ale stát, že výnosy nebudou dostatečné a nepokryjí náklady. Orientovaná na poptávku Pohyblivá cena - závisí na ochotě kupujícího koupit produkt. Jinak řečeno: čím více je spotřebitel ochoten zaplatit, tím více se cena zvyšuje. 6

7 Incoterms Incoterms (International Commercial Terms) Mezinárodní podmínky platné pro přepravu zboží. Upravuje platby za dopravu, rizika a povinnosti mezi dopravcem, kupujícím a prodávajícím. Dodací podmínky určují, do jakého okamžiku (místa) nese rizika a náklady na dodání zboží prodávající a kde tato rizika a náklady přecházejí na kupujícího. Neupravují okamžik přechodu vlastnictví, který je spíše spojen s platebními podmínkami nebo jiným smluvním ujednáním. Tyto standardní podmínky se tradičně dělí na univerzálně použitelné (bez ohledu na druh dopravy) a na specifické podmínky pro lodní přepravu. Prodávající s kupujícím si samozřejmě mohou dohodnout jakékoli dodací podmínky, pro zjednodušení však byly vytvořeny standardy, které mají jednotný výklad a nevyžadují proto obsáhlé smluvní úpravy. Stačí, že obchodní partneři uvedou ve smlouvě či objednávce mezinárodně používanou zkratku dodací podmínky a upřesní místo dodání, a obě strany mají jasno, kam má být zboží dodáno, kdo zajistí dopravu, kdo nese náklady na dopravné anebo pojistné, případně kdo uhradí případné škody vzniklé během přepravy. 7

8 M62 Struktura zaměstnanců a jejich pozice ve firmě, odměňování, zaměstnávání cizinců I. Struktura zaměstnanců Na strukturu zaměstnanců ve výrobní firmě typu Slováckých strojíren, a.s. můžeme nahlížet z několika úhlů pohledu: 1. Podle míry duševní a fyzické činnosti v pracovním procesu a) Dělníci převážně fyzická manuální práce aa) jednicový jejich výkon lze normovat a měřit, existují zde přímé vazby na vyráběný produkt ab) režijní nelze normovat výkonnost aba) výrobní obslužná činnost ve výrobě (manipulant, jeřábník, seřizovač) abb) obslužně správní obslužná činnost mimo výrobu (topič, opravář, skladník, řidič) b) Technicko-hospodářští pracovníci převážně duševní práce ba) výkonní THP bez řídicí funkce bb) střední management s řídicí funkcí na pozici vedoucí střediska, vedoucí útvaru bc) vrcholový management s nejvyšší kompetencí řízení (ředitel, vedoucí úseku) Kategorie zaměstnance Stav THP 222 z toho: výkonný 160 střední management 49 vrcholový management 13 Dělník režijní 158 Dělník jednicový 618 Celkem 998 8

9 2. Podle dosaženého stupně vzdělání a) Základní b) Střední vzdělání s výučním listem c) Úplné střední vzdělání zakončené maturitou d) Vysokoškolské vyšší odborné, bakalářské, magisterské, doktorandské Úroveň vzdělání Počet % Základní 47 4,7 Střední vzdělání s výučním listem ,8 Úplné střední vzdělání zakončené maturitou ,3 Vysokoškolské 72 7,2 Celkem ,0 3. Podle funkčního či pracovního zařazení pracovníka Dle charakteru společnosti existuje různá škála pracovního zařazení. Číslo F Název funkce VD RD THP administrativní pracovník archivář asistent ředitele bezpečnostní technik ve výrobě brusič kovů brusič kovů - nástrojů daňový referent dělník v elektrotechnice dělník v lisovně 1 9

10 10

11 11

12 4. Podle věku V každé společnosti může existovat jiná stupnice rozlišení věku. Většinou se člení podle předpokládané výkonnosti: a) Do 29 let období získávání znalostí a zkušeností b) Od let období nejlepší výkonnosti c) Od let období zkušenosti, ale menšího výkonu d) 62 let a více období výpomoci v důchodovém věku. Věk zaměstnance Počet % Do , , , ,7 Celkem ,0 5. Podle pohlaví a) Muži b) Ženy Pohlaví zaměstnance Počet % Muž ,2 Žena ,8 Celkem ,8 12

13 6. Podle vazby trvalého bydliště zaměstnance k sídlu společnosti či provozovny Trvalé bydliště Počet % Místní ,5 Přespolní ,5 Celkem ,0 7. Podle formy pracovního vztahu a) Pracovní poměr PP b) Dohoda o provedení práce DPP c) Dohoda o pracovní činnosti DPČ Pracovní vztah Počet PP 998 DPČ 30 DPP 2 Celkem Podle délky pracovní doby a) Plný pracovní úvazek b) Zkrácený pracovní úvazek Pracovní úvazek Počet % Plný ,5 Zkrácený 5 0,5 Celkem ,0 13

14 II. Odměňování zaměstnanců Odměňování zaměstnanců je upraveno legislativními předpisy: a) Charakteru zákona tj. Zákoník práce 262/2006 b) Charakteru dvou či vícestranné smlouvy tj. kolektivní smlouva c) Charakteru interního předpisu Mzdový předpis, Příkazy generálního ředitele. Ve Slováckých strojírnách, a.s (SUB) je odměňování upraveno mzdovým předpisem, který je každý rok novelizován. Náplní MP je stanovení pravidel při odměňování jednotlivých kategorií zaměstnanců s přihlédnutím nejen k záměrům společnosti v oblasti odměňování, ale reagování i na krátkodobé výkyvy v požadavcích na jednotlivé kategorie či profese pracovníků, jejich kvalitu, výkonnost či loajalitu. 1. Struktura mzdy a forma odměňování a) Tarifní mzda aa) osobní tarifní mzda ab) pracovní tarifní mzda b) Osobní ohodnocení c) Profesní ohodnocení d) Příplatky da) zákonem stanovené db) zaměstnavatelem stanovené dba) příplatek za výkonnost dbb) příplatek za odpracovaný časový fond dbc) příplatek za směnnost dbd) příplatek za fyzicky náročnou práci e) Prémie a odměny měsíční odměny mimořádné prémie fond ředitele odměny 2. Druhy mezd Hodinová Měsíční 3. Kolektivní smlouva Odměny pro zaměstnance 14

15 III. Zaměstnávání cizinců V SUB zaměstnáváme cizince na základě Zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb. a zákona o pobytu cizinců na území ČR 326/1999 s novelou č. 224/ ) Agenturní zaměstnávání spolupracujeme s 8 agenturami zaměstnávajícími Slováky, Poláky, Ukrajince, Bulhary, Moldavce a Vietnamce. 2) Kooperační práce pronájem prostor v areálu společnosti cca 18 subjektů. Zaměstnávání cizích pracovníků znamená v přepočtu na pracovní poměr cca 45 zaměstnanců. 15

16 M63 Rozvoj lidských zdrojů, firemní vzdělávání, projektová činnost, spolupráce firemní a vzdělávací sféry Rozvoj lidských zdrojů EXTERNÍ Rozvoj lidských zdrojů INTERNÍ 16

17 Vzdělávací politika SUB, a. s. Podíl jednotlivých složek na objemu vzdělávání % podíl kolísá v závislosti na faktorech - zdroje financování - ekonomický cyklus - aktuální potřeby společnosti - A intenzita stálá - B intenzita občasná - C intenzita příležitostná Firemní vzdělávání - příklady jednotlivých kurzů Školení typu A Vstupní školení BOZP - obecné Vstupní školení BOZP - na pracovišti Opakovací školení BOZP a PO pro všechny pracovníky Školení průmyslového lezectví - výkon pracovní funkce ve výškách Školení dle vyhl. č. 213/91 Sb. - řidiči motorových vozidel Školení jeřábníků a vazačů Školení řidičů motorových vozíků Svářečské kurzy česká a evropská norma 17

18 Školení typu B Technické kurzy Programování CNC strojů Třískové obrábění - technici Třískové obrábění - dělníci Progresivní způsoby svařování - dělníci Progresivní způsoby dělení materiálu pálením plamenem, laserem Povrchové úpravy a ochrany materiálů - technici Řízení jakosti, měření, vyhodnocování Elektro (instalace, řízení, regulace) - technici Strojírenská výroba Přípravné a obslužné práce ve strojírenské výrobě Školení typu C Jazykové kurzy (AJ, NJ) Začátečníci Mírně pokročilí Jazyková konverzace - Top management Jazyková konverzace - obchodníci, technici Obchodní korespondence 18

19 Projektová činnost přehled projektů Vzdělávání zaměstnanců Slováckých strojíren, a.s. Uh. Brod ,- Kč Vybudování střediska vzdělávání SUB ,- Kč Rekvalifikace nezaměstnaných osob do strojírenských oborů ,- Kč Školicí středisko II integrace vzdělávání ,- Kč Vzděláním k prosperitě ,- Kč

20 Počet proškolených osob Investice do RLZ TVRDÉ K č K č K č K č K č K č K č 0 K č

21 Investice do RLZ MĚKKÉ K č K č K č K č K č K č 0 K č

22 M64 Praktické ukázky školicích prostor SUB, a. s. Uherský Brod v návaznosti na RLZ ve společnosti Středisko vzdělávání I. SUB, a. s. Uherský Brod Celkový pohled na Středisko vzdělávání I. leden 2011 Středisko bylo vybudováno za finanční pomoci strukturálních fondů EU v letech přestavbou a rozšířením nevyužívaného objektu vrátnice. Informace o projektu Cílem bylo vytvořit moderně vybavené zázemí pro realizaci širokého spektra firemních školení zaměstnanců Slováckých strojíren, a. s. Uherský Brod. 22

23 V současné době kapacity střediska využívají Slovácké strojírny (více než z 50%), Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod (45%) a další firmy v regionu (5%). Přehled učeben, jejich kapacita a vybavení Kromě učeben, šaten a sociálního zázemí jsou součástí střediska i kabinety vyučujících, kanceláře Centra celoživotního vzdělávání Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod a své zázemí zde nalezlo Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. Vstupní prostory 23

24 Učebna ICT Učebna automatizace 24

25 Učebna strojírenství Učebna CAD/CAM technologií 25

26 Multimediální učebna Bezodrazová komora 26

27 Součástí realizace projektu Střediska Vzdělávání I. bylo také dovybavení již existující metrologické laboratoře o moderní měřicí a ICT techniku. Laboratoř metrologie 27

28 Středisko vzdělávání II. SUB, a. s. Uherský Brod Toto středisko navazuje na svého předchůdce a dále jej rozvíjí. Opět bylo částečně podpořeno ze strukturálních fondů EU. Vybudováno bylo v letech Informace o projektu Centrální přednáškový sál nabízí dostatečnou kapacitu pro komplexní společná školení různých skupin osob i pro setkávání se zaměstnanci, včetně možnosti pořádat mezifiremní semináře či různé konference nebo kongresy. Navíc toto středisko poskytuje řadu specificky odborně zaměřených a bohatě vybavených učeben, jež nebyly pokryty ve Středisku vzdělávání I. Také zde jsou nedílnou součástí střediska kabinety, šatny a další potřebné zázemí pro vzdělavatele i vzdělávané. 28

29 Vizualizace pohledů a vnitřního sálu Střediska vzdělávání II. Středisko vzdělávání II. si klade za cíl integrovat pod jednou střechou možnosti a zázemí velké výrobní společnosti, vzdělávací potenciál regionálních středních a vysokých škol a univerzit (UTB Zlín, VUT Brno), poptávku středních a malých firem po zabezpečení vzdělávání svých zaměstnanců i požadavky širší společnosti, obcí a měst po dalším rozvoji regionu. Obě dvě Střediska vzdělávání Slováckých strojíren, a. s. Uherský Brod tak představují téměř ideální případ synergického propojení výrobního a technologického zázemí silné nadregionální výrobní společnosti s jejími potřebami dalšího rozvoje lidských zdrojů a vzdělávacího potenciálu sousední Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod a dalších regionálních středních i vysokých škol a v neposlední řadě s firemní poptávkou po kvalitním zázemí pro realizaci vzdělávání i s požadavky veřejnosti na další rozvoj regionu. 29

30 Použitá literatura: [1] ManagementMania. [online]. copyright, [cit ]. Dostupné z: [2] ManagementMania.cz. [online].copyright 2011 [cit ]. Dostupné z: [3] Interní dokumentace Slováckých strojíren, a.s. [4] Interní dokumentace Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod 30

31 Vydal: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Uherský Brod, červen 2012 Vytvořeno v rámci projektu Centrum vzdělávání pedagogů odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/ Podpořeno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 31

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Marketing a obchodní strategie Zpracoval: Ing. František Lux 1 Obsah: 1. Marketing..3 1.1 Počátky marketingu.3 1.2. Podstata marketingu..4 1.3.

Více

Marketing 2 kalkulace cen, akce PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Marketing 2 kalkulace cen, akce PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Marketing 2 kalkulace cen, akce PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY Bc. Eva Krkonošková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce na téma Projekt marketingové řízení rehabilitačního zařízení XY,

Více

Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lenka Gajdůšková

Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lenka Gajdůšková Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Lenka Gajdůšková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zaměstnanecké struktury Hasičského

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů Jarmila Capová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Abstrakt česky Klíčová slova: ABSTRACT Abstrakt ve světovém

Více

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více