Návod k provozu BORNIT -Flexomat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k provozu BORNIT -Flexomat"

Transkript

1 Návod k provozu BORNIT -Flexomat CZ Typ 78 / BORNIT-Werk Aschenborn GmbH Bautenschutz- und Straßenbauprodukte Telefon: +49 (0) 375/ Telefax: +49 (0) 375/ Internet: Bitrak s.r.o., Školní 5336, Chomutov Telefon/Fax: pro ČR Technické změny vyhrazeny!

2 Poznámky

3 Platnost od: Březen 2006 Strana 2 BORNIT -FLEXOMAT Typ 78/78-00 Obsah Obsah Vysvětlení tvorby identifikačního čísla stroje... strana 3 Upozornění k bezpečnosti práce... strana 4 Typový štítek... strana 4 Adresa výrobce a zákaznického servisu... strana 4 Objednávání náhradních dílů... strana 4 Popis obsluhy... strana 5 Technická data... strana 5 Upozornění na nebezpečí... strana 5 Uvedení do provozu... strana 5 Přerušení práce a čištění... strana 5 BA oddíl 1 odstraňování poruch... strana 6 BA oddíl 2 informaceo hluku dle 3.GSBV... strana 7 Poznámky... strana 8 Výkres náhradních dílů kusovník náhradních dílů: Motor čerpadla s převodovkou... strana 9-10 Motor k převodovce... strana Obtokový komplet... strana Hnací ústrojí... strana Rameno... strana Objednávkový list... strana 19 Všeobecné obchodní podmínky... strana 20

4 Platnost od: Březen 2006 Strana 3 BORNIT -FLEXOMAT Typ 78/78-00 Vysvětlení tvorby identifikačního čísla stroje Složení a tvorba identifikačního čísla stroje (VIN) A Počet míst B alfanumerické, pouze numerické a a a a a a a a a a a a a n n n n C Příklad W M B P D E F Výrobní číslo (W=Záp.Německo) Počet os Typ a provedení G Přípustné zatížení osy H Rok výroby (3=2003) I J K Klíč místa výroby (Pphilippsburg) Objednací číslo Pořadové číslo Příklad: WMB P = MAUS 78 Vaše identifikační číslo stroje je: WMB P

5 Platnost od: Březen 2006 Strana 4 BORNIT -FLEXOMAT Typ 78/78-00 Návod k obsluze Upozornění k bezpečnosti práce Před vybalením a uvedením přístroje do provozu přečíst a přesně dbát tohoto návodu provozu! Stroj smí být používán, udržován a opravován pouze osobami staršími 18-ti let, které jsou seznámeny s návodem provozu a směrnicemi profesního sdružení pro stříkací stroje studených pojiv při stavbě silnic a mají odpovídající odborné vzdělání. Směrnice obdržíte u: Profesního sdružení pro inženýrské stavby pod objednacím číslem ZH 1/536. Při provozu stroje je nutné používání předepsaných ochranných prostředků a dodržování technické směrnice ke zpracování vydané BORNIT-Werk Aschenborn GmbH. Nástřikový přístroj pro spojové lepidlo smí být používán k odpovídajícímu účelu. Použití odpovídající účelu je nanášení spojového lepidla na spojování asfaltových ploch BORNIT -Spároflex od BORNIT-Werk Aschenborn GmbH, Reichenbacher Str. 117, D Zwickau. Na všechny díly aplikačního stroje BORNIT -Flexomat s vyjímkou opotřebitelných dlílů (spojka,stator) se vztahuje záruka 12 měsíců od data dodání, pokud je stroj užíván v souladu s tímto návodem k obsluze a úměrné spotřebě hmoty Spároflex. Případné poruchy na aplikačním stroji BORNIT -Flexomat v záruční době jsou řešeny dle Všeobecných obchodních a dodacích podmínek odd. 6.2, věta 1. Ze záruky jsou vyloučeny opotřebitelné díly jako např. spojka jakož i škody způsobené zpracováním jiných materiálů než BORNIT -Spároflex. Po záruční době 12 měsíců, s odchylkou odd.6.2. Věta 2 Všeobecných obchodních a dodacích podmínek, není poskytována záruka. Obsah naší záruky a poskytování záručních oprav je určován dle odd. 6 našich Všeobecných obchodních a dodacích podmínek, přičemž odd odst.2 věta 2 a odd. 6.6 věta 2 nemají platnost. Označení: Sériové číslo: Rok výroby: Provozní hmotnost: Zatížení osy, vpředu: Výkon motoru: 1. řádka 2. řádka 3. řádka 4. řádka 5. řádka 6. řádka Adresa výrobce a zákaznického servisu: BORNIT-Werk Aschenborn GmbH Telefon: +49 (0) 375/ Telefax: +49 (0) 375/ Internet:http://www.bornit.de Bitrak s.r.o., Školní 5336, Chomutov pro ČR Telefon/Fax: Objednávání náhradních dílů: Při objednávání náhradních dílů prosím uvádějte: Ident. č. vozidla:, Objednací č.:, Označení a počet kusů.

6 platné od: březen 2006 index: 002 Strana 5 BORNIT -FLEXOMAT Typ 78/78-00 Návod k obsluze Popis Zpracovává se za studena tekuté, stříkatelné spojové lepidlo BORNIT -Spároflex, firmy BORNIT-Werk Aschenborn GmbH Reichenbacher Str Zwickau Tel: / Fax: / Jako zásobník slouží 25 kg nádoba BORNIT -Spároflex Hobbock. Přepravováno je šnekovým čerpadlem, které je poháněno 4-taktním motorem HONDA typu: GSX 22. Technická data Motor HONDA: GSX 22 s benz. motorem 0,76 kw Délka podvozku: cca mm Šířka podvozku: cca. 580 mm Výška podvozku: cca. 900 mm Vlastní hmotnost (bez nádoby): cca. 50 kg Objednací č.: Upozornění na nebezpečí - Upozornění na nebezpečí - Přístroj smí být obsluhován pouze osobami, které jsou seznámeny s ovládáním přístroje a danými předpisy. - Je nutno nosit ochranný oděv. - Při zpracování spojových lepidel musí být dbáno platných zákonů, bezpečnostních předpisů profesního sdružení a upozornění výrobce. - Pojidla/čistící prostředky se nesmí dostat na kůži, do úst, nosu nebo očí. - Pokud se tyto prostředky dostanou do úst, nosu nebo očí, okamžitě navštívit lékaře Uvedení do provozu výměna nádoby: Novou 25 l nádobu BORNIT -Spároflex postavit vlevo vedla MAUS-FLEXOMATu. Otevřít víko nádoby a odstranit ochrannou folii. Z prázdné nádoby přenést základní desku (1) s motorem (6) a šnekovým převodem (2) do plné nádoby. Dbát na to, aby hadice dlouhá 1 m nebyla ohnuta nebo zmáčknutá. Základní deska (1) by měla s horním okrajem nádoby všude lícovat. Poté uzavřít rychloupínkami (7) s nádobou. Plnou nádobu se seřízenou základní jednotkou zvednout na stroj a upevnit šroubem s ramínkem k podvozku. Nastartování motoru: Nádrž motoru naplnit benzínem a nádrž na olej motorovým pro 4-takt. (Dbát na to, aby nádržka na olej byla naplněna olejem cca 1 cm pod plnící šroub)při studeném motoru nastavit sytič. Benzín napumpovat do (na motoru viditelné) benzínové hadičky. Zkontrolovat zda je otevřený kulový ventil (3) (vodorovná poloha) a zavřený kulový ventil (4) na výtokové trubce (4) (svislá poloha). Pokud by se kulové ventily nenacházely v této poloze, nastavte je dle předchozího popisu. Regulační páčku plynu (5) nastavit do polohy poloviny plynu. Ze sytící pozice převést do normální pozice a nastartovat motor rychlým zatažením startovacího lanka. TIPP: Pokud by se nezačala hřídel otáčet po přidání plynu (např. při delším nepoužívání stroje), doporučuje se nastříkat hřídel převodovky uvolňovačem shora na víku a popřípadě i zespodu od šneku a nechat krátce působit až dojde k uvolnění. Poznámka: Vytlačování spojového lepidla: Rameno (8) s tryskou (9) a vodícími koly (10) umístit na nanášecí hraně. Otevřít kulový ventil (4) na výtokové trubce (vodorovná poloha) a zavřít kulový ventil (3) na obtoku (svislá poloha). Nyní přepravuje čerpadlo švové lepidlo z nádoby k trysce (9). Jemné nastavení požadovaného vytlačovaného množství spojového lepidla se dosáhne regulací otáček motoru (5), upravením pracovní rychlosti obsluhy popř. seřízením výtokového kulového ventilu. Po cca. 100 metrech je nádoba vyprázdněna a nově proběhne výměna nádoby, jak je výše popsáno. K tomu musí být motor zastaven. Ukončení práce a čištění Vypnout motor. Rameno (8) postavit svisle a upevnit. FLEXOMAT zajistit proti popojetí (zmáčknutím stavěcích brzd na řídících kolech). Před odstavením po skončení práce se doporučuje, aby přepravní systém zůstal naplněn Spároflexem. Před začátkem dalších prací stačí pak odstranit ztuhlý zbytek Spároflexu z koncové trysky. Před začátkem každé pracovní směny musí být zkontrolována účinnost provozních, bezpečnostních a ochranných zařízení. Dle stupně znečištění musí být FLEXOMAT odpovídajícím způsobem vyčištěn. Jako vhodný prostředek může posloužit BORNIT -Bitumenreiniger nebo BORNIT -Tool-Cleaner.

7 platné od: březen 2006 index: 002 Strana 6 BORNIT -FLEXOMAT Typ 78/78-00 BA oddíl 1 Odstraňování poruch Poruchy benzínového motoru viz návod k provozu motoru Honda Příznak Příčina Opatření Motor nejde nastartovat Nedostatek benzinu Doplnit benzín Motor běží, ale nečerpá se Je uzavřen výstupní kulový Otevřít výstupní kulový ventil hmota Nahtflex ventil Otáčky motoru jsou nízké Je otevřen obtok Zvýšit počet otáček přidáním plynu Obtok uzavřít kulovým ventilem, zvýšit otáčky motoru Hnací jednotka se netočí Čerpadlo je zalepené zvýšit otáčky na maximum; - event. pomoct pootočením hřídele kleštěmi ve směru otáček (šipka) - použít nástřik uvolňovačem, ponechat ho působit na náhonové hřídeli šneku (2) shora popř. I zespodu (9)

8 platné od: březen 2006 index: 002 Strana 7 BORNIT -FLEXOMAT Typ 78/78-00 BA oddíl 2 Informace o hluku dle 3. GSGV Emisní mezní hranice hluku pro pracoviště strojníka při jmenovitých otáčkách je vyšší než 85 db. Z těchto důvpodů je předepsáno používat chrániče sluchu!

9 Poznámky Strana 8

10 Platnost od: Březen 2006 Strana 9 MOTOR ČERPADLA S PŘEVODOVKOU Výkres náhradních dílů Motor čerpadla s převodovkou

11 Platnost od: Březen 2006 Strana 10 MOTOR ČERPADLA S PŘEVODOVKOU Výkres náhradních dílů Motor čerpadla s převodovkou Číslo Název Množství Ojednací číslo Poznámka 1 Výtoková trubka 1 2 Převodovka Obtok Upevnění motoru 1 5 Motor Rychloupínka Vodicí trubka Sací trubka 1 9 Čerpadlo 1 10 Zpětné vedení Pohonná jednotka

12 Platnost od. Březen 2006 Strana 11 MOTOR K PŘEVODOVCE Výkres náhradních dílů: Jednotlivé díly

13 Platnost od. Březen 2006 Strana 12 MOTOR K PŘEVODOVCE Výkres náhradních dílů: Jednotlivé díly Číslo Název Množství Objednací číslo Poznámka Motor (bez obrázku) Spojka Kryt spojky Kuličkové ložisko Nástavec Spojovací hřídel Přenosová hřídel Pérová podložka A6,DIN Šestihranný šroub M6x kolík se závitem

14 Platnost od. Březen 2006 Strana 13 OBTOKOVÝ KOMPLET Výkres náhradních dílů: Jednotlivé díly

15 Platnost od. Březen 2006 Strana 14 OBTOKOVÝ KOMPLET Výkres náhradních dílů: Jednotlivé díly Číslo Název Počet Objednací číslo Poznámka 1 Příruba T kus Oboustranná spojka Kolínko Kulový uzávěr Přírubový uzávěr Šroubová spojka Matka Vsuvka Jednostranná spojka

16 Platnost od: březen 2006 Strana 15 POHONOVÁ JEDNOTKA Výkres náhradních dílů Jednotlivé díly

17 Platnost od: březen 2006 Strana 16 POHONOVÁ JEDNOTKA Výkres náhradních dílů Jednotlivé díly Číslo Název Počet Objednací číslo Poznámka 1 Pouzdro Kuličkové ložisko Těsnící kroužek Pojistka segerová Pojistka segerová Hnací hřídel Spojovací kus Rotor Vodící trubka komplet Stator Pojistka segerová O kroužek Konusový kolík

18 Platnost od: březen 2006 Strana 17 RAMENO Výkres náhradních dílů Rameno

19 Platnost od: březen 2006 Strana 18 RAMENO Výkres náhradních dílů Rameno Číslo Název Počet Objednací číslo Poznámka 1 Gumový nárazník M8 x Otočný střed Hadice mm Hadicová spona Držák trysky a kol, kompletní sestávající z: držák trysky držák trysky + kol držák trysky + kol (Ab Fahrgestellnr. WMB ) 6 Spona Kolo Tryska Jednoduchá spojka trubky Vložka Matice Teleskopická vnější trubka Pero 13 mm - dlouhé 100 mm Teleskopická vnitřní trubka

20 Platnost od: březen 2006 Strana 19 Objednací list Servis Fax : v ČR: Bitrak s.r.o., Chomutov Číslo Název Počet Objednací číslo Poznámka Razítko / Podpis

21 Platnost od: březen 2005 Index: 001 Strana 20 Všeobecné prodejní podmínky 1. Platnost podmínek 1.1 Naše dodávky, služby a nabídky jsou prováděny výhradně na základě těchto obchodních podmínek. Tyto podmínky tak rovněž platí pro všechny budoucí obchodní vztahy, i když už nebudou opakovaně výslovně sjednány. 1.2 Tyto podmínky jsou považovány za akceptované nejpozději při přijetí zboží nebo služby. Tímto výslovně nesouhlasíme s objednávkami a potvrzeními kupujícího s upozorněním na jeho obchodní a nákupní podmínky. Odchylky od našich obchodních podmínek jsou platné pouze tehdy, když je písemně potvrdíme. 2. Nabídka a uzavření smlouvy 2.1 Naše nabídky jsou nezávazné. Smlouvy (objednávky a akceptace) a rovněž jejich změny a doplnění musí být zásadně provedeny písemnou formou. Vedlejší ústní dohody nebo ústní přísliby, které jdou nad rámec písemné smlouvy, jsou neúčinné. 2.2 Vedlejší dohody vyžadují v každém případě naše písemné potvrzení. Podklady náležející k nabídce, jako technické informační písemnosti atd., jsou směrodatné pouze tehdy, když byly výslovně označeny jako závazné. 3. Výpočet ceny a platba 3.1 Všechny cenové údaje se rozumí bez zákonné daně z obratu a jiných veřejných poplatků. Tyto poplatky je povinen zaplatit kupující. Vyhrazujeme si právo na přiměřené upravení našich cen, jestliže po uzavření smlouvy dojde ke změnám nákladů v důsledku uzavření kolektivních smluv, zvýšení cen subdodavatelů nebo výkyvů směnných kurzů. 3.2 Jestliže není sjednáno jinak, ceny za dodávky a služby se rozumí ze závodu s připočtením nákladů na obaly nezbytné pro řádné odeslání. 3.3 Pro výpočet cen jsou rozhodující hmotnosti, počty a množství zjištěné prodávajícím, ledaže by kupující s tímto neprodleně nesouhlasil. 3.4 Kupující může provést započtení pouze na základě protinároků ze stejného smluvního vztahu, které jsou nesporné nebo byly shledány právoplatnými, nebo může z důvodu těchto nároků uplatňovat zadržovací právo. 3.5 Místem plnění pro platby kupujícího je sídlo prodávajícího. Platby jsou uskutečňovány beze slevy a to tak, že se připsání na konto prodávajícího uskuteční v termínu splatnosti. 3.6 V případě prodlení s platbou na straně kupujícího rovněž z běžných obchodních vztahů nebo v případě podstatného zhoršení jeho majetkových poměrů může prodávající vyzvat kupujícího k platbě nebo k poskytnutí peněžité záruky. Jestliže kupující této výzvě nevyhoví, prodávající je oprávněn po přiměřené dodatečné lhůtě odstoupit od smlouvy nebo požadovat náhradu škody z důvodu neplnění. 4. Přechod rizika / expedice / prodlení při převzetí 4.1 Místem plnění pro všechny dodávky je příslušné expediční místo. Na expedičním místě přechází riziko náhodné ztráty nebo poškození zboží na kupujícího. 4.2 Jestliže chybí zvláštní ujednání, může prodávající dle svého uvážení zvolit přepravní cestu, způsob přepravy a dopravní prostředek. 4.3 Objednatel musí do 60ti dnů zaslat zpět vratné nádoby a vratné obaly, které jsou bezezbytku vyprázdněné, jejich přeprava nebude účtována; ztráta a poškození vratných obalů jde ke tíži objednatele, jestliže za tyto nese zodpovědnost. Vratné obaly (nádoby) nesmí být používány pro jiné účely ani pro uložení jiných produktů. Jsou určeny výhradně pro dopravu našeho dodaného zboží. Popisky nesmí být odstraněny. Nevratné obaly nebereme zpět. Namísto toho informujeme objednavatele o třetí osobě, která obal přijme dle vyhlášky o obalech. 4.4 Jestliže se kupující nachází v prodlení s převzetím může prodávající uskladnit zbývající dodací množství na nebezpečí a náklady kupujícího a vystavit fakturu včetně veškerých vedlejších nákladů, jako kdyby byla dodávka provedena. Prodávající je místo toho také oprávněn po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od smlouvy nebo požadovat náhradu škody z důvodu neplnění. 4.5 Prodávající je oprávněn k dílčí dodávce. 5. Prodlení, nemožnost, jiné porušení smlouvy 5.1 Při nedodržení dodacích lhůt může kupující písemně stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu. Po bezúspěšném uplynutí lhůty je oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. 5.2 Za prodlevy v dodávkách a službách na základě vyšší moci a na základě událostí, které nám dodávku/službu podstatně ztěžují nebo znemožňují sem patří také dodatečně vzniklé potíže s opatřováním materiálu, provozní poruchy, stávka, výluka, nedostatek surovin nebo energie, nedostatek lidí, nedostatek dopravních prostředků, úřední nařízení atd., také když vzniknou u našich subdodavatelů nebo u jejich subdodavatelů, nejsme zodpovědní ani u závazně sjednaných lhůt a termínů. Tyto události nás opravňují k odložení dodávky popř. služby o dobu omezení s připočtením přiměřené doby rozběhu nebo k úplnému nebo částečnému odstoupení od smlouvy z důvodu ještě neprovedené části. 5.3 V případě prosté nedbalosti ručí prodávající pouze při porušení podstatných smluvních povinností a to pouze náhradou typické předvídatelné škody, přičemž bude nahrazena maximálně škoda do výše účtované netto hodnoty příslušné vadné dodávky. 6. Kontrola, zpracování, záruka a ručení 6.1 Kupující je povinen neprodleně v případě nutnosti prostřednictvím zpracování vzorku prověřit, zda je dodané zboží bezvadné a zda se hodí pro zamýšlené použití. Jestliže tuto kontrolu neprovede, odpadá u prodávajícího jakékoliv poskytování záruky a ručení. Objednateli je známo, že zboží prodávané společností BORNIT má rozličnou trvanlivost a oblast použití. Objednavatel se zavazuje dávat pozor na individuální povahu zboží, která je podrobně popsaná v informacích o produktu. 6.2 Reklamace ohledně povahy nebo množství musí být prodávajícímu oznámeny neprodleně, nejpozději však sedm dní po obdržení zboží, skryté vady nejpozději osm dnů po jejich odhalení, je nutné uvést druh a rozsah reklamace a číslo faktury a šarže a rovněž označení produktu. Pokud ze zákona nezbytně nevyplývá delší lhůta nebo pokud jsme převzali záruku, jsou nároky vyplývající z vad promlčeny po jednom roce. V ostatním platí lhůta stanovená zákonem. Lhůty začínají běžet příslušným dnem dodání/poskytnutí služby. 6.3 Pro zjištění škody existují závazné kontrolní plochy, které se stanoví v přítomnosti jednoho zástupce kupujícího a prodejce. Kontrolní plochy se na objektu zvláště vymezí a popíšou. O kontrolních plochách se vyhotoví protokol, který podepíšou všichni zúčastnění. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou škody na dodaném zboží, tak je nutné, aby kupující a prodávající provedli společnou prohlídku. Jestliže se přitom zjistí, že kontrolní plochy zůstaly během záruční lhůty bezvadné, pak platí jako zjištěné, že škody na ostatních plochách nelze připsat povaze dodaného materiálu, takže uplatnění záruky nenastupuje. Jestliže se však naopak v průběhu záruky vyskytnou škody jak na kontrolních plochách tak na ostatních plochách, tak prodávající provede všechny nutné analýzy za účelem překontrolování výskytu škody a rovněž příčiny škody. Jestliže se při těchto analýzách zjistí, že škody jsou způsobeny chybou dodaného zboží a ne namáháním, které jde nad rámec namáhání stanoveného při převzetí záruky, nebo jinými vlivy, za které není firma BORNIT-Werk Aschenborn GmbH zodpovědná, pak kupujícímu náleží následující práva. 6.4 Jestliže je smluvní předmět vadný, tak dodáme/poskytneme náhradu s vyloučením ostatních nároků z důvodu vady. Jestliže zákazník nemá zájem o náhradní dodávku/službu nebo jestliže jsou nezbytné náklady náhradní dodávky/služby nepoměrné ve srovnání s prospěchem pro zákazníka, tak je zákazník oprávněn požadovat dle své volby snížení odměny nebo zrušení smlouvy. Zrušení smlouvy je vyloučeno, když se povaha smluvního plnění vymyká vrácení. Výše uvedené odstavce obsahují na závěr právo zákazníka v případě vad smluvních předmětů a vylučují ostatní nároky jakéhokoliv druhu. Jestliže jsme převzali záruku za povahu, tak zákazníkovi v případě vady přísluší zákonná práva. 6.5 Za škody ručíme dle následujících ustanovení nezávisle na právním důvodu, jestliže jsme je zaviněně způsobili my, naši zákonní zástupci, naši pomocníci při plnění a naši zaměstnanci podniku. 6.6 Ručení poskytované zákazníkovi je vyloučeno kromě škod vzniklých v důsledku poškození života, těla nebo zdraví a v případech úmyslu a hrubé nedbalosti. Toto neplatí, pokud jsme převzali záruku za povahu věci. 6.7 Naše ručení je omezeno na škodu, kterou lze předvídat jako následek. Ručení za následné škody způsobené vadou je dle ustanovení bodu 6.6. vyloučeno. 7. Vrácení 7.1 Vzetí zpět námi dodaného bezvadného zboží je vyloučeno. Jestliže výjimečně prohlásíme, že souhlasíme s vzetím zpět bezvadného zboží, tak na něj bude vystaven dobropis pouze do té míry, do jaké naše laboratoř zjistí neomezenou opětovnou použitelnost. Jako náklady kontroly, přípravy, přepracování a nového zabalení budou odečteny skutečné náklady ve výši minimálně 20% fakturované částky nebo minimálně 30 euro. Takovýto dobropis nebude vyplacen, nýbrž slouží pouze k zúčtování s budoucí dodávkou. 7.2 Pokud by z laboratorní kontroly vyplynula nemožnost opětovného zhodnocení, budou objednavateli v plné výši naúčtovány náklady za odbornou likvidaci zboží. 8. Technické normy Kupující je povinen písemně upozornit prodávajícího na technické normy existující v zemi kupujícího ohledně dodávaného produktu. Jestliže tak neudělá, pak je povinen zprostit prodávajícího jakéhokoliv z tohoto vyplývajícího ručení vůči třetím osobám, ledaže by prodávající znal ustanovení země kupujícího nebo by je neznal na základě hrubé nedbalosti. Jako závazné technické směrnice přednostně platí technické listy s instrukcemi a rovněž bezpečnostní listy, které lze kdykoliv získat na 9. Rozsáhlá výhrada vlastnictví 9.1 Do doby splnění všech pohledávek, které má prodávající za kupujícím z každého právního důvodu nyní nebo v budoucnu, budou prodávajícímu poskytovány následující záruky, které na žádost dle své volby uvolní, pokud jejich hodnota dlouhodobě převýší pohledávky o více než 20%. Záruka se vztahuje také na uznané saldo, pokud kupující účtuje pohledávky za kupujícím na běžný účet (výhrada kontokorentu). 9.2 Zboží dodané prodávajícím zůstává jeho vlastnictvím (zboží s výhradou vlastnictví). Kupující je oprávněn zboží s výhradou vlastnictví v řádném obchodním styku zpracovávat a prodávat. Řádné obchodování ve smyslu této podmínky nenastane, jestliže při prodejích kupujícího nebo při jeho jiných opatřeních nebo jednáních ve prospěch třetích osob je vyloučena postupitelnost jeho pohledávek na třetí osoby. Je nepřípustné provádět zástavy nebo převedení vlastnictví záruk na zboží s výhradou vlastnictví. 9.3 Je vyloučené,aby kupující nabyl vlastnictví zboží s výhradou vlastnictví v případě zpracování nebo přetváření. Zpracování nebo přetváření se provádí vždy pro prodávajícího, avšak bez závazku pro něj. 9.4 Jestliže se zboží s výhradou vlastnictví spojí nebo smíchá s jinými movitými věcmi, a sice takovým způsobem, že se stanou podstatnou součástí celku, tak se prodávající stává spolumajitelem této věci; jeho podíl se stanoví dle poměru hodnoty věcí v době spojení nebo smíchání. Jestliže je však nutné zboží s výhradou vlastnictví považovat za hlavní věc, tak prodávající získává výhradní vlastnictví. V případě spojení zboží s výhradou vlastnictví se stavbou se prodávajícímu postupuje nárok kupujícího na zřízení záruční hypotéky stavebního podniku na stavební pozemek jeho objednatele ve výši části, která odpovídá hodnotě zboží s výhradou vlastnictví. 9.5 Pohledávky z dalšího prodeje/zpracování nebo z jiného právního důvodu týkající se zboží s výhradou vlastnictví postupuje kupující prodávajícímu již nyní jako záruku ve výši kupní ceny zboží s výhradou vlastnictví. Kupující je zmocněn zinkasovat tyto pohledávky pro prodávajícího. Zmocnění k zinkasování zaniká, když kupující řádně neplní platební závazky vůči prodávajícímu. V tomto případě je prodávající oprávněn informovat poddlužníky o postoupení. 9.6 Kupující je povinen prodávajícímu neprodleně poskytnout informace nezbytné k uplatnění jeho pohledávek a jiných nároků na jeho náklady a vydat mu důkazní listiny, pokud se nachází v jeho vlastnictví. Tato povinnost existuje obdobně u exekuce na věci, pohledávky a jiná majetková práva patřící prodávajícímu; kupující musí prodávajícího informovat o exekuci neprodleně; kromě toho písemně upozorní zástavního věřitele na práva prodávajícího. 9.7 Jestliže poddlužníci podmíní postoupení tím, že musí být postoupena celá pohledávka náležející kupujícímu ze smlouvy o provedení stavby, tak kupující již nyní jako záruku postupuje jemu náležející pohledávku v celém rozsahu na prodávajícího. Kromě výše uvedených závazků k poskytnutí informací a důkazních listin je kupující povinen společně s prodávajícím písemně informovat poddlužníky o postoupení. 10. Uplatnitelné právo a místní příslušnost soudu 10.1 Všechny právní vztahy existující s prodávajícím podléhají právu Spolkové republiky Německo. Je vyloučeno uplatnění Úmluvy Spojených národů o smlouvách při mezinárodním pohybu zboží Pokud to není v rozporu se zákonnými předpisy, tak se v případě místní příslušnosti soudu považuje za sjednané hlavní sídlo prodávajícího, pro žaloby prodávajícího také hlavní sídlo žalobce. 11. Závěrečné podmínky 11.1 Německý text těchto Všeobecných prodejních podmínek je směrodatný Pokud by některé z výše uvedených ustanovení bylo neúčinné nebo částečně neúčinné nebo by bylo vyloučeno v důsledku zvláštní dohody, tak účinnost ostatních ustanovení není tímto dotčena V rámci našich vzájemných obchodních vztahů ukládáme údaje našich objednatelů dle spolkového zákona na ochranu dat. Stav: březen 2005

22 Produkt VERARBEITUNGSHILFEN für eine effizientere Applikation Für die maschinelle Verarbeitung von BORNIT -Nahtflex beim bahnenartigen Einbau von Mittelnähten. Bitte fordern Sie die ausführliche Dokumentation an. Anwendungsvideo finden Sie unter: im Bereich Service/downloads Für die maschinelle Verarbeitung von BORNIT -Rissflex zur Sanierung von Rissen. Bitte fordern Sie die ausführliche Dokumentation an. Abstreuwagen zum gleichmäßigen Absplitten der mit BORNIT -Rissflex sanierten Risse oder mit Straßenbauemulsionen behandelter Kleinflächen. Streubreite ca. 300 mm, Füllvolumen ca. 80 Liter. Durch die senkrechte Abstreuung entstehen keine Wurfnester. Dosierung der Abstreumenge am Wagen möglich. Als Abstreusplitt wird trockener 1/3er Edelsplitt empfohlen. Farbton: rot/schwarz Handziehschuh - Griffvariante Ziehschuh mit eingearbeitetem 1mm-Spalt, Abziehbreite über Riss ca. 45 mm Handziehschuh - Stielvariante Ziehschuh mit eingearbeitetem 1mm-Spalt, Abziehbreite über Riss ca. 45 mm, mit Gelenk zur optimalen Anpassung an den Untergrund, Hartholzstiel ca. 1,70 m lang Farbton: rot Verarbeitungsgerät für Spraydosen mit 360 Kippventil z.b. BORNIT - Bitugrund Fix sowie BORNIT -Bitumen-Spray und handelsüblichen Markierungsfarben, Sprührichtung individuell einstellbar. Ideal bei der Grundierung von langen, bahnenartigen Flächen z.b. bei der Verlegung von BORNIT -Fugenband. Farbton: rot 27 für Längs- und Quernähte für Riss-Sanierung für Reparaturasphalte für Anspritzleistungen Art.-Nr. Preis* auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage Griffvariante 55,00 / Stück Stielvariante 75,00 / Stück auf Anfrage *Nettopreise - zzgl. der aktuellen, gesetzlichen MwSt. INFORMATIONEN TOOLS STRASSENBAU SONDERPRODUKTE FUNDAMENTABDICHTUNG DACHSANIERUNG FUGENDICHTSTOFFE

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH pro prodej nově vyrobených a použitých předmětů nákupu I. Obecně, rozsah platnosti 1. Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MPR_VOP_120822CZ 1/16 Všeobecné obchodní podmínky Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností MPR valves, s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008) 1. DEFINICE POJMŮ Pro předmětné všeobecné obchodní a prodejní podmínky

Více

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 1 2 ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Úvodní ustanovení Tyto všeobecné

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť.

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nevoga s.r.o. se sídlem Znojmo č.p. 3525, Kotkova č. 22, 669 02, IČ: 002 07 730 1. Obecná ustanovení 1.1. Níže uvedené podmínky platí pro všechny nabídky, prodeje,

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011)

Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011) Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011) 1 1. Tyto Všeobecné podmínky zhotovitele (dále jen: podmínky) jsou kdykoli volně k dispozici na internetu na adrese www.packwell-schwepnitz.de a objednavatel si

Více

objednávek nebo fakturách smí dodavatel kdykoliv VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti pro office s.r.o.

objednávek nebo fakturách smí dodavatel kdykoliv VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti pro office s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti pro office s.r.o. 1. Rozsah platnosti (1) Pro veškeré právní vztahy (zejména dodávky a jiná plnění) mezi společností pro office s.r.o. se sídlem v Mostě (Česká republika)

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03.

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03. Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika (stav k: 13.03.2014) 1 Platnost těchto podmínek (1) S výhradou odlišných dohod v jednotlivých

Více

Obchodní podmínky. Obsah

Obchodní podmínky. Obsah Stand: Mai 2011 Obsah 1 Uzavření smlouvy a obsah smlouvy... 2 2 Ceny... 2 3 Přechod nebezpečí... 3 4 Dodávka... 3 5 V. Záruka a ručení... 4 6 Právo dodavatele na odstoupení... 4 7 Výhrada vlastnictví...

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Všeobecné obchodní podmínky - VOP

Všeobecné obchodní podmínky - VOP Všeobecné obchodní podmínky - VOP Struers GmbH - Organizační složka Havlíčkova 361, 252 63 Roztoky u Prahy I. Obecně 1. Naše dodávky a plnění i budoucí budou realizovány výhradně na základě těchto Všeobecných

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty

Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty OBSAH 1. Obchodní podmínky... 2 1.1. Zachovávání mlčenlivosti... 2 1.2. Využití výrobních prostředků a důvěrných údajů objednavatele...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

s Objednací obchodní podmínky

s Objednací obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele. unitedprint.com Česko s.r.o.

Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele. unitedprint.com Česko s.r.o. Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele společnosti unitedprint.com Česko s.r.o. se sídlem City Empiria, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČ: 27602737, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze,

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY pro dodavatele společnosti Saint-Gobain Construction Products, a. s. Tyto všeobecné nákupní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z uzavřených kupních smluv, smluv

Více

Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen

Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen Překlad do českého jazyka: Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen 1. Všeobecné (1) Následující všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech našich nabídek

Více

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A. OBECNÁ ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jako Obchodní podmínky ) jsou nedílnou součástí následujících smluv: a. Kupní smlouvy na nová vozidla (dále

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY pro dodavatele divize Weber společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Tyto všeobecné nákupní podmínky se vztahují na právní

Více

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice 1. Rozhodné podmínky a) Následující všeobecné nákupní podmínky

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydané společností: AGC Processing Teplice a.s., člen AGC Group Adresa: Za drahou 462, 41674 Teplice Česká republika Tel: +420 417503201, Fax: +420 417503275 Email: processingteplice@eu.agc.com www.agc-processingteplice.cz

Více