Návod k provozu BORNIT -Flexomat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k provozu BORNIT -Flexomat"

Transkript

1 Návod k provozu BORNIT -Flexomat CZ Typ 78 / BORNIT-Werk Aschenborn GmbH Bautenschutz- und Straßenbauprodukte Telefon: +49 (0) 375/ Telefax: +49 (0) 375/ Internet: Bitrak s.r.o., Školní 5336, Chomutov Telefon/Fax: pro ČR Technické změny vyhrazeny!

2 Poznámky

3 Platnost od: Březen 2006 Strana 2 BORNIT -FLEXOMAT Typ 78/78-00 Obsah Obsah Vysvětlení tvorby identifikačního čísla stroje... strana 3 Upozornění k bezpečnosti práce... strana 4 Typový štítek... strana 4 Adresa výrobce a zákaznického servisu... strana 4 Objednávání náhradních dílů... strana 4 Popis obsluhy... strana 5 Technická data... strana 5 Upozornění na nebezpečí... strana 5 Uvedení do provozu... strana 5 Přerušení práce a čištění... strana 5 BA oddíl 1 odstraňování poruch... strana 6 BA oddíl 2 informaceo hluku dle 3.GSBV... strana 7 Poznámky... strana 8 Výkres náhradních dílů kusovník náhradních dílů: Motor čerpadla s převodovkou... strana 9-10 Motor k převodovce... strana Obtokový komplet... strana Hnací ústrojí... strana Rameno... strana Objednávkový list... strana 19 Všeobecné obchodní podmínky... strana 20

4 Platnost od: Březen 2006 Strana 3 BORNIT -FLEXOMAT Typ 78/78-00 Vysvětlení tvorby identifikačního čísla stroje Složení a tvorba identifikačního čísla stroje (VIN) A Počet míst B alfanumerické, pouze numerické a a a a a a a a a a a a a n n n n C Příklad W M B P D E F Výrobní číslo (W=Záp.Německo) Počet os Typ a provedení G Přípustné zatížení osy H Rok výroby (3=2003) I J K Klíč místa výroby (Pphilippsburg) Objednací číslo Pořadové číslo Příklad: WMB P = MAUS 78 Vaše identifikační číslo stroje je: WMB P

5 Platnost od: Březen 2006 Strana 4 BORNIT -FLEXOMAT Typ 78/78-00 Návod k obsluze Upozornění k bezpečnosti práce Před vybalením a uvedením přístroje do provozu přečíst a přesně dbát tohoto návodu provozu! Stroj smí být používán, udržován a opravován pouze osobami staršími 18-ti let, které jsou seznámeny s návodem provozu a směrnicemi profesního sdružení pro stříkací stroje studených pojiv při stavbě silnic a mají odpovídající odborné vzdělání. Směrnice obdržíte u: Profesního sdružení pro inženýrské stavby pod objednacím číslem ZH 1/536. Při provozu stroje je nutné používání předepsaných ochranných prostředků a dodržování technické směrnice ke zpracování vydané BORNIT-Werk Aschenborn GmbH. Nástřikový přístroj pro spojové lepidlo smí být používán k odpovídajícímu účelu. Použití odpovídající účelu je nanášení spojového lepidla na spojování asfaltových ploch BORNIT -Spároflex od BORNIT-Werk Aschenborn GmbH, Reichenbacher Str. 117, D Zwickau. Na všechny díly aplikačního stroje BORNIT -Flexomat s vyjímkou opotřebitelných dlílů (spojka,stator) se vztahuje záruka 12 měsíců od data dodání, pokud je stroj užíván v souladu s tímto návodem k obsluze a úměrné spotřebě hmoty Spároflex. Případné poruchy na aplikačním stroji BORNIT -Flexomat v záruční době jsou řešeny dle Všeobecných obchodních a dodacích podmínek odd. 6.2, věta 1. Ze záruky jsou vyloučeny opotřebitelné díly jako např. spojka jakož i škody způsobené zpracováním jiných materiálů než BORNIT -Spároflex. Po záruční době 12 měsíců, s odchylkou odd.6.2. Věta 2 Všeobecných obchodních a dodacích podmínek, není poskytována záruka. Obsah naší záruky a poskytování záručních oprav je určován dle odd. 6 našich Všeobecných obchodních a dodacích podmínek, přičemž odd odst.2 věta 2 a odd. 6.6 věta 2 nemají platnost. Označení: Sériové číslo: Rok výroby: Provozní hmotnost: Zatížení osy, vpředu: Výkon motoru: 1. řádka 2. řádka 3. řádka 4. řádka 5. řádka 6. řádka Adresa výrobce a zákaznického servisu: BORNIT-Werk Aschenborn GmbH Telefon: +49 (0) 375/ Telefax: +49 (0) 375/ Internet:http://www.bornit.de Bitrak s.r.o., Školní 5336, Chomutov pro ČR Telefon/Fax: Objednávání náhradních dílů: Při objednávání náhradních dílů prosím uvádějte: Ident. č. vozidla:, Objednací č.:, Označení a počet kusů.

6 platné od: březen 2006 index: 002 Strana 5 BORNIT -FLEXOMAT Typ 78/78-00 Návod k obsluze Popis Zpracovává se za studena tekuté, stříkatelné spojové lepidlo BORNIT -Spároflex, firmy BORNIT-Werk Aschenborn GmbH Reichenbacher Str Zwickau Tel: / Fax: / Jako zásobník slouží 25 kg nádoba BORNIT -Spároflex Hobbock. Přepravováno je šnekovým čerpadlem, které je poháněno 4-taktním motorem HONDA typu: GSX 22. Technická data Motor HONDA: GSX 22 s benz. motorem 0,76 kw Délka podvozku: cca mm Šířka podvozku: cca. 580 mm Výška podvozku: cca. 900 mm Vlastní hmotnost (bez nádoby): cca. 50 kg Objednací č.: Upozornění na nebezpečí - Upozornění na nebezpečí - Přístroj smí být obsluhován pouze osobami, které jsou seznámeny s ovládáním přístroje a danými předpisy. - Je nutno nosit ochranný oděv. - Při zpracování spojových lepidel musí být dbáno platných zákonů, bezpečnostních předpisů profesního sdružení a upozornění výrobce. - Pojidla/čistící prostředky se nesmí dostat na kůži, do úst, nosu nebo očí. - Pokud se tyto prostředky dostanou do úst, nosu nebo očí, okamžitě navštívit lékaře Uvedení do provozu výměna nádoby: Novou 25 l nádobu BORNIT -Spároflex postavit vlevo vedla MAUS-FLEXOMATu. Otevřít víko nádoby a odstranit ochrannou folii. Z prázdné nádoby přenést základní desku (1) s motorem (6) a šnekovým převodem (2) do plné nádoby. Dbát na to, aby hadice dlouhá 1 m nebyla ohnuta nebo zmáčknutá. Základní deska (1) by měla s horním okrajem nádoby všude lícovat. Poté uzavřít rychloupínkami (7) s nádobou. Plnou nádobu se seřízenou základní jednotkou zvednout na stroj a upevnit šroubem s ramínkem k podvozku. Nastartování motoru: Nádrž motoru naplnit benzínem a nádrž na olej motorovým pro 4-takt. (Dbát na to, aby nádržka na olej byla naplněna olejem cca 1 cm pod plnící šroub)při studeném motoru nastavit sytič. Benzín napumpovat do (na motoru viditelné) benzínové hadičky. Zkontrolovat zda je otevřený kulový ventil (3) (vodorovná poloha) a zavřený kulový ventil (4) na výtokové trubce (4) (svislá poloha). Pokud by se kulové ventily nenacházely v této poloze, nastavte je dle předchozího popisu. Regulační páčku plynu (5) nastavit do polohy poloviny plynu. Ze sytící pozice převést do normální pozice a nastartovat motor rychlým zatažením startovacího lanka. TIPP: Pokud by se nezačala hřídel otáčet po přidání plynu (např. při delším nepoužívání stroje), doporučuje se nastříkat hřídel převodovky uvolňovačem shora na víku a popřípadě i zespodu od šneku a nechat krátce působit až dojde k uvolnění. Poznámka: Vytlačování spojového lepidla: Rameno (8) s tryskou (9) a vodícími koly (10) umístit na nanášecí hraně. Otevřít kulový ventil (4) na výtokové trubce (vodorovná poloha) a zavřít kulový ventil (3) na obtoku (svislá poloha). Nyní přepravuje čerpadlo švové lepidlo z nádoby k trysce (9). Jemné nastavení požadovaného vytlačovaného množství spojového lepidla se dosáhne regulací otáček motoru (5), upravením pracovní rychlosti obsluhy popř. seřízením výtokového kulového ventilu. Po cca. 100 metrech je nádoba vyprázdněna a nově proběhne výměna nádoby, jak je výše popsáno. K tomu musí být motor zastaven. Ukončení práce a čištění Vypnout motor. Rameno (8) postavit svisle a upevnit. FLEXOMAT zajistit proti popojetí (zmáčknutím stavěcích brzd na řídících kolech). Před odstavením po skončení práce se doporučuje, aby přepravní systém zůstal naplněn Spároflexem. Před začátkem dalších prací stačí pak odstranit ztuhlý zbytek Spároflexu z koncové trysky. Před začátkem každé pracovní směny musí být zkontrolována účinnost provozních, bezpečnostních a ochranných zařízení. Dle stupně znečištění musí být FLEXOMAT odpovídajícím způsobem vyčištěn. Jako vhodný prostředek může posloužit BORNIT -Bitumenreiniger nebo BORNIT -Tool-Cleaner.

7 platné od: březen 2006 index: 002 Strana 6 BORNIT -FLEXOMAT Typ 78/78-00 BA oddíl 1 Odstraňování poruch Poruchy benzínového motoru viz návod k provozu motoru Honda Příznak Příčina Opatření Motor nejde nastartovat Nedostatek benzinu Doplnit benzín Motor běží, ale nečerpá se Je uzavřen výstupní kulový Otevřít výstupní kulový ventil hmota Nahtflex ventil Otáčky motoru jsou nízké Je otevřen obtok Zvýšit počet otáček přidáním plynu Obtok uzavřít kulovým ventilem, zvýšit otáčky motoru Hnací jednotka se netočí Čerpadlo je zalepené zvýšit otáčky na maximum; - event. pomoct pootočením hřídele kleštěmi ve směru otáček (šipka) - použít nástřik uvolňovačem, ponechat ho působit na náhonové hřídeli šneku (2) shora popř. I zespodu (9)

8 platné od: březen 2006 index: 002 Strana 7 BORNIT -FLEXOMAT Typ 78/78-00 BA oddíl 2 Informace o hluku dle 3. GSGV Emisní mezní hranice hluku pro pracoviště strojníka při jmenovitých otáčkách je vyšší než 85 db. Z těchto důvpodů je předepsáno používat chrániče sluchu!

9 Poznámky Strana 8

10 Platnost od: Březen 2006 Strana 9 MOTOR ČERPADLA S PŘEVODOVKOU Výkres náhradních dílů Motor čerpadla s převodovkou

11 Platnost od: Březen 2006 Strana 10 MOTOR ČERPADLA S PŘEVODOVKOU Výkres náhradních dílů Motor čerpadla s převodovkou Číslo Název Množství Ojednací číslo Poznámka 1 Výtoková trubka 1 2 Převodovka Obtok Upevnění motoru 1 5 Motor Rychloupínka Vodicí trubka Sací trubka 1 9 Čerpadlo 1 10 Zpětné vedení Pohonná jednotka

12 Platnost od. Březen 2006 Strana 11 MOTOR K PŘEVODOVCE Výkres náhradních dílů: Jednotlivé díly

13 Platnost od. Březen 2006 Strana 12 MOTOR K PŘEVODOVCE Výkres náhradních dílů: Jednotlivé díly Číslo Název Množství Objednací číslo Poznámka Motor (bez obrázku) Spojka Kryt spojky Kuličkové ložisko Nástavec Spojovací hřídel Přenosová hřídel Pérová podložka A6,DIN Šestihranný šroub M6x kolík se závitem

14 Platnost od. Březen 2006 Strana 13 OBTOKOVÝ KOMPLET Výkres náhradních dílů: Jednotlivé díly

15 Platnost od. Březen 2006 Strana 14 OBTOKOVÝ KOMPLET Výkres náhradních dílů: Jednotlivé díly Číslo Název Počet Objednací číslo Poznámka 1 Příruba T kus Oboustranná spojka Kolínko Kulový uzávěr Přírubový uzávěr Šroubová spojka Matka Vsuvka Jednostranná spojka

16 Platnost od: březen 2006 Strana 15 POHONOVÁ JEDNOTKA Výkres náhradních dílů Jednotlivé díly

17 Platnost od: březen 2006 Strana 16 POHONOVÁ JEDNOTKA Výkres náhradních dílů Jednotlivé díly Číslo Název Počet Objednací číslo Poznámka 1 Pouzdro Kuličkové ložisko Těsnící kroužek Pojistka segerová Pojistka segerová Hnací hřídel Spojovací kus Rotor Vodící trubka komplet Stator Pojistka segerová O kroužek Konusový kolík

18 Platnost od: březen 2006 Strana 17 RAMENO Výkres náhradních dílů Rameno

19 Platnost od: březen 2006 Strana 18 RAMENO Výkres náhradních dílů Rameno Číslo Název Počet Objednací číslo Poznámka 1 Gumový nárazník M8 x Otočný střed Hadice mm Hadicová spona Držák trysky a kol, kompletní sestávající z: držák trysky držák trysky + kol držák trysky + kol (Ab Fahrgestellnr. WMB ) 6 Spona Kolo Tryska Jednoduchá spojka trubky Vložka Matice Teleskopická vnější trubka Pero 13 mm - dlouhé 100 mm Teleskopická vnitřní trubka

20 Platnost od: březen 2006 Strana 19 Objednací list Servis Fax : v ČR: Bitrak s.r.o., Chomutov Číslo Název Počet Objednací číslo Poznámka Razítko / Podpis

21 Platnost od: březen 2005 Index: 001 Strana 20 Všeobecné prodejní podmínky 1. Platnost podmínek 1.1 Naše dodávky, služby a nabídky jsou prováděny výhradně na základě těchto obchodních podmínek. Tyto podmínky tak rovněž platí pro všechny budoucí obchodní vztahy, i když už nebudou opakovaně výslovně sjednány. 1.2 Tyto podmínky jsou považovány za akceptované nejpozději při přijetí zboží nebo služby. Tímto výslovně nesouhlasíme s objednávkami a potvrzeními kupujícího s upozorněním na jeho obchodní a nákupní podmínky. Odchylky od našich obchodních podmínek jsou platné pouze tehdy, když je písemně potvrdíme. 2. Nabídka a uzavření smlouvy 2.1 Naše nabídky jsou nezávazné. Smlouvy (objednávky a akceptace) a rovněž jejich změny a doplnění musí být zásadně provedeny písemnou formou. Vedlejší ústní dohody nebo ústní přísliby, které jdou nad rámec písemné smlouvy, jsou neúčinné. 2.2 Vedlejší dohody vyžadují v každém případě naše písemné potvrzení. Podklady náležející k nabídce, jako technické informační písemnosti atd., jsou směrodatné pouze tehdy, když byly výslovně označeny jako závazné. 3. Výpočet ceny a platba 3.1 Všechny cenové údaje se rozumí bez zákonné daně z obratu a jiných veřejných poplatků. Tyto poplatky je povinen zaplatit kupující. Vyhrazujeme si právo na přiměřené upravení našich cen, jestliže po uzavření smlouvy dojde ke změnám nákladů v důsledku uzavření kolektivních smluv, zvýšení cen subdodavatelů nebo výkyvů směnných kurzů. 3.2 Jestliže není sjednáno jinak, ceny za dodávky a služby se rozumí ze závodu s připočtením nákladů na obaly nezbytné pro řádné odeslání. 3.3 Pro výpočet cen jsou rozhodující hmotnosti, počty a množství zjištěné prodávajícím, ledaže by kupující s tímto neprodleně nesouhlasil. 3.4 Kupující může provést započtení pouze na základě protinároků ze stejného smluvního vztahu, které jsou nesporné nebo byly shledány právoplatnými, nebo může z důvodu těchto nároků uplatňovat zadržovací právo. 3.5 Místem plnění pro platby kupujícího je sídlo prodávajícího. Platby jsou uskutečňovány beze slevy a to tak, že se připsání na konto prodávajícího uskuteční v termínu splatnosti. 3.6 V případě prodlení s platbou na straně kupujícího rovněž z běžných obchodních vztahů nebo v případě podstatného zhoršení jeho majetkových poměrů může prodávající vyzvat kupujícího k platbě nebo k poskytnutí peněžité záruky. Jestliže kupující této výzvě nevyhoví, prodávající je oprávněn po přiměřené dodatečné lhůtě odstoupit od smlouvy nebo požadovat náhradu škody z důvodu neplnění. 4. Přechod rizika / expedice / prodlení při převzetí 4.1 Místem plnění pro všechny dodávky je příslušné expediční místo. Na expedičním místě přechází riziko náhodné ztráty nebo poškození zboží na kupujícího. 4.2 Jestliže chybí zvláštní ujednání, může prodávající dle svého uvážení zvolit přepravní cestu, způsob přepravy a dopravní prostředek. 4.3 Objednatel musí do 60ti dnů zaslat zpět vratné nádoby a vratné obaly, které jsou bezezbytku vyprázdněné, jejich přeprava nebude účtována; ztráta a poškození vratných obalů jde ke tíži objednatele, jestliže za tyto nese zodpovědnost. Vratné obaly (nádoby) nesmí být používány pro jiné účely ani pro uložení jiných produktů. Jsou určeny výhradně pro dopravu našeho dodaného zboží. Popisky nesmí být odstraněny. Nevratné obaly nebereme zpět. Namísto toho informujeme objednavatele o třetí osobě, která obal přijme dle vyhlášky o obalech. 4.4 Jestliže se kupující nachází v prodlení s převzetím může prodávající uskladnit zbývající dodací množství na nebezpečí a náklady kupujícího a vystavit fakturu včetně veškerých vedlejších nákladů, jako kdyby byla dodávka provedena. Prodávající je místo toho také oprávněn po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od smlouvy nebo požadovat náhradu škody z důvodu neplnění. 4.5 Prodávající je oprávněn k dílčí dodávce. 5. Prodlení, nemožnost, jiné porušení smlouvy 5.1 Při nedodržení dodacích lhůt může kupující písemně stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu. Po bezúspěšném uplynutí lhůty je oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. 5.2 Za prodlevy v dodávkách a službách na základě vyšší moci a na základě událostí, které nám dodávku/službu podstatně ztěžují nebo znemožňují sem patří také dodatečně vzniklé potíže s opatřováním materiálu, provozní poruchy, stávka, výluka, nedostatek surovin nebo energie, nedostatek lidí, nedostatek dopravních prostředků, úřední nařízení atd., také když vzniknou u našich subdodavatelů nebo u jejich subdodavatelů, nejsme zodpovědní ani u závazně sjednaných lhůt a termínů. Tyto události nás opravňují k odložení dodávky popř. služby o dobu omezení s připočtením přiměřené doby rozběhu nebo k úplnému nebo částečnému odstoupení od smlouvy z důvodu ještě neprovedené části. 5.3 V případě prosté nedbalosti ručí prodávající pouze při porušení podstatných smluvních povinností a to pouze náhradou typické předvídatelné škody, přičemž bude nahrazena maximálně škoda do výše účtované netto hodnoty příslušné vadné dodávky. 6. Kontrola, zpracování, záruka a ručení 6.1 Kupující je povinen neprodleně v případě nutnosti prostřednictvím zpracování vzorku prověřit, zda je dodané zboží bezvadné a zda se hodí pro zamýšlené použití. Jestliže tuto kontrolu neprovede, odpadá u prodávajícího jakékoliv poskytování záruky a ručení. Objednateli je známo, že zboží prodávané společností BORNIT má rozličnou trvanlivost a oblast použití. Objednavatel se zavazuje dávat pozor na individuální povahu zboží, která je podrobně popsaná v informacích o produktu. 6.2 Reklamace ohledně povahy nebo množství musí být prodávajícímu oznámeny neprodleně, nejpozději však sedm dní po obdržení zboží, skryté vady nejpozději osm dnů po jejich odhalení, je nutné uvést druh a rozsah reklamace a číslo faktury a šarže a rovněž označení produktu. Pokud ze zákona nezbytně nevyplývá delší lhůta nebo pokud jsme převzali záruku, jsou nároky vyplývající z vad promlčeny po jednom roce. V ostatním platí lhůta stanovená zákonem. Lhůty začínají běžet příslušným dnem dodání/poskytnutí služby. 6.3 Pro zjištění škody existují závazné kontrolní plochy, které se stanoví v přítomnosti jednoho zástupce kupujícího a prodejce. Kontrolní plochy se na objektu zvláště vymezí a popíšou. O kontrolních plochách se vyhotoví protokol, který podepíšou všichni zúčastnění. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou škody na dodaném zboží, tak je nutné, aby kupující a prodávající provedli společnou prohlídku. Jestliže se přitom zjistí, že kontrolní plochy zůstaly během záruční lhůty bezvadné, pak platí jako zjištěné, že škody na ostatních plochách nelze připsat povaze dodaného materiálu, takže uplatnění záruky nenastupuje. Jestliže se však naopak v průběhu záruky vyskytnou škody jak na kontrolních plochách tak na ostatních plochách, tak prodávající provede všechny nutné analýzy za účelem překontrolování výskytu škody a rovněž příčiny škody. Jestliže se při těchto analýzách zjistí, že škody jsou způsobeny chybou dodaného zboží a ne namáháním, které jde nad rámec namáhání stanoveného při převzetí záruky, nebo jinými vlivy, za které není firma BORNIT-Werk Aschenborn GmbH zodpovědná, pak kupujícímu náleží následující práva. 6.4 Jestliže je smluvní předmět vadný, tak dodáme/poskytneme náhradu s vyloučením ostatních nároků z důvodu vady. Jestliže zákazník nemá zájem o náhradní dodávku/službu nebo jestliže jsou nezbytné náklady náhradní dodávky/služby nepoměrné ve srovnání s prospěchem pro zákazníka, tak je zákazník oprávněn požadovat dle své volby snížení odměny nebo zrušení smlouvy. Zrušení smlouvy je vyloučeno, když se povaha smluvního plnění vymyká vrácení. Výše uvedené odstavce obsahují na závěr právo zákazníka v případě vad smluvních předmětů a vylučují ostatní nároky jakéhokoliv druhu. Jestliže jsme převzali záruku za povahu, tak zákazníkovi v případě vady přísluší zákonná práva. 6.5 Za škody ručíme dle následujících ustanovení nezávisle na právním důvodu, jestliže jsme je zaviněně způsobili my, naši zákonní zástupci, naši pomocníci při plnění a naši zaměstnanci podniku. 6.6 Ručení poskytované zákazníkovi je vyloučeno kromě škod vzniklých v důsledku poškození života, těla nebo zdraví a v případech úmyslu a hrubé nedbalosti. Toto neplatí, pokud jsme převzali záruku za povahu věci. 6.7 Naše ručení je omezeno na škodu, kterou lze předvídat jako následek. Ručení za následné škody způsobené vadou je dle ustanovení bodu 6.6. vyloučeno. 7. Vrácení 7.1 Vzetí zpět námi dodaného bezvadného zboží je vyloučeno. Jestliže výjimečně prohlásíme, že souhlasíme s vzetím zpět bezvadného zboží, tak na něj bude vystaven dobropis pouze do té míry, do jaké naše laboratoř zjistí neomezenou opětovnou použitelnost. Jako náklady kontroly, přípravy, přepracování a nového zabalení budou odečteny skutečné náklady ve výši minimálně 20% fakturované částky nebo minimálně 30 euro. Takovýto dobropis nebude vyplacen, nýbrž slouží pouze k zúčtování s budoucí dodávkou. 7.2 Pokud by z laboratorní kontroly vyplynula nemožnost opětovného zhodnocení, budou objednavateli v plné výši naúčtovány náklady za odbornou likvidaci zboží. 8. Technické normy Kupující je povinen písemně upozornit prodávajícího na technické normy existující v zemi kupujícího ohledně dodávaného produktu. Jestliže tak neudělá, pak je povinen zprostit prodávajícího jakéhokoliv z tohoto vyplývajícího ručení vůči třetím osobám, ledaže by prodávající znal ustanovení země kupujícího nebo by je neznal na základě hrubé nedbalosti. Jako závazné technické směrnice přednostně platí technické listy s instrukcemi a rovněž bezpečnostní listy, které lze kdykoliv získat na 9. Rozsáhlá výhrada vlastnictví 9.1 Do doby splnění všech pohledávek, které má prodávající za kupujícím z každého právního důvodu nyní nebo v budoucnu, budou prodávajícímu poskytovány následující záruky, které na žádost dle své volby uvolní, pokud jejich hodnota dlouhodobě převýší pohledávky o více než 20%. Záruka se vztahuje také na uznané saldo, pokud kupující účtuje pohledávky za kupujícím na běžný účet (výhrada kontokorentu). 9.2 Zboží dodané prodávajícím zůstává jeho vlastnictvím (zboží s výhradou vlastnictví). Kupující je oprávněn zboží s výhradou vlastnictví v řádném obchodním styku zpracovávat a prodávat. Řádné obchodování ve smyslu této podmínky nenastane, jestliže při prodejích kupujícího nebo při jeho jiných opatřeních nebo jednáních ve prospěch třetích osob je vyloučena postupitelnost jeho pohledávek na třetí osoby. Je nepřípustné provádět zástavy nebo převedení vlastnictví záruk na zboží s výhradou vlastnictví. 9.3 Je vyloučené,aby kupující nabyl vlastnictví zboží s výhradou vlastnictví v případě zpracování nebo přetváření. Zpracování nebo přetváření se provádí vždy pro prodávajícího, avšak bez závazku pro něj. 9.4 Jestliže se zboží s výhradou vlastnictví spojí nebo smíchá s jinými movitými věcmi, a sice takovým způsobem, že se stanou podstatnou součástí celku, tak se prodávající stává spolumajitelem této věci; jeho podíl se stanoví dle poměru hodnoty věcí v době spojení nebo smíchání. Jestliže je však nutné zboží s výhradou vlastnictví považovat za hlavní věc, tak prodávající získává výhradní vlastnictví. V případě spojení zboží s výhradou vlastnictví se stavbou se prodávajícímu postupuje nárok kupujícího na zřízení záruční hypotéky stavebního podniku na stavební pozemek jeho objednatele ve výši části, která odpovídá hodnotě zboží s výhradou vlastnictví. 9.5 Pohledávky z dalšího prodeje/zpracování nebo z jiného právního důvodu týkající se zboží s výhradou vlastnictví postupuje kupující prodávajícímu již nyní jako záruku ve výši kupní ceny zboží s výhradou vlastnictví. Kupující je zmocněn zinkasovat tyto pohledávky pro prodávajícího. Zmocnění k zinkasování zaniká, když kupující řádně neplní platební závazky vůči prodávajícímu. V tomto případě je prodávající oprávněn informovat poddlužníky o postoupení. 9.6 Kupující je povinen prodávajícímu neprodleně poskytnout informace nezbytné k uplatnění jeho pohledávek a jiných nároků na jeho náklady a vydat mu důkazní listiny, pokud se nachází v jeho vlastnictví. Tato povinnost existuje obdobně u exekuce na věci, pohledávky a jiná majetková práva patřící prodávajícímu; kupující musí prodávajícího informovat o exekuci neprodleně; kromě toho písemně upozorní zástavního věřitele na práva prodávajícího. 9.7 Jestliže poddlužníci podmíní postoupení tím, že musí být postoupena celá pohledávka náležející kupujícímu ze smlouvy o provedení stavby, tak kupující již nyní jako záruku postupuje jemu náležející pohledávku v celém rozsahu na prodávajícího. Kromě výše uvedených závazků k poskytnutí informací a důkazních listin je kupující povinen společně s prodávajícím písemně informovat poddlužníky o postoupení. 10. Uplatnitelné právo a místní příslušnost soudu 10.1 Všechny právní vztahy existující s prodávajícím podléhají právu Spolkové republiky Německo. Je vyloučeno uplatnění Úmluvy Spojených národů o smlouvách při mezinárodním pohybu zboží Pokud to není v rozporu se zákonnými předpisy, tak se v případě místní příslušnosti soudu považuje za sjednané hlavní sídlo prodávajícího, pro žaloby prodávajícího také hlavní sídlo žalobce. 11. Závěrečné podmínky 11.1 Německý text těchto Všeobecných prodejních podmínek je směrodatný Pokud by některé z výše uvedených ustanovení bylo neúčinné nebo částečně neúčinné nebo by bylo vyloučeno v důsledku zvláštní dohody, tak účinnost ostatních ustanovení není tímto dotčena V rámci našich vzájemných obchodních vztahů ukládáme údaje našich objednatelů dle spolkového zákona na ochranu dat. Stav: březen 2005

22 Produkt VERARBEITUNGSHILFEN für eine effizientere Applikation Für die maschinelle Verarbeitung von BORNIT -Nahtflex beim bahnenartigen Einbau von Mittelnähten. Bitte fordern Sie die ausführliche Dokumentation an. Anwendungsvideo finden Sie unter: im Bereich Service/downloads Für die maschinelle Verarbeitung von BORNIT -Rissflex zur Sanierung von Rissen. Bitte fordern Sie die ausführliche Dokumentation an. Abstreuwagen zum gleichmäßigen Absplitten der mit BORNIT -Rissflex sanierten Risse oder mit Straßenbauemulsionen behandelter Kleinflächen. Streubreite ca. 300 mm, Füllvolumen ca. 80 Liter. Durch die senkrechte Abstreuung entstehen keine Wurfnester. Dosierung der Abstreumenge am Wagen möglich. Als Abstreusplitt wird trockener 1/3er Edelsplitt empfohlen. Farbton: rot/schwarz Handziehschuh - Griffvariante Ziehschuh mit eingearbeitetem 1mm-Spalt, Abziehbreite über Riss ca. 45 mm Handziehschuh - Stielvariante Ziehschuh mit eingearbeitetem 1mm-Spalt, Abziehbreite über Riss ca. 45 mm, mit Gelenk zur optimalen Anpassung an den Untergrund, Hartholzstiel ca. 1,70 m lang Farbton: rot Verarbeitungsgerät für Spraydosen mit 360 Kippventil z.b. BORNIT - Bitugrund Fix sowie BORNIT -Bitumen-Spray und handelsüblichen Markierungsfarben, Sprührichtung individuell einstellbar. Ideal bei der Grundierung von langen, bahnenartigen Flächen z.b. bei der Verlegung von BORNIT -Fugenband. Farbton: rot 27 für Längs- und Quernähte für Riss-Sanierung für Reparaturasphalte für Anspritzleistungen Art.-Nr. Preis* auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage Griffvariante 55,00 / Stück Stielvariante 75,00 / Stück auf Anfrage *Nettopreise - zzgl. der aktuellen, gesetzlichen MwSt. INFORMATIONEN TOOLS STRASSENBAU SONDERPRODUKTE FUNDAMENTABDICHTUNG DACHSANIERUNG FUGENDICHTSTOFFE

Návod k obsluze BORNIT -Rissomat

Návod k obsluze BORNIT -Rissomat Návod k obsluze BORNIT -Rissomat CZ Typ 79 / 79 00 00 00 BORNIT-Werk Aschenborn GmbH Bautenschutz- und Straßenbauprodukte Telefon: +49 (0) 375/ 27 95-0 Telefax: +49 (0) 375/ 27 95-150 e-mail: info@bornit.de

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti mezi společností NARETEC s.r.o., se sídlem Plzeň-Bílá Hora, ul. 28. října 70, okres Plzeň-město,

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 1 OBSAH SCHÉMA... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3 PŘEHLED DÍLŮ 1 2 3 Základna 4 Levý

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3098 Stůl na stolní tenis insportline FORTE Seznam dílů Označení a nákres Název Množství Šroub M6*50 8 Matice M6 12 Spojovací obdélník 2 Podložka 8 Šroub M8X30 10 Šroub M8*60 4

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti ARGO- HYTOS s.r.o., se sídlem Dělnická 1306, 543 01 Vrchlabí, IČ: 47452498,

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Rozsah působnosti 1.1 Naše prodejní podmínky platí výlučně pro všechny současné, jakož i budoucí smlouvy a ostatní plnění. 1.2 Naše prodejní

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

objednávek nebo fakturách smí dodavatel kdykoliv VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti pro office s.r.o.

objednávek nebo fakturách smí dodavatel kdykoliv VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti pro office s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti pro office s.r.o. 1. Rozsah platnosti (1) Pro veškeré právní vztahy (zejména dodávky a jiná plnění) mezi společností pro office s.r.o. se sídlem v Mostě (Česká republika)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

FRAMIT, s.r.o. dřevařský sortiment 262 72 BŘEZNICE, Nádraží 298

FRAMIT, s.r.o. dřevařský sortiment 262 72 BŘEZNICE, Nádraží 298 Všeobecné obchodní podmínky Framit s.r.o. pro nákup zboží Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (objednávky) a jsou platné a účinné ve všech bodech, pokud není v textu příslušné

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7150 Posilovací stojan insportline Power rack PW100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7150 Posilovací stojan insportline Power rack PW100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7150 Posilovací stojan insportline Power rack PW100 1 OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE...

Více

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Vzájemná práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele pramenící ze Smlouvy o dílo se řídí těmito obchodními

Více

NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY 3. SPLNĚNÍ SMLOUVY DĚLÁME VELKÉ VĚCI

NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY 3. SPLNĚNÍ SMLOUVY DĚLÁME VELKÉ VĚCI NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Nákupní podmínky (dále Podmínky ) se vztahují na úpravu práv a povinností mezi společností ŠKODA PRAHA a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 74 Praha 4, IČ:

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

NÁKUPNÍ PODMÍNKY ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

NÁKUPNÍ PODMÍNKY ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. DĚLÁME VELKÉ VĚCI NÁKUPNÍ PODMÍNKY ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Nákupní podmínky (dále Podmínky ) se vztahují na úpravu práv a povinností mezi společností ŠKODA PRAHA Invest

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011)

Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011) Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011) 1 1. Tyto Všeobecné podmínky zhotovitele (dále jen: podmínky) jsou kdykoli volně k dispozici na internetu na adrese www.packwell-schwepnitz.de a objednavatel si

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Všeobecné dodací podmínky SD 07

Všeobecné dodací podmínky SD 07 KOMA Industry s.r.o. Ruská 41, 706 02 Ostrava Vítkovice Všeobecné dodací podmínky SD 07 Datum vydání: 31 12. 2010 Platnost od: 1. 1. 2011 Výtisk č.: Strana 1 (celkem 5) Obsah: 1) platnost a obsah kupní

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů si před použitím

Více

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena Obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti SOLAR, spol.s.r.o.,, se sídlem Palackého 163, Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) upravují právní vztah mezi společností Step TRUTNOV a.s., se sídlem Na Příkopě

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. Slouží k informování spotřebitelů o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady spotřebních výrobků (dále jen věc ). Tento reklamační řád byl vypracován

Více