CORPORATE DESIGN. Jednotný vizuální styl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CORPORATE DESIGN. Jednotný vizuální styl"

Transkript

1 CORPORATE DESIGN aneb Jednotný vizuální styl

2 Corporate design Jednotný vizuální styl (JVS, anglicky Corporate Design) ) je koncept jednotlivých prvků vizuální prezentace společnosti. Spolu s firemní komunikací, firemní kulturou a produktem je součástí firemní identity (Corporate Identity). Na vzniku JVS se podílí marketingový manažer, grafik a zadavatel.

3 Prvky Mezi jednotlivé jd liéprvky JVS patří: Název společnosti, Logo, Firemní tiskoviny (hlavičkové papíry, obálky, vizitky), Propagační tiskoviny (letáky, brožury, katalogy), Malá architektura (nástěnky, navigační systém v areálu firmy), Webové stránky.

4 Corporate identity id i j fi í l b Corporate identity je firemní styl nebo firemní kultura, která se projevuje ve vnějším vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům, v přístupu ke svým zaměstnancům, týmové spolupráci, tvorbě hodnotového systému a ve způsobu vedení firmy. V jiném významu se používá v grafickém designu, například tiskovinách, reklamě a internetu. Tvoří ho grafický designér a jeho využívání definuje grafickým manuálem.

5 Grafický designér Grafický kýdesignér (někdy jen grafik) je člověk pracující í v oboru grafický design. Obvykle se zabývá komponováním obrázků a textů. Grafický designér vytváří grafiku hlavně do publikací, ať ť už tištěných ě nebo elektronických. Bývá zodpovědný rovněž za typografii, ilustrace a webový design. Výsledkem jeho práce mohou být brožury, letáky, plakáty, billboardy nebo jiné reklamní materiály. Cílem grafického designéra je prezentovat informace přístupně a esteticky. Grafičtí designéři, jakoi jiní výtvarní umělci, někdy vytvoří umělecké dílo jen z čisté inspirace pro svoje uspokojení i radost nebo pro svůj dobrý pocit či zábavu. Mnozí však pracují na zakázku k pro klienty, kteří chtějí propagovat nebo publikovat nějaké téma, služby nebo produkt.

6 Grafický manuál Grafický manuál je manuál dodávaný ke corporate identity, určuje firmě jak má využívat své logo, barvy, písma a veškeré ostatní grafické prvky vytvořené grafickým designérem.

7 Logo Logo (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) )je označení organizace, společnosti, firmy nebo instituce ve speciálním grafickém provedení. Logo jeuváděno na produktech této firmy, pomáhá tak identifikaci a tvoří povědomí o značce (image building).

8 Logotyp Logotyp je písmová nebo slovní značka, graficky znázorněný název společnosti, firmy, výrobku, značky apod. Obvykle je použitý charakteristický řez (font) písma (často výtvarně upravený, aby se odlišil a též proto, že neupravené logotypy, tvořené pouze prostým textem, nejsou předmětem copyrightu). Pokud je logotyp důsledně používán (ve spojení s dalšími propagačními prvky), může se stát důležitou součástí propagačního č stylu firmy, tzv. Corporate identity.

9 Vytváření loga Různá loga můžeme vytvářet t pomocí gravírování. í Gravírování je technologie, která nahrazuje ruční rytí, a tedy lze říci,, že vytváří nápis, logo, či ornament odebráním materiálu. Původní rytci pracovali s různě tvarovanými rydly a čakany a nápisy byly zvýrazňovány různými kovy, napříkladcínem cínem, zlatem, stříbrem nebo mědí. Kdysi rytci, kromě nápisů kupříkladu na náhrobní kameny, vytvářeli ornamenty a erby, ozdobné předměty. Později byla práce rytců ů směrována na výrobu informačních a reklamních tabulí, tiskařských štočků a různýchrazidel razidel. V těchto oborech nachází uplatnění i moderní gravírování a pomalu tradiční způsoby výroby vytlačuje a nahrazuje.

10 Ochranná známka Ochranná známka je označení, č pomocí kterého firmy identifikují samy sebe, své výrobky a služby. Tím se pro zákazníky odlišují od ostatních firem, které na trh přinášení stejné nebo podobné výrobky a služby. Může mít obrovskou cenu. Ochranou známku tvoří označení schopné grafického znázornění, tvoří ji například slovo, fráze, logo kterým se označuje vyrobené zboží, barvy, tvar výrobku či obalu, nebo kombinace předchozích způsobů. Pro ochrannou známku se také používá označení trademark ( ). Hlavní funkcí ochranné známky je identifikovat ifik výrobce nebo poskytovatele služby a jednoznačně jej odlišit od ostatních výrobců a poskytovatelů stejných nebo podobných výrobků a služeb. Zákazník se tak může lépe orientovat, pokud vyhledává zboží nebo službu určitých parametrů nebo určité kvality.

11 Registrace ochranné známky Ochranná známka musí být zapsaná v rejstříku ochranných známek, který vede Úřad průmyslového ů vlastnictví. Před zápisem nové ochranné známky tento úřad zkoumá, zda má ochranná známka všechny předepsané náležitosti a vlastnosti, zda není shodná nebo zaměnitelná s jinou ochrannou známkou. Registrovaná ochranná známkajeoznačována symbolem R v kroužku, (R)

12 Příklady ochranných známek Slova Nejčastější forma ochranné známky je slovní. Např. Apple Škoda Budweiser Logo Je druhá nejčastější forma ochranné známky. Logo je obrázek, který se časem stává symbolem spojeným se zbožím nebo službou. McDonald dvojitý oblouk Apple jablko Škoda okřídlený šíp Kombinace písma a grafiky IBM Sun Digital Java Tvar výrobku nebo obalu láhev Coca Cola

13 Nejhodnotnější ochranné známky Obchodní známka patří mezi intelektuální vlastnictví. Její hodnota může být obrovská. Často se stává, že firma kupuje jinou firmu pouze proto, že má zájem o vlastnictví jejich ochranných známek. Následující seznam obsahuje 10 nejhodnotnějších ochranných známek v roce 2006 (v závorce je cena známky v miliardách dolarů) [1] Coca Cola (67) Microsoft (56,9) IBM (56,2) GE (48,9) Intel (32,3) Nokia (30,1) Toyota (27,9) Disney (27,8) McDonald s (27,5) Mercedes Benz (21,8) uradu/databaze on line/databaze ochrannych znamek/narodni databaze.html

14 Branding Kromě ě toho, že branding je název značně č ě bolestivé étt tetovací techniky odvozené od značkování dobytka, označují se tak inejrůznější metody sloužící k budování a posilování značky. Ačkoliv dnes bývá branding často zplošťován na pouhé masivní zahlcování veřejnosti firemní corporate identity, ve většině případů je třeba dbát spíše na potřeby apožadavky potenciálních zákazníků, tj. nastavovat (zvyšovat) jejich očekávání a pak je naplňovat. Orientace na zákazníka je důležitá, koneckonců spokojený zákazník se pak dá využít ipro jiné marketingové aktivity, zejména pro virální marketing. Branding by měl dostatečně vysvětlit USP vaší firmy či nabízených produktů, patří sem ivztahy se zákazníky. Vtomto pojetí však již branding často splývá sobecným marketingem. Internet je pro branding velice zajímavé médium, neboť umožňuje dobrou interakci suživatelem, je schopný velmi přesného cílení aumožňuje použití mnoha různých nástrojů, strategií ataktik, které lze k posilování značky využít.

15 Grafický návrh Jkř Jak řekl známý marketingový kti ýkonzultant tsteve Rivkin, jádrem dnešního úspěšného marketingu je diferenciace, umění odlišit se. Aprávě vhodný grafický návrh může být jedním znástrojů, ů jež toto jednoduše umožní. Můžete si to ostatně snadno sami vyzkoušet. Pokuste se podle paměti podrobně popsat grafický návrh některého zwebů, který jste navštívili někdy přede dvěma týdny ajejichž vzhled vás něčím upoutal. Zkuste také přesně charakterizovat, co web nabízel a jaký byl jeho účel. Čím byl tento grafický návrh unikátní? Čím se odlišoval od ostatních vzhledů? Proč jste si vzpomněli právě na tento web? Vidíte tu provázanost mezi produktem agrafikou, která jej nabízí?

16 Grafický návrh Čím je grafický ná rh důležitý? Čím je grafický návrh důležitý? Grafický návrh je významnou součástí vpodstatě jakéhokoliv webu, všude totiž plní několik hlavních úkolů: Vytváří první dojem ovlivňuje ochotu uživatele dále web zkoumat poté, co přišel např. zvyhledávače (konkurence je vždy vzdálena na jedno až dvě kliknutí). Zvyšuje hodnověrnost prezentace, tedy ochotu uživatelů věřit uváděným informacím nebo si dokonce rovnou něco objednat, viz také důvěryhodnost webu. Zvedá zapamatovatelnost atím ipravděpodobnost další návštěvy (je třeba si uvědomit, že jen malé množství obchodů je uzavřeno při první návštěvě). Podporuje image firmy ať už svou atraktivitou, celkovým vyzněním, čistotou či moderností, grafický návrh významně ovlivňuje způsob, jakým návštěvníci vaši společnost vnímají.

17 Grafický návrh mezi dalšími obory Málokdosi uvědomuje, že zhotovení grafického návrhu vyžadujevedlevedle kreativity idalší rozsáhlé znalosti azkušenosti. Grafik ve skutečnosti balancuje mezi mnoha omezeními. Významně jej například limituje firemní corporate identity, která často kromě loga, snímž je především nutno grafiku budoucího webu sladit, určuje i barvy, fonty písma a podobu dalších dlšíhvizuálních prostředků. Některé restrikce pramení i z požadavků na přístupnost webu. Přiměřeně veliké písmo, dostatečný kontrast (rozdíl mezi barvou textu ajeho pozadí), barvy vhodné i pro barvoslepé uživatele, povinné podtržení odkazů to jsou jen některé z nároků, jenž musí kvalitní grafický návrh splňovat, aby byl přístupný. Svou daň si vybírá i použitelnost stránek. Použitelný grafický návrh je především přehledný a intuitivní, na první pohled lze odlišit důležité informace od méně významných, je zřejmá jejich struktura a hierarchie (tzv. informační design). Také layout (rozmístění prvků na stránce) má svá omezující pravidla, která často vychází ze zvyku uživatelů (např. podoba navigace, logotyp vlevém horním rohu, políčko pro fulltextové vyhledávání vpravém horním rohu ). Výsledný ý grafický návrh hje td tedy kompromisem mezi těmito často t protichůdnými i požadavky. Zkušený grafik však stěmito limity předem počítá adokáže vytvořit zajímavý design webu ivtomto omezeném prostoru. Aprávě proto je nakonec nutná ivelká míra oné výše zmiňované kreativity, chceme li přes všechna tato omezení vytvořit originální iiálívzhled vsouladu ld snejmodernějšími trendy současnosti. č

18 LINKY / / l d

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

... to je jiné kafe. www.marionetti.cz. ver.20100812

... to je jiné kafe. www.marionetti.cz. ver.20100812 ... to je jiné kafe www.marionetti.cz Profil Marionetti působí na evropském trhu od roku 2007. Díky spolupráci s předními grafiky a fotografy poskytujeme svým klientům profesionální přístup v oblasti grafického

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

Využití informačních technologií a marketingu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Využití informačních technologií a marketingu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Využití informačních technologií a marketingu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Nabídka na dodávku www prezentace perfolinea.cz

Nabídka na dodávku www prezentace perfolinea.cz Nabídka na dodávku www prezentace perfolinea.cz Technická dokumentace a popis díla Cenová nabídka díla Obsah Strategie webových prezentací 2 Jazykové verze webové prezentace 3 Analýza webových prezentací

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

E marketing na B2B trhu v segmentu průmyslové výroby.

E marketing na B2B trhu v segmentu průmyslové výroby. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky E marketing na B2B trhu v segmentu průmyslové výroby. Vypracoval: Ondřej Široký Vedoucí práce: Mgr. Leoš Bárta Rok vypracování: 2010 Zadávací

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz KATALOG SLUŽEB ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz OBSAH O SPOLEČNOSTI 03 GRAFICKÉ STUDIO 05 LOGOTYP GRAFICKÝ MANUÁL OBALOVÁ GRAFIKA FIREMNÍ TISKOVINY FOTOGRAFICKÉ PRÁCE WEBOVÉ STUDIO 15 STATICKÉ

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace Marketingová komunikace Ing. Růžena Vorlová Zlín 2014 Registrační číslo projektu: Název projektu Název a číslo globálního grantu: Datum zahájení realizace projektu: 20. 8. 2012 Datum ukončení realizace

Více

Internetová řešení podle vašich potřeb

Internetová řešení podle vašich potřeb Internetová řešení podle vašich potřeb Profil společnosti Adaptic Profil společnosti Studio Adaptic, s. r. o., se specializuje na webdesign, tvorbu WWW stránek, internet marketing a online reklamu. Poskytujeme

Více

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol Michal Novotný Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Práce Komparace a analýza vizuálních stylů vysokých škol srovnává tři subjekty: Slezskou univerzitu

Více

Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo

Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo Autorka: Mgr. Hana Bílková Znojmo, prosinec 2010 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou

Více

Podniková identita. Co je v této kapitole nejpodstatnější?

Podniková identita. Co je v této kapitole nejpodstatnější? Kapitola 6 Podniková identita KAPITOLA 6 Podniková identita Co je v této kapitole nejpodstatnější? Význam identity organizace pro její komunikaci a řízení. Pochopení toho, z čeho a jak se identita organizace

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Komparace e-shopů z hlediska použitelnosti. Lenka Wehrenbergová

Komparace e-shopů z hlediska použitelnosti. Lenka Wehrenbergová Komparace e-shopů z hlediska použitelnosti Lenka Wehrenbergová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato práce čtenáře obeznámí s problematikou navrhování webů ve vztahu k jejich zaměření, funkci a cílové

Více

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Čermák Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí (Bakalářská

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Analýza hotelové internetové prezentace s implementací změn a následným vyhodnocením Bakalářská práce Autor: Lenka Suchomelová, DiS. Studijní obor: Hotelnictví

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING Marketing department Handbook Vysoká škola ekonomická v Praze Náměstí Winstona Churchilla 3 Praha E: jiri.markvart@gmail.com AUTOŘI: Bohdana Ivanytsya Viktor Smolík Radka Bělohradová

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti. Lukáš Sitta

Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti. Lukáš Sitta Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti Lukáš Sitta Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá způsoby sledování chování zákazníka na podnikových webových

Více

Související právní problematika

Související právní problematika Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Související právní problematika 1 Úvodem Pro začínající

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro živnost

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro živnost Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro živnost INTERNETOVÝ OBCHOD Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch.

Více