PANTONE ColorMunki Design* Česká uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PANTONE ColorMunki Design* Česká uživatelská příručka"

Transkript

1 PANTONE ColorMunki Design* Česká uživatelská příručka Česká uživatelská příručka: 2011 Quentin, spol. s r.o., distributor PANTONE LLC. pro Českou republiku. * Přístroj je také označován jako ColorMunki Design nebo XRite ColorMunki Design PANTONE LLC. is a wholly owned subsidiary of X-Rite, Incorporated. PANTONE LLC., All rights reserved.

2 Úvod ColorMunki Design je spektrofotometr a programová aplikace, která umožňuje vytvoření profilů monitorů (a to jak LCD a notebooků), projektorů a tiskáren (a to jak RGB a CMYK profilů). Profily tiskáren / médií jsou vytvářeny na základě 100 barevných políček. Dále lze vytvářet barevné palety z naměřených barev z odrazových předloh nebo z dostupných knihoven. Tyto paletky lze dále synchronizovat s používanými aplikacemi jako jsou Photoshop, Illustrator, InDesign, Painter nebo QuarkXpress. Pomocí funkce AppSet se automaticky konfigurují tisková nastavení v Adobe Photoshopu, InDesignu a QuarkXPressu. Obsah balení ColorMunki Design ColorMunki Design spektrofotometr, ColorMunki software, ochranný obal / držák na monitor pro ColorMunki, USB kabel pro připojení k počítači a brožurka Quick Start Guide v angličtině. ColorMunki Design software má licenci pro 3 počítače, licence je vázána k přístroji. Pokud tedy uživatel v rámci jedné firmy potřebuje software používat na více než 3 počítačích, podle licenčního ujednání programové aplikace ColorMunki může smazat jednu z instalovaných licencí na jednom počítači, a instalovat ji na další počítač. Předtím, než začnete Pro instalaci software vložte přiložený software do mechaniky počítače a software nainstalujte (průvodce vás provede procesem instalace). Po té připojte přístroj ColorMunki Design pomocí USB kabelu k počítači. Spusťte software ColorMunki Design. Registraci produktu můžete provést z menu Help - volba Activate and Register. Kde začít? Doporučujeme vám začít nejprve s kalibrací monitoru. Na obrázku je zobrazeno úvodní okno s doporučením kalibrace monitoru. Klepněte na Profile my display.

3 Kalibrace monitoru Po spuštění Profile my display se vám otevře nové okno Verify Display Type. Zde zvolte typ monitoru, který budete kalibrovat. Buď LCD, notebook nebo projektor. Pro automatickou kalibraci zvolte mód kalibrace monitoru Easy. Pro další rozšířené volby pak volte mód Advance - například nastavení cílové teploty chromatičnosti bílého bodu atd. Stiskněte tlačítko Next. Dalším krokem je "ColorMunki Status", kde zkalibrujete přístroj samotný. Pokud bude ColorMunki připojeno, bude svítit zelená značka Connected!. Pokud ne, připojte prosím přístroj. Podle obrázku přesuňte ukazatel na přístroji do polohy 225 stupňů a stiskněte tlačítko Calibrate. Po kalibraci přístroje otočte ukazatel zpět do polohy 180 stupňů (dolů). Rozsvítí se zelená značka Calibrated! a následně po otočení ukazatele i Correct Position!. Stiskněte tlačítko Next. Následně se objeví okno Place ColorMunki on Display. Na místo oranžového rámečku připevněte nebo přidržte ColorMunki a stiskněte Next.

4 Po té se celá obrazovka vyplní postupně 33 barvami, které si ColorMunki změří a vytvoří z nich profil monitoru. Kdykoliv lze měření přerušit tlačítkem Cancel. Po dokončení kalibrace se vám zobrazí okno Create Profile, kde u Profile Name můžete nazvat nově vytvořený profil a uložit jej tlačítkem Save. Profil se sám uloží do příslušné složky a systém se nastaví na používání právě vytvořeného profilu monitoru. Zobrazí-li se poté zelená značka Profile Complete!, profil byl úspěšně vytvořen a uložen. Pokud chcete pravidelně kalibrovat váš monitor a mít stálou a spolehlivou kontrolu, stačí zatrhnout zatržítko Remind me to re-profile this display every a nastavit, zda chcete znovu vytvořit nový profil monitoru každý week - týden, 2 weeks - každých 14 dní, každé 3 týdny či měsíc. Stlačíte-li tlačítko Next, objeví se vám okno Before and After Comparison, tedy jak monitor vypadal Before - před a After - po kalibraci monitoru. Tlačítkem Finish ukončíte proces kalibrace monitoru. Funkci kalibrování monitoru můžete také spustit z hlavního menu ColorMunki software - viz další stránka - pomocí volby - Resources - Display Profiling nebo přímo z menu aplikace - Profile My Display.

5 ColorMunki software V levé části hlavního okna aplikace ColorMunki nalezneme následující části: Libraries - tedy knihovny přímých barev - standardní výbavou ColorMunki Design jsou knihovny Color Groups, Munsell Glossy a knihovny přímých barev PANTONE - systému Goe (Coated a Uncoated - po 2058 barvách) a dále textilní knihovny Fashion + Home Cotton (TCX) a Paper (TPX) v počtu 1925 barev. Ostatní knihovny PANTONE lze do ColorMunki Design získat po jejich stažení (viz dále). Zvolením příslušné knihovny se barvy zobrazí ve střední části okna a pomocí posuvníků lze jimi procházet. V pravé horní části okna aplikace - v Color Information - se k zvolené barvě zobrazí hodnoty LAB a srgb. Pokud jsou zvoleny knihovny přímých barev PANTONE systémů Goe a PMS (Pantone Matching System), tak se zobrazí i jejich hodnoty v HTML. Pokud se jedná o knihovny srovnávacích vzorníků, tak také jejich hodnoty v nejbližším CMYK ekvivalentu. K vybrané barvě se v pravé střední části v Relations zobrazí barvy harmonické (Harmony), jejich variace (Variantions) nebo barvy podobné (Similar). Pod Relations lze nastavit v části Profiling osvětlení (D50, denní D65 a další). Nastavením jiného osvětlení se změní vizuální vjem barvy. Volba PrintSafe vám ukáže barvy, které, po zvolení konkrétního barevného prostoru, budou v rámci zvoleného barevného gamutu zobrazitelné či reprodukovatelné. Resources - neboli zdroje: - Coloratti Collection - obrázky dodané sdružením Coloratti si můžete prohlížet, z každého obrázku ColorMunki analyzuje a vytvoří hlavní a důležité barvy. Pokud je připojeno další zařízení (například iphone), lze si odtud prohlížet fotografie a z nich vytvářet důležité barvy. - Display Profiling - odtud lze spustit kalibraci monitoru - ColorMunki Online - odtud se lze dostat na stránky colormunki.com - komunitní stránce věnované tomuto zařízení - stránky jsou v angličtině - Printer Profiling - odtud lze spustit kalibraci tiskárny - ColorMunki - po kliknutí se zobrazí hlavní informace o zařízení ColorMunki - sériové číslo, verze firmware, mód měření, odtud je možné spouštět kalibraci přístroje. Projects - zde se ukládají vytvořené palety s naměřenými nebo vybranými barvami (viz dále). Klepnutím na View Measurements se otevře okno, kde se zobrazí nová paleta s barvami. Jezdcem v pravém dolním rohu lze nastavit velikost zobrazovaných políček barev. V levém dolním rohu lze pomocí Sort order třídit zobrazené barvy podle jména ( Name ), kategorie ( Category ), jasu ( Luminance ) a podobnosti ( Similarity ). V možnosti Snap to: lze rozdělit náhled vybrané barvy a porovnávat ji se stejnou, jak dopadne při simulaci tisku nebo zobrazení v konkrétním zvoleném barevném prostoru. Při volbě None se barva neporovnává.

6 Měření barev: Vlastní měřené barvy: Chcete-li změřit přímou barvu z odrazové předlohy, přepněte ukazatel na přístroji do polohy dolů (180 stupňů), v levé části okna aplikace - Resources klikněte na ColorMunki a zvolte View Measurements (otevře se okno, kam se budou jednotlivé měřené barvy přidávat). U Status by mělo být zobrazeno Ready For Measurements. Posuňte osičku přístroje (umístěnou v opačném rohu, než je zakulacená strana přístroje) na druhou stranu. Odklopí se rameno pro přesné zacílení barvy. Zacilte, sklopte ColorMunki dolů a stiskněte tlačítko uvnitř ovládacího kola. Tím barvu změříte. Naměřená barva se objeví v nově vytvořené paletce. Ta se také zobrazí jako nový soubor Untitled Palette v Projects na levé části okna aplikace. Kliknutím na jméno paletky lze změnit název palety. Naměřené barvy se také zobrazí v prostřední části okna aplikace, v pravé části po zvolení konkrétní barvy se ukáží hodnoty v LAB či srgb. V Relations se ke konkrétním barvám zobrazí harmonické barvy, variace a podobné barvy. Použití barev v dalších aplikacích Aby se vám automaticky barvy, které jste vybrali nebo naměřili, zobrazovaly i v dalších aplikacích, musíte zapnout volbu Synchronize v levé dolní části okna aplikace.

7 Kromě zapnuté volby Synchronize je nutné správné nastavení adresářových cest v předvolbách - Preferences - Sync aplikace ColorMunki. Adresářové cesty směřují ke knihovnám barev (palet barev) konkrétních aplikací. Paletky mají následující přípony: Photoshop:.aco, Illustrator a InDesign:.ase, QuarkXPress:.qcl (viz obrázek). Poznámka: Automatická synchronizace nemusí pracovat se všemi verzemi podporovaných aplikací. O jejich podpoře se informujte na stránkách xrite.com (Support). Pomocí přidání adresářových cest ke knihovnám v Preferences - Sync tento problém můžete vyřešit. Export paletek lze provést i ručně - z menu aplikace - File - Export. Paletky lze exportovat ručně v různých formátech: Adobe Color, Adobe Swatch Exchange, Comma Separated, Quark Color Library, Corel Painter Color File a X-Rite Color Exchange File 2.0. Dostupné knihovny přímých barev PANTONE v ColorMunki Design: Standardně jsou po instalaci součástí následující knihovny: PANTONE GoeGuide coated - Goe coated (odpovídá PANTONE barvám např. XX-X-X C) PANTONE GoeGuide uncoated - Goe uncoated (odpovídá PANTONE barvám např. XX-X-X U) PANTONE FASHION + HOME cotton - odpovídá textilní knihovně f&h cotton (tištěné na vzorcích bavlny) PANTONE FASHION + HOME paper - odpovídá textilní knihovně f&h paper (tištěné na papírovém vějířovém vzorníku) Pokud chcete načíst nejnovější knihovny Plus Series (2010) do ColorMunki software: PANTONE Solid Coated (odpovídá přímým barvám PANTONE xxxc nebo xxxxc) nebo PANTONE Solid Uncoated (odpovídá přímým barvám PANTONE xxxu nebo xxxxu), stačí navštívit stránky xrite.com - support - downloads - ColorMunki Design - Software Downloads - Pantone Plus Color Library, update stáhnout a nainstalovat. Update vyžaduje restart aplikace.

8 Kalibrace tiskárny - Vytvoření nového profilu Kalibraci tiskárny lze spustit klepnutím na Printer Profiling v Resources (a dále Profile my printer) nebo z menu aplikace - Profile my printer. Spustí se samostatná aplikace Profile my printer a zobrazí se úvodní okno Begin Printer Profiling. Pro vytvoření nového profilu zvolte Create New Profile. V bodě dvě vyberete tiskárnu, u které chcete provést kalibraci. Musíte mít nainstalován ovladač tiskárny. V bodě tři nazvěte nově vytvářený profil tiskárny / materiálu a stiskněte Next. V okně Print 1st Test Chart stiskněte Print a následně Continue a tisk přes váš nainstalovaný ovladač tiskárny. Vytiskne se vám první kalibrační terč (je zobrazen na obrázku vlevo). Pokud již máte první terč vytištěn, zaškrtněte kolonku I have already printed my target. V případě tisku na laserovou tiskárnu lze měření začít ihned. Při tisku na inkoustovou tiskárnu byste měli minimálně počkat do té doby, než inkoust na výtisku zaschne. Pokud stisknete tlačítko Next, další okno Allow Test Chart to Dry slouží právě k čekání na zaschnutí výtisku (zde doporučená doba 10 minut). Čekání můžete přerušit zaškrtnutím Skip Drying Process a stisknutím tlačítka Next se přesunete k Measure 1st Test Chart - tedy měření prvního kalibračního terče.

9 Snímání provedete stisknutím tlačítka pro měření. V průběhu měření kalibračního proužku toto tlačítko po celou dobu držíte stisknuté. Přejedete takto celý proužek, který je zvýrazněn oranžovou barvou. Směr vám ukazuje šipka na výtisku. Pokud kalibrační proužek nezměříte správně, zobrazí se červeně a měření tohoto proužku opakujte. Takto postupně změřte všech 5 proužků a stiskněte tlačítko Next. Názorné předvedení měření je součástí videa, které si na tomto místě můžete přehrát. Video lze spustit po stisknutí tlačítka Click here for video instructions, které je umístěno pod zobrazenými proužky. Na základě měření prvního kalibračního terče se automaticky vygeneruje druhý. V okně Print 2nd Test Chart stiskněte tlačítko Print, dále Continue a tiskem přes ovladač vytiskněte druhý kalibrační terč. Stiskněte tlačítko Next. Následující okno Allow Test Chart to Dry opět slouží k čekání na zachnutí výtisku (10 minut). Čekání můžete přerušit zaškrtnutím Skip Drying Process a stiknutím tlačítka Next. Tím se přesunete do okna Measure 2st Test Chart - tedy měření druhého kalibračního terče. Stejným způsobem jako v případě prvního terče změříte dalších pět kalibračních proužků. Po změření stiskněte tlačítko Next. V dalším okně Save Profile lze profil uložit pomocí tlačítka Save. Zde lze změnit název vytvořeného profilu. Uložte profil. Následně se automaticky vypočítá ICC profil materiálu, na který jste tiskli. Po správném vygenerování ICC profilu se vám zobrazí zelená značka Profile Complete. Stiskněte tlačítko Next. Tím se přesunete k poslednímu oknu - AppSet. Vytvořený profil nyní musíte správně použít, tak abyste výsledné tisky měli korektní a barevně správné. AppSet může automaticky konfigurovat vaše tiskové nastavení pro zobrazené aplikace (pro automatické nastavení si ověřte podporu verzí uvedených aplikací - na stránkách nebo Pokud chcete, aby AppSet automaticky nastavil vaše tiskové nastavení, pak zaškrtněte Configure my applications to automatically apply my new... profile when printing. Stiskněte tlačítko Finish. Tím ukončíte proces kalibrace tiskárny a materiálu.

10 Optimalizace již vytvořeného ICC profilu: Barevnou věrnost tiskárny lze dále vylepšit optimalizací profilu. Postupujte takto: spusťe aplikaci Profile my Printer (z menu aplikace ColorMunki nebo z Resources - Printer Profiling), zaškrtněte Optimize Existing Profile, zvolte vytvořený ICC profil a v bodě dva přetáhněte myší vaše naměřené nebo vybrané barvy z paletky do políčka označeného Drag Spot Colors Here. Pokud se vám zobrazí výstražný trojúhelník ve vybrané barvě (podobně jako na obrázku vlevo), barva je v barevném gamutu vytvořeného profilu nereprodukovatelná (na vaší tiskárně v kombinaci s materiálem, na který jste vytvořili ICC profil). Znamená to, že reprodukovatelnost této barvy nelze již více zpřesnit. Stikněte tlačítko Next. Vytvoří se automaticky nový kalibrační terč s vašimi vybranými barvami. V následujícím okně Print Optimalization Test Chart stikněte tlačítko Print ( Continue a tisk přes ovladač tiskárny). Stiskněte tlačítko Next, následující okno Allow Test Chart to Dry opět slouží k zaschnutí výtisku (10 minut). Čekání můžete přerušit zaškrtnutím Skip Drying Process a stisknutím tlačítka Next se přesunete do okna Measure Optimalization Test Chart - tedy měření optimalizace kalibračního terče. Změřte příslušný počet kalibračních proužků. Počet se může měnit podle počtu vybraných barev. Stikněte tlačítko Next. V dalším okně Save Profile uložte vytvořený optimalizovaný profil. Zde lze změnit název optimalizovaného profilu. Stiskněte Save, nasledně se automaticky vygeneruje optimalizovaný profil. Stiskněte Next. V posledním okně AppSet lze podobně jako při vytvoření nového profilu automaticky konfigurovat vaše tiskové nastavení pro zobrazené aplikace. Pokud chcete, aby AppSet automaticky nastavil vaše tiskové nastavení, zaškrtněte Configure my applications to automatically apply my new... profile when printing. Stiskněte tlačítko Finish. Tím ukončíte proces optimalizace přímých barev pro profil tiskárny a zvoleného materiálu.

11 Jak používat vytvořený profil tiskárny - příklad Před tiskem kalibračních terčů při vytváření nového profilu vypněte v ovladači tiskárny správu barev (pokud to ovladač umožňuje). Zde je příklad tisku z Photoshopu. V dialogovém okně tisku z Photoshopu ve Správě barev nastavte Správu barev provádí Photoshop, zvolte v Profilu tiskárny vámi vytvořený profil tiskárny / materiálu. V Záměru reprodukce lze zvolit buď metodu Perceptuální či Relativní kolometrickou pro daný typ úlohy. Pro fotografie se doporučuje metoda Perceptuální. Rady a doporučení * Před samotnou kalibrací monitoru jej nechte alepoň 30 minut běžet a očistěte monitor příslušnými čistícími prostředky. * Změníte-li nastavení monitoru (například jas, kontrast, nastavení bílého bodu) v menu monitoru (nebo v systému počítače), vytvořený profil monitoru pozbyde účinosti. * Vytvořený profil tiskového materiálu pracuje správně pouze se stejným materiálem, pro jiný typ materiálu musíte vytvořit profil nový, stejně tak při změně rozlišení tisku. * Při tisku kalibračních terčů a při použití vytvořeného profilu materiálu vypněte v ovladači tiskárny správu barev (pokud to ovladač umožňuje). Pokud chcete mít barevně věrné výtisky, musíte mít stejné nastavení ovladače tiskárny při tisku kalibračních terčů, tak i při tisku z aplikace. Poznámka: verze ColorMunki Photo obsahuje pouze knihovny Color Groups a Munsell Glossy, žádné další knihovny přímých barev pro ColorMunki Photo v základní instalaci nejsou k dispozici.

12 Systémové požadavky* Macintosh: PowerPC G4 nebo G5 nebo Intel processor (G5 a vyšší je doporučený) Mac OS X , 10.5.x, a 10.6.x (s posledními updaty) 512 MB RAM (1GB a více je doporučeno) 450 MB volného místa na disku Napájený USB Rozlišení obrazovky: 1024 x 768 nebo vyšší DVD mechanika QuickTime 7 je vyžadován pro multimediální prezentace Internetové připojení k instalaci programové aplikace (nebo pro update) Síťová karta Windows: Microsoft Windows XP 32 nebo 64 bit (s posledním service packem), Microsoft Windows Vista 32 nebo 64 bit a Windows 7 (s posledním service packem) 512 MB RAM (1GB a více je doporučeno) Intel Pentium IV nebo AMD Athlon XP nebo výkonější 450 MB volného místa na disku Napájený USB Uživatel musí mít administrátorská práva k instalaci a deinstalaci. Rozlišení obrazovky: 1024 x 768 nebo vyšší Internetové připojení k instalaci programové aplikace (nebo pro update) Síťová karta * Poznámka: Systémové požadavky jsou platné pro verzi leden 2011, s updaty na novější systémy se mohou systémové požadavky změnit. Známé problémy Macintosh: * Kvůli známým problémům s verzí 4 ICC profilů doporučuje firma XRite používat ICC profily verze 2 pro monitory na Mac OS X Předvolby jsou standardně nastaveny na verzi 4. Před vytvořením profilu monitoru změňte nastavení v preferencích Profile my monitor na verzi 2. * AppSet nespolupracuje s Photoshop CS4. * Podpora AppSet pro Adobe Photoshop CS3 není pro Macintosh Power PC, OS X * Po případném updatu software ColorMunki je nutný restart aplikace. * Pokud máte zaškrtnutou sychronizaci Synchronize při měření barev a barvy nejsou aktualizovány ve Photoshopu, je nutný restart Photoshopu. * DDC nefungují na systému Mac OS X s Intel procesory a videokartou Intel GMA 950. Windows: * AppSet nespolupracuje s Photoshop CS4. * Po případném updatu software ColorMunki je nutný restart aplikace. * Pokud máte zaškrtnutou sychronizaci Synchronize při měření barev a barvy nejsou aktualizovány ve Photoshopu, je nutný restart Photoshopu.

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Software pro správu barev Palette Master

Software pro správu barev Palette Master Software pro správu barev Palette Master Návod k použití 01 Speciální software pro kalibraci Software Palette Master, který byl vyvinut ve spolupráci s předními odborníky na kalibraci barev X-Rite, zjednodušuje

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 9000 Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 9000 pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalaci

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 INSTALACE PCTV USB2 Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV USB2 po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV USB2 a ovladače,

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky

Poznámky k verzi pro zákazníky Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům. Poznámka: Pojem Color Profiler Suite v tomto

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Podium View... 3 4. Připojení k hardware... 5 5.

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L 3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L (Příručka uživatele) AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions 2/21 Specifikace k řadě modemů AnyDATA Copyright 2009 AnyDATA Corporation. Všechna práva

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

TVORBA PROFILU s i1display PRO

TVORBA PROFILU s i1display PRO ÚVOD Zobrazení přesné barvy na monitoru může ušetřit značné množství času a peněz pro každého, kdo pracuje v polygrafickém průmyslu či kdo je profesionální fotograf. Všichni ti, kteří potřebují upravit

Více

Volba, která sladí Váši tiskárnu s vaší obrazovkou aby byl výsledek shodný na obou zařízeních. Více na str.

Volba, která sladí Váši tiskárnu s vaší obrazovkou aby byl výsledek shodný na obou zařízeních. Více na str. PŘÍRUČKA K SOFTWARE Volba, která sladí Váši tiskárnu s vaší obrazovkou aby byl výsledek shodný na obou zařízeních. Více na str. Volba, kde vytvoříte profil pro Vaši obrazovku nebo projektor. Více na str.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

NAS 107 Seznámení s Control Center

NAS 107 Seznámení s Control Center NAS 107 Seznámení s Control Center Naučte se používat Control Center pro základní správu vašeho NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat Control Center pro základní

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu.

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu. Instalace hardwaru Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/Vista/7 s instalačním CD diskem k tiskovému serveru USB zařízení s USB portem Instalace hardwaru

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Software Eurotel mobile PhoneTools umožňuje komunikaci s moduly Siemens MC 35 Terminal / MC 35i Terminal (dále jen Siemens modul).

Software Eurotel mobile PhoneTools umožňuje komunikaci s moduly Siemens MC 35 Terminal / MC 35i Terminal (dále jen Siemens modul). Quick start pro Siemens MC 35 Terminal / MC 35i Terminal 1. Úvod Software Eurotel mobile PhoneTools umožňuje komunikaci s moduly Siemens MC 35 Terminal / MC 35i Terminal (dále jen Siemens modul). Mezi

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 11/2011 V6 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Návod na instalaci esamu v. 4.0

Návod na instalaci esamu v. 4.0 Návod na instalaci esamu v. 4.0 POŢADAVKY NA HARDWARE POČÍTAČE (PC A NOTEBOOK)HARDWARE REQUIREMENTS FOR PC ( LAPTOP AND DESKTOP PC) Pentium 4 nebo vyšší USB 2.0, min. 2 porty vedle sebe Musí být dostupné

Více

Příručka k instalaci a aktivaci

Příručka k instalaci a aktivaci Příručka k instalaci a aktivaci Děkujeme, že jste si vybrali memoq 5, jedno z nejlepších překladatelských rozhraní pro překladatele na volné noze, překladatelské agentury a firmy. Tato příručka vás provede

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE. i1 Display PRO. ColorMunki Display

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE. i1 Display PRO. ColorMunki Display STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE i1 Display PRO ColorMunki Display Obsah 1. Obsah zásilky 2. Instalace software 3. Instalace přístroje 4. Popis přístroje 5. Způsoby měření 5.1. Měření monitoru/displeje 5.2. Měření

Více

Ladibug TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Ladibug TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Ladibug TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení k hardware... 5 5. Začínáme

Více

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2 Návod k obsluze Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx Verze 1.0 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 1.1 Obsluha programu 2 1.2 Licenční podmínky 2 1.3 Registrace programu

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Jak používat návod. Software určený pro kalibraci monitorů ColorEdge. Snadno pochopitelný. Monitory ColorEdge společnosti EIZO se správou

Jak používat návod. Software určený pro kalibraci monitorů ColorEdge. Snadno pochopitelný. Monitory ColorEdge společnosti EIZO se správou Software určený pro kalibraci monitorů ColorEdge Snadno pochopitelný Jak používat návod Monitory ColorEdge společnosti EIZO se správou barev jsou oporou pro širokou škálu tvůrčích oborů. Tento návod poskytuje

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma

Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma (Color Management) Zpracoval: Emerich Slabý (2007) Obsah: Kalibrace monitoru 3 Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma 3 Krok 1 volba postupu kalibrace 4 Krok 2 pojmenování

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky

Poznámky k verzi pro zákazníky Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům. Poznámka: Pojem Color Profiler Suite v tomto

Více

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Obsah Úvod... 2 Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Instalace pro uživatele Windows... 3 Instalace pro uživatele Mac OS X... 3 Quick start... 4 Spuštění KORG KONTROL

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Uživatelská příručka pro Mac Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa disků... 10 Spouštění diagnostických aplikací...11

Více

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží series Uživatelská příručka k aplikaci RICOH Printer Přehled Verze pro Windows Verze pro Mac Odstraňování potíží OBSAH Jak číst tuto příručku... 2 1. Přehled Úvod k softwarovému programu RICOH Printer...

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

4-kanálový záznamník signálů (napětí) PCS10 / K8047. Obj. č.: Obsah Strana

4-kanálový záznamník signálů (napětí) PCS10 / K8047. Obj. č.: Obsah Strana 4-kanálový záznamník signálů (napětí) PCS10 / K8047 Obj. č.: 12 14 62 1. Úvod Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto záznamníku signálů stejnosměrného napětí v rozsahu od 0 a 30

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

SBW-S1 PRO. External USB Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Czech

SBW-S1 PRO. External USB Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Czech SBW-S1 PRO External USB Blu-ray Writer With Sound Card Quick Start Guide Czech v 1.0 Published February 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer INC. All Rights Reserved. Úvod Přehled ASUS SBW-S1 je první

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Software602 Form Designer. Verze 4. Průvodce instalací. Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: Software602, a.s.

Software602 Form Designer. Verze 4. Průvodce instalací. Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: Software602, a.s. Form Filler Software602 Form Designer Verze 4 Průvodce instalací Vytvořeno dne: 18.5.2011 Aktualizováno: 18.5.2011 Verze: 4 2011 Software602, a.s. Obsah 1 Úvod...2 2 Příprava před instalací...2 2.1 Licenční

Více

Připojení fotoaparátu k počítači

Připojení fotoaparátu k počítači Prohlížení snímků na počítači je jen jednou z mnoha možností, jak si snímky užít. Můžete tisknout oblíbené snímky, stahovat je pomocí aplikačního softwaru z fotoaparátu do počítače a upravovat je, nebo

Více

NVR (IP) Popis Setup Wizardu.

NVR (IP) Popis Setup Wizardu. NVR (IP) 1. Po instalaci kamery připojte zdířku a RG-45 LAN typ konektoru napájecího kabelu k příslušné zdířce kamery (pokud kamera podporuje POE technologii, připojení není nezbytné). 2. Opačná strana

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

YAKUMO PDA Omikron UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Část A: Zapnutí a první kroky s PDA OMIKRON Část B: Instalace Microsoft Activesync a lokalizace (počeštění)

YAKUMO PDA Omikron UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Část A: Zapnutí a první kroky s PDA OMIKRON Část B: Instalace Microsoft Activesync a lokalizace (počeštění) YAKUMO PDA Omikron UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Část A: Zapnutí a první kroky s PDA OMIKRON Část B: Instalace Microsoft Activesync a lokalizace (počeštění) *Před prvním uvedení přístroje do provozu přečtěte pozorně

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více