PANTONE ColorMunki Design* Česká uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PANTONE ColorMunki Design* Česká uživatelská příručka"

Transkript

1 PANTONE ColorMunki Design* Česká uživatelská příručka Česká uživatelská příručka: 2011 Quentin, spol. s r.o., distributor PANTONE LLC. pro Českou republiku. * Přístroj je také označován jako ColorMunki Design nebo XRite ColorMunki Design PANTONE LLC. is a wholly owned subsidiary of X-Rite, Incorporated. PANTONE LLC., All rights reserved.

2 Úvod ColorMunki Design je spektrofotometr a programová aplikace, která umožňuje vytvoření profilů monitorů (a to jak LCD a notebooků), projektorů a tiskáren (a to jak RGB a CMYK profilů). Profily tiskáren / médií jsou vytvářeny na základě 100 barevných políček. Dále lze vytvářet barevné palety z naměřených barev z odrazových předloh nebo z dostupných knihoven. Tyto paletky lze dále synchronizovat s používanými aplikacemi jako jsou Photoshop, Illustrator, InDesign, Painter nebo QuarkXpress. Pomocí funkce AppSet se automaticky konfigurují tisková nastavení v Adobe Photoshopu, InDesignu a QuarkXPressu. Obsah balení ColorMunki Design ColorMunki Design spektrofotometr, ColorMunki software, ochranný obal / držák na monitor pro ColorMunki, USB kabel pro připojení k počítači a brožurka Quick Start Guide v angličtině. ColorMunki Design software má licenci pro 3 počítače, licence je vázána k přístroji. Pokud tedy uživatel v rámci jedné firmy potřebuje software používat na více než 3 počítačích, podle licenčního ujednání programové aplikace ColorMunki může smazat jednu z instalovaných licencí na jednom počítači, a instalovat ji na další počítač. Předtím, než začnete Pro instalaci software vložte přiložený software do mechaniky počítače a software nainstalujte (průvodce vás provede procesem instalace). Po té připojte přístroj ColorMunki Design pomocí USB kabelu k počítači. Spusťte software ColorMunki Design. Registraci produktu můžete provést z menu Help - volba Activate and Register. Kde začít? Doporučujeme vám začít nejprve s kalibrací monitoru. Na obrázku je zobrazeno úvodní okno s doporučením kalibrace monitoru. Klepněte na Profile my display.

3 Kalibrace monitoru Po spuštění Profile my display se vám otevře nové okno Verify Display Type. Zde zvolte typ monitoru, který budete kalibrovat. Buď LCD, notebook nebo projektor. Pro automatickou kalibraci zvolte mód kalibrace monitoru Easy. Pro další rozšířené volby pak volte mód Advance - například nastavení cílové teploty chromatičnosti bílého bodu atd. Stiskněte tlačítko Next. Dalším krokem je "ColorMunki Status", kde zkalibrujete přístroj samotný. Pokud bude ColorMunki připojeno, bude svítit zelená značka Connected!. Pokud ne, připojte prosím přístroj. Podle obrázku přesuňte ukazatel na přístroji do polohy 225 stupňů a stiskněte tlačítko Calibrate. Po kalibraci přístroje otočte ukazatel zpět do polohy 180 stupňů (dolů). Rozsvítí se zelená značka Calibrated! a následně po otočení ukazatele i Correct Position!. Stiskněte tlačítko Next. Následně se objeví okno Place ColorMunki on Display. Na místo oranžového rámečku připevněte nebo přidržte ColorMunki a stiskněte Next.

4 Po té se celá obrazovka vyplní postupně 33 barvami, které si ColorMunki změří a vytvoří z nich profil monitoru. Kdykoliv lze měření přerušit tlačítkem Cancel. Po dokončení kalibrace se vám zobrazí okno Create Profile, kde u Profile Name můžete nazvat nově vytvořený profil a uložit jej tlačítkem Save. Profil se sám uloží do příslušné složky a systém se nastaví na používání právě vytvořeného profilu monitoru. Zobrazí-li se poté zelená značka Profile Complete!, profil byl úspěšně vytvořen a uložen. Pokud chcete pravidelně kalibrovat váš monitor a mít stálou a spolehlivou kontrolu, stačí zatrhnout zatržítko Remind me to re-profile this display every a nastavit, zda chcete znovu vytvořit nový profil monitoru každý week - týden, 2 weeks - každých 14 dní, každé 3 týdny či měsíc. Stlačíte-li tlačítko Next, objeví se vám okno Before and After Comparison, tedy jak monitor vypadal Before - před a After - po kalibraci monitoru. Tlačítkem Finish ukončíte proces kalibrace monitoru. Funkci kalibrování monitoru můžete také spustit z hlavního menu ColorMunki software - viz další stránka - pomocí volby - Resources - Display Profiling nebo přímo z menu aplikace - Profile My Display.

5 ColorMunki software V levé části hlavního okna aplikace ColorMunki nalezneme následující části: Libraries - tedy knihovny přímých barev - standardní výbavou ColorMunki Design jsou knihovny Color Groups, Munsell Glossy a knihovny přímých barev PANTONE - systému Goe (Coated a Uncoated - po 2058 barvách) a dále textilní knihovny Fashion + Home Cotton (TCX) a Paper (TPX) v počtu 1925 barev. Ostatní knihovny PANTONE lze do ColorMunki Design získat po jejich stažení (viz dále). Zvolením příslušné knihovny se barvy zobrazí ve střední části okna a pomocí posuvníků lze jimi procházet. V pravé horní části okna aplikace - v Color Information - se k zvolené barvě zobrazí hodnoty LAB a srgb. Pokud jsou zvoleny knihovny přímých barev PANTONE systémů Goe a PMS (Pantone Matching System), tak se zobrazí i jejich hodnoty v HTML. Pokud se jedná o knihovny srovnávacích vzorníků, tak také jejich hodnoty v nejbližším CMYK ekvivalentu. K vybrané barvě se v pravé střední části v Relations zobrazí barvy harmonické (Harmony), jejich variace (Variantions) nebo barvy podobné (Similar). Pod Relations lze nastavit v části Profiling osvětlení (D50, denní D65 a další). Nastavením jiného osvětlení se změní vizuální vjem barvy. Volba PrintSafe vám ukáže barvy, které, po zvolení konkrétního barevného prostoru, budou v rámci zvoleného barevného gamutu zobrazitelné či reprodukovatelné. Resources - neboli zdroje: - Coloratti Collection - obrázky dodané sdružením Coloratti si můžete prohlížet, z každého obrázku ColorMunki analyzuje a vytvoří hlavní a důležité barvy. Pokud je připojeno další zařízení (například iphone), lze si odtud prohlížet fotografie a z nich vytvářet důležité barvy. - Display Profiling - odtud lze spustit kalibraci monitoru - ColorMunki Online - odtud se lze dostat na stránky colormunki.com - komunitní stránce věnované tomuto zařízení - stránky jsou v angličtině - Printer Profiling - odtud lze spustit kalibraci tiskárny - ColorMunki - po kliknutí se zobrazí hlavní informace o zařízení ColorMunki - sériové číslo, verze firmware, mód měření, odtud je možné spouštět kalibraci přístroje. Projects - zde se ukládají vytvořené palety s naměřenými nebo vybranými barvami (viz dále). Klepnutím na View Measurements se otevře okno, kde se zobrazí nová paleta s barvami. Jezdcem v pravém dolním rohu lze nastavit velikost zobrazovaných políček barev. V levém dolním rohu lze pomocí Sort order třídit zobrazené barvy podle jména ( Name ), kategorie ( Category ), jasu ( Luminance ) a podobnosti ( Similarity ). V možnosti Snap to: lze rozdělit náhled vybrané barvy a porovnávat ji se stejnou, jak dopadne při simulaci tisku nebo zobrazení v konkrétním zvoleném barevném prostoru. Při volbě None se barva neporovnává.

6 Měření barev: Vlastní měřené barvy: Chcete-li změřit přímou barvu z odrazové předlohy, přepněte ukazatel na přístroji do polohy dolů (180 stupňů), v levé části okna aplikace - Resources klikněte na ColorMunki a zvolte View Measurements (otevře se okno, kam se budou jednotlivé měřené barvy přidávat). U Status by mělo být zobrazeno Ready For Measurements. Posuňte osičku přístroje (umístěnou v opačném rohu, než je zakulacená strana přístroje) na druhou stranu. Odklopí se rameno pro přesné zacílení barvy. Zacilte, sklopte ColorMunki dolů a stiskněte tlačítko uvnitř ovládacího kola. Tím barvu změříte. Naměřená barva se objeví v nově vytvořené paletce. Ta se také zobrazí jako nový soubor Untitled Palette v Projects na levé části okna aplikace. Kliknutím na jméno paletky lze změnit název palety. Naměřené barvy se také zobrazí v prostřední části okna aplikace, v pravé části po zvolení konkrétní barvy se ukáží hodnoty v LAB či srgb. V Relations se ke konkrétním barvám zobrazí harmonické barvy, variace a podobné barvy. Použití barev v dalších aplikacích Aby se vám automaticky barvy, které jste vybrali nebo naměřili, zobrazovaly i v dalších aplikacích, musíte zapnout volbu Synchronize v levé dolní části okna aplikace.

7 Kromě zapnuté volby Synchronize je nutné správné nastavení adresářových cest v předvolbách - Preferences - Sync aplikace ColorMunki. Adresářové cesty směřují ke knihovnám barev (palet barev) konkrétních aplikací. Paletky mají následující přípony: Photoshop:.aco, Illustrator a InDesign:.ase, QuarkXPress:.qcl (viz obrázek). Poznámka: Automatická synchronizace nemusí pracovat se všemi verzemi podporovaných aplikací. O jejich podpoře se informujte na stránkách xrite.com (Support). Pomocí přidání adresářových cest ke knihovnám v Preferences - Sync tento problém můžete vyřešit. Export paletek lze provést i ručně - z menu aplikace - File - Export. Paletky lze exportovat ručně v různých formátech: Adobe Color, Adobe Swatch Exchange, Comma Separated, Quark Color Library, Corel Painter Color File a X-Rite Color Exchange File 2.0. Dostupné knihovny přímých barev PANTONE v ColorMunki Design: Standardně jsou po instalaci součástí následující knihovny: PANTONE GoeGuide coated - Goe coated (odpovídá PANTONE barvám např. XX-X-X C) PANTONE GoeGuide uncoated - Goe uncoated (odpovídá PANTONE barvám např. XX-X-X U) PANTONE FASHION + HOME cotton - odpovídá textilní knihovně f&h cotton (tištěné na vzorcích bavlny) PANTONE FASHION + HOME paper - odpovídá textilní knihovně f&h paper (tištěné na papírovém vějířovém vzorníku) Pokud chcete načíst nejnovější knihovny Plus Series (2010) do ColorMunki software: PANTONE Solid Coated (odpovídá přímým barvám PANTONE xxxc nebo xxxxc) nebo PANTONE Solid Uncoated (odpovídá přímým barvám PANTONE xxxu nebo xxxxu), stačí navštívit stránky xrite.com - support - downloads - ColorMunki Design - Software Downloads - Pantone Plus Color Library, update stáhnout a nainstalovat. Update vyžaduje restart aplikace.

8 Kalibrace tiskárny - Vytvoření nového profilu Kalibraci tiskárny lze spustit klepnutím na Printer Profiling v Resources (a dále Profile my printer) nebo z menu aplikace - Profile my printer. Spustí se samostatná aplikace Profile my printer a zobrazí se úvodní okno Begin Printer Profiling. Pro vytvoření nového profilu zvolte Create New Profile. V bodě dvě vyberete tiskárnu, u které chcete provést kalibraci. Musíte mít nainstalován ovladač tiskárny. V bodě tři nazvěte nově vytvářený profil tiskárny / materiálu a stiskněte Next. V okně Print 1st Test Chart stiskněte Print a následně Continue a tisk přes váš nainstalovaný ovladač tiskárny. Vytiskne se vám první kalibrační terč (je zobrazen na obrázku vlevo). Pokud již máte první terč vytištěn, zaškrtněte kolonku I have already printed my target. V případě tisku na laserovou tiskárnu lze měření začít ihned. Při tisku na inkoustovou tiskárnu byste měli minimálně počkat do té doby, než inkoust na výtisku zaschne. Pokud stisknete tlačítko Next, další okno Allow Test Chart to Dry slouží právě k čekání na zaschnutí výtisku (zde doporučená doba 10 minut). Čekání můžete přerušit zaškrtnutím Skip Drying Process a stisknutím tlačítka Next se přesunete k Measure 1st Test Chart - tedy měření prvního kalibračního terče.

9 Snímání provedete stisknutím tlačítka pro měření. V průběhu měření kalibračního proužku toto tlačítko po celou dobu držíte stisknuté. Přejedete takto celý proužek, který je zvýrazněn oranžovou barvou. Směr vám ukazuje šipka na výtisku. Pokud kalibrační proužek nezměříte správně, zobrazí se červeně a měření tohoto proužku opakujte. Takto postupně změřte všech 5 proužků a stiskněte tlačítko Next. Názorné předvedení měření je součástí videa, které si na tomto místě můžete přehrát. Video lze spustit po stisknutí tlačítka Click here for video instructions, které je umístěno pod zobrazenými proužky. Na základě měření prvního kalibračního terče se automaticky vygeneruje druhý. V okně Print 2nd Test Chart stiskněte tlačítko Print, dále Continue a tiskem přes ovladač vytiskněte druhý kalibrační terč. Stiskněte tlačítko Next. Následující okno Allow Test Chart to Dry opět slouží k čekání na zachnutí výtisku (10 minut). Čekání můžete přerušit zaškrtnutím Skip Drying Process a stiknutím tlačítka Next. Tím se přesunete do okna Measure 2st Test Chart - tedy měření druhého kalibračního terče. Stejným způsobem jako v případě prvního terče změříte dalších pět kalibračních proužků. Po změření stiskněte tlačítko Next. V dalším okně Save Profile lze profil uložit pomocí tlačítka Save. Zde lze změnit název vytvořeného profilu. Uložte profil. Následně se automaticky vypočítá ICC profil materiálu, na který jste tiskli. Po správném vygenerování ICC profilu se vám zobrazí zelená značka Profile Complete. Stiskněte tlačítko Next. Tím se přesunete k poslednímu oknu - AppSet. Vytvořený profil nyní musíte správně použít, tak abyste výsledné tisky měli korektní a barevně správné. AppSet může automaticky konfigurovat vaše tiskové nastavení pro zobrazené aplikace (pro automatické nastavení si ověřte podporu verzí uvedených aplikací - na stránkách nebo Pokud chcete, aby AppSet automaticky nastavil vaše tiskové nastavení, pak zaškrtněte Configure my applications to automatically apply my new... profile when printing. Stiskněte tlačítko Finish. Tím ukončíte proces kalibrace tiskárny a materiálu.

10 Optimalizace již vytvořeného ICC profilu: Barevnou věrnost tiskárny lze dále vylepšit optimalizací profilu. Postupujte takto: spusťe aplikaci Profile my Printer (z menu aplikace ColorMunki nebo z Resources - Printer Profiling), zaškrtněte Optimize Existing Profile, zvolte vytvořený ICC profil a v bodě dva přetáhněte myší vaše naměřené nebo vybrané barvy z paletky do políčka označeného Drag Spot Colors Here. Pokud se vám zobrazí výstražný trojúhelník ve vybrané barvě (podobně jako na obrázku vlevo), barva je v barevném gamutu vytvořeného profilu nereprodukovatelná (na vaší tiskárně v kombinaci s materiálem, na který jste vytvořili ICC profil). Znamená to, že reprodukovatelnost této barvy nelze již více zpřesnit. Stikněte tlačítko Next. Vytvoří se automaticky nový kalibrační terč s vašimi vybranými barvami. V následujícím okně Print Optimalization Test Chart stikněte tlačítko Print ( Continue a tisk přes ovladač tiskárny). Stiskněte tlačítko Next, následující okno Allow Test Chart to Dry opět slouží k zaschnutí výtisku (10 minut). Čekání můžete přerušit zaškrtnutím Skip Drying Process a stisknutím tlačítka Next se přesunete do okna Measure Optimalization Test Chart - tedy měření optimalizace kalibračního terče. Změřte příslušný počet kalibračních proužků. Počet se může měnit podle počtu vybraných barev. Stikněte tlačítko Next. V dalším okně Save Profile uložte vytvořený optimalizovaný profil. Zde lze změnit název optimalizovaného profilu. Stiskněte Save, nasledně se automaticky vygeneruje optimalizovaný profil. Stiskněte Next. V posledním okně AppSet lze podobně jako při vytvoření nového profilu automaticky konfigurovat vaše tiskové nastavení pro zobrazené aplikace. Pokud chcete, aby AppSet automaticky nastavil vaše tiskové nastavení, zaškrtněte Configure my applications to automatically apply my new... profile when printing. Stiskněte tlačítko Finish. Tím ukončíte proces optimalizace přímých barev pro profil tiskárny a zvoleného materiálu.

11 Jak používat vytvořený profil tiskárny - příklad Před tiskem kalibračních terčů při vytváření nového profilu vypněte v ovladači tiskárny správu barev (pokud to ovladač umožňuje). Zde je příklad tisku z Photoshopu. V dialogovém okně tisku z Photoshopu ve Správě barev nastavte Správu barev provádí Photoshop, zvolte v Profilu tiskárny vámi vytvořený profil tiskárny / materiálu. V Záměru reprodukce lze zvolit buď metodu Perceptuální či Relativní kolometrickou pro daný typ úlohy. Pro fotografie se doporučuje metoda Perceptuální. Rady a doporučení * Před samotnou kalibrací monitoru jej nechte alepoň 30 minut běžet a očistěte monitor příslušnými čistícími prostředky. * Změníte-li nastavení monitoru (například jas, kontrast, nastavení bílého bodu) v menu monitoru (nebo v systému počítače), vytvořený profil monitoru pozbyde účinosti. * Vytvořený profil tiskového materiálu pracuje správně pouze se stejným materiálem, pro jiný typ materiálu musíte vytvořit profil nový, stejně tak při změně rozlišení tisku. * Při tisku kalibračních terčů a při použití vytvořeného profilu materiálu vypněte v ovladači tiskárny správu barev (pokud to ovladač umožňuje). Pokud chcete mít barevně věrné výtisky, musíte mít stejné nastavení ovladače tiskárny při tisku kalibračních terčů, tak i při tisku z aplikace. Poznámka: verze ColorMunki Photo obsahuje pouze knihovny Color Groups a Munsell Glossy, žádné další knihovny přímých barev pro ColorMunki Photo v základní instalaci nejsou k dispozici.

12 Systémové požadavky* Macintosh: PowerPC G4 nebo G5 nebo Intel processor (G5 a vyšší je doporučený) Mac OS X , 10.5.x, a 10.6.x (s posledními updaty) 512 MB RAM (1GB a více je doporučeno) 450 MB volného místa na disku Napájený USB Rozlišení obrazovky: 1024 x 768 nebo vyšší DVD mechanika QuickTime 7 je vyžadován pro multimediální prezentace Internetové připojení k instalaci programové aplikace (nebo pro update) Síťová karta Windows: Microsoft Windows XP 32 nebo 64 bit (s posledním service packem), Microsoft Windows Vista 32 nebo 64 bit a Windows 7 (s posledním service packem) 512 MB RAM (1GB a více je doporučeno) Intel Pentium IV nebo AMD Athlon XP nebo výkonější 450 MB volného místa na disku Napájený USB Uživatel musí mít administrátorská práva k instalaci a deinstalaci. Rozlišení obrazovky: 1024 x 768 nebo vyšší Internetové připojení k instalaci programové aplikace (nebo pro update) Síťová karta * Poznámka: Systémové požadavky jsou platné pro verzi leden 2011, s updaty na novější systémy se mohou systémové požadavky změnit. Známé problémy Macintosh: * Kvůli známým problémům s verzí 4 ICC profilů doporučuje firma XRite používat ICC profily verze 2 pro monitory na Mac OS X Předvolby jsou standardně nastaveny na verzi 4. Před vytvořením profilu monitoru změňte nastavení v preferencích Profile my monitor na verzi 2. * AppSet nespolupracuje s Photoshop CS4. * Podpora AppSet pro Adobe Photoshop CS3 není pro Macintosh Power PC, OS X * Po případném updatu software ColorMunki je nutný restart aplikace. * Pokud máte zaškrtnutou sychronizaci Synchronize při měření barev a barvy nejsou aktualizovány ve Photoshopu, je nutný restart Photoshopu. * DDC nefungují na systému Mac OS X s Intel procesory a videokartou Intel GMA 950. Windows: * AppSet nespolupracuje s Photoshop CS4. * Po případném updatu software ColorMunki je nutný restart aplikace. * Pokud máte zaškrtnutou sychronizaci Synchronize při měření barev a barvy nejsou aktualizovány ve Photoshopu, je nutný restart Photoshopu.

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma

Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma (Color Management) Zpracoval: Emerich Slabý (2007) Obsah: Kalibrace monitoru 3 Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma 3 Krok 1 volba postupu kalibrace 4 Krok 2 pojmenování

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Připojení fotoaparátu k počítači

Připojení fotoaparátu k počítači Prohlížení snímků na počítači je jen jednou z mnoha možností, jak si snímky užít. Můžete tisknout oblíbené snímky, stahovat je pomocí aplikačního softwaru z fotoaparátu do počítače a upravovat je, nebo

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

QuarkXPress 8.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 8.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 8.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 8.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru 1 Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru Obsah Možnost A.

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 10 Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 2/ 10 Obsah 1. MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB ROZHRANÍ... 4 3. PŘIHLÁŠENÍ DO SŘHV... 4 4. INFORMACE

Více

I.CA SecureStore. Instalační příručka. Verze 2.32 a vyšší

I.CA SecureStore. Instalační příručka. Verze 2.32 a vyšší I.CA SecureStore Instalační příručka Verze 2.32 a vyšší Úvod Tato verze instalační příručky je platná pro verzi aplikace SecureStore 2.32 a vyšší. Instalační příručka Instalační balíčky jsou připraveny

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Základní informace Adresy CR v1 je novým mapovým produktem zahrnujícím databázi adresných

Více

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku O tomto průvodcia Vítejte v programu ZoomText Express ZoomText Express je dostupný a snadno použitelný zvětšovací počítačový program.

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Map Utility Verze 1.4 Návod k použití

Map Utility Verze 1.4 Návod k použití ČESKY Map Utility Verze.4 Návod k použití Obsah tohoto návodu k použití Okna použitá v příkladech tohoto návodu pochází ze systému Windows 7. Přijímač GPS a fotoaparát jsou uváděny ve formě ikony. Příklad:

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Přehled Použití okna pro rychlé nastavení Nastavení základních funkcí zobrazení Přiřazení přednastavených režimů k aplikacím Použití funkcí na úsporu

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Office Synchronizer Poznámky k verzi. Verze 1.61

Office Synchronizer Poznámky k verzi. Verze 1.61 Office Synchronizer Poznámky k verzi Verze 1.61 Sídlo společnosti Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tel: +1-937-233-8921

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Systém KobaSpeech 2 stáhnete z internetové stránky http://www.kobaspeech.com

Systém KobaSpeech 2 stáhnete z internetové stránky http://www.kobaspeech.com KobaSpeech 2 Má-li počítač sloužit jako hlasový výstup, potřebujete program typu Zoomtext Zvětšovač/Odečítač (zvětšování s hlasovou podporou), LunarPlus (zvětšování s hlasovou podporou) apod. Tyto programy

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A Následující dokument popisuje první kroky s aplikací ERB Internet-Banka (dále jen Aplikace), které musí uživatel vykonat,

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Registrace na stránkách Disney Infinity

Registrace na stránkách Disney Infinity Základní obsah hry Disney Infinity PC 1.0 je ke stažení zdarma, podrobný návod k vytvoření herního účtu najdete níže. Verze hry na konzole vyžaduje zakoupení startovní sady (Starter pack) pro příslušnou

Více

Spyder3Express. základní příručka

Spyder3Express. základní příručka Spyder3Express základní příručka Oficiální distributor Datacolor pro ČR a SR Drahobejlova 2215/6 190 00 Praha 9 Libeň Tel.: 210 215 701 Fax: 210 215 709 web: www.dataline.cz e-mail: obchod@dataline.cz

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více