PANTONE ColorMunki Design* Česká uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PANTONE ColorMunki Design* Česká uživatelská příručka"

Transkript

1 PANTONE ColorMunki Design* Česká uživatelská příručka Česká uživatelská příručka: 2011 Quentin, spol. s r.o., distributor PANTONE LLC. pro Českou republiku. * Přístroj je také označován jako ColorMunki Design nebo XRite ColorMunki Design PANTONE LLC. is a wholly owned subsidiary of X-Rite, Incorporated. PANTONE LLC., All rights reserved.

2 Úvod ColorMunki Design je spektrofotometr a programová aplikace, která umožňuje vytvoření profilů monitorů (a to jak LCD a notebooků), projektorů a tiskáren (a to jak RGB a CMYK profilů). Profily tiskáren / médií jsou vytvářeny na základě 100 barevných políček. Dále lze vytvářet barevné palety z naměřených barev z odrazových předloh nebo z dostupných knihoven. Tyto paletky lze dále synchronizovat s používanými aplikacemi jako jsou Photoshop, Illustrator, InDesign, Painter nebo QuarkXpress. Pomocí funkce AppSet se automaticky konfigurují tisková nastavení v Adobe Photoshopu, InDesignu a QuarkXPressu. Obsah balení ColorMunki Design ColorMunki Design spektrofotometr, ColorMunki software, ochranný obal / držák na monitor pro ColorMunki, USB kabel pro připojení k počítači a brožurka Quick Start Guide v angličtině. ColorMunki Design software má licenci pro 3 počítače, licence je vázána k přístroji. Pokud tedy uživatel v rámci jedné firmy potřebuje software používat na více než 3 počítačích, podle licenčního ujednání programové aplikace ColorMunki může smazat jednu z instalovaných licencí na jednom počítači, a instalovat ji na další počítač. Předtím, než začnete Pro instalaci software vložte přiložený software do mechaniky počítače a software nainstalujte (průvodce vás provede procesem instalace). Po té připojte přístroj ColorMunki Design pomocí USB kabelu k počítači. Spusťte software ColorMunki Design. Registraci produktu můžete provést z menu Help - volba Activate and Register. Kde začít? Doporučujeme vám začít nejprve s kalibrací monitoru. Na obrázku je zobrazeno úvodní okno s doporučením kalibrace monitoru. Klepněte na Profile my display.

3 Kalibrace monitoru Po spuštění Profile my display se vám otevře nové okno Verify Display Type. Zde zvolte typ monitoru, který budete kalibrovat. Buď LCD, notebook nebo projektor. Pro automatickou kalibraci zvolte mód kalibrace monitoru Easy. Pro další rozšířené volby pak volte mód Advance - například nastavení cílové teploty chromatičnosti bílého bodu atd. Stiskněte tlačítko Next. Dalším krokem je "ColorMunki Status", kde zkalibrujete přístroj samotný. Pokud bude ColorMunki připojeno, bude svítit zelená značka Connected!. Pokud ne, připojte prosím přístroj. Podle obrázku přesuňte ukazatel na přístroji do polohy 225 stupňů a stiskněte tlačítko Calibrate. Po kalibraci přístroje otočte ukazatel zpět do polohy 180 stupňů (dolů). Rozsvítí se zelená značka Calibrated! a následně po otočení ukazatele i Correct Position!. Stiskněte tlačítko Next. Následně se objeví okno Place ColorMunki on Display. Na místo oranžového rámečku připevněte nebo přidržte ColorMunki a stiskněte Next.

4 Po té se celá obrazovka vyplní postupně 33 barvami, které si ColorMunki změří a vytvoří z nich profil monitoru. Kdykoliv lze měření přerušit tlačítkem Cancel. Po dokončení kalibrace se vám zobrazí okno Create Profile, kde u Profile Name můžete nazvat nově vytvořený profil a uložit jej tlačítkem Save. Profil se sám uloží do příslušné složky a systém se nastaví na používání právě vytvořeného profilu monitoru. Zobrazí-li se poté zelená značka Profile Complete!, profil byl úspěšně vytvořen a uložen. Pokud chcete pravidelně kalibrovat váš monitor a mít stálou a spolehlivou kontrolu, stačí zatrhnout zatržítko Remind me to re-profile this display every a nastavit, zda chcete znovu vytvořit nový profil monitoru každý week - týden, 2 weeks - každých 14 dní, každé 3 týdny či měsíc. Stlačíte-li tlačítko Next, objeví se vám okno Before and After Comparison, tedy jak monitor vypadal Before - před a After - po kalibraci monitoru. Tlačítkem Finish ukončíte proces kalibrace monitoru. Funkci kalibrování monitoru můžete také spustit z hlavního menu ColorMunki software - viz další stránka - pomocí volby - Resources - Display Profiling nebo přímo z menu aplikace - Profile My Display.

5 ColorMunki software V levé části hlavního okna aplikace ColorMunki nalezneme následující části: Libraries - tedy knihovny přímých barev - standardní výbavou ColorMunki Design jsou knihovny Color Groups, Munsell Glossy a knihovny přímých barev PANTONE - systému Goe (Coated a Uncoated - po 2058 barvách) a dále textilní knihovny Fashion + Home Cotton (TCX) a Paper (TPX) v počtu 1925 barev. Ostatní knihovny PANTONE lze do ColorMunki Design získat po jejich stažení (viz dále). Zvolením příslušné knihovny se barvy zobrazí ve střední části okna a pomocí posuvníků lze jimi procházet. V pravé horní části okna aplikace - v Color Information - se k zvolené barvě zobrazí hodnoty LAB a srgb. Pokud jsou zvoleny knihovny přímých barev PANTONE systémů Goe a PMS (Pantone Matching System), tak se zobrazí i jejich hodnoty v HTML. Pokud se jedná o knihovny srovnávacích vzorníků, tak také jejich hodnoty v nejbližším CMYK ekvivalentu. K vybrané barvě se v pravé střední části v Relations zobrazí barvy harmonické (Harmony), jejich variace (Variantions) nebo barvy podobné (Similar). Pod Relations lze nastavit v části Profiling osvětlení (D50, denní D65 a další). Nastavením jiného osvětlení se změní vizuální vjem barvy. Volba PrintSafe vám ukáže barvy, které, po zvolení konkrétního barevného prostoru, budou v rámci zvoleného barevného gamutu zobrazitelné či reprodukovatelné. Resources - neboli zdroje: - Coloratti Collection - obrázky dodané sdružením Coloratti si můžete prohlížet, z každého obrázku ColorMunki analyzuje a vytvoří hlavní a důležité barvy. Pokud je připojeno další zařízení (například iphone), lze si odtud prohlížet fotografie a z nich vytvářet důležité barvy. - Display Profiling - odtud lze spustit kalibraci monitoru - ColorMunki Online - odtud se lze dostat na stránky colormunki.com - komunitní stránce věnované tomuto zařízení - stránky jsou v angličtině - Printer Profiling - odtud lze spustit kalibraci tiskárny - ColorMunki - po kliknutí se zobrazí hlavní informace o zařízení ColorMunki - sériové číslo, verze firmware, mód měření, odtud je možné spouštět kalibraci přístroje. Projects - zde se ukládají vytvořené palety s naměřenými nebo vybranými barvami (viz dále). Klepnutím na View Measurements se otevře okno, kde se zobrazí nová paleta s barvami. Jezdcem v pravém dolním rohu lze nastavit velikost zobrazovaných políček barev. V levém dolním rohu lze pomocí Sort order třídit zobrazené barvy podle jména ( Name ), kategorie ( Category ), jasu ( Luminance ) a podobnosti ( Similarity ). V možnosti Snap to: lze rozdělit náhled vybrané barvy a porovnávat ji se stejnou, jak dopadne při simulaci tisku nebo zobrazení v konkrétním zvoleném barevném prostoru. Při volbě None se barva neporovnává.

6 Měření barev: Vlastní měřené barvy: Chcete-li změřit přímou barvu z odrazové předlohy, přepněte ukazatel na přístroji do polohy dolů (180 stupňů), v levé části okna aplikace - Resources klikněte na ColorMunki a zvolte View Measurements (otevře se okno, kam se budou jednotlivé měřené barvy přidávat). U Status by mělo být zobrazeno Ready For Measurements. Posuňte osičku přístroje (umístěnou v opačném rohu, než je zakulacená strana přístroje) na druhou stranu. Odklopí se rameno pro přesné zacílení barvy. Zacilte, sklopte ColorMunki dolů a stiskněte tlačítko uvnitř ovládacího kola. Tím barvu změříte. Naměřená barva se objeví v nově vytvořené paletce. Ta se také zobrazí jako nový soubor Untitled Palette v Projects na levé části okna aplikace. Kliknutím na jméno paletky lze změnit název palety. Naměřené barvy se také zobrazí v prostřední části okna aplikace, v pravé části po zvolení konkrétní barvy se ukáží hodnoty v LAB či srgb. V Relations se ke konkrétním barvám zobrazí harmonické barvy, variace a podobné barvy. Použití barev v dalších aplikacích Aby se vám automaticky barvy, které jste vybrali nebo naměřili, zobrazovaly i v dalších aplikacích, musíte zapnout volbu Synchronize v levé dolní části okna aplikace.

7 Kromě zapnuté volby Synchronize je nutné správné nastavení adresářových cest v předvolbách - Preferences - Sync aplikace ColorMunki. Adresářové cesty směřují ke knihovnám barev (palet barev) konkrétních aplikací. Paletky mají následující přípony: Photoshop:.aco, Illustrator a InDesign:.ase, QuarkXPress:.qcl (viz obrázek). Poznámka: Automatická synchronizace nemusí pracovat se všemi verzemi podporovaných aplikací. O jejich podpoře se informujte na stránkách xrite.com (Support). Pomocí přidání adresářových cest ke knihovnám v Preferences - Sync tento problém můžete vyřešit. Export paletek lze provést i ručně - z menu aplikace - File - Export. Paletky lze exportovat ručně v různých formátech: Adobe Color, Adobe Swatch Exchange, Comma Separated, Quark Color Library, Corel Painter Color File a X-Rite Color Exchange File 2.0. Dostupné knihovny přímých barev PANTONE v ColorMunki Design: Standardně jsou po instalaci součástí následující knihovny: PANTONE GoeGuide coated - Goe coated (odpovídá PANTONE barvám např. XX-X-X C) PANTONE GoeGuide uncoated - Goe uncoated (odpovídá PANTONE barvám např. XX-X-X U) PANTONE FASHION + HOME cotton - odpovídá textilní knihovně f&h cotton (tištěné na vzorcích bavlny) PANTONE FASHION + HOME paper - odpovídá textilní knihovně f&h paper (tištěné na papírovém vějířovém vzorníku) Pokud chcete načíst nejnovější knihovny Plus Series (2010) do ColorMunki software: PANTONE Solid Coated (odpovídá přímým barvám PANTONE xxxc nebo xxxxc) nebo PANTONE Solid Uncoated (odpovídá přímým barvám PANTONE xxxu nebo xxxxu), stačí navštívit stránky xrite.com - support - downloads - ColorMunki Design - Software Downloads - Pantone Plus Color Library, update stáhnout a nainstalovat. Update vyžaduje restart aplikace.

8 Kalibrace tiskárny - Vytvoření nového profilu Kalibraci tiskárny lze spustit klepnutím na Printer Profiling v Resources (a dále Profile my printer) nebo z menu aplikace - Profile my printer. Spustí se samostatná aplikace Profile my printer a zobrazí se úvodní okno Begin Printer Profiling. Pro vytvoření nového profilu zvolte Create New Profile. V bodě dvě vyberete tiskárnu, u které chcete provést kalibraci. Musíte mít nainstalován ovladač tiskárny. V bodě tři nazvěte nově vytvářený profil tiskárny / materiálu a stiskněte Next. V okně Print 1st Test Chart stiskněte Print a následně Continue a tisk přes váš nainstalovaný ovladač tiskárny. Vytiskne se vám první kalibrační terč (je zobrazen na obrázku vlevo). Pokud již máte první terč vytištěn, zaškrtněte kolonku I have already printed my target. V případě tisku na laserovou tiskárnu lze měření začít ihned. Při tisku na inkoustovou tiskárnu byste měli minimálně počkat do té doby, než inkoust na výtisku zaschne. Pokud stisknete tlačítko Next, další okno Allow Test Chart to Dry slouží právě k čekání na zaschnutí výtisku (zde doporučená doba 10 minut). Čekání můžete přerušit zaškrtnutím Skip Drying Process a stisknutím tlačítka Next se přesunete k Measure 1st Test Chart - tedy měření prvního kalibračního terče.

9 Snímání provedete stisknutím tlačítka pro měření. V průběhu měření kalibračního proužku toto tlačítko po celou dobu držíte stisknuté. Přejedete takto celý proužek, který je zvýrazněn oranžovou barvou. Směr vám ukazuje šipka na výtisku. Pokud kalibrační proužek nezměříte správně, zobrazí se červeně a měření tohoto proužku opakujte. Takto postupně změřte všech 5 proužků a stiskněte tlačítko Next. Názorné předvedení měření je součástí videa, které si na tomto místě můžete přehrát. Video lze spustit po stisknutí tlačítka Click here for video instructions, které je umístěno pod zobrazenými proužky. Na základě měření prvního kalibračního terče se automaticky vygeneruje druhý. V okně Print 2nd Test Chart stiskněte tlačítko Print, dále Continue a tiskem přes ovladač vytiskněte druhý kalibrační terč. Stiskněte tlačítko Next. Následující okno Allow Test Chart to Dry opět slouží k čekání na zachnutí výtisku (10 minut). Čekání můžete přerušit zaškrtnutím Skip Drying Process a stiknutím tlačítka Next. Tím se přesunete do okna Measure 2st Test Chart - tedy měření druhého kalibračního terče. Stejným způsobem jako v případě prvního terče změříte dalších pět kalibračních proužků. Po změření stiskněte tlačítko Next. V dalším okně Save Profile lze profil uložit pomocí tlačítka Save. Zde lze změnit název vytvořeného profilu. Uložte profil. Následně se automaticky vypočítá ICC profil materiálu, na který jste tiskli. Po správném vygenerování ICC profilu se vám zobrazí zelená značka Profile Complete. Stiskněte tlačítko Next. Tím se přesunete k poslednímu oknu - AppSet. Vytvořený profil nyní musíte správně použít, tak abyste výsledné tisky měli korektní a barevně správné. AppSet může automaticky konfigurovat vaše tiskové nastavení pro zobrazené aplikace (pro automatické nastavení si ověřte podporu verzí uvedených aplikací - na stránkách nebo Pokud chcete, aby AppSet automaticky nastavil vaše tiskové nastavení, pak zaškrtněte Configure my applications to automatically apply my new... profile when printing. Stiskněte tlačítko Finish. Tím ukončíte proces kalibrace tiskárny a materiálu.

10 Optimalizace již vytvořeného ICC profilu: Barevnou věrnost tiskárny lze dále vylepšit optimalizací profilu. Postupujte takto: spusťe aplikaci Profile my Printer (z menu aplikace ColorMunki nebo z Resources - Printer Profiling), zaškrtněte Optimize Existing Profile, zvolte vytvořený ICC profil a v bodě dva přetáhněte myší vaše naměřené nebo vybrané barvy z paletky do políčka označeného Drag Spot Colors Here. Pokud se vám zobrazí výstražný trojúhelník ve vybrané barvě (podobně jako na obrázku vlevo), barva je v barevném gamutu vytvořeného profilu nereprodukovatelná (na vaší tiskárně v kombinaci s materiálem, na který jste vytvořili ICC profil). Znamená to, že reprodukovatelnost této barvy nelze již více zpřesnit. Stikněte tlačítko Next. Vytvoří se automaticky nový kalibrační terč s vašimi vybranými barvami. V následujícím okně Print Optimalization Test Chart stikněte tlačítko Print ( Continue a tisk přes ovladač tiskárny). Stiskněte tlačítko Next, následující okno Allow Test Chart to Dry opět slouží k zaschnutí výtisku (10 minut). Čekání můžete přerušit zaškrtnutím Skip Drying Process a stisknutím tlačítka Next se přesunete do okna Measure Optimalization Test Chart - tedy měření optimalizace kalibračního terče. Změřte příslušný počet kalibračních proužků. Počet se může měnit podle počtu vybraných barev. Stikněte tlačítko Next. V dalším okně Save Profile uložte vytvořený optimalizovaný profil. Zde lze změnit název optimalizovaného profilu. Stiskněte Save, nasledně se automaticky vygeneruje optimalizovaný profil. Stiskněte Next. V posledním okně AppSet lze podobně jako při vytvoření nového profilu automaticky konfigurovat vaše tiskové nastavení pro zobrazené aplikace. Pokud chcete, aby AppSet automaticky nastavil vaše tiskové nastavení, zaškrtněte Configure my applications to automatically apply my new... profile when printing. Stiskněte tlačítko Finish. Tím ukončíte proces optimalizace přímých barev pro profil tiskárny a zvoleného materiálu.

11 Jak používat vytvořený profil tiskárny - příklad Před tiskem kalibračních terčů při vytváření nového profilu vypněte v ovladači tiskárny správu barev (pokud to ovladač umožňuje). Zde je příklad tisku z Photoshopu. V dialogovém okně tisku z Photoshopu ve Správě barev nastavte Správu barev provádí Photoshop, zvolte v Profilu tiskárny vámi vytvořený profil tiskárny / materiálu. V Záměru reprodukce lze zvolit buď metodu Perceptuální či Relativní kolometrickou pro daný typ úlohy. Pro fotografie se doporučuje metoda Perceptuální. Rady a doporučení * Před samotnou kalibrací monitoru jej nechte alepoň 30 minut běžet a očistěte monitor příslušnými čistícími prostředky. * Změníte-li nastavení monitoru (například jas, kontrast, nastavení bílého bodu) v menu monitoru (nebo v systému počítače), vytvořený profil monitoru pozbyde účinosti. * Vytvořený profil tiskového materiálu pracuje správně pouze se stejným materiálem, pro jiný typ materiálu musíte vytvořit profil nový, stejně tak při změně rozlišení tisku. * Při tisku kalibračních terčů a při použití vytvořeného profilu materiálu vypněte v ovladači tiskárny správu barev (pokud to ovladač umožňuje). Pokud chcete mít barevně věrné výtisky, musíte mít stejné nastavení ovladače tiskárny při tisku kalibračních terčů, tak i při tisku z aplikace. Poznámka: verze ColorMunki Photo obsahuje pouze knihovny Color Groups a Munsell Glossy, žádné další knihovny přímých barev pro ColorMunki Photo v základní instalaci nejsou k dispozici.

12 Systémové požadavky* Macintosh: PowerPC G4 nebo G5 nebo Intel processor (G5 a vyšší je doporučený) Mac OS X , 10.5.x, a 10.6.x (s posledními updaty) 512 MB RAM (1GB a více je doporučeno) 450 MB volného místa na disku Napájený USB Rozlišení obrazovky: 1024 x 768 nebo vyšší DVD mechanika QuickTime 7 je vyžadován pro multimediální prezentace Internetové připojení k instalaci programové aplikace (nebo pro update) Síťová karta Windows: Microsoft Windows XP 32 nebo 64 bit (s posledním service packem), Microsoft Windows Vista 32 nebo 64 bit a Windows 7 (s posledním service packem) 512 MB RAM (1GB a více je doporučeno) Intel Pentium IV nebo AMD Athlon XP nebo výkonější 450 MB volného místa na disku Napájený USB Uživatel musí mít administrátorská práva k instalaci a deinstalaci. Rozlišení obrazovky: 1024 x 768 nebo vyšší Internetové připojení k instalaci programové aplikace (nebo pro update) Síťová karta * Poznámka: Systémové požadavky jsou platné pro verzi leden 2011, s updaty na novější systémy se mohou systémové požadavky změnit. Známé problémy Macintosh: * Kvůli známým problémům s verzí 4 ICC profilů doporučuje firma XRite používat ICC profily verze 2 pro monitory na Mac OS X Předvolby jsou standardně nastaveny na verzi 4. Před vytvořením profilu monitoru změňte nastavení v preferencích Profile my monitor na verzi 2. * AppSet nespolupracuje s Photoshop CS4. * Podpora AppSet pro Adobe Photoshop CS3 není pro Macintosh Power PC, OS X * Po případném updatu software ColorMunki je nutný restart aplikace. * Pokud máte zaškrtnutou sychronizaci Synchronize při měření barev a barvy nejsou aktualizovány ve Photoshopu, je nutný restart Photoshopu. * DDC nefungují na systému Mac OS X s Intel procesory a videokartou Intel GMA 950. Windows: * AppSet nespolupracuje s Photoshop CS4. * Po případném updatu software ColorMunki je nutný restart aplikace. * Pokud máte zaškrtnutou sychronizaci Synchronize při měření barev a barvy nejsou aktualizovány ve Photoshopu, je nutný restart Photoshopu.

Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom

Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom - 1 - Obsah 1 ÚVOD K SOFTWARU DEXCOM STUDIO DATA MANAGER... 4 1.1 KONTAKTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY

Více

Spyder3Express. základní příručka

Spyder3Express. základní příručka Spyder3Express základní příručka Oficiální distributor Datacolor pro ČR a SR Drahobejlova 2215/6 190 00 Praha 9 Libeň Tel.: 210 215 701 Fax: 210 215 709 web: www.dataline.cz e-mail: obchod@dataline.cz

Více

Příručky pro zařízení

Příručky pro zařízení Příručka k softwaru Před provozováním zařízení si prosím přečtěte tuto příručku. Po přečtení tuto příručku uložte na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu. CZE Příručky pro zařízení Příručky

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Děkujeme, že jste si vybrali ONYX.

Děkujeme, že jste si vybrali ONYX. Děkujeme, že jste si vybrali ONYX. Pro zajištění správné instalace a nastavení si prostudujte tuto příručku a uschovejte si ji na bezpečném místě pro budoucí použití. Tento dokument a software v něm popisovaný

Více

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů MonacoEZcolor Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů 2 Poznámky Monaco EZcolor díl I.: Úvod do tvorby ICC profuilů Monaco EZColor Monaco EZcolor je cenově dostupný balík programů s kolorimetrickou

Více

Používání funkcí tiskárny

Používání funkcí tiskárny Canon JX510P series Příručka online Стор. 1 із 91 MC-3572-V1.00 Jak používat tuto příručku Vytištění této příručky Získání nejnovějšího ovladače tiskárny Používání funkcí tiskárny Nastavení počtu kopií

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ Pro uživatele DCP; Tato dokumentace je pro modely MFC a DCP. Veškerá označení MFC v této příručce uživatele čtěte jako DCP. Některé modely nejsou k dispozici ve všech zemích.

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0

Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0 Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0 Tento dokument obsahuje důležité informace o tomto vydání. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout

Více

ebeam Projection (Interactive) dodatek k ebeam Complete

ebeam Projection (Interactive) dodatek k ebeam Complete Návod k obsluze ebeam Projection (Interactive) dodatek k ebeam Complete ÚVOD...4 INSTALACE A PŘÍPRAVA HARDWARE...6 INSTALACE SOFTWARE...6 ZÁKLADNÍ REŽIMY...7 REŽIM INTERACTIVE TOOLS...7 REŽIM SCRAPBOOK...9

Více

Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240

Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240 Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240 ŘEŠENÍ SERVER & KONTROLÉR UTILITY 2005 Electronics for Imaging, Inc. Informace v této publikaci podléhají Právním ustanovením pro tento produkt. 45040903 10.

Více

Příručka uživatele programu Button Manager V2

Příručka uživatele programu Button Manager V2 Příručka uživatele programu Button Manager V2 Verze B CZE Copyright Copyright 2013 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu obsažené se mohou kdykoliv změnit bez předchozího

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Barevný tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Barevný tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Barevný tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Photoshop 6.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Photoshop 6.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Photoshop 6.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software, je poskytována na základě licence

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ MFC-9440CN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9045CDN Verze 0 CZE Obsah Část I Windows 1 Tisk 2 Použití ovladače tiskárny Brother...2 Tisk dokumentů...3 Oboustranný tisk...4 Zásady

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní Příručka uživatele Příručka uživatele 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software,

Více

Vaše uživatelský manuál OKI C9600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633798

Vaše uživatelský manuál OKI C9600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633798 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI C9600. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI C9600 v uživatelské příručce

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana............... 5 6 9 Prosím

Více