1. Nejsou. 2. Nestojí. 3. Nebudou. 4. Neleží. 5. Není. 6. Nestál. 7. Neměl. 8. Nežijí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Nejsou. 2. Nestojí. 3. Nebudou. 4. Neleží. 5. Není. 6. Nestál. 7. Neměl. 8. Nežijí."

Transkript

1 Leksjon Gjør om til negative konstateringer. Auto bylo na ulici. Auto nebylo na ulici. 1. Děti byly ve škole. 2. Byl jsem na nádraží. 3. Budou pracovat v továrně. 4. Mám na stole knihy. 5. Rodiče bydleli v Praze. 6. Sestra bude studovat na univerzitě. 7. Ležel jsi v posteli. 8. Budou mít pokoj v hotelu. 1. Děti nebyly ve škole. 2. Nebyl jsem na nádraží. 3. Nebudou pracovat v továrně. 4. Nemám na stole knihy. 5. Rodiče nebydleli v Praze. 6. Sestra nebude studovat na univerzitě. 7. Neležel jsi v posteli. 8. Nebudou mít pokoj v hotelu Gi et positivt svar. Byl jste ve škole? Ano, byl. 1. Bydleli jste v hotelu? 2. Měl jsi klíče v kapse? 3. Studujete na univerzitě? 4. Budeš si hrát na zahradě? 5. Byla jste u lékaře? 6. Budete u řeky? 7. Pracujete v továrně? 8. Budete žít ve městě? 1. Ano, bydleli. 2. Ano, měl. 3. Ano, studujeme. / Ano, studuji. / Ano, studuju. 4. Ano, budu. 5. Ano, byla. 6. Ano, budeme. 7. Ano, pracujeme. / Ano, pracuji. / Ano, pracuju. 8. Ano, budeme. / Ano, budu Gi et negativt svar. Byly děti ve škole? Nebyly. 1. Jsou děti v posteli? 2. Stojí auto na ulici? 3. Budou na nádraží? 4. Leží knihy na zemi? 5. Je stůl u okna? 6. Stál dům u lesa? 7. Měl v ruce nůž? 8. Žijí rodiče u sestry? 1. Nejsou. 2. Nestojí. 3. Nebudou. 4. Neleží. 5. Není. 6. Nestál. 7. Neměl. 8. Nežijí Gjør om til presens. Auto bylo na ulici. Auto je na ulici. 1. Děti si hrály na zahradě. 2. Seděl jsem u stolu. 3. Syn nebyl ve škole. 4. Měl jsi klíče v kapse? 5. Pavel držel v ruce nůž. 6. Rodiče žili na venkově. 7. Dům stál u lesa. 8. Pracoval jste v továrně? 1. Děti si hrají na zahradě. 2. Sedím u stolu. 3. Syn není ve škole. 4. Mám klíče v kapse? 5. Pavel drží v ruce nůž. 6. Rodiče žijí na venkově. 7. Dům stojí u lesa. 8. Pracujete v továrně? Gjør om til preteritum. Auto není na ulici. Auto nebylo na ulici. 1. V domě nikdo není. 2. Na zemi nic není. 3. Hrajeme si na zahradě. 4. Chlapec sedí u řeky. 5. Bydlíte v hotelu? 6. Rodiče žijí u sestry. 7. Věci jsou v autě. 8. Co děláš ve městě? 1. V domě nikdo nebyl. 2. Na zemi nic nebylo. 3. Hráli jsme si na zahradě. 4. Chlapec seděl u řeky. 5. Bydlili jste v hotelu? / Bydlil jste v hotelu? / Bydlila jste v hotelu? 6. Rodiče žili u sestry. 7. Věci byly v autě. 8. Co jsi dělal ve městě? / Co jsi dělala ve městě? Gjør om til futurum. Bydlíte v hotelu? Budete bydlet v hotelu? 1. Jsou u lékaře. 2. Procházíme se u řeky. 3. Dcera studuje v Praze. 4. Věci jsou v autě. 5. Kde bydlíš? 6. Kde pracujete? 7. Co dělají na nádraží? 8. Nežije v Česku. 1

2 1. Budou u lékaře. 2. Budeme se procházet u řeky. 3. Dcera bude studovat v Praze. 4. Věci budou v autě. 5. Kde budeš bydlet? 6. Kde budete pracovat? 7. Co budou dělat na nádraží? 8. Nebude žít v Česku Spør etter supplerende informasjon. Byli jsme na nádraží. Co jste dělali na nádraží? 1. Budu na zahradě. 2. Děti jsou u řeky. 3. Byli jsme v lese. 4. Pavel byl v Praze. 5. Jsme v hotelu. 6. Chlapec je v autě. 7. Byli jsme u sestry. 8. Budu u Pavla. 1. Co budeš dělat na zahradě? 2. Co dělají u řeky? 3. Co jste dělali v lese? 4. Co dělal Pavel v Praze? 5. Co děláte v hotelu? 6. Co dělá chlapec v autě? 7. Co jste dělali u sestry? 8. Co budeš dělat u Pavla? Gjør om på setningene: sett inn former av verbet být. Tamhle jde Alena. Tamhle je Alena. 1. Auto stálo venku. 2. Budeme spát vedle. 3. Kde jsi pracoval? 4. Pracuji doma. 5. Děti si hrají tamhle. 6. Hořely tam ohně. 7. Stalo se to blízko. 8. Pavel a Anna sedí tady. 1. Auto bylo venku. 2. Budeme vedle. 3. Kde jsi byl? 4. Jsem doma. 5. Děti jsou tamhle. 6. Byly tam ohně. 7. Bylo to blízko. 8. Pavel a Anna jsou tady Gjør om på setningene: sett inn første person flertall presens av verbet mít. Peníze jsou tady. Máme peníze tady. 1. Škola je blízko. 2. Věci byly pryč. 3. Není tady nikdo. 4. Uvnitř nebylo nic. 5. Někde je auto. 6. Nádraží nebylo daleko. 7. Děti nejsou doma. 8. Řeka a les byly blízko. 1. Máme školu blízko. 2. Máme věci pryč. 3. Nemáme tady nikoho. 4. Nemáme uvnitř nic. 5. Máme někde auto. 6. Nemáme nádraží daleko. 7. Nemáme děti doma. 8. Máme řeku a les blízko Gjør om på setningene: sett inn preteritumsformer av verbet nechat. Mám peníze tady. Nechal jsem peníze tady. 1. Mám klíče doma. 2. Máme auto tamhle. 3. Máme věci uvnitř. 4. Psa máme venku. 5. Někde mám knihy. 6. Věci máme vedle. 7. Mám tam slovník. 8. Máme tady dopisy. 1. Nechal jsem klíče doma. / Nechala jsem klíče doma. 2. Nechali jsme auto tamhle. 3. Nechali jsme věci uvnitř. 4. Psa jsme nechali venku. 5. Někde jsem nechala knihy. / Někde jsem nechal knihy. 6. Věci jsme nechali vedle. 7. Nechal jsem tam slovník. / Nechala jsem tam slovník. 8. Nechali jsme tady dopisy Gjør om på setningene: sett inn former av verbet zůstat. Kde jsi nechal peníze? Kde zůstaly peníze? 1. Kde jsi nechala děti? 2. Kde jsi nechal věci? 3. Kde jste nechali studenty? 4. Kde jste nechal dceru? 5. Kde jste nechala syna? 6. Kde jsi nechal auto? 7. Kde jsi nechala psa? 8. Kde jste nechali klíče? 1. Kde zůstaly děti? 2. Kde zůstaly věci? 3. Kde zůstali studenti? 4. Kde zůstala dcera? 5. Kde zůstal syn? 6. Kde zůstalo auto? 7. Kde zůstal pes? 8. Kde zůstaly klíče? Gjør om på setningene: sett inn former av verbet být. Peníze zůstanou tady. Peníze budou tady. 2

3 1. Postele zůstanou vedle. 2. Pes zůstane venku. 3. Stůl nezůstane tady. 4. Klíče zůstanou tamhle. 5. Lékař zůstane uvnitř. 6. Děti nezůstanou doma. 7. Zůstanou tam lidé. 8. Někde zůstanou chyby. 1. Postele budou vedle. 2. Pes bude venku. 3. Stůl nebude tady. 4. Klíče budou tamhle. 5. Lékař bude uvnitř. 6. Děti nebudou doma. 7. Budou tam lidé. 8. Někde budou chyby Gjør om på setningene: sett inn former av verbet zůstat. Peníze budu mít tady. Peníze zůstanou tady. 1. Obrazy bude mít tam. 2. Židli budeme mít tamhle. 3. Nástroje budu mít venku. 4. Knihy budeme mít doma. 5. Stroje budeme mít vedle. 6. Tady budu mít stůl. 7. Kde budete mít přátele? 8. Někde budete mít chyby. 1. Obrazy zůstanou tam. 2. Židle zůstanou tamhle. 3. Nástroje zůstanou venku. 4. Knihy zůstanou doma. 5. Stroje zůstanou vedle. 6. Tady zůstane stůl. 7. Kde zůstanou přátelé? 8. Někde zůstanou chyby Lag negative konstateringer. Knihy jsou vedle. Nejsou vedle. 1. Studenti byli pryč. 2. Moře je blízko. 3. Lesy byly daleko. 4. Karel bude doma. 5. Peníze jsou pryč. 6. Matka byla uvnitř. 7. Zvířata budou venku. 8. Děti budou tady. 1. Studenti nebyli pryč. 2. Moře není blízko. 3. Lesy nebyly daleko. 4. Karel nebude doma. 5. Peníze nejsou pryč. 6. Matka nebyla uvnitř. 7. Zvířata nebudou venku. 8. Děti nebudou tady Benekt spørsmålene. Co jsi tam dělal? Nebyl jsem tam. 1. Co jste dělal doma? 2. Co budeš dělat tady? 3. Co jsi dělala uvnitř? 4. Co budete dělat venku? 5. Co jste tam dělal? 6. Co jsi dělal vedle? 7. Co budeš dělat doma? 8. Co jsi tady dělala? 1. Nebyl jsem doma. 2. Nebudu tady. 3. Nebyla jsem uvnitř. 4. Nebudu venku. / Nebudeme venku. 5. Nebyl jsem tam. 6. Nebyl jsem vedle. 7. Nebudu doma. 8. Nebyla jsem tady Gjør om på setningene: sett inn former av verbet čekat. Byl jsem před domem. Čekal jsem před domem. 1. Autobusy stály před nádražím. 2. Jsme dole. 3. Budu nahoře. 4. Vlak nikde nebyl. 5. Auto bylo před domem. 6. Budeme před divadlem. 7. Venku nikdo není. 8. Kde budeš? 1. Autobusy čekaly před nádražím. 2. Čekáme dole. 3. Budu čekat nahoře. 4. Vlak nikde nečekal. 5. Auto čekalo před domem. 6. Budeme čekat před divadlem. 7. Venku nikdo nečeká. 8. Kde budeš čekat? Gjør om på setningene: sett inn former av verbet stát. Auto je na ulici. Auto stojí na ulici. 1. Za stromem někdo je. 2. Hotel byl proti divadlu. 3. Autobus bude před školou. 4. Továrna byla mezi nádražím a řekou. 5. Kolem stolu byly židle. 6. Děti nebyly vpředu. 7. Kde budete? 8. Mezi lesem a řekou jsou domy. 1. Za stromem někdo stojí. 2. Hotel stál proti divadlu. 3. Autobus bude stát před školou. 4. Továrna stála mezi nádražím a řekou. 5. Kolem stolu stály židle. 6. Děti nestály vpředu. 7. Kde budete stát? 8. Mezi lesem a řekou stojí domy Gjør om på setningene: sett inn former av verbet být. 3

4 Petr leží v posteli. Petr je v posteli. 1. Pes ležel pod stolem. 2. Kolem domu stály stromy. 3. Divadlo stojí za řekou. 4. Děti seděly kolem matky. 5. Seděli jsme kolem ohně. 6. Sedím mezi Petrem a Janem. 7. Nebudu stát vzadu. 8. Budeme sedět před domem. 1. Pes byl pod stolem. 2. Kolem domu byly stromy. 3. Divadlo je za řekou. 4. Děti byly kolem matky. 5. Byli jsme kolem ohně. 6. Jsem mezi Petrem a Janem. 7. Nebudu vzadu. 8. Budeme před domem Gjør om til preteritum. Děti běží vpředu. Děti běžely v vpředu. 1. Chlapci plavou pod vodou. 2. Eva má hlavu nad hladinou. 3. Jedeme vzadu. 4. Půjdu vpředu. 5. Budeme se procházet před domem. 6. Kolem domu rostou stromy. 7. Bydlíme za řekou. 8. Pracují pod zemí. 1. Chlapci plavali pod vodou. 2. Eva měla hlavu nad hladinou. 3. Jeli jsme vzadu. 4. Šla jsem vpředu. / Šel jsem vpředu. 5. Procházeli jsme se před domem. / Procházely jsme se před domem. 6. Kolem domu rostly stromy. 7. Bydleli jsme za řekou. / Bydlely jsme za řekou. 8. Pracovali pod zemí. / Pracovaly pod zemí Gjør om på setningene: sett inn former av verbet zůstat. Auto bylo před domem. Auto zůstalo před domem. 1. Mezi lesem a řekou nebylo nic. 2. Před školou nikdo nebyl. 3. Zvíře bylo pod vodou. 4. Byli jsme kolem stolu. 5. Nebyl jsem vzadu. 6. Knihy byly dole. 7. Pes byl pod postelí. 8. Nikde nebylo nic. 1. Mezi lesem a řekou nezůstalo nic. 2. Před školou nikdo nezůstal. 3. Zvíře zůstalo pod vodou. 4. Zůstali jsme kolem stolu. 5. Nezůstal jsem vzadu. 6. Knihy zůstaly dole. 7. Pes zůstal pod postelí. 8. Nikde nezůstalo nic Gjør om på setningene: sett inn første person flertall presens av verbet mít. Auto je před domem. Auto máme před domem. 1. Nad stolem je obraz. 2. Kolem domu je zahrada. 3. Škola je za řekou. 4. Kolem vesnice jsou lesy. 5. Dům je mezi lesem a řekou. 6. Škola jě proti divadlu. 7. Knihy jsou dole. 8. Byt je nahoře. 1. Nad stolem máme obraz. 2. Kolem domu máme zahradu. 3. Školu máme za řekou. 4. Kolem vesnice máme lesy. 5. Dům máme mezi lesem a řekou. 6. Školu máme proti divadlu. 7. Knihy máme dole. 8. Byt máme nahoře Lag en negativ konstatering. Jan je před domem. Před domem nikdo není. Auto je před domem. Před domem nic není. 1. Za stromem někdo stojí. 2. Zahrada je vzadu. 3. Obraz je nad postelí. 4. Pes je pod stolem. 5. Stanice je proti divadlu. 6. Děti jsou nahoře. 7. Židle jsou dole. 8. Mezi řekou a lesem je vesnice. 1. Za stromem nikdo nestojí. 2. Vzadu nic není. 3. Nad postelí nic není. 4. Pod stolem nic není. 5. Proti divadlu nic není. 6. Nahoře nikdo není. 7. Dole nic není. 8. Mezi řekou a lesem nic není. Test kunnskapene dine. (A) Fullfør setningene ved å bruke substantivene i parentes. 1. Byli jsme v... (Česko, divadlo, Francie, hotel, les, postel, Praha, auto, dům, vlak, město, škola, Norsko, továrna, byt, pokoj, práce). 2. Bratr je na... (nádraží, pole, 4

5 stanice, ulice, univerzita, venkov, kůň, strom, cesta, zahrada, země, obraz). 3. Čekáme u... (autobus, divadlo, hotel, lékař, les, moře, pole, postel, řeka, stanice, stůl, auto, dům, matka, oheň, otec, přítel, sestra, strom, vlak, okno, škola). 4. Budu stát před... (autobus, divadlo, hotel, nádraží, stanice, auto, dům, škola, továrna, obraz). 5. Je tu za... (divadlo, hotel, les, moře, nádraží, postel, Praha, řeka, zahrada, dům, stroj, strom, město, okno, škola, továrna). 6. Bylo to pod... (postel, stůl, země, auto, strom, město, moře, okno). 7. Ptáci jsou nad... (les, moře, pole, řeka, země, dům, město). 8. Stál mezi... a... (město a řeka, stůl a postel, řeka a les, otec a matka, bratr a sestra, hotel a nádraží, vesnice a les, muž a žena, chlapec a dívka, pes a kočka). 9. Budou kolem... (stůl, dům, dítě, kůň, oheň, otec, přítel, stroj, strom, maminka, vedoucí). 10. Stáli jsme proti... (divadlo, hotel, nádraží, univerzita, dům, okno, škola, továrna, učitel). (B) Sett inn passende preposisjoner. 1. Auto stálo (ulice). 2. Děti si hrály (zahrada). 3. Chlapec spal (postel). 4. Byli jsem (lékař). 5. Budeme bydlet (hotel). 6. Bydlíme (sestra). 7. Budeme čekat (divadlo). 8. Držela nůž (ruka). 9. Leželi jsme (strom) a spali. 10. Otec pracuje (továrna) (stroj). 11. Nechal jsem klíče (auto). 12. Zvíře plavalo (voda). 13. Procházeli jsme se (řeka). 14. Mám knihy (stůl). 15. Seděli jsme (stůl) a povídali. 16. Rodiče nežijí (město), ale (venkov). 17. Eva bude studovat (univerzita) (Praha). 18. Praha je (Česko). 19. (Anglie) a (Francie) je moře. 20. Seděli jsme (oheň). 21. Zůstanu (auto). (C) Sett inn passende adverb. Není to daleko, je to... Není to daleko, je to blízko. 1. Nebudeme doma, budeme Bratr tady není, je Nádraží není blízko, je Knihy nejsou tady, jsou Alena tady není, je Lidé nebyli venku, byli Nebydlím tady, bydlím Neseděli jsme vzadu, seděli jsme.... (D) Oversett til tsjekkisk. 1. Hvor skal du bo? Hos broren min. 2. Har du vært hos legen? 3. Foreldrene mine bor på landet. 4. Jeg har ingen penger her. 5. Hvor er du? 6. Sjøen er ikke langt unna. 7. Tingene er borte. 8. Jeg vil gå tur langs elven. 9 Det er ingen biler i gaten. 10. Det står noen bak treet. 11. Vi satt rundt bordet og snakket. 12. Far er ikke hjemme. 13. Vi sat ikke foran, vi satt bak. 14. Mine søsken studerer på universitetet i Praha. 15. Jeg etterlot bilen min foran jernbanestasjonen. 16. Hun holder en kniv i hånden sin. 17. Ble noen igjen her? 18. Skal dere bli igjen der? Nei, vi skal bo ved siden av. 19. Boken lå på bordet. 20. Jeg vil vente nede. 21. Det er sjø mellom Frankrike og England. 22. Hun svømte under vannet, men hun hadde hodet sitt over vannet. 23. Det er en bussholdeplass overfor teatret. 24. Det er nært ved. 25. Jeg har etterlatt mine penger et eller annet sted. 26. Toget stopper ingen steder. 5

Leksjon 8 8.1.1. Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten 8.1.2. Sett inn ten 8.1.3. Sett inn nějaký 8.1.4. Gjenta ved å bruke stejný

Leksjon 8 8.1.1. Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten 8.1.2. Sett inn ten 8.1.3. Sett inn nějaký 8.1.4. Gjenta ved å bruke stejný Leksjon 8 8.1.1. Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten. Peníze jsem měl v té kapse. Peníze jsem měl v téhle kapse. 1. Narodil se v tom starém domě. 2. Okolo celé té zahrady bude zeď. 3. Leželi

Více

9. LEKCE LEKSJON NI. Musa på soverommet 171 LEKSJON 9

9. LEKCE LEKSJON NI. Musa på soverommet 171 LEKSJON 9 LEKSJON NI 9. LEKCE Musa på soverommet 2 14 På hytta. Klokka elleve om natta Berit: Arne! Arne: Ja, kjære? Hva er det? Berit: Hørte du det ikke? Arne: Nei. Berit: Jeg hørte mus. Er det mus her i huset?

Více

Čeština pro cizince a azylanty. Marie Hádková

Čeština pro cizince a azylanty. Marie Hádková Čeština pro cizince a azylanty Marie Hádková 2006 Obsah: Lekce 31 Telefonujeme... 5 Lekce 32 Blahopřejeme Vám... 10 Lekce 33 Zvířata kolem nás... 14 Lekce 34 Máme (v bytě) problém 10 krizových situací

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Seminární práce z anglického jazyka wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Prázdniny skončily 1 Návrat do školy 8 Už to začalo 10 V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Vážení čtenáři, i když se to nezdá, jsou velké prázdniny

Více

Eva Wagenknechtová 3.A O jahodové chaloupce

Eva Wagenknechtová 3.A O jahodové chaloupce Eva Wagenknechtová 3.A O jahodové chaloupce V jednom malém domečku žil otec a matka. Neměli žádné děti. Až jednou se probudili a u nohou matky bylo malé nemluvně. Dali mu jméno Lili. Dorůstala a byla hezčí

Více

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti 2015 Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně ke 140. výročí postavení uherskohradišťské

Více

Nedan upptages endast fel i den tjeckiska texten, liksom grövre fel i den svenska texten. Uppenbara fel i den svenska texten redovisas däremot inte.

Nedan upptages endast fel i den tjeckiska texten, liksom grövre fel i den svenska texten. Uppenbara fel i den svenska texten redovisas däremot inte. Tjeckisk baskurs Rättelser till Tjeckisk baskurs, 2000. Nedan upptages endast fel i den tjeckiska texten, liksom grövre fel i den svenska texten. Uppenbara fel i den svenska texten redovisas däremot inte.

Více

Tjeckiska A Tahal/Tahalová KLÍČ FACIT, LEKCE 8 11

Tjeckiska A Tahal/Tahalová KLÍČ FACIT, LEKCE 8 11 Tjeckiska A Tahal/Tahalová KLÍČ FACIT, LEKCE 8 11 OSMÁ LEKCE 8 LEKCE OSM 6. Översätt till tjeckiska 1. mapa Německa 2. auto jeho otce 3. konec týdne 4. přítelkyně jeho sestry 5. opera Leoše Janáčka 6.

Více

Tygr a Tom. a jiné povídky pro chlapce. Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových

Tygr a Tom. a jiné povídky pro chlapce. Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových Tygr a Tom a jiné povídky pro chlapce Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových Copy: by NewStarCenter Copy: by Duotisk Překlad: Jurica Jaroslav Jazyková úprava: Novotná Ida

Více

Hasiči hrdinové všedních dnů

Hasiči hrdinové všedních dnů Hasiči hrdinové všedních dnů Opava 2009 Opavský Hasík Kdysi dávno se nedaleko Opavy objevilo dračí vejce. Nikdo neví, odkud se vzalo a kdy se tam vzalo. A jednoho dne se vylíhl malý dráček. Byl smutný,

Více

Lekce 1. Str. 7/cv. 6 Řešení: Studenti poslouchají několikrát (podle potřeby). Schéma 1C. Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 1

Lekce 1. Str. 7/cv. 6 Řešení: Studenti poslouchají několikrát (podle potřeby). Schéma 1C. Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 1 Lekce 1 Str. 7/cv. 1 Učitel vyzve studenty, aby si představili, že žena na fotografii je jejich nová kolegyně. Na co by se jí zeptali a jak by otázku formulovali? Studenti doplňují otázky ve cvičení 1.

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary 2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary MINIPROJEKT 6. TŘÍD BÁSEŇ (6.A, 6.B) 2 MINIPROJEKT NA ZÁŘÍ/ŘÍJEN BÁSEŇ (6.A, 6.B)

Více

Sborník oceněných literárních a výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Bohumín na tř. Dr. E. Beneše 456 Hledání Stromové Dévy

Sborník oceněných literárních a výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Bohumín na tř. Dr. E. Beneše 456 Hledání Stromové Dévy Sborník oceněných literárních a výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Bohumín na tř. Dr. E. Beneše 456 Hledání Stromové Dévy Projekt byl podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje Podpora environmentálního

Více

Kvasnice číslo 12, ročník 2007

Kvasnice číslo 12, ročník 2007 12 2007 Ze školních lavic Na začátku září se konečně dočkali všichni, kteří se nemohli dočkat, až se otevřou dveře naší školy. Zvláště někteří prvňáčci chodili na konci prázdnin okukovat, jestli je naše

Více

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina Základní škola Březolupy ŠKOLÁK Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014 Mikulášská družina Milé čtenářky a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává další číslo našeho časopisu a věříme, že Vám přinese

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

Pravopisníček pro 4. a 5. ročník základní školy KLÍČ

Pravopisníček pro 4. a 5. ročník základní školy KLÍČ Strana 1 ú/ů 1. Už půjdu domů. Zúčastnil se schůzky v únoru. Ten úhel v trojúhelníku je pravý. Kufry dáme dolů. Řeka tam ústí do moře. Úkol kontroluje můj tatínek. Kdo je tvůj úhlavní nepřítel? Postavil

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

New York, březen 2005

New York, březen 2005 New York, březen 2005 Pro Afričanku jako já je strašlivá zima. Pořád běhám z místa na místo, celý život jsem to dělala, matka mě za to často kárala. Proč věčně někde běháš? Zůstaň chvíli doma! Celá čtvrť

Více

Tajemné příbě hy. Bubá k skuteč ně se stalo, podle [2]

Tajemné příbě hy. Bubá k skuteč ně se stalo, podle [2] Tajemné příbě hy Vítejte do světa děsivépravdy a ješ tě děsivější fikce. Vítejte do světa, kde skutečnost bere na sebe podobu iluze. Poznáte, který z následujících příběhů se skutečně stal a který si jen

Více

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení.

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. Mnoho poutavých a napínavých příběhů, bajek i pohádek Křížovky, kvizy a rozhovory Příjemné počtení

Více

Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací.

Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací. Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací. Přijde mi to jako velmi zajímavý nápad, je to jiná forma výuky a jsem názoru, že pro nás i jistě zajímavější než klasická výuka.

Více

Literární texty. Matyáš Perek, 8. B

Literární texty. Matyáš Perek, 8. B Literární texty Matyáš Perek, 8. B ZŠ a MŠ J. Š. Baara 2014/2015 Bolest Někdy mám pocit, že cítím všechnu bolest světa, jako by v něm ubývalo světla. Jako by všechno procházelo mnou, bolest lidí, kteří

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

Str. 37/cv. 1 Studenti si své odpovědi můžou zkontrolovat či doplnit podle politické mapy světa s názvy zemí, která se nachází na konci učebnice.

Str. 37/cv. 1 Studenti si své odpovědi můžou zkontrolovat či doplnit podle politické mapy světa s názvy zemí, která se nachází na konci učebnice. Lekce 4 Str. 37/cv. 1 Studenti si své odpovědi můžou zkontrolovat či doplnit podle politické mapy světa s názvy zemí, která se nachází na konci učebnice. Str. 37/cv. 2 Varianta cvičení. Vytisknout a rozstříhat.

Více

Loučení s prázdninami

Loučení s prázdninami Loučení s prázdninami Jan Ryska u babičky u dědečka na cestu na kozu na králíky pro sebe od sebe o ně v autobusu na světě kuliferda vykutálený neobejde statečně nepřemáhala doprovázel rozloučení odjížděla

Více

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ VI. SYNTAX VĚTA A VÝPOVĚĎ 1 Znázorněte základovou větnou strukturu gramatickým větným vzorcem. Rozlište větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní. Řekněte, které výrazy nejsou větnými členy.

Více