VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 2. Ročník VIII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 2. Ročník VIII"

Transkript

1 VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 2 Ročník VIII Září 2014

2 Zápis ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. dubna ) Schválit hospodářský výsledek Služeb Vítkovice s. r. o. za rok 2013 se ztrátou 580 tis. Kč s tím, že bude převeden na účet 429 neuhrazené ztráty z minulých let. Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení: OZ schvaluje hospodářský výsledek Služeb Vítkovice s. r. o. za rok 2013 se ztrátou 580 tis. Kč s tím, že bude převeden na účet 429 neuhrazené ztráty z minulých let. 2) Schválit prodej pozemku p. č. 375/2 o výměře 110 m 2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších manželům Markvartovým za vyhláškovou cenu 10 Kč/m 2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od do Veškeré náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. Usnesení: OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 375/2 o výměře 110 m 2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších manželům Markvartovým za vyhláškovou cenu 10 Kč/m 2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od do Veškeré náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. 3) Schválit prodej pozemku p. č. 12 KN v k. ú. Vítkovice o výměře 10,8 m 2 pod nově vybudovanou trafostanicí v rámci stavby Vítkovice 392 Aldrov firmě ČEZ Distribuce, a. s. za navrhnutou cenu 102 Kč/m 2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od do Veškeré náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. Usnesení: OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 12 KN v k.ú. Vítkovice o výměře 10,8 m 2 pod nově vybudovanou trafostanicí v rámci stavby Vítkovice 392 Aldrov firmě ČEZ Distribuce, a. s. za navrhnutou cenu 102 Kč/m 2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od do Veškeré náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. 4) Schválit anulaci záměru prodeje části pozemku p. č. 21/1 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších. Nový záměr prodeje bude zveřejněn po zaměření pozemku. Usnesení: OZ schvaluje anulaci záměru prodeje části pozemku p. č. 21/1 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších. Nový záměr prodeje bude zveřejněn po zaměření pozemku. 5) Schválit žádost o připojení objektu čp. 352 pana Jaroslava Maliny na obecní čis- 2

3 tičku odpadních vod. Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 Usnesení: OZ schvaluje žádost o připojení objektu č. p. 352 pana Jaroslava Maliny na obecní čističku odpadních vod po konzultaci se správcem sítě panem Hanušem. 6) Schválit žádost o prodloužení podmínky zpětného odkupu pozemku p. č. 366/5 o výměře m 2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších pana Vladimíra Lukeše, který z finančních důvodů nezačal stavbu realizovat. Odložení bodu na příští zastupitelstvo. Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 Usnesení: Obecní zastupitelstvo se dohodlo na odložení tohoto bodu na příští zastupitelstvo, po získání dodatečných informací. 7) Vzít na vědomí Výroční zprávu Freestyle Area snowpark vlek Jizerka zimní sezóna 2013/2014. Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 Usnesení: OZ bere na vědomí výroční zprávu Freestyle Area snowpark Jizerka za zimní sezónu 2013/ ) Schválit žádost o souhlas k využití adresy Vítkovice čp. 414 pro občanské sdružení SK Freestyle Area. OZ pověřuje starostu M. Rychtra jednáním o získání informací o založení občanského sdružení právní stanovisko. Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 Usnesení: OZ pověřuje starostu Milana Rychtra jednáním o získání informací o založení občanského sdružení s právním stanoviskem. 9) Žádost pana Telce Milana o možnost ponechat provozovnu stánku rychlého občerstvení U kouzelníka na stávajícím místě. Pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 4 (Volejník, Rychtr, Matuš, John) Usnesení: OZ odsouvá bod č. 9 na příští zastupitelstvo. 10) Schválit směnnou smlouvu mezi Obcí Vítkovice a Správou Krkonošského národního parku, týkající se pozemků p. č na LV 66 a p. č na LV vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších. Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 Usnesení: OZ schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Vítkovice a Správou Krkonošského národního parku, týkající se pozemků p. č na LV 66 a p. č na LV vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších. 3

4 Zápis z páté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 21. května ) Schválit žádost Tomáše a Lenky Johnových o pronájem objektu v bývalém areálu Státního statku Vítkovice pro sklad balíkového sena. Nájem se sjednává na dobu určitou, a to od do za cenu Kč + DPH. Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení: OZ schvaluje žádost Tomáše a Lenky Johnových o pronájem objektu v bývalém Státním statku Vítkovice. Nájem se sjednává na dobu určitou, a to od do za cenu Kč + DPH. 2) Žádost pana Telce Milana o možnost ponechat provozovnu stánku rychlého občerstvení U kouzelníka na stávajícím místě. OZ navrhuje ponechání maringotek v letních měsících na stávajícím místě za cenu 2000 Kč + DPH. V období duben až listopad nebude provozováno rychlé občerstvení, budou zcela mimo provoz. Při porušení podmínek budou odstraněny a nebude sepsána smlouva na zimní měsíce. Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení: OZ schvaluje ponechání převozních maringotek sloužících v zimních měsících k rychlému občerstvení na stávajícím místě za cenu Kč + DPH. V období duben až listopad nebude provozováno rychlé občerstvení, budou zcela mimo provoz. Při porušení podmínek budou odstraněny a nebude sepsána smlouva na zimní měsíce. Různé: Informace o uzavření místní komunikace Vítkovice Starý Mlýn hasičárna (kolem hotelu Jasmín) z důvodu opravy mostu u nové ČOV. Most bude uzavřen pro veškerou silniční dopravu. Pro pěší tento zákaz neplatí. Uzávěrka bude od úterý do odvolání. Zápis z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 25. června ) Schválit návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to bez výhrad nebo s výhradami. Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení: OZ schvaluje návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to s výhradami. OZ se usneslo, že bude zajištěna náprava účetnictví Služeb Vítkovice s. r. o. bude vedeno v plném rozsahu. 2) Schválit účetní závěrku Obce Vítkovice za rok

5 Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení: OZ schvaluje účetní závěrku Obce Vítkovice za rok ) Schválit účetní závěrku Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice. Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení: OZ schvaluje účetní závěrku Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice za rok Dostavil se zastupitel pan Jindřich Volejník. 4) Schválit změnu rozpočtu č. 2, viz příloha. Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 2, viz. příloha. 5) Schválit Integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše Usnesení: OZ schvaluje Integrovanou strategii rozvoje Krkonoše ) Příprava voleb do zastupitelstev obcí stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období počet členů 9. Usnesení: OZ stanovuje pro následující volební období zastupitelstvo obce v počtu 9 členů. 7) Schválit žádost p. Lukeše o prodloužení podmínky zpětného odkupu pozemku p. č. 366/5 o výměře 1200 m 2 v k. ú. Vítkovice. Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Navrátilová I. ). Usnesení: OZ schvaluje žádost p. Lukeše o prodloužení podmínky zpětného odkupu pozemku p. č. 366/5 v k. ú. Vítkovice o 1 rok s tím, že v případě dalšího zájemce o tento pozemek bude pozemek neprodleně odkoupen obcí zpět. 8) Schválit žádost pana Jaromíra Beránka o připojení rekreační chalupy čp. 283 na nově vybudovanou čističku. Usnesení: OZ schvaluje žádost o připojení rekreační chalupy čp. 283 na nově vybudovanou čističku odpadních vod po konzultaci se správcem sítě panem Hanušem. 9) Schválit žádost SK o finanční příspěvek na Dětský den a Vítkovickou pouť ve výši Kč. Usnesení: OZ OZ schvaluje žádost SK o finanční příspěvek na Dětský den a Vítkovickou pouť ve výši Kč. 5

6 10) Schválit žádost Stanislava Nechanického o finanční příspěvek na cyklo akci Vikr Bike Návrh Kč. Usnesení: OZ schvaluje žádost St. Nechanického o finanční příspěvek na cyklo akci Vikr Bike 2014 ve výši Kč. 11) Schválit žádost SDH Vítkovice o finanční příspěvek na dětské hasičské dresy ve výši Kč. Usnesení: OZ schvaluje žádost SDH Vítkovice o finanční příspěvek na dětské hasičské dresy ve výši Kč. Zápis ze sedmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. července ) Vzít na vědomí prezentaci současného stavu Singltreku, a schválit částku Kč na zajištění vstupních podkladů. Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Navrátilová). Usnesení: OZ bere na vědomí prezentaci současného stavu Singltreku a schvaluje částku Kč (bez DPH) na zajištění vstupních podkladů. 2) Schválit vydání Územního plánu Vítkovice formou opatření obecné povahy a uložit starostovi, aby vydání Územního plánu Vítkovice oznámil veřejnou vyhláškou na úřední desce Obce Vítkovice Usnesení: OZ schvaluje vydání Územního plánu Vítkovice formou opatření obecné povahy a ukládá starostovi, aby vydání Územního plánu Vítkovice oznámil veřejnou vyhláškou na úřední desce Obce Vítkovice. 3) Schválit jmenování paní Martiny Telcové do Školské rady Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice na tříleté funkční období s účinností od Usnesení: OZ schvaluje jmenování paní Martiny Telcové do Školské rady Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice na tříleté funkční období s účinností od

7 Volby 2014 Volby do zastupitelstva obce Vítkovice se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014 v budově OÚ. Do zastupitelstva obce Vítkovice se volí 9 členů. V obci Vítkovice kandidují tyto strany: Nezávislí kandidáti za rozvoj Vítkovic s podporou SLK Hasiči a sportovní klub Vítkovice Občané Vítkovic Představujeme Vám Chtěli bychom Vám prostřednictvím Vítkovického zpravodaje představit kandidátky do obecního zastupitelstva, které proběhnou 10. a 11. října NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI ZA ROZVOJ VÍTKOVIC S PODPOROU SLK 1. Milan Rychtr 2. Tomáš John 3. Ing. Zdeňka Krčmářová 4. Ing. Hana Uhlířová 5. Martin Morkes 6. Zora Hniková 7. Tomáš Macháček, Dis. 8. Pavel Jindřišek 9. Pavel Hartig OBČANÉ VÍTKOVIC 1. Bc. Zdeněk Spilka 2. Ilona Navrátilová 3. Bc. Stanislav Jurečka 4. Vlastimil Hlaváč 5. Aneta Pospíšilová 6. Oldřich Štěp 7. Tamara Peterková 8. Petr Kosina 9. Petr Brož HASIČI A SPORTOVNÍ KLUB VÍTKOVICE 1. Leoš Matuš 2. Jindřich Volejník 3. Miroslav Vancl 4. Petr Hnik 5. Karel Šiška 6. Mgr. Martina Holubová 7. Milan Macháček ml. 8. Aleš Rychtr 9. Roman Vrána 7

8 Oznámení obecního úřadu Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 11. října 2014 od hod. do hod. na OÚ Vítkovice od hod. do hod. na parkovišti u kostela Přijímány budou následující druhy odpadů: - léky všeho druhu včetně mastí - domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd. ) Vše řádně označené!!! - zbytky starých barev, obaly od barev - kompletní televizory, PC, monitory, tiskárny, ledničky, drobné elektrozařízení, zářivky - všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků - upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30l) - olejové filtry a další zaolejovaný materiál - osobní pneumatiky bez disku Nebudou přijímány následující druhy odpadů : - odpad stavebního charakteru - eternit, azbest, asfalt - stavební omítky, lepidla, směsi atd. Nebude přijat nebezpečný odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu. Čistění komínů Od vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kontakt na kominickou firmu Pavel Šabata, Martinice v Krkonoších kompletní komický servis, tel. : Firma poskytuje své služby v pracovních dnech, ale iovíkendech. Objednávat můžete i na obecním úřadě. 8

9 Celosezónní karta do skiareálu Aldrov 2014/2015 Slevy při koupi celosezónní karty v době od do : Trvale bydlící občané - sleva ze Kč na Kč Ostatní - sleva z Kč na Kč - sleva z Kč na Kč (vlek Jizerka) - sleva z Kč na Kč (děti vlek Jizerka) Možnost objednání karet na ové adrese: cz, další informace najdete na webových stránkách www. skialdrov. cz Pronájem kulturního domu 500 Kč/den Kč/víkend Školy ubytované v ZŠ 200 Kč/den Místní organizace zdarma Finanční příspěvek novorozencům Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek na každého narozeného občana Vítkovic ve výši 3000 Kč. O tento příspěvek je možno požádat do 30-ti kalendářních dnů od narození dítěte na obecním úřadě. Tímto se ruší usnesení číslo 25/2003 o příspěvku novorozencům. Společenská rubrika Významná životní jubilea V měsíci dubnu oslavila své životní jubileum paní Miloslava Nechanická, v měsíci květnu pan Ladislav Divila, v měsíci červenci paní Marie Hančová, prof. Dr. Libor Pátý a Ladislav Mikolášek, v měsíci srpnu pan Josef Salač a v měsíci září 2014 pan Jaromír Hanuš. Jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody do dalších let. Nově narození V měsíci dubnu se narodila Laura Matušová, Hermína Bánská, Ondřej Hons a Václav Spilka a v měsíci srpnu se narodila Natálie Klenzová. Vítáme nové občánky a přejeme jim a jejich rodičům hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Úmrtí V měsíci červenci nás opustil pan Emil Fajstaver. Pozůstalé rodině projevujeme upřímnou soustrast. 9

10 Zprávičky ze školky Pestrý život ve školce V květnu jsme opět společně s beneckou školkou zorganizovali výlet do dobrovického muzea na výstavu Krysáků z večerníčku. Měli jsme možnost si prohlédnout kulisy i samotné hrdiny večerníčku, děti se seznámily s prací scénáristy, režiséra, střihače atd. Pak jsme zhlédli jeden díl večerníčku. Další část programu byla zaměřena ekologickým směrem. Děti nejdříve na výukové tabuli třídily do jakého barevného kontejneru patří papír, skleněná láhev, krabice od mléka atd. A pak nastal i praktický úkol, kdy hromadu odpadků uklízely do správných barevných kontejnerů. Měli jsme možnost si osahat různě umleté směsi z PET lahví a následně jsme se dozvěděli, co z jaké směsi se vyrábí. Na závěr si děti vyrobily krysáka z ruličky od toaletního papíru. Letos jsme využili možnosti, že ve škole je keramická pec a děti si vyrobily závěsné ptáčky. Podle šablony si jednotlivé části s dopomocí vyřízly, válečkem jemně např. otiskly vzor záclony nebo jiných předmětů a po prvním vypálení je ještě nabarvily barvami podle svého uvážení a po druhém výpalu už jsme je v plné kráse mohli rozvěsit po školce. Dětem se práce s keramickou hlínou moc líbila, takže určitě se dáme v příštím školním roce do dalšího tvoření. Na počátku června jsme opět byli pozváni na pohádkové dopoledne na chatu Terezu. Opět jsme se setkali s bludičkou Bludimírou, čarodějnicí Hátou, čertem Trefifajxlem a přivítal nás nově hejkal Bejkal. Děti na jednotlivých stanovištích plnily 10

11 úkoly např. házely papírovému čertovi do pusy brambory, balzamovaly mumii toaletním papírem a na konec oblíbená přetahovaná. Za nasbírané Terezky si mohly vybrat odměnu. V červnu jsme se opět setkali s panem Vanclem, v zastoupení Policie ČR, akce byla společně i se ZŠ. V první části děti podle obrázků popisují, jak se chlapec (dívka) chovají v určité situaci např. Můžeme běžet za míčem přes silnici a nerozhlédnout se? Můžeme hladit cizí psy? Můžeme si brát od cizích lidí sladkosti? Co by se mohlo stát? V druhé části je ukázka policejní výzbroje, děti si mohly i určitou výzbroj vyzkoušet, ukázka daktyloskopie a v třetí části byla praktická ukázka práce psovoda a jeho psa, modelová situace chytání pachatele psem. Koncem června si pro nás opět školáci připravili zábavné dopoledne na téma Pravěk. Děti v pravěkých kostýmech, které si společně připravily se svými blízkými doma, plnily jednotlivé úkoly, s kterými jim školáci trpělivě pomáhali. Zatančili nám pravěký tanec, který si připravili s paní učitelkou a společně jsme se všichni podívali na příběh O človíčkovi. Na úplný závěr školního roku je rozloučení s předškoláky letos jsme se rozloučili se Sabrinkou Morkesovou a Vítkem Štěpem. V novém školním roce přivítáme Anežku Machovou, Prokůpka Nonnera, Ondru Matuše a Františka Klenze. Přeji nám všem poklidný, barevný podzim. Dana Pištorová 11

12 Okénko školy Červen ve škole Červen tradičně přináší do školy spoustu zajímavých akcí. Předkládáme vám alespoň některé z nich. Výlet do Bozkovských jeskyní a rozhlednu Štěpánku Bozkovské jeskyně patří svou krápníkovou výzdobou k nejhezčím jeskyním v České republice a tak se bylo skutečně na co dívat. Viděli jsme sloní uši, raketu i s kosmonautem, čokoládu, pohádkové bytosti. Moc se nám líbilo průzračné podzemní jezírko a na památku jsme si nakoupili malé kamínky pro štěstí. K rozhledně jsme vystoupali příjemnou cestou a odměnou nám byl krásný pohled na Krkonoše, Jizerské hory i Český ráj z ochozu rozhledny. Počasí bylo super, takže jsme byli spokojení. Výlet na Medvědín a spaní ve škole Poslední červnový týden jsme se vydali na výlet na Mísečky. Nahoru jsme vyjeli autobusem a od Jilemnické boudy se vydali na Medvědín, kde nás čekala spousta 12

13 prolézaček, houpaček, trampolína atd. Ani se nám odtud nechtělo odcházet, ale čekala nás túra zpátky do školy, takže nám nic jiného nezbylo. Cestou jsme se stavěli na Rovinkách, kde jsme si pohráli a občerstvili se. Ke škole už to potom byl jen kousek. Po dobré večeři jsme plnili úkoly na téma Pravěk a udělali jsme si módní pravěkou přehlídku. Po setmění nás čekala Stezka odvahy a potom už jsme unavení padli do postelí. Pravěk Také letos jsme nachystali zábavné dopoledne pro děti z MŠ, tentokrát na téma Pravěk. Děti přišly v krásných kostýmech, čímž děkujeme rodičům za nápaditost při jejich vytváření. Po uvítání Pravěkým tanečkem v podání školáků se děti pustily do plnění úkolů. Myslím, že jsme si všichni celé dopoledne užili a těšíme se na další. Letos jsme v 1. třídě přivítali Vítka Štěpa. Přejeme mu, ať se mu mezi námi líbí a chodí do školy rád. 13

14 SDH Vítkovice v Krkonoších Loňskou sezónu hry Plamen jsme ukončili slušným výsledkem v Semilech, nešlo ani o pořadí, ale o to že se zlepšujeme. Celý rok se družstva sehrávala a v letošní sezóně se nám bude jistě více dařit. Důkazem všeho byla soutěž ve Studenci, kde obě družstva shodně obsadila pátá místa. Tímto bychom chtěli přizvat nové zájemce o hasičský kroužek, přihlásit se mohou všechny děti od 6 let(individuálně i mladší), které by bavilo běhat, učit se mnoho nového a soutěžit s ostatními. Info. u vedoucích mládeže Martina Vanclová , Hanka Vávrová V září začíná nový ročník Plamenu, kde už budeme mít nové dresy jako ostatní týmy. Proto bychom chtěli poděkovat obecnímu zastupitelstvu za zakoupení, neboť pořízení nových dresů nebylo v možnostech SDH Vítkovice. Za děti bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám přivezli staré elektrospotřebiče, výtěžek slouží pouze pro potřeby dětí na soutěžích. Dále upozorňujeme, na malou změnu sběrného místa. Do teď se spotřebiče vozily na hřiště u kostela. Nové místo je vyhrazeno u stavebních buněk v areálu bývalého statku. Buňka je označena cedulí ZDE JE SBĚRNÉ MÍSTO ELEKTROODPADU ELEKTROWIN. Prosíme všechny o udržování pořádku, neboť se bohužel stává, že věci někdo rozebírá. Dospělákům letos nevyšla okrsková soutěž, ale své kvality předvedli na společném mezinárodním taktickém cvičení JPO, které bylo vyhlášeno srpna 2014, Výjez- 14

15 dová jednotka dostala pokyn, že v první zóně KRNAP, hoří trávy a nízké křoviny 500m od Vosecké boudy směrem k prameni Labe. V konkurenci moderní výbavy obstála naše Tatra 148 na výbornou. Hezký podzim přejí hasiči. Sportovní klub Jana Harracha Léto je za námi, přichází podzim a s ním i další číslo Vítkovického časopisu Vítek. Ani v tomto období sportovní klub nezahálel. Nejdříve k tomu co SK pořádal. Na konci června jsme uspořádali dvoudenní Vítkovickou pouť spojenou s dětským dnem. Naštěstí nám přálo počasí a tak proběhly jak dětské hry tak i podvečerní zábava s kapelou Fous z Jablonce na Jizerou. Houpačky, kolotoč, trampolína, střelnice i skákací hrad, bylo pro děti maximálním vyžitím, a myslím, že se jim pouť velmi líbila. Další akcí byl jako každoročně volejbalový turnaj Vítkovické bloky. Vzhledem k špatnému počasí byl přesunut z na I když už bylo září tak na několik malých přeháněk bylo teplé počasí. Přihlásilo se jedenáct týmů a tak bylo celý den co dělat aby se stihli odehrát všechny naplánované sety. Byl to poslední turnaj z Four tour a tak tu bylo i konečné vyhlášení. Tím se dostáváme i k tomu čeho se SK také zúčastnil. Byly to turnaje v Dolních Štěpanicích, Jilemnici, Víchové, Benecku a v poslední řadě taky u nás ve Vítkovicích. Je hezké když se každý měsíc sejdou lidé z okolních měst a vesnic. I když ti lidé bydlí jen pár kilometrů od vás, sejdeme se jenom na těchto turnajích. Pak strávíte krásný den sportováním a setkáním s těmito sousedy. Jménem SK přejeme všem krásný podzim a budem se těšit u dalších akcí pořádaných našim klubem. Sportovní klub Jana Harracha. 15

16 Z obecní kroniky 1971 pokračování Most v Hutích byl dokončen. V dolní části obce byly budovy okresní správy silnic převedeny do majetku národního výboru, kam se v roce 1972 po úpravách úřadovny NV přestěhují. Dětská poradna se přemístila do dolní obce, kde je v závodním zubním ambulatoriu. Kultura tělesná výchova Během roku 1971 bylo uspořádáno 31 kulturních, společensko-zábavných a tělovýchovných akcí. Z tělovýchovy to byly soutěže v odbíjené a lyžařské. Starší žáci Koláčný a Horký na přeborech lyžařských docílili výborných úspěchů v běhu. Dobře se stará o žáky ze ZDŠ s. Paulusová-Benešová, bývalá přebornice v běhu na lyžích. Jako každý rok s úspěchem se oslavil MDŽ, byl 1 textilácký ples a 5 tanečních zábav. Uskutečnily se 2 zájezdy do Tater ZDŠ a na jižní Moravu (požárníci). 4 zájezdy do kina a na výstavu 50 let KSČ do Prahy. Celkem se uskutečnilo 6 přednášek, tři zaměřené k výročí KSČ. V květnových dnech bylo slavnostní plénum národního výboru a čtení z obecní kroniky. 2 zájezdy byly do divadla a jedno divadlo bylo sehráno v místě zaměstnanci Mikrotechny z Prahy. Jejich podnik má zde rekreační chatu. Představení se uskutečnilo Hrálo se Později drahoušku od Bertoliniho. Provozovatel dům kultury Kovoprůmyslu. Výpravu připravil kronikář. Návštěva 113 osob. Vcelku byla ve veřejnosti všeobecná spokojenost. Připravit lidem dobrou kulturní zábavu a levnou, nebylo dobře pochopeno z odboru kultury na ONV v Semilech. I když představení bylo oznámeno, byla požadována žádost, předložení textu (knížky) tak jako by se to hrálo poprvé. Bylo pohroženo i pokutou 500 Kčs. Hra byla schválena na ministerstvu kultury a hrála se v městském divadle ABC v Praze. Postup z odboru kultury ONV neměl opodstatnění. Na vánoce uspořádala ZDŠ zdařilou vánoční besídku. Kino v tomto roce nebylo v provozu, nesehnal se vedoucí. Počítá se s tím, že od nového roku 1972, bude znovu promítáno. V jarním období a v podzimním byla národní směna. Byl to úklid veřejného prostranství, sběr šrotu a brigáda na úpravě vleku a požární nádrže. Bylo také uskutečněno školení obyvatelstva CO. MLK, která čítá na 2300 svazků, má poměrně málo čtenářů. Je to způsobeno tím, že závod Seba má vlastní knihovnu, je školní také a v mnohých rodinách se knihy kupují. Sociální věci, péče o mládež. Rozhodnutím vlády byly od října 1971 upraveny některé starodůchody. U Jar. Rypla, Petra Lásky, P. Pohořelé a dodatečně na urgence soc. komise u Udatné F. a Pochopové J. Na vánoční svátky a k MDŽ byly osobně navštíveny staré ženy a předány jim pozornostní balíčky v hodnotě 50 Kčs. Byly to Udatná F., Vacková M., Pochopová J., Nechanická A. a Kubátová A. Mimo toho na zakoupení ošacení pro malé děti 16

17 poskytnut příspěvek M. Janouchové 200 Kčs a L. Nechanické svobodné matce, která má již třetí děcko 150 Kčs. Při oslavě 70. výročí narozenin, bylo osobně popřáno v. Hartigovi a Josefu Pochopovi, rovněž tak F. Udatné při jejich 85. narozeninách, u mužů 70té narozeniny. Při uzavírání manželství bylo zasláno 8 blahopřání byl uspořádán místním národním výborem, osvětovou besedou, tělovýchovnou jednotou a svazem žen večer při výročí 80tých narozenin s. Rampase. Večer byl srdečný a přátelský. U hotelu Praha byla postavena brigádně horská pěkná autobusová čekárna. Postupně se bude brigádně budovat další v Hutích a v Dolních Mísečkách. Při sčítání hospodářských zvířat bylo: drůbeže 424 ks, z toho 29 kohoutů, kozkozlů 29, ovcí 14, selat 6, ta jsou určená k domácí porážce, krav 13, skotu celkem 35. Půda v soukromém zemědělském sektoru 60,77 ha, orná 5,61 ha leden byl bez sněhu, slunečno, krásné počasí. Ráno mrazíky -4 st., k polednímu na slunci +10 st. Před novým rokem, již o vánocích a ještě v lednu probíhalo u nás ve větší míře chřipkové onemocnění, sice s lehčím průběhem, u starších lidí s větší obtížností a celkově s delší dobou přechodu k normálnímu stavu. Pěkně bylo až do 4. 1., pak podmračeno a nepatrné sněžení, bezvětří s teplotou do -4 st. Do 8. ledna sněhu přibylo na 15 cm. Stromy byly sněhem zavěšené a v lese vytvořena pohádková vidina, vzduch čistý, ticho a procházka v tomto prostředí uvolnění, odpočinek nervům jedinečný. V dalších lednových dnech klesala ráno teplota až do 18. ledna na -19 st., k polednímu na slunci stoupla na hranici +10 st. Do konce ledna střídaly se mrazy kolem -7 st. až do -10 st. s nepatrným občasným sněžením. Počátek února stejný ráz povětrnostních podmínek byly zahájeny zimní olympijské hry v Japonském Sapporu. Této olympiády účastnili se i reprezentanti oblasti Semilska a celkově s úspěchy (lyžování) nastala obleva, ráno mrazík kolem -3 st., v poledne při sluneční pohodě až +13 st. Rovněž v dalších dnech pokračovalo oteplení dal se vidět i déšť. Sníh zmizel a lyžovat se jezdilo do oblasti nad m, Zlaté Návrší apod. Následkem nedostatku sněhu byl úbytek vody. Ve sběrné nádrži a chalupy výše položené od trasy vodovodního vedení poznaly nedostatek vody. 28. a přišel vydatný déšť, nad 600 m sněžení a mlha. V březnu ranní teploty kolem 0 st. až -2 st., denní při vyjasnění, hlavně ve druhém týdnu března, stouply na slunci až na +20 st., dokonce jasno a teplota +28 st. Celkem bylo však sucho, stará tráva na nesklizených nebo nevypasených pastvinách byla lehko zápalná a lehkomyslní lidé z řad rekreace i domácí, chtěli si ulehčit přípravu porostů místo hrabáním, vypalováním vznikly 2 požáry od zapalování suché trávy. Přijeli s cisternou zasahovat požárníci z Jilemnice. A tak v tomto období sucha, každou chvíli kvílela někde siréna ohlašující požár vznikl větší požár v Kozích domkách u č. p. 175, 17

18 kde majitel zapálil suchou trávu. Oheň se rozšířil až k lesu pod rezeckou silnici a zlikvidování si vyžádalo velkou námahu. Ten den hořel i suchý travní porost na Čerťáku, pak na Rovince a požárníci nevěděli kam dřív. Jakmile tráva chytla, šířil se požár rychle všemi směry a jen díky těm, kteří rychle přispěchali a s velkým úsilím se jim podařilo oheň likvidovat, patří dík za to, že nedošlo k větším škodám. Ti kdož zavdali příčinu k požáru, byli později postiženi pokutami, které určila komise veřejného pořádku při národním výboru od výfuku u traktoru JZD, opět se vzňala tráva a na štěstí, že v blízkosti bylo přítomno několik osob, zabráněno dalšímu požáru. Teploty se stále držely k polednímu na slunci od +16 až někdy +28 st se opět ochladilo, dokonce sněžilo déšť a k večeru sněhová vánice. Ráno st., v poledne na slunci +20 st napadl další sníh a srny z Aldrova se objevily u budov JZD za potravou sněžení podmračno, v poledne +3 st. Objevili se špačkové a hledali své staré úkryty. Většinou však odletěli do kraje, zalekli se sněhu. Duben, počátkem ráno -4 st. v poledne při slunečnu +11 st. Na velikonoce 3. a 4. Dubna deštivo při 0 st. Střídavě oblačno do 9. 4., mlhy, polojasno, ráno +2, k polednímu +10 st. 10. dubna jasno, ráno +4 st., k polednímu na slunci +24 st až do deštivo. Do vyjasnění sněžení, i v dalších dnech, teploty ráno pod opět sníh a déšť jasno na den +12 st. Objevily se vlaštovky. 1. květen polojasno +15 st ochlazení, slabý déšť jasno, ráno +12 st., v 10 hod. na slunci +30 st., pěkně až do Pak ochlazení, podmračno, déšť do na den +8 st jasno, déšť, bouřka celý den déšť, mlha polojasno, odpoledne bouřka, déšť a silné krupobití, příval vody, v některých oblastech státu, velké povodňové škody, dokonce i zřícené domy od přívalů vod jasno, první pasení skotu u JZD opět přeháňky. Spásány rychle porosty a jalovice protrhávají oplůtky, když nemají dobrou pastvu na hřebenech Krkonoš sníh, přeháňkové počasí až do konce měsíce. Od zlepšení, vyjasňování polojasno, bouřka, déšť a tak doba pro sklizeň travních porostů nepříznivá, zdržováno stálými přeháňkami a bez slunečního záření. Červenec ochlazení, pak pěkné počasí do Od do poměrně pěkně, slunečno. V tomto období byly vysoké teploty, ráno již +20 st., v odpoledních hodinách +42 až +45 st. Seno během dvou dnů se usušilo deštivo s bouřkou, teplota +18 st. Srpen. Jasno s vyššími teplotami. Teploty ráno kolem +18n st., na den +25 st. Září. Počátkem měsíce chladno, déšť, pak zlepšení vyjasnění. Začaly růst hodně houby, křemenáči, kozáci, podhřibky a hlavně ve vyšších polohách Mísečky apod. Do jasno slunečno. Večer bouře a déšť před zahájením Šestidenních mezinárodních motocyklových závodů Šestidenní zahájena, ráno chladno +3 st, mlhavo, déšť, sněhové krupky. Denní teplota +10 st. Vlaštovek bylo málo a držely se většinou při JZD a připravovaly se na odlet. Průběh šestidenních závodů klidný. Při ukončení opět déšť, konečná fáze již ve Vítkovicích nebyla mrazík 0 st. Do konce měsíce počasí s nižšími teplotami na Návrší dokonce napadl sníh cca 15 cm až st. až -4 st, šedivina, sněhové krupky, denní teploty na slunci až v

19 st. 14. října ukončeno pasení skotu u JZD, nízké ranní teploty. Do konce října jasno, teploty kolem +14 st. na slunci. Listopad sněhový poprašek, sněžení, 6 cm. Prosinec. Obleva, mlhavo jasno, ojínění -10 st jasno -8 st., v poledne +4 st. ledový vítr. MNV. Celkem bylo v r schůzí rady, plena a veřejných shromáždění s účastí 547 osob. Brigádnických hodin odpracováno na závazek Vytvořená hodnota díla Kčs. Dobudována čekárna u hotelu Praha a v Hutích, kterou postavil vedoucí hotelu Skála St. Zajíc. Dokončena zhruba poháněcí stanice vleku u Aldrova. Do provozu nebylo možno vlek uvést. Scházel základní zdroj provozu sníh. Vybudována nouzová požární nádrž na Janově Hoře. K obstarání požárního vozu, pro místní sbor letěl předs. nár. výboru s velitelem pož. sboru do Žiliny letadlem a vůz přivezli. Bylo opraveno a učiněno sjízdné nákladní auto, s kterým se umožní, že se nemusí čekat, až bude nějaký dopravní prostředek k dispozici. Tím se různý materiál na údržbu okamžitě může dovážet, případně poskytnout služby občanům. Auto přenechala správa silnic. Bylo schváleno vybírání poplatků ze psů. Z prvního 30 Kčs ročně, z každého dalšího 120. Byla provedena úprava objektu silnic dole u kina, kam se přestěhuje místní národní výbor. Zavedeno tam akumulační topení. V kulturním domě vylepšeno osvětlení a zavedena voda. Údržba veřejného zařízení vyžádala mnoho úsilí byli odměněni na plenárním zasedání národního výboru členové, kteří ukončili volební období. Rampas Josef, tajemník NV, Trojanová Anna členka rady a Hezoun Bořivoj poslanec. Obdrželi věcné dary a diplomy čestné uznání za práci v NV. Z větších rekreačních podniků, byly provedeny adaptace a úpravy většího rozsahu. Průmstav, ČKD a Tesla Holešovice, náklady mnoha tisícové hodnoty. Na přechodném ubytování vybráno Kčs. Na sedmi rozcestích postaveny rozcestníky se směrovými ukazateli, zhotovené podle turistických norem. Pohyb cen základních prostředků. Chléb 5,60 Kčs, 1 kg mouka hrubá 7,60, hladká 6,40, mléko 1 litr 1,90, plnotučné 3,10, maso přední 17 Kčs, hovězí zadní až 33 Kčs, 1 kg zelenina podle příl. počasí pohyblivá cena. Ovoce se neurodilo. Většinou dovoz. Jablka poměrně vyšší ceny 5 8 Kčs za 1 kg lepší druhy. Jižní ovoce: pomeranče 14 Kčs, citrony 12 Kčs za 1 kg. Cukr kostka 8 Kčs za 1 kg. pokračování 19

20 Co se chystá? Sobota ZÁJEZD DO POLSKA Zájezd na předvánoční nákup do Polska KUDOWA ZDRÓJ hraniční přechod Náchod Horní Vítkovice (u kostela) Dolní Vítkovice (továrna zastávka) Dolní Vítkovice (ZŠ zastávka) Jilemnice (aut. nádraží) 6.45 hod hod hod hod. Cena zájezdu: 150 Kč Přihlásit se můžete osobně na OÚ Vítkovice (Telcová M.) nebo telefonicky na ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Srdečně Vás zveme na rozsvícení vánočního stromku s Mikulášskou nadílkou, které se bude konat ve čtvrtek od hodin u ZŠ ve Vítkovicích. Vydavatel: Obecní úřad Vítkovice v Krkonoších Adresa: Vítkovice 243 IČO: Periodicita vydávání: třikrát za rok Evidenční číslo per. tisku přidělené MK: MK ČR E Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Tisk: Gentiana Jilemnice Náklad: 300 ks Uzávěrka příštího čísla je 1. prosince 2014.

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 2. Ročník V

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 2. Ročník V VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 2 Ročník V Září 2011 Zápis z páté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 12. května 2011 1) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku pozemkové parcely č. 68/28 v k. ú.

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Pod Čerťákem se točily kolotoče

Pod Čerťákem se točily kolotoče 2006 červenec Pod Čerťákem se točily kolotoče Ve sváteční dny prvního červencového víkendu bylo na travnaté ploše běžeckého areálu, rozkládajícího se mezi dolní stanicí lanové dráhy a hotelem Skicentrum,

Více

Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice

Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Košťálovské noviny Z jednání zastupitelstva Ročník VI číslo 2 13. dubna 2011 Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu 1+1 v č.p. 182 (po Pilařových)

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014 RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICKÁ POUŤ 2014 ČÍSLO 2/2014, ČERVEN Fota: Michaela Kohoutová, Lenka Bártlová PÁTÝ ROČNÍK RUDOLTICKÉ POUTI JE JIŽ ZA NÁMI. PROVÁZELA HO VĚTRNÁ A VELMI PROMĚNLIVÁ OBLOHA CHVÍLI

Více

ČERVEN 2011 ročník 13, číslo 3

ČERVEN 2011 ročník 13, číslo 3 ČERVEN 2011 ročník 13, číslo 3 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, uletěly vám včely? Ne, nechci být prostořeká, navíc bych ráda položila otázku jinak: Přiletěly k vám včely? Prosím, přečtěte

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ZE DNE 20. 1. 2015

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ZE DNE 20. 1. 2015 BŘEZEN 2015 ročník 17, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, utekly 3 měsíce a přicházíme k Vám s dalším vydáním. V lednu proběhlo setkání seniorů v hasičské zbrojnici, kde k pohodovému

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Číslo 7, ročník XV, září 2012

Číslo 7, ročník XV, září 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XV, září 2012 Obec zahájila realizaci dlouho připravovaných projektů Na zelené louce u zámku byly zahájeny práce na realizaci tří projektů spolufinancovaných

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, významnou událostí podzimních měsíců letošního roku byly volby do samospráv měst a obcí v České republice.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zima, která nás příliš nepotěšila sněhovou nadílkou, je za námi a dnes už se těšíme z jarního období, které nás znovu nabije svěží

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky...4 Informace obecního úřadu...5 Pravidla pro užívání znaku

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více