VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 2. Ročník VIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 2. Ročník VIII"

Transkript

1 VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 2 Ročník VIII Září 2014

2 Zápis ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. dubna ) Schválit hospodářský výsledek Služeb Vítkovice s. r. o. za rok 2013 se ztrátou 580 tis. Kč s tím, že bude převeden na účet 429 neuhrazené ztráty z minulých let. Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení: OZ schvaluje hospodářský výsledek Služeb Vítkovice s. r. o. za rok 2013 se ztrátou 580 tis. Kč s tím, že bude převeden na účet 429 neuhrazené ztráty z minulých let. 2) Schválit prodej pozemku p. č. 375/2 o výměře 110 m 2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších manželům Markvartovým za vyhláškovou cenu 10 Kč/m 2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od do Veškeré náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. Usnesení: OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 375/2 o výměře 110 m 2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších manželům Markvartovým za vyhláškovou cenu 10 Kč/m 2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od do Veškeré náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. 3) Schválit prodej pozemku p. č. 12 KN v k. ú. Vítkovice o výměře 10,8 m 2 pod nově vybudovanou trafostanicí v rámci stavby Vítkovice 392 Aldrov firmě ČEZ Distribuce, a. s. za navrhnutou cenu 102 Kč/m 2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od do Veškeré náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. Usnesení: OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 12 KN v k.ú. Vítkovice o výměře 10,8 m 2 pod nově vybudovanou trafostanicí v rámci stavby Vítkovice 392 Aldrov firmě ČEZ Distribuce, a. s. za navrhnutou cenu 102 Kč/m 2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od do Veškeré náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. 4) Schválit anulaci záměru prodeje části pozemku p. č. 21/1 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších. Nový záměr prodeje bude zveřejněn po zaměření pozemku. Usnesení: OZ schvaluje anulaci záměru prodeje části pozemku p. č. 21/1 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších. Nový záměr prodeje bude zveřejněn po zaměření pozemku. 5) Schválit žádost o připojení objektu čp. 352 pana Jaroslava Maliny na obecní čis- 2

3 tičku odpadních vod. Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 Usnesení: OZ schvaluje žádost o připojení objektu č. p. 352 pana Jaroslava Maliny na obecní čističku odpadních vod po konzultaci se správcem sítě panem Hanušem. 6) Schválit žádost o prodloužení podmínky zpětného odkupu pozemku p. č. 366/5 o výměře m 2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších pana Vladimíra Lukeše, který z finančních důvodů nezačal stavbu realizovat. Odložení bodu na příští zastupitelstvo. Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 Usnesení: Obecní zastupitelstvo se dohodlo na odložení tohoto bodu na příští zastupitelstvo, po získání dodatečných informací. 7) Vzít na vědomí Výroční zprávu Freestyle Area snowpark vlek Jizerka zimní sezóna 2013/2014. Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 Usnesení: OZ bere na vědomí výroční zprávu Freestyle Area snowpark Jizerka za zimní sezónu 2013/ ) Schválit žádost o souhlas k využití adresy Vítkovice čp. 414 pro občanské sdružení SK Freestyle Area. OZ pověřuje starostu M. Rychtra jednáním o získání informací o založení občanského sdružení právní stanovisko. Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 Usnesení: OZ pověřuje starostu Milana Rychtra jednáním o získání informací o založení občanského sdružení s právním stanoviskem. 9) Žádost pana Telce Milana o možnost ponechat provozovnu stánku rychlého občerstvení U kouzelníka na stávajícím místě. Pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 4 (Volejník, Rychtr, Matuš, John) Usnesení: OZ odsouvá bod č. 9 na příští zastupitelstvo. 10) Schválit směnnou smlouvu mezi Obcí Vítkovice a Správou Krkonošského národního parku, týkající se pozemků p. č na LV 66 a p. č na LV vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších. Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 Usnesení: OZ schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Vítkovice a Správou Krkonošského národního parku, týkající se pozemků p. č na LV 66 a p. č na LV vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších. 3

4 Zápis z páté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 21. května ) Schválit žádost Tomáše a Lenky Johnových o pronájem objektu v bývalém areálu Státního statku Vítkovice pro sklad balíkového sena. Nájem se sjednává na dobu určitou, a to od do za cenu Kč + DPH. Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení: OZ schvaluje žádost Tomáše a Lenky Johnových o pronájem objektu v bývalém Státním statku Vítkovice. Nájem se sjednává na dobu určitou, a to od do za cenu Kč + DPH. 2) Žádost pana Telce Milana o možnost ponechat provozovnu stánku rychlého občerstvení U kouzelníka na stávajícím místě. OZ navrhuje ponechání maringotek v letních měsících na stávajícím místě za cenu 2000 Kč + DPH. V období duben až listopad nebude provozováno rychlé občerstvení, budou zcela mimo provoz. Při porušení podmínek budou odstraněny a nebude sepsána smlouva na zimní měsíce. Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení: OZ schvaluje ponechání převozních maringotek sloužících v zimních měsících k rychlému občerstvení na stávajícím místě za cenu Kč + DPH. V období duben až listopad nebude provozováno rychlé občerstvení, budou zcela mimo provoz. Při porušení podmínek budou odstraněny a nebude sepsána smlouva na zimní měsíce. Různé: Informace o uzavření místní komunikace Vítkovice Starý Mlýn hasičárna (kolem hotelu Jasmín) z důvodu opravy mostu u nové ČOV. Most bude uzavřen pro veškerou silniční dopravu. Pro pěší tento zákaz neplatí. Uzávěrka bude od úterý do odvolání. Zápis z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 25. června ) Schválit návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to bez výhrad nebo s výhradami. Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení: OZ schvaluje návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to s výhradami. OZ se usneslo, že bude zajištěna náprava účetnictví Služeb Vítkovice s. r. o. bude vedeno v plném rozsahu. 2) Schválit účetní závěrku Obce Vítkovice za rok

5 Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení: OZ schvaluje účetní závěrku Obce Vítkovice za rok ) Schválit účetní závěrku Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice. Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení: OZ schvaluje účetní závěrku Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice za rok Dostavil se zastupitel pan Jindřich Volejník. 4) Schválit změnu rozpočtu č. 2, viz příloha. Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 2, viz. příloha. 5) Schválit Integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše Usnesení: OZ schvaluje Integrovanou strategii rozvoje Krkonoše ) Příprava voleb do zastupitelstev obcí stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období počet členů 9. Usnesení: OZ stanovuje pro následující volební období zastupitelstvo obce v počtu 9 členů. 7) Schválit žádost p. Lukeše o prodloužení podmínky zpětného odkupu pozemku p. č. 366/5 o výměře 1200 m 2 v k. ú. Vítkovice. Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Navrátilová I. ). Usnesení: OZ schvaluje žádost p. Lukeše o prodloužení podmínky zpětného odkupu pozemku p. č. 366/5 v k. ú. Vítkovice o 1 rok s tím, že v případě dalšího zájemce o tento pozemek bude pozemek neprodleně odkoupen obcí zpět. 8) Schválit žádost pana Jaromíra Beránka o připojení rekreační chalupy čp. 283 na nově vybudovanou čističku. Usnesení: OZ schvaluje žádost o připojení rekreační chalupy čp. 283 na nově vybudovanou čističku odpadních vod po konzultaci se správcem sítě panem Hanušem. 9) Schválit žádost SK o finanční příspěvek na Dětský den a Vítkovickou pouť ve výši Kč. Usnesení: OZ OZ schvaluje žádost SK o finanční příspěvek na Dětský den a Vítkovickou pouť ve výši Kč. 5

6 10) Schválit žádost Stanislava Nechanického o finanční příspěvek na cyklo akci Vikr Bike Návrh Kč. Usnesení: OZ schvaluje žádost St. Nechanického o finanční příspěvek na cyklo akci Vikr Bike 2014 ve výši Kč. 11) Schválit žádost SDH Vítkovice o finanční příspěvek na dětské hasičské dresy ve výši Kč. Usnesení: OZ schvaluje žádost SDH Vítkovice o finanční příspěvek na dětské hasičské dresy ve výši Kč. Zápis ze sedmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. července ) Vzít na vědomí prezentaci současného stavu Singltreku, a schválit částku Kč na zajištění vstupních podkladů. Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Navrátilová). Usnesení: OZ bere na vědomí prezentaci současného stavu Singltreku a schvaluje částku Kč (bez DPH) na zajištění vstupních podkladů. 2) Schválit vydání Územního plánu Vítkovice formou opatření obecné povahy a uložit starostovi, aby vydání Územního plánu Vítkovice oznámil veřejnou vyhláškou na úřední desce Obce Vítkovice Usnesení: OZ schvaluje vydání Územního plánu Vítkovice formou opatření obecné povahy a ukládá starostovi, aby vydání Územního plánu Vítkovice oznámil veřejnou vyhláškou na úřední desce Obce Vítkovice. 3) Schválit jmenování paní Martiny Telcové do Školské rady Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice na tříleté funkční období s účinností od Usnesení: OZ schvaluje jmenování paní Martiny Telcové do Školské rady Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice na tříleté funkční období s účinností od

7 Volby 2014 Volby do zastupitelstva obce Vítkovice se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014 v budově OÚ. Do zastupitelstva obce Vítkovice se volí 9 členů. V obci Vítkovice kandidují tyto strany: Nezávislí kandidáti za rozvoj Vítkovic s podporou SLK Hasiči a sportovní klub Vítkovice Občané Vítkovic Představujeme Vám Chtěli bychom Vám prostřednictvím Vítkovického zpravodaje představit kandidátky do obecního zastupitelstva, které proběhnou 10. a 11. října NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI ZA ROZVOJ VÍTKOVIC S PODPOROU SLK 1. Milan Rychtr 2. Tomáš John 3. Ing. Zdeňka Krčmářová 4. Ing. Hana Uhlířová 5. Martin Morkes 6. Zora Hniková 7. Tomáš Macháček, Dis. 8. Pavel Jindřišek 9. Pavel Hartig OBČANÉ VÍTKOVIC 1. Bc. Zdeněk Spilka 2. Ilona Navrátilová 3. Bc. Stanislav Jurečka 4. Vlastimil Hlaváč 5. Aneta Pospíšilová 6. Oldřich Štěp 7. Tamara Peterková 8. Petr Kosina 9. Petr Brož HASIČI A SPORTOVNÍ KLUB VÍTKOVICE 1. Leoš Matuš 2. Jindřich Volejník 3. Miroslav Vancl 4. Petr Hnik 5. Karel Šiška 6. Mgr. Martina Holubová 7. Milan Macháček ml. 8. Aleš Rychtr 9. Roman Vrána 7

8 Oznámení obecního úřadu Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 11. října 2014 od hod. do hod. na OÚ Vítkovice od hod. do hod. na parkovišti u kostela Přijímány budou následující druhy odpadů: - léky všeho druhu včetně mastí - domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd. ) Vše řádně označené!!! - zbytky starých barev, obaly od barev - kompletní televizory, PC, monitory, tiskárny, ledničky, drobné elektrozařízení, zářivky - všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků - upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30l) - olejové filtry a další zaolejovaný materiál - osobní pneumatiky bez disku Nebudou přijímány následující druhy odpadů : - odpad stavebního charakteru - eternit, azbest, asfalt - stavební omítky, lepidla, směsi atd. Nebude přijat nebezpečný odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu. Čistění komínů Od vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kontakt na kominickou firmu Pavel Šabata, Martinice v Krkonoších kompletní komický servis, tel. : Firma poskytuje své služby v pracovních dnech, ale iovíkendech. Objednávat můžete i na obecním úřadě. 8

9 Celosezónní karta do skiareálu Aldrov 2014/2015 Slevy při koupi celosezónní karty v době od do : Trvale bydlící občané - sleva ze Kč na Kč Ostatní - sleva z Kč na Kč - sleva z Kč na Kč (vlek Jizerka) - sleva z Kč na Kč (děti vlek Jizerka) Možnost objednání karet na ové adrese: cz, další informace najdete na webových stránkách www. skialdrov. cz Pronájem kulturního domu 500 Kč/den Kč/víkend Školy ubytované v ZŠ 200 Kč/den Místní organizace zdarma Finanční příspěvek novorozencům Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek na každého narozeného občana Vítkovic ve výši 3000 Kč. O tento příspěvek je možno požádat do 30-ti kalendářních dnů od narození dítěte na obecním úřadě. Tímto se ruší usnesení číslo 25/2003 o příspěvku novorozencům. Společenská rubrika Významná životní jubilea V měsíci dubnu oslavila své životní jubileum paní Miloslava Nechanická, v měsíci květnu pan Ladislav Divila, v měsíci červenci paní Marie Hančová, prof. Dr. Libor Pátý a Ladislav Mikolášek, v měsíci srpnu pan Josef Salač a v měsíci září 2014 pan Jaromír Hanuš. Jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody do dalších let. Nově narození V měsíci dubnu se narodila Laura Matušová, Hermína Bánská, Ondřej Hons a Václav Spilka a v měsíci srpnu se narodila Natálie Klenzová. Vítáme nové občánky a přejeme jim a jejich rodičům hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Úmrtí V měsíci červenci nás opustil pan Emil Fajstaver. Pozůstalé rodině projevujeme upřímnou soustrast. 9

10 Zprávičky ze školky Pestrý život ve školce V květnu jsme opět společně s beneckou školkou zorganizovali výlet do dobrovického muzea na výstavu Krysáků z večerníčku. Měli jsme možnost si prohlédnout kulisy i samotné hrdiny večerníčku, děti se seznámily s prací scénáristy, režiséra, střihače atd. Pak jsme zhlédli jeden díl večerníčku. Další část programu byla zaměřena ekologickým směrem. Děti nejdříve na výukové tabuli třídily do jakého barevného kontejneru patří papír, skleněná láhev, krabice od mléka atd. A pak nastal i praktický úkol, kdy hromadu odpadků uklízely do správných barevných kontejnerů. Měli jsme možnost si osahat různě umleté směsi z PET lahví a následně jsme se dozvěděli, co z jaké směsi se vyrábí. Na závěr si děti vyrobily krysáka z ruličky od toaletního papíru. Letos jsme využili možnosti, že ve škole je keramická pec a děti si vyrobily závěsné ptáčky. Podle šablony si jednotlivé části s dopomocí vyřízly, válečkem jemně např. otiskly vzor záclony nebo jiných předmětů a po prvním vypálení je ještě nabarvily barvami podle svého uvážení a po druhém výpalu už jsme je v plné kráse mohli rozvěsit po školce. Dětem se práce s keramickou hlínou moc líbila, takže určitě se dáme v příštím školním roce do dalšího tvoření. Na počátku června jsme opět byli pozváni na pohádkové dopoledne na chatu Terezu. Opět jsme se setkali s bludičkou Bludimírou, čarodějnicí Hátou, čertem Trefifajxlem a přivítal nás nově hejkal Bejkal. Děti na jednotlivých stanovištích plnily 10

11 úkoly např. házely papírovému čertovi do pusy brambory, balzamovaly mumii toaletním papírem a na konec oblíbená přetahovaná. Za nasbírané Terezky si mohly vybrat odměnu. V červnu jsme se opět setkali s panem Vanclem, v zastoupení Policie ČR, akce byla společně i se ZŠ. V první části děti podle obrázků popisují, jak se chlapec (dívka) chovají v určité situaci např. Můžeme běžet za míčem přes silnici a nerozhlédnout se? Můžeme hladit cizí psy? Můžeme si brát od cizích lidí sladkosti? Co by se mohlo stát? V druhé části je ukázka policejní výzbroje, děti si mohly i určitou výzbroj vyzkoušet, ukázka daktyloskopie a v třetí části byla praktická ukázka práce psovoda a jeho psa, modelová situace chytání pachatele psem. Koncem června si pro nás opět školáci připravili zábavné dopoledne na téma Pravěk. Děti v pravěkých kostýmech, které si společně připravily se svými blízkými doma, plnily jednotlivé úkoly, s kterými jim školáci trpělivě pomáhali. Zatančili nám pravěký tanec, který si připravili s paní učitelkou a společně jsme se všichni podívali na příběh O človíčkovi. Na úplný závěr školního roku je rozloučení s předškoláky letos jsme se rozloučili se Sabrinkou Morkesovou a Vítkem Štěpem. V novém školním roce přivítáme Anežku Machovou, Prokůpka Nonnera, Ondru Matuše a Františka Klenze. Přeji nám všem poklidný, barevný podzim. Dana Pištorová 11

12 Okénko školy Červen ve škole Červen tradičně přináší do školy spoustu zajímavých akcí. Předkládáme vám alespoň některé z nich. Výlet do Bozkovských jeskyní a rozhlednu Štěpánku Bozkovské jeskyně patří svou krápníkovou výzdobou k nejhezčím jeskyním v České republice a tak se bylo skutečně na co dívat. Viděli jsme sloní uši, raketu i s kosmonautem, čokoládu, pohádkové bytosti. Moc se nám líbilo průzračné podzemní jezírko a na památku jsme si nakoupili malé kamínky pro štěstí. K rozhledně jsme vystoupali příjemnou cestou a odměnou nám byl krásný pohled na Krkonoše, Jizerské hory i Český ráj z ochozu rozhledny. Počasí bylo super, takže jsme byli spokojení. Výlet na Medvědín a spaní ve škole Poslední červnový týden jsme se vydali na výlet na Mísečky. Nahoru jsme vyjeli autobusem a od Jilemnické boudy se vydali na Medvědín, kde nás čekala spousta 12

13 prolézaček, houpaček, trampolína atd. Ani se nám odtud nechtělo odcházet, ale čekala nás túra zpátky do školy, takže nám nic jiného nezbylo. Cestou jsme se stavěli na Rovinkách, kde jsme si pohráli a občerstvili se. Ke škole už to potom byl jen kousek. Po dobré večeři jsme plnili úkoly na téma Pravěk a udělali jsme si módní pravěkou přehlídku. Po setmění nás čekala Stezka odvahy a potom už jsme unavení padli do postelí. Pravěk Také letos jsme nachystali zábavné dopoledne pro děti z MŠ, tentokrát na téma Pravěk. Děti přišly v krásných kostýmech, čímž děkujeme rodičům za nápaditost při jejich vytváření. Po uvítání Pravěkým tanečkem v podání školáků se děti pustily do plnění úkolů. Myslím, že jsme si všichni celé dopoledne užili a těšíme se na další. Letos jsme v 1. třídě přivítali Vítka Štěpa. Přejeme mu, ať se mu mezi námi líbí a chodí do školy rád. 13

14 SDH Vítkovice v Krkonoších Loňskou sezónu hry Plamen jsme ukončili slušným výsledkem v Semilech, nešlo ani o pořadí, ale o to že se zlepšujeme. Celý rok se družstva sehrávala a v letošní sezóně se nám bude jistě více dařit. Důkazem všeho byla soutěž ve Studenci, kde obě družstva shodně obsadila pátá místa. Tímto bychom chtěli přizvat nové zájemce o hasičský kroužek, přihlásit se mohou všechny děti od 6 let(individuálně i mladší), které by bavilo běhat, učit se mnoho nového a soutěžit s ostatními. Info. u vedoucích mládeže Martina Vanclová , Hanka Vávrová V září začíná nový ročník Plamenu, kde už budeme mít nové dresy jako ostatní týmy. Proto bychom chtěli poděkovat obecnímu zastupitelstvu za zakoupení, neboť pořízení nových dresů nebylo v možnostech SDH Vítkovice. Za děti bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám přivezli staré elektrospotřebiče, výtěžek slouží pouze pro potřeby dětí na soutěžích. Dále upozorňujeme, na malou změnu sběrného místa. Do teď se spotřebiče vozily na hřiště u kostela. Nové místo je vyhrazeno u stavebních buněk v areálu bývalého statku. Buňka je označena cedulí ZDE JE SBĚRNÉ MÍSTO ELEKTROODPADU ELEKTROWIN. Prosíme všechny o udržování pořádku, neboť se bohužel stává, že věci někdo rozebírá. Dospělákům letos nevyšla okrsková soutěž, ale své kvality předvedli na společném mezinárodním taktickém cvičení JPO, které bylo vyhlášeno srpna 2014, Výjez- 14

15 dová jednotka dostala pokyn, že v první zóně KRNAP, hoří trávy a nízké křoviny 500m od Vosecké boudy směrem k prameni Labe. V konkurenci moderní výbavy obstála naše Tatra 148 na výbornou. Hezký podzim přejí hasiči. Sportovní klub Jana Harracha Léto je za námi, přichází podzim a s ním i další číslo Vítkovického časopisu Vítek. Ani v tomto období sportovní klub nezahálel. Nejdříve k tomu co SK pořádal. Na konci června jsme uspořádali dvoudenní Vítkovickou pouť spojenou s dětským dnem. Naštěstí nám přálo počasí a tak proběhly jak dětské hry tak i podvečerní zábava s kapelou Fous z Jablonce na Jizerou. Houpačky, kolotoč, trampolína, střelnice i skákací hrad, bylo pro děti maximálním vyžitím, a myslím, že se jim pouť velmi líbila. Další akcí byl jako každoročně volejbalový turnaj Vítkovické bloky. Vzhledem k špatnému počasí byl přesunut z na I když už bylo září tak na několik malých přeháněk bylo teplé počasí. Přihlásilo se jedenáct týmů a tak bylo celý den co dělat aby se stihli odehrát všechny naplánované sety. Byl to poslední turnaj z Four tour a tak tu bylo i konečné vyhlášení. Tím se dostáváme i k tomu čeho se SK také zúčastnil. Byly to turnaje v Dolních Štěpanicích, Jilemnici, Víchové, Benecku a v poslední řadě taky u nás ve Vítkovicích. Je hezké když se každý měsíc sejdou lidé z okolních měst a vesnic. I když ti lidé bydlí jen pár kilometrů od vás, sejdeme se jenom na těchto turnajích. Pak strávíte krásný den sportováním a setkáním s těmito sousedy. Jménem SK přejeme všem krásný podzim a budem se těšit u dalších akcí pořádaných našim klubem. Sportovní klub Jana Harracha. 15

16 Z obecní kroniky 1971 pokračování Most v Hutích byl dokončen. V dolní části obce byly budovy okresní správy silnic převedeny do majetku národního výboru, kam se v roce 1972 po úpravách úřadovny NV přestěhují. Dětská poradna se přemístila do dolní obce, kde je v závodním zubním ambulatoriu. Kultura tělesná výchova Během roku 1971 bylo uspořádáno 31 kulturních, společensko-zábavných a tělovýchovných akcí. Z tělovýchovy to byly soutěže v odbíjené a lyžařské. Starší žáci Koláčný a Horký na přeborech lyžařských docílili výborných úspěchů v běhu. Dobře se stará o žáky ze ZDŠ s. Paulusová-Benešová, bývalá přebornice v běhu na lyžích. Jako každý rok s úspěchem se oslavil MDŽ, byl 1 textilácký ples a 5 tanečních zábav. Uskutečnily se 2 zájezdy do Tater ZDŠ a na jižní Moravu (požárníci). 4 zájezdy do kina a na výstavu 50 let KSČ do Prahy. Celkem se uskutečnilo 6 přednášek, tři zaměřené k výročí KSČ. V květnových dnech bylo slavnostní plénum národního výboru a čtení z obecní kroniky. 2 zájezdy byly do divadla a jedno divadlo bylo sehráno v místě zaměstnanci Mikrotechny z Prahy. Jejich podnik má zde rekreační chatu. Představení se uskutečnilo Hrálo se Později drahoušku od Bertoliniho. Provozovatel dům kultury Kovoprůmyslu. Výpravu připravil kronikář. Návštěva 113 osob. Vcelku byla ve veřejnosti všeobecná spokojenost. Připravit lidem dobrou kulturní zábavu a levnou, nebylo dobře pochopeno z odboru kultury na ONV v Semilech. I když představení bylo oznámeno, byla požadována žádost, předložení textu (knížky) tak jako by se to hrálo poprvé. Bylo pohroženo i pokutou 500 Kčs. Hra byla schválena na ministerstvu kultury a hrála se v městském divadle ABC v Praze. Postup z odboru kultury ONV neměl opodstatnění. Na vánoce uspořádala ZDŠ zdařilou vánoční besídku. Kino v tomto roce nebylo v provozu, nesehnal se vedoucí. Počítá se s tím, že od nového roku 1972, bude znovu promítáno. V jarním období a v podzimním byla národní směna. Byl to úklid veřejného prostranství, sběr šrotu a brigáda na úpravě vleku a požární nádrže. Bylo také uskutečněno školení obyvatelstva CO. MLK, která čítá na 2300 svazků, má poměrně málo čtenářů. Je to způsobeno tím, že závod Seba má vlastní knihovnu, je školní také a v mnohých rodinách se knihy kupují. Sociální věci, péče o mládež. Rozhodnutím vlády byly od října 1971 upraveny některé starodůchody. U Jar. Rypla, Petra Lásky, P. Pohořelé a dodatečně na urgence soc. komise u Udatné F. a Pochopové J. Na vánoční svátky a k MDŽ byly osobně navštíveny staré ženy a předány jim pozornostní balíčky v hodnotě 50 Kčs. Byly to Udatná F., Vacková M., Pochopová J., Nechanická A. a Kubátová A. Mimo toho na zakoupení ošacení pro malé děti 16

17 poskytnut příspěvek M. Janouchové 200 Kčs a L. Nechanické svobodné matce, která má již třetí děcko 150 Kčs. Při oslavě 70. výročí narozenin, bylo osobně popřáno v. Hartigovi a Josefu Pochopovi, rovněž tak F. Udatné při jejich 85. narozeninách, u mužů 70té narozeniny. Při uzavírání manželství bylo zasláno 8 blahopřání byl uspořádán místním národním výborem, osvětovou besedou, tělovýchovnou jednotou a svazem žen večer při výročí 80tých narozenin s. Rampase. Večer byl srdečný a přátelský. U hotelu Praha byla postavena brigádně horská pěkná autobusová čekárna. Postupně se bude brigádně budovat další v Hutích a v Dolních Mísečkách. Při sčítání hospodářských zvířat bylo: drůbeže 424 ks, z toho 29 kohoutů, kozkozlů 29, ovcí 14, selat 6, ta jsou určená k domácí porážce, krav 13, skotu celkem 35. Půda v soukromém zemědělském sektoru 60,77 ha, orná 5,61 ha leden byl bez sněhu, slunečno, krásné počasí. Ráno mrazíky -4 st., k polednímu na slunci +10 st. Před novým rokem, již o vánocích a ještě v lednu probíhalo u nás ve větší míře chřipkové onemocnění, sice s lehčím průběhem, u starších lidí s větší obtížností a celkově s delší dobou přechodu k normálnímu stavu. Pěkně bylo až do 4. 1., pak podmračeno a nepatrné sněžení, bezvětří s teplotou do -4 st. Do 8. ledna sněhu přibylo na 15 cm. Stromy byly sněhem zavěšené a v lese vytvořena pohádková vidina, vzduch čistý, ticho a procházka v tomto prostředí uvolnění, odpočinek nervům jedinečný. V dalších lednových dnech klesala ráno teplota až do 18. ledna na -19 st., k polednímu na slunci stoupla na hranici +10 st. Do konce ledna střídaly se mrazy kolem -7 st. až do -10 st. s nepatrným občasným sněžením. Počátek února stejný ráz povětrnostních podmínek byly zahájeny zimní olympijské hry v Japonském Sapporu. Této olympiády účastnili se i reprezentanti oblasti Semilska a celkově s úspěchy (lyžování) nastala obleva, ráno mrazík kolem -3 st., v poledne při sluneční pohodě až +13 st. Rovněž v dalších dnech pokračovalo oteplení dal se vidět i déšť. Sníh zmizel a lyžovat se jezdilo do oblasti nad m, Zlaté Návrší apod. Následkem nedostatku sněhu byl úbytek vody. Ve sběrné nádrži a chalupy výše položené od trasy vodovodního vedení poznaly nedostatek vody. 28. a přišel vydatný déšť, nad 600 m sněžení a mlha. V březnu ranní teploty kolem 0 st. až -2 st., denní při vyjasnění, hlavně ve druhém týdnu března, stouply na slunci až na +20 st., dokonce jasno a teplota +28 st. Celkem bylo však sucho, stará tráva na nesklizených nebo nevypasených pastvinách byla lehko zápalná a lehkomyslní lidé z řad rekreace i domácí, chtěli si ulehčit přípravu porostů místo hrabáním, vypalováním vznikly 2 požáry od zapalování suché trávy. Přijeli s cisternou zasahovat požárníci z Jilemnice. A tak v tomto období sucha, každou chvíli kvílela někde siréna ohlašující požár vznikl větší požár v Kozích domkách u č. p. 175, 17

18 kde majitel zapálil suchou trávu. Oheň se rozšířil až k lesu pod rezeckou silnici a zlikvidování si vyžádalo velkou námahu. Ten den hořel i suchý travní porost na Čerťáku, pak na Rovince a požárníci nevěděli kam dřív. Jakmile tráva chytla, šířil se požár rychle všemi směry a jen díky těm, kteří rychle přispěchali a s velkým úsilím se jim podařilo oheň likvidovat, patří dík za to, že nedošlo k větším škodám. Ti kdož zavdali příčinu k požáru, byli později postiženi pokutami, které určila komise veřejného pořádku při národním výboru od výfuku u traktoru JZD, opět se vzňala tráva a na štěstí, že v blízkosti bylo přítomno několik osob, zabráněno dalšímu požáru. Teploty se stále držely k polednímu na slunci od +16 až někdy +28 st se opět ochladilo, dokonce sněžilo déšť a k večeru sněhová vánice. Ráno st., v poledne na slunci +20 st napadl další sníh a srny z Aldrova se objevily u budov JZD za potravou sněžení podmračno, v poledne +3 st. Objevili se špačkové a hledali své staré úkryty. Většinou však odletěli do kraje, zalekli se sněhu. Duben, počátkem ráno -4 st. v poledne při slunečnu +11 st. Na velikonoce 3. a 4. Dubna deštivo při 0 st. Střídavě oblačno do 9. 4., mlhy, polojasno, ráno +2, k polednímu +10 st. 10. dubna jasno, ráno +4 st., k polednímu na slunci +24 st až do deštivo. Do vyjasnění sněžení, i v dalších dnech, teploty ráno pod opět sníh a déšť jasno na den +12 st. Objevily se vlaštovky. 1. květen polojasno +15 st ochlazení, slabý déšť jasno, ráno +12 st., v 10 hod. na slunci +30 st., pěkně až do Pak ochlazení, podmračno, déšť do na den +8 st jasno, déšť, bouřka celý den déšť, mlha polojasno, odpoledne bouřka, déšť a silné krupobití, příval vody, v některých oblastech státu, velké povodňové škody, dokonce i zřícené domy od přívalů vod jasno, první pasení skotu u JZD opět přeháňky. Spásány rychle porosty a jalovice protrhávají oplůtky, když nemají dobrou pastvu na hřebenech Krkonoš sníh, přeháňkové počasí až do konce měsíce. Od zlepšení, vyjasňování polojasno, bouřka, déšť a tak doba pro sklizeň travních porostů nepříznivá, zdržováno stálými přeháňkami a bez slunečního záření. Červenec ochlazení, pak pěkné počasí do Od do poměrně pěkně, slunečno. V tomto období byly vysoké teploty, ráno již +20 st., v odpoledních hodinách +42 až +45 st. Seno během dvou dnů se usušilo deštivo s bouřkou, teplota +18 st. Srpen. Jasno s vyššími teplotami. Teploty ráno kolem +18n st., na den +25 st. Září. Počátkem měsíce chladno, déšť, pak zlepšení vyjasnění. Začaly růst hodně houby, křemenáči, kozáci, podhřibky a hlavně ve vyšších polohách Mísečky apod. Do jasno slunečno. Večer bouře a déšť před zahájením Šestidenních mezinárodních motocyklových závodů Šestidenní zahájena, ráno chladno +3 st, mlhavo, déšť, sněhové krupky. Denní teplota +10 st. Vlaštovek bylo málo a držely se většinou při JZD a připravovaly se na odlet. Průběh šestidenních závodů klidný. Při ukončení opět déšť, konečná fáze již ve Vítkovicích nebyla mrazík 0 st. Do konce měsíce počasí s nižšími teplotami na Návrší dokonce napadl sníh cca 15 cm až st. až -4 st, šedivina, sněhové krupky, denní teploty na slunci až v

19 st. 14. října ukončeno pasení skotu u JZD, nízké ranní teploty. Do konce října jasno, teploty kolem +14 st. na slunci. Listopad sněhový poprašek, sněžení, 6 cm. Prosinec. Obleva, mlhavo jasno, ojínění -10 st jasno -8 st., v poledne +4 st. ledový vítr. MNV. Celkem bylo v r schůzí rady, plena a veřejných shromáždění s účastí 547 osob. Brigádnických hodin odpracováno na závazek Vytvořená hodnota díla Kčs. Dobudována čekárna u hotelu Praha a v Hutích, kterou postavil vedoucí hotelu Skála St. Zajíc. Dokončena zhruba poháněcí stanice vleku u Aldrova. Do provozu nebylo možno vlek uvést. Scházel základní zdroj provozu sníh. Vybudována nouzová požární nádrž na Janově Hoře. K obstarání požárního vozu, pro místní sbor letěl předs. nár. výboru s velitelem pož. sboru do Žiliny letadlem a vůz přivezli. Bylo opraveno a učiněno sjízdné nákladní auto, s kterým se umožní, že se nemusí čekat, až bude nějaký dopravní prostředek k dispozici. Tím se různý materiál na údržbu okamžitě může dovážet, případně poskytnout služby občanům. Auto přenechala správa silnic. Bylo schváleno vybírání poplatků ze psů. Z prvního 30 Kčs ročně, z každého dalšího 120. Byla provedena úprava objektu silnic dole u kina, kam se přestěhuje místní národní výbor. Zavedeno tam akumulační topení. V kulturním domě vylepšeno osvětlení a zavedena voda. Údržba veřejného zařízení vyžádala mnoho úsilí byli odměněni na plenárním zasedání národního výboru členové, kteří ukončili volební období. Rampas Josef, tajemník NV, Trojanová Anna členka rady a Hezoun Bořivoj poslanec. Obdrželi věcné dary a diplomy čestné uznání za práci v NV. Z větších rekreačních podniků, byly provedeny adaptace a úpravy většího rozsahu. Průmstav, ČKD a Tesla Holešovice, náklady mnoha tisícové hodnoty. Na přechodném ubytování vybráno Kčs. Na sedmi rozcestích postaveny rozcestníky se směrovými ukazateli, zhotovené podle turistických norem. Pohyb cen základních prostředků. Chléb 5,60 Kčs, 1 kg mouka hrubá 7,60, hladká 6,40, mléko 1 litr 1,90, plnotučné 3,10, maso přední 17 Kčs, hovězí zadní až 33 Kčs, 1 kg zelenina podle příl. počasí pohyblivá cena. Ovoce se neurodilo. Většinou dovoz. Jablka poměrně vyšší ceny 5 8 Kčs za 1 kg lepší druhy. Jižní ovoce: pomeranče 14 Kčs, citrony 12 Kčs za 1 kg. Cukr kostka 8 Kčs za 1 kg. pokračování 19

20 Co se chystá? Sobota ZÁJEZD DO POLSKA Zájezd na předvánoční nákup do Polska KUDOWA ZDRÓJ hraniční přechod Náchod Horní Vítkovice (u kostela) Dolní Vítkovice (továrna zastávka) Dolní Vítkovice (ZŠ zastávka) Jilemnice (aut. nádraží) 6.45 hod hod hod hod. Cena zájezdu: 150 Kč Přihlásit se můžete osobně na OÚ Vítkovice (Telcová M.) nebo telefonicky na ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Srdečně Vás zveme na rozsvícení vánočního stromku s Mikulášskou nadílkou, které se bude konat ve čtvrtek od hodin u ZŠ ve Vítkovicích. Vydavatel: Obecní úřad Vítkovice v Krkonoších Adresa: Vítkovice 243 IČO: Periodicita vydávání: třikrát za rok Evidenční číslo per. tisku přidělené MK: MK ČR E Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Tisk: Gentiana Jilemnice Náklad: 300 ks Uzávěrka příštího čísla je 1. prosince 2014.

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 0 Ověřovatelé: Ing. Krčmářová Zdeňka

Více

Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 5 (omluveni : Spilka Z.,Kosina P.)

Více

Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) Ověřovatelé:

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) (Jurečka Stanislav

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.08/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 36. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.11.2013 od 19.00 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Josef Hájek, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš,

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Rozpočtové

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne 05.03.2015 v 18.00 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne 05.03.2015 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne 05.03.2015 v 18.00 hodin Přítomni: Bartheldi Leoš, Nešpor Daniel, Pechanec Pavel, Trinklová Jindřiška, Němec Roman Němcová Věra, Severová Leona

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více