VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 2. Ročník VIII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 2. Ročník VIII"

Transkript

1 VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 2 Ročník VIII Září 2014

2 Zápis ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. dubna ) Schválit hospodářský výsledek Služeb Vítkovice s. r. o. za rok 2013 se ztrátou 580 tis. Kč s tím, že bude převeden na účet 429 neuhrazené ztráty z minulých let. Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení: OZ schvaluje hospodářský výsledek Služeb Vítkovice s. r. o. za rok 2013 se ztrátou 580 tis. Kč s tím, že bude převeden na účet 429 neuhrazené ztráty z minulých let. 2) Schválit prodej pozemku p. č. 375/2 o výměře 110 m 2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších manželům Markvartovým za vyhláškovou cenu 10 Kč/m 2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od do Veškeré náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. Usnesení: OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 375/2 o výměře 110 m 2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších manželům Markvartovým za vyhláškovou cenu 10 Kč/m 2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od do Veškeré náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. 3) Schválit prodej pozemku p. č. 12 KN v k. ú. Vítkovice o výměře 10,8 m 2 pod nově vybudovanou trafostanicí v rámci stavby Vítkovice 392 Aldrov firmě ČEZ Distribuce, a. s. za navrhnutou cenu 102 Kč/m 2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od do Veškeré náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. Usnesení: OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 12 KN v k.ú. Vítkovice o výměře 10,8 m 2 pod nově vybudovanou trafostanicí v rámci stavby Vítkovice 392 Aldrov firmě ČEZ Distribuce, a. s. za navrhnutou cenu 102 Kč/m 2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od do Veškeré náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. 4) Schválit anulaci záměru prodeje části pozemku p. č. 21/1 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších. Nový záměr prodeje bude zveřejněn po zaměření pozemku. Usnesení: OZ schvaluje anulaci záměru prodeje části pozemku p. č. 21/1 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších. Nový záměr prodeje bude zveřejněn po zaměření pozemku. 5) Schválit žádost o připojení objektu čp. 352 pana Jaroslava Maliny na obecní čis- 2

3 tičku odpadních vod. Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 Usnesení: OZ schvaluje žádost o připojení objektu č. p. 352 pana Jaroslava Maliny na obecní čističku odpadních vod po konzultaci se správcem sítě panem Hanušem. 6) Schválit žádost o prodloužení podmínky zpětného odkupu pozemku p. č. 366/5 o výměře m 2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších pana Vladimíra Lukeše, který z finančních důvodů nezačal stavbu realizovat. Odložení bodu na příští zastupitelstvo. Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 Usnesení: Obecní zastupitelstvo se dohodlo na odložení tohoto bodu na příští zastupitelstvo, po získání dodatečných informací. 7) Vzít na vědomí Výroční zprávu Freestyle Area snowpark vlek Jizerka zimní sezóna 2013/2014. Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 Usnesení: OZ bere na vědomí výroční zprávu Freestyle Area snowpark Jizerka za zimní sezónu 2013/ ) Schválit žádost o souhlas k využití adresy Vítkovice čp. 414 pro občanské sdružení SK Freestyle Area. OZ pověřuje starostu M. Rychtra jednáním o získání informací o založení občanského sdružení právní stanovisko. Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 Usnesení: OZ pověřuje starostu Milana Rychtra jednáním o získání informací o založení občanského sdružení s právním stanoviskem. 9) Žádost pana Telce Milana o možnost ponechat provozovnu stánku rychlého občerstvení U kouzelníka na stávajícím místě. Pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 4 (Volejník, Rychtr, Matuš, John) Usnesení: OZ odsouvá bod č. 9 na příští zastupitelstvo. 10) Schválit směnnou smlouvu mezi Obcí Vítkovice a Správou Krkonošského národního parku, týkající se pozemků p. č na LV 66 a p. č na LV vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších. Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 Usnesení: OZ schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Vítkovice a Správou Krkonošského národního parku, týkající se pozemků p. č na LV 66 a p. č na LV vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších. 3

4 Zápis z páté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 21. května ) Schválit žádost Tomáše a Lenky Johnových o pronájem objektu v bývalém areálu Státního statku Vítkovice pro sklad balíkového sena. Nájem se sjednává na dobu určitou, a to od do za cenu Kč + DPH. Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení: OZ schvaluje žádost Tomáše a Lenky Johnových o pronájem objektu v bývalém Státním statku Vítkovice. Nájem se sjednává na dobu určitou, a to od do za cenu Kč + DPH. 2) Žádost pana Telce Milana o možnost ponechat provozovnu stánku rychlého občerstvení U kouzelníka na stávajícím místě. OZ navrhuje ponechání maringotek v letních měsících na stávajícím místě za cenu 2000 Kč + DPH. V období duben až listopad nebude provozováno rychlé občerstvení, budou zcela mimo provoz. Při porušení podmínek budou odstraněny a nebude sepsána smlouva na zimní měsíce. Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení: OZ schvaluje ponechání převozních maringotek sloužících v zimních měsících k rychlému občerstvení na stávajícím místě za cenu Kč + DPH. V období duben až listopad nebude provozováno rychlé občerstvení, budou zcela mimo provoz. Při porušení podmínek budou odstraněny a nebude sepsána smlouva na zimní měsíce. Různé: Informace o uzavření místní komunikace Vítkovice Starý Mlýn hasičárna (kolem hotelu Jasmín) z důvodu opravy mostu u nové ČOV. Most bude uzavřen pro veškerou silniční dopravu. Pro pěší tento zákaz neplatí. Uzávěrka bude od úterý do odvolání. Zápis z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 25. června ) Schválit návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to bez výhrad nebo s výhradami. Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení: OZ schvaluje návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to s výhradami. OZ se usneslo, že bude zajištěna náprava účetnictví Služeb Vítkovice s. r. o. bude vedeno v plném rozsahu. 2) Schválit účetní závěrku Obce Vítkovice za rok

5 Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení: OZ schvaluje účetní závěrku Obce Vítkovice za rok ) Schválit účetní závěrku Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice. Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení: OZ schvaluje účetní závěrku Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice za rok Dostavil se zastupitel pan Jindřich Volejník. 4) Schválit změnu rozpočtu č. 2, viz příloha. Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 2, viz. příloha. 5) Schválit Integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše Usnesení: OZ schvaluje Integrovanou strategii rozvoje Krkonoše ) Příprava voleb do zastupitelstev obcí stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období počet členů 9. Usnesení: OZ stanovuje pro následující volební období zastupitelstvo obce v počtu 9 členů. 7) Schválit žádost p. Lukeše o prodloužení podmínky zpětného odkupu pozemku p. č. 366/5 o výměře 1200 m 2 v k. ú. Vítkovice. Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Navrátilová I. ). Usnesení: OZ schvaluje žádost p. Lukeše o prodloužení podmínky zpětného odkupu pozemku p. č. 366/5 v k. ú. Vítkovice o 1 rok s tím, že v případě dalšího zájemce o tento pozemek bude pozemek neprodleně odkoupen obcí zpět. 8) Schválit žádost pana Jaromíra Beránka o připojení rekreační chalupy čp. 283 na nově vybudovanou čističku. Usnesení: OZ schvaluje žádost o připojení rekreační chalupy čp. 283 na nově vybudovanou čističku odpadních vod po konzultaci se správcem sítě panem Hanušem. 9) Schválit žádost SK o finanční příspěvek na Dětský den a Vítkovickou pouť ve výši Kč. Usnesení: OZ OZ schvaluje žádost SK o finanční příspěvek na Dětský den a Vítkovickou pouť ve výši Kč. 5

6 10) Schválit žádost Stanislava Nechanického o finanční příspěvek na cyklo akci Vikr Bike Návrh Kč. Usnesení: OZ schvaluje žádost St. Nechanického o finanční příspěvek na cyklo akci Vikr Bike 2014 ve výši Kč. 11) Schválit žádost SDH Vítkovice o finanční příspěvek na dětské hasičské dresy ve výši Kč. Usnesení: OZ schvaluje žádost SDH Vítkovice o finanční příspěvek na dětské hasičské dresy ve výši Kč. Zápis ze sedmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. července ) Vzít na vědomí prezentaci současného stavu Singltreku, a schválit částku Kč na zajištění vstupních podkladů. Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Navrátilová). Usnesení: OZ bere na vědomí prezentaci současného stavu Singltreku a schvaluje částku Kč (bez DPH) na zajištění vstupních podkladů. 2) Schválit vydání Územního plánu Vítkovice formou opatření obecné povahy a uložit starostovi, aby vydání Územního plánu Vítkovice oznámil veřejnou vyhláškou na úřední desce Obce Vítkovice Usnesení: OZ schvaluje vydání Územního plánu Vítkovice formou opatření obecné povahy a ukládá starostovi, aby vydání Územního plánu Vítkovice oznámil veřejnou vyhláškou na úřední desce Obce Vítkovice. 3) Schválit jmenování paní Martiny Telcové do Školské rady Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice na tříleté funkční období s účinností od Usnesení: OZ schvaluje jmenování paní Martiny Telcové do Školské rady Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice na tříleté funkční období s účinností od

7 Volby 2014 Volby do zastupitelstva obce Vítkovice se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014 v budově OÚ. Do zastupitelstva obce Vítkovice se volí 9 členů. V obci Vítkovice kandidují tyto strany: Nezávislí kandidáti za rozvoj Vítkovic s podporou SLK Hasiči a sportovní klub Vítkovice Občané Vítkovic Představujeme Vám Chtěli bychom Vám prostřednictvím Vítkovického zpravodaje představit kandidátky do obecního zastupitelstva, které proběhnou 10. a 11. října NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI ZA ROZVOJ VÍTKOVIC S PODPOROU SLK 1. Milan Rychtr 2. Tomáš John 3. Ing. Zdeňka Krčmářová 4. Ing. Hana Uhlířová 5. Martin Morkes 6. Zora Hniková 7. Tomáš Macháček, Dis. 8. Pavel Jindřišek 9. Pavel Hartig OBČANÉ VÍTKOVIC 1. Bc. Zdeněk Spilka 2. Ilona Navrátilová 3. Bc. Stanislav Jurečka 4. Vlastimil Hlaváč 5. Aneta Pospíšilová 6. Oldřich Štěp 7. Tamara Peterková 8. Petr Kosina 9. Petr Brož HASIČI A SPORTOVNÍ KLUB VÍTKOVICE 1. Leoš Matuš 2. Jindřich Volejník 3. Miroslav Vancl 4. Petr Hnik 5. Karel Šiška 6. Mgr. Martina Holubová 7. Milan Macháček ml. 8. Aleš Rychtr 9. Roman Vrána 7

8 Oznámení obecního úřadu Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 11. října 2014 od hod. do hod. na OÚ Vítkovice od hod. do hod. na parkovišti u kostela Přijímány budou následující druhy odpadů: - léky všeho druhu včetně mastí - domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd. ) Vše řádně označené!!! - zbytky starých barev, obaly od barev - kompletní televizory, PC, monitory, tiskárny, ledničky, drobné elektrozařízení, zářivky - všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků - upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30l) - olejové filtry a další zaolejovaný materiál - osobní pneumatiky bez disku Nebudou přijímány následující druhy odpadů : - odpad stavebního charakteru - eternit, azbest, asfalt - stavební omítky, lepidla, směsi atd. Nebude přijat nebezpečný odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu. Čistění komínů Od vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kontakt na kominickou firmu Pavel Šabata, Martinice v Krkonoších kompletní komický servis, tel. : Firma poskytuje své služby v pracovních dnech, ale iovíkendech. Objednávat můžete i na obecním úřadě. 8

9 Celosezónní karta do skiareálu Aldrov 2014/2015 Slevy při koupi celosezónní karty v době od do : Trvale bydlící občané - sleva ze Kč na Kč Ostatní - sleva z Kč na Kč - sleva z Kč na Kč (vlek Jizerka) - sleva z Kč na Kč (děti vlek Jizerka) Možnost objednání karet na ové adrese: cz, další informace najdete na webových stránkách www. skialdrov. cz Pronájem kulturního domu 500 Kč/den Kč/víkend Školy ubytované v ZŠ 200 Kč/den Místní organizace zdarma Finanční příspěvek novorozencům Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek na každého narozeného občana Vítkovic ve výši 3000 Kč. O tento příspěvek je možno požádat do 30-ti kalendářních dnů od narození dítěte na obecním úřadě. Tímto se ruší usnesení číslo 25/2003 o příspěvku novorozencům. Společenská rubrika Významná životní jubilea V měsíci dubnu oslavila své životní jubileum paní Miloslava Nechanická, v měsíci květnu pan Ladislav Divila, v měsíci červenci paní Marie Hančová, prof. Dr. Libor Pátý a Ladislav Mikolášek, v měsíci srpnu pan Josef Salač a v měsíci září 2014 pan Jaromír Hanuš. Jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody do dalších let. Nově narození V měsíci dubnu se narodila Laura Matušová, Hermína Bánská, Ondřej Hons a Václav Spilka a v měsíci srpnu se narodila Natálie Klenzová. Vítáme nové občánky a přejeme jim a jejich rodičům hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Úmrtí V měsíci červenci nás opustil pan Emil Fajstaver. Pozůstalé rodině projevujeme upřímnou soustrast. 9

10 Zprávičky ze školky Pestrý život ve školce V květnu jsme opět společně s beneckou školkou zorganizovali výlet do dobrovického muzea na výstavu Krysáků z večerníčku. Měli jsme možnost si prohlédnout kulisy i samotné hrdiny večerníčku, děti se seznámily s prací scénáristy, režiséra, střihače atd. Pak jsme zhlédli jeden díl večerníčku. Další část programu byla zaměřena ekologickým směrem. Děti nejdříve na výukové tabuli třídily do jakého barevného kontejneru patří papír, skleněná láhev, krabice od mléka atd. A pak nastal i praktický úkol, kdy hromadu odpadků uklízely do správných barevných kontejnerů. Měli jsme možnost si osahat různě umleté směsi z PET lahví a následně jsme se dozvěděli, co z jaké směsi se vyrábí. Na závěr si děti vyrobily krysáka z ruličky od toaletního papíru. Letos jsme využili možnosti, že ve škole je keramická pec a děti si vyrobily závěsné ptáčky. Podle šablony si jednotlivé části s dopomocí vyřízly, válečkem jemně např. otiskly vzor záclony nebo jiných předmětů a po prvním vypálení je ještě nabarvily barvami podle svého uvážení a po druhém výpalu už jsme je v plné kráse mohli rozvěsit po školce. Dětem se práce s keramickou hlínou moc líbila, takže určitě se dáme v příštím školním roce do dalšího tvoření. Na počátku června jsme opět byli pozváni na pohádkové dopoledne na chatu Terezu. Opět jsme se setkali s bludičkou Bludimírou, čarodějnicí Hátou, čertem Trefifajxlem a přivítal nás nově hejkal Bejkal. Děti na jednotlivých stanovištích plnily 10

11 úkoly např. házely papírovému čertovi do pusy brambory, balzamovaly mumii toaletním papírem a na konec oblíbená přetahovaná. Za nasbírané Terezky si mohly vybrat odměnu. V červnu jsme se opět setkali s panem Vanclem, v zastoupení Policie ČR, akce byla společně i se ZŠ. V první části děti podle obrázků popisují, jak se chlapec (dívka) chovají v určité situaci např. Můžeme běžet za míčem přes silnici a nerozhlédnout se? Můžeme hladit cizí psy? Můžeme si brát od cizích lidí sladkosti? Co by se mohlo stát? V druhé části je ukázka policejní výzbroje, děti si mohly i určitou výzbroj vyzkoušet, ukázka daktyloskopie a v třetí části byla praktická ukázka práce psovoda a jeho psa, modelová situace chytání pachatele psem. Koncem června si pro nás opět školáci připravili zábavné dopoledne na téma Pravěk. Děti v pravěkých kostýmech, které si společně připravily se svými blízkými doma, plnily jednotlivé úkoly, s kterými jim školáci trpělivě pomáhali. Zatančili nám pravěký tanec, který si připravili s paní učitelkou a společně jsme se všichni podívali na příběh O človíčkovi. Na úplný závěr školního roku je rozloučení s předškoláky letos jsme se rozloučili se Sabrinkou Morkesovou a Vítkem Štěpem. V novém školním roce přivítáme Anežku Machovou, Prokůpka Nonnera, Ondru Matuše a Františka Klenze. Přeji nám všem poklidný, barevný podzim. Dana Pištorová 11

12 Okénko školy Červen ve škole Červen tradičně přináší do školy spoustu zajímavých akcí. Předkládáme vám alespoň některé z nich. Výlet do Bozkovských jeskyní a rozhlednu Štěpánku Bozkovské jeskyně patří svou krápníkovou výzdobou k nejhezčím jeskyním v České republice a tak se bylo skutečně na co dívat. Viděli jsme sloní uši, raketu i s kosmonautem, čokoládu, pohádkové bytosti. Moc se nám líbilo průzračné podzemní jezírko a na památku jsme si nakoupili malé kamínky pro štěstí. K rozhledně jsme vystoupali příjemnou cestou a odměnou nám byl krásný pohled na Krkonoše, Jizerské hory i Český ráj z ochozu rozhledny. Počasí bylo super, takže jsme byli spokojení. Výlet na Medvědín a spaní ve škole Poslední červnový týden jsme se vydali na výlet na Mísečky. Nahoru jsme vyjeli autobusem a od Jilemnické boudy se vydali na Medvědín, kde nás čekala spousta 12

13 prolézaček, houpaček, trampolína atd. Ani se nám odtud nechtělo odcházet, ale čekala nás túra zpátky do školy, takže nám nic jiného nezbylo. Cestou jsme se stavěli na Rovinkách, kde jsme si pohráli a občerstvili se. Ke škole už to potom byl jen kousek. Po dobré večeři jsme plnili úkoly na téma Pravěk a udělali jsme si módní pravěkou přehlídku. Po setmění nás čekala Stezka odvahy a potom už jsme unavení padli do postelí. Pravěk Také letos jsme nachystali zábavné dopoledne pro děti z MŠ, tentokrát na téma Pravěk. Děti přišly v krásných kostýmech, čímž děkujeme rodičům za nápaditost při jejich vytváření. Po uvítání Pravěkým tanečkem v podání školáků se děti pustily do plnění úkolů. Myslím, že jsme si všichni celé dopoledne užili a těšíme se na další. Letos jsme v 1. třídě přivítali Vítka Štěpa. Přejeme mu, ať se mu mezi námi líbí a chodí do školy rád. 13

14 SDH Vítkovice v Krkonoších Loňskou sezónu hry Plamen jsme ukončili slušným výsledkem v Semilech, nešlo ani o pořadí, ale o to že se zlepšujeme. Celý rok se družstva sehrávala a v letošní sezóně se nám bude jistě více dařit. Důkazem všeho byla soutěž ve Studenci, kde obě družstva shodně obsadila pátá místa. Tímto bychom chtěli přizvat nové zájemce o hasičský kroužek, přihlásit se mohou všechny děti od 6 let(individuálně i mladší), které by bavilo běhat, učit se mnoho nového a soutěžit s ostatními. Info. u vedoucích mládeže Martina Vanclová , Hanka Vávrová V září začíná nový ročník Plamenu, kde už budeme mít nové dresy jako ostatní týmy. Proto bychom chtěli poděkovat obecnímu zastupitelstvu za zakoupení, neboť pořízení nových dresů nebylo v možnostech SDH Vítkovice. Za děti bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám přivezli staré elektrospotřebiče, výtěžek slouží pouze pro potřeby dětí na soutěžích. Dále upozorňujeme, na malou změnu sběrného místa. Do teď se spotřebiče vozily na hřiště u kostela. Nové místo je vyhrazeno u stavebních buněk v areálu bývalého statku. Buňka je označena cedulí ZDE JE SBĚRNÉ MÍSTO ELEKTROODPADU ELEKTROWIN. Prosíme všechny o udržování pořádku, neboť se bohužel stává, že věci někdo rozebírá. Dospělákům letos nevyšla okrsková soutěž, ale své kvality předvedli na společném mezinárodním taktickém cvičení JPO, které bylo vyhlášeno srpna 2014, Výjez- 14

15 dová jednotka dostala pokyn, že v první zóně KRNAP, hoří trávy a nízké křoviny 500m od Vosecké boudy směrem k prameni Labe. V konkurenci moderní výbavy obstála naše Tatra 148 na výbornou. Hezký podzim přejí hasiči. Sportovní klub Jana Harracha Léto je za námi, přichází podzim a s ním i další číslo Vítkovického časopisu Vítek. Ani v tomto období sportovní klub nezahálel. Nejdříve k tomu co SK pořádal. Na konci června jsme uspořádali dvoudenní Vítkovickou pouť spojenou s dětským dnem. Naštěstí nám přálo počasí a tak proběhly jak dětské hry tak i podvečerní zábava s kapelou Fous z Jablonce na Jizerou. Houpačky, kolotoč, trampolína, střelnice i skákací hrad, bylo pro děti maximálním vyžitím, a myslím, že se jim pouť velmi líbila. Další akcí byl jako každoročně volejbalový turnaj Vítkovické bloky. Vzhledem k špatnému počasí byl přesunut z na I když už bylo září tak na několik malých přeháněk bylo teplé počasí. Přihlásilo se jedenáct týmů a tak bylo celý den co dělat aby se stihli odehrát všechny naplánované sety. Byl to poslední turnaj z Four tour a tak tu bylo i konečné vyhlášení. Tím se dostáváme i k tomu čeho se SK také zúčastnil. Byly to turnaje v Dolních Štěpanicích, Jilemnici, Víchové, Benecku a v poslední řadě taky u nás ve Vítkovicích. Je hezké když se každý měsíc sejdou lidé z okolních měst a vesnic. I když ti lidé bydlí jen pár kilometrů od vás, sejdeme se jenom na těchto turnajích. Pak strávíte krásný den sportováním a setkáním s těmito sousedy. Jménem SK přejeme všem krásný podzim a budem se těšit u dalších akcí pořádaných našim klubem. Sportovní klub Jana Harracha. 15

16 Z obecní kroniky 1971 pokračování Most v Hutích byl dokončen. V dolní části obce byly budovy okresní správy silnic převedeny do majetku národního výboru, kam se v roce 1972 po úpravách úřadovny NV přestěhují. Dětská poradna se přemístila do dolní obce, kde je v závodním zubním ambulatoriu. Kultura tělesná výchova Během roku 1971 bylo uspořádáno 31 kulturních, společensko-zábavných a tělovýchovných akcí. Z tělovýchovy to byly soutěže v odbíjené a lyžařské. Starší žáci Koláčný a Horký na přeborech lyžařských docílili výborných úspěchů v běhu. Dobře se stará o žáky ze ZDŠ s. Paulusová-Benešová, bývalá přebornice v běhu na lyžích. Jako každý rok s úspěchem se oslavil MDŽ, byl 1 textilácký ples a 5 tanečních zábav. Uskutečnily se 2 zájezdy do Tater ZDŠ a na jižní Moravu (požárníci). 4 zájezdy do kina a na výstavu 50 let KSČ do Prahy. Celkem se uskutečnilo 6 přednášek, tři zaměřené k výročí KSČ. V květnových dnech bylo slavnostní plénum národního výboru a čtení z obecní kroniky. 2 zájezdy byly do divadla a jedno divadlo bylo sehráno v místě zaměstnanci Mikrotechny z Prahy. Jejich podnik má zde rekreační chatu. Představení se uskutečnilo Hrálo se Později drahoušku od Bertoliniho. Provozovatel dům kultury Kovoprůmyslu. Výpravu připravil kronikář. Návštěva 113 osob. Vcelku byla ve veřejnosti všeobecná spokojenost. Připravit lidem dobrou kulturní zábavu a levnou, nebylo dobře pochopeno z odboru kultury na ONV v Semilech. I když představení bylo oznámeno, byla požadována žádost, předložení textu (knížky) tak jako by se to hrálo poprvé. Bylo pohroženo i pokutou 500 Kčs. Hra byla schválena na ministerstvu kultury a hrála se v městském divadle ABC v Praze. Postup z odboru kultury ONV neměl opodstatnění. Na vánoce uspořádala ZDŠ zdařilou vánoční besídku. Kino v tomto roce nebylo v provozu, nesehnal se vedoucí. Počítá se s tím, že od nového roku 1972, bude znovu promítáno. V jarním období a v podzimním byla národní směna. Byl to úklid veřejného prostranství, sběr šrotu a brigáda na úpravě vleku a požární nádrže. Bylo také uskutečněno školení obyvatelstva CO. MLK, která čítá na 2300 svazků, má poměrně málo čtenářů. Je to způsobeno tím, že závod Seba má vlastní knihovnu, je školní také a v mnohých rodinách se knihy kupují. Sociální věci, péče o mládež. Rozhodnutím vlády byly od října 1971 upraveny některé starodůchody. U Jar. Rypla, Petra Lásky, P. Pohořelé a dodatečně na urgence soc. komise u Udatné F. a Pochopové J. Na vánoční svátky a k MDŽ byly osobně navštíveny staré ženy a předány jim pozornostní balíčky v hodnotě 50 Kčs. Byly to Udatná F., Vacková M., Pochopová J., Nechanická A. a Kubátová A. Mimo toho na zakoupení ošacení pro malé děti 16

17 poskytnut příspěvek M. Janouchové 200 Kčs a L. Nechanické svobodné matce, která má již třetí děcko 150 Kčs. Při oslavě 70. výročí narozenin, bylo osobně popřáno v. Hartigovi a Josefu Pochopovi, rovněž tak F. Udatné při jejich 85. narozeninách, u mužů 70té narozeniny. Při uzavírání manželství bylo zasláno 8 blahopřání byl uspořádán místním národním výborem, osvětovou besedou, tělovýchovnou jednotou a svazem žen večer při výročí 80tých narozenin s. Rampase. Večer byl srdečný a přátelský. U hotelu Praha byla postavena brigádně horská pěkná autobusová čekárna. Postupně se bude brigádně budovat další v Hutích a v Dolních Mísečkách. Při sčítání hospodářských zvířat bylo: drůbeže 424 ks, z toho 29 kohoutů, kozkozlů 29, ovcí 14, selat 6, ta jsou určená k domácí porážce, krav 13, skotu celkem 35. Půda v soukromém zemědělském sektoru 60,77 ha, orná 5,61 ha leden byl bez sněhu, slunečno, krásné počasí. Ráno mrazíky -4 st., k polednímu na slunci +10 st. Před novým rokem, již o vánocích a ještě v lednu probíhalo u nás ve větší míře chřipkové onemocnění, sice s lehčím průběhem, u starších lidí s větší obtížností a celkově s delší dobou přechodu k normálnímu stavu. Pěkně bylo až do 4. 1., pak podmračeno a nepatrné sněžení, bezvětří s teplotou do -4 st. Do 8. ledna sněhu přibylo na 15 cm. Stromy byly sněhem zavěšené a v lese vytvořena pohádková vidina, vzduch čistý, ticho a procházka v tomto prostředí uvolnění, odpočinek nervům jedinečný. V dalších lednových dnech klesala ráno teplota až do 18. ledna na -19 st., k polednímu na slunci stoupla na hranici +10 st. Do konce ledna střídaly se mrazy kolem -7 st. až do -10 st. s nepatrným občasným sněžením. Počátek února stejný ráz povětrnostních podmínek byly zahájeny zimní olympijské hry v Japonském Sapporu. Této olympiády účastnili se i reprezentanti oblasti Semilska a celkově s úspěchy (lyžování) nastala obleva, ráno mrazík kolem -3 st., v poledne při sluneční pohodě až +13 st. Rovněž v dalších dnech pokračovalo oteplení dal se vidět i déšť. Sníh zmizel a lyžovat se jezdilo do oblasti nad m, Zlaté Návrší apod. Následkem nedostatku sněhu byl úbytek vody. Ve sběrné nádrži a chalupy výše položené od trasy vodovodního vedení poznaly nedostatek vody. 28. a přišel vydatný déšť, nad 600 m sněžení a mlha. V březnu ranní teploty kolem 0 st. až -2 st., denní při vyjasnění, hlavně ve druhém týdnu března, stouply na slunci až na +20 st., dokonce jasno a teplota +28 st. Celkem bylo však sucho, stará tráva na nesklizených nebo nevypasených pastvinách byla lehko zápalná a lehkomyslní lidé z řad rekreace i domácí, chtěli si ulehčit přípravu porostů místo hrabáním, vypalováním vznikly 2 požáry od zapalování suché trávy. Přijeli s cisternou zasahovat požárníci z Jilemnice. A tak v tomto období sucha, každou chvíli kvílela někde siréna ohlašující požár vznikl větší požár v Kozích domkách u č. p. 175, 17

18 kde majitel zapálil suchou trávu. Oheň se rozšířil až k lesu pod rezeckou silnici a zlikvidování si vyžádalo velkou námahu. Ten den hořel i suchý travní porost na Čerťáku, pak na Rovince a požárníci nevěděli kam dřív. Jakmile tráva chytla, šířil se požár rychle všemi směry a jen díky těm, kteří rychle přispěchali a s velkým úsilím se jim podařilo oheň likvidovat, patří dík za to, že nedošlo k větším škodám. Ti kdož zavdali příčinu k požáru, byli později postiženi pokutami, které určila komise veřejného pořádku při národním výboru od výfuku u traktoru JZD, opět se vzňala tráva a na štěstí, že v blízkosti bylo přítomno několik osob, zabráněno dalšímu požáru. Teploty se stále držely k polednímu na slunci od +16 až někdy +28 st se opět ochladilo, dokonce sněžilo déšť a k večeru sněhová vánice. Ráno st., v poledne na slunci +20 st napadl další sníh a srny z Aldrova se objevily u budov JZD za potravou sněžení podmračno, v poledne +3 st. Objevili se špačkové a hledali své staré úkryty. Většinou však odletěli do kraje, zalekli se sněhu. Duben, počátkem ráno -4 st. v poledne při slunečnu +11 st. Na velikonoce 3. a 4. Dubna deštivo při 0 st. Střídavě oblačno do 9. 4., mlhy, polojasno, ráno +2, k polednímu +10 st. 10. dubna jasno, ráno +4 st., k polednímu na slunci +24 st až do deštivo. Do vyjasnění sněžení, i v dalších dnech, teploty ráno pod opět sníh a déšť jasno na den +12 st. Objevily se vlaštovky. 1. květen polojasno +15 st ochlazení, slabý déšť jasno, ráno +12 st., v 10 hod. na slunci +30 st., pěkně až do Pak ochlazení, podmračno, déšť do na den +8 st jasno, déšť, bouřka celý den déšť, mlha polojasno, odpoledne bouřka, déšť a silné krupobití, příval vody, v některých oblastech státu, velké povodňové škody, dokonce i zřícené domy od přívalů vod jasno, první pasení skotu u JZD opět přeháňky. Spásány rychle porosty a jalovice protrhávají oplůtky, když nemají dobrou pastvu na hřebenech Krkonoš sníh, přeháňkové počasí až do konce měsíce. Od zlepšení, vyjasňování polojasno, bouřka, déšť a tak doba pro sklizeň travních porostů nepříznivá, zdržováno stálými přeháňkami a bez slunečního záření. Červenec ochlazení, pak pěkné počasí do Od do poměrně pěkně, slunečno. V tomto období byly vysoké teploty, ráno již +20 st., v odpoledních hodinách +42 až +45 st. Seno během dvou dnů se usušilo deštivo s bouřkou, teplota +18 st. Srpen. Jasno s vyššími teplotami. Teploty ráno kolem +18n st., na den +25 st. Září. Počátkem měsíce chladno, déšť, pak zlepšení vyjasnění. Začaly růst hodně houby, křemenáči, kozáci, podhřibky a hlavně ve vyšších polohách Mísečky apod. Do jasno slunečno. Večer bouře a déšť před zahájením Šestidenních mezinárodních motocyklových závodů Šestidenní zahájena, ráno chladno +3 st, mlhavo, déšť, sněhové krupky. Denní teplota +10 st. Vlaštovek bylo málo a držely se většinou při JZD a připravovaly se na odlet. Průběh šestidenních závodů klidný. Při ukončení opět déšť, konečná fáze již ve Vítkovicích nebyla mrazík 0 st. Do konce měsíce počasí s nižšími teplotami na Návrší dokonce napadl sníh cca 15 cm až st. až -4 st, šedivina, sněhové krupky, denní teploty na slunci až v

19 st. 14. října ukončeno pasení skotu u JZD, nízké ranní teploty. Do konce října jasno, teploty kolem +14 st. na slunci. Listopad sněhový poprašek, sněžení, 6 cm. Prosinec. Obleva, mlhavo jasno, ojínění -10 st jasno -8 st., v poledne +4 st. ledový vítr. MNV. Celkem bylo v r schůzí rady, plena a veřejných shromáždění s účastí 547 osob. Brigádnických hodin odpracováno na závazek Vytvořená hodnota díla Kčs. Dobudována čekárna u hotelu Praha a v Hutích, kterou postavil vedoucí hotelu Skála St. Zajíc. Dokončena zhruba poháněcí stanice vleku u Aldrova. Do provozu nebylo možno vlek uvést. Scházel základní zdroj provozu sníh. Vybudována nouzová požární nádrž na Janově Hoře. K obstarání požárního vozu, pro místní sbor letěl předs. nár. výboru s velitelem pož. sboru do Žiliny letadlem a vůz přivezli. Bylo opraveno a učiněno sjízdné nákladní auto, s kterým se umožní, že se nemusí čekat, až bude nějaký dopravní prostředek k dispozici. Tím se různý materiál na údržbu okamžitě může dovážet, případně poskytnout služby občanům. Auto přenechala správa silnic. Bylo schváleno vybírání poplatků ze psů. Z prvního 30 Kčs ročně, z každého dalšího 120. Byla provedena úprava objektu silnic dole u kina, kam se přestěhuje místní národní výbor. Zavedeno tam akumulační topení. V kulturním domě vylepšeno osvětlení a zavedena voda. Údržba veřejného zařízení vyžádala mnoho úsilí byli odměněni na plenárním zasedání národního výboru členové, kteří ukončili volební období. Rampas Josef, tajemník NV, Trojanová Anna členka rady a Hezoun Bořivoj poslanec. Obdrželi věcné dary a diplomy čestné uznání za práci v NV. Z větších rekreačních podniků, byly provedeny adaptace a úpravy většího rozsahu. Průmstav, ČKD a Tesla Holešovice, náklady mnoha tisícové hodnoty. Na přechodném ubytování vybráno Kčs. Na sedmi rozcestích postaveny rozcestníky se směrovými ukazateli, zhotovené podle turistických norem. Pohyb cen základních prostředků. Chléb 5,60 Kčs, 1 kg mouka hrubá 7,60, hladká 6,40, mléko 1 litr 1,90, plnotučné 3,10, maso přední 17 Kčs, hovězí zadní až 33 Kčs, 1 kg zelenina podle příl. počasí pohyblivá cena. Ovoce se neurodilo. Většinou dovoz. Jablka poměrně vyšší ceny 5 8 Kčs za 1 kg lepší druhy. Jižní ovoce: pomeranče 14 Kčs, citrony 12 Kčs za 1 kg. Cukr kostka 8 Kčs za 1 kg. pokračování 19

20 Co se chystá? Sobota ZÁJEZD DO POLSKA Zájezd na předvánoční nákup do Polska KUDOWA ZDRÓJ hraniční přechod Náchod Horní Vítkovice (u kostela) Dolní Vítkovice (továrna zastávka) Dolní Vítkovice (ZŠ zastávka) Jilemnice (aut. nádraží) 6.45 hod hod hod hod. Cena zájezdu: 150 Kč Přihlásit se můžete osobně na OÚ Vítkovice (Telcová M.) nebo telefonicky na ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Srdečně Vás zveme na rozsvícení vánočního stromku s Mikulášskou nadílkou, které se bude konat ve čtvrtek od hodin u ZŠ ve Vítkovicích. Vydavatel: Obecní úřad Vítkovice v Krkonoších Adresa: Vítkovice 243 IČO: Periodicita vydávání: třikrát za rok Evidenční číslo per. tisku přidělené MK: MK ČR E Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. Tisk: Gentiana Jilemnice Náklad: 300 ks Uzávěrka příštího čísla je 1. prosince 2014.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. dubna 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. dubna 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. dubna 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 5 (omluven Vancl M.) Ověřovatelé:

Více

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. Září 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. Září 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. Září 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů 6 (Omluven Tomáš John) Ověřovatelé:

Více

Z Á P I S z deváté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 29. října 2012 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z deváté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 29. října 2012 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z deváté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 29. října 2012 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 7 Ověřovatelé:Matuš Leoš Brož Petr

Více

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 0 Ověřovatelé: Ing. Krčmářová Zdeňka

Více

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 8.září 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 8.září 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 8.září 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 5 (omluven Volejník Jindřich, Bureš Jan)

Více

Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 5 (omluveni : Spilka Z.,Kosina P.)

Více

Z Á P I S z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 12. prosince 2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 12. prosince 2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 12. prosince 2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 4 (omluveni : Hniková Z.) Ověřovatelé:

Více

Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) Ověřovatelé:

Více

Z Á P I S ze šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. června 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S ze šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. června 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S ze šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. června 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 1 (omluven - Peterka Boleslav) Ověřovatelé:

Více

Z Á P I S ze druhé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 11. února 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 16. hodin.

Z Á P I S ze druhé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 11. února 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 16. hodin. Z Á P I S ze druhé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 11. února 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 16. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 6 občanů: 5 (omluveni : Vancl M., Hniková

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) (Jurečka Stanislav

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Vyskeřský ZPRAVODAJ. Vyskeřská šlápota 19. 9. 06/2015 ZÁŘÍ

Vyskeřský ZPRAVODAJ. Vyskeřská šlápota 19. 9. 06/2015 ZÁŘÍ Vyskeřský ZPRAVODAJ 06/2015 ZÁŘÍ Vyskeřská šlápota 19. 9. Informace z veřejného zasedání ZO ze dne 5. 8. 2015 Zastupitelstvo obce schválilo: Rozpočtové opatření č. 3/2015. Zrušení směrnice k zadávání veřejných

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Martin Vaněček, Václav Hořejší, Miroslav

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 26. září 2011 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 26. září 2011 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 26. září 2011 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 5 Ověřovatelé: Vancl Miroslav Ing.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov. Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov. Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav Obec Bačkov Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 00579777 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zápis č. 12. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne od 19,00 hod v přísálí KD Strašín.

Zápis č. 12. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne od 19,00 hod v přísálí KD Strašín. Zápis č. 12 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne 27. 6. 2016 od 19,00 hod v přísálí KD Strašín. Přítomni: Jan Helíšek, Ing. Tibora Honová, Monika Balašová, Josef Řáha Občané v

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Slapy č. 50

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Slapy č. 50 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Slapy č. 50 Den a místo zasedání : 19.května 2010 na OÚ ve Slapech Zasedání zahájeno : 19 hod, ukončeno v 21,30 hod Omluven : Sedláček Petr Hosté : Na zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 20. 04. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 20. 04. 2015 od 16:00

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 23. 10. 2016 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová Omluveni: Přítomno 5 členi z 5 členů zastupitelstva obce,

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne 22.3.2016 Čas: 19.1 21.05 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo v úterý od hod na obecním úřadě Přítomni: Omluveni:

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo v úterý od hod na obecním úřadě Přítomni: Omluveni: Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo v úterý 9.2.2016 od 18.30 hod na obecním úřadě Přítomni: H. Růžičková, Bc. J. Špidlen, J. Nesvadba, V. Růžička, L. Waldmann,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

Z á p i s. Zápis zasedání zastupitelstva Obce Mešno, konaného dne

Z á p i s. Zápis zasedání zastupitelstva Obce Mešno, konaného dne Z á p i s Zápis zasedání zastupitelstva Obce Mešno, konaného dne 28.6.2012 Účast: dle prezenční listiny Ověřitelé zápisu: Radek Jelínek,Václav Čubr Program: l. Zahájení, jmenování ověřitelů 2. Schválení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 26.6.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016

OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016 OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna, které se konalo 10.8.2016. (Přítomno 4 zastupitelů, 3 zastupitelé omluveni) Usn. č. 68/2016 Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým

Více

Občasník obce Smilkov

Občasník obce Smilkov 8 Kuchtík Hlásek radí: Napadl sníh, tedy něco ke kávě Koláč z jablek a ořechů budeme potřebovat: 300 g polohrubé mouky 300 g nastrouhaných jablek 1 prášek do pečiva 250 g pískového cukru 3 vejce ½ sklenky

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO :

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO : OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 5/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 26.8.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou ze dne 3. června 2014 od hod 1. Starosta zahájil jednání Přítomno 9 zastupitelů,

Zápis z 23. veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou ze dne 3. června 2014 od hod 1. Starosta zahájil jednání Přítomno 9 zastupitelů, Zápis z 23. veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou ze dne 3. června 2014 od 19.00 hod 1. Starosta zahájil jednání Přítomno 9 zastupitelů, zapisovatelem určen Mgr. Miroslav Kobr, za ověřovatele zápisu

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV ZÁPIS z 27. jednání ZO konaného dne 21.12. 2009 v 18.00hod.na OÚ ve Štěpánově Přítomni: Hrabáková, Motl, Bartoň, Marhulová, Direj, Malík, Omlunen: Tengler (18.oo 18.45 hod.) Program:

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016 Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc, Michal Ducháč,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 8. 3. 2016 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.15 hod. přítomno:

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.08/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:7 Omluveni:2 Hosté:3 Zasedání řídil

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 23. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne

Obec Nová Telib. Zápis č. 23. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne Zápis č. 23 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 22.11.2016 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Lic. Truneček Jan Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Křovina Jiří Vacek Jiří Místo jednání: Obecní

Více

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne 6.11.2013 od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín 1)Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ a schůzi zahájil v 19.hodin.

Více