AGROKOP. atalog travních směsí a pícnin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AGROKOP. atalog travních směsí a pícnin. www.agrokop.com"

Transkript

1 AGROKOP atalog travních směsí a pícnin

2 ážení obchodní přátelé, v letošním roce opět přicházíme s naší ucelenou nabídkou travních směsí AGROKOP, která se setkala s Vaším příznivým ohlasem. Jde jak o TRADIČNÍ ŘADU zemědělských a technických travních směsí, tak i o směsi s vícedruhovým zastoupením SPECIAL. Pro nadcházející sezonu jaro 2015 jsme pro Vás rozšířili nabídku v tomto katalogu o sortiment PÍCNIN. Jistě si vyberete tu nejvhodnější odrůdu pro Vaše konkrétní stanoviště a pěstební podmínky. Novinkou v nabídce je inkrustované osivo vojtěšky. Na semeno jsou naneseny mikroprvky a bakterie rodu Rhizobium. Tato metoda úpravy osiva zajistí lepší vzcházivost, růst kořenového systému a založení porostu. Nesporné je zlepšení kvality setí díky lepší sypnosti osiva. Dlouhodobým problémem našich pastvin je alarmujícímu zaplevelování širokolistými šťovíky, které následně výrazně zhoršují výživnou hodnotu píce a její stravitelnost. V rámci neustálého zlepšování výrobních postupů flexibilně reagujeme na aktuální požadavky zemědělské praxe. Proto jsme se rozhodli přistoupit při úpravě osiva jetele lučního na parametry švýcarské normy VESKOF, která předepisuje 20 nižší obsah šťovíků v osivu oproti standardu daném aktuální vyhláškou č. 129/2012 Sb. Použití takového osiva je prvním krokem, jenž Vám pomůže účinně eliminovat množství šťovíků ve Vašich porostech. Děkujeme Vám za dosavadní důvěru a pevně věříme, že Vás kvalita našeho sortimentu bude oslovovat i nadále. Těšíme se na naši další spolupráci s Vámi. aše nabídka Zemědělské travní směsi Luční směs do sucha SPECIAL Luční směs do vlhka SPECIAL Luční směs do sucha Luční směs do vlhka Jetelotravní směs na ornou půdu Pastevní směs Luční směs do sucha bez jetelovin Pastevní směs pro koně Směs pro vinice a sady Energetická směs Intenzivní směs Technické travní směsi Hřištní směs Parková směs Rychlé ozelenění Směsi na zakázku Osivo na přísevy Vojtěška setá Jetel luční Ostatní jeteloviny Komponenty na biopásy Inokulant 2

3 Luční směs do sucha SPECIAL Luční směs do vlhka SPECIAL Luční směs do sucha vícedruhové složení zvyšuje variabilitu a plastičnost k podmínkám stanoviště podporuje víceleté využití travního porostu vhodná do chudších a svažitých poloh, kde velmi dobře snáší sucho, takže i při nižších srážkách poskytne dostatečné množství píce je určena pro dlouhodobé využití 5 6 roků Druh Podíl Odrůda Festulolium 17 % Felina Jílek vytrvalý 15 % Kentaur Kostřava červená 20 % Gondolin Kostřava Kora, 10 % rákosovitá Fawn Lipnice luční 10 % Balin Ovsík vyvýšený 10 % Medián Srha laločnatá 10 % Amera, Trerano Jetel luční 5 % Suez Jetel plazivý 3 % Huia Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, seno Stanoviště: sušší, lehčí, písčité půdy Raná směs, při intenzivním hnojení poskytne maximální výnos píce druhově velmi pestrá s vyšším zastoupením vytrvalejších komponentů garantuje kvalitní produkci píce na více než 4 roky vyšší zastoupení vlhkomilných druhů, které se lépe vyrovnávají s méně příznivými podmínkami vlhkých půdních poměrů Druh Podíl Odrůda Bojínek luční 22 % Comer Festulolium 17 % Felina Kostřava luční 10 % Cosmolit Psárka luční 5 % Zuberská Psineček výběžkatý 10 % Václav Lipnice luční 10 % Balin Jílek vytrvalý 18 % Kentaur Jetel luční 5 % Suez Jetel zvrhlý 3 % Aurora Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, seno Stanoviště: vlhčí, těžší i místně podmáčené půdy První seč je vhodné provést v co nejranějším termínu zastoupení druhů dobře reagujících na sušší podmínky stanoviště vhodná do teplejších a svažitých poloh, kde díky druhovému zastoupení poskytne dostatečné množství píce i při nižších srážkách určena pro dlouhodobé využití Festulolium 20 % Jílek vytrvalý 15 % Kostřava červená 22 % Kostřava rákosovitá 18 % Lipnice luční 7 % Srha laločnatá 10 % Jetel luční 5 % Jetel plazivý 3 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, seno Stanoviště: sušší, lehčí, písčité půdy Při nízké intenzitě lze využít jako krajinný trávník Zemědělské travní směsi 3

4 Luční směs do vlhka Jetelotravní směs na ornou půdu Pastevní směs výkonná luční směs s vyšším zastoupením vlhkomilných druhů, které se lépe vyrovnávají s méně příznivými podmínkami vlhkých půdních poměrů zastoupené druhy jsou garancí dobrého výnosu biomasy při intenzivnějším hnojení poskytne jednu seč navíc Druh Podíl Bojínek luční 25 % Festulolium 15 % Jílek vytrvalý 22 % Lipnice luční 10 % Psineček výběžkatý 5 % Jetel luční 5 % Jetel zvrhlý 3 % vysoce produkční směs s vyšším podílem jetelovin ročně poskytne 2 3 seče vhodné pro přímé krmení i sušení rychlé obrůstání zajišťuje intenzivní produkci bílkovinné píce s vysokým podílem sacharidů během celé vegetace směs s vyšším zastoupením jetelovin má výrazný meliorační účinek daný hlubokým kůlovým kořenem jetelovin a umožní čerpání živin splavených do nižších vrstev směs složená z vytrvalých druhů vybraných odrůd vhodných k průběžnému pasení porost dobře snáší sešlapávání, rychle obrůstá a vytváří pevný drn zvýšený podíl jílku poskytuje chutnou píci dobře přijímanou hospodářskými zvířaty po celé vegetační období Zemědělské travní směsi Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, seno Stanoviště: vlhčí, těžší i místně podmáčené půdy Vzhledem k vyššímu podílu jetelovin a jílku je vhodnější první užitkové roky první seč senážovat Jetel luční 50 % Jílek mnohokvětý 20 % Festulolium 30 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž Stanoviště: střední až těžší půdy, vlhčí pozemky Bojínek luční 15 % Festulolium 10 % Jílek vytrvalý 30 % Lipnice luční 10 % Kostřava rákosovitá 10 % Kostřava červená 20 % Jetel plazivý 3 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: 1 seč, pastva Stanoviště: vhodná na sušší i středně těžké pozemky Dostačuje střední intenzita hnojení Vyšší podíl jeteloviny zlepšení chutnosti píce zvýšení příjmu potravy maximalizace tvorby mléka 4

5 Luční směs do sucha bez jetelovin Pastevní směs pro koně Směs pro vinice a sady nižší druhové zastoupení univerzálního charakteru bez výskytu jetelovin touto směsí založíme velmi výnosný porost poskytující chutnou píci pro hospodářská zvířata vhodná především na pozemky, kde předpokládáme aplikaci vyšších dávek dusíkatých hnojiv či kejdy složení směsi poskytuje chutnou a kvalitní, energeticky bohatou a vyváženou píci vhodná jak pro pastvu, tak využití na seno vytváří vysoce intenzivní travní porost bez zastoupení jetelovin s pevnou strukturou drnu určena na plochy, kde není žádoucí vysoká tvorba biomasy porost zabrání rozšíření nežádoucích plevelných rostlin jílek svým rychlým vývojem vytváří pevný drn, který postupně doplní pomaleji klíčíci druhy a pozvolna z pozemku ustupuje Druh Podíl Jílek vytrvalý 10 % Lipnice luční 15 % Kostřava červená 25 % Kostřava červená 25 % Kostřava ovčí 25 % Festulolium 20 % Jílek vytrvalý 20 % Lipnice luční 10 % Kostřava rákosovitá 20 % Kostřava červená 20 % Srha laločnatá 10 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, seno Stanoviště: sušší i středně těžké pozemky První seč je vhodné provést v co nejranějším termínu Bojínek luční 30 % Festulolium 25 % Jílek vytrvalý 25 % Kostřava rákosovitá 10 % Lipnice luční 10 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: 1 seč, pastva Stanoviště: sušší i středně těžké pozemky Raná směs, při intenzivním hnojení poskytne maximální výnos píce Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zatravnění vinic a sadů Stanoviště: sušší i středně těžké pozemky Lze použít na svahy dálnic a pozemky ohrožené erozí Zemědělské travní směsi 5

6 Energetická směs Intenzivní směs Přísev travních porostů Zemědělské travní směsi intenzivní travní směs vytrvalého charakteru s vysokou produkcí biomasy pro výrobu bioplynu vhodná do vyšších poloh na svahovité pozemky nižší výrobní náklady ozdravení osevního postupu, ochrana půdy a její úrodnosti možnost hnojení digestátem Festulolium 30 % Jílek mnohokvětý 20 % Kostřava rákosovitá 40 % Srha laločnatá 10 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, výroba bioplynu Stanoviště: střední až vlhčí lokality První seč je vhodné provést v co nejranějším termínu krátkodobá produkční směs jednoletého charakteru poskytující tři až čtyři seče dle vláhových poměrů lze ji využít ke krmení i pro výrobu bioplynu vyžaduje intenzivnější dusíkatou výživu v dávce až 200 kg po jednotlivých sečích lze výhodně využít vedlejší produkty z výroby bioplynu ke hnojení a současně tak zlepšit i vláhové poměry půdy Druh Podíl Jílek jednoletý 50 % Jílek mnohokvětý 20 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, výroba bioplynu Stanoviště: střední až vlhčí lokality Možnost hnojení kejdou a digestátem Přísev travních porostů první a nejlepší volba vylepšení nevyhovujících prořídlých a zaplevelených luk a pastvin ekonomicky výhodná forma zvýšení intenzity produkce, až 50% úspora doplní ustupující, méně vytrvalé druhy výkonnými odrůdami potlačí rozvoj nežádoucích dvouděložných plevelných rostlin zajistí rychlý efekt při poškození po zimě i hlodavci prodlouží životnost stávajících trvalých travních porostů Osivo travní druhy poskytující větší objem hmoty vytrvalejšího charakteru - festulolia, jílek vytrvalý, kostřava rákosovitá jeteloviny - jetel luční, jetel plazivý, vojtěška setá speciální směs dle individuálních potřeb odběratele na zakázku standardně vyráběná směs dle aktuální nabídky 6

7 Hřištní směs Parková směs Rychlé ozelenění určena pro zakládání profesionálních zatěžovaných ploch lze ji použít k výsevům v okolí rodinných domů a rekreačních objektů díky vyššímu zastoupení jílku dobře regeneruje a obrůstá vytváří plastický, hustý a pružný drn odolávající extrémnímu zatížení výživa dle počtu sečí, minimálně čtyřikrát ročně v dávce 2 5 kg/100m 2 travní směs vhodná pro okrasné, méně zatěžované plochy vysoký podíl kostřav zajistí sytě zelený jemný trávník intenzivní ošetřování podpoří dobrý stav porostu výživa dle počtu sečí, minimálně čtyřikrát ročně v dávce 2 5 kg/100m 2 Druh Podíl Odrůda krátkodobá travní směs určená pro zatravnění ploch, na něž neklademe vysoké nároky složena z druhů s intenzivním vývojem po zasetí umožňují rychlé ozelenění půdy a zapojení trávníku Kostřava červená trsnatá Kostřava červená výběžkatá 30 % Greenly, Calliope 30 % Maxima Lipnice luční 25 % Evora Jílek vytrvalý 15 % Fancy Jílek vytrvalý 40 % Kostřava rákosovitá 20 % Jílek mnohokvětý 20 % Jílek jednoletý 20 % Jílek vytrvalý 60 % Lipnice luční 20 % Kostřava červená 20 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: fotbalová i běžná hřiště, sportoviště, letištní plochy i dostihové dráhy Stanoviště: středně těžké písčité půdy s možností závlahy Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: parky, okrasné plochy Stanoviště: středně těžké písčité půdy s možností závlahy Vyžaduje hnojení a intenzivní závlahu a pravidelné sečení Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: osev říčních břehů, svahů silnic, ploch po stavebních úpravách Stanoviště: středně těžké půdy, vhodné na všechny lokality Porost je rychle zapojen a má protierozní efekt Technické travní směsi Vyžaduje hnojení a intenzivní závlahu a pravidelné sečení Výrobce si vyhrazuje právo měnit odrůdové případně druhové složení směsí. 7

8 Jarka Palava Morava Registrace: ČR 1995 udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. raná až středně raná odrůda vyznačující se vzpřímeným až polovzpřímeným trsem začátek kvetení je raný až středně raný Jarka má vysokou odolnost listovým chorobám a velmi vysokou odolnost cévnímu vadnutí nemá specifické požadavky na pěstování, je plastická, vhodná do všech podmínek pro pěstování vojtěšky komplexní odrůda bez pěstitelských rizik výborně se uplatní v klasickém osevním postupu při víceletém využití vysoký výnos ve všech užitkových letech; odolná proti poléhání, středně vysoká až vysoká rychlost obrůstání po sečích Registrace: ČR 1967 udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. středně raná, dobře přezimující s rychlým růstem na jaře a dobrým obrůstáním po sečích tvar trsu vzpřímený, vysoký (85 cm), zelené až tmavě zelené barvy lodyha je hrubší s internodii, polodutá až plná, barvy zelené až načervenalé; list široce oválný, barva květu fialová až světle fialová vysoce plastická odrůda s dobrou provozní vytrvalostí a výnosem zelené hmoty vhodná pro intenzivní oblasti Registrace: ČR 1990 udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. vzpřímený až polovzpřímený trs, středně vysoký počet lodyh, lodyha dutá, se středně vysokým počtem internodií vyšší odolnost proti cévnímu vadnutí vyšší provozní vytrvalost intenzivní pícninářsko semenářský typ s vysokými a stabilními výnosy zelené hmoty Vojtěška setá Vojtěška setá - porovnání výnosů Jarka Hospodářské vlastnosti vojtěšky seté Rychlost jarního růstu Rychlost obrůstání po 1. seči Výnos zelené hmoty (%) - průměr Výnos suché hmoty (%) - průměr Oslava Concerto Litava Rok sklizně 2012, rok zásevu 2010, zdroj ÚKZÚZ Rychlost obrůstání po 2. seči Jarka 8,4 8,0 8,7 Oslava 7,8 8,1 8,7 Concerto 8,0 7,1 7,7 Litava 8,4 7,8 8,3 Rok sklizně 2012, rok zásevu 2010, zdroj ÚKZÚZ 8

9 Vltavín Suez Vendelín Registrace: ČR 1992 udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. diploidní, středně raná odrůda, určena pro bramborářskou oblast, kde dosahuje nejvyšších výnosů ve všech hospodářských ukazatelích plastická, projevuje se v dobrých výkonech i v ostatních výrobních oblastech středně odolná vůči polehání, vykazuje dobrou odolnost vůči houbovým chorobám poskytuje vysoké výnosy zelené hmoty v 1. užitkovém roce; ve 2. užitkovém roce ve výnosu předčí odrůdu Start, což svědčí o dobré vytrvalosti této odrůdy Registrace: ČR 2001 udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. diploidní, středně raná odrůda se středně vysokými rostlinami a rychlým počátečním růstem střední rychlost obrůstání; po sečích také střední střední odolnost proti polehání a proti napadení chorobami zvláště vhodný do lučních jetelotravních směsí vysoký výnos zelené hmoty a vysoká odolnost proti napadení chorobami Registrace: ČR 2005 udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. populační, diploidní, raná až středně raná odrůda rostliny jsou středního vzrůstu na jaře středně vysoká rychlost růstu, obrůstání po sečích středně vysoké dobrá odolnost proti polehání a proti napadení chorobami žádné mimořádné nároky, které by z hlediska pěstitelské technologie znamenaly specifické agrotechnické požadavky lze pěstovat ve všech oblastech vysoký výnos zelené i suché hmoty v 1. i 2. užitkovém roce vhodný do lučních směsí Jetel luční Ze sortimentu jetelovin dále nabízíme: jetel nachový jetel plazivý jetel zvrhlý 9

10 Komponenty na biopásy Inokulant Metoda inkrustace osiva certifikované odrůdy plodin pro zásev dotačního titulu pěstování meziplodin a titul biopásy realizovaných dle vyhlášky o podmínkách provádění agroenviromentálních opatření Minimální množství ve směsi na ha jarní obilovina 65 kg (oves setý, pšenice jarní, ječmen jarní, lze i směs) pohanka obecná 30 kg proso seté 15 kg kapusta krmná 0,4 kg lupina bílá 2 kg biopreparát na bázi sterilní rašeliny, který je nosičem pro efektivní kmeny rhyzobií; tyto kmeny vynikají svou vysokou schopností fixovat dusík vysoko nad průměrné schopnosti přirozených půdních populací těchto bakterií Hlavní význam levný zdroj dusíku zvýšení výnosů zvýšení obsahu bílkovin u pěstovaných rostlin snížení dávek průmyslových dusíkatých hnojiv ochrana životního prostředí zlepšená mikrobiální činnost půdy Určen a k dispozici pro hrách, pelušku, vikev, bob, sóju, lupinu, jetel a vojtěšku. Použití bakterializace osiva probíhá dvěma způsoby: pro velkozrnné osivo se doporučuje použít vlhký způsob, tedy smíchání INOKULANTU s mírně navlhčeným osivem přímo v zásobníku secího stroje nebo v čisté míchačce těsně před setím malosemenné osivo se očkuje suchým způsobem prostým smícháním s osivem v secím stroji slouží pro zlepšení kvality setí a rozdělení semen, zejména při přesných výsevech umožňuje aplikaci chemických přípravků, hnojiv a růstových látek přímo na semeno na semeno je aplikována pouze tenká vrstva materiálu, takže nedochází k výrazné změně tvaru semene materiál pro inkrustaci je směsí polymeru, aditiva (např. fungicid, insekticid, mikroprvky) a barviva na místo fungicidů se mohou přidávat do směsi bioagens, jako je houba Trichoderma harzianum semeno je do roztoku polymeru s rozpuštěným aditivem ponořeno nebo se roztok aplikuje na semeno nástřikem; po aplikaci je semeno okamžitě vysušeno; proces inkrustace může být opakován s různými aditivy, takže se na povrchu semene vytváří několikanásobný film zvýšení hmotnosti semene při inkrustaci je malé (1 10 %) inkrustovaná semena mají vyšší sypnost při výsevu díky zmenšení tření mezi semeny PŘEDNOSTI ošetření osiva metodou inkrustace ochrana osiva před ptáky, hlodavci, od stresu mykorhiza - podpora vzcházivosti a růstu kořenového systému zvýšení sypnosti při výsevu 10

11 Přehled travních směsí Založení Výsevek Stanoviště Úroveň hnojení Využití Vytrvalost přímý výsev podsev kg/ha suché střední vlhké intenzivní extenzivní seč pastva neprodukční krátkodobá víceletá Luční směs do sucha SPECIAL Luční směs do vlhka SPECIAL Luční směs do sucha Luční směs do vlhka Jetelotravní směs na ornou půdu Luční směs do sucha bez jetelovin Pastevní směs Pastevní směs pro koně Směs pro vinice a sady Energetická směs Intenzivní směs Hřištní směs Parková směs Rychlé ozelenění velmi vhodná, - vhodná, - méně vhodná, - nevhodná 11

12 dborní regionální zástupci: 1. Marcela Perničková Ing. Jaroslava Sácká Ing. Jiří Daněk Ing. Svatomír Kupčík Emil Laurenčík Ing. Bohumil Popelka Soňa Grézlová Ladislav Čejka Ing. Miroslav Forejt Ing. František Gregor Ing. Bedřich Janáček Ing. Karel Kameník Bc. Miloš Vlach Ing. Vlastimil Brzica Ing. Václav Hroch Ing. Miloslav Prášek AGROKOP CZ a.s. Spojovací 1343, Střítež Třebíč tel./fax: AGROKOP HB s.r.o. Smetanovo náměstí Havlíčkův Brod tel.: VP AGRO, spol. s r.o., Kněževes Středokluky tel.: fax.: Luboš Prokop Radek Prošek Ing. Kateřina Pešulová Ing. Jaroslav Šuk, CSc Ing. Josef Král Ing. Luďka Kernerová Ing. Milan Prokop Jaroslav Giba Libor Stiller Ing. Dagmar Janotová Ing. Vladimír Šlahůnek Jiří Stejskal Zdeněk Pospíšil Bc. Aneta Marvalová Ing. Jaroslav Žid Bližší informace k travním směsem a pícninám: tel.: Čistící stanice osiv Bobrová - čištění a moření a úprava osiv obilnin, olejnin, jetelovin - čištění a úprava merkantilů Vedoucí ČSO: Aleš Chocholáč tel.:

13 osiva pesticidy hnojiva obaly komodity smluvně zajištěný výkup veškeré množitelské produkce za garantovanou cenu a jasných podmínek jistotu dlouhodobé a vzájemně výhodné spolupráce komplexní poradenství s agrotechnikou a ošetřením proti plevelům, chorobám a škůdcům Pro zásev pro rok 2015 nabízíme možnost domácího a zahraničního množení níže uvedených plodin hořčice bílá jílek jednoletý jílek mnohokvětý bojínek luční kostřava luční festulolia jetel luční jetel nachový svazenka vratičolistá kostřava červená vojtěška setá vikev vše i v BIO kvalitě V případě zájmu neváhejte kontaktovat naše odborné regionální zástupce.

14 ELIMINUJTE šťovíky z travních porostů! V posledních letech dochází ke zvýšenému výskytu zaplevelení pastvin širokolistými šťovíky. Příčinou může být jednak půdní zásoba z předchozího období, opožděná sklizeň zaplevelených porostů, statková hnojiva, ale v neposlední řadě také přípustný počet semen šťovíků v uznaném osivu trav a jetelovin ve stupni C1 (vyhláška č. 129/2012 Sb. o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu). Při nejvyšším dovoleném výskytu semen šťovíků, dle normy 10 ks v 50 g vzorku, jich může být až 200 ks na 1 kg uznaného osiva. Lze tedy zasít přímo s osivem až ks šťovíků při výsevku 20 kg jetele na ha! Výše uvedené zaplevelení širokolistými šťovíky je agresivní, vytlačuje ze svého okolí kulturní trávy a jeteloviny a výrazně zhoršuje výživnou hodnotu píce a její stravitelnost. Obsah značného množství kyseliny šťavelové, tříslovin a alkaloidů snižuje chutnost píce pro dobytek. Vysoký obsah vody zpomaluje zavadání a způsobuje technologické problémy při výrobě sena a senáže. Generativní stádium rozšíření semen do půdní zásoby několikrát znásobí. Případná likvidace specifickými herbicidy bývá velmi náročná, nákladná, dlouhodobá a ne vždy účinná. Pro ekologicky hospodařící farmy je problém ještě větší, kdy herbicidy nelze použít. Dle zahraničních zkušeností je hranice pro likvidaci porostů a jejich obnovu ks rostlin šťovíků na 1 ha. Zpracováno za použití materiálů: Doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., Doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. Rozhodli jsme se Vám s tímto problémem účinně pomoci a proto při výrobě osiva jetele lučního postupujeme dle parametrů švýcarské normy VESKOF. To odpovídá 0 2 kusům šťovíků ve 200 g osiva jetele lučního, což je 20 nižší obsah šťovíků v osivu na Vaše pole oproti běžnému standardu. V kvalitě jsme vždy o krok napřed!

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov Zubří Ing. Zdeněk Both, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská RožnovZubří OSEVA vývoj a výzkum

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Z historie Výzkumné stanice travinářské

Z historie Výzkumné stanice travinářské Z historie Výzkumné stanice travinářské Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Počátky travního semenářství - prof. Holý v

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Katalog řepek VP AGRO

Katalog řepek VP AGRO www.vpagro.cz 2011 Katalog řepek VP AGRO Recordie Da Vinci Sensation NK Octans NK Linus Mickey Grizzly Atlantic Nakupte a pomáhejte Společnost VP AGRO si uvědomuje, že úspěšnost v podnikání se neměří jen

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Metodika 5/09 Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 SAPS I v roce 2015 budou moci žadatele v rámci Jednotné žádosti požádat o jednotnou platbu na plochu. Pro obdržení platby je nutno splnit tyto podmínky: žadatel musí být

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Protierozní opatření Tomáš Dostál katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky...

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Výživa zvířat a pícninářství í doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Pavel Veselý,

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

DOTACE V ROCE2015. Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz

DOTACE V ROCE2015. Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz DOTACE V ROCE2015 Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz Struktura přednášky Přímé platby LFA AEKO EZ SAPS Ozelenění Bílk. plodiny Masná telata Dojnice Ovce, kozy H1 H5 OA, OB S Ošetřování TP Zatravnění

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Kategorizace fotbalových hřišť

Kategorizace fotbalových hřišť Kategorizace fotbalových hřišť klubů SYNOT ligy v roce 201 Kategorizaci provedli členové Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR Hodnotící kritéria v bodech: Kategorizace hlavních hracích ploch fotbalových

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Uvedené kalkulace jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech ekologického zemědělství navržených v rámci nově připravovaného

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

Podmínky pro dotace v roce 2015

Podmínky pro dotace v roce 2015 12.02.2015 Podmínky pro dotace v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684, 733 375 632 E-mail: klir@vurv.cz; kozlovska@vurv.cz Stav přípravy

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí

Více

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě Meziplodiny jsou plodiny, které lze na základě jejich biologických vlastností využít pro

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

sója Novinky *** Amandine 000 Livius 00 Eliot 00 ***

sója Novinky *** Amandine 000 Livius 00 Eliot 00 *** Jaro Katalog SAATBAu sója Novinky *** Amandine 000 Livius 00 Eliot 00 *** sója / Jaro Strana 2 Sója je plodinou budoucnosti Inokulace, nezbytná součást osiva OPTIFIT Sója se z agronomického hlediska řadí

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Pěstování strniskových meziplodin

Pěstování strniskových meziplodin M.Vach, J.Haberle, J.Procházka, B.Procházková, J.Hermuth, V.Květoň, M.Káš, M.Javůrek, P.Svoboda, V.Dvořáček Pěstování strniskových meziplodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P)

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P) Rostlinná produkce a technologie - struktura a charakteristika vstupů a výstupů v RV Tab. č.: 14 Charakteristika výrobních oblastí a podoblastí P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. Eroze půdy Lze členit podle různých parametrů příčina, mechanismus, Důležité je členění vodní eroze podle rychlosti. NORMÁLNÍ x ZRYCHLENÁ eroze je jevem

Více

Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří

Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří Martin Lošák, Magdalena Ševčíková OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc., Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.,

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz Funkce půdy Produkční funkce půdy fixace rostlin výživa rostlin (voda, živiny) Kulturní

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010)

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Přípravek Biologická účinnost PHO Včely ACTARA 25 WG insekticid SPe8., rajče AGRITOX 50 SL herbicid pšenice ozim, ječmen

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Ochrana půdy v praxi (CZ) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika 57 Jakostní japonské krmení pro KOI FUJIYAMA - dietní základní krmení Teplota vody od 10 C Proteiny 30,0% Tuky 5,0% Vláknina 5,6% Popeloviny 6,9% Fosfát 0,7% Vápník 0,4% Balení v kg 5 / 10 A 10,000 jednotek/kg

Více

Zařazení konkrétních druhů zeleniny do skupin se v literatuře někdy různí. Níže uvádíme nejčastěji užívané.

Zařazení konkrétních druhů zeleniny do skupin se v literatuře někdy různí. Níže uvádíme nejčastěji užívané. OSEVNÍ POSTUP střídání plodin v prostoru a čase podle nároků pěstovaných plodin a záměru produkce, maximální využití plochy a sezóny spojené s efektivní péčí o půdu (správný osevní postup je základ pro

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: UKZUZ 032523/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

S polehlivost D ůvěra B udoucnost. Es Alonso. ř e p k a o z i m á

S polehlivost D ůvěra B udoucnost. Es Alonso. ř e p k a o z i m á S polehlivost D ůvěra B udoucnost Adriana Chagall Es Alonso ř e p k a o z i m á VÍTĚZ 2010 2 1 pokusy ČZU 3 adriana středně raná liniová odrůda novinka v naší nabídce Udržovatel: Nickerson International

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Uplatnění novošlechtění jetelovin a trav ze ŠS v Hladkých Životicích ve výzkumu ústavu pícninářství AF MZLU v Brně

Uplatnění novošlechtění jetelovin a trav ze ŠS v Hladkých Životicích ve výzkumu ústavu pícninářství AF MZLU v Brně Uplatnění novošlechtění jetelovin a trav ze ŠS v Hladkých Životicích ve výzkumu ústavu pícninářství AF MZLU v Brně Hrabě, F., Svěráková, J., Skládanka, J., Rosická, L. Ústav výživy zvířat a pícninářství

Více

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd Michal Hejcman Rajonizace zemědělské výroby V České republice značná variabilita podmínek pro produkci: půdních (reliéf, půdní typy, půdní druhy), klimatických

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/02.0014 Autoři jednotlivých modulů:

Více

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Certifikovaná metodika

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Certifikovaná metodika Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Certifikovaná metodika Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 191 Poř. č. Louky Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zelené hmoty [t/ha] 20 35 9 2 Výnos sušiny po odečtení ztrát [t/ha] 3,7 5,6 1,8 3 Výnos EL po odečtení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ADAM - zahradnická a.s. Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 1. Identifikace společnosti 2. Předmět podnikání 3. Členové statutárních

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Vytvo ené výukové materiály Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Panely u ebny v p írod íslo panelu Název panelu íslo panelu Název

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Ekologická produkce zeleniny

Ekologická produkce zeleniny Ekologická produkce zeleniny Brukvovitá, cibulová a kořenová Miloš Jurica, Tomáš Kopta Pěstování vybraných druhů zeleniny Košťálová zelenina v EKO 2,5 % nejpěstovanější zelí spíše chladnomilné velmi náročné

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 201 Poř. č. livoně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos slivoní [t/ha] 7,1 8,9 7,1 2 Farmářská cena slivoní [Kč/t] 10500 10500 8000 3 Tržba z

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

*Průkopníci ekologického zemědělství

*Průkopníci ekologického zemědělství * *Průkopníci ekologického zemědělství * Podněty půdní biologie * Statkář Albrecht Thaer humus je podmínkou života * Charles Darwin žížaly jsou předchůdcem pluhu * Richard Bloeck půda se činnosti mikroorganismů

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS

Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS Podklady pro školení Evidence půdy Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace k parcelám/areálům V evidenci půdy (LPIS) je základním

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více