AGROKOP. atalog travních směsí a pícnin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AGROKOP. atalog travních směsí a pícnin. www.agrokop.com"

Transkript

1 AGROKOP atalog travních směsí a pícnin

2 ážení obchodní přátelé, v letošním roce opět přicházíme s naší ucelenou nabídkou travních směsí AGROKOP, která se setkala s Vaším příznivým ohlasem. Jde jak o TRADIČNÍ ŘADU zemědělských a technických travních směsí, tak i o směsi s vícedruhovým zastoupením SPECIAL. Pro nadcházející sezonu jaro 2015 jsme pro Vás rozšířili nabídku v tomto katalogu o sortiment PÍCNIN. Jistě si vyberete tu nejvhodnější odrůdu pro Vaše konkrétní stanoviště a pěstební podmínky. Novinkou v nabídce je inkrustované osivo vojtěšky. Na semeno jsou naneseny mikroprvky a bakterie rodu Rhizobium. Tato metoda úpravy osiva zajistí lepší vzcházivost, růst kořenového systému a založení porostu. Nesporné je zlepšení kvality setí díky lepší sypnosti osiva. Dlouhodobým problémem našich pastvin je alarmujícímu zaplevelování širokolistými šťovíky, které následně výrazně zhoršují výživnou hodnotu píce a její stravitelnost. V rámci neustálého zlepšování výrobních postupů flexibilně reagujeme na aktuální požadavky zemědělské praxe. Proto jsme se rozhodli přistoupit při úpravě osiva jetele lučního na parametry švýcarské normy VESKOF, která předepisuje 20 nižší obsah šťovíků v osivu oproti standardu daném aktuální vyhláškou č. 129/2012 Sb. Použití takového osiva je prvním krokem, jenž Vám pomůže účinně eliminovat množství šťovíků ve Vašich porostech. Děkujeme Vám za dosavadní důvěru a pevně věříme, že Vás kvalita našeho sortimentu bude oslovovat i nadále. Těšíme se na naši další spolupráci s Vámi. aše nabídka Zemědělské travní směsi Luční směs do sucha SPECIAL Luční směs do vlhka SPECIAL Luční směs do sucha Luční směs do vlhka Jetelotravní směs na ornou půdu Pastevní směs Luční směs do sucha bez jetelovin Pastevní směs pro koně Směs pro vinice a sady Energetická směs Intenzivní směs Technické travní směsi Hřištní směs Parková směs Rychlé ozelenění Směsi na zakázku Osivo na přísevy Vojtěška setá Jetel luční Ostatní jeteloviny Komponenty na biopásy Inokulant 2

3 Luční směs do sucha SPECIAL Luční směs do vlhka SPECIAL Luční směs do sucha vícedruhové složení zvyšuje variabilitu a plastičnost k podmínkám stanoviště podporuje víceleté využití travního porostu vhodná do chudších a svažitých poloh, kde velmi dobře snáší sucho, takže i při nižších srážkách poskytne dostatečné množství píce je určena pro dlouhodobé využití 5 6 roků Druh Podíl Odrůda Festulolium 17 % Felina Jílek vytrvalý 15 % Kentaur Kostřava červená 20 % Gondolin Kostřava Kora, 10 % rákosovitá Fawn Lipnice luční 10 % Balin Ovsík vyvýšený 10 % Medián Srha laločnatá 10 % Amera, Trerano Jetel luční 5 % Suez Jetel plazivý 3 % Huia Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, seno Stanoviště: sušší, lehčí, písčité půdy Raná směs, při intenzivním hnojení poskytne maximální výnos píce druhově velmi pestrá s vyšším zastoupením vytrvalejších komponentů garantuje kvalitní produkci píce na více než 4 roky vyšší zastoupení vlhkomilných druhů, které se lépe vyrovnávají s méně příznivými podmínkami vlhkých půdních poměrů Druh Podíl Odrůda Bojínek luční 22 % Comer Festulolium 17 % Felina Kostřava luční 10 % Cosmolit Psárka luční 5 % Zuberská Psineček výběžkatý 10 % Václav Lipnice luční 10 % Balin Jílek vytrvalý 18 % Kentaur Jetel luční 5 % Suez Jetel zvrhlý 3 % Aurora Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, seno Stanoviště: vlhčí, těžší i místně podmáčené půdy První seč je vhodné provést v co nejranějším termínu zastoupení druhů dobře reagujících na sušší podmínky stanoviště vhodná do teplejších a svažitých poloh, kde díky druhovému zastoupení poskytne dostatečné množství píce i při nižších srážkách určena pro dlouhodobé využití Festulolium 20 % Jílek vytrvalý 15 % Kostřava červená 22 % Kostřava rákosovitá 18 % Lipnice luční 7 % Srha laločnatá 10 % Jetel luční 5 % Jetel plazivý 3 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, seno Stanoviště: sušší, lehčí, písčité půdy Při nízké intenzitě lze využít jako krajinný trávník Zemědělské travní směsi 3

4 Luční směs do vlhka Jetelotravní směs na ornou půdu Pastevní směs výkonná luční směs s vyšším zastoupením vlhkomilných druhů, které se lépe vyrovnávají s méně příznivými podmínkami vlhkých půdních poměrů zastoupené druhy jsou garancí dobrého výnosu biomasy při intenzivnějším hnojení poskytne jednu seč navíc Druh Podíl Bojínek luční 25 % Festulolium 15 % Jílek vytrvalý 22 % Lipnice luční 10 % Psineček výběžkatý 5 % Jetel luční 5 % Jetel zvrhlý 3 % vysoce produkční směs s vyšším podílem jetelovin ročně poskytne 2 3 seče vhodné pro přímé krmení i sušení rychlé obrůstání zajišťuje intenzivní produkci bílkovinné píce s vysokým podílem sacharidů během celé vegetace směs s vyšším zastoupením jetelovin má výrazný meliorační účinek daný hlubokým kůlovým kořenem jetelovin a umožní čerpání živin splavených do nižších vrstev směs složená z vytrvalých druhů vybraných odrůd vhodných k průběžnému pasení porost dobře snáší sešlapávání, rychle obrůstá a vytváří pevný drn zvýšený podíl jílku poskytuje chutnou píci dobře přijímanou hospodářskými zvířaty po celé vegetační období Zemědělské travní směsi Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, seno Stanoviště: vlhčí, těžší i místně podmáčené půdy Vzhledem k vyššímu podílu jetelovin a jílku je vhodnější první užitkové roky první seč senážovat Jetel luční 50 % Jílek mnohokvětý 20 % Festulolium 30 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž Stanoviště: střední až těžší půdy, vlhčí pozemky Bojínek luční 15 % Festulolium 10 % Jílek vytrvalý 30 % Lipnice luční 10 % Kostřava rákosovitá 10 % Kostřava červená 20 % Jetel plazivý 3 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: 1 seč, pastva Stanoviště: vhodná na sušší i středně těžké pozemky Dostačuje střední intenzita hnojení Vyšší podíl jeteloviny zlepšení chutnosti píce zvýšení příjmu potravy maximalizace tvorby mléka 4

5 Luční směs do sucha bez jetelovin Pastevní směs pro koně Směs pro vinice a sady nižší druhové zastoupení univerzálního charakteru bez výskytu jetelovin touto směsí založíme velmi výnosný porost poskytující chutnou píci pro hospodářská zvířata vhodná především na pozemky, kde předpokládáme aplikaci vyšších dávek dusíkatých hnojiv či kejdy složení směsi poskytuje chutnou a kvalitní, energeticky bohatou a vyváženou píci vhodná jak pro pastvu, tak využití na seno vytváří vysoce intenzivní travní porost bez zastoupení jetelovin s pevnou strukturou drnu určena na plochy, kde není žádoucí vysoká tvorba biomasy porost zabrání rozšíření nežádoucích plevelných rostlin jílek svým rychlým vývojem vytváří pevný drn, který postupně doplní pomaleji klíčíci druhy a pozvolna z pozemku ustupuje Druh Podíl Jílek vytrvalý 10 % Lipnice luční 15 % Kostřava červená 25 % Kostřava červená 25 % Kostřava ovčí 25 % Festulolium 20 % Jílek vytrvalý 20 % Lipnice luční 10 % Kostřava rákosovitá 20 % Kostřava červená 20 % Srha laločnatá 10 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, seno Stanoviště: sušší i středně těžké pozemky První seč je vhodné provést v co nejranějším termínu Bojínek luční 30 % Festulolium 25 % Jílek vytrvalý 25 % Kostřava rákosovitá 10 % Lipnice luční 10 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: 1 seč, pastva Stanoviště: sušší i středně těžké pozemky Raná směs, při intenzivním hnojení poskytne maximální výnos píce Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zatravnění vinic a sadů Stanoviště: sušší i středně těžké pozemky Lze použít na svahy dálnic a pozemky ohrožené erozí Zemědělské travní směsi 5

6 Energetická směs Intenzivní směs Přísev travních porostů Zemědělské travní směsi intenzivní travní směs vytrvalého charakteru s vysokou produkcí biomasy pro výrobu bioplynu vhodná do vyšších poloh na svahovité pozemky nižší výrobní náklady ozdravení osevního postupu, ochrana půdy a její úrodnosti možnost hnojení digestátem Festulolium 30 % Jílek mnohokvětý 20 % Kostřava rákosovitá 40 % Srha laločnatá 10 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, výroba bioplynu Stanoviště: střední až vlhčí lokality První seč je vhodné provést v co nejranějším termínu krátkodobá produkční směs jednoletého charakteru poskytující tři až čtyři seče dle vláhových poměrů lze ji využít ke krmení i pro výrobu bioplynu vyžaduje intenzivnější dusíkatou výživu v dávce až 200 kg po jednotlivých sečích lze výhodně využít vedlejší produkty z výroby bioplynu ke hnojení a současně tak zlepšit i vláhové poměry půdy Druh Podíl Jílek jednoletý 50 % Jílek mnohokvětý 20 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, výroba bioplynu Stanoviště: střední až vlhčí lokality Možnost hnojení kejdou a digestátem Přísev travních porostů první a nejlepší volba vylepšení nevyhovujících prořídlých a zaplevelených luk a pastvin ekonomicky výhodná forma zvýšení intenzity produkce, až 50% úspora doplní ustupující, méně vytrvalé druhy výkonnými odrůdami potlačí rozvoj nežádoucích dvouděložných plevelných rostlin zajistí rychlý efekt při poškození po zimě i hlodavci prodlouží životnost stávajících trvalých travních porostů Osivo travní druhy poskytující větší objem hmoty vytrvalejšího charakteru - festulolia, jílek vytrvalý, kostřava rákosovitá jeteloviny - jetel luční, jetel plazivý, vojtěška setá speciální směs dle individuálních potřeb odběratele na zakázku standardně vyráběná směs dle aktuální nabídky 6

7 Hřištní směs Parková směs Rychlé ozelenění určena pro zakládání profesionálních zatěžovaných ploch lze ji použít k výsevům v okolí rodinných domů a rekreačních objektů díky vyššímu zastoupení jílku dobře regeneruje a obrůstá vytváří plastický, hustý a pružný drn odolávající extrémnímu zatížení výživa dle počtu sečí, minimálně čtyřikrát ročně v dávce 2 5 kg/100m 2 travní směs vhodná pro okrasné, méně zatěžované plochy vysoký podíl kostřav zajistí sytě zelený jemný trávník intenzivní ošetřování podpoří dobrý stav porostu výživa dle počtu sečí, minimálně čtyřikrát ročně v dávce 2 5 kg/100m 2 Druh Podíl Odrůda krátkodobá travní směs určená pro zatravnění ploch, na něž neklademe vysoké nároky složena z druhů s intenzivním vývojem po zasetí umožňují rychlé ozelenění půdy a zapojení trávníku Kostřava červená trsnatá Kostřava červená výběžkatá 30 % Greenly, Calliope 30 % Maxima Lipnice luční 25 % Evora Jílek vytrvalý 15 % Fancy Jílek vytrvalý 40 % Kostřava rákosovitá 20 % Jílek mnohokvětý 20 % Jílek jednoletý 20 % Jílek vytrvalý 60 % Lipnice luční 20 % Kostřava červená 20 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: fotbalová i běžná hřiště, sportoviště, letištní plochy i dostihové dráhy Stanoviště: středně těžké písčité půdy s možností závlahy Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: parky, okrasné plochy Stanoviště: středně těžké písčité půdy s možností závlahy Vyžaduje hnojení a intenzivní závlahu a pravidelné sečení Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: osev říčních břehů, svahů silnic, ploch po stavebních úpravách Stanoviště: středně těžké půdy, vhodné na všechny lokality Porost je rychle zapojen a má protierozní efekt Technické travní směsi Vyžaduje hnojení a intenzivní závlahu a pravidelné sečení Výrobce si vyhrazuje právo měnit odrůdové případně druhové složení směsí. 7

8 Jarka Palava Morava Registrace: ČR 1995 udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. raná až středně raná odrůda vyznačující se vzpřímeným až polovzpřímeným trsem začátek kvetení je raný až středně raný Jarka má vysokou odolnost listovým chorobám a velmi vysokou odolnost cévnímu vadnutí nemá specifické požadavky na pěstování, je plastická, vhodná do všech podmínek pro pěstování vojtěšky komplexní odrůda bez pěstitelských rizik výborně se uplatní v klasickém osevním postupu při víceletém využití vysoký výnos ve všech užitkových letech; odolná proti poléhání, středně vysoká až vysoká rychlost obrůstání po sečích Registrace: ČR 1967 udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. středně raná, dobře přezimující s rychlým růstem na jaře a dobrým obrůstáním po sečích tvar trsu vzpřímený, vysoký (85 cm), zelené až tmavě zelené barvy lodyha je hrubší s internodii, polodutá až plná, barvy zelené až načervenalé; list široce oválný, barva květu fialová až světle fialová vysoce plastická odrůda s dobrou provozní vytrvalostí a výnosem zelené hmoty vhodná pro intenzivní oblasti Registrace: ČR 1990 udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. vzpřímený až polovzpřímený trs, středně vysoký počet lodyh, lodyha dutá, se středně vysokým počtem internodií vyšší odolnost proti cévnímu vadnutí vyšší provozní vytrvalost intenzivní pícninářsko semenářský typ s vysokými a stabilními výnosy zelené hmoty Vojtěška setá Vojtěška setá - porovnání výnosů Jarka Hospodářské vlastnosti vojtěšky seté Rychlost jarního růstu Rychlost obrůstání po 1. seči Výnos zelené hmoty (%) - průměr Výnos suché hmoty (%) - průměr Oslava Concerto Litava Rok sklizně 2012, rok zásevu 2010, zdroj ÚKZÚZ Rychlost obrůstání po 2. seči Jarka 8,4 8,0 8,7 Oslava 7,8 8,1 8,7 Concerto 8,0 7,1 7,7 Litava 8,4 7,8 8,3 Rok sklizně 2012, rok zásevu 2010, zdroj ÚKZÚZ 8

9 Vltavín Suez Vendelín Registrace: ČR 1992 udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. diploidní, středně raná odrůda, určena pro bramborářskou oblast, kde dosahuje nejvyšších výnosů ve všech hospodářských ukazatelích plastická, projevuje se v dobrých výkonech i v ostatních výrobních oblastech středně odolná vůči polehání, vykazuje dobrou odolnost vůči houbovým chorobám poskytuje vysoké výnosy zelené hmoty v 1. užitkovém roce; ve 2. užitkovém roce ve výnosu předčí odrůdu Start, což svědčí o dobré vytrvalosti této odrůdy Registrace: ČR 2001 udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. diploidní, středně raná odrůda se středně vysokými rostlinami a rychlým počátečním růstem střední rychlost obrůstání; po sečích také střední střední odolnost proti polehání a proti napadení chorobami zvláště vhodný do lučních jetelotravních směsí vysoký výnos zelené hmoty a vysoká odolnost proti napadení chorobami Registrace: ČR 2005 udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. populační, diploidní, raná až středně raná odrůda rostliny jsou středního vzrůstu na jaře středně vysoká rychlost růstu, obrůstání po sečích středně vysoké dobrá odolnost proti polehání a proti napadení chorobami žádné mimořádné nároky, které by z hlediska pěstitelské technologie znamenaly specifické agrotechnické požadavky lze pěstovat ve všech oblastech vysoký výnos zelené i suché hmoty v 1. i 2. užitkovém roce vhodný do lučních směsí Jetel luční Ze sortimentu jetelovin dále nabízíme: jetel nachový jetel plazivý jetel zvrhlý 9

10 Komponenty na biopásy Inokulant Metoda inkrustace osiva certifikované odrůdy plodin pro zásev dotačního titulu pěstování meziplodin a titul biopásy realizovaných dle vyhlášky o podmínkách provádění agroenviromentálních opatření Minimální množství ve směsi na ha jarní obilovina 65 kg (oves setý, pšenice jarní, ječmen jarní, lze i směs) pohanka obecná 30 kg proso seté 15 kg kapusta krmná 0,4 kg lupina bílá 2 kg biopreparát na bázi sterilní rašeliny, který je nosičem pro efektivní kmeny rhyzobií; tyto kmeny vynikají svou vysokou schopností fixovat dusík vysoko nad průměrné schopnosti přirozených půdních populací těchto bakterií Hlavní význam levný zdroj dusíku zvýšení výnosů zvýšení obsahu bílkovin u pěstovaných rostlin snížení dávek průmyslových dusíkatých hnojiv ochrana životního prostředí zlepšená mikrobiální činnost půdy Určen a k dispozici pro hrách, pelušku, vikev, bob, sóju, lupinu, jetel a vojtěšku. Použití bakterializace osiva probíhá dvěma způsoby: pro velkozrnné osivo se doporučuje použít vlhký způsob, tedy smíchání INOKULANTU s mírně navlhčeným osivem přímo v zásobníku secího stroje nebo v čisté míchačce těsně před setím malosemenné osivo se očkuje suchým způsobem prostým smícháním s osivem v secím stroji slouží pro zlepšení kvality setí a rozdělení semen, zejména při přesných výsevech umožňuje aplikaci chemických přípravků, hnojiv a růstových látek přímo na semeno na semeno je aplikována pouze tenká vrstva materiálu, takže nedochází k výrazné změně tvaru semene materiál pro inkrustaci je směsí polymeru, aditiva (např. fungicid, insekticid, mikroprvky) a barviva na místo fungicidů se mohou přidávat do směsi bioagens, jako je houba Trichoderma harzianum semeno je do roztoku polymeru s rozpuštěným aditivem ponořeno nebo se roztok aplikuje na semeno nástřikem; po aplikaci je semeno okamžitě vysušeno; proces inkrustace může být opakován s různými aditivy, takže se na povrchu semene vytváří několikanásobný film zvýšení hmotnosti semene při inkrustaci je malé (1 10 %) inkrustovaná semena mají vyšší sypnost při výsevu díky zmenšení tření mezi semeny PŘEDNOSTI ošetření osiva metodou inkrustace ochrana osiva před ptáky, hlodavci, od stresu mykorhiza - podpora vzcházivosti a růstu kořenového systému zvýšení sypnosti při výsevu 10

11 Přehled travních směsí Založení Výsevek Stanoviště Úroveň hnojení Využití Vytrvalost přímý výsev podsev kg/ha suché střední vlhké intenzivní extenzivní seč pastva neprodukční krátkodobá víceletá Luční směs do sucha SPECIAL Luční směs do vlhka SPECIAL Luční směs do sucha Luční směs do vlhka Jetelotravní směs na ornou půdu Luční směs do sucha bez jetelovin Pastevní směs Pastevní směs pro koně Směs pro vinice a sady Energetická směs Intenzivní směs Hřištní směs Parková směs Rychlé ozelenění velmi vhodná, - vhodná, - méně vhodná, - nevhodná 11

12 dborní regionální zástupci: 1. Marcela Perničková Ing. Jaroslava Sácká Ing. Jiří Daněk Ing. Svatomír Kupčík Emil Laurenčík Ing. Bohumil Popelka Soňa Grézlová Ladislav Čejka Ing. Miroslav Forejt Ing. František Gregor Ing. Bedřich Janáček Ing. Karel Kameník Bc. Miloš Vlach Ing. Vlastimil Brzica Ing. Václav Hroch Ing. Miloslav Prášek AGROKOP CZ a.s. Spojovací 1343, Střítež Třebíč tel./fax: AGROKOP HB s.r.o. Smetanovo náměstí Havlíčkův Brod tel.: VP AGRO, spol. s r.o., Kněževes Středokluky tel.: fax.: Luboš Prokop Radek Prošek Ing. Kateřina Pešulová Ing. Jaroslav Šuk, CSc Ing. Josef Král Ing. Luďka Kernerová Ing. Milan Prokop Jaroslav Giba Libor Stiller Ing. Dagmar Janotová Ing. Vladimír Šlahůnek Jiří Stejskal Zdeněk Pospíšil Bc. Aneta Marvalová Ing. Jaroslav Žid Bližší informace k travním směsem a pícninám: tel.: Čistící stanice osiv Bobrová - čištění a moření a úprava osiv obilnin, olejnin, jetelovin - čištění a úprava merkantilů Vedoucí ČSO: Aleš Chocholáč tel.:

13 osiva pesticidy hnojiva obaly komodity smluvně zajištěný výkup veškeré množitelské produkce za garantovanou cenu a jasných podmínek jistotu dlouhodobé a vzájemně výhodné spolupráce komplexní poradenství s agrotechnikou a ošetřením proti plevelům, chorobám a škůdcům Pro zásev pro rok 2015 nabízíme možnost domácího a zahraničního množení níže uvedených plodin hořčice bílá jílek jednoletý jílek mnohokvětý bojínek luční kostřava luční festulolia jetel luční jetel nachový svazenka vratičolistá kostřava červená vojtěška setá vikev vše i v BIO kvalitě V případě zájmu neváhejte kontaktovat naše odborné regionální zástupce.

14 ELIMINUJTE šťovíky z travních porostů! V posledních letech dochází ke zvýšenému výskytu zaplevelení pastvin širokolistými šťovíky. Příčinou může být jednak půdní zásoba z předchozího období, opožděná sklizeň zaplevelených porostů, statková hnojiva, ale v neposlední řadě také přípustný počet semen šťovíků v uznaném osivu trav a jetelovin ve stupni C1 (vyhláška č. 129/2012 Sb. o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu). Při nejvyšším dovoleném výskytu semen šťovíků, dle normy 10 ks v 50 g vzorku, jich může být až 200 ks na 1 kg uznaného osiva. Lze tedy zasít přímo s osivem až ks šťovíků při výsevku 20 kg jetele na ha! Výše uvedené zaplevelení širokolistými šťovíky je agresivní, vytlačuje ze svého okolí kulturní trávy a jeteloviny a výrazně zhoršuje výživnou hodnotu píce a její stravitelnost. Obsah značného množství kyseliny šťavelové, tříslovin a alkaloidů snižuje chutnost píce pro dobytek. Vysoký obsah vody zpomaluje zavadání a způsobuje technologické problémy při výrobě sena a senáže. Generativní stádium rozšíření semen do půdní zásoby několikrát znásobí. Případná likvidace specifickými herbicidy bývá velmi náročná, nákladná, dlouhodobá a ne vždy účinná. Pro ekologicky hospodařící farmy je problém ještě větší, kdy herbicidy nelze použít. Dle zahraničních zkušeností je hranice pro likvidaci porostů a jejich obnovu ks rostlin šťovíků na 1 ha. Zpracováno za použití materiálů: Doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., Doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. Rozhodli jsme se Vám s tímto problémem účinně pomoci a proto při výrobě osiva jetele lučního postupujeme dle parametrů švýcarské normy VESKOF. To odpovídá 0 2 kusům šťovíků ve 200 g osiva jetele lučního, což je 20 nižší obsah šťovíků v osivu na Vaše pole oproti běžnému standardu. V kvalitě jsme vždy o krok napřed!

METODIKA 23/13 METODIKA PĚSTOVÁNÍ VYBRANÝCH MEZIPLODIN NA SEMENO V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

METODIKA 23/13 METODIKA PĚSTOVÁNÍ VYBRANÝCH MEZIPLODIN NA SEMENO V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Realizace výzkumného projektu MZe ČR QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství financovaného

Více

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Metodika 5/09 Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Obsah Úvod do ekologického zemědělství...3 1 Co??...3 2 Proč??...4 3 Jak??...4 4 Kdo??...5 Historie EZ...6 1 Ve světě...6 2 U nás...6 EZ jako uzavřený cyklus...8 Struktura hospodaření

Více

Uplatnění novošlechtění jetelovin a trav ze ŠS v Hladkých Životicích ve výzkumu ústavu pícninářství AF MZLU v Brně

Uplatnění novošlechtění jetelovin a trav ze ŠS v Hladkých Životicích ve výzkumu ústavu pícninářství AF MZLU v Brně Uplatnění novošlechtění jetelovin a trav ze ŠS v Hladkých Životicích ve výzkumu ústavu pícninářství AF MZLU v Brně Hrabě, F., Svěráková, J., Skládanka, J., Rosická, L. Ústav výživy zvířat a pícninářství

Více

Alois Kohoutek a kol. Přísevy jetelovin a trav do trvalých travních porostů

Alois Kohoutek a kol. Přísevy jetelovin a trav do trvalých travních porostů Alois Kohoutek a kol. Přísevy jetelovin a trav do trvalých travních porostů METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 2007 Metodika vznikla za finanční podpory MZe a je výstupem řešení

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku?

Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku? Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku? Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Ing. Jiří Babinec,CSc., AGROGEN Troubsko spol. s r.o., Šlechtitelská stanice Želešice

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

Rukověť chovatele ovcí. Ing. Petr David

Rukověť chovatele ovcí. Ing. Petr David Rukověť chovatele ovcí Ing. Petr David Obsah 1. Úvod............................................................................. 2 2. Analýza součastného stavu chovu ovcí v ČR...........................................3

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 aktualizováno 10.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375

Více

OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ

OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ Isonet LE Isonet L plus Typhlodromus pyri Lepinox Plus NeemAzal T/S VermiFit A Hycol E víno ProKton Green Mix multi GreemMix mini GreenMix Economy Osivo zeleného hnojení Rozmetadlo

Více

Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid

Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07/2.4.00/31.0037) Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid Zdeněk

Více

Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění

Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění Miloslav Javůrek, Milan Vach Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ Pavel ZEMÁNEK a kolektiv doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice vedoucí kolektivu doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice Ing. Mária

Více

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY Bořivoj Šarapatka Tomáš Zídek PŘÍRUČKA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLCE 2005 Poděkování Děkujeme Ing. Jaroslavu Pražanovi, pracovníkovi

Více

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ www.syngenta.cz březen 2013 měsíčník společnosti Syngenta LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ AXIAL PLUS V PRAXI ZKUŠENOSTI S BALÍČKEM PŘÍPRAVKŮ MODDUS A ARCHER TURBO VLIV APLIKACE PŘÍPRAVKU LUMAX NA EKONOMIKU

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

Katalog osiv podzim 2012

Katalog osiv podzim 2012 Katalog osiv podzim 2012 čas jsou peníze www.soufflet-agro.cz Soufflet gro a.s. Výroba a prodej certifikovaných osiv Obilniny, olejniny, luskoviny, travní směsi, meziplodiny Výhradní prodej osiv SELEKT

Více

4/11. Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence. měsíčník společnosti Syngenta. www.syngenta.cz.

4/11. Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence. měsíčník společnosti Syngenta. www.syngenta.cz. www.syngenta.cz 4/11 Duben měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence Společnosti Syngenta, PEKASS, VP Agro a

Více

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání sedlák spotřebitel Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/04.0021 Vzdělávání za

Více