AGROKOP. atalog travních směsí a pícnin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AGROKOP. atalog travních směsí a pícnin. www.agrokop.com"

Transkript

1 AGROKOP atalog travních směsí a pícnin

2 ážení obchodní přátelé, v letošním roce opět přicházíme s naší ucelenou nabídkou travních směsí AGROKOP, která se setkala s Vaším příznivým ohlasem. Jde jak o TRADIČNÍ ŘADU zemědělských a technických travních směsí, tak i o směsi s vícedruhovým zastoupením SPECIAL. Pro nadcházející sezonu jaro 2015 jsme pro Vás rozšířili nabídku v tomto katalogu o sortiment PÍCNIN. Jistě si vyberete tu nejvhodnější odrůdu pro Vaše konkrétní stanoviště a pěstební podmínky. Novinkou v nabídce je inkrustované osivo vojtěšky. Na semeno jsou naneseny mikroprvky a bakterie rodu Rhizobium. Tato metoda úpravy osiva zajistí lepší vzcházivost, růst kořenového systému a založení porostu. Nesporné je zlepšení kvality setí díky lepší sypnosti osiva. Dlouhodobým problémem našich pastvin je alarmujícímu zaplevelování širokolistými šťovíky, které následně výrazně zhoršují výživnou hodnotu píce a její stravitelnost. V rámci neustálého zlepšování výrobních postupů flexibilně reagujeme na aktuální požadavky zemědělské praxe. Proto jsme se rozhodli přistoupit při úpravě osiva jetele lučního na parametry švýcarské normy VESKOF, která předepisuje 20 nižší obsah šťovíků v osivu oproti standardu daném aktuální vyhláškou č. 129/2012 Sb. Použití takového osiva je prvním krokem, jenž Vám pomůže účinně eliminovat množství šťovíků ve Vašich porostech. Děkujeme Vám za dosavadní důvěru a pevně věříme, že Vás kvalita našeho sortimentu bude oslovovat i nadále. Těšíme se na naši další spolupráci s Vámi. aše nabídka Zemědělské travní směsi Luční směs do sucha SPECIAL Luční směs do vlhka SPECIAL Luční směs do sucha Luční směs do vlhka Jetelotravní směs na ornou půdu Pastevní směs Luční směs do sucha bez jetelovin Pastevní směs pro koně Směs pro vinice a sady Energetická směs Intenzivní směs Technické travní směsi Hřištní směs Parková směs Rychlé ozelenění Směsi na zakázku Osivo na přísevy Vojtěška setá Jetel luční Ostatní jeteloviny Komponenty na biopásy Inokulant 2

3 Luční směs do sucha SPECIAL Luční směs do vlhka SPECIAL Luční směs do sucha vícedruhové složení zvyšuje variabilitu a plastičnost k podmínkám stanoviště podporuje víceleté využití travního porostu vhodná do chudších a svažitých poloh, kde velmi dobře snáší sucho, takže i při nižších srážkách poskytne dostatečné množství píce je určena pro dlouhodobé využití 5 6 roků Druh Podíl Odrůda Festulolium 17 % Felina Jílek vytrvalý 15 % Kentaur Kostřava červená 20 % Gondolin Kostřava Kora, 10 % rákosovitá Fawn Lipnice luční 10 % Balin Ovsík vyvýšený 10 % Medián Srha laločnatá 10 % Amera, Trerano Jetel luční 5 % Suez Jetel plazivý 3 % Huia Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, seno Stanoviště: sušší, lehčí, písčité půdy Raná směs, při intenzivním hnojení poskytne maximální výnos píce druhově velmi pestrá s vyšším zastoupením vytrvalejších komponentů garantuje kvalitní produkci píce na více než 4 roky vyšší zastoupení vlhkomilných druhů, které se lépe vyrovnávají s méně příznivými podmínkami vlhkých půdních poměrů Druh Podíl Odrůda Bojínek luční 22 % Comer Festulolium 17 % Felina Kostřava luční 10 % Cosmolit Psárka luční 5 % Zuberská Psineček výběžkatý 10 % Václav Lipnice luční 10 % Balin Jílek vytrvalý 18 % Kentaur Jetel luční 5 % Suez Jetel zvrhlý 3 % Aurora Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, seno Stanoviště: vlhčí, těžší i místně podmáčené půdy První seč je vhodné provést v co nejranějším termínu zastoupení druhů dobře reagujících na sušší podmínky stanoviště vhodná do teplejších a svažitých poloh, kde díky druhovému zastoupení poskytne dostatečné množství píce i při nižších srážkách určena pro dlouhodobé využití Festulolium 20 % Jílek vytrvalý 15 % Kostřava červená 22 % Kostřava rákosovitá 18 % Lipnice luční 7 % Srha laločnatá 10 % Jetel luční 5 % Jetel plazivý 3 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, seno Stanoviště: sušší, lehčí, písčité půdy Při nízké intenzitě lze využít jako krajinný trávník Zemědělské travní směsi 3

4 Luční směs do vlhka Jetelotravní směs na ornou půdu Pastevní směs výkonná luční směs s vyšším zastoupením vlhkomilných druhů, které se lépe vyrovnávají s méně příznivými podmínkami vlhkých půdních poměrů zastoupené druhy jsou garancí dobrého výnosu biomasy při intenzivnějším hnojení poskytne jednu seč navíc Druh Podíl Bojínek luční 25 % Festulolium 15 % Jílek vytrvalý 22 % Lipnice luční 10 % Psineček výběžkatý 5 % Jetel luční 5 % Jetel zvrhlý 3 % vysoce produkční směs s vyšším podílem jetelovin ročně poskytne 2 3 seče vhodné pro přímé krmení i sušení rychlé obrůstání zajišťuje intenzivní produkci bílkovinné píce s vysokým podílem sacharidů během celé vegetace směs s vyšším zastoupením jetelovin má výrazný meliorační účinek daný hlubokým kůlovým kořenem jetelovin a umožní čerpání živin splavených do nižších vrstev směs složená z vytrvalých druhů vybraných odrůd vhodných k průběžnému pasení porost dobře snáší sešlapávání, rychle obrůstá a vytváří pevný drn zvýšený podíl jílku poskytuje chutnou píci dobře přijímanou hospodářskými zvířaty po celé vegetační období Zemědělské travní směsi Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, seno Stanoviště: vlhčí, těžší i místně podmáčené půdy Vzhledem k vyššímu podílu jetelovin a jílku je vhodnější první užitkové roky první seč senážovat Jetel luční 50 % Jílek mnohokvětý 20 % Festulolium 30 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž Stanoviště: střední až těžší půdy, vlhčí pozemky Bojínek luční 15 % Festulolium 10 % Jílek vytrvalý 30 % Lipnice luční 10 % Kostřava rákosovitá 10 % Kostřava červená 20 % Jetel plazivý 3 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: 1 seč, pastva Stanoviště: vhodná na sušší i středně těžké pozemky Dostačuje střední intenzita hnojení Vyšší podíl jeteloviny zlepšení chutnosti píce zvýšení příjmu potravy maximalizace tvorby mléka 4

5 Luční směs do sucha bez jetelovin Pastevní směs pro koně Směs pro vinice a sady nižší druhové zastoupení univerzálního charakteru bez výskytu jetelovin touto směsí založíme velmi výnosný porost poskytující chutnou píci pro hospodářská zvířata vhodná především na pozemky, kde předpokládáme aplikaci vyšších dávek dusíkatých hnojiv či kejdy složení směsi poskytuje chutnou a kvalitní, energeticky bohatou a vyváženou píci vhodná jak pro pastvu, tak využití na seno vytváří vysoce intenzivní travní porost bez zastoupení jetelovin s pevnou strukturou drnu určena na plochy, kde není žádoucí vysoká tvorba biomasy porost zabrání rozšíření nežádoucích plevelných rostlin jílek svým rychlým vývojem vytváří pevný drn, který postupně doplní pomaleji klíčíci druhy a pozvolna z pozemku ustupuje Druh Podíl Jílek vytrvalý 10 % Lipnice luční 15 % Kostřava červená 25 % Kostřava červená 25 % Kostřava ovčí 25 % Festulolium 20 % Jílek vytrvalý 20 % Lipnice luční 10 % Kostřava rákosovitá 20 % Kostřava červená 20 % Srha laločnatá 10 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, seno Stanoviště: sušší i středně těžké pozemky První seč je vhodné provést v co nejranějším termínu Bojínek luční 30 % Festulolium 25 % Jílek vytrvalý 25 % Kostřava rákosovitá 10 % Lipnice luční 10 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: 1 seč, pastva Stanoviště: sušší i středně těžké pozemky Raná směs, při intenzivním hnojení poskytne maximální výnos píce Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zatravnění vinic a sadů Stanoviště: sušší i středně těžké pozemky Lze použít na svahy dálnic a pozemky ohrožené erozí Zemědělské travní směsi 5

6 Energetická směs Intenzivní směs Přísev travních porostů Zemědělské travní směsi intenzivní travní směs vytrvalého charakteru s vysokou produkcí biomasy pro výrobu bioplynu vhodná do vyšších poloh na svahovité pozemky nižší výrobní náklady ozdravení osevního postupu, ochrana půdy a její úrodnosti možnost hnojení digestátem Festulolium 30 % Jílek mnohokvětý 20 % Kostřava rákosovitá 40 % Srha laločnatá 10 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, výroba bioplynu Stanoviště: střední až vlhčí lokality První seč je vhodné provést v co nejranějším termínu krátkodobá produkční směs jednoletého charakteru poskytující tři až čtyři seče dle vláhových poměrů lze ji využít ke krmení i pro výrobu bioplynu vyžaduje intenzivnější dusíkatou výživu v dávce až 200 kg po jednotlivých sečích lze výhodně využít vedlejší produkty z výroby bioplynu ke hnojení a současně tak zlepšit i vláhové poměry půdy Druh Podíl Jílek jednoletý 50 % Jílek mnohokvětý 20 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: zelená píce, senáž, výroba bioplynu Stanoviště: střední až vlhčí lokality Možnost hnojení kejdou a digestátem Přísev travních porostů první a nejlepší volba vylepšení nevyhovujících prořídlých a zaplevelených luk a pastvin ekonomicky výhodná forma zvýšení intenzity produkce, až 50% úspora doplní ustupující, méně vytrvalé druhy výkonnými odrůdami potlačí rozvoj nežádoucích dvouděložných plevelných rostlin zajistí rychlý efekt při poškození po zimě i hlodavci prodlouží životnost stávajících trvalých travních porostů Osivo travní druhy poskytující větší objem hmoty vytrvalejšího charakteru - festulolia, jílek vytrvalý, kostřava rákosovitá jeteloviny - jetel luční, jetel plazivý, vojtěška setá speciální směs dle individuálních potřeb odběratele na zakázku standardně vyráběná směs dle aktuální nabídky 6

7 Hřištní směs Parková směs Rychlé ozelenění určena pro zakládání profesionálních zatěžovaných ploch lze ji použít k výsevům v okolí rodinných domů a rekreačních objektů díky vyššímu zastoupení jílku dobře regeneruje a obrůstá vytváří plastický, hustý a pružný drn odolávající extrémnímu zatížení výživa dle počtu sečí, minimálně čtyřikrát ročně v dávce 2 5 kg/100m 2 travní směs vhodná pro okrasné, méně zatěžované plochy vysoký podíl kostřav zajistí sytě zelený jemný trávník intenzivní ošetřování podpoří dobrý stav porostu výživa dle počtu sečí, minimálně čtyřikrát ročně v dávce 2 5 kg/100m 2 Druh Podíl Odrůda krátkodobá travní směs určená pro zatravnění ploch, na něž neklademe vysoké nároky složena z druhů s intenzivním vývojem po zasetí umožňují rychlé ozelenění půdy a zapojení trávníku Kostřava červená trsnatá Kostřava červená výběžkatá 30 % Greenly, Calliope 30 % Maxima Lipnice luční 25 % Evora Jílek vytrvalý 15 % Fancy Jílek vytrvalý 40 % Kostřava rákosovitá 20 % Jílek mnohokvětý 20 % Jílek jednoletý 20 % Jílek vytrvalý 60 % Lipnice luční 20 % Kostřava červená 20 % Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: fotbalová i běžná hřiště, sportoviště, letištní plochy i dostihové dráhy Stanoviště: středně těžké písčité půdy s možností závlahy Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: parky, okrasné plochy Stanoviště: středně těžké písčité půdy s možností závlahy Vyžaduje hnojení a intenzivní závlahu a pravidelné sečení Doporučený výsevek: kg/ha 1 kg na m 2 Použití: osev říčních břehů, svahů silnic, ploch po stavebních úpravách Stanoviště: středně těžké půdy, vhodné na všechny lokality Porost je rychle zapojen a má protierozní efekt Technické travní směsi Vyžaduje hnojení a intenzivní závlahu a pravidelné sečení Výrobce si vyhrazuje právo měnit odrůdové případně druhové složení směsí. 7

8 Jarka Palava Morava Registrace: ČR 1995 udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. raná až středně raná odrůda vyznačující se vzpřímeným až polovzpřímeným trsem začátek kvetení je raný až středně raný Jarka má vysokou odolnost listovým chorobám a velmi vysokou odolnost cévnímu vadnutí nemá specifické požadavky na pěstování, je plastická, vhodná do všech podmínek pro pěstování vojtěšky komplexní odrůda bez pěstitelských rizik výborně se uplatní v klasickém osevním postupu při víceletém využití vysoký výnos ve všech užitkových letech; odolná proti poléhání, středně vysoká až vysoká rychlost obrůstání po sečích Registrace: ČR 1967 udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. středně raná, dobře přezimující s rychlým růstem na jaře a dobrým obrůstáním po sečích tvar trsu vzpřímený, vysoký (85 cm), zelené až tmavě zelené barvy lodyha je hrubší s internodii, polodutá až plná, barvy zelené až načervenalé; list široce oválný, barva květu fialová až světle fialová vysoce plastická odrůda s dobrou provozní vytrvalostí a výnosem zelené hmoty vhodná pro intenzivní oblasti Registrace: ČR 1990 udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. vzpřímený až polovzpřímený trs, středně vysoký počet lodyh, lodyha dutá, se středně vysokým počtem internodií vyšší odolnost proti cévnímu vadnutí vyšší provozní vytrvalost intenzivní pícninářsko semenářský typ s vysokými a stabilními výnosy zelené hmoty Vojtěška setá Vojtěška setá - porovnání výnosů Jarka Hospodářské vlastnosti vojtěšky seté Rychlost jarního růstu Rychlost obrůstání po 1. seči Výnos zelené hmoty (%) - průměr Výnos suché hmoty (%) - průměr Oslava Concerto Litava Rok sklizně 2012, rok zásevu 2010, zdroj ÚKZÚZ Rychlost obrůstání po 2. seči Jarka 8,4 8,0 8,7 Oslava 7,8 8,1 8,7 Concerto 8,0 7,1 7,7 Litava 8,4 7,8 8,3 Rok sklizně 2012, rok zásevu 2010, zdroj ÚKZÚZ 8

9 Vltavín Suez Vendelín Registrace: ČR 1992 udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. diploidní, středně raná odrůda, určena pro bramborářskou oblast, kde dosahuje nejvyšších výnosů ve všech hospodářských ukazatelích plastická, projevuje se v dobrých výkonech i v ostatních výrobních oblastech středně odolná vůči polehání, vykazuje dobrou odolnost vůči houbovým chorobám poskytuje vysoké výnosy zelené hmoty v 1. užitkovém roce; ve 2. užitkovém roce ve výnosu předčí odrůdu Start, což svědčí o dobré vytrvalosti této odrůdy Registrace: ČR 2001 udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. diploidní, středně raná odrůda se středně vysokými rostlinami a rychlým počátečním růstem střední rychlost obrůstání; po sečích také střední střední odolnost proti polehání a proti napadení chorobami zvláště vhodný do lučních jetelotravních směsí vysoký výnos zelené hmoty a vysoká odolnost proti napadení chorobami Registrace: ČR 2005 udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. populační, diploidní, raná až středně raná odrůda rostliny jsou středního vzrůstu na jaře středně vysoká rychlost růstu, obrůstání po sečích středně vysoké dobrá odolnost proti polehání a proti napadení chorobami žádné mimořádné nároky, které by z hlediska pěstitelské technologie znamenaly specifické agrotechnické požadavky lze pěstovat ve všech oblastech vysoký výnos zelené i suché hmoty v 1. i 2. užitkovém roce vhodný do lučních směsí Jetel luční Ze sortimentu jetelovin dále nabízíme: jetel nachový jetel plazivý jetel zvrhlý 9

10 Komponenty na biopásy Inokulant Metoda inkrustace osiva certifikované odrůdy plodin pro zásev dotačního titulu pěstování meziplodin a titul biopásy realizovaných dle vyhlášky o podmínkách provádění agroenviromentálních opatření Minimální množství ve směsi na ha jarní obilovina 65 kg (oves setý, pšenice jarní, ječmen jarní, lze i směs) pohanka obecná 30 kg proso seté 15 kg kapusta krmná 0,4 kg lupina bílá 2 kg biopreparát na bázi sterilní rašeliny, který je nosičem pro efektivní kmeny rhyzobií; tyto kmeny vynikají svou vysokou schopností fixovat dusík vysoko nad průměrné schopnosti přirozených půdních populací těchto bakterií Hlavní význam levný zdroj dusíku zvýšení výnosů zvýšení obsahu bílkovin u pěstovaných rostlin snížení dávek průmyslových dusíkatých hnojiv ochrana životního prostředí zlepšená mikrobiální činnost půdy Určen a k dispozici pro hrách, pelušku, vikev, bob, sóju, lupinu, jetel a vojtěšku. Použití bakterializace osiva probíhá dvěma způsoby: pro velkozrnné osivo se doporučuje použít vlhký způsob, tedy smíchání INOKULANTU s mírně navlhčeným osivem přímo v zásobníku secího stroje nebo v čisté míchačce těsně před setím malosemenné osivo se očkuje suchým způsobem prostým smícháním s osivem v secím stroji slouží pro zlepšení kvality setí a rozdělení semen, zejména při přesných výsevech umožňuje aplikaci chemických přípravků, hnojiv a růstových látek přímo na semeno na semeno je aplikována pouze tenká vrstva materiálu, takže nedochází k výrazné změně tvaru semene materiál pro inkrustaci je směsí polymeru, aditiva (např. fungicid, insekticid, mikroprvky) a barviva na místo fungicidů se mohou přidávat do směsi bioagens, jako je houba Trichoderma harzianum semeno je do roztoku polymeru s rozpuštěným aditivem ponořeno nebo se roztok aplikuje na semeno nástřikem; po aplikaci je semeno okamžitě vysušeno; proces inkrustace může být opakován s různými aditivy, takže se na povrchu semene vytváří několikanásobný film zvýšení hmotnosti semene při inkrustaci je malé (1 10 %) inkrustovaná semena mají vyšší sypnost při výsevu díky zmenšení tření mezi semeny PŘEDNOSTI ošetření osiva metodou inkrustace ochrana osiva před ptáky, hlodavci, od stresu mykorhiza - podpora vzcházivosti a růstu kořenového systému zvýšení sypnosti při výsevu 10

11 Přehled travních směsí Založení Výsevek Stanoviště Úroveň hnojení Využití Vytrvalost přímý výsev podsev kg/ha suché střední vlhké intenzivní extenzivní seč pastva neprodukční krátkodobá víceletá Luční směs do sucha SPECIAL Luční směs do vlhka SPECIAL Luční směs do sucha Luční směs do vlhka Jetelotravní směs na ornou půdu Luční směs do sucha bez jetelovin Pastevní směs Pastevní směs pro koně Směs pro vinice a sady Energetická směs Intenzivní směs Hřištní směs Parková směs Rychlé ozelenění velmi vhodná, - vhodná, - méně vhodná, - nevhodná 11

12 dborní regionální zástupci: 1. Marcela Perničková Ing. Jaroslava Sácká Ing. Jiří Daněk Ing. Svatomír Kupčík Emil Laurenčík Ing. Bohumil Popelka Soňa Grézlová Ladislav Čejka Ing. Miroslav Forejt Ing. František Gregor Ing. Bedřich Janáček Ing. Karel Kameník Bc. Miloš Vlach Ing. Vlastimil Brzica Ing. Václav Hroch Ing. Miloslav Prášek AGROKOP CZ a.s. Spojovací 1343, Střítež Třebíč tel./fax: AGROKOP HB s.r.o. Smetanovo náměstí Havlíčkův Brod tel.: VP AGRO, spol. s r.o., Kněževes Středokluky tel.: fax.: Luboš Prokop Radek Prošek Ing. Kateřina Pešulová Ing. Jaroslav Šuk, CSc Ing. Josef Král Ing. Luďka Kernerová Ing. Milan Prokop Jaroslav Giba Libor Stiller Ing. Dagmar Janotová Ing. Vladimír Šlahůnek Jiří Stejskal Zdeněk Pospíšil Bc. Aneta Marvalová Ing. Jaroslav Žid Bližší informace k travním směsem a pícninám: tel.: Čistící stanice osiv Bobrová - čištění a moření a úprava osiv obilnin, olejnin, jetelovin - čištění a úprava merkantilů Vedoucí ČSO: Aleš Chocholáč tel.:

13 osiva pesticidy hnojiva obaly komodity smluvně zajištěný výkup veškeré množitelské produkce za garantovanou cenu a jasných podmínek jistotu dlouhodobé a vzájemně výhodné spolupráce komplexní poradenství s agrotechnikou a ošetřením proti plevelům, chorobám a škůdcům Pro zásev pro rok 2015 nabízíme možnost domácího a zahraničního množení níže uvedených plodin hořčice bílá jílek jednoletý jílek mnohokvětý bojínek luční kostřava luční festulolia jetel luční jetel nachový svazenka vratičolistá kostřava červená vojtěška setá vikev vše i v BIO kvalitě V případě zájmu neváhejte kontaktovat naše odborné regionální zástupce.

14 ELIMINUJTE šťovíky z travních porostů! V posledních letech dochází ke zvýšenému výskytu zaplevelení pastvin širokolistými šťovíky. Příčinou může být jednak půdní zásoba z předchozího období, opožděná sklizeň zaplevelených porostů, statková hnojiva, ale v neposlední řadě také přípustný počet semen šťovíků v uznaném osivu trav a jetelovin ve stupni C1 (vyhláška č. 129/2012 Sb. o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu). Při nejvyšším dovoleném výskytu semen šťovíků, dle normy 10 ks v 50 g vzorku, jich může být až 200 ks na 1 kg uznaného osiva. Lze tedy zasít přímo s osivem až ks šťovíků při výsevku 20 kg jetele na ha! Výše uvedené zaplevelení širokolistými šťovíky je agresivní, vytlačuje ze svého okolí kulturní trávy a jeteloviny a výrazně zhoršuje výživnou hodnotu píce a její stravitelnost. Obsah značného množství kyseliny šťavelové, tříslovin a alkaloidů snižuje chutnost píce pro dobytek. Vysoký obsah vody zpomaluje zavadání a způsobuje technologické problémy při výrobě sena a senáže. Generativní stádium rozšíření semen do půdní zásoby několikrát znásobí. Případná likvidace specifickými herbicidy bývá velmi náročná, nákladná, dlouhodobá a ne vždy účinná. Pro ekologicky hospodařící farmy je problém ještě větší, kdy herbicidy nelze použít. Dle zahraničních zkušeností je hranice pro likvidaci porostů a jejich obnovu ks rostlin šťovíků na 1 ha. Zpracováno za použití materiálů: Doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., Doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. Rozhodli jsme se Vám s tímto problémem účinně pomoci a proto při výrobě osiva jetele lučního postupujeme dle parametrů švýcarské normy VESKOF. To odpovídá 0 2 kusům šťovíků ve 200 g osiva jetele lučního, což je 20 nižší obsah šťovíků v osivu na Vaše pole oproti běžnému standardu. V kvalitě jsme vždy o krok napřed!

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ. www.vupt.cz

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ. www.vupt.cz Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko 2015 2015 NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ Směsi luční, pastevní, na ornou půdu, pro koně i pro kozy, do sadu i vinohradu, směsi vhodné pro

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Současnost a perspektiva pěstování trav a jetelovin na semeno v České republice

Současnost a perspektiva pěstování trav a jetelovin na semeno v České republice Současnost a perspektiva pěstování trav a jetelovin na semeno v České republice doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen Seminář SPJTS 6. 3. 2013 Současná situace v travním

Více

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov Zubří Ing. Zdeněk Both, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská RožnovZubří OSEVA vývoj a výzkum

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI. Pícní směsi SELEKTA Pícní směsi MAX Vojtěška Jetel

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI. Pícní směsi SELEKTA Pícní směsi MAX Vojtěška Jetel ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI Pícní směsi SELEKTA Pícní směsi MAX Vojtěška Jetel SPOJILI JSME SÍLY Prodej travních směsí, odborné poradenství Odborné poradenství, sestavení směsí 2 Festulolia Mezirodoví kříženci FESTULOLIA

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Produkce osiv trav a jetelovin. Ing. Radek Macháč, Ph.D.

Produkce osiv trav a jetelovin. Ing. Radek Macháč, Ph.D. Produkce osiv trav a jetelovin Ing. Radek Macháč, Ph.D. Trocha historie Počátky travního semenářství v Česku lze hledat již na počátku 20. století, kdy Prof. Dr. Karel Holý začal s pěstováním travních

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY Trvalé smíšené společenstvo rostlin, které se udržuje pravidelným využíváním VYUŽTÍ A INTEZIFIKACE TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ NA BIOPLYN Agrobotanické složky Trávy Jeteloviny Ostatní

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Z historie Výzkumné stanice travinářské

Z historie Výzkumné stanice travinářské Z historie Výzkumné stanice travinářské Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Počátky travního semenářství - prof. Holý v

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Nabídka drobného balení

Nabídka drobného balení Travní směsi Nabídka drobného balení Charakteristika nabízených travních směsí 0,5 2,0 10,0 BRITAN UNI 1 okrasná parková směs Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá,

Více

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Obilniny jsou na zařazení v osevním postupu značně náročné a vhodnost jejich zařazení (vzhledem k jejich vysokému zastoupení) určuje

Více

ForageMax. kvalitní travní směsi

ForageMax. kvalitní travní směsi ForageMax kvalitní travní směsi ForageMax kvalitní travní směsi Obsah NOVINKY 3 PŘÍSEVY 5 KVALITNÍ KRMIVO Z TRAV 6 - DOJNICE 6 - MASNÝ SKOT 7 - OVCE A KONĚ 9 FORAGE MAX PŘEHLED SMĚSÍ 12 Směsi do sadů a

Více

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině travní porosty na orné půdě (pícní + semenářské) jetelovinotrávy na orné půdě LOUKY (TTP se sečným využitím) PASTVINY (TTP

Více

Významný vliv jetelovin na půdní prostředí

Významný vliv jetelovin na půdní prostředí Významný vliv jetelovin na půdní prostředí Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko e-mail: badalikova@vupt.cz Zubří 6. března 2013 V posledních dvaceti letech došlo v ČR k podstatným

Více

Jak dál v travním a jetelovém semenářství (perspektivy, možnosti, problémy)

Jak dál v travním a jetelovém semenářství (perspektivy, možnosti, problémy) Jak dál v travním a jetelovém semenářství (perspektivy, možnosti, problémy) doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen 2014 Současná situace v semenářství pícnin v ČR

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby. Jiří Hakauf

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby. Jiří Hakauf Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby Jiří Hakauf Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Více

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Zásady pro úspěšného semenáře : 1. Obecné zásady hospodaření: - systém střídání plodin - pravidelné vyhnojení pozemků statkovými hnojivy - vhodný systém úpravy

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov Zvířat. Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková. Materiál: VY32_INOVACE_260 Datum: 5.4.

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov Zvířat. Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková. Materiál: VY32_INOVACE_260 Datum: 5.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov

Více

KATALOG BIO OSIV JARO 2013. obchodní spol. s r.o., Staré Město pod Sněžníkem

KATALOG BIO OSIV JARO 2013. obchodní spol. s r.o., Staré Město pod Sněžníkem KATALOG BIO OSIV JARO 2013 obchodní spol. s r.o., Staré Město pod Sněžníkem Rozdíl poznáte už při pečení BIOHARMONIE excelentní české BIOmouky. Vyrábí a dodává PRO BIO - první český výrobce biopotravin

Více

Podmínky pro dodávání a dopravu osiva:

Podmínky pro dodávání a dopravu osiva: Vážení pěstitelé, Představujeme Vám nabídku osiv jarních plodin vhodných pro použití v ekologickém pěstování rostlin. Při podzimním zpracování osiv ozimů se u obilovin ve velké míře projevily problémy

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinařství Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, PhD. Funkce bylinné vegetace protierozní ochrana ( eroze 30-100 x niţší)

Více

VYUŽITÍ JETELOTRAVNÍCH SMĚSÍ PRO KONZERVACI PŮDY V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH OBLASTECH. Metodika

VYUŽITÍ JETELOTRAVNÍCH SMĚSÍ PRO KONZERVACI PŮDY V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH OBLASTECH. Metodika VYUŽITÍ JETELOTRAVNÍCH SMĚSÍ PRO KONZERVACI PŮDY V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH OBLASTECH USING A CLOVER MIXTURE FOR SOIL CONSERVATION IN MOUNTAINUOS AND FOOTHILL AREAS Abstract J. Frydrych 1), D. Andert 2)

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES PŘEHLED STANDARDNÍCH MOŘIDEL DO OBILNIN LUSKOVINY, JETELOVINY SADBA BRAMBOR

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES PŘEHLED STANDARDNÍCH MOŘIDEL DO OBILNIN LUSKOVINY, JETELOVINY SADBA BRAMBOR Trio-D spol. s r.o. obsah PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES str. 3 str. 4-5 str. 6 str. 7-8 ANABEL BOJOS SOMTRI KOROK EPOS LAUDIS OBELISK WIEBKE POSEIDON OLIVER BELINO II PŘEHLED STANDARDNÍCH

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Zásady střídání plodin a osevní postupy

Zásady střídání plodin a osevní postupy Zásady střídání plodin a osevní postupy Jan Křen a Lubomír Neudert Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE Trio-D spol. s r.o. KATALOG ODRŮD PODZIM 2012 obsah JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 9 FRIDERICUS KAPITAN CANDO ALTIGO NERO HORTENSO BALATON SYLVA TULUS BODYČEK YATZY BOHEMIA EVINA

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Šestý smysl vaší zahrady

Šestý smysl vaší zahrady Šestý smysl vaší zahrady Your garden s sixth sense PROFESSIONAL Q U A L I T Y Probuďte svůj šestý smysl Obsah Úvod.... 3 Travní směsi - charakteristika.... 4 Travní směsi - produkty.... 5 Trávníková hnojiva

Více

Energetické plodiny pro vytápění budov

Energetické plodiny pro vytápění budov Energetické plodiny pro vytápění budov Ing.Vlasta Petříková, DrSc. CZ Biom České sdružení pro biomasu, Praha Kontakty - vpetrikova@volny.cz, Tel. 233 356 940, 736 171 353 Význam obnovitelných zdrojů energie

Více

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o.

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o. Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o. 27. října 2015, Tvrdkov Jaroslav Stránský Naše farma 1 110 ha zemědělské půdy v režimu EZ (od. r 1993) 265 ha orná

Více

Katalog BIO osiv. jaro 2014

Katalog BIO osiv. jaro 2014 Katalog BIO osiv jaro 2014 PŘEHLED BIO OSIV PŠENICE JARNÍ ARANKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 GRANNY - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 SW KADRILJ - - - - - - - - - - - - - - - - 6 PŠENICE

Více

Možnosti uplatnění intenzivních jílkových směsí

Možnosti uplatnění intenzivních jílkových směsí Možnosti uplatnění intenzivních jílkových směsí doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D. je docentem Katedry pícninářství a trávníkářství na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, České zemědělské

Více

Šlechtitelský program VÚP a ZV Troubsko. Přehled nových odrůd okrajových druhů s předpokladem využití v ekologickém zemědělství

Šlechtitelský program VÚP a ZV Troubsko. Přehled nových odrůd okrajových druhů s předpokladem využití v ekologickém zemědělství Šlechtitelský program VÚP a ZV Troubsko Přehled nových odrůd okrajových druhů s předpokladem využití v ekologickém zemědělství Jan Pelikán Daniela Knotová Simona Raab Carthamus tinctorius L. SABINA Netradiční

Více

Katalog řepek VP AGRO

Katalog řepek VP AGRO www.vpagro.cz 2011 Katalog řepek VP AGRO Recordie Da Vinci Sensation NK Octans NK Linus Mickey Grizzly Atlantic Nakupte a pomáhejte Společnost VP AGRO si uvědomuje, že úspěšnost v podnikání se neměří jen

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES Trio-D spol. s r.o. obsah PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES str. 3 str. 4-5 str. 6 str. 7-8 ASTRID AZIT KARGO ATEGO CORSO BLANÍK SOMTRI BARON EPOS BOJOS ROZMAR FIGARO MALZ SAUL SEPTIMA RADEGAST

Více

Hnojiva společnosti MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY

Hnojiva společnosti MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY Jedním z předpokladů intenzivního pěstování zeleniny je použití takových typů hnojiv, které plně odpovídají požadavkům jednotlivých zeleninových druhů. Nabízený sortiment

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Katalog BIO OSIV Jaro 2015

Katalog BIO OSIV Jaro 2015 Katalog BIO OSIV Jaro 2015 PŘEHLED BIOOSIV PŠENICE JARNÍ GRANNY...5 ZUZANA... 6 PŠENICE DVOUZRNKA RUDICO...7 JEČMEN JARNÍ ARTUR... 8 JEČMEN BEZPLUCHÝ AF CESAR... 9 OVES SETÝ KERTAG...10 KOROK...10 OBELISK...11

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu Brambory Význam Potravina cca 80 kg osoba / rok průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu příznivě působí v osevním postupu krmivo pro hospodářská zvířata dnes jen odpad z konzumních brambor Biologie

Více

ÚSPĚCH závisí na KVALITĚ OSIVA

ÚSPĚCH závisí na KVALITĚ OSIVA ÚSPĚCH závisí na KVALITĚ OSIVA Vážení obchodní přátelé a zákazníci, společnost Rožnovská travní semena s.r.o. se za léta své eistence stala spolehlivým partnerem mnoha obchodníků, zemědělců, zahradníků,

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Metodika 5/09 Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a

Více

Chrastice rákosovitá. (Phalaris arundinacea) Autor: Zdeněk Holoubek

Chrastice rákosovitá. (Phalaris arundinacea) Autor: Zdeněk Holoubek Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Autor: Zdeněk Holoubek Náhled Když jsem se narodil, to bylo v roce 1970, prodával můj otec 100 kg pšenice za 300 Kč. Když mě bylo 40 let, prodával jsem 100 kg

Více

1. generace Podíl vložené a získané energie = 1 : 1,3 2,5 (8) brazilský ethanol Řepka, Pšenice (a kukuřice), Žitovec (obilnina)

1. generace Podíl vložené a získané energie = 1 : 1,3 2,5 (8) brazilský ethanol Řepka, Pšenice (a kukuřice), Žitovec (obilnina) Aktuální poznatky o možnostech trvale udržitelného pěstování energetických rostlin v Ústeckém kraji Jan Weger a kol. odbor fytoenergetiky a biodiverzity VÚKOZ, v. v. i., Průhonice Česko-německý seminář

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Projektování přechodného období

Projektování přechodného období Projektování přechodného období Definice a účel přechodného období Přechodným obdobím se podle zákona o ekologickém zemědělství rozumí období, v průběhu kterého se uskutečňuje přeměna zemědělského hospodaření

Více

Produktový katalog profesionálních výrobků pro soukromé zahrady, parky a veřejné plochy. Najděte si výrobek pro vaši zahradu. www.dcagroprofi.

Produktový katalog profesionálních výrobků pro soukromé zahrady, parky a veřejné plochy. Najděte si výrobek pro vaši zahradu. www.dcagroprofi. Produktový katalog profesionálních výrobků pro soukromé zahrady, parky a veřejné plochy. Najděte si výrobek pro vaši zahradu. www.dcagroprofi.cz Najděte si výrobek pro vaši zahradu. Substráty Travní osiva

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová www.ukzuz.cz Pozvánka na pole Pokusy na výživářské bázi Lípa Michaela Smatanová POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST Přínosy výživářských pokusů: informace o dlouhodobém vlivu organických a minerálních

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby nové prvky od roku 2015 stav legislativních příprav k předpisům ČR

Více

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley Naše odrůdy pro Váš úspěch Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu 2015 gellert hynek n o v in ka victor charly presley gellert diploid C až N/C typ Doporučený výsevek 1,31 1,39 VJ/ha Rychlá a rovnoměrná

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU VÝROČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU NAZV QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství za rok 2012 Odpovědný

Více

Šťovíky stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě

Šťovíky stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě Šťovíky stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě Stanislav Hejduk, Mendelova univerzita Brno Bohumír Cagaš, SPJTS Zubří SPTJS, VPS Zubří, 4.3.2015 Širokolisté šťovíky v travních porostech

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Výživa zvířat a pícninářství í doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Pavel Veselý,

Více

Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost. Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno

Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost. Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno Struktura prezentace Hlavní trendy hospodaření v ČR a jejich projevy Potenciální

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

Katalog osiv. jaro 2012. www.soufflet-agro.cz

Katalog osiv. jaro 2012. www.soufflet-agro.cz Katalog osiv jaro 2012 www.soufflet-agro.cz Soufflet agro a.s. Výroba a prodej certifikovaných osiv Obiloviny, olejniny, luskoviny, travní směsi, meziplodiny Výhradní prodej osiv SELEKTA a MAïSADOUR Ochrana

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 183 Poř. č. Vojtěška setá Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zelené hmoty [t/ha] 50 60 40 2 Výnos sušiny po odečtení sklad. ztrát [t/ha] 10 12 8 3 Výnos

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Zemědělská půda význam, péče, ochrana seminář 16. 2. 2010 Sluňákov, Horka nad Moravou Pojem eroze vodní půdní svahová nadměrná potenciální

Více

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T KUKURICE š 2016 Přehled hybridů kukuřice Hybrid VELMI RANÉ HYBRIDY Registrace FAO Typ hybridu Typ zrna Způsob využití *** velmi vhodné * méně vhodné

Více

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky Tab. č.: 5 pro poskytování plateb SAPS 1 Jednotná platba na plochu (SAPS). NR (ES) č.73/2009 ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 1310/2013. NK (ES) č.1120/2009, č. 1121/2009, č. 1122/2009. NV č. 144/2005

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více