Hipo. rehabilitace. podzim 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hipo. rehabilitace. podzim 2013"

Transkript

1 Hipo podzim 2013 rehabilitace Oficiální internetová publikace České hiporehabilitační společnosti Rozhovor s Martinem - terapie očima klienta Moje cesta k hipoterapii Napsali jste nám... Vzpomínáme na Janu Paravoltiž jako sportovní disciplína Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 1

2 Slovo úvodem Vážené čtenářky,vážení čtenáři, nacházíme se v období barevných listů a prvních sněhových radovánek. Ježíšek klepe na dveře a konec roku se kvapem blíží. Sezona je u konce. Je mi potěšením představit Vám podzimní dvojčíslo, které vzniklo za Vaší významné podpory. Nachází se v něm několik příběhů a zpráv o tom, jak jste se činili během léta, najedete i několik pravidelných rubrik. Děkuji Vám za projevenou důvěru v letošním roce a za pomoc, kterou jste poskytli a přeji příjemné vkročení do roku následujícího. Mgr. Petra Zemene, DiS. Foto archiv autorky Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 2

3 Obsah Úvodem 2 Paravoltiž jako sportovní disciplína v rámci hiporehabilitace 4 Fond her i senioři si mohou hrát 8 Komunikace s koňmi tupý kůň? 10 Krmiva vhodná pro koně 12 Moje cesta 14 Vyčerpání a beznaděj 16 Vzpomínáme na Janu 17 Kazuistika příběh Kuby 19 Rozhovor z druhého břehu aneb hipoterapie očima klienta 21 Sdružení SRAZ na Toulcově dvoře 23 Stalo se ročník benefice psychiatrie HB open ročník benefiční akce Fríští koně pro Kapku naděje 26 OS Koník dětem a dospělým pro radost 28 Den mezi koňmi mistrovství ČR v paradrezuře 30 Zprávy ČHS výkonný výbor 33 Sekce vzdělávání 34 Sekce AVK 34 Sekce PPK 34 Sekce hipoterapie 35 Sekce paravoltiže 35 Střediska praktické výuky (SPV) 36 Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 3

4 PARAVOLTIŽ jako sportovní disciplína v rámci hiporehabilitace Paravoltiž je v základech shodná s voltiží, což je jezdecká disciplína, charakterizována jako gymnastika či akrobacie na koni, je ale přizpůsobená jedinci s postižením paravoltižérovi, který vykonává na neosedlaném koni gymnastické cviky. Cvičí samostatně nebo ve dvojici. Paravoltiž klade vysoké nároky na fyzickou kondici, je určena pro jedince s určitým typem postižení. Je jednou z mála možností pro zdravotně handicapovanou populaci stát se součástí sportovního dění. Je vhodná zejména pro ty, kteří mají chuť poprat se se svým handicapem a mají doporučení k tomuto sportu od lékaře. Jedná se o pohybově náročnou disciplínu, která klade vysoké požadavky na koordinaci pohybu a na kloubní pohyblivost. Paravoltižér musí zvládat cvičení na poměrně malé, neustále se pohybující ploše, kterou představuje hřbet koně. Cíle paravoltiže Rovněž jako ostatní formy hiporehabilitace má i paravoltiž své specifické cíle. Jedná se především o rozvoj a zdokonalování pohybových schopností zdravotně postižených jedinců v rámci jejich možnosti zlepšování psychické kondice a schopnosti spolupráce s ostatními členy týmu. Jedním z cílů je také podporování samostatnosti, tvořivosti a zvyšování sebevědomí jedinců. Cvičení by mělo vést k pocitům uspokojení a radosti z dosažených výsledků a k motivaci k dalším výkonům. Paravoltižér by se měl naučit prostorově vnímat své tělo, polohy částí svého těla, ovládat napětí ve svalech a umět držet vzpřímené postavení páteře. Cvičenci jsou klasifikováni do kategorií, které provádí lékař nebo fyzioterapeut s kurzem klasifikátora: LH - lehký zdravotní handicap (skolióza, vadné držení těla, lehká smyslová a srdeční vada, epilepsie, astma, diabetes melitus, neuróza, lehká mozková dysfunkce, specifické poruchy učení a chování). MH - mentální handicap (mentální retardace). TH - těžký zdravotní handicap (periferní obrny, deformace a amputace končetin, těžší smyslové vady, kombinované vady). Tréninkový model paravoltiže Do tréninkové jednotky paravoltiže byly zařazeny prvky základní rytmické a sportovní gymnastiky. Tréninky byly navrženy s cílem zlepšit orientaci, rovnováhu a celkovou obratnost. Při aplikaci gymnastických cvičení do pohybového programu bylo nutné vycházet z informace, že zaměření muselo odpovídat psychickým možnostem jednotlivých probandů, jejich zdravotnímu stavu a specifice postižení. Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 4

5 Základní pohybová schopnost, která se se při tréninku využívá, je síla. Jak dynamická, pomocí které cvičenci provádějí švihové cviky, tak také síla statická. Ta je zapotřebí při cvičení, respektive při výdrži jednotlivých cviků a to na čtyři doby představující čtyři kroky koně. Tyto čtyři doby představují pravidelný rytmus koně, který pomáhá při cvičení. Paravoltiž je tedy rytmické cvičení, kdy rytmus koně vede k navození koncentrace a stavu uvolnění cvičence. Cvičenec paravoltiže by se měl naučit časově i prostorově vnímat své tělo. Měl by se také naučit vnímat polohu částí těla, ovládat napětí ve svalech a umět držet vzpřímený sed. Tréninková jednotka by měla být sestavena tak, aby odpovídala obecným požadavkům na stavbu tréninku a přizpůsobena specifičnosti práce u koní a práci s postiženými cvičenci. Pro paravoltižéry je důležité, aby se schéma tréninkového dne měnilo co nejméně. Cvičenci si již po několika trénincích pamatovali, co bude následovat, a znali své povinnosti, což značně přispívalo k rychlejšímu a hladšímu průběhu tréninku. Metodika práce Pohybový program byl sestaven na základě odborné literatury a empirických zkušeností. Výběr cviků jsme konzultovali s odborníky z oblasti paravoltiže a dále s lékařkou, která má dlouholeté zkušenosti s hipoterapií. Vybrané gymnastické cvičení bylo zaměřeno zejména na protahování zkrácených posturálních svalů, na správné držení těla a posilování jednotlivých svalů a svalových skupin. Koordinaci pohybu a udržení svalové rovnováhy nelze dosáhnout pokaždé, a někdy je to zcela nemožné, nicméně cvičení je velmi důležité, protože napomáhá k optimalizaci jednotlivých funkcí vnitřních orgánů a psychické i sociální pohodě. Pro jedince s postižením je harmonizace pohybového programu zvlášť důležitá. Hlavní důraz je kladen na co možná nejpřesnější provedení jednotlivých cvičení a možnost přizpůsobit pohybový program individuálním zvláštnostem cvičících. Cílem bylo přispívat svými specifickými prostředky k rozvoji (ke kultivaci) osobnosti každého cvičence v rámci jeho omezených možností, zejména zajištěním optimálního tělesného a pohybového rozvoje. Úvodní část pohybového programu byla zaměřena na zahřátí organismu, kloubně-mobilizační cvičení a následného protažení všech svalových partií a dále na cviky zejména na rozvoj dostatečné pohyblivosti všech kloubních struktur, především kyčelního. Zde bylo nutné posoudit, zda cvičenec vzhledem ke svému postižení nemá problémy právě s tímto kloubem a je schopen zvládnout správné provedení bez zdravotního rizika. V další části jsme se zaměřili na speciální průpravné cviky pro paravoltiž. Cviky byly sestaveny do programu na rozvoj pohybových dovedností, které jsou potřeba Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 5

6 u správného provedení závodních sestav, jež jsou popsané v pravidlech paravoltiže. Některá cvičení byla prováděna v rámci kooperace ve dvojicích. Jednodušší tvary ve dvojici cvičenec + cvičenec, složitější tvary ve dvojici cvičenec + trenér. Výhodou cvičení ve dvou byl nácvik sociálního chování, větší kontrola provedení cviků a okamžitá náprava chyb. Cvičení byla mnohostranná a vyžadovali menší náročnost na pomůcky. Takto koncipovaná cvičení mohou mít i své nevýhody. Je to především vyšší časová náročnost, strach z dotyku a sociálního odmítnutí, nebezpečí chybného provedení cvičení, při nerovném počtu cvičenců musí učitel více spolupracovat. Dále bylo při trénincích nutné dodržet základní fyziologické a didaktické zásady a to zejména: zásadu přiměřenosti, názornosti, aktivity a uvědomělosti, postupnosti a soustavnosti, trvalosti a emocionálnosti. Podstatnou součástí programu byla zpětná vazba (reflexe, rewiew, ohlédnutí se). Skupina se učila dávat zpětnou vazbu a respektovat názory a pohledy ostatních. Celá cvičební jednotka trvala přibližně 120 minut, včetně nachystání koně na jízdu a závěrečném odstrojení koně po cvičení. Časový návrh skladby tréninkové jednotky: úvodní část rušná část + průpravná část průpravné cviky na zemi hlavní část trenažér trénink na koni závěrečná část, zhodnocení cca 5 minut cca 30 minut cca 15 minut cca 20 minut cca 40 minut cca 10 minut Úvodní část tréninkové jednotky: zápis prezence vysvětlení náplně tréninku zjištění aktuálního zdravotního stavu cvičenců Rušná část, průpravná část Složení rozcvičení bylo stanoveno ihned na začátku mého působení u paravoltiže a dále se téměř neměnilo, aby si jej cvičenci dobře zapamatovali. Cviky do rozcvičení pro paravoltižéry bylo třeba vybírat mimořádně pečlivě. Bylo nutné vyhledat cviky, které jsou jednoduché na zacvičení, tak aby je prováděli technicky správně a účelně. Je důležitý metodický postup při aplikaci pohybového programu. Odborný vyškolený asistent (trenér) sám zvolený cvik předcvičuje a doprovází jej slovní instrukcí. Klient dospělého napodobuje. U obtížnějších cviků je třeba zvolit analyticko-syntetickou metodu a postupovat po jednotlivých fázích. Neprovede-li paravoltižér cvik správně ani po opakované slovní instrukci a nedaří-li se nápodoba, pomůže mu dospělý při provedení cviku, popř. jej celým cvikem vede, takže klient cvičí pasivně. V dalším opakování již vede k samostatnému aktivnímu provedení podle nápodoby. Rušná část Předchází dynamickému rozcvičení, slouží k zahřátí organismu. Cílem rušné části je zrychlení tepové frekvence organismu, uvolnění psychického napětí a vytvoření příjemné atmosféry pro další části hodiny. Prostředkem rušné části by měla být přirozená tělesná cvičení se středním rovnoměrným fyzickým zatížením. Probíhá především na jízdárně, proto se k určení délky a vzdálenostem používají jízdárenská označení. Např. dlouhá stěna cca 60 m, krátká stěna cca 20 m, celá jízdárna cca 160 m. Průpravné cviky na zemi V pravidelném tréninku se vybírají průpravné cviky podle toho, na který prvek z povinné nebo volné sestavy je trénink zaměřen. Tyto cviky jsou důležité pro zvládnutí správné techniky provedení. Rovněž slouží ke zlepšení koordinačních schopností a k posílení svalů zapojovaných v daném cviku a k naučení se jejich správného zapojení. Zde využíváme terminologické značkové názvy, které odpovídají užívanému názvosloví v paravoltiži. HLAVNÍ ČÁST TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY Příprava koně: vyčištění koně (hřebelcování, kartáčování, péče o kopyta) příprava postrojů pomoc při uzdění a chystání koně na trénink pod vedením trenéra Průpravné cviky na trenažéru: Na začátek jsou řazeny dynamické i statické cviky na rozcvičení a sžití se s trenažérem. Všechny cviky, které budou cvičenci předvádět na koni, by měli provést na trenažéru: Práce na koni Při tréninku vede lonžér koně střídavě na levou i pravou stranu, aby nedošlo k jednostrannému přetížení koně. Cvičenci se střídají jeden po druhém. Trénink na koni je obvykle zaměřen na určitý cvik nebo kombinaci cviků z povinné nebo volné sestavy. Závěrečná část V závěrečné části dbáme na zklidnění organismu po stránce fyziologické i psychické. Součástí této části bývá zhodnocení hodiny nejen trenérem, ale i cvičenci, jež může být velkým přínosem pro trenéry v plánování následujících tréninků. pochválení koně po tréninku zhodnocení tréninku Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 6

7 Závěr Během svého aktivního působení v jezdeckých oddílech trénuji skupinu zdravých dětí i handicapovaných dětí a mohu tak porovnat rozdíly v přístupu zdravých a postižených cvičenců k tréninku. Z důvodů integrace a společných tréninků je schéma tréninkové jednotky většinou stejné. Z tohoto faktu musím vyhodnotit, že mnohem kvalitnější přístup k tréninku mají paravoltižní cvičenci. Na tréninky se velice těší, mají chuť se naučit něco nového a dokázat, že mohou sportovat jako všichni ostatní. Po určité době se cvičenci postupně zbavili úzkosti a následně docházelo u některých k odstranění agresivity, antipatií a ke zlepšení celkové kondice. Nicméně trénovat postižené je obtížnější a to především proto, že se nejedná o skupinu se stejným handicapem a je nutné ke každému přistupovat extrémně individuálně. Trenér musí být často psycholog a lékař, ale především musí mít obrovskou dávku trpělivosti. Ze zkušenosti mohu uvést, že soutěže a vystoupení mají velice pozitivní vliv na handicapované jedince. Kromě upomínkových předmětů a kokard, které jsou silným motivačním prvkem, je také velkou odměnou pro cvičence a i jejich trenéry potlesk publika. Z práce vyplývají následující závěry pro praxi, které můžeme doporučit pro trenéry, hipology a zájemce o paravoltiž: věnovat se každému cvičenci individuálně, podle postižení tréninky by měly být dobře rozvrženy s ohledem na individuální přístup při tvorbě tréninkových plánů je důležité brát ohled na možnosti cvičence, nicméně cvičence je třeba podporovat v učení se novým a obtížnějším cvikům Literatura: Bursová, M. (2005). Kompenzační cvičení: uvolňovací posilovací protahovací. Praha: Grada. Faksová, M. Paravoltiž. 1. vydání Olomouc: Katedra Aplikované tělesné výchovy, s. Ježková, A. Paravoltiž. 1. vydání Praha: Česká hiporehabilitační společnost, s. Ježková, A., Jablonská, J., Blažek, D. Paravoltižní pravidla, 3. vydání Praha: Česká hiporehabilitační společnost, s. Jordan, A., & Graeber, I. (2004). Fitness zu zweit Partnergymnastik - Dehnen und Kräftigen. Aachen: Meyer & Meyer Fachverlag. Krhutová, L. (2010). Teorie a modely zdravotního postižení. Sociální práce, stránky Slowík, J. (2007). Speciální pedagogika. Praha: Grada Publishing. Vágnerová, M., Hadj-Moussová, Z., & Štech, S. (2004). Psychologie handicapu. Praha: Karolinum. Vilímová, V. (2009). Didaktika tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita. Zelinka, J. (2007). Absolventská práce. Paravoltiž a Hipoterapie. Praha: Palestra. Mgr. Jana Sklenaříková Ilustrační foto: archiv sekce paravoltiže Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 7

8 FOND HER i senioři si mohou hrát V minulém vydání jsem představila naši farmu, kde pracujeme se zvířaty od králíčka přes psy a lamy až po koně. Nyní bych Vám ráda přispěla do fondu her jednou kolektivní hrou, kterou je možné hrát s čímkoli ochočeným a jen trochu chlupatým. Tato skupina nám při naší práci hodně přináší. Od seniorů získáváme jejich životní zkušenosti. Často nás překvapí jejich moderní pohled na věc, vitalita a nezlomná energie v situaci, kdy máme pocit, že my sami bychom tak silní nebyli. Na oplátku bychom k nim měli být empatičtí, chápat jejich rozpoložení, vyvolané například momentálním zdravotním stavem a hlavně nepodceňovat jejich intelekt, i když jsou upoutáni na lůžko a nejsou schopni komunikace. Mnoho seniorů, se kterými pracujeme, není níže uvedených her schopno. To ale neznamená, že pro ně přítomnost zvířete není přínosem. Už jen pohled na ně, dotýkání se hebké srsti a teplého těla jim přispívá ke zmírnění pocitu osamění, přináší pocit psychického uvolnění, který je provázaný i zlepšením fyzického stavu a tím se celkově upevňuje jejich pohoda. To vše má pozitivní vliv na kvalitu jejich života. Pracujeme zejména se seniory a s lidmi se zdravotním postižením, takže naše hry jsou založeny na jejich schopnostech a možnostech fyzických či psychických. K naší práci musíme mít nejprve klidné zvíře, které snáší doteky po celém těle a vydrží klidně stát. Nachystáme si kolíčky na prádlo, nejlépe barevné a kartičky s abecedou. Připravené kartičky připevníme k srsti (nebo do hřívy či ocasu) barevnými kolíčky a rozmístíme po celém těle našeho asistujícího zvířátka. Tím může být pes, lama či kůň. Králíček je v tomto případě pro svoji malou plochu těla nevhodný. Úkolem každého účastníka hry je nejprve najít a odepnout kolíček podle barvy nějakého předmětu. Např. Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 8

9 ukázat. Je-li tedy na kartičce napsáno např. písmenko O, zvířátko má oko, ocas, obratle. Neví-li hráč, může si nechat poradit od skupiny. Jakmile některou část slovně označí, čeká ho její ukázání fyzické, tzn. v tomto případě ukázání oka, uchopení ocasu atd. Zde si opět mohou klienti vzájemně pomáhat. Současně porovnáváme, zda danou část těla máme i my lidé, zda se jí říká stejně či jinak. Následně si ji ukážeme sami na sobě. Pracujeme na podpoře komunikace, rozvoji slovní zásoby, paměti, poznávání a představivosti, trénujeme jemnou i hrubou motoriku, smyslové vnímání a prohlubujeme vzájemnou spolupráci s kolektivem. Dá se říci, že tato hra ovlivňuje oblast řečovou, kognitivní, tělesnou i emočně sociální, tudíž rozvíjí či udržuje celkovou psychomotorickou oblast člověka. chceme-li, aby odepnul kolíček žlutý, řekneme, že kolíček má mít barvu slunce, červený barvu zralé jahody, modrý barvu oblohy atd. Vždy se při přirovnávání přizpůsobujeme mentalitě a věku skupiny, se kterou hru hrajeme. Po odepnutí kolíčku hráč přečte, jaké písmeno je na připevněné kartičce. Toto písmeno, musí být počátečním písmenem některé části našeho zvířátka a uvedenou část musí hráč pojmenovat anásledně Hrát tuto hru mohou různé věkové kategorie, lidé zdraví i s handicapem. Zde záleží na formě spolupráce ať již se skupinou nebo s asistujícím zvířetem. Např. ke špatně pohyblivému hráči zvíře přivoláme či přivedeme. Pro obměnu této hry můžeme na našeho zvířecího asistenta připínat i různé předměty denní potřeby, známé i neznámé a zase hádáme, co to je a k čemu se daná věc používá. Může jít o krabičku zápalek, propisku, mycí houbu, dudlík, obojek, píšťalku, zaječí pacičku - no prostě o cokoliv, představivosti se meze nekladou. Yvona Okáčová Foto: archiv autorky Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 9

10 KOMUNIKACE S KOŇMI tupý kůň? Tímto článkem bych vám chtěla ukázat, že vše je v našich rukách a to doslova. Koně, jak jistě víte, se mezi sebou dorozumívají řečí svého těla a při komunikaci s nimi jsou naše ruce velkým pomocníkem. Umí ukázat směr, umí zatlačit anebo pochválit. Pokud nám s koňmi něco nefunguje, respektive koník nás, jak mi říkáme, neposlouchá, možná jsme jen použili špatný tlak. V praxi to znamená, že jsme na koně vyvinuli tlak příliš brzy, nebo příliš dlouho, a také jsme mohli zatlačit velmi málo anebo naopak zase příliš silně. Občas se setkávám s koňmi, kteří jsou opravdu velice otupení na jakékoliv tlaky. Největší problém vidím pouze a jen v naučeném a mnohdy nevědomém chování se ke koni. Jestliže se dostane člověk do kontaktu s otupeným koněm, může ho hned napadnout, že musí použít vyšší fázi tlaku, aby takový koník vůbec zareagoval. Myslím, že je potřeba se na celý problém podívat z jiného úhlu. Aby mohl i ten nejtupější kůň zareagovat na velice jemný tlak, musíme mu takovou možnost dát. Té se mu nedostane, jestliže pozná ihned tlak vysoký, nikoliv jemný. Pokud bychom chtěli mít doma koně, který reaguje na myšlenku či tlak jednoho gramu, neměli bychom v první fázi tlačit příliš. Měla jsem možnost poznat několik takových koní, kteří byli nevědomky svými majiteli otupováni a udržování v takovém stavu. Většinou se však tento problém podařil vyřešit už během jedné lekce. A jak tedy na takového koně? Stává se, že použijeme li malý tlak poprvé, kůň nezareaguje. Bude mu to připadat spíše jako nějaké šolíchání nebo si ho vůbec všímat nebude. Nicméně ale o tomto tlaku bude vědět. Koně cítí na svém těle i mouchu, takže proč by necítili jen lehký dotek tušírky, holeně, provazovky či udidla? Omyl je si myslet, že kůň tento tlak vůbec nevnímá. Vnímá ho velice dobře, ale nemá důvod se znepokojovat a něco udělat. Měli bychom však dát koni čas zareagovat, a jestliže tento tlak vnímá, věnuje nám pozornost a teprve se učí na tento jemný tlak reagovat, není třeba ho ihned zvyšovat. Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 10

11 Pokud však ztrácíme jeho pozornost a kůň nad tímto tlakem vůbec nepřemýšlí, můžeme začít tlak fázovat a občas až do výše zmiňovaného tlaku jednoho kilogramu. Ten moment, kdy kůň jen přenese váhu správným směrem, je čas pro velkou pochvalu a oddych či změnu (například jiný cvik). Po chvíli můžeme pokračovat tak, že znovu použijeme ten nejjemnější tlak a dáme koni možnost zareagovat a pokud koník nevnímá, můžeme opět začít fázovat tlak. Tlaky jsou něco, co koně obecně nemají rádi a proto se jim vždy rádi vyhnout. Na závěr přidám pár příběhů z mé praxe. Kdysi jsem sundala mému velice otupenému koni udidlo a jezdili jsme na ohlávce. Samozřejmě jak to tak bývá, jsme jezdili úplně špatně, na neustálém kontaktu a koník nebyl schopný zastavit na jemný a občas ani na velký tlak. Přesto se zdál ovladatelnější než na udidle. S postupem času mi vše začalo docházet a dnes mám opravdu velice jemného koně. Dalším příkladem je koník, který se valil přes lidi, ačkoliv to nemyslel zle. Nechal do sebe doslova mlátit a po pár minutách si to tedy rozmyslel a udělal centimetrový krok zpátky. Tento koník byl na stálý tlak tak otupený, že na ustoupení kolem zádě, jsem si musela vzít do ruky klacík a při dlouhodobém nereagování, koníka opravdu popíchnout, aby si vůbec uvědomoval, co se po něm chce. Po chvíli byl koník schopný reagovat už na přiměřený tlak bez toho, aby se člověk nějak nadřel. Mohla bych pokračovat ještě dál a dál, ale myslím, že tyto dva příklady stačí k pochopení toho, že jakmile našemu koni dáme možnost všimnout si a zareagovat na velice jemný tlak, jsme na dobré cestě k cíli. Takže je to opět na vás. Mějte jemného koně. Žádný kůň není tak tupý, aby nezjistil, jaká je lepší cesta. Hana Čechová Foto: archiv časopisu Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 11

12 KRMIVA vhodná pro koně Mezi základní a nejdůležitější krmiva pro koně patří píce. Ta může být v podobě pastvy, čerstvé trávy, sena či senáže. Pro doplnění energetické potřeby dále nejčastěji používáme obiloviny a oleje. Pastva Pro koně je přirozené se přirozené získávat si potravu pasením se. Divocí koně celý den tráví hledáním vhodné pastvy a jejím spásáním. Ale v dnešní době, kdy pro koně uměle vytváříme a oséváme pastviny, nemusí být pastva vždy bezpečná. Pokud se na pastvu podíváme z hlediska botanického složení, uvidíme ve složení směsí vysoce energetické druhy jako lipnice luční, bojínek luční, kostřava nebo jílek vytrvalý. Jílek má pro představu stejnou energetickou hodnotu jako kukuřice. Všechny tyto druhy trav byly vyšlechtěny pro výkrm skotu. Energetickou hodnotu pastvy lze snížit a vytvořit tak vhodnější pastvu pro koně. Snížení energetické hodnoty dosáhneme zařazením bylinek, divokých druhů, málo kvalitních druhů trav, nepřiséváním klasickými druhy travin a je vhodné dávat i pozor na přihnojování. U obézních koní pastvu neomezujte časově, ale raději volme náhubek nebo hladový výběh. Dalším aspektem pastvy je její zatíženost. Všeobecně je známá informace, že na 1 koně (dobytčí jednotku) je třeba počítat 0,5-1 ha, což je ale pravidlo především pro výkrm skotu. Aktuálně se doporučuje na 1 akr 3-4 koně v pastevním období nebo 1-2 koně v zimním období (přednáška Dr. Jo - Anne Murray). Nutriční hodnota pastvy tedy záleží na několika faktorech a to na druhovém složení pastvy, velikosti a zatížení pastvy, ročním období, životním prostředí (teplo, vlhko), údržbě pastvin. Seno Průměrná energetická hodnota sena je 4-8 MJ/kg. Koně by měli mít přístup k senu ad-libitum stejně jako k pastvě. Při dávkovaném krmení sena je důležité myslet na to, že by měl kůň mít zbytky sena z předešlého krmení. Předcházíme tím nudě, zlozvykům a zdravotním problémům. Pokud má kůň zvýšenou energetickou potřebu je nutné se ji nejdříve pokusit doplnit kvalitnějším (energetičtějším) senem, senáží a až následně myslet na jádro. U obézních koní je to stejné jako u pastvy, není vhodné omezovat příjem sena časově,ale vybírat seno méně energetické. Další možností je seno máčet - tím se zbaví nadbytečných cukrů. Když kůň i nadále tloustne, pak teprve snižujeme objem sena v krmné dávce. Pravidlem je, že množství sena nesmí nikdy klesnout pod 1% živé hmotnosti koně. Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 12

13 Obiloviny Jejich základními znaky je vysoký obsah fosforu a nízký obsah vápníku, vysoký obsah škrobu (energie) MJ/kg, nízký obsah kvalitní bílkoviny (posuzujeme podle aminokyselin) a obsah lipidů v rozmezí 10-60g/kg. U obilovin je nižší variabilita než u pícnin. Mezi základní obiloviny používaných u koní patří oves, ječmen, kukuřice. Oves má nejnižší obsah energie (škrobu) - 40%, ječmen 55% a kukuřice nejvyšší - 70%. Zásadou při krmení obilovinami u koní je na jedno krmení 1-2g škrobu/kg ŽH koně. Např. pro 500kg koně max. 0,5kg škrobu na jedno krmení: max. 1,2kg ovsa na jedno krmení (1,2kg x 40% = 0,48kg škrobu). Oleje Jsou ideálními zdroji energie pro dlouhodobou zátěž. Jejich energetická hodnota je 2,25x vyšší než u sacharidů (cukrů a škrobů) a to je průměrně 9 MJ/kg. Nejčastěji používanými oleji jsou lněný, ostropestřecový, slunečnicový, řepkový, rýžový, Pokud shrneme dnešní poznatky, tak je důležité krmit kvalitní píci, energeticky vhodnou pro daného jedince. Vždy koním podávat dobře stravitelnou vlákninu a obiloviny a tuky podávat jen jako doplněk k píci. Lenka Procházková Foto: archiv o. s. Svítání Zdroj: Seminář Nové poznatky ve výživě zvířat-koně,brno, květen 2013 Kurz Equine nutrition,university of Edinburgh, jaro 2013 Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 13

14 MOJE CESTA Hipoterapie je moje vášeň, která mi stále mění život a dělá mnoho nečekaných, ale prima změn. Když jsem se poprvé v roce 1997 o hipoterapii dozvěděla, pracovala jsem jako zootechnička ve velkém zemědělském družstvu a vlastnila huculku, která mě dovedla k horsemanshipu. Koně jsem vždy milovala, zkusila jsem všechny možné jezdecké disciplíny, včetně dostihových koní. Ale moje jezdecké schopnosti nepatří k nejnadanějším a taky nemám srdce závodníka. Když jsem viděla hipoterapii, měla jsem jasno můžu trávit den s koňmi v rámci své profese, být užitečná a to i se svým jezdeckým uměním. V roce 1998 jsem nastoupila na dálkové studium fyzioterapie, o prázdninách šla na měsíční praxi hipoterapie do Bohnického střediska, kde jsem si ujasnila, že tohle chci opravdu dělat. Obdržela jsem pracovní nabídku v jabloneckém dětském stacionáři, kde jsem pod odborným dozorem získala jedinečnou zkušenost v dětské rehabilitaci a brzy dostala na starost vedení hipoterapie. Když hipoterapie ve stacionáři byla zrušena, šla jsem nabídnout své služby fungujícímu hiporehabilitačnímu středisku OS Svítání Jablonec n. Nisou a jsem tam dodnes. Následoval specializační kurz Hiporehabilitace a mnoho dalších, které se zaměřují na dětskou rehabilitaci a s hipoterapií se báječně doplňují. V roce 2004 jsem dostala nabídku odjet do rehabilitační nemocnice v Saudské Arábii a otevřít program Hipoterapie. Krásných koní je tam mnoho, ale na hiporehabilitaci, respektive hipoterapii tam člověk nenarazí. I když tam jsou úplně jiné podmínky, kultura, lidé z mnoha různých zemí světa a jazykové bariéry, ke konci roku 2005 jsme slavnostně otevírali program, který stále funguje. Když se ohlížím zpět, zaráží mě moje neomalenost. S malou zkušeností a i znalostmi jsem se vrhla do tréninku terapeutů, asistentů, vodičů koní a koní samotných. Byla to úžasná zkušenost, která mě hodně naučila, poučila a dala občas i přes prsty. Nyní jsem zpět v Čechách, ale do Saudské Arábie se stále vracím. Dala mi totiž mnoho francouzského manžela, komunikační a organizační dovednosti, náhled a pokus o pochopení způsobů myšlení a života mnoha dalších kultur a rehabilitačních přístupů. Získala jsem pokoru a vděčnost za to, že mohu žít v Čechách. Naučila jsem se tam odbornou angličtinu a tak se mi otevřely dveře k informacím o hiporehabilitaci ve světě a ke studiu zahraničních kurzů. Jedním z nich byl například specializační kurz Hipoterapie Level 1 pod American Hippotherapy Association nebo pokus o složení americké licence Hippotherapy Clinical Specialist. Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 14

15 Českou hiporehabilitační společnost sleduji od svých hiporehabilitačních začátků. Vždy jsem měla celkem jasné představy, jakou funkci má taková společnost plnit, a jsem naprosto přesvědčena o její užitečnosti. Patřila jsem do kategorie fanoušků, kteří pořád brblají, píšou y a prohlášení a všechno ví nejlíp. V roce 2009 jsem se z pozice brblajícího dostala k novému náhledu na běh společnosti jako členka výkonného výboru. Měla jsem obrovská očekávání, že členská základna a moji spolupracovníci musí mít stejné zapálení, chuť vyhrnout si rukávy a všechno hned změnit a zrealizovat. Během dvou let jsem se probudila ze své iluze a neuskutečnění mého očekávání mě velmi vyčerpalo. Odstoupila jsem z výboru, přerovnala si hodnoty jak v soukromém i pracovním životě, na spoustu událostí a hlavně lidí kolem mě, jsem se začala dívat jinýma očima. Když jsem letos dostala opětovnou nabídku k zapojení do výkonného výboru ČHS, s radostí jsem ji přijala. Potěšila mě i důvěra mých spolupracovnic a svěření vedení společnosti. Tentokrát jsem v této funkci již bez očekávání a představ, jak by ostatní měli pracovat a co by se mělo udělat. Prostě pracujeme, jak je to možné, máme stanoveny cíle a vize, za kterými si jdeme. Člověk má svou práci realizovat jako svoje poslání, s radostí a pocitem osobního naplnění. Je už na ostatních členech ČHS, zda se aktivně zapojí do tvůrčího procesu v rámci svých možností, nebo chtějí jen přihlížet a sympatizovat anebo být ve skupině brblajících fanoušků. Věra Lantelme Foto: archiv autorky Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 15

16 Vyčerpání a beznaděj Hiporehabilitaci každý vidí jako skvělou rehabilitační metodu, u které jde vše hladce, protože lidé kolem koní jsou věčně usměvaví a dělají práci, která je baví. Ale je to skutečně tak? A co lidé, kteří nejsou vidět a jsou zahrabaní v papírech, žádostech a vyúčtování pro dárce? Lidé, kteří pracují přímo v oboru vědí, že je to denní fyzická i psychická zátěž, ale vědí to i ostatní? Tímto článkem chci poukázat na nás pracovníky a opravdu ocenit jejich úsilí. Někdy mám pocit, že udržení neziskové organizace, která se zabývá hiporehabilitací, je z větší části o vyčerpání a beznaději. To neustálé shánění finančních či materiálních prostředků, řešení, kde seženeme krmení, kdo ho složí, kdo zajistí veřejné akce a jak to vše dopadne Zvládnou to letos koně ve zdraví? A co brzdí samotnou realizaci? Lidé! Když horko těžko někoho seženete, tak ho musíte dlouho zaučovat. Dáváte do něj spoustu času, energie a dokonce i své zkušenosti. Jenže, jak to dopadne? Za rok, za dva vám z organizace odejdou za lepším a stále dokola. Co je ten problém? Finance! Je logické, že pracovníci za každodenní dril a spoustu nachozených kilometrů v 30 C vedrech a -15 C mrazech nemají to správné ohodnocení, takže prostě jdou za lepším. Nutí je k tomu jejich finanční situace. Pak na to na všechno zase zůstáváme sami ve dvou, ve třech skalních členech. A vlastně zjistíte, že si za všechny potíže můžete sami a místo díků je tu zase vyčerpání a beznaděj. Jak dlouho to zvládneme my? A pak přijde chvíle, kdy se k vám přitulí kůň, někdo vás potká na ulici a vzpomíná, jak je to v organizaci super. To vám dá sílu dál bojovat. Když potom uvidíte ty usměvavé děti a rodiče - je správné to zabalit a podlehnout vyčerpání a beznaději? NE! Proto smekám před všemi skalními jedinci, kteří bojují každodenní boj o udržení organizace, aby pomohli prostřednictvím hiporehabilitace. Věřte, nejste v tom sami. Vám všem díky!!! Alena Fritscherová Foto: archiv autora Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 16

17 Vzpomínáme na Janu Milá Janičko, když jsme Tě v září roku 2005 poprvé viděli v jedné stáji v Podkrkonoší, vůbec jsme netušili, s jak výjimečným koněm máme tu čest. Vznešená, hrdá, s hlubokýma krásnýma očima, ve kterých byla zvláštní jiskra. Působila jsi tak nepřístupně. Hned na první pohled jsi nás oslovila a trvalo jen pár dní a už jsi ochutnávala trávu v našem výběhu a ukazovala našim koním, kdo jim bude šéfovat. Tvým příchodem získalo naše středisko skvělého koňského terapeuta. I když jsi nám nesplnila naše přání mít koně, který dokáže pracovat v zápřeži, mnohonásobně jsi nám to vynahradila. Vždy klidná, trpělivá, nevtíravá, vzbuzující důvěru, ochotná spolupracovat a pomáhat těm, kteří to potřebují a naopak nepřístupná a připravená dát lekci těm, kteří si to zaslouží. Přestože Tvůj vztah s člověkem nebyl nikdy vyrovnaný, vždy převládal respekt nad důvěrou, zejména zpočátku dokonce velký strach z biče, z nejistoty, z něčeho nového, neznámého, našlo se něco, co jsi dělala s radostí a naprostou přirozeností a to byla práce s dětmi. Nejednou jsi nám vháněla slzy do očí, když jsme Tě viděli pracovat s malými dětmi, jak jsi byla opatrná, mateřská, pečující, ohleduplná. Jak jsi dokázal dětem plnit jejich přání, dodávat jim odvahu, klid. Mnohým jsi po dlouhé době pomohla zažít pocit úspěchu, když jsi s nimi chodila po jízdárně úplně sama a tvářila se, jak dokonale Tě pobízejí, jak jsi je dokázala následovat a přenést přes každou překážku. Ach Jano, vůbec netušíme, jak se dá poděkovat koni! Tak snad byla jsi opravdu výjimečná, naučila jsi nás spoustu nových věcí a zanechala jsi nezapomenutelnou stopu v nás všech. Díky Tobě poznalo naše středisko klady chladnokrevných koní a jejich vhodnost pro tuto náročnou práci. Bohužel, všem je na tomto světě vyměřen jen určitý čas a ten Tvůj se 10. února 2013 naplnil. Tak ať se Ti tam nahoře pěkně běhá! Tým hiporehabilitace Pirueta HB Foto: archiv Pirueta HB Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 17

18 Koně nám propůjčují křídla, která postrádáme. Pan Brown Jana ( ) po 222 Agent I. z matky Hanka Možná občas vzpomeneš si na holky, Vzpomínáš, nedělaly si s Tebou žádný okolky. Jedna byla Petra, druhá Jana, v srdci jakoby zbyla po nich jáma. Najednou objevíš se někde na psychině, a říkáš si: jaká mohla být Tvoje tchýně. Jseš v mlhách nebo v síti, myslíš, všichni život chtěj Ti vzíti. Řeknou, co takhle terapie, řekneš to je utopie. Řekneš si koně dobrý, třeba nebe bude zase modrý. Ptaj se, máš strach, bojíš se, co když to bude další krach. Postaví Tě k ní a řeknou, to je Jana, kobylka, znovu se bojíš a myslíš si, to bude jen chvilka. A tak jí poplácáš a pohladíš, na chvilku se s ničím nevadíš. Koukneš jí do očí, svět se s Tebou trochu zatočí. Ta hříva, ta srst, Jano, Jano, jak tohle by mohlo být bráno Zvířata znám, vcítit se do ní, a už jsem ve světě koní. Vezmeš hřbílko a kartáček a už si koňskej synáček. Nasedneš do sedla, představíš si, že jsi podkoní, Jana Ti hlavu nakloní. V sedle se svět houpe jinak, i v tý mlze, i v tý síti, každého potom napadlo koně míti. Zapřít do třmenů, chytit se za uzdu a letět tryskem, jako indiáni tak my vřísknem. Jano, najednou jsem indián a Ty divoký mustang a letí Ti hříva, najednou sedím naležato a ne vzpříma. Hipoterapie je fakt bomba, pro někoho jsou možná lepší kytary a komba. No co, tak jsem blázen a baví mě všechno naplno, nevyzradím leckteré tajemno. Ne tohle Vám povím, zkuste se zaposlouchat kopytům koní. Slyšíš zvuk srdce a dechu, když frkají, dají mi najevo, že něco slyší ve svém slechu. Vždycky Tě sveze a neptá se, jakou máš náladu, jen za odměnu má ráda koňskou návnadu. Někdy si říkám, řadši obejmu Tebe, koni Jano, o ženskejch už je mi něco známo. I když po odměně jsi občas nevděčná, myslím si umíš být víc srdečná. Ty holky pustím z hlavy, než mě zavřou do šatlavy. Ještě jednou se na Tobě projedu, do říše snů s Tebou zajedu. Smutné, ale upřímné, zdají se mi být Tvoje oči, jízda na Tobě snadný je počin. Já vím jedu krokem a Tebe vedou, ještě mnozí pacienti se na Tobě svezou. Díky Jano za Tvůj klid, máš náhodou velké srdce a v něm pro nás klid. Báseň pro Janu, Tonda H. Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 18

19 KAZUISTIKA příběh Kuby Kuba k nám na Toulcův dvůr dochází s maminkou od roku Narodil se v roce 2003, takže nyní je mu 10 let. Kuba trpí jednou z nejčastějších diagnóz, se kterými se při hipoterapii setkáváme dětskou mozkovou obrnou. K tomu má však přidruženo několik dalších diagnóz centrální hypotonický syndrom, sekundární epilepsii, psychomotorická retardace, centrální poruchu zraku, subluxaci levé kyčle a hydrocephalus (kompenzovaný voperovaným katetrem, který odvádí mozkomíšní mok z mozkových komor do dutiny břišní). V roce 2009, kdy jsme s Kubou začínali, měl již první zkušenosti s hipoterapií za sebou a to z krátkodobých pobytů v Arpidě v Českých Budějovicích a z dovolených a z víkendů v ÚSP v Mačkově. V Arpidě i v Mačkově začínali polohováním, neboť Kuba nebyl schopen jakéhokoliv samostatného držení trupu. Vzhledem k tomu, že se však při fyzioterapii snažili podporovat vertikalizaci a měl vertikalizátor i doma, rozhodli jsme se u nás na Toulcově dvoře zkusit již od počátku asistovaný sed, abychom tyto snahy také podpořili. Kubovi to naštěstí plně vyhovovalo. Jezdil dvakrát týdně s kolegou Davidem na širší stimulační kobyle. S Davidem si Kuba velmi rozuměl, neboť mají společné zájmy hudbu a rytmus. David si s Kubou na koni pobrukoval, zpíval, bubnoval prsty na tělo do melodie apod. Při lekcích bylo většinou vždy veselo, Kuba i maminka byli moc spokojení. Od podzimu 2010, při druhé sezóně v naší stáji, jsme vždy na konci lekce zkoušeli nechat Kubu sedět na stojícím koni bez opory o Davida. Zpočátku byl Kuba překvapen, protože to bylo nové, ale líbilo se mu to a sám se snažil trup udržet vzpřímeně. Během jara se již začalo projevovat lepší držení trupu a hlavy nejen při hipoterapii, ale maminka je pozorovala i při běžných činnostech a hrách doma. Zároveň se i prodlužoval čas, po který Kuba vydržel na koni sedět zpočátku šlo např. o 30 vteřin, během jara se mu podařilo dostat i na 2 minuty. Tímto způsobem jsme pokračovali až do konce školního roku. Výkony Kuby však nebyly každou lekci stejné záležely i na jeho náladě a aktuálním psychickém rozpoložení v daný den. V říjnu 2011 jsme se rozhodli pokročit dále a vyzkoušet, zda Kuba dokáže alespoň krátce sedět sám i na kráčejícím koni. Již na konci října nás překvapil, neboť ujel asi 30 metrů pouze se třemi pauzami. Kuba má rád nové výzvy a tohle byla výzva pořádná. To, že jsme po něm chtěli něco, při čem měl být už zcela samostatný, na něj mělo i velmi dobrý psychický dopad, začal více projevovat svou radost z pochvaly, více komunikovat a dokonce i více fixovat své okolí očima. Na přelomu roku 2011 a 2012 se zranila kobylka Jeřabina, na které Kuba s Davidem jezdil. Stály jsme s ma- Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 19

20 minkou před těžkým rozhodnutím, neboť jiného koně na asistovaný sed k dispozici nemáme. Varianty byly dvě - buď si dát zhruba na půl roku úplně pauzu anebo zkusit samostatný sed na méně pohybově náročné kobylce Sáře. Zpět do polohování se nám nechtělo, neboť jsme obě cítily, že to bude pro Kubu krok zpět a tím to mohlo mít i negativní dopad na jeho psychiku. Rozhodly jsme se tedy pro Sáru a Kuba opět ukázal, jaký je bojovník. Od ledna 2012 začal jezdit sám. Pokroky přicházely postupně, ale kupodivu poměrně rychle. Jakmile si Kuba zvykl na nový pohyb Sáry, velmi se s ní sžil a již v únoru byl schopen samostatné jízdy po dobu 20 minut. Tím to ale nekončilo, již v březnu zvládl celých 30 minut (včetně krátké závěrečné relaxace vleže) a zmenšoval se i počet pauz, které během jízdy potřeboval. Během jara došel tak daleko, že zvládl celých 10 minut bez pauzy. Zároveň je ještě důležité zmínit, že Kuba je jeden z mála jezdců, kteří jezdí opravdu za každého počasí. Za deště, kdy ostatní ani nedorazí, si hipoterapii zvlášť užívá. Dopad je však evidentní. Objektivně se mu zlepšila odolnost a imunita a jeho nemocnost (běžnými nemocemi) v porovnání s předchozími lety výrazně poklesla. V květnu 2012 však přišla komplikace v podobě bolestivé levé kyčle. Chvílemi se bolestivost ozvala až při jízdě, chvílemi již během nasedání. Některé dny nebyl Kuba vůbec schopný jezdit a tak jsme urgovali vyšetření kyčlí. Na rentgenu však k žádnému zhoršení nedošlo, proto se ještě řešilo s neurologem aplikování botoxu, aby povolily spasmy. Museli jsme místo madel začít používat tenký obřišník, aby Kubovi při sedu nic nepřekáželo. Takto jsme dojezdili sezónu 2011/2012. Během letních prázdnin se stav Kubových dolních končetin ještě řešil, dle neurologa byly bolesti způsobeny dystonickými projevy neepileptické povahy. Uvolnění křečí se podpořilo Rivotrilem. Sezónu 2012/2013 jsme opět začali na Sáře a v běžném sedu, Kuba to zpočátku zvládal. Jakmile se levá dolní končetina (LDK) začala flektovat a on začal projevovat bolest, dala se LDK protáhnout a Kuba byl schopen v jízdě pokračovat. Bohužel během zimy dával Kuba najevo více nespokojenosti, nebyl schopen se usadit tak, aby ho to nezneklidňovalo a aby nekňoural. Zkoušeli jsme všechno možné, nakonec jsme vyzkoušeli boční sed a v něm byl Kuba spokojený. Byl při něm schopný držet trup vzpřímeně. Vždy na konci lekce jsme se ještě protáhli v mrtvém indiánovi. Na jaře měl Kuba i pár světlých chvilek, kdy byl schopen jet i stabilně v klasickém sedu, ale již od dubna 2013 mu začala docházet motivace. Nasedal hezky, kyčle nebyly problém a Kuba byl schopen jet v klasickém sedu. Neměl však chuť napřímit trup, takže se celou dobu válel Sáře na krku. S maminkou jsme přemýšlely, co se děje a došly jsme k závěru, že na Kubu nejspíš přichází puberta, protože začal v té době bojkotovat více věcí (nejenom hipoterapii), nechtěl spolupracovat, prosazoval si svou hlavu apod. Zpětně po zhodnocení všech souvislostí maminka připustila, že to mohla být i Kubova svérázná reakce (revolta) na vyhrocenou situaci v rodině (otec odešel od rodiny a postupně se přestal o syna zcela zajímat). Nechtěly jsme však ani jedna od hipoterapie ustoupit, a proto jsme si lámaly hlavu, jak Kubu udržet v alespoň trochu kvalitním sedu. Nakonec jsme si na pomoc vzali nafukovací míč a umístili ho na koně před Kubu. S míčem jsme byli schopni udržet Kubův trup v poměrně kvalitním postavení, a když měl dobrou náladu, překvapil nás tím, že se o něj opřel a krásně se napřímil. Tím nám jen potvrdil, že změna není dána fyzickým stavem, ale stavem psychickým. Se začátkem září 2013 začala pro Kubu i nová jezdecká sezóna. Měla jsem obavy, jak bude spolupracovat, neboť v červnu nepodával příliš přesvědčivé výkony. Ale nebyl by to Kuba, kdyby mě opět nepřekvapil. Od září jezdí jako vyměněný, krásně se rovná a míč vůbec nepotřebujeme. Jen tak dál, Kubo. Monika Šťastná Kohoutová Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 20

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Poděkování Nadační fond Algo patří k malým nadačním fondům disponujícím omezenými finančními prostředky. O to více se snaží o maximální využití těchto prostředků za účelem zcela

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

25.10.2014. Psychoterapie pomocí koní (PPK) je oborem hiporehabilitace a je součástí komplexních léčebných postupů, které jsou

25.10.2014. Psychoterapie pomocí koní (PPK) je oborem hiporehabilitace a je součástí komplexních léčebných postupů, které jsou 1 2 3 4 5 6 Kurzy ČHS - hipoterapie a aktivity s využitím koní 1. Část Věra Lantelme 1. Terminologie 04/2009 Oficiální slovník ČHS Usnadnění a zpřehlednění komunikace mezi odbornou a laickou veřejností

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje Programové možnosti Ukázka monoski a sledgehokeje - Části skořepina, nosná konstrukce, lyže/nože, stabilizátory/hokejky - Základní ukázka: sed, náklon, podpora stabilizátorů vše s dopomocí Sportovní vozíky

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci NEFORMÁLNÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT INKLUZIVNÍ PROJEKT HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA V RYTMU Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá

Více

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková 60 Minut 2 6 Let 35 Účastníků POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Místo konání Průřezové téma, vzdělávací oblast Mateřská centra, centra pro předškoláky Mgr.

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Zveme Vás na seminář pro trenéry, rodiče a stolně tenisové nadšence na téma Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Prezentuje: Pavel Bugaj osobní trenér a výživový poradce Kondiční trenér reprezentace

Více

Fotosoutěž Úhel pohledu

Fotosoutěž Úhel pohledu Fotosoutěž Úhel pohledu Smyslem tohoto projektu je zviditelnění žen ve věku 50+. Proto má být na fotografiích žena ve věku po padesátce. Úkolem fotografa je pokusit se vystihnout její vnitřní život, o

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

OFICIÁLNÍ SLOVNÍK ČESKÉ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOSTI (ČHS)

OFICIÁLNÍ SLOVNÍK ČESKÉ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOSTI (ČHS) OFICIÁLNÍ SLOVNÍK ČESKÉ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOSTI (ČHS) 1. TERMÍNY POUŽÍVANÉ V HIPOREHABILITACI... 1 2. TERMÍNY A SLOVNÍ SPOJENÍ, KTERÉ SE V HIPOREHABILITACI NEPOUŽÍVAJÍ... 6 3. SOUHRN POUŽITÝCH ZKRATEK...

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ jezdeckaakademie@email.cz TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ AKREDITOVANÉ STŘEDISKO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Škola Jezdecká akademie střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o IČO: 264 066 24 IZO: 151 011

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Jezdecký klub Ranč Loučka Na Nivě 1, 66602 Předklášteří, tel.. 603 183355, IČO : 27001652, e-mail : http:/www.rancloucka.cz Charakteristika sdružení Jezdecký klub Ranč Loučka

Více

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hledáme recept na radostné bruslení Mgr.Blanka Jiskrová Organizace v přípravce Zimní období: 2(+1)x 60min./týden led 1 x 60min./ týden tělocvična (bazén)

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Pro zimní semestr 2013/2014 jsou v rámci disciplíny Jezdectví vypsány následující kurzy:

Pro zimní semestr 2013/2014 jsou v rámci disciplíny Jezdectví vypsány následující kurzy: Pro zimní semestr 2013/2014 jsou v rámci disciplíny Jezdectví vypsány následující kurzy: 1. Péče o koně a základy jezdectví (volitelný, kreditovaný) 2. Jezdectví pro mírně pokročilé (volitelný, kreditovaný)

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

V říjnu se zároveň můžete těšit na Soft skills Marathon 2 zaměřený na prezentační dovednosti!

V říjnu se zároveň můžete těšit na Soft skills Marathon 2 zaměřený na prezentační dovednosti! ÚVOD Vážení, jsme rádi, že jste se zúčastnili Soft Skills Marathonu, který se uskutečnil v sobotu 25. dubna 2015 v prostorách UNIFERu v Brně. Cílem této jednodenní akce bylo vštípit co největší množství

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby

Více

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI 2015 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ Je Vám více než 15 let a ještě jste neměli příležitost naučit se pořádně bruslit? Nebo jste již pokročilí bruslaři a rádi byste vyzkoušeli náročnější krasobruslařské

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc CO BY MĚLO DĚŤÁTKO UMĚT Znovu opakuji to, co v textu k minulým měsícům. Je třeba zdůraznit, že každé miminko je jiné. Následující řádky jsou pro vás informací,

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Zdraví a pohyb v kostce

Zdraví a pohyb v kostce Zdraví a pohyb v kostce Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka M. Svobodová Ukončený kurz pedagogických pracovníků měl, dle průzkumu, velký přínos: 1/ pro výuku tělesné výchovy (praktická

Více

SLOVO ÚVODEM OBSAH PRÁVĚ SE TI DO RUKOU DOSTALO PRVNÍ VYDÁNÍ ČASOPISU S NÁZVEM ASTŘÁCKÝ OBČASNÍK, KTERÝ VYTVOŘILY DĚTI Z KROUŽKU NOVINÁŘSKÝ TÝM.

SLOVO ÚVODEM OBSAH PRÁVĚ SE TI DO RUKOU DOSTALO PRVNÍ VYDÁNÍ ČASOPISU S NÁZVEM ASTŘÁCKÝ OBČASNÍK, KTERÝ VYTVOŘILY DĚTI Z KROUŽKU NOVINÁŘSKÝ TÝM. 1 SLOVO ÚVODEM Moderní doba je rychlá, plná počítačů, mobilů a nejnovější elektroniky, kde mohou mladí lidé získávat informace o dění kolem nich. Virtuální prostor se pomalu, ale jistě stává jejich součástí

Více

ÚVODNÍ INSTRUKCE. Co je hiporehabilitace?

ÚVODNÍ INSTRUKCE. Co je hiporehabilitace? ÚVODNÍ INSTRUKCE Co je hiporehabilitace? Hiporehabilitace je rehabilitační metoda, jejímž hlavním léčebným nástrojem je kůň. Tato metoda spočívá ve využití přirozeného pohybu koně a jeho typického chůzového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Felgrová Ivana učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Co představuje zdravotní

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Wellness aktuality Březen 2015

Wellness aktuality Březen 2015 Wellness aktuality Březen 2015 Vážení návštěvníci Rezidence a Wellness Blatov, všichni se těšíme na přicházející první jarní měsíc. Letos jsme spoustu jarních kytiček na zahrádkách i v lese zahlédli již

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Bc. Hana Orlíková Trenérka paměti 1. stupně, Poradna pro poruchy paměti, FNKV 739 578 933 hana.orlikova@gmail.com

Více

CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938

CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 Překážky můžeme překonávat i na koňském hřbetě Koňská turistika, to je jedna z možností, jak oživit kraj a přilákat do něj turisty. A vhodná

Více

Honza Bláha. show trénink. semináře

Honza Bláha. show trénink. semináře Honza Bláha show trénink semináře Honza Honza se narodil v roce 1977 v České republice. Koně ho vždy přitahovali, ale blíže se k nim dostal až v 9 letech, kdy se začal učit jezdit na shetlandských ponících.

Více

PRAVIDLA PARAVOLTIŽE 2016

PRAVIDLA PARAVOLTIŽE 2016 PRAVIDLA PARAVOLTIŽE 2016 Toto vydání paravoltižních pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu sportovců se zdravotním postižením v ČR od 1. 4. 2016. Pravidla jsou zpracovaná Českou hiporehabilitační

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a

PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a PONNY ENGLISH PRE- SCHOOL PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a NTC METODA 1 MOTORICKÁ CVIČENÍ Týdenní plán Bunnies (vždy dopoledne před odchodem na procházku) Pondělí Úterý rovnováha, koordinace, oční cviky

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 Přílohy k 5. opravenému vydání ČHS 2013 Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 (Zpracovala sekce paravoltiže České hiporehabilitační společnosti) 1. 1. 2013 Obsah Příloha

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

/ Jak číst v katalogu /

/ Jak číst v katalogu / KATALOG LENTILEK MANUÁL / Jak číst v katalogu / Ilustrativní návrh Nastíněný obraz lentilky s konkrétní aktivitou. Nejedná se o definitivní návrh, ani o definitivní rozměry či tvar. Pouze naznačuje možný

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes?

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Tento článek bych nechtěl, aby byl vnímán čtenáři jako reakce na 2 ne zrovna povedené poslední víkendové turnaje (ne vždy se daří a vyhrává, i hokej je jen sport

Více

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o.

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. Představení KC CO VÁS ČEKÁ? Představení Projektu PM 250+ Vyhodnocení projektu PM 250+ Zkušenost LZ v projektu

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ústecký kraj plný pohybu a zdraví. www.ceskosehybe.cz

Ústecký kraj plný pohybu a zdraví. www.ceskosehybe.cz Ústecký kraj plný pohybu a zdraví www.ceskosehybe.cz Celonárodní projekt všeobecné sportovní přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více