Hipo. rehabilitace. podzim 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hipo. rehabilitace. podzim 2013"

Transkript

1 Hipo podzim 2013 rehabilitace Oficiální internetová publikace České hiporehabilitační společnosti Rozhovor s Martinem - terapie očima klienta Moje cesta k hipoterapii Napsali jste nám... Vzpomínáme na Janu Paravoltiž jako sportovní disciplína Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 1

2 Slovo úvodem Vážené čtenářky,vážení čtenáři, nacházíme se v období barevných listů a prvních sněhových radovánek. Ježíšek klepe na dveře a konec roku se kvapem blíží. Sezona je u konce. Je mi potěšením představit Vám podzimní dvojčíslo, které vzniklo za Vaší významné podpory. Nachází se v něm několik příběhů a zpráv o tom, jak jste se činili během léta, najedete i několik pravidelných rubrik. Děkuji Vám za projevenou důvěru v letošním roce a za pomoc, kterou jste poskytli a přeji příjemné vkročení do roku následujícího. Mgr. Petra Zemene, DiS. Foto archiv autorky Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 2

3 Obsah Úvodem 2 Paravoltiž jako sportovní disciplína v rámci hiporehabilitace 4 Fond her i senioři si mohou hrát 8 Komunikace s koňmi tupý kůň? 10 Krmiva vhodná pro koně 12 Moje cesta 14 Vyčerpání a beznaděj 16 Vzpomínáme na Janu 17 Kazuistika příběh Kuby 19 Rozhovor z druhého břehu aneb hipoterapie očima klienta 21 Sdružení SRAZ na Toulcově dvoře 23 Stalo se ročník benefice psychiatrie HB open ročník benefiční akce Fríští koně pro Kapku naděje 26 OS Koník dětem a dospělým pro radost 28 Den mezi koňmi mistrovství ČR v paradrezuře 30 Zprávy ČHS výkonný výbor 33 Sekce vzdělávání 34 Sekce AVK 34 Sekce PPK 34 Sekce hipoterapie 35 Sekce paravoltiže 35 Střediska praktické výuky (SPV) 36 Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 3

4 PARAVOLTIŽ jako sportovní disciplína v rámci hiporehabilitace Paravoltiž je v základech shodná s voltiží, což je jezdecká disciplína, charakterizována jako gymnastika či akrobacie na koni, je ale přizpůsobená jedinci s postižením paravoltižérovi, který vykonává na neosedlaném koni gymnastické cviky. Cvičí samostatně nebo ve dvojici. Paravoltiž klade vysoké nároky na fyzickou kondici, je určena pro jedince s určitým typem postižení. Je jednou z mála možností pro zdravotně handicapovanou populaci stát se součástí sportovního dění. Je vhodná zejména pro ty, kteří mají chuť poprat se se svým handicapem a mají doporučení k tomuto sportu od lékaře. Jedná se o pohybově náročnou disciplínu, která klade vysoké požadavky na koordinaci pohybu a na kloubní pohyblivost. Paravoltižér musí zvládat cvičení na poměrně malé, neustále se pohybující ploše, kterou představuje hřbet koně. Cíle paravoltiže Rovněž jako ostatní formy hiporehabilitace má i paravoltiž své specifické cíle. Jedná se především o rozvoj a zdokonalování pohybových schopností zdravotně postižených jedinců v rámci jejich možnosti zlepšování psychické kondice a schopnosti spolupráce s ostatními členy týmu. Jedním z cílů je také podporování samostatnosti, tvořivosti a zvyšování sebevědomí jedinců. Cvičení by mělo vést k pocitům uspokojení a radosti z dosažených výsledků a k motivaci k dalším výkonům. Paravoltižér by se měl naučit prostorově vnímat své tělo, polohy částí svého těla, ovládat napětí ve svalech a umět držet vzpřímené postavení páteře. Cvičenci jsou klasifikováni do kategorií, které provádí lékař nebo fyzioterapeut s kurzem klasifikátora: LH - lehký zdravotní handicap (skolióza, vadné držení těla, lehká smyslová a srdeční vada, epilepsie, astma, diabetes melitus, neuróza, lehká mozková dysfunkce, specifické poruchy učení a chování). MH - mentální handicap (mentální retardace). TH - těžký zdravotní handicap (periferní obrny, deformace a amputace končetin, těžší smyslové vady, kombinované vady). Tréninkový model paravoltiže Do tréninkové jednotky paravoltiže byly zařazeny prvky základní rytmické a sportovní gymnastiky. Tréninky byly navrženy s cílem zlepšit orientaci, rovnováhu a celkovou obratnost. Při aplikaci gymnastických cvičení do pohybového programu bylo nutné vycházet z informace, že zaměření muselo odpovídat psychickým možnostem jednotlivých probandů, jejich zdravotnímu stavu a specifice postižení. Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 4

5 Základní pohybová schopnost, která se se při tréninku využívá, je síla. Jak dynamická, pomocí které cvičenci provádějí švihové cviky, tak také síla statická. Ta je zapotřebí při cvičení, respektive při výdrži jednotlivých cviků a to na čtyři doby představující čtyři kroky koně. Tyto čtyři doby představují pravidelný rytmus koně, který pomáhá při cvičení. Paravoltiž je tedy rytmické cvičení, kdy rytmus koně vede k navození koncentrace a stavu uvolnění cvičence. Cvičenec paravoltiže by se měl naučit časově i prostorově vnímat své tělo. Měl by se také naučit vnímat polohu částí těla, ovládat napětí ve svalech a umět držet vzpřímený sed. Tréninková jednotka by měla být sestavena tak, aby odpovídala obecným požadavkům na stavbu tréninku a přizpůsobena specifičnosti práce u koní a práci s postiženými cvičenci. Pro paravoltižéry je důležité, aby se schéma tréninkového dne měnilo co nejméně. Cvičenci si již po několika trénincích pamatovali, co bude následovat, a znali své povinnosti, což značně přispívalo k rychlejšímu a hladšímu průběhu tréninku. Metodika práce Pohybový program byl sestaven na základě odborné literatury a empirických zkušeností. Výběr cviků jsme konzultovali s odborníky z oblasti paravoltiže a dále s lékařkou, která má dlouholeté zkušenosti s hipoterapií. Vybrané gymnastické cvičení bylo zaměřeno zejména na protahování zkrácených posturálních svalů, na správné držení těla a posilování jednotlivých svalů a svalových skupin. Koordinaci pohybu a udržení svalové rovnováhy nelze dosáhnout pokaždé, a někdy je to zcela nemožné, nicméně cvičení je velmi důležité, protože napomáhá k optimalizaci jednotlivých funkcí vnitřních orgánů a psychické i sociální pohodě. Pro jedince s postižením je harmonizace pohybového programu zvlášť důležitá. Hlavní důraz je kladen na co možná nejpřesnější provedení jednotlivých cvičení a možnost přizpůsobit pohybový program individuálním zvláštnostem cvičících. Cílem bylo přispívat svými specifickými prostředky k rozvoji (ke kultivaci) osobnosti každého cvičence v rámci jeho omezených možností, zejména zajištěním optimálního tělesného a pohybového rozvoje. Úvodní část pohybového programu byla zaměřena na zahřátí organismu, kloubně-mobilizační cvičení a následného protažení všech svalových partií a dále na cviky zejména na rozvoj dostatečné pohyblivosti všech kloubních struktur, především kyčelního. Zde bylo nutné posoudit, zda cvičenec vzhledem ke svému postižení nemá problémy právě s tímto kloubem a je schopen zvládnout správné provedení bez zdravotního rizika. V další části jsme se zaměřili na speciální průpravné cviky pro paravoltiž. Cviky byly sestaveny do programu na rozvoj pohybových dovedností, které jsou potřeba Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 5

6 u správného provedení závodních sestav, jež jsou popsané v pravidlech paravoltiže. Některá cvičení byla prováděna v rámci kooperace ve dvojicích. Jednodušší tvary ve dvojici cvičenec + cvičenec, složitější tvary ve dvojici cvičenec + trenér. Výhodou cvičení ve dvou byl nácvik sociálního chování, větší kontrola provedení cviků a okamžitá náprava chyb. Cvičení byla mnohostranná a vyžadovali menší náročnost na pomůcky. Takto koncipovaná cvičení mohou mít i své nevýhody. Je to především vyšší časová náročnost, strach z dotyku a sociálního odmítnutí, nebezpečí chybného provedení cvičení, při nerovném počtu cvičenců musí učitel více spolupracovat. Dále bylo při trénincích nutné dodržet základní fyziologické a didaktické zásady a to zejména: zásadu přiměřenosti, názornosti, aktivity a uvědomělosti, postupnosti a soustavnosti, trvalosti a emocionálnosti. Podstatnou součástí programu byla zpětná vazba (reflexe, rewiew, ohlédnutí se). Skupina se učila dávat zpětnou vazbu a respektovat názory a pohledy ostatních. Celá cvičební jednotka trvala přibližně 120 minut, včetně nachystání koně na jízdu a závěrečném odstrojení koně po cvičení. Časový návrh skladby tréninkové jednotky: úvodní část rušná část + průpravná část průpravné cviky na zemi hlavní část trenažér trénink na koni závěrečná část, zhodnocení cca 5 minut cca 30 minut cca 15 minut cca 20 minut cca 40 minut cca 10 minut Úvodní část tréninkové jednotky: zápis prezence vysvětlení náplně tréninku zjištění aktuálního zdravotního stavu cvičenců Rušná část, průpravná část Složení rozcvičení bylo stanoveno ihned na začátku mého působení u paravoltiže a dále se téměř neměnilo, aby si jej cvičenci dobře zapamatovali. Cviky do rozcvičení pro paravoltižéry bylo třeba vybírat mimořádně pečlivě. Bylo nutné vyhledat cviky, které jsou jednoduché na zacvičení, tak aby je prováděli technicky správně a účelně. Je důležitý metodický postup při aplikaci pohybového programu. Odborný vyškolený asistent (trenér) sám zvolený cvik předcvičuje a doprovází jej slovní instrukcí. Klient dospělého napodobuje. U obtížnějších cviků je třeba zvolit analyticko-syntetickou metodu a postupovat po jednotlivých fázích. Neprovede-li paravoltižér cvik správně ani po opakované slovní instrukci a nedaří-li se nápodoba, pomůže mu dospělý při provedení cviku, popř. jej celým cvikem vede, takže klient cvičí pasivně. V dalším opakování již vede k samostatnému aktivnímu provedení podle nápodoby. Rušná část Předchází dynamickému rozcvičení, slouží k zahřátí organismu. Cílem rušné části je zrychlení tepové frekvence organismu, uvolnění psychického napětí a vytvoření příjemné atmosféry pro další části hodiny. Prostředkem rušné části by měla být přirozená tělesná cvičení se středním rovnoměrným fyzickým zatížením. Probíhá především na jízdárně, proto se k určení délky a vzdálenostem používají jízdárenská označení. Např. dlouhá stěna cca 60 m, krátká stěna cca 20 m, celá jízdárna cca 160 m. Průpravné cviky na zemi V pravidelném tréninku se vybírají průpravné cviky podle toho, na který prvek z povinné nebo volné sestavy je trénink zaměřen. Tyto cviky jsou důležité pro zvládnutí správné techniky provedení. Rovněž slouží ke zlepšení koordinačních schopností a k posílení svalů zapojovaných v daném cviku a k naučení se jejich správného zapojení. Zde využíváme terminologické značkové názvy, které odpovídají užívanému názvosloví v paravoltiži. HLAVNÍ ČÁST TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY Příprava koně: vyčištění koně (hřebelcování, kartáčování, péče o kopyta) příprava postrojů pomoc při uzdění a chystání koně na trénink pod vedením trenéra Průpravné cviky na trenažéru: Na začátek jsou řazeny dynamické i statické cviky na rozcvičení a sžití se s trenažérem. Všechny cviky, které budou cvičenci předvádět na koni, by měli provést na trenažéru: Práce na koni Při tréninku vede lonžér koně střídavě na levou i pravou stranu, aby nedošlo k jednostrannému přetížení koně. Cvičenci se střídají jeden po druhém. Trénink na koni je obvykle zaměřen na určitý cvik nebo kombinaci cviků z povinné nebo volné sestavy. Závěrečná část V závěrečné části dbáme na zklidnění organismu po stránce fyziologické i psychické. Součástí této části bývá zhodnocení hodiny nejen trenérem, ale i cvičenci, jež může být velkým přínosem pro trenéry v plánování následujících tréninků. pochválení koně po tréninku zhodnocení tréninku Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 6

7 Závěr Během svého aktivního působení v jezdeckých oddílech trénuji skupinu zdravých dětí i handicapovaných dětí a mohu tak porovnat rozdíly v přístupu zdravých a postižených cvičenců k tréninku. Z důvodů integrace a společných tréninků je schéma tréninkové jednotky většinou stejné. Z tohoto faktu musím vyhodnotit, že mnohem kvalitnější přístup k tréninku mají paravoltižní cvičenci. Na tréninky se velice těší, mají chuť se naučit něco nového a dokázat, že mohou sportovat jako všichni ostatní. Po určité době se cvičenci postupně zbavili úzkosti a následně docházelo u některých k odstranění agresivity, antipatií a ke zlepšení celkové kondice. Nicméně trénovat postižené je obtížnější a to především proto, že se nejedná o skupinu se stejným handicapem a je nutné ke každému přistupovat extrémně individuálně. Trenér musí být často psycholog a lékař, ale především musí mít obrovskou dávku trpělivosti. Ze zkušenosti mohu uvést, že soutěže a vystoupení mají velice pozitivní vliv na handicapované jedince. Kromě upomínkových předmětů a kokard, které jsou silným motivačním prvkem, je také velkou odměnou pro cvičence a i jejich trenéry potlesk publika. Z práce vyplývají následující závěry pro praxi, které můžeme doporučit pro trenéry, hipology a zájemce o paravoltiž: věnovat se každému cvičenci individuálně, podle postižení tréninky by měly být dobře rozvrženy s ohledem na individuální přístup při tvorbě tréninkových plánů je důležité brát ohled na možnosti cvičence, nicméně cvičence je třeba podporovat v učení se novým a obtížnějším cvikům Literatura: Bursová, M. (2005). Kompenzační cvičení: uvolňovací posilovací protahovací. Praha: Grada. Faksová, M. Paravoltiž. 1. vydání Olomouc: Katedra Aplikované tělesné výchovy, s. Ježková, A. Paravoltiž. 1. vydání Praha: Česká hiporehabilitační společnost, s. Ježková, A., Jablonská, J., Blažek, D. Paravoltižní pravidla, 3. vydání Praha: Česká hiporehabilitační společnost, s. Jordan, A., & Graeber, I. (2004). Fitness zu zweit Partnergymnastik - Dehnen und Kräftigen. Aachen: Meyer & Meyer Fachverlag. Krhutová, L. (2010). Teorie a modely zdravotního postižení. Sociální práce, stránky Slowík, J. (2007). Speciální pedagogika. Praha: Grada Publishing. Vágnerová, M., Hadj-Moussová, Z., & Štech, S. (2004). Psychologie handicapu. Praha: Karolinum. Vilímová, V. (2009). Didaktika tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita. Zelinka, J. (2007). Absolventská práce. Paravoltiž a Hipoterapie. Praha: Palestra. Mgr. Jana Sklenaříková Ilustrační foto: archiv sekce paravoltiže Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 7

8 FOND HER i senioři si mohou hrát V minulém vydání jsem představila naši farmu, kde pracujeme se zvířaty od králíčka přes psy a lamy až po koně. Nyní bych Vám ráda přispěla do fondu her jednou kolektivní hrou, kterou je možné hrát s čímkoli ochočeným a jen trochu chlupatým. Tato skupina nám při naší práci hodně přináší. Od seniorů získáváme jejich životní zkušenosti. Často nás překvapí jejich moderní pohled na věc, vitalita a nezlomná energie v situaci, kdy máme pocit, že my sami bychom tak silní nebyli. Na oplátku bychom k nim měli být empatičtí, chápat jejich rozpoložení, vyvolané například momentálním zdravotním stavem a hlavně nepodceňovat jejich intelekt, i když jsou upoutáni na lůžko a nejsou schopni komunikace. Mnoho seniorů, se kterými pracujeme, není níže uvedených her schopno. To ale neznamená, že pro ně přítomnost zvířete není přínosem. Už jen pohled na ně, dotýkání se hebké srsti a teplého těla jim přispívá ke zmírnění pocitu osamění, přináší pocit psychického uvolnění, který je provázaný i zlepšením fyzického stavu a tím se celkově upevňuje jejich pohoda. To vše má pozitivní vliv na kvalitu jejich života. Pracujeme zejména se seniory a s lidmi se zdravotním postižením, takže naše hry jsou založeny na jejich schopnostech a možnostech fyzických či psychických. K naší práci musíme mít nejprve klidné zvíře, které snáší doteky po celém těle a vydrží klidně stát. Nachystáme si kolíčky na prádlo, nejlépe barevné a kartičky s abecedou. Připravené kartičky připevníme k srsti (nebo do hřívy či ocasu) barevnými kolíčky a rozmístíme po celém těle našeho asistujícího zvířátka. Tím může být pes, lama či kůň. Králíček je v tomto případě pro svoji malou plochu těla nevhodný. Úkolem každého účastníka hry je nejprve najít a odepnout kolíček podle barvy nějakého předmětu. Např. Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 8

9 ukázat. Je-li tedy na kartičce napsáno např. písmenko O, zvířátko má oko, ocas, obratle. Neví-li hráč, může si nechat poradit od skupiny. Jakmile některou část slovně označí, čeká ho její ukázání fyzické, tzn. v tomto případě ukázání oka, uchopení ocasu atd. Zde si opět mohou klienti vzájemně pomáhat. Současně porovnáváme, zda danou část těla máme i my lidé, zda se jí říká stejně či jinak. Následně si ji ukážeme sami na sobě. Pracujeme na podpoře komunikace, rozvoji slovní zásoby, paměti, poznávání a představivosti, trénujeme jemnou i hrubou motoriku, smyslové vnímání a prohlubujeme vzájemnou spolupráci s kolektivem. Dá se říci, že tato hra ovlivňuje oblast řečovou, kognitivní, tělesnou i emočně sociální, tudíž rozvíjí či udržuje celkovou psychomotorickou oblast člověka. chceme-li, aby odepnul kolíček žlutý, řekneme, že kolíček má mít barvu slunce, červený barvu zralé jahody, modrý barvu oblohy atd. Vždy se při přirovnávání přizpůsobujeme mentalitě a věku skupiny, se kterou hru hrajeme. Po odepnutí kolíčku hráč přečte, jaké písmeno je na připevněné kartičce. Toto písmeno, musí být počátečním písmenem některé části našeho zvířátka a uvedenou část musí hráč pojmenovat anásledně Hrát tuto hru mohou různé věkové kategorie, lidé zdraví i s handicapem. Zde záleží na formě spolupráce ať již se skupinou nebo s asistujícím zvířetem. Např. ke špatně pohyblivému hráči zvíře přivoláme či přivedeme. Pro obměnu této hry můžeme na našeho zvířecího asistenta připínat i různé předměty denní potřeby, známé i neznámé a zase hádáme, co to je a k čemu se daná věc používá. Může jít o krabičku zápalek, propisku, mycí houbu, dudlík, obojek, píšťalku, zaječí pacičku - no prostě o cokoliv, představivosti se meze nekladou. Yvona Okáčová Foto: archiv autorky Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 9

10 KOMUNIKACE S KOŇMI tupý kůň? Tímto článkem bych vám chtěla ukázat, že vše je v našich rukách a to doslova. Koně, jak jistě víte, se mezi sebou dorozumívají řečí svého těla a při komunikaci s nimi jsou naše ruce velkým pomocníkem. Umí ukázat směr, umí zatlačit anebo pochválit. Pokud nám s koňmi něco nefunguje, respektive koník nás, jak mi říkáme, neposlouchá, možná jsme jen použili špatný tlak. V praxi to znamená, že jsme na koně vyvinuli tlak příliš brzy, nebo příliš dlouho, a také jsme mohli zatlačit velmi málo anebo naopak zase příliš silně. Občas se setkávám s koňmi, kteří jsou opravdu velice otupení na jakékoliv tlaky. Největší problém vidím pouze a jen v naučeném a mnohdy nevědomém chování se ke koni. Jestliže se dostane člověk do kontaktu s otupeným koněm, může ho hned napadnout, že musí použít vyšší fázi tlaku, aby takový koník vůbec zareagoval. Myslím, že je potřeba se na celý problém podívat z jiného úhlu. Aby mohl i ten nejtupější kůň zareagovat na velice jemný tlak, musíme mu takovou možnost dát. Té se mu nedostane, jestliže pozná ihned tlak vysoký, nikoliv jemný. Pokud bychom chtěli mít doma koně, který reaguje na myšlenku či tlak jednoho gramu, neměli bychom v první fázi tlačit příliš. Měla jsem možnost poznat několik takových koní, kteří byli nevědomky svými majiteli otupováni a udržování v takovém stavu. Většinou se však tento problém podařil vyřešit už během jedné lekce. A jak tedy na takového koně? Stává se, že použijeme li malý tlak poprvé, kůň nezareaguje. Bude mu to připadat spíše jako nějaké šolíchání nebo si ho vůbec všímat nebude. Nicméně ale o tomto tlaku bude vědět. Koně cítí na svém těle i mouchu, takže proč by necítili jen lehký dotek tušírky, holeně, provazovky či udidla? Omyl je si myslet, že kůň tento tlak vůbec nevnímá. Vnímá ho velice dobře, ale nemá důvod se znepokojovat a něco udělat. Měli bychom však dát koni čas zareagovat, a jestliže tento tlak vnímá, věnuje nám pozornost a teprve se učí na tento jemný tlak reagovat, není třeba ho ihned zvyšovat. Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 10

11 Pokud však ztrácíme jeho pozornost a kůň nad tímto tlakem vůbec nepřemýšlí, můžeme začít tlak fázovat a občas až do výše zmiňovaného tlaku jednoho kilogramu. Ten moment, kdy kůň jen přenese váhu správným směrem, je čas pro velkou pochvalu a oddych či změnu (například jiný cvik). Po chvíli můžeme pokračovat tak, že znovu použijeme ten nejjemnější tlak a dáme koni možnost zareagovat a pokud koník nevnímá, můžeme opět začít fázovat tlak. Tlaky jsou něco, co koně obecně nemají rádi a proto se jim vždy rádi vyhnout. Na závěr přidám pár příběhů z mé praxe. Kdysi jsem sundala mému velice otupenému koni udidlo a jezdili jsme na ohlávce. Samozřejmě jak to tak bývá, jsme jezdili úplně špatně, na neustálém kontaktu a koník nebyl schopný zastavit na jemný a občas ani na velký tlak. Přesto se zdál ovladatelnější než na udidle. S postupem času mi vše začalo docházet a dnes mám opravdu velice jemného koně. Dalším příkladem je koník, který se valil přes lidi, ačkoliv to nemyslel zle. Nechal do sebe doslova mlátit a po pár minutách si to tedy rozmyslel a udělal centimetrový krok zpátky. Tento koník byl na stálý tlak tak otupený, že na ustoupení kolem zádě, jsem si musela vzít do ruky klacík a při dlouhodobém nereagování, koníka opravdu popíchnout, aby si vůbec uvědomoval, co se po něm chce. Po chvíli byl koník schopný reagovat už na přiměřený tlak bez toho, aby se člověk nějak nadřel. Mohla bych pokračovat ještě dál a dál, ale myslím, že tyto dva příklady stačí k pochopení toho, že jakmile našemu koni dáme možnost všimnout si a zareagovat na velice jemný tlak, jsme na dobré cestě k cíli. Takže je to opět na vás. Mějte jemného koně. Žádný kůň není tak tupý, aby nezjistil, jaká je lepší cesta. Hana Čechová Foto: archiv časopisu Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 11

12 KRMIVA vhodná pro koně Mezi základní a nejdůležitější krmiva pro koně patří píce. Ta může být v podobě pastvy, čerstvé trávy, sena či senáže. Pro doplnění energetické potřeby dále nejčastěji používáme obiloviny a oleje. Pastva Pro koně je přirozené se přirozené získávat si potravu pasením se. Divocí koně celý den tráví hledáním vhodné pastvy a jejím spásáním. Ale v dnešní době, kdy pro koně uměle vytváříme a oséváme pastviny, nemusí být pastva vždy bezpečná. Pokud se na pastvu podíváme z hlediska botanického složení, uvidíme ve složení směsí vysoce energetické druhy jako lipnice luční, bojínek luční, kostřava nebo jílek vytrvalý. Jílek má pro představu stejnou energetickou hodnotu jako kukuřice. Všechny tyto druhy trav byly vyšlechtěny pro výkrm skotu. Energetickou hodnotu pastvy lze snížit a vytvořit tak vhodnější pastvu pro koně. Snížení energetické hodnoty dosáhneme zařazením bylinek, divokých druhů, málo kvalitních druhů trav, nepřiséváním klasickými druhy travin a je vhodné dávat i pozor na přihnojování. U obézních koní pastvu neomezujte časově, ale raději volme náhubek nebo hladový výběh. Dalším aspektem pastvy je její zatíženost. Všeobecně je známá informace, že na 1 koně (dobytčí jednotku) je třeba počítat 0,5-1 ha, což je ale pravidlo především pro výkrm skotu. Aktuálně se doporučuje na 1 akr 3-4 koně v pastevním období nebo 1-2 koně v zimním období (přednáška Dr. Jo - Anne Murray). Nutriční hodnota pastvy tedy záleží na několika faktorech a to na druhovém složení pastvy, velikosti a zatížení pastvy, ročním období, životním prostředí (teplo, vlhko), údržbě pastvin. Seno Průměrná energetická hodnota sena je 4-8 MJ/kg. Koně by měli mít přístup k senu ad-libitum stejně jako k pastvě. Při dávkovaném krmení sena je důležité myslet na to, že by měl kůň mít zbytky sena z předešlého krmení. Předcházíme tím nudě, zlozvykům a zdravotním problémům. Pokud má kůň zvýšenou energetickou potřebu je nutné se ji nejdříve pokusit doplnit kvalitnějším (energetičtějším) senem, senáží a až následně myslet na jádro. U obézních koní je to stejné jako u pastvy, není vhodné omezovat příjem sena časově,ale vybírat seno méně energetické. Další možností je seno máčet - tím se zbaví nadbytečných cukrů. Když kůň i nadále tloustne, pak teprve snižujeme objem sena v krmné dávce. Pravidlem je, že množství sena nesmí nikdy klesnout pod 1% živé hmotnosti koně. Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 12

13 Obiloviny Jejich základními znaky je vysoký obsah fosforu a nízký obsah vápníku, vysoký obsah škrobu (energie) MJ/kg, nízký obsah kvalitní bílkoviny (posuzujeme podle aminokyselin) a obsah lipidů v rozmezí 10-60g/kg. U obilovin je nižší variabilita než u pícnin. Mezi základní obiloviny používaných u koní patří oves, ječmen, kukuřice. Oves má nejnižší obsah energie (škrobu) - 40%, ječmen 55% a kukuřice nejvyšší - 70%. Zásadou při krmení obilovinami u koní je na jedno krmení 1-2g škrobu/kg ŽH koně. Např. pro 500kg koně max. 0,5kg škrobu na jedno krmení: max. 1,2kg ovsa na jedno krmení (1,2kg x 40% = 0,48kg škrobu). Oleje Jsou ideálními zdroji energie pro dlouhodobou zátěž. Jejich energetická hodnota je 2,25x vyšší než u sacharidů (cukrů a škrobů) a to je průměrně 9 MJ/kg. Nejčastěji používanými oleji jsou lněný, ostropestřecový, slunečnicový, řepkový, rýžový, Pokud shrneme dnešní poznatky, tak je důležité krmit kvalitní píci, energeticky vhodnou pro daného jedince. Vždy koním podávat dobře stravitelnou vlákninu a obiloviny a tuky podávat jen jako doplněk k píci. Lenka Procházková Foto: archiv o. s. Svítání Zdroj: Seminář Nové poznatky ve výživě zvířat-koně,brno, květen 2013 Kurz Equine nutrition,university of Edinburgh, jaro 2013 Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 13

14 MOJE CESTA Hipoterapie je moje vášeň, která mi stále mění život a dělá mnoho nečekaných, ale prima změn. Když jsem se poprvé v roce 1997 o hipoterapii dozvěděla, pracovala jsem jako zootechnička ve velkém zemědělském družstvu a vlastnila huculku, která mě dovedla k horsemanshipu. Koně jsem vždy milovala, zkusila jsem všechny možné jezdecké disciplíny, včetně dostihových koní. Ale moje jezdecké schopnosti nepatří k nejnadanějším a taky nemám srdce závodníka. Když jsem viděla hipoterapii, měla jsem jasno můžu trávit den s koňmi v rámci své profese, být užitečná a to i se svým jezdeckým uměním. V roce 1998 jsem nastoupila na dálkové studium fyzioterapie, o prázdninách šla na měsíční praxi hipoterapie do Bohnického střediska, kde jsem si ujasnila, že tohle chci opravdu dělat. Obdržela jsem pracovní nabídku v jabloneckém dětském stacionáři, kde jsem pod odborným dozorem získala jedinečnou zkušenost v dětské rehabilitaci a brzy dostala na starost vedení hipoterapie. Když hipoterapie ve stacionáři byla zrušena, šla jsem nabídnout své služby fungujícímu hiporehabilitačnímu středisku OS Svítání Jablonec n. Nisou a jsem tam dodnes. Následoval specializační kurz Hiporehabilitace a mnoho dalších, které se zaměřují na dětskou rehabilitaci a s hipoterapií se báječně doplňují. V roce 2004 jsem dostala nabídku odjet do rehabilitační nemocnice v Saudské Arábii a otevřít program Hipoterapie. Krásných koní je tam mnoho, ale na hiporehabilitaci, respektive hipoterapii tam člověk nenarazí. I když tam jsou úplně jiné podmínky, kultura, lidé z mnoha různých zemí světa a jazykové bariéry, ke konci roku 2005 jsme slavnostně otevírali program, který stále funguje. Když se ohlížím zpět, zaráží mě moje neomalenost. S malou zkušeností a i znalostmi jsem se vrhla do tréninku terapeutů, asistentů, vodičů koní a koní samotných. Byla to úžasná zkušenost, která mě hodně naučila, poučila a dala občas i přes prsty. Nyní jsem zpět v Čechách, ale do Saudské Arábie se stále vracím. Dala mi totiž mnoho francouzského manžela, komunikační a organizační dovednosti, náhled a pokus o pochopení způsobů myšlení a života mnoha dalších kultur a rehabilitačních přístupů. Získala jsem pokoru a vděčnost za to, že mohu žít v Čechách. Naučila jsem se tam odbornou angličtinu a tak se mi otevřely dveře k informacím o hiporehabilitaci ve světě a ke studiu zahraničních kurzů. Jedním z nich byl například specializační kurz Hipoterapie Level 1 pod American Hippotherapy Association nebo pokus o složení americké licence Hippotherapy Clinical Specialist. Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 14

15 Českou hiporehabilitační společnost sleduji od svých hiporehabilitačních začátků. Vždy jsem měla celkem jasné představy, jakou funkci má taková společnost plnit, a jsem naprosto přesvědčena o její užitečnosti. Patřila jsem do kategorie fanoušků, kteří pořád brblají, píšou y a prohlášení a všechno ví nejlíp. V roce 2009 jsem se z pozice brblajícího dostala k novému náhledu na běh společnosti jako členka výkonného výboru. Měla jsem obrovská očekávání, že členská základna a moji spolupracovníci musí mít stejné zapálení, chuť vyhrnout si rukávy a všechno hned změnit a zrealizovat. Během dvou let jsem se probudila ze své iluze a neuskutečnění mého očekávání mě velmi vyčerpalo. Odstoupila jsem z výboru, přerovnala si hodnoty jak v soukromém i pracovním životě, na spoustu událostí a hlavně lidí kolem mě, jsem se začala dívat jinýma očima. Když jsem letos dostala opětovnou nabídku k zapojení do výkonného výboru ČHS, s radostí jsem ji přijala. Potěšila mě i důvěra mých spolupracovnic a svěření vedení společnosti. Tentokrát jsem v této funkci již bez očekávání a představ, jak by ostatní měli pracovat a co by se mělo udělat. Prostě pracujeme, jak je to možné, máme stanoveny cíle a vize, za kterými si jdeme. Člověk má svou práci realizovat jako svoje poslání, s radostí a pocitem osobního naplnění. Je už na ostatních členech ČHS, zda se aktivně zapojí do tvůrčího procesu v rámci svých možností, nebo chtějí jen přihlížet a sympatizovat anebo být ve skupině brblajících fanoušků. Věra Lantelme Foto: archiv autorky Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 15

16 Vyčerpání a beznaděj Hiporehabilitaci každý vidí jako skvělou rehabilitační metodu, u které jde vše hladce, protože lidé kolem koní jsou věčně usměvaví a dělají práci, která je baví. Ale je to skutečně tak? A co lidé, kteří nejsou vidět a jsou zahrabaní v papírech, žádostech a vyúčtování pro dárce? Lidé, kteří pracují přímo v oboru vědí, že je to denní fyzická i psychická zátěž, ale vědí to i ostatní? Tímto článkem chci poukázat na nás pracovníky a opravdu ocenit jejich úsilí. Někdy mám pocit, že udržení neziskové organizace, která se zabývá hiporehabilitací, je z větší části o vyčerpání a beznaději. To neustálé shánění finančních či materiálních prostředků, řešení, kde seženeme krmení, kdo ho složí, kdo zajistí veřejné akce a jak to vše dopadne Zvládnou to letos koně ve zdraví? A co brzdí samotnou realizaci? Lidé! Když horko těžko někoho seženete, tak ho musíte dlouho zaučovat. Dáváte do něj spoustu času, energie a dokonce i své zkušenosti. Jenže, jak to dopadne? Za rok, za dva vám z organizace odejdou za lepším a stále dokola. Co je ten problém? Finance! Je logické, že pracovníci za každodenní dril a spoustu nachozených kilometrů v 30 C vedrech a -15 C mrazech nemají to správné ohodnocení, takže prostě jdou za lepším. Nutí je k tomu jejich finanční situace. Pak na to na všechno zase zůstáváme sami ve dvou, ve třech skalních členech. A vlastně zjistíte, že si za všechny potíže můžete sami a místo díků je tu zase vyčerpání a beznaděj. Jak dlouho to zvládneme my? A pak přijde chvíle, kdy se k vám přitulí kůň, někdo vás potká na ulici a vzpomíná, jak je to v organizaci super. To vám dá sílu dál bojovat. Když potom uvidíte ty usměvavé děti a rodiče - je správné to zabalit a podlehnout vyčerpání a beznaději? NE! Proto smekám před všemi skalními jedinci, kteří bojují každodenní boj o udržení organizace, aby pomohli prostřednictvím hiporehabilitace. Věřte, nejste v tom sami. Vám všem díky!!! Alena Fritscherová Foto: archiv autora Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 16

17 Vzpomínáme na Janu Milá Janičko, když jsme Tě v září roku 2005 poprvé viděli v jedné stáji v Podkrkonoší, vůbec jsme netušili, s jak výjimečným koněm máme tu čest. Vznešená, hrdá, s hlubokýma krásnýma očima, ve kterých byla zvláštní jiskra. Působila jsi tak nepřístupně. Hned na první pohled jsi nás oslovila a trvalo jen pár dní a už jsi ochutnávala trávu v našem výběhu a ukazovala našim koním, kdo jim bude šéfovat. Tvým příchodem získalo naše středisko skvělého koňského terapeuta. I když jsi nám nesplnila naše přání mít koně, který dokáže pracovat v zápřeži, mnohonásobně jsi nám to vynahradila. Vždy klidná, trpělivá, nevtíravá, vzbuzující důvěru, ochotná spolupracovat a pomáhat těm, kteří to potřebují a naopak nepřístupná a připravená dát lekci těm, kteří si to zaslouží. Přestože Tvůj vztah s člověkem nebyl nikdy vyrovnaný, vždy převládal respekt nad důvěrou, zejména zpočátku dokonce velký strach z biče, z nejistoty, z něčeho nového, neznámého, našlo se něco, co jsi dělala s radostí a naprostou přirozeností a to byla práce s dětmi. Nejednou jsi nám vháněla slzy do očí, když jsme Tě viděli pracovat s malými dětmi, jak jsi byla opatrná, mateřská, pečující, ohleduplná. Jak jsi dokázal dětem plnit jejich přání, dodávat jim odvahu, klid. Mnohým jsi po dlouhé době pomohla zažít pocit úspěchu, když jsi s nimi chodila po jízdárně úplně sama a tvářila se, jak dokonale Tě pobízejí, jak jsi je dokázala následovat a přenést přes každou překážku. Ach Jano, vůbec netušíme, jak se dá poděkovat koni! Tak snad byla jsi opravdu výjimečná, naučila jsi nás spoustu nových věcí a zanechala jsi nezapomenutelnou stopu v nás všech. Díky Tobě poznalo naše středisko klady chladnokrevných koní a jejich vhodnost pro tuto náročnou práci. Bohužel, všem je na tomto světě vyměřen jen určitý čas a ten Tvůj se 10. února 2013 naplnil. Tak ať se Ti tam nahoře pěkně běhá! Tým hiporehabilitace Pirueta HB Foto: archiv Pirueta HB Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 17

18 Koně nám propůjčují křídla, která postrádáme. Pan Brown Jana ( ) po 222 Agent I. z matky Hanka Možná občas vzpomeneš si na holky, Vzpomínáš, nedělaly si s Tebou žádný okolky. Jedna byla Petra, druhá Jana, v srdci jakoby zbyla po nich jáma. Najednou objevíš se někde na psychině, a říkáš si: jaká mohla být Tvoje tchýně. Jseš v mlhách nebo v síti, myslíš, všichni život chtěj Ti vzíti. Řeknou, co takhle terapie, řekneš to je utopie. Řekneš si koně dobrý, třeba nebe bude zase modrý. Ptaj se, máš strach, bojíš se, co když to bude další krach. Postaví Tě k ní a řeknou, to je Jana, kobylka, znovu se bojíš a myslíš si, to bude jen chvilka. A tak jí poplácáš a pohladíš, na chvilku se s ničím nevadíš. Koukneš jí do očí, svět se s Tebou trochu zatočí. Ta hříva, ta srst, Jano, Jano, jak tohle by mohlo být bráno Zvířata znám, vcítit se do ní, a už jsem ve světě koní. Vezmeš hřbílko a kartáček a už si koňskej synáček. Nasedneš do sedla, představíš si, že jsi podkoní, Jana Ti hlavu nakloní. V sedle se svět houpe jinak, i v tý mlze, i v tý síti, každého potom napadlo koně míti. Zapřít do třmenů, chytit se za uzdu a letět tryskem, jako indiáni tak my vřísknem. Jano, najednou jsem indián a Ty divoký mustang a letí Ti hříva, najednou sedím naležato a ne vzpříma. Hipoterapie je fakt bomba, pro někoho jsou možná lepší kytary a komba. No co, tak jsem blázen a baví mě všechno naplno, nevyzradím leckteré tajemno. Ne tohle Vám povím, zkuste se zaposlouchat kopytům koní. Slyšíš zvuk srdce a dechu, když frkají, dají mi najevo, že něco slyší ve svém slechu. Vždycky Tě sveze a neptá se, jakou máš náladu, jen za odměnu má ráda koňskou návnadu. Někdy si říkám, řadši obejmu Tebe, koni Jano, o ženskejch už je mi něco známo. I když po odměně jsi občas nevděčná, myslím si umíš být víc srdečná. Ty holky pustím z hlavy, než mě zavřou do šatlavy. Ještě jednou se na Tobě projedu, do říše snů s Tebou zajedu. Smutné, ale upřímné, zdají se mi být Tvoje oči, jízda na Tobě snadný je počin. Já vím jedu krokem a Tebe vedou, ještě mnozí pacienti se na Tobě svezou. Díky Jano za Tvůj klid, máš náhodou velké srdce a v něm pro nás klid. Báseň pro Janu, Tonda H. Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 18

19 KAZUISTIKA příběh Kuby Kuba k nám na Toulcův dvůr dochází s maminkou od roku Narodil se v roce 2003, takže nyní je mu 10 let. Kuba trpí jednou z nejčastějších diagnóz, se kterými se při hipoterapii setkáváme dětskou mozkovou obrnou. K tomu má však přidruženo několik dalších diagnóz centrální hypotonický syndrom, sekundární epilepsii, psychomotorická retardace, centrální poruchu zraku, subluxaci levé kyčle a hydrocephalus (kompenzovaný voperovaným katetrem, který odvádí mozkomíšní mok z mozkových komor do dutiny břišní). V roce 2009, kdy jsme s Kubou začínali, měl již první zkušenosti s hipoterapií za sebou a to z krátkodobých pobytů v Arpidě v Českých Budějovicích a z dovolených a z víkendů v ÚSP v Mačkově. V Arpidě i v Mačkově začínali polohováním, neboť Kuba nebyl schopen jakéhokoliv samostatného držení trupu. Vzhledem k tomu, že se však při fyzioterapii snažili podporovat vertikalizaci a měl vertikalizátor i doma, rozhodli jsme se u nás na Toulcově dvoře zkusit již od počátku asistovaný sed, abychom tyto snahy také podpořili. Kubovi to naštěstí plně vyhovovalo. Jezdil dvakrát týdně s kolegou Davidem na širší stimulační kobyle. S Davidem si Kuba velmi rozuměl, neboť mají společné zájmy hudbu a rytmus. David si s Kubou na koni pobrukoval, zpíval, bubnoval prsty na tělo do melodie apod. Při lekcích bylo většinou vždy veselo, Kuba i maminka byli moc spokojení. Od podzimu 2010, při druhé sezóně v naší stáji, jsme vždy na konci lekce zkoušeli nechat Kubu sedět na stojícím koni bez opory o Davida. Zpočátku byl Kuba překvapen, protože to bylo nové, ale líbilo se mu to a sám se snažil trup udržet vzpřímeně. Během jara se již začalo projevovat lepší držení trupu a hlavy nejen při hipoterapii, ale maminka je pozorovala i při běžných činnostech a hrách doma. Zároveň se i prodlužoval čas, po který Kuba vydržel na koni sedět zpočátku šlo např. o 30 vteřin, během jara se mu podařilo dostat i na 2 minuty. Tímto způsobem jsme pokračovali až do konce školního roku. Výkony Kuby však nebyly každou lekci stejné záležely i na jeho náladě a aktuálním psychickém rozpoložení v daný den. V říjnu 2011 jsme se rozhodli pokročit dále a vyzkoušet, zda Kuba dokáže alespoň krátce sedět sám i na kráčejícím koni. Již na konci října nás překvapil, neboť ujel asi 30 metrů pouze se třemi pauzami. Kuba má rád nové výzvy a tohle byla výzva pořádná. To, že jsme po něm chtěli něco, při čem měl být už zcela samostatný, na něj mělo i velmi dobrý psychický dopad, začal více projevovat svou radost z pochvaly, více komunikovat a dokonce i více fixovat své okolí očima. Na přelomu roku 2011 a 2012 se zranila kobylka Jeřabina, na které Kuba s Davidem jezdil. Stály jsme s ma- Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 19

20 minkou před těžkým rozhodnutím, neboť jiného koně na asistovaný sed k dispozici nemáme. Varianty byly dvě - buď si dát zhruba na půl roku úplně pauzu anebo zkusit samostatný sed na méně pohybově náročné kobylce Sáře. Zpět do polohování se nám nechtělo, neboť jsme obě cítily, že to bude pro Kubu krok zpět a tím to mohlo mít i negativní dopad na jeho psychiku. Rozhodly jsme se tedy pro Sáru a Kuba opět ukázal, jaký je bojovník. Od ledna 2012 začal jezdit sám. Pokroky přicházely postupně, ale kupodivu poměrně rychle. Jakmile si Kuba zvykl na nový pohyb Sáry, velmi se s ní sžil a již v únoru byl schopen samostatné jízdy po dobu 20 minut. Tím to ale nekončilo, již v březnu zvládl celých 30 minut (včetně krátké závěrečné relaxace vleže) a zmenšoval se i počet pauz, které během jízdy potřeboval. Během jara došel tak daleko, že zvládl celých 10 minut bez pauzy. Zároveň je ještě důležité zmínit, že Kuba je jeden z mála jezdců, kteří jezdí opravdu za každého počasí. Za deště, kdy ostatní ani nedorazí, si hipoterapii zvlášť užívá. Dopad je však evidentní. Objektivně se mu zlepšila odolnost a imunita a jeho nemocnost (běžnými nemocemi) v porovnání s předchozími lety výrazně poklesla. V květnu 2012 však přišla komplikace v podobě bolestivé levé kyčle. Chvílemi se bolestivost ozvala až při jízdě, chvílemi již během nasedání. Některé dny nebyl Kuba vůbec schopný jezdit a tak jsme urgovali vyšetření kyčlí. Na rentgenu však k žádnému zhoršení nedošlo, proto se ještě řešilo s neurologem aplikování botoxu, aby povolily spasmy. Museli jsme místo madel začít používat tenký obřišník, aby Kubovi při sedu nic nepřekáželo. Takto jsme dojezdili sezónu 2011/2012. Během letních prázdnin se stav Kubových dolních končetin ještě řešil, dle neurologa byly bolesti způsobeny dystonickými projevy neepileptické povahy. Uvolnění křečí se podpořilo Rivotrilem. Sezónu 2012/2013 jsme opět začali na Sáře a v běžném sedu, Kuba to zpočátku zvládal. Jakmile se levá dolní končetina (LDK) začala flektovat a on začal projevovat bolest, dala se LDK protáhnout a Kuba byl schopen v jízdě pokračovat. Bohužel během zimy dával Kuba najevo více nespokojenosti, nebyl schopen se usadit tak, aby ho to nezneklidňovalo a aby nekňoural. Zkoušeli jsme všechno možné, nakonec jsme vyzkoušeli boční sed a v něm byl Kuba spokojený. Byl při něm schopný držet trup vzpřímeně. Vždy na konci lekce jsme se ještě protáhli v mrtvém indiánovi. Na jaře měl Kuba i pár světlých chvilek, kdy byl schopen jet i stabilně v klasickém sedu, ale již od dubna 2013 mu začala docházet motivace. Nasedal hezky, kyčle nebyly problém a Kuba byl schopen jet v klasickém sedu. Neměl však chuť napřímit trup, takže se celou dobu válel Sáře na krku. S maminkou jsme přemýšlely, co se děje a došly jsme k závěru, že na Kubu nejspíš přichází puberta, protože začal v té době bojkotovat více věcí (nejenom hipoterapii), nechtěl spolupracovat, prosazoval si svou hlavu apod. Zpětně po zhodnocení všech souvislostí maminka připustila, že to mohla být i Kubova svérázná reakce (revolta) na vyhrocenou situaci v rodině (otec odešel od rodiny a postupně se přestal o syna zcela zajímat). Nechtěly jsme však ani jedna od hipoterapie ustoupit, a proto jsme si lámaly hlavu, jak Kubu udržet v alespoň trochu kvalitním sedu. Nakonec jsme si na pomoc vzali nafukovací míč a umístili ho na koně před Kubu. S míčem jsme byli schopni udržet Kubův trup v poměrně kvalitním postavení, a když měl dobrou náladu, překvapil nás tím, že se o něj opřel a krásně se napřímil. Tím nám jen potvrdil, že změna není dána fyzickým stavem, ale stavem psychickým. Se začátkem září 2013 začala pro Kubu i nová jezdecká sezóna. Měla jsem obavy, jak bude spolupracovat, neboť v červnu nepodával příliš přesvědčivé výkony. Ale nebyl by to Kuba, kdyby mě opět nepřekvapil. Od září jezdí jako vyměněný, krásně se rovná a míč vůbec nepotřebujeme. Jen tak dál, Kubo. Monika Šťastná Kohoutová Č a s o p i s H I P O r e h a b i l i t a c e strana 20

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

OFICIÁLNÍ SLOVNÍK ČESKÉ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOSTI (ČHS)

OFICIÁLNÍ SLOVNÍK ČESKÉ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOSTI (ČHS) OFICIÁLNÍ SLOVNÍK ČESKÉ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOSTI (ČHS) 1. TERMÍNY POUŽÍVANÉ V HIPOREHABILITACI... 1 2. TERMÍNY A SLOVNÍ SPOJENÍ, KTERÉ SE V HIPOREHABILITACI NEPOUŽÍVAJÍ... 6 3. SOUHRN POUŽITÝCH ZKRATEK...

Více

CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938

CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 Překážky můžeme překonávat i na koňském hřbetě Koňská turistika, to je jedna z možností, jak oživit kraj a přilákat do něj turisty. A vhodná

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ jezdeckaakademie@email.cz TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ AKREDITOVANÉ STŘEDISKO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Škola Jezdecká akademie střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o IČO: 264 066 24 IZO: 151 011

Více

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Bc. Hana Orlíková Trenérka paměti 1. stupně, Poradna pro poruchy paměti, FNKV 739 578 933 hana.orlikova@gmail.com

Více

CABALLINUS občanské sdružení pro hipoterapii

CABALLINUS občanské sdružení pro hipoterapii VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 CABALLINUS občanské sdružení pro hipoterapii Vážení přátelé občanského sdružení Caballinus, velmi Vám děkujeme, že nám pomáháte realizovat naše plány a tím přispíváte ke zlepšení kvality

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Bulletin Rorýs. Centrum hiporehabilitace Mirákl,o.s.

Bulletin Rorýs. Centrum hiporehabilitace Mirákl,o.s. Bulletin Rorýs Centrum hiporehabilitace Mirákl,o.s. Úvodní slovo Vážení rodiče, Posíláme Vám další číslo Bulletinu Rorýs, první v roce 2014. Chtěli bychom Vám touto cestou popřát do nového roku mnoho šťastných

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 13 Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Aktivitami přispíváme ke svému POSLÁNÍ Sdružení SRAZ vytváří prostor pro vzájemné setkávání a porozumění. Připravujeme výchovně - vzdělávací

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Kategorizace členských středisek

Kategorizace členských středisek Kategorizace členských středisek Metodika pro zařazení do kategorií 31. 3. 2015 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 ÚVOD DO METODIKY... 4 2.1 Vymezení věcného rámce metodiky... 4 2.2 Použité pojmy... 4

Více

podporováno Swiss Life Select 3. a 4. čtvrtletí 2013 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 3. a 4. čtvrtletí 2013 Zpravodaj podporováno Swiss Life Select 3. a 4. čtvrtletí 2013 Zpravodaj Vážené dámy, vážení pánové, v činnosti nadace v letošním roce nastalo několik důležitých okamžiků, o které bychom se s Vámi rádi podělili.

Více

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Zveme Vás na seminář pro trenéry, rodiče a stolně tenisové nadšence na téma Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Prezentuje: Pavel Bugaj osobní trenér a výživový poradce Kondiční trenér reprezentace

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Andělé bez křídel Výroční zpráva 2013

Andělé bez křídel Výroční zpráva 2013 Andělé bez křídel Výroční zpráva 2013 Andělé bez křídel jsou občanským sdružením, které vzniklo 21. března 2013 a soustředí se na pomoc hendikepovaným dětem a jejich rodinám. Vzniku předcházela dobrovolná

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 5 U (tištěná ISBN Grada

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc CO BY MĚLO DĚŤÁTKO UMĚT Znovu opakuji to, co v textu k minulým měsícům. Je třeba zdůraznit, že každé miminko je jiné. Následující řádky jsou pro vás informací,

Více

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci NEFORMÁLNÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT INKLUZIVNÍ PROJEKT HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA V RYTMU Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938

CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 Příběh Sandry je inspirací pro překonávání bariér Sandra opatrně ohmatává hlavu krokodýla. Nechápe, proč má nozdry tak daleko od očí. Vůbec

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Základní údaje: Název: PSI PRO ŽIVOT Právní forma: občanské sdružení Dat.vzniku: 1.10.2002 Dat. registrace: 2.12.2002 Sídlo: Pod

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Úvod: Koncepce dlouhodobého tréninku popisuje dlouhodobý rozvoj golfisty ve 4 věkových fázích dospívání od 5 do 18 let, v těchto jednotlivých

Více

1/9 ZDRAVÝ ÚŘAD. Co je ZDRAVÝ ÚŘAD. Cíle vzdělávacích programů. Přínosy pro účastníky. Autorský a lektorský tým

1/9 ZDRAVÝ ÚŘAD. Co je ZDRAVÝ ÚŘAD. Cíle vzdělávacích programů. Přínosy pro účastníky. Autorský a lektorský tým ZDRAVÝ ÚŘAD Co je ZDRAVÝ ÚŘAD ZDRAVÝ ÚŘAD je souhrn vzdělávacích a motivačních programů a aktivit zaměřených na podporu zdravého životního stylu zaměstnanců úřadů veřejné a státní správy. e-learningové

Více

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb Struktura organizace Základními orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má 3 členy. Je jmenována

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Vážení přátelé, představujeme Vám výroční zprávu sdružení EPONA za rok 2014

Vážení přátelé, představujeme Vám výroční zprávu sdružení EPONA za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Vážení přátelé, představujeme Vám výroční zprávu sdružení EPONA za rok 2014 Občanské sdružení EPONA bylo založeno v srpnu 1999, registrací u ministerstva vnitra (VS/1-1/40 993/99-R).

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Daniel Štich Daniel, 14 let 1. Charakteristika Dan navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění. Ovšem

Více

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu a jeho vliv na fyzické i mentální schopnosti člověka je znám od počátků

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Nadační fond Pomozme dětem žít lépe Sídlo: Dvořákova 32, 779 00 Olomouc IČ: 28573790 tel. 585229323 e-mail: info@pomozmedetem.cz Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku u

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

ČESKÁ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST

ČESKÁ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST ČESKÁ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST Výroční zpráva 2012 Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 * 1 2 Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. J.A.Komenský (Didaktika Magna) definoval léčebnou pedagogiku jako uvedení dobré věci, která přepadá v nákazu v původní stav. Terapeutické postupy - cvičení, programy

Více

Metodika nasedání, sesedání a jištění

Metodika nasedání, sesedání a jištění Metodika nasedání, sesedání a jištění v hipoterapii 23. 1. 2015 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ÚVOD DO METODIKY... 3 2.1 VYMEZENÍ VĚCNÉHO RÁMCE METODIKY... 3 2.1.1 Použité pojmy... 3 2.1.2 Použité

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

a znovuobjevte správné drženi těla při sezeni

a znovuobjevte správné drženi těla při sezeni Rovnovážné sezení - aktivní sezení a držení těla Způsob sezení, na který jsme si zvykli, nás nutí sedět staticky a pasivně. Krk, záda a krční páteř tímto způsobem velmi trpí. a znovuobjevte správné drženi

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK 2015 NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK Kapitola - DEN 0 ZAČÍNÁME Připravte se na trénink NEURORESTART EMOCE. Věnujte pozornost informacím ve videu

Více

Zdraví a pohyb v kostce

Zdraví a pohyb v kostce Zdraví a pohyb v kostce Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka M. Svobodová Ukončený kurz pedagogických pracovníků měl, dle průzkumu, velký přínos: 1/ pro výuku tělesné výchovy (praktická

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí Výroční zpráva 2012 Sídlo: Černá 47 594 42 Měřín Právní forma: občanské sdružení IČO: 48896748 DIČ: 353-48896748 Bankovní

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Zchátralý hotel. jako budoucí zázemí pro postižené děti

Zchátralý hotel. jako budoucí zázemí pro postižené děti Zchátralý hotel jako budoucí zázemí pro postižené děti Po několikaměsíčním monitorování trhu s nemovitostmi se nám podařilo získat do dlouhodobého nájmu vhodné nebytové prostory v krásném prostředí uprostřed

Více

Více rozmanitosti, více vitality

Více rozmanitosti, více vitality Více rozmanitosti, více vitality Happy life, den za dnem. Pro mého psa vybírám a kupuji jen to nejlepší. Obsahuje výborné drůbeží a jehněčí maso a k tomu denní porci ovoce a zeleniny. To se přece líbí

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více