Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV"

Transkript

1 Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV října října

2 Bohdalov...městys v srdci Vysočiny...spolupořadatel chovatelských výstav PŘÍRODNÍ PARK BOHDALOVSKO

3

4 Spoleènì zvládneme kaž dý stres! Berkel Vital-Kanin Doplòkové krmivo, urèené pro doplnìní chybìjících látek bìhem období stresu pro mladé i dospìlé králíky. Vital Kanin je novì vyvinuté doplòkové krmivo pro králíky urèené pro doplnìní chybìjících látek bìhem období stresu pro mladé i dospìlé králíky a k zvýšení plodnosti. Složení: Vojtìška, pšenièné otruby, ovesné vloèky krmné, sójová mouèka pražená*, tepelnì zpracovaná kukuøice, tepelnì zpracované lnìné semínko, melasa, syrovátka, mono fosforeènan vápenatý, Deklarovaný obsah: 18,5% - bílkoviny 5,7% - oleje a pøírodní tuky 9,8% - hrubá vláknina 8,5% - popeloviny 1,4% - vápník 0,9% - fosfor 0,7% - sodík Obsah doplòkových látek na kg: tj. - Vitamin A (E672) jako provitamin A 6000 tj. 270 mg 120 mg 75 mg 300 mg 450 mg 6,0 mg 1,8 mg 2,4 mg 350 mg - Vitamin D3 (E671) - Vitamin E (alfa-tokoferol acetát) (3a 700) - Mìï (E4) jako síran mìïnatý pentahydrát (E4) - Železo (E1) jako sulfát železnatý, monohydrát - Mangan (E5), v oxidu manganu - Zinek (E6) jako oxid zineènatý - Jód (E2) jako jodiènan vápenatý, bezvodý - Selen (E8) jako selenièitan sodný - Cobalt (E3) jako zásaditý kobalt (II) uhlièitanu, monohydrát - Vitamin C jako Ascorbylmonophosphat, vápník sodná sùl Dávkování: Podávejte jako doplnìk stravy bìhem období stresu nebo jako podporu zdravotního stavu. Podávejte po dobu 10 dní vedle bìžné stravy (1 x dennì na jedno zvíøe): Malá plemena - 1 / 2 odmìrky Berkel Vital Kanin (což odpovídá pøibližnì 10 g) Støední plemena - 1 odmìrka Berkel Vital Kanin (pøibližnì 20 g) Velká plemena / 2 odmìrky Berkel Vital Kanin (cca 30 g) (Odmìrku pøidáváme k balení.) Krmný návod: Toto doplòkové krmivo mùže být z dùvodu vyššího obsahu vitamínù A, D3 a stopových prvkù podáváno maximálnì jako 25% denní krmné dávky vašich králíkù. Jedná se o smíšený zdroj všech vitamínù.

5 Vážení přátelé, cílem bohdalovských chovatelů vždy bylo připravovat výstavy, tak aby byly chovatelským svátkem pro vystavovatele, návštěvníky i pořadatele. V posledních letech jsme si však stále více začali uvědomovat, že nesmíme zapomínat i na rodinné příslušníky chovatelů a také jim při výstavě nabídnout zajímavý program. Snažíme se o to ať již prostřednictvím doprovodného programu nebo farmářskými a řemeslnými trhy. A zájem vás návštěvníků nás přesvědčuje o tom, že jsme se snad vydali správnou cestou. Když jsme se před sedmnácti roky rozhodli, že chceme dělat velké výstavy, na které nám už prostor naší výstavní haly nestačí, měli jsme představu, že se všechna zvířata vejdou sem do kulturního domu. Sami jsme si tenkrát ani neuměli představit, jak moc se výstava rozroste. Z původní výstavy okresního významu je dnes výstava, která se může velikostí i návštěvností srovnávat s výstavami národními. I když její název je Výstava Vysočiny, vystavují zde chovatelé nejenom ze všech okolních, ale i dalších krajů České republiky. I návštěvníci přijíždí nejenom z celé republiky, ale i ze zahraničí. A tak setkáme-li se při svých cestách s někým cizím a řekneme, že jsme z Bohdalova, je právě chovatelství a pořádání zde velkých výstav, jednou z věcí, proč lidé z různých koutů Bohdalov znají. To vše by nebylo v prvé řadě možné, bez podpory našeho městyse, který nám umožňuje, zde v kulturním domě a jeho okolí, výstavu pořádat, za což mu patří velké poděkování. Záštitu nad naší výstavou před třemi roky převzal také poslanec Evropského parlamentu Ivo Strejček. Velice si také vážíme toho, že se nám podařilo navázat spolupráci s Mendelovou univerzitou, jejíž studenti v rámci výuky nám velmi pomohli při zdárném průběhu pátečního posuzování, společně se staršími školáky z místní základní školy. Bohdalovská organizace je známá kromě výstav, také právě i dlouholetou a úspěšnou prací s mládeží. Některé z nich zájem o chovatelství přivedl ke studiu zemědělství, na středních a následně i vysokých zemědělských školách. Mimo hlavních odborností drůbeže, holubů a králíků se tradicí již stala také exice ovcí a koz. Není to nic překvapivého, protože bohdalovská organizace původně vznikla jako sdružení chovatelů koz. V letošním roce si však připomínáme 50 letou tradici chovu dalších odborností králíků, drůbeže a holubů v naší organizaci. Tradičně zde také můžete vidět speciálku klubu chovatelů sebritek, která je v pátek a sobotu otevřena v chovatelské hale vedle kostela. V letošním roce jsme zde hostili také speciálku moravských moráků a českých staváků. V rámci projektu Hrátky se zvířátky mělo v pátek také možnost zdarma výstavu navštívit na 600 dětí ze základních a mateřských škol. Bohatý doprovodný program je pro děti připraven i po oba dva dny výstavy. Třetí ročník farmářských a řemeslných trhů, které se zde konají ve stejný čas, nabídne návštěvníků ke koupi mnoho nových a jistě zajímavých produktů. Poděkovaní však patří především vystavovatelům, bez jejichž celoroční péče o zvířata, která zde vystaví, by žádná výstava nemohla být. A samozřejmě bez návštěvníků, kteří sem přijíždí i zdaleka a kteří nás inspirují k další činnosti, by výstava nebyla taková, jaká je. Věříme, že tomu tak bude i v příštím roce v termínu října za členy základní organizace Jaroslav Drejček

6 Výstavní výbor předseda: Drejček Jaroslav místopředseda: Bradáč Zdeněk, Nedělka Kamil jednatel: Promberger Pavel ekonom: Bradáč Zdeněk propagace: Ing. Prombergerová Iveta, PhD. Ing. Ondráková Marie, Ph.D. hospodář: Jaroš Pavel garanti králíků: Stáňa Ladislav, Chalupa David, Kolář Martin ml., Sláma Miroslav garanti drůbeže: Nedělka Kamil, Nedělka Aleš, Nedělka Martin, Boháček Jiří, Novák Petr garanti holubů: Jaroš Pavel, Kolář Martin, Boháček Petr garanti ovcí a koz: Zuzana a Milan Chlumský katalog a prodej: Promberger Pavel, Ing. Ondráková Marie Ph.D., Řepová Věra, Jahoda Jiří, Vlastimil Šimek, doprava zvířat: Sláma Miroslav, Chalupa David, Ing. Prombergerová Iveta, PhD. pokladna a tombola: Kolářová Mirka, Bradáčová Marie, Bradáčová Michaela, Bradáčová Denisa, Nedělková Lenka, Freilichová Marta, veterinární dozor: MVDr. Šikl Libor Čestné předsednictvo: Král Jiří Ing. Růžička Zdeněk MVDr. Kobylka Božimír předseda ÚV ČSCH ředitel ČMSCH, a.s. Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina Posuzovatelé výstavy králíci: Sirotek Petr, Šíp Jindřich ml., Jahoda Jiří, Šimek Vlastimil, Fasora Petr, Kulanda Stanislav, Přibyl Jaroslav, Caha Miroslav, Straňák Karel, Caithamlová Dana, Hladiš Josef, Hubáček Josef Mgr., Vanžura Josef, Bezděk Josef, Kratochvíl Josef drůbež: Pavel Ivan, Uher Milan, Krajčír Petr, Šíp Jindřich st., Křivský Jan, Kalaš Jaroslav, Dráb Zdeněk, Hradec Milan, Bayer Jaroslav, Kopecký Jaroslav, Škoda Josef holubi: Dr. Chrastil Sylvestr, Kafka Miroslav, Sousedík Tomáš Ing., Hornoch Vlastimil, Slančik Petr, Veselý Alexandr, Otruba Miroslav, Víšek Jaroslav ovce, kozy: Ing. Mareš Vít, Ing. Zdeněk Růžička NOVOMĚSTSKÁ ANDULKA - Největší výstava papoušků Vysočiny Ve dnech října pořádá ZO ČSCH Nové Město na Moravě, ve svém chovatelském areálu za nádražím ČSD. Největší prodejní výstavu exotických ptáků v regionu. K vidění několik stovek exotických ptáků ve třech halách. Vystavena bude široká paleta barev, především australských papoušků, ale i jemná krása drobných astrildů. Velká část exponátů bude prodejných. Po celou dobu výstavy bude probíhat i prodej krmiv a výkup exotů. Připraven je i doprovodný program - po celou neděli bude probíhat ukázka dravých ptáků s odborným výkladem. K vidění bude např. káně Harisovo, naše největší sova výr velký, sova pálená, kalous ušatý, sýc rousný a další. Dětem se bude líbit jízda na ponících v sedle nebo v kočáru. Pro nejmenší je určena i malá exice domácích mazlíčků. Budou zde např. křečci, malé barevné myšky, osmáci, zakrslí králíčci, morčátka, piskomilové, činčily atd. Všechna tato zvířátka je možné zakoupit s odbornou radou o jejich chovu. Otevřeno je v sobotu od 8:00 do 18:00 hod. a v neděli od 8:00 16:00 hod. Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu Informace na tel. č

7 Soutěž o titul Šampión Vysočiny dospělí - králíci - Čechal Vladimír K 755 Aljaška - drůbež - Dvořák Jaroslav D 148 Vyandotky zdrobnělé žluté - holubi - Žák Jiří H 104 Český stavák žlutý sedlatý mladí chovatelé - králíci - Dobošová Žofie K 1157 Hermelín červenooký - drůbež - Prombergerová Věra D 128 Šumavanky zdrobnělé zlaté stříkané - holubi - Odehnal Martin H 160 Výstavní tippler černý Soutěž o nejlepšího chovatele okresu Žďár nad Sázavou králíci: 1. Beneš Bohuslav K Stříbřitý modrý 2. Štěrba Jaroslav, Ing. K Burgunský 3. Špinar Václav K Václav Špinar mladý chovatel: Stanislav Králíček K Holandský černý drůbež: 1. Suchý Tomáš D 239 Kachna vysokohnízdící bílá 2 Drejček Jaroslav D 7 Amroksky krahujcovité 3. Juráček Jaroslav D 17 Australky černé mladý chovatel: Prombergerová Věra D 128 Šumavanky zdrobnělé zlaté stříkané holubi: 1. Toman František H 31 Německý výstavní bílý 2. Střešňák Ladislav H 44 Německý výstavní žlutý 3. Střešňák Ladislav H 30 Německý výstavní bílý mladý chovatel: Prombergerová Klára H 88 Český stavák sedlatý černý Memoriál Josefa Karmazína na nejlépe oceněnou kolekci novozélandských bílých uděluje okresní odborná komise králíků Žďár nad Sázavou Pavel Buček K ,5 bodů Nejlepší beran: Poháry v exici ovcí a koz Eva a Petr Pohlovi Ovce vřesová Nejlepší kozel Jindřich Doležal Koza bílá krátkosrstá I. nejlepší kolekce ovcí: Zuzana Chlumská Berrichon du Cher II. nejlepší kolekce ovcí: Josef Koudelka Romanovská ovce III. nejlepší kolekce ovcí: Erika Janovská Bergschaf I. nejlepší kolekce koz: Ing. Jan Dvorský Hnědá koza krátkosrstá

8 Seznam udělených titulů MISTRŮ VYSOČINY Králíci Moravský modrý Velký světlý stříbřitý Vídeňský šedý Novozélandský bílý Novozélandský bílý Novozélandský bílý Novozélandský bílý Burgundský Aljaška Bílopesíkatý černý Bílopesíkatý modrý Malý beran bílý červenooký Malý beran železitý Stříbřitý černý Stříbřitý žlutý Stříbřitý žlutý Stříbřitý modrý Tříslový černý Český černopesíkatý Český černopesíkatý Zakrslý beran bílý červenooký Zakrslý beran bílý modrooký Zakrslý beran perlový Zakrslý havanovitý Bílý červenooký rex Drůbež Amroksky krahujcovité Bílefeldské slepice rodobarvé hnědoprsé Brahmánky zdrobnělé koroptví vlnité Barneveldky zdrobnělé dvojlemované Vyandotky zdrobnělé žluté Hedvábničky bílé Husy pomořanské divoce strakaté Husy české bílé Husy české chocholaté bílé Husy francké modře divoké Kachny pekingské kolmé bílé Kachny ruánské divoké Kachny čárkované stříbrné divoké Kachny starorýnské Kachny vysokohnízdící létavé bílé Kachny zakrslé bílé Perličky světle modré s úplným perlením Perličky světle modré s úplným perlením Holubi Německý výstavní bílý Německý výstavní bílý Německý výstavní modrý bělouš Německý výstavní straka Prácheňský káník modrý černopruhý Kariér King bílý Modenka - schietti modrá Brněnský voláč modrý Český stavák sedlatý černý Český stavák žlutý sedlatý Český stavák žlutěplavý Kváš Jiří Bednář František Weiss Jiří Buček Pavel Dobrovolný Josef Malá Dagmar Mynář Jaroslav Štěrba Jaroslav Čechal Vladimír Promberger Pavel Promberger Pavel Dvořák Jaroslav Dobrovolný Zdeněk Chalupa David Fiala Miroslav Chalupa David Beneš Bohuslav Špinar Václav Matoušek František Štrejbar Bohuslav Šíp Jindřich Šíp Jindřich Kopečný Pavel Mynář Jaroslav Tecl Miloš Drejček Jaroslav Vyhlídal Teodor Caha Miroslav Prchal Josef Dvořák Jaroslav Kříž Michal Wölfl Gerhard Augustin Josef Kopáček Miloš Suchý Tomáš Peterka Tomáš Peterka Tomáš Baka Jaroslav Peterka Tomáš Suchý Tomáš Vaněk Josef Augustin Josef Kmošek Vlastimil Ronovský Karel Toman František Smola Vladimír Střešňák Ladislav Motyčka Jiří Záborský Josef Rubeš Karel Zavoral Jaroslav Partl Libor Žoudlík Igor Žák Jiří Vokřínek Miroslav

9 sobota neděle DOPROVODNÝ PROGRAM čas přednášející téma místo 9:30 Lada Šípová 10,00-12,00 12,30 Lada Šípová 13,00 Martin Smetana 13,30 Lada Šípová 14,00 Dvořákovi 14,30 manželé Chlumský 15,00 Lada Šípová Rovinná dráha (klasický králičí hop od začátečníků po pokročilé) Skok daleký (pro pokročilé králíčky, soutěž, kdo přeskočí delší vzdálenost) Okrasná plemena holubů Skok vysoký (pro pokročilé králíčky, kdo přeskočí vyšší laťku) Ukázka výcviku záchranářských psů Ukázka pasení ovcí Parkur (křížená dráha, podobné koňským parkurům) tělocvična tělocvična tělocvična za školou za školou tělocvična 15,30 čas přednášející téma místo 9:30 Lada Šípová Rovinná dráha tělocvična 10,00 Svazarm Výcvik psů za školou Záborná 10,30 Chlumský Ukázka pasení ovcí za školou 11,00 Jindřich Šíp Posuzování králíků před prodejem 11,30 Lada Šípová Skok vysoký a daleký tělocvična 12,00 Lada Šípová Parkur tělocvična 12,30 13,00 Slavnostní předání cen pódium KD Po celou dobu výstavy budou probíhat na dětském hřišti ukázky zooterapie Andílků v kožíšku

10 Udělené čestné ceny jednotlivci Exice králíků 208 1,0 95,5 b ,0 95,0 b ,0 95,5 b ,0 95,0 b. Činčila velká Vídeňský modrý Zakrslý beran bílý modrooký Zakrslý rhönský Dočekal František Rossman Walter Šíp Jindřich Bradáč Antonín Exice drůbeže 1 0,1 VD(94) b. 7 1,0 EL(95) b. 13 0,1 VD(94) b. 17 0,1 EL(95,5) b. 27 1,0 EL(95) b. 29 1,0 VD(93,5) b. 45 0,1 EL(95) b. 48 0,1 VD(93) b. 53 1,0 EL(95,5) b. 55 0,1 VD(94) b. 56 1,0 EL(95) b. 60 0,1 VD(93) b. 66 1,0 VD(94) b. 71 0,1 EL(95) b. 73 1,0 VD(93,5) b. 80 0,1 VD(93,5) b. 85 0,1 EL(96,5) b. 88 1,0 VD(93) b. 99 1,0 EL(96) b ,1 VD(94) b ,0 VD(94) b ,1 VD(94) b ,1 EL(95) b ,0 EL(95,5) b ,1 VD(93,5) b ,0 EL(95) b ,1 EL(95) b ,0 EL(95,5) b ,1 VD(94) b ,0 EL(95) b ,1 SE(99) b ,0 EL(95) b ,1 VD(93,5) b ,0 VD(94) b ,1 VD(94) b ,1 EL(95) b ,1 EL(95,5) b ,0 VD(93,5) b. Brahmánky žluté kolumbijské Amroksky krahujcovité Australky černé Australky černé Bílefeldské slepice rodobarvé hnědoprsé Hempšírky měděně červené Sasexky bílé světle kolumbijské Šumavanky zlaté stříkané Velsumky rezavě koroptví Vyandotky stříbrné černě lemované Leghornky bílé Vlašky černé Vlašky koroptví Vlašky stříbrně zbarvené Vlašky rodobarvé šedoprsé České slepice zlaté kropenaté Rýnské slepice černé Laflešky černé Brahmánky zdrobnělé koroptví vlnité Brahmánky zdrobnělé koroptví vlnité Brahmánky zdrobnělé modré koroptví vlnité Brahmánky zdrobnělé krémově perlově šedé koroptví vlnité Barneveldky zdrobnělé dvojlemované Barneveldky zdrobnělé dvojlemované Faverolky německé zdrobnělé lososové Hempšírky zdrobnělé měděně červené Sasexky zdrobnělé červené porcelánové Šumavanky zdrobnělé zlaté stříkané Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví Vyandotky zdrobnělé žluté Vyandotky zdrobnělé koroptví vlnité Vyandotky zdrobnělé žluté kolumbijské Vyandotky zdrobnělé zlaté modře lemované Bojovnice novoanglické zdrobnělé krahujcovité Paduánky zdrobnělé žlutě plavé bíle lemované Hedvábničky bílé Bantamky porcelánové Matoušů Ladislav Drejček Jaroslav Čajková Lydie Juráček Jaroslav Vyhlidal Teodor Dobrovolný Tomáš Horký Josef Vaněk Ladislav Tecl Alois Wieder Patrik Heler Václav Nedělka ml. Václav Juráček Jaroslav Urbánek Dominik Nedělka Kamil Kašpárková Marie Čajková Lydie Dohnal Petr Ing. Caha Miroslav Ing. Caha Miroslav Ing. Caha Miroslav Ing. Caha Miroslav Prchal Josef Prchal Josef Chlumská Zuzana Sedláček Jaroslav Konicar Jiří Prombergerová Věra Baka Jaroslav Šíp Jindřich Dvořák Jaroslav Baka Jaroslav Svoboda Ladislav Zavoralová Blanka Suchý Tomáš Šínová Emílie Kříž Michal Šíp Jindřich MCH MCH

11 Exice vodní drůbeže 203 0,1 EL(95) b ,1 EL(95) b ,0 EL(95) b ,0 EL(95) b ,0 EL(95) b ,0 EL(95) b ,0 EL(95) b ,1 VD(94) b ,0 EL(95,5) b ,1 EL(95,5) b ,1 EL(95,5) b ,0 EL(96) b. Exice holubů Husy pomořanské divoce strakaté Husy české bílé Husy české chocholaté bílé Husy francké modře divoké Kachny pekingské kolmé bílé Kachny ruánské divoké Kachny čárkované stříbrné divoké Kachny orpingtonské hnědožluté Kachny starorýnské Kachny vysokohnízdící létavé bílé Kachny zakrslé bílé Perličky světle modré s úplným perlením Wölfl Gerhard Augustin Josef Kopáček Miloš Suchý Tomáš Peterka Tomáš Peterka Tomáš Baka Jaroslav Pešek Libor Peterka Tomáš Suchý Tomáš Vaněk Josef Augustin Josef 1 1,0 95 b. 4 0,1 95 b. 14 0,1 95 b. 28 0,1 94 b. 31 1,0 95 b. 38 0,1 95 b. 41 0,1 95 b. 44 0,1 95 b. 48 1,0 95 b. 58 0,1 95 b. 60 0,1 95 b. 67 0,1 95 b. 70 0,1 95 b. 72 1,0 95 b. 75 0,1 94 b. 79 0,1 95 b. 84 0,1 95 b. 89 0,1 95 b. 90 0,1 95 b. 92 0,1 95 b ,1 95 b ,1 95 b ,1 95 b ,1 94 b ,1 95 b ,1 95 b ,1 95 b ,1 95 b ,1 95 b ,0 95 b ,1 95 b. Americký výstavní andaluzia Benešovský holub bílý Koburský skřivan bezpruhý Moravský pštros modrý černopruhý Německý výstavní bílý Německý výstavní modrý bělouš Německý výstavní straka Německý výstavní žlutý Poštovní holub standart Prácheňský káník modrý černopruhý Prácheňský káník plavý hnědopruhý Rys stříbřitý šupinatý bělokosý Kariér King bílý King plavý Modenka - schietti modrá pruhovaná Brněnský voláč modrý Český stavák sedlatý černý Český stavák černý tygr Český stavák červený plamínek Moravský morák Moravský morák Norvičský voláč modrý Slezský voláč červený bělouš Česká čejka bezrousá stříbřitá šupkatá Norimberský skřivan bezpruhý Český bublák Kudrnáč červený bělouš Italský racek ledový Výstavní tippler černý Rakovnický kotrlák bílý Hornoch Vlastimil Svatoň Jan Diviš Josef Kafka Miroslav Mgr. Toman František Smola Vladimír Střešňák Ladislav Střešňák Ladislav ing. Sladký Zdeněk Motyčka Jiří Motyčka Jiří Růžička Roman Záborský Josef Rubeš Karel Pokorný Pavel Zavoral Jaroslav Partl Libor ml. Žoudlík Igor Žák Jiří Baka Jaroslav Procházka Oldřich Záborský Josef Jurný Josef Partl Libor Ing. Koláček Zdeněk Nádvorník Pavel Hickl Alfréd Kadlec Jiří Partl Lukáš Odehnal Martin MCH Veselá Kristýna

12 Udělené čestné ceny kolekce Exice králíků 6-9 4S 375,5 b S 282,5 b ,5 b CHS 378,0 b S 380,0 b S 378,5 b S 283,0 b S 283,0 b S 377,5 b ,5 b S 377,0 b S 280,5 b ,0 b S 375,0 b ,0 b S 378,0 b S 374,5 b S 375,5 b S 373,5 b ,5 b S 380,0 b S 381,5 b ,0 b S 378,5 b S 377,0 b ,5 b ,5 b ,0 b S 283,0 b S 282,5 b S 375,5 b ,5 b S 280,5 b S 373,0 b S 379,5 b S 284 b S 286,0 b ,5 b S 377,0 b S 377,0 b S 379,5 b S 380,0 b S 283,5 b S 374,5 b S 379,0 b S 378,5 b CHS 382,0 b ,5 b S 281,5 b. Belgický obr divoce zbarvený Belgický obr divoce zbarvený Německý obrovitý strakáč černý Moravský modrý Moravský modrý Velký světlý stříbřitý Velký světlý stříbřitý Velký světlý stříbřitý Velký světlý stříbřitý Velký světlý stříbřitý Velký světlý stříbřitý Meklenburský strakáč černý Vídeňský černý Vídeňský bílý Vídeňský bílý Vídeňský šedý Vídeňský modrošedý Vídeňský modrošedý Novozélandský červený Novozélandský červený Novozélandský bílý Novozélandský bílý Novozélandský bílý Novozélandský bílý Burgundský Burgundský Burgundský Burgundský Kalifornský černý Kalifornský černý Kalifornský černý Kalifornský černý Český strakáč černý Český strakáč černý Aljaška Havana Havana Bílopesíkatý černý Bílopesíkatý modrý Moravský bílý hnědooký Malý beran bílý červenooký Malý beran železitý Marburský Český červený Stříbřitý černý Stříbřitý žlutý Stříbřitý modrý Holandský černý Anglický strakáč madagaskarový Menčík Bohumil Nosál Karel Tomášek Pavel Drejček Jaroslav Mgr. Kváš Jiří Bednář František Doležal Jindřich Fejt Jaroslav Mareček Jan Tecl Alois Wölfl Gerhard Pátek František Mokrý Ladislav Hocke Jan Peša Jan Weiss Jiří Bradáčová Michaela Čechalová Anna Hort Josef Tenora Jiří Buček Pavel Buček Pavel Dobrovolný Josef ing. Malá Dagmar Ronovský Karel Ing. Štěrba Jaroslav Ing. Štěrba Jaroslav Ing. Štěrba Jaroslav Břinek František st. Fic Miroslav Pelán Stanislav Pochop Josef Ambrož Jiří MCH Kmošek Vlastimil Čechal Vladimír Bradáč Antonín Wasserbauer Josef Promberger Pavel Promberger Pavel Mejzlík Jiří Dvořák Jaroslav Dobrovolný Zdeněk Bc. Chlumská Zuzana Kamenský Vladimír Chalupa David Fiala Miroslav Beneš Bohuslav Ing. Nocar Jiří Jurný Josef

13 CHS 379,5 b CHS 379,5 b S 284,0 b S 284,0 b S 378,5 b S 378,5 b ,0 b S 379,0 b. Tříslový černý Český černopesíkatý Ruský černý Zakrslý beran černý Zakrslý beran perlový Zakrslý havanovitý Zakrslý tříslový černý Bílý červenooký rex Špinar Václav Štrejbar Bohuslav Holánek Josef Klvač Josef Ing. Kopečný Pavel Mynář Jaroslav Mynář Jaroslav Tecl Miloš

14 Exice ovcí a koz Koza bílá krátkosrstá Jindřich Doležal, Budeč 52, tel.: , mobil: kozel 6794/057 nar kozel 9411/067 nar prodejný Kč Koza hnědá krátkosrstá Ing. Jan Dvorský, Olešenka č. 10, ZO ČSCH Přibyslav, mobil: , Kozel 5617/037 nar Koza 8715/967 a 8714/967 nar /967 a 10067/967 nar Kozel 8581/067 nar /067 nar prodejní cena Kč 9264/067 nar prodejní cena Kč Koza burská Lempera František, Malá Losenice, Velká Losenice Kozel Ovce vřesová Eva a Petr Pohlovi, Křižánky 147, Svratka , mobil: , beran linie VARADERO, narození bahnice linie VERMOUTH, narození beránek narození beránek narození Ovce šumavská Králíček Vojtěch, Netín 33, Radostín nad Oslavou , mobil: beran CZ narození: beran CZ narození: Bergschaf Erika Janovská, Lhůta 12, Libice nad Doubravou, pošta Chotěboř, tel.: , Ovce CZ nar.: CZ nar.: CZ nar.: Zwartbles Erika Janovská, Lhůta 12, Libice nad Doubravou, pošta Chotěboř, tel.: , Beran CZ nar.: prodejní cena 3.500,- Beran CZ nar.: ,- Beran CZ nar.: ,- Beran CZ nar.: ,- Oxford Down Karásek Miloš, Kožichovice 100, , mobil: ovce nar.: ovce nar.: ovce nar.: beran nar.: prodejní cena 2 000,- Kč Berrichon du Cher Chlumská Zuzana, Horní Rožínka 24, , mobil: , beran CZ bahnice CZ , CZ , CZ Quessantská ovce (kvesantská) Michal Kříž, Okrouhlička 29, Štoky, tel.: , beran CZ bahnice CZ , CZ , Romanovská ovce Josef Koudelka, Kmochova 184, Třebíč, , tel.: beran 60674/021 bahnice 32841/942, 50612/921, 47243/961, 47229/961, 53244/961

15 Bodové hodnocení XIV. Speciální výstavy Sebritek 1.0 stříbrná č.k. číslo kroužku kole kce třída-body pořadí cena prod.cena chovatel 1 14 K DB/92 II Zábrana Martin. Ing, V/0 200,- Bobáková Z. MVDr 3 B894 K DB/92 III 200,- Jurík Luboš 4 F869 K VD/93 I Jurík Luboš 0.1 stříbrná č.k. číslo kroužku kole kce třída-body pořadí cena prod.cena chovatel 5 31 K EL/95 III Zábrana Martin. Ing 6 5 K SE/98 I VC Zábrana Martin. Ing V/0 Bobáková Z. MVDr 8 B724 K EL/95,5 II ČC Jurík Luboš 9 B736 K VD/93 Jurík Luboš 10 B735 K VD/93,5 Jurík Luboš 11 H531 K VD/93,5 Jurík Luboš 1.0 zlatá č.k. číslo kroužku kole kce třída-body pořadí cena prod.cena chovatel 12 B DB/92 Jurík Luboš K SE/98,5 I P2,P4,P5,VC Zábrana Ivan K EL/95,5 Zábrana Ivan K SE/98 III Zábrana Ivan SE/98,5 II Zábrana Ivan EL/96 Zábrana Ivan K US/91 150,- Skácel Jaromír K2 0 V/0 150,- Skácel Jaromír 20 D114 K VD/93 200,- Zelenka Eduard 21 D113 K DB/92 200,- Zelenka Eduard 22 E190 K VD/93 200,- Zelenka Eduard 23 D112 K DB/92 Zelenka Eduard 24 D111 K VD/93,5 200,- Zelenka Eduard K EL/95 250,- Lunda Jaroslav K DB/92 250,- Lunda Jaroslav K VD/94 250,- Lunda Jaroslav K EL/95,5 ČC 250,- Lunda Jaroslav DB/92 250,- Lunda Jaroslav

16 0.1 zlatá č.k. číslo kroužku kole kce třída-body pořadí cena prod.cena chovatel 30 B VD/93 Jurík Luboš K SE/99 II P2,P5 Zábrana Ivan K SE/99 I P1,P2,P5,VC Zábrana Ivan K EL/96,5 Zábrana Ivan K DB/92 Zábrana Ivan K SE/98,5 III Zábrana Ivan K SE/98 V Zábrana Ivan K DB/92 Skácel Jaromír K1 0 V/0 Skácel Jaromír K US/91 Skácel Jaromír K V/0 Skácel Jaromír 41 G182 K VD/93 Zelenka Eduard 42 G150 K DB/92 Zelenka Eduard 43 G164 K US/91 Zelenka Eduard 44 G153 K V/0 Zelenka Eduard 45 G160 K US/91 Zelenka Eduard 46 G176 K US/91 Zelenka Eduard 47 G172 K DB/92 Zelenka Eduard 48 G179 K DB/92 Zelenka Eduard 49 G174 K DB/92 Zelenka Eduard 50 G183 K V/0 Zelenka Eduard 51 G V/0 Zelenka Eduard 52 G VD/93 Zelenka Eduard 53 G DB/92 Zelenka Eduard K VD/94 Lunda Jaroslav K SE/98,5 IV čc Lunda Jaroslav K SE/98 Lunda Jaroslav K VD/94 Lunda Jaroslav K VD/93,5 250,- Lunda Jaroslav K DB/92 250,- Lunda Jaroslav K V/0 250,- Lunda Jaroslav K DB/92 250,- Lunda Jaroslav VD/93,5 250,- Lunda Jaroslav 1.0 citronová č.k. číslo kroužku kole kce třída-body pořadí cena prod.cena chovatel K VD/93,5 I Zábrana Ivan 64 B886 K DB/92 II Jurík Luboš 65 B US/91 II 200,- Jurík Luboš

17 0.1 citronová č.k. číslo kroužku kole kce třída-body pořadí cena prod.cena chovatel K EL/95 vc Zábrana Ivan K DB/92 Zábrana Ivan 68 B756 K DB/92 Jurík Luboš 69 B770 K EL/95 čc Jurík Luboš DB/92 Skácel Jaromír US/91 Skácel Jaromír 1.0 žlutě plavá č.k. číslo kroužku kole kce třída-body pořadí cena prod.cena chovatel K1 0 V/0 150,- Skácel Jaromír K2 0 V/0 150,- Skácel Jaromír K SE/98 II Zábrana Ivan K VD/93 III Zábrana Ivan K SE/98,5 I P6,P7,VC Zábrana Ivan 77 E196 K DB/92 Zelenka Eduard 78 E197 K DB/92 Zelenka Eduard 0.1 žlutě plavá č.k. číslo kroužku kole kce třída-body pořadí cena prod.cena chovatel nedospělá VD/93 Zábrana Ivan K US/91 Skácel Jaromír K V/0 Skácel Jaromír K US/91 Skácel Jaromír K US/91 Skácel Jaromír K EL/96 II Zábrana Ivan K EL/95,5 IV Zábrana Ivan K EL/95,5 V Zábrana Ivan K EL/95,5 Zábrana Ivan K EL/96 III P7 Zábrana Ivan 89 7 K SE/98 I P7,VC Zábrana Ivan 90 G165 K DB/92 Zelenka Eduard 91 G169 K BD/92 Zelenka Eduard 92 G166 K DB/92 Zelenka Eduard 93 G376 K US/91 Zelenka Eduard DB/92 Janda Zdeněk US/91 Janda Zdeněk 1.0 smetanově bílá hnědě lemovaná č.k. číslo kroužku kole kce třída-body pořadí cena prod.cena chovatel K1 Nedospělá VD/93 Zábrana Martin Ing Nedospělá VD/93 Zábrana Martin Ing.

18 0.1 smetanově bílá hnědě lemovaná č.k. číslo kroužku kole kce třída-body pořadí cena prod.cena chovatel K VD/94 Zábrana Martin. Ing, 99 3 K EL/95 čc Zábrana Martin. Ing, nedospělá VD/93 Zábrana Martin. Ing 0.1 modrá černě lemovaná č.k. číslo kroužku kole kce třída-body pořadí cena prod.cena chovatel DB/92 Zábrana Ivan DB/92 Zábrana Ivan DB/92 Zábrana Ivan EIKENBURGERSKÁ ZAKRSLÁ 0.1 černá č.k. číslo kroužku kole kce třída-body pořadí cena prod.cena chovatel DB/92 Skácel Jaromír US/91 Skácel Jaromír DB/92 Skácel Jaromír MOSETKA 1.0 černá č.k. číslo kroužku kole kce třída-body pořadí cena prod.cena chovatel K DB/92 Zábrana Ivan 0.1 černá č.k. číslo kroužku kole kce třída-body pořadí cena prod.cena chovatel K SE/98 II Zábrana Ivan K SE/98 I vc Zábrana Ivan EL/96 III Zábrana Ivan VD/94 IV Zábrana Ivan DB/92 V Skácel Jaromír DB/92 Skácel Jaromír DB/92 Skácel Jaromír

19 Hodnocení kolekcí varieta číslo kolekce čísla klecí hodnocení body celkem pořadí cena chovatel K 1,5,6 92,0 95,0 98,0 285,0 VII Zábrana Martin Ing. Stříbrná K1 3,8,9 92,0 95,5 93,0 280,5 Jurík Luboš K2 4,10,11 93,0 93,5 93,5 280,0 Jurík Luboš K1 13,31,32 98,5 99,0 99,0 296,5 I P1,P2,P3,P4,P5 Zábrana Ivan K2 14,33,34 95,5 96,5 92,0 284,0 VIII Zábrana Ivan K3 15,35,36 98,0 98,5 98,0 294,5 II Zábrana Ivan K1 18,37,38 91,0 92,0 0,0 183,0 Skácel Jaromír K2 19,39,40 0,0 91,0 0,0 91,0 Skácel Jaromír K1 20,41,42 93,0 93,0 92,0 278,0 Zelenka Eduard zlatá K2 21,43,45 92,0 91,0 0,0 183,0 Zelenka Eduard K3 22,45,46 93,0 91,0 91,0 275,0 Zelenka Eduard K4 23,47,48 92,0 92,0 92,0 276,0 Zelenka Eduard K5 24,49,50 93,5 92,0 0,0 185,5 Zelenka Eduard K1 25,54,55 95,0 94,0 98,5 287,5 VI Lunda Jaroslav K2 26,56,57 92,0 98,0 94,0 284,0 VIII Lunda Jaroslav K3 27,58,59 94,0 93,5 92,0 279,5 Lunda Jaroslav K4 28,60,61 95,5 0,0 92,0 187,5 Lunda Jaroslav citro- K 63,66,67 93,5 95,0 92,0 280,5 Zábrana Ivan nová K 64,68,69 92,0 92,0 95,0 279,0 Jurík Luboš K1 72,80,81, 91,0 91,0 0,0 182,0 Skácel Jaromír K2 73,82,83 0,0 91,0 91,0 182,0 Skácel Jaromír K1 74,84,85 98,0 96,0 95,5 289,5 IV Zábrana Ivan žlutě plavá K2 75,86,87 93,0 95,5 95,5 284,0 VIII Zábrana Ivan K3 76,88,89 98,5 96,0 98,0 292,5 III P6,P7 Zábrana Ivan K1 77,90,91 92,0 92,0 92,0 276,0 Zelenka Eduard K2 78,92,93 92,0 92,0 91,0 275,0 Zelenka Eduard smet K 96,98,99 93,0 94,0 95,5 282,5 Zábrana Martin Ing. Moset ka K 107,108,109 92,0 98,0 98,0 288,0 III Zábrana Ivan

20 Výsledky XIV. speciální výstavy Nejlépe hodnocení jedinci pořadí barevná varieta číslo klece pohl. třída/body chovatel 1 zlatá černě lemovaná 31 SE/99,0 Zábrana Ivan 2 zlatá černě lemovaná 32 SE/99,0 Zábrana Ivan 3 zlatá černě lemovaná 13 SE/98,5 Zábrana Ivan 4 zlatá černě lemovaná 16 SE/98,5 Zábrana Ivan 5 zlatá černě lemovaná 35 SE/98,5 Zábrana Ivan 6 zlatá černě lemovaná 55 SE/98,5 Lunda Jaroslav 7 žlutě plavá bíle lemovaná 76 SE/98,5 Zábrana Ivan 8 stříbrná černě lemovaná 6 SE/98,0 Zábrana Martin Ing. 9 zlatá černě lemovaná 15 SE/98,0 Zábrana Ivan 10 zlatá černě lemovaná 36 SE/98,0 Zábrana Ivan 11 zlatá černě lemovaná 56 SE/98,0 Lunda Jaroslav 12 žlutě plavá bíle lemovaná 74 SE/98,0 Zábrana Ivan 13 žlutě plavá bíle lemovaná 89 SE/98,0 Zábrana Ivan 14 Mosetka černá 108 SE/98,0 Zábrana Ivan 15 Mosetka černá 109 SE/98,0 Zábrana Ivan Deset nejlépe hodnocených kolekcí poř. barevná varieta čísla klecí celk.body chovatel 1 zlatá černě lemovaná 13,31,32 98,5 99,0 99,0 296,5 Zábrana Ivan 2 zlatá černě lemovaná 15,35,36 98,0 98,5 98,0 294,5 Zábrana Ivan 3 žlutě plavá bíle lemovaná 76,88,89 98,5 96,0 98,5 292,5 Zábrana Ivan 4 žlutě plavá bíle lemovaná 74,84,85 98,0 96,0 95,5 292,5 Zábrana Ivan 5 Mosetka černá 107,108,109 92,0 98,0 98,0 288,0 Zábrana Ivan 6 zlatá černě lemovaná 25,54,55 95,0 94,0 98,5 287,5 Lunda Jaroslav 7 stříbrná černě lemovaná 1,5,6 92,0 95,0 98,0 285,0 Zábrana Martin Ing. 8 zlatá černě lemovaná 14,34,35 95,5 96,5 92,0 284,0 Zábrana Ivan 8 žlutě plavá bíle lemovaná 75,86,87 93,0 95,5 95,5 284,0 Zábrana Ivan 8 zlatá černě lemovaná 26,56,57 92,0 98,0 94,0 284,0 Lunda Jaroslav Dle předem stanovených kritérií byly diplomy uděleny následovně: diplom barevná varieta pohlaví číslo klece chovatel P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 šampión plemene zlatá černě lemovaná mistr plemene zlatá černě lemovaná nejlepší protějšek šampióna zlatá černě lemovaná šampión variety zlatá černě lemovaná mistr variety zlatá černě lemovaná šampión variety žlutě plavá bíle lemovaná mistr variety žlutě plavá bíle lemovaná 0,1 32 Zábrana Ivan 1,2 13,31,32 Zábrana Ivan 1,0 13 Zábrana Ivan 0,1 32 Zábrana Ivan 1,2 13,31,32 Zábrana Ivan 1,0 76 Zábrana Ivan 1,2 76, 88, 89 Zábrana Ivan

21 Výsledky XIV. speciální výstavy Vítězné ceny číslo klece barevná varieta pohl. třída/body chovatel 6 stříbrná černě lemovaná 0.1 SE/98 Zábrana Martin Ing. 13 zlatá černě lemovaná 1.0 SE/98,5 Zábrana Ivan 32 zlatá černě lemovaná 0.1 SE/99,0 Zábrana Ivan 66 citronová černě lemovaná 0.1 EL/95,0 Zábrana Ivan 76 žlutě plavá bíle lemovaná 1.0 SE/98,5 Zábrana Ivan 109 Mosetka černá 0.1 SE/98,0 Zábrana Ivan Čestné ceny číslo klece barevná varieta pohl. třída/body chovatel 8 stříbrná černě lemovaná 0.1 EL/95,5 Jurík Luboš 28 zlatá černě lemovaná 1.0 EL/95,5 Lunda Jaroslav 55 zlatá černě lemovaná 0.1 SE/98,5 Lunda Jaroslav 70 citronová černě lemovaná 0.1 EL/95,0 Jurík Luboš 89 žlutě plavá bíle lemovaná 0,1 SE/98,0 Zábrana Ivan 99 smetanově bílá hnědě lemovaná 0.1 EL/95 Zábrana Martin Ing. 1,0 zlatá černě lemovaná SE/98,5 0,1 zlatá černě lemovaná SE/99 0,1 stříbrná černě lemovaná SE/98,0 1,0 stříbrná černě lemovaná

22 Seznam vystavovatelů sebritek jméno ulice město PSČ telefon vystavovaná bar. varieta Bobáková Zuzana MVDr Štůrova 368 Kysucké N. Mesto zlčl, stčl Jurík Luboš Medňanská 515/7 Ilava zlčl, stčl, cičl Janda Zdeněk Žihle 220 Žihle žpbl Lunda Jaroslav Hliníky I. 95 Uherský Ostroh III zlčl Skácel Jaromír Býškovice 20 Všechovice zlčl,, cičl, žlbl Zábrana Ivan Vlčnovská 132 Veletiny zlčl, cičl, žpbl, mčl Zábrana Martin Ing. Štepnická 1086 Uherské Hradiště stčl, sbhl, Zelenka Eduard Sobotiště 133 Sobotiště, SR zlčl,, žpbl Seznam vystavovatelů eikenburgerských zakrslých a mosetek jméno ulice město PSČ telefon vystavovaná bar. varieta Skácel Jaroslav. Býškovice 20 Všechovice Eikenburgerská černá Skácel Jaroslav. Býškovice 20 Všechovice Mosetka černá Zábrana Ivan Vlčnovská 132 Veletiny Mosetka černá

23 Exice králíků Pohlaví Klec Tetování Ocenění Čestná cena Prod. cena Vystavovatel Belgický obr divoce zbarvený 1 1, výluka 4S Hlaváč David 2 1, ,5 4S , ,0 4S 4 0, ,5 4S 5 1, ,0 J 1250 Krejčová Hanka 6 1,0 2-3 S ,0 4S 1300 Menčík Bohumil 7 0,1 2-3 S ,0 4S 8 0,1 2-3 S ,5 4S 9 0,1 2-3 S ,0 4S 1300 (375,5 b) 10 1,0 2-3 S ,5 J 1300 Menčík Bohumil 11 0,1 2-3 S ,5 J ,1 nedod. J 13 1,0 1-3 S ,0 3S 1300 Nosál Karel 14 1,0 1-3 S ,0 3S ,1 1-3 S ,5 3S 1300 (282,5 b) 16 1,0 3-3 S-382 mvd J 1300 Nosál Karel 17 železitý 1,0 2-3 S ,5 J železitý 0,1 2-3 S ,0 J ,0 C 1-3 S ,0 J 1300 Pospíchal Bohumil Belgický obr železitý 20 1, , Hlaváč David 21 0, , , , , ,5 2+2 (373,0 b) 24 0,1 1-3 S ,0 J 1300 Pospíchal Bohumil Belgický obr černý 25 1,0 1-3 S ,0 J 1300 Pospíchal Bohumil 26 0,1 1-3 S ,5 J 1300 Belgický obr albín 27 1, ,0 3S 1100 Glöckner Jaromír 28 1, ,0 3S , ,5 3S 1100 (279,5 b) Německý obrovitý strakáč černý 30 1, výluka J 700 Látera Roman 31 1, db J ,0 nedod. J 33 1,0 C 2-2 S-84 93,0 J 34 0, , Tomášek Pavel 35 0, , , , , , (376,5 b) Francouzský beran bílý červenooký 38 1,0 5-3 S-52 mvd J 560 Dobrovolný Zdeněk Bc 39 1,0 5-3 S-53 mvd J 560 Francouzský beran divoce zbarvený 40 1,0 4-3 S ,5 3S Dobrovolný Zdeněk Bc 41 1,0 4-3 S ,5 3S ,1 4-3 S ,0 3S (281 b) Francouzský beran strakáč divoce zbarvený 43 0,1 1-3 S-3 93,5 J 880 Odehnal František Francouzský beran strakáč černý 44 0,1 3-3 S-2 mvd J 880 Odehnal František 45 0,1 3-3 S-3 mvd J 880 Moravský modrý 46 1, ,0 3S 450 Dočekalová Hana 47 0, výluka 3S , výluka 3S ,0 2-3 P ,5 J Dočekalová Hana 50 1,0 4-3 S ,0 4S 400 Drejček Jaroslav 51 1,0 4-3 S ,0 4S ,1 4-3 S ,5 4S ,1 4-3 S ,0 4S 400 (375,5 b) 54 1,0 2-3 S-25 94,5 CHS 500 Drejček Jaroslav 55 1,0 2-3 S-29 94,0 CHS ,1 2-3 S-30 94,0 CHS 57 0,1 2-3 S-31 95,5 CHS (378,0 b) 58 1,0 2-3 S-26 93,5 3S 500 Drejček Jaroslav 59 0,1 2-3 S-27 94,5 3S 60 0,1 2-3 S-28 93,0 3S 450 (281,0 b) 61 0, ,0 3S Janderka Radovan 62 0, ,0 3S 63 0, ,5 3S (276,5 b) 64 1,0 3-3 S , Ježek Jan 65 0,1 3-3 S , ,1 3-3 S , ,1 3-3 S , (377,5 b) 68 1, ,0 4S 550 Mgr. Kváš Jiří 69 1, ,0 4S , ,0 4S , ,0 4S 550 (380,0 b) 72 0, ,5 J 550 Mgr. Kváš Jiří 73 1, ,0 4S 350 Mgr. Kváš Jiří 74 0, ,0 4S , ,0 4S , ,5 4S 400 (377,5 b) 77 1,0 C 1-3 S ,5 3S 450 Škarek Antonín 78 1,0 C 1-3 S ,0 3S ,0 C 1-3 S ,5 3S 450 (281,0 b) 80 1,0 C 2-3 S ,5 3S 450 Škarek Antonín 81 1,0 C 2-3 S ,0 3S ,0 C 2-3 S ,5 3S 450 (280,0 b) 83 1,0 C 3-3 S ,5 3S 400 Škarek Antonín 84 1,0 c 3-3 S ,5 3S ,1 C 3-3 S ,0 3S 400 (280,0 b) Velký světlý stříbřitý 86 1, ,5 4S 420 Bednář František 87 1, ,5 4S , ,5 4S , ,0 4S 420 (378,5 b)

24 90 1, ,0 4S 400 Dočekal Zdeněk 91 1, ,5 4S , ,0 4S , ,0 4S 400 (368,5 b) 94 1, ,0 4S 400 Dočekal Zdeněk 95 1, ,5 4S , ,0 4S , ,0 4S 400 (371,5 b) , ,0 4S Doležal Jindřich 1, výluka 4S 0, ,5 4S 0, ,5 4S 102 1, ,5 3S 450 Doležal Jindřich 103 1, ,0 3S , ,0 3S 450 (281,5 b) 105 0, ,5 3S 450 Doležal Jindřich 106 0, ,5 3S , ,0 3S 450 (283,0 b) 108 0, , Doležal Jindřich 109 0, , , , , , (374,0 b) , ,0 3S 450 Doležal Jindřich 0, výluka 3S 450 0, ,0 3S 450 0, ,5 J 450 Doležal Jindřich 116 1, ,0 3S 300 Fejt Jaroslav 117 1, ,5 3S , ,0 3S 300 (281,5 b) 119 1, ,5 3S 300 Fejt Jaroslav 120 1, ,5 3S , ,0 3S 300 (283,0 b) , ,0 J Florián Antonín 0, ,0 J 0, výluka J 1, ,0 J 400 1, ,0 J 400 0, ,5 J 0, ,0 J ,0 4-3 S , Hanzl Miroslav 130 1,0 4-3 S , ,0 4-3 S , ,1 4-3 S , (374,5 b) 133 1,0 4-3 S ,0 4S 400 Hanzl Miroslav 134 1,0 4-3 S ,0 4S ,1 4-3 S ,0 4S ,1 4-3 S ,0 4S 400 (372,0 b) 137 0, ,0 3S 500 Hickl Alfréd 138 0, ,0 3S , ,5 3S 500 (281,5 b) 140 1, ,5 4S Hickl Alfréd 141 1, ,5 4S 142 0, ,0 4S 143 0, ,0 4S (375,0 b) , mvd J 330 Chaloupka Pavel 1, db J , ,5 3S 330 Chaloupka Pavel 147 0, ,0 3S , ,0 3S 330 (277,5 b) 150 1,0 C ,5 4S 340 Ježek Josef 151 1,0 C ,0 4S ,1 C ,0 4S ,1 C ,0 4S 340 (369,5 b) 154 0,1 5-3 S ,0 4S 340 Linhart František 155 0,1 5-3 S ,5 4S ,1 5-3 S ,5 4S ,1 5-3 S ,5 4S 340 (369,5 b) 158 1, ,5 4S 380 Mareček Jan 159 1, ,5 4S , ,0 4S , ,5 4S 350 (377,5 b) , ,5 3S Mareček Jan 1, ,5 3S 0, výluka 3S 1, ,5 J Mareček Jan 1,0 1-3 S ,0 3S 400 Novotný Stanislav 0,1 1-3 S ,5 3S 400 0,1 1-3 S ,0 3S 400 1,0 4-3 S ,0 4S 350 Novotný Stanislav 1,0 4-3 S ,5 4S 350 0,1 4-3 S ,0 4S 350 0,1 4-3 S ,0 4S 350 1, ,0 J 440 Odehnal František 1, ,5 J 440 1, ,0 3S 350 Slanina Jan 1, ,0 3S 350 1, ,0 3S 350 1,0 C , Stáňa Ladislav 1,0 C , ,0 C , ,0 C , ,1 C ,5 3S 350 Stáňa Ladislav 183 0,1 C ,5 3S ,1 C ,0 3S 350 (281,0 b) ,1 C ,0 4S 350 Stáňa Ladislav 0,1 C výluka 4S 350 0,1 C ,0 4S 350 0,1 C ,5 4S ,1 C 3-3 S ,0 2+2 Tecl Alois 190 1,0 C 3-3 S , ,1 C 3-3 S , ,0 C 3-3 S ,5 2+2 (377,0 b) ,0 C 3-3 S ,5 J 500 Tecl Alois 1,0 C 3-3 S ,5 J ,0 C 3-3 S ,5 2+2 Tecl Alois 196 0,1 C 3-3 S , ,0 C-3-3 S , ,0 C 3-3 S ,0 2+2 (377,5 b) 199 0, ,0 4S Wölfl Gerhard 200 0, ,0 4S 201 0, ,5 4S 202 0, ,5 4S (377,0 b) 203 1, ,5 J Wölfl Gerhard

25 204 1, ,0 2+2 Wölfl Gerhard 205 1, , , , , , (375,5 b) Činčila velká 208 1, ,5 J Dočekal František 209 1, ,0 J , ,0 J , ,0 J 212 0, ,5 J 213 0, ,0 J 214 0, ,5 J 215 1, ,5 J 216 1, mvd J , mvd J , db J , mvd J , mvd J , nekl. 3S 380 Klepáček Martin 1, nekl. 3S 380 0, nekl. 3S 224 0,1 C 4-3 S , Ing. Koláček Zdeněk 225 0,1 C 4-3 S , ,1 C 4-3 S , ,1 C 4-3 S ,0 2+2 (376 b) ,0 4-3 S-3521 nekl. 4S 350 Požár Josef 1,0 4-3 S ,0 4S 350 1,0 4-3 S ,0 4S 350 1,0 4-3 S ,0 4S 350 0,1 4-3 S-3528nedod. 4S 350 Požár Josef 0,1 4-3 S ,0 4S 350 0,1 4-3 S ,0 4S 235 1, , Slámovi Mirka a Mirek 236 0, , , , , , (373,0 b) 239 1, ,0 3S 400 Slámovi Mirka a Mirek 240 1, ,0 3S , ,0 3S 400 (281,0 b) , ,0 J Slámovi Mirka a Mirek 1,0 1-3 S-38 93,0 J 650 Štourač Pavel 1,0 1-3 S-28 93,0 J 650 1,0 1-3 S-37 93,0 J ,0 1-3 S-44 94,0 3S Štourač Pavel 247 1,0 1-3 S-45 94,0 3S 248 0,1 1-3 S-46 94,0 3S (282,0 b) ,0 1-3 S-26 94,0 J Štourač Pavel 1,0 1-3 S-32 92,0 J 650 Meklenburský strakáč černý 251 1,0 C ,0 3S 400 Bratršovský Miloslav 252 0,1 C ,0 3S ,1 C ,0 3S 400 (278 b) ,1 C ,5 J 550 Bratršovský Miloslav 0,1 C ,5 J , ,5 3S 400 Pátek František 257 0, ,0 3S , ,0 3S (280,5 b) , mvd J 400 Pátek František 1, výluka J 400 Meklenburský strakáč modrý 261 1,0 C ,5 3S Bratršovský Miloslav 262 0,1 C ,5 3S 263 0,1 C ,0 3S (276,0 b) 264 1,0 C ,0 J Bratršovský Miloslav Meklenburský strakáč durynský 265 1, , Vyhlidal Teodor 266 1, , , , , , (372,0 b) Meklenburský strakáč červený 269 1,0 c ,0 3S 500 Konicar Jiří 270 0,1 c ,0 3S ,1 c ,5 3S 500 (276,5 b) 272 1,0 C ,5 4S Nedělka ml. Václav 273 1,0 C ,0 4S 274 0,1 C ,0 4S 275 0,1 C ,0 4S (371,5 b) ,0 C ,0 J 600 Nedělka ml. Václav 1,0 C ,5 J 600 1,0 C ,5 J 0,1 C ,0 J 1,0 C db J 500 Vídeňský modrý 281 1, ,0 3S 350 Břinek František st , ,0 3S , ,0 3S ,0 C 2-3 S-54 95,0 4S Rossman Walter 285 0,1 C 2-3 S-55 93,0 4S 286 0,1 C 2-3 S-56 94,0 4S 287 0,1 C 2-3 S-57 94,0 4S (376,0 b) 288 1,0 C 1-3 S-45 95,0 J ,0 C 1-3 S-51 95,0 J , ,0 4S Šínová Emílie 291 1, ,0 4S 292 1, ,0 4S 293 1, ,0 4S (375,0 b) Vídeňský černý 294 1, ,0 4S 400 Dvořák Jaroslav 295 1, ,0 4S , ,0 4S , ,0 4S 380 (374,0 b) 298 1, ,0 4S 350 Mokrý Ladislav 299 1, ,0 4S , ,0 4S , ,0 4S 350 (370,0 b) 302 1, , Mokrý Ladislav 303 0, , , , , , (377,0 b)

26 Vídeňský bílý 306 1, ,5 4S 380 Dvořák Jaroslav 307 0, ,5 4S , ,0 4S , ,0 4S 380 (374,0 b) 310 1, ,5 J 350 Hocke Jan 311 1, ,0 4S 330 Hocke Jan 312 0, ,0 4S , ,0 4S , ,0 4S 330 (375,0 b) 315 1, ,5 3S 300 Hocke Jan 316 1, ,0 3S , ,5 3S (282,0 b) 318 1, ,0 4S Kobza Jaroslav 319 0, ,5 4S 320 0, ,0 4S 321 0, ,5 4S (370,0 b) 322 1, ,5 4S 400 Kolbábek Stanislav 323 1, ,5 4S , ,5 4S , ,0 4S 400 (371,5 b) 326 0, ,5 3S 350 Kolbábek Stanislav 327 0, ,0 3S , ,0 3S 350 (278,5 b) 329 1, ,0 J Mgr. Mucha Jaroslav 330 1, , Peša Jan 331 1, , , , , ,0 2+2 (375,0 b) 334 1, ,5 3S 380 Sedláček Jaroslav 335 1, ,0 3S , ,0 3S 380 (278,5 b) 337 0,1 nedod. J Sedláček Jaroslav 338 1, , Souček Josef 339 0, , , , , , (372 b) Vídeňský šedý 342 0, ,0 J Florián Antonín 343 0,1 3-3 S ,0 4S Humpolík Bedřich 344 0,1 3-3 S ,0 4S 345 0,1 3-3 S ,0 4S 346 0,1 3-3 S ,0 4S (371 b) ,0 2-3 S ,5 4S Humpolík Bedřich 0,1 2-3 S ,5 4S 450 0,1 2-3 S ,0 4S 450 0,1 2-3 S- 94 výluka 4S , ,0 4S 310 Králíček Stanislav MC 352 0, ,0 4S , ,0 4S , ,5 4S 310 (369,5 b) 355 1, , Králíček Stanislav MC 356 1, , , , , ,5 2+2 (371,0 b) , ,0 J 400 Neubauer Jaroslav 1, mvd J 400 1, mvd J , ,0 4S 400 Trecha Pavel 363 1, ,0 4S , ,0 4S , ,0 4S 400 (367,0 b) ,0 1-3 S-64 95,0 4S Weiss Jiří 1,0 1-3 S-65 výluka 4S 670 0,1 1-3 S-66 94,5 4S 0,1 1-3 S-67 94,0 4S ,0 3-3 S ,0 4S 560 Weiss Jiří 371 1,0 3-3 S ,5 4S ,0 3-3 S ,0 4S ,0 3-3 S ,5 4S 560 (378,0 b) Vídeňský modrošedý 374 1,0 C ,5 4S 290 Bradáčová Michaela 375 1,0 C ,0 4S ,1 C ,5 4S ,1 C ,5 4S 290 (374,5 b) 378 1,0 nedod. J Bradáčová Michaela 379 1,0 C ,0 4S 300 Bradáčová Michaela 380 1,0 C ,5 4S ,1 C ,0 4S ,1 C ,0 4S 280 (373,5 b) 383 1, ,0 4S 300 Čechalová Anna 384 0, ,0 4S , ,0 4S , ,5 4S 300 (375,5 b) 387 1, , Ing. Kopečný Pavel 388 1, , , , , , (373,5 b) 391 1, ,0 4S 333 Látera Roman 392 1, ,5 4S , ,0 4S , ,5 4S 333 (373 b) 395 0, ,5 3S 350 Látera Roman 396 0, ,5 3S , ,0 3S 350 (279 b) 398 0,1 C ,5 4S Lempera Martin MCH 399 0,1 C ,0 4S 400 0,1 C ,5 4S 401 0,1 C ,0 4S (374 b) ,0 C mvd J 280 Lempera Martin MCH 1,0 C db J 280 0,1 C mvd J , ,5 3S 400 Tomášek Michal 406 0, ,5 3S , ,5 3S (280,5 b) , ,5 3S 500 Urbánek Dominik 1, nekl. 3S 500 0, ,0 3S 500 Hototský bílý 411 0, ,0 J 500 Dvořák Vladimír

27 412 1,0 2-3 S-3 92,5 3S 650 Šíp Jindřich 413 1,0 2-3 S-6 92,5 3S ,0 2-3 S-7 93,0 3S 600 (278,0 b) Český albín 415 1,0 2-3 S , Kelner Miloslav 416 0,1 2-3 S , ,1 3-3 S , ,1 3-3 S , , ,0 3S 330 Lempera František 420 1, ,0 3S , ,5 3S 330 (279,5 b) 422 0, ,0 3S Lempera František 423 0, ,0 3S 424 0, ,5 3S (279,5 b) ,0 4-3 S ,0 4S Šlechtický Antonín 1,0 4-3 S ,0 4S 0,1 4-3 S ,5 4S 0,1 4-3 S-314 nekl. 4S 429 0,1 4-3 S ,0 3S 350 Šlechtický Antonín 430 0,1 4-3 S ,0 3S ,1 4-3 S ,0 3S 350 (278,0 b) Novozélandský červený 432 0, mvd J 400 Fikar Pavel 433 0, ,0 J 434 0, ,0 J 435 0,1 nedod. J , výluka 4S 350 Fikar Pavel 1, ,5 4S 350 0, výluka 4S 350 0, ,0 4S , ,0 4S 400 Fikar Pavel 441 1, ,5 4S , ,5 4S , ,0 4S 400 (372,5 b) 444 1, ,0 4S 388 Hort Josef 445 1, ,5 4S , ,5 4S , ,5 4S 388 (373,5 b) , mvd J 330 Hort Josef 1, db J , ,0 3S 400 Mgr. Kváš Jiří 451 1, ,0 3S , ,0 3S 400 (280,0 b) ,0 4-3 S , Řípa Josef 1,0 4-3 S , ,1 4-3 S0110 výluka ,1 4-3 S , ,0 2-3 S ,0 J 350 Řípa Josef 1,0 2-3 S ,0 J ,0 C ,5 2+2 Tenora Jiří 460 1,0 C , ,0 C , ,1 C ,0 2+2 (374,5 b) Novozélandský bílý 463 0, mvd J 350 Beneš Josef ,1 1-3 S-27 94,5 4S Buček Pavel 0,1 1-3 S-41 95,0 4S 0,1 1-3 S-4 94,5 4S 0,1 1-3 S-12 94,5 4S 468 1,0 1-3 S-35 95,5 4S Buček Pavel 469 0,1 1-3 S-40 94,0 4S 470 1,0 1-3 S-1 95,5 4S 471 0,1 1-3 S-3 95,0 4S (380,0 b) 472 1,0 1-3 S-7 95,5 4S Buček Pavel 473 1,0 1-3 S-9 95,5 4S 474 1,0 1-3 S-8 95,0 4S 475 1,0 1-3 S-10 95,5 4S (381,5 b) 476 1, ,5 2+2 Dobrovolný Josef 477 1, , , , , ,5 2+2 (379,0 b) , ,0 J Dobrovolný Josef 0, ,5 J 482 0,1 1-3 P-17 94,5 4S Heler Václav 483 1,0 1-3 P-14 94,5 4S 484 0,1 1-3 P-18 93,5 4S 485 1,0 1-3 P-15 93,5 4S (376,0 b) 486 1,0 1-3 P-24 93,5 3S Heler Václav 487 1,0 1-3 P-25 94,0 3S 488 1,0 1-3 P-26 94,0 3S (281,5 b) 489 1,0 1-3 S ,0 4S 400 Juráček Josef 490 1,0 1-3 S ,5 4S ,0 1-3 S ,5 4S ,1 1-3 S ,0 4S 400 (374,0 b) 493 0,1 1-3 S ,5 4S 400 Juráček Josef 494 0,1 1-3 S ,5 4S ,0 1-3 S ,5 4S ,0 1-3 S ,5 4S 400 (376,0 b) , ,0 4S 350 Koutníková Vendula M 0, ,0 4S 0, nekl. 4S 0, ,5 4S 1, db J 400 Krejčová Hanka 1, db J 400 0, mvd J 400 0,1 4-3 nedod. J 1, ,5 4S 400 Krejčová Hanka 1, ,0 4S 400 0, ,5 4S 400 0, nekl. 4S , ,0 4S ing. Malá Dagmar 510 1, ,0 4S 511 0, ,0 4S 512 0, ,5 4S (378,5 b) 513 1,0 nedod. J Mokrý Jan 514 Novozél. červ. 0, ,0 3S 300 Mokrý Jan 515 Novozél. červ. 0, ,0 3S 300 Novozél. červ , ,5 3S 300 (277,5 b)

28 517 Novozél. červ. 1, ,5 4S 280 Mokrý Jan 518 Novozél. červ. 0, ,5 4S Novozél. červ. 0, ,5 4S 280 Novozél. červ , ,5 4S 280 (370,0 b) 521 1, ,0 4S Mynář Jaroslav 522 1, ,5 4S 523 0, ,0 4S 524 0, ,5 4S (378,0 b) 525 1, výluka J 550 Němcovi Jaroslav a Da 526 1, ,5 4S 350 Pečinka Lubomír 527 1, ,5 4S , ,0 4S , ,0 4S 350 (370,0 b) 530 1, ,5 2+2 Pohanka Václav 531 1, , , , , ,5 2+2 (377,5 b) 534 1, ,0 2+2 Pohanka Václav 535 1, , , , , ,0 2+2 (375,5 b) 538 1, , Pohl Jiří 539 1, , , , , , (374,0 b) , , Pohl Jiří 0, , , výluka , , Burgundský 546 1,0 C ,5 4S 380 Bratršovský Miloslav 547 1,0 C ,5 4S ,0 C ,5 4S ,0 C ,0 4S 380 (371,5 b) 550 0,1 C ,0 4S Bratršovský Miloslav 551 0,1 C ,0 4S ,0 C ,0 4S ,0 C ,0 4S 380 (365,0 b) 554 0, , Dobošová Žofie 555 0, , , , , , (371,0 b) , ,0 4S 380 Dobošová Žofie 0, ,0 4S 380 0, nekl. 4S 380 0, ,5 4S ,0 J 400 Harvánek Jiří 563 1,0 1-3 S-28 92,0 4S 450 Juráček Jaroslav 564 1,0 1-3 S-30 93,5 4S ,1 1-3 S-31 94,5 4S ,1 1-3 S-32 93,5 4S 400 (374,0 b) 567 1, ,0 4S 400 Kupka Milan 568 1, ,5 4S , ,0 4S 570 0, ,0 4S (365,0 b) 571 1, mvd J 400 Kupka Milan 572 0, ,0 4S 400 Ronovský Karel 573 0, ,5 4S , ,0 4S 575 0, ,5 4S 400 (375,0 b) 576 1, ,0 4S 400 Ronovský Karel 577 0, ,5 4S , ,0 4S , ,5 4S 400 (377,0 b) 580 1,0 C 3-3 S ,0 2+2 Ing. Štěrba Jaroslav 581 0,1 C 3-3 S , ,0 C 3-3 S , ,1 C 3-3 S ,0 2+2 (380,5 b) 584 1,0 C 3-3 S ,5 2+2 Ing. Štěrba Jaroslav 585 1,0 C 3-3 S , ,0 C 3-3 S , ,0 C 3-3 S ,5 2+2 (378,5 b) 588 1,0 C 3-3 S , Ing. Štěrba Jaroslav 589 0,1 C 3-3 S , ,0 C 3-3 S , ,0 C 3-3 S ,0 2+2 (378,0 b) ,0 C 4-3 S ,0 2+2 Ing. Štěrba Jaroslav 0,1 C 4-3 S-363výluka 2+2 1,0 C 4-3 S , ,1 C 4-3 S , , ,5 3S 300 Veleba Josef 597 1, ,5 3S , ,0 3S 300 (279,0 b) Kuní velký hnědý 599 1, db J 350 Dohnal Petr 600 0, nekl. J , nekl. J Dohnal Petr 0,1 nedodal nedod. J 0,1 nedodal nedod. J 0, ,0 J 450 Tlustý Pavel 0, výluka J 450 Kuní velký modrý 606 1, výluka J Musil Josef , výluka 3S 450 Tlustý Pavel 0, výluka 3S 450 0, ,0 3S 450 0, db J 450 Tlustý Pavel 0, db J 450 1, výluka J 450 0, výluka J 450 Siamský velký žlutý 614 1, ,5 J 380 Králíček Vojtěch 615 0, db J 616 0, db J

29 Kalifornský černý 617 1, ,0 3S Břinek František ml , ,0 3S , ,5 3S (282,0 b) , nedod. J Břinek František ml. 1, ,0 J 500 0, ,5 J 440 1, ,0 J 440 1, mvd J , ,0 3S 440 Břinek František st , ,5 3S 622 0, ,5 3S (283,0 b) , mvd J Břinek František st. 0, db J , ,5 4S 350 ing. Dobrovolný Jarom 631 1, ,5 4S , ,5 4S 633 0, ,0 4S (370,5 b) 634 1, ,5 4S 350 ing. Dobrovolný Jarom 635 1, ,5 4S , ,0 4S , ,5 4S 350 (371,5 b) ,1 nedod. J Dohnal Petr 1,0 nedod. J 640 1, ,0 3S 450 Fic Miroslav 641 1, ,5 3S , ,0 3S (282,5 b) 643 1, ,0 4S 350 Gruber Jan 644 1, ,0 4S , ,5 4S 646 0, ,0 4S (375,5 b) 647 1, ,5 4S 380 Jelínek Jaroslav 648 1, ,0 4S , ,5 4S , ,0 4S 380 (374,0 b) 651 1,0 1-3 S-29 94,0 4S 400 Juráček Jaroslav ml ,0 1-3 S-32 92,5 4S ,1 1-3 S-33 93,5 4S ,1 1-3 S-34 94,0 4S 400 (374,0 b) ,1 1-3 S-25 94,0 J 400 Juráček Jaroslav ml. 0,1 1-3 S-23 93,5 J 400 0,1 1-3 nedod. J 0,1 1-3 nedod. J 659 1, , Kahula Karel 660 1, , , , , , (370 b) 663 1, ,5 3S 330 Musil Josef 664 0, ,0 3S , ,5 3S 320 (276 b) , ,5 J 320 Musil Josef 0,1 4-3 S-417 výluka 4S 660 Mgr Navrátil Lukáš 1,0 4-3 S-415 výluka 4S 660 1,0 4-3 S ,5 4S 660 0,1 4-3 S ,5 4S 660 0,1 9-2 S ,0 J 440 Mgr Navrátil Lukáš 0,1 9-2 S ,0 J , ,0 4S 350 ing. Ondráková Marie P 674 1, ,0 4S ,0 4S ,0 4S 400 (375 b) 677 1,0 C ,0 4S Pelán Stanislav 678 1,0 C ,5 4S 679 0,1 C ,5 4S 680 0,1 C ,5 4S (375,5 b) ,0 C výluka 4S Pelán Stanislav 1,0 C mvd 4S 0,1 C mvd 4S 0,1 C mvd 4S 1, ,5 3S 300 Pittner Vladimír 1, ,0 3S 300 1, výluka 3S 300 1, nekl. 3S 300 Pittner Vladimír 0, ,0 3S 300 0, ,5 3S ,0 1-3 S ,5 2+2 Pochop Josef 692 1,0 1-3 S , ,0 1-3 S , ,1 1-3 S ,0 2+2 (377,5 b) ,0 1-3 S ,0 3S 420 Pochop Josef 1,0 1-3 S-154 výluka 3S 420 0,1 1-3 S ,5 3S 420 nedod. J Pochop Josef 699 0, ,5 3S 400 Řežábek Josef 700 0, ,5 3S , ,0 3S 400 (282 b) , ,5 3S 450 Souček Josef 0, nekl. 3S 450 0, ,0 3S 450 1, ,5 J 400 Šula Vlastimil 1, mds J 400 1, mds J 400 1, nekl. J 300 0, ,0 J 400 1, ,5 J 400 1, ,0 J , ,0 3S 350 Všetečka Radomil 713 0, ,0 3S , ,0 3S 350 (281,0 b) 715 0,1 nedod. J Všetečka Radomil 716 1, ,5 4S 400 Zavoral Jaroslav 717 1, ,0 4S ,5 4S , ,0 4S (375,0 b) Japonský 720 0,1 3-3 S-12 93, Kupkova Magda 721 0,1 3-3 S-11 94, ,0 3-3 S-13 93, ,1 3-3 S-14 93,0 2+2 (373,0 b) ,0 3-3 S-15 mvd J 350 Kupkova Magda 0,1 3-3 S-16 mvd J 350

30 Český strakáč černý 726 0, ,5 3S Ambrož Jiří MCH 727 0, ,0 3S 728 0, ,0 3S (280,5 b) , mvd J 250 Ing. Caha Miroslav 0, db J 300 0, db J 230 0, ,0 J 560 0, ,0 J 350 Florián Antonín 0,1 2-3 S ,0 J 500 Kmošek Vlastimil 0,1 3-3 S-2134 db J 736 1,0 5-3 S ,0 4S 280 Kmošek Vlastimil 737 1,0 5-3 S ,0 4S ,0 5-3 S ,0 4S ,1 5-3 S ,0 4S 400 (373,0 b) 740 0, db J 400 Kuchařík František 743 1,0 C ,0 2+2 Matoušek Ladislav 744 1,0 C , ,0 C , ,1 C , (371,5 b) 747 0,1 C mvd J ,0 C-3-2 S ,0 J 400 Matoušek Ladislav 1,0 C mvd J 380 0, db J 330 Tomšík Vladimír 749 1, ,0 3S 330 Tomšík Vladimír 750 1, ,0 3S , ,5 3S 330 (278,5 b) Český strakáč modrý 752 0, ,0 J 400 Ing. Caha Miroslav Český strakáč černožlutý 753 1, mvd J 350 Ing. Caha Miroslav 754 1, mvd J 400 Aljaška 755 1,0 4-3 S ,0 4S Čechal Vladimír MV 756 0,1 4-3 S ,0 4S 757 0,1 4-3 S ,5 4S 758 0,1 4-3 S ,0 4S (379,5 b) 759 1,0 3-3 S ,0 3S 300 Čechal Vladimír 760 1,0 3-3 S ,0 3S ,1 3-3 S ,5 3S 300 (283,5 b) ,0 c nekl. 4S 220 Chvátal Pavel MCH 1,0 c nekl. 4S 220 1,0 C nekl. 4S 220 1,0 C nekl. 4S 220 0,1 c nekl. 4S 250 Chvátal Pavel MCH 0,1 c nekl. 4S 250 0,1 c nekl. 4S 250 0,1 c nekl. 4S 250 1,0 c nekl. 4S 220 Chvátal Pavel MCH 1,0 c ,0 4S 220 0,1 C ,0 4S 250 0,1 c ,5 4S , , Měska Martin ml , , , , , , (374,5 b) 778 1, ,0 3S 280 Pittner Vladimír 779 0, ,0 3S , ,0 3S 280 (276 b) Havana 781 1, ,5 J 350 Bradáč Antonín 782 1, ,0 3S 350 Bradáč Antonín 783 1, ,0 3S , ,0 3S 350 (284 b) 785 1, ,0 2+2 Dobrovolný Josef 786 1, , , , , ,0 2+2 (376,5 b) , mvd J 400 Kuchaříková Jaroslava 0, výluka J 400 0,1 C mvd J 300 Nedělka Kamil 0,1 C mvd J ,0 C ,0 4S 300 Nedělka Kamil 794 1,0 C ,0 4S ,0 C ,5 4S ,0 C ,5 4S 300 (374,0 b) 797 1, ,0 4S 350 Pokorný Lubomír 798 0, ,5 4S , ,5 4S , ,0 4S 350 (376,0 b) , ,5 J 350 Pokorný Lubomír 0, ,5 J , ,0 3S 330 Wasserbauer Josef 804 1, ,5 3S , ,5 3S 330 (286,0 b) 806 0, ,0 3S 280 Wasserbauer Josef 807 0, ,0 3S , ,0 3S 280 (279,0 b) , ,0 J 330 Wasserbauer Josef 1, ,0 J 330 Bílopesíkatý černý 811 1, ,0 J 400 Promberger Pavel 812 1, ,5 J , , Promberger Pavel 814 1, , , , , , (378,5 b) 817 0, ,5 4S 350 Promberger Pavel 818 0, ,5 4S , ,5 4S , ,5 4S 350 (378 b) 821 0, , Promberger Pavel 822 0, , , , , , (376 b) , mvd J 350 Promberger Pavel 0, mvd J 320 1, mvd J 300

31 Bílopesíkatý modrý 828 1, ,5 4S 400 Ing Kuchaříková Micha 829 1, ,5 4S , ,0 4S , ,0 4S 400 (370 b) ,5 4S Partl Libor ,0 4S ,0 4S ,0 4S (376,5 b) , mvd J Promberger Pavel 1, mvd J 300 Promberger Pavel 0, nekl. J , ,5 4S 320 Promberger Pavel 840 0, ,0 4S , ,0 4S , ,5 4S 320 (377,0 b) 843 1, nedod. J 320 Promberger Pavel 844 1, ,5 3S 320 Promberger Pavel 845 1, ,0 3S , ,5 3S 320 (279 b) 847 1, ,5 4S 320 Promberger Pavel 848 1, ,0 4S , ,5 4S , ,0 4S 300 (376 b) 851 0, , Promberger Pavel 852 0, , , , , , (375,5 b) 855 0, mvd J 300 Promberger Pavel Moravský bílý hnědooký 856 1,0 3-3 S ,0 4S Mejzlík Jiří 857 1,0 3-3 S ,0 4S 858 0,1 3-3 S ,5 4S 859 0,1 3-3 S ,5 4S (377,0 b) Zaječí divoce zbarvený ohnivý 860 0, ,0 2+2 Kuchařík Lukáš 861 0, , , , , ,0 2+2 (374,5 b) Zaječí tříslově černý 864 1, ,0 4S Kuchařík Lukáš 865 1, výluka 4S 866 0, ,0 4S 867 0, ,0 4S Malý beran bílý červenooký 868 1, ,0 4S Dvořák Jaroslav 869 0, ,0 4S 870 0, ,0 4S 871 0, ,5 4S (379,5 b) 872 1, ,0 4S Jaroš Dominik MCH 873 0, ,0 4S 874 0, ,0 4S 875 0, ,0 4S (376,0 b) 876 1,0 3-3 S , Vaněk Josef 877 0,1 3-3 S , ,0 3-3 S , ,1 3-3 S , (375,5 b) Malý beran divoce zbarvený 880 0,1 1-3 S-4 94,0 CHS Dobrovolný Zdeněk Bc 881 1,0 1-3 S-6 95,5 CHS ,0 1-3 S-1 94,0 CHS ,1 1-3 S-11 93,0 CHS 400 (376,5 b) 884 MaB černý 0,1 3-3 S-9 94,0 J Dobrovolný Zdeněk Bc 885 1,0 3-3 S-34 93,5 J , ,0 4S Dvořák Jaroslav 887 0, ,5 4S 888 0, ,5 4S 889 0, ,0 4S (375,0 b) 890 1,0 3-3 S , Vaněk Josef 891 0,1 3-3 S , ,0 3-3 S , ,1 3-3 S ,5 2+2 (374,5 b) Malý beran železitý 894 1,0 1-3 S-3 94,0 4S 500 Dobrovolný Zdeněk Bc 895 1,0 1-3 S-4 94,5 4S ,1 1-3 S-6 94,5 4S 897 0,1 1-3 S-7 95,0 4S (378,0 b) 898 0,1 4-3 S-11 94,0 4S Dobrovolný Zdeněk Bc 899 0,1 4-3 S-12 96,0 4S 900 0,1 4-3 S-13 94,5 4S 901 0,1 4-3 S-14 95,5 4S (380,0 b) 902 1,0 1-3 S-9 94,5 J 500 Dobrovolný Zdeněk Bc Malý beran strakáč divoce zbarvený 903 1,0 1-3 S-1 93,0 2+2 Dobrovolný Zdeněk Bc 904 0,1 1-3 S-5 92, ,0 1-3 S-7 93, ,0 1-3 S-8 95,0 2+2 (374,0 b) Malý beran havanovitý 907 0,1 3-3 S-1 92,0 J 390 Dobrovolný Zdeněk Bc Činčila malá 908 1, ,5 2+2 Bervid František a Věra 909 1, , , , , ,5 2+2 (375,0 b) , ,0 J Bervid František a Věra 1, ,5 J 0,1 C ,0 J 300 Nedělka Martin 0,1 nedod. J 0,1 C ,0 J 300 Marburský 917 1, , Ing. Broža Bohuslav 918 1, , , , , , (375,5 b) , ,0 J 350 Ing. Broža Bohuslav 0, ,5 J 300 Ing. Broža Bohuslav

32 923 1,0 2-3 S ,0 4S 330 Chlumská Zuzana 924 1,0 2-3 S ,0 4S ,1 2-3 S ,0 4S ,1 2-3 S ,5 4S 350 (375,5 b) 927 1,0 3-3 S ,5 3S 330 Chlumská Zuzana 928 1,0 3-3 S ,5 3S ,0 3-3 S ,5 3S 330 (283,5 b) 930 0,1 3-3 S ,0 3S 330 Chlumská Zuzana 931 0,1 3-3 S ,0 3S ,1 3-3 S ,0 3S 330 (283,0 b) 933 0,1 3-3 S , Chlumská Zuzana 934 1,0 5-3 S , ,0 5-3 S-313 výluka ,1 5-3 S , (282,5 b) 937 0,1 5-3 S ,5 3S 300 Chlumská Zuzana 938 0,1 5-3 S ,0 3S ,1 5-3 S ,5 3S 300 (283,0 b) Český červený 940 1, ,0 4S 330 Kamenský Vladimír 941 1, ,0 4S , ,0 4S , ,5 4S 330 (374,5 b) 944 0, ,5 3S 330 Němcovi Jaroslav a Da 945 0, ,5 3S 946 0, ,5 3S 330 (276,5 b) 947 1, ,0 J 330 Němcovi Jaroslav a Da 948 1, ,0 J ,5 CHS Partl Libor ml ,0 CHS ,0 CHS ,0 CHS (373,5 b) Rhönský 953 0,1 5-2 S ,5 J Jurný Josef 954 1,0 2-2 S ,0 J 955 0, B ,5 J Perlový 956 1, ,5 4S Kuchařík František 957 1, ,0 4S 958 0, ,0 4S 959 1, ,5 4S 960 1, ,0 J 400 Kuchařík František 961 1, výluka J , nd 2+2 Kuchařík František 963 0, , , , , ,5 2+2 (373,0 b) Stříbřitý černý 966 1,0 C ,5 4S Chalupa David 967 0,1 C ,0 4S 968 0,1 C ,5 4S 969 0,1 C ,0 4S (379,0 b) Stříbřitý žlutý 970 0, ,5 4S Beneš Bohuslav 971 0, ,5 4S , ,0 4S , ,0 4S 250 (373,0 b) 974 1, ,0 4S Fiala Miroslav 975 1, ,5 4S 976 1, ,0 4S 977 1, ,0 4S (378,5 b) 978 1, ,0 4S Fiala Miroslav 979 1, ,0 4S 980 0, ,0 4S 981 0, ,0 4S (377,0 b) 982 1,0 C ,5 2+2 Chalupa David 983 0,1 C , ,1 C , ,1 C ,5 2+2 (378,0 b) 986 1,0 C ,5 4S Chalupa David 987 1,0 C ,0 4S 988 0,1 C ,0 4S 989 0,1 C ,5 4S (372,0 b) 990 1,0 C ,0 3S 280 Matoušek František 991 1,0 C ,0 3S ,1 C ,0 3S (276,0 b) ,0 4-1 S ,0 3S 350 Šula Vlastimil 0, výluka 3S 350 0, ,5 3S 350 Stříbřitý divoce zbarvený 996 1, ,5 3S 300 Peša Jan 997 0, ,5 3S 998 0, ,0 3S 300 (282,0 b) 999 1, ,5 J 300 Peša Jan , ,5 4S 450 Weiss Lukáš , ,0 4S , ,0 4S , ,5 4S 450 (375,0 b) Stříbřitý modrý , ,5 CHS 350 Beneš Bohuslav , ,0 CHS , ,0 CHS , ,5 CHS (379 b) , ,0 CHS 350 Beneš Bohuslav , ,0 CHS , ,5 CHS , ,5 CHS 350 (382,0 b) , ,5 J 350 Beneš Bohuslav 0, ,5 J 350 1, ,0 4S 250 Čechal Vladimír ml. 0, ,0 4S 250 0, ,5 4S 250 0, ,5 4S 250 Holandský černý ,1 3-3 S 124 výluka 3S 350 Ing. Broža Bohuslav ,1 3-3 S ,0 3S ,1 3-3 S ,5 3S 350

33 , ,5 J 340 Králíček Stanislav MC 1, ,0 J 340 1, ,0 J 330 0, ,5 J 0, ,5 J , , Králíček Stanislav MC , , , , , , (374,5 b) , ,0 3S 310 Králíček Stanislav MC , ,5 3S , ,0 3S 310 (278,5 b) ,1 C 1-3 S-8 91,0 J 350 Ing. Nocar Jiří 0,1 C 4-3 S-53 výluka J ,0 C 1-3 S-4 93,5 2+2 Ing. Nocar Jiří ,1 C 1-3 S-6 94, ,1 C 1-3 S-49 94, ,1 C 1-3 S-50 95,0 2+2 (376,5 b) , ,5 3S 300 Venzhöfer Pavel , ,0 3S , ,5 3S (281,0 b) , ,0 J 300 Venzhöfer Pavel 1, ,0 J , ,0 3S 300 Venzhöfer Pavel , ,0 3S , ,5 3S 300 (280,5 b) Anglický strakáč madagaskarový , ,0 3S Jurný Josef , ,5 3S , ,0 3S (281,5 b) Tříslový černý , ,5 4S 250 Geisselreiter Ivan , ,5 4S , ,5 4S , ,0 4S 250 (377,5 b) , ,0 J 250 Geisselreiter Ivan 0,1 nedod. J Mikudová Renáta ,0 1-3 S-7 94,5 CHS Špinar Václav ,0 1-3 S-8 95,0 CHS ,1 1-3 S-9 94,5 CHS ,0 1-2 S-91 95,5 CHS (379,5 b) Český černopesíkatý , ,0 3S 300 Klepáček Martin , ,0 3S , ,5 3S 300 (280,5 b) ,0 1-3 S-21 94,5 4S Matoušek František ,0 1-3 S-22 95,5 4S ,0 1-3 S-25 94,5 4S ,1 1-3 S-27 94,5 4S (379,0 b) , ,5 3S 330 Němec Jaroslav ml , ,0 3S , ,0 3S 330 (279,5 b) , ,0 J , ,5 J ,5 4S Partl Libor ml ,0 4S ,5 4S ,0 4S (376,0 b) ,1 1-3 S-37 95,0 J 440 Štrejbar Bohuslav 0,1 1-3 S-33 94,5 J 440 1,0 1-3 S-35 94,5 J ,0 4-3 S ,5 3S 330 Štrejbar Bohuslav ,0 4-3 S ,0 3S ,1 4-3 S ,5 3S 330 (283,0 b) ,0 1-3 S-31 94,5 CHS 440 Štrejbar Bohuslav ,0 1-3 S-30 95,0 CHS ,1 1-3 S-34 95,0 CHS ,1 1-3 S-38 95,0 CHS (379,5 b) Ruský černý ,0 1-3 S-30 95,5 J 330 Hedbávný Karel ,1 1-3 S-31 95,0 J ,1 1-3 S-29 94,0 J , ,5 3S 220 Holánek Josef , ,0 3S , ,5 3S 220 (284,0 b) Zakrslý beran bílý červenooký ,0 4-3 S-26 95,0 4S 500 Šíp Jindřich ,0 5-2 S-18 93,5 4S ,1 4-3 S-27 94,5 4S ,1 4-3 S-28 95,0 4S 500 (378,0 b) Zakrslý beran bílý modrooký ,1 C 1-2 S-5 94,5 J Nedělka Aleš ,1 C ,5 MR 220 Nedělka Aleš ,1 C ,0 MR ,0 C ,5 MR ,1 C ,5 MR 220 (376,5 b) ,0 5-2 S-15 95,5 4S 500 Šíp Jindřich ,0 5-2 S-17 94,0 4S ,0 4-2 S-12 94,0 4S ,1 2-3 S-29 94,5 4S 500 (378,0 b) Zakrslý beran divoce zbarvený ,1 C ,0 J 220 Nedělka Aleš ,0 C 3-3 S-18 93,0 J 300 Šimek Vlastimil 0,1 C 5-3 S-28 mvd J 300 0,1 C 5-3 S-31 db J 300 Zakrslý beran černý ,0 3-3 S-9 94,5 3S 300 Klvač Josef ,1 3-3 S-10 94,0 3S ,1 3-3 S-11 94,5 3S 300 (283,0 b) ,1 6-2 S-17 93,0 J Klvač Josef 1,0 6-2 S-16 95,0 J ,0 4-3 S-15 93,5 J 300 Klvač Josef ,1 3-3 S-6 94,5 3S ,1 3-3 S-7 94,5 3S ,1 3-3 S-8 95,0 3S 300 (284,0 b) ,0 5-3 S-17 mvd J 300 Šíp Jindřich

34 Zakrslý beran modrý ,1 4-3 S-14 93, Hicklová Veronika , , , , , , (375,5 b) , ,0 J 250 Hicklová Veronika , ,5 J 250 Zakrslý beran madagaskarový , ,0 4S 250 Hicklová Veronika , ,5 4S , ,5 4S , ,5 4S 250 (373,5 b) , ,0 3S 250 Hicklová Veronika , ,5 3S , ,0 3S , ,5 3S 250 Hicklová Veronika , ,5 3S , ,0 3S , mvd J 200 Kupkova Marie MCH , mvd J , mvd J ,0 C ,0 4S 270 Šimková Michaela ,1 C ,5 4S ,1 C ,5 4S ,1 C ,0 4S 270 (375,0 b) , ,5 4S 200 Zavoralová Blanka , ,5 4S , ,0 4S , ,5 4S (376,5 b) Zakrslý beran perlový ,0 4-3 S-8 95,0 4S 250 Ing. Kopečný Pavel ,0 4-3 S-9 94,5 4S ,0 4-3 S-10 94,5 4S ,0 4-3 S-11 94,5 4S 250 (378,5 b) Zakrslý beran činčilový , ,0 4S 200 ing. Zavoral Jaroslav , ,0 4S , ,5 4S , ,5 4S (371,0 b) Zakrslý beran strakáč madagaskarový , db J 200 Kupkova Marie MCH , ,0 J , mvd J 200 Hermelín červenooký ,0 C ,0 2+2 Dobošová Žofie MV ,0 C , ,0 C , ,1 C , (376,0 b) Zakrslý havanovitý , ,5 4S 400 Mynář Jaroslav , ,5 4S , ,5 4S , ,0 4S 400 (378,5 b) ,0 C ,0 J 165 Bc. Tesařová Zuzana 1,0 C ,5 J 165 1,0 C ,5 J 400 Zakrslý bílopesíkatý černý , ,5 3S 400 Krejčová Hanka ,1 6-2 nedod , ,0 3S , ,5 3S (281,0 b) , výluka 4S 350 Krejčová Hanka 0, ,0 4S 0, ,5 4S 0, ,0 4S Zakrslý kuní hnědý , ,0 4S 330 Hedbávný Karel , ,5 4S , ,0 4S , ,5 4S 400 (372,0 b) ,0 C ,0 J 330 Bc. Tesařová Zuzana Zakrslý tříslový havanovitý , ,0 2+2 Mynář Jaroslav , , , , , ,0 2+2 (374,5 b) Zakrslý hototský bílý , ,5 J 300 Dvořák Vladimír Zakrslý rhönský , ,0 J 180 Bradáč Antonín , ,0 J , , Slanina Jan 1, , , , , , , výluka J 200 Slanina Jan Zakrslý japonský , ,0 3S 200 Kupka Milan MCH , ,0 3S , ,0 3S 200 (277,0 b) Zakrslý tříslový černý , ,0 2+2 Mynář Jaroslav , , , , , ,0 2+2 (376,0 b) Kastorex , ,0 4S 300 Ing. Bareš Jiří , ,0 4S , ,0 4S , ,5 4S 300 (374,5 b) , db J 400 Venzhöfer Jan , ,0 3S Venzhöfer Jan , ,0 3S , ,0 3S (276,0 b)

35 1208 1, ,0 3S 400 Venzhöfer Jan , ,5 3S , ,0 3S (280,5 b) , nedod. J Venzhöfer Jan , ,0 3S 400 Venzhöfer Jan , ,0 3S , ,0 3S 400 (273,0 b) Bílý červenooký rex , ,0 4S 450 Tecl Miloš , ,0 4S , ,5 4S , ,5 4S (379,0 b) Dalmatinský strakáč modrý rex , ,5 J 280 Ing. Caha Miroslav Český strakáč černožlutý , mvd J 400 Činčilový rex , ,5 4S 400 Tomášek Michal , ,5 4S , ,5 4S , ,5 4S 400 (373,0 b) , ,0 J 400 Venzhöfer Jan 1, ,0 J 400 1, db J 400 1, mvd J 400 Zakrslý oranžový rex , ,0 4S 350 Šíp Jindřich , výluka 4S , ,0 4S , nekl. 4S 400 Zakrslý saténový modrý , K 93,0 4S Šíp Jindřich , K 93,5 4S , K 93,0 4S , K 94,0 4S (373,5 b) Exice drůbeže Pohlaví Vol. Kroužek Ocenění Čestná cena Prod. cena Vystavovatel Brahmánky žluté kolumbijské 1 1, VD(93,5) J Matoušů Ladislav 0, VD(93,5) J 0, VD(94) J Brahmánky modré koroptví vlnité 2 1,0 611 VD(93) J 400 Chlumská Zuzana 0,1 608 VD(93) J 460 0,1 609 DB(92) J 460 Brahmánky stříbrně koroptví vlnité 3 1,0 607 VD(93) J 400 Chlumská Zuzana 0,1 610 VD(93) J 460 Amroksky krahujcovité 5 1,0 5528/13 VD(93). Bratršovský Miloslav 0,1 3519/13 VD(93). 0,1 2239/13 DB(92). 6 1,0 2202/13 US(91). 250 Bratršovský Miloslav 1,0 2204/13 VD(93) ,0 2241/13 VD(93) ,0 2267/13 EL(95) J 250 Drejček Jaroslav 0,1 3897/13 VD(93) J 0,1 3900/13 EL(95) J 8 1,0 2361/13 VD(94) J 200 Drejček Jaroslav 0,1 3898/13 VD(93) J 0,1 3896/13 VD(93,5) J 9 1,0 2268/13 DB(92) J 150 Drejček Jaroslav 0,1 3899/13 US(91) J 0,1 nedod. J 10 1,0 2360/13 DB(92) J 150 Drejček Jaroslav 1,0 2359/13 VD(93) J ,0 2372/13 US(91) J 230 Havelková Jarmila 0,1 2373/13 US(91) J 0,1 4027/13 US(91) J Australky černé 12 1, VD(93,5) J 360 Čajková Lydie 0, VD(94) J 13 1, VD(93,5) J 360 Čajková Lydie 0, VD(94) J 14 1, VD(93,5) J 360 Čajková Lydie 0, DB(92) J 15 1, VD(94) J Dvořák Zdeněk 0, DB(92) J 0, VD(93,5) J 16 1,0 975 DB(92) J 330 Dvořák Zdeněk 1, DB(92) J , DB(92) J 250 Juráček Jaroslav 0, DB(92) J 0, EL(95,5) J 18 1, V (0) J 200 Juráček Jaroslav 1, VD(93,5) J 200 1,0 nedod. J ,0 650 DB(92) J Sedlák Bohuslav 0, DB(92) J 0,1 646 VD(93,5) J 20 1,0 648 US(91) J 250 Sedlák Bohuslav 1,0 649 V (0) J , VD(93,5) J 300 Suchý Tomáš 0, VD(93,5) J 0, VD(94) J 22 1, DB(92) J 130 Vacula Josef 1, DB(92) J 130 Bílefeldské slepice rodobarvé hnědoprsé 23 1, VD(93,5) J 350 Dohnal Petr 0,1 3706/13 VD(93,5) J 0,1 3705/13 DB(92) J

36 , VD(93) J 350 Dohnal Petr 0, VD(93,5) J 250 0, VD(94) J 250 1, VD(93,5) J 350 Dohnal Petr 1, DB(92) J 300 1,0 8122/13 VD(94) J Mareček Jan 0, /13 V (0) J 0,1 3809/13 VD(93) J 1, EL(95) J Vyhlidal Teodor 0, EL(95) J 0, VD(93,5) J Hempšírky měděně červené 28 1,0 2265/13 DB(92). Bratršovský Miloslav 0,1 3518/13 VD(93). 0,1 3524/13 VD(93) ,0 1097/13 VD(93,5). Dobrovolný Tomáš M 0,1 3560/13 DB(92). 0,1 3563/13 VD(93,5). 1,0 2232/13 DB(92). 280 Dobrovolný Tomáš M 0,1 3561/13 V (0) ,1 3564/13 V (0) ,0 2230/13 DB(92). 333 Dobrovolný Tomáš M 0,1 3559/13 V (0). 1,0 2101/13 DB(92) J Mgr. Mucha Jaroslav 0,1 6116/13 DB(92) J 0,1 6112/13 VD(93,5) J 1,0 2117/13 VD(93,5) J Tenora Jiří 0,1 3820/13 VD(93,5) J 0,1 3823/13 V (0) J 1,0 2116/13 DB(92) J Tomšej Jan 0,1 3818/13 VD(93) J 0,1 3817/13 V (0) J 1,0 2303/13 VD(93) J 230 Urbanová Helena 0,1 3976/13 VD(93) J 0,1 3983/13 DB(92) J Maransky černé měděněprsé 36 1,0 2246/13 VD(93). 400 Dobrovolný Zdeněk Bc 0,1 3554/13 DB(92). 0,1 3558/13 V (0) ,0 2205/13 DB(92). 180 Dobrovolný Zdeněk Bc 1,0 2206/13 VD(93) , /13 DB(92) J 220 Měska Martin 0, /13 DB(92) J 0, /13 V (0) J 1,0 719/13 V (0). 200 Odehnal Martin 1,0 8046/13 N (0). 200 Plymutky žluté 40 1,0 2256/13 V (0). Bratršovský Miloslav 0,1 3516/13 VD(93). 0,1 3526/13 VD(93,5). 41 1, DB(92) J 230 Kadela Miroslav 0, DB(92) J 0, VD(93) J 42 1, DB(92) J Urbánek Dominik 0, VD(93) J 0, VD(93,5) J Plymutky žíhané 43 1, US(91) J 250 Mareček Jan 0, US(91) J 250 0, DB(92) J , US(91) J Mareček Jan 0, V (0) J 0, US(91) J Sasexky bílé světle kolumbijské 45 1, VD(93) J Horký Josef 0, VD(93,5) J 0, EL(95) J 46 1, US(91) J 180 Lempera František 1, US(91) J 180 1, VD(93) J 180 1, VD(93) J 180 1, VD(93) J 180 Šumavanky zlaté stříkané 47 1, DB(92). Vaněk Jan MCH 0, V (0). 0, DB(92) , DB(92). Vaněk Ladislav 0, DB(92). 0, VD(93). 1, N (0). 200 Vaněk Ladislav 1, N (0) , N (0). 200 Velsumky rezavě koroptví 50 1, US(91) J Bervid František a Věra 0, DB(92) J 0, DB(92) J , DB(92) J Bervid František a Věra 0, DB(92) J 0, DB(92) J 1, VD(94) J Jaroš Dominik MCH 0, DB(92) J 0, VD(93,5) J 1, EL(95,5) J Tecl Alois 0, VD(93) J 0, VD(93) J Vyandotky žluté kolumbijské 54 1, DB(92) J Pečinka Lubomír 0, VD(93) J 0, US(91) J Vyandotky stříbrné černě lemované 55 1, VD(93) J 200 Wieder Patrik 0, DB(92) J 0, VD(94) J Leghornky bílé 56 1,0 4842/13 EL(95) J Heler Václav 0,1 7450/13 DB(92) J 0,1 7453/13 EL(95) J

37 57 1,0 8059/13 V (0) J Pittner Vladimír 0, /13 V (0) J 0, /13 VD(94) J Minorky černé 58 1, DB(92) J 120 Vacula Josef 0,1 8119/13 DB(92) J 0,1 8112/13 DB(92) J 59 1,0 4007/13 US(91) J 120 Vacula Josef 1,0 4005/13 nedod. J 120 1,0 4009/13 VD(93) J 120 1,0 4004/13 DB(92) J 120 Vlašky černé 60 1,0 3033/13 DB(92). 200 Nedělka ml. Václav 0, VD(93). 0, DB(92) , V (0) J 200 Pešek Libor 0, US(91) J 0, DB(92) J 1, DB(92) J 200 Pešek Libor 1, DB(92) J 200 1, US(91) J 200 Vlašky modré 63 1, VD(93). Nedělka ml. Václav 0, DB(92). 0, US(91). Vlašky černé bíle skvrnité 64 1, DB(92) J Kadlec Jiří 0, V (0) J 0, US(91) J Vlašky koroptví 65 1,0 6523/13 V (0) J 150 Florián Antonín 0,1 4250/12 V (0) J 0, DB(92) J , VD(94) J Juráček Jaroslav 0, DB(92) J 0, DB(92) J 1, V (0) J Neubauer Jaroslav 0, US(91) J 0, US(91) J Vlašky stříbrokrké 68 1, DB(92) J Sedlák Bohuslav 0, V (0) J 0,1 923 US(91) J Vlašky stříbrně zbarvené 69 1, V (0) J Dvořák Jaroslav 0, DB(92) J 0, DB(92) J , DB(92) J 200 Pešek Libor 1, DB(92) J 200 1, V (0) J 200 1, EL(95) J 300 Urbánek Dominik 0, EL(95) J 0, V (0) J 300 Vlašky rodobarvé šedoprsé 72 1, V (0) J Mareček Jan 0, V (0) J 0, V (0) J ,0 3054/13 VD(93,5). 250 Nedělka Kamil 0,1 4947/13 V (0) ,1 4949/13 V (0) ,0 3100/13 DB(92). 250 Nedělka Kamil 0,1 4942/13 V (0) ,1 4946/13 V (0). 250 Hamburčanky stříbrné černě tečkované 75 1, V (0) J 150 Ambrož Jiří MCH 0, DB(92) J 150 0, DB(92) J , V (0) J 120 Ambrož Jiří MCH 0, DB(92) J 120 0, DB(92) J 120 České slepice zlaté kropenaté 77 1, V (0) J ing. Dobrovolný Jarom 0,1 113 VD(93,5) J 0, US(91) J , V (0) J Dvořák Jaroslav 0, DB(92) J 0, DB(92) J 1, US(91) J Jurný Josef 0, V (0) J 0, V (0) J 1, /13 US(91) J 200 Kašpárková Marie 0, VD(93,5) J 0, VD(93,5) J 1,0 956 DB(92) J Pěta Jan MCH 0, V (0) J 0,1 902 VD(93) J 1, DB(92). Vaněk Jan MCH 0, DB(92). 0, V (0). 1, DB(92). 200 Vaněk Jan MCH 1, DB(92) , V (0) , US(91). Vaněk Ladislav 0, DB(92). 0, V (0). Rýnské slepice černé 85 1, /12 EL(95) J 300 Čajková Lydie 0, EL(96,5) J Rýnské slepice modré s lemy 86 1, VD(94) J 300 Čajková Lydie 0, VD(93,5) J 300 Laflešky černé 87 1, VD(93) J 270 Dohnal Petr 0, DB(92) J 0, VD(93) J

38 , VD(93) J 270 Dohnal Petr 1, VD(93) J 270 1, V (0) J 270 1, DB(92) J 330 Tomšík Vladimír 0, VD(93) J 0, DB(92) J Araukany bílé 90 1, DB(92) J 260 Tomšík Vladimír 0, DB(92) J 0, US(91) J Araukany divoké 91 1, US(91) J 200 Dohnal Petr 1, VD(93,5) J 1, DB(92) J 200 1, DB(92) J , N (0). 200 Odehnal Martin 1, US(91) , V (0) ,0 957 US(91) J Pěta Jan MCH 0, VD(94) J 0,1 905 N (0) J Brahmánky zdrobnělé žluté kolumbijské 94 1,0 6574/13 US(91) J 120 Ing. Caha Miroslav 0, /13 US(91) J 120 0, /13 US(91) J ,0 6538/13 DB(92) J 230 Ing. Caha Miroslav 1, /13 V (0) J 230 1, /13 VD(93,5) J 170 Brahmánky zdrobnělé koroptví vlnité 96 1,0 7161/12 US(91). 360 Boudný Petr 0,1 4426/12 V (0). 0, V (0) ,0 5656/11 US(91). 270 Boudný Petr 0, /11 N (0) ,1 1704/11 DB(92) , US(91). 200 Boudný Petr 1, US(91) , US(91) , VD(94) J Ing. Caha Miroslav 1, EL(96) J Ing. Caha Miroslav 0, /13 VD(93,5) J 230 0, /13 DB(92) J 180 1,0 6540/13 VD(94) J 300 Ing. Caha Miroslav 0, /13 VD(94) J 300 0, /13 VD(93,5) J 300 1, /13 US(91) J 300 Ing. Caha Miroslav 1,0 6542/13 VD(93,5) J 300 1,0 J 300 1, US(91) J 275 Novotný Miroslav 0, US(91) J 275 0, DB(92) J 275 0, US(91) J 275 Brahmánky zdrobnělé modré koroptví vlnité 103 1,0 6346/13 VD(94) J 250 Ing. Caha Miroslav 0, /13 DB(92) J 150 0, /13 US(91) J ,1 6548/13 VD(93) J 230 Ing. Caha Miroslav 0, VD(94) J 300 0, /13 EL(95) J 230 0, /13 VD(93) J 180 Ing. Caha Miroslav 0, /13 VD(93) J 180 0, /13 VD(93) J 180 Brahmánky zdrobnělé krémově perlově šedé koroptví vlnité 106 1, /13 J 230 Ing. Caha Miroslav 0, /13 VD(93,5) J 230 0, /13 VD(94) J 230 Kočinky žluté 107 1,0 4404/12 VD(94). 250 Bruna Jan 0, /11 DB(92). 0, VD(94) , VD(94). Bruna Jan 0, VD(93,5). 0, VD(94). Australky zdrobnělé černé 109 1,0 333 US(91) J Neborovský Miloš 0, EL(95) J 0, VD(94) J Barneveldky zdrobnělé dvojlemované 110 1, N (0) J Prchal Josef 0, VD(94) J 0, EL(95) J 111 1, EL(95,5) J Prchal Josef 0, EL(95,5) J 0, EL(95,5) J Bílefeldské slepice zdrobnělé rodobarvé hnědoprsé 112 1, VD(94) J Prombergerová Pavlín 0, V (0) J 0, DB(92) J , US(91) J 150 Prombergerová Pavlín 0, VD(93) J 0, VD(94) J 1, VD(93,5) J 150 Prombergerová Pavlín 1, VD(93,5) J 150 1, DB(92) J 150 Faverolky německé zdrobnělé lososové 115 1, N (0) J 200 Chlumská Zuzana 0, V (0) J 0, VD(93,5) J , US(91) J Chlumská Zuzana 0, VD(93) J 0, VD(93,5) J 1, VD(93). ing. Sladký Zdeněk 0, DB(92). 0, VD(93).

39 118 1, DB(92). 450 Vaněk Josef 0, V (0). 0, US(91). Hempšírky zdrobnělé měděně červené 119 1,0 54/13 VD(94) J 200 Hřebec David MCH 1,0 52/13 N (0) J 200 0,1 2034/13 N (0) J ,0 6133/13 VD(94) J Mgr. Mucha Jaroslav 0,1 7801/13 V (0) J 0,1 6130/13 V (0) J 1,0 1991/13 DB(92) J 170 Sedláček Jaroslav 0,1 2496/13 DB(92) J 0,1 2485/13 DB(92) J 1,0 1996/13 EL(95) J 170 Sedláček Jaroslav 0,1 2490/13 V (0) J 0,1 2481/13 V (0) J 1,0 1993/13 VD(93,5) J 150 Sedláček Jaroslav 1,0 1994/13 VD(94) J 150 1,0 8066/13 VD(93,5) J 200 Zavoral Jaroslav 1,0 9913/13 VD(93,5) J 0, /13 V (0) J Plymutky zdrobnělé žluté 125 1,0 8848/13 VD(94) J Balušek Petr 0,1 4810/13 DB(92) J 0, /13 VD(93,5) J 0,1 1158/13 VD(93,5) J Sasexky zdrobnělé červené porcelánové 126 1, V (0). 200 Konicar Jiří 0, EL(95) , VD(94) , V (0) , VD(93) , EL(95). 200 Šumavanky zdrobnělé zlaté stříkané 128 1,0 3204/12 EL(95,5) J Prombergerová VěraMV 0, V (0) J 150 0, VD(94) J 129 1,0 3211/12 DB(92) J 0, DB(92) J 0, V (0) J , V (0) J 150 Prombergerová Věra 1, V (0) J 150 1, V (0) J 150 Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví 131 1, DB(92) J 200 Baka Jaroslav 0, VD(93) J 0, VD(93,5) J , DB(92) J 200 Baka Jaroslav 0, VD(94) J 0, VD(93,5) J 1,0 nedod. J Boháček Petr 0,1 nedod. J 0,1 nedod. J ,0 nedod. J Boháček Petr 0,1 nedod. J 0,1 nedod. J 1,0 5547/12 DB(92). 180 Dobrovolný Tomáš M 0,1 7102/12 US(91) , /13 DB(92) J 200 Doležal Josef 1,0 9875/13 V (0) J 200 1,0 9874/13 V (0) J 200 1,0 9871/13 DB(92) J 200 1, /13 US(91) J 200 1,0 1457/13 DB(92) J Hřebec David MCH 0,1 2046/13 VD(93,5) J 0,1 2050/13 VD(94) J 1,0 4290/13 DB(92). 180 ing. Ondráková Marie P 0,1 5252/13 VD(93,5). 0,1 5449/13 DB(92). 0,1 5256/13 DB(92). 1,0 4277/13 US(91). 180 ing. Ondráková Marie P 1,0 4278/13 DB(92) ,0 4276/13 US(91) ,0 4289/13 DB(92) ,0 7638/13 EL(95) J Šíp Jindřich 0,1 6234/13 VD(93,5) J 0,1 6277/13 VD(94) J 1,0 4763/13 VD(94) J Šíp Jindřich 0,1 6259/13 VD(94) J 0,1 6236/13 VD(93,5) J Vyandotky zdrobnělé bílé 142 1, VD(93) J Baka Jaroslav 0, DB(92) J 0, VD(93,5) J , V (0) J 150 Baka Jaroslav 0, VD(93,5) J 0, VD(94) J 1, DB(92) J Dvořák Jaroslav 0, DB(92) J 0, DB(92) J Vyandotky zdrobnělé černé 145 1, VD(93,5) J Baka Jaroslav 0, VD(93,5) J 0, VD(93,5) J , DB(92) J Baka Jaroslav 0, VD(93) J 0, DB(92) J 1, VD(93,5) J 150 Pešek Libor 1, V (0) J 150 1, DB(92) J 150 Vyandotky zdrobnělé žluté 148 1, SE(98,5) J Dvořák Jaroslav MV 0, SE(99) J 0, VD(94) J Vyandotky zdrobnělé černé bíle skvrnité 149 1,0 nedod. J Boháček Petr 0,1 nedod. J 0,1 nedod. J

40 150 1,0 nedod. J Boháček Petr 0,1 nedod. J 0,1 nedod. J Vyandotky zdrobnělé koroptví vlnité 151 1, EL(95) J Baka Jaroslav 0, VD(93) J 0, VD(93,5) J , VD(93,5) J Baka Jaroslav 0, VD(93) J 0, VD(93) J 1, DB(92) J Baka Jaroslav 1, DB(92) J 1,0 J 1, VD(93) J 200 Dvořák Vladimír 1, US(91) J 200 1, US(91) J 200 1, DB(92) J 150 Pešek Libor 1, V (0) J 150 1, DB(92) J 150 Vyandotky zdrobnělé žluté kolumbijské 156 1, VD(93,5) J Svoboda Ladislav 0, VD(93,5) J 0, VD(93,5) J Vyandotky zdrobnělé zlaté černě lemované 157 1, DB(92) J Baka Jaroslav 0, V (0) J 0, DB(92) J , V (0) J Baka Jaroslav 0, DB(92) J 0, DB(92) J 1, DB(92) J 200 Baka Jaroslav 1, DB(92) J 200 1, V (0) J 200 ing. Dobrovolný Jarom 1, VD(93) J 200 0, DB(92) J Vyandotky zdrobnělé zlaté modře lemované 161 1, VD(93,5) J Slechan František 0, VD(93,5) J 0, VD(93,5) J 162 1, VD(94) J 200 Zavoralová Blanka 0, VD(93,5) J 0, VD(93) J Bojovnice novoanglické zdrobnělé krahujcovité VD(93,5) J 200 Suchý Tomáš 2181 VD(94) J 5631 VD(93,5) J Leghornky zdrobnělé bílé 164 1,0 6025/13 US(91) J Heler Václav 0,1 2792/13 N (0) J 0,1 J Vlašky zdrobnělé zlatě zbarvené 165 1, Vaněk Ladislav 0,1. 0,1. Vlašky zdrobnělé stříbrně zbarvené 166 1,0 J Kadlec Jiří 0,1 J 0,1 J 167 1, J 150 Kadlec Jiří 1, J 150 1, J 150 Forverky zdrobnělé žluté tmavě kolumbijské 168 1,0 nedod. J 600 Kadlec Jiří 0,1 nedod. J 0,1 nedod. J Paduánky zdrobnělé žlutě plavé bíle lemované 169 1, V (0) J Dvořák Jaroslav 0, VD(93,5) J 0, VD(93,5) J 170 1, V (0) J Šínová Emílie 0, EL(95) J 0, VD(93,5) J Fénixky zdrobnělé zlatokrké 171 1,0 3830/12 N (0). Nedělka Aleš 0,1 1598/12 VD(93,5). 0,1 3825/12 V (0) ,0 5852/13 V (0). 180 Nedělka Aleš 1,0 5858/13 V (0). 180 Holokrčky zdrobnělé bílé 173 1, /13 DB(92) J 150 Ing. Prombergerová I. 0, /13 US(91) J 150 0, /13 VD(93) J , /13 DB(92) J 150 Ing. Prombergerová I. 0, /13 VD(93) J 150 0, /13 VD(93) J 150 1, /13 VD(93) J 150 Ing. Prombergerová I. 0, /13 VD(93,5) J 150 0, /13 VD(93) J 150 Holokrčky zdrobnělé černé 176 0, /13 VD(93) J 150 Ing. Prombergerová I. 0, /13 VD(93) J 150 0, /13 V (0) J 150 Holokrčky zdrobnělé krahujcovité 177 1, /13 DB(92) J 150 Ing. Prombergerová I. 0, /13 DB(92) J 150 0, /13 DB(92) J 150 0, /13 VD(93) J 150 Jokohamky zdrobnělé červeně sedlaté tečkované 178 1, VD(93). Chvátalová Radka MC 0,1 5695/12 V (0). 0,1 2072/11 VD(93). Hedvábničky bílé 179 1,0 5623/13 EL(95,5) J Kříž Michal 0,1 5627/13 EL(95,5) J 0,1 5606/13 EL(95,5) J

41 Hedvábničky divoké 180 1, /13 VD(94) J 200 Ing. Caha Miroslav Antverpští vousáči křepelčí 181 1,0 1121/13 VD(93,5) J 150 Foltan Zdeněk 0,1 1123/13 DB(92) J 150 0,1 997/13 DB(92) J , DB(92). 150 Kuchařík František 1, US(91) , , DB(92) , DB(92). 150 Kuchařík František 0, DB(92) , DB(92). 150 Bantamky černé 184 1,0 1018/13 VD(93) J Baka Jaroslav 0,1 914/13 DB(92) J 0,1 106/13 VD(93) J ,0 1010/13 VD(93) J Baka Jaroslav 0,1 4043/13 DB(92) J 0,1 4054/13 VD(93) J 1,0 923/13 VD(93) J Hřebec David MCH 0,1 0 N (0) J 0,1 1006/13 VD(93) J Bantamky zlatokrké 187 1,0 2624/13 DB(92) J Šíp Jindřich 0,1 1525/12 DB(92) J 0,1 1554/13 VD(93) J Bantamky oranžovokrké 188 1,0 1921/13 DB(92) J Šíp Jindřich 0,1 2316/13 DB(92) J 0,1 2322/13 DB(92) J Bantamky porcelánové 189 1,0 1925/13 VD(93,5) J Šíp Jindřich 0,1 4613/13 VD(93) J Japonky čabo černé 190 1, US(91) J Handschuh Tomáš 0, DB(92) J Japonky čabo černé bíle skvrnité 191 1, DB(92) J Handschuh Tomáš 0, VD(93) J 0, DB(92) J 192 1, US(91) J Handschuh Tomáš 0, V (0) J 0, VD(93) J Japonky čabo bílé černoocasé 193 1, US(91) J Handschuh Tomáš 0, US(91) J 0,1 J Japonky čabo černé bíle skvrnité kadeřavé 194 1, VD(93) J Handschuh Tomáš 0, VD(93) J 0,1 J 195 1, V (0) J Handschuh Tomáš 1, DB(92) J Japonky čabo žluté černoocasé kadeřavé 196 1,0 J Handschuh Tomáš 0, N (0) J 0, DB(92) J Rousné zakrslé slepice porcelánové 197 1, DB(92). Bruna Jan 0, DB(92) , DB(92) J Dvořák Jaroslav 0, DB(92) J 0, DB(92) J Exice vodní drůbeže Pohlaví Vol. Kroužek Ocenění Čestná cena Prod. cena Vystavovatel Husy tuluské divoké 200 1,0 710/13 US(91). 900 Novotný Miroslav 0,1 734/13 V (0) ,0 751/13 US(91). 900 Novotný Miroslav 0,1 709/13 V (0) ,0 741/13 US(91). 900 Novotný Miroslav 0,1 706/13 V (0). 900 Husy pomořanské divoce strakaté 203 1,0 1446/12 VD(94). Wölfl Gerhard 0,1 1087/11 EL(95). Husy pomořanské divoce strakaté ,0 723/13 V (0). 900 Novotný Miroslav 0,1 715/13 V (0) ,0 705/13 V (0). 900 Novotný Miroslav 0,1 729/13 V (0) ,0 701/13 V (0). 900 Novotný Miroslav 0,1 1743/13 V (0). 900 Husy české bílé 207 1, /13 EL(95). Augustin Josef 0,1 1675/13 EL(95). 0,1 1645/13 VD(94) ,0 471/13 VD(93) Kopáček Miloš 0,1 473/13 VD(93) Husy české chocholaté bílé 209 1,0 335/136 EL(95) Kopáček Miloš 0,1 323/12 VD(93) ,0 333/12 EL(95). Kopáček Miloš 0,1 332/13 VD(94) Husy francké modře divoké 211 1,0 1470/13 EL(95). 700 Suchý Tomáš 0,1 1469/13 VD(94). Husy labutí hnědě divoké 212 1,0 1517/13 VD(93). 700 Nedělka ml. Václav 0,1 1502/13 VD(93) ,1 1505/13 VD(93). 700

42 Kachny pekingské kolmé bílé 213 1,0 1840/13 VD(93,5). Erben Marek 0,1 1841/13 DB(92) ,0 1838/13 US(91). Erben Marek 0,1 1834/13 V (0). 1,0 994/13 EL(95). Peterka Tomáš 0,1 991/13 EL(95). Kachny ruánské divoké 216 1,0 nedod.. Erben Marek ,0 3645/13 VD(94). 500 Novotný Miroslav 0,1 3673/14 US(91) ,0 3638/13 US(91). 500 Novotný Miroslav 0,1 3649/13 DB(92) ,0 3663/13 DB(92). 500 Novotný Miroslav 1,0 3643/13 VD(93) ,0 949/13 DB(92) J Pěta Jan MCH 0,1 953/13 VD(93,5) J 1,0 973/13 US(91). Peterka Tomáš 0,1 976/13 DB(92). 1,0 971/13 EL(95). Peterka Tomáš 0,1 975/13 VD(94). Kachny saské modrožluté divoké 223 1, DB(92). 500 Novotný Miroslav 0, DB(92) , V (0). 500 Novotný Miroslav 0, US(91) , US(91). 500 Novotný Miroslav 0, US(91). 500 Kachny čárkované stříbrné divoké 226 1, VD(93). Augustin Josef 0, DB(92) , VD(93). Augustin Josef 0, VD(94). 1, DB(92). Baka Jaroslav 0, VD(93). 1, EL(95). Baka Jaroslav 0, VD(94). Kachny indičtí běžci pstruhoví 230 1, DB(92). 230 Musil Miroslav 0, DB(92) , DB(92). Ripper Jan 0, V (0). 1, V (0). 300 Ripper Jan 0, V (0). 200 Kachny orpingtonské hnědožluté 233 1, V (0). 330 Pešek Libor 0, VD(94) , N (0). 330 Pešek Libor 0, DB(92). 330 Kachny smaragdové černé 235 1,0 4500/11 DB(92). Vaněk Ladislav 0, /12 VD(94). Kachny starorýnské 236 1,0 962 EL(95,5). Peterka Tomáš 1,0 960 VD(94). Kachny starorýnské modré 237 1, VD(93,5). 350 Erben Marek 0, DB(92). 350 Kachny starorýnské černé 238 1, VD(93,5). Erben Marek 0, VD(93,5). Kachny vysokohnízdící létavé bílé EL(95,5). Suchý Tomáš 5652 VD(94). Kachny zakrslé stříbrné divoké 240 1, DB(92). 320 Vaněk Josef 0, US(91). 320 Kachny zakrslé bílé 241 1, SE(98). Vaněk Josef 0, EL(95,5). Pižmovky divoké 242 1, VD(93). 400 Suchý Tomáš 0, VD(93). 300 Pižmovky modře divoké 243 1, VD(93). 400 Suchý Tomáš 0, DB(92) , DB(92). Vaněk Ladislav 0, VD(93,5). Pižmovky modře sedlaté 245 1, VD(93). Nedělka ml. Václav 0,1. Pižmovky bílé 246 1, VD(93). 400 Dohnal Petr 0, VD(93) , Krůty české šedě divoké bíle lemované 247 1,0 1481/13 N (0). 450 Frühbauerová Zdena 0,1 1479/13 N (0) ,1 582/13 DB(92). 400 Krůty naraganset černošedé 248 1,0 217/13 DB(92) J 1000 Provazník Jan 1,0 J Perličky divoké s úplným perlením 249 1, V (0). 175 Odehnal Martin 0, V (0) , DB(92). 175 Odehnal Martin 0, V (0) , US(91). 175 Odehnal Martin 0, US(91) , N (0). 175 Odehnal Martin 0, N (0). 175

43 Perličky světle modré s úplným perlením 253 1, EL(96). Augustin Josef 0, EL(95). 0, , EL(95). Kmošek Vlastimil 0, EL(95). 0, EL(95). Ukázková exice drůbeže Pohlaví Vol. Kroužek Ocenění Kachničky karolínské 0 Kachničky karolínské bílé 0.. Čestná cena Prod. cena Vystavovatel Dedera Miloš Dedera Miloš Kachničky karolínské divoce zbarvené 0. Dedera Miloš Kachničky mandarínské 0. Kachničky mandarínské bílé 0. Exice holubů Pohlaví Vol. Kroužek Ocenění Čestná cena Prod. cena Dedera Miloš Dedera Miloš Vystavovatel Americký výstavní 1 1,0 2483/12 95 J 250 Hornoch Vlastimil 1,0 1318/11 94 J 250 0,1 2475/12 94 J 250 0,1 7549/13 94 J 250 0,1 7541/13 92 J 250 Americký výstavní modrý 2 1,0 2480/12 91 J 250 Hornoch Vlastimil 1,0 2499/12 92 J 250 1,0 7553/13 92 J 250 0,1 7545/13 94 J 250 0,1 7563/13 93 J 250 Benešovský holub bílý 3 1,0 2133/ Bruna Tomáš MCH 1,0 2141/ ,0 2125/ ,1 2135/ ,1 2128/ /12 93 J Svatoň Jan 4703/12 94 J 4709/12 95 J 3012/ J 3020/10 93 J /13 92 J 1071/13 93 J 1078/13 94 J 1074/13 94 J 1076/13 92 J Benešovský holub černý /13 92 J 4993/13 93 J 4040/12 92 J 4035/12 93 J 4038/12 94 J Benešovský holub modrý /13 92 J 3917/13 92 J 3913/13 92 J 3914/13 93 J 3912/13 94 J Svatoň Jan Tecl Miloš Tecl Miloš Gigant 8 1,0 4813/13 V. 250 Hlavoň Petr 1,0 4746/ ,1 3357/12 V ,0 3353/ ,0 3358/ ,0 4923/ Odehnal Martin 1,0 3435/ ,0 6800/ ,0 8367/ ,0 6114/ /12 88 J Špinar Miroslav 1538/11 93 J 5316/13 NV J 5727/11 92 J 6280/13 93 J /11 89 J Špinar Miroslav 3166/12 94 J 1737/12 89 J 4569/13 92 J 1722/12 94 J Gigant bělouš /11 87 J 2758/11 86 J 2431/13 89 J 2456/13 90 J 8793/08 93 J Gigant modrý /13 89 J 2441/13 87 J 8125/10 94 J 5539/11 92 J 6570/12 89 J Koburský skřivan bezpruhý /11 95 J 326/12 94 J 8139/13 93 J 8138/13 94 J 1137/11 94 J Pitorák Jan MCH Pitorák Jan MCH Diviš Josef

44 /13 94 J 9358/09 91 J 4577/13 91 J 4595/13 neoc. J 8251/12 94 J Koburský skřivan kapratý /13 94 J 8135/13 93 J 1222/12 93 J 8353/13 94 J 8360/13 92 J /13 90 J 4777/13 92 J 4787/13 92 J 4780/13 92 J 4778/13 92 J Koburský skřivan pruhový /13 92 J 8392/12 93 J 185/12 93 J 5002/09 92 J 601/10 91 J /13 93 J 4974/13 90 J 4968/13 92 J 4975/13 93 J 4969/13 94 J 4971/13 92 J 4970/13 92 J 4962/13 93 J 4980/13 90 J 4966/13 93 J 4775/13 93 J 4776/13 92 J 4783/13 93 J 4782/13 93 J nedodán J Musil Miroslav Diviš Josef Slámovi Mirka a Mirek Neborovský Miloš 100 Sláma Michal Sláma Michal Slámovi Mirka a Mirek Lahore 22 1,0 949/ Vaněk Jan MCH 1,0 2626/ ,0 932/ ,1 2629/ ,1 6125/ Moravský pštros červený /13 NV J 6821/13 91 J 5999/13 93 J 5056/12 91 J 6819/13 93 J 24 Hickl Alfréd 1,0 9118/ ing. Sladký Zdeněk 1,0 9131/ ,0 9132/13 V. 0,1 5705/11 V. 0,1 9116/ Moravský pštros modrý /12 V J 5806/13 92 J 9261/09 92 J 5813/13 92 J 2821/11 93 J Moravský pštros modrý bezpruhý /08 92 J 7019/09 91 J 1533/12 93 J 8332/13 92 J 8336/13 94 J Kafka Miroslav Prudík Josef Moravský pštros modrý černopruhý /13 NV J Kafka Miroslav 5807/13 92 J 2660/12 92 J 2899/11 92 J 2818/11 91 J /13 93 J 5803/13 94 J 5826/13 NV J 5817/13 93 J 5824/13 93 J Německý výstavní bílý /13 94 J 4532/13 93 J 4525/13 94 J 4528/13 95 J 4537/13 95 J /13 94 J 5018/13 94 J 5017/13 93 J 8066/12 93 J 5021/13 93 J Kafka Miroslav Ronovský Karel Střešňák Ladislav 1,0 5141/ Mgr. Toman František 1,0 7010/ ,0 5159/ ,0 5144/ ,0 2126/ Německý výstavní černý /12 V J 9339/11 94 J 2170/10 92 J 2168/12 93 J 9174/12 94 J Německý výstavní černý tygr /13 92 J 3032/13 93 J 7752/13 90 J 7765/13 94 J 7763/13 94 J Hanus Jan Marek Václav

45 Německý výstavní červený /13 92 J 1019/12 94 J 7719/13 92 J 7736/13 94 J 7716/13 94 J Smola Vladimír Německý výstavní 35 1,0 656/ Hlavoň Petr 1,0 657/ ,0 3514/ ,0 6/ ,0 8543/13 NV ,0 1029/ Chvátalová Radka MC 0,1 9732/ /06 93 J 6668/13 92 J 7236/11 92 J 6658/13 93 J nedodán J Německý výstavní modrý bělouš /13 94 J 7728/13 95 J 7709/13 94 J 7722/13 95 J 7748/13 94 J Německý výstavní šiml /12 92 J 1286/12 94 J 1263/12 94 J 1255/12 95 J 1280/12 93 J /13 94 J 7458/13 93 J 7460/13 94 J 7462/13 94 J 7454/13 94 J Německý výstavní straka /12 95 J 4773/12 95 J 5011/13 94 J 5020/13 91 J 5014/13 94 J Schmolz Václav Smola Vladimír Jendrisek Štefan Jendrisek Štefan Střešňák Ladislav 1,0 5170/ Mgr. Toman František 1,0 5154/ ,0 5142/ ,0 5155/ ,0 5150/ Německý výstavní stříkaný 43 0,1 7401/13 93 J 180 Pavlík Stanislav 0,1 7403/13 94 J 170 0,1 7404/13 92 J 180 1,0 7406/13 92 J 220 1,0 7407/13 94 J 180 Německý výstavní žlutý /10 95 J 5151/13 94 J 7648/13 94 J 7107/12 94 J 5019/13 94 J Poštovní holub standart /13 93 J 6661/13 NV J 6654/13 NV J 6626/13 V J 6655/13 NV J /13 91 J 4486/12 93 J 6415/10 93 J 7215/11 91 J 7383/04 92 J 593/12 92 J 554/13 91 J 682/10 91 J 187/07 91 J 668/10 91 J Střešňák Ladislav 100 Schmolz Václav Schmolz Václav Skryja Zdeněk 1,0 9142/ ing. Sladký Zdeněk 1,0 9136/ ,0 9134/ ,1 9143/ ,1 9140/ /13 93 J 6621/13 91 J 315/10 92 J 7234/11 93 J 505/08 93 J Suchý Tomáš 1,0 7383/13 93 J 150 Vykoupil Bartoloměj 1,0 7392/13 V J 150 1,0 7382/13 93 J 150 1,0 7526/13 91 J 150 1,0 7501/13 91 J 150 Prácheňský káník černý /12 95 J 8034/13 94 J 7811/13 92 J 2746/11 94 J 535/09 93 J /13 91 J 4170/12 90 J 7257/12 89 J 4274/13 88 J 4284/13 90 J Dobrovolný Josef Doležal Jaromír MCH 1,0 3457/ Nedělka ml. Václav 1,0 9345/ ,0 5907/ ,0 5661/ ,0 nedodán.

46 Prácheňský káník červený /11 91 J 7230/12 90 J 7220/12 89 J 6652/13 88 J 3868/11 87 J Peša Jan Prácheňský káník modrý 55 1,0 6557/ Nedělka ml. Václav 1,0 5286/ ,0 5235/ ,0 5276/ ,0 5277/ Prácheňský káník modrý bělopruhý 56 1,0 5252/ Nedělková Karolína M 1,0 3401/ ,0 1811/ ,0 3500/ ,0 3460/ Prácheňský káník modrý černopruhý /10 90 J Kolda Josef 6563/09 91 J 8033/13 93 J 1502/10 92 J 7628/13 91 J /10 95 J 1669/10 95 J 2003/09 94 J 2039/09 94 J 5678/11 93 J 4290/13 93 J 4634/12 94 J 4296/13 90 J 4298/13 92 J 4246/13 91 J Motyčka Jiří Motyčka Jiří Prácheňský káník plavý hnědopruhý /10 95 J Motyčka Jiří 4265/13 94 J 4279/13 92 J 1746/10 94 J 4280/13 92 J Prácheňský káník žlutý 61 1,0 1860/ Nedělková Karolína M 1,0 2772/ ,0 3416/ ,0 5612/ ,0 5264/ Rys černý šupinatý bělohrotý /08 93 J 5404/13 90 J 2722/10 90 J 5417/10 NV J 9729/09 94 J Harvánek Jiří Rys hněděplavý šupkatý /12 89 J 158/12 93 J 2596/08 92 J 7714/13 94 J 5833/13 95 J Růžička Roman Rys modrý bělopruhý bělohortý 64 1,0 8834/ Ing. Jindra Miroslav 1,0 4630/ ,0 7999/ ,1 4626/ ,1 nedodán. 250 Rys modrý šupinatý barevnohrotý /05 94 J 1060/10 93 J 933/09 91 J 9/11 91 J 7566/13 89 J /11 91 J 7903/06 92 J 4817/10 92 J 1022/10 94 J 363/11 V J Rys stříbřitý šupinatý /10 92 J 842/10 93 J 887/09 94 J 7748/13 94 J 899/09 95 J Dragoun /11 95 J 8880/11 94 J 5044/10 93 J 267/10 92 J 455/11 92 J Kariér /10 89 J 924/09 94 J 2182/12 95 J 7366/12 94 J 2181/12 93 J 9667/11 93 J 9948/11 94 J 1677/10 95 J 6385/09 95 J 2206/11 94 J 417/12 90 J 416/12 V J 3662/11 95 J 201/12 89 J 7506/11 93 J Simonides František 250 Simonides František Růžička Roman Suchý Tomáš Holánek Rostislav Záborský Josef Záborský Josef

47 King bílý 72 1,0 38/11 95 J Rubeš Karel 1,0 465/11 95 J 550 0,1 670/12 91 J 550 0,1 675/12 89 J 550 0,1 6704/11 94 J King modrý 73 1,0 5880/11 93 J Dvořák Jaroslav 1,0 6380/12 94 J 1,0 2308/13 94 J 0,1 6214/12 93 J 0,1 888/12 92 J King modrý pruhový 74 0,1 2257/13 83 J 170 Pavlík Stanislav 0,1 2253/13 V J /12 V J 2256/13 83 J 1,0 2252/13 85 J 170 King plavý /12 90 J 6118/12 91 J 8221/12 91 J 4366/08 90 J 3470/11 94 J Maltézský slepičák bílý /10 90 J 6966/06 92 J 4228/08 90 J 5886/11 92 J 5890/11 91 J Modenka - gazzi černá /11 87 J 7587/10 91 J 8993/10 91 J 974/11 91 J 7519/10 92 J /12 91 J 967/11 92 J 972/11 94 J 3593/12 92 J 823/08 94 J Modenka - schietti modrá /13 95 J 5748/13 94 J 5750/13 95 J 1502/12 94 J 5747/13 94 J Pokorný Pavel Pokorný Pavel Veselá Kristýna Veselá Kristýna Zavoral Jaroslav Modenka - schietti modrá bronzovopruhá 80 1,0 3827/ Ing. Kopečný Pavel 1,0 3822/ ,0 9446/ ,0 3819/ ,0 3821/ Brněnský voláč /11 94 J 4155/12 92 J 4198/12 92 J 4130/12 93 J 4171/12 91 J Brněnský voláč bílý /12 93 J 1451/11 93 J 1444/11 92 J 1450/11 92 J 577/12 91 J Brněnský voláč modrý /08 94 J 8753/10 93 J 1616/07 92 J 1373/11 93 J 1371/11 91 J /11 95 J 7147/09 95 J 951/11 94 J 7922/09 93 J 958/11 93 J Český stavák bílý /12 93 J 6337/11 93 J 2368/10 93 J 3602/13 93 J 8017/11 94 J Český stavák sedlatý černý /09 94 J 8021/11 94 J 792/09 93 J 740/09 92 J 8907/11 93 J /07 91 J 6645/12 91 J 3556/12 92 J 3563/12 92 J 2722/10 89 J 5386/13 94 J 5788/07 91 J 8136/10 91 J 3798/12 90 J 3757/12 88 J 5108/ / / / / Český stavák černý tygr /11 93 J 7760/10 95 J 1467/10 94 J 8212/12 93 J 4750/10 93 J Jurný Josef Jurný Josef Holánek Josef Partl Libor ml. Baka Jaroslav Baka Jaroslav Florián Antonín Prombergerová Klára Žoudlík Igor Žák Jiří

48 Český stavák červený bělohrotý /11 93 J 4489/10 92 J 9659/12 93 J 8272/11 93 J 6265/12 94 J Český stavák červený plamínek /12 94 J 8354/11 94 J 251/09 95 J 8105/13 93 J 4979/12 94 J Český stavák modrý sedlatý /13 94 J 5167/13 93 J 5168/13 91 J 8321/11 92 J 6604/12 94 J /09 94 J 4960/13 93 J 98/12 94 J 4973/13 89 J 4972/13 94 J Český stavák žlutě plavý /12 88 J 3195/12 93 J 3940/12 92 J 3928/12 89 J 5627/13 90 J /10 91 J 3171/12 91 J 9101/11 91 J 3181/12 92 J 1843/09 92 J 4250/12 96 J 6414/12 93 J 6737/10 93 J 4913/13 94 J 53/12 94 J Svoboda Ladislav Baka Jaroslav Hejl Zbyněk Hink Miloslav Dočekal František Pešek Libor Vokřínek Miloslav 1,0 4923/13 90 J 250 Vokřínek Miloslav 1,0 4924/13 94 J 250 1,0 4906/13 92 J 250 0,1 4912/13 92 J 300 0,1 4925/13 94 J 300 Český stavák žlutý /12 93 J 5631/13 93 J 959/11 91 J 3926/12 92 J 5629/13 93 J /13 93 J 3337/13 93 J 8784/13 94 J 7617/12 93 J 3338/13 93 J Dočekal František Pešek Libor /12 88 J 9922/12 91 J 4046/10 94 J 9923/12 91 J 4613/13 NV J Český stavák žlutý lysý /10 94 J 3971/11 91 J 5523/11 92 J 6659/12 94 J 1861/11 92 J Český stavák žlutý sedlatý /13 94 J 5214/10 93 J 4979/13 93 J 4312/08 92 J 9662/11 94 J Řežábek Josef Baka Jaroslav Hink Miloslav /11 96 J Žák Jiří MV 9601/10 94 J 6405/11 95 J 6419/11 94 J 6404/11 94 J Hanácký voláč /13 94 J 5174/13 92 J 5161/13 91 J 5162/13 NV J 5160/13 90 J Hanácký voláč modrý /13 93 J 1787/12 92 J 5189/13 V J 5180/13 NV J 4093/06 94 J Hesenský voláč bílý /10 94 J 1418/10 93 J 4440/10 88 J 1629/11 91 J 4438/10 92 J Moravský bělohlávek /12 93 J 9441/08 93 J 2339/12 V J 893/08 92 J 2350/12 91 J 200 Pešek Libor Musil Miroslav 250 Kamínek Milan Smutný Josef Moravský morák 109 1,0 D4624/ Ing. Jindra Miroslav 1,0 D4625/ ,0 D4637/ ,1 C8832/ ,1 D1017/10 92.

49 Klub moravského voláče moráka má jubileum 55. výročí jeho založení V roce 1958 byl ustanoven Klub chovatelů holubů moravských voláčů moráků se sídlem ve Velkém Meziříčí. Prvním předsedou tohoto klubu byl zvolen Karel Zlonický, kterému jsou přiznány největší zásluhy o uznání moravského moráka za samostatné plemeno. Již v roce 1954 uspořádal holubářský odbor ve Velkém Meziříčí velmi zdařilou, první speciální výstavu moravského moráka za účasti všech předních chovatelů tohoto plemene. Moravský morák pak získával u holubářské veřejnosti, pro svou ušlechtilost a výbornou užitkovost, na oblibě a začal se z místa jeho vzniku rozšiřovat na všechny strany do různých končin naší republiky. Největší rozmach nastal v letech 1958 až V těchto dobách měl klub moravského moráka kolem 50-ti členů. Od té doby po dnešek nastala sestupná tendence v počtu členů klubu a k letošnímu výročí má klub 13 členů. Vzhledem k regionu vzniku moravského moráka není náhoda, že nejvíce vystavených moráků shlédne návštěvník na Výstavě Vysočiny v Bohdalově. Větší množství moravských moráků by mohl zájemce shlédnout už jen na výstavě výletků i starších holubů každoročně v listopadu v Jamném u Tišnova, při výroční členské schůzi klubu. K letošnímu jubileu, klub moravského moráka uspořádal speciální exici na výstavě "Vysočina 2013" v Bohdalově. Vyhlásil Memoriál Karla Zlonického, jehož vítěz získá pohár za nejlepší kolekci (5ks holubů). Rovněž kolekce na druhém a třetím místě budou odměněny poháry, které darovalo město Velké Meziříčí. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem chovatelům moravských moráků, kteří se zúčastnili této výstavy a tím udělali propagaci tomuto plemeni holubů. Klub moravského moráka Výsledky Memoriálu Karla Zlonického: 1. místo kolekce č. 114 počet bodů 469 chovatel Oldřich Procházka 2. místo kolekce č. 123 počet bodů 467 chovatel Josef Záborský 3. místo kolekce č. 109 počet bodů 466 chovatel ing. Miroslav Jindra

50 ,0 C8239/ Ing. Jindra Miroslav 1,0 D1421/ ,0 B780/ ,1 B2011/ ,1 F3456/ C8233/12 94 J B3308/12 90 J A784/12 94 J B3307/12 94 J C8227/12 93 J C5775/13 92 J C5771/13 92 J C5773/13 93 J A1494/11 91 J C5788/13 91 J D8824/11 94 J D4588/13 89 J C8238/12 94 J C8235/12 93 J D4598/13 90 J B2074/09 94 J A1559/10 93 J A5871/13 94 J B2064/09 93 J A1569/10 95 J B47754/08 92 J F3182/12 92 J A5874/13 92 J F3174/12 93 J B8309/11 92 J A9562/11 94 J 9551/11 93 J 5881/13 90 J 3309/12 92 J 5880/13 90 J B2003/09 91 J B8303/11 91 J B3331/12 92 J A8284/13 91 J B3349/12 92 J A9582/11 93 J C2794/12 92 J C2336/12 91 J A9587/11 91 J A785/12 92 J Jurný Josef Komínek František Musil Martin Procházka Oldřich Procházka Oldřich 250 Procházka Oldřich Slanina Jan Smutný Josef 1,0 D7363/ Škarek Antonín 1,0 D7354/ ,0 D7357/ ,1 D7362/ ,1 D7356/13 NV. 1,0 A9537/ Škarek Antonín 1,0 A9685/ ,1 A9720/ ,1 C8331/ ,1 C2780/ B7697/13 93 J B7698/13 93 J B7692/13 93 J A9622/07 92 J B7694/13 93 J 2851/12 93 J 2852/12 92 J 7695/13 94 J B2050/09 93 J B7690/13 V J A9668/11 93 J A9684/11 93 J C5743/13 94 J C5744/13 92 J B9306/06 95 J Moravský voláč sedlatý modrý 124 C5680/13 95 J D2777/11 92 J E1778/11 93 J B1417/10 94 J C5661/13 88 J Norvičský voláč bílý 125 nedodán J nedodán J nedodán J nedodán J nedodán J Norvičský voláč modrý /13 95 J 6710/13 94 J 427/12 93 J 424/12 92 J 426/12 92 J Pomořanský voláč /12 93 J 2184/11 93 J 2177/11 94 J 2099/13 92 J 2219/08 92 J Štarha Milan 220 Štarha Milan Záborský Josef Kamínek Milan Jurný Josef Jurný Josef Musil Martin Slezský voláč bělouš modrý 128 0,1 C5752/13 92 J 120 Záborský Josef 0,1 C5754/13 91 J 120 0,1 C5745/13 92 J 120 0,1 C5756/13 90 J 120 0,1 J 120 Slezský voláč červený bělouš 129 1,0 708/ Bratršovský Miloslav 1,0 3509/ ,0 4562/ ,0 5313/ ,0 7698/ /12 93 J 3213/06 92 J 6744/13 92 J 6740/13 91 J 6731/13 89 J Malý Jan

51 /12 94 J 7627/12 93 J 8495/12 92 J 2225/08 89 J 7777/08 90 J 3331/13 90 J 3334/13 89 J 8962/11 93 J 2061/10 92 J 3332/13 90 J Slezský voláč modrý 133 F1422/10 95 J D1393/12 92 J F1414/10 91 J D7328/09 V J C5501/13 90 J Slezský voláč žlutý bělouš /11 92 J 5398/10 91 J 5979/10 90 J 3335/13 90 J 3328/13 89 J Partl Libor 150 Pešek Libor 150 Partl Libor Pešek Libor Česká čejka bezrousá 135 1,0 5896/ Vaněk Jan MCH 1,0 4677/ ,0 5240/ ,1 6576/ ,1 244/ Česká čejka bezrousá modrá bělopruhá 136 1,0 6906/12 92 J Ing. Koláček Zdeněk 1,0 6987/10 92 J 1,0 6989/10 94 J 1,0 6992/10 93 J 1,0 6340/13 94 J Česká čejka bezrousá modrá šupkatá 137 1,0 1274/11 95 J Ing. Koláček Zdeněk 1,0 6339/13 94 J 0,1 6852/12 93 J 0,1 6836/12 92 J 0,1 6908/12 93 J Česká čejka bezrousá stříbřitá 138 1,0 6362/13 93 J Ing. Koláček Zdeněk 0,1 1300/11 95 J 0,1 6336/13 93 J 0,1 6313/13 93 J 0,1 1288/11 92 J 139 1,0 6333/13 93 J Ing. Koláček Zdeněk 1,0 6846/12 94 J 1,0 1278/11 93 J 0,1 6314/13 92 J 0,1 6912/12 92 J Francký štítník černý /12 92 J 5142/11 94 J 5150/11 92 J 5121/11 91 J 2979/10 92 J Hýl bronzový černokřídlý /09 94 J 9140/13 94 J 9146/13 92 J 9147/13 90 J 9155/13 NV J 142 Nádvorník Pavel Trampeška Václav 1,0 2840/10 nedodán. Vaněk Ladislav 1,0 8479/ ,0 9913/ ,1 6811/ ,1 4045/ Norimberský skřivan bezpruhý /10 95 J 9211/10 91 J 4544/13 92 J 9924/11 94 J 2840/10 92 J Norimberský skřivan kapratý /12 93 J 7366/12 92 J 5113/11 92 J 7019/12 90 J 841/12 91 J Norimberský skřivan pruhový /12 91 J 5098/11 94 J 7057/12 94 J 7058/12 93 J 7056/12 93 J Český bublák /09 92 J 151/09 93 J 1435/13 94 J 2671/05 93 J 3217/13 92 J /12 95 J 1473/12 92 J 1432/12 92 J 1430/12 94 J 3311/09 94 J Kudrnáč bílý /11 94 J 1972/11 93 J 432/06 92 J 5702/13 NV J 6052/09 91 J Nádvorník Pavel Nádvorník Pavel Nádvorník Pavel Hickl Alfréd Hickl Alfréd Odehnal Josef

52 Kudrnáč červený /11 89 J 49/09 89 J 2940/07 91 J 2199/11 91 J 216/12 91 J Kudrnáč červený bělouš /12 95 J 5496/11 94 J 697/11 93 J 8558/10 94 J 703/11 93 J Odehnal Josef Kadlec Jiří Pávík bílý 151 1,0 5051/13 91 J 150 Krpálek František 5052/13 89 J 150 1,0 5053/13 86 J /13 85 J /13 V J 150 Staroholandský kapucín 152 1,0 2841/ Chvátalová Radka MC 1,0 2981/ ,0 2817/ ,1 7364/ ,1 916/ ,0 9547/12 V. Vaněk Josef 1,0 4636/ ,0 4928/ ,1 9145/ ,1 8642/ Italský racek /09 90 J 3951/13 94 J 3931/13 91 J 992/12 91 J nedodán J / J 993/12 92 J 794/11 93 J 3952/13 94 J nedodán J Italský racek žlutý pruhový /13 90 J 3961/13 92 J 995/12 91 J 3964/13 94 J 3967/13 91 J Italský racek červený kapratý /13 94 J 1109/11 94 J 960/12 93 J 3977/13 93 J 790/11 94 J Pitorák Michal MCH Pitorák Michal MCH Partl Lukáš Partl Lukáš Italský racek ledový /13 93 J 5224/12 95 J 962/12 94 J 978/12 92 J 739/12 94 J Partl Lukáš Slovenský vysokoletec 159 1,0 3582/13 neoc.. Odehnal Martin 1,0 neoc.. 1,0 neoc.. 1,0 neoc.. 1,0 neoc.. Výstavní tippler černý 160 1,0 624/ Odehnal Martin MV 1,0 3575/ ,0 619/ ,0 622/ ,0 190/ Pražský krátkozobý rejdič 161 nedodán J nedodán J nedodán J nedodán J nedodán J Rakovnický kotrlák bílý /11 95 J 7591/10 94 J 7595/10 93 J 9061/13 91 J 7735/12 93 J Suchý Tomáš Veselá Kristýna Rakovnický kotrlák modrý černopruhý /13 94 J Suchý Tomáš 5666/13 93 J 9028/13 92 J 5651/13 93 J 661/13 93 J Exice okrasného ptactva Pohlaví Č.klece Tetování Ocenění Čestná cena Prod. cena Vystavovatel Kanár 1 J Hrubeš Vladimír 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 J 9 J 10 J 11 1,0 J Lovásko Josef 12 0,1 J

53 Rosela pestrá 13 1, Dohnal Petr Činčily pravé 4 J 100 Sláma Michal Kanár červený 14 1,0 J 450 Filip František 15 1,0 J ,0 J ,0 J ,0 J ,0 J ,0 J 450 Andulka 34 1, Dohnal Petr J J J J J J Lovásko Josef Alexandr malý 41 1,0 J 4000 Lovásko Josef 42 0,1 J ,0 J 1800 Lovásko Josef Exice nutrií Pohlaví Č.klece Tetování Čestná cena Prod. cena Vystavovatel Nutrie přeštická 1 J 2 J 3 J 4 J Exice koz a ovcí Klimeš Jaroslav Pohlaví Č.klece Prod. cena Vystavovatel Korely 44 1, Dohnal Petr Ukázkové exice Pohlaví Č.klece Prod. cena Vystavovatel Užovka červená 1 Užovka domácí 2 Strašilky 3 J J J 100 Sláma Michal 100 Sláma Michal 100 Sláma Michal

54 Seznam vystavovatelů Příjmení a jméno Adresa Vystavená plemena Telefon 1. Ambrož Jiří MCH Branišov 14, Dolní Rožínka Český strakáč černý, Hamburčanky stříbrné černě tečkované 2. Augustin Josef Šachotín 5, Havlíčkův Brod Husy české bílé, Kachny čárkované stříbrné divoké, Perličky světle modré s úplným perlením 3. Baka Jaroslav Krátká 483, Olešnice na Moravě Bantamky černé, Český stavák bílý, Český stavák červený plamínek, Český stavák sedlatý černý, Český stavák žlutý lysý, Kachny čárkované stříbrné divoké, Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví, Vyandotky zdrobnělé bílé, Vyandotky zdrobnělé černé, Vyandotky zdrobnělé koroptví vlnité, Vyandotky zdrobnělé zlaté č erně lemované 4. Balušek Petr Klasná 31, Ostrava - Hrabová Plymutky zdrobnělé žluté 5. Ing. Bareš Jiří Moravská strana 156, Olešnice Kastorex 6. Bednář František Dolní Heřmanice 71, Velké Meziříčí Velký světlý stříbřitý 7. Beneš Bohuslav čp. 111, Dolní Rožínka Stříbřitý modrý, Stříbřitý žlutý 8. Beneš Josef Nadějov 9, Jamné u Jihlavy Novozélandský bílý 9. Bervid František a Věra Novoměstská 353, Bystřice nad Pernštejnem Činčila malá, Velsumky rezavě koroptví 10. Boháček Petr Rudolec 19, Nové Veselí Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví, Vyandotky zdrobnělé černé bíle skvrnité 11. Boudný Petr Kozlov 73, Velký Beranov Brahmánky zdrobnělé koroptví vlnité 12. Bradáč Antonín Železniční 448, Luka nad Jihlavou Havana, Zakrslý rhönský 13. Bradáčová Michaela Bohdalov 203, Bohdalov Vídeňský modrošedý 14. Bratršovský Miloslav Velká Losenice 7, Velká Losenice Amroksky krahujcovité, Burgundský, Hempšírky měděně červené, Plymutky žluté, Slezský voláč červený bělouš 15. Bratršovský Miloslav MCH Velká Losenice 7, Velká Losenice Meklenburský strakáč černý, Meklenburský strakáč modrý 16. Břinek František ml Domamil 56, Domamil Kalifornský černý 17. Břinek František st Domamil 56, Domamil Kalifornský černý, Vídeňský modrý 18. Ing. Broža Bohuslav Budín 219, Křižanov Holandský černý, Marburský 19. Bruna Jan Kozlov 11, Velký Beranov Kočinky žluté, Rousné zakrslé slepice porcelánové 20. Bruna Tomáš MCH Kozlov 11, Velký Beranov Benešovský holub bílý 21. Buček Pavel K Olši 7, Ivančice Novozélandský bílý 22. Ing. Caha Miroslav Pod kaplou 125, Brtnice Brahmánky zdrobnělé koroptví vlnité, Brahmánky zdrobnělé krémov ě perlově šedé koroptví vlnité, Brahmánky zdrobnělé modré koroptví vlnité, Brahmánky zdrobnělé žluté kolumbijské, Český strakáč černožlutý, Český strakáč černý, Český strakáč modrý, Dalmatinský strakáč modrý rex, Hedvábničky divoké 23. Čajková Lydie , Šanov Australky černé, Rýnské slepice černé, Rýnské slepice modré s lemy 24. Čechal Vladimír Opatovec 141, Svitavy Aljaška 25. Čechal Vladimír ml. Opatovec 141, Svitavy Stříbřitý modrý 26. Čechalová Anna Opatovec 141, Svitavy Vídeňský modrošedý 27. Chaloupka Pavel Brněnská 345, Měřín Velký světlý stříbřitý 28. Chalupa David Rudolec 87, Stříbřitý černý, Stříbřitý žlutý

55 29. Chlumská Zuzana Horní Rožínka 24, Dolní Rožínka Brahmánky modré koroptví vlnité, Brahmánky stříbrně koroptví vlnité, Faverolky německé zdrobnělé lososové, Marburský 30. Chvátal Pavel MCH Kozlov 109, Velký Beranov Aljaška, Velký světlý stříbřitý 31. Chvátalová Radka MCH Kozlov 109, Velký Beranov Jokohamky zdrobnělé červeně sedlaté tečkované, Německý výstavní, Staroholandský kapucín 287 Dedera Miloš Kozlov, Velký Beranov Kachničky karolínské, Kachničky karolínské bílé, Kachničky karolínské divoce zbarvené, Kachničky mandarínské, Kachničky mandarínské bílé 32. Diviš Josef Pražská 17/408, Třebíč Koburský skřivan bezpruhý, Koburský skřivan kapratý 33. Dobošová Žofie MCH Kozlov 107, Velký Beranov Burgundský, Hermelín červenooký 34. ing. Dobrovolný Jaromír 05 Rudíkov 24 České slepice zlaté kropenaté, Kalifornský černý, Vyandotky zdrobn ělé zlaté černě lemované 36. Dobrovolný Josef Věcov 57, Věcov Havana, Novozélandský bílý 35. Dobrovolný Josef Dr. Suzy 3, Třebíč Prácheňský káník černý 37. Dobrovolný Tomáš MCH Česká Bělá 228, Česká Bělá Hempšírky měděně červené, Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví 38. Dobrovolný Zdeněk Bc Česká Bělá 228, Česká Bělá Francouzský beran bílý červenooký, Francouzský beran divoce zbarvený, Malý beran divoce zbarvený, Malý beran havanovitý, Malý beran strakáč divoce zbarvený, Malý beran železitý, Maransky černé měděněprsé 39. Dočekal František Nížkov 39 Český stavák žlutě plavý, Český stavák žlutý, Činčila velká 40. Dočekal Zdeněk Rašínova 140, Přibyslav Velký světlý stříbřitý 41. Dočekalová Hana Nížkov 39 Moravský modrý 42. Dohnal Petr Náměstí 107, Měřín Andulka, Araukany divoké, Bílefeldské slepice rodobarvé hně doprsé, Kalifornský černý, Korely, Kuní velký hnědý, Laflešky č erné, Pižmovky bílé, Rosela pestrá 43. Doležal Jaromír MCH Čejkovice 4, Slatiňany Prácheňský káník černý 44. Doležal Jindřich Budeč 52, Nové Veselí Velký světlý stříbřitý 45. Doležal Josef Bezručova 706, Polička Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví 46. Drejček Jaroslav Bohdalov 69 Amroksky krahujcovité, Moravský modrý 48. Dvořák Jaroslav Velká Lhota 55, Dačice České slepice zlaté kropenaté, Malý beran bílý červenooký, Malý beran divoce zbarvený, Paduánky zdrobnělé žlutě plavé bíle lemované, Rousné zakrslé slepice porcelánové, Vlašky stříbrně zbarvené 47. Dvořák Jaroslav Jihlávka 22, Batelov King modrý, Vídeňský bílý, Vídeňský černý, Vyandotky zdrobnělé bílé, Vyandotky zdrobnělé žluté 49. Dvořák Vladimír Pomezí u Poličky Hototský bílý, Vyandotky zdrobnělé koroptví vlnité, Zakrslý hototský bílý 50. Dvořák Zdeněk Chudčice 304, Veverská Bitýška Australky černé 51. Erben Marek Chudčice 301, Veverská Bítýška Kachny pekingské kolmé bílé, Kachny ruánské divoké, Kachny starorýnské černé, Kachny starorýnské modré 52. Fejt Jaroslav Jamné u Jihlavy 34 Velký světlý stříbřitý 53. Fiala Miroslav Herálec 301, Herálec Stříbřitý žlutý 54. Fic Miroslav Horní Rožínka 14, Zvole Kalifornský černý 55. Fikar Pavel Uhry 414, Přibyslav Novozélandský červený

56 56. Filip František Štěpánov nad Svratkou 271, Štěpánov nad Svratkou Kanár červený 57. Florián Antonín čp. 216, Stará Říše Český stavák sedlatý černý, Český strakáč černý, Velký světlý stříbř itý, Vídeňský šedý, Vlašky koroptví 58. Foltan Zdeněk U stadionu 940, Kuřim Antverpští vousáči křepelčí 59. Frühbauerová Zdena Nížkov 72, Nížkov Krůty české šedě divoké bíle lemované 60. Geisselreiter Ivan Chobůtky 427, Velká Bíteš Tříslový černý 61. Glöckner Jaromír Moravské Bránice 277, Dolní Kounice Belgický obr albín 62. Gruber Jan Hluboké 21, Náměšť nad Oslavou Kalifornský černý 63. Handschuh Tomáš Jánská 476, Nové Město na Moravě Japonky čabo bílé černoocasé, Japonky čabo černé, Japonky čabo černé bíle skvrnité, Japonky čabo černé bíle skvrnité kadeřavé, Japonky čabo žluté černoocasé kadeřavé 64. Hanus Jan Rožná n. P Německý výstavní černý 65. Hanzl Miroslav Březinova 38, Třebíč Velký světlý stříbřitý 66. Harvánek Jiří Sázava 143, Velká Losenice Burgundský, Rys černý šupinatý bělohrotý 67. Havelková Jarmila Stránecká Zhoř 17, Měřín Amroksky krahujcovité 68. Hedbávný Karel Myslbekova 594/2, Třebíč Ruský černý, Zakrslý kuní hnědý 69. Hejl Zbyněk Nerudova 1227, Třešť Český stavák modrý sedlatý 70. Heler Václav Branišovice Leghornky bílé, Leghornky zdrobnělé bílé, Novozélandský bílý 71. Hickl Alfréd Sluneční 229, Chornice Český bublák, Moravský pštros červený, Velký světlý stříbřitý 72. Hicklová Veronika Sluneční 229, Chornice Zakrslý beran madagaskarový, Zakrslý beran modrý 73. Hink Miloslav Hodice 144, Třešť Český stavák modrý sedlatý, Český stavák žlutý sedlatý 74. Hlaváč David Petrovice 55, Nové Město na Moravě Belgický obr divoce zbarvený, Belgický obr železitý 75. Hlavoň Petr Moravské Bránice 255, Dolní Kounice Gigant, Německý výstavní 76. Hocke Jan Cibulkova 74, Bystřice nad Pernštejnem Vídeňský bílý 77. Holánek Josef Heřmanov 7, Křižanov Brněnský voláč modrý, Ruský černý 78. Holánek Rostislav Kundratice 51, Křižanov Kariér 79. Horký Josef Horní pole 10, Strmilov Sasexky bílé světle kolumbijské 80. Hornoch Vlastimil Závist 28, Lipůvka Americký výstavní, Americký výstavní modrý 81. Hort Josef Sedlec 16, Náměšť nad Oslavou Novozélandský červený 82. Hřebec David MCH Hartmanice 134, Hartmanice Bantamky černé, Hempšírky zdrobnělé měděně červené, Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví 83. Hrubeš Vladimír Gen. Fanty 13 / 852, Třebíč Nové Dvory Kanár 84. Humpolík Bedřich Tasovice 76, Hodonice Vídeňský šedý 85. Janderka Radovan Divadelní 41, Ořechov Moravský modrý 86. Jaroš Dominik MCH Česká Bělá 288 Malý beran bílý červenooký, Velsumky rezavě koroptví 87. Jelínek Jaroslav Kamenice u Jihlavy 133 Kalifornský černý 88. Jendrisek Štefan Měšín 48, Jihlava Německý výstavní šiml 89. Ježek Jan Znojmská 7, Suchohrdly Moravský modrý

57 90. Ježek Josef Markvarec 20, Dačice Velký světlý stříbřitý 91. Ing. Jindra Miroslav Dobkov 48, Chotěboř Moravský morák, Rys modrý bělopruhý bělohortý 92. Juráček Jaroslav Dolní Rozsička 29, Dolní Rožínka Australky černé, Burgundský, Vlašky koroptví 93. Juráček Jaroslav ml Dolní Rozsička 29, Dolní Rožínka Kalifornský černý 94. Juráček Josef Dolní Rozsička 29, Dolní Rožínka Novozélandský bílý 95. Jurný Josef Dolní Loučky 318, Dolní Loučky Anglický strakáč madagaskarový, Brněnský voláč, Brněnský voláč bílý, České slepice zlaté kropenaté, Moravský morák, Norvičský voláč bílý, Norvičský voláč modrý, Rhönský 96. Kadela Miroslav Stránecká Zhoř 31, Měřín Plymutky žluté 97. Kadlec Jiří Máje 72, Luka nad Jihlavou Forverky zdrobnělé žluté tmavě kolumbijské, Kudrnáč červený bě louš, Vlašky černé bíle skvrnité, Vlašky zdrobnělé stříbrně zbarvené 98. Kafka Miroslav Hamry 91, Žďár nad Sázavou Moravský pštros modrý, Moravský pštros modrý černopruhý 99. Kahula Karel Hodonín 20, Lysice Kalifornský černý 100 Kamenský Vladimír Na spravedlnosti 927/10, Velké Meziříčí Český červený 101 Kamínek Milan Březské 14, Osová Bitýška Hesenský voláč bílý, Moravský voláč sedlatý modrý 102 Kašpárková Marie Suchdol 5, Strmilov České slepice zlaté kropenaté 103 Kelner Miloslav Halasova 518, Lysice Český albín 104 Klepáček Martin Domamil 60 Český černopesíkatý, Činčila velká 288 Klimeš Jaroslav Nové Dvory 66, Nížkov Nutrie přeštická 105 Klvač Josef Havířská 40, Lužice Zakrslý beran černý 106 Kmošek Vlastimil Chmelík 25, Litomyšl Český strakáč černý, Perličky světle modré s úplným perlením 107 Kobza Jaroslav Věchnov 31, Bystřice nad Pernštejnem Vídeňský bílý 108 Ing. Koláček Zdeněk Chudčice 215, Veverská Bitýška Česká čejka bezrousá modrá bělopruhá, Česká čejka bezrousá modrá šupkatá, Česká čejka bezrousá stříbřitá, Činčila velká 109 Kolbábek Stanislav Viktorinova 17, Třebíč Vídeňský bílý 110 Kolda Josef Alej Svobody 937, Polná Prácheňský káník modrý černopruhý 111 Komínek František Jabloňov 36, Velké Meziříčí Moravský morák 112 Konicar Jiří Kopaninky 193, Silůvky Meklenburský strakáč červený, Sasexky zdrobnělé červené porcelánové 113 Kopáček Miloš Horní Němčice 47, Strmilov Husy české bílé, Husy české chocholaté bílé 114 Ing. Kopečný Pavel Palackého 1172, Hlinsko Modenka - schietti modrá bronzovopruhá, Vídeňský modrošedý, Zakrslý beran perlový 115 Koutníková Vendula MCH Bohuňov 28, Bystřice nad Pernštejnem Novozélandský bílý 116 Králíček Stanislav MCH Netín 33, Radostín nad Oslavou Holandský černý, Vídeňský šedý 117 Králíček Vojtěch Netín č 33, Siamský velký žlutý 118 Krejčová Hanka Černická 553, Měřín Belgický obr divoce zbarvený, Novozélandský bílý, Zakrslý bílopesíkatý černý 119 Kříž Michal Okrouhlička 29, Štoky Hedvábničky bílé

58 120 Krpálek František Tylova 5, Jihlava 1 Pávík bílý 121 Kuchařík František Moravské Bránice 21, Dolní Kounice Antverpští vousáči křepelčí, Český strakáč černý, Perlový 122 Kuchařík Lukáš Moravské Bránice 21, Dolní Kounice Zaječí divoce zbarvený ohnivý, Zaječí tříslově černý 123 Kuchaříková Jaroslava Moravské Bránice 21, Dolní Kounice Havana 124 Ing Kuchaříková Moravské Michaela Bránice 21, Dolní kounice Bílopesíkatý modrý 126 Kupka Milan Sebranice 38, Sebranice Burgundský 125 Kupka Milan MCH Sebranice 38, Sebranice u Boskovic Zakrslý japonský 127 Kupkova Magda Sebranice 38, Sebranice Japonský 128 Kupkova Marie MCH Sebranice, Sebranice u Boskovic Zakrslý beran madagaskarový, Zakrslý beran strakáč madagaskarový 129 Mgr. Kváš Jiří Nová Cerekev 96, Nová Cerekev Moravský modrý, Novozélandský červený 130 Látera Roman 267, Lípa Německý obrovitý strakáč černý, Vídeňský modrošedý 131 Lempera František Malá Losenice 17, Velká Losenice Český albín, Sasexky bílé světle kolumbijské 132 Lempera Martin MCH Velká Losenice Vídeňský modrošedý 133 Linhart František Zrzavého 34, Jihlava Velký světlý stříbřitý 134 Lovásko Josef Žďírec nad Doubravou 349 Alexandr malý, Andulka, Kanár 135 ing. Malá Dagmar Pod Horkou 546, Kuřim Novozélandský bílý 136 Malý Jan Čebín 159 Slezský voláč červený bělouš 137 Mareček Jan Spojovací 923/II, Bystřice nad Pernštejnem Bílefeldské slepice rodobarvé hnědoprsé, Plymutky žíhané, Velký světlý stříbřitý, Vlašky rodobarvé šedoprsé 138 Marek Václav Měšín 25, Jihlava Německý výstavní černý tygr 140 Matoušek František Níhov 59, Dolní Loučky Stříbřitý žlutý 139 Matoušek František Smetanova 43, Náměšť nad Oslavou Český černopesíkatý 141 Matoušek Ladislav Radňoves 35, Křižanov Český strakáč černý 142 Matoušů Ladislav Friedova 661, Pelhřimov Brahmánky žluté kolumbijské 143 Mejzlík Jiří Ostrov nad Oslavou Moravský bílý hnědooký 144 Menčík Bohumil čp. 54, Domamil Belgický obr divoce zbarvený 146 Měska Martin ml Kalhov 46, Větrný Jeníkov Aljaška 145 Měska Martin Kalhov 46, Větrný Jeníkov Maransky černé měděněprsé 147 Mikudová Renáta Předbořská 277, Luka nad Jihlavou Tříslový černý 148 Mokrý Jan Velká Losenice 252 Novozélandský bílý 149 Mokrý Ladislav Nerudova 661, Přibyslav Vídeňský černý 150 Motyčka Jiří Mladoňovice 19, Slatiňany Prácheňský káník modrý černopruhý, Prácheňský káník plavý hně dopruhý 151 Mgr. Mucha Jaroslav Konice 130, Znojmo Hempšírky měděně červené, Hempšírky zdrobnělé měděně č ervené, Vídeňský bílý 152 Musil Josef Olešínky 27, Dolní Rožínka Kalifornský černý, Kuní velký modrý 153 Musil Martin Dolní Jablonná 10, Přibyslav Moravský morák, Pomořanský voláč

59 154 Musil Miroslav Dolní Jablonná 10, Přibyslav Hanácký voláč modrý, Kachny indičtí běžci pstruhoví, Koburský skř ivan bezpruhý 155 Mynář Jaroslav Kralice nad Oslavou 31 Novozélandský bílý, Zakrslý havanovitý, Zakrslý tříslový černý, Zakrslý tříslový havanovitý 156 Nádvorník Pavel Vítanov 118, Hlinsko v Čechách Francký štítník černý, Norimberský skřivan bezpruhý, Norimberský skřivan kapratý, Norimberský skřivan pruhový 157 Mgr Navrátil Lukáš Bořitov, Podsedky 187, Černá Hora Kalifornský černý 158 Neborovský Miloš Hlavní 83, Chlebičov Australky zdrobnělé černé, Koburský skřivan pruhový 159 Nedělka Aleš , Bohdalov Fénixky zdrobnělé zlatokrké, Zakrslý beran bílý modrooký, Zakrslý beran divoce zbarvený 160 Nedělka Kamil Bohdalov 199 Havana, Vlašky rodobarvé šedoprsé 161 Nedělka Martin Bohdalov Činčila malá 162 Nedělka ml. Václav Milionářská 40, Velká Losenice 40 Husy labutí hnědě divoké, Meklenburský strakáč červený, Piž movky modře sedlaté, Prácheňský káník černý, Prácheňský káník modrý, Vlašky černé, Vlašky modré 163 Nedělková Karolína MCH Milionářská 40, Velká Losenice Prácheňský káník modrý bělopruhý, Prácheňský káník žlutý 164 Němcovi Jaroslav a Náměstí Dagmar Palackého 19, Lomnice u Tišnova Český červený, Novozélandský bílý 165 Němec Jaroslav ml Rašov 92, Lomnice u Tišnova Český černopesíkatý 166 Neubauer Jaroslav Dlouhá Ves 68, Přibyslav Vídeňský šedý, Vlašky koroptví 167 Ing. Nocar Jiří Moravské Bránice 120, Dolní Kounice Holandský černý 168 Nosál Karel U stadionu 493/15, Lužice Belgický obr divoce zbarvený 169 Novotný Miroslav Mírovka 51, Havlíčkův Brod Brahmánky zdrobnělé koroptví vlnité, Husy pomořanské divoce strakaté., Husy tuluské divoké, Kachny ruánské divoké, Kachny saské modrožluté divoké 170 Novotný Stanislav Radošov 52, Čechtín Velký světlý stříbřitý 171 Odehnal František nám. Osvobození 47, Lysice Francouzský beran strakáč černý, Francouzský beran strakáč divoce zbarvený, Velký světlý stříbřitý 172 Odehnal Josef Sněžné 203 Kudrnáč bílý, Kudrnáč červený 173 Odehnal Martin MCH Moravské Bránice 294, Dolní Kounice Araukany divoké, Gigant, Maransky černé měděněprsé, Perličky divoké s úplným perlením, Slovenský vysokoletec, Výstavní tippler č erný 174 ing. Ondráková Marie čp. 99, PhD Bohdalov Kalifornský černý, Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví 176 Partl Libor ml Heraltice 53, Okříšky Brněnský voláč modrý, Český černopesíkatý, Český červený 175 Partl Libor Heraltice 53, Okříšky Bílopesíkatý modrý, Slezský voláč červený bělouš, Slezský voláč modrý 177 Partl Lukáš Heraltice 53, Okříšky Italský racek červený kapratý, Italský racek ledový, Italský racek ž lutý pruhový 178 Pátek František Hodice 122, Třešť Meklenburský strakáč černý 179 Pavlík Stanislav Ždírec u Polné 26, Polná King modrý pruhový, Německý výstavní stříkaný 180 Pečinka Lubomír Bohuňov 19, Bystřice nad Pernštejnem Novozélandský bílý, Vyandotky žluté kolumbijské 181 Pelán Stanislav Lípová 178, Velká Bíteš Kalifornský černý 182 Peša Jan Zahradní 279, Lomnice u Tišnova Prácheňský káník červený, Stříbřitý divoce zbarvený, Vídeňský bílý

60 183 Pešek Libor Rankov 18, Chotěboř Český stavák žlutě plavý, Český stavák žlutý, Hanácký voláč, Kachny orpingtonské hnědožluté, Slezský voláč červený bělouš, Slezský voláč žlutý bělouš, Vlašky černé, Vlašky stříbrně zbarvené, Vyandotky zdrobnělé černé, Vyandotky zdrobnělé koroptví vlnité 184 Pěta Jan MCH Vanovice 92, Vanovice Araukany divoké, České slepice zlaté kropenaté, Kachny ruánské divoké 185 Peterka Tomáš Křetín 51, Křetín Kachny pekingské kolmé bílé, Kachny ruánské divoké, Kachny starorýnské 186 Pitorák Jan MCH Budeč-Borová 3, Dačice Gigant bělouš, Gigant modrý 187 Pitorák Michal MCH Budeč-Borová 3, Dačice Italský racek 188 Pittner Vladimír Příční 375, Telč Aljaška, Kalifornský černý, Leghornky bílé 189 Pochop Josef Zňátky 5, Náměšť nad Oslavou Kalifornský černý 190 Pohanka Václav Nová Ves 141, Nové Město na Moravě Novozélandský bílý 191 Pohl Jiří Dolní Jablonná 15, Přibyslav Novozélandský bílý 192 Pokorný Lubomír Zámecká 1066, Kuřim Havana 193 Pokorný Pavel Nectava 13, Jevíčko King plavý, Maltézský slepičák bílý 194 Pospíchal Bohumil Horní Újezd 112, Stařeč Belgický obr černý, Belgický obr divoce zbarvený, Belgický obr ž elezitý 195 Požár Josef Partlicova 311, Třešť Činčila velká 196 Prchal Josef Alšova 7, Letovice Barneveldky zdrobnělé dvojlemované 197 Procházka Oldřich Šerkovice 63, Tišnov Moravský morák 198 Promberger Pavel Bohdalov Bílopesíkatý černý, Bílopesíkatý modrý 199 Ing. Prombergerová , Iveta 592 PhD. 13 Bohdalov Holokrčky zdrobnělé bílé, Holokrčky zdrobnělé černé, Holokrčky zdrobnělé krahujcovité 200 Prombergerová Klára MCH Bohdalov 45 Český stavák sedlatý černý 201 Prombergerová PavlínaMCH Bohdalov Bílefeldské slepice zdrobnělé rodobarvé hnědoprsé 202 Prombergerová Věra MCH 193, Bohdalov Šumavanky zdrobnělé zlaté stříkané 203 Provazník Jan Moravské Bránice 165, Dolní Kounice Krůty naraganset černošedé Prudík Josef Dolní Heřmanice č.32, Velké Meziříčí Moravský pštros modrý bezpruhý 205 Řežábek Josef Vyskytná nad Jihlavou 15, Vyskytná nad Jihlavou Český stavák žlutý, Kalifornský černý 206 Řípa Josef Petrovice 20, Golčův Jeníkov Novozélandský červený 207 Ripper Jan Velký Beranov Kachny indičtí běžci pstruhoví 208 Ronovský Karel Žižkovo Pole 13, Přibyslav Burgundský, Německý výstavní bílý 209 Rossman Walter Hraniční 282, Oldřišov Vídeňský modrý 210 Rubeš Karel Katov 1 King bílý 211 Růžička Roman Polnička 184, Žďár nad Sázavou 2 Rys hněděplavý šupkatý, Rys stříbřitý šupinatý 212 Schmolz Václav J.A.Komenského 105, Zbýšov Německý výstavní, Poštovní holub standart 213 Sedláček Jaroslav Školní 268, Lomnice u Tišnova Hempšírky zdrobnělé měděně červené, Vídeňský bílý

61 214 Sedlák Bohuslav Moravská strana 184, Olešnice na Moravě Australky černé, Vlašky stříbrokrké 215 Šimek Vlastimil Masarykova 727, Vlčnov Zakrslý beran divoce zbarvený 216 Šimková Michaela Masarykova 727, Vlčnov Zakrslý beran madagaskarový 217 Simonides František Evžena Rošického 13, Jihlava Rys modrý šupinatý barevnohrotý 218 Šínová Emílie Skřípov 95, Konice Paduánky zdrobnělé žlutě plavé bíle lemované, Vídeňský modrý 219 Šíp Jindřich Riegrova 5, Chotěboř Bantamky oranžovokrké, Bantamky porcelánové, Bantamky zlatokrké, Hototský bílý, Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví, Zakrslý beran bílý červenooký, Zakrslý beran bílý modrooký, Zakrslý beran černý, Zakrslý oranžový rex, Zakrslý saténový modrý 220 Škarek Antonín Velký Beranov 211, Velký Beranov Moravský modrý, Moravský morák 221 Skryja Zdeněk S. K. Neumanna 51/22, Žďár nad Sázavou Poštovní holub standart 222 ing. Sladký Zdeněk Ocmanice 25, Naměšt nad Oslavou Faverolky německé zdrobnělé lososové, Moravský pštros červený, Poštovní holub standart 223 Sláma Michal Hamry nad Sázavou 309, Žďár nad Sázavou 1 Činčily pravé, Koburský skřivan pruhový, Strašilky, Užovka č ervená, Užovka domácí 224 Slámovi Mirka a Mirek Poděšín 29, Nížkov Činčila velká, Koburský skřivan kapratý, Koburský skřivan pruhový 225 Slanina Jan Braníškov 67, Veverská Bitýška Moravský morák, Velký světlý stříbřitý, Zakrslý rhönský 226 Slechan František ul. Cihelna 426, Olešnice na Moravě Vyandotky zdrobnělé zlaté modře lemované 227 Šlechtický Antonín Nadějov 51, Jamné u Jihlavy Český albín 228 Smola Vladimír Cejle 6, Batelov Německý výstavní červený, Německý výstavní modrý bělouš 229 Smutný Josef Masarykovo nám. 17, Velká Bíteš Moravský bělohlávek, Moravský morák 230 Souček Josef Nádražní 140, Třebíč Kalifornský černý, Vídeňský bílý 231 Špinar Miroslav Hamry nad Sázavou 249, Žďár nad Sázavou Gigant 232 Špinar Václav čp. 70, Velká Losenice Tříslový černý 233 Stáňa Ladislav Pokojov 5, Nové Veselí Velký světlý stříbřitý 234 Štarha Milan Malé Tresné 30, Rovečné Moravský morák 235 Ing. Štěrba Jaroslav Věcov 82,, Věcov Burgundský 236 Štourač Pavel Vír Činčila velká 237 Štrejbar Bohuslav Luční,1037, Třešť Český černopesíkatý 238 Střešňák Ladislav Sněžné 187 Německý výstavní bílý, Německý výstavní straka, Německý výstavní žlutý 239 Suchý Tomáš Horní Lhotice 19, Kralice nad Oslavou Australky černé, Bojovnice novoanglické zdrobnělé krahujcovité, Dragoun, Husy francké modře divoké, Kachny vysokohnízdící létavé bílé, Pižmovky divoké, Pižmovky modře divoké, Poštovní holub standart, Pražský krátkozobý rejdič, Rakovnický kotrlák modrý černopruhý 240 Šula Vlastimil Otínská 196, Měřín Kalifornský černý, Stříbřitý žlutý 241 Svatoň Jan Česká Bělá 25 Benešovský holub bílý 242 Svoboda Ladislav Rančířov 42, Jihlava 1 Český stavák červený bělohrotý, Vyandotky zdrobnělé žluté kolumbijské 243 Tecl Alois Česká Bělá 67 Velký světlý stříbřitý, Velsumky rezavě koroptví 244 Tecl Miloš Česká Bělá 69 Benešovský holub černý, Benešovský holub modrý, Bílý č ervenooký rex

62 245 Tenora Jiří Moravská Strana 308, Olešnice na Moravě Hempšírky měděně červené, Novozélandský červený 246 Bc. Tesařová Zuzana Štarnov, 111, Bohuňovice Zakrslý havanovitý, Zakrslý kuní hnědý 247 Tlustý Pavel čp. 39, Svratouch Kuní velký hnědý, Kuní velký modrý 248 Mgr. Toman František Kundratice, 32, Rozsochy Německý výstavní bílý, Německý výstavní straka 249 Tomášek Michal Blažkov 47, Dolní Rožínka Činčilový rex, Vídeňský modrošedý 250 Tomášek Pavel Blažkov 7, Dolní Rožínka Německý obrovitý strakáč černý 251 Tomšej Jan Okružní 621, Dolní Bojanovice Hempšírky měděně červené 252 Tomšík Vladimír Horní Dubenky Araukany bílé, Český strakáč černý, Laflešky černé 253 Trampeška Václav Studentská 8/59, Žďár nad Sázavou 4 Hýl bronzový černokřídlý 254 Trecha Pavel Moravské Bránice 19, Dolní Kounice Vídeňský šedý 255 Urbánek Dominik Vratislávka 9, Křižanov Plymutky žluté, Vídeňský modrošedý, Vlašky stříbrně zbarvené 256 Urbanová Helena Stránecká Zhoř 7, Měřín Hempšírky měděně červené 257 Vacula Josef Chlumek 21, Měřín Australky černé, Minorky černé 258 Vaněk Jan MCH , Velký Beranov Česká čejka bezrousá, České slepice zlaté kropenaté, Lahore, Š umavanky zlaté stříkané 259 Vaněk Josef Velký Beranov 265, Velký Beranov Faverolky německé zdrobnělé lososové, Kachny zakrslé bílé, Kachny zakrslé stříbrné divoké, Malý beran bílý červenooký, Malý beran divoce zbarvený, Staroholandský kapucín 260 Vaněk Ladislav Velký Beranov 265, Velký Beranov České slepice zlaté kropenaté, Hýl bronzový černokřídlý, Kachny smaragdové černé, Pižmovky modře divoké, Šumavanky zlaté stř íkané, Vlašky zdrobnělé zlatě zbarvené 261 Veleba Josef Křižínkov 50, Osová Bitýška Burgundský 262 Venzhöfer Jan Jitkov 96, Chotěboř Činčilový rex, Kastorex 263 Venzhöfer Pavel Jitkov 96, Chotěboř Holandský černý 264 Veselá Kristýna Velká Losenice 270 Modenka - gazzi černá, Rakovnický kotrlák bílý 265 Vokřínek Miloslav Hodice 183, Třešť Český stavák žlutě plavý 266 Všetečka Radomil Sedlec 3, Náměšť nad Oslavou Kalifornský černý 267 Vyhlidal Teodor Panske Dubenky 11, Strmilov Bílefeldské slepice rodobarvé hnědoprsé, Meklenburský strakáč durynský 268 Vykoupil Bartoloměj Náměstí osvobození 822, Kuřim Poštovní holub standart 269 Wasserbauer Josef Velká Losenice 143 Havana 270 Weiss Jiří Komenského 191, Chlebičov Vídeňský šedý 271 Weiss Lukáš Komenského 191, Chlebičov Stříbřitý divoce zbarvený 272 Wieder Patrik Hlinská 35, Oldřišov Vyandotky stříbrné černě lemované 273 Wölfl Gerhard Lačnov 4, Lysice Husy pomořanské divoce strakaté, Velký světlý stříbřitý 274 Záborský Josef Ořechovská 462, Křižanov Kariér, Moravský morák, Slezský voláč bělouš modrý 275 Žák Jiří Dolní Vilémovice 147, Lipník u Hrotovic Český stavák černý tygr, Český stavák žlutý sedlatý

63 276 Zavoral Jaroslav Dolní Újezd Hempšírky zdrobnělé měděně červené, Kalifornský černý, Modenka - schietti modrá 277 ing. Zavoral Jaroslav Dolní Újezd 506 Zakrslý beran činčilový 278 Zavoralová Blanka Dolní Újezd 506 Vyandotky zdrobnělé zlaté modře lemované, Zakrslý beran madagaskarový 279 Žoudlík Igor Pavlov 64, Radostín nad Oslavou Český stavák sedlatý černý

Okresní výstava 2013 Kolín

Okresní výstava 2013 Kolín ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO ČSCH Kolín 1 Okresní výstava 2013 Kolín Štítary 2. listopadu 2013 Expozice králíků BELGICKÝ OBR divoce zbarvený 1. 1,0 J 2. 0,1 J železitý 3. 1,0 K 4. 1,0 K 5. 0,1 K 6. 0,1 K 7.

Více

Králíci Belgický obr divoce zbarvený 23 Králíci Belgický obr železitý 4 Králíci Belgický obr černý 1 Králíci Belgický obr albín 2 Králíci Francouzský

Králíci Belgický obr divoce zbarvený 23 Králíci Belgický obr železitý 4 Králíci Belgický obr černý 1 Králíci Belgický obr albín 2 Králíci Francouzský plemeno počet Králíci Belgický obr divoce zbarvený 23 Králíci Belgický obr železitý 4 Králíci Belgický obr černý 1 Králíci Belgický obr albín 2 Králíci Francouzský beran divoce zbarvený 6 Králíci Francouzský

Více

KATALOG BOHDALOV BOHDALOV

KATALOG BOHDALOV BOHDALOV tava ysočiny Výstava Vysočiny Vysočiny KATALOG BOHDALOV BOHDALOV 3. - 5. října 2015 Bohdalov krmiva pro exotické ptactvo, venkovní ptactvo, hlodavce, psy, kočky, ryby a želvy...městys v srdci Vysočiny

Více

Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV

Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV 7. 4. - 8. 5. října října 2006 2014 Bohdalov...městys v srdci Vysočiny...spolupořadatel chovatelských výstav PŘÍRODNÍ PARK BOHDALOVSKO PLANEO Elektro ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV

Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV 7. 1. -- 8. 2. října října 26 211 Bohdalov...městys v srdci Vysočiny...spolupořadatel chovatelských výstav PŘÍRODNÍ PARK BOHDALOVSKO Vážení přátelé, zdá se to až neuvěřitelné,

Více

Průvodce místní výstavou drobného zvířectva

Průvodce místní výstavou drobného zvířectva Průvodce místní výstavou drobného zvířectva Pořádanou Základní organizací Českého svazu chovatelů ve Velkém Beranově 24.-25. července 2011 Výstavní výbor: Předseda- Vaněk Josef Místo předseda- Novotný

Více

KATALOG KATALOG BOHDALOV

KATALOG KATALOG BOHDALOV Výstava Vysočiny Výstava Vysočiny KATALOG KATALOG BOHDALOV. - října 200 BOHDALOV. 2. - 3. října října 200 2010 Bohdalov...městys v srdci Vysočiny...spolupořadatel chovatelských výstav PŘÍRODNÍ PARK BOHDALOVSKO

Více

druh plemeno vystaveno prodejných min.cena max.cena Králíci Belgický obr divoce zbarvený 15 12 900 1100 Králíci Belgický obr modrý 7 7 800 1100

druh plemeno vystaveno prodejných min.cena max.cena Králíci Belgický obr divoce zbarvený 15 12 900 1100 Králíci Belgický obr modrý 7 7 800 1100 druh plemeno vystaveno prodejných min.cena max.cena Králíci Belgický obr divoce zbarvený 15 12 900 1100 Králíci Belgický obr modrý 7 7 800 1100 Králíci Belgický obr albín 8 8 600 700 Králíci Francouzský

Více

Katalog místní výstavy

Katalog místní výstavy Katalog místní výstavy 27.-28. července 2013 Vážení přátelé, vítáme Vás na výstavě drobného zvířectva, kterou ZO ČSCH Velký Beranov již pořádá šestým rokem. Výstavy drobného hospodářského zvířectva se

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO STRAŠICE KATALOG XXVII. MÍSTNÍ VÝSTAVY. králíků, drůbeže a holubů 15. 8. 2010 - 0 -

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO STRAŠICE KATALOG XXVII. MÍSTNÍ VÝSTAVY. králíků, drůbeže a holubů 15. 8. 2010 - 0 - ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO STRAŠICE KATALOG XXVII. MÍSTNÍ VÝSTAVY králíků, drůbeže a holubů 15. 8. 2010-0 - Vážení přátelé, milí hosté, srdečně Vás vítáme na naší XXVII. výstavě drobného zvířectva u příležitosti

Více

Český svaz chovatelů KS-královéhradeckého kraje. Katalog 9. Krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů. Jaroměř - Josefov

Český svaz chovatelů KS-královéhradeckého kraje. Katalog 9. Krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů. Jaroměř - Josefov Český svaz chovatelů KS-královéhradeckého kraje Katalog 9. Krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů Jaroměř - Josefov 13. 14. října 2012 1 Vážení přátelé, milí návštěvníci, vítáme Vás na 9. Krajské výstavě

Více

Soutěž mladých chovatelů králíků

Soutěž mladých chovatelů králíků Soutěž mladých chovatelů králíků Č. kl. Pohl. L.S. P.S Kol. Body Ocenění Cena Vystavovatel Velký světlý stříbřitý Vss 1 1 0 4 4 60 63 J 94,5 385 Kč Pavlík Jan 2 1 0 4 4 60 64 J 94,5 385 Kč Pavlík Jan 3

Více

Okresní výstavy holubů, místní výstavy králíků a drůbeže, memoriálu pana Aigla v holubech a místní soutěže mladých chovatelů

Okresní výstavy holubů, místní výstavy králíků a drůbeže, memoriálu pana Aigla v holubech a místní soutěže mladých chovatelů ZO ČSCH Rapotín Katalog a průvodce Okresní výstavy holubů, místní výstavy králíků a drůbeže, memoriálu pana Aigla v holubech a místní soutěže mladých chovatelů 25. 26. srpna 2012 na školním hřišti v Petrově

Více

Český svaz chovatelů ZO ŽATEC 1

Český svaz chovatelů ZO ŽATEC 1 Český svaz chovatelů ZO ŽATEC 1 Průvodce místní všeobecnou výstavou králíků, holubů, drůbeže a exotů pátek 3.9. 2010 - sobota 4.9.2010 9 00 18 00 hod. 9 00 17 00 hod. ŽATEC CHOVATELSKÝ AREÁL ulice Volyňských

Více

za členy základní organizace Jaroslav Drejček

za členy základní organizace Jaroslav Drejček Vážení přátelé, jsem velice rád, že Vás mohu přivítat na jubilejní 30. výstavě bohdalovské chovatelské organizace, jménem jejich členů, ale i jménech všech kdo nám pomáhají. Již když jsme připravovali

Více

KATALOG. speciální výstavy klubu českých čejek a lysek. Chlumec nad Cidlinou 6.-7.12. 2014

KATALOG. speciální výstavy klubu českých čejek a lysek. Chlumec nad Cidlinou 6.-7.12. 2014 KATALOG speciální výstavy klubu českých čejek a lysek Chlumec nad Cidlinou 6.-7.12. 2014 Vážení přátelé, dovolte, abych Vás opět přivítal na speciální výstavě holubů českých čejek a lysek. Zde ve výstavním

Více

Vážení návštěvníci, chovatelé a hosté!

Vážení návštěvníci, chovatelé a hosté! Vážení návštěvníci, chovatelé a hosté! Vítáme Vás na naší tradiční výstavě drobného zvířectva a exotického ptactva. Naši vystavovatelé Vám, zde v našem chovatelském areálu chtějí představit výsledky své

Více

Katalog výstavy drobného zvířectva

Katalog výstavy drobného zvířectva Místní výstava v Lipové 16. 8. 17. 8. 2014 Katalog výstavy drobného zvířectva ZO Bystřice pod Hostýnem Vážení návštěvníci, přátelé chovatelé, srdečně Vás vítáme na tradiční srpnové výstavě drobného zvířectva

Více

Seznam vystavovatelů. Příjmení a jméno Adresa Vystavená plemena Telefon

Seznam vystavovatelů. Příjmení a jméno Adresa Vystavená plemena Telefon Seznam vystavovatelů Příjmení a jméno Adresa Vystavená plemena Telefon Ambrož Jiří Branišov 14, 59251 Dolní Rožínka Augustin Josef Šachotín 5, 580 01 Havlíčkův Brod Baka Jaroslav Krátká 483, 679 74 Olešnice

Více

Katalog. Okresní a 1. mikroregionální výstavy drobného zvířectva

Katalog. Okresní a 1. mikroregionální výstavy drobného zvířectva Katalog Okresní a 1. mikroregionální výstavy drobného zvířectva Malhotice 2015 Vážení přátelé, Srdečně vás vítáme na Okresní a 1. Mikroregionální výstavě drobného zvířectva, kterou pro vás pod záštitou

Více

Vážení přátelé, chovatelé, hosté a návštěvníci výstavy, Výstavní výbor:

Vážení přátelé, chovatelé, hosté a návštěvníci výstavy, Výstavní výbor: Vážení přátelé, chovatelé, hosté a návštěvníci výstavy, opět se nám sešel rok s rokem a je tu zase listopad. Je mojí příjemnou povinností přivítat Vás na naší Okresní výstavě králíků, holubů, drůbeže a

Více

SDH Kamenná - vedení sboru p ed rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 edseda místop edseda velitel zástupce velitele jednatel pokladník zbrojí

SDH Kamenná - vedení sboru p ed rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 edseda místop edseda velitel zástupce velitele jednatel pokladník zbrojí SDH Kamenná - vedení sboru před rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 předseda Kundela František ml. Kundela František Kříž Josef Kříž Josef místopředseda Prokeš Josef Buršík Miroslav Nováček Jaromír

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO ČSCH Slatina. XXIX místní výstava. Slatina

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO ČSCH Slatina. XXIX místní výstava. Slatina ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO ČSCH Slatina XXIX místní výstava Slatina 27. - 28. srpna 2011 Loga sponzorů Vážení přátelé! Vítáme Vás na XXIX. tradiční, místní a prodejní výstavě drobného zvířectva, kterou pořádá

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

41. Buček Pavel, V olšinách 7, 66491 Ivančice, tel: 602246700, mail: pavelbucek@email.cz K NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ

41. Buček Pavel, V olšinách 7, 66491 Ivančice, tel: 602246700, mail: pavelbucek@email.cz K NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ 1. Adamec Miloš, nám. Osvobození 1, 78335 Horka na Moravě, tel: 736400660, mail: akneladamcova@seznam.cz K DURYNSKÝ 2. Adamec st. Miroslav, Jana Machytky 176, 50901 Nová Paka, tel: 493723669 / 606501486

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

KRÁLÍKÁŘSKÁ ROČENKA. OOKK Chrudim

KRÁLÍKÁŘSKÁ ROČENKA. OOKK Chrudim KRÁLÍKÁŘSKÁ ROČENKA 2014 OOKK Chrudim Vážení přátelé, chovatelé, již delší dobu mi tu něco chybělo. Něco, kam by bylo možno nahlédnout a připomenout si, jaký byl rok minulý. Mezitím se mi do ruky dostal

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Vážení chovatelé, vystavovatelé, vážení návštěvníci.

Vážení chovatelé, vystavovatelé, vážení návštěvníci. za podpory OO Pelhřimov 22.-23.8.2015 Vážení chovatelé, vystavovatelé, vážení návštěvníci. Po roce se opět se setkáváme na tradiční humpolecké výstavě. Chovatelé nejen z Humpolce, ale i ze sousedních organizací

Více

ROK 2000. Výroční členská schůze se koná dne19.2.2000 v klubovně chovatelského areálu Klínarka.

ROK 2000. Výroční členská schůze se koná dne19.2.2000 v klubovně chovatelského areálu Klínarka. ROK 2000 Výroční členská schůze se koná dne19.2.2000 v klubovně chovatelského areálu Klínarka. Základní organizace měla v tomto roce 31 členů, z nichž 4 byli mladší 18 let. Organizaci řídil jedenáctičlenný

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA I. termín - středa 2 dubna 2015 Čas SKUPINA 22015 Místo 00-10 Prezence učebna č. 6 30-00 Test fyzické zdatnosti sokolovna a 00-30 Přestávka 30-130 Psychologický test učebna č. 3 00 INFORMACE PRO RODIČE

Více

Založena 30.3.1930 1981-2009

Založena 30.3.1930 1981-2009 1. Založena 30.3.1930 1981-2009 2. ROK 1981 Stav členské základny na počátku roku 1981 činil 57 členů. Během roku se počet zvýšil na 67 členů a to o kroužek mladých chovatelů. Členové byli sdruženi v následujících

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

I. Krnovská bowlingová liga 2013

I. Krnovská bowlingová liga 2013 7. hrací den - Út 19. 3. 2013 BERUŠKY : KLUB SRÁČŮ 416 : 461 Kadlecová Eva 8 124 Opavský Bohumil 150 Kovalová Jitka 8 138 Hrašna Vít 173 Mirtová Jana 8 130 Juroška Tomáš 138 STYL : STROJVŮDCI 416 : 533

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Chebská běžecká zima 2011-2012 - 3.ročník - celkové výsledky poř. jméno rok nar sportovní oddíl body I.závod body II.závod body III.závod body IV.závod body celkem do 6ti let - 130 m 1. Novák Filip 2005

Více

Veřejné závody PAS. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=12087. Výsledky. 1 z 6 11.5.2010 20:00. Datum konání: 11.5.2010

Veřejné závody PAS. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=12087. Výsledky. 1 z 6 11.5.2010 20:00. Datum konání: 11.5.2010 1 z 6 11.5.2010 20:00 Výsledky Veřejné závody PAS Datum konání: 11.5.2010 Místo konání: Praha-Děkanka Pořadatel: Spartak Praha 4 Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Ondřej Benda Jan Feher

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ Telefon školy začíná 566 651... sekretariát školy: 566 651 211, fax: 566 626 395 Vyučovací hodiny Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Čas 7:05-7:50 8:00-8:45 8:50-9:35 9:50-10:35

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Název soutěže:

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Název soutěže: VzPi 40, juniorky, dorostenci, ženy I. II. III. IV. centru 5. Červíková Petra 37462 SSK Uherský Brod 1997 87 88 92 76 343 1 2 3. Křížová Zuzana 39331 SSK Elán Olomouc 1998 88 86 84 83 341 2 4 6. Paar Tomáš

Více

SKN HRADEC KRÁLOVÉ 412 311 I.PSKN PRAHA

SKN HRADEC KRÁLOVÉ 412 311 I.PSKN PRAHA 8.kolo SKN HRADEC KRÁLOVÉ 313 449 I.PSKN PRAHA ženy "B" SKN HRADEC KRÁLOVÉ ženy 412 311 I.PSKN PRAHA ženy "A" Jaroslav Bartonček 116 139 Pavla Černá Renata Fialová 144 141 Anna Volerábová Vladimír Novotný

Více

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo Datum konání: 30.9.2009 Místo konání: Stará Boleslav-Houšťka Pořadatel: Slavoj Stará Boleslav a MDDM Čelákovice Výsledky zpracoval: Bukačová, Morávek Ředitel

Více

Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013. sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin

Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013. sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013 sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin červenec 2012 1.7.2012 neděle MUDr. Machová Eva Husova 898 675 71 Náměšť n. Oslavou 568 620 248 5.7.2012

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Český svaz chovatelů

Český svaz chovatelů Český svaz chovatelů Ústřední odborná komise chovatelů holubů, Maškova 3, 182 53 Praha 8- Kobylisy Tel.: 284684224, fax: 284681451, e-mail: holubi@cschdz.eu http://www.cschdz.eu IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204,

Více

děkuje za reprezentaci klubu

děkuje za reprezentaci klubu Večeřa Stanislav (trenér) Psota Tomáš Klíma Martin Nečas David Večeřa Robin Večeřa Stanislav ml. Kvasnička Jan Obršlík Jiří (trenér) Prostřední řada zleva: Górny Tomáš Dočkal Vladimír Muzikář Jiří Štěrba

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 29. Listopad 2014 Poslední podzimní kolo bylo pohromou pro domácí družstva, (s výjimkou Havlovic A). Favorité hráli venku a tak se tabulka změnila jen v prostřední části. Druhou domácí

Více

Padesát let budišovské chovatelské organizace ve vzpomínkách a fotografiích

Padesát let budišovské chovatelské organizace ve vzpomínkách a fotografiích 1 Padesát let budišovské chovatelské organizace ve vzpomínkách a fotografiích Josef Dobrovolný Příloha Budišovského zpravodaje 4/2014 20. 12. 2014 2 Padesát let budišovské chovatelské organizace ve vzpomínkách

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Konečné pořadí družstev ve finálemčr NERE 19.6.2011 Pořadí: Název družstva Plné Dorážka Celkem Chyby

Konečné pořadí družstev ve finálemčr NERE 19.6.2011 Pořadí: Název družstva Plné Dorážka Celkem Chyby Konečné pořadí družstev ve finálemčr NERE 19.6.2011 Pořadí: Název družstva Plné Dorážka Celkem Chyby 1 Penzion Menšík 748 335 1 083 8 2 ČD UZEL Přerov 745 332 1 077 7 3 ŠKODA KVASINY A 714 346 1 060 9

Více

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník Elektronická verze - Prezenční listina k 1. zasedání Monitorovacího výbor PRV, 23. 6. 2015 Místo konání: Hotel Floret, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová

Více

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Sponzoři a pořadatele závodu a 1.z. 12. r. 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Poř. St. Příjmení Jméno Klub RN Kat. Kat. Čas Body Čas na 1km Muži do 39: (RN 1976 a mladší) MA 1 27 Rygl Josef

Více

Číslo jednací: 24 969/2004-11020

Číslo jednací: 24 969/2004-11020 Číslo jednací: 24 969/2004-11020 Ústřední komise pro ochranu zvířat, která je podle 21 odst. 3 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, příslušným

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 60003936 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního systému: 05 Místo konání (místnost) určené ředitelem školy:

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Lipová-lázně okres... Jeseník konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby Termín zasedání komise č.5: Datum: Středa 17. června 2015 Místnost: místnost B473, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6 Předseda: Ing. Milan Vacura Místopředseda: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Členové: doc. Ing. Petr

Více

Informátor. Klubu chovatelů holubů moravských pštrosů-pobočka Hradec Králové Ročník :36 Rok: 2013 číslo: 1

Informátor. Klubu chovatelů holubů moravských pštrosů-pobočka Hradec Králové Ročník :36 Rok: 2013 číslo: 1 Informátor Klubu chovatelů holubů moravských pštrosů-pobočka Hradec Králové Ročník :36 Rok: 2013 číslo: 1 Vážený příteli, dostává se Ti do rukou první číslo Informátoru v roce 2013, Klubu chovatelů holubů

Více

Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor

Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor Kopřiva Tomáš Sokol Dobruška 1. Zevl Lukáš BK 93 Hořovice

Více

Celkové výsledky Moravského poháru 2014

Celkové výsledky Moravského poháru 2014 Kategorie 1.soutěž Lo-46 2.soutěž LO-47 3.soutěž Lo-48 4.soutěž Lo-50 5.soutěž Lo-49 EX-500 Sedlejov Blansko - Palava Třinec - Kanaďanka Třebíč Kuchyňka Dolní Žleb 26. dubna 2014 10.5.2014 31.května 2014

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 20.10. a 21.10.2006 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

DRUŽSTVA 1. DEN 30. 05. 2015 DRUŽSTVA CELKOVÉ VÝSLEDKY 30./ 31. 05. 2015

DRUŽSTVA 1. DEN 30. 05. 2015 DRUŽSTVA CELKOVÉ VÝSLEDKY 30./ 31. 05. 2015 DRUŽSTVA CELKOVÉ VÝSLEDKY 30./ 31. 05. 2015 POŘADÍ: DRUŽSTVO PLN DOR CELK CH 1 NÁCHOD KRÁKORÁCI 1399 781 2180 9 2 PŘEROV - NEMOCNICE 1415 720 2135 20 3 ROSICE-BRNĚNSKÉ ŽELVY 1448 684 2132 28 4 VSETÍN REST.

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP ANTON Petr 0840044 Golf & Racing Club Karlovy Vary 9,5 BALCAR JUN. Ivo 0080265 Golf Club Poděbrady

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP ANTON Petr 0840044 Golf & Racing Club Karlovy Vary 9,5 BALCAR JUN. Ivo 0080265 Golf Club Poděbrady SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP ANTON Petr 0840044 Golf & Racing Club Karlovy Vary 9,5 BALCAR JUN. Ivo 0080265 Golf Club Poděbrady 7,7 BALCAR Robert jun. 0080818 Golf Club Poděbrady 4,9

Více

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary 8 139 5. místo KV0049 Petr Lukáš,

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA POHÁROVÉHO ZÁVODU II. ROČNÍKU APLSKÉHO POHÁRU VYSOČINY 2014/2015 HARUSŮV KOPEC, 8.3.2015

VÝSLEDKOVÁ LISTINA POHÁROVÉHO ZÁVODU II. ROČNÍKU APLSKÉHO POHÁRU VYSOČINY 2014/2015 HARUSŮV KOPEC, 8.3.2015 Kategorie: U14 Mladdší žactvo dívky Ročník: 2002,2001 1 32 Jozlová Daniela HB SKI TEAM 2002 28,53 2 36 Křižovičová Martina SK Nové Město na Moravě 2001 30,30 1,77 3 34 Krčálová Hanka SKI Klub Velké Meziříčí

Více

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po 1 KOPEJTKOVÁ Stanislava RGCML 0040113

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

15.08.2009. VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 10000 m Strana 1 z 5. Ztr. Poř 03:30 03:34 03:31 03:28 03:30 03:30 03:32 03:35 03:40 03:47

15.08.2009. VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 10000 m Strana 1 z 5. Ztr. Poř 03:30 03:34 03:31 03:28 03:30 03:30 03:32 03:35 03:40 03:47 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 10000 m Strana 1 z 5 1 192 ADLT Adam 94 MB 1 CZE Iguana TJ BO Žďár n. Sáza 0:17:08.83 0:00:00.00 03:31 03:32 03:31 03:11 03:22 2 233 FIŠNAR Roman 83 MS 1 CZE SOKOL Šumperk 0:17:10.28

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Mistrovství České republiky v Enduru jednotlivců Open 2014

Mistrovství České republiky v Enduru jednotlivců Open 2014 Výsledky kategorie MČR I Poř. St.č. Závodník Stát Lic. PS Kolo 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 1 Kolo 2 Kolo 3 P. Celk.čas Rozdíl Body 1 91 Marek Borák... 0 03:33,741-03:39,123 05:24,010 03:32,095 05:42,527 0 0 0

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2015

Výsledková listina Malá Kralovická 2015 Kategorie: Supermini dívky 2011 a ml. 1 41 Knotová Barbora 2011 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 66 Štřelbová Sofie 2012 DBaK 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 7 Valentová Ela 2012 Kralovice 03:00,0 00:00,0

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

Speciální výstava Zakrslých teddy a Teddy beránků při výstavě ZO ČSCH Humpolec dne 22.8.2015

Speciální výstava Zakrslých teddy a Teddy beránků při výstavě ZO ČSCH Humpolec dne 22.8.2015 Speciální výstava Zakrslých teddy a Teddy beránků při výstavě ZO ČSCH Humpolec dne 22.8.2015 Vážení chovatelé a přátelé teddy králíků, dovolte nám, abychom Vás tento rok poprvé pozvali na speciální výstavu

Více

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň Disciplína č. 1 Disciplina 10m vzduchová puška Kategorie Muži, junioři Datum 19.1.2008 Rekord 599 Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 2 ŠMOL Petr

Více

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570 Červeně jsou označeni Mistři Jihomoravského kraje a modře další postupující do semifinále Mistrovství ČR a zeleně další postupující na Mistrovství ČR. Muži KK Blansko - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 2NSA (rok nástupu 2013) Třída: *2NSA - 2NSA (rok nástupu 2012) Třída: *2NSB - 2NSB (rok nástupu 2012) Termín: úterý 19. 5. 2015 dopoledne Předseda: Ing. Miluše Dědičová Místopředseda: Ing. Jana

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

BIKOVÉ ÚTERKY 2014. Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety

BIKOVÉ ÚTERKY 2014. Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety Výsledková listina 6. závodu Pořadatel: Datum: Místo závodu: Pořadatelé: LK Trhová Kamenice

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 12. kola :

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 12. kola : ZPRAVODAJ Východočeské divize Ročník 2014/15 Číslo : 12 Trutnov 29.11.2014 V tomto kole žádné překvapení, jediné dva výkony přes 490 zaznamenali v Jičíně. O jednu kuželku víc než Vladimír Pavlata zahrál

Více

Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH

Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH Místo konání : sportovní hala - VODŇANY Datum konání : 16.11. 2013 Pořadatel výstavy : OS Prácheň z pověření ČS ČMSCHPH Propozice výstavy : 1. Mistři OS vystaví

Více

Běh Neumannovou stezkou 9,6 km Unhošť

Běh Neumannovou stezkou 9,6 km Unhošť Běh Neumannovou stezkou 9,6 km Unhošť 28.9.2011 10:00 Pořadí dle kategorií Poř. STČ Příjmení Jméno Narozen Klub pořkat Kategorie Čas A - Muži do 39 let 1 7 Čadek Ondřej 1991 AC Tepo Kladno A1 A - Muži

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Třída: 4.G - čtvrtá G (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: RNDr. Lenka

Více

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 27. - 28. května 2010 - obec Běrunice

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 27. - 28. května 2010 - obec Běrunice Volby do Poslanecké sněmovny ČR 27. - 28. května 2010 - obec Běrunice celk. Č.str. Název strany Běrunice Běruničky V.Výkleky Vlkov n.l. Slibovice hlasů Procento voličů celkem 56% 55% 61% 55% 56% 66% 110

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í Č.j: SÚ/1176/11/Šu-6-Zast Žďár nad Sázavou, dne: 18.6.2013 Spis. zn.:sú/1176/11/šu JID: 34860/2013/MUZR Vyřizuje: Ludmila Bednářová E-mail: ludmila.bednarova@zdarns.cz Telefon: 566 688 169 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

Vás kamarád ve volném case

Vás kamarád ve volném case Vás kamarád ve volném case ˇ ˇ Nabídka kroužků www.ddmsikula.cz tel.: 572 551 347 Uherské Hradiště Purkyňova 494 2015/2016 Společensko-vědní oddělení Zuzana Šoustková tel.: 605 203 063 zuzana.soustkova@ddmsikula.cz

Více