ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy"

Transkript

1 ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy

2 2 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Ročenka Obsah Zazvonil zvonec a 5 LIDÉ 7 Zaměstnanci školy 8 Školská rada 10 Jak jsem přežila X ministrů školství 12 Klidná plavba neklidnými vodami 18 Projekt Společně to jde lépe 20 Alena Gräfová 23 To byl Jaroslav Otmar 24 Vzpomínky na Ludvu 25 Vzpomínání první 26 Vzpomínání druhé 27 Když Cum decore slaví 28 Ach, radost aneb Lógarské vzpomínky 30 Noví studenti ve školním roce Maturanti ve školním roce Výsledky přijímacího řízení 34 Úspěchy žáků školy v soutěžích 36 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11 Partyzánská 530, příspěvková organizace Partyzánská 530/3, Liberec 11 ( , fax * UDÁLOSTI 43 Ohlédnutí Ceny Gyta 49 Rachod ročník soutěže Eurorebus 51 Expedice Eurorebus 53 Výlet s žáky žitavského gymnázia 54 Cheb 55 Literární pozdravy Přírodních věd se nebojíme 57 Výjezdový seminář v tercii 58 Biologicko-chemický seminář 59 Pozorování Venuše 60 Jak jsem vyhrál ipad 61 Exkurze na Ještěd 61 Exkurze do Londýna 62 Prezentace středoškolských seminárních prací na základních školách 63 Grafing 64 Nous avons bien fêté! 67 Hnedle několik sešitů 68 Školní výlet tercie 68 Ratab Exkurze do pevnosti Terezín 70 Na návštěvě u sv. Jana Křtitele 72 Nadace ČEZ podpořila výuku fyziky 73

3 4 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Ročenka DÍLA 75 Tobiášův příběh 76 Příběh o Tobiášovi 79 Ať si každý vybere! 80 Tajemný spis 80 Ze školníkova deníčku 82 SEMINÁRNÍ PRÁCE 85 Nanovlákna a nanotechnologie 86 Veterinární parazitologie psa 89 Etologie jalovic 91 Porušování zákonů fyziky ve filmu 93 Československá zahraniční armáda během druhé světové války 96 Dvanáct tváří krajiny 100 DIE DEUTSCHE ABTEILUNG 103 Měsíce a léta ubíhají, ale krásný okamžik září po celý život N Hainewalde N Výměna s Wiesentheidem N Wiesentheid vydařená výměna N Exkurze na Oybin N Výměna s žáky z Hamburku N Gastschulaufenthalte in Deutschland N Výměna v Aachen N Praktikum v Rostocku N Exkursion in Hejnice N Cesta do Berlína N Návštěva velvyslanectví SRN v Praze 123 Živá výuka dějepisu 124 Exkurze do historicko-vojenského muzea v Drážďanech 125 Recept na úspěch německého klubu 126 Mezinárodní debaty mládeže 130 Debatování přes hranice na via regia 132 Burza bez uklouznutí 134 Studienberatung an der TU Freiberg 135 Autoři ilustrací 38 Martin Maschita, kvinta 54 Markéta Kroisová, 2. B 77 Jakub Znamenáček, 2. B 78 Patrik Stehlík, 2. B 81 Mai Van Duy, sekunda 118 Markéta Holubcová, 2. A 129 Vojtěch Bláha, sekunda 131 Daniel Kounek, sekunda Zazvonil zvonec a Přede mnou na stole leží hromádka ročenek vydaných od roku Uvědomuji si, že ta sedmnáctá, kterou právě držíte v ruce, je tou poslední, k níž píši úvodní slovo. Malá kupička útlých brožur je pro mne, a doufám, že i pro vás, velmi důležitá, protože zajímavým způsobem zachycuje jednotlivé školní roky podrobněji než několik stránek ve školní kronice, kterou obětavě píše od školního roku profesorka Lena Černyševská. Ani povinná výroční zpráva za uplynulý školní rok předkládaná každý podzim školské radě a zřizovateli nevystihuje širokou paletu aktivit konaných během školního roku. Když se mne kolegové z jiných gymnázií ptali, jak jsme pravidelné vydávání zabezpečili, odpověděla jsem: Navázali jsme na tradici z let , kdy vyšlo 19 čísel. Ve školním roce jsme slavili 75. výročí založení školy, pro které jsem zpracovala historii gymnázia do Almanachu. Právě ročenky byly pro mne velmi důležitým historickým pramenem. A tak jsme se rozhodli navázat na tradici novou řadou začínající v roce Nutným předpokladem je, že se najdou obětaví učitelé, kteří dají ročenku dohromady nad rámec svých povinností. Jsem ráda, že jsem s takovým týmem spolupracovala. Co nového přinesl školní rok ? Dočtete se bližší informace o zahájených i ukončených projektech, o nových maturitách, úspěších studentů v soutěžích i například odpověď na otázku, proč Liberecký kraj vyhlásil konkurzy na ředitele středních škol. Byl to rok náročný jak pro žáky, tak pro vyučující. Opět jsme na začátku září neznali přesná pravidla, jak se bude na jaře 2012 maturovat. Ještě doplním Ročenku Teprve po její uzávěrce MŠMT ČR poprvé vyhodnotilo úspěchy škol ve vybraných soutěžích v krajských, celostátních a mezinárodních kolech. V rámci Libereckého kraje jsme byli mezi gymnázii první, mezi všemi středními školami celé republiky, kterých je víc než tisíc, čtrnáctí. Je to určitě velký úspěch. Přeji Vám příjemné chvíle při čtení této ročenky. Gymnáziu přeji, aby se v něm učili žáci, kteří se chtějí vzdělávat, aby měli radost z poznávání. Nejen učitelé, ale sami žáci mohou velmi ovlivnit atmosféru při výuce. Už J. A. Komenský řekl: Škola bez kázně je jako mlýn bez vody. Profesorům přeji lepší podmínky pro práci, aby jejich finanční ohodnocení (na rozdíl od letošního roku) stoupalo a aby škola mohla koupit nové moderní pomůcky a učebnice. Ať vás neopouští entuziasmus pro práci s mladými lidmi, mezi nimiž je spousta talentů, které je třeba rozvíjet. Děkuji všem přispěvatelům do této ročenky a hlavně redakčnímu týmu, jenž příspěvky sestavil a připravil do tisku. Na závěr vám posílám trochu netradiční zvonění. Irena Přádná

4 LIDÉ

5 8 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Zaměstnanci školy RNDr. Irena Přádná ředitelka gymnázia Astrid Abraham vedoucí dvojjazyčného oddělení Mgr. Marcela Danajovičová zástupkyně ředitelky gymnázia RNDr. Věra Voršilková zástupkyně ředitelky gymnázia Astrid Abraham německý jazyk, dějepis Dr. Klaus-Petter Abraham německý jazyk, dějepis Mgr. Dana Bervicová zeměpis, tělesná výchova Mgr. Ivana Buchalová matematika, fyzika Mgr. Lena Černyševská francouzský jazyk Mgr. Marcela Danajovičová německý jazyk Mgr. Blanka Dohnalová anglický jazyk Kathrin Eger matematika, zeměpis Mgr. Eva Ehlová anglický jazyk, od mateřská dovolená Mgr. Lubomír Franc biologie, chemie Mgr. Jan Goll dějepis PaedDr. Markéta Havrdová český jazyk, společenské vědy Kristina Hilgarth matematika, fyzika Mgr. Eva Hlaváčková německý jazyk Mgr. Tereza Hriníková anglický jazyk RNDr. Jana Hrnčířová matematika, zeměpis Mgr. Petr Hrůza český jazyk, anglický jazyk RNDr. Věra Jandíková matematika, fyzika Mgr. Zuzana Kostincová anglický jazyk, ruský jazyk, výtvarná výchova Mgr. Zuzana Kubelková hudební výchova, sborový zpěv Mgr. Zuzana Kubištová český jazyk, hudební výchova, od mateřská dovolená Mgr. Jindra Kuglerová fyzika, chemie Olaf Kuhla matematika, fyzika Mgr. Karolína Kvasničková český jazyk, hudební výchova Mgr. Eva Laurinová český jazyk Mgr. Adam Lysičan zeměpis, biologie Mgr. Eva Málková český jazyk, společenské vědy Reiner Meissner dějepis, německý jazyk Mgr. Zdeňka Meixnerová matematika, fyzika do , od do Mgr. Tomáš Minster český jazyk, společenské vědy Mgr. Ivana Ouhelová německý jazyk Mgr. Leoš Pelc tělesná výchova Mgr. Vítězslav Pěnička matematika, fyzika, informatika Konrad Petter dějepis, zeměpis Mgr. Ivana Podzimková matematika, fyzika od , předtím mateřská dovolená Ing. Blanka Pokorná anglický jazyk RNDr. Irena Přádná chemie Mgr. Markéta Raabová zeměpis, tělesná výchova Wesley Neal Raško anglický jazyk Mgr. Zuzana Reinišová tělesná výchova Mgr. Jana Suchomelová matematika, chemie, výchovná poradkyně Mgr. Vladimír Šída informatika, deskriptivní geometrie Mgr. Šárka Šimková český jazyk, společenské vědy, zeměpis Mgr. Renata Šípová německý jazyk, výchovná poradkyně Mgr. Vladimír Šorsák výtvarná výchova Mgr. Jitka Šulcová biologie, chemie

6 10 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Mgr. Olga Šulcová španělský jazyk Pavel Taibr zeměpis, informatika Mgr. Radka Tichá francouzský jazyk, dějepis, výtvarná výchova Mgr. Hana Tůmová německý jazyk, výtvarná výchova Mgr. Václav Ulvr dějepis PhDr. Martina Ulvrová anglický jazyk Mgr. Jana Vaňková matematika Mgr. Renata Velecká biologie, chemie MgA. Dagmar Vinšová hudební výchova Mgr. Věra Vondřičková český jazyk, dějepis RNDr. Věra Voršilková matematika Mgr. Jan Voženílek matematika, fyzika, informatika PhDr. Svatava Zenklová anglický jazyk, německý jazyk Iva Benková knihovnice Renáta Cimrhanzlová uklízečka Helena Drahoňovská uklízečka Irena Jarošová uklízečka Tomáš Kopal školník, topič, zahradník Simona Kopalová uklízečka Mgr. Vítězslav Pěnička správce počítačové sítě Eva Stanková mzdová účetní, sekretářka do Mgr. Vladimír Šída správce počítačové sítě Kateřina Štěpánková účetní od Markéta Tučková mzdová účetní, sekretářka od , předtím mateřská dovolená Eva Útratová hospodářka Jiřina Vyskočilová účetní do Školská rada Ing. Ondřej Červinka jmenován zřizovatelem školy Mgr. Tomáš Minster zvolený pedagog školy, předseda školské rady Pavel Taibr zvolený pedagog školy Ing. Zbyněk Vavřina zvolený zákonný zástupce žáka Karolína Víchová zvolená žákyně školy PaedDr. František Vízek jmenován zřizovatelem školy

7 12 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Jak jsem přežila X ministrů školství Máte-li zájem, pojďte si společně se mnou trochu zavzpomínat na mé působení na gymnáziu. Vlastně je to trochu vývoj našeho školství na konkrétních příkladech. Na naše gymnázium tehdy SVVŠ jsem poprvé nastoupila jako žákyně uprostřed září Než začala výuka, odjely první a druhé ročníky na 14 dnů povinně na chmelovou brigádu nedaleko Litoměřic, kde jsme se také navzájem poznali nejen s budoucími spolužáky, ale i s některými profesory. Dnes, kdy brigády nesmějí být, jezdí žáci alespoň na tři dny na Dny poznávání. Mé druhé působení začalo 1. září 1974, kdy mne ředitelka Jiřina Havlíková přijala jako učitelku chemie a fyziky. Začátek nebyl vůbec jednoduchý, spousta příprav, třídnictví a ještě jsem se připravovala na rigorózní zkoušku. Požádala jsem o pár dní volna, na které jsem měla nárok, ale místo toho jsem musela jezdit se žáky vybírat brambory. Moc mi ze začátku pomohli moji bývalí profesoři, kteří se náhle stali kolegy. To již patří k tradici našeho gymnázia, že asi polovinu učitelského sboru tvoří po vysokoškolském studiu jeho absolventi. Do listopadu 1989 se za tu dobu, co jsem učila, vystřídali jen čtyři ministři školství Josef Havlín ( ), Milan Vondruška ( ), Karel Juliš ( ), Jana Synková ( ), z nichž se hlavně ministr Vondruška snažil o reformy. V 70. letech to byla Nová výchovně vzdělávací koncepce. Možná, že si někdo vzpomene na množinovou matematiku zavedenou na ZŠ, která postupně vyšuměla. Na začátku 80. let opět studenti gymnázií měli místo větve humanitní a přírodovědné jednotný učební plán, rozšířený o předmět základy výroby a odborné přípravy, od 3. ročníku si pak volili specializaci mezi základy ekonomiky, programováním nebo strojírenstvím, jejichž součástí byly i odborné praxe. To jsem také zažila jako žákyně již v 60. letech, kdy naše třída chodila v prvním ročníku jeden den v týdnu do Liazu. Tři hodiny jsme pracovali přímo ve výrobě a pak nás čekala ještě hodina teorie. Pokládala jsem hlavně praxi za ztrátu času, který mohl být věnován užitečnějším všeobecně vzdělávacím předmětům. Na druhou stranu musím přiznat, že jsme poznali reálný chod továrny. Pro naši školu nastala velká změna v roce 1986, kdy jsme se přestěhovali z Jeronýmovy ulice do nově postavené budovy v Partyzánské ulici. Chybou bylo, že jsme se tam všichni nevešli, a tak ještě další rok některé třídy byly v Jeronýmově ulici, což při střídání vyučujících bylo velmi komplikované. Ta naše nová budova však potřebovala postupně spoustu oprav a úprav, které si v průběhu let vyžádaly vysoké náklady. Již v roce 1992 proběhla generální oprava střechy, pak plynofikace kotelny. V roce 1996 následovala rekonstrukce kotelny na učebny a její spojení s hlavní budovou, v roce 2000 rekonstrukce asfaltového hřiště, 2005 nové sociální zařízení, 2008 statické podchycení bloku B a C, kdy při stavebních pracích vnitřkem budovy projížděly bagry, 2009 statika kuchyně a jídelny, zateplení objektu včetně výměny oken a nové střešní konstrukce. Tak jsem si občas připadala jako stavební dozor. Většina akcí navíc probíhala v době vyučování, což bylo velmi náročné jak pro žáky, tak pro učitele. Čas neuvěřitelně letí. Již 2 roky jsme nic ve škole nepřestavovali. To ale neznamená, že nemáme připravené plány na rekonstrukci laboratoře chemie, že nepotřebujeme opravit blok K a vyměnit kotle z roku 1986, rozšířit školní hřiště, když atletický ovál, který jsme dříve využívali na hřišti Slovanu, se proměnil na trávník určený jen pro fotbalisty. Získat finanční prostředky opět nebude jednoduché. Možná, že pomůže zopakovat citát Tomáše Bati: Když všichni mluví o nemožnosti, hledej možnosti. Mně to pomáhalo. Prvním polistopadovým ministrem školství byl Milan Adam ( ). Zavedl opět víceletá gymnázia a přidal podzimní a velikonoční prázdniny, což studenti velmi vděčně uvítali. Na jaře 1990 probíhaly na všech školách konkurzy na ředitele škol. Ve funkci ředitele našeho gymnázia jsem vystřídala Miroslava Tichánka ( ) dne 1. července To již byl ministrem Petr Vopěnka ( ). Výborný matematik a filosof, jenž ve školství zavedl normativní financování. Škoda, že tak výrazně dával najevo, že si neváží práce učitelů. Naše škola má však na něj i velmi pozitivní vzpomínku. Vrátil jí čestný název Gymnázium F. X. Šaldy, který měla v letech Ve školním roce pokračovaly změny v učebních plánech, byly zrušeny předměty odborné přípravy, tedy strojírenství, programování a ekonomika, vrátili jsme se k tradici větve humanitní, přírodovědné a matematické. Ruština přestala být povinným cizím jazykem. Nebylo jednoduché zajistit výuku angličtiny a němčiny dostatkem kvalifikovaných učitelů, a tak pomáhali i cizinci a vysokoškolsky vzdělaní lidé jakéhokoli oboru, avšak se státní zkouškou z jazyka. Od 1. září 1990 nastoupili první primáni k víceletému studiu. Tento tradiční typ vzdělávání z první republiky byl zrušen zákonem v roce Pokus o jeho obnovení v roce 1968 a 1969 nevyšel. V září 1991 jsme slavnostně otevřeli za podpory MŠMT a SRN první dvojjazyčné třídy s výukou vybraných předmětů v jazyce německém. V roce 1991 školy začaly být řízeny a hlavně financovány na úrovni okresu nově vzniklými školskými úřady, které byly přímo spravovány ministerstvem školství. Škoda, že toto odvětvové řízení bylo na konci roku 2000 v souvislosti se vznikem krajů zrušeno. A tak nyní máme trochu nadneseně řečeno 14 malých ministerstev školství, neboť problematika škol je v každém kraji řešena trochu jinak. Významnou změnou v řízení a financování provozu školy bylo získání právní subjektivity od Normativní financování podle počtu žáků, které funguje dodnes, přineslo boj o žáky. V devadesátých letech prudce narůstal počet středních odborných škol na více než dvojnásobek. Pro porovnání uvádím počet gymnázií: Ve školním roce jich bylo 225 a ve školním roce jejich počet stoupl na 345; ve stejném období počet SOŠ stoupl z 375 na 836. Začaly přibývat maturitní obory na učilištích. Vznikaly i školy soukromé a církevní.

8 14 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka A tak začal problém s financováním ve školství, který trvá dodnes. Autonomie škol však také přispěla k tomu, že se změnil charakter maturitní zkoušky, která ztratila punc státem garantované zkoušky. Troufám si říci, že to bylo hlavně nárůstem počtu maturantů na SOŠ i na učilištích. Máte představu, kdy vznikl první návrh na nové pojetí maturit? MŠMT s ním přišlo již v roce Cituji: Řešení koncepčních změn, které si nesporně vyžádá časové období delší než jeden rok, je v současné době předmětem odborných diskusí i analýz zahraničních zkušeností, aplikovaných v současném společenském kontextu ČR. Sondy Maturant se konaly v roce 1998 a 1999, ale vlastní oficiální premiéra, která obsahovala jak společnou ( státní ), tak profilovou ( školní ) část, byla realizována až na jaře 2011 s řadou výhrad. O finančních nákladech se raději nerozepisuji. V průběhu působení ministra Petra Piťhy ( ) bylo zveřejněno prohlášení vlády ČR Kvalita a odpovědnost. Profesor Piťha dokázal výstižně pojmenovat problémy našeho školství hlavně v době, kdy už ministrem nebyl. Jeho nástupce Ivan Pilip ( ) se zasadil o zvýšení vyučovací povinnosti učitelů na středních školách o 2 hodiny týdně a jsou známé jeho tzv. úsporné balíčky, které vedly k výraznému snížení financí na provoz škol. Ačkoliv toto opatření mělo být přechodné, teprve nyní (2012) se finance dostávají v absolutní hodnotě na úroveň roku 1996 a je třeba si uvědomit, jak za tu dobu stouply náklady např. na energie. I platy ve školství klesly v roce 1997 na 92,5 % průměrného platu v ČR. Je to smutné, neboť školství je odvětví, kde je nejvíce vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Situace ani dnes není dobrá. Krátce působil ministr Jiří Gruša ( ), známý spisovatel a překladatel. Navštívil Liberec, když se pokládal základní kámen ke Stavbě smíření (Krajská vědecká knihovna), a vedl rozhovor s našimi studenty. Jeho působení vystřídal Jan Sokol ( ), který upozorňoval, že našim žákům chybí pracovitost a vytrvalost. Na delší dobu usedl do úřadu Eduard Zeman ( ), což nebylo pro gymnázia dobré, protože měl velké výhrady k víceletým gymnáziím. Za něho vznikla Výzva pro 10 milionů a Bílá kniha, které obsahovaly proměny cílů a obsahu vzdělávání na jednotlivých stupních. Z nich se vyvinula současná kurikulární reforma. Mediálně byl velmi známý projekt INDOŠ tedy Internet do škol. Protože jsme již počítače na škole měli a připojení k internetu také, byla naše škola označena jako červená. To znamenalo, že žádné počítače nedostaneme. Když jsme viděli, jaké počítače byly do škol dodávány, byli jsme rádi, že se nás tato akce netýká, protože byl velký problém s jejich zapojením do stávajících sítí. Nástupkyně po Eduardu Zemanovi Petra Buzková ( ) naopak podporovala všeobecné vzdělávání včetně gymnázií a snažila se o zlepšení platových podmínek učitelů. Za jejího působení byl schválen nový školský zákon, který oficiálně zahájil kurikulární reformu, v níž podle Rámcových vzdělávacích programů každá škola vypracovává svůj školní vzdělávací program (ŠVP). V rámci projektu Pilot G jsme jako jedno z prvních gymnázií v republice vypracovali pod vedením pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického náš ŠVP. Výhodou bylo, že jsme získali metodickou i finanční podporu na rozdíl od dalších škol. Již nyní se však ukazuje, že vynaložené práci na tvorbu ŠVP neodpovídají výsledky vzdělávání. Stohy papírů, které školy vytvořily, čte snad jen Česká školní inspekce. Další čtyři ministři se vystřídali v rychlém sledu. Miroslava Kopicová ( ), Dana Kuchtová ( ), pak dokonce vedla ministerstvo 1. náměstkyně Eva Bartoňová ( ), Martin Bursík ( ). Posledním, který nastoupil v roce 2007, byl Ondřej Liška ( ). Ten navštívil naše gymnázium 19. září Krátce pobesedoval se studenty o reformě školství a nejvíce se věnoval problematice vysokých škol. Kdy budou nové maturity, však žákům neřekl. Pak nastoupila opět Miroslava Kopicová ( ). Zabývala se i problematikou dvojjazyčných gymnázií, kterých je v celé republice 16. Naše gymnázium je jediné tohoto typu v Libereckém kraji. U dvojjazyčných tříd je poměrně komplikovaná situace, jak skloubit nové maturity s pravidly, která platí pro maturitní zkoušky podle uzavřených mezinárodních dohod, neboť například naši úspěšní maturanti získají jak české, tak německé maturitní vysvědčení. Stihla také změnit v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia počet maturitních předmětů v profilové zkoušce na 3, což mělo za následek, že naši žáci, kteří byli jako jedni z prvních vzděláváni podle ŠVP, museli mít u nových maturit o jeden předmět víc než na většině gymnázií. Tuto změnu zrušil těsně před podáváním přihlášek k maturitě 2012 její nástupce Josef Dobeš ( ). Při prvních oficiálních státních maturitách v květnu 2011 navštívil naši školu. Přesvědčil se osobním setkáním s maturanty, že studenti nemají se společnou částí maturit problémy. Ty nastaly pro některé až v roce 2012 u hodnocení písemné práce z češtiny. Také mi přislíbil, že vyřeší problém, který vznikl v roce 2011 tím, že byly odděleny finance na mzdy pedagogů od nepedagogů, jejichž podfinancování není již únosné. Dodnes tento problém však existuje. Jeho nástupce Petr Fiala ( až dosud), který se snaží alespoň zlevnit společnou část maturit, ustanovil pracovní skupinu, aby připravila během 2 let návrh kariérního řádu pro pedagogy, o kterém se mluví již minimálně 10 let. Ví, že je nutná změna financování regionálního školství, jejíž návrh byl na jaře 2012 odmítnut většinou institucí. Stále chybí i nový vysokoškolský zákon. Bude mít však čas něco připravit a prosadit? Co potřebují školy? Zjednodušeně řečeno: Klid na práci a dostatek financí. Víte, že v roce 1996 šlo do školství 5,2 % HDP a v roce 2010 už jen 4,3 % HDP? Rozpočtované peníze, tzv. ONIV přímý, určené na učebnice, pomůcky, vzdělávání pracovníků apod., byly v posledních letech výrazně kráceny a navíc se z nich ještě musí platit nemocenská za zaměstnavatele prv-

9 16 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka ních 21 kalendářních dnů, kde první 3 dny jsou neplacené. V současné době se mluví o tom, že je tzv. přeprojektováno. Aby si škola mohla koupit pomůcky, počítače, audiovizuální techniku a podobné, musí vytvořit projekt. I na další vzdělávání pedagogických pracovníků je potřeba napsat projekt. I když jeho tvorba vyžaduje spoustu energie, nemáte jistotu, že bude schválen. Nyní už bez nich není možný rozvoj školy. První projekty začaly již v roce 1992, ale jejich administrativa nebyla tak komplikovaná a časově náročná. A co naše legislativa? Ta moc klidu také nepřidává. Neustálé změny zákonů a vyhlášek. Například školský zákon z roku 1984 platil s několika novelami až do konce roku 2004, než vznikl konečně zákon nový, který byl však od roku 2005 již 31krát novelizován. Nejistotu na školách například vyvolala letos nejednoznačná novela platná od Na jejím základě některé kraje včetně libereckého vyhlásily plošně konkurzy na ředitele, kteří byli ve funkci déle než 6 let. MŠMT několikrát doporučovalo zřizovatelům škol, aby konkurzy plošně vyhlášeny nebyly. Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. Rozhodla jsem se funkci již znovu neobhajovat, protože jsem to za těch 22 let absolvovala několikrát. Mám sice představu, jak by se měla dál škola rozvíjet, kam by měla směřovat, ale přenechám to mladším. Noví ředitelé tak budou mít smlouvu na dobu určitou na 6 let, ale zákoník práce připouští jen na 3 roky. Budou mít ztíženou pozici např. tehdy, když si budou chtít půjčit u banky peníze na koupi bytu, protože pro banku jsou zajímavější pracovníci s pracovní smlouvu na dobu neurčitou. A takových paradoxů je v našich zákonech a vyhláškách hodně. A teď (září 2012) se očekává další novela, aby konečně žáci věděli, jak budou na jaře 2013 maturovat, přestože na jiném místě téhož zákona je uvedeno, že by žák měl 3 měsíce před podávání přihlášky ke studiu vědět, z jakých předmětů kromě českého a cizího jazyka bude povinně maturovat ve společné části maturity. Ředitel školy má povinnost zveřejnit, zda se bude povinně maturovat z jednoho z těchto předmětů: matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ. Dovedete si představit, že je někdo schopen toto splnit? Vždyť například dnešní primáni by měli mít tyto informace téměř 9 let před maturitou. Tady pomůže jedině křišťálová koule. Máte již představu, kolik ministrů školství jsem za svoji profesní kariéru zažila? Bilance je jednoduchá. Od do byli jen 4, těch polistopadových bylo celkem 15, raritou je Miroslava Kopicová, která byla ministryní dvakrát. Každý se snažil po svém ovlivnit školství, řada z nich na to neměla vůbec čas. Než se seznámili s chodem ministerstva a stihli vyměnit náměstky, byli odvoláni. Nejhorší je, že u nás nefunguje zákon o státní službě, že se mění s vedením úřadu i řada úředníků, což ovlivňuje chod ministerstva. To platí i pro jiné orgány státní správy v naší republice. Na úřednických postech by měli být odborníci s patřičným vzděláním. Každé změně ve školství by měla předcházet analýza stávajícího stavu a na ni navazující široká diskuse jak teoretiků, tak odborníků z praxe. Je nutná celospolečensky vyjednaná a napříč politickým spektrem posvěcená dlouhodobá strategie rekonstrukce českého školství. Ta chybí. Naše školství je nutné zefektivnit a zintenzivnit. Co kdybychom zase maturovali po 12 letech školní docházky, a ne po třinácti? Dřív to studenti zvládali, určitě to zvládnou i ti dnešní. Vždyť například intenzita výuky na ZŠ je ve 2. pololetí 9. třídy velmi malá. To přiznávají jak žáci, tak jejich učitelé. I v Německu zkracují studium s maturitou na 12 let školní docházky. Hned bychom ušetřili nějakou tu miliardu. Podívejme se, jak se učí ve státech, které dosahují v mezinárodních srovnáváních např. PISA nebo TIMSS výborných výsledků. Nemusíme chodit pro příklady do Asie (Jižní Korea, Japonsko, Singapur), stačí se poučit od Finska. Tam vsadili především na kvalitu vyučujících, jejich vzdělávání, motivaci, finanční i institucionální podporu. U nás jsme postavení, které jsme měli v těchto výzkumech na počátku 90. let, výrazně ztratili. Jsem však ráda, že náhodně vybraní žáci z našeho gymnázia, kteří vlastně také reprezentovali ČR, dosahovali v těchto šetřeních vždy výborných výsledků. Nejlépe jsem se cítila ve škole při vlastní výuce ve třídě, kdy mne nerušily telefony, nemusela jsem číst spousty mailů, vyplňovat hlášení pro hlášení apod. I když nebylo jednoduché přesvědčit studenty, že chemie není tak těžká, jak na první pohled vypadá. Snad jsem alespoň některé pro ni získala a ti šli studovat chemii, medicínu, farmacii. Těm ostatním jsem se snažila ukázat chemii kolem nás. Mám velmi dobrý pocit vždy, když se setkám s bývalými studenty, kteří se ke mně hlásí, zvou na setkání pořádaná k výročím jejich maturitní zkoušky a vzpomínají, co jim škola dala. Je příjemné poslouchat, jak rádi na některé profesory vzpomínají. Přiznávají, že výrazně ovlivnili i jejich další studium a kariéru. Současným studentům přeji, aby maximálně využili čas ke vzdělávání, aby každý den poznali něco nového, aby se učili překonávat překážky, aby motivaci pro učení hledali v sobě. Pamatujte si: Každý talent, který se nerozvíjí, zakrní. Děkuji za spolupráci všem pedagogům i nepedagogům školy. Poděkování zvláště patří mým zástupkyním Marcele Danajovičové a Věře Voršilkové, které pracovaly s velkým nasazením a bylo na ně vždy spolehnutí, že svěřené úkoly splní kvalitně a včas. Poděkování patří i mé rodině, která mne podporovala. Přeji novému vedení, aby se mu dařilo školu dále rozvíjet. Tradice školy ať je vám oporou i závazkem. Těch 22 let v čele školy bylo pro mne obdobím náročným, ale zároveň příjemným. Dobře vybudovaný tým může dosáhnout takového úspěchu, o kterém jsme nikdy ani nesnili. John C. Maxwell Irena Přádná, říjen 2012

10 18 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Klidná plavba neklidnými vodami RNDr. Irena Přádná řídila Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci v letech V tomto období škola navázala na letitou tradici kvalitního vzdělávacího ústavu s prioritou vybudovat zkušený pedagogický tým, který připraví studenty na jejich univerzitní studium a následnou profesní dráhu. Výběr do profesorského sboru byl většinově zdařilý. Dokladem umu a obliby pedagogů se staly nejen úspěchy jejich žáků, ale i pravidelné návraty absolventů na půdu své středoškolské alma mater či individuální pedagogická ocenění kantorů. Již na začátku funkčního ředitelského působení musela Irena Přádná zabojovat, když se rozhořel konflikt o to nejcennější, co formálně reprezentuje každou instituci, tedy o značku. Vše dopadlo dobře a škole se podařilo roku 1990, resp vyzískat zpět čestný název Gymnázium F. X. Šaldy. K této příležitosti se konalo sympózium, jehož se zúčastnili pedagogové i studenti, aby si připomněli význam našeho gymnázia a Šaldovy osobnosti. Svoboda a otevření hranic daly Ireně Přádné příležitost k velkolepým plánům. Zrodil se nápad zřídit německou sekci gymnázia s výukou rodilých učitelů. Škola roku 1991 otevřela své německé oddělení, a tak zahájila česko-německou spolupráci a získala si v domácích podmínkách status výjimečné vzdělávací instituce i mezinárodní renomé. Absolventi tohoto oddělení získávají stipendia na zahraničních školách a jejich možnost uplatnění se rozšiřuje krom České republiky i na evropské státy. K vytvoření optimálního klimatu ve škole je třeba vyjma schopného vedení, kvalitních pedagogických zaměstnanců a nadaných žáků také základní hmotné zázemí. Nezávisle na finanční situaci resortu školství se nakonec podařilo realizovat jak nezbytnou přístavbu roku 1996, která zajistila, že všichni žáci gymnázia se mohli vzdělávat pod jednou střechou, tak přestavbu z let , jež souvisela se zpevněním základů, výměnou oken, zateplením budov a v neposlední řadě s estetickou úpravou fasády i interiérů. Škola držela a drží krok s moderním vyučováním, a dokonce se zapojila do pedagogických reforem. Gymnázium F. X. Šaldy spolupracovalo s Výzkumným ústavem pedagogickým a podílelo se na vytváření Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. V souvislosti s projektem Pilot G/GP jsme participovali na tvorbě a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů. Učitelé využívají široké spektrum moderních pedagogických pomůcek (interaktivní tabule, dataprojektory, počítačem podporované měření v přírodních vědách) a zavádějí inovativní pedagogické metody do svých hodin (skupinová práce, projektová výuka apod.). Zároveň došlo k přiblížení učitele k žákům a naopak, a to zejména díky různým gymnaziálním projektům, kde obě stěžejní složky pedagogického procesu spolu úzce kooperují (např. muzikál Šachy, projekt Neviditelné oběti komunismu), a tak se podílejí na vytváření kulturních hodnot či se zapojují do vědecké činnosti. K vylepšení pedagogického prostředí, včetně hmotného zázemí, jsme využili a stále využíváme finanční podpory Evropské unie účastí v různých projektech (Společně to jde lépe, Přírodních věd se nebojíme). Vedení se také začalo učit propagovat svou instituci, čemuž nikdo v minulých dobách nebyl zvyklý, ale škola 21. století svou image musí umět prodat. Gymnaziální ročenky a Ohlédnutí představují roční práci studentů a učitelů v písemné podobě, resp. v podobě umělecky ztvárněné show, Liberečanům a široké veřejnosti. Pro uchazeče připravujeme jedny z nejkvalitnějších dnů otevřených dveří v Libereckém kraji. Nezbytnou součástí prezentace gymnázia jsou webové stránky. Důležitost a význam tohoto internetového produktu jsme v rámci středního školství pochopili jako jedni z prvních, když provoz www stránek byl u nás zahájen již roku Během posledních dvou dekád Irena Přádná v Domě kultury Liberec, resp. kongresovém sále Centra Babylon Liberec s absolventy a pedagogy velkolepě oslavila dvě gymnaziální jubilea. U příležitosti 75. výročí založení školy vznikl almanach a videosnímek o historii a současnosti této instituce. K 90. narozeninám gymnázium připravilo publikaci Rozmluvy G, v níž studentské týmy zpovídaly významné osobnosti vzešlé z jeho řad. Roku 2012 se Irena Přádná po osmačtyřicetiletém svazku s Gymnáziem F. X. Šaldy, když zde byla nejprve v roli studentky, posléze učitelky fyziky a chemie, výchovné poradkyně a nakonec ředitelky, loučí. Během emotivní rozlučkové řeči se Irena Přádná přirovnala ke kormidelníkovi a Gymnázium F. X. Šaldy k velké lodi. Dovolil bych si na závěr vypůjčit tuto terminologii k poděkování. Jednalo se o dlouhou a převážně klidnou plavbu s příjemnou domácí a mezinárodní posádkou. Občasné negativní povětrnostní podmínky či rozmary počasí v podobě bouřek a krupobití se bez újmy přečkaly. Námořní bitvy byly dovedeny do vítězného konce bez větších šrámů, i když bylo mnohdy zapotřebí použít mohutný arsenál. Přestože se v docích často tvářili, že nejsou finance na opravy, inovace a výstavbu, tak se podařilo sestrojit obrovské plavidlo, jež se zařadilo mezi nejkvalitnější lodi, které na tocích v České republice lze potkat. Dokonce si směle trouflo vplout do evropských řek a tu a tam brázdilo i vody zaoceánské. Ať žije kapitánka lodi Irena Přádná, ať žije Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci! Děkujeme. Jan Goll

11 20 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Projekt Společně to jde lépe Na podzim roku 2009 byl naší škole schválen projekt v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt tvořilo 6 klíčových, vzájemně propojených aktivit, které byly určeny pro všechny zaměstnance školy. Spojujícím motivem bylo efektivní nastavení procesu týmové spolupráce na našem gymnáziu a získání potřebných dovedností. Ve školním roce jsme vstoupili do závěrečného roku projektu. Absolvovali jsme ještě dvě půldenní školení. V listopadu 2011 to bylo vzdělávání ve vedení rozhovorů komunikace s veřejností, které bylo velmi prakticky zaměřeno na rozvoj a upevňování potřebných dovedností v oblasti komunikace formou aktivního prožitku. Věnovali jsme se především konfliktním komunikačním situacím s rodiči a žáky. Jako součást tréninku rozhovorů jsme použili videonahrávky a jejich následný rozbor. Poslední seminář celého projektu se uskutečnil 1. února Měl za úkol propojit oblasti práva a etiky při jednání učitele přímo při řešení problémů ve škole. Seminář probíhal opět ve čtyřech menších (náhodně sestavených) skupinách. Pozornost byla věnována zejména tématu etika jednání, dále také oblasti týkající se hodnot pedagogů a žáků. V části semináře jsme se zaměřili ještě na velmi aktuální téma související i s komunikací konflikty na pracovišti i mimo ně. Nejvíce energie jsme v tomto školním roce věnovali tvorbě Příručky dobré praxe. Příručka obsahuje příklady, které se v rámci projektu objevily v jednotlivých klíčových aktivitách. Nabízí doporučení k nastavení efektivní týmové spolupráce jak v rámci učitelského a pracovního kolektivu, tak v rámci výuky, kde lze tyto principy aplikovat. Dále obsahuje články k vedení porad a rozhovorů, shrnuje zásady etické i právní, které jsou užitečné pro naši práci. Příprava na tuto klíčovou aktivitu probíhala již od začátku projektu při jednotlivých seminářích. Ale skutečně intenzivní práce začala na jaře roku 2011, kdy byla ustavena z řad pracovníků školy redakční rada (Irena Přádná, Radka Tichá, Václav Ulvr, Věra Voršilková, Jan Voženílek). Ta měla za úkol rozhodnout o vzhledu celé příručky a organizačně zabezpečit její tvorbu. Společně jsme připravili organizační schéma, podle kterého se příspěvky podávaly v jednotlivých vlnách vždy k danému termínu (červen 2011, září 2011, prosinec 2011 a leden 2012). Příspěvky byly redakční radou zkontrolovány, konzultovány s pracovníky Aperty, případně upraveny. Na podzim 2011 byly připraveny i další technické podmínky pro závěrečné práce na PDP příprava obálky a technická redakce. Příručka byla doplněna o úvodní články k jednotlivým kapitolám a v březnu 2012 se intenzivně připravovala k tisku. Má celkem 176 stran a obsahuje řadu velmi užitečných postřehů, zkušeností a rad. Každý se může s její elektronickou verzí seznámit na webových stránkách našeho gymnázia; tištěná verze je pro vážné zájemce k dispozici v sekretariátu školy. Celý projekt jsme uzavřeli organizací závěrečné konference, která byla poslední, 6. klíčovou aktivitou. Příprava na ni probíhala od začátku měsíce dubna, do samotné přípravy se zapojilo kromě projektového týmu ještě pět pedagogů školy. Prezentace na konferenci, která se konala 9. května 2012, představily postupně jednotlivé klíčové aktivity projektu, shrnuly zkušenosti a přínosy těchto aktivit a celkově zhodnotily průběh projektu. Přednáška PhDr. Lidmily Pekařové, která se zabývala především komunikací se žáky a rodiči a zvládáním stresových situací, přispěla k pozitivní atmosféře celé konference. Rovněž příspěvek pracovníků Aperty na téma Mapa týmové efektivity ukázal vývoj týmu pracovníků školy v průběhu projektu. Veřejnosti zde byl rovněž představen školní intranetový portál pro podporu vzájemné komunikace pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy pro sdílení dat a pro spolupráci při tvorbě dokumentů. Pozvánky na konferenci byly rozeslány na všechna gymnázia Libereckého kraje a na řadu dalších institucí (KÚ LK, ČŠI, některé ZŠ). Na zajištění průběhu konference se aktivně podíleli i nepedagogičtí pracovníci školy a další členové pedagogického sboru, ba i studenti. Účastníci konference obdrželi tašku s propagačními předměty a Příručku dobré praxe, která byla slavnostně pokřtěna na závěr konference. Celá akce byla důstojným vyvrcholením projektu. V rámci projektu byl nastaven nový interní komunikační systém, který využívá prostředí Google Apps. Jeho kalendář byl propojen s programem Bakaláři a tím došlo ke zefektivnění předávání informací o akcích. Tento systém umožňuje také pracovníkům školy dostat se prostřednictvím internetu k dokumentům, které dříve měli k dispozici jen na školním intranetu. Také školní elektronickou poštu lze nyní vyřizovat na jakémkoliv počítači s připojením k internetu; není nutno přeposílat pracovní maily na soukromou adresu, což bylo často nepřehledné a nevhodné. Projekt Společně to jde lépe byl tedy ukončen. Velkým přínosem bylo výrazné zlepšení vzájemné komunikace mezi pracovníky, kteří se lépe poznali při různých workshopech a aktivitách bez rozdílu aprobací a pracovního zařazení. Tím se komunikace při řešení konkrétní problematiky školy s využitím nových technik stala otevřenější. Zásady efektivní komunikace využijí v každodenní praxi i při jednání s rodiči nebo se žáky. Výborné bylo zařazení tří výjezdových dvoudenních školení, kde se i ve volných chvílích diskutovalo o problematice a rozvoji školy. Účastníci se také naučili nové techniky pro řešení problémů. Projekt přispěl i ke zefektivnění řešitelských porad, které jsou využívány v menších týmech např. v předmětových komisích. Ukázalo se, jak je důležité věnovat čas právním a etickým problémům. Kvalitní týmová spolupráce zvyšuje efektivitu vzdělávání. I žáci jsou vedeni k týmové spolupráci, proto je nutné, aby ji ovládali jejich vyučující. Věra Voršilková

12 22 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Alena Gräfová Alena Gräfová Byla mou přítelkyní i rádkyní v praktických záležitostech i v otázkách výuky, díky ní jsem poznala v okolí Liberce mnoho krásných míst, která by mně jinak zůstala skrytá, mohla jsem se na ni spolehnout. Alena Gräfová. Rozloučili jsme se s ní na prahu letošního roku, v srpnu by se dožila 88 let. Prof. Alena Gräfová prožila převážnou část svého kantorského života na Gymnáziu F. X. Šaldy, sídlícím původně v Jeronýmově ulici. Vyučovala ruskému jazyku, jejím druhým oborem byla filosofie, ale tu paní profesorka za starého režimu učit nemohla nebyla členkou komunistické strany. Svému učitelskému poslání byla Alenka, jak jsme jí říkali, oddána, měla je ráda, i když občas někteří studenti její poctivé snaze proniknout do tajů jazyka a ruské literatury nerozuměli. Ruštinu se studenti museli učit povinně, na úkor jiných jazyků, a to bylo špatné. Příchod ruských vojsk v srpnu 1968 paní profesorku těžce zasáhl, hledala východisko, možnost učit jinému předmětu. Velkorysost a porozumění tehdejšího ředitele Václava Pavlíka jí umožnila vystudovat dálkově na Pedagogické fakultě UK němčinu. Celoživotní láskou prof. Gräfové byla hudba, od dětství hrála na piano, a když jí obtíže s páteří sezení u klavíru nedovolovaly, vynahrazovala si nemožnost provozovat hudbu aktivně jejím všemožným poslechem. Bez prof. Gräfové by snad ani nezačal žádný koncert vážné hudby. A co teprve opera i divadlo! Po listopadu 1989, když svoboda otevřela nejrůznější možnosti, byla Alena Gräfová už v důchodu. Ale s obdivuhodným zájmem se věnovala činnosti vzdělavatelky v Sokole či práci v liberecké Vlastivědě. Dlouhá léta vedla vlastivědné vycházky pro seniory. Jak poctivě a vynalézavě zajímavá méně známá místa vyhledávala, co všechno o nich dokázala povědět, je obdivuhodné. Až do vysokého věku se Alenka věnovala veřejné činnosti, málo myslela na sebe, na své zdraví, nestěžovala si na svou samotu. S prof. Alenou Gräfovou odešla další osobnost, která se podílela na dobrém jménu a tradici Gymnázia F. X. Šaldy. Vlasta Smetánková

13 24 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka To byl Jaroslav Otmar Po 3 roky jsme ho potkávali na chodbách školy, rozložitého, rozvážně kráčejícího na su clase español. Jindy zase byl nepřehlédnutelným aktérem kantorských posezení pohodový, usměvavý, vstřícný, vždy připravený zapojit se do debaty na jakékoliv téma. S příslovečným chytrým humorem bavil posluchače v historkách a zážitcích ze svého pestrého života. Jaroslav Otmar se narodil v Želechách u Lomnice nad Popelkou, ale jeho dětství a mládí bylo spojeno s Jabloncem nad Nisou. Po maturitě na obchodní akademii absolvoval studia francouzštiny a španělštiny na Filozofické fakultě UK v Praze. Jeho následující profesní životopis byl víc než pestrý: učitelská praxe ho postupně zavedla do několika středních škol v Jablonci nad Nisou a Liberci, 13 let uplatňoval své znalosti francouzštiny, španělštiny, ruštiny a angličtiny v libereckém Skloexportu, 5 let byl vedoucím katedry francouzštiny na Pedagogické fakultě TUL. Jako průvodce turistů mohl v 90. letech holdovat jednomu ze svých velkých koníčků cestování po Evropě. Knížky, houbaření, zahrádka to byly další jeho lásky. Patříval k nim i sport, zvláště atletika, ale zdravotní stav ho v posledních letech odkázal jen na sport televizní. Láskou největší však pro něj byly jeho dvě dcery. Jaroslav Otmar zemřel v Liberci. Eva Laurinová Jaroslav Otmar Vzpomínky na Ludvu To je vo lásce. Já vám to řikám, páč vy víte, co je to láska. Tak to nezpívejte jako inzerát na kropicí konev! Chlapi, vy na to dete, jako když jde nesmělej chlapec poprvé na rande! To je taková oslavná píseň tohleto, ne jako když táhnou z hospody a ještě se nestačili moc napít! Takovými a mnohými jinými nezapomenutelnými hláškami kořenil zkoušky svého sboru jeho Velký šéf, taťka sboru, otec zakladatel Ludva. Ludvík Lukuvka se narodil v Červené Vodě v Orlických horách. Absolvoval Pedagogickou fakultu UK v Praze (obor čeština hudební výchova) a řadu sbormistrovských kurzů. Učitelská praxe ho v letech přivedla k práci s dívčími a dětskými pěveckými sbory na Děčínsku. Téměř 30 let byl členem orchestrů různého typu (od big bandů po komba) provozujících jazzovou a populární hudbu, v nichž hrál na klávesové nástroje (klavír, varhany, akordeon). Od poloviny 80. let působil jako profesor češtiny, dějepisu, hudební výchovy a latiny na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci a v roce 1991 zde založil smíšený pěvecký sbor Cum decore. Neopakovatelný zvuk dodával vystoupením sboru také jako jeho klavírista a aranžér většiny jazzových skladeb sborového repertoáru. Ludvík Lukuvka zemřel v Liberci. Eva Laurinová

14 26 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Vzpomínání první Vzpomínání druhé Pamatuji si na první setkání s Ludvou Lukuvkou velmi přesně. Před naší hodinou hudební výchovy se otevřely dveře, vešla hromádka knih či učebnic, pak jakési prostorově významné břicho a nakonec i Ludva sám. Po chvilce sednul za klavír a začal hrát jazz. Sice byl jazzman a nás studenty považoval za dřeva neodkojená swingem, za generaci populární hudby, kterou obstarává kapela ve složení tři kytary a ešus nicméně měl přehled o celém spektru hudby, zpíval s námi třeba Beethovenovu Ódu na radost, miloval klasiku a bylo o něm známo, že vede na škole zbrusu nový pěvecký sbor. Ludva se do toho vrhnul s ajfrem, jak se u nás pod Jeschkenem hezky říká, a uměl své svěřence strhnout. K tomu psal skvělé úpravy jazzových šlágrů ušitých na míru jeho sboru. Netrval na hudební náročnosti programu, na kterou jsme ani my jako zpěváci tehdy neměli, ale nechal nás zpívat naplno a s potěšením. A jeho Cum decore bylo nejživelnějším gymnaziálním sborem v republice. Koncerty a soustředění bývaly vždy silným emocionálním zážitkem, vládla zde atmosféra velkorysé jazzové improvizace a kolegiální rovnosti. Vzpomínám na Ludvu, jak dirigoval píseň Jede sedlák do mlejna tak, že ve třetí sloce se postupným zrychlováním krouživého pohybu v loktech měnil v podivné dvoumotorové letadlo a přitom mu pravidelně vypadly brýle z náprsní kapsy. Končili jsme tu píseň v tranzu mezi radostí ze zpěvu a šílenými záchvaty smíchu nad komičností té situace. Tahle radost a čirá pohoda, kterou uměl Ludva svým jednáním a humorem garantovat, ve mně zůstane. Právě svým přístupem k hudbě ve stylu velké pohody, improvizace a svěžího humoru mi dal Ludva právě to, co jsem tehdy potřeboval: úplně obyčejnou radost z muzicírování. Čeněk Svoboda, bývalý student a sborista, současný hlavní sbormistr Cum decore Ludvík Lukuvka Ludva byl úžasný člověk, osobnost. Nebyl to jen klaďas byl člověkem mnoha poloh, ale lidi ho pro všechno, co uměl, čím byl a čím je obohacoval (i když ne cíleně), milovali a vážili si ho. Byl výborný učitel, skvělý muzikant, zanícený historik a výjimečný diskutér. O jeho muzikantských schopnostech ať promluví zasvěcení. My, kteří jsme ho zažívali jako kolegové i jako sboristi, jsme ctili jeho práci a jeho urputné odhodlání vymačkat z každého, co se dalo, abychom při soutěžích skončili ve zlatém pásmu. Prioritně mu o to umístění nešlo, ale většinou to právě díky jeho zabejčenosti takhle dopadlo. Dodneška s nostalgií vzpomínám na sborová soustředění, kdy jsme se my dospěláci večer po zkouškách sešli u sklenky vína a chechtali se Ludvovým historkám, které vytahoval z naditého kapsáře svých vzpomínek z mládí. Poslouchali jsme je rádi, i když jsme některé z nich znali už nazpaměť, a znova se smáli krásným, osvobozujícím smíchem, který nechával na chvíli odplavit starosti všedního života. A Ludva ten smích opravdu dokázal vykouzlit. Pro všechny to byl člověk, bez kterého se nemohla obejít žádná akce, kde mělo být dobře. Uměl vytvořit atmosféru, která svedla dohromady lidi, kteří se jinak navzájem moc nevyhledávali. Když Ludva sedl k pianu a začal hrát, hned měl kolem sebe partu lidí, kteří zpívali, radovali se a byli naplněni zvláštním pocitem pohody a sounáležitosti. Jen málokdo si smí říct, že dokázal přinést radost. Ale Ludva jo. Jitka Jirsáková, bývalá kolegyně a sboristka

15 28 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Když Cum decore slaví aneb Sborové jubileum pohledem organizačního týmu Cum decore : 4 sbormistři, 325 členů (z toho 13 profesorů), cca 210 nastudovaných skladeb, 235 koncertů a vystoupení v ČR i v zahraničí, kolem 150 soustředění, desítky soutěží a festivalů, 3 CD, 1 DVD Tato úctyhodná bilance 20 let existence sboru Cum decore při Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci si přímo žádala náležitou oslavu. I stalo se Dvoudenním oslavám sborového jubilea října 2011 předcházela několikaměsíční příprava, která spočívala nejen ve výběru a precizním nastudování programu chystaných koncertů, ale také v zajištění materiálních a finančních nezbytností, bez nichž by se celá akce nemohla uskutečnit. Naštěstí Statutární město Liberec bylo myšlence jubilejních oslav sboru příznivě nakloněno a podpořilo je zajímavým příspěvkem ze svého kulturního fondu. Finanční prostředky také poskytli: SRSPŠ při gymnáziu, OV Unie českých pěveckých sborů, Uniqa pojišťovna, a. s., Gea klimatizace, spol. s r. o., a někteří soukromí sponzoři. Doslova mravenčím detektivním pátráním se podařilo soustředit kontakty na velkou část bývalých sboristů a rozeslat jim dopisy s informacemi a pozváním k účasti na oslavách. Ve srovnání s výše uvedenými problémy už ty další měly podobu běžných brnkaček zajištění prostor k uspořádání akce, její propagace v regionálních médiích, získání expertů na dokumentace všeho druhu, na kompletaci a vydání Jubilejního almanachu atd., atd., atd. Po měsících příprav konečně nadešly dva dny oslav. V sobotu proběhlo v prostorách gymnázia veselé i dojemné setkání bývalých i současných členů Cum decore s promítáním videohlédnutí za historií sboru a společnými zkouškami na koncerty. Vzpomínkové matiné i podvečerní jubilejní galakoncert v Severočeském muzeu v neděli byly už plně ve spolehlivých rukách hlavního sbormistra Čeňka Svobody a jeho spolupracovnice Zuzany Kubelkové. V galakoncertu zazněla premiéra náročné skladby Claudia Monteverdiho Benátské (mariánské) nešpory. V ní společně vystoupily obě sekce současného Cum decore, bývalí sboristé, část někdejšího libereckého Vokálního oktetu, jako hosté se představili i členové pražského Collegia 419, s nímž Čeněk Svoboda v posledních letech spolupracuje. Sbor doprovodilo 12 hudebníků z instrumentálních souborů Hipocondria ensemble z Prahy a Capella Ornamentata z Dačic svou hrou na autentické dobové hudební nástroje ze začátku 17. stol. (arciloutna, cinky, barokní trombony, cemballo, varhanní pozitiv). Mimořádný ohlas, který koncerty vzbudily, byl zaslouženou odměnou všem, kteří se na přípravě jubilejních oslav podíleli od sbormistra Čeňka Svobody, který podal tradičně excelentní výkon, Zuzany Kostincové a Pavla Knoblocha, kteří vymysleli a realizovali originální výtvarnou podobu všech doprovodných materiálů, přes zpěváky až po desítky těch, kteří sice stáli v pozadí, ale starali se, aby vše do posledních detailů klapalo. Věřme, že ten pocit sounáležitosti se svým sborem, tak zřetelný nejen během příprav jubilea, je dostatečnou zárukou nové bohaté a úspěšné etapy života Cum decore! Eva Laurinová

16 30 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Ach, radost aneb Lógarské vzpomínky Tak mi napsal Čenda. Jestli by se mi prej nechtělo napsat něco do almanachu. Prohlížím složky v počítači, sborové stránky na internetu vždyť jsem mu nedávno jeden článek posílal, tak co blbne? Přečtěte si almanach, který byl vydán k 15. výročí sboru Cum decore, stojí tam vedle data Adoprdele! Pardon, laskavý čtenář zajisté promine. Několikrát jsem se musel vrátit na začátek toho řádku a přečíst si datum znovu. A znovu. A ještě jednou. Pět let! Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Pročítám si řádky, které jsem tenkrát napsal, a přemýšlím, co bych napsal teď. Sedím asi pět tisíc kilometrů od naší liberecké zkušebny, na úpatí Hindúkuše, a sám se sebou se vsázím, kolikrát budu asi muset během psaní těch pár řádků běžet do krytu. Před chvílí jsem telefonoval s jednou ze svých prvních lásek (možná by se mohlo zdát, že to se sborem nemá nic společného, ale opak je pravdou), abych jí popřál vše nejlepší k narozeninám, a hlavně ke zdravému potomku, který se na svět podívá co nevidět. Letí to. Cum decore se nám (taky) změnilo. Přestože se proti některým letům dost výrazně zmenšilo, tak vlastně vyrostlo, dospělo. Dokonce si samo pořídilo potomka vznikla jakási přípravka, kde nadšení mladí gympláci zpívají pro radost sobě i ostatním, účastní se různých soutěží a reprezentují Liberec, Gymnázium F. X. Šaldy i sami sebe tak, jak jsme to před pár lety dělali my. Pak je tu druhý sbor, složený z nás, většinou o něco dříve narozených, které hudba stále baví, ale nějakým záhadným způsobem se už buď nevejdeme do škatulky gymnazista, anebo nemůžeme, nechceme nebo z jakéhokoli jiného důvodu se nesnažíme z dosahu Čendy Svobody zmizet. V tomhle současném cumde už není moc lidí, kteří by za svůj největší triumf považovali zazpívat Jede sedlák do mlejna tak rychle, až by Ludva při dirigování skoro odletěl, nenaskočí jim nostalgický, ale i přesto zvláštně poťouchlý škleb při vyslovení názvu Je- schkenlied a už vůbec se jim do očí nederou slzy, když si někdo začne pobrukovat Bridge over troubled water nebo jednu z mnoha lidovek, koled, spirituálů o Count on me nemluvě. Není to špatně nebo dobře, to nelze takto hodnotit. Je to prostě jiné, dospělejší, ale stále skvělé. Nikdy by mě nenapadlo, že by mě někdo donutil byť jen poslouchat starou hudbu. Madrigaly? Pff, děláte si srandu? Copak to někdo normální poslouchá? A vidíte, skladby Monteverdiho a dalších velikánů mi i díky tomu novému cumde už pár let zní v hlavě v různých chvílích a řadím je na pomyslné první příčky své hitparády geniálnosti. Hned vedle Beatles, Pink Floyd, Pearl Jam, Portishead, Faithless Nikdy by mě taky nenapadlo, že se budu muset účastnit pohřbu svého spolužáka, kamaráda a spoluzpěváka v jedné osobě chvíli po dokončení středoškolské docházky, že úspěšně dostuduji, budu vést cvičení na vysoké škole, nebo třeba že jednou odjedu pracovat do míst, kde se střílí a vybuchují bomby. Et ecce Život je zvláštní, někdy krutý, ale to asi jen kvůli tomu, abychom si pak víc vážili těch krásných chvil. Třeba chvil, kdy jsme se svými kamarády a děláme něco, co nás baví a dělá (nejen) nám radost. Tedy i zkoušek a následných koncertů s Cum decore. S tím sborem, který i po mnoha letech své existence a různých estetických změnách nepřišel o to hlavní a z mého pohledu nejdůležitější o zdravé jádro, partu lidí, kamarádů, kteří dokážou ve správnou chvíli táhnout za jeden provaz a na vystoupeních dělat svět krásnějším. Svým umem, zapálením pro věc pod vedením skvělého sbormistra a hlavně chutí do toho zvláštního života, kterou dokážou nakazit i diváky. Letí to. Cum decore, lidé a hudba v něm mi už třináct (!) let pomáhají, když mi zrovna není do zpěvu, a naopak sdílí mou radost, když se něco podaří. Rád bych mu touto cestou poděkoval, popřál krásné výročí a nám všem, abychom se ještě dlouho potkávali na jeho koncertech ať už jako diváci, nebo účinkující! Martin Hejroš Hejral, t. č. Lógar (Afghánistán, 2011)

17 32 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Noví studenti ve školním roce Prima, třídní profesorka: RNDr. Věra Jandíková Nikol Benešová, Daniel Brotz, Jakub Bůlfinek, Jakub Čejchan, Adam Čermák, Tereza Čubrdová, Aneta Formanová, Markéta Gajdošová, Adam Horák, Lukáš Jokl, Šimon Knopp, Martin Kozák, Jan Landfeld, Vojtěch Málek, Jakub Marek, Jonáš Maryško, Daniel Mazánek, Jan Mečl, Adam Miklica, Tereza Míšková, Eliška Nevolová, Tereza Nováková, Adéla Pospíšilová, Martin Semerád, Julie Stupková, Kateřina Svobodová, Filip Švec, Petra Václavíková, Vojtěch Waldhauser 1. N, třídní profesorka: Mgr. Renata Velecká Daniela Akrmanová, Tereza Bartošová, Karolína Brátová, Karolína Brnová, Vojtěch Břenek, Vasil Burak, Jakub Culek, Jiří Culka, Dominika Drbohlavová, Lukáš Ducháček, Jan Fabíni, Anna Františka Fürstová, Tereza Hájková, Kryštof Hána, Kateřina Hrdinová, Karolína Kestlerová, Radka Křížová, Adriana Lejsková, Lukáš Marek, Thanh Binh Nguyen, Monika Nývltová, Vanessa Paskovská, Vendula Pelíšková, Kateřina Rapčanová, Adéla Slavíková, Jan Toth, Zdena Tůmová, Natálie Vojtěchová, Natálie Wetckeová 1. A, třídní profesor: Pavel Taibr Veronika Blochová, Jan Brabenec, Monika Čížková, Jan Demel, Marek Fabíni, Lucie Hauserová, Jakub Havel, David Jakubec, Klára Jančíková, Markéta Jančíková, Lucie Jeriová, Tomáš Kalina, Michaela Lenkendörferová, Petra Moravcová, Michal Nguyen, Tereza Nováčková, Veronika Opltová, Dominika Pažoutová, Petra Prokopová, Lenka Pultarová, Petr Rak, Tomáš Strnad, Štěpán Stříteský, Aneta Šámalová, Kateřina Šimková, Eliška Šimonková, Martin Tancoš, Jitka Vlčková, Kateřina Vlková, Nikola Vokáčová 1. B, třídní profesorka: Mgr. Jitka Šulcová Coletta Bitmanová, Nikola Bulířová, Radek Czichon, Vítězslav Duda, Milan Fuchs, Jan Gamba, Kateřina Hájková, Josef Hušek, Tereza Janďurová, Jana Kellerová, Kristina Kindratová, Michal Kolenič, Jan Kolombo, Jan Koňas, Vojtěch Konopa, Alena Krajbichová, Anna Krajbichová, Filip Kratochvíl, Jiří Kratochvíl, Kateřina Kulková, Tereza Oplištilová, Matěj Pavlíček, Patrik Piršel, Michaela Řehánková, Aleš Suchomel, Veronika Šramotová, Michaela Štípková, Karolína Vaňková, Daniel Varnuška Maturanti ve školním roce Oktáva, třídní profesorka: Mgr. Jana Vaňková Adéla Bydžovská, Filip Čihula, Lucie Dlouhá, Huyen Doanová, Lucie Drapáková, Jiří Erhart, Jakub Fejfar, Rastislav Gončár, Vítězslav Havelka, Miroslav Jílek, Kateřina Jonová, Lucie Judová, Nikola Kmoníčková, Petr Kraus, Alena Ledlová, Eliška Medřická, Jiří Moos, Tomáš Novotný, Kateřina Přibilová, Tomáš Rajnoha, Štěpánka Rejnartová, Patrik Rödel, Jan Schier, Daniela Slezáková, Pavel Štok, Karin Tomehová, Lucie Zajíčková, Gabriela Holubová, Soňa Šedlbauerová, Kateřina Kočí, Igor Dostalík, Karolína Skalová 6. N, třídní profesorka: Mgr. Věra Vondřičková Lucie Čermáková, Tomáš Drozd, Tereza Filingerová, Aneta Finkousová, Martina Foktová, Adam Charvát, Petr Jindra, Veronika Kašičková, Sandra Lubichová, Kateřina Mašková, Karel Matějka, Markéta Mottlová, Radim Nešpor, Lukáš Paur, Filip Pižl, Monika Poláková, Martin Pospíšil, Pavla Sirovátková, Tomáš Staněk, Petr Ševčík, Barbora Šťastná, Adéla Tučková, Jan Všetečka, Kristýna Žáčková 4. A, třídní profesor: Mgr. Tomáš Minster Pavla Beňová, Jonáš Březina, Tomáš Bubák, Tereza Cidlinská, Aneta Dlasková, Zuzana Dostálová, Barbora Eliášová, Michal Hlavatý, Nikola Hnízdová, Kristýna Kordíková, Kristýna Kostelencová, Tereza Kuncová, Veronika Kusková, Blanka Lemfeldová, Eliška Linhartová, Jana Marešová, Ondřej Martínek, Lucie Netrefová, Šárka Nováková, Kristýna Nožičková, Jana Ponerová, Jindřich Roček, Kristýna Sedláčková, Aneta Slabá, Jana Součková, Jaroslava Svobodová, Barbora Szabová, Nicola Timpelová, Lucie Vintrová, Marie Zetová 4. B, třídní profesorky: Mgr. Zdeňka Meixnerová, Mgr. Eva Hlaváčková Jakub Buchta, Renáta Černá, Jan Dědeček, Jan Doležal, Eva Eisenhammerová, Patrik Fiebiger, Karolína Havlínová, Zuzana Hlavatá, Jan Hnělička, Tuan Anh Hoang, Lenka Hoblíková, Šárka Chmelařová, Martina Jaurová, Pavla Kirchhofová, Bronislav Kolář, Ondřej Lukáč, Michaela Neuhäuserová, Jan Novák, Barbora Pavlů, Petr Peřina, Ondřej Přibyl, Pavla Řezníčková, Josef Škoda, David Špetla, Kateřina Vlasáková, Kristýna Žejdlová

18 34 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Výsledky přijímacího řízení Čísla v tabulce vyjadřují počty přijatých studentů na vysoké školy v České republice a na vysoké školy v zahraničí ve školním roce Fakulty jsou v tabulce označeny svým oficiálním názvem; proto je pořadí slov v některých názvech různé. 4. A 4. B Oktáva 6. N Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta lékařská fakulta lékařská fakulta Lékařská fakulta v Hradci Králové Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Pedagogická fakulta Matematicko-fyzikální fakulta Fakulta humanitních studií Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Fakulta textilní Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Ekonomická fakulta Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Fakulta mezinárodních vztahů Fakulta podnikohospodářská Fakulta informatiky a statistiky Fakulta národohospodářská Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta Ekonomicko-správní fakulta Filozofická fakulta Fakulta sociálních studií Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Fakulta elektrotechnická Fakulta informačních technologií Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Fakulta dopravní Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Fakulta filozofická Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta potravinářské a biochemické technologie Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Právnická fakulta Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Fakulta informatiky a managementu Filozofická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Institut tropů a subtropů Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Škoda Auto, a. s., VŠ Vysoká škola ekonomie a managementu, o. p. s University of New York in Prague, s. r. o Zahraniční studium Spolková republika Německo Velká Británie Celkem Renata Šípová

19 36 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Úspěchy žáků školy v soutěžích V přehledu jsou uváděna pouze místa v okresním a krajském kole a všechna místa v celostátním kole. Olympiáda v českém jazyce Jakub Hrůza kvarta místo v okresním kole I. kategorie 2. místo v krajském kole I. kategorie postup do celostátního kola Barbora Miklasová septima 3. místo v okresním kole II. kategorie Přehlídka dětských recitátorů Markéta Gajdošová prima 1. místo v okresním kole III. kategorie 3. místo v krajském kole III. kategorie Lukáš Smrkovský sekunda čestné uznání v okresním kole III. kategorie Jakub Hrůza kvarta postup do celostátní přehlídky IV. kategorie Kateřina Janoušková kvarta čestné uznání v okresním kole IV. kategorie Soutěž v uměleckém přednesu Wolkrův Prostějov Vlastimil Barák septima postup na celostátní přehlídku X. ročník literární soutěže Nadace Škola hrou a Labyrint Bohemia Řekni mi, co čteš Tereza Mišíková prima 8. místo Eliška Procházková sekunda zvláštní cena Karolína Barsová tercie 2. místo Zoe Kubíčková tercie zvláštní cena Angelika Bürger kvarta 5. místo Kateřina Janoušková kvarta 10. místo Děti čtou nevidomým dětem Markéta Gajdošová prima výherkyně konkursu hlavní role Nisa, řeka, která spojuje Ondřej Kohout kvarta 2. místo (pohádka) Jana Řepová kvarta 2. místo (povídka) Literární soutěž Příběh středověkého vampýra Tobiáše Lucie Hauserová 1. A 1. místo Šimon Trnka kvinta 3. místo Olympiáda v anglickém jazyce Petra Antlová sekunda 1. místo v okresním kole kategorie IB Ota Kunt septima 7. místo v okresním kole kategorie III Jan Bayram kvarta 1. místo v okresním kole kategorie IIB 1. místo v krajském kole kategorie IIB 7. místo v ústředním kole kategorie IIB Mezinárodní hláskovací soutěž Franklin 2012 Daniel Procházka kvarta 1. místo v republikovém kole Dominika Drbohlavová 1. N 2. místo v republikovém kole Radek Nišev tercie 4. místo v republikovém kole Soutěž v německém jazyce Pavla Pešatová 2. A 1. místo v okresním kole kategorie IIIA 2. místo v krajském kole kategorie IIIA Barbora Miklasová septima 2. místo v okresním kole kategorie IIIA místo v krajském kole kategorie IIIA Samuel Karásek 5. N 2. místo v krajském kole kategorie IIIB Zuzana Haberlandová 5. N místo v krajském kole kategorie IIIB Lukáš Vaníček 5. N místo v krajském kole kategorie IIIB Tereza Mazurová tercie 1. místo v krajském kole kategorie IIB 3. místo v ústředním kole IIB Šimon Otta 2. N 3. místo v krajském kole kategorie IIC Kristýna Miklasová 2. N 4. místo v krajském kole kategorie IIC Song Jia Yi 2. N 5. místo v krajském kole kategorie IIC Soutěž ve francouzském jazyce Petra Zrůstková 2. A 2. místo v krajském kole kategorie B2 Tereza Žáková 2. A 2. místo v krajském kole kategorie B1 Olympiáda ve španělském jazyce Jana Součková 4. A 4. místo v krajském kole kategorie SŠII Konverzační soutěž v ruském jazyce Nikola Hnízdová 4. A 2. místo v krajském kole kategorie II Tereza Cidlinská 4. A místo v krajském kole kategorie II Kristýna Kostelencová 4. A místo v krajském kole kategorie II Matematická olympiáda Nikol Benešová prima 1. místo v okresním kole kategorie Z6 Daniel Brotz prima 1. místo v okresním kole kategorie Z6 Jakub Bůlfinek prima 1. místo v okresním kole kategorie Z6 Eliška Nevolová prima 1. místo v okresním kole kategorie Z6 Daniel Mazánek prima 2. místo v okresním kole kategorie Z6 Tereza Nováková prima 3. místo v okresním kole kategorie Z6 Petra Václavíková prima 3. místo v okresním kole kategorie Z6 Martin Kozák prima 4. místo v okresním kole kategorie Z6 Adéla Pospíšilová prima 4. místo v okresním kole kategorie Z6 Martin Semerád prima 4. místo v okresním kole kategorie Z6 Adam Miklica prima 5. místo v okresním kole kategorie Z6 Jan Mečl prima 6. místo v okresním kole kategorie Z6 Filip Švec prima 6. místo v okresním kole kategorie Z6 Lukáš Smrkovský sekunda 1. místo v okresním kole kategorie Z7

20 38 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Daniel Kounek sekunda 5. místo v okresním kole kategorie Z7 Zuzana Bayramová sekunda 5. místo v okresním kole kategorie Z7 Tereza Hájková tercie 4. místo v okresním kole kategorie Z8 Samuel Nagy tercie 4. místo v okresním kole kategorie Z8 Aleš Suchomel 1. B 7. místo v krajském kole kategorie C Jiří Erhart oktáva místo v krajském kole kategorie A Zdeněk Krtouš 3. B 5. místo v krajském kole kategorie A Pythagoriáda Jakub Bůlfinek prima 1. místo v okresním kole kategorie P6 Eliška Nevolová prima 2. místo v okresním kole kategorie P6 Martin Semerád prima 2. místo v okresním kole kategorie P6 Adam Horák prima 3. místo v okresním kole kategorie P6 Daniel Mazánek prima 3. místo v okresním kole kategorie P6 Tereza Nováková prima 3. místo v okresním kole kategorie P6 Nikol Benešová prima 4. místo v okresním kole kategorie P6 Jakub Čejchan prima 4. místo v okresním kole kategorie P6 Martin Kozák prima 4. místo v okresním kole kategorie P6 Šimon Knopp prima 5. místo v okresním kole kategorie P6 Petra Václavíková prima 5. místo v okresním kole kategorie P6 Vojtěch Málek prima 6. místo v okresním kole kategorie P6 Lukáš Smrkovský sekunda 1. místo v okresním kole kategorie P7 Lukáš Vencálek sekunda 6. místo v okresním kole kategorie P7 Petra Emmerová tercie 3. místo v okresním kole kategorie P8 Matematický klokan Jakub Bůlfinek prima 1. místo v okresním kole kategorie Benjamin 2. místo v krajském kole kategorie Benjamin Pavel Jansa septima 2. místo v okresním kole kategorie Student Tomáš Novotný oktáva 3. místo v okresním kole kategorie Student Matematická soutěž Náboj Jiří Erhart, oktáva; Tomáš Novotný, oktáva; Petr Peřina, 4. B; Zdeněk Krtouš, 3. B; Ota Kunt, septima 16. pořadí (39. místo) v celostátním kole kat. Senioři Jan Erhart, kvinta; Ondřej Jonáš, 2. N; Adam Groma, 2. B; Petr Musil, 2. B; Jan Labský, kvarta 7. pořadí (9. místo) v celostátním kole kategorie Junioři Soutěž v programování a webdesignu Tomáš Rajnoha oktáva 2. místo v okresním kole (programování) Tomáš Novotný oktáva 1. místo v okresním kole (webdesign) Chemická olympiáda Jan Labský kvarta 2. místo v okresním kole kategorie D Jan Labský kvarta 1. místo v krajském kole kategorie D Petr Peřina 4. B 2. místo v krajském kole kategorie A

Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008

Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008 Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008 DVPP velké množství kolegů na seminářích a konferencích problém předávání poznatků ostatním 1. fáze v rámci komise

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010 Třída Informace Školní rok 2009/ 2010 3V Volitelný předmět: Každý žák si musí zvolit jeden z nabízených předmětů a tento zvolený předmět se stává povinným předmětem pro školní rok 2009/2010. 3V - tercie

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Život studenta v Zemi vycházejícího slunce Gymnázium F. X. Šaldy Liberec, Czech Republic NÁVRH PROJEKTU. Život studenta v Zemi vycházejícího slunce

Život studenta v Zemi vycházejícího slunce Gymnázium F. X. Šaldy Liberec, Czech Republic NÁVRH PROJEKTU. Život studenta v Zemi vycházejícího slunce NÁVRH PROJEKTU Život studenta v Zemi vycházejícího slunce Studentský výzkum v oblasti sociologie 1. Název projektu: Život studenta v Zemi vycházejícího slunce 2. Datum realizace: Duben 2006 3. Místo konání:

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček

Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček Ročník 1955-1958 Bláha Vladimír Březina Jaroslav Kufakis Stefanos Marek Václav Papajoanu Tanasis Pašek Ladislav Pešl Ladislav Vávra Zdeněk Vergos

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více