ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy"

Transkript

1 ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy

2 2 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Ročenka Obsah Zazvonil zvonec a 5 LIDÉ 7 Zaměstnanci školy 8 Školská rada 10 Jak jsem přežila X ministrů školství 12 Klidná plavba neklidnými vodami 18 Projekt Společně to jde lépe 20 Alena Gräfová 23 To byl Jaroslav Otmar 24 Vzpomínky na Ludvu 25 Vzpomínání první 26 Vzpomínání druhé 27 Když Cum decore slaví 28 Ach, radost aneb Lógarské vzpomínky 30 Noví studenti ve školním roce Maturanti ve školním roce Výsledky přijímacího řízení 34 Úspěchy žáků školy v soutěžích 36 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11 Partyzánská 530, příspěvková organizace Partyzánská 530/3, Liberec 11 ( , fax * UDÁLOSTI 43 Ohlédnutí Ceny Gyta 49 Rachod ročník soutěže Eurorebus 51 Expedice Eurorebus 53 Výlet s žáky žitavského gymnázia 54 Cheb 55 Literární pozdravy Přírodních věd se nebojíme 57 Výjezdový seminář v tercii 58 Biologicko-chemický seminář 59 Pozorování Venuše 60 Jak jsem vyhrál ipad 61 Exkurze na Ještěd 61 Exkurze do Londýna 62 Prezentace středoškolských seminárních prací na základních školách 63 Grafing 64 Nous avons bien fêté! 67 Hnedle několik sešitů 68 Školní výlet tercie 68 Ratab Exkurze do pevnosti Terezín 70 Na návštěvě u sv. Jana Křtitele 72 Nadace ČEZ podpořila výuku fyziky 73

3 4 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Ročenka DÍLA 75 Tobiášův příběh 76 Příběh o Tobiášovi 79 Ať si každý vybere! 80 Tajemný spis 80 Ze školníkova deníčku 82 SEMINÁRNÍ PRÁCE 85 Nanovlákna a nanotechnologie 86 Veterinární parazitologie psa 89 Etologie jalovic 91 Porušování zákonů fyziky ve filmu 93 Československá zahraniční armáda během druhé světové války 96 Dvanáct tváří krajiny 100 DIE DEUTSCHE ABTEILUNG 103 Měsíce a léta ubíhají, ale krásný okamžik září po celý život N Hainewalde N Výměna s Wiesentheidem N Wiesentheid vydařená výměna N Exkurze na Oybin N Výměna s žáky z Hamburku N Gastschulaufenthalte in Deutschland N Výměna v Aachen N Praktikum v Rostocku N Exkursion in Hejnice N Cesta do Berlína N Návštěva velvyslanectví SRN v Praze 123 Živá výuka dějepisu 124 Exkurze do historicko-vojenského muzea v Drážďanech 125 Recept na úspěch německého klubu 126 Mezinárodní debaty mládeže 130 Debatování přes hranice na via regia 132 Burza bez uklouznutí 134 Studienberatung an der TU Freiberg 135 Autoři ilustrací 38 Martin Maschita, kvinta 54 Markéta Kroisová, 2. B 77 Jakub Znamenáček, 2. B 78 Patrik Stehlík, 2. B 81 Mai Van Duy, sekunda 118 Markéta Holubcová, 2. A 129 Vojtěch Bláha, sekunda 131 Daniel Kounek, sekunda Zazvonil zvonec a Přede mnou na stole leží hromádka ročenek vydaných od roku Uvědomuji si, že ta sedmnáctá, kterou právě držíte v ruce, je tou poslední, k níž píši úvodní slovo. Malá kupička útlých brožur je pro mne, a doufám, že i pro vás, velmi důležitá, protože zajímavým způsobem zachycuje jednotlivé školní roky podrobněji než několik stránek ve školní kronice, kterou obětavě píše od školního roku profesorka Lena Černyševská. Ani povinná výroční zpráva za uplynulý školní rok předkládaná každý podzim školské radě a zřizovateli nevystihuje širokou paletu aktivit konaných během školního roku. Když se mne kolegové z jiných gymnázií ptali, jak jsme pravidelné vydávání zabezpečili, odpověděla jsem: Navázali jsme na tradici z let , kdy vyšlo 19 čísel. Ve školním roce jsme slavili 75. výročí založení školy, pro které jsem zpracovala historii gymnázia do Almanachu. Právě ročenky byly pro mne velmi důležitým historickým pramenem. A tak jsme se rozhodli navázat na tradici novou řadou začínající v roce Nutným předpokladem je, že se najdou obětaví učitelé, kteří dají ročenku dohromady nad rámec svých povinností. Jsem ráda, že jsem s takovým týmem spolupracovala. Co nového přinesl školní rok ? Dočtete se bližší informace o zahájených i ukončených projektech, o nových maturitách, úspěších studentů v soutěžích i například odpověď na otázku, proč Liberecký kraj vyhlásil konkurzy na ředitele středních škol. Byl to rok náročný jak pro žáky, tak pro vyučující. Opět jsme na začátku září neznali přesná pravidla, jak se bude na jaře 2012 maturovat. Ještě doplním Ročenku Teprve po její uzávěrce MŠMT ČR poprvé vyhodnotilo úspěchy škol ve vybraných soutěžích v krajských, celostátních a mezinárodních kolech. V rámci Libereckého kraje jsme byli mezi gymnázii první, mezi všemi středními školami celé republiky, kterých je víc než tisíc, čtrnáctí. Je to určitě velký úspěch. Přeji Vám příjemné chvíle při čtení této ročenky. Gymnáziu přeji, aby se v něm učili žáci, kteří se chtějí vzdělávat, aby měli radost z poznávání. Nejen učitelé, ale sami žáci mohou velmi ovlivnit atmosféru při výuce. Už J. A. Komenský řekl: Škola bez kázně je jako mlýn bez vody. Profesorům přeji lepší podmínky pro práci, aby jejich finanční ohodnocení (na rozdíl od letošního roku) stoupalo a aby škola mohla koupit nové moderní pomůcky a učebnice. Ať vás neopouští entuziasmus pro práci s mladými lidmi, mezi nimiž je spousta talentů, které je třeba rozvíjet. Děkuji všem přispěvatelům do této ročenky a hlavně redakčnímu týmu, jenž příspěvky sestavil a připravil do tisku. Na závěr vám posílám trochu netradiční zvonění. Irena Přádná

4 LIDÉ

5 8 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Zaměstnanci školy RNDr. Irena Přádná ředitelka gymnázia Astrid Abraham vedoucí dvojjazyčného oddělení Mgr. Marcela Danajovičová zástupkyně ředitelky gymnázia RNDr. Věra Voršilková zástupkyně ředitelky gymnázia Astrid Abraham německý jazyk, dějepis Dr. Klaus-Petter Abraham německý jazyk, dějepis Mgr. Dana Bervicová zeměpis, tělesná výchova Mgr. Ivana Buchalová matematika, fyzika Mgr. Lena Černyševská francouzský jazyk Mgr. Marcela Danajovičová německý jazyk Mgr. Blanka Dohnalová anglický jazyk Kathrin Eger matematika, zeměpis Mgr. Eva Ehlová anglický jazyk, od mateřská dovolená Mgr. Lubomír Franc biologie, chemie Mgr. Jan Goll dějepis PaedDr. Markéta Havrdová český jazyk, společenské vědy Kristina Hilgarth matematika, fyzika Mgr. Eva Hlaváčková německý jazyk Mgr. Tereza Hriníková anglický jazyk RNDr. Jana Hrnčířová matematika, zeměpis Mgr. Petr Hrůza český jazyk, anglický jazyk RNDr. Věra Jandíková matematika, fyzika Mgr. Zuzana Kostincová anglický jazyk, ruský jazyk, výtvarná výchova Mgr. Zuzana Kubelková hudební výchova, sborový zpěv Mgr. Zuzana Kubištová český jazyk, hudební výchova, od mateřská dovolená Mgr. Jindra Kuglerová fyzika, chemie Olaf Kuhla matematika, fyzika Mgr. Karolína Kvasničková český jazyk, hudební výchova Mgr. Eva Laurinová český jazyk Mgr. Adam Lysičan zeměpis, biologie Mgr. Eva Málková český jazyk, společenské vědy Reiner Meissner dějepis, německý jazyk Mgr. Zdeňka Meixnerová matematika, fyzika do , od do Mgr. Tomáš Minster český jazyk, společenské vědy Mgr. Ivana Ouhelová německý jazyk Mgr. Leoš Pelc tělesná výchova Mgr. Vítězslav Pěnička matematika, fyzika, informatika Konrad Petter dějepis, zeměpis Mgr. Ivana Podzimková matematika, fyzika od , předtím mateřská dovolená Ing. Blanka Pokorná anglický jazyk RNDr. Irena Přádná chemie Mgr. Markéta Raabová zeměpis, tělesná výchova Wesley Neal Raško anglický jazyk Mgr. Zuzana Reinišová tělesná výchova Mgr. Jana Suchomelová matematika, chemie, výchovná poradkyně Mgr. Vladimír Šída informatika, deskriptivní geometrie Mgr. Šárka Šimková český jazyk, společenské vědy, zeměpis Mgr. Renata Šípová německý jazyk, výchovná poradkyně Mgr. Vladimír Šorsák výtvarná výchova Mgr. Jitka Šulcová biologie, chemie

6 10 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Mgr. Olga Šulcová španělský jazyk Pavel Taibr zeměpis, informatika Mgr. Radka Tichá francouzský jazyk, dějepis, výtvarná výchova Mgr. Hana Tůmová německý jazyk, výtvarná výchova Mgr. Václav Ulvr dějepis PhDr. Martina Ulvrová anglický jazyk Mgr. Jana Vaňková matematika Mgr. Renata Velecká biologie, chemie MgA. Dagmar Vinšová hudební výchova Mgr. Věra Vondřičková český jazyk, dějepis RNDr. Věra Voršilková matematika Mgr. Jan Voženílek matematika, fyzika, informatika PhDr. Svatava Zenklová anglický jazyk, německý jazyk Iva Benková knihovnice Renáta Cimrhanzlová uklízečka Helena Drahoňovská uklízečka Irena Jarošová uklízečka Tomáš Kopal školník, topič, zahradník Simona Kopalová uklízečka Mgr. Vítězslav Pěnička správce počítačové sítě Eva Stanková mzdová účetní, sekretářka do Mgr. Vladimír Šída správce počítačové sítě Kateřina Štěpánková účetní od Markéta Tučková mzdová účetní, sekretářka od , předtím mateřská dovolená Eva Útratová hospodářka Jiřina Vyskočilová účetní do Školská rada Ing. Ondřej Červinka jmenován zřizovatelem školy Mgr. Tomáš Minster zvolený pedagog školy, předseda školské rady Pavel Taibr zvolený pedagog školy Ing. Zbyněk Vavřina zvolený zákonný zástupce žáka Karolína Víchová zvolená žákyně školy PaedDr. František Vízek jmenován zřizovatelem školy

7 12 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Jak jsem přežila X ministrů školství Máte-li zájem, pojďte si společně se mnou trochu zavzpomínat na mé působení na gymnáziu. Vlastně je to trochu vývoj našeho školství na konkrétních příkladech. Na naše gymnázium tehdy SVVŠ jsem poprvé nastoupila jako žákyně uprostřed září Než začala výuka, odjely první a druhé ročníky na 14 dnů povinně na chmelovou brigádu nedaleko Litoměřic, kde jsme se také navzájem poznali nejen s budoucími spolužáky, ale i s některými profesory. Dnes, kdy brigády nesmějí být, jezdí žáci alespoň na tři dny na Dny poznávání. Mé druhé působení začalo 1. září 1974, kdy mne ředitelka Jiřina Havlíková přijala jako učitelku chemie a fyziky. Začátek nebyl vůbec jednoduchý, spousta příprav, třídnictví a ještě jsem se připravovala na rigorózní zkoušku. Požádala jsem o pár dní volna, na které jsem měla nárok, ale místo toho jsem musela jezdit se žáky vybírat brambory. Moc mi ze začátku pomohli moji bývalí profesoři, kteří se náhle stali kolegy. To již patří k tradici našeho gymnázia, že asi polovinu učitelského sboru tvoří po vysokoškolském studiu jeho absolventi. Do listopadu 1989 se za tu dobu, co jsem učila, vystřídali jen čtyři ministři školství Josef Havlín ( ), Milan Vondruška ( ), Karel Juliš ( ), Jana Synková ( ), z nichž se hlavně ministr Vondruška snažil o reformy. V 70. letech to byla Nová výchovně vzdělávací koncepce. Možná, že si někdo vzpomene na množinovou matematiku zavedenou na ZŠ, která postupně vyšuměla. Na začátku 80. let opět studenti gymnázií měli místo větve humanitní a přírodovědné jednotný učební plán, rozšířený o předmět základy výroby a odborné přípravy, od 3. ročníku si pak volili specializaci mezi základy ekonomiky, programováním nebo strojírenstvím, jejichž součástí byly i odborné praxe. To jsem také zažila jako žákyně již v 60. letech, kdy naše třída chodila v prvním ročníku jeden den v týdnu do Liazu. Tři hodiny jsme pracovali přímo ve výrobě a pak nás čekala ještě hodina teorie. Pokládala jsem hlavně praxi za ztrátu času, který mohl být věnován užitečnějším všeobecně vzdělávacím předmětům. Na druhou stranu musím přiznat, že jsme poznali reálný chod továrny. Pro naši školu nastala velká změna v roce 1986, kdy jsme se přestěhovali z Jeronýmovy ulice do nově postavené budovy v Partyzánské ulici. Chybou bylo, že jsme se tam všichni nevešli, a tak ještě další rok některé třídy byly v Jeronýmově ulici, což při střídání vyučujících bylo velmi komplikované. Ta naše nová budova však potřebovala postupně spoustu oprav a úprav, které si v průběhu let vyžádaly vysoké náklady. Již v roce 1992 proběhla generální oprava střechy, pak plynofikace kotelny. V roce 1996 následovala rekonstrukce kotelny na učebny a její spojení s hlavní budovou, v roce 2000 rekonstrukce asfaltového hřiště, 2005 nové sociální zařízení, 2008 statické podchycení bloku B a C, kdy při stavebních pracích vnitřkem budovy projížděly bagry, 2009 statika kuchyně a jídelny, zateplení objektu včetně výměny oken a nové střešní konstrukce. Tak jsem si občas připadala jako stavební dozor. Většina akcí navíc probíhala v době vyučování, což bylo velmi náročné jak pro žáky, tak pro učitele. Čas neuvěřitelně letí. Již 2 roky jsme nic ve škole nepřestavovali. To ale neznamená, že nemáme připravené plány na rekonstrukci laboratoře chemie, že nepotřebujeme opravit blok K a vyměnit kotle z roku 1986, rozšířit školní hřiště, když atletický ovál, který jsme dříve využívali na hřišti Slovanu, se proměnil na trávník určený jen pro fotbalisty. Získat finanční prostředky opět nebude jednoduché. Možná, že pomůže zopakovat citát Tomáše Bati: Když všichni mluví o nemožnosti, hledej možnosti. Mně to pomáhalo. Prvním polistopadovým ministrem školství byl Milan Adam ( ). Zavedl opět víceletá gymnázia a přidal podzimní a velikonoční prázdniny, což studenti velmi vděčně uvítali. Na jaře 1990 probíhaly na všech školách konkurzy na ředitele škol. Ve funkci ředitele našeho gymnázia jsem vystřídala Miroslava Tichánka ( ) dne 1. července To již byl ministrem Petr Vopěnka ( ). Výborný matematik a filosof, jenž ve školství zavedl normativní financování. Škoda, že tak výrazně dával najevo, že si neváží práce učitelů. Naše škola má však na něj i velmi pozitivní vzpomínku. Vrátil jí čestný název Gymnázium F. X. Šaldy, který měla v letech Ve školním roce pokračovaly změny v učebních plánech, byly zrušeny předměty odborné přípravy, tedy strojírenství, programování a ekonomika, vrátili jsme se k tradici větve humanitní, přírodovědné a matematické. Ruština přestala být povinným cizím jazykem. Nebylo jednoduché zajistit výuku angličtiny a němčiny dostatkem kvalifikovaných učitelů, a tak pomáhali i cizinci a vysokoškolsky vzdělaní lidé jakéhokoli oboru, avšak se státní zkouškou z jazyka. Od 1. září 1990 nastoupili první primáni k víceletému studiu. Tento tradiční typ vzdělávání z první republiky byl zrušen zákonem v roce Pokus o jeho obnovení v roce 1968 a 1969 nevyšel. V září 1991 jsme slavnostně otevřeli za podpory MŠMT a SRN první dvojjazyčné třídy s výukou vybraných předmětů v jazyce německém. V roce 1991 školy začaly být řízeny a hlavně financovány na úrovni okresu nově vzniklými školskými úřady, které byly přímo spravovány ministerstvem školství. Škoda, že toto odvětvové řízení bylo na konci roku 2000 v souvislosti se vznikem krajů zrušeno. A tak nyní máme trochu nadneseně řečeno 14 malých ministerstev školství, neboť problematika škol je v každém kraji řešena trochu jinak. Významnou změnou v řízení a financování provozu školy bylo získání právní subjektivity od Normativní financování podle počtu žáků, které funguje dodnes, přineslo boj o žáky. V devadesátých letech prudce narůstal počet středních odborných škol na více než dvojnásobek. Pro porovnání uvádím počet gymnázií: Ve školním roce jich bylo 225 a ve školním roce jejich počet stoupl na 345; ve stejném období počet SOŠ stoupl z 375 na 836. Začaly přibývat maturitní obory na učilištích. Vznikaly i školy soukromé a církevní.

8 14 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka A tak začal problém s financováním ve školství, který trvá dodnes. Autonomie škol však také přispěla k tomu, že se změnil charakter maturitní zkoušky, která ztratila punc státem garantované zkoušky. Troufám si říci, že to bylo hlavně nárůstem počtu maturantů na SOŠ i na učilištích. Máte představu, kdy vznikl první návrh na nové pojetí maturit? MŠMT s ním přišlo již v roce Cituji: Řešení koncepčních změn, které si nesporně vyžádá časové období delší než jeden rok, je v současné době předmětem odborných diskusí i analýz zahraničních zkušeností, aplikovaných v současném společenském kontextu ČR. Sondy Maturant se konaly v roce 1998 a 1999, ale vlastní oficiální premiéra, která obsahovala jak společnou ( státní ), tak profilovou ( školní ) část, byla realizována až na jaře 2011 s řadou výhrad. O finančních nákladech se raději nerozepisuji. V průběhu působení ministra Petra Piťhy ( ) bylo zveřejněno prohlášení vlády ČR Kvalita a odpovědnost. Profesor Piťha dokázal výstižně pojmenovat problémy našeho školství hlavně v době, kdy už ministrem nebyl. Jeho nástupce Ivan Pilip ( ) se zasadil o zvýšení vyučovací povinnosti učitelů na středních školách o 2 hodiny týdně a jsou známé jeho tzv. úsporné balíčky, které vedly k výraznému snížení financí na provoz škol. Ačkoliv toto opatření mělo být přechodné, teprve nyní (2012) se finance dostávají v absolutní hodnotě na úroveň roku 1996 a je třeba si uvědomit, jak za tu dobu stouply náklady např. na energie. I platy ve školství klesly v roce 1997 na 92,5 % průměrného platu v ČR. Je to smutné, neboť školství je odvětví, kde je nejvíce vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Situace ani dnes není dobrá. Krátce působil ministr Jiří Gruša ( ), známý spisovatel a překladatel. Navštívil Liberec, když se pokládal základní kámen ke Stavbě smíření (Krajská vědecká knihovna), a vedl rozhovor s našimi studenty. Jeho působení vystřídal Jan Sokol ( ), který upozorňoval, že našim žákům chybí pracovitost a vytrvalost. Na delší dobu usedl do úřadu Eduard Zeman ( ), což nebylo pro gymnázia dobré, protože měl velké výhrady k víceletým gymnáziím. Za něho vznikla Výzva pro 10 milionů a Bílá kniha, které obsahovaly proměny cílů a obsahu vzdělávání na jednotlivých stupních. Z nich se vyvinula současná kurikulární reforma. Mediálně byl velmi známý projekt INDOŠ tedy Internet do škol. Protože jsme již počítače na škole měli a připojení k internetu také, byla naše škola označena jako červená. To znamenalo, že žádné počítače nedostaneme. Když jsme viděli, jaké počítače byly do škol dodávány, byli jsme rádi, že se nás tato akce netýká, protože byl velký problém s jejich zapojením do stávajících sítí. Nástupkyně po Eduardu Zemanovi Petra Buzková ( ) naopak podporovala všeobecné vzdělávání včetně gymnázií a snažila se o zlepšení platových podmínek učitelů. Za jejího působení byl schválen nový školský zákon, který oficiálně zahájil kurikulární reformu, v níž podle Rámcových vzdělávacích programů každá škola vypracovává svůj školní vzdělávací program (ŠVP). V rámci projektu Pilot G jsme jako jedno z prvních gymnázií v republice vypracovali pod vedením pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického náš ŠVP. Výhodou bylo, že jsme získali metodickou i finanční podporu na rozdíl od dalších škol. Již nyní se však ukazuje, že vynaložené práci na tvorbu ŠVP neodpovídají výsledky vzdělávání. Stohy papírů, které školy vytvořily, čte snad jen Česká školní inspekce. Další čtyři ministři se vystřídali v rychlém sledu. Miroslava Kopicová ( ), Dana Kuchtová ( ), pak dokonce vedla ministerstvo 1. náměstkyně Eva Bartoňová ( ), Martin Bursík ( ). Posledním, který nastoupil v roce 2007, byl Ondřej Liška ( ). Ten navštívil naše gymnázium 19. září Krátce pobesedoval se studenty o reformě školství a nejvíce se věnoval problematice vysokých škol. Kdy budou nové maturity, však žákům neřekl. Pak nastoupila opět Miroslava Kopicová ( ). Zabývala se i problematikou dvojjazyčných gymnázií, kterých je v celé republice 16. Naše gymnázium je jediné tohoto typu v Libereckém kraji. U dvojjazyčných tříd je poměrně komplikovaná situace, jak skloubit nové maturity s pravidly, která platí pro maturitní zkoušky podle uzavřených mezinárodních dohod, neboť například naši úspěšní maturanti získají jak české, tak německé maturitní vysvědčení. Stihla také změnit v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia počet maturitních předmětů v profilové zkoušce na 3, což mělo za následek, že naši žáci, kteří byli jako jedni z prvních vzděláváni podle ŠVP, museli mít u nových maturit o jeden předmět víc než na většině gymnázií. Tuto změnu zrušil těsně před podáváním přihlášek k maturitě 2012 její nástupce Josef Dobeš ( ). Při prvních oficiálních státních maturitách v květnu 2011 navštívil naši školu. Přesvědčil se osobním setkáním s maturanty, že studenti nemají se společnou částí maturit problémy. Ty nastaly pro některé až v roce 2012 u hodnocení písemné práce z češtiny. Také mi přislíbil, že vyřeší problém, který vznikl v roce 2011 tím, že byly odděleny finance na mzdy pedagogů od nepedagogů, jejichž podfinancování není již únosné. Dodnes tento problém však existuje. Jeho nástupce Petr Fiala ( až dosud), který se snaží alespoň zlevnit společnou část maturit, ustanovil pracovní skupinu, aby připravila během 2 let návrh kariérního řádu pro pedagogy, o kterém se mluví již minimálně 10 let. Ví, že je nutná změna financování regionálního školství, jejíž návrh byl na jaře 2012 odmítnut většinou institucí. Stále chybí i nový vysokoškolský zákon. Bude mít však čas něco připravit a prosadit? Co potřebují školy? Zjednodušeně řečeno: Klid na práci a dostatek financí. Víte, že v roce 1996 šlo do školství 5,2 % HDP a v roce 2010 už jen 4,3 % HDP? Rozpočtované peníze, tzv. ONIV přímý, určené na učebnice, pomůcky, vzdělávání pracovníků apod., byly v posledních letech výrazně kráceny a navíc se z nich ještě musí platit nemocenská za zaměstnavatele prv-

9 16 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka ních 21 kalendářních dnů, kde první 3 dny jsou neplacené. V současné době se mluví o tom, že je tzv. přeprojektováno. Aby si škola mohla koupit pomůcky, počítače, audiovizuální techniku a podobné, musí vytvořit projekt. I na další vzdělávání pedagogických pracovníků je potřeba napsat projekt. I když jeho tvorba vyžaduje spoustu energie, nemáte jistotu, že bude schválen. Nyní už bez nich není možný rozvoj školy. První projekty začaly již v roce 1992, ale jejich administrativa nebyla tak komplikovaná a časově náročná. A co naše legislativa? Ta moc klidu také nepřidává. Neustálé změny zákonů a vyhlášek. Například školský zákon z roku 1984 platil s několika novelami až do konce roku 2004, než vznikl konečně zákon nový, který byl však od roku 2005 již 31krát novelizován. Nejistotu na školách například vyvolala letos nejednoznačná novela platná od Na jejím základě některé kraje včetně libereckého vyhlásily plošně konkurzy na ředitele, kteří byli ve funkci déle než 6 let. MŠMT několikrát doporučovalo zřizovatelům škol, aby konkurzy plošně vyhlášeny nebyly. Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. Rozhodla jsem se funkci již znovu neobhajovat, protože jsem to za těch 22 let absolvovala několikrát. Mám sice představu, jak by se měla dál škola rozvíjet, kam by měla směřovat, ale přenechám to mladším. Noví ředitelé tak budou mít smlouvu na dobu určitou na 6 let, ale zákoník práce připouští jen na 3 roky. Budou mít ztíženou pozici např. tehdy, když si budou chtít půjčit u banky peníze na koupi bytu, protože pro banku jsou zajímavější pracovníci s pracovní smlouvu na dobu neurčitou. A takových paradoxů je v našich zákonech a vyhláškách hodně. A teď (září 2012) se očekává další novela, aby konečně žáci věděli, jak budou na jaře 2013 maturovat, přestože na jiném místě téhož zákona je uvedeno, že by žák měl 3 měsíce před podávání přihlášky ke studiu vědět, z jakých předmětů kromě českého a cizího jazyka bude povinně maturovat ve společné části maturity. Ředitel školy má povinnost zveřejnit, zda se bude povinně maturovat z jednoho z těchto předmětů: matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ. Dovedete si představit, že je někdo schopen toto splnit? Vždyť například dnešní primáni by měli mít tyto informace téměř 9 let před maturitou. Tady pomůže jedině křišťálová koule. Máte již představu, kolik ministrů školství jsem za svoji profesní kariéru zažila? Bilance je jednoduchá. Od do byli jen 4, těch polistopadových bylo celkem 15, raritou je Miroslava Kopicová, která byla ministryní dvakrát. Každý se snažil po svém ovlivnit školství, řada z nich na to neměla vůbec čas. Než se seznámili s chodem ministerstva a stihli vyměnit náměstky, byli odvoláni. Nejhorší je, že u nás nefunguje zákon o státní službě, že se mění s vedením úřadu i řada úředníků, což ovlivňuje chod ministerstva. To platí i pro jiné orgány státní správy v naší republice. Na úřednických postech by měli být odborníci s patřičným vzděláním. Každé změně ve školství by měla předcházet analýza stávajícího stavu a na ni navazující široká diskuse jak teoretiků, tak odborníků z praxe. Je nutná celospolečensky vyjednaná a napříč politickým spektrem posvěcená dlouhodobá strategie rekonstrukce českého školství. Ta chybí. Naše školství je nutné zefektivnit a zintenzivnit. Co kdybychom zase maturovali po 12 letech školní docházky, a ne po třinácti? Dřív to studenti zvládali, určitě to zvládnou i ti dnešní. Vždyť například intenzita výuky na ZŠ je ve 2. pololetí 9. třídy velmi malá. To přiznávají jak žáci, tak jejich učitelé. I v Německu zkracují studium s maturitou na 12 let školní docházky. Hned bychom ušetřili nějakou tu miliardu. Podívejme se, jak se učí ve státech, které dosahují v mezinárodních srovnáváních např. PISA nebo TIMSS výborných výsledků. Nemusíme chodit pro příklady do Asie (Jižní Korea, Japonsko, Singapur), stačí se poučit od Finska. Tam vsadili především na kvalitu vyučujících, jejich vzdělávání, motivaci, finanční i institucionální podporu. U nás jsme postavení, které jsme měli v těchto výzkumech na počátku 90. let, výrazně ztratili. Jsem však ráda, že náhodně vybraní žáci z našeho gymnázia, kteří vlastně také reprezentovali ČR, dosahovali v těchto šetřeních vždy výborných výsledků. Nejlépe jsem se cítila ve škole při vlastní výuce ve třídě, kdy mne nerušily telefony, nemusela jsem číst spousty mailů, vyplňovat hlášení pro hlášení apod. I když nebylo jednoduché přesvědčit studenty, že chemie není tak těžká, jak na první pohled vypadá. Snad jsem alespoň některé pro ni získala a ti šli studovat chemii, medicínu, farmacii. Těm ostatním jsem se snažila ukázat chemii kolem nás. Mám velmi dobrý pocit vždy, když se setkám s bývalými studenty, kteří se ke mně hlásí, zvou na setkání pořádaná k výročím jejich maturitní zkoušky a vzpomínají, co jim škola dala. Je příjemné poslouchat, jak rádi na některé profesory vzpomínají. Přiznávají, že výrazně ovlivnili i jejich další studium a kariéru. Současným studentům přeji, aby maximálně využili čas ke vzdělávání, aby každý den poznali něco nového, aby se učili překonávat překážky, aby motivaci pro učení hledali v sobě. Pamatujte si: Každý talent, který se nerozvíjí, zakrní. Děkuji za spolupráci všem pedagogům i nepedagogům školy. Poděkování zvláště patří mým zástupkyním Marcele Danajovičové a Věře Voršilkové, které pracovaly s velkým nasazením a bylo na ně vždy spolehnutí, že svěřené úkoly splní kvalitně a včas. Poděkování patří i mé rodině, která mne podporovala. Přeji novému vedení, aby se mu dařilo školu dále rozvíjet. Tradice školy ať je vám oporou i závazkem. Těch 22 let v čele školy bylo pro mne obdobím náročným, ale zároveň příjemným. Dobře vybudovaný tým může dosáhnout takového úspěchu, o kterém jsme nikdy ani nesnili. John C. Maxwell Irena Přádná, říjen 2012

10 18 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Klidná plavba neklidnými vodami RNDr. Irena Přádná řídila Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci v letech V tomto období škola navázala na letitou tradici kvalitního vzdělávacího ústavu s prioritou vybudovat zkušený pedagogický tým, který připraví studenty na jejich univerzitní studium a následnou profesní dráhu. Výběr do profesorského sboru byl většinově zdařilý. Dokladem umu a obliby pedagogů se staly nejen úspěchy jejich žáků, ale i pravidelné návraty absolventů na půdu své středoškolské alma mater či individuální pedagogická ocenění kantorů. Již na začátku funkčního ředitelského působení musela Irena Přádná zabojovat, když se rozhořel konflikt o to nejcennější, co formálně reprezentuje každou instituci, tedy o značku. Vše dopadlo dobře a škole se podařilo roku 1990, resp vyzískat zpět čestný název Gymnázium F. X. Šaldy. K této příležitosti se konalo sympózium, jehož se zúčastnili pedagogové i studenti, aby si připomněli význam našeho gymnázia a Šaldovy osobnosti. Svoboda a otevření hranic daly Ireně Přádné příležitost k velkolepým plánům. Zrodil se nápad zřídit německou sekci gymnázia s výukou rodilých učitelů. Škola roku 1991 otevřela své německé oddělení, a tak zahájila česko-německou spolupráci a získala si v domácích podmínkách status výjimečné vzdělávací instituce i mezinárodní renomé. Absolventi tohoto oddělení získávají stipendia na zahraničních školách a jejich možnost uplatnění se rozšiřuje krom České republiky i na evropské státy. K vytvoření optimálního klimatu ve škole je třeba vyjma schopného vedení, kvalitních pedagogických zaměstnanců a nadaných žáků také základní hmotné zázemí. Nezávisle na finanční situaci resortu školství se nakonec podařilo realizovat jak nezbytnou přístavbu roku 1996, která zajistila, že všichni žáci gymnázia se mohli vzdělávat pod jednou střechou, tak přestavbu z let , jež souvisela se zpevněním základů, výměnou oken, zateplením budov a v neposlední řadě s estetickou úpravou fasády i interiérů. Škola držela a drží krok s moderním vyučováním, a dokonce se zapojila do pedagogických reforem. Gymnázium F. X. Šaldy spolupracovalo s Výzkumným ústavem pedagogickým a podílelo se na vytváření Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. V souvislosti s projektem Pilot G/GP jsme participovali na tvorbě a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů. Učitelé využívají široké spektrum moderních pedagogických pomůcek (interaktivní tabule, dataprojektory, počítačem podporované měření v přírodních vědách) a zavádějí inovativní pedagogické metody do svých hodin (skupinová práce, projektová výuka apod.). Zároveň došlo k přiblížení učitele k žákům a naopak, a to zejména díky různým gymnaziálním projektům, kde obě stěžejní složky pedagogického procesu spolu úzce kooperují (např. muzikál Šachy, projekt Neviditelné oběti komunismu), a tak se podílejí na vytváření kulturních hodnot či se zapojují do vědecké činnosti. K vylepšení pedagogického prostředí, včetně hmotného zázemí, jsme využili a stále využíváme finanční podpory Evropské unie účastí v různých projektech (Společně to jde lépe, Přírodních věd se nebojíme). Vedení se také začalo učit propagovat svou instituci, čemuž nikdo v minulých dobách nebyl zvyklý, ale škola 21. století svou image musí umět prodat. Gymnaziální ročenky a Ohlédnutí představují roční práci studentů a učitelů v písemné podobě, resp. v podobě umělecky ztvárněné show, Liberečanům a široké veřejnosti. Pro uchazeče připravujeme jedny z nejkvalitnějších dnů otevřených dveří v Libereckém kraji. Nezbytnou součástí prezentace gymnázia jsou webové stránky. Důležitost a význam tohoto internetového produktu jsme v rámci středního školství pochopili jako jedni z prvních, když provoz www stránek byl u nás zahájen již roku Během posledních dvou dekád Irena Přádná v Domě kultury Liberec, resp. kongresovém sále Centra Babylon Liberec s absolventy a pedagogy velkolepě oslavila dvě gymnaziální jubilea. U příležitosti 75. výročí založení školy vznikl almanach a videosnímek o historii a současnosti této instituce. K 90. narozeninám gymnázium připravilo publikaci Rozmluvy G, v níž studentské týmy zpovídaly významné osobnosti vzešlé z jeho řad. Roku 2012 se Irena Přádná po osmačtyřicetiletém svazku s Gymnáziem F. X. Šaldy, když zde byla nejprve v roli studentky, posléze učitelky fyziky a chemie, výchovné poradkyně a nakonec ředitelky, loučí. Během emotivní rozlučkové řeči se Irena Přádná přirovnala ke kormidelníkovi a Gymnázium F. X. Šaldy k velké lodi. Dovolil bych si na závěr vypůjčit tuto terminologii k poděkování. Jednalo se o dlouhou a převážně klidnou plavbu s příjemnou domácí a mezinárodní posádkou. Občasné negativní povětrnostní podmínky či rozmary počasí v podobě bouřek a krupobití se bez újmy přečkaly. Námořní bitvy byly dovedeny do vítězného konce bez větších šrámů, i když bylo mnohdy zapotřebí použít mohutný arsenál. Přestože se v docích často tvářili, že nejsou finance na opravy, inovace a výstavbu, tak se podařilo sestrojit obrovské plavidlo, jež se zařadilo mezi nejkvalitnější lodi, které na tocích v České republice lze potkat. Dokonce si směle trouflo vplout do evropských řek a tu a tam brázdilo i vody zaoceánské. Ať žije kapitánka lodi Irena Přádná, ať žije Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci! Děkujeme. Jan Goll

11 20 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Projekt Společně to jde lépe Na podzim roku 2009 byl naší škole schválen projekt v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt tvořilo 6 klíčových, vzájemně propojených aktivit, které byly určeny pro všechny zaměstnance školy. Spojujícím motivem bylo efektivní nastavení procesu týmové spolupráce na našem gymnáziu a získání potřebných dovedností. Ve školním roce jsme vstoupili do závěrečného roku projektu. Absolvovali jsme ještě dvě půldenní školení. V listopadu 2011 to bylo vzdělávání ve vedení rozhovorů komunikace s veřejností, které bylo velmi prakticky zaměřeno na rozvoj a upevňování potřebných dovedností v oblasti komunikace formou aktivního prožitku. Věnovali jsme se především konfliktním komunikačním situacím s rodiči a žáky. Jako součást tréninku rozhovorů jsme použili videonahrávky a jejich následný rozbor. Poslední seminář celého projektu se uskutečnil 1. února Měl za úkol propojit oblasti práva a etiky při jednání učitele přímo při řešení problémů ve škole. Seminář probíhal opět ve čtyřech menších (náhodně sestavených) skupinách. Pozornost byla věnována zejména tématu etika jednání, dále také oblasti týkající se hodnot pedagogů a žáků. V části semináře jsme se zaměřili ještě na velmi aktuální téma související i s komunikací konflikty na pracovišti i mimo ně. Nejvíce energie jsme v tomto školním roce věnovali tvorbě Příručky dobré praxe. Příručka obsahuje příklady, které se v rámci projektu objevily v jednotlivých klíčových aktivitách. Nabízí doporučení k nastavení efektivní týmové spolupráce jak v rámci učitelského a pracovního kolektivu, tak v rámci výuky, kde lze tyto principy aplikovat. Dále obsahuje články k vedení porad a rozhovorů, shrnuje zásady etické i právní, které jsou užitečné pro naši práci. Příprava na tuto klíčovou aktivitu probíhala již od začátku projektu při jednotlivých seminářích. Ale skutečně intenzivní práce začala na jaře roku 2011, kdy byla ustavena z řad pracovníků školy redakční rada (Irena Přádná, Radka Tichá, Václav Ulvr, Věra Voršilková, Jan Voženílek). Ta měla za úkol rozhodnout o vzhledu celé příručky a organizačně zabezpečit její tvorbu. Společně jsme připravili organizační schéma, podle kterého se příspěvky podávaly v jednotlivých vlnách vždy k danému termínu (červen 2011, září 2011, prosinec 2011 a leden 2012). Příspěvky byly redakční radou zkontrolovány, konzultovány s pracovníky Aperty, případně upraveny. Na podzim 2011 byly připraveny i další technické podmínky pro závěrečné práce na PDP příprava obálky a technická redakce. Příručka byla doplněna o úvodní články k jednotlivým kapitolám a v březnu 2012 se intenzivně připravovala k tisku. Má celkem 176 stran a obsahuje řadu velmi užitečných postřehů, zkušeností a rad. Každý se může s její elektronickou verzí seznámit na webových stránkách našeho gymnázia; tištěná verze je pro vážné zájemce k dispozici v sekretariátu školy. Celý projekt jsme uzavřeli organizací závěrečné konference, která byla poslední, 6. klíčovou aktivitou. Příprava na ni probíhala od začátku měsíce dubna, do samotné přípravy se zapojilo kromě projektového týmu ještě pět pedagogů školy. Prezentace na konferenci, která se konala 9. května 2012, představily postupně jednotlivé klíčové aktivity projektu, shrnuly zkušenosti a přínosy těchto aktivit a celkově zhodnotily průběh projektu. Přednáška PhDr. Lidmily Pekařové, která se zabývala především komunikací se žáky a rodiči a zvládáním stresových situací, přispěla k pozitivní atmosféře celé konference. Rovněž příspěvek pracovníků Aperty na téma Mapa týmové efektivity ukázal vývoj týmu pracovníků školy v průběhu projektu. Veřejnosti zde byl rovněž představen školní intranetový portál pro podporu vzájemné komunikace pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy pro sdílení dat a pro spolupráci při tvorbě dokumentů. Pozvánky na konferenci byly rozeslány na všechna gymnázia Libereckého kraje a na řadu dalších institucí (KÚ LK, ČŠI, některé ZŠ). Na zajištění průběhu konference se aktivně podíleli i nepedagogičtí pracovníci školy a další členové pedagogického sboru, ba i studenti. Účastníci konference obdrželi tašku s propagačními předměty a Příručku dobré praxe, která byla slavnostně pokřtěna na závěr konference. Celá akce byla důstojným vyvrcholením projektu. V rámci projektu byl nastaven nový interní komunikační systém, který využívá prostředí Google Apps. Jeho kalendář byl propojen s programem Bakaláři a tím došlo ke zefektivnění předávání informací o akcích. Tento systém umožňuje také pracovníkům školy dostat se prostřednictvím internetu k dokumentům, které dříve měli k dispozici jen na školním intranetu. Také školní elektronickou poštu lze nyní vyřizovat na jakémkoliv počítači s připojením k internetu; není nutno přeposílat pracovní maily na soukromou adresu, což bylo často nepřehledné a nevhodné. Projekt Společně to jde lépe byl tedy ukončen. Velkým přínosem bylo výrazné zlepšení vzájemné komunikace mezi pracovníky, kteří se lépe poznali při různých workshopech a aktivitách bez rozdílu aprobací a pracovního zařazení. Tím se komunikace při řešení konkrétní problematiky školy s využitím nových technik stala otevřenější. Zásady efektivní komunikace využijí v každodenní praxi i při jednání s rodiči nebo se žáky. Výborné bylo zařazení tří výjezdových dvoudenních školení, kde se i ve volných chvílích diskutovalo o problematice a rozvoji školy. Účastníci se také naučili nové techniky pro řešení problémů. Projekt přispěl i ke zefektivnění řešitelských porad, které jsou využívány v menších týmech např. v předmětových komisích. Ukázalo se, jak je důležité věnovat čas právním a etickým problémům. Kvalitní týmová spolupráce zvyšuje efektivitu vzdělávání. I žáci jsou vedeni k týmové spolupráci, proto je nutné, aby ji ovládali jejich vyučující. Věra Voršilková

12 22 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Alena Gräfová Alena Gräfová Byla mou přítelkyní i rádkyní v praktických záležitostech i v otázkách výuky, díky ní jsem poznala v okolí Liberce mnoho krásných míst, která by mně jinak zůstala skrytá, mohla jsem se na ni spolehnout. Alena Gräfová. Rozloučili jsme se s ní na prahu letošního roku, v srpnu by se dožila 88 let. Prof. Alena Gräfová prožila převážnou část svého kantorského života na Gymnáziu F. X. Šaldy, sídlícím původně v Jeronýmově ulici. Vyučovala ruskému jazyku, jejím druhým oborem byla filosofie, ale tu paní profesorka za starého režimu učit nemohla nebyla členkou komunistické strany. Svému učitelskému poslání byla Alenka, jak jsme jí říkali, oddána, měla je ráda, i když občas někteří studenti její poctivé snaze proniknout do tajů jazyka a ruské literatury nerozuměli. Ruštinu se studenti museli učit povinně, na úkor jiných jazyků, a to bylo špatné. Příchod ruských vojsk v srpnu 1968 paní profesorku těžce zasáhl, hledala východisko, možnost učit jinému předmětu. Velkorysost a porozumění tehdejšího ředitele Václava Pavlíka jí umožnila vystudovat dálkově na Pedagogické fakultě UK němčinu. Celoživotní láskou prof. Gräfové byla hudba, od dětství hrála na piano, a když jí obtíže s páteří sezení u klavíru nedovolovaly, vynahrazovala si nemožnost provozovat hudbu aktivně jejím všemožným poslechem. Bez prof. Gräfové by snad ani nezačal žádný koncert vážné hudby. A co teprve opera i divadlo! Po listopadu 1989, když svoboda otevřela nejrůznější možnosti, byla Alena Gräfová už v důchodu. Ale s obdivuhodným zájmem se věnovala činnosti vzdělavatelky v Sokole či práci v liberecké Vlastivědě. Dlouhá léta vedla vlastivědné vycházky pro seniory. Jak poctivě a vynalézavě zajímavá méně známá místa vyhledávala, co všechno o nich dokázala povědět, je obdivuhodné. Až do vysokého věku se Alenka věnovala veřejné činnosti, málo myslela na sebe, na své zdraví, nestěžovala si na svou samotu. S prof. Alenou Gräfovou odešla další osobnost, která se podílela na dobrém jménu a tradici Gymnázia F. X. Šaldy. Vlasta Smetánková

13 24 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka To byl Jaroslav Otmar Po 3 roky jsme ho potkávali na chodbách školy, rozložitého, rozvážně kráčejícího na su clase español. Jindy zase byl nepřehlédnutelným aktérem kantorských posezení pohodový, usměvavý, vstřícný, vždy připravený zapojit se do debaty na jakékoliv téma. S příslovečným chytrým humorem bavil posluchače v historkách a zážitcích ze svého pestrého života. Jaroslav Otmar se narodil v Želechách u Lomnice nad Popelkou, ale jeho dětství a mládí bylo spojeno s Jabloncem nad Nisou. Po maturitě na obchodní akademii absolvoval studia francouzštiny a španělštiny na Filozofické fakultě UK v Praze. Jeho následující profesní životopis byl víc než pestrý: učitelská praxe ho postupně zavedla do několika středních škol v Jablonci nad Nisou a Liberci, 13 let uplatňoval své znalosti francouzštiny, španělštiny, ruštiny a angličtiny v libereckém Skloexportu, 5 let byl vedoucím katedry francouzštiny na Pedagogické fakultě TUL. Jako průvodce turistů mohl v 90. letech holdovat jednomu ze svých velkých koníčků cestování po Evropě. Knížky, houbaření, zahrádka to byly další jeho lásky. Patříval k nim i sport, zvláště atletika, ale zdravotní stav ho v posledních letech odkázal jen na sport televizní. Láskou největší však pro něj byly jeho dvě dcery. Jaroslav Otmar zemřel v Liberci. Eva Laurinová Jaroslav Otmar Vzpomínky na Ludvu To je vo lásce. Já vám to řikám, páč vy víte, co je to láska. Tak to nezpívejte jako inzerát na kropicí konev! Chlapi, vy na to dete, jako když jde nesmělej chlapec poprvé na rande! To je taková oslavná píseň tohleto, ne jako když táhnou z hospody a ještě se nestačili moc napít! Takovými a mnohými jinými nezapomenutelnými hláškami kořenil zkoušky svého sboru jeho Velký šéf, taťka sboru, otec zakladatel Ludva. Ludvík Lukuvka se narodil v Červené Vodě v Orlických horách. Absolvoval Pedagogickou fakultu UK v Praze (obor čeština hudební výchova) a řadu sbormistrovských kurzů. Učitelská praxe ho v letech přivedla k práci s dívčími a dětskými pěveckými sbory na Děčínsku. Téměř 30 let byl členem orchestrů různého typu (od big bandů po komba) provozujících jazzovou a populární hudbu, v nichž hrál na klávesové nástroje (klavír, varhany, akordeon). Od poloviny 80. let působil jako profesor češtiny, dějepisu, hudební výchovy a latiny na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci a v roce 1991 zde založil smíšený pěvecký sbor Cum decore. Neopakovatelný zvuk dodával vystoupením sboru také jako jeho klavírista a aranžér většiny jazzových skladeb sborového repertoáru. Ludvík Lukuvka zemřel v Liberci. Eva Laurinová

14 26 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Vzpomínání první Vzpomínání druhé Pamatuji si na první setkání s Ludvou Lukuvkou velmi přesně. Před naší hodinou hudební výchovy se otevřely dveře, vešla hromádka knih či učebnic, pak jakési prostorově významné břicho a nakonec i Ludva sám. Po chvilce sednul za klavír a začal hrát jazz. Sice byl jazzman a nás studenty považoval za dřeva neodkojená swingem, za generaci populární hudby, kterou obstarává kapela ve složení tři kytary a ešus nicméně měl přehled o celém spektru hudby, zpíval s námi třeba Beethovenovu Ódu na radost, miloval klasiku a bylo o něm známo, že vede na škole zbrusu nový pěvecký sbor. Ludva se do toho vrhnul s ajfrem, jak se u nás pod Jeschkenem hezky říká, a uměl své svěřence strhnout. K tomu psal skvělé úpravy jazzových šlágrů ušitých na míru jeho sboru. Netrval na hudební náročnosti programu, na kterou jsme ani my jako zpěváci tehdy neměli, ale nechal nás zpívat naplno a s potěšením. A jeho Cum decore bylo nejživelnějším gymnaziálním sborem v republice. Koncerty a soustředění bývaly vždy silným emocionálním zážitkem, vládla zde atmosféra velkorysé jazzové improvizace a kolegiální rovnosti. Vzpomínám na Ludvu, jak dirigoval píseň Jede sedlák do mlejna tak, že ve třetí sloce se postupným zrychlováním krouživého pohybu v loktech měnil v podivné dvoumotorové letadlo a přitom mu pravidelně vypadly brýle z náprsní kapsy. Končili jsme tu píseň v tranzu mezi radostí ze zpěvu a šílenými záchvaty smíchu nad komičností té situace. Tahle radost a čirá pohoda, kterou uměl Ludva svým jednáním a humorem garantovat, ve mně zůstane. Právě svým přístupem k hudbě ve stylu velké pohody, improvizace a svěžího humoru mi dal Ludva právě to, co jsem tehdy potřeboval: úplně obyčejnou radost z muzicírování. Čeněk Svoboda, bývalý student a sborista, současný hlavní sbormistr Cum decore Ludvík Lukuvka Ludva byl úžasný člověk, osobnost. Nebyl to jen klaďas byl člověkem mnoha poloh, ale lidi ho pro všechno, co uměl, čím byl a čím je obohacoval (i když ne cíleně), milovali a vážili si ho. Byl výborný učitel, skvělý muzikant, zanícený historik a výjimečný diskutér. O jeho muzikantských schopnostech ať promluví zasvěcení. My, kteří jsme ho zažívali jako kolegové i jako sboristi, jsme ctili jeho práci a jeho urputné odhodlání vymačkat z každého, co se dalo, abychom při soutěžích skončili ve zlatém pásmu. Prioritně mu o to umístění nešlo, ale většinou to právě díky jeho zabejčenosti takhle dopadlo. Dodneška s nostalgií vzpomínám na sborová soustředění, kdy jsme se my dospěláci večer po zkouškách sešli u sklenky vína a chechtali se Ludvovým historkám, které vytahoval z naditého kapsáře svých vzpomínek z mládí. Poslouchali jsme je rádi, i když jsme některé z nich znali už nazpaměť, a znova se smáli krásným, osvobozujícím smíchem, který nechával na chvíli odplavit starosti všedního života. A Ludva ten smích opravdu dokázal vykouzlit. Pro všechny to byl člověk, bez kterého se nemohla obejít žádná akce, kde mělo být dobře. Uměl vytvořit atmosféru, která svedla dohromady lidi, kteří se jinak navzájem moc nevyhledávali. Když Ludva sedl k pianu a začal hrát, hned měl kolem sebe partu lidí, kteří zpívali, radovali se a byli naplněni zvláštním pocitem pohody a sounáležitosti. Jen málokdo si smí říct, že dokázal přinést radost. Ale Ludva jo. Jitka Jirsáková, bývalá kolegyně a sboristka

15 28 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Když Cum decore slaví aneb Sborové jubileum pohledem organizačního týmu Cum decore : 4 sbormistři, 325 členů (z toho 13 profesorů), cca 210 nastudovaných skladeb, 235 koncertů a vystoupení v ČR i v zahraničí, kolem 150 soustředění, desítky soutěží a festivalů, 3 CD, 1 DVD Tato úctyhodná bilance 20 let existence sboru Cum decore při Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci si přímo žádala náležitou oslavu. I stalo se Dvoudenním oslavám sborového jubilea října 2011 předcházela několikaměsíční příprava, která spočívala nejen ve výběru a precizním nastudování programu chystaných koncertů, ale také v zajištění materiálních a finančních nezbytností, bez nichž by se celá akce nemohla uskutečnit. Naštěstí Statutární město Liberec bylo myšlence jubilejních oslav sboru příznivě nakloněno a podpořilo je zajímavým příspěvkem ze svého kulturního fondu. Finanční prostředky také poskytli: SRSPŠ při gymnáziu, OV Unie českých pěveckých sborů, Uniqa pojišťovna, a. s., Gea klimatizace, spol. s r. o., a někteří soukromí sponzoři. Doslova mravenčím detektivním pátráním se podařilo soustředit kontakty na velkou část bývalých sboristů a rozeslat jim dopisy s informacemi a pozváním k účasti na oslavách. Ve srovnání s výše uvedenými problémy už ty další měly podobu běžných brnkaček zajištění prostor k uspořádání akce, její propagace v regionálních médiích, získání expertů na dokumentace všeho druhu, na kompletaci a vydání Jubilejního almanachu atd., atd., atd. Po měsících příprav konečně nadešly dva dny oslav. V sobotu proběhlo v prostorách gymnázia veselé i dojemné setkání bývalých i současných členů Cum decore s promítáním videohlédnutí za historií sboru a společnými zkouškami na koncerty. Vzpomínkové matiné i podvečerní jubilejní galakoncert v Severočeském muzeu v neděli byly už plně ve spolehlivých rukách hlavního sbormistra Čeňka Svobody a jeho spolupracovnice Zuzany Kubelkové. V galakoncertu zazněla premiéra náročné skladby Claudia Monteverdiho Benátské (mariánské) nešpory. V ní společně vystoupily obě sekce současného Cum decore, bývalí sboristé, část někdejšího libereckého Vokálního oktetu, jako hosté se představili i členové pražského Collegia 419, s nímž Čeněk Svoboda v posledních letech spolupracuje. Sbor doprovodilo 12 hudebníků z instrumentálních souborů Hipocondria ensemble z Prahy a Capella Ornamentata z Dačic svou hrou na autentické dobové hudební nástroje ze začátku 17. stol. (arciloutna, cinky, barokní trombony, cemballo, varhanní pozitiv). Mimořádný ohlas, který koncerty vzbudily, byl zaslouženou odměnou všem, kteří se na přípravě jubilejních oslav podíleli od sbormistra Čeňka Svobody, který podal tradičně excelentní výkon, Zuzany Kostincové a Pavla Knoblocha, kteří vymysleli a realizovali originální výtvarnou podobu všech doprovodných materiálů, přes zpěváky až po desítky těch, kteří sice stáli v pozadí, ale starali se, aby vše do posledních detailů klapalo. Věřme, že ten pocit sounáležitosti se svým sborem, tak zřetelný nejen během příprav jubilea, je dostatečnou zárukou nové bohaté a úspěšné etapy života Cum decore! Eva Laurinová

16 30 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Ach, radost aneb Lógarské vzpomínky Tak mi napsal Čenda. Jestli by se mi prej nechtělo napsat něco do almanachu. Prohlížím složky v počítači, sborové stránky na internetu vždyť jsem mu nedávno jeden článek posílal, tak co blbne? Přečtěte si almanach, který byl vydán k 15. výročí sboru Cum decore, stojí tam vedle data Adoprdele! Pardon, laskavý čtenář zajisté promine. Několikrát jsem se musel vrátit na začátek toho řádku a přečíst si datum znovu. A znovu. A ještě jednou. Pět let! Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Pročítám si řádky, které jsem tenkrát napsal, a přemýšlím, co bych napsal teď. Sedím asi pět tisíc kilometrů od naší liberecké zkušebny, na úpatí Hindúkuše, a sám se sebou se vsázím, kolikrát budu asi muset během psaní těch pár řádků běžet do krytu. Před chvílí jsem telefonoval s jednou ze svých prvních lásek (možná by se mohlo zdát, že to se sborem nemá nic společného, ale opak je pravdou), abych jí popřál vše nejlepší k narozeninám, a hlavně ke zdravému potomku, který se na svět podívá co nevidět. Letí to. Cum decore se nám (taky) změnilo. Přestože se proti některým letům dost výrazně zmenšilo, tak vlastně vyrostlo, dospělo. Dokonce si samo pořídilo potomka vznikla jakási přípravka, kde nadšení mladí gympláci zpívají pro radost sobě i ostatním, účastní se různých soutěží a reprezentují Liberec, Gymnázium F. X. Šaldy i sami sebe tak, jak jsme to před pár lety dělali my. Pak je tu druhý sbor, složený z nás, většinou o něco dříve narozených, které hudba stále baví, ale nějakým záhadným způsobem se už buď nevejdeme do škatulky gymnazista, anebo nemůžeme, nechceme nebo z jakéhokoli jiného důvodu se nesnažíme z dosahu Čendy Svobody zmizet. V tomhle současném cumde už není moc lidí, kteří by za svůj největší triumf považovali zazpívat Jede sedlák do mlejna tak rychle, až by Ludva při dirigování skoro odletěl, nenaskočí jim nostalgický, ale i přesto zvláštně poťouchlý škleb při vyslovení názvu Je- schkenlied a už vůbec se jim do očí nederou slzy, když si někdo začne pobrukovat Bridge over troubled water nebo jednu z mnoha lidovek, koled, spirituálů o Count on me nemluvě. Není to špatně nebo dobře, to nelze takto hodnotit. Je to prostě jiné, dospělejší, ale stále skvělé. Nikdy by mě nenapadlo, že by mě někdo donutil byť jen poslouchat starou hudbu. Madrigaly? Pff, děláte si srandu? Copak to někdo normální poslouchá? A vidíte, skladby Monteverdiho a dalších velikánů mi i díky tomu novému cumde už pár let zní v hlavě v různých chvílích a řadím je na pomyslné první příčky své hitparády geniálnosti. Hned vedle Beatles, Pink Floyd, Pearl Jam, Portishead, Faithless Nikdy by mě taky nenapadlo, že se budu muset účastnit pohřbu svého spolužáka, kamaráda a spoluzpěváka v jedné osobě chvíli po dokončení středoškolské docházky, že úspěšně dostuduji, budu vést cvičení na vysoké škole, nebo třeba že jednou odjedu pracovat do míst, kde se střílí a vybuchují bomby. Et ecce Život je zvláštní, někdy krutý, ale to asi jen kvůli tomu, abychom si pak víc vážili těch krásných chvil. Třeba chvil, kdy jsme se svými kamarády a děláme něco, co nás baví a dělá (nejen) nám radost. Tedy i zkoušek a následných koncertů s Cum decore. S tím sborem, který i po mnoha letech své existence a různých estetických změnách nepřišel o to hlavní a z mého pohledu nejdůležitější o zdravé jádro, partu lidí, kamarádů, kteří dokážou ve správnou chvíli táhnout za jeden provaz a na vystoupeních dělat svět krásnějším. Svým umem, zapálením pro věc pod vedením skvělého sbormistra a hlavně chutí do toho zvláštního života, kterou dokážou nakazit i diváky. Letí to. Cum decore, lidé a hudba v něm mi už třináct (!) let pomáhají, když mi zrovna není do zpěvu, a naopak sdílí mou radost, když se něco podaří. Rád bych mu touto cestou poděkoval, popřál krásné výročí a nám všem, abychom se ještě dlouho potkávali na jeho koncertech ať už jako diváci, nebo účinkující! Martin Hejroš Hejral, t. č. Lógar (Afghánistán, 2011)

17 32 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Noví studenti ve školním roce Prima, třídní profesorka: RNDr. Věra Jandíková Nikol Benešová, Daniel Brotz, Jakub Bůlfinek, Jakub Čejchan, Adam Čermák, Tereza Čubrdová, Aneta Formanová, Markéta Gajdošová, Adam Horák, Lukáš Jokl, Šimon Knopp, Martin Kozák, Jan Landfeld, Vojtěch Málek, Jakub Marek, Jonáš Maryško, Daniel Mazánek, Jan Mečl, Adam Miklica, Tereza Míšková, Eliška Nevolová, Tereza Nováková, Adéla Pospíšilová, Martin Semerád, Julie Stupková, Kateřina Svobodová, Filip Švec, Petra Václavíková, Vojtěch Waldhauser 1. N, třídní profesorka: Mgr. Renata Velecká Daniela Akrmanová, Tereza Bartošová, Karolína Brátová, Karolína Brnová, Vojtěch Břenek, Vasil Burak, Jakub Culek, Jiří Culka, Dominika Drbohlavová, Lukáš Ducháček, Jan Fabíni, Anna Františka Fürstová, Tereza Hájková, Kryštof Hána, Kateřina Hrdinová, Karolína Kestlerová, Radka Křížová, Adriana Lejsková, Lukáš Marek, Thanh Binh Nguyen, Monika Nývltová, Vanessa Paskovská, Vendula Pelíšková, Kateřina Rapčanová, Adéla Slavíková, Jan Toth, Zdena Tůmová, Natálie Vojtěchová, Natálie Wetckeová 1. A, třídní profesor: Pavel Taibr Veronika Blochová, Jan Brabenec, Monika Čížková, Jan Demel, Marek Fabíni, Lucie Hauserová, Jakub Havel, David Jakubec, Klára Jančíková, Markéta Jančíková, Lucie Jeriová, Tomáš Kalina, Michaela Lenkendörferová, Petra Moravcová, Michal Nguyen, Tereza Nováčková, Veronika Opltová, Dominika Pažoutová, Petra Prokopová, Lenka Pultarová, Petr Rak, Tomáš Strnad, Štěpán Stříteský, Aneta Šámalová, Kateřina Šimková, Eliška Šimonková, Martin Tancoš, Jitka Vlčková, Kateřina Vlková, Nikola Vokáčová 1. B, třídní profesorka: Mgr. Jitka Šulcová Coletta Bitmanová, Nikola Bulířová, Radek Czichon, Vítězslav Duda, Milan Fuchs, Jan Gamba, Kateřina Hájková, Josef Hušek, Tereza Janďurová, Jana Kellerová, Kristina Kindratová, Michal Kolenič, Jan Kolombo, Jan Koňas, Vojtěch Konopa, Alena Krajbichová, Anna Krajbichová, Filip Kratochvíl, Jiří Kratochvíl, Kateřina Kulková, Tereza Oplištilová, Matěj Pavlíček, Patrik Piršel, Michaela Řehánková, Aleš Suchomel, Veronika Šramotová, Michaela Štípková, Karolína Vaňková, Daniel Varnuška Maturanti ve školním roce Oktáva, třídní profesorka: Mgr. Jana Vaňková Adéla Bydžovská, Filip Čihula, Lucie Dlouhá, Huyen Doanová, Lucie Drapáková, Jiří Erhart, Jakub Fejfar, Rastislav Gončár, Vítězslav Havelka, Miroslav Jílek, Kateřina Jonová, Lucie Judová, Nikola Kmoníčková, Petr Kraus, Alena Ledlová, Eliška Medřická, Jiří Moos, Tomáš Novotný, Kateřina Přibilová, Tomáš Rajnoha, Štěpánka Rejnartová, Patrik Rödel, Jan Schier, Daniela Slezáková, Pavel Štok, Karin Tomehová, Lucie Zajíčková, Gabriela Holubová, Soňa Šedlbauerová, Kateřina Kočí, Igor Dostalík, Karolína Skalová 6. N, třídní profesorka: Mgr. Věra Vondřičková Lucie Čermáková, Tomáš Drozd, Tereza Filingerová, Aneta Finkousová, Martina Foktová, Adam Charvát, Petr Jindra, Veronika Kašičková, Sandra Lubichová, Kateřina Mašková, Karel Matějka, Markéta Mottlová, Radim Nešpor, Lukáš Paur, Filip Pižl, Monika Poláková, Martin Pospíšil, Pavla Sirovátková, Tomáš Staněk, Petr Ševčík, Barbora Šťastná, Adéla Tučková, Jan Všetečka, Kristýna Žáčková 4. A, třídní profesor: Mgr. Tomáš Minster Pavla Beňová, Jonáš Březina, Tomáš Bubák, Tereza Cidlinská, Aneta Dlasková, Zuzana Dostálová, Barbora Eliášová, Michal Hlavatý, Nikola Hnízdová, Kristýna Kordíková, Kristýna Kostelencová, Tereza Kuncová, Veronika Kusková, Blanka Lemfeldová, Eliška Linhartová, Jana Marešová, Ondřej Martínek, Lucie Netrefová, Šárka Nováková, Kristýna Nožičková, Jana Ponerová, Jindřich Roček, Kristýna Sedláčková, Aneta Slabá, Jana Součková, Jaroslava Svobodová, Barbora Szabová, Nicola Timpelová, Lucie Vintrová, Marie Zetová 4. B, třídní profesorky: Mgr. Zdeňka Meixnerová, Mgr. Eva Hlaváčková Jakub Buchta, Renáta Černá, Jan Dědeček, Jan Doležal, Eva Eisenhammerová, Patrik Fiebiger, Karolína Havlínová, Zuzana Hlavatá, Jan Hnělička, Tuan Anh Hoang, Lenka Hoblíková, Šárka Chmelařová, Martina Jaurová, Pavla Kirchhofová, Bronislav Kolář, Ondřej Lukáč, Michaela Neuhäuserová, Jan Novák, Barbora Pavlů, Petr Peřina, Ondřej Přibyl, Pavla Řezníčková, Josef Škoda, David Špetla, Kateřina Vlasáková, Kristýna Žejdlová

18 34 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Výsledky přijímacího řízení Čísla v tabulce vyjadřují počty přijatých studentů na vysoké školy v České republice a na vysoké školy v zahraničí ve školním roce Fakulty jsou v tabulce označeny svým oficiálním názvem; proto je pořadí slov v některých názvech různé. 4. A 4. B Oktáva 6. N Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta lékařská fakulta lékařská fakulta Lékařská fakulta v Hradci Králové Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Pedagogická fakulta Matematicko-fyzikální fakulta Fakulta humanitních studií Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Fakulta textilní Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Ekonomická fakulta Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Fakulta mezinárodních vztahů Fakulta podnikohospodářská Fakulta informatiky a statistiky Fakulta národohospodářská Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta Ekonomicko-správní fakulta Filozofická fakulta Fakulta sociálních studií Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Fakulta elektrotechnická Fakulta informačních technologií Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Fakulta dopravní Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Fakulta filozofická Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta potravinářské a biochemické technologie Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Právnická fakulta Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Fakulta informatiky a managementu Filozofická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Institut tropů a subtropů Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Škoda Auto, a. s., VŠ Vysoká škola ekonomie a managementu, o. p. s University of New York in Prague, s. r. o Zahraniční studium Spolková republika Německo Velká Británie Celkem Renata Šípová

19 36 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Úspěchy žáků školy v soutěžích V přehledu jsou uváděna pouze místa v okresním a krajském kole a všechna místa v celostátním kole. Olympiáda v českém jazyce Jakub Hrůza kvarta místo v okresním kole I. kategorie 2. místo v krajském kole I. kategorie postup do celostátního kola Barbora Miklasová septima 3. místo v okresním kole II. kategorie Přehlídka dětských recitátorů Markéta Gajdošová prima 1. místo v okresním kole III. kategorie 3. místo v krajském kole III. kategorie Lukáš Smrkovský sekunda čestné uznání v okresním kole III. kategorie Jakub Hrůza kvarta postup do celostátní přehlídky IV. kategorie Kateřina Janoušková kvarta čestné uznání v okresním kole IV. kategorie Soutěž v uměleckém přednesu Wolkrův Prostějov Vlastimil Barák septima postup na celostátní přehlídku X. ročník literární soutěže Nadace Škola hrou a Labyrint Bohemia Řekni mi, co čteš Tereza Mišíková prima 8. místo Eliška Procházková sekunda zvláštní cena Karolína Barsová tercie 2. místo Zoe Kubíčková tercie zvláštní cena Angelika Bürger kvarta 5. místo Kateřina Janoušková kvarta 10. místo Děti čtou nevidomým dětem Markéta Gajdošová prima výherkyně konkursu hlavní role Nisa, řeka, která spojuje Ondřej Kohout kvarta 2. místo (pohádka) Jana Řepová kvarta 2. místo (povídka) Literární soutěž Příběh středověkého vampýra Tobiáše Lucie Hauserová 1. A 1. místo Šimon Trnka kvinta 3. místo Olympiáda v anglickém jazyce Petra Antlová sekunda 1. místo v okresním kole kategorie IB Ota Kunt septima 7. místo v okresním kole kategorie III Jan Bayram kvarta 1. místo v okresním kole kategorie IIB 1. místo v krajském kole kategorie IIB 7. místo v ústředním kole kategorie IIB Mezinárodní hláskovací soutěž Franklin 2012 Daniel Procházka kvarta 1. místo v republikovém kole Dominika Drbohlavová 1. N 2. místo v republikovém kole Radek Nišev tercie 4. místo v republikovém kole Soutěž v německém jazyce Pavla Pešatová 2. A 1. místo v okresním kole kategorie IIIA 2. místo v krajském kole kategorie IIIA Barbora Miklasová septima 2. místo v okresním kole kategorie IIIA místo v krajském kole kategorie IIIA Samuel Karásek 5. N 2. místo v krajském kole kategorie IIIB Zuzana Haberlandová 5. N místo v krajském kole kategorie IIIB Lukáš Vaníček 5. N místo v krajském kole kategorie IIIB Tereza Mazurová tercie 1. místo v krajském kole kategorie IIB 3. místo v ústředním kole IIB Šimon Otta 2. N 3. místo v krajském kole kategorie IIC Kristýna Miklasová 2. N 4. místo v krajském kole kategorie IIC Song Jia Yi 2. N 5. místo v krajském kole kategorie IIC Soutěž ve francouzském jazyce Petra Zrůstková 2. A 2. místo v krajském kole kategorie B2 Tereza Žáková 2. A 2. místo v krajském kole kategorie B1 Olympiáda ve španělském jazyce Jana Součková 4. A 4. místo v krajském kole kategorie SŠII Konverzační soutěž v ruském jazyce Nikola Hnízdová 4. A 2. místo v krajském kole kategorie II Tereza Cidlinská 4. A místo v krajském kole kategorie II Kristýna Kostelencová 4. A místo v krajském kole kategorie II Matematická olympiáda Nikol Benešová prima 1. místo v okresním kole kategorie Z6 Daniel Brotz prima 1. místo v okresním kole kategorie Z6 Jakub Bůlfinek prima 1. místo v okresním kole kategorie Z6 Eliška Nevolová prima 1. místo v okresním kole kategorie Z6 Daniel Mazánek prima 2. místo v okresním kole kategorie Z6 Tereza Nováková prima 3. místo v okresním kole kategorie Z6 Petra Václavíková prima 3. místo v okresním kole kategorie Z6 Martin Kozák prima 4. místo v okresním kole kategorie Z6 Adéla Pospíšilová prima 4. místo v okresním kole kategorie Z6 Martin Semerád prima 4. místo v okresním kole kategorie Z6 Adam Miklica prima 5. místo v okresním kole kategorie Z6 Jan Mečl prima 6. místo v okresním kole kategorie Z6 Filip Švec prima 6. místo v okresním kole kategorie Z6 Lukáš Smrkovský sekunda 1. místo v okresním kole kategorie Z7

20 38 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Lidé Ročenka Daniel Kounek sekunda 5. místo v okresním kole kategorie Z7 Zuzana Bayramová sekunda 5. místo v okresním kole kategorie Z7 Tereza Hájková tercie 4. místo v okresním kole kategorie Z8 Samuel Nagy tercie 4. místo v okresním kole kategorie Z8 Aleš Suchomel 1. B 7. místo v krajském kole kategorie C Jiří Erhart oktáva místo v krajském kole kategorie A Zdeněk Krtouš 3. B 5. místo v krajském kole kategorie A Pythagoriáda Jakub Bůlfinek prima 1. místo v okresním kole kategorie P6 Eliška Nevolová prima 2. místo v okresním kole kategorie P6 Martin Semerád prima 2. místo v okresním kole kategorie P6 Adam Horák prima 3. místo v okresním kole kategorie P6 Daniel Mazánek prima 3. místo v okresním kole kategorie P6 Tereza Nováková prima 3. místo v okresním kole kategorie P6 Nikol Benešová prima 4. místo v okresním kole kategorie P6 Jakub Čejchan prima 4. místo v okresním kole kategorie P6 Martin Kozák prima 4. místo v okresním kole kategorie P6 Šimon Knopp prima 5. místo v okresním kole kategorie P6 Petra Václavíková prima 5. místo v okresním kole kategorie P6 Vojtěch Málek prima 6. místo v okresním kole kategorie P6 Lukáš Smrkovský sekunda 1. místo v okresním kole kategorie P7 Lukáš Vencálek sekunda 6. místo v okresním kole kategorie P7 Petra Emmerová tercie 3. místo v okresním kole kategorie P8 Matematický klokan Jakub Bůlfinek prima 1. místo v okresním kole kategorie Benjamin 2. místo v krajském kole kategorie Benjamin Pavel Jansa septima 2. místo v okresním kole kategorie Student Tomáš Novotný oktáva 3. místo v okresním kole kategorie Student Matematická soutěž Náboj Jiří Erhart, oktáva; Tomáš Novotný, oktáva; Petr Peřina, 4. B; Zdeněk Krtouš, 3. B; Ota Kunt, septima 16. pořadí (39. místo) v celostátním kole kat. Senioři Jan Erhart, kvinta; Ondřej Jonáš, 2. N; Adam Groma, 2. B; Petr Musil, 2. B; Jan Labský, kvarta 7. pořadí (9. místo) v celostátním kole kategorie Junioři Soutěž v programování a webdesignu Tomáš Rajnoha oktáva 2. místo v okresním kole (programování) Tomáš Novotný oktáva 1. místo v okresním kole (webdesign) Chemická olympiáda Jan Labský kvarta 2. místo v okresním kole kategorie D Jan Labský kvarta 1. místo v krajském kole kategorie D Petr Peřina 4. B 2. místo v krajském kole kategorie A

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 , LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel.: 482 429 841, 482 710 077, fax: 485 103 880 www.gfxs.cz, e-mail: sekretariat@gfxs.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

ROČENKA GYMNÁZIA F. X. ŠALDY. v Liberci

ROČENKA GYMNÁZIA F. X. ŠALDY. v Liberci ROČENKA GYMNÁZIA F. X. ŠALDY v Liberci 2004 2 Adresa: GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY Partyzánská 530/3, 460 11 Liberec 11 tel.: 482 710 077, 482 710 240 fax: 485 103 880 Internet: http://www.gfxs.cz E-mail: sekretariat@gfxs.cz

Více

berounského gymnázia 1910 2010

berounského gymnázia 1910 2010 berounského gymnázia 1910 2010 ISBN 978-80-904318-5-0 Obsah I. Škola má narozeniny Stovka se má oslavit... 6 Přání studentů... 7 II. Škola 2000 2010 Desetiletí 2000 2010 v kostce...12 Když se škola stěhuje...14

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY prosinec 2007 V Rožďalovicích dne 2.ledna 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS 25/2013. učitelské noviny. týdeník pro učitele a přátele školy RAČTE SI PŘÁT NOVÝ ŠVP?

FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS 25/2013. učitelské noviny. týdeník pro učitele a přátele školy RAČTE SI PŘÁT NOVÝ ŠVP? založeny 1883 25/2013 ročník 116 18. červen učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS Jsou sice chtěné, ale státem málo podporované 7 RAČTE SI PŘÁT NOVÝ

Více

Informační bulletin Školského komplexu

Informační bulletin Školského komplexu Informační bulletin Školského komplexu Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

Obsah... 7. Úvodem... 7

Obsah... 7. Úvodem... 7 Ivančice OBSAH Obsah... 7 Úvodem... 7 Ze života školy... 9 Poznáváme cizí země... 9 Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích a první rok práce na projektu Comenius... 9 Učila jsem ve Vicenze...12 Jazykový

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Poslání Církevního gymnázia Plzeň

Poslání Církevního gymnázia Plzeň 09 Ročenka 3 Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a je otevřené celoevropské

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Lenka Filipová v Rožnově Rozhovor s kytaristkou a zpěvačkou. Čtěte na straně 4

Lenka Filipová v Rožnově Rozhovor s kytaristkou a zpěvačkou. Čtěte na straně 4 Aktualizace SEK Zástupci města a okolí protestovali v Praze Čtěte na straně 2 Lenka Filipová v Rožnově Rozhovor s kytaristkou a zpěvačkou Čtěte na straně 4 Koncert Lucie Redlové a skupiny Garde Dalibor

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

39 7. PROSINCE 2005 XIII. ROČNÍK. Já se na to vykašlu. Celý večer poctivě drtím, jak sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc, a nakonec

39 7. PROSINCE 2005 XIII. ROČNÍK. Já se na to vykašlu. Celý večer poctivě drtím, jak sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc, a nakonec Na pomoc romským dětem i jejich učitelům STRANA 3 Čeští učitelé učili ekologii již dávno a bez osnov STRANA 7 Končí seriál ÚIV o vývoji platů v jednotlivých krajích STRANA 9 10 39 7. PROSINCE 2005 XIII.

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Evropě i králi Jiřímu

Evropě i králi Jiřímu 29. května 2014 Ročník 23 Číslo 11 Cena 9 Kč Jedna radost V Poděbradech zahájí po prázdninách činnost nová soukromá základní škola. V čem bude jiná než ostatní, prozradil její ředitel Monček. 3 Cenné rady

Více