Datum splatnosti. Číslo faktury ,00 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datum splatnosti. Číslo faktury. 872 156,00 Kč"

Transkript

1 ALITRON CZ, Zlín, Kotěrova 5543, PSČ , Kč 5 0, Kč kupní smlouva, faktura, příjmový pokladní doklad AS NEMOVITOSTI BARELA Bílský Emil Brno, Joštova 138/4, PSČ Trenčín, Kubrá 701, , SK Mikulčice 551, , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč 6 367, Kč , Kč 6 367, Kč , Kč 6 367, Kč , Kč 6 367, Kč , Kč 6 367, Kč , Kč 6 367, Kč , Kč 6 367, Kč , Kč 6 367, Kč , Kč 6 367, Kč , Kč , Kč x faktura s pozastávkou, stanovení rozhodce, žaloba o zaplacení, usnesení, usnesení KS Brno, 3x faktura, návrh žalovaného, smlouva o dílo, výzva insolvenčního správce, výzva, odpověď na výzvu usnesení OS v Trenčíně o zrušení platebního rozkazu, platební rozkaz, návrh na vydání platebního rozkazu, výzva, faktura 4x, nájemní smlouva + příloha č.1 a 2, oznámení ČSOB, (řízení vedeno u OS Trenčín) pravomocný platební rozkaz, usnesení OS v Hodoníně, žaloba o zaplacení, faktury, nájemní smlouva, odstoupení od nájemní smlouvy, neuhrazené pohledávky, daňový doklad, pozastávky Bohemia REAL INVEST, spol. Praha 4, Krčská , Kč x faktura s pozastávkou, mandátní smlouva, protokol o předání dokumentace, pojistná smlouva, reklamační řád, cenová nabídka, smlouva o dílo, 6x dodatek ke smlouvě, 2x protokol o odevzdání a převzetí stavby, bankovní záruka za zádržné, výzva insolvenčního správce, souhlas s navýšením, položkový rozpočet BORETA, spol. Otrokovice, Příčná 1541, PSČ , Kč 7 542, Kč odpověď dlužníka, faktura, soupis provedených prací, smlouva o dílo + dodatek ke smlouvě, dokumentace k reklamaci (pokles pilotů) částky ,12 Kč

2 Boval, BYTOP-GAS, spol. Praha 6, Dejvice, V Podbabě 15/37, PSČ 160 Hustopeče, Bratislavská 5, PSČ , Kč , Kč 121 0, Kč usnesení OS Praha 7, žádost o odročení, předvolání k soudu, vyjádření žalovaného k žalobě, oznámení o mimosoudním jednání, žaloba o zaplacení částky, vzájemný zápočet (vedeno řízení u OS Praha 7) odpověď dlužníka, faktura, výzva, vnitřní sdělení, zápis o posouzení reklamace Clancy Radiators CZ, spol. Veselí nad Moravou, Kollárova 1691, PSČ , Kč smlouva o dílo, dodatek ke smlouvě, plná moc, požadavek k provedení řemesla, protokol o odevzdání a převzetí stavby CPI - Residential, a.s. Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč 6x faktura s pozastávkou, smlouva o dílo, odstoupení od smlouvy, smlouva o postoupení závazku, oznámení, smlouva o postoupení práv a závazku, zplnomocnění, příloha ke smlouvě o dílo, dokumentace k bytovému domu Na Výši, faktury, dodatky ke smlouvě o dílo a korespondence České nemovitosti, a.s. Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč smlouva o dílo Bytový dům Manovka, dodatky a přílohy ke smlouvě, zápis o předání a převzetí, pojistná smlouva, dokumentace, korespondence, dokumentace k subdodavatelům, zadávací listy, 11x stavební deník, zdokladování stavu rozestavěnosti, faktury a výpisy z účtu, pozastávky, změnové listy, smlouvy o dílo se subdodavateli, objednávky ČSOB Leasing a.s. Praha 4, Na Pankráci 310/60, PSČ , Kč 11 0, Kč odpověď dlužníka, leasingová smlouva 2x, Daniel Neureiter Úpice, Poděbradova 808, PSČ , Kč , Kč výzva insolvenčního správce, dopis advokáta 2x, plná moc 2x, poukázka, výzva k plnění, faktury, započtení pohledávky, výzva k zaplacení zálohy

3 DUODOM spol. EGOSTAV EKOkonstrukce, Eva Zemánková FCC STAV Praha, Praha 8, Karlín, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 Otrokovice, Dr. E. Beneše 1029, PSČ U Elektrárny 4021, PSČ Kyjov, Sídliště u Vodojemu 1277/5, Plucárna 3560/1, PSČ ,40 Kč ,35 Kč B dohoda o narovnání, smlouva o dílo, dodatky ke smlouvě, smlouva o dodávce elektřiny, smlouva o dodávce tepla, kolaudační rozhodnutí, protokoly o odevzdání a převzetí stavby, návrhy zápočtů, odpověď na výzvu , Kč 7 473, Kč výzva, faktura, odpověď dlužníka , Kč , Kč odpověď na výzvu, faktura, nájemní smlouva , Kč , Kč návrh na vydání platebního rozkazu, zpráva insolvenčního správce, faktura a zakázkový list, odpověď dlužníka , Kč 9 686, Kč , Kč , Kč x faktura 4 831, Kč 4 831, Kč František Sedláček Jimramov, Michov 52, , Kč , Kč faktura, odpověď dlužníka, výzva k odstranění kolaudačních vad, smlouva o dílo, požadavek k provedení řemesla2x zápis z jednání GM TRANS IKS stavební, Lužice, Česká 23, PSČ Brněnská 48, PSČ , Kč 1 987, Kč faktura, nájemní smlouva , Kč 8 747, Kč , Kč 2 832, Kč , Kč 2 832, Kč , Kč 3 115, Kč , Kč 2 832, Kč , Kč 3 115, Kč , Kč 3 115, Kč výzva insolvenčního správce, 7x faktura a výkaz nájemného strojů Ing. Jan Střítežský Zlín, Růmy 5470, , Kč , Kč faktura, předávací protokol, záruční list, smlouva o dílo, požadavek k provedení řemesla Ing. Stanislav Mach Mikulov, Pod Platanem 895/ , Kč 1 333,50 Kč , Kč 2 420, Kč x faktura, odpověď na vyjádření insolvenčního správce, odpověď dlužníka, oznámení o jednostranném zápočtu

4 INTERLAK CZ Jan Štrébl Praha 4, Bystřická 522/2, PSČ 140 Veselí nad Moravou, Hutník 1407, , Kč 3 530, Kč , Kč 3 227, Kč , Kč 1 764, Kč , Kč 2 576, Kč , Kč 5 119, Kč ,50 Kč 1 725,50 Kč , Kč 3 998, Kč pravomocný rozsudek OS Hodonín 2 261, Kč 2 261, Kč ,50 Kč 1 713,50 Kč ,50 Kč 4 712,50 Kč rozsudek pro zmeškání - nepravomocný, návrh na vydání platebního rozkazu, 4x faktura Jiří Bartoň Zlín, Lhota 66, , Kč 5 950, Kč faktura, kupní smlouva, znalecký posudek, Jiří Churý Marxova 1952/31, , Kč 10 0, Kč upřesnění dlužníka, kupní smlouva, znalecký posudek Kovosteel, Staré Město, Brněnská 1372, PSČ , Kč , Kč vyjádření dlužníka, výzva insolvenčního správce, inventarizace pohledávek, objednávka, faktura a soupis provedených prací KR Stav, spol. s r.o. "v likvidaci" Nový Jičín, Hoblíkova 585/17, PSČ , Kč 120 0, Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč x faktura, smlouva o nájmu, příloha č. 1 k nájemní smlouvě, přehled neuhrazených faktur KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. Brno, Okružní 875/19a, PSČ euro 625 euro ,50 Kč ,49 Kč výzva insolvenčního správce, odpověď na výzvu, požadavek k provedení řemesla, zápis o odevzdání a převzetí, faktura, smlouva o dílo ,32 Kč LP Stav Praha 5, Plzeňská 1270/97, PSČ , Kč 5 332, Kč , Kč 7 452, Kč výzva insolvenčního správce, 2x faktura,návrh na vydání platebního rozkazu, přihláška pohledávky

5 Lubor Prchlík Ludmila Formanová Němec Ostrožská Nová Ves, Dědina 161, Čejkovice, Bílovická 924, Vracov, nám. Míru Město Vracov , Milan Landsmín Brněnská 2093/28, Praha 4, Krč, Antala Staška 106/28, PSČ , Kč 4 899, Kč , Kč 9 302, Kč , Kč 17 0, Kč faktura, kupní smlouva , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč 9 939, Kč , Kč 3 3, Kč , Kč 3 3, Kč , Kč 6 6, Kč , Kč 3 3, Kč , Kč , Kč , Kč 6 519, Kč pravomocný rozsudek, výzva OS žaloba o zaplacení, 2x faktura odpověď na výzvu, 3x faktura, smlouva o dílo, 2x dodatek, (řízení vedeno u KS Brno) 4x faktura odpověď na vyjádření k výzvě, vrácení faktury, 2. výzva k odstranění kolaudačních vad a nedodělků, smlouva o dílo a dodatek NEWBIE - v likvidaci Plucárna 3560/1, PSČ , Kč , Kč , Kč , Kč x výdajový doklad, mandátní smlouva, faktury, rozsudek, smlouva o dílo, usnesení, smlouva o postoupení pohledávky, dohoda o zániku smlouvy o postoupení pohledávky, směnka, plná moc, žádost insolvenčního správce Pavel Ležák Ratíškovice, Zelničky 1027, , Kč , Kč dohoda o provedení práce, dobropis, faktura, příloha k fakturaci, odpověď na výzvu insolvenčního správce, pojištění odpovědnosti, žádost o vyčíslení škody, protokol Peter Maťko Krasňany 124, , SK , Kč , Kč odpověď na výzvu, faktura, 7x dodatek, 2x požadavek k provedení řemesla, smlouva o dílo, uplatnění reklamace PSH stav, Rodinova 2, PSČ , Kč , Kč , Kč 28,20 Kč x faktura, smlouva o nájmu, protokol o předání a převzetí předmětu leasingu

6 Robert Navrátil RWE Gas Storage, Sadová 3196/11, Praha 9, Prosecká 855/68, PSČ , Kč 595, Kč , Kč 977, Kč , Kč , Kč , Kč faktura 3x faktura s pozastávkou, 3x zápis o odevzdání a převzetí stavby, smlouva o dílo, zápis o předání staveniště, 4x objednávka, oznámení o postoupení pohledávek, 3x výzva k uhrazení zádržného SPEKTRUM TRADE, STAVEBNÍK - stavební bytové družstvo STICO Brno, spol. s r.o. TERANTEX Tomáš Zástava Brno, Křídlovická 371/68, PSČ 603 Praha 5, Wassermannova 1038 Brno - Útěchov, Chlumy 5, č.p. 139, PSČ 644 Dambořice 381, PSČ Slunečná 4, , Kč 4 966, Kč faktura , Kč ,28 Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč 5 534, Kč 5 534, Kč , Kč 5 950, Kč , Kč 8 334, Kč , Kč 8 722, Kč , Kč , Kč , Kč 3 499, Kč , Kč 4 641, Kč , Kč , Kč , Kč 5 950, Kč , Kč 7 664, Kč x faktura s pozastávkou, 3x zápis o odevzdání a převzetí stavby, smlouva o dílo, zápis o předání staveniště, 4x objednávka, oznámení o postoupení pohledávek, 3x výzva k uhrazení zádržného 10x faktura , Kč , Kč dokumentace ze spisu, (řízení u KS Brno) , Kč 1 190, Kč faktura

7 Trigon, Ostrožská Nová Ves čp. 772, PSČ , Kč , Kč smlouva o dílo, dodatky ke smlouvě, 2x faktura, korespondence, protokol o odevzdání a převzetí stavebních prací, odborný posudek, záznam z jednání, žaloba o zaplacení, usnesení KS Brno, platební rozkaz, odpor žalovaného, usnesení, vyjádření žalovaného, uplatnění reklamace, (řízení vedeno u KS Brno) VASTAS Vacenovice 327, PSČ , Kč , Kč odpověď na výzvu, faktura, výzva insolvenčního správce, požadavek provedení řemesla, smlouva o dílo, 4x dodatek, uplatnění reklamce, 6x stavební deník, soupis vad, protokol o odevzdání a převzetí stavby, oznámení o postoupení pohledávky, vzájemné zápočty Zdeněk Maňák Louka 27, , Kč , Kč výzva k zaplacení faktury, faktura, nesouhlas s fakturou, smlouva o dílo, udělení souhlasu s případným postoupením pohledávek ZIF František Bíza Masarykovo nám. 13 Hododnín, Janáčkova 2386/19, PSČ ,50 Kč ,50 Kč ,50 Kč ,50 Kč , Kč 3 142, Kč x faktura, dohoda o vyrovnání závazků a pohledávek , Kč usnesení exekutorského úřadu v Hodoníně Insolvenční správce neručí za dobytnost pohledávek. V seznamu jsou informativně uvedeny doklady vztahující se k pohledávkám, které jsou k dispozici. Vyjde-li po uzavření smlouvy o postoupení pohledávek najevo, že některé doklady vztahující se k pohledávkám nejsou úplné, pravé či aktuální, nebo že pohledávka neexistuje, není to důvodem k odstoupení od smlouvy nebo její neplatnosti, či vzniku nároku na slevu z kupní ceny.

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 evid. číslo registru VZ: 6404049 Projektová dokumentace Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15 evid. číslo registru VZ: 6404072 SAP: 10000110736 Oprava osvětlení zastávek Chrudim zastávka, Svitavy zastávka

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Č. j. KRPA-151608-183/TČ-2014-001392 Praha 19. května 2015 Počet stran: 25 U S N E S E N Í

Č. j. KRPA-151608-183/TČ-2014-001392 Praha 19. května 2015 Počet stran: 25 U S N E S E N Í POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Obvodní ředitelství policie Praha III Služba kriminální policie a vyšetřování Odbor hospodářské kriminality 2. oddělení U mateřské školy 2, 190 00 Praha 9 Č. j. KRPA-151608-183/TČ-2014-001392

Více

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015 Statutární město Ostrava Výtisk č. magistrát Č. j.: SMO/193611/15/IAK/Szt Sp. zn.: S-SMO/172399/15/IAK Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. smlouvu o dílo. (dále jen "smlouva'').

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. smlouvu o dílo. (dále jen smlouva''). Smlouva o dílo I. Smluvní strany Objednatel: Město Planá se sídlem: náměstí Svobody 1,348 15 Planá IČO: 00260096 DIČ: CZ00260096 bankovní účet: 429704/0600 (GE Money Bank, a.s.) zastoupen: Mgr. Martinou

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti:

mandátní smlouvu o správě nemovitosti: Společenství.. se sídlem. reprezentující ve smyslu zák.č. 72 / 1994, č. 103 / 2000, č. 451 / 2001, č. 437/2003 a č. 171/2005 Sb. v platném znění vlastníky bytů, společných prostor a pozemků náležejících

Více

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Základní údaje organizace: Název organizace:

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

Seznam všech formulářů a vzorů

Seznam všech formulářů a vzorů Seznam všech formulářů a vzorů Daňové formuláře DPH Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 19 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 12 Žádost o vrácení DPH (daně

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O č. objednatele: 9-2014-525101 č. zhotovitele: GB20142S001/014873.001 S M L O U V A O D Í L O (podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) O b j e d n a t e l:

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka QUICKSTEP a.s. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka QUICKSTEP a.s. v nominální

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Smlouva o dílo. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o dílo. Čl. I Smluvní strany na realizaci: Smlouva o dílo č. Odstraňování sněhu a ledu z nástupišť a přístupových cest v obvodu OŘ Olomouc uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy Smlouva o uzavření budoucí smlouvy poz. H dům typ uzavřená podle 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Účastníci 1.1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ

Více