Vzadu: druhá Jeruzalémská hradba zvenku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzadu: druhá Jeruzalémská hradba zvenku"

Transkript

1 ÚVODNÍ SLOVO Bylo to támhle u toho kostela? Asi ano, říká místní křesťanská tradice. Při návštěvě Svatého Města bývá kostel sv. Anny velkým překvapením, protože není moc známý. Nebýt vedlejšího známějšího místa, mnoho poutníků ani turistů by se tam nedostalo. O jakých místech mluvím a co se na nich vlastně nachází? Je to na sever od Hory Moriah hory, kde kdysi stával velký Jeruzalémský Chrám. Přímo na jižním svahu Hory Bezetha anebo Bethesda jsou ruiny prastarých a vícekrát přestavěných vodních nádrží jejich příběh začíná v 8. století př. Kr. Byly známé pod hebrejským názvem Bethesda ( dům milosti ), anebo řeckým Probatika ( patřící ovcím ). V nich kdysi umívali ovce a berany před obětováním v Chrámě. Do těchto cisteren dokonce chodívali i nemocní; prý se tu občas vyskytovaly uzdravující vody. Vzpomíná je i Písmo Sv. Také Ježíš tam udělal zázrak: uzdravil nemocného člověka, který byl třicet osm let na lůžku (Jn 5:1-15). Foto: Z velkého kamenného modelu Jeruzaléma 1. století Vpředu: rybník Bethesda a pět sloupořadí čtyři kolem a jedno uprostřed. Vzadu: druhá Jeruzalémská hradba zvenku 1

2 Časem, okolo nádrží a nad nimi, vyrostly jak pohanské chrámy, tak i křesťanské kostely Jen jeden jediný však zůstal stát: kostel sv. Anny jednoduchá, krásna kamenná stavba z r a zázračně zachovaná. Proč je tam? A proč asi Prozřetelnost chtěla, aby tam zůstala? Je to kostel postavený nad místem, kde se podle křesťanské tradice nachází dům, kde Jáchym a Anna bydleli při jejich pobytu v Jeruzalémě. Jáchym, z rodu Davidova, a Anna, z kněžského rodu Áronová. Dokonce by v blízkosti domu mohl být i jejich hrob. Foto: Vpředu: ruiny rybníku Bethesda; u nich stěny a sloup pozdějších chrámů. * Vzadu: kostel sv. Anny A právě na dvoře té stavby jsem dostal zvláštní napomenutí. Naše skupina, před plánovaným vstupem do kostela a krypty, měla někde stranou dostat poučení. Můj otec se však zastavil u brány a začal fotit interiér a já jsem ho upozornil, aby šel dál, za skupinou. V tom, kněz, který hlídal u brány kostela a 2

3 všechno sledoval, mi humorně ale s jasným úmyslem řekl: No, není dobře vyhánět lidí z kostela. Proč to vzpomínám? Protože si myslím, že pro naši farnost je to místo významné. Snad se tam odehrálo Neposkvrněné Početí. Ale jedno je dost jisté: nejpevnější tradice říkají, že se tam Panna Maria narodila. Je to zvláštní symbol: Maria je skutečnou dcerou Sionskou, dcerou Jeruzalemskou. Maria přijde na svět u velkých vod : vody pro základní lidské potřeby, vody očisťování, vody uzdravení; vody, které skutečná Matka vždy zprostředkuje. Maria přijde na svět u domu milostí ; milostí, které Milostiplná Bohorodička vždy zprostředkuje. Proto děkujme Bohu za to, že můžeme slavit její narození. Děkujme za to, že naše farnost může mít stále na zřeteli událost, kterou před očima lidstva začali dějiny Spásy, děkujme za takovou milost. A dejme šanci světu kolem nás: je to svět, který žízní; svět, který potřebuje očisťování a uzdravování; svět, který často neví jak vnímat a užívat Boží dary. Je to svět, který potřebuje kostely a Církev; který potřebuje skutečnou Matku dnes i na věčnost. P. Antonio Pérez, M.Id., farní vikář 3 ŽIVOT FERNANDA RIELA, ZAKLADATELE MISIONÁŘŮ IDENTES 10. ČÁST Cesta do Fátimy Ze strany papeže Jana Pavla II. se vůči institutu dala tušit jistá vstřícnost. Každý misionář by o postoji Jana Pavla II. samozřejmě rád věděl víc, tím spíš, když v roce 1986, při veřejné audienci na náměstí Vatikánu papež k Fernandovi přistoupil a osobně a vřele ho, podržením obou rukou pozdravil. Jestli se ale s Fernandovými teologickými spisy seznámil blíž, to se spíš jen domníváme a samozřejmě, že bychom byli šťastní, kdyby s nimi blíž skutečně obeznámen byl. S přihlédnutím k tomu jak Jan Pavel II. po celou dobu svého pontifikátu akcentoval výjimečnost člověka a soužití lidského společenství, jsem si osobně téměř jist, že se stanovami institutu se obeznámil dobře. Papežův přátelský pozdrav při audienci zapůsobil na Fernanda jako radostný balzám. A přece, i tato radost byla neprodleně ukázněna. Ještě ani neodjel z Říma, když znovu zaprotestovalo jeho zdraví, konkrétně srdce. To mu až dosud sloužilo dobře a patrně proto ho tenkrát doktor nevyšetřil detailně. Za několik dní se mu srdce ozvalo znovu a navíc se ozvalo i za doprovodu ztráty citlivosti na prstech pravé nohy. Jeho špatný zdravotní stav byl velmi nevyzpytatelný a diagnóza i s léčbou začínají být spíše sázkou do loterie. Tehdy měl opět osobní zjevení. Viděl Krista plného bolesti a lásky ukřižovaného na obrovském kříži. Fernando chápal, že bolest a láska mají být jeho osudem. Přesto pojal myšlenku jít k Panně Marii do

4 Fátimy s prosbou za vlastní zdraví. Jenže jakkoliv byla prosba za zdraví prvním plánem této cesty, tak zdraví znovu jakoby zůstalo stranou. Ve Fátimě si koupil knihu vzpomínek sestry Lucie (jedné z vizionářek), kterou si přečetl a s oněmi dětmi vizionáři pocítil naléhavou starost pro nedostatek povolání, pro špatné návyky v církvi i mezi lidmi obecně, a prosil za obrácení hříšníků. V modlitbách pak prosil za institut, za církev a za svět, a od té doby, pokud mu to zdraví dovolovalo, se každý týden vleže modlil modlitbu fatimských vizionářů: Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce Vás uctívám a pro nápravu všech urážek, znesvěcení a lhostejnosti, kterými je urážen Ježíš Kristus, přítomný ve všech poutních místech země, Vám obětuji jeho předrahé Tělo, Krev, Duši a Božství. Pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a pro Neposkvrněné Srdce Mariino vás prosím za obrácení nebohých hříšníků. Zásluhy přibývajících nemocí Fernando byl prostý. Byl chudý srdcem a přímočarý v naléhavých věcech ducha. Není pochyb, že k takové ctnosti mu dopomohla právě nemoc a bolest, které tak záhy důvěrně poznal na vlastním těle. Tento kříž, který přijal, si krok za krokem zamiloval a tak jako všichni svatí vyznával, že svatost je neomezená láska k ukřižovanému Kristu. Bolest kříže se mu stala školou lásky a starší misionáři si pamatují jednu jeho větu: Moje přání je být křížem Jeho Kříže, abych byl proměněn v žití, které neustále krvácí. Celý rok 1987 probíhala slyšení a zasedání ohledně uspořádání věcí institutu podle kodexu kanonického práva. K tomuto úkolu Svatý Stolec delegoval dva otce dominikány. Samozřejmě, že tato práce kvůli všem možným zákazům a záporným opatřením neprobíhala bez obtíží. Otcové dominikáni se pochopitelně museli hodně ptát, aby se ve věci vůbec orientovali. Takto komplexní posuzování se dělo vůbec poprvé a na mnohé věci, zvláště na ty, které se staly už před léty, si misionáři museli pracně vzpomínat. Jistěže se dbalo na přesnost údajů, takže to byl rok, kdy se všechno stále doplňovalo a upřesňovalo. Fernando měl plány, které však seškrtala nemoc. Ačkoliv, popravdě řečeno, nemoc, jak se v jeho případě jeví, mu plány neseškrtávala, ale spíš naopak, vnesla do nich onu nevyhnutelnou invenci boží prozřetelnosti. Zdá se, jakoby zde skrze nemoc byla proměňována voda ve víno. Avšak postupně: Jako echo z poslední návštěvy Říma se mu vrátila necitlivost do pravé nohy. Z nejasných příčin se mu zaškrcoval krevní oběh, takže stav byl rychle velmi vážný a byl převezen z Tenerife do Madridu, kde po vyšetření, na den Božího Těla, postoupil operaci, při které mu byl voperován by-pass. Osm dní na to mu však diagnostikovali trombózu, která zapříčinila, že operovanou nohou vůbec neproudila krev, takže musel být operován znovu. Po několika kritických dnech se krevní oběh obnovil. 4

5 Ne sice úplně, ale obnovil. Přibližně dva měsíce se stav zlepšoval, ale pak, pravděpodobně vinou neúplného dokrvování, mu vypověděl službu kotníkový kloub a všechny další klouby od kotníku k prstům. Ukázalo se, že nefungoval bypass. Pochopitelně, že se všemi komplikacemi se stupňovaly bolesti, takže musel užívat množství sedativ, s nimiž přišly komplikace další, a jeho stav se stal kritickým. Přijal svátost nemocných a po ní mu Ježíš sdělil: Pokud misionáři, když vidí tvá utrpení, si vzájemně neodpustí nedostatky a pokud na nich vzájemná láska nebude zářit, nedostanou odpuštění. V říjnu toho roku, v důsledku kanonických úprav institutu, přišel pokyn, aby byl vyřešen problém s dosavadním presidentem institutu, otcem Sebastianem Farraísem, protože na něm stále zůstávala suspenze, kterou z něj nový tenerifský biskup z nějakého důvodu nemohl sejmout. V čele institutu nemohl stát suspendovaný člověk, takže otec Sebastian musel odstoupit, respektive zmizet. Tuto funkci prozatím převzal otec Jesús Fernández Hernández, již dříve ustanovený jako mluvčí institutu ve schvalovacím procesu. Celé ty roky žili otec Sebastian a Fernando ve společné komunitě a oba tak velmi dobře věděli, že jejich život, plný mystických aspirací, prochází zkouškami. Tehdy to také Fernando více než dostatečně ilustroval na své situaci v nemocnici: Život pro mě dnes znamená jednu jedinou aspiraci. Jenom jednu, ne víc. Doktor mě sice chce trochu rozptýlit a přemlouvá mě, abych četl, a taky navrhuje, že mi sem přinese televizi. Svatá prostoto: Vždyť nic z toho není pro mě. Vlastně teď ani nevím, jak mám televizi nebo knihám rozumět. Vím jen, že je pro mě; «aby nastala vnitřní modlitba». To je pro mne jediná otevřená kniha a každý den je jednou její stránkou. Je to kniha nebe Mějte srdce otevřená jen k nebi. Zástava krevního oběhu v noze byla evidentní. Navíc se mu pod kolenem pomalu otevírala jizva z poslední operace, což potřebovalo zavedení drenáží. Problém s krevním oběhem se stále zhoršoval, až mu jeho ošetřující lékař navrhl amputaci. Návrh amputace byl 10 centimetrů nad kolenem. Fernando nejdřív nesouhlasil, ale nakonec chápal, že jiné východisko není a 2. prosince 1987 byla amputace provedena. Došlo k ní po půl roce bolestí, kvůli kterým nemohl normálně spát, ale pak se zotavoval nad očekávání rychle. Až tak rychle, že dva týdny po amputaci byl z nemocnice propuštěn. Rehabilitoval a vybírala se protéza. První pololetí roku 1988 se stav zlepšoval. Jen stále cítil onu typickou bolest u nohy, kterou už neměl. Na konci tohoto prvního pololetí se mu ale jizva po amputaci otevřela a znovu byla zavedena drenáž. Rána se ale nezavírala a vytvořila se v ní píštěl. Došlo k tomu nejspíš proto, že protéza, s níž rehabilitoval, nebyla pohodlná, takže jizvu dráždila a vyvolala v ní infekci. Přesto se tehdy vrátil k práci, která spočívala hlavně v psaní. Úsilí soustředil na sepisování a třídění takzvaných «Legend», které jsou sbírkou vzpomínek na významné detaily jeho života. 5

6 Vrátil se však i k pracím tematicky, zaměřeným na metafyziku a ontologii. V červenci 1988 podepsala Kongregace pro nauku víry příznivé stanovisko, k otázce schválení institutu. Vyžádala si však ještě náslechy všech členů komunit identes v Americe. Jak na severním, tak i na jižním kontinentu. Otázky těchto náslechů se převážně týkaly samotného Fernanda. Jistě to nebylo snadné, ani příjemné, ale závěr vyšel ještě lépe než dobře, protože každý člen institutu Fernanda chápal jako zakladatele i jako svého duchovního otce, který je učil milovat církev a odevzdávat jí svůj život. Fernando do náslechů, na což není vůbec třeba upozorňovat, nijak nezasahoval. Ke všem misionářům měl důvěru, ale přece jen, jak si dovedeme představit, byly tyto náslechy zkouškou pokory. Odchod do New Yorku Píštěl v jizvě se stále zvětšovala a měnila se ve výhřez, který si vyžádal další operaci. Při ní byl výhřez odstraněn, ale komplikace zůstaly. Ošetřující lékař mu doporučil rehabilitaci ve specializovaném centru v New Yorku, s čímž Fernando souhlasil a ve druhé polovině roku 88 odcestoval. Rehabilitační program sice stanoven byl, ale podle plánu začít nemohl. Ééh, už jenom číst všechny Fernandovy zdravotní lekce vydají za dost a nejeden z nás by to bral jako fatální hru osudu. Jen Fernando jako by měl pořád málo. Při přesedání z pojízdného křesla do auta, které ho mělo odvézt k první rehabilitaci, totiž upadl, a zlomil si pravý ramenní kloub. A je to. Jak říkám; Fernando pořád neměl dost. Pobyt v New Yorku měl být jen dočasný po dobu rehabilitace, ale od tohoto posledního úrazu se myšlenka na návrat neustále vzdalovala. Až do smrti. Po týdnu v nemocnici byl propuštěn a už deset dní na to předsedal slavnostnímu vyhlášení vítěze osmého ročníku Světové soutěže mystické poezie, ke kterému tehdy OSN propůjčila auditorium Daga Hammarskjölda. Lze se po právu domnívat, že i New York vyšel právě skrze nemoc jako neobyčejně plodná část jeho života. Pokračování příště. PROSBA O POMOC Milé farnice, touto cestou se na vás obracím s prosbou o pomoc manželům Vyčítalovým, kterým se před několika měsíci narodila dvojčata. Jedná se o pomoc právě kvůli dětem, ale konkrétně je třeba se domluvit přímo s maminkou Štěpánkou Vyčítalovou na adrese: Za manžele Vyčítalovi děkuje Antonín Lukeš, M.Id., administrátor farnosti 6

7 POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ Věřící při slavení mše svaté stojí, klečí a sedí. Všeobecný úvod k římskému misálu uvádí, že tyto společné postoje jsou znamením vzájemného společenství a jednoty shromáždění. Mše svatá je slavením Kristova velikonočního tajemství ve společenství církve, při němž se uskutečňuje spása člověka a oslava Boha. Proto je důležitá jednota v těchto úkonech. Při každé mši svaté věřící stojí od začátku mše až ke vstupní modlitbě, při zpěvu Aleluja před evangeliem a při četbě evangelia, při vyznání víry a přímluvách, při výzvě Modlete se bratři a sestry, aby se má i Vaše oběť a při následující modlitbě nad dary, při mešním kánonu (s výjimkou proměňování a Beránku Boží, kdy se pokleká), při modlitbě Otče náš, při modlitbě po svatém přijímání a při závěrečném požehnání. Sedí při čteních před evangeliem a při žalmu, během homilie a při přípravě darů a po sv. přijímání (po svatém přijímání mohou však i sedět). Biskupská konference může tyto obecné principy přizpůsobit místním zvyklostem a tradicím. Je třeba však dbát, aby odpovídaly smyslu a charakteru jednotlivých částí mešní liturgie. Úkolem kněží je seznámit se s patřičnými instrukcemi o liturgických postojích a uvést je do života farnosti. Martina Košinová ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY ZÁŘÍ 2012 VŠEOBECNÝ Aby politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonností a láskou k pravdě. MISIJNÍ Aby křesťanské komunity měly rostoucí ochotu posílat misionáře, kněze a laiky, spolu s konkrétními prostředky, nejchudším církvím. NÁRODNÍ Za světlo Ducha Svatého pro správné uspořádání životních hodnot. FARNÍ Za studující děti a mládež, aby v novém školním roce radostně vnímali Boží krásu ve všem, co se budu učit. 7

8 DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU MODLITBY Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce. CO JE APOŠTOLÁT MODLITBY? Je to zcela jednoduché. Na apoštolátu modlitby se může podílet každý člověk bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se členské příspěvky. Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob jak ovlivňovat prosazování dobra a potlačování zla v Božím království na zemi. Modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá neuvěřitelné. Do modlitby vkládám všechno, co jsem a co mám. I zcela nepatrná věc pak nabývá na síle a vážnosti, protože vše konám v Duchu svatém a ve spojení s Ježíšem Kristem a Otec to přijímá s laskavostí a velmi si toho cení. Denně se modlím obětní modlitbu apoštolátu, vkládám do ní všechno, co je mi na světě drahé, a přidávám k tomu modlitby a práce, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou Kristus přináší Otci a tím vše nabývá na hodnotě. Celý můj život tak přes svou nedokonalost a nepatrnost získává hluboký smysl, i když možná náležím k těm, s nimiž se už pro jejich pokročilý věk, nemoci nebo tělesné slabosti moc nepočítá. V celé své jednoduchosti spojuje apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj zapojeni, ve společném zápase se skutečně důležitými problémy církve na celém světě. Tím znásobuje účinnost a důležitost jejich dávání. Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do apoštolátu modlitby zapojují, odhaduje se však, že je jich na celém světě asi 50 až 70 milionů. 8

9 9 MODLITBA ZA NÁROD (ACAP 4765/2011) (Modlitba je určena zvláštně na předvečer Slavnosti Sv. Václava, v době převozu jeho Relikvie do Staré Boleslavi) Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko naši krásnou a úrodnou vlast. Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním. Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí. Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava zodpovědně konali svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen. Svatováclavský chorál Kancionál * 830 Hymna naší země Kde domov můj, kde domov můj. Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj! LZE PŘIPOJIT DALŠÍ MODLITBA A TEXTY: Texty z Písma svatého: Žalm 28 nebo Žalm135 Dt 28,1-14 Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat

10 všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země. A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha: Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a přírůstek tvého bravu. Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže. Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení. Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat. Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává. Hospodin si tě ustaví za svatý lid, jak ti přisáhl, když budeš na příkazy Hospodina, svého Boha, dbát a chodit po jeho cestách. Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš Hospodinovým jménem, a budou se tě bát. Hospodin ti dá nadbytek dobrého: plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, že ti ji dá. Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš muset půjčovat. Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval. Neuchýlíš se napravo ani nalevo od žádného ze slov, která vám dnes přikazuji, tím, že bys chodil za jinými bohy a sloužil jim. Komentář k Dt 28 Tento text zaznívá jako slavnostní řeč přednášená Mojžíšem těsně před prvním vstupem Izraelitů do zaslíbené země. I když je text svým vznikem vzdálen 3000 let, přeci v sobě odráží stále aktuální situaci. Hospodin žehná a chrání lid, který naslouchá Bohu. Do našich obyčejných životů vstupuje slabost, poznamenání hříchem a jeho následky, jako je nemoc či slabost. Ale přes všechny obtíže a komplikace běžného života požehnaným lidem jsme my, jsem já, který tato Boží slova čtu, jestliže plním výzvu prvního verše: Budeš-li opravdu poslouchat 10

11 Hospodina Následující část textu od verše 15 pak opakuje totéž v negativní podobě. Bůh myslí velice vážně své požehnání těm, kteří konají dobro, a naopak. Vložme tento text do modlitby i do osobního rozhodnutí se pro Boha. Lze vložit poděkování: Bože, ty jsi naši zemi provázel po staletí. Naši předkové v dávných dobách ale i nedávno otcové a maminky mnohých z nás upírali k tobě svůj zrak s nadějí, že jsi Bůh věrný, plný slitování a lásky. Děkujeme ti za tvoji blízkost, požehnání, odpuštění i ochranu naši země. Děkujeme ti za možnost žít vlastní víru bez represí, utlačování a omezování. Děkujeme ti za hojnost, ve které můžeme žít. Děkujeme ti za dar svobody, možnosti mluvit o věcech, které jsou pro nás cenné, důležité a hodnotné. Děkujeme ti za široký rozvoj vědy, která krom jiného pomáhá chránit naše zdraví, používat množství techniky pro běžný život, komunikovat s velkým množstvím lidí. Děkujeme ti za rozvoj školství a kultury. Lze vložit pokání: Prosíme tě o odpuštění všech selhání, kdy jsme tebe, našeho Pána a Boha, zapřeli, odmítli, opustili, zaměnili za hlouposti. Prosíme tě za odpuštění okamžiků, kdy jsme pokřivili a pošlapali vztah k bližním. Lze vložit prosby: Prosíme tě o dar tvého svatého Ducha, který by znovu rozhořel srdce našeho národa. Prosíme tě o Ducha, který by obnovil úctu mezi lidmi, odkryl tajemství daru života i darů lidského ducha hospodaření, vědy a kultury. Prosíme tě o moudrost a rozvážnost, odvahu a statečnost, pokoru a úctu, které by stály jako hráz proti prázdnotě, bezduchosti, moderním modlám, sarkasmu, strachu, útěkům od reality či uzavření se. Prosíme tě o nové osobnosti víry, modlitby, vzdělanosti, ale i společenského života a prozíravé kultivované politiky. 11

12 Lze připojit požehnání Žehnej, Pane, těm, kteří usilují o dobro! Žehnej naší zemi, aby mohla být úrodnou jak pro zemědělství, tak i pro ostatní oblasti hospodářství. Žehnej těm, kteří poctivě podnikají a vytvářejí pracovní příležitosti pro ostatní. Žehnej těm, kteří pomáhají ostatním, ochraňují či zachraňují životy. Žehnej učitelům i těm, kteří poctivě a s pokorou usilují o nalezení pravdy. Žehej všem, kteří nezkresleně informují v médiích. Žehnej všem, kteří usilují o kvalitní fungování naší země. Nebeský Otče, vyznáváme, že ve tvých rukou je celý vesmír, veškerý čas i život každého z nás. Chraň naši zemi a veď ji k rozumné hojnosti, bohatství lidských vztahů a schopnosti kvalitně žít uprostřed okolních států Evropy i celého světa. Prosíme tě o to skrze našeho Pána, Ježíše Krista, který s tebou a Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen. Litanie k národním patronům Kancionál * 069 Lze také připojit již dříve vydanou modlitbu za národ od arcibiskupa Jana Graubnera Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti; ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti; ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy; ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti; ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím, 12

13 Pozitivní vášeň Žijeme tak dlouhou dobu proto, aby se z nás stali milující lidé. Bůh je jako náš dobrý rodič, který za nás odmítá dělat domácí úkoly. Musíme se učit systémem pokus omyl. Své domácí úkoly si musíme dělat sami: utrpení, tužby, výhry i prohry a to vše stokrát. Ztráta bývá jednou z největších příležitostí, kdy bouřlivě propukají naše city, navíc příležitostí společensky přijatelnou. Když ztratíme milovaného přítele, manželku, manžela, dítě, rodiče nebo třeba majetek či práci, považujeme za přiměřené, že se v nás takové pocity probouzejí. Musíme to však rozšířit i dál. Musíme se dobrat této vášně i tehdy, když to vše máme, nikoli jen, když to ztrácíme. A máme to stále. Nečekejme na to, až o něco přijdeme: musíme vždy do hloubky cítit, radovat se i trpět. probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově. Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti, abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. Positive Passion We live a long time in order to become lovers. God is like a good parent, refusing to do our homework for us. We must learn through trial and error. We have to do our homework ourselves, the homework of suffering, desiring, winning and losing, hundreds of times. Loss is one of the greatest occasions of passionate feeling, and it s one that is socially acceptable. When we lose a beloved friend, wife, husband, child, parent, or maybe a possession or a job, we feel OK to be passionate. But we must broaden that. We ve got to get to a passion that is also experienced when we have it, not just when we re losing it. And we have it all the time. Don t wait for loss to feel, suffer, enjoy deeply. from The Passion of God and the Passion Within 13

14 DOPIS ADOPTIVNÍ DCERY Na počátku června jsem dostala milý dopis od indické dívky, kterou na studiích podporuje naše farnost. Díky překladu mé sestry paní Jany Winklerové, se s jejím obsahem můžete seznámit i Vy, čtenáři Farního listu. K dopisu byla přiložena i fotografie dnes již 15tileté Ramyy, ohodnocení jejích studijních výsledků a i její kresba labutě. Vše je vyvěšeno obvyklém místě na nástěnce uvnitř krčského kostela. A nyní slíbený dopis: Milá podporovatelko Ivano Zelinková, ahoj! Jsem Vaše milující dítě Ramya Sudhakara a píši Vám těchto pár řádek a prosím Vás o Vaše požehnání. Členům mé rodiny a mně se daří dobře. Jak se daří Vám? Již mám za sebou závěrečné zkoušky a postoupila jsem do desátého ročníku. Získala jsem průměrné známky. Toto je poslední ročník mých středoškolských studií. Na konci akademického roku budu mít ústní absolventské zkoušky. Slibuji Vám, že se budu poctivě učit, abych získala dobré známky. Výsledky budoucího roku jsou důležité pro moje další studium. Prosím, modlete se za mě. Na škole jsme měli sportovní den. Já jsem se účastnila závodů v běhu na 100 a 200 metrů a získala jsem druhé místo v běhu na 100 metrů. V prosinci každoročně oslavujeme školní výročí. V tomto dni míváme různý kulturní program. Já jsem tancovala. Po zkouškách jsme měli 2 měsíce prázdnin. Během prázdnin jsem byla 2 týdny v domě mé babičky. Byla jsem moc ráda, protože jsem se tu sešla se svými bratranci a sestřenicemi. Hráli jsme lagori (= hra, kdy trefujete míčem pyramidu postavenou z dlouhých kolíků), házenou a toulali se po loukách a malých kopcích okolo babiččina domu. Zažili jsme spoustu legrace. Po zbytek prázdnin jsem byla doma a pomáhala jsem mamince s domácími pracemi nebo jsem si četla knížky. Pěkně jsem si prázdniny užila. Počasí je, jak už v létě bývá, velmi horké. V lednu jsme měli velmi neobvyklé klima. Obvykle bývá v těchto dnech počasí příjemné díky zimnímu období, ale tento rok to bylo jiné kvůli cyklonu Thane, který udeřil na oblast nedaleko našich hranic, a proto jsme zažili toto klima. Během léta vždy toužebně čekáme na chladné deštivé dny. Nemám už nic dalšího, co bych Vám mohla napsat, a tak končím můj dopis. Posílám Vám a Vaší rodině vřelé pozdravy Vaše milující dítě Ramya Sudhakara 14

15 NOVÉ PÍSKOVIŠTĚ Jak jste si už určitě všimli, na Habrovce vzniklo nové pískoviště. Na stejném místě jako předchozí, ale je postaveno z cihel - tak snad bude na dlouho. Chtěla bych velice poděkovat: Pavlu Černému, který stavbu inicioval, sehnal materiál a zařídil; jeho spolustavbařům Mílovi Kořínkovi, Lukáši Janurovi a Petru Hobzovi; a také Michalu Švarcovi, který osadil sedací desky na zídku. Děkuji všem dalším tátům za pomoc před stavbou a během ní. -pavm- ZE STANOV PASTOR. RAD 2, odst. 1) Úkolem PR je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu. (2) K úkolům PR zvláště náleží: (a) probouzet a prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci jeho členů; (b) získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování; (c) přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii; (d) podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou tam, kde je ustavena; (e) vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách; (f) podporovat vzdělávací činnost ve farnosti; (g) pravidelně informovat farní společenství písemné i ústně o práci a problémech ve farnosti; (h) společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství. DNEŠNÍ OTÁZKY EDOVI ZAJÍCOVI SE TÝKAJÍ MUŽSTVÍ Chybí v dnešní společnosti mužnost? Odpověď podstatně záleží na tom, co pod mužností rozumíme. Když si člověk zadá tohle slovo do vyhledávače, tak většina odkazů se bude týkat nabídek různých prostředků na zvýšení mužnosti. Z toho by se dalo soudit, že jednak skutečně mužnosti ubývá a že nápravu v tom by mohl zjednat farmaceutický průmysl. Já ovšem mám o mužnosti zcela jiné představy, dané podstatně mou 15

16 skautskou výchovou. Z té mi vychází, že mužnost v prvé řadě znamená životní pevnost. Skutečný muž se nehroutí uprostřed těžkostí a překážek, nevzdychá, nenaříká, na jeho slovo je spolehnutí, neutíká z boje. Naopak je oporou těm, kteří kolísají, propadají panice. Je ochráncem slabých a potřebných. Proto je jeho vnitřní i fyzická síla vedena smyslem pro spravedlnost, empatií a pokorou. Totiž vědomím, že při tom všem stojí ve službě poslání, které si sám nedal, které ho přesahuje, protože za ním stojí skutečný Šéf, jehož autoritu bezmezně uznává. Zkrátka skutečný muž je rytíř. A těch je v dnešní společnosti opravdu málo, protože ta je postavena na písku seberealizace místo na skále poslání, za kterým stojí Bůh, na kterého je naprosté spolehnutí. Nepotřebují dnešní muži (západní kultury) také svoji emancipaci? Na situaci, kterou popisuji v předchozí odpovědi, doplácí celá západní společnost, ale muži v prvé řadě. Hrozí jim totiž, že zdegenerují do pozice lidských trubců, jejichž hodnota bude rovna pouze hodnotě jejich spermií. Potíž ovšem je v tom, že zatímco ženy svou emancipaci mohly do určité míry zaměřit proti neúměrné nadvládě mužů, mužská emancipace by nic nezískala tím, že by svou dřívější nadvládu chtěla zpět. Nemůže být vedena proti ženskému světu, nýbrž proti dvěma základním omylům současné západní civilizace, které navíc těsně souvisejí. Předně se jedná o přesvědčení, že je lepší spoléhat na sebe než na Boha. A s tím souvisí, že cílem usilování západního člověka, hodnotou nejvyšší je pro něj svoboda, nikoliv láska. Už Jeremiáš (mimochodem krásný případ pravého muže) upozorňuje: Toto praví Hospodin: "Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. (Jeremjáš 17,5). Celá naše západní civilizace se srdcem odvrací od Hospodina a opírá se o pouhé tělo. Proto je tak vratká a na mužích je to zvlášť vidět. Myslím, že my, kteří jsme prošili komunistickým režimem, dlužíme našim západním bratřím hodně ve svědectví, že se lze skutečně na Boha spolehnout. A svoboda je samozřejmě naprosto zásadní hodnota dokonce tak veliká, že Bůh kvůli ní riskuje celé drama dějin stvoření, které ho stojí oběť vlastního Syna ale přesto je svoboda nikoliv cílem, nýbrž východiskem a to k lásce (neboť ta jediná nepomíjí). Chybí dnešní církvi chlapi? Když se chceme poctivě podívat na současnost křesťanství v naší civilizaci (i v naší české společnosti), musíme sebekriticky uznat, že na ní máme velikou vinu. Nejsem první, kdo tohle říká. Už konstituce 2. Vatikánského koncilu Radost a naděje vidí za odkřesťanštěním západní civilizace v prvé řadě selhání samotných křesťanů. A týká se to i specielně našeho tématu. Už před třiceti lety jsem ve známé knize Romana Guardiniho O modlitbě narazil na tenhle text, který mi už tehdy velmi mluvil z duše: Obecně rozšířené představy o modlitbě; 16

17 charakteristické chování při ní; smýšlení, kterým je modlitba nesena; potřeby, o které usiluje; slova, kterých používá to vše je mnohdy ovlivňováno ženami do té míry, že muž se na takové modlitbě nemůže podílet. A správná žena vlastně také ne, neboť poměr mezi oběma pohlavími je takový, že převládne-li v něčem nesprávným způsobem jedno z nich, pokazí se tím i jeho vlastní povaha. Potlačí-li se ženskost, degraduje mužnost na pouhé mužství, přestane-li muž spoluurčovat určitou životní oblast, stane se v ní žena babskou. A to se stalo v oblasti modlitby. Často vzniká dojem, jako by se modlitba vyhýbala skutečnosti; jako by se tu vytvořila odloučená oblast, ve které se provádějí životu vzdálené věci. Budoucnost křesťanství záleží mezi jiným na tom, zda se vytvoří opravdové spojení mezi modlitbou a světem věcí, tvůrčí činností člověka a jeho dějinami. Uplatnění myšlenky o prozřetelnosti by se tu mohlo stát opravdovým východiskem. Teprve takovou modlitbu by pak mohl muž konat, aniž by se při tom cítil nesvůj. (s ) Já jen doplním, že se to netýká jen modlitby, ale celkové kultury vztahů a života v církvi. Občas se vyzvedává jako téma postavení žen v naší církvi. Ne, že by tu všechno bylo OK, ale za ještě větší problém pokládám postavení mužů-laiků. Mají-li být skutečnými muži, tedy těmi, na které lze spoléhat, kteří nesou svou kůži na trh a statečně přijímají odpovědnost a vyvozují z ní konkrétní důsledky pro jednání, pak se s nimi musí zacházet jako se skutečně dospělými lidmi, jako s partnery, nikoliv jako s nedospělými a nekompetentními. A musí tak oni zacházet se sebou samými To všechno je už dávno vyjádřené i v dokumentech naší církve počínaje koncilními přes encykliky až k závěrečnému dokumentu Plenárního sněmu ŘKC Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě. Ale k naplnění to má hodně daleko. A osobně si myslím, že větší díl viny za to není na biskupech a kněžích, nýbrž na samotných mužích-laicích. Jak jsem psal výše ke skutečnému mužství patří i schopnost něco vydržet, snést neúspěch, nevzdat se, i když člověk nemá hned žádoucí výsledky. Jiří Zajíc Edy FARNÍ KALENDÁŘ ZÁŘÍ 2012 So 1 Památka Sv. Jiljí Ne neděle v mezidobí Po 3 Památka Sv. Řehoř Veliký, papež a učitel církve Út 4 St 5 Památka Bl. Terezie z Kalkaty 18:30 Krč Úklid kostela, maminky z Osmáku 17 20:00 Krč modlitba Taizé, od 19:30 nácvik zpěvu

18 Čt 6 Pá 7 Památka Sv. Melichar Grodecký, kněz a mučedník So 8 Farní slavnost Narození Panny Marie Ne neděle v mezidobí Po 10 Památka Bl. Karel Spinola, kněz a mučedník Út 11 9:00 Krč Sedmikrásek St 12 Památka Jméno Panny Marie 18:30 Krč sál Biblická hodina farní Čt 13 Památka Sv. Jan Zlatoústý, biskup a učitel církve Pá 14 Svátek Povýšení sv. Kříže So 15 Památka Panna Maria Bolestná Ne neděle v mezidobí Po 17 Památka Sv. Robert Bellarmin, biskup a učitel církve Út 18 9:00 Krč Noemi (kavárna) 9:00 Krč Úklid kostela, maminky ze Sedmikrásku St 19 18:45 Podolí Bratrská jednota baptistů, Na Topolce 677/14 Biblická hodina ekumenická Čt 20 Památka Sv. Ondřej Kim Tae-gön, kněz, Pavel Chong Hasang a druzi, mučedníci 18:30 Michle fara Farní rada Pá 21 Svátek Sv. Matouš, apoštol a evangelista So 22 Ne neděle v mezidobí Po 24 Út 25 9:00 Krč Sedmikrásek St Čt Pá So Ne 26 Památka Sv. Kosma a Damián, mučedníci 27 Památka Sv. Vincenc z Pauly, kněz Modlitba za národ (večer, v čase převozu Relikvie sv. Václava do Staré Boleslavi) 28 Slavnost Sv. Václav, Mučedník Hlavní patron Čech 9:00 Krč Mše sv. Den české státnosti 29 Svátek Sv. Michael, Gabriel a Rafael, archanděly neděle v mezidobí 18

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 farář P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 kaplan P. Pavel Sandtner: 605 727 555 kaplan P. Antonín Pavlas: 604 170 227

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!?

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Ročník 10, číslo 10, 5.10.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi,

Více