5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv."

Transkript

1 Společenství 5/13 Dušičkové Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Edita Steinová OBSAH: OPRAVA KOSTELA SV. ANNY.3 DUCHOVNÍ OBNOVY VE FARNOSTI.3 ROZHOVOR S P. OLDŘICHEM MACÍKEM..5 POZVÁNÍ NA KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY...13 WEB FARNOSTI S AKTUÁLNÍMI ZPRÁVAMI:

2 Úvodní slovo: Dušičky 2013 V těchto dnech častěji zapalujeme na hřbitovech svíce. Mnohá během roku temná a opuštěná místa jsou prozařována plamínky svící. Nedopusťme, aby se to pro nás stalo prázdným gestem. A světlo věčné ať jim svítí, modlíváme se. Pouze světlo svíčky nebo Světlo? Pán Ježíš řekl: JÁ JSEM SVĚTLO SVĚTA. A pokračoval: Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. (J 8,12) Následovat Světlo, přibližovat se ke Světlu. Ba co více, stávat se světlem Vy jste světlo světa, řekl Pán (Mt 5,14). Tak ať svítí vaše světlo před lidmi (Mt 5,16) Jistě není potřeba čekat na to, až tito lidé zemřou (a navíc tak ušetříme za hřbitovní svíčky). Náročné poslání Kde k němu brát sílu? Ještě stále prožíváme Rok víry. Že by nějaká souvislost? Snad již brzy vyjde český překlad encykliky papeže Františka, kterou začal psát už jeho předchůdce. Je to list o víře, který je adresován všem křesťanům, nese název Lumen fidei (Světlo víry). Krásnou náhodu můžeme vidět v tom, že tato zatím poslední encyklika byla zveřejněna 5. července tohoto roku, tedy v den, kdy v našem kalendáři máme slavnost našich VĚROzvěstů. Bože, cos ráčil před tisíci roky rozžati otcům SVĚTLO VÍRY blahé (Kancionál, č. 828) Že by opět nějaká souvislost? Kéž se ve světle víry přibližujeme pravému Světlu a my sami se v Jeho síle stáváme světlem. A Světlo věčné ať jim svítí V okamžicích, kdy čteme tyto řádky, jsme to právě my, kdo jsme nositeli světla víry Kéž se tak stane! To vám i sobě vyprošují o. Marcel, o. Karel a jáhen Pavel Výjimka pro plnomocné odpustky zemřelým v ČR (aneb jak to tedy je) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků. Apoštolská penitenciárie (jeden ze tří tribunálů římské kurie, do jehož agendy patří odpustky) udělila českým a moravským diecézím výjimku na žádost místních biskupů a věřící v České republice mohou tedy od letoška pro duše v očistci odpustky získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých, v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy. Čerstvě udělená výjimka platí v následujících sedmi letech ( ). K obvyklým podmínkám získání plnomocných odpustků v dušičkovém týdnu (svatá zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova) přibývá pro toto prodloužené období (od 25- října do 2. listopadu) podmínka nová: vážný důvod, pro který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době. Staženo ze stránky: Hana Svobodová - 2 -

3 Oprava kostela sv. Anny Drazí farníci. Chtěl bych vás zase krátce informovat o tom, jak pokračují opravy na našem farním kostele. Vlastně to můžete sledovat při každé nedělní bohoslužbě, že se něco posunulo. V posledních týdnech to poznali především ti, kteří chodí v sobotu uklízet. Doslova na vlastní ruce poznali na zaprášených lavicích, že se musela sklepat omítka na stropě obou bočních lodí, protože stropní desky pod tím nebyly důkladně ukotveny a hrozilo, že by zateplení stropu spolu s akustickým podhledem spadlo. Tyto a další neočekávané komplikace jsou důvodem, že zřejmě nebudou stavební práce dokončeny koncem října, jak jsem psal v minulém čísle. Je mi to líto, ale jak praví klasik: trpělivost růže přináší. Těším se, že do plné krásy vykvete náš kostel o letošních vánocích, tak nás všechny čeká hezký dárek. :-) Do té doby se ještě musí (a momentálně se tak děje) dokončit zateplení přístavby, položit podlahy nahoře, udělat tam kuchyňské linky, dokončit obklady všech sociálek a nainstalovat tepelné čerpadlo, nové topení, ozvučení a osvětlení. Tyto a ostatní práce mohou pokračovat i díky vašim darům a půjčkám. Přiznám se, že někdy jsem úplně naměkko z toho, že lidé dokáží věnovat na kostel i značné částky (např. celé ozvučení kostela zaplatil jeden dobrodinec!). Naplňuje mě to vděčností Bohu za to, že se opravdu stará! Děkuji také vám, kdo chodíte v sobotu uklízet, zvláště v posledních týdnech to byla velmi náročná, ale o to potřebnější služba. Říkám si: Kéž by s takovou obětavostí někdo vykonával i kostelnickou službu! Stále nikoho nemáme... Přeji vám poklidné prožití dušičkových dní a žehnám do dalších. o. Marcel - 3 -

4 Plánované akce v naší farnosti listopadu (pá-ne) víkend dětí z nejmladšího společenství (7.-8. třída) na faře. 16. listopadu (so) duchovní obnova pro muže. Začátek v 9 hod. a konec v 16,30 hod. na faře listopadu (so-ne) ministranti na faře 24. listopadu (ne) v 15 hod ekumenická bohoslužba v kostele sv. Markéty, následovat bude malé pohoštění a sdílení na faře. Jste všichni zváni. Prosím, byl by někdo ochotný s pomocí pohoštění? Kontaktujte Hanku Svobodovou. Děkuji. 24. listopadu (ne) Slavnost Krista Krále zakončení roku víry 30. listopadu (so) duchovní obnova pro ženy. Začátek v 9 hod a konec v 17 hod na faře - viz informace dále. 30. listopadu (so) církevní silvestr mládeže od 17,30 hod v Těrlicku 1. prosince (ne) při všech mších svatých žehnání adventních věnců; v 10 hod. u sv. Anny dětská mše sv., po ní opět slůvko pro rodiče dětí, které se připravují k 1. sv. přijímání prosince (pá-so) duchovní obnova pro ministranty ve středisku na Šumbarku 8. prosince (ne) - po mši sv. v 11 hod u sv. Anny dojde za dětmi sv. Mikuláš 14. prosince (so) od 8 hod velký úklid kostela sv. Anny před vánocemi 16. prosince (po) návštěvy nemocných před vánocemi (mimo prvopáteční návštěvy) 17. prosince (út) od 18 hod koncert ZUŠ B. Martinů v kostele sv. Anny 19. prosince (čt) zpovědní den od 8 12 hod a od hod v kostele sv. Anny 21. prosince (so) od 8,30 hod velký úklid kostela sv. Markéty provede mládež 23. prosince (po) stavění stromků a betlémů v kostele sv. Anny i sv. Markéty Potřebujeme zajistit vánoční stromky do našich kostelů Prosím, kdo můžete darovat jehličnatý stromek ze své zahrady nebo z lesa pro vánoční výzdobu kostela sv. Anny nebo sv. Markéty, kontaktujte do neděle 24. listopadu jáhna o. Pavla Marka - farní mobil: Moc děkuji

5 Rozhovor s P. Oldřichem Macíkem Od 1. září začal ve farnosti sv. Jana Boska v Havířově Šumbarku působit salesián P. Oldřich Macík. Redakce Společenství mu položila několik otázek: Otče Oldřichu, mohl byte nám stručně říci svůj životopis? Teď, když jsem na Moravě, začínám tím, že říkám narodil jsem se v Brně. Ale nebydlel jsem tam. Od školních let jsem vyrůstal ve Zlíně. Jsem nejstarší ze čtyř sourozenců a rodiče dosud žijí v Kašavě u Zlína. Po ukončení základní školy jsem pokračoval na Střední průmyslové škole ve Zlíně, obor elektro. Pak následovaly dva roky vojny a z ní jsem se hlásil do semináře v Litoměřicích. Na kněze jsem byl vysvěcen v Olomouci v roce Jak jste se dostal k salesiánům? O salesiánech jsem věděl už jako kluk. Ministroval jsem ve farním kostele ve Zlíně, a tam se často střídali různí kaplani. V dospívání mě ovlivnili dva z nich. Nejprve to byl P. Stanislav Palásek, který mě posílal na akce salesiánů a na chaloupky. Hned po něm nastoupil P. Jan Jiříček, který se o nás staral. A ještě abych nezapomněl na P. Tinku, kterému jsem dlouhá léta ministroval. K salesiánům jsem měl dobrý vztah, ale že bych se jím chtěl stát, to ne. Spíš ve mně zrálo povolání ke kněžství, pro které jsem se definitivně rozhodl na vojně. Jestli se mám stát salesiánem, to jsem si rozmýšlel až v semináři. Kde všude jste působil jako kněz? Vysvěcen jsem byl ještě za totality, a tak jsem šel jako kaplan do farnosti Kravaře u Opavy. Po sametové revoluci jsem se stěhoval do své první komunity v Jeseníku a po dalším roce do Mělníka. Tam jsem pobyl něco přes rok, kdy tam naše působení skončilo. Posílil jsem komunitu v Rumburku Filipově. Tam jsem byl nejdéle 10 let. Pak jsem byl ještě 6 let v Plzni a v roce 2008 jsem se stěhoval do Brna-Líšně. A nečekaně - po odchodu P. Miloše Kabrdy - jsem byl od podzimu roku 2010 tři roky v Újezdě u Brna. Letos v létě mě náš provinciál poslal jako faráře do Havířova-Šumbarku. Tak jsem teď tady. Jaké máte koníčky a záliby? Na nějaké koníčky jsem neměl nikdy moc času. Spíš jsem se pustil do práce, která byla třeba. A tak mě život naučil vařit, prát, žehlit, opravit, co bylo třeba. Když jsem byl mladší, tak mě bavilo chodit po horách a do přírody. To dělám dodnes podle možností. A kdybych si měl vybrat dovolenou snů, tak by to byl pobyt v nějakých vysokých horách. Můžete se s námi podělit o to, kdo je Vaším oblíbeným světcem? Mým oblíbeným světem je sv. František Saleský, a samozřejmě Jan Bosko. A taky křestní a biřmovací patroni sv. Oldřich a sv. Pavel. Všimli jsme si, že pěkně zpíváte chodil jste do nějakého sboru? Hrajete na nějaký hudební nástroj? A jak je to s mým zpěvem? Začalo to tím, že jsem jako ministrant zpíval z plných plic Otčenáš u oltáře, ale falešně. Takže Standa Palásek s tím začal, abych nezpíval tak hrozně. Ale do žádného sboru jsem nikdy nechodil, noty neznám a na nic nehraju. Abych nelhal, naučil jsem se pár akordů na kytaru, abych mohl doprovodit písničku, ale nic víc. Za rozhovor děkujeme Majka Sv.

6 Školáci na faře Milí rodiče Na začátku října to bylo poprvé za dobu mého působení v Havířově, kdy jsem měl možnost strávit víkendové setkání s vašimi ratolestmi, dětmi třídy náboženství. Víkend se odehrával ve znamení putování s našimi praotci, těmi, kteří stojí na počátku dějin naší i židovské víry, tedy s velikány Abrahámem, Izákem, Jákobem a dalšími. Děti měly po příjezdu možnost se pomocí seznamovací hry lépe poznat mezi sebou navzájem a také s námi vedoucími. Jakmile jsme úvodní hrou setřásli známky prvotního ostychu, vydali jsme se na jedno odlehlé místo kdesi na jihovýchod od nás, do pouští a vyprahlých stepí, kde jsme se poprvé seznámili s první osobou našeho vyprávění, kterou byl Abrahám. S pomocí výkladového materiálu v podobě ručně vyrobených figurek a dalších pomůcek jsme mohli velmi dobře nahlédnout do zázemí našeho praotce ve víře a spolu s ním se vydat na nelehkou, ale velmi zajímavou cestu důvěry Bohu. Tak jako byl pastevcem Abrahám, měly děti také možnost si svou odpovědnost za svěřené stádo v podobě lístečků vyzkoušet ve hře, která následovala ihned po příběhu. Po hře jsme se posilnili svačinkou a do oběda jsme se ještě zvládli seznámit s Abrahámovým synem Izákem a zakusili jsme velmi těžkou a bolestivou zkoušku, kterou po Abrahámovi žádal Bůh. Dostali jsme se tedy až na vrchol hory Moria, kde nakonec Hospodinův anděl zastavil Abraháma před smrtícím úderem, jež měl zasadit svému synu, a přijali jsme spolu s ním Hospodinovo zaslíbení, které za svou důvěru obdržel. Děti si pak v praktické hře mohly zkusit z kamenů postavit oltář, na němž jsme pak jako poděkování Bohu zapálili kadidlo. Krátkou chvíli, která nás pak dělila od oběda, jsme vyplnili výrobou a pouštěním lodiček na potoce. Po výtečném obědě, který celé dopoledne připravovala naše paní kuchařka Anička, jsme pokračovali ve starozákonním příběhu vyprávěním o Jákobovi a Ezauovi, v němž se za pomoci lsti stal z mladšího bratra Jákoba prvorozený. Děti pak měly za úkol vžít se do role tatínka těchto bratrů, Izáka, který byl už ve svém věku slepý, a vše kolem sebe, tedy i své syny, nemohl poznat jinak než po hmatu. A právě tak měly i děti za úkol rozpoznat se zavázanýma očima vybrané předměty pouze s pomocí hmatu. Ovocnou svačinkou jsme se pak přehoupli do posledního příběhu, v němž jsme se dozvěděli, jak si Jákob těžce vysloužil svou manželku, a jak se nakonec vrátil do své rodné země, z níž před rozzlobeným bratrem Ezauem uprchl, aby se s ním znovu setkal a následně i usmířil. Celý program vyplňovaly další hry, které nás pobavily a při nichž jsme se navzájem ještě více sblížili. A po klidné noci, která začala četbou příběhů z dětské Bible, jsme se probudili do krásného nedělního rána, kdy nás čekala výborná snídaně v podobě veky s Nutelou, následně jsme sbalili všechny své věci a vyrazili pěšky na mši svatou do kostela sv. Anny, kde celý náš víkend vyvrcholil společnou mší svatou, zaměřenou především pro děti. Takto probíhal náš první společný víkend na zrekonstruované faře a můj první víkend s dětmi v Havířově. Nevím, jak děti, ale já už se rozhodně těším, až se s těmi nejmenšími zase setkáme, abychom znovu mohli putovat spolu s Izraelským národem vstříc novým zážitkům. Za celý přípravný tým o. Pavel - 6 -

7 Vzpomínka na pouť do Medžugorje Poutě jsou už víceméně součástí mého života a letos jsem se vydala dokonce na poutě dvě. Na jednu z nich mně pozvala Matka Boží - Královna Míru do Medžugorje. I když od té doby uběhlo již pár měsíců, vzpomínky jsou stále živé. Na pouť jsme odjeli poslední týden v květnu s cestovkou MIKLAS tour a dalšími poutníky z Čech, Moravy a Slovenska. Celou poutí nás provázela velmi příjemná a milá paní Janka s manželem. Ubytováni jsme byli v soukromém penzionu blízko baziliky. Všechny z pěti zde prožitých dní byly pro nás požehnáním. Každý den jsme slavili společnou mši svatou v kapli Svaté Rodiny poblíž baziliky sv. Jakuba. Společně jsme vystoupili na místa prvních zjevení Podbrdo, kde jsme se modlili 3 růžencová tajemství. Při výstupu na kopec Križevac jsme se společně modlili křížovou cestu. Také jsme navštívili komunitu Cenacolo, kde se léčí mladí lidé z drogové závislosti, a to modlitbou a prací. Na místě jsme si vyslechli jejich úžasné svědectví. Setkali jsme se také s vizionářem Ivanem, který dával svědectví o přítomnosti Matky Boží a jejích poselstvích. Rovněž jsme navštívili zámeček Nancy. Je to komplex budov z kamene, který postavil a ještě pořád staví jeden americký miliardář jako poděkování za obrácení členů rodiny, o čemž nám podala svědectví jeho žena. Tento zámeček má být v budoucnu domovem pro kněze a řeholní sestry. Každý den jsme se také účastnili hlavního večerního duchovního programu v bazilice - mše svaté, modlitby růžence, modlitby za uzdravení, chval a adorací. Oslavili jsme zde také slavnost Těla a Krve Páně a zapojili se do eucharistického průvodu ulicemi města. U sochy zmrtvýchvstalého Krista jsme se modlili korunku k Božímu milosrdenství. Poslední den jsme se ještě zúčastnili přednášky frátera Danka v aule J.Pavla II. Medžugorje v Bosně a Hercegovině - místo zjevení Panny Marie šesti dětem 24. června zjevení trvají dodnes. Církev se k těmto zjevením staví zdrženlivě, zatím je ani nepotvrdila, ale ani nezakázala. Tak se Medžugorje do dnešních dnů stalo především místem modlitby a mnoha vnitřních obrácení k Bohu. Čas zde strávený je požehnaným časem a přítomnost Matky Boží je přímo hmatatelná. Ve svých poselstvích zdůrazňuje na prvním místě mír, mír, mír mezi Bohem a lidmi, odpuštění a neochabování v modlitbě. Oslovuje nás vždy ve všech poselstvích Drahé děti,... modlete se, modlete se. Kéž každý z nás slyší její výzvu a zpřítomňuje ji ve svém životě. Za havířovské poutnice Aničku, Želmíru a 2 Marušky poutnice Jana Moje pěší pouť k Matce Boží Čenstochovské Každým rokem již tradičně putuji k Božímu milosrdenství do Slavkovic na Vysočině. Letos jsem poněkud změnila směr a rozhodla jsem se putovat za Matkou Boží Čenstochovskou v Polsku. Byla to opět požehnaná pouť. Začínala v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně, kde jsme slavili mši svatou, obdrželi posvěcený bílý šátek s logem pěší poutě a požehnání na cestu. Duchovním průvodcem naší pouti byl o. Piotr Oskwarek (bývalý jáhen v Havířově v r. 2004) a také o. Efraim - františkán z Cieszyna. Patronem pouti, která měla název XXIII Piesza pielgrzymka Zaolzie - Jasna Góra, byl sv. Melichar Grodziecki a putovali jsme v jednom velkém společenství - Poláci i Češi. Bylo nás cca 220 ve věkovém složení od 2-75 let. Tuto pouť již po 23. organizovali manželé Frankovi z Českého Těšína. Každý náš poutnický den začínal modlitbou a pak byl vyplněn radostným zpěvem za doprovodu kytar a foukací harmoniky. Také byl čas na modlitbu růžence a korunky k Božímu milosrdenství. Zajímavé byly i přednášky na různá duchovní témata. Také byl prostor na vzájemné poznávání, sdílení, svědectví a na ztišení. Procházeli - 7 -

8 jsme vesnicemi a městy, se zastávkou a odpočinkem v kostele, kde jsme byli vždy vřele vítáni a přijímáni místními faráři. Také bylo pro nás vždy připraveno občerstvení. Každý den ráno nebo během dne jsme slavili mši svatou. Na nocleh nás přijímali místní farníci, a to opět velmi vřele a s láskou. V jedné farnosti jsme se setkali s členy komunity Cenacolo (léčba drogově závislých), kteří nás svým svědectvím seznámili s posláním komunity. Hostem na naší jedné zastávce byl kněz misionář o. Bogdan Cofalik, který působí v Austrálii (Papua - Nová Guinea). Na sklonku dne probíhal tzv. pohodový večer ve formě zábavy a různých her. V kostele jsme pak při večerní modlitbě vzývali Ducha Svatého, děkovali a chválili Pána a účastnili se modlitby za uzdravení. Velmi důležitá byla na naší pouti rovněž pořádková služba, která dbala na bezpečnost, zvláště na silnicích. Do Čenstochové jsme připutovali 6. den a setkali jsme se s poutníky, kteří jeli na kolech a motocyklech. Přivítal nás místní farář a také někteří poutníci, kteří přijeli autobusem. Těžko bylo ubránit se slzám dojetí, radosti a vděčnosti. Společně jsme pak slavili mši svatou v kapli před zázračným obrazem Matky Boží Čenstochovské. Večer jsme se pak účastnili nočního bdění před obrazem. Příští den nás autobusy rozvezly do našich domovů. Pěší pouť je prostě úžasná věc a náš život je vlastně jedna velká pouť do naší nebeské vlasti. A i když se během cesty objeví určité potíže - bolest, únava, otlaky, puchýře, tak jsme šťastni, že to všechno můžeme obětovat na úmysly, s kterými na pouť jdeme. Kéž nám Matka Boží Čenstochovská - Královna Polska - vyprošuje u svého Syna Ježíše zdraví, síly a požehnání pro další poutě. Pojďte napřesrok putovat s námi. Za havířovské poutníky Marušku, Aničku a Marka poutnice Jana * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Manželská setkání Velké Karlovice 2013 Milí, rádi bychom se s vámi podělili o naše zážitky a zkušenosti z letošních manželských setkání ve Velkých Karlovicích. K našemu rozhodnutí zúčastnit se vedla opravdu dlouhá cesta, ale po několikaletém přemlouvání našimi přáteli jsme se tedy rozhodli, že pojedeme. Cítili jsme totiž potřebu na našem vztahu zapracovat. Centrem manželských setkání byl areál hotelu Galík. Místo se nachází uprostřed krásných hor a lesů. Děti byly rozděleny do skupinek podle věku a měly dopoledne i odpoledne svůj vlastní program. Starali se o ně pečouni a musím říci, že skvěle, protože děti byly nadšené, zapálené do hry. Moc se jim v Karlovicích líbilo, i když před setkáním měly velké obavy. Teď už se ptají, zda pojedeme i příští rok. Pro rodiče byl připraven velmi bohatý program. Letošní témata přednášek byla: vyjadřování pocitů, naplňování potřeb, rozdíly mezi ženou a mužem, zdravé sebevědomí, odpuštění, komunikace, priority, pozornosti, sexualita. Přednášky probíhaly formou svědectví vždy jednoho manželského páru. Další částí programu byla práce ve skupinkách, ve kterých jsme dané téma mohli probírat, sdílet. Tyto skupinky byly sestaveny již předem podle daných kritérii a po celou dobu se neměnily. Protože jsem introvert a nerada o sobě mluvím před ostatními, měla jsem ze skupinek velké obavy. Musím ale uznat, že atmosféra byla velmi důvěrná a přátelská; prostě to fungovalo a byla šance osobně dané téma s manželem probrat. Ostatní byli diskrétní a citliví, jejich rady byly vzácné a dobré. Po duchovní stránce o nás pečovali otcové Jan Svoboda a Pavel Kuchař. Denně byly slouženy mše svaté, možnost svátosti smíření, společné večerní modlitby, dokonce probíhaly i modlitby za uzdravení, při níž kněz vkládal na manželský pár ruce

9 Během týdne nechyběl ani společenský večer s tancem, soutěžemi, tombolou, dále jsme měli možnost navštívit termální bazén. Na závěr byla slavnostní mše sv. s obnovou manželských slibů. Celý kurz byl navíc provázen sportem, humorem, scénkami, zpěvem, takže jsme se už dlouho tak dobře a srdečně nezasmáli. Jsme moc rádi, že jsme se mohli Manželských setkání zúčastnit. Celý týden byl pro nás požehnáním a milostí. Začali jsme znovu a lépe Jitka a Marek Moldříkovi více informací na * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SÍLA MODLITBY Jsem už nějakou dobu zapojená v modlitbách matek. Podstatou jsou modlitby za naše děti, manžely, přátelé, kněze, lidi, které máme na srdci. Naše setkání probíhá 1x týdně. Modlíme se modlitby z brožurky k tomu určené a pak odevzdáváme tyto všechny naše drahé napsané na lístečku do košíčku v soukromé modlitbě. Je to symbol odevzdávání lidí, které milujeme, Ježíšovi do rukou. Nikdy jsem si tak podstatně neuvědomovala sílu takovéhoto odevzdávání. Bůh mi ale dopřál vidět sílu takovéto modlitby.. Na svůj lísteček jsem na setkání maminek napsala také mně velmi blízkého člověka, za kterého se takto 1x týdně modlím. On ví, že na něj takto pravidelně 1x týdně pamatuji. Loni v listopadu proběhlo jedno obyčejné úterní ranní setkání maminek a já jsem toho člověka takto odevzdávala do košíčku Ježíšovi do rukou jako každé úterý. Jenomže pro tohoto člověka to ten den nebylo jen tak obyčejné úterý. Napsal mi krátce nato mail, ve kterém popisoval, jak se ono úterý večer vyhnul dopravní nehodě. Zněl takto: V úterý večer jsem se vracel zpátky domů a předjížděl jsem jedno auto. Když jsme byli přesně vedle sebe, tak z příkopy před námi vylezla srna a šinula si to jen tak, co noha nohu mine. Považuji za zázrak, že když jsme oba skočili na brzdy, ani jeden jsme tu srnu nesrazili, nedostali smyk, neťukli se a oba zůstali na cestě. Bůh mě tu fakt ještě chce mít, došlo mi před usnutím.. Za sebe jsem se jen pousmála, vzpomněla si na úterní ranní modlitby ve společenství matek a odepsala mu: Za mě jste byl ten den ráno v Ježíšových rukouh. J RŮŽE Renáta Moldříková Stalo se Vám někdy, že jste v nějakém těžkém období svého života najednou potkali člověka, kterého jste potkat měli? Já jsem tenkrát v jednom takovém období potkala po letech znovu svého zpovědníka. Dlouho, spíš několik let jsem ho neviděla, ale to setkání mi přišlo právě vhod. Zemřel mi otec Setkání s tím knězem bylo jako vláha. Vždyť právě proto mi byl vždy dobrým zpovědníkem. Jeho slovo bylo vždy jako balzám pro duši a plné milosrdenství. Pamatuji si živě, že já jsem tenkrát po tomto setkání s tímto knězem projevovala svou vděčnost Bohu ve své večerní modlitbě. Děkovala jsem za tohoto kněze a pěla Bohu samé chvály, jakýže to má Bůh skvělý personál. Mimo jiné jsem Bohu tenkrát taky lichotila, že za takového kněze bych Ježíši přinesla k nohám každý den jednu růži. Ve chvíli, kdy jsem tuto lichotku Bohu přednesla a libovala si, jak je ten člověk, co mi právě pomohl, úžasný, tak mým nitrem okamžitě projela Boží odpověď: ALE TO NEBYL on, TO JSEM BYL JÁ! J

10 Pak Ti, Pane, děkuji za každého člověka, který se Ti odevzdá natolik, že já se s Tebou mohu setkat v něm právě ve chvíli, kdy potřebuji zakusit lásku a milosrdenství. Stalo se vám někdy, že jste v nějakém období svého života museli vycházet s člověkem, který vás válcoval, byl negativní, a vy jste měli pocit, že to vedle něj půjde dost ztěžka? Třeba takhle v práci váš nadřízený nebo soused nebo člen rodiny nebo někdo jiný? Hledali jste v té chvíli cestu, pravdu a život? Já se na jedné duchovní obnově setkala se spoustou lidí, kteří právě tam na duchovní obnově cestu z něčeho negativního hledali. A když na té duchovní obnově přednášející kněz pronášel k nám hledajícím svá moudrá slova: Na této duchovní obnově se nacházíte právě proto, protože Vás každého sem zavolal sám Ježíš, mně v tu chvíli docvaklo, že i díky negativnímu člověku se setkávám s Kristem. Možná bych za takové setkání nikdy nepoložila Ježíši růži k nohám, ale zcela jistě vím, že i takoví lidé mě přivádějí k Bohu, právě když potřebuji změnu svých postojů. Pak Ti, Pane, děkuji i za negativního člověka ve svém životě, protože mě učí, že nejprve se musím změnit sama a pak se teprve může změnit něco kolem mě. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Vnitřní život v modlitbě Renáta Moldříková Katolický publicista Robert Moynihan píše o papeži Františkovi: Celý Františkův život je charakterizován závazkem a celoživotním bojem o to, aby se stále více podobal Kristu. Byl jsem svědkem části papežova života. Bydlel jsem totiž také v Domě svaté Marty, kde bydlí i on od svého zvolení. Každý den po mši, před odchodem na snídani, sedí sám v kostelní lavici před Nejsv. Svátostí 20 a někdy až 30 minut. Strávil jsem tam také dlouhé minuty absolutního ticha. A k večeru po ukončení každodenní práce, od doby před sedmou hodinou až do odchodu na večeři v osm hodin sedí v tiché adoraci. Tak skládá účet o své denní práci v tichém sezení před Pánem. František žije v souladu se svými slovy. Žije prostě, mluví bez obalu, poctivě a od srdce. Miluje Krista a chce, aby jej milovali všichni, protože on nás miloval dříve než my jej a jeho dobrota, krása a svatost si naší lásku zaslouží. Takový duchovní život znamená, že papež nebude nikdy kritizovat nikoho, kdo pracuje pro dobrou věc, zvláště když jde o tak dobrou věc, jako je ochrana nevinného lidského života. Současně to však také znamená, že papež chce ukázat jistou osobu skrytou za každou akcí, kterou má každý poznat, kterou má milovat a které má sloužit, osobu Ježíše Krista, v němž žijeme, hýbeme se a jsme, protože On vyplňuje onen Pascalův Bohem stvořený prostor v srdci každého člověka, který nelze naplnit žádnou stvořenou věcí, ale pouze Bohem. Duchovní život Jorge Maria Bergoglia je klíčem k vysvětlení proč ve svých rozhovorech s novináři říká to, co říká. *) Bohuslav Šolc *) Pozn. překladatele: Lze dodat, že novináři velmi často tuto oblast papežova života vůbec nechápou. Moynihan věnuje právě této otázce svůj poslední zářijový Lettre (dopis) včetně zde přeložené poznámky

11 PŘEČETLI JSME Mariánské modlitby ed. Vojtěch Kodet, vydalo Karmelitánské nakladatelství Karmelitán Vojtěch Kodet sestavil knížku modliteb, jež jsou věnovány Panně Marii. Sborník přináší modlitby k Matce Boží, jak se dochovaly v prvotní církvi od 3. století, jiné pocházejí ze středověku (9., 11., 12., 13. st. ) Pod ochranu Tvou, Zdrávas Královno, Anděl Páně, Stála Matka, uvádí i latinské verze. Následují modlitby k různým příležitostem, modlitby zasvěcení - Za domov, rodiny, za děti, za nemocné, za šťastnou smrt, za kněze aj. Knížka obsahuje také modlitby růžence (Radostný, Světla, Bolestný, Slavný, Růženec františkánský), litanie (Loretánské, Bavorské, Litanie k Panně Marii Pomocnici křesťanů, k Neposkvrněnému početí Panny Marie, k Panně Marii Bolestné) a pobožnosti k Sedmi radostem a Sedmi bolestem P. Marie. Další důležitou kapitolou jsou osobní modlitby světců sv. Markéty Marie Alacoque, sv. Pia z Pietrelciny, sv. Maxmiliána Kolbeho, sv. Jana Boska, sv. Alfonse z Liguori, sv. Ludvíka Marie Grigniona, bl. Terezy z Kalkaty a bl. Jana Pavla II. Na závěr jsou ukázky modliteb a hymnů křesťanského východu (řecká a koptská liturgie). Tento titul je příhodným dárkem pro mariánské ctitele a všechny věřící, jež se rádi obracejí k Matce Boží jako Prostřednici všech milostí a naši Přímluvkyni u Boha Stvořitele. Růženec naší paní - Romano Guardini, vydalo Karmelitánské nakladatelství Romano Guardini je autorem řady spisů pojednávajících o duchovním životě. V této knize uvažuje nad modlitbou růžence a myšlenky k tomuto tématu zpracovával po delší čas. Roku 1940 vyšlo první německé vydání. V úvodu rozebírá způsob i smysl modlitby růžence, prastaré pobožnosti, kterou se křesťané modlí již po šest století. Růženec je drahý především věřícím lidem a patří k jejich životu jako práce, kterou konají, a chléb, který jedí. Tato modlitba je každodenní potřebou a dává možnost zastavit se, vnitřně se usebrat a posilnit. Jakmile se však člověk dostane do myšlenkového neklidu a shonu moderního života, zpravidla k ní ztratí vztah. Autor přibližuje význam modlitby růžence a schéma opakovaných modliteb. Připomíná, čím je duchovní slovo pro lidské srdce, vyzdvihuje podstatu základních modliteb Otčenáš, Zdrávas a Sláva Otci. Další kapitoly přinášejí krátký výklad jednotlivých tajemství růžence - Radostného, Bolestného a Slavného. Titul se může stát obohacením i pro křesťany, kteří se jej modlí rádi, a poslouží jim jako nová inspirace k rozjímání a meditaci. Až do krajnosti - Guy Gilbert, vydalo nakladatelství Portál Známý francouzský kněz Guy Gilbert působí již mnoho let na periferii Paříže mezi mladými lidmi, kteří se ocitli na okraji společnosti. Tato jeho kniha přináší velmi sugestivní autentické vyprávění o hledání a nalézání dobra v současném rozpolceném životním stylu společnosti světové metropole. Autor knihy vypovídá o svém snažení, jak lze otevírat srdce mladých delikventů, kteří trpí nedostatkem lásky i porozumění a nosí v sobě zranění, jež jim způsobili jejich vlastní rodiče i blízcí. Mladí narkomani, zloději aut a sprejeři se učí pracovat na statku, starají se o domácí zvířata a celý provoz farmy. Otec Gilbert se svými spolupracovníky jim pomáhá nalézat pravý smysl života, pocit vlastní důstojnosti a sebedůvěry. Předává jim také schopnost věřit v lidské dobro i Boží lásku. V závěru knihy je zmínka o společném putování do Santiaga de Compostella a Čenstochové a také jeho osobní modlitba - Křížová cesta, kterou se modlí za své svěřence. Z. K

12 ZPRÁVY A OZNÁMENÍ - Encyklika Lumen Fidei - Encykliku Světlo víry podepsal papež František na svátek apoštolů Petra a Pavla a tato byla 5. července 2013 slavnostně vyhlášena. Jak Sv. otec poznamenal, byla napsána čtyřručně, z velké části ji připravil emeritní papež Benedikt XVI. a poté dokončil papež František. V říjnu byl dokončen český překlad a zahájena distribuce. - Loučení s farností - V kostele sv. Jana Boska se v neděli 25. srpna s poděkováním a mnoha kyticemi farníci loučili s P. Karlem Jaškem, který odchází na odpočinek do svého rodiště u Olomouce. I za naše Společenství mu přejeme zdraví a radostné chvíle v kruhu svých blízkých. - Přivítání pana faráře - 1. září při nedělní mši sv. přivítali věřící P. Oldřicha Macíka, nového duchovního správce šumbarské farnosti. Přejeme mu hodně radosti i zdraví v jeho novém působišti v Havířově. - Farní poutě - Havířovští věřící navštívili 8. června sv. Hostýn a zúčastnili se každoroční salesiánské pouti. Řada farníků se v srpnu vydala na pěší pouť do Frýdku při Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie a 14. září ve svátek Povýšení svatého kříže se konala farní pouť do mariánské baziliky na Velehradě. Obzvláště v tomto Roce víry jsou věřící duchovními autoritami vyzýváni k setkání s Bohem i lidmi na místech, kde si naši předkové po řadu staletí vyprošovali Boží milosti a činili pokání. I my mnozí (ať staršího věku, nemocní nebo ti, kdo denně pečují o blízkou osobu), kdo bychom se rádi vydali s ostatními farníky, máme možnost se alespoň duchovně připojit (v myšlenkách a modlitbě), a tak na dálku se přiblížit k oněm posvátným Božím místům posvěcení a modlitby, když není dopřáno přijít osobně. - Gratulace - Hojnost Božího požehnání přejeme novomanželům Barboře a Tomáši Greplovým, kteří v kostele sv. Jana Boska v poslední prázdninovou sobotu přijali svátost manželství Z. K. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * APOŠTOLÁT MODLITBY LISTOPAD Všeobecný úmysl: Za kněze prožívající těžkosti, aby na své cestě věrnosti nacházeli posilu, ve svých pochybnostech povzbuzení a ve svém utrpení útěchu. Misijní úmysl: Za církve v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby vysílaly misionáře ostatním církvím. Národní úmysl: Aby křesťané upřímně hledali cestu k jednotě a usilovali o její dosažení. PROSINEC Všeobecný úmysl: Za opuštěné děti a za dětské oběti jakékoli formy násilí, aby nacházely potřebnou lásku a ochranu. Misijní úmysl: Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem vtěleného Slova připravovali lidstvo na příchod Spasitele. Národní úmysl: Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu slovu trpí příkoří, hledali a nacházeli pomoc v modlitbě a setkávání s Kristem ve svátostech. /www.jezuit.cz/

13 Pomalu se blížíme se k začátku nového liturgického roku Na adventním věnci hořely tiše čtyři ČTYŘI SVÍČKY. Bylo slyšet, jak si mezi sebou šeptají. První svíčka vzdychla a řekla: Jmenuji se POKOJ. Ráda bych přebývala mezi lidmi, ale jim na mně nezáleží. Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír nedodržují! Její světélko bylo čím dál menší, až docela zhaslo Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: Jmenuji se VÍRA, toužím svítit lidem na cestu životem, ale oni mnou pohrdají, jsem prý nemoderní a zbytečná. Lidstvo nechce o Bohu nic vědět, nemá tedy cenu, abych svítila! Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla Smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: Jmenuji se LÁSKA. Toužím být v lidském srdci, ale lidé si mě nevšímají, nechtějí mě. Vidí jenom sami sebe, tvrdí že volné vztahy jsou lepší, že je třeba si užívat. Už nemám sílu, abych hořela. Její světlo se zachvělo a zhaslo V té chvíli vešlo do místnosti dítě. Podívalo se na svíčky a řeklo: Proč nesvítíte, kdo vás zhasl? A rozplakalo se V tom se ozvala čtvrtá svíčka a zašeptala: Neboj se! Dokud já svítím, nic není ztraceno! Mé jméno je NADĚJE! S mojí pomocí se dají i ostatní svíčky znovu zapálit. Od ní pak dítě znovu zapálilo i všechny ostatní. Plamen NADĚJE by v našem životě neměl nikdy zhasnout. Každý z nás by měl plameny POKOJE, VÍRY, LÁSKY a NADĚJE stále udržovat. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ZVEME VÁS NA KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY /BTM/ Jako každoročně v předvečer Slavnosti Ježíše Krista Krále pořádá pěvecký soubor Canticorum s dirigentem Vítězslavem Soukupem a svými hosty koncert duchovní hudby. Tuto pěknou tradici udržujeme v naší farnosti od jubilejního roku 2000 a je dobře, že se nepřeruší ani letos, kdy je kostel sv. Anny v rekonstrukci. Po úvahách, zda vůbec a kde, se nakonec organizátoři rozhodli uspořádat tento koncert v evangelickém kostele v Bludovicích. Jednak je tento kostel havířovské veřejnosti známý, protože se v něm koná mnoho kulturních akcí, je dostatečně velký a také je to možná živý příklad toho, že to se vzájemným ekumenickým sbližováním křesťanských církví v Havířově myslíme opravdově. Věřím, že i v novém prostředí to bude krásný zážitek nejen po té hudební stránce, ale že duchovní hudba a atmosféra koncertu pohladí i naše duše. A jaký bude letos program? Kromě ženského pěveckého sboru Canticorum vystoupí i Ostravský smíšený sbor s dirigentem Janem Spisarem (dříve Pěvecký sbor Slezská Ostrava). Tento sbor působí v Ostravě od roku 1989 a koncertoval již v mnoha zemích Evropy, Ameriky i Asie, takže jsme rádi, že se podařilo získat na náš koncert opět velice kvalitní pěvecký sbor. Varhanní skladbu letos do programu zařadit nemůžeme, protože varhany zn. Rieger z roku 1939, jediné v Havířově, na kterých lze interpretovat rozličné druhy varhanní hudby, jsou od srpna tohoto roku do června příštího roku v 1. fázi oprav. Ale vystačíme si i s elektrickými varhanami a klavírem a uslyšíme skladbu pro klavír a trubku v podání Jiřího Soukupa a Kateřiny Ondrušíkové. Slovem vás budu provázet já a věřím, že program bude pěkný a bude se vám líbit. Tak snad si najdete čas a přijdete, i když to nebude u sv. Anny (kam se ale příští rok určitě vrátíme J). Těšíme se na vás v sobotu 23. listopadu v hodin v evang. kostele v Bludovicích. Vstupné je jako vždy dobrovolné. Jménem organizátorů vás srdečně zve Alena Nečasová.

14 Dny důvěry Taizé v Praze listopadu 2013 pořádají mladí křesťané z různých církví ve spolupráci s komunitou Taizé víkendové setkání mladých s názvem Dny důvěry. Na tento víkend se sjedou mladí křesťané a hledající z celé České republiky. Ubytováni budou v domovech pražských rodin nebo jednotlivců. Program zahájí v pátek v h modlitba s meditativními zpěvy z Taizé, čtením z Písma a chvílí ticha. Bude se konat v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech a je přístupná všem. V sobotu se mladí lidé zúčastní biblických zamyšlení s následnou diskusí ve skupinkách. Odpoledne si mohou vybrat z mnoha workshopů s duchovními a sociálními tématy. V sobotu v devět hodin ráno, v poledne a večer v osm se opět konají modlitby se zpěvy, které jsou také otevřeny široké veřejnosti. Součástí sobotní večerní modlitby je tzv. slavnost světla, při které si účastníci navzájem zapálí svíce jako připomenutí světla, kterým je vzkříšený Kristus. V neděli pak účastníci setkání navštíví bohoslužby se svými hostiteli a v poledne se v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně rozloučí. Přihlášky do 31. října na * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SBÍRKY Datum Havířov-sv. Anna Havířov-Bludovice Špluchov účel , ,- 927, , , ,- Na potřeby kostela , ,- 860, , ,- 936, , , , , , ,- Na potřeby kostela , ,- 980,- Na církevní školy , ,- 639, , , , , , , ,- 8939,- 3927,- Na misie SRPEN ŘÍJEN 2013 v našich farnostech Pohřby u svaté Markéty Edeltruda Grigelová roz. Stankuszová Marie Juračková roz. Juřičková Alois Springer Anna Karkošková roz. Heinrichová Pavol Minarčík Josef Marenčák Kamil Pleskot Břetislav Pokluda Křty u sv. Markéty Petr Milan Hlaváč Ingrid Marie Sikorová Nora Anna Sikorová Pohřby u sv. Jana Boska Emílie Oborná 85 Karel Kniezek 76 Marie Žárská 80 Vladimír Strouhal 46 Maximilián Čapla

15 Dopisy do záhrobí Učedníci, kteří volili V městě Šumbarku, v prvním roce vlády zemana Potácivého Píši vám v čase voleb, který v mé zemi nastává stále častěji, protože zvolení neumějí či nechtějí dostát svým závazkům a nadějím svých voličů. Jako mnoho jiných jsem i já znechucen a otráven, ne snad prostým faktem, že opět musím k volbám, nýbrž vším, co je s tímto úkonem nevyhnutelně spojeno: nesmyslné sliby, pomluvy a lži, slabomyslné reklamní kampaně, nevybíravé útoky a v neposlední řadě zbytečné finanční náklady. Beru do ruky Písmo a ve Skutcích si pozorněji pročítám, jak jste se s aktem voleb vypořádali vy. S překvapením zjišťuji, že si ony notoricky známé události pamatuji chybně. Domníval jsem se, že k volbám přistupovalo pouze dvanáct apoštolů. Není tomu tak, i kvůli doplnění apoštolského sboru za Jidáše, který neobstál ve své službě (a místo finančního odškodnění za zkrácený mandát si vybral dobrovolnou smrt provazem) se vás sešlo desetkrát tolik. Evidentně jste tomuto úkonu přikládali tolik vážnosti, že jste ho nemohli ponechat na osvícené libovůli tuctu nejvýše postavených. Samotný akt volby probíhal tak, že jste se nad kandidáty modlili a pak rozhodli losem. Když jste po čase volili prvních sedm jáhnů, již jste se obešli bez losování, nikoli však bez modlitby. Před vyvolením Barnabáše a Šavla pro misijní dílo jste k modlitbě přidali i půst. Jsem přesvědčen, že tato metoda by i dnes přinesla podstatně lepší výsledky než aktuální komplikovaný a předražený volební systém. Úroveň našich kandidátů je bohužel taková, že by postačovalo pouhé losování, protože na žádné volební programy, hesla a sliby se nakonec stejně žádný ohled nebere. Náhodně zvolený sbor poslanců by s velkou pravděpodobností uspěl lépe než straničtí koryfejové. Dokazuje to známý pokus, kdy cvičená opice zvolila náhodným výběrem výhodnější investiční strategii než renomování makléři na akciové burze. Jako křesťané máme ovšem ještě další možnosti než výše zmíněný cynický kalkul. Můžeme a musíme dělat totéž co vy. Setrvávat na modlitbách, vzývat Ducha svatého a postit se. To vůbec není málo; vzpomeňme jen, jaké zázraky vám Bůh po těchto úkonech prokazoval. Nejen že jste vybrali ty nejvhodnější kandidáty, modlitba s postem dokázala vyhánět zlé duchy a uzdravovat nemoci ducha i těla. Neexistuje lepší volební program! Což není naše společnost nemocná ve všech ohledech? Což není plná zlého ducha, špatnou náladou počínaje a špatnými zákony konče? Váš recept je stále platný. Převzali jste ho od Ježíše, který vše začínal modlitbou a postem. Dělali jste to co on, včetně těch zázraků. Ano, bylo to tak dávno, svět se změnil a my jsme vás zapomněli napodobovat. Nejprve jsme rezignovali na zázraky, posléze na půst a nakonec i na modlitbu. Ve skutečnosti se svět nezměnil, ten bude vždy využívat a zneužívat světské prostředky. To my jsme se změnili, rezignovali na své kompetence a možnosti. Jedinou cestou, jak ze všeho toho marasmu ven, je rozpomenout se na ně. Věřím na zázraky. Jsem však přesvědčen, že je Bůh koná jen naším prostřednictvím, když mu k tomu poskytneme dostatečný prostor. Pokud v modlitbě poctivě promýšlíme svou životní cestu, své skutečné priority a potřeby, pokud se postem oprostíme od balastu mediálních masáží a přičmoudliny volebních gulášů, pak v sobě nalezneme sílu a schopnost volit dobře a volit dobro. P.S. V čase, kdy tento dopis vyjde tiskem, již budou výsledky voleb známy. Pokud se nestane zázrak, zvítězí nezodpovědní slibovači lepších zítřků a plných hrnců ve stínu pyramid, zvoleni valnou většinou mých souvěrců. Já však věřím na zázraky -ok

16 HÁDANKY A MALÉ HŘÍČKY PRO KLUKY A PRO HOLČIČKY Milé děti, milí dospěláci, zdá se vám podzim smutný? Když zaleze sluníčko, může svět vypadat trošku méně vesele, ale nezoufejte J! Máme tady pro vás několik veselých hádanek pro chytré hlavičky, které vás určitě potěší. Tak do toho! Bílá jako mléko je, tichem všechno přikryje. Auto, domy, stromy, lidi nikdo neuvidí. Do šatu mě nabíráš, pak přede mnou zavíráš, v teple pro mne slzí oči, vše se za mnou venku točí, beru z hlavy klobouky, nepouštěj mne do mouky. Kdo jsem? Kdo bez štětce a bez barev, obarví nám pestře les? Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu, když mě vidíš, nevidíš. Otec má tisíce synů, každému čepici sjedná a sobě nemůže. Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku, Hovím si v mechu v lesíčku. Běhá to okolo chalupy, dělá to cupity dupity? A teď něco pro starší nebo dospěláky: (mlha, vítr, podzim, tma, dub a žaludy, hříbek, déšť) Máte dva džbány, pětilitrový a třílitrový, a neomezený zdroj vody. Dokážete odměřit čtyři litry? (Nápověda: Důležitý je rozdíl v objemu nádob.) Přeji všem úspěšné hádání a veselý podzim plný sluníčka! Marťa Časopis Společenství je zapsán do evidence periodického tisku pod evidencním císlem MK CR E Vychází v Havířově,nepravidelně 6x rocně. Vydavatelem je Římskokatolická farnost Havířov, IČO: , Havířov, Farská 2. Neprodejné. Příspěvky lze odevzdat ve farní knihovně, zaslat na adresu Společenství, Farní úrad, Farská 2, Havířov, nebo n a Uzávěrka dalšího císla: Tisk: Tiskárna Kleinwächter, Cs.armády 2233, Frýdek-Místek

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY O co jde? Obraz Svaté rodiny putuje během doby adventní až do Štědrého dne 24.12. po farnosti - od rodiny k rodině, od domu k domu. Může to být vyjádření naši ochoty nabídnout střechu

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Fiat prázdninový 2015

Fiat prázdninový 2015 Fiat prázdninový 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Papež František: Spásu si nelze koupit, ani zasloužit, je zadarmo. Milí přátelé, začínají dovolené, čas odpočinku a možná i

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více