7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz"

Transkript

1 7/8 červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 úvodník ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Poslední červnovou neděli využilo několik desítek farníků příležitost k požehnání svých automobilů. Pro mnohé to bylo první setkání s obdobným obřadem, který má i přes poměrně malé rozšíření hluboký význam a symboliku. Každý z nás už zažil žehnání růženců, obrázků nebo křížů. Ale nechat si požehnat svého plechového miláčka? Pojďme si ve stručnosti říct, v čem spočívá smysl žehnání dopravních prostředků a zařízení, o jaké druhy se může jednat a proč je dobré o něj požádat. Život lidí nachází účinnou pomoc v prostředcích, které zkracují vzdálenosti, umožňují setkávat se a navazovat mezi lidmi vzájemný kontakt. Obecně je lze označit jako prostředky určené pro cestující. Patří mezi ně např. cesty, náměstí, mosty, železnice, přístavy, letiště, jakákoliv vozidla, lodě a letadla. Protože si lidé při jejich užívání prokazují vzájemné služby, nabízí se vhodná příležitost děkovat Bohu a zároveň prosit za ty, kteří jich užívají. Pokud se žehná dopravní prostředek, může se použít tato modlitba: Všemohoucí Bože, Stvořiteli nebe i země, od tebe má člověk schopnost dělat věci krásné a velké; dej těm, kdo budou užívat tohoto dopravního prostředku, ať jezdí bezpečně a opatrně, ať jsou ohleduplní vůči druhým a na všech jejich cestách, za prací i za odpočinkem, ať je provází Kristus. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. Po žehnací modlitbě byla přistavená vozidla pokropena svěcenou vodou. Každý řidič také dostal kartičku, na jejíž jedné straně byl svatý Kryštof - patron poutníků, a na straně druhé řidičova modlitba. Současně byla majitelům aut nabídnuta nalepovací rybička, kterou můžeme zahlédnout na zadní části mnoha vozidel. Vyobrazení ryby patří k jedněm z nejstarších symbolů křesťanství. Možná nejvíce byl používán v dobách prvotní církve jako tajné heslo v dobách pronásledování. Někteří chápou tento symbol jen jako vyjádření, že většina apoštolů byli před Ježíšovým povoláním rybáři. Mnohem přijatelnějším vysvětlením je, že se jedná o kryptogram skládající se z počátečních písmen řeckých slov Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ (Iésús Christos Theú Huiós, Sótér), které

2 překládáme jako Ježíš Kristus - Boží Syn - Spasitel (řecké slovo ICHTHYS označuje právě RYBU). Když křesťan v prvotních dobách potkal na ulici cizince, nakreslil do hlíny jeden z oblouků ryby. Pokud cizinec dokreslil druhý, oba věřící věděli, že jsou v dobré společnosti. Dnešní samolepky ČERVENEC Pořad bohoslužeb v kostele sv. Vavřince i v nemocniční kapli se během letních prázdnin nemění. Mše svatá v pečovatelském domě kromě čtvrtka 16. července, kdy na mši svaté bude přítomen jáhen Jan Berka, přes letní prázdniny nebude. V Jasenné a v Bratřejově bude o prázdninách nedělní mše svatá v obvyklém čase - Jasenná 7:30 a Bratřejov 10:30 (s výjimkou pouti v Jasenné, kdy se čas bohoslužeb v těchto farnostech prohodí). Od středy 1. do pátku 10. července se ve všedních dnech konají pod vedením paní Hany Radoňové letní prázdninové dny pro děti. Čtvrtek 2. července je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. Na první pátek 3. července bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin. V neděli 5. července - slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše svatá v našem kostele bude v 9 hodin. V Bratřejově bude slavnostní poutní mše svatá v 10:30. V pondělí 6. července bude v poutním kostele ve Štípě v 10:30 slavnostní mše svatá, kterou bude slavit apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza. V sobotu 11. července bude v 9:30 v olomoucké katedrále uděleno třem kandidátům jáhenské svěcení. V neděli 12. července bude v našem kos- farní zpravodaj / červenec / srpen 2015 na autech vycházejí z této tradice. Pokud má někdo na autě nalepený symbol ryby, nemělo by to znamenat nic menšího, než že je majitel auta praktikujícím křesťanem a že chce před druhými veřejně vyznat, v koho uvěřil. P. Jindřich Peřina tele od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti. V neděli 19. července bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti. V neděli 26. července bude slavit farnost Jasenná pouť. Mše svatá ke cti sv. Marie Magdalény začne v 10:30. SRPEN oznámení Ve dnech od 1. do 8. srpna (od soboty do soboty) proběhne na táborové základně Severka u Buchlovic farní tábor pro děti od 1. do 9. třídy. Tábor pořádají mládežníci naší farnosti pod vedením Mgr. Elišky Kořenkové. Čtvrtek 6. srpna je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. Na první pátek 7. srpna bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin. V neděli 9. srpna oslaví naše farnost svátek patrona kostela sv. Vavřince. Mše svatá bude v 9 a v 15 hodin. Po odpolední mši svaté bude následovat přátelské posezení na orelském hřišti (v případě nepříznivého počasí na orlovně). V sobotu 15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá bude v 17:30. Tato slavnost je zařazena mezi doporučené zasvěcené svátky. Znamená to, že máme tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Účast na mši svaté je stejnou samozřejmostí jako při každé neděli. V neděli 16. srpna bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti. / 2

3 V neděli 16. srpna bude v našem kostele od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti. Ve dnech 20. až 22. srpna se uskuteční ve Vsetíně multižánrový křesťanský festival UNITED. V neděli 23. srpna se uskuteční pouť Orlů na Svatém Hostýně. V neděli 30. srpna bude mše svatá v 9 hodin sloužena na zahájení školního roku za žáky, studenty, učitele a vychovatele. Při mši svaté budou požehnány školní aktovky. Nezapomeňte si je, děti, přinést! PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ Prosíme rodiče, kteří doposud nepřihlásili své děti do výuky náboženství, aby si vyzvedli přihlášku pod věží kostela nebo si ji stáhli z farního webu, a vyplněnou ji neprodleně odevzdali na faru. NOVÁ RUBRIKA - CÍRKEVNÍ HUMOR Počínaje tímto číslem naleznete ve Farním zpravodaji novou rubriku, která je pojmenována Církevní humor. S určitou nadsázkou lze říci, že humor léčí duši i tělo. I nám katolíkům prospěje, když se alespoň občas ze srdce zasmějeme některým svým polovičatostem a zvláštnůstkám, zažitým zvyklostem či postojům A možná i třikrát podivuhodným postavičkám, které lze občas identifikovat ve farnostech, v klášterech, na biskupských úřadech i v samém srdci Vatikánu. Předem se omlouvám těm, kteří nemají onen vytříbený smysl pro humor, který umožňuje i některé těžké či dokonce smutné situace zlidštit a učinit snesitelnými. Omluvou snad může být skutečnost, že křesťan, který se nedovede smát, ztrácí kus svého světla pro svět. Křesťan, jenž nepřipouští chyby v díle církve, ubírá mnoho ze zásluh Boží prozřetelnosti, která ji navzdory lidským podrazům stále nese v náručí. Křesťan, který se neumí zasmát sám sobě, je vlastně pyšný, i když si nasazuje masku slušného a rozhořčeného člověka. Musíme se však pohoršovat nad svými hříchy a ne nad těmi, kdo si z nich dělají legraci. Moc si přeji, aby tato rubrika přinesla alespoň trochu radosti do vašich někdy tak moc trpkých životů. CENTRUM PRO RODINU Nabízíme dětem program na poslední prázdninový týden (pondělí 24. až pátek ). Od 8 do 13 hodin se můžete těšit na stolní hry, procházky, tvoření, filmy atd. Pro děti bude každý den zajištěn oběd a pití. Cena za každý den je 60 Kč. Zájemci ať se hlásí u paní Radoňové (mobil ) do pátku Všem našim přátelům a příznivcům přejeme požehnané dny prázdnin a dovolených a zároveň se těšíme na další společná setkání po prázdninách. Za CPR Vizovice Hana Radoňová OREL VIZOVICE Zapojte se do další výtvarné soutěže! Ústředí Orla vyhlásilo výtvarnou soutěž na téma Vyrábíme růženec. Vypsána je ve všech věkových kategoriích od dětí, přes dospělé, až po kolektivní práce. Porota ocení nápaditost, použité materiály, technické zpracování a originalitu. Soutěž je určena nejen členům Orla, ale i různým společenstvím, dětem z farnosti, rodinám, zkrátka všem, kdo mají chuť se zapojit. Svoje výrobky můžete (řádně označené jménem a příjmením, adresou autora, kategorií a kontaktem) odevzdat do 16. srpna Mgr. Alžbětě Doležalové, která se postará o jejich zaslání do soutěže. Srdečně zveme všechny na orelskou pouť na Svatý Hostýn, který se uskuteční ve dnech 22. až 23. srpna. Sobotní program začne v 18 hodin mší svatou v bazilice, následovat bude v 19:30 Běh k Božímu hrobu a ve 20:30 Světelná křížová cesta. V neděli bude v 10 hodin / 3

4 sloužena slavnostní mše svatá. Po ní proběhne v 11:30 orelské shromáždění a pouť bude zakončena křížovou cestou ve 14 hodin. Zájemci o ubytování na Svatém Hostýně, ať se co nejdříve přihlásí přes web Zveme všechny malé i velké, děti, mládež i rodiče na pouť na zahájení školního roku, která se uskuteční v sobotu 5. září na Provodově. Podrobnější informace najdete v průběhu prázdnin v orelské nástěnce. jednota Vizovice po ádá v rámci Svatovav ineckých slavností v sobotu 8. srpna 2015 pro leny i ne leny Orla Vav inec open. Kategorie sout c ch: od 18 do 100 let a rodinné týmy Za átek: v hodin v okolí orlovny ve Vizovicích (nad kostelem) otev ený turnaj ve h e petanque a ruské Ob erstvení zajišt no. Bli ší informace u Zde ka Adamušky Všichni jste srde n zváni. SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE NA VELEHRADĚ Národní pouť na Velehradě se koná v neděli 5. července. Slavnostní poutní mše svatá, která začíná v 10:30, bude vysílána Českou televizí. Hlavním celebrantem bude Mons. Dominik kardinál Duka OP, kazatelem Mons. Jan Graubner. Již v sobotu 4. července se uskuteční farní zpravodaj / červenec / srpen 2015 na Velehradě od 19:30 hodin Večer lidí dobré vůle, který bude od 20 hodin přenášen Českou televizí. Všechny informace o průběhu oslav slovanských věrozvěstů na Velehradě naleznete na plakátku nebo na adrese KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE V BRNĚ 26. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech 8. až 12. července v Brně. Motto konference bude: S láskou na něj pohleděl! (Mk 10,21) Zahraničním hostem letošní konference bude Michelle Moranová. Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a také náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby. Všechny informace naleznete na adrese AKADEMICKÉ TÝDNY V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ 25. ročník Akademických týdnů se bude konat ve dnech 24. července až 1. srpna v Novém Městě nad Metují. Celá akce se koná venku pod širým nebem, na louce obklopené lesy. Pouze v případě nepříznivého počasí probíhají přednášky v hale. Během programu se zde potkávají rozmanité věkové kategorie, věřící i nevěřící, svobodní a rodiny s dětmi, lidé s různými názory a obohacují se navzájem. Všechny informace naleznete na adrese akademicketydny.info XXXV. PĚŠÍ POUŤ Z KRAKOVA DO ČENSTOCHOVÉ Ve dnech 5. až 12. srpna se k tisícům putujících z krakovského Vavelu do svatyně Matky Boží na Jasné Hoře přidá už poosmnácté i skupina číslo 9 z České republiky. Během 152km pěší cesty je čas na modlitbu a rozjímání, zpěv i vzá- / 4

5 jemný rozhovor. Skrze oběti spojené s putováním, můžeme přinášet milosti svým rodinám, známým a všem potřebným. Cena 1400,- Kč (studenti 1300,- Kč) zahrnuje organizační účely, cestovní pojištění a cestovné do Polska a zpět. S dotazy se můžete obracet na P. Jana Šimoníka (tel.: , cz) nebo na P. Pawla Zaczyka (tel.: , ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ČERVENEC Aby víra, kterou svým životem potvrzovali svědci, nás posílila v našem svědectví křesťanského života, a tím abychom byli duchovně silnější. NA MĚSÍC SRPEN Aby středem naší farnosti byl Pán Ježíš v Eucharistii, abychom rádi za ním přicházeli a rádi jej přijímali do svého srdce. POBYT PRARODIČŮ S VNOUČATY Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní letní pobyt od 10. do 17. srpna do Velkých Losin. Ubytování je zajištěno v chatě Brněnka. Program bude individuální i společný. Zahrnuje výlety do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, duchovní program apod. Přihlášky najdete spolu s dalšími informacemi na Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, , MULTIŽÁNROVÝ KŘESŤANSKÝ FESTIVAL UNITED Již 5. ročník tohoto festivalu se uskuteční ve dnech 20. až 22. srpna ve Vsetíně. Program je tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, divadelními představeními, fil- my, semináři a ranními a večerními bohoslužbami. Na festivalu budou také prostory pro modlitby a během celého setkání poběží služba duchovního poradenství. Všechny informace naleznete na odkaze ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A UČITELŮ NA SVATÝ HOSTÝN Srdečně zveme všechny rodiny a pedagogy na Arcidiecézní pouť rodin a učitelů k Panně Marii Svatohostýnské, která se uskuteční v sobotu 29. srpna. Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Na co se můžete těšit? 8.00 pěší putování od brány hřbitova v Bystřici pod Hostýnem poutní mše sv. na venkovním pódiu; hlavní celebrant otec arcibiskup Jan Graubner Program pro pedagogy: přednáška Prohlubování osobního vztahu ke Kristu skrze Eucharistii - Mons. Jan Graubner (Jurkovičův sál) Program pro rodiny: přednáška O pokoji pro manžele, rodiče a prarodiče - Františka Böhmová (jídelna poutního domu č patro), současně hraje dětem loutkové divadlo Dana Taraby (sál poutního domu č. 3), program děkanátních center pro rodinu ADO Cesta pro rodiny (začátek u infostánku před pódiem) / současně jsou pro děti připravena stanoviště plná her a soutěží (louka za pódiem - odměny a zmrzlina pro děti zajištěny) / modlitba Růžence seniorů (bazilika) / adorace dětí a rodičů (bazilika) / Výstava Spolu s rodinami pro děti bez rodiny - fotografická výstava Jany Šlosarové Pouť pořádá: duchovní správa na Sv. Hostýně, Matice svatohostýnská, Centrum pro rodinný život a Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého. / 5

6 VÍKENDOVÁ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO SENIORY Duchovní obnova pro seniory se koná od 11. do 13. září na Svatém Hostýně. Součástí jsou přednášky zaměřené na radosti a starosti stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete na Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, Otrokovice, tel.: MODLITBA ZA VAŠE ÚMYSLY CPR Olomouc nabízí již čtvrtým rokem možnost zaslat vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho Centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Zde v biskupské kapli Panny Marie bude na všechny tyto úmysly sloužena každý čtvrtek mše svatá. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na ovou adresu (prosby nebudou nikde zveřejněny). Proste a dostanete, aby se vaše radost naplnila. (Jan 16,24b) NABÍDKA SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ Nabízíme pomoc všem, kteří ztratili svého životního partnera nebo partnerku, cítí se osamělí, hledající a potřebují pomoc ve svých starostech. Konkrétně nabízíme: - individuální návštěvu krátce po úmrtí partnera či partnerky a nabídku odborné pomoci sociální, právní, duchovní, psychologické a zdravotní. - pomoc při zařizování nutných záležitostí týkajících se pohřbu, dědického řízení, všech změn v novém postavení ovdovění (stěhování, změna vlastnictví majetku, pomoc s dětmi). - jednorázový příspěvek na bydlení, jídlo, cestovné, výdaje na lékařské ošetření, léky. - později nabídka různých společenských, kulturních, duchovních a rekreačních akcí, individuální poradenství při řešení traumatizujících situací. - nabídka jiných aktivit směřujících k předcházení negativním jevům, které vyplývají z bolesti nad úmrtím partnera či partnerky, z osamění a určité sociální izolace; pomoc při obnovení ztracené harmonie člověka v rovině tělesné, duševní i duchovní. Kde nás najdete: klášterní budova Regina, Divadelní ul. 3242, Zlín Kdy: pondělí 9-13, středa 13 17; kdykoliv na základě domluvy telefonem či em Kontakt: tel.: , , , ; web: slaví své 42. narozeniny P. Ing. Mgr. Radek Maláč slaví svátek a své 40. narozeniny P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina (ve Vizovicích od ) slaví své 67. narozeniny Mons. Jan Graubner ( ) Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů. Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách. farní zpravodaj / červenec / srpen 2015 / 6

7 si připomeneme 3. výročí úmrtí Mons. Jana Kutáče ( ). Vzpomeňme na něho ve svých modlitbách. vzpomínáme kronika farnosti LEDEN - ČERVEN 2015 KŘTY Jan Ťápal Jan Koníček Veronika Hedvika Štěpáníková Rostislav Jan Štěpáník Jaromír Josef Štěpáník Markéta Marie Štěpáníková Vendula Marie Vašíková BIŘMOVÁNÍ (katedrála Olomouc ) Veronika Štěpáníková SŇATKY Jaromír Štěpáník a Veronika Štěpáníková roz. Bašandová (konvalidace - občanský sňatek 2001) Miroslav Slavík a Ludmila Štachová Dominik Radoň a Ing. Jitka Hábová Václav Šimoník a Andrea Lysáková Michal Krajča a Jana Schönbaumová POHŘBY Libuše Pilíková (1921) Antonín Olejník (1947) Marie Polášková (1950) Božena Raková (1923) Martin Janáč (2006) Jaroslava Čížková (1939) Ludmila Daňová (1931) Josef Rychta (1946) František Vráblík (1946) Anna Polomíková (1927) Josef Slováček (1925) František Pechal (1958) František Červenka (1934) Josef Kudela (1929) Ludmila Bobalová (1927) aktuální téma LIST PROVINCIÁLA ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ PROVINCIE KE 20.VÝROČÍ KANONIZACE PANÍ ZDISLAVY Z LEMBERKA Před dvaceti lety, 21. května 1995, prohlásil papež Jan Pavel II. v Olomouci paní Zdislavu z Lemberka za svatou. Církev v naší zemi dostala v této světici velký nezasloužený dar. V době kanonizace jsme nemohli tušit, jak bude vypadat situace rodin po dvou desetiletích. O to víc vyniká, jak Bůh ve své dobrotivé prozřetelnosti stále vstupuje do lidských dějin, aby z nich činil dějiny spásy. Nabízí nám pomoc, abychom na cestě k němu v každé době nacházeli oporu. Svatá Zdislava je takovou oporou pro naši dobu. Situace rodiny se výrazně zhoršuje, což je více než zřejmé. Je zpochybňována podstata manželství, lidským bytostem je upíráno právo na život, rozšiřují se různé pomýlené názory v oblasti etiky. Také uvnitř rodin vyvstává mnoho těžkostí, které nahlodávají manželskou věrnost, rodinnou soudržnost i výchovu dětí. Na druhou stranu si mnoho jednotlivců a skupin uvědomuje závažnost situace a nezastupitelnou roli rodiny. Vznikají různé aktivity a inciativy, které se o práva rodin zasazují. Ukazuje se tak, že se z myslí lidí nevytratil přirozený cit pro skutečné hodnoty. I křesťané se mají do aktivit na občanské rovině zapojovat. Naším jedinečným a nenahraditelným posláním je ukazovat, jaké místo má rodina v Božím plánu spásy. Úsilí o obnovu rodiny ve společ- / 7

8 nosti bude účinné, když se nám bude dařit ukázat rodinu jako přirozené místo lidského rozvoje a naplnění a také jako místo autentického křesťanského života. Rodina je znamením křesťanské naděje, neboť je místem, kde Bůh vstupuje do lidských životů. Rodina církve je zárukou uchování a předávání neporušeného učení evangelia o vztazích člověka k Bohu, jehož nám Ježíš zjevil jako milujícího Otce všech lidí, i o vztazích lidí navzájem, pro které je Ježíš jejich prvním bratrem. Zároveň je církev Duchem Svatým vedena a puzena hledat odpovědi na nové otázky a složité problémy naší doby. Paní Zdislava byla oddanou manželkou Havla z Lemberka a matkou čtyř dětí. S láskou se starala o potřeby vlastní rodiny a byla pozorná k potřebám svých bližních, zvláště nemocných a slabých. Svatá Zdislava není postavou dávné minulosti. Osobnost svaté Zdislavy nepřestává přitahovat věřící, kteří u ní hledají přímluvu, stejně jako nevěřící, kteří v ní vidí výjimečnou ženu. Poutní chrám v Jablonném v Podještědí, kde se uchovávají její ostatky a kde také za svého života působila, je místem, kde se s ní i dnes můžeme duchovním způsobem skutečně setkat. Srdečně zvu proto všechny věřící, aby se vydali na pouť ke svaté Zdislavě. Poutní sezóna začíná 1. května poutí dětí, hlavní pouť připadá na sobotu 30. května 2015, pouť rodin bude 29. srpna Podrobný program poutní sezóny a další užitečné informace lze nalézt na internetových stránkách poutního místa. Vydejte se na pouť za rodiny prosit sv. Zdislavu, jejíž hrob Bůh stále vyznamenává mnohými milostmi a zázraky! Fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál ohlédnutí VÝLET DO KROMĚŘÍŽE Ve středu 17. června ráno jsme se (my osmáci z náboženství) sešli u horní budovy vizovické školy. Otec Jindřich pro nás přijel autem spolu s bohoslovcem Honzou Berkou, který byl ve Vizovicích na praxi. Kromě nich s námi vyrazila paní Milena Košařová. Když jsme byli v plném počtu a otec Jindřich předal navigátorům vysílačky, abychom byli v neustálém kontaktu, mohli jsme vyrazit. Cestou do Kroměříže jsme farní zpravodaj / červenec / srpen 2015 se pomodlili růženec za Lukáše Gábora, který zrovna v ten den dělal státnice (nejen k naší radosti byla modlitba vyslyšena). Když jsme byli skoro u Kroměříže, začal otec hlouběji zaučovat paní Milenu, jak se vlastně vysílačka používá. Byla to sranda. Jakmile jsme dorazili do Kroměříže, prvním bodem programu v tomto městě byla exkurze v Arcibiskupském gymnáziu (AG). Předem zajištění průvodci (učitelka náboženství a zástupce studentů) nás hned u vstupu / 8

9 méně zajímavý však byl výstup na věž, odkud byl krásný výhled do okolí, a poté i návštěva obrazárny, kde byla vystavena spousta krásných a nevšedních obrazů. Když jsme si vše pozorně prohlédli, završili jsme výlet třetím závěrečným bodem programu - obědem na AG. Byl to pěkný výlet a je jen škoda, že se ho nemohli s námi zúčastnit Míša Beňková a Tomáš Pekař. Andrea Kneifelová do budovy vřele přivítali a v jejich doprovodu začala prohlídka všeho podstatného, co patří k areálu školy a okolí. Škola je moc hezká a člověk se v ní cítí velmi příjemně - jistě i díky lidem, kteří ji navštěvují. Mimo jiné je součástí AG internát, dvě kaple, čajovna a bar. Po skončení prohlídky byla druhým bodem programu návštěva Arcibiskupského zámku. Reprezentativní sály nebylo možné navštívit, protože se zde zrovna točil seriál Tři mušketýři. Ne- V pátek se konal další ročník Noci kostelů. Tentokrát mimořádně bez účasti našich farností. Organizátoři se tak mohli podívat, jak probíhá tato akce v jiných farnostech našeho děkanátu (krypta kaple Kristova vzkříšení ve Štípě). / 9

10 V neděli se rekordních 19 dětí poprvé setkalo s Pánem Ježíšem ve svatém přijímání. Vyprošujme jim radost z víry a vytrvalost v započatém přátelství s Bohem. V sobotu se vypravila skupinka ministrantů společně se svým farářem na výlet do Prahy. Kromě tradičních skvostů hlavního města navštívili na výstavišti v Praze Holešovicích unikátní výstavu Brána do vesmíru. farní zpravodaj / červenec / srpen 2015 / 10

11 V neděli poděkovaly děti po prvním svatém přijímání se svými rodinami na Svatém Hostýně za tuto nezaslouženou milost. Po odpoledním požehnání si prohlédly svatohostýnské zvony a pouť zakončily křížovou cestou. V neděli požehnal P. Pavel Glogar, SDB u kapličky ve Zlíně na Příluku nově vybudovanou sochu sv. Antonína. Toto místo stojí za návštěvu nejen kvůli krásné soše a kapličce, ale také kvůli úchvatnému výhledu na město Zlín a okolí. Ve čtvrtek zavítal na setkání pastorační rady farnosti ředitel Charity Zlín Vlastimil Vajďák. Přítomné seznámil se službami, které Charita nabízí ve Zlíně a okolí, a také nastínil možnou spolupráci s naší farností. / 11

12 Děkujeme všem, kteří s námi vytvořili v úterý veliké modlitební společenství při modlitbě večerních chval přenášené živým vysíláním z olomouckého studia Radim po vlnách radia Proglas. Na sobotu připadlo 213. výročí posvěcení našeho kostela. Za toto jsme poděkovali o den později při nedělní mši svaté, kterou slavil děkan z Uherského Hradiště P. Jan Turko. farní zpravodaj / červenec / srpen 2015 Mše svatá v pátek byla obětována na poděkování za uplynulý školní rok. Pozvání na mši svatou přijala za zřizovatele školy paní místostarostka Mgr. Alena Hanáková, která na závěr popřála dětem krásné prázdniny. / 12

13 Na závěr školního roku se pravidelně vydávají duchovní našeho děkanátu na společnou pouť. Tentokrát byla cílem naší cesty Francova Lhota, kde jsme kromě kostela navštívili nově vybudované muzeum kardinála Štěpána Trochty. Tradiční děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání v sobotu ve Štípě byla pojata poněkud netradičně. Modlitba růžence totiž nebyla v kostele, ale během cesty od lázní v Kostelci u Zlína k poutnímu kostelu. církevní humor Tři kněží se v hospodě baví o společném problému: mají ve svých venkovských kostelích holuby. Jeden z nich začne: Zkoušel jsem to vzduchovkou, ale jediný výsledek je, že mám všude díry. Já jsem na ně zkusil jít s jedem. Opravdu se na nějaký čas ztratili, ale nic naplat, zanedlouho byli zpátky. Třetí povídá: To já jsem našel perfektní řešení. Pokřtil jsem je, biřmoval jsem je a od té doby se v kostele neukázali. / 13

14 predstavujeme DVD PŘÍBĚH MARIE Jak se asi cítí člověk, který je od narození slepý a hluchý? A jak může komunikovat se svým okolím? Marie je celý život uvězněná ve vlastním světě ticha a tmy, bez možnosti vyjádřit své myšlenky, odkázaná na rodiče. Na konci 19. století ji chce společnost uklidit leda do blázince. Zoufalý otec ji nakonec svěří do péče jeptišek, vychovávajících hluché dívky. Tento případ je ovšem jiný, protože Marie nemá sociální návyky a chová se jako divoké zvíře. Nikdo neví, jestli její intelekt není nenávratně poškozen. Jeptiška Markéta ale považuje za své životní poslání naučit ji dorozumívat se s okolním světem. Nazve ji dítě mé duše. Příběh plyne klidně, přesto je velmi silný. Nepotřebuje vytvářet srdceryvné scény, jeho podstata sama o sobě postačí a není třeba dodávat drama. Sledujeme sebeobětování jeptišky pro vyšší dobro, její neutuchající a nezlomnou snahu pomoci Marii. S tím se zároveň rozvíjí pouto mezi těmito dvěma ženami. Film je podle skutečné události a není divu, protože to by žádný scénárista nevymyslel. Dojemné scény jsou uvěřitelné a přirozené. Napomáhá tomu i prosté a strohé prostředí ústavu a okolní přírody. A samozřejmě skvělé herecké výkony Isabelle Carré a Ariany Rivoire. Vše podbarveno jemnou hudbou. Kamera se zaměřuje na krásu zcela obyčejných věcí - stromů, které pro Marii představují útočiště, slunečních paprsků, kterými se ráda nechá zahřívat, dotyků, které se stanou synonymem řeči. Snímek je netradiční také v tom, že v něm nejde o milostné ani rodinné vztahy nebo jiné, běžné známé problémy. A přesto se může každého dotknout. Příběh Marie není jen o Marii, ale zároveň vyprávěním o mnohem vyšších hodnotách. O lásce k bližnímu, přátelství, smrti, obětování a smíření se ztrátou. Lidé, kteří nás v životě zásadně ovlivní, nemusí vždy být nutně členy naší rodiny nebo milenci. Intimní a dojemný snímek podle skutečné události, který nepotřebuje zvláštní efekty ani velkolepé scény, aby diváka oslovil. Jakkoli může příběh znít pateticky, film tak nepůsobí a dojem z něj je opravdu silný. Pomalé tempo nám umožní přemýšlet a vychutnat každou minutu. Zbývá jen dodat, že film trvá 90 minut a je v původním francouzském znění s českými titulky. DVD je ve farní knihovně. Převzato z Farní zpravodaj, ročník XIV, číslo 7 / 8, červenec / srpen Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, Vizovice, telefon: , internet: Redakční rada: P. Jindřich Peřina, Mgr. Eliška Kořenková. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka zářijového čísla srpna Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu. farní zpravodaj / červenec / srpen 2015 / 14

15 intence cervenec 2. Čt Za + manželku Marii Oškerovou, rodiče z obou stran a za živou rodinu 3. Pá Za + rodiče Světlíkovy a Hábovy a za živou rodinu Hábovu 4. So Za živé a + členy společenství živého růžence 5. Ne 9.00 Za farníky Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA 6. Po Za + Karla Ryšavého, manželku a dceru 9. Čt Za + rodiče Marii a Michala Holčákovy, za + Bedřicha Kneifla a Boží požehnání pro živou rodinu 10. Pá Za + Antonína a Marii Krajčovy, rodiče a za + manžele Beňkovy 11. So Za + Jana Hábu a za celou živou rodinu Hábovu 12. Ne 9.00 Za + Ludmilu a Františka Hábovy a za živou rodinu 13. Po Za + Mons. Jana Kutáče 16. Čt Za živou a + rodinu Světlíkovu, Plškovu, Rychlíkovu, za duše v očistci a na poděkování za dar zdraví a ochranu Panny Marie u příležitosti 25 let společného života 17. Pá Na poděkování za dar společného života v manželství 18. So Za + Ludmilu a Jiřího Kajšovy, Josefa Pavelku, + vnuka Martínka a za živou rodinu Pavelkovu, Janáčovu a Štachovu 19. Ne 9.00 Za + manžele Janečkovy, rodiče z obou stran, za Boží ochranu pro živou rodinu a za duše v očistci 20. Po Za + manžela, jeho rodiče, živou rodinu a za duše v očistci 23. Čt Za + rodinu Zajícovu a Johnovu, za živou rodinu a za duše v očistci 24. Pá Za živou a + rodinu Jurčákovu, Válkovu a Juráškovu 25. So Za farníky 26. Ne 9.00 Za + syna Václava Křižku, jeho otce Josefa a za živou rodinu Křižkovu 27. Po Na poděkování za dar života s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu 30. Čt Za živou a + rodinu Štachovu, Macalíkovu, Pláškovu a Krajčovu 31. Pá Za + manžele Chromé, rodiče a ochranu Boží pro živou rodinu

16 intence srpen 1. So Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence 2. Ne 9.00 Za + syna Milana, manžela, rodiče z obou stran s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu 3. Po Za + Ludmilu a Františka Kulíškovy, rodiče, sourozence z obou stran, živou rodinu a za duše v očistci 6. Čt Za + rodiče Sušilovy a Sedlářovy, + syna Rudolfa a za živou rodinu 7. Pá Za + Marii a Josefa Hábovy, zetě, rodiče a za živou rodinu 8. So Na poděkování za 40 let života Poutní slavnost SV. VAVŘINCE 9. Ne 9.00 Za živé a + kněze, kteří se narodili nebo sloužili v naší farnosti Za farníky a poutníky 10. Po Za + Marii Baluskovou, prarodiče z obou stran a za duše v očistci 13. Čt Za + rodinu Macalíkovu a Mořkovskou s prosbou k Matce Boží, aby chránila živou rodinu 14. Pá Za + Marii a Petra Jahodovy, + syna, snachu a za živou rodinu Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 15. So Za + rodiče Klinkovské, Růženu Tesařovou a Boží ochranu pro živou rodinu 16. Ne 9.00 Za + rodiče Šternberské, manžela Františka Jiříčka, vnuka Tomáška a za živou rodinu 17. Po Za + Františka Meluzína, rodiče a za živou rodinu 20. Čt Za + Magdu Lednickou a za živou rodinu 21. Pá Za + Františka Brázdila, rodiče a za živou rodinu 22. So Za farníky 23. Ne 9.00 Za + Ludmilu a Františka Bátrlovy, syna Františka a za živou i + rodinu 24. Po Za + Antonína Jiříčka, za + rodiče Jiříčkovy a Vykopalovy a za živou rodinu Jiříčkovu a Vychopeňovu 27. Čt K nedožitým 90. narozeninám maminky, za živou i + rodinu a za duše v očistci 28. Pá Za + Antonína Macháčka, rodiče Štalmachovy, dceru Marii, syna Oldřicha a za duše v očistci 29. So Za + rodinu Františákovu, Outratovu, Hlavičkovu a za živou rodinu 30. Ne 9.00 Za školáky, studenty, učitele a vychovatele 31. Po Za + Karla a Františku Kunderovy a za duše v očistci

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

září A. D. 2014, ročník XIII, číslo 9 www.farnostvizovice.cz úvodník

září A. D. 2014, ročník XIII, číslo 9 www.farnostvizovice.cz úvodník 9 září A. D. 2014, ročník XIII, číslo 9 www.farnostvizovice.cz úvodník EPIDEMIE EBOLY A MILOSRDNÍ BRATŘI V ZÁPADNÍ AFRICE Milé sestry a milí bratři, v současné době bojuje řád Milosrdných bratří v našich

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Helena Palová Jaroslavice navštívil poprvé v historii olomoucký

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 červen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Papež Jan Pavel II. byl blahořečen Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1.

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

E CITAHCARP ÉRATS Cena 20,-Kč

E CITAHCARP ÉRATS Cena 20,-Kč S TA R É P R A C H AT I C E Cena 20,-Kč Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE Svatý Bonifác Červen je v liturgii velmi pestrý. Skončila velikonoční doba a jako závěrečný akord jsou tu ještě tři slavnosti, které její

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více