7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz"

Transkript

1 7/8 červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 úvodník ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Poslední červnovou neděli využilo několik desítek farníků příležitost k požehnání svých automobilů. Pro mnohé to bylo první setkání s obdobným obřadem, který má i přes poměrně malé rozšíření hluboký význam a symboliku. Každý z nás už zažil žehnání růženců, obrázků nebo křížů. Ale nechat si požehnat svého plechového miláčka? Pojďme si ve stručnosti říct, v čem spočívá smysl žehnání dopravních prostředků a zařízení, o jaké druhy se může jednat a proč je dobré o něj požádat. Život lidí nachází účinnou pomoc v prostředcích, které zkracují vzdálenosti, umožňují setkávat se a navazovat mezi lidmi vzájemný kontakt. Obecně je lze označit jako prostředky určené pro cestující. Patří mezi ně např. cesty, náměstí, mosty, železnice, přístavy, letiště, jakákoliv vozidla, lodě a letadla. Protože si lidé při jejich užívání prokazují vzájemné služby, nabízí se vhodná příležitost děkovat Bohu a zároveň prosit za ty, kteří jich užívají. Pokud se žehná dopravní prostředek, může se použít tato modlitba: Všemohoucí Bože, Stvořiteli nebe i země, od tebe má člověk schopnost dělat věci krásné a velké; dej těm, kdo budou užívat tohoto dopravního prostředku, ať jezdí bezpečně a opatrně, ať jsou ohleduplní vůči druhým a na všech jejich cestách, za prací i za odpočinkem, ať je provází Kristus. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. Po žehnací modlitbě byla přistavená vozidla pokropena svěcenou vodou. Každý řidič také dostal kartičku, na jejíž jedné straně byl svatý Kryštof - patron poutníků, a na straně druhé řidičova modlitba. Současně byla majitelům aut nabídnuta nalepovací rybička, kterou můžeme zahlédnout na zadní části mnoha vozidel. Vyobrazení ryby patří k jedněm z nejstarších symbolů křesťanství. Možná nejvíce byl používán v dobách prvotní církve jako tajné heslo v dobách pronásledování. Někteří chápou tento symbol jen jako vyjádření, že většina apoštolů byli před Ježíšovým povoláním rybáři. Mnohem přijatelnějším vysvětlením je, že se jedná o kryptogram skládající se z počátečních písmen řeckých slov Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ (Iésús Christos Theú Huiós, Sótér), které

2 překládáme jako Ježíš Kristus - Boží Syn - Spasitel (řecké slovo ICHTHYS označuje právě RYBU). Když křesťan v prvotních dobách potkal na ulici cizince, nakreslil do hlíny jeden z oblouků ryby. Pokud cizinec dokreslil druhý, oba věřící věděli, že jsou v dobré společnosti. Dnešní samolepky ČERVENEC Pořad bohoslužeb v kostele sv. Vavřince i v nemocniční kapli se během letních prázdnin nemění. Mše svatá v pečovatelském domě kromě čtvrtka 16. července, kdy na mši svaté bude přítomen jáhen Jan Berka, přes letní prázdniny nebude. V Jasenné a v Bratřejově bude o prázdninách nedělní mše svatá v obvyklém čase - Jasenná 7:30 a Bratřejov 10:30 (s výjimkou pouti v Jasenné, kdy se čas bohoslužeb v těchto farnostech prohodí). Od středy 1. do pátku 10. července se ve všedních dnech konají pod vedením paní Hany Radoňové letní prázdninové dny pro děti. Čtvrtek 2. července je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. Na první pátek 3. července bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin. V neděli 5. července - slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše svatá v našem kostele bude v 9 hodin. V Bratřejově bude slavnostní poutní mše svatá v 10:30. V pondělí 6. července bude v poutním kostele ve Štípě v 10:30 slavnostní mše svatá, kterou bude slavit apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza. V sobotu 11. července bude v 9:30 v olomoucké katedrále uděleno třem kandidátům jáhenské svěcení. V neděli 12. července bude v našem kos- farní zpravodaj / červenec / srpen 2015 na autech vycházejí z této tradice. Pokud má někdo na autě nalepený symbol ryby, nemělo by to znamenat nic menšího, než že je majitel auta praktikujícím křesťanem a že chce před druhými veřejně vyznat, v koho uvěřil. P. Jindřich Peřina tele od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti. V neděli 19. července bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti. V neděli 26. července bude slavit farnost Jasenná pouť. Mše svatá ke cti sv. Marie Magdalény začne v 10:30. SRPEN oznámení Ve dnech od 1. do 8. srpna (od soboty do soboty) proběhne na táborové základně Severka u Buchlovic farní tábor pro děti od 1. do 9. třídy. Tábor pořádají mládežníci naší farnosti pod vedením Mgr. Elišky Kořenkové. Čtvrtek 6. srpna je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. Na první pátek 7. srpna bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin. V neděli 9. srpna oslaví naše farnost svátek patrona kostela sv. Vavřince. Mše svatá bude v 9 a v 15 hodin. Po odpolední mši svaté bude následovat přátelské posezení na orelském hřišti (v případě nepříznivého počasí na orlovně). V sobotu 15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá bude v 17:30. Tato slavnost je zařazena mezi doporučené zasvěcené svátky. Znamená to, že máme tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Účast na mši svaté je stejnou samozřejmostí jako při každé neděli. V neděli 16. srpna bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti. / 2

3 V neděli 16. srpna bude v našem kostele od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti. Ve dnech 20. až 22. srpna se uskuteční ve Vsetíně multižánrový křesťanský festival UNITED. V neděli 23. srpna se uskuteční pouť Orlů na Svatém Hostýně. V neděli 30. srpna bude mše svatá v 9 hodin sloužena na zahájení školního roku za žáky, studenty, učitele a vychovatele. Při mši svaté budou požehnány školní aktovky. Nezapomeňte si je, děti, přinést! PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ Prosíme rodiče, kteří doposud nepřihlásili své děti do výuky náboženství, aby si vyzvedli přihlášku pod věží kostela nebo si ji stáhli z farního webu, a vyplněnou ji neprodleně odevzdali na faru. NOVÁ RUBRIKA - CÍRKEVNÍ HUMOR Počínaje tímto číslem naleznete ve Farním zpravodaji novou rubriku, která je pojmenována Církevní humor. S určitou nadsázkou lze říci, že humor léčí duši i tělo. I nám katolíkům prospěje, když se alespoň občas ze srdce zasmějeme některým svým polovičatostem a zvláštnůstkám, zažitým zvyklostem či postojům A možná i třikrát podivuhodným postavičkám, které lze občas identifikovat ve farnostech, v klášterech, na biskupských úřadech i v samém srdci Vatikánu. Předem se omlouvám těm, kteří nemají onen vytříbený smysl pro humor, který umožňuje i některé těžké či dokonce smutné situace zlidštit a učinit snesitelnými. Omluvou snad může být skutečnost, že křesťan, který se nedovede smát, ztrácí kus svého světla pro svět. Křesťan, jenž nepřipouští chyby v díle církve, ubírá mnoho ze zásluh Boží prozřetelnosti, která ji navzdory lidským podrazům stále nese v náručí. Křesťan, který se neumí zasmát sám sobě, je vlastně pyšný, i když si nasazuje masku slušného a rozhořčeného člověka. Musíme se však pohoršovat nad svými hříchy a ne nad těmi, kdo si z nich dělají legraci. Moc si přeji, aby tato rubrika přinesla alespoň trochu radosti do vašich někdy tak moc trpkých životů. CENTRUM PRO RODINU Nabízíme dětem program na poslední prázdninový týden (pondělí 24. až pátek ). Od 8 do 13 hodin se můžete těšit na stolní hry, procházky, tvoření, filmy atd. Pro děti bude každý den zajištěn oběd a pití. Cena za každý den je 60 Kč. Zájemci ať se hlásí u paní Radoňové (mobil ) do pátku Všem našim přátelům a příznivcům přejeme požehnané dny prázdnin a dovolených a zároveň se těšíme na další společná setkání po prázdninách. Za CPR Vizovice Hana Radoňová OREL VIZOVICE Zapojte se do další výtvarné soutěže! Ústředí Orla vyhlásilo výtvarnou soutěž na téma Vyrábíme růženec. Vypsána je ve všech věkových kategoriích od dětí, přes dospělé, až po kolektivní práce. Porota ocení nápaditost, použité materiály, technické zpracování a originalitu. Soutěž je určena nejen členům Orla, ale i různým společenstvím, dětem z farnosti, rodinám, zkrátka všem, kdo mají chuť se zapojit. Svoje výrobky můžete (řádně označené jménem a příjmením, adresou autora, kategorií a kontaktem) odevzdat do 16. srpna Mgr. Alžbětě Doležalové, která se postará o jejich zaslání do soutěže. Srdečně zveme všechny na orelskou pouť na Svatý Hostýn, který se uskuteční ve dnech 22. až 23. srpna. Sobotní program začne v 18 hodin mší svatou v bazilice, následovat bude v 19:30 Běh k Božímu hrobu a ve 20:30 Světelná křížová cesta. V neděli bude v 10 hodin / 3

4 sloužena slavnostní mše svatá. Po ní proběhne v 11:30 orelské shromáždění a pouť bude zakončena křížovou cestou ve 14 hodin. Zájemci o ubytování na Svatém Hostýně, ať se co nejdříve přihlásí přes web Zveme všechny malé i velké, děti, mládež i rodiče na pouť na zahájení školního roku, která se uskuteční v sobotu 5. září na Provodově. Podrobnější informace najdete v průběhu prázdnin v orelské nástěnce. jednota Vizovice po ádá v rámci Svatovav ineckých slavností v sobotu 8. srpna 2015 pro leny i ne leny Orla Vav inec open. Kategorie sout c ch: od 18 do 100 let a rodinné týmy Za átek: v hodin v okolí orlovny ve Vizovicích (nad kostelem) otev ený turnaj ve h e petanque a ruské Ob erstvení zajišt no. Bli ší informace u Zde ka Adamušky Všichni jste srde n zváni. SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE NA VELEHRADĚ Národní pouť na Velehradě se koná v neděli 5. července. Slavnostní poutní mše svatá, která začíná v 10:30, bude vysílána Českou televizí. Hlavním celebrantem bude Mons. Dominik kardinál Duka OP, kazatelem Mons. Jan Graubner. Již v sobotu 4. července se uskuteční farní zpravodaj / červenec / srpen 2015 na Velehradě od 19:30 hodin Večer lidí dobré vůle, který bude od 20 hodin přenášen Českou televizí. Všechny informace o průběhu oslav slovanských věrozvěstů na Velehradě naleznete na plakátku nebo na adrese KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE V BRNĚ 26. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech 8. až 12. července v Brně. Motto konference bude: S láskou na něj pohleděl! (Mk 10,21) Zahraničním hostem letošní konference bude Michelle Moranová. Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a také náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby. Všechny informace naleznete na adrese AKADEMICKÉ TÝDNY V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ 25. ročník Akademických týdnů se bude konat ve dnech 24. července až 1. srpna v Novém Městě nad Metují. Celá akce se koná venku pod širým nebem, na louce obklopené lesy. Pouze v případě nepříznivého počasí probíhají přednášky v hale. Během programu se zde potkávají rozmanité věkové kategorie, věřící i nevěřící, svobodní a rodiny s dětmi, lidé s různými názory a obohacují se navzájem. Všechny informace naleznete na adrese akademicketydny.info XXXV. PĚŠÍ POUŤ Z KRAKOVA DO ČENSTOCHOVÉ Ve dnech 5. až 12. srpna se k tisícům putujících z krakovského Vavelu do svatyně Matky Boží na Jasné Hoře přidá už poosmnácté i skupina číslo 9 z České republiky. Během 152km pěší cesty je čas na modlitbu a rozjímání, zpěv i vzá- / 4

5 jemný rozhovor. Skrze oběti spojené s putováním, můžeme přinášet milosti svým rodinám, známým a všem potřebným. Cena 1400,- Kč (studenti 1300,- Kč) zahrnuje organizační účely, cestovní pojištění a cestovné do Polska a zpět. S dotazy se můžete obracet na P. Jana Šimoníka (tel.: , cz) nebo na P. Pawla Zaczyka (tel.: , ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ČERVENEC Aby víra, kterou svým životem potvrzovali svědci, nás posílila v našem svědectví křesťanského života, a tím abychom byli duchovně silnější. NA MĚSÍC SRPEN Aby středem naší farnosti byl Pán Ježíš v Eucharistii, abychom rádi za ním přicházeli a rádi jej přijímali do svého srdce. POBYT PRARODIČŮ S VNOUČATY Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní letní pobyt od 10. do 17. srpna do Velkých Losin. Ubytování je zajištěno v chatě Brněnka. Program bude individuální i společný. Zahrnuje výlety do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, duchovní program apod. Přihlášky najdete spolu s dalšími informacemi na Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, , MULTIŽÁNROVÝ KŘESŤANSKÝ FESTIVAL UNITED Již 5. ročník tohoto festivalu se uskuteční ve dnech 20. až 22. srpna ve Vsetíně. Program je tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, divadelními představeními, fil- my, semináři a ranními a večerními bohoslužbami. Na festivalu budou také prostory pro modlitby a během celého setkání poběží služba duchovního poradenství. Všechny informace naleznete na odkaze ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A UČITELŮ NA SVATÝ HOSTÝN Srdečně zveme všechny rodiny a pedagogy na Arcidiecézní pouť rodin a učitelů k Panně Marii Svatohostýnské, která se uskuteční v sobotu 29. srpna. Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Na co se můžete těšit? 8.00 pěší putování od brány hřbitova v Bystřici pod Hostýnem poutní mše sv. na venkovním pódiu; hlavní celebrant otec arcibiskup Jan Graubner Program pro pedagogy: přednáška Prohlubování osobního vztahu ke Kristu skrze Eucharistii - Mons. Jan Graubner (Jurkovičův sál) Program pro rodiny: přednáška O pokoji pro manžele, rodiče a prarodiče - Františka Böhmová (jídelna poutního domu č patro), současně hraje dětem loutkové divadlo Dana Taraby (sál poutního domu č. 3), program děkanátních center pro rodinu ADO Cesta pro rodiny (začátek u infostánku před pódiem) / současně jsou pro děti připravena stanoviště plná her a soutěží (louka za pódiem - odměny a zmrzlina pro děti zajištěny) / modlitba Růžence seniorů (bazilika) / adorace dětí a rodičů (bazilika) / Výstava Spolu s rodinami pro děti bez rodiny - fotografická výstava Jany Šlosarové Pouť pořádá: duchovní správa na Sv. Hostýně, Matice svatohostýnská, Centrum pro rodinný život a Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého. / 5

6 VÍKENDOVÁ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO SENIORY Duchovní obnova pro seniory se koná od 11. do 13. září na Svatém Hostýně. Součástí jsou přednášky zaměřené na radosti a starosti stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete na Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, Otrokovice, tel.: MODLITBA ZA VAŠE ÚMYSLY CPR Olomouc nabízí již čtvrtým rokem možnost zaslat vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho Centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Zde v biskupské kapli Panny Marie bude na všechny tyto úmysly sloužena každý čtvrtek mše svatá. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na ovou adresu (prosby nebudou nikde zveřejněny). Proste a dostanete, aby se vaše radost naplnila. (Jan 16,24b) NABÍDKA SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ Nabízíme pomoc všem, kteří ztratili svého životního partnera nebo partnerku, cítí se osamělí, hledající a potřebují pomoc ve svých starostech. Konkrétně nabízíme: - individuální návštěvu krátce po úmrtí partnera či partnerky a nabídku odborné pomoci sociální, právní, duchovní, psychologické a zdravotní. - pomoc při zařizování nutných záležitostí týkajících se pohřbu, dědického řízení, všech změn v novém postavení ovdovění (stěhování, změna vlastnictví majetku, pomoc s dětmi). - jednorázový příspěvek na bydlení, jídlo, cestovné, výdaje na lékařské ošetření, léky. - později nabídka různých společenských, kulturních, duchovních a rekreačních akcí, individuální poradenství při řešení traumatizujících situací. - nabídka jiných aktivit směřujících k předcházení negativním jevům, které vyplývají z bolesti nad úmrtím partnera či partnerky, z osamění a určité sociální izolace; pomoc při obnovení ztracené harmonie člověka v rovině tělesné, duševní i duchovní. Kde nás najdete: klášterní budova Regina, Divadelní ul. 3242, Zlín Kdy: pondělí 9-13, středa 13 17; kdykoliv na základě domluvy telefonem či em Kontakt: tel.: , , , ; web: slaví své 42. narozeniny P. Ing. Mgr. Radek Maláč slaví svátek a své 40. narozeniny P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina (ve Vizovicích od ) slaví své 67. narozeniny Mons. Jan Graubner ( ) Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů. Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách. farní zpravodaj / červenec / srpen 2015 / 6

7 si připomeneme 3. výročí úmrtí Mons. Jana Kutáče ( ). Vzpomeňme na něho ve svých modlitbách. vzpomínáme kronika farnosti LEDEN - ČERVEN 2015 KŘTY Jan Ťápal Jan Koníček Veronika Hedvika Štěpáníková Rostislav Jan Štěpáník Jaromír Josef Štěpáník Markéta Marie Štěpáníková Vendula Marie Vašíková BIŘMOVÁNÍ (katedrála Olomouc ) Veronika Štěpáníková SŇATKY Jaromír Štěpáník a Veronika Štěpáníková roz. Bašandová (konvalidace - občanský sňatek 2001) Miroslav Slavík a Ludmila Štachová Dominik Radoň a Ing. Jitka Hábová Václav Šimoník a Andrea Lysáková Michal Krajča a Jana Schönbaumová POHŘBY Libuše Pilíková (1921) Antonín Olejník (1947) Marie Polášková (1950) Božena Raková (1923) Martin Janáč (2006) Jaroslava Čížková (1939) Ludmila Daňová (1931) Josef Rychta (1946) František Vráblík (1946) Anna Polomíková (1927) Josef Slováček (1925) František Pechal (1958) František Červenka (1934) Josef Kudela (1929) Ludmila Bobalová (1927) aktuální téma LIST PROVINCIÁLA ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ PROVINCIE KE 20.VÝROČÍ KANONIZACE PANÍ ZDISLAVY Z LEMBERKA Před dvaceti lety, 21. května 1995, prohlásil papež Jan Pavel II. v Olomouci paní Zdislavu z Lemberka za svatou. Církev v naší zemi dostala v této světici velký nezasloužený dar. V době kanonizace jsme nemohli tušit, jak bude vypadat situace rodin po dvou desetiletích. O to víc vyniká, jak Bůh ve své dobrotivé prozřetelnosti stále vstupuje do lidských dějin, aby z nich činil dějiny spásy. Nabízí nám pomoc, abychom na cestě k němu v každé době nacházeli oporu. Svatá Zdislava je takovou oporou pro naši dobu. Situace rodiny se výrazně zhoršuje, což je více než zřejmé. Je zpochybňována podstata manželství, lidským bytostem je upíráno právo na život, rozšiřují se různé pomýlené názory v oblasti etiky. Také uvnitř rodin vyvstává mnoho těžkostí, které nahlodávají manželskou věrnost, rodinnou soudržnost i výchovu dětí. Na druhou stranu si mnoho jednotlivců a skupin uvědomuje závažnost situace a nezastupitelnou roli rodiny. Vznikají různé aktivity a inciativy, které se o práva rodin zasazují. Ukazuje se tak, že se z myslí lidí nevytratil přirozený cit pro skutečné hodnoty. I křesťané se mají do aktivit na občanské rovině zapojovat. Naším jedinečným a nenahraditelným posláním je ukazovat, jaké místo má rodina v Božím plánu spásy. Úsilí o obnovu rodiny ve společ- / 7

8 nosti bude účinné, když se nám bude dařit ukázat rodinu jako přirozené místo lidského rozvoje a naplnění a také jako místo autentického křesťanského života. Rodina je znamením křesťanské naděje, neboť je místem, kde Bůh vstupuje do lidských životů. Rodina církve je zárukou uchování a předávání neporušeného učení evangelia o vztazích člověka k Bohu, jehož nám Ježíš zjevil jako milujícího Otce všech lidí, i o vztazích lidí navzájem, pro které je Ježíš jejich prvním bratrem. Zároveň je církev Duchem Svatým vedena a puzena hledat odpovědi na nové otázky a složité problémy naší doby. Paní Zdislava byla oddanou manželkou Havla z Lemberka a matkou čtyř dětí. S láskou se starala o potřeby vlastní rodiny a byla pozorná k potřebám svých bližních, zvláště nemocných a slabých. Svatá Zdislava není postavou dávné minulosti. Osobnost svaté Zdislavy nepřestává přitahovat věřící, kteří u ní hledají přímluvu, stejně jako nevěřící, kteří v ní vidí výjimečnou ženu. Poutní chrám v Jablonném v Podještědí, kde se uchovávají její ostatky a kde také za svého života působila, je místem, kde se s ní i dnes můžeme duchovním způsobem skutečně setkat. Srdečně zvu proto všechny věřící, aby se vydali na pouť ke svaté Zdislavě. Poutní sezóna začíná 1. května poutí dětí, hlavní pouť připadá na sobotu 30. května 2015, pouť rodin bude 29. srpna Podrobný program poutní sezóny a další užitečné informace lze nalézt na internetových stránkách poutního místa. Vydejte se na pouť za rodiny prosit sv. Zdislavu, jejíž hrob Bůh stále vyznamenává mnohými milostmi a zázraky! Fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál ohlédnutí VÝLET DO KROMĚŘÍŽE Ve středu 17. června ráno jsme se (my osmáci z náboženství) sešli u horní budovy vizovické školy. Otec Jindřich pro nás přijel autem spolu s bohoslovcem Honzou Berkou, který byl ve Vizovicích na praxi. Kromě nich s námi vyrazila paní Milena Košařová. Když jsme byli v plném počtu a otec Jindřich předal navigátorům vysílačky, abychom byli v neustálém kontaktu, mohli jsme vyrazit. Cestou do Kroměříže jsme farní zpravodaj / červenec / srpen 2015 se pomodlili růženec za Lukáše Gábora, který zrovna v ten den dělal státnice (nejen k naší radosti byla modlitba vyslyšena). Když jsme byli skoro u Kroměříže, začal otec hlouběji zaučovat paní Milenu, jak se vlastně vysílačka používá. Byla to sranda. Jakmile jsme dorazili do Kroměříže, prvním bodem programu v tomto městě byla exkurze v Arcibiskupském gymnáziu (AG). Předem zajištění průvodci (učitelka náboženství a zástupce studentů) nás hned u vstupu / 8

9 méně zajímavý však byl výstup na věž, odkud byl krásný výhled do okolí, a poté i návštěva obrazárny, kde byla vystavena spousta krásných a nevšedních obrazů. Když jsme si vše pozorně prohlédli, završili jsme výlet třetím závěrečným bodem programu - obědem na AG. Byl to pěkný výlet a je jen škoda, že se ho nemohli s námi zúčastnit Míša Beňková a Tomáš Pekař. Andrea Kneifelová do budovy vřele přivítali a v jejich doprovodu začala prohlídka všeho podstatného, co patří k areálu školy a okolí. Škola je moc hezká a člověk se v ní cítí velmi příjemně - jistě i díky lidem, kteří ji navštěvují. Mimo jiné je součástí AG internát, dvě kaple, čajovna a bar. Po skončení prohlídky byla druhým bodem programu návštěva Arcibiskupského zámku. Reprezentativní sály nebylo možné navštívit, protože se zde zrovna točil seriál Tři mušketýři. Ne- V pátek se konal další ročník Noci kostelů. Tentokrát mimořádně bez účasti našich farností. Organizátoři se tak mohli podívat, jak probíhá tato akce v jiných farnostech našeho děkanátu (krypta kaple Kristova vzkříšení ve Štípě). / 9

10 V neděli se rekordních 19 dětí poprvé setkalo s Pánem Ježíšem ve svatém přijímání. Vyprošujme jim radost z víry a vytrvalost v započatém přátelství s Bohem. V sobotu se vypravila skupinka ministrantů společně se svým farářem na výlet do Prahy. Kromě tradičních skvostů hlavního města navštívili na výstavišti v Praze Holešovicích unikátní výstavu Brána do vesmíru. farní zpravodaj / červenec / srpen 2015 / 10

11 V neděli poděkovaly děti po prvním svatém přijímání se svými rodinami na Svatém Hostýně za tuto nezaslouženou milost. Po odpoledním požehnání si prohlédly svatohostýnské zvony a pouť zakončily křížovou cestou. V neděli požehnal P. Pavel Glogar, SDB u kapličky ve Zlíně na Příluku nově vybudovanou sochu sv. Antonína. Toto místo stojí za návštěvu nejen kvůli krásné soše a kapličce, ale také kvůli úchvatnému výhledu na město Zlín a okolí. Ve čtvrtek zavítal na setkání pastorační rady farnosti ředitel Charity Zlín Vlastimil Vajďák. Přítomné seznámil se službami, které Charita nabízí ve Zlíně a okolí, a také nastínil možnou spolupráci s naší farností. / 11

12 Děkujeme všem, kteří s námi vytvořili v úterý veliké modlitební společenství při modlitbě večerních chval přenášené živým vysíláním z olomouckého studia Radim po vlnách radia Proglas. Na sobotu připadlo 213. výročí posvěcení našeho kostela. Za toto jsme poděkovali o den později při nedělní mši svaté, kterou slavil děkan z Uherského Hradiště P. Jan Turko. farní zpravodaj / červenec / srpen 2015 Mše svatá v pátek byla obětována na poděkování za uplynulý školní rok. Pozvání na mši svatou přijala za zřizovatele školy paní místostarostka Mgr. Alena Hanáková, která na závěr popřála dětem krásné prázdniny. / 12

13 Na závěr školního roku se pravidelně vydávají duchovní našeho děkanátu na společnou pouť. Tentokrát byla cílem naší cesty Francova Lhota, kde jsme kromě kostela navštívili nově vybudované muzeum kardinála Štěpána Trochty. Tradiční děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání v sobotu ve Štípě byla pojata poněkud netradičně. Modlitba růžence totiž nebyla v kostele, ale během cesty od lázní v Kostelci u Zlína k poutnímu kostelu. církevní humor Tři kněží se v hospodě baví o společném problému: mají ve svých venkovských kostelích holuby. Jeden z nich začne: Zkoušel jsem to vzduchovkou, ale jediný výsledek je, že mám všude díry. Já jsem na ně zkusil jít s jedem. Opravdu se na nějaký čas ztratili, ale nic naplat, zanedlouho byli zpátky. Třetí povídá: To já jsem našel perfektní řešení. Pokřtil jsem je, biřmoval jsem je a od té doby se v kostele neukázali. / 13

14 predstavujeme DVD PŘÍBĚH MARIE Jak se asi cítí člověk, který je od narození slepý a hluchý? A jak může komunikovat se svým okolím? Marie je celý život uvězněná ve vlastním světě ticha a tmy, bez možnosti vyjádřit své myšlenky, odkázaná na rodiče. Na konci 19. století ji chce společnost uklidit leda do blázince. Zoufalý otec ji nakonec svěří do péče jeptišek, vychovávajících hluché dívky. Tento případ je ovšem jiný, protože Marie nemá sociální návyky a chová se jako divoké zvíře. Nikdo neví, jestli její intelekt není nenávratně poškozen. Jeptiška Markéta ale považuje za své životní poslání naučit ji dorozumívat se s okolním světem. Nazve ji dítě mé duše. Příběh plyne klidně, přesto je velmi silný. Nepotřebuje vytvářet srdceryvné scény, jeho podstata sama o sobě postačí a není třeba dodávat drama. Sledujeme sebeobětování jeptišky pro vyšší dobro, její neutuchající a nezlomnou snahu pomoci Marii. S tím se zároveň rozvíjí pouto mezi těmito dvěma ženami. Film je podle skutečné události a není divu, protože to by žádný scénárista nevymyslel. Dojemné scény jsou uvěřitelné a přirozené. Napomáhá tomu i prosté a strohé prostředí ústavu a okolní přírody. A samozřejmě skvělé herecké výkony Isabelle Carré a Ariany Rivoire. Vše podbarveno jemnou hudbou. Kamera se zaměřuje na krásu zcela obyčejných věcí - stromů, které pro Marii představují útočiště, slunečních paprsků, kterými se ráda nechá zahřívat, dotyků, které se stanou synonymem řeči. Snímek je netradiční také v tom, že v něm nejde o milostné ani rodinné vztahy nebo jiné, běžné známé problémy. A přesto se může každého dotknout. Příběh Marie není jen o Marii, ale zároveň vyprávěním o mnohem vyšších hodnotách. O lásce k bližnímu, přátelství, smrti, obětování a smíření se ztrátou. Lidé, kteří nás v životě zásadně ovlivní, nemusí vždy být nutně členy naší rodiny nebo milenci. Intimní a dojemný snímek podle skutečné události, který nepotřebuje zvláštní efekty ani velkolepé scény, aby diváka oslovil. Jakkoli může příběh znít pateticky, film tak nepůsobí a dojem z něj je opravdu silný. Pomalé tempo nám umožní přemýšlet a vychutnat každou minutu. Zbývá jen dodat, že film trvá 90 minut a je v původním francouzském znění s českými titulky. DVD je ve farní knihovně. Převzato z Farní zpravodaj, ročník XIV, číslo 7 / 8, červenec / srpen Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, Vizovice, telefon: , internet: Redakční rada: P. Jindřich Peřina, Mgr. Eliška Kořenková. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka zářijového čísla srpna Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu. farní zpravodaj / červenec / srpen 2015 / 14

15 intence cervenec 2. Čt Za + manželku Marii Oškerovou, rodiče z obou stran a za živou rodinu 3. Pá Za + rodiče Světlíkovy a Hábovy a za živou rodinu Hábovu 4. So Za živé a + členy společenství živého růžence 5. Ne 9.00 Za farníky Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA 6. Po Za + Karla Ryšavého, manželku a dceru 9. Čt Za + rodiče Marii a Michala Holčákovy, za + Bedřicha Kneifla a Boží požehnání pro živou rodinu 10. Pá Za + Antonína a Marii Krajčovy, rodiče a za + manžele Beňkovy 11. So Za + Jana Hábu a za celou živou rodinu Hábovu 12. Ne 9.00 Za + Ludmilu a Františka Hábovy a za živou rodinu 13. Po Za + Mons. Jana Kutáče 16. Čt Za živou a + rodinu Světlíkovu, Plškovu, Rychlíkovu, za duše v očistci a na poděkování za dar zdraví a ochranu Panny Marie u příležitosti 25 let společného života 17. Pá Na poděkování za dar společného života v manželství 18. So Za + Ludmilu a Jiřího Kajšovy, Josefa Pavelku, + vnuka Martínka a za živou rodinu Pavelkovu, Janáčovu a Štachovu 19. Ne 9.00 Za + manžele Janečkovy, rodiče z obou stran, za Boží ochranu pro živou rodinu a za duše v očistci 20. Po Za + manžela, jeho rodiče, živou rodinu a za duše v očistci 23. Čt Za + rodinu Zajícovu a Johnovu, za živou rodinu a za duše v očistci 24. Pá Za živou a + rodinu Jurčákovu, Válkovu a Juráškovu 25. So Za farníky 26. Ne 9.00 Za + syna Václava Křižku, jeho otce Josefa a za živou rodinu Křižkovu 27. Po Na poděkování za dar života s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu 30. Čt Za živou a + rodinu Štachovu, Macalíkovu, Pláškovu a Krajčovu 31. Pá Za + manžele Chromé, rodiče a ochranu Boží pro živou rodinu

16 intence srpen 1. So Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence 2. Ne 9.00 Za + syna Milana, manžela, rodiče z obou stran s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu 3. Po Za + Ludmilu a Františka Kulíškovy, rodiče, sourozence z obou stran, živou rodinu a za duše v očistci 6. Čt Za + rodiče Sušilovy a Sedlářovy, + syna Rudolfa a za živou rodinu 7. Pá Za + Marii a Josefa Hábovy, zetě, rodiče a za živou rodinu 8. So Na poděkování za 40 let života Poutní slavnost SV. VAVŘINCE 9. Ne 9.00 Za živé a + kněze, kteří se narodili nebo sloužili v naší farnosti Za farníky a poutníky 10. Po Za + Marii Baluskovou, prarodiče z obou stran a za duše v očistci 13. Čt Za + rodinu Macalíkovu a Mořkovskou s prosbou k Matce Boží, aby chránila živou rodinu 14. Pá Za + Marii a Petra Jahodovy, + syna, snachu a za živou rodinu Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 15. So Za + rodiče Klinkovské, Růženu Tesařovou a Boží ochranu pro živou rodinu 16. Ne 9.00 Za + rodiče Šternberské, manžela Františka Jiříčka, vnuka Tomáška a za živou rodinu 17. Po Za + Františka Meluzína, rodiče a za živou rodinu 20. Čt Za + Magdu Lednickou a za živou rodinu 21. Pá Za + Františka Brázdila, rodiče a za živou rodinu 22. So Za farníky 23. Ne 9.00 Za + Ludmilu a Františka Bátrlovy, syna Františka a za živou i + rodinu 24. Po Za + Antonína Jiříčka, za + rodiče Jiříčkovy a Vykopalovy a za živou rodinu Jiříčkovu a Vychopeňovu 27. Čt K nedožitým 90. narozeninám maminky, za živou i + rodinu a za duše v očistci 28. Pá Za + Antonína Macháčka, rodiče Štalmachovy, dceru Marii, syna Oldřicha a za duše v očistci 29. So Za + rodinu Františákovu, Outratovu, Hlavičkovu a za živou rodinu 30. Ne 9.00 Za školáky, studenty, učitele a vychovatele 31. Po Za + Karla a Františku Kunderovy a za duše v očistci

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 farář P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 kaplan P. Pavel Sandtner: 605 727 555 kaplan P. Antonín Pavlas: 604 170 227

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje 3 2013 POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Víra v lásku vzbuzuje lásku My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. (1 Jan 4, 16) Drazí

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

Žalm (Dan 3,52-56) EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze

Žalm (Dan 3,52-56) EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze 15. 6. 2014 Ročník XXI., číslo 24 slavnost nejsvětější trojice Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz

7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz 7/8 červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz úvodník ZAMYŠLENÍ ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA NAD ODKAZEM SV. JANA PAVLA II. Téměř před dvaceti lety jsme měli možnost se setkat

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Fiat prázdninový 2015

Fiat prázdninový 2015 Fiat prázdninový 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Papež František: Spásu si nelze koupit, ani zasloužit, je zadarmo. Milí přátelé, začínají dovolené, čas odpočinku a možná i

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně KVĚTEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz 70. VÝROČÍ

Více

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1-

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1- Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV Mílí přátelé, vstupujeme do měsíce, který je zasvěcený modlitbě růžence. Snažme se vzít do ruky růženec a společně s Pannou Marií

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Č. 11 / 2014

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Sestry a bratři, Ladislav Kotík, generální sekretář ZPRAVODAJ 2009/3

Sestry a bratři, Ladislav Kotík, generální sekretář ZPRAVODAJ 2009/3 Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla podrobnější informace 2. Nová verze přihlášky do Orla v samostatné příloze (verze doc i pdf) 3. Přihláška k odběru časopisu 4. Informace o soutěži ve stolním tenise ve spolupráci

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

IN ORMACE. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine 1: 2 Král 4,42-44 2: Ef 4,1-6 Ev: Jan 6,1-15 A R N Í

IN ORMACE. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine 1: 2 Král 4,42-44 2: Ef 4,1-6 Ev: Jan 6,1-15 A R N Í F A R N Í IN ORMACE 30. 7. 2006 Ročník XIII. číslo 31 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více